maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2011 Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 MAIJA ARJASMAAN KODISSA PÄÄOSASSA ON ILMAVUUS POLIISI MUISTUTTAA SAARELAISIA HUUMEIDEN VAAROISTA JAANA VUOLAN HUHTIKUU vaalivat Anja ja pojat peruskuntoaan Satavassa maininki 1

2 Koolla on väliä. Haaveiletko itsesi näköisestä, laadukkaasta kodista loistavalla sijainnilla Turun Hirvensalossa sekä sopivan kokoisesta sijoituksesta, josta saat aina rahasi takaisin? Asumisoikeusasunnoissamme tämä kaikki on mahdollista. Tutustu tarkemmin Kukoila Hirvensalo Halvarinkatu 4, TURKU huoneisto- pinta-ala asomaksu käyttövastike tyyppi alkaen alkaen 2h+k+s 57,5 m ,78 3h+k+s 70,0 m ,04 3h+k+s 80,0 m ,66 3h+k+s 81,0 m ,68 Vastike sisältää laajakaistan ja vesiennakon! Hormonihurmio!! "#$%&'()*+,-!&#,##!.#+!'*+'/!0+.*'1,((+!$')-$'.&*2!&(++(.&#11#+2!3(&&'!$'(4&**+! 5%%.&6%%+!.*&%!#*!56.%6&%!3*,%%+/!74&%,,*%!-+!*4'+!5',,-!*1&'*.*+!5%%.&%!(1-.!8'!,((++#11'!,#$%*.#+!1*++(.&-+!.-*+&*'/!74&%,,*%!-+!*4'+!5',,-!,)'5.(&&''!$#+##+! &'*!5(-1*.-+!,61,#%!4''$#,.*$'!,'&.#!.*13*..%/!74&%,,*%!-+!*4'+!5',,-!$'*4&''! $#)4-&!8'!5#.&%!'(&-/!74&%,,*%!3--&&-)*569)%,'(55'!4((&''!+*3#1&%!3'*+*&#+/ :*,%!.#!4-)3-+*!3'4&''!-11'!+*3#1&%%+!3*+,%!,#$%&$'1-!3#*..%!1'(,'*.##!8'! 3*,%!1**,(&&''!3#*&%!'*$'+!#)*!&'4&**+!,(*+!&'1$#11'/!;'1-,.*&-.**+*< 5%%,'(5(+D*+!,(++*',.*!*.&(&#&(&!&(155''+*&! 1-*1&'!$*4)#%+!$'*4&(3*.&'/ E#&*!.#()''$'11'! '(,#'3'11'! -+! $#+.'1-1'*.#+!,-A*+!-$#+!8'!,'.>!$'1-4'+!.#!.*#1&%,*+!&(1*!$'.&''+/ huhtikuu 2011 Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimittaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku 4 22 Arvioitu valmistumisaika Hakuaika asti. Tarkemmat hakuohjeet saat toimistostamme tai netistä kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Maija Arjasmaan valoisa koti 8 Marian rakennusblogi 10 Mitä kuuluu Marelle? 11 Pienten puolella Melinda ja Topias 12 Minä satavalainen, Anja Hyysalo 17 Poliisi varottaa huumeista 20 Jossittelemassa Jukka Penttilä 22 Jaana Vuolan huhtikuu 2 maininki maininki 3

3 Kevään valoa kotona Näin jälkikäteen ajateltuna parasta talossa on tämä ilmava kokonaisuus, eikä montaakaan asiaa tekisi tällä hetkellä toisin. Modernia, avaraa, valoisaa ja ylellistä. Niistä on tehty papinsaarelainen koti lapsiperheelle. Perheen äiti on varsinainen sisustaja, vaikkei sitä kuitenkaan ammatiltaan. Koti on suunniteltu pitkäikäiseksi perhe-elämän eri vaiheisiin. Maijan kodissa käytännöllisyys ja valo käyvät sopuisaa vuoropuhelua V'1,-*.#..'!&'1-..'!'.((!$**.*4#+,*+#+!5#)4#2! 8-,'!#1%%!)((4,'$(-.*''+/!"-&*!-+!$'13*.2! 3%..%!.*.%1&9%G2!5#)4##+!%*&*!!"#$"%&'$"()""!&-&#''/! "-&-'!196&66!:'*8'+!1*.%,.*!3*#.!*#))+2!5-8'&! +##11#!5#)4##11#!196&6*!E*)$#+.'1-.&'!,-A*+!5'*,,'2! 8-.&'!'(,#''!+%,63%!3#)#11#/ KIVEÄ, LASIA JA LUONTOA &*!5(-1*&-*.&'!$(-&&'!8'!((&##+!,-&**+!5%%.&**+!,-13#! $**,,-'!#++#+!M$'+!.6+&63%%/! &#+!&-*$-&&**+!1'5.*5#)4##+!,'++'1&'!,%6&%++911*.*%! )'&,'*.(8'2!,(&#+!1'.&#+4(-+##&!,#*&&*9+!1%4#*.66&##+/! )'.&'!&'1-..'!-+!:'*8'+!3(,''+!*13'$'!,-,-+'*.((.2! #*,%!4%+!&#,*.*!3-+&'',''+!'.*''!&%11%!4#&,#11%!&-*.*+/! SISUSTAMINEN VOISI OLLA MYÖS AMMATTI GC-.!#+!-1*.*!4'33'.1%%,%)*2!&#,*.*+!&-A#++%,9*.#.&*! )*&,*+!.*.(.&(.'),,*&#4&*-5*+&-*4*+2!3(&&'!.*&&#+!5%%&*+! &'!-+!.#!5*,,(&'),,'!'.,')&#1#3*+#+G2!:'*8'!5-4&**/! Kodista löytyy paljon mittojen mukaan teetettyjä huonekaluja, kuten olohuoneen muunneltava sohva, pöytä, lipastoja... Ne sopivat paikoilleen, eikä niitä tarvitse siirrellä. Moduulisohvaa kuitenkin siirrellään ja se oli ehdottoman hyvä valinta. Sen osia voi irrottaa ja muotoa muuttaa esimerkiksi joulukuusen tullessa taloon. 4 maininki maininki 5

4 Ava on jopa innokas siivooja. Hän ottaa rätin ja sumutteen käteensä ja hinkaa puhdasta äidin ihasteltavaksi. 3'.! =#-+2! 5#)(.&'3*+#+!,-13#+! 3((+! +'*.#+!,'+..'/!Q*.(.&(,.#.&'!:'*8'!-+!5%%..6&!$'.&''3''+!.*#11%,*+2!3*,%!-+!-11(&!4*#+-'2!,(+!,-&-+'!'1,''!,'*,,*!-11'!8-!$'13*.&'/!;'*,,'!&695'*,,'!-+!4-*&-1'2! -+!.**&%!56)*&&6!&#,#3%%+!5-*,,#(,.#11*.#+!,-A*,'.!8'! 1%33*+4#+,*+#+/!"-A*+!&'5''+!:'*8'+!&661*!+%,66!.*#11%,*+!)*5'(,.#11'!61#11*.66&&%/! &'*+!*4'.&(&&'$''!(1,-3'*1&'2!,#,.*+!'*+'!,#*+-&!.#+!.''3*.#,.*!Q(-3##+G2!:'*8'!,#)&--2!GH+!196&6+6&! 3#&)*+!,-),(*+#+!8-(1(5(,,*2!M$'+!4(-+##+!3'&&-2! R()S#))6+!5'*+'$'!,)*.&'11*3'18',,-!8'!$'*,,'!3*&%! 4''.&##11*.&'!,(18#&#&&'$''/G! KOTI SIISTINÄ LASTEN KANSSA? $'&!&-,*!5*&%3%%+!3((&!&*1'&!.**.&*35*+%/!H1-4(-+##+! +##..'/ &#*+#+!+#*&.6&G2!:'*8'!+'()''/!Q-&,(.&'!4%+!#*!5*A%!8'! Ripaus ylellisyyttä on Maijan tavaramerkki 4*+,''!5(4A'.&'!%*A*+!*4'.&#1&'$',.*/! B()4'+!&'),,-8'!#*!,(*&#+,''+!-11'2!8-.!5-8'&!-$'&! )',#+&'+##&!1#D-8'!&'*!'1-*&&'+##&!8-+,*+!5)-8#,&*+/! &''!'$')'..'!&'1-..'/! N-*,*#+!4(-+##&!-$'&!'1,(5#)%*.#..%!,(++-..'!8'! G:((4(+!&'1--+!$#))'&&(+'!1'.&#+4(-+#*.&'!196&66! &(11'!#.**+!8'!4(-+#*A#+!V(+,&*-!3((&&((!1#*,,*'8'.&'/! H11''+!.**)&63%..%!.**4#+!$'*4##.##+2!#&&%!#.*,-*.#+! GH+!4*#+-'2!#&&%!,-&*!5'1$#1##!&'),-*&(,.#..''+2! $'*,,'!1'5.#&!,'.$'$'&,*+G2!:'*8'!&-&#''/! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Mikko Laaksonen KAIKKEA KAUNISTA ELÄMÄÄN! Maricken suunnittelee ja toteuttaa kanssasi kodin uuden ilmeen. Pernontie 4, Raisio puh Avoinna ma-pe la maininki maininki 7

5 TUNNELMAA OVERSOLIN LED-VALOSARJOILLA LED GALLERY Puutarhakatu Turku p Avoinna ma 10-18, ti-pe 9-17 Saunaan, sisustukseen LEDLITE 6 LED-valosarja 189,- oversol.fi!"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Oma koti kullan kallis Muuttopäivän kolkutellessa jo ovella työmaallamme keskityttiin viimeistelytöihin, eli lähinnä listoitukseen ja viimeisten sähkötöiden tekemiseen. Viimeisenä, vaan ei vähäpätöisempänä valmistui myös sauna, josta tulikin todellinen Aki-timpurin taidonnäyte. Se olikin kovalla käytöllä jo alusta alkaen jopa ennen kiukaan sähkökytkentöjen tekemistä kun lapset istuivat tunnelmoimassa suihkun jälkeen viileän löylyhuoneen lauteilla... Ennen kuin pääsimme nauttimaan löylyistä tai muistakaan uuden kotimme ihanuuksista, piti meidän suorittaa asuinpaikkaa vaihtavan viheliäisin velvollisuus eli itse muutto. Muuttamista toki helpotti se, että tiesi pääsevänsä vihdoin siihen todelliseen omaan kotiin eikä mihinkään väliaikaiseen asuntoon, mutta ei se loputtomilta tuntuvien muuttokuormien kuskaaminen herkkua taaskaan ollut. Pientä lisäjännitystä muuttamiseen toi lapsiin juuri h-hetkellä iskenyt flunssaepidemia, mutta onneksi saimme hälytettyä pikavauhdilla Rauman suunnalta lisämuuttoapua. Onneksi sentään muuttomatka ei ollut suuren suuri vuokra-asunnoltamme uuteen kotiin. Muuton yhteydessä pääsee myös mukavasti eroon kaikesta tarpeettomasta ja ylimääräisestä roinasta, mutta tavaraa riitti silti yllin kyllin kannettavaksi ja siirrettäväksi paikasta toiseen. Jotenkin sitä oli etukäteen järkeillyt, että pienemmästä isompaan muuttaessa tavaranpaljous ei pääse pahemmin ahdistamaan, mutta kummasti sitä vaan roskalavalle kertyi paikkaansa löytämättömiä tavaroita. Muuton aattona kodissamme pidettiin myös Lammi-kivitalojen esittely, mikä oli omiaan luomaan rakentajille aikataulupaineita. Viimeiset työntekijät lähtivän meidän kanssamme työmaalta viittä minuuttia ennen näyttelyn alkamista, mutta koko koti saatiin kunnialla näyttelykuntoon. Kova uurastus kannatti, sillä näyttelyssä kävi yli kolmatta sataa vierailijaa! Kun myöhäisimmätkin näyttelyvieraat olivat kadonneet horisonttiin ja viimeisetkin muuttolaatikot kannettu sisälle, koitti viimein juhlallinen hetki muuttaa virallisesti sisälle omaan taloomme. Miten helpottavalta ja ihanalta tuntuikaan vetää ulko-ovi kiinni perässään ja todeta vajaan vuoden kestäneen odotuksen olevan vihdoin takana päin! Koti oli sisältä kaikin puolin valmis ottamaan meidät vastaan ulkopuoli ja hankien alla piilotteleva pihamaa saivatkin sitten jäädä odottelemaan keväisempiä kelejä. SAARELAISTEN OMA SISUSTUSKAUPPA RTV on myös sisustuskauppa!!"##$%&'()$*$(% )$+,))'#-#-,*.$% /'2"2)"22""((')),*"22$%$3"2)$$% 4'56,*$%7'(8, Laajasta valikoimastamme löydät myös lahjatavarat ja sisustuslehdet! /$(0"00'*)$1 UUTUUS! Massiivisen kokoinen lankkulaminaattimallisto Harolta. BIORA BALANCE täyshimmeä sisustusmaali kevään hehkuvissa väreissä. Teknos. UUTUUS! LIIMA HARKKO- RAKENTAMISEEN! 25-kiloisten säkkien sijaan rakennusharkkojen kiinnitykseen käytetään kevyttä, alle kilon painoista PU 700 Kiviliimaa. Ei pölyä, ei sekoittamista, ei työvälineiden pesua, ei hukkaan mennyttä materiaalia. Nopeaa ja siistiä, ja ennen kaikkea helppoa rakentamista! Turku Satakunnantie 162, p. (02) Kaarina Niemeläntie 2, p. (02) Salo Myllyojankatu 18 20, p. (02) Palvelemme: ma pe 9 18, la 9 14 Noutotukku avoinna ark. 7 17!"#$$%&''&()*'+,,-+.*/0)12'+!'1(' , maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Minä, Julia ja Jessica Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Pienten puolella Melindan ja Topiaksen seurassa on hyvä olla. He osaavat elää ja... Harvoin vaihto-oppilaana ollessaan pääsee matkustelemaan muihin maihin, mutta mulla kävi tuuri kun kaverini Stina pyysi mua mukaan laskettelemaan Itävallan alpeille! Siinä tuli nähtyä myös lisää Tanskaa, Saksa sekä Itävalta. Saatiin myös uusia Stinan kanssa Alpeilla, Itävallassa tuttuvuuksia Linköpingistä! Koulu rullaa entiseen tapaan, kokeita ja esitelmiä pukkaa, mutta niin pukkaa vapaapäiviäkin. En ymmärrä mistä näitä vapaapäiviä melkein joka viikko tulee, mut ei kai pitäis valittaa, vaan nauttia jokasesta sovmorgonista. Niin joo, siihen meni ekat 3 kk että alkoi ymmärtämään tätä skånskaa, mutta nyt 7 kk jälkeen huomaan että puhun itsekin vähän kuin ne. Ehkä musta tulee sittenkin vielä ennen kotiinpaluuta kunnon skåning! Kram, Mare MELINDA 6v. Parempi pyy pivossa kuin myy Aamun virkku, illan sirkku Suutarin lapsella ei ole kenkää Se parhaiten nauraa, joka pauraa Vierivä kivi ei ei kieri Minkä taakseen jättää, sen edestään kättää Peukalo keskellä viidakkoa Elä ja anna toisten syödä TOPIAS 6v. Peukalo keskellä viidakkoa. Parempi pyy pivossa kuin kyy kipossa Ei kahta ilman yhtä Ei auta markkinoilla. huutaa, että mä haluun ton. Ei näe metsää se mua hitsaa Suutarin lapsella ei ole kenkää, mitä suutaroida Se parhaiten nauraa, joka pierun päästää Parempi myöhään kuin liian myöhään Tilaisuus tekee helpompaa yrittämisestä Minkä taakseen jättää, sen edestään poistaa Peukalo keskellä keskisormi? Elä ja anna toisten tehdä mitä haluaa Ilmoituksen maksaa Kaija Hartialan tukirengas. 175 KAIJA HARTIALA INHIMILLINEN TEKIJÄ 10 maininki maininki 11

7 Anja valitsi toukokuun Mainingin keskiaukeamalle esiteltäväksi ihmisen, jonka luonnehdinta jutun lopussa vastaa ihannenaapuria... Toukokuussa Pekka pystyi vain puristamaan oikeaa kättään. Mutta toipuminen alkoi. Anja ja &%$%!#$%.)#&,*/ minä satavalainen Anja Hyysalolla on Satavan Höyttisten perukoilla upea joukkue: neljä urheilullista poikaa. -Pojat ovat aina harrastaneet urheilua, useita lajeja. Urheilun myötä on tullut menestystä mutta myös tilanne, jossa tunti tunnilta katsottiin, selviääkö esikoinen hengissä loukkaantumisesta. Mutta elämä jatkui ja perhe menee rohkeasti eteenpäin. 1%,#.,(,.#+!5(+'*.#..'!&'1-..'!$*#1%!$'+4'! 3(33-2!8-,'!&'1$#11',*+!4',*!$#A#+!,'*$-.&'/!M+8'! E66.'1-!3(*.&''2!3*&#+!56.%4&6*!,#))'+!'(&&'3''+! 1*.66&&%/ PEKKA ON NÄYTTÄNYT SUUNTAA &(,.*.&'!$(-A#,.*/!Q#!&#,*!&-.*!46$%%!,'*,*11#/ Y.-+$#18#+!$'+'$#A#..%!,#.,*&6&&**+!1'.,#&&#1((+!8'! 5*.&%+##&!.(,.#&!8'1,''+2!+(-)*+!.((++*11##+!4#&*2!,(+! -1*!-55*+(&!,%$#1#3%%+/ 1(4*..*..%2!M+8'!E66.'1-!+'()''/ "(+!N#,,'!4655%.*2!+**+!,'*,,*!4655*$%&/ 3*11##+/ LAKKIAISTEN SIJAAN TEHO-OSASTOLLE E66.'1-+!5#)4##..%!-+!,(*&#+,*+!&*5(&&(!,-),#'1&'! 8'!,-$''2!,*)8'*3#11*.#.&*/!N#,,'!E66.'1-!-1*!5%%..6&! 8(()*!61*-55*1'',.*/!E%+!-1*!4'))'.&'3*..''+!1'8#*..'!,-13*+,#)&'*+#+!Q(-3#+!3#.&')*!8'!,'+.'*+$%1*.#..%! 1#..'!.*8'11'!J\/ 635%)*/!N((.,'*+#+!&((1*!,(*&#+,*+!'*4#(&&*!.#+2!#&&%! 46556!3#+*!,'&'.&)-V''1*.#.&*!5*#1##+!8'!4%+!5%%&6*! &#+,''+!-1*.*!-11(&!3'4A-11*.((&&'!.#1$*&%!4#+D*..%/! O'&,'*.#$*'!-1*$'&!+#18%!#+.*33%*.&%!$(-)-,'(&&'/! ;').*+,*+!;#*,,-!1'.,*!.*11-*+!&(+&#8'!8'!3(*.&''2!,(+! M+8'!E66.'1-!,#)&--/ $'&/!;'.#+!5(-1*!$')&'1-.&'!-1*!,-,-+''+!5-*.!5#1*.&%/ -Lapsille haluaisin antaa perinnöksi myönteisyyden, huomion kiinnittämisen hyviin asioihin ja ratkaisuihin. Lasi on puoliksi täynnä, ei puoliksi tyhjä, Anja Hyysalo sanoo. ETEENPÄIN MENNÄÄN )%&(-1**+2!.*&&#+!1**,,##11#!)-11''&&-)*+!'$(11'!8'!+6&! -3*+!'$(+2!,66+%).'($-*4*+!&(,*#+/ E66.'1-!&-*$--/ 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Kuukauden saarelainen: yrittäjä Anja Hyysalo, jonka joukkueeseen kuuluvat pojat Pekka 20, Mikko 17, Jaakko 14 sekä Veikko 11. Oma saarihistoria: Hyysalot muuttivat Satavaan kahden lapsen kanssa keskustakaksiosta vuoden 1994 alussa. Kun muutettiin, etsittiin meren läheisyyttä, rauhallista paikkaa sillä periaatteella, että palveluista oltaisiin valmiita tinkimään. Harrastukset: Anja Hyysalo nautiskelee murtomaahiihdosta talvisin, uinnista kesäisin. Viime talvena hiihtokilometrejä kertyi 2000 ja samalla päätös, ettei kilometrejä lasketa ikinä enää. Turun Slalomseurassa hänellä on tiedottajan tehtävä. Parasta saarilla: Luonto ja hiljaisuus, raikas saaristoilma. )%&*#&-*.((.!$*#!#&##+5%*+/ ARVOJEN MUKAINEN VALINTA ONNISTUI M+8'!E66.'1-!8%&&*!64%!#+#33%+!'*,''!$''&*+##+! &69+.%!$',((&(.64&*9!YZ..%!$(-++'!JKKX!8'!.**)&6*! 6)*&&%8%,.*>!&6964&#*.98#+!$'13#+&'8',.*2!,-(1(&&'8',.*! 8'!,#4*&&%8%,.*/!O'&,'*.(!-+!-11(&!-*,#'/ &#+!&%),#*&%!1'5.#&!3*+(11#!-$'&2!#+,%!,-#2!#&&%!-1*.*+! +%%+/!Q#!-+!-11(&!.#!8(&&(/! IHMINEN ON AVAINASEMASSA E66.'1-!&#,##!&9*&%!46$*+!#)*1'*.*11'!&695'*,-*11'/! H1#++'*.&'!-+!.#2!#&&%!4%+!&#,##!&9*&%!*43*.&#+!,'+..'/ 3*.*..%!*&.#..%%+/!=#!-$'&,*+!5'1,*&.#$*'!4#&,*%2!,(+! Pekka Hyysalo on freeski-laskijana ehtinyt saalistaa huimia palkintoja. Nyt tavoite on hankkia hyvä ammatti. Linkki onnettomuushetkellä tehtyyn elokuvaan: Vanhimmat Pekka ja Mikko lapsuuskuvassa. &(3*.&#+!369&%!&#)$#!'33'&*11*+#+!*&.#&(+&-!+-(.##! 5*+&''+/ SUOLAISTA JA MAKEAA 3#1,#*+!-.&*+!5*#+#+!5()8#$#+##+2!3(&&'!.#!8%*/!Q#!-+! 8-.,(.!$%4%+!4')3*&&'+(&/!](-+&-!8'!3#)#+!1%4#*.66.! -+!3*+(11#!&%),#%%2!#&&%!-+!&*1''!635%)*11%/ SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN Q#()''$'!,((,'(A#+!.'')#1'*+#+!&(+&##!.'')#&!5#)*+! 3''+/!E6$%!4((3-)*!8'!369+&#*+#+!.(4&'(&(3*+#+! #1%3%%+!&(-$'&!46$%+!3*#1#+!3(*11#,*+/ Teksti ja kuvat: Sini Silvàn JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Muista ÄITIÄ sunnuntaina 8. toukokuuta. Parhaimmat Äitienpäivälahjat löydät Gant Storesta. Tule tutustumaan! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh YLIOPISTONKATU 20,HANSAKORTTELI PUH maininki maininki 15

9 Pidetäänhän lapsista ja nuorista huolta Huumeita liikkuu jokaisessa koulussa, kaikilla asuinalueilla. Huumeet ovat valinta, johon kynnys kaveripiirin painostuksessa on valitettavan matala. Kun eletään ympäristön vaikutuksille herkkää ikävaihetta, ovat vanhempien asettamat rajat ehdottomia. Nuorelle rajat kertovat siitä, että vanhempi välittää. A%/!E((3#*A#+!61#*.&6#..%!4*++'&,*+!-$'&!1'.,#+##&/ EI OLE LINTUKOTOJA, EIKÄ RISKIRYHMIÄ +'S*,.##+/!Q#!-+!'*$'+!1**'+!5-.*&**$*+#+2!,#)&--! 61*,-+.&''5#1*!5",,/%&'+67/#,#08/!Q'+'!G3*#&-G! 4((3#!8-4&''!$%%)%%+/!Q#!-+!64&%1'*11'!1'*&-+&'!8'! 4'*&'11*.&'/!N-1**.*+!.(()*+!4(-1*!-+!8(()*!+(-)*.&'!,'++'S*,.#+!,%6&&%8*.&%2!8-*A#+!3%%)%!,'.$''!,-,-! E((3#&'5'(,.*'! &(1##! $'.&''+!,'*,,*'11'/! Q(-3#+!'1(##11'!&**$*.&%/!E6$%!'.(*+'1(#!&'*!5#)4##+! &'(.&'!#*!*&.#..%%+!5#1'.&'!+(-)&'!4((3#*1&'/!"'*,,*!,((1($'&!)*.,*)643%%+/ '1(#*11#!.4-,,*2!,(+!4((3#*A#+!-1#3'..'-1-!&(1##! 8(1,*2!3(&&'!1-55(8#+!1-5(,.*!.#!-+!,'*,,*#+!#&(/! @!0*!,(,''+!5**))%!1#4&#%!.*,.*2!#&&%!.#!-+!,'(+*./! 3*.#+!3#),*&6,.#.&%/! EI KAI NYT MEILLÄ... B()(+!.#(&(!'1,''!-11'!8-!-3'$')'*+#+!,'++'S*,.#+! &'1-'.(++-*..'2! $''&#4(-+#*..'! 8'! #+!633%)&%3%&&%!&*1'++#&&'/!H+!8-5'! Janne Aro-Heinilä siirtyi poliisitehtävissä huumeiden pariin jo 16 vuotta sitten, kun huumeet tekivät suurempaa tuloa Suomeen. Ensin sen uskottiin olevan muoti-ilmiö, mutta nykytilanne on osoittanut, että ne ovat tulleet jäädäkseen. Hyvä asuinalue tai perheen tausta ei itsessään pelasta nuorta huumeilta. 16 maininki maininki 17

10 Laittomia viljelyitä löytyy entistä enemmän. 3''&*+&'*3*'/!! N-1**.*!,#4-&&''!$'+4#35*'! 4*+2!8-*&'!+(-)#+!,%6&9,.#.&%! $-*! 4#15-.&*,*+! 4(-3*-*A'/! =#($-8'!196&66!+#&*.&%!(.#*1&'! &-*1&'/!^???/5'*4A#1*+,,*/Z_ "'++'S*.&(-&&#*A#+!,%6&&9! 1*.%%+&66! 1%4*++%! )(,-*A#+!,#.,((A#..'2!3(&&'! 3*+!.(-)''+!,-$**+!4((3#*.**+/!N-*.!5%%.#3*+#+!#*! 3*.#+!1*.%,.*!,%6&&%8%!-+!$'')'..'!8-(&('!-.'11*.#,.*! &-*$-&(&!)'.,'(A#&!-$'&!&'$'11*.*'/ 3#'.*'+!5'18'.&(3*.##+2!,(&#+!-++#&&-3((&##+!&'*!.'*)'(&##+/!Q#+!#*!,-.,''+!(.,-&&(!-.($'+!-3'11#!,-4A'11#/! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström ja Janne Aro-Heinilä TUNNISTA VAROITUSMERKIT Huumeiden käytön havaitseminen voi olla vaikeaa. Käyttö kun ei aina näy päällepäin. Yleensä huumeiden käyttö paljastuu vasta, kun nuoren itsekontrolli pettää, eikä hän kykene enää salaamaan käyttöään. On kuitenkin joitakin seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota: koulupinnaus sekä persoonassa tapahtuva äkillinen muutos ystäväpiirin äkillinen muutos lisääntyvä rahan tarve, kalliita tavaroita ilmestyy kotiin tai häviää kotoa outo imelä tuoksu poikkeuksellinen väsymys, uupumus tai ylienergisyys pupillien koon muutos, silmien jatkuva punoitus ruokahalun lasku huumeiden käytössä tarvittavien välineiden löytyminen (piippu, neulat, ruiskut, erilaiset epämääräiset lääkkeet, pienet folionyytit jne.) Normaaliin murrosikään voi liittyä samankaltaista käyttäytymistä. Luota omiin vaistoihisi, sillä vanhemmat tuntevat omat lapsensa parhaiten. Jos epäilet, että lapsesi on kokeillut tai käyttänyt huumeita, ota asia rohkeasti esille lapsesi kanssa ja kysy suoraan. Ota selvää lapsesi kavereista ja ole yhteydessä heidän vanhempiinsa. Älä myöskään epäröi ottaa yhteyttä kouluun tai muihin viranomaisiin. He ovat sinua ja lastasi varten. (Lähde sote, ouka.fi) Mielipiteet Sorttamäen silta ei paras vaihtoehto Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran asukkaiden tulevaisuuteen vaikutetaan juuri nyt, kun Hirvensalon osayleiskaava on käsittelyssä. Kaavaan sisältyy suunnitelma asukasmäärän suuresta kasvusta ja toisen maayhteyden rakentamisesta. Kaupungin suunnitelmissa uusi maayhteys olisi Sorttamäestä Uittamolle rakennettava silta. Sorttamäen siltasuunnitelma tuo mieleen laulun rikkaan miehen talosta, jonka kolmannet portaat ei huvin vuoks vie minnekkään. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen ja joka-aamuisen havainnonkin mukaan valtaosa Hirvensalon liikenteestä suuntautuu keskustaan ja toiselle puolelle jokea. Sorttamäen sillalta pääsisi kauas Helsingin moottoritielle, mutta keskustan itäosiin, esim yliopiston ja TYKSin seudulle kierros olisi ihan liian pitkä. Hirvensalon sillan muuttaminen nelikaistaiseksi ja kääntymiskaistan rakentaminen Vähä-Heikkiläntien suuntaan ovat purkaneet ruuhkan Hirvensalon puolelta. Vähä-Heikkiläntien rakentaminen oikeaksi vetäväksi liikenneväyläksi ja toimiva reitti Uudenmaankadulle helpottaisi Stålarminkadun ruuhkaisen nielun liikennettä oleellisesti. Tunnelia tai siltaa jokisuuhun on esittänyt iso joukko yhdistyksiä, mm. Hirvensalo-seura. Jokiliikenteen kannalta tunneli olisi käyttökelpoisempi vaihtoehto eikä vaadi niin paljon tilaa. Se tulee entistä tarpeellisemmaksi kun Linnankaupunki lähtee toteutumaan. Varaus yhteydestä on ehdottomasti saatava myös sen alueen kaavaan. Uittamon, Martin ja saarten asukasyhdistykset pyrkivät nyt yhdessä vaikuttamaan alueen liikenteen suunnittelemiseen niin, että myös saarille kaavailtu kasvava asukasmäärä voisi sujuvasti liikkua saarille ja pois. Kaija Hartiala Hirvensalo-seuran puheenjohtaja TURKU 18 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 19 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

11 Jossittelua Jukka Penttilä, Moikoinen Huhtikuussa tapahtuu ILMOITTAUDU SAARTEN TRIENNAALIIN: Maalari, soittaja, piirtäjä, tanssija, veistäjä, Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? kutoja, sorvari,... Harrastelija tai ammattilainen, tai jotain siltä väliltä.tarjoamme Sinulle tai ryhmällesi mahdollisuuden tuoda osaamisesi ja tekemisen tulokset esille muiden nähtäväksi ja koettavaksi. Ilmoittaudu osoitteessa JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Kieltäisin kaikenlaisen luonnon tuhoamisen. Jätettäisiin mahdollisimman paljon alueita luonnontilaan ja rakennettaisiin taloja vain suomalaisesta puusta. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Sauli Niinistö. Hän on kirjassaan sanonut minua herrasmieheksi. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Jatka samaan tyyliin iloisella mielellä ja pidä ohjenuoranasi toisten ihmisten huomioonottaminen. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Kotimaassa jokin kaunis paikka järvimaisemassa tai kauniissa saaristossamme. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Olisin Nalle Puh. Hyväilynkipeä, pehmeä kaikkien kaveri. 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Keskusteluohjelmassa haastateltavana. Inhimillisessä tekijässä Maarit Tastulan vieraana. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan nainen, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Oma äiti. Hän oli hyvä ihminen ja hänellä oli 10. Jos saisit vaihtaa sokea luottamus Jumalaan. niin vaihtaisitko? Laulun jonkun elämäsi päivistä, 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymme- vaihtaisi pois kun muu- sanoin En päivääkään neksi vuodeksi, niin tos ei parempaa tois. ottaisitko mukaasi Angelica Jolien vai Sokrateen? Sokrateen. Hänen kanssaan aika kuluisi varmasti nopeammin hyvien keskustelujen merkeissä. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Olen itseoppinut urkuri, mutta haluaisin huippu-urkurin taidot, kuten Kalevi Kiviniemellä. Soitto on ollut minulle pienestä pitäen hyvin tärkeä harrastus. Jossittelut etsi ja kuvasi: Jaana Heinonen Ympäristöauto Yrjö Hirvensalo, Slalomrinne, kierrätyspiste, to klo Ympäristöauto Yrjö ottaa maksutta vastaan kodin vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet. Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä ovat haitallisia tai vaarallisia luonnolle ja ihmisille. Niitä ei saa laittaa tavalliseen jäteastiaan eikä kaataa viemäriin tai maahan. Jos Yrjö ei ole visiitillä, niin tällaiset jätteet voi viedä Topinojan jätekeskukseen tai Turun Ekotorille, Kirkkotielle. Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa on esillä perinteinen KAAVANÄYTTELY Aiheeseen liittyen kirjastossa on myös kaavoittajien ilta. Tuolloin, torstaina kirjastossa ovat klo aluearkkitehdit Katja Tyni-Kylliö ja Päivi Siponen vastailemassa asukkaiden kysymyksiin. Kirjasto avoinna: ma, to 13-19, ti, ke, pe Varaa paikkasi avioliiton satamaan vihkimaraton toukokuussa Hirvensalossa Keväisenä perjantai-iltana klo 19 alkaen vietetään vihkimaraton-yötä, jossa vihitään pariskuntia avioliittoon ja toimitetaan myös avioliiton siunaaminen tunnelmallisessa Ekumeenisessa Taidekappelissa Hirvensalossa. Vihkimaraton on osa Saarten Triennaalin ohjelmistoa. Keväinen ilta taidekappelin mäellä on viehkeä; vihkipari astelee yhdessä sisään valoa kohti alttarille ja avioliiton satamaan kuin ylöslaisin olevan veneen sisäpuolelle. Kappelin mäen täyttää kevään vihreys, valkovuokot ja mustarastaan laulu. Jokaiselle hääparille varataan hetki Triennaali KLO 15 WANHANAJAN KINKERIT näytelmän keinoin Hennalan seurakuntakoti, Hennalantie 10, Satava Kakskerran koetus LiikuntaLauantai 7.5. Lähtö Harjattulan Kartanolta klo Matkat: Kakskerranjärven ympäri 17.4 km, Kirkon Lenkki 9.6 km ja Brinkhallin Lenkki 6.5 km. Juosten, hölkäten tai kävellen. Ajanotto ja mitali kaikille osallistujille. Lenkin jälkeen lohikeitto lisukkeineen rantasaunalla ja mahdollisuus saunomiseen. 20 maininki maininki 21 vihkikeskusteluun, jonka jälkeen pappi vihkii heidät taidekappelissa. Taidekappelin häähuuman ovat jo kokeneet Joonas Konola ja vaimonsa Kirsi os Hellsten. MLL MLL Hirvensalon osaston kevätkokous klo Hirvensalon srk-talolla.

12 Huhtikuussa tapahtuu Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke 6.4 ja klo ma 18.4 to klo 12 joka päivä Hiljaisen viikon hetki sanoin ja sävelin Pitkäperjantaina kappeli suljettu Pääsiäisen ajan runoja ja musiikkia Taidekappelissa ti klo 18 Keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta: Maisema puhuu näyttely saakka. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. TOUKOKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Huhtikuussa juhlivat Oinaat ( ) Yhtä määrätietoisesti kuin kevät raivaa paksuhankisen talven tieltään, etenee myös Oinas. Siis silloin kun Oinas tahtoo. Saarelaiset risut ja männynkävyt väistävät suosiolla Oinaan edestä silloinkin kun Oinaan suunta osoittaa päin puuta. Anna Oinasystävällesi lahjaksi kevätaurinkoa ja estotonta kehumista. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Jaanan huhtikuu Saarten triennaalin avajaistapahtuma houkutteli Hirvensalon Triennaalitöitä hiihtokeskuksen täyteen ihmisiä. Saarten triennaalin tuottaja Jaana Vuolalla on huhtikuussa edessään rutkasti töitä, ennen kuin triennaalin toukokuun päätapahtumat ovat kasassa. Tapahtumia järjestävä Jaana on asunut pitkään Satavassa ja hänellä on vankka teatteritausta, joka alkoi Kakskerran nuorisoseurassa 14-vuotiaana. Kun näytteleminen, tanssiminen ja sirkus oli nähty, yrittäjänä työskennellyt Jaana päätyi lopulta myös tuottamaan esityksiä, ja sitä kautta löytyi lopulta myös nykyinen työ. Teatteri on aina ollut mukana elämässäni. Tässä työssä olen ollut mukana viime syksystä alkaen, Jaana kertoo. Triennaalin lisäksi Jaana on tuottanut myös Brinkhallin kartanossa toukokuussa nähtävän Rakkaudella Sisaresi -näytelmän, joka yhdessä Hirvensalon sillan kaidetaide -hankkeen kanssa työllistää häntä myös huhtikuussa. Rakkaudella Sisaresi esitettiin aiemmin Tehdasteatterissa, jossa se myytiin loppuun ja nytkin ennakkovarauksia on tullut mukavasti. Sillankaidetaiteen tekemiseen ovat osallistuneet kaikki saarten koulut ja päiväkodit. Juuri se tekee triennaalin tuottamisesta mielenkiintoista, että niin monta eri tahoa on mukana ja yhteishenkeä löytyy. Pääsiäinen rauhassa Jaana ei ole tehnyt varsinaisia pääsiäissuunnitelmia, mutta aikoo mennä ratsastamaan hevosellaan, sillä se on paras mahdollinen rentoutuskeino. Rairuohot hän jättää suosiolla istuttamatta, koska koska kaksi lemmikkikissaa tekisivät niistä selvää hetkessä. Pidän pääsiäisestä, koska se liittyy kevään tuloon. Suklaamunat ovat se pointti, johon aion keskittyä, hevoshierojaksi opiskeleva tuottaja nauraa. Mitä katsot TV:stä? Olen kotona vaihteleviin aikoihin, joten on vaikeaa seurata sarjoja. Olen hankkinut esimerkiksi McLeodin tyttäret-, Gilmoren tytöt- ja Greyn anatomia-dvd-bokseja. Tosi-tv:tä tulee myös seurattua, etenkin Idolsia, koska yritykseni stailasi edellistä Idolsia, muun muassa Koop Arposta. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta Mitä luet? Luen lehdet netin kautta, aamuisin katson aina Iltalehden otsikot. Kotiin minulle tulee ainoastaan Hippos-lehti. Muuten tulee aika vähän luettua, mutta tällä hetkellä opiskelen hevosen lihaksistoa ja luustoa latinaksi opintojeni vuoksi. Mitä musiikkia soittimessa? Kuuntelen radiota autossa, yleensä soi NRJ. Olen kuitenkin radion räplääjä, vaihdan kanavaa aina mainosten aikana. Kaikenlainen musiikki klassisesta rockiin ja heviin käy, se on ehkä teatterin vaikutusta. Mitään idolia minulla ei ole koskaan ollut. HIRVENSALON A P T E E K K I BEPANTHEN EYE -SILMÄTIPAT %#<9#<<(!1&8/+88%-.'201++.(..%*)5&6.,+),0/1.%7.% 50&+)'++.(..%24./'-0, ;!0611% :4H&%611/0/1,&&1),% //)I J8+)(8+%5)-+.9.,,0&6.55.'5&)+ $K%L%K?A%:/; ,0-:;%#$?POB CK?AQBE616)++1G!""#$%&'(')*&+",-#*.//+0'+*&(*&+-'")'11#(&2+ 1)&*.)..''3+#..,+'""#$%&'+('22'..''+-4&.''+ '04&**'5+6#&".,+"7/8,.+.'$9&.*#1'*&+.)4..##.+ '""#$%&'2+-4&.442+0'+#-(,&*//25 :'".'()22'""&*.'+*/8,29&&((4'+9&#.#.,,2+ 9&&(4""'+;<5+=#$9#.)"4'+1'(*)..41''2 =&#8,.-,23+#..,+94&.+2/(/&*&2+24).''+",,((##*& 1#&".,+1/7*+#"#(.$42&*#""'+$#*#>.&"",C Avoinna: ma-pe 9-19 la 9-15 su suljettu Hirvensalon apteekin huhtikuun tarjoukset 22 maininki maininki 23 =#$9#.)"4'C D&*,,+.&#.40'+*''.+(4.&*&9)&".'11#+ EEE5-&$9#2*'"42'>.##((&5F&+.'&+G'H#I44(&*.'5 Voimassa SB12 ORIGINAL TAI DUO 250 ML!"#$"%&'()*#+,%&-.&+/))#)& "0")1!"#$%&''()*)+%,)'+-./01(.+% 2),31+45&),%6.2..%2.7'.%.12)'++.(1.%.1,)1+.%7.%)25819 &)(8+%,11*),%:'0*0&+':1&+.;% <'0++))+%&1&8/+8(8+%=/'0-1.; VICHY LIFTACTIV CxP VOITEET 50 ML LYSI OMEGA-3 FORTE 64 KAPSELIA Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) ; CDA?>$BEFG M81(8(01*)%5'1(.//)%+.1%,0-:../1//)%120//)%+.1%&'07.9 5)-+01:)//.%#A.23256&D)8?9E&;.3556F NH(01*)%5.151//)% )1//) ;-35G6&D)8?9E&;H3G56F Vichy CxP -tuotteen ostajalle päivävoide 40 ml kaupan päälle! 7,%#)&89(*":;& $"<"=<0,$">%(<(#%+" %""+&%//?#99")&8%")& +"?>((%+"1& -.3G56,0-:;%#A?>>B CK?#OBE5.6&;G

13 Oman taloutensa isäntä päättää mihin haluaa säästää, ja antaa asiantuntijoiden kertoa kuinka. Oikeastaan säästäminen on enemmän tahto- kuin taitolaji. Oleellista on, että tiedät mihin haluat säästää. Meidän tehtävämme on kertoa sinulle kuinka se tehdään. Oli säästökohteesi pieni tai iso, lähellä tai kaukana. Kokeile helppoa säästämisen laskuriamme osoitteessa op.fi/saastaminen ja tule juttelemaan. Yhdessä hyvä tulee. 24 maininki

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI

Lisätiedot

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HEINÄ-ELOKUU 2012 Hirvensalopäivät ovat 13. 19.8. Katso ja säästä ohjelma sivulta 26! KAUPPIAALLE RUOKA ON SEKÄ TYÖ ETTÄ RAKKAUS VISIITILLÄ

Lisätiedot

maininki Satavan sillan kupeessa Tanja ja Petteri Nevalainen viihtyvät elämää saarissa PETRI RUUSUSEN HUUDI-KESKUS ON VALMISTUNUT

maininki Satavan sillan kupeessa Tanja ja Petteri Nevalainen viihtyvät elämää saarissa PETRI RUUSUSEN HUUDI-KESKUS ON VALMISTUNUT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaaleissa paikallisella äänellä on painoa. Katso poliitikkojen mietteet saartemme kehittämisestä sivulta 19. PETRI

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU

Lisätiedot

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

WIKLUNDIEN PERHE ELÄÄ SAARESSA YHDEN PALLON EHDOILLA

WIKLUNDIEN PERHE ELÄÄ SAARESSA YHDEN PALLON EHDOILLA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2014 Maija ja Eero löysivät uuden kodin Arolasta Radioamatööreillä on Hirvensalossa hyvät yhteydet Sarita Suhosen marraskuu WIKLUNDIEN

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2014 Eklund-Mäkisen perhe on kotiutunut Kakskertaan Pekka Peltomäki talkoilee kotisaarten hyväksi Otto Railan lokakuu SATU JA TONI PAAVOLAN

Lisätiedot

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Lisätiedot

JÄNESSAARESSA TARJA PELTONIEMEN ASUINYMPYRÄ SULKEUTUU. Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran. retkeläisille

JÄNESSAARESSA TARJA PELTONIEMEN ASUINYMPYRÄ SULKEUTUU. Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran. retkeläisille ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2013 Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran retkeläisille Mari Håkansin merenrantakoti Kakskerrassa Sanna Laajalahti

Lisätiedot

SAARELAIS- MAISEMASTA

SAARELAIS- MAISEMASTA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2014 Heli Saari-Uusimäen joulukuu Flemmingin perheellä on suku lähellä Ansa Oksa taiteilee yhteiseksi iloksi PIRJO JA TANE RYDMAN NAUTTIVAT

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20 ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2013 Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wallin toivoo siistimpää Haarlaa Kakskertapäivien ohjelma sivulla 20

Lisätiedot