maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2011 Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 MAIJA ARJASMAAN KODISSA PÄÄOSASSA ON ILMAVUUS POLIISI MUISTUTTAA SAARELAISIA HUUMEIDEN VAAROISTA JAANA VUOLAN HUHTIKUU vaalivat Anja ja pojat peruskuntoaan Satavassa maininki 1

2 Koolla on väliä. Haaveiletko itsesi näköisestä, laadukkaasta kodista loistavalla sijainnilla Turun Hirvensalossa sekä sopivan kokoisesta sijoituksesta, josta saat aina rahasi takaisin? Asumisoikeusasunnoissamme tämä kaikki on mahdollista. Tutustu tarkemmin Kukoila Hirvensalo Halvarinkatu 4, TURKU huoneisto- pinta-ala asomaksu käyttövastike tyyppi alkaen alkaen 2h+k+s 57,5 m ,78 3h+k+s 70,0 m ,04 3h+k+s 80,0 m ,66 3h+k+s 81,0 m ,68 Vastike sisältää laajakaistan ja vesiennakon! Hormonihurmio!! "#$%&'()*+,-!&#,##!.#+!'*+'/!0+.*'1,((+!$')-$'.&*2!&(++(.&#11#+2!3(&&'!$'(4&**+! 5%%.&6%%+!.*&%!#*!56.%6&%!3*,%%+/!74&%,,*%!-+!*4'+!5',,-!*1&'*.*+!5%%.&%!(1-.!8'!,((++#11'!,#$%*.#+!1*++(.&-+!.-*+&*'/!74&%,,*%!-+!*4'+!5',,-!,)'5.(&&''!$#+##+! &'*!5(-1*.-+!,61,#%!4''$#,.*$'!,'&.#!.*13*..%/!74&%,,*%!-+!*4'+!5',,-!$'*4&''! $#)4-&!8'!5#.&%!'(&-/!74&%,,*%!3--&&-)*569)%,'(55'!4((&''!+*3#1&%!3'*+*&#+/ :*,%!.#!4-)3-+*!3'4&''!-11'!+*3#1&%%+!3*+,%!,#$%&$'1-!3#*..%!1'(,'*.##!8'! 3*,%!1**,(&&''!3#*&%!'*$'+!#)*!&'4&**+!,(*+!&'1$#11'/!;'1-,.*&-.**+*< 5%%,'(5(+D*+!,(++*',.*!*.&(&#&(&!&(155''+*&! 1-*1&'!$*4)#%+!$'*4&(3*.&'/ E#&*!.#()''$'11'! '(,#'3'11'! -+! $#+.'1-1'*.#+!,-A*+!-$#+!8'!,'.>!$'1-4'+!.#!.*#1&%,*+!&(1*!$'.&''+/ huhtikuu 2011 Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimittaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku 4 22 Arvioitu valmistumisaika Hakuaika asti. Tarkemmat hakuohjeet saat toimistostamme tai netistä kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Maija Arjasmaan valoisa koti 8 Marian rakennusblogi 10 Mitä kuuluu Marelle? 11 Pienten puolella Melinda ja Topias 12 Minä satavalainen, Anja Hyysalo 17 Poliisi varottaa huumeista 20 Jossittelemassa Jukka Penttilä 22 Jaana Vuolan huhtikuu 2 maininki maininki 3

3 Kevään valoa kotona Näin jälkikäteen ajateltuna parasta talossa on tämä ilmava kokonaisuus, eikä montaakaan asiaa tekisi tällä hetkellä toisin. Modernia, avaraa, valoisaa ja ylellistä. Niistä on tehty papinsaarelainen koti lapsiperheelle. Perheen äiti on varsinainen sisustaja, vaikkei sitä kuitenkaan ammatiltaan. Koti on suunniteltu pitkäikäiseksi perhe-elämän eri vaiheisiin. Maijan kodissa käytännöllisyys ja valo käyvät sopuisaa vuoropuhelua V'1,-*.#..'!&'1-..'!'.((!$**.*4#+,*+#+!5#)4#2! 8-,'!#1%%!)((4,'$(-.*''+/!"-&*!-+!$'13*.2! 3%..%!.*.%1&9%G2!5#)4##+!%*&*!!"#$"%&'$"()""!&-&#''/! "-&-'!196&66!:'*8'+!1*.%,.*!3*#.!*#))+2!5-8'&! +##11#!5#)4##11#!196&6*!E*)$#+.'1-.&'!,-A*+!5'*,,'2! 8-.&'!'(,#''!+%,63%!3#)#11#/ KIVEÄ, LASIA JA LUONTOA &*!5(-1*&-*.&'!$(-&&'!8'!((&##+!,-&**+!5%%.&**+!,-13#! $**,,-'!#++#+!M$'+!.6+&63%%/! &#+!&-*$-&&**+!1'5.*5#)4##+!,'++'1&'!,%6&%++911*.*%! )'&,'*.(8'2!,(&#+!1'.&#+4(-+##&!,#*&&*9+!1%4#*.66&##+/! )'.&'!&'1-..'!-+!:'*8'+!3(,''+!*13'$'!,-,-+'*.((.2! #*,%!4%+!&#,*.*!3-+&'',''+!'.*''!&%11%!4#&,#11%!&-*.*+/! SISUSTAMINEN VOISI OLLA MYÖS AMMATTI GC-.!#+!-1*.*!4'33'.1%%,%)*2!&#,*.*+!&-A#++%,9*.#.&*! )*&,*+!.*.(.&(.'),,*&#4&*-5*+&-*4*+2!3(&&'!.*&&#+!5%%&*+! &'!-+!.#!5*,,(&'),,'!'.,')&#1#3*+#+G2!:'*8'!5-4&**/! Kodista löytyy paljon mittojen mukaan teetettyjä huonekaluja, kuten olohuoneen muunneltava sohva, pöytä, lipastoja... Ne sopivat paikoilleen, eikä niitä tarvitse siirrellä. Moduulisohvaa kuitenkin siirrellään ja se oli ehdottoman hyvä valinta. Sen osia voi irrottaa ja muotoa muuttaa esimerkiksi joulukuusen tullessa taloon. 4 maininki maininki 5

4 Ava on jopa innokas siivooja. Hän ottaa rätin ja sumutteen käteensä ja hinkaa puhdasta äidin ihasteltavaksi. 3'.! =#-+2! 5#)(.&'3*+#+!,-13#+! 3((+! +'*.#+!,'+..'/!Q*.(.&(,.#.&'!:'*8'!-+!5%%..6&!$'.&''3''+!.*#11%,*+2!3*,%!-+!-11(&!4*#+-'2!,(+!,-&-+'!'1,''!,'*,,*!-11'!8-!$'13*.&'/!;'*,,'!&695'*,,'!-+!4-*&-1'2! -+!.**&%!56)*&&6!&#,#3%%+!5-*,,#(,.#11*.#+!,-A*,'.!8'! 1%33*+4#+,*+#+/!"-A*+!&'5''+!:'*8'+!&661*!+%,66!.*#11%,*+!)*5'(,.#11'!61#11*.66&&%/! &'*+!*4'.&(&&'$''!(1,-3'*1&'2!,#,.*+!'*+'!,#*+-&!.#+!.''3*.#,.*!Q(-3##+G2!:'*8'!,#)&--2!GH+!196&6+6&! 3#&)*+!,-),(*+#+!8-(1(5(,,*2!M$'+!4(-+##+!3'&&-2! R()S#))6+!5'*+'$'!,)*.&'11*3'18',,-!8'!$'*,,'!3*&%! 4''.&##11*.&'!,(18#&#&&'$''/G! KOTI SIISTINÄ LASTEN KANSSA? $'&!&-,*!5*&%3%%+!3((&!&*1'&!.**.&*35*+%/!H1-4(-+##+! +##..'/ &#*+#+!+#*&.6&G2!:'*8'!+'()''/!Q-&,(.&'!4%+!#*!5*A%!8'! Ripaus ylellisyyttä on Maijan tavaramerkki 4*+,''!5(4A'.&'!%*A*+!*4'.&#1&'$',.*/! B()4'+!&'),,-8'!#*!,(*&#+,''+!-11'2!8-.!5-8'&!-$'&! )',#+&'+##&!1#D-8'!&'*!'1-*&&'+##&!8-+,*+!5)-8#,&*+/! &''!'$')'..'!&'1-..'/! N-*,*#+!4(-+##&!-$'&!'1,(5#)%*.#..%!,(++-..'!8'! G:((4(+!&'1--+!$#))'&&(+'!1'.&#+4(-+#*.&'!196&66! &(11'!#.**+!8'!4(-+#*A#+!V(+,&*-!3((&&((!1#*,,*'8'.&'/! H11''+!.**)&63%..%!.**4#+!$'*4##.##+2!#&&%!#.*,-*.#+! GH+!4*#+-'2!#&&%!,-&*!5'1$#1##!&'),-*&(,.#..''+2! $'*,,'!1'5.#&!,'.$'$'&,*+G2!:'*8'!&-&#''/! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Mikko Laaksonen KAIKKEA KAUNISTA ELÄMÄÄN! Maricken suunnittelee ja toteuttaa kanssasi kodin uuden ilmeen. Pernontie 4, Raisio puh Avoinna ma-pe la maininki maininki 7

5 TUNNELMAA OVERSOLIN LED-VALOSARJOILLA LED GALLERY Puutarhakatu Turku p Avoinna ma 10-18, ti-pe 9-17 Saunaan, sisustukseen LEDLITE 6 LED-valosarja 189,- oversol.fi!"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Oma koti kullan kallis Muuttopäivän kolkutellessa jo ovella työmaallamme keskityttiin viimeistelytöihin, eli lähinnä listoitukseen ja viimeisten sähkötöiden tekemiseen. Viimeisenä, vaan ei vähäpätöisempänä valmistui myös sauna, josta tulikin todellinen Aki-timpurin taidonnäyte. Se olikin kovalla käytöllä jo alusta alkaen jopa ennen kiukaan sähkökytkentöjen tekemistä kun lapset istuivat tunnelmoimassa suihkun jälkeen viileän löylyhuoneen lauteilla... Ennen kuin pääsimme nauttimaan löylyistä tai muistakaan uuden kotimme ihanuuksista, piti meidän suorittaa asuinpaikkaa vaihtavan viheliäisin velvollisuus eli itse muutto. Muuttamista toki helpotti se, että tiesi pääsevänsä vihdoin siihen todelliseen omaan kotiin eikä mihinkään väliaikaiseen asuntoon, mutta ei se loputtomilta tuntuvien muuttokuormien kuskaaminen herkkua taaskaan ollut. Pientä lisäjännitystä muuttamiseen toi lapsiin juuri h-hetkellä iskenyt flunssaepidemia, mutta onneksi saimme hälytettyä pikavauhdilla Rauman suunnalta lisämuuttoapua. Onneksi sentään muuttomatka ei ollut suuren suuri vuokra-asunnoltamme uuteen kotiin. Muuton yhteydessä pääsee myös mukavasti eroon kaikesta tarpeettomasta ja ylimääräisestä roinasta, mutta tavaraa riitti silti yllin kyllin kannettavaksi ja siirrettäväksi paikasta toiseen. Jotenkin sitä oli etukäteen järkeillyt, että pienemmästä isompaan muuttaessa tavaranpaljous ei pääse pahemmin ahdistamaan, mutta kummasti sitä vaan roskalavalle kertyi paikkaansa löytämättömiä tavaroita. Muuton aattona kodissamme pidettiin myös Lammi-kivitalojen esittely, mikä oli omiaan luomaan rakentajille aikataulupaineita. Viimeiset työntekijät lähtivän meidän kanssamme työmaalta viittä minuuttia ennen näyttelyn alkamista, mutta koko koti saatiin kunnialla näyttelykuntoon. Kova uurastus kannatti, sillä näyttelyssä kävi yli kolmatta sataa vierailijaa! Kun myöhäisimmätkin näyttelyvieraat olivat kadonneet horisonttiin ja viimeisetkin muuttolaatikot kannettu sisälle, koitti viimein juhlallinen hetki muuttaa virallisesti sisälle omaan taloomme. Miten helpottavalta ja ihanalta tuntuikaan vetää ulko-ovi kiinni perässään ja todeta vajaan vuoden kestäneen odotuksen olevan vihdoin takana päin! Koti oli sisältä kaikin puolin valmis ottamaan meidät vastaan ulkopuoli ja hankien alla piilotteleva pihamaa saivatkin sitten jäädä odottelemaan keväisempiä kelejä. SAARELAISTEN OMA SISUSTUSKAUPPA RTV on myös sisustuskauppa!!"##$%&'()$*$(% )$+,))'#-#-,*.$% /'2"2)"22""((')),*"22$%$3"2)$$% 4'56,*$%7'(8, Laajasta valikoimastamme löydät myös lahjatavarat ja sisustuslehdet! /$(0"00'*)$1 UUTUUS! Massiivisen kokoinen lankkulaminaattimallisto Harolta. BIORA BALANCE täyshimmeä sisustusmaali kevään hehkuvissa väreissä. Teknos. UUTUUS! LIIMA HARKKO- RAKENTAMISEEN! 25-kiloisten säkkien sijaan rakennusharkkojen kiinnitykseen käytetään kevyttä, alle kilon painoista PU 700 Kiviliimaa. Ei pölyä, ei sekoittamista, ei työvälineiden pesua, ei hukkaan mennyttä materiaalia. Nopeaa ja siistiä, ja ennen kaikkea helppoa rakentamista! Turku Satakunnantie 162, p. (02) Kaarina Niemeläntie 2, p. (02) Salo Myllyojankatu 18 20, p. (02) Palvelemme: ma pe 9 18, la 9 14 Noutotukku avoinna ark. 7 17!"#$$%&''&()*'+,,-+.*/0)12'+!'1(' , maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Minä, Julia ja Jessica Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Pienten puolella Melindan ja Topiaksen seurassa on hyvä olla. He osaavat elää ja... Harvoin vaihto-oppilaana ollessaan pääsee matkustelemaan muihin maihin, mutta mulla kävi tuuri kun kaverini Stina pyysi mua mukaan laskettelemaan Itävallan alpeille! Siinä tuli nähtyä myös lisää Tanskaa, Saksa sekä Itävalta. Saatiin myös uusia Stinan kanssa Alpeilla, Itävallassa tuttuvuuksia Linköpingistä! Koulu rullaa entiseen tapaan, kokeita ja esitelmiä pukkaa, mutta niin pukkaa vapaapäiviäkin. En ymmärrä mistä näitä vapaapäiviä melkein joka viikko tulee, mut ei kai pitäis valittaa, vaan nauttia jokasesta sovmorgonista. Niin joo, siihen meni ekat 3 kk että alkoi ymmärtämään tätä skånskaa, mutta nyt 7 kk jälkeen huomaan että puhun itsekin vähän kuin ne. Ehkä musta tulee sittenkin vielä ennen kotiinpaluuta kunnon skåning! Kram, Mare MELINDA 6v. Parempi pyy pivossa kuin myy Aamun virkku, illan sirkku Suutarin lapsella ei ole kenkää Se parhaiten nauraa, joka pauraa Vierivä kivi ei ei kieri Minkä taakseen jättää, sen edestään kättää Peukalo keskellä viidakkoa Elä ja anna toisten syödä TOPIAS 6v. Peukalo keskellä viidakkoa. Parempi pyy pivossa kuin kyy kipossa Ei kahta ilman yhtä Ei auta markkinoilla. huutaa, että mä haluun ton. Ei näe metsää se mua hitsaa Suutarin lapsella ei ole kenkää, mitä suutaroida Se parhaiten nauraa, joka pierun päästää Parempi myöhään kuin liian myöhään Tilaisuus tekee helpompaa yrittämisestä Minkä taakseen jättää, sen edestään poistaa Peukalo keskellä keskisormi? Elä ja anna toisten tehdä mitä haluaa Ilmoituksen maksaa Kaija Hartialan tukirengas. 175 KAIJA HARTIALA INHIMILLINEN TEKIJÄ 10 maininki maininki 11

7 Anja valitsi toukokuun Mainingin keskiaukeamalle esiteltäväksi ihmisen, jonka luonnehdinta jutun lopussa vastaa ihannenaapuria... Toukokuussa Pekka pystyi vain puristamaan oikeaa kättään. Mutta toipuminen alkoi. Anja ja &%$%!#$%.)#&,*/ minä satavalainen Anja Hyysalolla on Satavan Höyttisten perukoilla upea joukkue: neljä urheilullista poikaa. -Pojat ovat aina harrastaneet urheilua, useita lajeja. Urheilun myötä on tullut menestystä mutta myös tilanne, jossa tunti tunnilta katsottiin, selviääkö esikoinen hengissä loukkaantumisesta. Mutta elämä jatkui ja perhe menee rohkeasti eteenpäin. 1%,#.,(,.#+!5(+'*.#..'!&'1-..'!$*#1%!$'+4'! 3(33-2!8-,'!&'1$#11',*+!4',*!$#A#+!,'*$-.&'/!M+8'! E66.'1-!3(*.&''2!3*&#+!56.%4&6*!,#))'+!'(&&'3''+! 1*.66&&%/ PEKKA ON NÄYTTÄNYT SUUNTAA &(,.*.&'!$(-A#,.*/!Q#!&#,*!&-.*!46$%%!,'*,*11#/ Y.-+$#18#+!$'+'$#A#..%!,#.,*&6&&**+!1'.,#&&#1((+!8'! 5*.&%+##&!.(,.#&!8'1,''+2!+(-)*+!.((++*11##+!4#&*2!,(+! -1*!-55*+(&!,%$#1#3%%+/ 1(4*..*..%2!M+8'!E66.'1-!+'()''/ "(+!N#,,'!4655%.*2!+**+!,'*,,*!4655*$%&/ 3*11##+/ LAKKIAISTEN SIJAAN TEHO-OSASTOLLE E66.'1-+!5#)4##..%!-+!,(*&#+,*+!&*5(&&(!,-),#'1&'! 8'!,-$''2!,*)8'*3#11*.#.&*/!N#,,'!E66.'1-!-1*!5%%..6&! 8(()*!61*-55*1'',.*/!E%+!-1*!4'))'.&'3*..''+!1'8#*..'!,-13*+,#)&'*+#+!Q(-3#+!3#.&')*!8'!,'+.'*+$%1*.#..%! 1#..'!.*8'11'!J\/ 635%)*/!N((.,'*+#+!&((1*!,(*&#+,*+!'*4#(&&*!.#+2!#&&%! 46556!3#+*!,'&'.&)-V''1*.#.&*!5*#1##+!8'!4%+!5%%&6*! &#+,''+!-1*.*!-11(&!3'4A-11*.((&&'!.#1$*&%!4#+D*..%/! O'&,'*.#$*'!-1*$'&!+#18%!#+.*33%*.&%!$(-)-,'(&&'/! ;').*+,*+!;#*,,-!1'.,*!.*11-*+!&(+&#8'!8'!3(*.&''2!,(+! M+8'!E66.'1-!,#)&--/ $'&/!;'.#+!5(-1*!$')&'1-.&'!-1*!,-,-+''+!5-*.!5#1*.&%/ -Lapsille haluaisin antaa perinnöksi myönteisyyden, huomion kiinnittämisen hyviin asioihin ja ratkaisuihin. Lasi on puoliksi täynnä, ei puoliksi tyhjä, Anja Hyysalo sanoo. ETEENPÄIN MENNÄÄN )%&(-1**+2!.*&&#+!1**,,##11#!)-11''&&-)*+!'$(11'!8'!+6&! -3*+!'$(+2!,66+%).'($-*4*+!&(,*#+/ E66.'1-!&-*$--/ 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Kuukauden saarelainen: yrittäjä Anja Hyysalo, jonka joukkueeseen kuuluvat pojat Pekka 20, Mikko 17, Jaakko 14 sekä Veikko 11. Oma saarihistoria: Hyysalot muuttivat Satavaan kahden lapsen kanssa keskustakaksiosta vuoden 1994 alussa. Kun muutettiin, etsittiin meren läheisyyttä, rauhallista paikkaa sillä periaatteella, että palveluista oltaisiin valmiita tinkimään. Harrastukset: Anja Hyysalo nautiskelee murtomaahiihdosta talvisin, uinnista kesäisin. Viime talvena hiihtokilometrejä kertyi 2000 ja samalla päätös, ettei kilometrejä lasketa ikinä enää. Turun Slalomseurassa hänellä on tiedottajan tehtävä. Parasta saarilla: Luonto ja hiljaisuus, raikas saaristoilma. )%&*#&-*.((.!$*#!#&##+5%*+/ ARVOJEN MUKAINEN VALINTA ONNISTUI M+8'!E66.'1-!8%&&*!64%!#+#33%+!'*,''!$''&*+##+! &69+.%!$',((&(.64&*9!YZ..%!$(-++'!JKKX!8'!.**)&6*! 6)*&&%8%,.*>!&6964&#*.98#+!$'13#+&'8',.*2!,-(1(&&'8',.*! 8'!,#4*&&%8%,.*/!O'&,'*.(!-+!-11(&!-*,#'/ &#+!&%),#*&%!1'5.#&!3*+(11#!-$'&2!#+,%!,-#2!#&&%!-1*.*+! +%%+/!Q#!-+!-11(&!.#!8(&&(/! IHMINEN ON AVAINASEMASSA E66.'1-!&#,##!&9*&%!46$*+!#)*1'*.*11'!&695'*,-*11'/! H1#++'*.&'!-+!.#2!#&&%!4%+!&#,##!&9*&%!*43*.&#+!,'+..'/ 3*.*..%!*&.#..%%+/!=#!-$'&,*+!5'1,*&.#$*'!4#&,*%2!,(+! Pekka Hyysalo on freeski-laskijana ehtinyt saalistaa huimia palkintoja. Nyt tavoite on hankkia hyvä ammatti. Linkki onnettomuushetkellä tehtyyn elokuvaan: Vanhimmat Pekka ja Mikko lapsuuskuvassa. &(3*.&#+!369&%!&#)$#!'33'&*11*+#+!*&.#&(+&-!+-(.##! 5*+&''+/ SUOLAISTA JA MAKEAA 3#1,#*+!-.&*+!5*#+#+!5()8#$#+##+2!3(&&'!.#!8%*/!Q#!-+! 8-.,(.!$%4%+!4')3*&&'+(&/!](-+&-!8'!3#)#+!1%4#*.66.! -+!3*+(11#!&%),#%%2!#&&%!-+!&*1''!635%)*11%/ SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN Q#()''$'!,((,'(A#+!.'')#1'*+#+!&(+&##!.'')#&!5#)*+! 3''+/!E6$%!4((3-)*!8'!369+&#*+#+!.(4&'(&(3*+#+! #1%3%%+!&(-$'&!46$%+!3*#1#+!3(*11#,*+/ Teksti ja kuvat: Sini Silvàn JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Muista ÄITIÄ sunnuntaina 8. toukokuuta. Parhaimmat Äitienpäivälahjat löydät Gant Storesta. Tule tutustumaan! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh YLIOPISTONKATU 20,HANSAKORTTELI PUH maininki maininki 15

9 Pidetäänhän lapsista ja nuorista huolta Huumeita liikkuu jokaisessa koulussa, kaikilla asuinalueilla. Huumeet ovat valinta, johon kynnys kaveripiirin painostuksessa on valitettavan matala. Kun eletään ympäristön vaikutuksille herkkää ikävaihetta, ovat vanhempien asettamat rajat ehdottomia. Nuorelle rajat kertovat siitä, että vanhempi välittää. A%/!E((3#*A#+!61#*.&6#..%!4*++'&,*+!-$'&!1'.,#+##&/ EI OLE LINTUKOTOJA, EIKÄ RISKIRYHMIÄ +'S*,.##+/!Q#!-+!'*$'+!1**'+!5-.*&**$*+#+2!,#)&--! 61*,-+.&''5#1*!5",,/%&'+67/#,#08/!Q'+'!G3*#&-G! 4((3#!8-4&''!$%%)%%+/!Q#!-+!64&%1'*11'!1'*&-+&'!8'! 4'*&'11*.&'/!N-1**.*+!.(()*+!4(-1*!-+!8(()*!+(-)*.&'!,'++'S*,.#+!,%6&&%8*.&%2!8-*A#+!3%%)%!,'.$''!,-,-! E((3#&'5'(,.*'! &(1##! $'.&''+!,'*,,*'11'/! Q(-3#+!'1(##11'!&**$*.&%/!E6$%!'.(*+'1(#!&'*!5#)4##+! &'(.&'!#*!*&.#..%%+!5#1'.&'!+(-)&'!4((3#*1&'/!"'*,,*!,((1($'&!)*.,*)643%%+/ '1(#*11#!.4-,,*2!,(+!4((3#*A#+!-1#3'..'-1-!&(1##! 8(1,*2!3(&&'!1-55(8#+!1-5(,.*!.#!-+!,'*,,*#+!#&(/! @!0*!,(,''+!5**))%!1#4&#%!.*,.*2!#&&%!.#!-+!,'(+*./! 3*.#+!3#),*&6,.#.&%/! EI KAI NYT MEILLÄ... B()(+!.#(&(!'1,''!-11'!8-!-3'$')'*+#+!,'++'S*,.#+! &'1-'.(++-*..'2! $''&#4(-+#*..'! 8'! #+!633%)&%3%&&%!&*1'++#&&'/!H+!8-5'! Janne Aro-Heinilä siirtyi poliisitehtävissä huumeiden pariin jo 16 vuotta sitten, kun huumeet tekivät suurempaa tuloa Suomeen. Ensin sen uskottiin olevan muoti-ilmiö, mutta nykytilanne on osoittanut, että ne ovat tulleet jäädäkseen. Hyvä asuinalue tai perheen tausta ei itsessään pelasta nuorta huumeilta. 16 maininki maininki 17

10 Laittomia viljelyitä löytyy entistä enemmän. 3''&*+&'*3*'/!! N-1**.*!,#4-&&''!$'+4#35*'! 4*+2!8-*&'!+(-)#+!,%6&9,.#.&%! $-*! 4#15-.&*,*+! 4(-3*-*A'/! =#($-8'!196&66!+#&*.&%!(.#*1&'! &-*1&'/!^???/5'*4A#1*+,,*/Z_ "'++'S*.&(-&&#*A#+!,%6&&9! 1*.%%+&66! 1%4*++%! )(,-*A#+!,#.,((A#..'2!3(&&'! 3*+!.(-)''+!,-$**+!4((3#*.**+/!N-*.!5%%.#3*+#+!#*! 3*.#+!1*.%,.*!,%6&&%8%!-+!$'')'..'!8-(&('!-.'11*.#,.*! &-*$-&(&!)'.,'(A#&!-$'&!&'$'11*.*'/ 3#'.*'+!5'18'.&(3*.##+2!,(&#+!-++#&&-3((&##+!&'*!.'*)'(&##+/!Q#+!#*!,-.,''+!(.,-&&(!-.($'+!-3'11#!,-4A'11#/! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström ja Janne Aro-Heinilä TUNNISTA VAROITUSMERKIT Huumeiden käytön havaitseminen voi olla vaikeaa. Käyttö kun ei aina näy päällepäin. Yleensä huumeiden käyttö paljastuu vasta, kun nuoren itsekontrolli pettää, eikä hän kykene enää salaamaan käyttöään. On kuitenkin joitakin seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota: koulupinnaus sekä persoonassa tapahtuva äkillinen muutos ystäväpiirin äkillinen muutos lisääntyvä rahan tarve, kalliita tavaroita ilmestyy kotiin tai häviää kotoa outo imelä tuoksu poikkeuksellinen väsymys, uupumus tai ylienergisyys pupillien koon muutos, silmien jatkuva punoitus ruokahalun lasku huumeiden käytössä tarvittavien välineiden löytyminen (piippu, neulat, ruiskut, erilaiset epämääräiset lääkkeet, pienet folionyytit jne.) Normaaliin murrosikään voi liittyä samankaltaista käyttäytymistä. Luota omiin vaistoihisi, sillä vanhemmat tuntevat omat lapsensa parhaiten. Jos epäilet, että lapsesi on kokeillut tai käyttänyt huumeita, ota asia rohkeasti esille lapsesi kanssa ja kysy suoraan. Ota selvää lapsesi kavereista ja ole yhteydessä heidän vanhempiinsa. Älä myöskään epäröi ottaa yhteyttä kouluun tai muihin viranomaisiin. He ovat sinua ja lastasi varten. (Lähde sote, ouka.fi) Mielipiteet Sorttamäen silta ei paras vaihtoehto Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran asukkaiden tulevaisuuteen vaikutetaan juuri nyt, kun Hirvensalon osayleiskaava on käsittelyssä. Kaavaan sisältyy suunnitelma asukasmäärän suuresta kasvusta ja toisen maayhteyden rakentamisesta. Kaupungin suunnitelmissa uusi maayhteys olisi Sorttamäestä Uittamolle rakennettava silta. Sorttamäen siltasuunnitelma tuo mieleen laulun rikkaan miehen talosta, jonka kolmannet portaat ei huvin vuoks vie minnekkään. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen ja joka-aamuisen havainnonkin mukaan valtaosa Hirvensalon liikenteestä suuntautuu keskustaan ja toiselle puolelle jokea. Sorttamäen sillalta pääsisi kauas Helsingin moottoritielle, mutta keskustan itäosiin, esim yliopiston ja TYKSin seudulle kierros olisi ihan liian pitkä. Hirvensalon sillan muuttaminen nelikaistaiseksi ja kääntymiskaistan rakentaminen Vähä-Heikkiläntien suuntaan ovat purkaneet ruuhkan Hirvensalon puolelta. Vähä-Heikkiläntien rakentaminen oikeaksi vetäväksi liikenneväyläksi ja toimiva reitti Uudenmaankadulle helpottaisi Stålarminkadun ruuhkaisen nielun liikennettä oleellisesti. Tunnelia tai siltaa jokisuuhun on esittänyt iso joukko yhdistyksiä, mm. Hirvensalo-seura. Jokiliikenteen kannalta tunneli olisi käyttökelpoisempi vaihtoehto eikä vaadi niin paljon tilaa. Se tulee entistä tarpeellisemmaksi kun Linnankaupunki lähtee toteutumaan. Varaus yhteydestä on ehdottomasti saatava myös sen alueen kaavaan. Uittamon, Martin ja saarten asukasyhdistykset pyrkivät nyt yhdessä vaikuttamaan alueen liikenteen suunnittelemiseen niin, että myös saarille kaavailtu kasvava asukasmäärä voisi sujuvasti liikkua saarille ja pois. Kaija Hartiala Hirvensalo-seuran puheenjohtaja TURKU 18 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 19 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

11 Jossittelua Jukka Penttilä, Moikoinen Huhtikuussa tapahtuu ILMOITTAUDU SAARTEN TRIENNAALIIN: Maalari, soittaja, piirtäjä, tanssija, veistäjä, Jossittelu on jälkiviisauden lajityyppinä kehno. Sen sijaan kotisohvafilosofoinnin käynnistäjänä jossittelu on kelpo työkalu. Tämän vuoden Mainingeissa kymmenen saarelaista vastaa kymmeneen kysymykseen. Jos sinä olisit vastaamassa niin mitä vastaisit? kutoja, sorvari,... Harrastelija tai ammattilainen, tai jotain siltä väliltä.tarjoamme Sinulle tai ryhmällesi mahdollisuuden tuoda osaamisesi ja tekemisen tulokset esille muiden nähtäväksi ja koettavaksi. Ilmoittaudu osoitteessa JOS LEHMÄT LENTÄIS, KYMMENEN OUTOA KYSYMYSTÄ: 1. Jos olisit yhden päätöksen ajan saarten diktaattori, niin millaisen päätöksen tekisit? Kieltäisin kaikenlaisen luonnon tuhoamisen. Jätettäisiin mahdollisimman paljon alueita luonnontilaan ja rakennettaisiin taloja vain suomalaisesta puusta. 2. Jos Hirvensalo, Kakskerta ja Satava itsenäistyisivät, niin kenet maailman päämiehistä haluaisit saarten presidentiksi? Sauli Niinistö. Hän on kirjassaan sanonut minua herrasmieheksi. 3. Jos olisit nyt kymmenenvuotias ja kuin taikaiskusta näkisit tähän hetkeen, niin millaisia terveisiä lähettäisit itsellesi? Jatka samaan tyyliin iloisella mielellä ja pidä ohjenuoranasi toisten ihmisten huomioonottaminen. 4. Jos saisit matkustaa loppuikäsi aikana vain kerran ja vain yhteen kohteeseen, missä kävisit? Kotimaassa jokin kaunis paikka järvimaisemassa tai kauniissa saaristossamme. 5. Jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit? Olisin Nalle Puh. Hyväilynkipeä, pehmeä kaikkien kaveri. 6. Jos esiintyisit tänä iltana televisiossa, niin millaisessa roolissa haluaisit olla? Keskusteluohjelmassa haastateltavana. Inhimillisessä tekijässä Maarit Tastulan vieraana. 7. Jos saisit olla yhden päivän ajan nainen, niin kuka maailman kaikista miehistä olisit? Oma äiti. Hän oli hyvä ihminen ja hänellä oli 10. Jos saisit vaihtaa sokea luottamus Jumalaan. niin vaihtaisitko? Laulun jonkun elämäsi päivistä, 8. Jos joutuisit autiolle saarelle kymme- vaihtaisi pois kun muu- sanoin En päivääkään neksi vuodeksi, niin tos ei parempaa tois. ottaisitko mukaasi Angelica Jolien vai Sokrateen? Sokrateen. Hänen kanssaan aika kuluisi varmasti nopeammin hyvien keskustelujen merkeissä. 9. Jos saisit hyvältä haltijalta itsellesi yhden hyvän ominaisuuden tai taidon, minkä ottaisit? Olen itseoppinut urkuri, mutta haluaisin huippu-urkurin taidot, kuten Kalevi Kiviniemellä. Soitto on ollut minulle pienestä pitäen hyvin tärkeä harrastus. Jossittelut etsi ja kuvasi: Jaana Heinonen Ympäristöauto Yrjö Hirvensalo, Slalomrinne, kierrätyspiste, to klo Ympäristöauto Yrjö ottaa maksutta vastaan kodin vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet. Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä ovat haitallisia tai vaarallisia luonnolle ja ihmisille. Niitä ei saa laittaa tavalliseen jäteastiaan eikä kaataa viemäriin tai maahan. Jos Yrjö ei ole visiitillä, niin tällaiset jätteet voi viedä Topinojan jätekeskukseen tai Turun Ekotorille, Kirkkotielle. Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa on esillä perinteinen KAAVANÄYTTELY Aiheeseen liittyen kirjastossa on myös kaavoittajien ilta. Tuolloin, torstaina kirjastossa ovat klo aluearkkitehdit Katja Tyni-Kylliö ja Päivi Siponen vastailemassa asukkaiden kysymyksiin. Kirjasto avoinna: ma, to 13-19, ti, ke, pe Varaa paikkasi avioliiton satamaan vihkimaraton toukokuussa Hirvensalossa Keväisenä perjantai-iltana klo 19 alkaen vietetään vihkimaraton-yötä, jossa vihitään pariskuntia avioliittoon ja toimitetaan myös avioliiton siunaaminen tunnelmallisessa Ekumeenisessa Taidekappelissa Hirvensalossa. Vihkimaraton on osa Saarten Triennaalin ohjelmistoa. Keväinen ilta taidekappelin mäellä on viehkeä; vihkipari astelee yhdessä sisään valoa kohti alttarille ja avioliiton satamaan kuin ylöslaisin olevan veneen sisäpuolelle. Kappelin mäen täyttää kevään vihreys, valkovuokot ja mustarastaan laulu. Jokaiselle hääparille varataan hetki Triennaali KLO 15 WANHANAJAN KINKERIT näytelmän keinoin Hennalan seurakuntakoti, Hennalantie 10, Satava Kakskerran koetus LiikuntaLauantai 7.5. Lähtö Harjattulan Kartanolta klo Matkat: Kakskerranjärven ympäri 17.4 km, Kirkon Lenkki 9.6 km ja Brinkhallin Lenkki 6.5 km. Juosten, hölkäten tai kävellen. Ajanotto ja mitali kaikille osallistujille. Lenkin jälkeen lohikeitto lisukkeineen rantasaunalla ja mahdollisuus saunomiseen. 20 maininki maininki 21 vihkikeskusteluun, jonka jälkeen pappi vihkii heidät taidekappelissa. Taidekappelin häähuuman ovat jo kokeneet Joonas Konola ja vaimonsa Kirsi os Hellsten. MLL MLL Hirvensalon osaston kevätkokous klo Hirvensalon srk-talolla.

12 Huhtikuussa tapahtuu Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo Kappeli soi musiikkia Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke 6.4 ja klo ma 18.4 to klo 12 joka päivä Hiljaisen viikon hetki sanoin ja sävelin Pitkäperjantaina kappeli suljettu Pääsiäisen ajan runoja ja musiikkia Taidekappelissa ti klo 18 Keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta: Maisema puhuu näyttely saakka. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. TOUKOKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. HOROSKOOPPI Huhtikuussa juhlivat Oinaat ( ) Yhtä määrätietoisesti kuin kevät raivaa paksuhankisen talven tieltään, etenee myös Oinas. Siis silloin kun Oinas tahtoo. Saarelaiset risut ja männynkävyt väistävät suosiolla Oinaan edestä silloinkin kun Oinaan suunta osoittaa päin puuta. Anna Oinasystävällesi lahjaksi kevätaurinkoa ja estotonta kehumista. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Jaanan huhtikuu Saarten triennaalin avajaistapahtuma houkutteli Hirvensalon Triennaalitöitä hiihtokeskuksen täyteen ihmisiä. Saarten triennaalin tuottaja Jaana Vuolalla on huhtikuussa edessään rutkasti töitä, ennen kuin triennaalin toukokuun päätapahtumat ovat kasassa. Tapahtumia järjestävä Jaana on asunut pitkään Satavassa ja hänellä on vankka teatteritausta, joka alkoi Kakskerran nuorisoseurassa 14-vuotiaana. Kun näytteleminen, tanssiminen ja sirkus oli nähty, yrittäjänä työskennellyt Jaana päätyi lopulta myös tuottamaan esityksiä, ja sitä kautta löytyi lopulta myös nykyinen työ. Teatteri on aina ollut mukana elämässäni. Tässä työssä olen ollut mukana viime syksystä alkaen, Jaana kertoo. Triennaalin lisäksi Jaana on tuottanut myös Brinkhallin kartanossa toukokuussa nähtävän Rakkaudella Sisaresi -näytelmän, joka yhdessä Hirvensalon sillan kaidetaide -hankkeen kanssa työllistää häntä myös huhtikuussa. Rakkaudella Sisaresi esitettiin aiemmin Tehdasteatterissa, jossa se myytiin loppuun ja nytkin ennakkovarauksia on tullut mukavasti. Sillankaidetaiteen tekemiseen ovat osallistuneet kaikki saarten koulut ja päiväkodit. Juuri se tekee triennaalin tuottamisesta mielenkiintoista, että niin monta eri tahoa on mukana ja yhteishenkeä löytyy. Pääsiäinen rauhassa Jaana ei ole tehnyt varsinaisia pääsiäissuunnitelmia, mutta aikoo mennä ratsastamaan hevosellaan, sillä se on paras mahdollinen rentoutuskeino. Rairuohot hän jättää suosiolla istuttamatta, koska koska kaksi lemmikkikissaa tekisivät niistä selvää hetkessä. Pidän pääsiäisestä, koska se liittyy kevään tuloon. Suklaamunat ovat se pointti, johon aion keskittyä, hevoshierojaksi opiskeleva tuottaja nauraa. Mitä katsot TV:stä? Olen kotona vaihteleviin aikoihin, joten on vaikeaa seurata sarjoja. Olen hankkinut esimerkiksi McLeodin tyttäret-, Gilmoren tytöt- ja Greyn anatomia-dvd-bokseja. Tosi-tv:tä tulee myös seurattua, etenkin Idolsia, koska yritykseni stailasi edellistä Idolsia, muun muassa Koop Arposta. Teksti ja kuva: Minna Uusivirta Mitä luet? Luen lehdet netin kautta, aamuisin katson aina Iltalehden otsikot. Kotiin minulle tulee ainoastaan Hippos-lehti. Muuten tulee aika vähän luettua, mutta tällä hetkellä opiskelen hevosen lihaksistoa ja luustoa latinaksi opintojeni vuoksi. Mitä musiikkia soittimessa? Kuuntelen radiota autossa, yleensä soi NRJ. Olen kuitenkin radion räplääjä, vaihdan kanavaa aina mainosten aikana. Kaikenlainen musiikki klassisesta rockiin ja heviin käy, se on ehkä teatterin vaikutusta. Mitään idolia minulla ei ole koskaan ollut. HIRVENSALON A P T E E K K I BEPANTHEN EYE -SILMÄTIPAT %#<9#<<(!1&8/+88%-.'201++.(..%*)5&6.,+),0/1.%7.% 50&+)'++.(..%24./'-0, ;!0611% :4H&%611/0/1,&&1),% //)I J8+)(8+%5)-+.9.,,0&6.55.'5&)+ $K%L%K?A%:/; ,0-:;%#$?POB CK?AQBE616)++1G!""#$%&'(')*&+",-#*.//+0'+*&(*&+-'")'11#(&2+ 1)&*.)..''3+#..,+'""#$%&'+('22'..''+-4&.''+ '04&**'5+6#&".,+"7/8,.+.'$9&.*#1'*&+.)4..##.+ '""#$%&'2+-4&.442+0'+#-(,&*//25 :'".'()22'""&*.'+*/8,29&&((4'+9&#.#.,,2+ 9&&(4""'+;<5+=#$9#.)"4'+1'(*)..41''2 =&#8,.-,23+#..,+94&.+2/(/&*&2+24).''+",,((##*& 1#&".,+1/7*+#"#(.$42&*#""'+$#*#>.&"",C Avoinna: ma-pe 9-19 la 9-15 su suljettu Hirvensalon apteekin huhtikuun tarjoukset 22 maininki maininki 23 =#$9#.)"4'C D&*,,+.&#.40'+*''.+(4.&*&9)&".'11#+ EEE5-&$9#2*'"42'>.##((&5F&+.'&+G'H#I44(&*.'5 Voimassa SB12 ORIGINAL TAI DUO 250 ML!"#$"%&'()*#+,%&-.&+/))#)& "0")1!"#$%&''()*)+%,)'+-./01(.+% 2),31+45&),%6.2..%2.7'.%.12)'++.(1.%.1,)1+.%7.%)25819 &)(8+%,11*),%:'0*0&+':1&+.;% <'0++))+%&1&8/+8(8+%=/'0-1.; VICHY LIFTACTIV CxP VOITEET 50 ML LYSI OMEGA-3 FORTE 64 KAPSELIA Pitkäpellonkatu 2 Moikoisten liikekeskus Turku Puh. (02) Fax. (02) ; CDA?>$BEFG M81(8(01*)%5'1(.//)%+.1%,0-:../1//)%120//)%+.1%&'07.9 5)-+01:)//.%#A.23256&D)8?9E&;.3556F NH(01*)%5.151//)% )1//) ;-35G6&D)8?9E&;H3G56F Vichy CxP -tuotteen ostajalle päivävoide 40 ml kaupan päälle! 7,%#)&89(*":;& $"<"=<0,$">%(<(#%+" %""+&%//?#99")&8%")& +"?>((%+"1& -.3G56,0-:;%#A?>>B CK?#OBE5.6&;G

13 Oman taloutensa isäntä päättää mihin haluaa säästää, ja antaa asiantuntijoiden kertoa kuinka. Oikeastaan säästäminen on enemmän tahto- kuin taitolaji. Oleellista on, että tiedät mihin haluat säästää. Meidän tehtävämme on kertoa sinulle kuinka se tehdään. Oli säästökohteesi pieni tai iso, lähellä tai kaukana. Kokeile helppoa säästämisen laskuriamme osoitteessa op.fi/saastaminen ja tule juttelemaan. Yhdessä hyvä tulee. 24 maininki

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori?

Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori? MILLAINEN? vertailu Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori? Sää oli ihana viikonloppuna! Pekka on komea mies. Kumpi teistä haluaa tulla ensin? Kumpi on parempi,

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE TURKU, MÖKKI TAI HUVILA 2 tupakeittiö+alk+makuutila+wc+vh, saunarakennus, 0 m, 150 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Dimex Pohjoismaiden suurimmilla Logistiikka -ja kuljetusalan messuilla kesäkuussa

Dimex Pohjoismaiden suurimmilla Logistiikka -ja kuljetusalan messuilla kesäkuussa Dimex Pohjoismaiden suurimmilla Logistiikka -ja kuljetusalan messuilla kesäkuussa Logistiikka Kuljetus on teollisuuden, kaupan ja logistiikan palvelutarjoajien suurin kotimainen tapahtuma, joka järjestetään

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Saimaan sampanjabaari

Saimaan sampanjabaari e l l a m o l Kesä nnaan Savonli Saimaan sampanjabaari Sisällys Pääkirjoitus Minulle paras hetki Savonlinnan alkukesässä on se, kun keskustan lukuisat terassiravintolat avaavat pitkän talven jälkeen ovensa.

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Jarmo Solja, Kommodori

Jarmo Solja, Kommodori Jarmo Solja, Kommodori Kommodorin mietteitä Vuoden viimeistä Puuskaa eetteriin! Tällä kertaa palstatilan valtaa kuvat, kun kauden ylivoimainen päätapahtuma, 50-vuotisjuhla, vietettiin Teatteriravintolassa

Lisätiedot

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat Andörja 27.07.08 Matkalle lähdettiin Turusta perjantaina klo 1800. Alku sujui hankalasti koska Villen kalsarit jäi Mietoisiin. Ajomatkaa kertyi kaiken kaikkiaan noin 1500 kilometriä. Perillä oltiin joskus

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot