Luokanvalvojan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luokanvalvojan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011"

Transkriptio

1 Luokanvalvojan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Tässä ohjeessa pyritään muistilistatyyppisesti luettelemaan luokanvalvojan yleiset tehtävät Turun ammatti-instituutin nuorisokoulutuksessa. Lista ei ole täysin kattava ja on paljon alakohtaisia tai koulutalokohtaisia eroja, jotka on otettava huomioon. Ohje on yleisohjeen luontoinen. Luokanvalvojan vastuulla on varmistaa, että opiskelija saa ohjausta ohjeessa mainituissa asioissa joko luokanvalvojan tai jonkun muun toimijan toimesta. Alakohtaisia eroja on esim. työssäoppimisesta tiedottamisessa: Joissakin koulutaloissa opintoohjaajalla tai työssäoppimisen koordinaattorilla on rooli tiedottamisessa ja toisissa koulutaloissa luokanvalvojalla tai ohjaavalla opettajalla on suurempi rooli. Samoin kaksoistutkintoon liittyvissä asioissa on paljon alakohtaisia eroja. Tässä ohjeessa on merkitty :llä ne asiat, joissa on merkittäviä alakohtaisia eroja, ja joista koulutuspäällikkö antaa tarkempia ohjeita. Ammatillisten opintojen aloittaminen on usein jännittävä asia. Opiskelijalla on tulevasta koulutuksesta mielikuvia ja odotuksia. Luokanvalvojan kannattaa panostaa riittävästi perehdyttämiseen, jotta ryhmään saadaan rakennetuksi positiivinen tunneilmasto ja opiskelijoiden sitoutuminen alkaviin opintoihin hyvälle alulle.

2 Erityistuen tarpeen selvittäminen Erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ehdottaminen oppilashuoltoryhmälle HOJKS-prosessi, HOJKSien laadinta Luokanvalvoja tiedottaa tuen tarpeessa olevat opiskelijat opettajille, joita asia koskee Tukitiimi esittäytyy opiskelijoille esim. luokanvalvojan tunnilla Omaan alaan tutustuminen HOPSin laadinta Opiskelijoiden henkilötietolomakkeet Uuden ryhmän perehdyttäminen opiskeluun ja ympäristöön Opiskelijoiden haastattelut ja HOPS-keskustelut Läsnä olevien opiskelijoiden toteaminen päivittäin ja tieto toimistoon muutoksista Ennen ja Mahdollisimm an pian Vähintään 2 ensimmäisen kouluviikon ajan Heti opintojen alettua 2 ensimmäistä kouluviikkoa 1. opintovuosi LUKUVUODEN ALUSSA Luokanvalvojan tehtävänä on organisoida tilaisuus. HOJKS-Lomake, Erityisopetuksen käsikirjassa ohjeita. HOJKS-prosessi: erityisopetuksen käsikirjasta ohjeita. Tulohaastattelulomake on netkun lomakkeissa. Ensimmäisenä on haastateltava sellaiset opiskelijat, joilla on mahdollisesti HOJKS tarve tai mahdollisuus aiemman osaamisen tunnustamiseen. Käytetään hyväksi taustatietoja. HOPS lomake Vähintään ensimmäisen jakson osaamisen tunnustamiset. Ohje pelisääntöpankissa Testit ja taustatiedot apuna. Erillinen muistilista: Opiskelijan perehdyttäminen, muistilista. Liite 1. Opiskelijat täyttävät lomakkeet ja ne toimitetaan opinto-toimistoon Kaikki muutostiedot toimistoon välittömästi Nimilista toimistosta 2

3 Ilmoittaa keittiöön ryhmän työssäoppimisajan tai muun poissaolon Uusintakoekäytännöt ja arvosanan korottaminen Jaetaan opiskelijalle opintosuunnitelma eli lukuvuoden aikana annettava opetus. TAIn sivut opiskelijalle, lomakkeet, OIVA, WinhaWille Huolehtii, että myöhemmin aloittaneet opiskelijat saavat riittävän informaation Luokan edustajan valinta Arvioinnin oikaisemismenettely Opiskelutekniikka Selvitetään tutkinnon rakenne, koulutusohjelmat, valintamahdollisuudet, kaksoistutkinto, Työssäoppiminen, näytöt, Urheilijaopiskelijoiden ohjeistus ja HOPS Opetussuunnitelmat: yhteinen osa ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat Arviointiohjeistus Opiskelijat valitsevat keskuudestaan luokan edustajan. Eri koulutaloissa luokan edustajasta käytetään erilaisia nimityksiä: luokan vanhin, luokkavastaava, isäntä, emäntä, jne Alakohtainen ohje. Ilmoituksen voi hoitaa mm. työssäoppimisen koordinaattori tai työssäoppimista ohjaava opettaja, ym Käydään yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi, mitä kaikkea tietoa sivuilta löytyy Käydään ohjeistus läpi opiskelijoiden kanssa. Löytyy osoitteesta: Menettely on kuvattu arviointiohjeessa. Kerrotaan, mistä tarvittaessa löytyy lomake. Selvitetään talokohtaiset menettelytavat. Muistutetaan opiskelijoita uusintakoepäivistä pitkin lukuvuotta. Selvitetään suunnitelma opiskelijoille Käydään opiskelijoiden kanssa läpi, löytyvät osoitteesta Alakohtainen ohje Opinto-ohjauksen kuvaus asiakirjassa vinkkejä lyhyesti Esitellään omasta tutkinnosta. (Luokanvalvoja esittelee itse tai varmistaa, että esim. opinto-ohjaaja tai joku muu esittelee. Erillinen alakohtainen ohje.) 3

4 Työssäoppimiseen ja näyttöihin perehdytys, jos niitä ko. opintovuonna Urheilijaopiskelijoiden ohjeistus ja HOPS Tiedottaa ryhmälle kaikista tarpeellisista opiskeluun liittyvistä asioista (esim. avoimet ovet, rekrypäivä, valokuvaus) ja hoitaa/organisoi esimiehen määräämät tehtävät esim. mahdolliset opiskelijakyselyt yms. Tutor-opiskelijatoiminta HOJKSien tarkistus Erityisopetuksen tarpeen seuranta Opintojen edistymisen seuranta periodeittain Hylättyihin opintoihin ja rästitöihin puuttuminen aikaisessa vaiheessa Vanhempainiltaan osallistuminen Poissaoloseuranta HOPSin tarkistus Alakohtainen ohje. Yleensä opinto-ohjaaja hoitaa. Opinto-ohjaaja tiedottaa opettajille. Jatkuvaa Alakohtaisen ohjeen mukaan opiskelijat hakeutuvat tutor- Oppilashallinto-ohjelmasta otetaan hylätyt listaus aina jakson päätyttyä. Listan tulostaa joko opinto-ohjaaja tai luokanvalvoja (alakohtainen ohje) Tarvittaessa yhteydenpito huoltajiin, opinto-ohjaajaan, tukitiimiin, oppilashuoltoryhmään. Kts erillinen poissaolo-ohjeistus. Huoltajiin ollaan aina yhteydessä, jos opiskelija on alaikäinen tai jos täysi-ikäiseltä opiskelijalta on lupa. Työssäoppimisen ohje pelisääntöpankissa. Perehdytys alakohtaisen ohjeen mukaan esim. työssäoppimisen koordinaattori tai ohjaava opettaja, ym. Periodin päätyttyä Opinto-ohjaaja organisoi ja tiedottaa vanhempainillasta. Osaamisen tunnustamiset. Viimeistään ennen opinnon alkamista. Tarvittaessa yhteydenpito huoltajiin, opoon, tukitiimiin, oppilashuoltoryhmään. Kts erillinen poissaolo-ohjeistus. Huoltajiin ollaan aina yhteydessä, jos opiskelija on alaikäinen tai jos täysi-ikäiseltä opiskelijalta on lupa. Tarkemmat ohjeet erityisopetuksen oppaasta Jatkuvaa. Erityisopetuksen tarve voi muuttua. Raportti kuukausittain (alakohtaiset ohjeet) Tarpeen mukaan 1. opintovuosi LUKUVUODEN KULUESSA 4

5 Helmi maaliskuussa Keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Jos opiskelijalla on paljon hylättyjä jatkosuunnitelman laadinta (luokalle jääminen, HOPS, suoritussuunnitelma) Opintosuoritusotteiden jakaminen opiskelijoille Luokalle jäämiset, suoritussuunnitelmat Alakohtaiset erityisasiat: avainten/lainattujen tavaroiden luovustus Lukuvuoden päättyessä Toukokuussa 1. opintovuosi LUKUVUODEN LOPUSSA Opiskelijakuntatoiminta Eroamiset ja keskeyttämiset Tieto opinto-toimistoon luokalle jäävistä, suoritussuunnitelmat rehtorille hyväksyttäväksi ( alakohtaisen ohjeen mukaan) Alakohtainen ohje Kehityskeskustelulomake opiskelijakoulutukseen Luokanvalvoja sopii opinto-ohjaajan kanssa tiedottamisesta. Tiedot toimitetaan luokanvalvojan tai opinto-ohjaajan toimesta opintotoimistoon mahdollisimman pian. 5

6 Läsnä olevien opiskelijoiden toteaminen päivittäin ja tieto toimistoon muutoksista Opiskelijoiden henkilötietolomakkeet Uusien opiskelijoiden perehdytys Luokalle jääneiden opiskelijoiden ohjaus, HOPSit (Uudelleen) ryhmäyttäminen Lukujärjestys, opiskelijan opas Poissaolokäytännön kertaus Jaetaan opiskelijoiden opintosuunnitelma lukuvuodelle, ja selvitetään sen sisältö Henkilökunnan esittely (uudet opettajat) HOPSin tarkistus, haastattelu HOJKSien tarkistus, erityistuen tarpeen selvitys Luokanvalvoja ilmoittaa keittiöön opiskelijaryhmän työssäoppimisajan tai muun poissaolon Vähintään ensimmäisen jakson osaamisen tunnustamiset selvillä heti jakson alussa HOJKS ohje, erityisopetuksen käsikirjassa ohjeistusta. 1 kk:n kuluessa Ennen ja Alakohtainen ohje. Ilmoituksen voi hoitaa mm. työssäoppimisen koordinaattori tai työssäoppimista ohjaava opettaja, ym. Jos ryhmä on uusi tai uusia opiskelijoita ryhmässä Opiskelijan opas jaetaan opiskelijoille Poissaolojen menettelytapaohje Opinto-ohjaajan avustuksella Kaikki muutostiedot toimistoon välittömästi Uudet opiskelijat täyttävät lomakkeet ja ne toimitetaan opinto-toimistoon. Vanhojen opiskelijoiden muuttuneet tiedot myös päivitetään. Erillinen perehdytysohje. opiskelijan perehdyttäminen, muistilista. Liite 1 Nimilista toimistosta 2 vkon kuluessa Vähintään 2 ensimmäisen kouluviikon ajan Heti opintojen alettua Mahdollisimman pian 2. opintovuosi LUKUVUODEN ALUSSA 6

7 HOJKSien tarkistus ja erityisen tuen tarpeen seuranta Opintojen edistymisen seuranta periodeittain Hylättyihin opintoihin ja rästitöihin puuttuminen aikaisessa vaiheessa Tiedottaa ryhmälle kaikista tarpeellisista opiskeluun liittyvistä asioista (esim. avoimet ovet, rekrypäivä, valokuvaus, ym.) ja hoitaa/organisoi esimiehen määräämät tehtävät esim. mahdolliset opiskelijakyselyt yms. Eroamiset ja keskeyttämiset HOPSien tarkistus Selvitetään koulutusohjelmat, valintamahdollisuudet, kaksoistutkinto, Työssäoppiminen, näytöt Urheilijaopiskelijoiden ohjeistus ja HOPS Poissaoloseuranta Tarpeen mukaan Periodin päätyttyä Koko ajan Tiedot toimitetaan luokanvalvojan tai opinto-ohjaajan toimesta opintotoimistoon mahdollisimman pian. Oppilashallinto-ohjelmasta otetaan hylätyt listaus aina jakson päätyttyä. Listan tulostaa joko opinto-ohjaaja tai luokanvalvoja (alakohtainen ohje) Tarvittaessa yhteydenpito huoltajiin, opoon, tukitiimiin, oppilashuoltoryhmään. Kts erillinen poissaolo-ohjeistus. Huoltajiin ollaan aina yhteydessä, jos opiskelija on alaikäinen tai jos täysi-ikäiseltä opiskelijalta on lupa Erityisopetuksen käsikirjassa ohjeita. tarvittaessa yhteydenpito huoltajiin, opinto-ohjaajaan, tukitiimiin, oppilashuoltoryhmään. Kts. erillinen poissaolo-ohjeistus. Huoltajiin ollaan aina yhteydessä, jos opiskelija on alaikäinen tai jos täysi-ikäiseltä opiskelijalta on lupa. Raportti kuukausittain (alakohtaiset ohjeet) Tarpeen mukaan Esitellään omasta tutkinnosta (luokanvalvoja esittelee itse tai varmistaa, että esim. opinto-ohjaaja tai joku muu esittelee. Erillinen alakohtainen ohje. Alakohtainen ohje 2. opintovuosi LUKUVUODEN KULUESSA 7

8 Koulun päättyessä Toukokuussa Helmi maaliskuussa Tieto opinto-toimistoon luokalle jäävistä, suoritussuunnitelmat rehtorille hyväksyttäväksi alakohtaisen ohjeen mukaan. Alakohtainen ohje Kehityskeskustelulomake Läsnä olevien opiskelijoiden toteaminen päivittäin ja tieto toimistoon muutoksista Opiskelijoiden henkilötietolomakkeet Uusien opiskelijoiden perehdytys Luokalle jääneiden opiskelijoiden ohjaus, HOPSit (Uudelleen) ryhmäyttäminen Lukujärjestys, opiskelijan opas Poissaolokäytännön kertaus Jaetaan opiskelijan lukuvuoden 2 vkon kuluessa Vähintään 2 ensimmäisen kouluviikon ajan Heti opintojen alettua Poissaolojen menettelytapaohje Jos ryhmä on uusi tai uusia opiskelijoita ryhmässä Opinto-ohjaajan avustuksella Kaikki muutostiedot toimistoon välittömästi Uudet opiskelijat täyttävät lomakkeet ja ne toimitetaan opinto-toimistoon. Vanhojen opiskelijoiden muuttuneet tiedot myös päivitetään. Erillinen perehdytysohje Nimilista toimistosta 3. opintovuosi (ylioppilasryhmien 2. opintovuosi) LUKUVUODEN ALUSSA Keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Jos opiskelijalla on paljon hylättyjä jatkosuunnitelman laadinta (luokalle jääminen, HOPS, suoritussuunnitelma) Opintosuoritusotteiden jakaminen opiskelijoille Luokalle jäämiset, suoritussuunnitelmat Alakohtaiset erityisasiat: avainten/lainattujen tavaroiden luovustus 2. opintovuosi LUKUVUODEN LOPUSSA 8

9 Ennen ja kk:n kuluessa HOJKSien tarkistus ja erityisen tuen tarpeen seuranta Opintojen edistymisen seuranta periodeittain HOPSien tarkistus Koulutusohjelmat, valintamahdollisuudet, kaksoistutkinto, Työssäoppiminen, näytöt Urheilijaopiskelijoiden ohjeistus ja HOPS Poissaoloseuranta Periodin päätyttyä Opiskelijahallinto-ohjelmasta otetaan hylätyt listaus aina jakson päätyttyä. Listan tulostaa joko opinto-ohjaaja tai luokanvalvoja (alakohtainen ohje) Erityisopetuksen käsikirjassa ohjeistusta. Tarvittaessa yhteydenpito huoltajiin, opinto-ohjaajaan, tukitiimiin, oppilashuoltoryhmään. Kts. erillinen poissaolo-ohjeistus. Huoltajiin ollaan aina yhteydessä, jos opiskelija on alaikäinen tai jos täysi-ikäiseltä opiskelijalta on lupa Raportti kuukausittain (alakohtaiset ohjeet) Tarpeen mukaan Esitellään omasta tutkinnosta (luokanvalvoja esittelee itse tai varmistaa, että esim. opo tai joku muu esittelee. Erillinen alakohtainen ohje. Alakohtainen ohje Alakohtainen ohje. Ilmoituksen voi hoitaa mm. työssäoppimisen koordinaattori tai työssäoppimista ohjaava opettaja, ym Vähintään ensimmäisen jakson osaamisen tunnustamiset selvillä heti jakson alussa HOJKS ohje. Erityisopetuksen käsikirjassa ohjeistusta. 3. opintovuosi LUKUVUODEN KULUESSA HOJKSien tarkistus, erityistuen tarpeen selvitys Ilmoittaa keittiöön opiskelijaryhmän työssäoppimisajan tai muun poissaolon suunnitelma ja selvitetään sen sisältö Henkilökunnan esittely (uudet opettajat) HOPSin tarkistus, haastattelu 9

10 Koko ajan Keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Jos opiskelijalla on paljon hylättyjä jatkosuunnitelman laadinta (luokalle jääminen, HOPS, suoritussuunnitelma) Ohjaa opiskelijoita työelämään ja jatko-opintoihin hakeutumisessa opintoohjaajan kanssa sovitun työnjaon mukaisesti Kysely päättävän luokan opiskelijoille jatkosuunnitelmista Opintosuoritusotteiden ja Lukuvuoden Kevätlukukausi Helmi maaliskuussa 3. opintovuosi LUKUVUODEN LOPUSSA Hylättyihin opintoihin ja rästitöihin puuttuminen aikaisessa vaiheessa Tiedottaa ryhmälle kaikista tarpeellisista opiskeluun liittyvistä asioista (esim. avoimet ovat, rekrypäivä, valokuvaus, yms.) ja hoitaa/organisoi esimiehen määräämät tehtävät esim. mahdolliset opiskelijakyselyt yms. Eroamiset ja keskeyttämiset Luokanvalvojan tehtävänä on organisoida kyselyn järjestelyt Kehityskeskustelulomake Tiedot toimitetaan luokanvalvojan tai opinto-ohjaajan toimesta opintotoimistoon mahdollisimman pian. Tarvittaessa yhteydenpito huoltajiin, opoon, tukitiimiin, oppilashuoltoryhmään. Huoltajiin ollaan aina yhteydessä, jos opiskelija on alaikäinen tai jos täysiikäiseltä opiskelijalta on lupa Työllistymis- ja jatko-opintoihin hakeutumistietokysely toukokuussa 10

11 Toukokuussa Toukokuussa Toukokuussa päättyessä Alakohtainen ohje Tieto opinto-toimistoon luokalle jäävistä, suoritussuunnitelmat toimitetaan rehtorille hyväksyttäväksi. Alakohtainen ohje. Työryhmä: Marjo Oksanen, Hemmo Airasmäki, Anne Aksentjev, Anu Parantainen, Tuija Räsänen, Johanna Savolainen Muistiinpanoja todistusten jakaminen opiskelijoille, päättäjäisjuhlajärjestelyt Ei valmistuvien luokalle jäämiset, suoritussuunnitelmat Tiedonsiirto työvoimaviranomaisille Pukukaappien luovutus Alakohtaiset erityisasiat: avainten/lainattujen tavaroiden luovustus 11

12 12 Liite 1 Opiskelijan perehdyttäminen, muistilista Nämä asiat tiedotettava ensimmäisten viikkojen aikana Toimenpide Opiskelijan opas Todistusten tarkistaminen Opiskeluympäristöön tutustuminen, tilat Henkilöstön yhteystiedot Peridiodi jako ja koulupäivät ja lomat Lukujärjestys Pvm Ruokailu Sosiaalitilat, kaapit Kirjasto/ itsenäisen työskentelyn tilat Opiskelutilat (luokat, työsalit) Opon huone ja luokanvalvojan työtila Terveydenhoitajan vastaanotto Opinto-toimisto Bussipysäkit, ym Luokanvalvoja Opettajat Opiskelijatutorit Opintosihteerit Opinto-ohjaaja Kuraattori Terveydenhoitaja Sosiaalikuraattori Oppilaskunta Koulutuspäällikkö Rehtori Kansainvälisten asioiden koordinaattori Vahtimestari Ohje Jaetaan paperisena =10293&culture=fi-FI&contentlan=1 Ota kopiot ja palauta alkuperäiset heti opiskelijoille Tärkeät linkit: tid=40038&nodeid=10561

13 13 Järjestyssäännöt Tupakointi Atk-tunnukset opiskelijoille Lukitestit Matikkatestit Poissaolosäännöt, miten toimit, jos sairastut. Lomaanomukset ym. Työasut, työvälineet Ryhmäyttäminen, opiskelijat tutustuvat toisiinsa Oppikirjat Työturvallisuus Loma-anomukset Kansainvälisyys TAIssa Eroaminen, keskeyttäminen Lähtötasotestit Materiaalia opinto-ohjauksen kuvauksessa Tutor-opiskelijoita voi käyttää apuna. Lista hankittavista opiskelutarvikkeista Opettajan oikeusturvankin kannalta tärkeää hoitaa tiedottaminen hyvin. Lomake, miten toimittava, jos eroaa koulusta

14 14 Liite 2 Keskeyttäneiden ja kadonneiden opiskelijoiden ilmoittaminen Etsivä nuorisotyölle Nuorisolakiin tuli vuoden vaihteessa muutos, joka edellyttää meitä oppilaitoksena ilmoittamaan Turun kaupungin nuorisotoimen Etsivä nuorisotyölle opintonsa keskeyttävien tiedot. Tiedot niistä opiskelijoista, jotka katoavat (eli ne, joita ei tavoiteta ja jotka katsotaan eronneeksi) tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen Opiskelijasta ilmoitetaan AINOASTAAN nimi ja ne yhteystiedot, jotka meillä on (eli vaikka numero ei vastaisi tai luulemme opiskelijan muuttaneen, meidän ei tarvitse uusia tietoja metsästää - sen tekevät Etsivä nuorisotyön ohjaajat). Luokanvalvoja/opo/muu TAIn henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa tiedon opiskelijasta opintosihteerille, joka samalla kun lähettää opiskelijalle "katsomme sinut eronneeksi" -kirjeen, laitaa sähköpostiviestin Etsivä nuorisotyölle. Sähköpostiviesti pitää tulostaa ja kerätä yhteen paikkaan (esim. kansliassa olevaan mappiin). Meillä pitää tarvittaessa olla dokumentti, että asia on hoidettu.

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

- 1 - Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet:

- 1 - Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet: - 1 - RYHMÄNOHJAUSLUKIOSA Tämän oppaan tarkoituksena on antaa koulun henkilökunnalle materiaalia ryhmänohjaustuokioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ryhmänohjauksen perusperiaatteena on edistää ohjattavan

Lisätiedot

WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje

WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Sähköinen päiväkirja ja HOPS- asiakirja opintoluotsin työkaluna sekä opiskelijan opintoihin sitouttamisen ja huoltajien kanssa tehtävän yhtei s- työn tehostamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot