Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi"

Transkriptio

1 Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi Tilaohjelma Kunnan tekniikka ja ympäristöosasto teetti vuonna 2011 tilaohjelman ja tähän liittyvän toimitilojen salkutuksen. Toimitilojen salkutuksessa on laadittu eri kohdeluettelot kiinteistöistä silmälläpitäen sitä tuleeko kiinteistöä ylläpitää, korjata, muuttaa käyttötarkoitusta, myydä, purkaa tai poistaa. Kohdeluettelon mukaan useat kansalaisopiston käyttämistä rakennuksista ovat purettavia tai poistettavia koska ovat heikkokuntoisia, eli kuntoarvioluokan mukaan eivät täytä viranomaisvaatimuksia ilman suuria korjaustoimenpiteitä. Kunnanvaltuusto on Vapaa-ajanjaoston esityksestä asettanut sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2012 Kansalaisopiston toimitilojen kartoituksen ja tilojen toimivuuden arvioinnin. Kartoituksen pohjalta on lopuksi toimenpide-ehdotuksia tiettyjen Kansalaisopiston käytössä olevien tilojen osalta ja ehdotuksia miten voisi korvata ainakin osittain purettaviksi tai myytäviksi osoitetut tilat. Tarkoituksena on myös toimivien tilojen kautta saada Kansalaisopistolle asianmukaiset, toimivat ja mahdollisimman pysyvät opetustilat. Kartoitus on tehty virkamiestyönä. Kansalaisopiston hallinto Sipoon suomalainen kansalaisopisto ja Sibbo svenska medborgarinstitut on perustettu vuonna 1968 ja ne yhdistettiin kaksikieliseksi opistoksi, jota johtaa rehtori. Kansalaisopisto liitettiin Kulttuuripalvelut yksikköön, johon kuuluu myös kirjasto ja kulttuuritoiminta vuonna Kulttuuripalvelut yksikköä johtaa kulttuurijohtaja. Opetuskielenä on joko suomi tai ruotsi tai käytetään molempia kieliä. Kolmasosa kursseista on suomeksi, kolmasosa ruotsiksi ja kolmasosa kielestä riippumattomia. Osittain on vielä havaittavissa jäänteitä kahdesta erillisestä kansalaisopistosta kurssitarjonnassa ja tilojen käytössä. Toiminta on Sipoon Kansalaisopistossa erityisen hajautettua eri kouluihin ja eri puolille kuntaa. Sipoon Kansalaisopistolla ei myöskään ole omaa rakennusta, kuten on laita monen muun opiston kohdalla. Itä-Uudellamaalla teetetyssä vertailussa Sipoon Kansalaisopiston toiminta on todettu hyvin hoidetuksi, kurssitarjonta on vertailussa monipuolista ja taloudellisimmin tuotettua, syynä tähän on, että muualla Itä-Uudellamaalla Kansalaisopistot ovat edelleen erikseen suomen tai ruotsinkielisiä. Henkilökuntaa opistossa on rehtori, taito- ja taideaineiden opettaja sekä noin 160 tuntiopettajaa. Opistosihteerejä on kaksi. Kurssivalikoima Kurssit ovat avoimia kaikille asuinpaikasta tai koulutustaustasta riippumatta. Ne on tarkoitettu kaikille 16 vuotta täyttäneille, osa kursseista myös nuoremmille. Monet kursseista voidaan hyväksyä korvaavina kursseina lukion opetussuunnitelmassa. Kansalaisopisto järjestää myös yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa kursseja. Teatteritaiteen perusopetusta järjestetään yhteistyössä Sipoon teatterin kanssa. Opetustunteja on lukuvuosittain noin ja kursseihin osallistuneita runsaat

2 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Olennainen piirre vapaassa sivistystyössä on, että se ei ole tutkintotavoitteista eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä. Opetuksen painopiste on erilaisissa taideaineissa, kädentaidoissa sekä kielissä. Tämänhetkiset opetustilat Tällä hetkellä kansalaisopiston opetus on järjestetty sekä Nikkilän koulukeskuksen luokissa että kunnan hallinnoimissa tiloissa eri puolilla Sipoota. Lisäksi opetusta on myös muutamissa muissa paikoissa, esim. uinti- ja kudonnanopetus. F-talossa olevat kansalaisopiston omat tilat, toimistotilat ja kaksi luokkahuonetta, siirtyivät korjauksen jälkeen koulutoimelle syksyllä Kansalaisopiston toimistot sijaitsevat nyt B1 rakennuksessa. Toimistotilat ovat hyvät ja opetus on siirretty F-rakennuksesta osittain B 1 rakennukseen ja osittain Varikolle. F-rakennuksessa todettiin sisäilmaongelma joka nyt on korjattu. Nämä tilat ovat ylä-asteoppilaiden väistötiloina koska Koulukeskuksesta jouduttiin poistamaan käytöstä useita luokkahuoneita. Tilanne on hankala ja vaatii ratkaisuja, esim. osittain uuden Koulukeskuksen eli Nikkilän sydämen rakentamisen lähivuosina. Kansalaisopisto oli edustettuna Nikkilän Sydän hankkeen ensimmäisen hankesuunnitelman laadinnassa. Tavoitteena oli luoda osaamiskeskus, jossa varsinkin taideaineiden suhteen onnistuisi rinnakkaiskäyttö koulutoimen kanssa. Tässä hankesuunnitelmassa Kansalaisopisto esitti tarpeen toimistotilojen lisäksi saada vähintään kaksi omaa luokkatilaa ja riittävät varasto- ja säilytystilat koulun taideopetusluokkien yhteyteen. Kansalaisopisto käyttää ahkerasti koulujen tiloja iltaisin. Tarvetta on kuitenkin omille luokille joita voi käyttää myös päiväsaikaan. Kansalaisopiston kursseja tulee voida tarjota myös päivävapaille mm. kotiäideille, eläkeläisille ja työttömille. Taideaineiden osalta tarvitaan tiloja erityisvarusteluin ; vesipisteet, ilmanvaihto, tilan korkeus, lattiamateriaalit ym. tulee olla asianmukaiset. Opetustilojen kuntoarvio ja tuntimäärät on lueteltu seuraavassa liitteessä: 2

3 KANSALAISOPISTON TILAT JOISTA MAKSETAAN SISÄISTÄ VUOKRAA Paikka Vuokra/ vuosi Tunti määrä Kuntoarvio Kunnan teknisen laatiman tilaohjelman mukainen arvio tarvittavasta toimenpiteestä VARIKKO Heikkokuntoinen Poisto, purku LÖVBACKA Käyttökelvoton Poisto, myynti Söderkullan kartano SOLVILLA Heikkokuntoinen Suojeltu rakennus/ myynti SIMSALÖ SKOLA Välttäväkuntoinen Poisto, myynti F-RAKENNUS Heikkokuntoinen Kaksi luokkahuonetta on siirretty koulutoimelle lokakuusta Toimistotilat on siirretty B1-rakennukseen keväällä 2012 Peruskorjaus/ purku: Nikkilän sydän tilalle VÄVHULT Välttäväkuntoinen Poisto, purku HINDSBY SKOLA Poisto, myynti SÖDERKULLAN PARAKIT Nykyinen vuokrasopimus päättyy elokuussa SÖDERKULLAN NAVETTA Suojeltu/ myynti 0 kerami ikan poltto Tila on huonokuntoinen ja hyvin kylmä. KANSALAISOPISTON TILAT, JOISTA EI MAKSETA SISÄISTÄ VUOKRAA Sibbo Gymnasium, Leppätien koulu, Sipoonlahden koulu, Lukkarin koulu, Kyrkoby skola, Kungsvägens skola, Söderkullan kirjaston kokoushuone, Boxby Skola, Koulukeskus B1, B3, G18, G 20, C-Sali, Artborg 35, Vanha Kunnantalo, Jokipuiston koulu, Talman koulu, Södra-Paipis Skola, Maaniityn Päiväkoti, Söderkulla skola, Päiväkoti Miili, Södra-Paipis skola, Borgby skola, Dagcentralen ja Solliden (noin 25 rakennusta, joissa on useampia luokkatiloja tai saleja) n KANSALAISOPISTON ULKOPUOLISET TILAT, JOISTA MAKSETAAN VUOKRAA Paikka Vuokra/ vuosi Tuntimäärä Byarsborg, palvelutalo Linda, palvelutalo Elsie, Viljan, Widegård, Byastugan, Gesterby branddepå, pensionärshemmet Kullen, Solbacka Ylläpidosta vastaa rakennuksen omistaja, tilat hyvin eri kuntoisia. Ingmanin uima-allas Tämä on puolen vuoden vuokra, koska Ingmanin allas ollut vasta puoli vuotta käytössä. 3

4 Lindan uima-allas Kansalaisopiston opetustilat aineittain Musiikki Kansalaisopiston musiikkiopetus järjestetään eri puolilla Sipoota, lähinnä koulujen tiloissa. Ilta-aikaan pidettävät kurssit sopivat hyvin koulujen aikatauluun. Ikäihmisille järjestetään kursseja päiväaikaan mm. palvelutaloissa. Muskarit pidetään kirjaston kokoushuoneessa Söderkullassa ja Nikkilässä kurssi pidetään Varikolla, mutta se ei palvele käyttäjiä kovin hyvin. Aiemmin se pidettiin opiston omassa luokassa, mutta sieltä on jouduttu muuttamaan pois. (Leppätien koulu, Palvelutalo Elsie, Gymnasiet, Lukkarin koulu, Sipoonlahden koulu, Kyrkoby skola, Söderkulla skola, Varikko, Kungsvägens skola, Söderkullan kirjaston kokoushuone, palvelutalo Linda, Boxby skola, Viljan Borgby). Vanha Kunnantalo poistunee käytöstä syksyllä Toimenpide: Päiväaikaan tapahtuvalle opetukselle tarvitaan jatkossakin tilaa. Näyttämötaiteet Taiteen perusopetusta järjestetään sekä Nikkilässä että Söderkullassa. Vanha Kunnantalo toimii opetuskäytössä hyvin. Kartanon parakit ovat toimintaan liian pieniä eikä niiden rakenne palvele tämän tyyppistä opiskelua (tilassa on esim. useita pilareita, teatteriopiskelijat tarvitsisivat yhtenäistä tilaa, muut käyttäjät taas pöytiä ja tuoleja). Tällä hetkellä opiston kalusteita on parakilla varastoituna, ne vievät myös tilaa. Sipoonlahden koululta ei ole saatu käyttöön tarpeet täyttävää tilaa, aula on liian avara ja siinä on läpikulkua oppituntien aikana. (Söderkullan kartanon parakki, Sipoonlahden koulu). Vanha kunnantalo (poistunee käytöstä syksyllä 2013) Toimenpide: Selvitetään, voisiko opetusta järjestää Leppätien koululla tai Söderkullan koululla liikuntasaleissa. Selvitetään Mårtensby skolanin käyttöönottoa. Kuvataiteet Kuvataiteissa on paljon opiskelijoita. Näissä aineissa tarvittaisiin paljon varastotilaa (esim. keramiikkauunit, maalaustelineet, keskeneräiset työt) ja valoa. Parakki ja Varikko ovat rakenteeltaan oppiaineisiin liian matalia ja niiden ilmanvaihto on puutteellista. Koulujen kuvataidetiloja ei voida juurikaan hyödyntää, sillä niihin ei ole rakennettu riittäviä varastotiloja. (Söderkullan kartanon parakki, Koulukeskus B1, Varikko, Artborg 35, Söderkulla skola) Toimenpide: Opetus järjestetään toistaiseksi em. tiloissa. Nikkilän sydän hankkeessa tulisi huomioida yhteistyömahdollisuudet varsinkin taideopetuksen suhteen ja varata sinne myös omat tilat Kansalaisopiston taideopetukselle ja teoriaopetukselle toimistotilojen lisäksi. 4

5 Käden taidot Muotoilu ja käden taidot kattavat valtaosan opiston ohjelmasta. Oppitunnit ovat eri puolilla kuntaa, mikä on hyvä asia, sillä opiskelijoiden on helppo tulla lähelle kurssille. Rakennukset ovat hyvin eri tasoisia ja eri ikäisiä. Osa toimiviakin. Koulujen käsityöluokkia voisi ehkä hyödyntää enemmän. F- talon tiloista on jouduttu muuttamaan joko B-taloon tai Varikolle. Toimenpide: Lövbackasta pitäisi muuttaa pois mahdollisimman pian, rakennus on sortumassa. Selvitetään voidaanko ottaa Martinkylän koulu käyttöön kudontatilaksi, Selvitetään saadaanko sinne siirrettyä myös huonekalujen kunnostus Hindsbyn koulusta. Torpanmäen kerhotila voisi hyödyntää käden taitojen opetustilana ja siirtää Söderkullan Solvillanista kudonta näihin toimivampiin tiloihin, Sipoon teatteri olisi mahdollisesti kiinnostunut ottamaan käyttöönsä Solvillanin. Mikäli kangaspuille löytyy Vävhultin yhteydestä lisätila, opetusta voisi järjestää kudonnassa useampana iltana, jolloin siellä voisi toimia useampia ryhmiä. Koulukeskuksen F-talosta on jouduttu siirtymään korvaaviin tiloihin B-taloon ja Varikolle. (Varikko, Söderkullan kartanon parakki, Koulukeskus B1, Widegård Norra Paipis, Simsalö fd folkskola, Söderkullan kartanon piharakennus, Talmassa Löfbacka, Byastugan i Södra Paipis, Spjutsundissa Byarsborg,Koulukeskus, F 13, F17, F 15, Koulukeskus, G 20, G 18, Aurum Porvoossa, Vävhult, Solbacka i Massby, Pensionärshemmet Kullen, Hindsbyn koulu) Tanssi, liikunta ja terveys Opiston liikuntaopetus järjestetään koulujen liikuntasaleissa ilta-aikaan eri puolilla kuntaa. Päivällä opetusta pidetään Vanhalla kunnantalolla ja palvelutaloissa sekä Ingmanin uima-altaalla. (Lukkarin koulu, Kyrkoby skola, Jokipuiston koulu, Boxby skola, Gesterby branddepå, Leppätien koulu, Koulukeskus C-Sali, Sipoonlahden koulu, Vanha Kunnantalo, Söderkulla skola, Talman koulu, Södra Paipis skola, Norra Paipis skola, Salpar skola, Borgby skola, Maaniityn päiväkoti, Palvelutalo Linda, Ingmans Solbacka, Päiväkoti Miili, Koulukeskus F 12, Koulukeskus B1, B3, Spjutsundissa Byarsborg) Toimenpide: Vanhalla kunnantalolla olevaa opetusta voitaisiin siirtää tulevaisuudessa mahdollisesti Leppätien koululle tai Mårtensby skolanilla. Siellä on toiminnassa monta eläkeläisryhmää, jotka tarvitsisivat toimintaan tilaa päiväaikaan, jolloin koulujen jumppasalit eivät ole käytössä. Kotitalous Kotitalousopetus keskittyy yläkoulujen kotitalousluokkiin, kansalaisopistolla ei ole omaa kotitalousluokkaa. Lisäksi pidetään sienikurssi parakilla. (Söderkullan kartanon parakki, Söderkulla skola, Koulukeskus F17, F12, Sipoonlahden koulu) Toimenpide: Nykyiset tilat vastaavat tarvetta Kielet, kulttuuri Kielten opetus järjestetään kouluilla ja kirjastoilla. Kansalaisopiston oma luokka F-talossa on pois käytöstä ja sieltä opetus on siirretty esim. B-taloon. Ongelmia on päivällä tapahtuvassa opetuksessa, koska koulujen tilat eivät ole silloin vapaina. (Gymnasiet, Koulukeskus, B1, B3, F16, F17, Varikko, Söderkullan kirjasto, Söderkulla skola, Topeliussali) Toimenpide: Opisto tarvitsisi oman teorialuokan päiväopetusta varten. Tietotekniikka ja muut Tietotekniikan opetus tapahtuu koulujen tiloissa ilta-aikaan. 5

6 (Jokipuiston koulu, Koulukeskus F16, B2, Gymnasiet, Söderkulla skola, Kungsvägens skola, Sipoonlahden koulu) Eläkeläispiirit Eläkeläiskurssit pidetään palvelutaloissa. (Pensionärshemmet Kullen, Dagscentralen, Solliden, Linda) 6

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS TARVESELVITYS 13.8.2013 1/5 TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS OHJEELLINEN SISÄLTÖ 1. Tarve ja sen määrittely Saada uutta oppimis-, opetus-,

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Uusi Versokoti tarjoaa asunnon kahdellekymmenelle nuorelle vammaiselle

Uusi Versokoti tarjoaa asunnon kahdellekymmenelle nuorelle vammaiselle JOUKKOKIRJE Tilaelementtirakentamisen uutislehti 40/2005 Uusi Versokoti tarjoaa asunnon kahdellekymmenelle nuorelle vammaiselle Tilaelementti muuntuu moneksi. Nuorten Ystävät ry vuokrasi Muhoksen Toivola-kodin

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas 2014 2015 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi 2014 2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon... 3 2. Kurssin laadunparantamissykli...

Lisätiedot

Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus Lukioon valmistava koulutus (LUVA) OPISKELIJAN OPAS Kuusitie 3 67200 Kokkola Tämän oppaan omistaa: Oppaan työryhmä: Nina Aro, Eeva-Liisa Kiiskilä, Eija Varis (Kiviniityn lukio ja koulu) Kuvitus: Athena

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Koulu oppimis- ja elinympäristönä Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Yleistä Aloite hakemiseen bilateraaliseen Comenius ohjelmaan tuli Saksan, Schiller

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 materiaalin valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen opetuspäällikkö Tuija Kauppinen koulusuunnittelija Marja-Liisa

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu - väliraportti Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu - väliraportti Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu - väliraportti Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - mellanrapport En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla KH 15.10.2014 STS 15.10.2014 1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma 1 Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma Kouluverkko-ohjausryhmän kannanotto 13.12.2010 LÄHTÖKOHTA Tulevaisuuden palveluverkko ja tuotanto rakennetaan niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin laadukkaasti

Lisätiedot