Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana."

Transkriptio

1 LEMMINKÄINEN OYJ klo (6) LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 3.086,1 Mmk. Konsernin tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani ja oli 136,1 Mmk (66,1). Tilauskanta nousi 26 % ja oli 2.105,8 Mmk. Koko tilikauden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 4 Mrd mk ja tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja paranevan selvästi. RAKENNUSMARKKINAT Kotimaan rakennusmarkkinoiden kuluvan vuoden kasvu on toteutumassa aikaisempien odotusten mukaisesti %:n suuruisena. Kasvun ennakoidaan ensi vuonna hidastuvan n. 5 %:iin, mikä on kuitenkin vielä BKT:n tuoreimpia kasvuennusteita korkeampi luku. LIIKEVAIHTO JA TULOS Lemminkäinen Oyj:n ja sen konsernin tilinpäätökset on lähtien laadittu osatuloutusperiaatetta noudattaen, jolloin rakennushankkeet on tuloutettu niiden valmistusasteen mukaisesti. Aikaisemmin noudatetussa luovutuksen mukaisessa tilinpäätöskäytännössä hankkeet tuloutettiin vasta niiden valmistuttua. Tässä katsauksessa esitetyt tuloslaskelman vertailutiedot viime vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä perustuvat pro forma - laskelmaan, joka on jälkikäteen laadittu osatuloutusperiaatetta noudattaen. Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 3.086,1 Mmk (2.565,0). Käyttökate oli 230,1 Mmk (151,5), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 136,1 Mmk (66,1), ja tulos ennen veroja 206,3 Mmk (66,1). Tulos per osake oli 5,36 mk (2,95). Osatuloutukseen siirtyminen on parantanut konsernin tulosta 70,2 Mmk:lla, mikä on kirjattu tuloslaskelman riville satunnaiset tuotot ja kulut. Tämä erä koostuu vuoden vaihteessa keskeneräisinä olleiden kohteiden ennen tuloutustavan muuttamista kertyneestä liikevaihdosta (satunnaiset tuotot) ja sitä vastaavista kuluista (satunnaiset kulut). Taseessa tuloutusperiaatteen muutos näkyy ennakkomaksujen ja vastaavasti keskeneräisten töiden arvon merkittävänä pienenemisenä. KONSERNIRAKENNE Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. RAHOITUS Nettorahoituskulut olivat -18,8 Mmk (-15,4), mikä oli 0,6% (0,6) liikevaihdosta. INVESTOINNIT Katsauskauden investoinnit olivat 97,5 Mmk (88,4).

2 Investoinnit kohdistuivat pääasiassa päällystys-, murskaus- ja louhintakalustoon sekä rakennusmateriaalien tuotantolaitteisiin. HENKILÖSTÖ Henkilömäärä oli katsauskauden aikana keskimäärin (2.903). Henkilömäärä oli (3.448). TILAUSKANTA Konsernin laskuttamaton tilauskanta oli 2.105,8 Mmk (1.672,5), johon sisältyy ulkomaantoiminnan tilauskantaa 373,6 Mmk (470,8). Lemminkäinen Oyj:n tilauskanta oli 269,7 Mmk (319,6), Rakennus Oy Lemminkäisen tilauskanta oli 632,0 Mmk (562,4) ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:n tilauskanta oli 1.204,1 Mmk (790,5). Kolmannella vuosineljänneksellä ja sen jälkeen saatuja uusia merkittäviä työkohteita ovat mm. Hansakeskus Kouvolassa sekä työyhteenliittymänä toteutettavan Stella Business Park - toimistotaloalueen II-vaiheen aloitus Espoon Perkkaalla. Hansakeskukseen tulee n m2 liiketiloja, 350 autopaikan pysäköintitilat sekä 100 asuntoa. Stellan II-vaiheeseen rakennetaan n m2 toimistotiloja. Espoossa aloitettiin Kivenlahti-projektin ensimmäinen vaihe. Projektiin sisältyy kaikkiaan 140 asuntoa, pysäköintitalo sekä venesatama. Lappeenrannan asuntomessualueelle rakennetaan viittä pienkerrostaloa. Tampereella käynnistyi Nokia Oyj:n toimistorakennuksen II-vaiheen rakentaminen. Uusia voimalaitosten rakennustöitä Wärtsilä NSD:lle on käynnistetty Vietnamissa ja Bangladeshissa. OSAKKEET Lemminkäinen Oyj:n osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana mk:lla. Korotus merkittiin kaupparekisteriin Osakepääoman korotus perustui otettuun, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun optiolainaan. Lainan perusteella merkittiin uusia osakkeita kpl hintaan 57,41 mk/osake. Lemminkäinen Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen mk ja osakkeiden kokonaismäärä kpl. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Arvopaperipörssissä Lemminkäisen osakkeen kurssi oli katsauskauden alussa 46 mk ja katsauskauden lopussa 42,50 mk. Osakkeita vaihdettiin kpl. TILIKAUDEN NÄKYMÄT Kysyntä kotimaan päällystysmarkkinoilla on vilkastunut kauden loppua kohden ja koko vuoden päällystemäärät näyttävät nyt yltävän viime vuoden tasolle tai jopa ylittävän sen lievästi. Myös kiviainesten ja murskausurakoinnin kotimaan markkinat ovat jatkaneet tasaista kasvuaan. Päällystys- ja kiviainesalan hintakehitys on

3 ollut suotuisa. Lemminkäinen Oyj:n Päällystys- ja kiviainesryhmän ulkomaantoiminnan kannattavuutta on onnistuttu parantamaan siitä huolimatta, että joitakin merkittäviä urakoita Venäjällä jäi tekemättä. Toimialan kuluvan vuoden liikevaihto ylittää viimevuotisen tasonsa ja tulos paranee selvästi. Rakennusmateriaaliryhmän tuotteiden kysyntä on edelleen ollut vilkasta, mutta huonot säät ovat rasittaneet toiminnan kannattavuutta. Toimialan kuluvan vuoden liikevaihto ylittää viimevuotisen tasonsa. Tuloksen ei ennakoida mainittavasti paranevan. Rakennus Oy Lemminkäisen liikevaihto on edelleen ollut odotusten mukaisessa kasvussa ja yhtiön tilauskanta on hyvä. Yhtiön kannattavuuden paranemiselle asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet, mikä osittain johtuu Venäjän talouskriisin aiheuttamasta hankkeiden siirtymisestä. Yhtiössä on ryhdytty toiminnan sopeuttamiseen nyt vallitsevaan ja näköpiirissä olevaan tilanteeseen. Rakennus Oy Lemminkäisen kuluvan vuoden liikevaihto nousee selvästi viimevuotista suuremmaksi, mutta yhtiön tuloksen ei ennakoida paranevan. Oy Alfred A. Palmberg Ab:n kasvu on entuudestaan nopeutunut ja yhtiön kannattavuuden paraneminen jatkuu. Tämä suotuisa kehitys perustuu mm. tervehtyneisiin kiinteistösijoitusmarkkinoihin, joilla uusille kehityskohteille on taas kysyntää. Vapaarahoitteisia asuntoja on kuluvana vuotena aloitettu 421 kpl. Koko vuonna valmistuu n. 400 asuntoa ja aloitusten arvioidaan nousevan n. 600 asuntoon. Palmbergin kuluvan vuoden liikevaihto kasvaa merkittävästi ja yhtiön kannattavuuden ennustetaan paranevan. Lemminkäinen Oy:n verotus vuodelta 1990 on toimitettu uudestaan. Yhtiön saaman tiedon mukaan on yhtiö määrätty maksamaan 76 Mmk lisää veroa. Tämä heikentää kuluvan tilikauden tulosta. Yhtiö valittaa yllättävästä verotuspäätöksestä. Uudenmaan lääninoikeus on v antanut asiassa verottajan vaatimukset hylkäävän materiaalisen ratkaisun. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut lääninoikeuden päätöksen pelkästään muodollisten seikkojen perusteella ja palauttanut asian verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Rakentamisen markkinanäkymät ovat edelleen hyvät. Lemminkäisen kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 4 Mrd mk ja tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja paranevan selvästi. LEMMINKÄINEN-KONSERNI TULOSLASKELMA Mmk Muutos Mmk Liikevaihto 3.086, ,0 521, ,3 Käyttökate 230,1 151,5 78,6 219,6 Poistot 75,2 70,0 5,2 92,8 Liikevoitto/-tappio 154,9 81,5 73,4 126,8

4 Rahoitustuotot ja - kulut (netto) -18,8-15,4-3,4-18,0 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä ja 136,1 66,1 70,0 108,8 veroja Satunnaiset tuotot 744,8 0,0 744,8 0,0 Satunnaiset kulut 674,6 0,0 674,6 0,0 Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 70,2 0,0 70,2 0,0 Voitto/tappio ennen veroja 206,3 66,1 140,2 108,8 Katsauskauden voitto/tappio 139,4 47,8 91,6 70,7 TASE Mmk Vastaavaa Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 680,9 688,4 666,8 Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt 243, ,7 798,9 Muu vaihto-omaisuus 424,2 392,8 391,1 Rahoitusomaisuus 925,8 676,3 461,6 Yhteensä 2.274, , ,4 Vastattavaa Osakepääoma 170,2 162,0 162,0 Muu oma pääoma 610,5 417,0 465,7 Vähemmistöosuus 11,7 4,8 9,0 Pakolliset varaukset 9,1 5,4 12,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 362,6 452,9 373,9 - josta laskennallista verovelkaa 60,2 122,2 66,6 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakkomaksut 386, ,8 871,5 Muu lyhytaikainen vieras pääoma 724,1 529,3 424,3 Yhteensä 2.274, , ,4 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Mmk Muutos

5 Mmk Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja kiviainesryhmä 880,3 766,2 114, ,1 Rakennusmateriaaliryhmä 330,1 302,2 27,9 396,8 Rakennus Oy Lemminkäinen 704,6 487,1 217,5 615,3 Oy Alfred A. Palmberg Ab 1.220, ,3 187, ,0 Muut -49,4-23,8-25,6-29,9 Konserni yhteensä 3.086, ,0 521, ,3 LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN Mmk Muutos Mmk Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja kiviainesryhmä 110,1 63,0 47,1 70,7 Rakennusmateriaaliryhmä 17,2 16,5 0,7 14,6 Rakennus Oy Lemminkäinen 1,5 9,8-8,3 9,5 Oy Alfred A. Palmberg Ab 36,5 1,8 34,7 43,3 Muut -10,4-9,6-0,8-11,3 Konserni yhteensä 154,9 81,5 73,4 126,8 TUNNUSLUKUJA Tulos per osake, mk 5,36 2,95 4,36 Oma pääoma per osake, mk 45,86 35,74 38,75 Osakekannan markkina-arvo, Mmk 723,4 810,0 745,2 Bruttoinvestoinnit, Mmk 97,5 88,4 109,5 Tilauskanta, Mmk 2.105, , ,9 - josta ulkomaantoiminnan osuus, 373,6 470,8 496,3 Mmk Henkilöstö, keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Tilikauden veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden välitilinpäätös on kokonaisuudessaan osatuloutusperiaatteen mukainen. Vertailuluvut kaudelta

6 perustuvat tuloslaskelman osalta osatuloutuksen mukaiseen pro forma -laskelmaan, mutta tase on luovutuksen mukainen. Varsinainen tilinpäätös viime vuodelta tehtiin luovutuksen mukaisena. VASTUUSITOUMUKSET Mmk Kiinnitykset 356,7 523,5 371,7 Pantatut arvopaperit 54,7 132,7 57,2 Takaukset muiden puolesta 0,1 0,4 1,7 Muut vastuut 0,2 0,2 0,2 Johdon, osakkaiden tai osakkuusyhtiöiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Yhtiöllä ei myöskään ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Helsingissä Lemminkäinen Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Juhani Sormaala Puh. (09) Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi, keskeiset tiedotusvälineet

LEMMINKÄINEN OYJ 18.8.1999 klo 10.15

LEMMINKÄINEN OYJ 18.8.1999 klo 10.15 LEMMINKÄINEN OYJ 18.8.1999 klo 10.15 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.1999 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 344,7 MEUR (283,5). Tulos ennen satunnaiseriä parani ja

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 3.380,3 Mmk (2.898,0), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33

LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33 LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33 TILIKAUSI 2004: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI SELVÄSTI Konsernin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1.533,5 milj. euroa (1.359,0), tulos ennen veroja oli 49,5 milj. euroa (41,8),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 965 milj. euroa (826), tulos ennen satunnaiseriä oli 46,4 milj. euroa (39,9),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15 % ja nousi 57,6 milj. euroon (50,3 MEUR). Liikevoitto oli 3,4 milj.

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2000 klo 9.00 1(9)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2000 klo 9.00 1(9) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2000 klo 9.00 1(9) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 37 % 25,0 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17)

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17) YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17) YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA TULOS PARANI YIT-konsernin vuoden 2001 liikevaihto kasvoi 31 prosenttia

Lisätiedot

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT Etusivu / Tiedotteet / YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 6,9 % 63,7 miljoonaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Julkaistu: 2005-08-10 08:00:00 CEST Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). 18.02.2004 11:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa)

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset Pörssitiedote 23. heinäkuuta 2002 klo 16.20 KONE-konserni 1.1. 30.6.2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 1 108 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla Liikevaihto 1 865 miljoonaa euroa (1 109) Liikevoitto oli 175,3 miljoonaa euroa (114,8)

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. OSAVUOSIKATSAUS 1997 Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. Uudet tytäryhtiöt kasvattivat konsernia. SUOMI KESKO-konsernin osavuosikatsaus 1997 Kesko-konsernin

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Toisen neljänneksen liikevaihto 108,4 miljoonaa euroa, kasvu 10,6 %; liikevoitto 11,1 miljoonaa euroa, kasvu 4,7 %; osakekohtainen tulos 0,20 euroa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 3,9 % 117,5 miljoonaan

Lisätiedot