SISÄLLYS. käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Tasavallan presidentin asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueen rajojen merkitsemisestä N:o 44 Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2007 ja Washingtonissa 26 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin ne sitovat Suomea Euroopan unionin jäsenvaltiona. HE 143/2007 HaVM 11/2007 EV 104/

2 134 N:o 44 Amerikan yhdysvaltoihin saapuvaa tai Amerikan yhdysvalloista lähtevää kansainvälistä matkustajaliikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden on käsiteltävä ja siirrettävä varausjärjestelmissään olevia PNR- eli matkustajarekisteritietoja 1 :ssä mainitun sopimuksen määräysten mukaisesti. 3 Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa sopimuksen allekirjoituspäivästä lukien. Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Tarja Cronberg

3 135 N:o 45 Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tällä lailla kumotaan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 23 päivänä maaliskuuta 2007 annettu laki (293/2007). Tämä lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Tarja Cronberg HE 143/2007 HaVM 11/2007 EV 104/2007

4 136 N:o 46 Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään: Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Tallinnassa 5 päivänä kesäkuuta 2007 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 27 päivänä marraskuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 21 päivänä joulukuuta 2007 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä tammikuuta 2008, tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu. Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 21 päivänä joulukuuta 2007 annettu laki (1310/2007) tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 13/2008)

5 137 N:o 47 Tasavallan presidentin asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä, säädetään: Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehtyyn sopimukseen (SopS 103/1999) Esbjergissä 22 päivänä elokuuta 2003 sopimuspuolten kokouksen päätöslauselmalla 4 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä lokakuuta 2007 ja joita koskeva hyväksymiskirje on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 5 päivänä marraskuuta 2007, ovat voimassa 3 päivästä helmikuuta 2008, niin kuin siitä on sovittu. Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa. 3 Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 14/2008)

6 138 N:o 48 Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1368/2007) 2 :n 4 momentin nojalla: Valtion osakkuusyhtiöt Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 2 :n 4 momentissa tarkoitettuja valtion osakkuusyhtiöitä ovat Arek Oy, Elisa Oyj, FCG Finnish Consulting Group Oy ja OMX AB (publ), vaikka valtion osuus äänivallasta on niissä alle kymmenen prosenttia. Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008 Ministeri Jyri Häkämies Neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen

7 139 N:o 49 Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994: Valtion maksuperustelain 6 :n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtioneuvosto päättää yleisistunnossaan ja joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu, ovat arpajaislain (1047/2001) 11 :n mukainen rahapelilupa ja rahapeliluvan muutos. Rahapeliluvasta perittävän maksun suuruus on 1500 euroa ja rahapeliluvan muutoksesta perittävän maksun suuruus 1100 euroa. Maksu peritään myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös. 3 Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008 Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors Neuvotteleva virkamies Pasi Bröijer

8 140 N:o 50 Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994: Valtioneuvoston yleisistunnossa tehty puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) tarkoitettua maastavientilupaa koskeva päätös on valtion maksuperustelain (150/1992) 3 :ssä tarkoitettu julkisoikeudellinen suorite, josta peritään omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu. Maksun suuruus on 180 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008 Puolustusministeri Jyri Häkämies Vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen

9 141 N:o 51 Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 34 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1389/2001: Opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhintojen määräämiseksi toimitilat jaetaan kalleusluokkiin seuraavasti: Toimitila Kalleusluokka 1) Kirjastotilat a) yleinen kirjasto 150 b) oppilaitoskirjasto 110 Täydentävä selitys 2) Hallintotilat 110 työ- ja neuvottelutilat varastoineen 3) Opetustilat a) luokkatilat b) aineopetustilat teorialuokat ja ryhmätyötila kuvaamataidon, luonnontieteiden, tekstiilityön, musiikin ja tietotekniikan opetustilat, kielistudio sekä erityisopetuksen yhdistetty kotitalouden ja tekstiilityön opetustila, kaikki oheistiloineen ja varastoineen c) kotitalouden opetustila 140 oheistiloineen ja varastoineen d) teknisen työn opetustila 150 oheistiloineen ja varastoineen e) luentosali ja auditorio 160 f) liikuntasali ja näyttämä 110 4) Varastot a) kylmä varasto b) varasto liikunnan ja näyttämön varastot, kalustamaton varasto sekä kirjastoautotalli c) varasto opetusvälinevarasto, kirjavarasto ja muu kalustettu varasto 5) Sosiaalitilat a) säilytys- ja oleskelutilat 100 päällysvaatetilat, pukukaapit ja säilytyslokerikot, ohjelmoitu aulatila ja lepohuone b) terveydenhoitotilat c) puku- ja pesutilat myös liikuntaterapiatila myös näiden tilojen yhteydessä olevat WC-tilat ja sauna d) erillinen WC 190 myös märkäeteinen, hoitohuone ja -WC sekä terapiaallastila 2/9

10 142 N:o 51 6) Oppilastilat 110 oppilaskunnan huone sekä luku- ja kerhotilat 7) Ruokailutilat a) ruokasali 110 b) keittiö 140 kahvion ja taukotilan yhteydessä, sisältää laitteet c) suurkeittiö 280 aputiloineen ja varastoineen, sisältää keittiölaitteet 8) Asunnot ja asuntolat a) asunnot b) asuntolahuoneet myös oleskelutila keittiönurkkauksineen 9) Huoltotoimen tilat a) kiinteistönhoitotilat 80 b) siivoustilat 140 sisältää siivouskeskuksen kiinteät laitteet c) vaatehuoltotilat 140 sisältää pesulalaitteet Erityisopetuksessa olevien liikuntavammaisten opetustilojen ja asuntolahuoneiden kalleusluokkaa voidaan korottaa 10 yksiköllä. Kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta hyötyalan neliömetriä kohden on euroa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvan toimitilan yksikköhinta saadaan kertomalla kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta toimitilan kalleusluokalla ja jakamalla tulo luvulla Toimitilan yksikköhintaa korotetaan keskimääräistä korkeampien rakennuskustannusten vuoksi seuraavilla alueilla: Yksikköhinnan ko- Kunnat rotus prosenttia 10 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki 5 Hyvinkää, Hämeenlinna, Lahti, Lohja, Nurmijärvi, Porvoo, Riihimäki, Vihti, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Korppoo, Kustavi, Nauvo, Velkua, Hailuoto, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski ja Sodankylä 4 Tämän asetuksen 2 ja 3 :n mukaisesti laskettua yksikköhintaa korotetaan toimitilojen varustamisen johdosta seuraavasti: a) perusopetus ja lukiokoulutus 138 b) yleinen kirjasto 179 Edellä 1 momentissa tarkoitettua yksikköhinnan korotusta ei sovelleta asuntoihin, asuntoloihin eikä kirjastoauton talleihin. Varustamisesta johtuva yksikköhinnan korotus ei sisällä erityisopetuksen vaikeavammaisia oppilaita varten tarvittavan erityisvarustuksen hankinnasta aiheutuvia lisäkustannuksia. 5 Valtionapuviranomainen vahvistaa hankekohtaisesti valtionosuuden laskennallisen perusteen muiden kuin 1 :ssä mainittujen tilojen sekä toimitiloja ostettaessa uusien ja uusia vastaavien tilojen osalta. Valtionapuviranomainen vahvistaa hankekohtaisesti myös valtionosuuden laskennallisen perusteen muun kuin 4 :n 1 momentissa tarkoitetun toimitilan varustamisen osalta. 6 Edellä 2 ja 4 :ssä tarkoitetut yksikköhinnat vastaavat rakennuskustannusindeksin (2005=100) lokakuun 2007 pisteluvun 111,8 kustannustasoa. 7 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

11 N:o Asetusta sovelletaan perustamishankkeisiin, joille myönnetään valtionosuutta vuonna Jos hanke on aloitettu ennen vuotta 2008, hankkeeseen kuitenkin sovelletaan aikaisempia säännöksiä. Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista 4 päivänä helmikuuta 1999 annettu opetusministeriön päätös (161/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Opetusministeri Sari Sarkomaa Yli-insinööri Erkki Salmio

12 144 N:o 52 Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti lisätään pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (687/2007) 15 :ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 5 momenteiksi seuraavasti: 15 Oikeus käyttää virkapukua, virka-asematunnuksia ja muita tunnuksia Pelastuslain (468/2003) 35 :n 3 momentissa tarkoitetuista puolustusvoimien palotarkastuksista huolehtivat puolustusvoimien virkamiehet voivat käyttää tämän asetuksen mukaisia asusteita puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapukuna. Puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapuvussa voi käyttää 8 :n 1 momentissa tarkoitettuja virka-asematunnuksia lukuun ottamatta 5 8 kohdissa tarkoitettuja tunnuksia. Puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapuvussa voi käyttää lisäksi 9 :n 1 momentin 2 ja kohdissa tarkoitettuja muita tunnuksia. Käytettäessä tämän asetuksen mukaisia asusteita puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapukuna tulee paitojen, puseroiden ja takkien oikeassa etuosassa olla nimilaatta, jossa on mustalla pohjalla keltainen teksti PUOLUSTUSVOI- MAT. Puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapuvussa käytettävistä tämän asetuksen mukaisista virka-asematunnuksista Pääesikunta sopii sisäasiainministeriön kanssa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö

13 145 N:o 53 Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueen rajojen merkitsemisestä Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 21 :n 2 momentin nojalla: Luonnonsuojelualueen rajojen merkitseminen Luonnonsuojelualueen rajat merkitään maastoon luonnonsuojelualueen rajalinjoilla olevien puiden runkoihin tai paaluihin asetettavilla tunnuskilvillä ja puun runkoihin tai muihin maamerkkeihin maalattavilla maalimerkeillä. Rajat on merkittävä siten, että tunnuskilveltä tai maalimerkiltä voidaan havaita seuraava tunnuskilpi tai maalimerkki. Tunnuskilpi Tunnuskilven leveys on 95 millimetriä ja korkeus 135 millimetriä. Tunnuskilpien kuvat on osoitettu asetuksen liitteessä 1 seuraavasti: 1) kuvassa 1 on kansallispuiston tunnuskilpi; 2) kuvassa 2 on luonnonpuiston tunnuskilpi; 3) kuvassa 3 on valtion muun luonnonsuojelualueen tunnuskilpi; 4) kuvassa 4 on yksityisen luonnonsuojelualueen tunnuskilpi. Tunnuskilpi asetetaan noin 150 senttimetrin korkeudelle siten, että se osoittaa luonnonsuojelualueesta ulospäin. 3 Maalimerkki Maalimerkki maalataan valkoisella maalilla noin 50 millimetrin levyisenä nauhana puoliksi puun rungon tai muun maamerkin ympäri noin 150 senttimetrin korkeudelle siten, että maalattu puoli osoittaa luonnonsuojelualueesta poispäin. 4 Alueen nimikilpi Luonnonsuojelualueen rajoilla voidaan käyttää 2 :ssä tarkoitetun tunnuskilven ohessa alueen nimen ilmaisevaa kilpeä paikassa, jossa polku tai tie tulee luonnonsuojelualueelle, tai jota käytetään veneellä rantautumiseen. 5 Lisämerkit Luonnonsuojelualueen rajoilla voidaan tarvittaessa käyttää 2 :ssä tarkoitetun tunnuskilven ohella muutakin kilpeä tai merkkiä.

14 146 N:o 53 6 Poikkeukset merkintätavasta Jos luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset eivät aseta rajoituksia ulkopuolisen henkilön toiminnalle, luonnonsuojelualue voidaan merkitä maastoon alueen omistajan tai haltijan sopivaksi harkitsemalla tavalla. Merkitsemisessä on kuitenkin noudatettava soveltuvin osin, mitä 2 ja 3 :ssä säädetään. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös puolustusvoimien harjoituksiin käytettävällä alueella olevan luonnonsuojelualueen merkintää. Jos kahden tai useamman toisiinsa liittyvän luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset ovat yhteneväiset ulkopuolisen henkilön toimintaan nähden, voidaan niiden välinen raja merkitä alueen omistajan tai haltijan sopivaksi harkitsemalla tavalla noudattaen kuitenkin soveltuvin osin mitä 2 ja 3 :ssä säädetään. Saaressa sijaitseva luonnonsuojelualue merkitään luonnonsuojelualueen omistajan tai haltijan sopivaksi harkitsemalla tavalla kuitenkin siten, että 2 :ssä tarkoitetut tunnuskilvet asetetaan paikoille, joita käytetään veneellä rantautumiseen sekä tarpeen mukaan veneväylien suuntaan. 7 Voimaantulo ja siirtymäsäännös Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 1982 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden valtion omistamille alueille perustettujen luonnonsuojelualueiden rajojen merkitsemisestä (449/1982). Ennen tämän asetuksen voimaantuloa maastoon tehdyt luonnonsuojelualueen merkinnät voivat jäädä käyttöön, kunnes ne on kulumisen tai muun syyn vuoksi uusittava. Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008 Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Ylitarkastaja Tuuli Lovén

15 N:o Liite

16 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o 44 53, 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2010 N:o 48 58 SISÄLLYS N:o Sivu 48 Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1281 1291 SISÄLLYS N:o Sivu 1281 Laki yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta... 3557 1282 Laki maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 N:o 797 807 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta... 2231 798 Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010 N:o 94 105 SISÄLLYS N:o Sivu 94 Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 430 441 SISÄLLYS N:o Sivu 430 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta... 1355 431 Laki eräistä henkilöstön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071 SISÄLLYS N:o Sivu 1062 Laki valtion liikelaitoksista... 3373 1063 Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 2823 1048 Laki työttömyyskassalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 718. Laki. kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 718. Laki. kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 718 722 SISÄLLYS N:o Sivu 718 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta... 1613 719 Asetus otsonikerrosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002 N:o 340 348 SISÄLLYS N:o Sivu 340 korkolain muuttamisesta... 2739 341 elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242. Laki. N:o 1237. hedelmöityshoidoista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242. Laki. N:o 1237. hedelmöityshoidoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1237 Laki hedelmöityshoidoista... 3617 1238 Laki isyyslain muuttamisesta... 3626 1239 Laki valtion

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724 SISÄLLYS N:o Sivu 1715 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta... 3895 1716 Laki kaupparekisterilain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1310 1313 SISÄLLYS N:o Sivu 1310 Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 81 87 SISÄLLYS N:o Sivu 81 Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996 N:o 743 754 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta... 1969 744 Laki Pohjoismaiden neuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001 N:o 130 134 SISÄLLYS N:o Sivu 130 Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista... 329 131 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta... 3461 1231 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot