HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymävaltuusto Aika klo 17:35-18:05 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, valtuustosali, Visamäentie 35, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen avaus Läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 55 sekä äänetysluetteloiden vahvistaminen 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunnan varaen eronpyyntö Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman valmistelu 58 ja käsittely 30 Hämeen ammatillisen korkakoulutuksen kuntayhtymän 65 poistosuunnitelman muutos 31 Seuraava kokous 73

2 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymävaltuusto Läsnäolijat: Poissa: Nimi Tehtävä Lisätiedot Appelroth Ulla Heikkinen Hannu Herranen Petteri Hirviniemi-Hakala Pauliina Huhtinen Miika Karevesi Severi 2. varapuheenjohtaja Laakso Esko Lehtonen Juha Lepola Kaisa 1. varapuheenjohtaja Länninki Markku Mikkola Veikko Mäenpää Tuula Ojaniemi Sirkka Pietilä Leena Pynnönen Jarmo Poistui :n 31 aikana Rautio Sari puheenjohtaja Riikonen Katri Sandelius Pirjo Savolainen Kimmo Suoranta Kirsti Tommiska Anna-Liisa Tuominen Marko Verho Pekka Vilkman Kari Tuula Forsblom, Verneri Hellstén, Saku Jokisalo, Taina Lommi, Timo Olkkonen, Päivi Sotka, Raija Suonpää, Kimmo Surkka ja Pasi Vesala Muut osallistujat: Yhtymähallituksen edustajina olivat Kai Heimonen, Jari Kattainen, Maria Lassila-Merisalo, Jouni Mäkelä ja Matti Setälä Kuntayhtymän edustajina olivat Pertti Puusaari ja Mirja Pöhö

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja SARI RAUTIO Sari Rautio Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus ESKO LAAKSO Esko Laakso JUHA LEHTONEN Juha Lehtonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymävaltuusto Kokouksen avaus Yhtymävaltuusto 25 Päätös: Puheenjohtaja Sari Rautio toivotti yhtymävaltuuston kokousedustajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymävaltuusto Läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänetysluetteloiden vahvistaminen Yhtymävaltuusto 26 Perussopimuksen 10 :n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokouk seen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta yhtymä valtuuston ja yhtymähallituksen ille sekä kuntien kunnan hallituksille. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) jäse nistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jä senten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymävaltuuston päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty valtuutetuille ja kunnanhallituksille postitse ja sähköpostitse Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa nimenhuudon perusteella edus tet tuina olevat kunnat ja läsnäolevat valtuutetut sekä kokouksen lail li suuden ja päätösvaltaisuuden ja yhtymävaltuusto vahvistaa ko kouk selle ääniluettelon. Päätös: Todettiin. Liitteenä valtuutettujen nimi- ja ääniluettelo, liite 1.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymävaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastaminen Yhtymävaltuusto 27 Todetaan, että yhtymävaltuuston pöytäkirja lähetetään tarkastetta vaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla tarvit taessa ääntenlaskijoina. Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Esko Laakso ja Juha Lehtonen. Esityksen mukaan.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunnan varaen eronpyyntö Yhtymähallitus 100 Yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan vara Sannamaija Puustinen on anonut päivätyllä sähköpostiviestillään Hämeenlinnan kaupungin kaupunginvaltuustolle ja - hallitukselle, eroa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen yhtymävaltuuston enen ja tarkastuslautakunnan varaen paikalta. Syynä henkilökohtaiset syyt. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päätti kaupunginvaltuuston kokouksessa myöntää eron Sannamaija Puustiselle Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston en paikalta ja valitsi hänen tilalleen uudeksi eksi Pirjo Sandeliuksen toimikaudeksi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä valitsee tarkastuslautakuntansa et. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää eron Sannamaija Puustiselle Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varayydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varaen tarkastuslautakuntaan. Esityksen mukaisesti. Yhtymävaltuusto 28 Esitys: Päätös: Yhtymävaltuusto myöntää eron Sannamaija Puustiselle Hämeen ammatillsen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varayydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varaen tarkastuslautakuntaan. Ulla Appelroth esitti tarkastuslautakunnan varaeksi Pirjo Sandeliusta. Pirjo Sandelius valittiin yksimielisesti tarkastuslautakunnan varaeksi Sannamaija Puustisen tilalle.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman valmistelu ja käsittely Yhtymähallitus 102 Taloussuunnitelman valmistelu pohjautuu suurelta osin käynnissä olevaan ammattikorkeakoulujen toimilupaprosessiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kaudelle neuvotellun sopimuksen päälinjauksiin. Tavoitteet ja tulokset perustuvat HAMKin uudistuvaan strategiaan, sekä toimilupahakemukseen. Taloussuunnitelman valmistelussa huomioidaan myös ammattikorkeakoulu-uudistuksen keskeiset linjaukset: Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja työelämän uudistaja innovaatioiden kehittäjä Uudistusprosessin tavoitteena on luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset tällaiselle ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa: Vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus- ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vuoden 2014 alusta vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Rahoitus uudistetaan tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta. Toimilupa on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä. Nykyistä toimipisteverkkoa kootaan riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen aikataulussa arvioidaan, miten ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirto kunnilta valtiolle sekä oikeushenkilöaseman muuttaminen toteutetaan. Taloussuunnitelmassa varaudutaan tulossa oleviin suuriin muutoksiin. Hallitusohjelma leikkaa ammattikorkeakoulujen rahoitusta edelleen kauden aikana. Vuoden 2015 rahoitus on hallitusohjelman mukaan noin 126 miljoonaa euroa eli noin 13% pienempi kuin lähtötaso. Aloituspaikkaleikkaukset vaikuttavat myös toiminnan kokonaismääriin jo tehtyjen päätösten mukaisesti. Henkilöstön ja toiminnan osalta jatketaan toimilupahakemuksessa kuvattuja sopeuttamistoimia. Taloussuunnitelmassa valmistaudutaan myös ammattikorkeakoulun muuttumiseen osakeyhtiöksi valmisteilla olevan lain mukaisesti. Taloussuunnitelmassa kuvataan keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. Taloussuunnitelman ja strategian kytkentää vahvistetaan. FUAS-liittouman merkitys kasvaa erityisesti yhteisten toimintojen, työelämälähtöisen tutkimuksen sekä opiskelijoille suunnatun opetustarjonnan osalta. Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu on ollut käynnissä keväästä lähtien osana toimilupa ja strategiaprosessia. Yhtymähallitus käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa myös ko kouksissaan ja Yhtymävaltuuston budjettikokous on Esitys: Yhtymähallitus käy lähetekeskustelun talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta sekä päättää valmistelun ja käsittelyn aikataulun edellä esitetyllä tavalla. Päätös: Esityksen mukaisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 115 Yleistä Taloussuunnitelma on laadittu vielä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ammattikorkeakouluja koskevan rakennemuutoksen toisen vaiheen lainsäädäntö on tekeillä. Lakimuutoksessa tullaan edellyttämään, että kaikki ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöitä vuodesta 2015 alkaen. Ammattikorkeakoulun toiminnan keskeiset muutokset ovat toimipiste-verkoston tiivistäminen lopettamalla kolme yksikköä, Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksen rakentaminen Suomen suurimmaksi ammattikorkeakoulupohjaiseksi innovaatiokeskittymäksi sekä työelämälähtöisten tutkimusyksiköiden perustaminen. Koulutuksen toiminnot uudistetaan radikaalisti, koulutustarjontaa supistetaan, työelämäyhteistyötä ja FUAS-liittouman yhteisiä toimintoja vahvistetaan. Rakenteellinen muutos tarkoittaa yli sadan henkilötyövuoden vähentämistä ja samanaikaista koulutuksen laadun turvaamista. Henkilöstöratkaisut on osin jo toteutettu ja tullaan toteuttamaan maltilla säilyttämällä tarvittava osaaminen sekä rakentamalla uutta osaamista ja toimintatapaa. Yhteiset toiminnot on keskitetty tehokkaasti, tavoitteena tasainen toiminnan laatu. Yhteisiä toimintoja kehitetään edelleen sekä FUAS-liittoumassa että HAMKin sisällä. Toimenpiteet vähentävät tukipalveluhenkilöstön kokonaismäärää vaarantamatta toiminnan laatua. Kuntayhtymän toimitilat ovat yhteiskäytössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa. Tiloja on vuokrattu pienessä määrin myös ulkopuolisille yhteistyötahoille Tiloista aiheutuvat kustannukset koostuvat kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannuksista. Kuntayhtymä ja sen kunnat ovat vuosien aikana toteuttaneet yhteensä yli 100 miljoonan euron toimitilainvestoinnit. Lähivuosien investointisuunnitelman suurimmat investoinnit ovat Hämeenlinnan kantakaupungin toimintojen keskittäminen Hämeenlinnan Korkeakoulukeskukseen sekä Mustialan toimipisteen automatisoidun tutkimus- ja tuotantonavetan rakentaminen. Kampuksien toimitilat ja varustus ovat ajanmukaiset. Luonnonvara-ala yksiköiden lämmitysratkaisut on rakennettu uusiutuvien energiaratkaisujen varaan.

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Ammatti-instituutin kehittäminen Ammatti-instituutti on luonnonvara-alalle painottuva oppilaitos, joka toimii kiinteässä yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi ammatti-instituutin yhteydessä järjestetään liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta ja toteutetaan liikenneopetuksen pedagogisia kehittämishankkeita. Ammatti-instituutin strategiatyötä, opetussuunnitelmatyötä ja muuta kehittämistä tehdään rinnan ammattikorkeakoulun Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alan kokonaisuutta maan tärkeimpänä luonnonvara-alan ammatillisena kouluttajana. Hämeen ammatti-instituutin suurin sallittu kokonaisopiskelijamäärä on ollut 375 opiskelijaa. Uusimman järjestämislupapäätöksen perusteella kokonaisopiskelijamäärä alenee asteittain vuoteen 2016 mennessä 340 opiskelijaan. Matkailu- ja ravitsemusalan koulutus ajetaan hallitusti alas ja se päättyy vuonna Koska ammatti-instituutin tarjontaa ei voida nykyisillä aloituspaikkamäärillä ja koulutusjärjestelyillä oleellisesti monipuolistaa, laajentaminen ja monipuolistaminen suunnataan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Lisä- ja täydennyskoulutuksessa tehdään yhteistyötä biotalouden koulutusja tutkimuskeskuksen täydennyskoulutusyksikön kanssa. Hämeen ammatti-instituutti jatkaa mukana Välkky-kumppanuusverkostossa. Verkoston et kehittävät yhdessä toisen asteen ammatillista koulutusta sekä siihen liittyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Ammatti-instituutin keskeisinä tavoitteina ovat koulutuksen vetovoima sekä tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittariin vaikuttavat tekijät: Normiajassa valmistuneet (läpäisyaste), normiajassa valmistuneiden työllistyminen (työllistymisaste) sekä valmistumatta jääneet, jotka eivät opiskele tai ole töissä (negatiivinen keskeyttäminen). Uutena tavoitteena on ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen opiskelijatyövuosikertymä suoritettua tutkintoa kohden.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa Kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu toimintamenorahoituksen, erillisen projektirahoituksen ja muun tulorahoituksen pohjalta. Vuoden 2014 osalta ammattikorkeakoulun kokonaisrahoituksen pohjana on OKM:n kanssa tehty tulos- ja tavoitesopimus sekä uuden rahoitusmallin mukainen tuloksellisuusmittaristo. Ammatti-instituutin rahoituksen perustana on järjestämisluvassa sovittu opiskelijamäärä. Kuntayhtymän arvioidut toimintatuotot talousarviovuonna 2014 ovat 64,7 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ja muut opetustuotot ovat 49,1 miljoonaa euroa. Projektitulot ja suoritteiden myyntitulot ovat 11.1 miljoonaa euroa, saadut tuet ja avustukset 2,9 miljoonaa euroa ja muut toimintatulot 1,6 miljoonaa euroa. Rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutukseksi on arvioitu 39 tuhatta euroa ylijäämää. Talousarviovuoden toimintamenot ovat 60,7 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41 miljoonaa euroa, joka on 67,5 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 5,2 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot ovat 3,5 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi arvioidaan 4,2 miljoonaa euroa, poistoiksi 3,6 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää 0,5 miljoonaa euroa. Investointi- ja rahoitusosa Taloussuunnitelmakauden keskeisimmät investoinnit ovat Hämeenlinnan Lahdensivun kampuksen siirto Korkeakoulukeskukseen Visamäkeen, jonne rakentuu aito ammattikorkeakoulupohjainen innovaatiokeskittymä sekä Mustialan opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetan rakentamisen loppuun saattaminen. Talousarviovuoden 2014 bruttoinvestoinnit ovat 13,5 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 12,5 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit taloussuunnitelmakaudella ovat yhteensä 20,3 miljoonaa euroa, josta opetuksellisten investointien osuus 3,9 miljoonaa euroa. Investointeihin tulee myyntituloja, avustuksia ja peruskuntien rahoitusta 6,4 miljoonaa euroa, jolloin nettoinvestointien määrä suunnittelukaudella on 13,9 miljoonaa euroa.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän rahoituslaskelmassa talousarviovuoden 2014 ja 2016 suunnitelmavuoden vuosikatteet ovat neljän miljoonan suuruusluokkaa. Vuoden 2015 vuosikate jää kolmeen ja puoleen miljoonaan euroon johtuen siitä, että vuoteen 2015 kohdistuu kaikkein suurimmat rahoitusleikkaukset. Kuntayhtymän oman tulorahoituksen lisäksi investointeihin osallistuvat peruskunnat Tammela ja Hämeenlinna perussopimuksen mukaisesti. Normirahoituksen radikaalisti vähentyessä taloussuunnitelmassa varaudutaan rahoittamaan lainarahoituksella osa korkeakoulukeskuskampuksen rakentamisesta. Esitys talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä asiakirjoissa. Asiakirjaliite nro 1, 115. Esitys: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman ja päättää lähettää lausunnolle kuntiin. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään mennessä. Päätös: Esityksen mukaisesti. Yhtymähallitus 133 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman olennaiset muutokset edellisen käsittelyn jälkeen ovat investointiosassa ja lähinnä teknisiä. Euromäärät ovat ennallaan. Korkeakoulukeskuksen rakentaminen on jaettu kahteen hankkeeseen Ohutlevykeskukseen ja laajennusosan rakentamiseen D/C-talon yhteyteen. Viimeksi mainittu hanke menee vuosille 2015 ja Mustialan navettarakennuksen valmistuminen menee myös vuodelle 2015 johtuen ympäristöluvan käsittelyaikatauluista. Näin ollen Tammelan rahoitusosuus tulee vuodelle Lisäksi tekstiosaan on tehty pieniä stilistisiä muutoksia. Kuntien lausunnot eivät ole ehtinet esityslistan mukaan ja ne tuodaan kokoukseen. Esitys: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman ja päättää lähettää sen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Esityksen mukaisesti.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto 29 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 1, 29. Esitys: Päätös: Yhtymävaltuusto päättää yhtymähallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä kuntayhtymän talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Esityksen mukaisesti.

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Hämeen ammatillisen korkakoulutuksen kuntayhtymän poistosuunnitelman muutos Yhtymähallitus 135 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän poistosuunnitelma on hyväksytty , 17. Poistosuunnitelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: 1. Kappaleeseen aktivointiraja tehdään aktivointirajan korotus eurosta euroon: "Hyödykkeet, jotka vaikuttavat palvelutuotannossa tai joilla on realisointiarvoa, saadaan aktivoida ja poistaa vaikutusaikanaan. Vaikka hyödyke vaikuttaisi kuntayhtymän palvelutuotannossa useammalla tilikaudella, voidaan arvoltaan epäolennaiset hankinnat käyttöomaisuuskirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kirjata suoraan hankintakaudella kuluksi. Kulukirjaus ei saa olennaisesti vääristää tilikauden tuloksesta eikä taloudellista asemasta annettavaa kuvaa. Kuntayhtymän aktivointiraja on euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluksi. Osarahoitteisten koulutus-, tuotekehitys- ja aluekehitysprojektien, joiden päärahoittaja on Eu tai kotimainen julkisyhteisö, hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluksi euron hankintarajan ylityksestä huolimatta". 1. Muutos kappaleeseen Rakennukset sekä maa- ja vesialueet. Opetus- ja hallintorakennusten poistoaika lyhenee 50 vuodesta 40 vuoteen: Poistot ovat kirjanpitolain mukaiset suunnitelman mukaiset poistot. Poistoaika on 40 vuotta opetus- ja hallintorakennusten osalta. Tuotantorakennusten poistoaika on 30 vuotta. Kasvihuoneiden ja muiden kevytrakennelmien poistoaika on 10 vuotta. Rakennuksiin tehtävien perusparannusinvestointien poistoaika on 25 vuotta. Rakennusten poistotapa on tasapoisto. Maa- ja vesialueista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja."

16 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMA Poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän tilikauden tuloksen laske-miseksi tarvittava informatiivinen erä. Koska poisto ei ole talousarviovuoden rahankäyttöä, sille ei varata talousarvioon määrärahaa. Poistosuunnitelma määrittää - mitä aktivoidaan taseeseen - mistä arvosta poistot lasketaan - missä ajassa hyödyke poistetaan - mistä hetkestä poistot aloitetaan ja mihin asti niitä tehdään - millä menetelmällä poistot lasketaan. Aktivointiraja Hyödykkeet, jotka vaikuttavat palvelutuotannossa tai joilla on realisointiarvoa, saadaan aktivoida ja poistaa vaikutusaikanaan. Vaikka hyödyke vaikuttaisi kuntayhtymän palvelutuotannossa useammalla tilikaudella, voidaan arvoltaan epäolennaiset hankinnat käyttöomaisuuskirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kirjata suoraan hankintakaudella kuluksi. Kulukirjaus ei saa olennaisesti vääristää tilikauden tuloksesta eikä taloudellista asemasta annettavaa kuvaa. Kuntayhtymän aktivointiraja on euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluksi. Osarahoitteisten koulutus-, tuotekehitys- ja aluekehitysprojektien, joiden päärahoittaja on Eu tai kotimainen julkisyhteisö, hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluksi euron hankintarajan ylityksestä huo-limatta. Jos hyödyke koostuu useammasta komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää aktivointirajan, hyödyke merkitään käyttöomaisuuteen ja poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Käyttöomaisuuden kunnossapito, esimerkiksi kiinteistöjen vuosiremontti, on normaalia vuosikulua aktivointirajasta riippumatta. Poistosuunnitelman mukaista aktivointirajaa noudatetaan sitovasti. Vuosittainen tulos-tavoite tai asetetut määrärahat eivät saa aiheuttaa poikkeamia päätetystä aktivointirajasta. Poistojen arvoperusta Menoihin luetaan käsitteen käyttövalmiina tuotannossa mukaiset menot. Ennen käyt-töönottoa syntyneet menot sisällytetään hankintamenoon ja käyttöönoton jälkeiset menot ovat toiminnan vuosikuluja.

17 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Jos käyttöomaisuuden hankintamenoon saadaan valtionosuutta, investointiavustusta tai muuta rahoitusosuutta, saatu määrä kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Kun käyttöomaisuuden hankintamenoa katetaan investointivarauksella tai rahastolla, suunnitelmapoistojen arvoperustana on käyttöomaisuuden koko hankintameno. Varauksen tai rahaston käyttö hankintamenon kattamiseen merkitsee poistoeron lisäystä. Poistoaika Poistojen laskeminen aloitetaan hyödykkeen käyttöönottohetkeä seuraavan kuukauden alusta ja myytävän hyödykkeen poistot lasketaan luovutushetkeen saakka. 1. KÄYTTÖOMAISUUDEN LUOKITTELU 1.1 Aineettomat hyödykkeet Käyttöomaisuus Poistotapa Poistoaika Tietokone-ohjelmistot tasapoisto 3 vuotta Muut aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset Menot tasapoisto 5 vuotta 1.2. Aineelliset hyödykkeet Rakennukset sekä maa- ja vesialueet Poistot ovat kirjanpitolain mukaiset suunnitelman mukaiset poistot. Poistoaika on 40 vuotta opetus- ja hallintorakennusten osalta. Tuotantorakennusten poistoaika on 30 vuotta. Kasvihuoneiden ja muiden kevytrakennelmien poistoaika on 10 vuotta. Rakennuksiin tehtävien perusparannusinvestointien poistoaika on 25 vuotta. Rakennusten poistotapa on tasapoisto. Maa- ja vesialueista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Valtiolta vastikkeetta saaduista rakennuksista ei ole mahdollista tehdä poistoja. Kun-tayhtymän aikana tehdyt mittavat rakennuksiin tehdyt perusparannukset on kuitenkin mahdollista aktivoida taseeseen erillisenä hankintamenona.

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Kunnilta vastikkeellisesti (vastiketta ovat kuntien peruspääomaosuudet kuntayhtymästä) saaduista rakennuksista on mahdollisuus tehdä poistot. Rakennusten siirtohinta on aktivoitavaa hankintamenoa, joka tulee poistaa vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan. Perusparannusmeno on aktivoitavissa, kun investointi on ennakkoon suunniteltu ja talousarvion investointiosaan on varattu investoinnille määräraha ja rakennus saatetaan alkuperäistä parempaan kuntoon tai rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan Kiinteät rakenteet Käyttöomaisuus Poistotapa Poistoaika Maa- ja aluerakenteet tasapoisto 20 vuotta Vesi- ja viemärijärjestelmät tasapoisto 30 vuotta Sähköverkot tasapoisto 20 vuotta Atk-verkot tasapoisto 10 vuotta Turvallisuus- Järjestelmät tasapoisto 10 vuotta Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tasapoisto 20 vuotta Puhelinjärjestelmät tasapoisto 10 vuotta Muut kiinteät rakenteet tasapoisto 15 vuotta

19 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Koneet ja laitteet Käyttöomaisuus Poistotapa Poistoaika/prosentti Koneet tasapoisto 10 vuotta Tietokoneet tasapoisto 3 vuotta Kuljetusvälineet tasapoisto 5 vuotta Muut laitteet ja tasapoisto 5 vuotta kalusteet Liikkuvat työkoneet menojäännös 25 % - metsäkoneet - maatalouskoneet Liikkuvien työkoneiden muista poikkeava menojäännöspoisto on perusteltavissa sillä, että kirjanpidon ja verotuksen poistot pysyvät yhtäläisinä Muut aineelliset hyödykkeet Muissa aineellisissa hyödykkeissä esitetään luonnonvarat, arvo- ja taide-esineet sekä ns. kasvatettavat varat. Luonnonvaroista tehdään suunnitelman mukaiset poistot käytön mukaan. Arvo- ja taideteoksista sekä kasvatettavista varoista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja Sijoitukset Osakkeista, osuuksista, pitkäaikaisista saamisista ja muista käyttöomaisuusarvopapereista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja, koska niille ei ole ennakoitavissa rajallista taloudellista vaikutusaikaa. Mikäli hankintamenon taloudellinen vaikutusaika poikkeuksellisesti on ennakoitavissa rajalliseksi, hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan.

20 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto KÄYTTÖOMAISUUDEN SEURANTA Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositukset käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämi-selle: Erillinen osakirjanpito käyttöomaisuuden seurantaan Hankintahintainen käyttöomaisuuskirjanpito täsmäytetään tilikausittain pääkirjanpitoon Käyttöomaisuuskirjanpidon tulisi sisältää seuraavat kohdat: - tunnistetiedot - hankintameno - hankinta-ajankohta (kuukausi ja vuosi) - poistomenetelmä - poistoaika - tilikauden poisto - poistamatta oleva käyttöomaisuuden osa. Kuntayhtymän taloushallintojärjestelmässä on huomioitu suunnitelman mukaisten poistojen vaatimukset. Taloushallintojärjestelmän osana on käyttöomaisuuden laskentaosio, joka täyttää kuntajaoston suositukset Käyttöomaisuuden muutosten erittely Käyttöomaisuudessa vuoden aikana tapahtuneet muutokset ilmoitetaan seuraavan kaa-van mukaisesti. Poistamaton hankintameno lisäykset tilikauden aikana - rahoitusosuudet tilikaudella - vähennykset tilikauden aikana - siirrot tase-erien välillä - tilikauden poisto +/- arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

21 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Käyttöomaisuuden myynti Poistot lasketaan hyödykkeen luovutusajankohtaan saakka kuukauden tarkkuudella. Myynnin kohteelle mahdollisesti kertynyt poistoero samoin kuin tehty arvonkorotus on purettava myynnin kirjauksen yhteydessä. Myyntitapahtumassa käyttöomaisuuskirjanpidosta selvitetään alkuperäinen hankintahinta ja siitä tehdyt poistot. Myyntivoitto ja -tappio lasketaan hyödykekohtaisesti vähentämällä luovutushinnasta kirjanpitoarvo. 3. KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVONKOROTUKSET Arvonkorotukset tulevat kyseeseen maa-alueiden ja arvopapereiden osalta. Maa-alueiden ja arvopapereiden arvonkorotuksille avataan oma tili taseen asianomaiseen käyttöomaisuuserän ryhmään hankintamenon rinnakkaistilille ja vastattavien arvonkorotusrahastoon. Arvonkorotukset on lisäksi esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Edellytyksenä arvonkorotuksen tekemiselle on, että hyödykkeen todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi ja olennaisesti hankintamenoa suurempi. Korotuksen tulee olla pysyväisluonteinen, mutta korotukselle ei edellytetä lopullisuutta. Arvonkorotuksen tarkoituksena on parantaa taseen informaatiota. Arvonkorotetut arvot kertovat hankintamenoon perustuvaa menojäännöstä paremmin omaisuuden todellisen arvon. Lisäksi arvonkorotus antaa paremman kuvan yhteisön taseen perusteella laskettavasta vakavaraisuudesta. Arvonkorotus ei vaikuta missään vaiheessa tilikauden tulokseen, koska kirjaukset tapahtuvat ainoastaan taseen sisällä. Korotusta ei voida käyttää kulujen, alijäämän tai poistojen kattamiseen eikä siitä voida tehdä poistoja. Poistosuunnitelman muutos on voimassa alkaen. Poistosuunitelma lähetetään tarkastuslautakunnalle. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi poistosuunnitelman esitetyin muutoksin. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi poistosuunnitelman esitetyin muutoksin sekä esittää, että yhtymävaltuusto antaa yhtymähallitukselle oikeuden antaa tarkempia määräyksiä hyödykekohtaisesti.

22 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto 30 Esitys: Päätös: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä poistosuunnitelman esitetyin muutoksin ja antaa yhtymähallitukselle oikeuden antaa tarkempia määräyksiä hyödykekohtaisesti. Esityksen mukaisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 4/ Yhtymävaltuusto Seuraava kokous Yhtymävaltuusto 31 Esitys: Päätös: Seuraava kokous pidetään pidettävän seminaarin yhteydessä. Muista kokouksista päätetään myöhemmin. Esityksen mukaisesti.

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 PÖYTÄKIRJA 2/2013 27 Yhtymävaltuusto Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus 30 15 Läsnäolijoiden, laillisuuden

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista ISBN 951-755-922-4 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai 8.5.2014 klo 16.15 18.23 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4. 1 POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 Karkkilan kaupungin pysyvien vastaavien kirjanpidossa ja poistolaskennassa noudatetaan kirjanpitolakia, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeita (15.11.2011)

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23. Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Hallitus Aika 17.03.2014 klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 valmisteluversio 31.8.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Me muutamme maailmaa. Yhtymähallitus 28.9.2015 xxx Yhtymäkokous 26.10.2015 xxx Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet ja käsitteet 1.1 Pysyvät vastaavat 1.2 Pienhankinnat ja vuosikulut 1.3 Perusparannus 1.4 Taloudellinen pitoaika

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet.

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet. KOKKOLAN KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTO- JA LASKENTAOHJEET 1 POISTO- JA LASKENTAOHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeen tarkoituksena on antaa tarkentavat ohjeet kirjanpitolainsäädännön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot