Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Aika klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja Sorensen Jens jäsen Andersén Sanna jäsen Tarkkanen Vesa Juhani jäsen Salmi Pirjo jäsen Troberg Martti jäsen Heinonen Susanna varajäsen Ahonen Kristiina varajäsen Suominen Tero Tapani varajäsen Mäkipää Voitto varajäsen Sinisalo Pekka M kh edustaja Muut läsnäolijat Kujala Hannele sivistystoimenj., esittelijä Karkinen Anu hallintopäällikkö, sihteeri Hasu Ari talouspäällikkö Läsnä 24 käsittelyn ajan Poissa Honka Susan jäsen Korhonen Olli Juhani jäsen Juntunen Pauliina jäsen Kuittinen Heidi Sinikka jäsen Allekirjoitukset puheenjohtaja Erkki Majanen pöytäkirjanpitäjä Anu Karkinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty pvm pöytäkirjantarkastaja Pirjo Salmi pöytäkirjantarkastaja Martti Troberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä pöytäkirjanpitäjä Anu Karkinen

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 24 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioon liittyvä ensimmäinen osavuosikatsaus (kh) 25 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetustoimen tilatarvekatsaus vuoteen 2019 mennessä 26 Veikkolan koulun lisärakennus sekä Veikkolan päiväkodin saneeraus tai uudisrakennus Lisäopetuksen järjestäminen Kirkkonummen kunnassa lukuvuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien pienentämiseen myöntämän avustuksen jakaminen vuosille Lisäasialistan käsittelyn hyväksyminen Iltapäivätoimintaa koskeva oikaisuvaatimus - EP Iltapäivätoimintaa koskeva oikaisuvaatimus - ST Porkkalan lukion toiminnan kehittäminen ja keskittäminen kunnan keskustan alueelle 26

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 22 Ehdotus Puheenjohtaja: päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Pöytäkirjantarkastajien valinta 23 Ehdotus: Puheenjohtaja: päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Martti Troberg ja jäsen Pirjo Salmi.

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioon liittyvä ensimmäinen osavuosikatsaus (kh) 967/ / Kunnanhallitus on vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanoa koskevassa ohjeessaan päättänyt talousarviota koskevasta raportoinnista.talousarvion täytäntöönpanoa koskevan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kunta-, toimielin- ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista. Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka laatii toimielimien raporttien perusteella kunnanvaltuustolle osavuosikatsauksen ja sekä tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Talousarvioon liittyvästä raportoinnista on annettu ohjeita kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ohjeissa. Osavuosikatsaus laaditaan tehtävätasolla, ja siinä esitetään mm. seuraavat tiedot: Käyttötalousosan toteutuminen - toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen - suoritteet/ tunnusluvut Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate (toimintatulojen ja menojen erotus). Henkilöstömäärärahojen laskennallinen käyttöprosentti on 31,4 % ja muiden määrärahojen sekä tuloarvioiden 33,3 %. Lautakunnan toteutunut henkilöstömäärärahojen käyttöaste huhtikuun lopussa oli 31,7, muiden määrärahojen 33,1 %, muiden määrärahojen käyttöaste 31,0 %. Tulojen kertymäaste huhtikuun lopussa oli 47,3 %, ja toimintakatteen toteuma-aste 29,9 %, Kunnanhallitukselle menevä osavuosikatsaus on esitetty liitteellä Osavuosikatsaus kunnanhallitukselle (sisältäen valtuuston päättämiä sitovia tavoitteita koskevat raportit). Talousarvion toteutumista koskevat tiedot on esitetty liitteellä Talousarvion toteumatiedot Valmistelija: talouspäällikkö Ari Hasu, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi. Valmistelija: talouspäällikkö Ari Hasu Esityslistan liite: - Osavuosikatsaus kunnanhallitukselle - Talousarvion toteumatiedot

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää 1 antaa liitteen Osavuosikatsaus kunnanhallitukselle mukaisen osavuosikatsauksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 2 merkitä tiedoksi liitteen liitteen Talousarvion toteumatiedot mukaiset talousarvion toteumatiedot 3 kehottaa lautakunnan vastuualueella käyttösuunnitelmassa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuramaan säännöllisesti vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioidenkertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta. Käsittely Päätös Talouspäällikkö Ari Hasu selosti asian ja oli kokouksessa läsnä käsittelyn ajan. : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi kunnanhallitus käyttösuunnitelmassa nimetyt vastuuhenkilöt Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetustoimen tilatarvekatsaus vuoteen 2019 mennessä 297/ / Väestösuunnitteen mukaan Kirkkonummen kunnan väestömäärä kasvaa asukkaasta (v. 2013) asukkaaseen vuoteen 2020 mennessä. Näistä 0-6 -vuotiaita on vuonna 2020 yhteensä ja vuotiaita Ruotsinkielisen väestön osuus on 17,6 %. Alueittain väestö kasvaa seuraavasti vuodesta 2015 vuoteen 2020: Pohjoinen Kirkkonummi (kasvu 200) Keskinen Kirkkonummi (1.600) Itäinen Kirkkonummi (3.150) Eteläinen Kirkkonummi (550) Väestönkasvu Kirkkonummella on noin 1,2-1,8 % vuodessa.väestönkasvu painottuu keskisen ja itäisen Kirkkonummen alueille. Investointitarpeita on kuitenkin myös Veikkolan alueella. Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärät ja ensimmäisen vuosiluokan aloittavien määrä kehittyvät lukuvuosina seuraavasti (luvuissa on todelliset väestörekisterissä olevat oppilaat, ei väestönkasvua): Koko maan kokonaishedelmällisyysluku on 1,82, kun se on Kirkkonummella ollut 2,10-2,49. Mahdollisesti Kirkkonummelle muuttavat perheet ovat tulevaisuudessakin monilapsisia, joten väestön kasvaessa päiväkoti- ja koulutiloja tarvitaan nykyistä enemmän. Kokonaiskuvan luomista varten tässä käsitellään investointitarpeita alueittain. Keskinen ja eteläinen Kirkkonummi Keskisen ja eteläisen Kirkkonummen väestö kasvaa asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Alueella on nyt asukkaita noin ja vuonna 2020 yhteensä noin Kuntakeskuksessa toimii nyt viisi suomenkielistä kunnallista päiväkotia ja kolme yksityistä suomenkielistä päiväkotia sekä yksi englanninkielinen yksityinen päiväkoti. Keskusta-etelä-alueella on neljä kunnallista suomenkielistä päiväkotia ja yksi yksityinen suomenkielinen päiväkoti. Kuntakeskuksessa olevaa huonokuntoista Finnsbackan päiväkotia on suunniteltu peruskorjattavaksi / uudisrakennettavaksi. Lasten huoltajat ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa rakennuksen kunnosta.

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Eteläiselle Kirkkonummelle vuonna 1973 rakennettu ja 1980 sekä 2001 peruskorjattu ja laajennettu Kantvikin päiväkoti on alueen tarpeisiin liian pieni, joten sitä laajennetaan. Lisäksi on sisäilmaongelmien vuoksi katsottu tarpeelliseksi osin purkaa vanhaa osaa. Väistötilana on tarkoitus käyttää Sepänkannaksen päiväkotia, joka valmistunee vuonna Finnsbackan päiväkodin väistötiloja ei ole vielä ratkaistu. Keskusta-etelä-alueella on kolme 1-6-vuosiluokkien koulua ja yksi 1-9 -vuosiluokkien yhtenäiskoulu sekä lukio ja aikuislukio. Koulut ovat täynnä. Nykyiset keskusta-alueen koulutilat on mitoitettu 1816 oppilaalle. Kun Porkkalan lukio siirtyy kokonaisuudessaan Kirkkonummen koulukeskukseen, on keskusta-alueella yhteensä noin 2300 oppilasta ja opiskelijaa. Opiskelijamäärän vuoksi lukion opetusta sijoitetaan tilapäistilohin. Mikäli Kirkkotallintie 1 on käytettävissä, opetusta järjestetään sinne. Mikäli tiloja ei saada soveltuviksi, on koulukeskukseen järjestettävä opetustilat esim. hankkimalla siirtokelpoinen rakennus. Keskusta-alueen uuteen kouluun on suunniteltu oppilaspaikkoja noin 800 sekä vaikeimmin kehitysvammaisten opetusta. Koulun valmistuttua on nykyisen koulukeskuksen tiloja peruskorjattava lukiolle ja mahdollisesti musiikkiopistolle sopiviksi. Lisäksi koulukeskukseen jää kaksisarjainen yhtenäiskoulu. Myös Kantvikin koulun ja Gesterbyn koulun tilanahtaus helpottuu uuden koulun valmistuttua. Pohjoinen Kirkkonummi Pohjoisen Kirkkonummen väestön otaksutaan kasvavan noin 200 henkilöä vuosien välisenä aikana. Vuonna 2020 alueella asuisi asukasta. Pohjois-Kirkkonummella on nyt neljä suomenkielistä kunnallista päiväkotia ja neljä yksityistä suomenkielistä päiväkotia. Veikkolan kunnallinen päiväkoti on rakennettu vuonna 1973, ja se alkaa olla käyttöikänsä päässä. Alueella on yksi 1-6-vuosiluokkien koulu ja yksi 1-9-vuosiluokkien koulu. Koulut ovat täynnä ja erityisesti yläkoulun aineenopetustiloja tarvitaan lisää. Pohjois-Kirkkonummen opetustilojen kapasiteetti on laskennallisesti 1020 oppilasta. Kouluissa on nyt 1063 oppilasta ja määrä kasvaa 1100 oppilaaseen seuraavina vuosina. Veikkolan koulun laajennus sekä Veikkolan päiväkodin purkaminen ja uudisrakentaminen sekä laajennus on järkevää tehdä samanaikaisesti. Tuolloin sekä päiväkodin että koulun tilat saadaan tehokkaasti samaan kiinteistöön. Vuorenmäen koulun tontilla on lisärakennusoikeutta runsaasti, joten koulutiloja on mahdollista laajentaa alakoulun tiloilla tarvittaessa.

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Itäinen Kirkkonummi Itäisen Kirkkonummen väestön ennustetaan kasvavan vuosien välillä noin asukkaalla, jolloin asukkaita olisi alueella yhteensä Itäisellä alueella on viisi suomenkielistä kunnallista päiväkotia ja kuusi yksityistä päiväkotia. Itäisen alueen vanhin kunnallinen päiväkoti, Köpaksen päiväkoti, on rakennettu vuonna Päiväkotitilanne on nyt melko hyvä, kun kerrostalojen ja asuntojen tiloissa olleet päiväkotiyksiköt on lakkautettu. Alueen uusin päiväkoti, Masalan päiväkoti, valmistui vuonna Alueella on kolme 1-6-vuosiluokkien koulua ja yksi 1-9 -vuosiluokkien koulu. Toistaiseksi kouluissa on tilaa, mutta lähivuosien aikana yläkoulun tilat käyvät riittämättömiksi. Itäisen Kirkkonummen kouluissa on yhteensä 1413 oppilaspaikkaa. Oppilaita siellä on nyt 1201, mutta alueella asuvien oppilaiden määrä kasvaa noin 1470 oppilaaseen lukuvuoteen mennessä. Nissnikun koululle saadaan hieman lisäaikaa, kun Porkkalan lukion Masalan toimipaikka siirtyy sieltä keskustaan ja vapauttaa muutaman luokkatilan. Mikäli kaavoitetuilla alueilla alkaa rakentaminen, oppilasmäärä täyttyy ja ylittyy aikaisemmin. Nissnikun koulutontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta, joten sen laajentaminen ei ole mahdollista, ellei tontin rakennusoikeutta muuteta. Nissnikun koulun molemmat koulutontilla olevat rakennukset pitää saneerata ja suunnitella niiden tilojen käyttö modernin yhtenäiskoulun tarpeisiin. Valmistelija: suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus: Päätös Sivistystoimenjohtaja: päättää merkitä tilantarvekatsauksen tiedoksi. : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Jari Tirkkonen Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua (valmistelua)

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Veikkolan koulun lisärakennus sekä Veikkolan päiväkodin saneeraus tai uudisrakennus 637/ / / /2012 päätti esittää sivistystoimen hankeryhmälle, että se laatii tarveselvityksen Veikkolan koulun lisätilantarpeesta. Hankeryhmä totesi kokouksessaan , että vuonna 2013 selvitettäviä asioita ovat: Tarveselvityksen päivitys, Jokirinteen koulu (oppimiskeskus) Pääkirjaston hankesuunnitelma Tarveselvitys, Sepänkannaksen päiväkoti Veikkolan koulu, lisätilatarpeen selvitys/vuorenmäen koulu, laajennus Veikkolan kirjasto, saneeraus Hankeryhmä ei kokoontunut vuoden 2013 aikana. Kunnanvaltuuston hyväksymä uusi talonrakennushankkeiden hankeohje tuli voimaan Hankeohjeen mukaan tarveselvitys on talonrakennushankkeen tausta-asiakirja, jossa selvitetään hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Käyttäjätoimialan johtaja tekee käyttäjätoimialan lautakunnalle esityksen tarveselvityksestä. Mikäli käyttäjätoimialan lautakunta hyväksyy tarveselvityksen tehtäväksi, sitä esitetään vielä kunnanhallitukselle. Kutakin hanketta varten nimetty hankeryhmä laatii tarveselvityksen, jonka käyttäjähallintokunta hyväksyy. Palvelutuotannon lautakunta antaa tarveselvityksestä lausunnon ja kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy tarveselvityksen. Hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttämisen yhteydessä esityksen hankepäätöksestä sekä hankesuunnitelman laatimisesta. Kunnanhallitus tekee hankepäätöksen sekä määrää hankesuunnitelman laatimisen aloitettavaksi. Veikkolan koulun tilanne Veikkolan koulussa on nyt 647 oppilasta lukuvuonna Koulu on mitoitettu 680 oppilaalle. Oppilasmäärä kasvaa seuraavina vuosina noin 790:ään, ja etenkin yläkoululaisten määrä on kasvussa. Hankesuunnitelmalaskelman mukaan Veikkolan koulun aineenopetustilat on suunniteltu 237 oppilaalle. Koulussa on nyt vuosiluokilla 7-9 yhteensä 306 oppilasta. Lukuvuonna yläkoululaisia on 324 ja seuraavina lukuvuosina määrä kasvaa yli 400 oppilaaseen. Aineenopetuksen perusopetusryhmät ovat nyt nelisarjaisia, mutta niistä tulee

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ lukuvuodesta alkaen viisisarjaisia, eli perusopeturyhmiä tulee olemaan samalla luokka-asteella yhteensä 5 rinnakkain. Aineenopetuksen tiloista ensimmäisenä lv tulee pula kotitalouden opetustiloista. Kotitalousluokassa on viime vuodet opetettu 32 h/viikko. Enempää opetusta sinne ei voi järjestää. Koulussa tarvitaan lisäksi yksi uusi biologian ja maantiedon luokkatila varastoineen, kieltenopetusluokka, matematiikan opetusluokka ja tila oppilaanohjaukseen. Myös luokanopetustilat ovat täynnä. Koulussa on lv luokanopetuksessa 15 ryhmää, erityisluokkia/pienryhmiä 4 ja aineenopetuksen perusopetusryhmiä 12, jotka jakautuvat useammiksi opetusryhmiksi mm. seuraavissa oppiaineissa (7-8 vl.): kotitalous, käsityöt, bilogian, maantieto, kemia, fysiikka, ruotsi, liikunta, valinnaisaineet. Veikkolan koulun lisätilantarpeesta tulisi tehdä tarveselvitys. Veikkolan päiväkodin tilanne Veikkolan päiväkoti on rakennettu vuonna Se tulisi saneerata kokonaan, mahdollisesti rakentaa uudelleen. Asiasta tulisi tehdä tarveselvitys. Päiväkoti sijaitsee lähipalvelujen korttelialueella (YL). Ympäristöministeriön julkaiseman "Asemakaavamerkinnät ja -määräykset" -kirjan mukaan YL-korttelialueelle voi sijoittaa mm. peruskoulun ala-asteen toimintoja. Kaavamerkintä ei siten estä toteuttamasta koulun laajennusta ja päiväkodin uudisrakennusta esimerkiksi samaan kiinteistöön. Päiväkoti- ja kouluhankkeelle on vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa kohdassa Suunnittelukaudella käynnistyvät hankkeet merkitty euroa vuodelle 2017 ja euroa vuodelle Määrärahatarve täsmentyy, kun tarveselvitykset on tehty. Valmistelija: suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Käsittely Päätös Sivistystoimenjohtaja päättää esittää, että Veikkolan koulun laajennuksesta ja Veikkolan päiväkodin saneerauksesta/uudisrakennuksesta tehdään tarveselvitys kunnan rakennushankkeitten hankeohjeen mukaisesti. Käsittelyn aikana puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotus muutetaan muotoon: " päättää esittää, että tehdään kokonaisvaltainen tarveselvitys Veikkolan alueen kouluja päiväkotitarpeesta". Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti. : päättää esittää, että

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ tehdään kokonaisvaltainen tarveselvitys Veikkolan alueen koulu- ja päiväkotitarpeesta. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Palvelutuotannon lautakunta ei muutoksenhakua (valmistelua)

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Lisäopetuksen järjestäminen Kirkkonummen kunnassa lukuvuonna / / Taustaa Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetuksen tavoitteena on perusopetuksen tehtävää jatkaen tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne. Lisäopetukseen voidaan ottaa opiskelijaksi nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetus on tarkoitettu sellaisille nuorille, jotka jäävät yhteishaussa ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Perusopetuksen lisäopetus on tärkeä vaihtoehto näille nuorille. Näillä nuorilla voi olla hyvin eriytyviä koulutuksellisia tarpeita. Tätä tarpeiden moninaisuutta tulisikin perusopetuksen lisäopetusta järjestettäessä pystyä huomioimaan riittävästi, jotta nuorten jatko-opintoihin liittyviin pyrkimyksiin voitaisiin vastata tuloksellisesti, yksittäisten nuorten tavoitteita, mahdollisuuksia ja edellytyksiä huomioiden. Samasta syystä lisäopetuksen järjestämistä on aiheellista tarkastella rinnan muiden yhteishaun ulkopuolisten koulutusvaihtoehtojen kanssa. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen yhteinen haku Vuonna 2009 alkaneen koulutuskuntayhtymä Omnian hallinnoiman ammattistartin tehostamishankkeen II päätavoitteena oli kehittää yhteishaun ulkopuoliseen koulutukseen hakeutumista tukevia toimenpiteitä, tiedottamista ja ohjausta sekä niihin liittyvää yhteistyötä kuntayhtymän alueella, johon myös Kirkkonummi osana kuuluu. Hankkeen myötä luotiin yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen yhteinen haku ja yhtenäiset oppilaaksioton kriteerit. Yhteinen haku toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2010 alkaneisiin koulutuksiin (Omnian ammattistartti, starttipaja ja Espoon kaupungin perusopetuksen lisäopetus). Syksyllä 2011 yhteisessä haussa olivat mukana Omnian ammattistartti, ammattistartin starttipajatoteutus, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus sekä Espoon kaupungin perusopetuksen lisäopetus. Syksyllä 2013 yhteisessä haussa olivat mukana Omnian ammattistartti, ammattistartin starttipajatoteutus, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Espoon kaupungin perusopetuksen lisäopetus ja Kirkkonummen kunnan perusopetuksen lisäopetus. Lukuvuonna Perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen haetaan palvelun kautta. Yhteisessä haussa ovat mukana perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokat), ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti),

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus sekä maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus. Kirkkonummi, Omnia, Espoo ja Kauniainen vastaavat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Kaikille perusopetuksen päättäville nuorille varmistetaan opiskelupaikka. Lisäopetuksen järjestäminen Kirkonummella Lisäopetus on tarkoitettu ensisijaisesti alle 18-vuotiaille opiskelijoille. Lisäopetukseen ei voida valita hakijaa, joka on aiemmin osallistunut lisäopetukseen. Kirkkonummen kunnan lisäopetukseen voidaan ottaa valintaperusteet täyttäviä vieraskuntalaisia opiskelijoita, mikäli opetusryhmässä on tilaa sen jälkeen, kun hakijat Kirkkonummelta on valittu. Valinnan edellytyksenä on kotikunnan maksusitoumus. Rehtori voi poiketa edellä olevista valintaperusteista ottaessaan opiskelijoita vapaille paikoille koulun alkamisen jälkeen, jos kaikki valintaperusteiden mukaiset hakijat on jo valittu lisäopetukseen. päätti , että lisäopetuksen järjestämispaikka päätetään lukuvuosittain. Toiminta sijoitettiin Nissnikun kouluun yksilöllisten opetusjärjestelyjen kautta yleisopetuksen lisäopetuksena, jossa huomioidaan yksilöllisten opiskelujärjestelyjen kautta ammatilliseen koulutukseen sekä lukioon suuntautuminen. Opiskeluun sisältyy 1100 tuntia opetustaja ohjausta koulussa ja koulun ulkopuolella. Lisäksi oppilas saa kokemuksia työelämässä oppimisesta. Valmistelija: opetustoimen johtaja Jukka Pietinen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus: Sivistystoimenjohtaja: päättää 1 hyväksyä yleisopetuksen lisäopetusryhmän järjestämisen lukuvuonna Nissnikun koulussa 2 että erillinen lisäopetuksen ryhmä perustetaan, mikäli valintaperusteiden mukaisia hakijoita on vähintään 12. Mikäli hakijoiden määrä on alle 12, opetus toteutetaan integroituna perusopetuksen 9. vuosiluokkiin Päätös: : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi: Muutoksenhakuohje: Koulut Opetustoimen suunnittelijat Sivistystoimen kirjaamo Oikaisuvaatimus suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien pienentämiseen myöntämän avustuksen jakaminen vuosille / / Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta Kirkkonummen kunnalle perusopetusryhmien pienentämiseen Avustus on käytettävissä vuosina Suomenkielisen opetustoimen osuus avustuksesta on Avustuksen käytöstä on annettava selvitys ministeriölle ja se tulee käyttää ministeriöön lähetetyn suunnitelman mukaisesti. Avustuksen tarkoituksena on parantaa perusopetuksen laatua ryhmäkokoja pienentämällä. Niiden on oltava riittävän pienet, jotta opettajalla on aikaa oppilaille ja erilaisten lasten ja erilaisten ryhmien tarpeet voidaan huomioida. Avustusta kohdennetaan myös kouluihin, joiden koulunkäyntialueella on aikuisväestön koulutustaso keskimääräistä alhaisempi, työttömyysaste suurempi tai maahanmuuttajien väestöosuus suurempi. Avustusta voidaan käyttää opettajien palkkakustannuksiin, jotka kohdistuvat resurssiopettajien palkkaukseen eli samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa jakotuntien lisäämiseen ryhmien jakamiseen ensisijaisesti suuriin, yli 25 oppilaan ryhmiin vuoden 2013 rahoituksella pienennettyjen ryhmien toimintaan ryhmässä on useita tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita kouluihin, joiden koulunkäyntialueella on aikuisväestön koulutustaso keskimääräistä alhaisempi, työttömyysaste suurempi tai maahanmuuttajien väestöosuus suurempi. Avustusta ei voida käyttää alle 20 oppilaan ryhmien jakamiseen kokoaikaisesti erityisopetuksen ryhmien muodostukseen tukiopetukseen. Hakiessaan avustusta kunta on vakuuttanut, ettei se samanaikaisesti suurenna ryhmäkokoja ja että yhtä oppilasta kohti laskettu tuntimäärä ei pienene. Avustusraha esitetään jaettavaksi siten, että kouluihin, joihin muodostuisi erittäin suuria, oppilaan luokkia, annetaan avustusta tuntiopettajan palkkaamiseksi luokanopetusta varten. Tällaisia kouluja ovat Heikkilän, Kantvikin (2 kpl), Kirkkoharjun, Nissnikun ja Vuorenmäen koulut. Kouluihin, joissa on suurehkoja luokkia (26-27 oppilasta) tai muu erityinen syy, kuten tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden avuntarve, annetaan avustusta resurssi/samanaikaisopettajan palkkausta varten tai joidenkin oppiaineiden jakotunteihin. Näitä kouluja ovat Gesterbyn, Kartanonrannan, Kirkkoharjun, Masalan, Nissnikun ja Veikkolan koulut. Lisäksi esitetään, että jo aikaisemmilla avustuksilla palkattu autismi-aspergerpiirteisiä oppilaita ohjaava resurssiopettaja voisi jatkaa myös lukuvuoden Kirkkoharjun koulussa. Hänen tehtävänään on konsultoida ja tukea kunnan eri

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ peruskouluissa yleisopetuksen ryhmissä opiskelevia oppilaita. Valmistelija: Suunnittelija Soili Mäkelä, puh , Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää jakaa opetusja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen vuosina kouluille seuraavasti: Gesterbyn koulu Heikkilän koulu Kantvikin koulu Kartanonrannan koulu Kirkkoharjun koulu Masalan koulu Nissnikun koulu Veikkolan koulu Vuorenmäen koulu Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Opetustoimenjohtaja Jukka Pietinen Peruskoulut Laskentasihteeri Pirjo Koponen Talouspäällikkö Ari Hasu Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimusohje suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Lisäasialistan käsittelyn hyväksyminen 29 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: ottaa lisäasialistan kiireellisenä käsiteltäväkseen. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti.

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Iltapäivätoimintaa koskeva oikaisuvaatimus - EP 278/ / Huoltaja on hakenut lapselleen paikkaa Kantivin koulun iltapäivätoiminnasta, jota järjestää Kansallinen Lastenliitto ry. Lapsi aloittaa 2. vuosiluokan Kantvikin koulussa syksyllä Sivistyspalvelukeskus on vastaanottanut hakemuksen iltapäivätoimintaan hakuajan sisällä. Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu Huoltaja hakee oikaisua opetustoimen suunnittelijan päätökseen 278/ / olla myöntämättä paikkaa Kantvikin koulun iltapäivätoiminnasta. Päätös on postitettu hakijalle Kuntalain 89 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on kuntalain 93 :n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on saapunut sivistyspalvelukeskukseen eli määräajan kuluessa, ja se otetaan käsittelyyn. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusperusteilla että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on siten sidottu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin eikä voi käsitellä asiaa oikaisuvaatimusasiana tätä laajemmin. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävästä päätöksestä säädetään hallintolaissa muun muassa seuraavasti: Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset Huoltaja on hakenut lapselleen kokoviikkoista iltapäiväkerhopaikkaa Kantvikin koulun iltapäiväkerhosta. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään muutosta kielteiseen kerhopaikkapäätökseen sillä perusteella, että lapsen isä on töissä epäsäännöllisin työajoin ja hän työskentelee suurimmaksi osaksi ulkomailla. Lisäksi äidin työpäivät ovat työmatkoineen pitkät, minkä vuoksi lapsen yksinoloaika koulun jälkeen jäisi kohtuuttoman pitkäksi, keskimäärin 6 tuntia päivässä. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin myös lapsen arkuus, joka ilmenee siinä, että hän pelkää olla yksin kotona ja harjoittelusta huolimatta jopa alle tunnin yksinolo on ongelmallista. Oikaisuvaatimukseen vastaaminen Kirkkonummen kunnassa noudatetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä perusopetuslakia sekä sivistyslautakunnan ja

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ hyväksymiä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteita. Perusopetuslain 48 b mukaan kunta päättää järjestämänsä aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuudesta. Kunnalla ei siis ole velvoitetta tarjota paikkaa iltapäivätoiminnasta kaikille hakijoille. Sivistyslautakunnan päättämien valintaperusteiden mukaan iltapäivätoiminnassa noudatetaan seuraavia valintaperusteita: "1. Oppilaat, joilla on asiantuntijan lausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta tai jotka ovat esiopetusiässä olleet tehostetun tuen tarpeessa. Tällaisissa tapauksissa oppilas ei kuitenkaan ole automaattisesti oikeutettu saamaan paikkaa, vaan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 2. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat 3. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat 4. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat 5. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja ei riitä tasaväkisille hakijoille, paikat arvotaan. Valintaperusteet eivät koske oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, koska heille kaikille pyritään tarjoamaan paikka iltapäivätoiminnasta. Perheen sosioekonomisen tuen tarve voidaan tapauskohtaisesti määritellä erityiseksi syyksi saada kerhopaikka. Hakuaika koskee myös em. oppilaita. Mikäli tilaa jää, hakuajan jälkeen hakeneet sijoitetaan ryhmiin valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Päätösten teon jälkeen ja kesken lukuvuoden paikkaa hakeneet sijoitetaan ryhmien jonoihin valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Paikkaa ei myönnetä, mikäli toinen tai molemmat vanhemmat hoitavat kotona perheen alle kouluikäistä lasta. " Kantvikin koulun iltapäivätoimintaan haki hakuajan sisällä 43 lasta. Kerhopaikkojen määräksi Kantvikin kouluun neuvoteltiin opetustoimen suunnittelijan ja palveluntuottajan kesken kuluvan lukuvuoden tapaan 30 paikkaa niin, että kaikki hakuaikana hakeneet 1. vuosiluokan oppilaat sekä neljä 2. vuosiluokan kokoviikkoista paikkaa hakenutta oppilasta ja yksi 2. vuosiluokan osaviikkoista paikkaa hakenut esiopetuksessa tehostettua tukea saanut oppilas saivat kerhopaikan. 2. vuosiluokan kokoviikkoista paikkaa hakeneet oppilaat ovat valintaperusteiden mukaan tasaväkisiä hakijoita, jolloin paikat arvottiin. Jonoon jäi 13 hakuaikana hakenutta lasta, jotka ovat kaikki 2. vuosiluokan oppilaita, sekä kolme hakuajan jälkeen hakenutta lasta. Koska kerhopaikkoja ei Kantvikin koululla riitä kaikille hakijoille, on paikkojen jaossa noudatettava valintaperusteita. Valintaperusteet on laadittu niin, että kerhopaikan tarve on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon asettamalla ensisijaisiksi ne hakijat, jotka paikkaa eniten tarvitsevat. Valmistelija: Suunnittelija Annika Rae, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Oheismateriaali: - viranhaltijan päätös 278/ / oikaisuvaatimus Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa suunnittelijan viranhaltijapäätöksen. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä Muutoksenhakuohje Kunnallisvalitus

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Iltapäivätoimintaa koskeva oikaisuvaatimus - ST 278/ / Huoltaja on hakenut lapselleen paikkaa Kantvikin koulun iltapäivätoiminnasta, jota järjestää Kansallinen Lastenliitto ry. Lapsi aloittaa 1. vuosiluokan Kantvikin koulussa syksyllä Sivistyspalvelukeskus on vastaanottanut hakemuksen iltapäivätoimintaan hakuajan jälkeen. Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu Huoltaja hakee oikaisua opetustoimen suunnittelijan päätökseen 278/ / olla myöntämättä paikkaa Kantvikin koulun iltapäivätoiminnasta. Päätös on postitettu hakijalle Kuntalain 89 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on kuntalain 93 :n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on saapunut sivistyspalvelukeskukseen eli määräajan kuluessa, ja se otetaan käsittelyyn. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusperusteilla että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on siten sidottu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin eikä voi käsitellä asiaa oikaisuvaatimusasiana tätä laajemmin. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävästä päätöksestä säädetään hallintolaissa muun muassa seuraavasti: Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset Huoltaja on hakenut lapselleen kokoviikkoista iltapäiväkerhopaikkaa Kantvikin koulun iltapäiväkerhosta. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään muutosta kielteiseen kerhopaikkapäätökseen sillä perusteella, että lapselle on liian suuri haaste olla yksin kotona iltapäivisin useita tunteja eivätkä vanhemmat voi työaikana olla lapsen tavoitettavissa puhelimitse. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin myös kunnan työntekijöiden työoloja tänä keväänä leimannut säästäminen mikä on johtanut ajoittain stressaaviin työoloihin ja vaikuttanut mm. siihen, että tärkeitä asioita on jäänyt ajallaan hoitamatta. Muutoksenhakua perustellaan lisäksi äidin toimintakykyä alentavalla pitkäaikaisella sairaudella. Oikaisuvaatimukseen vastaaminen Kirkkonummen kunnassa noudatetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ järjestämisessä perusopetuslakia sekä sivistyslautakunnan ja hyväksymiä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteita. Perusopetuslain 48 b mukaan kunta päättää järjestämänsä aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuudesta. Kunnalla ei siis ole velvoitetta tarjota paikkaa iltapäivätoiminnasta kaikille hakijoille. Sivistyslautakunnan päättämien valintaperusteiden mukaan iltapäivätoiminnassa noudatetaan seuraavia valintaperusteita: "1. Oppilaat, joilla on asiantuntijan lausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta tai jotka ovat esiopetusiässä olleet tehostetun tuen tarpeessa. Tällaisissa tapauksissa oppilas ei kuitenkaan ole automaattisesti oikeutettu saamaan paikkaa, vaan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 2. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat 3. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat 4. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat 5. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja ei riitä tasaväkisille hakijoille, paikat arvotaan. Valintaperusteet eivät koske oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, koska heille kaikille pyritään tarjoamaan paikka iltapäivätoiminnasta. Perheen sosioekonomisen tuen tarve voidaan tapauskohtaisesti määritellä erityiseksi syyksi saada kerhopaikka. Hakuaika koskee myös em. oppilaita. Mikäli tilaa jää, hakuajan jälkeen hakeneet sijoitetaan ryhmiin valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Päätösten teon jälkeen ja kesken lukuvuoden paikkaa hakeneet sijoitetaan ryhmien jonoihin valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Paikkaa ei myönnetä, mikäli toinen tai molemmat vanhemmat hoitavat kotona perheen alle kouluikäistä lasta. " Kantvikin koulun iltapäivätoimintaan haki hakuajan sisällä 43 lasta. Kerhopaikkojen määräksi Kantvikin kouluun neuvoteltiin opetustoimen suunnittelijan ja palveluntuottajan kesken kuluvan lukuvuoden tapaan 30 paikkaa niin, että kaikki hakuaikana hakeneet 1. vuosiluokan oppilaat sekä neljä 2. vuosiluokan kokoviikkoista paikkaa hakenutta oppilasta ja yksi 2. vuosiluokan osaviikkoista paikkaa hakenut esiopetuksessa tehostettua tukea saanut oppilas saivat kerhopaikan. Jonoon jäi 13 hakuaikana hakenutta lasta sekä kolme hakuajan jälkeen hakenutta lasta. Koska kerhopaikkoja ei Kantvikin koululla riitä kaikille hakijoille, on paikkojen jaossa noudatettava valintaperusteita. Valintaperusteet on laadittu niin, että kerhopaikan tarve on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon asettamalla ensisijaisiksi ne hakijat, jotka paikkaa eniten tarvitsevat. Kyseisen lapsen kohdalla hakemus on saapunut hakuajan jälkeen, joten se käsitellään valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä kerhopaikkojen mahdollisesti vapautuessa. Valmistelija: Suunnittelija Annika Rae, puh ,

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali (salassa pidettävä julkisuuslain mom. perusteella): - viranhaltijan päätös 278/ / oikaisuvaatimus Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa suunnittelijan viranhaltijapäätöksen Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä Muutoksenhakuohje Kunnallisvalitus

24 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Porkkalan lukion toiminnan kehittäminen ja keskittäminen kunnan keskustan alueelle 32 Porkkalan lukio aloitti nykymuotoisen toimintansa (Porkkalan lukio ja Ma sa lan lukio yhdistettiin), jolloin lukio jäi edelleen kahteen yksikköön, suurem pi Kirkonkylän yksikkö toimii kunnan keskustassa (Kirkkotallintie) ja pienem pi Masalan yksikkö Masalassa (Sepänkyläntie). Lukiolla on myös ai kuislin ja, joka toimii kuntakeskuksessa. Kumpikin yksikkö on sijoitettu kou lu kiinteis töön, jossa toimii myös yhtenäinen peruskoulu (keskustassa Kirkkoharjun kou lu ja Masalassa Nissnikun koulu). Porkkalan lukio kuuluu Länsi-Uudenmaan suurimpiin ja siten merkittävimpiin suo men kie li siin lukioihin. Samalla se on suurin Kirkkonummen kunnan alu eella toimiva toisen asteen oppilaitos. Porkkalan lukio ottaa vuosittain 180 uutta opis ke li jaa. Porkkalan lukion kokonaisopiskelijapaikkamäärä on noin 560, jois ta 140 on Masalan yksikössä. Vetovoimainen lukiokoulutus hanke Kirkkonummen vetovoimainen lukiokoulutus-hanke käynnistyi toukokuussa Hankkeessa selvitettiin sekä suomen- että ruotsinkielisen lu kiokou lutuk sen kokonaiskuva Kirkkonummen lukiokoulutuksen silloisesta ny ky ti lantees ta huomioiden erityisesti koulutuksen vetovoimaisuus. Tämän pohjalta hank kees sa hahmoteltiin toiminnallisia kehittämistarpeita sekä tarkasteltiin talou del li sia, toiminnallisia ja lukioverkon rakenteeseen liittyviä edellytyksiä niihin vastaamiseksi. Hanke päättyi vuonna käsitteli hankeen loppu tu lok sia kokouksessaan ja esitti yksimielisesti näkemyksensä hank keen loppuvaiheen suuntaamisesta siten, että lukiot (Porkkalan lukio ja Ma sa lan lukio) yhdistetään ja että loppuraporttiin sisällytetään yleis suun ni telma. Päätöksen pohjalta luotiin suunnitelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lu kioi den yhdistäminen ja toiminnan keskittäminen kunnan keskustaan. Kunnanvaltuuston hyväksymässä sivistystoimen toimialan joh to sään nös sä on todettu Porkkalan lukion koostuvan Kirkonkylän yksiköstä ja Masalan yksiköstä. Toiminnan kehittäminen alkaen Porkkalan lukion toimintaa on kehitetty lukioiden yhdistymisen jälkeen Ve tovoi mai nen lukiokoulutus-hankkeessa luotujen suunnitelmien pohjalta. Lukion ope tus suun ni tel ma ja sen myötä lukuvuosittainen kurssitarjonta on tarkistettu. Lu kiol le on muodostettu yksi yhteinen oppilaskunta. Hallinto ja joh ta mis jär jestel mät on uudistettu. Opetustiloja on muutettu mahdollisuuksien mukaan vastaa maan aikaisempaa paremmin lukio-opetuksen tarpeita keskittämällä opetus ta lukiolle varattuihin tiloihin sekä Kirkonkylän mutta erityisesti Masalan yksi kös sä. Lukion toimintakulttuuria on kehitetty siten, että se tukee sekä opiske li joi ta että opetushenkilöstöä hahmottamaan Porkkalan lukion yhtenä op pilai tok se na kahdesta erillisestä toimipaikasta huolimatta. Suomenkielisen varhais kas va tus- ja opetuslautakunnan päätöksen mu kai ses ti Porkkalan lukion alin sisäänottokeskiarvo on 7,0. Koska lukiolla on kaksi toi mi paik kaa, toisen

25 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ as teen yhteishaussa kummallakin toimipaikalla on oma ha ku koo din sa. Lukion hou kut te le vuus on kasvanut. Lukuvuoden alussa kaikki ha luk kaat vaaditun alim man keskiarvon omaavat eivät päässeet opis ke lemaan Masalan yksikköön. Viime vuosina lukion opetushenkilöstön virkarakennetta on tarkasteltu siten, et tä mahdollisuuksien mukaan perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajan virat on muutettu vain lukion viroiksi. Toimenpide on helpottanut opetuksen suun nit te lua ja toteutusta pidemmällä aikavälillä. Virkarakennetta tar kas tellaan vuosittain. Porkkalan lukion kurssitarjotin on laadittu siten, että valintojensa mukaan opis ke li ja pystyy suorittamaan suurimman osan opinnoistaan samassa toi mipai kas sa. Osa opinnoista on keskitetty vain toiseen toimipaikkaan riittävän suur ten opetusryhmien muodostuksen takaamiseksi. Tästä syystä sekä osa opis ke li jois ta että opettajista joutuvat siirtymään jopa kesken koulupäivän toimi pai kas ta toiseen. Oppilaiden ja opettajien siirtymiset kesken päivän ja koulu vii kon jäävät pois, kun koko kurssitarjonta on samassa paikassa. Samalla ope tus ryh mien muodostamista voidaan tehostaa, jolloin opetusta voidaan mo ni puo lis taa ja toteuttaa nykyistä taloudellisemmin. Porkkalan lukion toiminnan keskittäminen keskusta-alueelle Seuraava vaihe Porkkalan lukion kehittämisessä on sen toiminnan kes kit tämi nen kunnan keskustaan. käsitteli vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhtey des sä palveluverkkoselvityksen päivitystä ja totesi, että suomenkielinen lukio-ope tus keskitetään kunnan keskustaan. Toimenpiteellä taataan lukion asian mu kai set toimintaedellytykset ja sen houkuttelevuus alueellisena kou lutus pal ve lu na. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun vaikutus Porkkalan lukion toimintaan: Suomenkielinen perusopetus on tilanteessa, jossa kaikki mahdolliset ope tukseen soveltuvat koulujen tilat on otettu opetuskäyttöön. Uuden peruskoulun ra ken ta mis ta suunnitellaan Vesitorninmäelle. Yhdyskuntatekniikan lautakunta kä sit te li asemakaavaluonnoksen asettamista nähtäville Masalan koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toistaiseksi siirretty (KH ), joten Ma sa lan alueen ainoana yhtenäiskouluna jatkaa Nissnikun koulu. Koulu tarvitsee lähivuosina tilat perusopetukseen. Tämä edellyttää, että Porkkalan lu kion Masalan yksikkö siirtyy tiloista muualle. Kirkkoharjun koulun pienryhmät siir re tään Heikkilän kouluun. Kirkkoharjun yläkoululuokkia siirretään alakoulun ti loi hin, jolloin lukion opetustilat voidaan järjestää keskitetysti koulukeskuksen A-ra ken nuk seen. Elokuusta 2014 alkaen kolmasosa Masalan toimipaikan opis ke li jois ta voi siirtyä opiskelemaan Kirkonkylän toimipaikkaan Kirkkoharjun kou lus ta va pau tuviin tiloihin.

26 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ Suunnitteilla on, että lukuvuoden alusta Porkkalan lukio toimii koko nai suu des saan keskusta-alueella. Tästä syystä yhteistyössä yhdyskuntatekniikan kanssa selvitetään mah dol lisuut ta ottaa ns. Nordea-talo (Kirkkotallintie) lukion ja kansalaisopiston käyttöön. Lukio tarvitsee laskelmien mukaan neljä isoa OT3-kokoista opetustilaa ja niihin liittyviä oheistiloja. Lisäksi lukio tarvitsee omat tilat sekä erityisopetukselle et tä oppilashuollolle, jotka voidaan sijoittaa Koulukeskukseen, mikäli ns. Nordea-ta lon tilat saadaan lukion käyttöön. Kiinteistössä on kaksi por ras käy tävää, joissa toisessa on inva-hissi. Talon ilmastointi ja sisäpinnat on uusittava se kä varmistettava turvallisuusasiat syksyyn 2015 mennessä. Valtakunnallisia lukio-opetuksen kehittämistavoitteita Hallitusohjelmassa todetaan lukio-opetuksen osalta mm. seuraavaa: Hallituskauden aikana uudistetaan lukiokoulutuksen valtakunnallisia ta voit teita ja tuntijakoa koskeva valtioneuvoston asetus sekä lukion ope tus suun ni telman perusteet. Tavoitteena on, että lukion uusi tuntijako astuu voimaan Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan ottaen huomioon rahoituksen yl lä pi tä jä neut raa li suus. Rahoitusta uudistetaan siten, että se turvaa ikä luokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saavutettavuuden myös etäopetusta hyödyntäen. Rahoitusperusteisiin sisällytetään tu lok sel lisuus ra hoi tus osuus, joka palkitsee koulutuksen laadusta ja laadun pa ran ta mises ta, esimerkiksi yksilön oppimistulosten paranemisesta ja vähäisistä keskeyt tä mi sis tä. Rahoitusta uudistettaessa turvataan maahanmuuttajien mahdol li suus lukiokoulutukseen. Tavoitteeksi asetetaan, että lukion läpäisy paranee 90 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Valtiovallan taholta on myös esitetty pienten lukioiden määrää vä hen net tä väksi koko maassa ja lukion minimikooksi on esitetty 500 opiskelijaa. Vähintään 500 opiskelijan suuruisten lukioiden osuus on tällä hetkellä noin 18 prosenttia lu kiois ta ja niissä opiskelee noin 44 prosenttia lukiolaisista. Kirkkonummen kun ta kasvaa ja samalla myös lukiopaikkojen kysyntä, koska Kirkkonummelle muut taa keskimäärin koulutetumpaa väestöä kuin muualla Suomessa. Keskittämällä Porkkalan lukion toiminta koulukeskukseen se ky ke nee vas taamaan nykyistä paremmin lähitulevaisuuden haasteisiin. Opiskelijoiden ja henkilöstön kuuleminen Lukion opiskelijakuntaa on kuultu Lukiolain 27 :n ja Nuorisolain 8 :n mu kaises ti järjestetyssä tilaisuudessa. Lukion rehtori on kuullut hen ki lökoh tai ses ti erikseen niitä opiskelijoita, joiden on mahdollista siirtyä jatkamaan opin to jaan Masalan yksiköstä Kirkonkylän toimipaikkaan elokuussa Lisäk si asiasta on tiedotettu vanhemmille lukion vanhempainillassa. Porkkalan lukion Kirkonkylän yksikön opiskelijakunta on toimittanut

27 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ kun taan sähköpostin, jossa ilmaistaan huoli lukion tilojen kunnosta ja riit tämät tö myy des tä. Lukion henkilöstö on ollut mukana suunnittelemassa mahdollisesti to teu tet tavia toiminnallisia muutoksia. Lisäksi heille järjestettiin oma asiaa koskeva tiedo tus- ja kuulemistilaisuus Valmistelija: suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, puh , etu nimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus: Sivistystoimenjohtaja päättää 1 hyväksyä suunnitelman Porkkalan lukion keskittämisestä Kirkkonummen kunta kes kuk seen alkaen 2 pyytää, että kunnan sisäilmatyöryhmä käsittelee opiskelijakunnan pyynnön sisä il ma tut ki muk sen tekemisestä 3 huomioida investointiohjelmaehdotuksessaan, että lukiolle osoi te taan tar vit tavat lisätilat Kirkkonummen kunnan keskustan alueelta mah dol li suuk sien mukaan kunnan omista tiloista 4 esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Sivistystoimen toi mialan johtosäännöstä poistetaan Porkkalan lukion Masalan yksikkö al kaen. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi kunnanhallitus, Porkkalan lukio, lukion oppilaskunta, Kirkkoharjun koulu, kansa lais opis to, yhdyskuntatekniikan toimiala Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, valmistelua

28 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Hankinta-asioissa se, jota asia koskee, voi myös saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tällöin oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus seuraa tämän ohjeen liitteenä. Oikaisuvaatimusviranomainen suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan, koulun johtokunnan ja rehtorin päätöksistä sekä sen alaisten viranhaltijoiden toimivaltaan kuuluvista pää töksistä: Ervastintie 2, Kirkkonummi tai PL 20, Kirkkonummi puh. (09) 29671, telefax: sähköposti: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Koululakien mukainen oikaisuvaatimus Perusopetusasetuksen 19 :n 2 momentin ja lukioasetuksen 13 :n 2 momentin mukaan oppilas/opiskelija-arviointia koskevaan päätökseen oppilaan huoltaja tai opiskelija voi hakea oikaisua aluehallintovirastolta. Kunnallisvalitus Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin sekä asianosainen että kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viran omainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh , kirjaamo , telefax: sähköposti: helsinki.hao(at)om.fi Valitusaika ja sen alkaminen: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitykset vuosille Investointihankkeet esitetään vuosiksi

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitykset vuosille Investointihankkeet esitetään vuosiksi Suomenkielinen varhaiskasvatusja 65 14.09.2016 opetuslautakunta Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitykset vuosille 2017-2021 339/02.02.00/2016 Suomenkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 12 Sivistyslautakunta 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 16:30-17:55 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Esityslistan

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6 Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 8 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 16:00-16:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini PÖYTÄKIRJA 1 (7) 3.6.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 1.6.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutokset perusopetuksen lukuvuoden oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutokset perusopetuksen lukuvuoden oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin 25.02.2015 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 19 Muutokset perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskeviin ennakoiviin päätöksiin Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jemina

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 7/2016 KOKOUSAIKA Torstai 15.9.2016 klo 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 54 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 55 Koulujen lukuvuoden

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 19.01.2017 klo 17:30-18:50 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Lumme, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta Viranhaltijapäätökset 4

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta Viranhaltijapäätökset 4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 24.05.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta 1.1.-30.4.2016 3 14 Viranhaltijapäätökset 4

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 n toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla HEL 2017-006468 T 00 01 00 Päätös päätti siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 15 luvun 6 :n 1 kohdan

Lisätiedot

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 3/2015 1 (12) Aika 09.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 23 HR-TUNNUSLUVUT

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO. Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO. Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 16.1.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 16.01.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 38 17.08.2017 49 07.09.2017 Toimivallan siirtäminen 46/00.01.01/2014 SOVV 17.08.2017 38 Lisätiedot:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 10.5.2017 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0217 Aika 10.5.2017 klo 17.00-18.48 Paikka Läsnä Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila Pauliina,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

20 Perusopetuksen opetustuntimäärät lukuvuonna

20 Perusopetuksen opetustuntimäärät lukuvuonna Mäntyharju Pöytäkirja 3/2017 1 (11) Aika 21.03.2017, klo 18:01-18:39 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Talousarvion

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 27.9.2017 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0317 Aika 27.9.2017 klo 17.00 - Paikka Läsnä Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Kupila Pauliina, puheenjohtaja Hiltunen Pekka,

Lisätiedot