KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010"

Transkriptio

1 KAAKON KAKSIKON KOULUVERKKOSELVITYS 2010 Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

2 Kaakon kaksikon kouluverkkoselvitys Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kartoitus/lukuvuosi Miehikkälän alakoulut: Suur-Miehikkälän koulu Muurikkalan koulu Kirkonkylän koulu Miehikkälän yläkoulu Virolahden alakoulut: Klamilan koulu Virojoen koulu Virojoen yläkoulu Virolahden lukio 8 3. Huomioon otettavia näkökulmia kouluverkosta päätettäessä 3.1. Maaseutunäkökulma Yhteisöllinen näkökulma Lapsen, nuoren ja vanhemman näkökulma/asiakasnäkökulma Opettajanäkökulma Psyko-sosiaalinen näkökulma oppilaan terveyteen Erityisopetuksen näkökulma Kansainvälisyysnäkökulma Kiinteistönäkökulma Talousnäkökulma Koulujen yhdistämiseen liittyvät resurssien tarkastelut ja niiden taloudelliset vaikutukset Perusopetuksen valtionapu Kaakon kaksikossa Tulevaisuuden visioita Loppupäätelmät 17 Lähteet 18 Liite 1 Miehikkälän oppilasennusteet vuosille Liite 2 Virolahden oppilasennusteet vuosille Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

3 Kaakon kaksikon kouluverkkoselvitys 1. Johdanto Miehikkälän kunnanvaltuusto kokoontui valtuustoseminaariin Mikkeliin Seminaarissa pohdittiin kunnan tulevaisuuden suuntaviivoja ja keskeisimpiä tavoitteita. Kouluverkko nousi esiin yhtenä merkittävimpänä tekijänä. Seminaarissa nimitettiin koulutyöryhmä, joka koostui sivistyslautakunnan miehikkäläläisistä jäsenistä. Koulutyöryhmän tehtäväksi annettiin laatia Miehikkälän kunnalle kouluverkkoselvitys. Työryhmä kokoontui kesän 2009 aikana kolme kertaa. Kokouksissa käytiin läpi koulukohtaisia oppilasennusteita sekä tarkasteltiin mm. ryhmäkokoja, opettajamääriä ja kustannuksia, kuljetuskustannuksia, muita kustannusvaikutuksia sekä merkittävässä määrin sosiaalisia ja yhteisöllisiä vaikutuksia. Miehikkälän kouluverkkoselvitystä esiteltiin Kaakon kaksikon yhteisessä valtuustoseminaarissa , jossa kouluverkkoselvitystä laajennettiin koskemaan kaikkia Kaakon kaksikon kouluja. Koulutyöryhmä muodostui tästä eteenpäin koko sivistyslautakunnasta. Talven ja kevään aikana selvityksen tekoa jatkettiin keräämällä tietoja myös Virolahden kouluista ja oppilasmääristä. Selvityksen takarajaksi sovittiin toukokuun loppu Koulutyöryhmään kuuluvat Tuomo Valjus (puheenjohtaja), Tarja Alastalo, Liisa Hanski, Jari Harju, Kati Huovila, Reetta Husu, Auli Hyttinen, Päivi Jarva, Petri Oikarinen, Virpi Rökman-Pakkanen ja Tero Viljasuo. Pieniä kyläkouluja on karsittu viimeisen 20 vuoden aikana noin Suunta on kohti taajamakouluja. Lakkautuspäätöksiä tehdään kunnissa vetoamalla taloudellisiin syihin. Talouslaskelmissa otetaan kuitenkin harvoin mukaan kaikki tekijät. Lakkautuspäätöstä perustellaan yleensä vain sillä, että palkkaus- ja kiinteistökustannuksissa syntyy säästöä. Monet välilliset vaikutukset, kuten verotulojen väheneminen, erityisopetuksen ja koulukuljetuksen lisätarve ja todennäköinen lisärakentaminen muualle jäävät huomiotta. (Pääkirjoitus Opettaja lehti Hannu Laaksola) Opetushallituksen tilastojen mukaan vuosina perusopetuksen koulujen määrä väheni 17 prosenttia, mutta menot kasvoivat 46 prosenttia. Yhden koulun lakkauttamisesta kunnat laskevat saavansa keskimäärin euron säästön. Kun kaikki tekijät otetaan huomioon, laskettu säästösumma yleensä puolittuu. Lakkautetut koulukiinteistöt jäävät tavallisesti rasitteeksi kunnalle. Lämmitys ja muut ylläpitokustannukset nousevat helposti euroon vuodessa. Joskus kiinteistöt on sitten myyty jopa pilkkahintaan. (Pääkirjoitus Opettaja lehti Hannu Laaksola) Vailla toimintaedellytyksiä olevaa koulua ei kannata ylläpitää. Toimivan pienen koulun lakkauttamisen hyödyt voivat kuitenkin olla kyseenalaiset etenkin lapsille. Pikkukoulussa opettajalla on jättikouluun verrattuna enemmän aikaa jokaiselle oppilaalle, ympäristö on turvallinen ja opetus on tutkimusten mukaan yhtä laadukasta kuin suuressa. Suuret koulut ovat harvoin opetuksen tai kasvatuksen kannalta pikkukouluja parempia. (Pääkirjoitus Opettaja lehti Hannu Laaksola) Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

4 2. Nykytilan kartoitus/lukuvuosi Miehikkälän alakoulut: Suur-Miehikkälän koulu Suur-Miehikkälän koulussa on 44 oppilasta, kolme opettajaa ja yksi koulunkäyntiavustaja. Erityisopettaja käy koululla kerran viikossa. Suur-Miehikkälän koulu palvelee oman kylän lisäksi Salo-Miehikkälän, Pitkäkosken, Lapjärven ja Purhon kylien oppilaita. Kuljetusoppilaita koulussa on 32. Suur-Miehikkälän koulu on laadukasta opetusta tarjoava kyläkoulu. Koulun tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisuus omaksua tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Opetus toteutetaan yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa paikalliset arvot huomioiden (Suur-Miehikkälän koulun työsuunnitelma lv ). Koulun opetusmenetelmät korostavat oppilaan aktiivisuutta, arjenhallintaa ja vastuuta omasta oppimisesta. Monet tärkeät taidot ja tiedot opitaan luonnollisissa olosuhteissa yhteistoiminnallisesti. Erityisopetus on Suur- Miehikkälässä integroitu perusopetukseen. Lasten vanhempien mielestä Suur-Miehikkälän koulun työskentelyilmapiiri on turvallinen ja yhteisöllinen sekä oppilaan toiminnallisuutta tukeva. Suur-Miehikkälän koulussa on käytössä erittäin nykyaikaiset tekniset opetusvälineet. Koulun ruokahuolto toimii ostopalveluna Ravintola Sini-Punahilkasta. Koululla työskentelee palveluntuottajan työntekijä, jonka toimenkuvaan kuuluu myös koulun siivous. Koulu on 2-kerroksinen rakennus, joka on rakennettu vuonna 1959 ja täysin peruskorjattu vuonna Rakennuksessa on puurunko ja puinen ulkovuori, joka on maalattu Ulkorakennuksessa on koulun varastotilaa. Rakennuksen kuntoluokitus on hyvä. Kuntakeskukseen on matkaa 12 kilometriä (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010) Muurikkalan koulu Muurikkalan koulussa on 21 oppilasta, kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäyntiavustajaa sekä yksi koulutyöntekijä. Erityisopettaja käy koululla kerran viikossa. Muurikkalan koulun oppilaat ovat pääosin omalta kylältä. Kuljetusoppilaita koulussa on 16. Muurikkalan koulun tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja kokonaisvaltaista kehitystä yhdessä vanhempien kanssa sekä ohjata oppilaiden monipuolista oppimista. Oppilaille annetaan mahdollisuus omaksua elämässä tarvittavia perustietoja ja taitoja, arvoja ja asenteita. Oppilailla on mahdollisuus kehittää omia opiskelutaitojaan. Oppilaita kannustetaan yhteistoiminnallisuuteen sekä ohjataan itsenäiseen ja monipuoliseen tiedonhankintaan, kriittisyyteen sekä vastuuseen omista tehtävistään, tavaroistaan ja tekemisistään. Hyviin käytöstapoihin, omista ja koulun tavaroista huolehtimiseen sekä toisten huomioonottamiseen kiinnitetään myös erityistä huomiota (Muurikkalan koulun työsuunnitelma lv ). Muurikkalan koulun opetussuunnitelma korostaa luovia menetelmiä esimerkiksi musiikin avulla. Koulun vahvuutena on päiväkodin ja alakoulun Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

5 sijaitseminen samassa pihapiirissä. Kyläkoulussa on tiivis kaveripiiri ja eri-ikäisten oppilaiden keskinäinen kanssakäyminen on luontevaa. Koululla on oma keittola. Ruoan valmistuksesta ja koulun siivouksesta vastaa tukipalvelut. Muurikkalan koulu on 2-kerroksinen rakennus, joka on rakennettu vuonna Koulua on remontoitu vuosina 1974 ja Rakennuksessa on puurunko ja puinen ulkovuori, tiilikate vuodelta 2002, maalaus Rakennuksessa on kaksi luokkaa ja kaksi asuntoa, jotka kaikki ovat koulun käytössä. Pihapiirissä on ½-kerroksinen varastorakennus, jossa sijaitsevat koulun keittola ja ruokala. Ulkorakennukseen on tehty koulun teknisen työn tilat. Rakennuksen kuntoluokitus on tyydyttävä. Välimatkaa kuntakeskukseen on 12 kilometriä (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010) Kirkonkylän koulu Kirkonkylän koulussa on 64 oppilasta, viisi luokanopettajaa, yksi erityisopettaja ja kaksi koulunkäyntiavustajaa. Kuljetusoppilaita koulussa on 20. Kirkonkylän koulun tehtävänä on luoda oppilaille oppimisedellytyksiä, kehittää ajattelua, opettaa toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan, opastaa elämän hallintaan, jakaa tietoja ja taitoja sekä ohjata ja kannustaa tulevaan elämään. Tavoitteena on, että oppilaat kasvavat aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi. Heidän ajattelukykyään, sosiaalisia taitoja ja positiivista asennetta elämään pyritään kehittämään. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia kehittää tietojen hankinnan, mielipiteiden ilmaisun, kriittisen ajattelun, elämän eri tilanteissa selviytymisen ja tietotekniikan hallinnan perustaitoja (Kirkonkylän koulun toimintasuunnitelma lv ). Koululla on jakelukeittiö. Tukipalveluiden henkilökunta valmistaa ateriat Palvelukodilla sijaitsevassa keittiössä ja tarjoilee ne koulukeskuksessa. Miehikkälän koulukeskus on rakennettu vuonna 1968 ja remontoitu vuonna 1992 ja siellä toimivat Kirkonkylän koulu (ala-aste) sekä Miehikkälän koulu (yläaste). Rakennus on osaksi 1-kerroksinen ja osaksi 2-kerroksinen rakennus. Rakennuksessa on betonirunko ja tiilivuoraus sekä konesaumattu peltikate. Lämmitysmuotona on kaukolämpö. Rakennuksen kunto on tyydyttävä, talotekniset järjestelmät ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Vuonna 1993 tasakatto on muutettu harjakatoksi, tehty keittiöremontti sekä talon ilmastointi. Suunnitteilla on ilmanvaihto- ja sähköremontti. Rakennuksen kuntoluokitus on tyydyttävä. Sijaitsee keskustassa asemakaava-alueella (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010) Miehikkälän yläkoulu Miehikkälän yläasteella on 70 oppilasta, joista 7. luokalla 28, 8. luokalla 18 ja 9.luokalla 24. Aineenopettajia on 11. Erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja ovat yhteisiä alakoulun kanssa. Erityisopettaja toimii apulaisrehtorina. Rehtori on paikalla pääsääntöisesti kerran viikossa. Kuljetusoppilaita koulussa on 49. Miehikkälän koulu on vireä raja-alueen koulu, jossa oppilaille tarjotaan elämässä tarvittavia, tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita. Miehikkälän koulun tehtävänä on luoda Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

6 oppilaille oppimisedellytyksiä, kehittää ajattelua, opettaa toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan, opastaa elämän hallintaan, jakaa tietoja ja taitoja sekä ohjata ja kannustaa tulevaan elämään. Tavoitteena on, että oppilaat kasvavat aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi nuoriksi. Heidän ajattelukykyään, sosiaalisia taitoja ja positiivista asennetta elämään pyritään kehittämään. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia kehittää tietojen hankinnan, mielipiteiden ilmaisun, kriittisen ajattelun, elämän eri tilanteissa selviytymisen ja tietotekniikan hallinnan perustaitoja (Miehikkälän koulun toimintasuunnitelma lv ). Koululla on jakelukeittiö. Tukipalveluiden henkilökunta valmistaa ateriat Palvelukodilla sijaitsevassa keittiössä ja tarjoilee ne koulukeskuksessa. Miehikkälän koulukeskus on rakennettu vuonna 1968 ja remontoitu vuonna 1992 ja siellä toimivat Kirkonkylän koulu (ala-aste) sekä Miehikkälän koulu (yläaste). Rakennus on osaksi 1-kerroksinen ja osaksi 2-kerroksinen rakennus. Rakennuksessa on betonirunko ja tiilivuoraus sekä konesaumattu peltikate. Lämmitysmuotona on kaukolämpö. Rakennuksen kunto on tyydyttävä, talotekniset järjestelmät ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Vuonna 1993 tasakatto on muutettu harjakatoksi, tehty keittiöremontti sekä talon ilmastointi. Suunnitteilla on ilmanvaihto- ja sähköremontti. Rakennuksen kuntoluokitus on tyydyttävä. Sijaitsee keskustassa asemakaava-alueella (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010) Virolahden alakoulut: Klamilan koulu Klamilan koulussa on 46 oppilasta, kolme opettajaa ja koulunkäyntiavustaja. Erityisopettaja käy koululla kerran viikossa. Klamilan koulu palvelee oman kylän lisäksi Nopalan, Häppilän, Kattilaisen, Uskin, Ravijoen, Ravijärven, Tinkasen, Sydänkylän, Länsikylän ja Rikon kylien oppilaita. Kuljetusoppilaita koulussa on 25. Klamilan koulu toimii yleissivistävänä kouluna, jonka tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä peruskoulun vuosiluokista 7 9. Opetuksen tavoitteina ovat erilaisuuden hyväksyminen, oppilaan henkinen kasvu, minäkuvan selkiytyminen ja kyky toimia ja selviytyä erilaisissa ympäristöissä (Klamilan koulun toimintasuunnitelma lv ). Koulun oppilaiden vanhemmilta saadun tiedon mukaan koulussa on hyvä henki. Koulun ja kyläkeskuksen välille on muutama vuosi sitten rakennettu kevyenliikenteen väylä, joka turvaa pienten koululaisten koulumatkaa. Tukipalveluiden hallinnoimassa koulun keittolassa valmistetaan lukuvuoden aikana myös vanhusten ateriat Klamilan kotihoidon alueelle ja Klamilan päiväkodille. Klamilan koulu on rakennettu vuonna 1889 ja remontoitu vuosina 1955 ja Koulukiinteistö koostuu kahdesta puurakenteisesta opetusrakennuksesta, joista vanhempi on osa 1800-luvun puolenvälin aikaista kestikievaria. Vanhempaa osaa on laajennettu ja peruskorjattu useaan otteeseen, viimeksi vuonna Uudempi koulu on rakennettu kouluksi 1930-luvulla. Tilat ovat ahtaat, ruokailutilat puuttuvat, LV-tekniikka heikko, pintarakenteet heikossa kunnossa. Koulun vanhempi osa on yleiskaavalla suojeltu kohde, mikä hankaloittaa suunnittelua. Kiinteistö on liitetty kunnallistekniikkaan, mutta sen ylläpito Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

7 on energiataloudellisesti kallista. Hyvät kentät ympärillä, nurmikenttä vaatii laajennusta ja kunnostusta. Vuodelle 2013 on myönnetty valtionosuus peruskorjaukseen ja laajennukseen. Rakennuksen kuntoluokitus on huono (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010) Virojoen koulu Virojoen koulussa on 137 oppilasta, 13 opettajaa, joista päätoimisia 8 ja sivutoimisia 5. Lisäksi koulussa työskentelee 2 erityisopettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa. Virojoen koulu palvelee Virojoen lisäksi Vaalimaan, Pihlajan, Pyterlahden, Säkäjärven ja Kirkonkylän kylien oppilaita. Koulun siivouspalvelut hoidetaan tukipalvelujen kautta. Kuljetusoppilaita koulussa on 56. Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaista sosiaalisia ja omatoimisia yksilöitä. Opetuksessa kannustetaan oppilaita hyviin tapoihin sekä tuetaan oppilaan vahvan itsetunnon muodostumista. Opetuksessa huomioidaan myös kansainvälistymisen haasteet ja rikkaus, jolloin pyritään kasvattamaan oppilaita suvaitsevaisuuteen. Koulun tavoitteena on antaa vahvat perustiedot ja taidot sekä tukea yksilöllistä erilaisuutta ja luovuutta (Virojoen koulun toimintasuunnitelma lv ). Virojoen koulu on rakennettu 1976 ja peruskorjattu vuonna 2002, jolloin uusittiin talotekniikka ja tehtiin harjakatto. Rakennuksessa toimii myös Virolahden kunnan pääkirjasto. Rakennus on yksikerroksinen, betonirunkoinen ja tiiliverhottu. Liikuntasali on mitoitettu myös yläasteelle/lukiolle ja sillä on paljon iltakäyttöä. Koulurakennus on täynnä; lisätilantarvetta on ainakin muutamaksi vuodeksi. Rakennuksen kuntoluokitus on hyvä (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010) Virojoen yläkoulu Virojoen yläkoulussa on 124 oppilasta, joista 7. luokalla 33 oppilasta, 8. luokalla 37 oppilasta ja 9. luokalla 54 oppilasta. Virojoen yläkoululla ja lukiossa on yhteensä 26 opettajaa, joista kolme on lukion virkoja. Koulun siivouspalvelut hoidetaan tukipalvelujen kautta. Kuljetusoppilaita koulussa on 90. Virolahden yläasteen ja lukion arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen, suvaitsevaisuus sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetuksessa korostetaan rehellisyyteen ja vastuuntuntoiseen elämään kasvattamista. Vastuunottamisella tarkoitetaan vastuunkantamista omasta opiskelusta, omasta itsestä ja omista toimista, kanssaihmisistä sekä ympäristöstä. Opetuksen tavoitteita ovat oppimaan oppiminen, valmius jatkoopintoihin sekä kyky toimia työelämässä ja yhteiskunnan jäsenenä (Virolahden yläasteen ja lukion työsuunnitelma lv ). Rakennuksessa on ruokala, joka toimii myös viereisen alakoulun ja esiopetuksen ruokailutilana. Ateriat valmistetaan Villinrannan keskuskeittiöllä tukipalveluiden toimesta. Virojoen yläkoulu ja lukio toimivat samassa rakennuksessa, joka on alun perin rakennettu vuonna 1954 ja peruskorjattu sekä laajennettu viimeksi vuonna Päärakennuksessa on betoninen pilaripalkkirunko ja tiilimuurit. 1. laajennusosa on puu-/teräsrunkoinen ja Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

8 tiiliverhottu. 2. laajennusosa on harkkorakenteinen. Rakennuksen kuntoisuusluokitus on erinomainen (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010) Virolahden lukio Virolahden lukiossa on 46 oppilasta sekä Harjun oppimiskeskuksen kaksoistutkinnon suorittajia n. 20 opiskelijaa. Virojoen yläkoululla ja lukiossa on yhteensä 26 opettajaa, joista kolme on lukion virkoja. Virolahden yläasteen ja lukion arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen, suvaitsevaisuus sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetuksessa korostetaan rehellisyyteen ja vastuuntuntoiseen elämään kasvattamista. Vastuunottamisella tarkoitetaan vastuunkantamista omasta opiskelusta, omasta itsestä ja omista toimista, kanssaihmisistä sekä ympäristöstä. Opetuksen tavoitteita ovat jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää, myönteiseen yksilölliseen kasvuun ja elinikäiseen oppimiseen juurruttaminen, kiinnostus eettisten arvojen pohdintaan ja esteettiseen havainnointiin, oppilaan laaja-alaiseen yleissivistykseen kannustaminen sekä lukion jälkeisiin opintoihin liittyvien valmiuksien lisääminen (Virolahden yläasteen ja lukion työsuunnitelma lv ). Rakennuksessa on ruokala, joka toimii myös viereisen alakoulun ja esiopetuksen ruokailutilana. Ateriat valmistetaan Villinrannan keskuskeittiöllä tukipalveluiden toimesta. Koulun siivouspalvelut hoidetaan tukipalvelujen kautta. Virojoen yläkoulu ja lukio toimivat samassa rakennuksessa, joka on alun perin rakennettu vuonna 1954 ja peruskorjattu sekä laajennettu viimeksi vuonna Päärakennuksessa on betoninen pilaripalkkirunko ja tiilimuurit. 1. laajennusosa on puu-/teräsrunkoinen ja tiiliverhottu. 2. laajennusosa on harkkorakenteinen. Rakennuksen kuntoisuusluokitus on erinomainen (Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma, 2010). 3. Huomioon otettavia näkökulmia kouluverkosta päätettäessä Perusopetuslain 2 :n mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 3 :n mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (Perusopetuslaki) Lasten kasvuoloja koskeva päätöksenteko, joka painottaa yksipuolisesti taloudellisia näkökohtia, sivuuttaa usein lasten hyvinvoinnin. Tästä syystä kouluverkosta päätettäessä tulee tarkastella yksikkökustannusten ohella myös muita näkökulmia Maaseutunäkökulma Kaakon kaksikossa ei ole suuria keskuskouluja, niiden ei katsota kuuluvan maaseudulle eikä uskota edistävän koulutyötä. Nykyiset koulut istuvat hyvin maaseutuympäristöön. Kotikunnan hyvänä puolena lapset ja nuoret mainitsevat usein koulun ja kaverit. Jos koulut keskitetään vain keskustoihin ja ryhmäkokoja kasvatetaan merkittävästi, on vaarana, että Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

9 lasten ja nuorten käsitys koulusta muuttuu kielteisemmäksi, mikä taas vaikuttaa heikentävästi oppimiseen ja hyvinvointiin. Maaseudun vetovoima ja siellä asuvien ihmisten hyvinvointi riippuu monin tavoin niistä ydinpalveluista, joihin koulu kuuluu. Kyläkoulu on maaseudun vetovoimatekijä. Koulu turvaa kylän elämän sekä pitää maaseudun ja koko Suomen asuttuna. Monen lapsiperheen haave on maaseutumainen elämä. Sen avulla voidaan vastata myös kestävän kehityksen haasteisiin. Kyläkoulun lakkauttamisesta aiheutuu koulurakennuksen ja työpaikkojen menettäminen. Seurauksena on kylän väestökasvun hiipuminen ja pahimmillaan koko kylän ikärakenteen muuttuminen ja sitä kautta kylän eri yhteisöiden toiminnan supistuminen. Pienenä toimintayksikkönä kyläkoulu on edullinen ympäristö erilaisille opetuksen innovaatioille. Moderni tietoteknologia tarjoaa rajattomat mahdollisuudet toteuttaa muun muassa etäopetusta, ja eräät kyläkoulut ovat tässä uranuurtajia. Koulujen jatkoa mietittäessä tulee ottaa huomioon koulu tekijänä, joka tukee kuntalaisten toivomaa maaseutumaista kuntaimagoa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä sekä perheläheistä pedagogiikkaa. Koulujen pitäminen toiminnassa vahvistaa paikallisidentiteettiä, sillä koulut ovat toimintakeskuksia ja pitävät kylät elinvoimaisina. Usein muuttajien kriteerinä on koulun läheisyys ja helppo saavutettavuus. Kylä kokee elävänsä, kun siellä asuu kaikenikäisiä ihmisiä. (Ylinen 2009) 3.2. Yhteisöllinen näkökulma Koulu henkilökuntineen on tärkeä osa kyläyhteisöä. Kyläkoulu lisää kylän elinvoimaisuutta sekä tuo kylälle taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista kiinnostavuutta. Koulun ja yhteisön välinen vuorovaikutus on parhaimmillaan tiivistä ja aktiivista, molempia tukevaa toimintaa, joka mahdollistaa sen, että lapset kokevat olevansa tärkeitä yhteisölleen. (Kalaoja 2008) Koulun yhteydessä toimii usein päiväkoti ja kirjastoauton pysäkki, jotka myös osaltaan tukevat ja vilkastuttavat kyläyhteisöä. Lapsia kouluun kuljettavat vanhemmat käyttävät myös kyläkaupan, pankin, asiamiespostin ym. kylän palveluntarjoajien palveluita. Kyläkoulu ei ole ainoastaan lasten oppimisen paikka, vaan se toimii usein kaikille kylän asukkaille avoimena oppimis-, kulttuuri- ja hyvinvointikeskuksena, jossa eri-ikäiset voivat harrastaa ja opiskella yhdessä. Tällä on erityisen tärkeä merkitys lasten ja nuorten identiteetin kehitykselle sekä kaikkien kyläläisten hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Samalla kouluun suunnatut materiaaliset investoinnit voidaan hyödyntää tehokkaasti. Kyläkoulu antaa opettajalle mahdollisuuden toteuttaa ongelmanratkaisukeskeistä, eheyttävää opetusta, jossa hyödynnetään ympäristön asiantuntemusta ja elinkeinoelämää. Koulujen pitäminen toiminnassa ja hoitopaikan sijaitseminen omalla kylällä vahvistavat paikallisidentiteettiä, sillä koulut ovat toimintakeskuksia ja pitävät kylät elinvoimaisina. Koulujen lakkautumisen myötä vaarana on myös lasten vieraantuminen kotikylältä, ja omista juuristaan, minkä tiedetään heikentävän yksilön hallinnan tunnetta ja altistavan erilaisille sairauksille. Pienissä kouluissa syntyvä vahva yhteenkuuluvuuden tunne, jolle ominaisia ovat luottamus, välittäminen ja toisten huomioon ottaminen, on osa sellaista yhteisöllisyyttä, jonka tuotteena syntyy niin oppilaan kuin opettajankin hyvinvointia ja terveyttä. (Hyyppä 2005) Koulut toimivat kumppanuusperiaatteella yhdessä kotien kanssa esikoulusta lukioon. Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

10 3.3. Lapsen, nuoren ja vanhemman näkökulma/asiakasnäkökulma Kodin ja lapsen osallisuuden ja kuulemisen kehittäminen ovat asiakasnäkökulman painopistealueita. Lapsiasiainvaltuutettu Maria-Kaisa Aula muistuttaa, että kuntien tulisi kouluasioita koskien ennen päätöksentekoa kuunnella paitsi vanhempia, myös lapsia: "Harvempi kunta kuitenkaan muistaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus, oma perustuslakimme ja nuorisolaki edellyttävät myös lasten mielipiteiden selvittämistä päätöksenteon perusteeksi." (MT ) Lasten ja nuorten mielipiteet tulee selvittää ikäryhmälle sopivalla tavalla. Perusopetuksen opetussuunnitelma pohjautuu moderniin oppimiskäsitykseen, joka korostaa oppilaan aktiivisuutta ja vastuuta omasta oppimisesta sekä yhteisöllisyyden kokemuksia; terveen itsetunnon kehittymistä ja motivaatiota elinikäiseen oppimiseen. Pieni koulu tarjoaa oppilaalle oppimisympäristön, jossa on runsaasti mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan ja oppilaan itsenäiseen työskentelyyn. Toisaalta myös tukiopetukseen on paremmat mahdollisuudet. Tutkimusten mukaan oppimistulokset ovat parhaat pienessä noin 15 oppilaan ryhmässä, jossa voi olla eri-ikäisiä ja eritasoisia oppilaita. Oppilaiden itsetunnon ja korkeatasoisen oppimisen kannalta tärkeintä on se, miten paljon jokainen oppilas saa yksilöllistä palautetta opettajaltaan. (Korpinen 2008) Alemman luokan lapset voivat rikastuttaa oppimistaan ottamalla oppia materiaalista, joka on tarkoitettu ylemmille luokille, kun taas vanhemmat oppilaat voivat hyötyä tilaisuuksista esitellä materiaalia nuoremmille oppilaille. Pieni oppilasryhmä turvaa oppilaalle yksilöllistä huomiota opettajan taholta, mutta myös varttuneempi oppilas ohjaa usein toista oppilasta. Pienessä koulussa oppilailla on mahdollisuus muodostaa suhteita useampiin erilaisiin lapsiin kuin perinteisessä saman iän luokassa, ja se johtaa suurempaan yhteenkuulumisen tunteeseen, tukeen, varmuuteen ja luottamukseen. Hitaammin oppivien oppilaiden itsetunto kasvaa, kun heitä pyydetään tutoreiksi nuoremmille lapsille luokassa. Eri-ikäisistä lapsista muodostuva luokka tarjoaa lapsen sosiaaliselle kehitykselle enemmän mahdollisuuksia kuin perinteinen samanikäisistä oppilaista muodostuva luokka sekä lisää yhteistyötä ja muuta myönteistä sosiaalista käytöstä ja siten vähentää kilpailupainetta ja kurin tarvetta. (Peltonen, 2003, Tossavainen, 2008) Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä osa lapsen kehittymistä omaksi itsekseen. Mitä kiinnostuneempia vanhemmat ovat lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista, sitä turvallisemmaksi lapsi kokee itsensä ja sitä motivoituneempi hän on koulunkäyntiin. Suurempia yksiköitä muodostettaessa on vaarana, että perheläheinen pedagogiikka vähenee ja sitä kautta vanhempien mielenkiinto lapsen koulunkäyntiin ja yhteistyöhön lapsen koulun kanssa hiipuu. (Pulkkinen 2009) Koulun ja kodin välinen ja koulun ja koko kylän välinen yhteistyö on merkityksellistä. Oman kylän koulun toimintaan vanhemmilla on helppo osallistua ja koulun merkitystä koko kylän sosiaalisen kanssakäymisen areenana ei voi vähätellä. Pienemmissä kouluissa ja oppilasryhmissä opettajilla on enemmän aikaa vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön esim. vanhempainvartteihin. Kaakon kaksikon alueella vanhemmat toimivat aktiivisesti erilaisissa vanhempain- ja luokkatoimikunnissa. Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

11 Oppilaalle tulee turvata koulun vaihtaminen hänen kehityksensä tukemiseksi. Vaihtaminen perustuu asiantuntijalausuntoihin ja viranomaispäätöksiin. Tällöin kunta maksaa aiheutuneet matkakulut, muussa tapauksessa huoltaja. Perusopetuslain mukaan oppilaiden koulumatkat tulee järjestää mahdollisimman turvallisiksi ja lyhyiksi (Perusopetuslaki 2. luku 6. ) Opettajanäkökulma Opettajien kannalta pienet koulut tarjoavat erityisesti ammatillisesti kunnianhimoisille opettajille kentän innovatiivisuuteen ja pilottitoimintaan. Pienen koulun opettajan työ on vaativaa, haasteellista, mutta samalla mielekästä ja motivoivaa. Työ edellyttää laajaalaisten tietojen ja taitojen hallinnan lisäksi organisaattorin, suunnittelijan sekä yhteistyön taitoja. Opettaja voi toteuttaa itseään ja hyödyntää erityistaitojaan sekä luovuuttaan vapaammin pienessä kouluyksikössä kuin suuressa koulussa olisi mahdollista. Opettajien asenteet työhön sekä johtajuus ovat parempia pienissä kuin suurissa kouluyhteisöissä. (Korpinen, 2008) Pieni toimintayksikkö antaa mahdollisuuden hoitaa tehtävää kuin omaa yritystä. Opettajalla saattaa olla useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa hän voi jakaa tehtäviä. Joustavuus henkilökunnan töiden järjestelyssä ja yhdistelmätyöntekijöiden käyttö ovat vahvuus. Usein kriteerit ja normit mm. terveydenhoidon suhteen on asetettu isojen koulujen mukaan, ja pienissä kouluissa ne ovat tarpeettomia. Toki erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat haastavia niin isoissa kuin pienissä kouluissa, eikä kaikkia tukitoimia voida järjestää joka kouluun. (Korpinen, 2008) Tämän kevään opettajahaastatteluissa tuli selvästi esiin nuorten opettajien halu tulla työskentelemään pienelle kyläkoululle. Oma kouluhistoria heillä oli kyläkouluhistoria ja siltä pohjalta oli syntynyt suuri motivaatio työskennellä kyläkoululla Psyko-sosiaalinen näkökulma oppilaan terveyteen Kunnallisessa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon myös laaja psyko-sosiaalinen tutkimustieto lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä niihin vaikuttavista olosuhteista. Koulun yksikkökoolla on tärkeä merkitys yksilönkehitykselle ja yksilön terveydelle. Yksikkökokojen yhteydessä on huomioitava, että samalla termillä puhutaan paitsi koko koulun koosta, myös luokan ryhmäkoosta. (Keltikangas - Järvinen, 2007) Lapsen hyvinvoinnin kannalta fyysisellä ympäristöllä on suuri merkitys. Tutkimusten mukaan lapsen stressihormonitaso liian isossa ryhmässä ylittää normaalirajat. Mikäli lapsi joutuu olemaan liian isossa ryhmässä, hän ei enää hallitse kontakteja ja näin syntyy jatkuvia turhaumia. Silloin lapsi joutuu turvautumaan primitiivisempiin keinoihin eli aggressiivisuus ja levottomuus lisääntyvät. Haitallisilla ympäristötekijöillä on suora yhteys lapsen kykyyn muistaa, havainnoida ja keskittyä. Ne myös heikentävät oppimisen motivaatiota, aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja vaikuttavat kielteisesti oppilaan kykyyn selviytyä myöhemmin yhteiskunnassa. (Pulkkinen, 2009) Ihminen kehittyy persoonaksi ihmissuhteittensa kautta. Turvallinen ja terveellinen kasvu- ja oppimisympäristö tukee lapsen suotuisaa persoonallisuuden kehitystä ja hyvinvointia. Pienessä koulussa tai opetusryhmässä opettajat tuntevat kaikki oppilaat nimeltä, joten valvominen ja kontaktien luominen on helpompaa. Tällöin kiusaamisen suhteen Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

12 nollatoleranssi on helpompi toteuttaa. (Korpinen 2008, Pulkkinen 2009) Suomen perustuslaissa on turvattu jokaiselle oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Perusopetuslaissa, lukiolaissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta on vahvistettu näiden oikeuksien toteutumista mainitsemalla, että oppilasta on suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kaakon kaksikossa kiusaamista ehkäistään kaikilla kouluilla. Pienissä kouluissa kiusaaminen tulee ehkä paremmin esiin, automaattisesti koulun koko ei kiusaamista ehkäise. Koulukiusaamisella tarkoitetaan koulussa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen on tarkoituksellisesti toista vahingoittavaa, erotukseksi leikistä tai tasaveroisten tavanomaisesta nahistelusta. Koulukiusaamisella on tavallisesti tarkoitettu oppilaan oppilaaseen kohdistuvaa kiusaamista, mutta koulukiusaamiseksi voidaan nimittää myös opettajien välistä työpaikkakiusaamista tai oppilaan ja opettajan välistä kiusaamista. (Wikipedia) THL:n tutkimuksen mukaan joka kymmenes peruskoululainen kärsii jatkuvasta kiusaamisesta. Koulukiusaamisen uhrien määrä on lisääntynyt 2000-luvun edetessä. Kouluammuskelutapauksissa on usein yhteisenä osasyynä ollut koulukiusaaminen. (OPM 2008:7,THL, 2009) Koulukiusaamisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia sekä kiusatun että kiusaajan psyykkiselle hyvinvoinnille sekä persoonallisuuden kehitykselle. Kiusaamisen välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi kouluahdistus, koulupelko, erilaiset psykosomaattiset oireet. Koulukiusaaminen vaikuttaa heikentävästi oppilaan koulumenestykseen. Koulukiusaaminen voi olla kiusatulle sellainen traumaattinen kokemus, jonka terveydelliset pahoinvointivaikutukset säilyvät koko eliniän. Koulukiusatut kärsivät vielä nuorina aikuisina muita ikätovereitaan useammin masennuksesta ja voivat olla itsetuhoisia. Heillä on vaikeuksia solmia ihmissuhteita ja toimia sosiaalisissa tilanteissa. Masennuskausilla on vaikutusta jatko-opinnoista selviytymiseen. Koulukiusattu tuntee itsensä yksinäiseksi ja epäonnistuneeksi ihmiseksi. Myös kiusaajan rooli on kehityksellinen riski, joka nähdään altistavana kehityskulkuna epäsosiaaliseen ja rikolliseen elämäntapaan tulevaisuudessa. Kiusaaja kärsii myös uhrinsa tavoin usein masennuksesta. Sekä kiusatun että kiusaajan riski syrjäytyä on suuri. (OPM 2008:7) Koulukiusaamisesta johtuvat terveyden- ja sosiaalihuollon kustannukset ovat erittäin merkittäviä. On arvioitu, että viidennes koulukiusatuista vuotiaista sairastuu masennukseen, ja viisi prosenttia ikäluokasta tarvitsee erikoissairaanhoidon tasoista apua. (THL, 2009) Kaakon kaksikon mielenterveyspalveluissa hoidetaan vuosittain lukuisia nuoria, joiden ongelmien taustalta löytyy usein vakavaa koulukiusaamista. Osa heistä on sairastunut vaikeisiin psyykkisiin sairauksiin, joiden hoitoajat ovat pitkiä. Mikäli esimerkiksi vakavasti masentunut nuori tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa, sen keskimääräinen kesto on yksi vuosi. Carean vuoden 2010 hinnoilla yhden vuoden hoito nuorisopsykiatrian hoitoyksikössä maksaa (636 /vrk) eli neljän opettajan ja yhden koulukäyntiavustajan vuosipalkan verran. Vuoden hoitojakso aikuispsykiatrian hoitoyksikössä maksaa (448 /vrk) eli n enemmän kuin kolmen opettajan vuosipalkka. (Kymshp, tuotehinnasto 2010.) 3.6. Erityisopetuksen näkökulma Erityisopetus on erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta. Pääntöisesti erityisopetus on yksilöllisesti tuettua opetusta, jossa erityisoppilaat opiskelevat tavallisessa luokassa muitten mukana. Erityisopetuksen syyt voivat olla moninaisia liittyen oppilaan yksilöllisiin Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

13 ominaisuuksiin. Kysymys voi olla erityslahjakkuudesta, fyysisistä tai psyykkisistä tekijöistä. Oppilas opiskelee pääsääntöisesti yhdessä ikäluokkansa kanssa. Tarpeen mukaan opetus voi tapahtua myös yksityisopetuksena tai pienryhmässä. (Wikipedia) Erityisopetuksessa opiskeltavat asiat opetetaan yksityiskohtaisemmin oppilaan oma edistyminen huomioiden. Koulun yksikkökoon näkökulmasta tarkasteltuna pienissä kouluissa lievemmät oppimisongelmat huomataan ja saadaan hallintaan pienemmillä tukitoimilla kuin suurissa kouluissa. Pienemmissä kouluissa opettajat ja perheet tulevat nopeasti tutuiksi keskenään ja myös ympäröivä yhteisö itsessään on usein tukeva ja salliva tekijä. Erityisopetuksen suunnitelmalla on tärkeä merkitys. Pienissä kouluissa toteutuu hyvin koulutuksellinen tasaarvo, sillä esimerkiksi erityisopetus voidaan hoitaa usein samassa opetusryhmässä. Kun lapsi saa käydä lähikoulua, lapsen ystävyyssuhteet säilyvät, eikä lapsi leimaudu. Pienten kouluyksiköiden etuna on se, että yhdysluokkaopetuksessa erityisesti lahjakkaiden tai hiukan hitaampien lasten erilaiset tehtävät eivät nouse esille, koska koko opetus perustuu siihen, että eri oppilaat tekevät erilaisia asioita. Nimenomaan lasten vahvuuksia esiin nostava, käytännön tekemisen kautta painottuva pedagogiikka tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten yksilökehitystä. Samalla voidaan säästää kustannuksissa. (Korpinen, 2009) Meneillään oleva perusopetuksen kehittämishanke korostaa lähikouluperiaatetta ja lähikoulussa toteutettavaa kaikille oppilaille suunnattua yleistä tukea, yksilöllisten tarpeiden pohjalta arvioitua tehostettua tukea ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille järjestettyä erityistä tukea. Pääsääntöisesti erityisopetus on tuettua opetusta, jossa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat integroituna tavallisessa luokassa muitten mukana. Tarpeen mukaan opetus voi tapahtua myös yksilöopetuksena tai pienemmissä ryhmissä. Kaakon kaksikon kouluissa on toteutettu lähikouluperiaatetta hyvin; oppilaissa on erilaisin tuentarpein olevia oppilaita ja siten kouluyhteisöt ovat suvaitsevaisuuteen ja erilaisuutta hyväksyvään asenteeseen ja toimintaan kasvattavia. Kaakon kaksikossa on neljä erityisopettajaa. Miehikkälän koulukeskuksessa ja Virojoen koulussa toimivat avoimet pienryhmät. Kyläkoulujen erityisopetus toteutuu yhtenä päivänä viikossa kiertävän erityisopettajan toimesta. Perusopetuslain uudistus edellyttää lapsille suunnatun tuen monipuolista järjestämistä. Tulevaisuudessa resurssien määrä tulee kasvamaan, koska tuki tulee antaa oppilaalle lähikoulussa opettajan, avustajan ja erityisopettajan yhteistyönä Kansainvälisyysnäkökulma Kaakonkulman koulujen kehittämisessä tulee taata taloudelliset resurssit monipuoliseen kielten opiskeluun. Maahanmuuttajaoppilaita on merkittävässä määrin Virojoella alakoulussa 5 ja Muurikkalassa 6. Heille on järjestetty suomi toisena kielenä opetusta. Muissa kouluissa kotoutuminen on pitkällä ja syntyperä ei ole enää niin päivittäin vaikuttamassa. Maahanmuuttajaoppilaalle tulee taata turvallinen ja sopeutumista tukeva kouluyhteisö. Kansainvälisyys on monipuolista kulttuuria tukeva voimavara. Se luo oppilaille kiinnostuksen kielien opiskelemiseen. Opiskelijoiden maailmakuva avartuu ja näin ollen kiusaamiselta vältytään. Kaakon kaksikon sivistystoimi tukee lasten ja nuorten kansainvälistä vuorovaikutusta ja kehittää sitä edelleen. Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

14 3.8. Kiinteistönäkökulma Koulukiinteistöjen kiinteistöhuolto on toteutettu teknisen toimen tuottamana. Kaakon kaksikon kiinteistönpidon kehittämisprojektiin liittyen on käynnistymässä koulujen kokonaisvaltainen tilaselvitys. Selvityksessä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota perustoimintojen analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen, tilahankkeiden valmisteluja päätöksentekoprosesseihin, tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheiden hallintaan, tilamäärien optimointiin, tilankäytön tehokkuustarkasteluihin, kustannussuunnitteluun ja ohjaukseen sekä henkilökunnan informointiin, kuulemiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Kiinteistönäkökulma kouluverkkoselvitykseen tullaan aikanaan saamaan tilaselvityksen kautta Talousnäkökulma Koulujen yhdistämiseen liittyvät resurssien tarkastelut ja niiden taloudelliset vaikutukset Kaikkien Miehikkälän alakoulujen oppilaiden siirtäminen Kirkonkylän kouluun vähentäisi opettajaresursseja o vuonna 2011 nykyisestä 10 opettajasta 9 opettajaan + eo ( ) o vuonna opettajaan + eo ( ) o vuonna opettajaan + eo ( ) Avustajien määrä olisi vuosina neljä, vuodesta 2015 eteenpäin kolme ( ) Ryhmäkoot olisivat oppilaan välillä Miehikkälän koulujen talousarviot vuodelle 2010 o Suur- Miehikkälän koulu o Muurikkalan koulu o Kirkonkylän koulu o Miehikkälän yläkoulu Kuljetuskustannukset talousarvioissa vuonna 2010 o Virolahti , kuljetettavia oppilaita 171 o Miehikkälä , kuljetettavia oppilaita erityiskouluun kuljetettavaa Matkustuskustannukset muuttuisivat nykyisistä kotoa koululle kyydeistä suurimmalla osalla Muurikkalan ja Suur-Miehikkälän oppilaita kaksivaiheiseksi; syöttöliikenne ja jatkoyhteys kirkonkylälle. Matkakustannukset lisääntyisivät Oppilaiden siirtyminen Kirkonkylän kouluun lisäisi opetusryhmiä ja luokkatilojen tarve kasvaisi. Miehikkälän koulukiinteistössä lisätilaa alakoululle tulisi yläkoulun siirtämisellä Virolahdelle. Miehikkälän yläkoulussa oppilasmäärä alenee syksyllä 2014 alle 60 oppilaan ja tuntikehys pienenee niin, että opetuksen järjestäminen muodostuu ongelmalliseksi. Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

15 Yläkoululaisten siirtyminen Virolahdelle nostaa koulumatkakustannuksia noin Opetuspalveluiden ostaminen Virolahdelta maksaa noin Perusopetuksen valtionapu Kaakon kaksikossa Valtionapu tämän hetkisen kotikuntakorvauksen perusteella vuosittaisen oppilasmäärän perusteella ennen verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta on seuraava: Miehikkälä: Kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2010 on 6.360,51 /oppilas Vuosi Oppilasmäärä Valtionapu Talousarvio Suur-Miehikkälän koulu Muurikkalan koulu Kirkonkylän koulu Miehikkälän yläkoulu Virolahti: Kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2010 on 6.044,25 /oppilas Vuosi Oppilasmäärä Valtionapu Talousarvio Klamilan koulu Virojoen koulu Virojoen yläkoulu Kotikunta saa kotikuntakorvauksen kotikunnassa opetettavista lapsista. Muualla opetettavien osuus valtionavusta siirretään opetuksesta vastaavalle kunnalle. 4. Tulevaisuuden visioita Tuleva perusopetuslain uudistus korostaa oppilaan etuja ja yksilöllistä huomioimista läpi koko koulupolun esikoulusta toiselle asteelle. Samalla keskustelussa korostuu Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

16 lähikouluperiaate, siis koulun sisäinen integraatio ja inkluusio. Tällä hetkellä Kaakon kaksikossa on näitä periaatteita noudattava ja kehittävä, taloudellisesti edullinen kouluverkko, jota ei tulisi ilman hyviä perusteita purkaa. Lapset kyllä sopeutuvat siirrettäviksi ja kuljetettaviksi, mutta turvallisen kasvun ja kehityksen takaaminen voi alkaa ja alkaakin lapsen lähiympäristöstä ja lähikoulusta. Suurempiin yksiköihin ja suurempiin opetusryhmiin kokoaminen vaatii äkkiä lisäresursseja kouluun; tuleva lakiuudistus velvoittaa meitä järjestämään kaikille oppilaille yleisen tuen, tehostetun tuen ja erityisen tuen. Pienessä ryhmässä, jossa opettaja ehtii tutustua lapseen paremmin, tarpeiden huomioiminen ja yksilöllisen kehityksen tukeminen onnistuu luonnollisesti paremmin. Miehikkälän kunnanvaltuuston voimassa olevan päätöksen mukaisesti opetus koulussa lakkaa mikäli oppilasmäärä laskee pysyvästi alle 20 oppilaan. Virolahdella ei tällaista päätöstä ole. Koulujen yhdistämisen näkökulmasta yhdenkään koulun oppilasmäärä ei pienene alle 20 oppilaan ennen vuotta Muurikkalan koulun ikäluokkakehityksessä tulee kuitenkin vuonna 2014 eteen tilanne että 1 2 luokkalaisia olisi vain 2 (2 lk) oppilasta. 3 6 luokkalaisia koulussa olisi 24. Jos kylän muuttoliike kohenee niin koulun toiminta voi tuolloin vielä jatkua. Samoin vuonna 2014 Miehikkälän yläkoulun oppilasmäärä pienenee lähelle 54, jolloin tuntikehys pienenee ratkaisevasti eikä opetuksen järjestäminen ole mahdollista. Suur-Miehikkälän koulun oppilasmäärän pieneneminen antaa mahdollisuuden tarkastella koulun tulevaisuutta 2-opettajaisena. 3 6 luokka olisi muutamia vuosia kooltaan noin 20 oppilasta. Voimme miettiä säästetäänkö hyvällä tavalla, jos tässä säästetään. Ellei tulevaisuuden painopisteessä ole lapset, niin ketkä sitten? Toisen asteen koulutuksen säilyminen Virolahdella Virolahden lukiossa ja Harjun oppimiskeskuksessa on kunnan palvelurakenteen kannalta erittäin tärkeää. Toisen asteen koulutus tuo paikkakunnalle työpaikkoja, väliaikaista muuttoliikettä sekä paikkakunnalle muuttamista ja tällä pysymistä. Harjun oppimiskeskuksen säilyminen itsenäisenä ja oppilaitosten yhteistyön monipuolinen kehittäminen edelleen on yhteinen, tärkeä tavoite. Koko perusopetuksen oppilasmäärän ennuste tällä hetkellä tiedossa olevien lukujen mukaan on 2010: Miehikkälä 195 oppilasta Virolahti 300 oppilasta Yhteensä: : Miehikkälä 199 oppilasta Virolahti 310 oppilasta Yhteensä: Miehikkälä 186 oppilasta Virolahti 306 oppilasta Yhteensä: Miehikkälä 187 oppilasta Virolahti 307 oppilasta Yhteensä: Miehikkälä 178 oppilasta Virolahti 303 oppilasta Yhteensä: Miehikkälä 171 oppilasta Virolahti 305 oppilasta Yhteensä: 476 Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

17 Oppilasmäärä kehittyy kouluittain vaihtelevasti; Miehikkälän kirkonkylän koulun oppilasmäärä pysyy välillä vuoteen 2015 asti. Sitten oppilasmäärä pienenee 56:een ja oppilaaseen. Muurikkalan oppilasmäärä nousee nykyisestä 21 oppilaasta oppilaaseen ja pienenee 2015 jälleen lähelle 20. Suur-Miehikkälän koulun oppilasmäärä pienenee syksystä 2011 alkaen ensin alle 40 ja sitten vuonna 2016 alle 30 oppilaaseen. Miehikkälän yläkoulun oppilasmäärä pienenee vuonna 2014 lähelle 54 oppilasta. Klamilan oppilasmäärä nousee 2010 vuodesta lähtien 60 oppilaaseen vuoteen 2015 asti. Virojoen koulun oppilasmäärä nousee lähelle 160 oppilasta vuosina Virolahden yläkoulun oppilasmäärä pienenee 2012 alkaen alle 100 oppilaaseen ja nousee sen jälkeen nykyiseen 120 vuonna Loppupäätelmät Kaakon kaksikossa tulee päättää mitä lasten koulunkäynnistä halutaan maksaa? Kouluverkko on rakennettu tällä hetkellä hyvin ja se tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Suuria säästöjä ei ole mahdollista saavuttaa. Mikäli pitää säästää, niin silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtää yläaste Miehikkälästä Virojoelle ja lopettaa Muurikkalan ja Suur-Miehikkälän koulut. Tällöin säästetään kiinteistöt myymällä ja virkojen lakkautuksilla pitkässä juoksussa, mutta lasten hyvinvointi tuskin lisääntyy ja lopulta maksetaan enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaneina menoina. Jäljelle jäävien koulujen toimintaedellytykset ja resurssit tulee turvata, jotta voidaan ylläpitää monipuolista perusopetusta. Kyläkoulu/ pieni koulu tukee parhaiten lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja voi olla myös päättäjien strateginen valinta lisätä kunnan kiinnostavuutta asuinkuntana. Muurikkalan koulu jatkaa entisellään 2-opettajaisena ja oppilasmäärä säilyy yli 20 oppilaan. Vuodesta 2014 alkaen luokkajakoa muutellaan tarpeen mukaan. Suur-Miehikkälän koulun opettajalukumäärän (2 vai 3) tarkastelu oppilasmäärän kehityksen mukaan. Kirkonkylän koulun opettajalukumäärän (4 vai 5) tarkastelu oppilasmäärän kehityksen mukaan. Miehikkälän yläkoulun säilyttäminen vuoden 2014 kevääseen, jonka jälkeen opetuksen järjestäminen 5-luokkaisena ei ole enää mahdollista mikäli oppilasmäärä ei kasva. Virolahden lukion säilymisen turvaaminen tulee olla molempien kuntien intresseissä tärkeällä sijalla. Haasteena on Virolahden lukion ja Harjun Oppimiskeskuksen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen sekä peruskoulunsa päättävien nuorten motivointi jatkamaan opintojaan Virolahdella. Kouluverkkoa on tarkasteltu Kaakon kaksikkona, mutta mahdolliset kuntaliitokset vaikuttavat päätöksentekoon. Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

18 LÄHTEET Hyyppä, Markku Me-hengen mahti. PS - kustannus: Jyväskylä. Kaakon kaksikon koulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle Kalaoja, Esko Kyläkoulu yhteiskunnallisena ilmiönä Keltikangas Järvinen, Liisa Koulu sosiaalisen pääoman lisääjänä ja elinikäisen oppimisen kasvattajana psykologisen tutkimuksen valossa. Teoksessa: Alatupa, Saija (toim.) Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma - Löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai oppilaasta? Sitran raportteja 75 : Edita Prima. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Tuotehinnasto Korpinen, Eira Kyläkoulu on maaseudun vetovoimatekijä. OPM. Koulukiusaaminen lisääntyy peruskoulun yläluokilla. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:7. Peltonen, Taina Pienten koulujen opetuksen kehittäminen. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja. Perusopetuslaki PHK Oy Kaakon kaksikko Kiinteistöhallinnan kehittäminen PHK Oy Kaakon kaksikko Rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma Pulkkinen, Lea Lapsesta aikuiseksi, mutta miten ja millaiseksi? Kehityksellinen ja yhteiskunnallinen näkökulma persoonallisuuteen. Teoksessa: Metsäpelto, Riitta- Leena & Feld, Taru (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. PSkustannus:Jyväskylä. STM. Terveyden edistäminen kunnassa. STM:n julkaisuja 2006:19. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Tossavainen, Kerttu Terveyden perusta luodaan lapsuudessa. Luento Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Ylinen, Eeva Lähellä rauhallinen maaseutu. Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma Wikipedia. Erityisopetus. Wikipedia: Koulukiusaaminen Kaakon kaksikko/kouluverkkoselvitys (18)

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita.

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita. Fyysinen oppimisympäristö Homeeton koulu ja lähellä kotia. Kaikki kohdat periaatteessa tärkeitä, mutta jäi mietityttämään mitä tällä kyselyllä haetaan. Pieni koulu on parempi. Hyvä fyysinen oppimisympäristö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivsuom 10.8.2005 26, 18.1.2005 9, 30.12.2008 49, 23.8.2010 33, 10.8.2011 50, 1.2.2012 5 Bildsve 11.8.2005 9, 18.8.2010 12, 11.8.2011 11 Sivltk 15.4.2008

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...6 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...7 2.1.1 Mitä arvoja painotetaan?...7

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Itäreitin opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot