UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO"

Transkriptio

1 UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO 2010

2 1. YLEISTÄ Ukko-lämmitys on painovoimainen eli vapaakiertoinen ilmalämmitysjärjestelmä. Sen periaatteet selviävät keskiaukeamalta seikkaperäisesti. Kertaamme vielä olennaiset periaatteet, joilla varmistetaan järjestelmän toimivuus. Painovoimaisen ilmankierron edellytykset ovat; 1. Riittävä lämmönjako tila. (esim. eteisen alaslaskettu katto). 2. Ilman paluukierto saunaan (esim. kynnysraot). 3. Riittävä korvausilma saunaan (esim. ulkoilmasta 150 mm putkella). LÄMMÖNJAON LÄHTÖVENTTIILI LV-1. Katso kuva 4. Ukko-uunin ja vesivaraajan lämmittämä ilma saunasta (tai mahdollisesti muusta tilasta) lämmönjakotilaan johdetaan metallirakenteisella lähtöventtiilillä, jota säädetään käsin lämmöntarpeen mukaan. Saunomisen aikana venttiili on suljettu. Lämmönjakokanavan on oltava poikkipinta-alaltaan riittävä, koska lämpöä ei normaalisti siirrä mikään puhallin. Kanavan ohjeellinen korkeus on 250 mm. Kanavan muodostaa useimmiten sisäaulan alaslasketun katon ja varsinaisen katon välinen tila. Tämä tila voidaan toteuttaa usealla muullakin tavalla. Sovellusesimerkeissä (kuvat 1-2) on esitetty vaihtoehtoja lämmönjakotilaksi. Olennaista on, että yhteys eri huoneisiin saavutetaan mahdollisimman yksinkertaisella ja esteettömällä, helpporakenteisella ja arkkitehtonisesti hyväksyttävällä tavalla. Kanavan rakenne voi olla rakennuslevyä, vaneria, panelia tai kierresaumaputkea. (Lämpötila kanavassa ei ole saunan lämpötilaa korkeampi!) LÄMMÖNJAKOTILA Eräs rakennevaihtoehto lämmönjakotilan poikkileikkauksessa on esitetty kuvassa LAITTEISTON SIJOITTELU Laitteiston perustus on tehtävä rakennusmääräysten mukaisesti tukevaksi ja paloturvalliseksi. Laitteisto sijoitetaan siten, että huoltotoimenpiteet, täyttö, tuhkanpoisto ja nuohous voidaan suorittaa esteettömästi. Huomioon on otettava myös seuraavat suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin: vaakasuunnassa 150 mm, ylöspäin 250 mm ja alaspäin 50 mm. Kiukaan ja varaajan välinen yhdyshormi on luokiteltava HEHKUVAPINTAISEKSI, joten sen osan suojaus on tehtävä asianmukaisesti. (Huomioi Sisäasiainministeriön pelastusosaston luettelointipäätös SM 828/91 sekä RakMk E 8 ja Pelastusosaston julkaisu A 46, jotka ovat kuntasi palotarkastajalla). Suosittelemme käytettäväksi laitteiston läheisissä seinissä tiiltä tai betonia paloturvallisuussyistä, ja siksi, että tiili- ja/tai betonirakenteisiin varastoituu merkittävä määrä lämpöenergiaa, joka parantaa lämmön tasaisuutta. LÄMMÖNSÄÄTÖ HUONEVENTTIILI LV-2 kuva 6. Lämpö huoneisiin virtaa käsisäätöisistä venttiileistä. Ne sijaitsevat seinän yläosassa ja lähtevät kanavan sivusta tai päästä. On huomattava, että lämpö virtaa kanavasta painovoimaisesti vain sivulle ja ylöspäin. Lämmönsäätö-venttiilien tehtävä on toimia virtaussäätönä siten, että saunaa lähimpien huoneiden ja yläkerran huoneiden säätöventtiilit ovat pienemmällä kuin kauimmaisten huoneiden. Säädöt suoritetaan yleensä ensimmäisten lämmityspäivien aikana, eikä niihin ole tarvetta myöhemmin puuttua. Säädöissä voi apuna käyttää lämpömittareita tai omia tuntemuksia. Huoneisiin lämpö virtaa siis yläkautta. Paluuilma takaisin saunaan tapahtuu oven kynnysraosta (30 mm) tai erillisistä virtaussäleiköistä, joiden on oltava lattian rajassa. Näin lämpö leviää huoneisiin tasaisesti. Lämmönjako-tilan puhdistus tapahtuu venttiiliaukoista silloin kun on tarpeellista. Painovoimainen ilmankierto kierrättää pölyä todella vähän, joten lämmönjakotilan puhdistustarvekin on vähäinen. KIERTOILMASÄLEIKKÖ PS-1 kuva 5. Oviin, joista kynnystä ei voi poistaa (esim. kodinhoitohuone, pesuhuone, pukuhuone), asennetaan kuvan mukainen säleikkö. Kiertoilmasäleikön voi asentaa myös oven viereen. Saunan oven pitää olla alta auki vähintään 200 mm. Olennaista on, että paluuilma pääsee kaikista huoneista saunaan takaisin. Osa ilmasta poistuu ilmanvaihdon mukana ulos. Ilmanvaihto suoritetaan siihen liittyvien rakennusmääräysten mukaisesti. (RakMk D2). Raitisilma, jota tarvitaan sekä palamiseen, että talon korvausilmaksi, otetaan suoraan ulkoa saunatilaan riittävän suurella putkella, yleensä vähintään 150 mm. Putken päähän asennetaan lautasventtiili, jota säädetään tarpeen mukaan. Putken sijoittelu tarkemmin SAUNAN POIKKILEIKKAUS kuva 9 ja 10. Kaakeloiduissa seinissä on perusteltua jättää uunin ja varaajan vastaiset seinäpinnat puhtaaksimuuraukselle tai rappaukselle, koska lämpö voi irrottaa kaakeleita. Teräshierretty betonipintainen lattia pysyy uunialueella siisteimpänä. Kattoon laitteiston kohdalle asennetaan asianmukainen tulenkestävä levy 50 mm ilmaraolla, Laitteiston ja palomuurin suojaverhouksen väliin on jätettävä liikkumavaraa vähintään 30 mm. Uunin suuluukun eteen on jätettävä huollon vaatimaa tilaa vähintään 1 metri. Sama pätee sijoitettaessa uuni siten, että uunin täyttö ja tuhkanpoisto tapahtuvat toisen huoneen puolelta. Seinään asennetaan tällöin A 60-luokan palo-ovi, kooltaan sellainen, että uunin vaatimat toimet voidaan siitä suorittaa, esimerkiksi PO-1 PALO-OVI (1000 mm x 600 mm). SIJOITUSVAIHTOEHTOJA kuva 18. Ukko-uuni ja vesivaraaja voidaan sijoittaa usealla eri tavalla käytettävissä olevan tilan mukaan. Sijoittelusta kaavakuvat.

3 3. LAITTEISTON ASENTAMINEN 3. HUOM: KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA JA SUOJA- KÄSINEITÄ KUN KÄSITTELET KERAAMISIA TAI LASIKUITUISIA MATERIAALEJA, VAIKKA NE EIVÄT SISÄLLÄKÄÄN ASBESTIA! Tuo sisään ensiksi vesivaraajan pohjaosa sekä uuni. Säädä ne vaakasuoraan säätöjalkojen avulla. Sovita savukanavan laipat kohdalleen. Asenna keraaminen tiiviste laipan väliin. Kiristä laipan pultit paikoilleen (KUVA 13). Asettele varaajan alaosan sisään valumassaelementit (KUVA 14). Ne tulevat pohjalle ja reunuksia kiertämään, eivät kuitenkaan nuohousluukuksi jäävän laipan kohdalle. Samoin aseta savukaasujen ohjauskivet siten, etteivät savukaasut mene suorinta tietä hormiin, vaan joutuvat virtaamaan koko varaajan pohjan alan. Savukaasuohjaimella voidaan myös säätää vetoa. Jos piippu on pitkä, voidaan savukaasujen pakkokiertoa tehostaa, lyhyellä piipulla ohjataan savukaasut suoremmin. Varaajan alaosan valumassat alentavat varaajan alaosan pintalömpötilaa, tehostavat varaajan veden lämpenemistä ja toimivat lisämassana. Käyttö lopulta osoittaa savukaasuohjainten optimiasennon. Valumassaelementit asennetaan uunin sisälle oikeassa järjestyksessä (KUVAT 16 ja 17). Savukynnys sijoitetaan paikoilleen muutaman viikon kuluttua lämmityksen aloittamisesta. Sillä säädetään kiuaskannen lämpenemistä. Jos talossa on pitkä savupiippu, kynnys voidaan työntää aivan taka-asentoonsa. Lyhytpiippuisessa talossa sitä vedetään 5-10 cm uunin etuseinää kohti. Jos veto on jostakin syystä heikko, jätä savukynnys kokonaan pois! Kiinnitä varaajan alaosan reunuksen päälle lasikuituinen tiivistenauha (KUVA 14). Aseta ruostumaton varaajasäiliö alaosansa päälle. Hormiliitosputki asetetaan paikalleen. Putken ulkohalkaisija on 168,3 mm. Kun liitytään muurattuun savuhormiin, huomioidaan liikkumis/laajenemisvara siten, ettei hormiliitosputki revi itseään irti tiilestä (KUVA 15). Jos hormina on tyyppihyväksytty elementtipiippu, huomioidaan sen tukemisessa valmistajan ohjeet ja ettei sen paino kohdistu vesivaraajan päälle! OHJEELLINEN HORMISUOSITUS: (Huomioi RakMk E3) -pyöreä; halkaisija vähintään 150 mm. -uusi muurattu, 1/1- tai 3/4-kiven hormi. -saneerauskohteissa 1/2-kiven hormi, mikäli pituutta on vähintään 5 m hormiliitoskohdassa. LIITETTÄESSÄ VANHAAN HORMIIN ON PAIKALLISEN PALOVIRANOMAISEN TARKASTETTAVA HORMIN KOKO, KUNTO JA LIITÄNTÄ! Hormiliitosalueen tarkka korkeus lattiasta riippuu varaajan läpi tulevan savuputken ja muuratun hormin välisestä etäisyydestä. Peruskorkeus on 190 cm keskelle. Hormiliitosputken nousu on 8 % eli 8 cm/1 metri. SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT kuvat 11 ja 12. SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT ON SUORITETTAVA AMMATTI- TAITOISESTI JA VOIMASSA OLEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA HYVÄKSYTTYJÄ LVIS-SUUNNITELMIA NOUDATTAEN! Vesivaraajassa on putkiyhde R 2 sähkövastukselle. (Lisävarusteena toinen putkiyhde). Muut kuusi yhdettä ovat R 3/4. Sähkövastus voi olla teholtaan 4,5...6 kw, pituus MAX. 450 mm. Huomioi paikallisen sähkölaitoksen ohjeet! Vesivaraaja on ruostumatonta terästä ja sisältää kuumaa vettä, joten kytkentäosien on oltava näitä vaatimuksia vastaavia. Silloin kun taloon halutaan asentaa erillinen sähköinen lämminvesivaraaja (kuva 21), kannattaa se kytkeä sarjaan Ukko-varaajan kanssa siten, että Ukko-varaajan lämminvesiputki tulee erillisen varaajan tulovedeksi. Näin tulovesi on useimmiten vähintään esilämmitettyä ja sähköenergiaa säästyy. UKKO-VARAAJA EI OLE PAINEASTIA! Sähkö- ja putkimiehen suoritettua varaajan kytkennän, täytetään varaaja vedellä.

4 4.a. LÄMMITYS ENSIMMÄISEN VIIKON AIKANA 4. Tulenkestävistä valumassoista poistuu ensimmäisen lämmitysviikon aikana kosteutta. Kosteus on massojen valun jälkeistä tai varastoinnin aikana muodostunutta kosteutta, kidevettä, joka vaatii poistuakseen jonkun verran lämmitystä. Lämmitys on aloitettava varovasti, jotta kosteus voi poistua rauhallisesti. Voimakkaasti lämmitettäessä voi kidevesi höyrystyessään aiheuttaa valumassakappaleen sisälle suuren paineen. Tällöin valumassa voi jopa räjähtää syntyneestä höyrynpaineesta. Jos valumassoista alkaa kuulua kiehumisen ääniä, on tulta heti hillittävä. Lämmitys voidaan aloittaa, kun varaaja on täynnä vettä. Ensimmäisen viikon aikana poltetaan pari kourallista puuta, kahdesta kolmeen kertaan päivässä. Tänä aikana on savupelti pidettävä auki. Löylykupu ja kivet kannattaa asettaa paikoilleen vasta kuivumisen jälkeen. Valumassoista lähtee kostea tuoksu niiden kuivuessa. Tuoksun hävittyä voidaan vähitellen lisätä polttopuumääriä. HUOM! HUOLIMATTOMAN ALKULÄMMITYKSEN AIHEUTTAMIA VALUMASSOJEN VAURIOITA EI TAKUU KORVAA! 4.b. YLEISIÄ LÄMMITYSOHJEITA Ukko-uunin monipuolisuutta korostaa se, että lämmitysaineina voidaan käyttää puuta klapina, pellettejä ja puuhiiltä, sekä veden lämmittämiseen myös sähköä. Seuraavat ohjeet klapilämmitykseen: 1. Avaa savupelti (savupellit). Silloin kun uuni on pitkään ollut käyttämättömänä ja tuntuu ettei ole vetoa, polta varaajan alaosassa tai hormin nuohousluukussa paperitukko. 2. Tarkasta, ettei tuhkalaatikko ole täynnä. Täysi tuhkalaatikko estää ensiöilman virtauksen ja heikentää palamistapahtumaa. Arina voi vaurioitua. Tuhkalaatikko on tyhjennettävä tarpeeksi usein. 3. Arinan puhdistaminen tapahtuu parhaiten pyöräyttämällä se ympäri. Tällöin tukokset varisevat tuhkalaatikkoon. 4. Uuniin ladotaan puita korkeintaan suuaukon puoleen väliin asti. Alimmaiseksi voidaan pinota lämpimitaltaan suurempia puita. Puiden päälle esim. sanomalehdestä rypistelty sytyke. Sytykkeiden päälle muutama pieni klapi. Sytytä tuli ja sulje luukku. 5. Sytytysvaiheessa, pidä tuhkaluukkua auki n. 5 cm. Kun tuli on varmasti syttynyt, säädä ensiöilma eli tuhkaluukun rako n. 1 cm:ksi. Toisioilman saantia säädetään uuninluukussa olevalla venttiilillä. 6. Lisää puita vasta sitten, kun edellinen pesällinen on palanut kuumaksi hiillokseksi. Silloin puun lisäyksen aikana savuttaminen on vähäisintä. Paras tulos saadaan, kun poltettava puumäärä syötetään useammassa erässä. 7. Uunissa voidaan hävittää polttamalla, ja samalla muuttaa lämmöksi, kaikki poltettavaksi sallittu talousjäte. Jätteiden poltto vaatii korkean (>400ºC) lämpötilan, joten polta ensin 1-2 pesällistä puita, ja vasta sitten jätteet. Varmista ympäristöviranomaislta, mitä talousjätteitä saa polttamalla hävittää. 8. Sulje savupelti tunnin kuluessa siitä kun hiillos on kokonaan sammunut. Vakiosavupellissä on aukko, joka estää pellin täydellisen sulkeutumisen. 4.c. UKKO-UUNIN KESTÄVYYTEEN JA LÄMMITYKSEN TALOUDELLISUUTEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA MILLOIN RAKENNUKSESSA ON PITKÄ (yli 5m) JA HYVÄVETOINEN HORMI, ON VETOA HILLITTÄVÄ: Erityisesti kaksi- tai useampikerroksisissa rakennuksissa voi esiintyä liian voimakasta vetoa. Sitä hillitään pienentämällä ensiö- ja toisioilmaa ja savupellillä kuristamalla. Liiallisesta vedosta aiheutuu tulipesälle liian suuri lämpökuormitus. Tällöin valumassojen kestoikä pienenee ratkaisevasti. Hormin veto vaihtelee myös rakennusta ympäröivän maaston mukaan. Jos talo on matalassa laaksossa, tarvitaan pitkä hormi vedon takaamiseksi, kun taas korkealla mäellä lyhytkin hormi riittää. Tarkkailemalla palamistapahtumaa saadaan veto sopivaksi. SAHAPINNAN JA PIENEN PUUN POLTTO: Sahapintojen ja muiden pieniläpimittaisten puiden poltossa on muutama huomionarvoinen seikka. Ukko-uunin tehoksi on suunniteltu 30 kw. Kun poltetaan 10 kg puita (eli n. 1 kantamus) tunnissa, saadaan uunin tehoksi noin 30 kw (85 % teholla). Kuivia risuja ja sahapintoja on mahdollista polttaa jopa 20 kg tunnissa, koska ne palavat nopeasti. Tällöin tulipesä saa liian suuren lämpökuormituksen, josta seuraa VARAAJAN VEDEN KIEHUMINEN: Jos varaajan vesi alkaa kiehua, saa sen loppumaan nopeasti, avaamalla kuumavesihanan. Normaalissa käytössä ei ole yleensä vaaraa veden kiehumisesta. Veden lämpötila on normaalisti ennen lämmitystä C ja lämmityksen jälkeen C. Varaajan lämpötilan nousu on normaalisti 8-12 C tunnissa lämmityksen aikana.

5 5. MILLAISET OVAT PARHAAT LÄMMITYSTAVAT PALAMISEN KANNALTA? Uunin ja poltettavan puun tavoille on opeteltava. Jos uunin sisusta (erityisesti väliseinä) loimottaa punaisena, on todennäköisesti syötetty liian paljon puuta uuniin, joten pienennetään kerralla syötettävän puun määrää. Savukaasulämpömittari ( ºC) hormiliitosputkessa on toinen hyvä tarkkailuväline. Mittarin tulisi optimioloissa näyttää ºC, tällöin ei mene lämpöä harakoille. Jos lukema selvästi ylittää 250 C, on syytä nuohota varaajan putki esimerkiksi harjalla NS-1 NUOHOUS- HARJA VARAAJAAN. Savupiipusta tulevan savun väri tulisi olla vaalean harmaata, lähes väritöntä, tällöin palamisen voidaan sanoa tapahtuvan lähes täydellisesti. Savu voi sytytys- ja lisäyshetkellä olla näkyvämpää. 5. SAUNOMINEN Sauna on kylpykunnossa lämmitys jakson loppupuolella ja muutamia tunteja sen jälkeen. Ennen lämmityksen aloittamista suljetaan lämmönjaon lähtöventtiili LV-1, jolloin saunan lämpötila alkaa kohota lämmityksen edetessä. Kiuaskannen keston kannalta on suositeltavaa, että löylyvesi on kuumaa ja heitettävät annokset kerrallaan pieniä. Tämä vähentää kanteen kohdistuvaa lämpöshokkia ja lisää saunomisnautintoa. VTT: suorittamassa testissä poltettiin täysi pesällinen koivuhalkoja. Hiilloksen päälle lisättiin 30 min. välein 3 kg halkoja. Kokeen aikana puuta poltettiin noin 30 kg ja kokeessa paloaika oli 3 tuntia 20 min. Eli keskimäärin tunnin aikana paloi noin 10 kg puuta. VTT:n testiin viitaten näin saat parhaan ja taloudellisimman tuloksen: -Polta aluksi yksi pesällinen. -Lisää hiilloksen päälle 2-4 kg puuta min. välein (puiden koosta riippuen). -Tarkkaile tunnissa poltetun puun määrää (tulisi olla 7-12 kg). -Veden lämpötilan tulisi nousta kolmen tunnin aikana C, tällöin säädöt ja poltetun puun määrät ovat kohdallaan. -Normaalin omakotitalon lämmitys vaatii talvella kg puita päivää kohden. Mitä paremmin hallitset lämmityksesi niksit, sitä vähemmän kuluu puita. Sauna kuivuu nopeasti saunomisen jälkeen, koska sen rakenteet ovat jatkuvasti lämpimät, joten lämmönjaon lähtöventtiilin LV-1 voi avata tarvittaessa melko pian saunomisen jälkeen. Pesuhuone on erinomainen pyykinkuivaustila. 6. HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA UKKO-UUNI-laitteisto on helppohoitoinen. Seuraavat toimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen. Suorittamalla ne tunnollisesti saat lämmityksestäsi parhaan tehon ja hyödyn: 1. Tuhkalaatikon tyhjennys palamattomaan ja kannelliseen astiaan. Tuhka on hyödyllistä ainetta luonnonlannoitteena. Se sopii hyvin sellaisille kasveille, jotka eivät ole kloorinarkoja. 2. Savukanavan nuohous. Vesivaraajan pohja on hyvä nuohota usein omatoimisesti sopivalla teräsharjalla. Varaajan läpi kulkeva savuhormi puhdistuu parhaiten NS-1 nuohousharjalla. Puhdistus parantaa laitteiston vedenlämmitystehoa ja uunin vetoa. Nuohousaukot sijaitsevat varaajan alaosassa sekä hormiliitosputkessa. Puhdistustöiden ajaksi avaa savupelti ja sulje huoneisiin johtava lämmönjaon lähtöventtiili LV Polttopuun säilyttäminen. Suosittelemme polttopuun säilyttämistä erillisessä, ilmavassa ja kuivassa varastossa. Määräykset sanovat polttopuun säilyttämisestä uunin läheisyydessä seuraavaa: -Puita ei saa säilyttää tulipesän yläpuolella. -Puuvarastoa tai -laatikkoa ei tarvitse suojata jos sen ja tulisijan väliin jätetään 150 mm ilmarako. -Jos varasto sijoitetaan uuniin kiinni, väliin on tehtävä suojamuuri. -Puuvaraston pintalämpötila ei saa ylittää +80 C. 5. Elektronisen UKKO-AIR ilmanpuhdistimen (lisävaruste) puhdistus laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 6. Lämmönjakotilan puhdistus tarpeen mukaan pölynimurilla. 3. Viranomaisten ohje: - nokipalosta, sammuneestakin, on aina ilmoitettava aluehälytyskeskukseen!

6 UKKO-LÄMMITYKSEN SOVELLUSESIMERKKEJÄ 6. KUVA (1): ASUINKERROS parveke tupa mh PIIRUSTUSMERKKIEN SELITYKSIÄ KÄSINOHJATTAVA LÄMMÖN- SÄÄTÖVENTTIILI. NUOLI ILMAISEE ILMAVIRRAN SUUNNAN. keittiö kodinh. wc vh vh NOUSUHORMI. KIERTOILMASÄLEIKKÖ. NUOLI ILMAISEE ILMAVIRRAN SUUNNAN. LÄMPÖKANAVISTON LÄHTÖPÄÄ. mh mh LÄMMÖNJAKOTILA. (toteutettu alaslaskettuna kattona) KUVA (2): KELLARIKERROS taimikasv. takkah. mh tk nousuhormi vh vh kellari työvaatt. wc sauna kodinh. sk pesuh. puuvarasto korvausilma ovi alta auki 200 mm

7 250 LÄMMÖNJAKOTILA 7. KUVA (3) : LÄMMÖNJAKOTILAN POIKKILEIKKAUS MAHDOLLINEN NOUSU YLÄKERTAAN 250 LÄMMÖNJAKOTILA 100 HUONEVENTTIILI LV-2 KEHYS LÄMMÖNJAON LÄHTÖ- VENTTIILI LV-1 SAUNA SISÄVERHOUS MAHD. JATKO-OSA (TIIVISTYS ILMASTOINTI- TEIPILLÄ) MATERIAALIESIMERKKI: KOVALEVY 3.2 MM LÄMMÖNJAKOTILA HUONETILA KUVA (4) : LÄMMÖNJAON LÄHTÖVENTTIILI LV-1 Kääntyvä säätöläppä Kehys Mahdollinen jatko-osa tai eletroninen UKKO-AIR ilmansuodin (lisävaruste) KUVA (5) : KIERTOILMASÄLEIKKÖ PS-1 -puurakenteinen -upotetaan oven alaosaan tai seinään (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää toisentyyppisiäkin virtaussäleikköjä)

8 LÄMMÖNJAKOTILA (jatkuu) 8. KUVA (6) : HUONEVENTTIILI LV-2 -Käsinohjattava -Huonekohtainen -Sijoitetaan suunnitelmassa määriteltyyn kohtaan AUKKO 400 mm X 100 mm KUVA (7) : A Huoneventtiili LV-2 Säätölevy (kerrosten välinen tasapainotus) esim. 20 mm vaneri Lämminilmakanava (500 mm x 250 mm) Aukko, jonka virtausta säädetään säätölevyllä (koko esim. 300 mm x A KUVA (8) : A 70 mm eriste (esim. selluvillaa) Välipohja 200 mm eriste, kanavan ja saunan osalta asuinkerrosten välillä (esim. selluvillaa) Väliseinä 3.2 mm kovakuitulevy (sileäpuoli kanavaan päin) esim. paneli A

9 SAUNA 9. KUVA (9):: Iso UKKO-UUNI, lämmönjaon periaate. Kevyt suojaus, esim. 10 mm LUJA A + ilmaväli 50 mm 400 Lämmönjaon lähtöventtiili LV-1 Raitisilmaputken hattu (putken pää nostetaan lumirajan yläpuolelle) Raitisilmaputki PALO-OVI ABO PO-1 Vapaa tila väh mm Oven alaosa auki 200 mm Rei itys veden poistumista varten (kondenssivedon takia) Esim. PVC--150 (maan alla) ja saunassa metalliputki. Putken pää lattiatasosta 1800 mm. KUVA (10): Takka-Ukko, lämmönjaon periaate Lähtöventtiili 250 mm Huoneventtiili LV-2 Raitisilmaputken hattu (putken pää nostetaan lumirajan yläpuolelle) Raitisilmaputki Rei itys veden poistumista varten (kondenssiveden takia) Esim. PVC-150 (maan alla) ja saunassa metalliputki. Putken pää lattiatasosta 1800 mm.

10 ISON UKON VESIVARAAJA 10. KUVA (11) : Liitäntä-esimerkit: R 3 / 4 (täyttö) R 3 / 4 (lämpömittari) 150 R 3 / 4 (lattialämmitys) 200 R 2 (sähkövastus, pituus max. 450 mm) 230 R 3 / 4 (lattialämmitys) R 2 (sähkövastus, lisävaruste) R 3 / 4 (lattialämmitys) R 3 / 4 (tyhjennys) KUVA (12) : 610 Asennusaukko LV-kierukalle 27 mm läpivientireiät LK 35 ja LK 35 A kierukoille 710 Savuhormi HUOM! KÄYTETTÄVIEN KYTKENTÄOSIEN ON OLTAVA KUUMANKESTÄVIÄ JA YHTENSOPIVIA RST-YHTEIDEN KANSSA! SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT ON SUORITETTAVA AMMATTITAITOISESTI JA VOIMASSAOLEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN!

11 ISON UKON KOKOAMINEN / VESIVARAAJA 11. KUVA (13) : KUVA (14): Kiukaan metallikuoret Valumassat ladotaan varaajan alaosaan pohjalle lappeelleen ja reunukselle syrjälleen. P2 Keraaminen tiiviste P3 P3 Savukanavan suojakivi P2 Varaajan alaosa P1, 3kpl P4, 2kpl P3 ILMA P2 P3 Nuohousluukku Säätöjalat Keraaminen tiiviste 8x20, 4 kpl Savukaasun ohjauskivet P2 ja P3 säädetään siten, että pakkokierto saavutetaan ja toisaalta veto säilyy hyvänä. 3kpl P1 290x185x30 3kpl P2 300x160x45 6kpl P3 200x 160x40 2kpl P4 480x180x30 KUVA (15): Hormiliitosputki, Ø 168, 3mm Nuohousluukku Savupelti Lämminvesikierukka Varaaja Löylykupu Mahdollinen sähkövastus Keraaminen tiiviste

12 TAKKA UKON KOKOAMINEN 12. KUVA (16): 11 Kansi, 3 osaa 7 Takaosa, yläpuoli 10 Väliseinä, yläpuoli 9 Väliseinä, alapuoli 3 Takaosa, alapuoli 6 Vasen sivuosa, yläpuoli 4 Vasen sivuosa, alapuoli 2 Arinaelementti Savukynnys 6 Oikea sivuosa, yläpuoli 8 Etuosa, yläpuoli 4 Oikea sivuosa, alapuoli 5 Etuosa, oikea puoli 1 Etuosa, alapuoli 5 Etuosa, vasen puoli Luukun arinakivi ISON UKON KOKOAMINEN KUVA (17): 11 Kansi, 3 osaa 7 Takaosa, yläpuoli 10 Väliseinä, yläpuoli 9 Väliseinä, alapuoli 3 Takaosa, alapuoli 6 Vasen sivuosa, yläpuoli 4 Vasen sivuosa, alapuoli 2 Arinaelementti Savukynnys 6 Oikea sivuosa, yläpuoli 8 Etuosa, yläpuoli 4 Oikea sivuosa, alapuoli 5 Etuosa, oikea puoli 1 Etuosa, alapuoli 5 Etuosa, vasen puoli

13 SIJOITUSVAIHTOEHTOJA 13. KUVA (18) : Mittakaavassa 1:20 SUUNNITTELUVAIHEESSA OLENNAISIA TIETOJA OVAT: -Mille kulmalle varaajan yhteet. -Savuputken sijainti. -Uunin ja varaajan sijainti toisiinsa nähden. -hormiliitosputken pituus. VARAAJA JA KIUAS VOIDAAN SIJOITTAA ERI TILOIHINKIN SEURAAVIN EHDOIN: -Varaajatilasta on oltava yhteys hormiin. -Varaaja- ja saunatila koteloidaan samaksi ilmatilaksi (yhteys venttiileillä).

14 PIKKU-UKON KOKOAMINEN 14. KUVA (19) : 5/ 6 5/ 8 5/ 3 5/ 4 5/ 3 5/ 1 5/ 7 5/ 5 5/ 7 5/ 5 5/ 1 5/ 2 Salmiakki 5/ 9 Pohjaelementit 6 kpl Huom. 5/3 kivet ovat kannessa kiinni

15 Periaatekaaviot 15. KUVA (20) : Lämminvesikierukka 400 Lämpömittari 3/ Lattialämmitys lähtö 3/4 Uunin pohja päältäpäin katsottuna 890 Lattialämmitys paluu 3/4 Sähkövastus 2 Tyhjennys 3/ Periaatekaavio, pikku Takka-Ukko sähkövaraaja KUVA (21): Sähkövaraaja Hormiliitosputki Ø 127 lämmin vesi kylmä vesi

16 UKKO-UUNIN ASENNUSPERIAATE: -Polttoaineen syöttö puuvaraston puolelta seinän läpi. 16. KUVA (22): 88 mm kevytharkko, esim. Siporex Löylyhuone Tiiliseinä Puurunkoinen väliseinä Korvausilmaventt. Puuvarasto Levy A60, vrt oheinen det. 1 Palo-ovi A60, 1000 x 600 mm Huoltoluukku lattiatasossa nuohousta varten sekä mahd. sähkövastuksen kohdalla säätöä ja huoltoa varten. Detalji 1, 1:10 Siporex 88 mm Eriste Runkotolppa Sisäverhouslevy Kaksinkert. n.k. kiukaantaustalevy 8 mm, upotetaan Siporexiin n. 30 mm

17 Periaate-piirrokset: 17. KUVA (23): Ukko-uuni ja aurinkolämpökerääjät Aurinkolämpökerääjät Lämpökanava LK-35A Pumppu- ja säätö yksikkö RAITISILMAPUTKI KUVA (24): Ukko-uuni ja LTO = lämmönjaon lähtöventtiili =huoneventtiili LTO Lämpökanavointi 2425 RAITISILMAPUTKI

18 Lämpimästi puulla Ruisaumantie 19, Siilinjärvi GSM

Varaavien uunien lämmitysohjeita

Varaavien uunien lämmitysohjeita Varaavien uunien lämmitysohjeita HRRRRR!!! TÄNNEHÄN JÄÄTYY Uunin valmistaja tai muuraaja antaa käyttöohjeet valmistamalleen uunille. Uuden tulisijan lämmitys aloitetaan varovasti. Seuraavat ohjeet on laadittu

Lisätiedot

KOTA RETRO-KAMIINAN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE

KOTA RETRO-KAMIINAN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE 1 KOTA RETRO-KAMIINAN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE KOTA RETRO 3140 KOTA MINIRETRO 3150 2 KOTA RETRO-KAMIINA, TNRO 3140 KOTA MINIRETRO TNRO 3150 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Tekniset tiedot 2. Yleistä 3. Asennus

Lisätiedot

PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PUULIEDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE HUOMIO! Liesi on valurautaa. Materiaali vaatii "esilämmityksen" ennen varsinaista käyttöönottoa. Ensimmäinen lämmitys on tehtävä varoen, pienellä vedolla ja kovaa kuumuutta

Lisätiedot

Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Tässä nuohoojan oppaassa ovat tärkeimmät Tulikiviuunien paloturvallisuuteen liittyvät seikat sekä ohjeita nuohoojalle Tulikivi-uunien puhdistamiseen

Lisätiedot

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE

KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE 1. TEKNISET TIEDOT Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mitat korkeus (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15 leveys (mm) halk. 500

Lisätiedot

Porin Matti uunin asennus- ja käyttöohje

Porin Matti uunin asennus- ja käyttöohje Porin Matti uunin asennus- ja käyttöohje Kiitos että tein hyvän valinnan ja valitsit maan mainion Porin Matti tulisijan! On hyvin hyödyllistä, että perehdyt tähän ohjekirjaan hyvissä ajoin. Kuten tunnettua

Lisätiedot

NARVI 16 NC, 20 NC, 24 NC ja 20 NC VS (vesisäiliö) -KIUKAIDEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

NARVI 16 NC, 20 NC, 24 NC ja 20 NC VS (vesisäiliö) -KIUKAIDEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE FI NRVI 16 NC, 20 NC, 24 NC ja 20 NC VS (vesisäiliö) -KIUKIDEN SENNUS-, KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE Narvi Oy Yrittäjäntie 14 FI-27230 LPPI, FINLND Tel. 0207 416 740 www.narvi.fi narvi@narvi.fi FI SENNUS-, KÄYTTÖ-

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa?

Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa? Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa? Esityksen sisältö 1. Oikea tapa sytyttää?!? Mistä on kyse? 2. Hiukkaspäästöjen syntyminen 3.

Lisätiedot

Asennuskuvat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asennuskuvat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Asennuskuvat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suojaetäisyydet Suojaetäisyydet tulenarkoihin rakenteisiin sivulle verkosta taakse verkosta eteen luukusta ylös kattoon poistoputkesta 100mm 100mm 500mm 1000mm Suojaetäisyydet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2014. Tulia L100/550 erikoismalli 1

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2014. Tulia L100/550 erikoismalli 1 TULIA Varaavat tiilitulisijat 2014 Tulia L100/550 erikoismalli 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä.

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet:

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet: Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000 Käyttöohjeet: Asennus ja käyttöönotto Jos lujitemuovinen allas toimitetaan osina, puretaan ensin altaasta kaikki mukana olevat tarvikkeet. Tasaiselle alustalle

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti. Pätkittäin puulämmityksestä

Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti. Pätkittäin puulämmityksestä Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti Pätkittäin puulämmityksestä Puu on kotimainen, uusiutuva polttoaine. Puunpoltto ei kiihdytä ilmastonmuutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia

Lisätiedot

Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan pystyssä ja kuivassa, lämpimässä tilassa asennukseen saakka.

Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan pystyssä ja kuivassa, lämpimässä tilassa asennukseen saakka. SÄILYTYS Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan pystyssä ja kuivassa, lämpimässä tilassa asennukseen saakka. PAKKAUSSISÄLTÖ Kiuaskivet eivät kuulu toimitukseen. Tarkista eri osien kunto silmämääräisesti

Lisätiedot

Varaava REG takka. Elementtirakenteisen REG takan rakenne. REG takka Basic 800 alaliittymä Viistekulmat edessä ja takana Antiikkilaasti Luukku: Musta

Varaava REG takka. Elementtirakenteisen REG takan rakenne. REG takka Basic 800 alaliittymä Viistekulmat edessä ja takana Antiikkilaasti Luukku: Musta Takat kamiinat Varaava REG takka Varaavat REG takat ovat kotimaisia. Tulisijat koostuvat päällekkäin asennettavista valuelementeistä. Materiaalina käytetään tulenkestävää valumassaa, jota on käytetty tulisijojen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

1 Käyttöohjeet... 3. 2 Ylläpito ja muut ohjeet... 6 3 Takkasydämen suoritusarvot... 7

1 Käyttöohjeet... 3. 2 Ylläpito ja muut ohjeet... 6 3 Takkasydämen suoritusarvot... 7 KIT 100 käyttöohje 1 Käyttöohjeet... 3 1.1 Alkuvalmistelut... 3 1.2 Tulisijan käyttöönotto... 3 1.3 Sytytys... 4 1.4 Puiden lisäys... 4 1.5 Lämmityksen lopettaminen... 5 2 Ylläpito ja muut ohjeet... 6

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE

VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE VER 1.4 SISÄLTÖ 1 TERVETULOA IN TULISIJAN KÄYTTÄJÄKSI 1 2 UUDEN TULISIJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 3 ENNEN TULISIJAN LÄMMITYSTÄ OTETTAVA HUOMIOON 2 3.1 Turvallisuus 2 3.2

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

Valmispiippu RONDO PLUS

Valmispiippu RONDO PLUS Valmispiippu RONDO PLUS Valmispiippu Rondo Plus hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu Rondo

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

AALTO-ARINA KIUASARINAN A

AALTO-ARINA KIUASARINAN A AALTO-ARINA KIUASARINAN A AALTO-ARINA uusi ratkaisu tehokkaaseen puun hyödyntämiseen Innovatiivinen patentoitu arinarakenne Pat.no FI -121285 Puut syttyvät paremmin Tehokkaampi palotapahtuma Puhtaammat

Lisätiedot

www.aaltoarina.fi Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg -1lohk./2harj. EAN 6430039880092 Hinta: 33,00

www.aaltoarina.fi Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg -1lohk./2harj. EAN 6430039880092 Hinta: 33,00 AA09>AA105 Pat.nro. 121285 Lue turvallisuusohje Sivu 1 AA09 Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg -1lohk./2harj. EAN 6430039880092 Hinta: 33,00 AA09 sopivuus - Misa 11206 20m³ AA34 Kiuasarina

Lisätiedot

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1 MAGIC KAMIINA Omistajat käsikirja ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET Sivu 1 JOHDANTO Onnittelut! Olette investoineet energiatehokkaaseen ja laadukkaaseen tuotteeseen - MAGIC kamiinaan. Investointisi antaa

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140 1/11 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Aurinkokiuas Lupaus 140 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöliittoyhteisö 2015 Yksityiset vuokranantajat Taloyhtiöt, KOY:t Vuokrataloyhteisöt Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 14, 21 ja 28 -Kiuas / -Bastuugn Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 12.2013 Teuvan Keitintehdas Oy www.parrasauna.fi Keitintehtaantie 29, FI-64700 Teuva Puh: 0207 851 600, Fax: 0207

Lisätiedot

Building value. TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje

Building value. TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje Building value TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje Takka-leivinuunin lämpösydän on tehokas, varaava tulisija, johon on yhdistetty pieni leivinuuni, joka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

TAKKA/LEIVINUUNI Elementit ja toimituspaketti

TAKKA/LEIVINUUNI Elementit ja toimituspaketti TAKKA/LEIVINUUNI Elementit ja toimituspaketti (ks. asennusohjeet: www.takkatuli.com) 7. Leivinuunin suuluukkuelementti kpl 6. Suuluukkuelementti kpl 5. Sisähattuelementti kpl 4. Leivinuunin takaseinäelementti

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

Hopealoimu-tulisijan lämmitysohjeet

Hopealoimu-tulisijan lämmitysohjeet Hopealoimu-tulisijan lämmitysohjeet Ohjeen sisällys: 1 Yleistä puulämmityksestä 2 Tulisijan ja rakennuksen ilmastointi 3 Käyttöönottovaiheen alkulämmitys 4 Varaavan tulisijan lämmittäminen 5 Takkaleivinuunin

Lisätiedot

ERKKERITAKKA Elementit ja toimituspaketti (ks. asennusohjeet: www.takkatuli.com)

ERKKERITAKKA Elementit ja toimituspaketti (ks. asennusohjeet: www.takkatuli.com) ERKKERITAKKA Elementit ja toimituspaketti (ks. asennusohjeet: www.takkatuli.com) 11. Suuluukkuelementti 1 kpl 10. Sisähattuelementti 1 kpl 9. Tuliputkielementti 1 kpl Erkkeritakan tarvikkeet: Energia-sydän

Lisätiedot

AK-kiukaat Tuotemallisto 2013

AK-kiukaat Tuotemallisto 2013 Kertalämmitteiset AK-kiukaat Tuotemallisto 2013 Aidon lämmön lähteillä. Legendaarinen & jäljittelemätön Legendaarisen Aito AK-kiukaan pitkistä ja pehmeän hapekkaista löylyistä on moni löytänyt saunomisen

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 3.2.2015 2 Savukaasujen lämpötila on alhainen, koska lämpö varautuu tehokkaasti runkoon. Kaksoispolton ansiosta päästöt ovat todella vähäisiä Savukaasut nousevat vielä kerran ylös (tuplakierto)

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat

Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat Arimax puulämmitys Arimax ja 60 alapalokattilat Arimax 20 yläpalokattilat Arimax 2KP ja KP käänteispalokattilat Arimax 1100 ja 10 lämminvesivaraajat Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat Arimax kiinteän

Lisätiedot

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI

KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI KUN SAAVUT KÄMPÄLLE (KARHUKOLO) -Kytke palovaroittimien patterit ja tarkista että ne toimivat -tarkista että sammuttimet

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 TERRASS + KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN TERASSILLE 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 8 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti Suojattuhattu Kartiohattu Sadehattu Tukivanne Piippujakso Myrskykaulus Läpivientipelti Aluskatteen läpivienti Piippujakso Seinätuki Seinäkulmatuki Säädettävä jakso Mittausjakso 22,5 o Käyrät 135 o T-jakso

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

TULISIJAN KÄYTTÖOHJE Tämä ohje tulee liittää rakennuksen käyttö- ja hoito-ohjeisiin.

TULISIJAN KÄYTTÖOHJE Tämä ohje tulee liittää rakennuksen käyttö- ja hoito-ohjeisiin. TULISIJAN KÄYTTÖOHJE Tämä ohje tulee liittää rakennuksen käyttö- ja hoito-ohjeisiin. VARAAVAN TULISIJAN KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET Ennen uuden tulisijasi käyttöönottoa on hyvä tutustua huolellisesti käyttöohjeisiin.

Lisätiedot

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Aikoinaan joka kodissa oli Porin Matti - uuni, joka lämmitti huoneen kuin huoneen kovallakin pakkasella. 1980- ja 90-luvuilla moderniuden huumassa Matteja

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Piipunhattu. Saatavana lisävarusteena. Kevytsorabetonikuori Palamaton kiviainesmateriaali. Luokka A1, paksuus 30 mm. Kasettipelti, ruostumaton teräs

Piipunhattu. Saatavana lisävarusteena. Kevytsorabetonikuori Palamaton kiviainesmateriaali. Luokka A1, paksuus 30 mm. Kasettipelti, ruostumaton teräs Aito valmispiippu onpiippu - elementti LATTIAsTA LÄHTEVÄ Piipunhattu SAVUKAASUImuri Saatavana lisävarusteena Liukuholkki Ruostumaton teräsputki Mahdollistaa hormiputken lämpölaajenemisen Kevytsorabetonikuori

Lisätiedot

Made by NARVI Oy Finland. Kota Liesi (Oikea 102044, Vasen 102244) Asennusohje

Made by NARVI Oy Finland. Kota Liesi (Oikea 102044, Vasen 102244) Asennusohje Made by NARVI Oy Finland Kota Liesi (Oikea 102044, Vasen 102244) Asennusohje Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Tekniset tiedot 3 3. Lieden rakenne 3 4. Perustus ja suojaetäisyydet 3 5. Liittäminen savuhormiin

Lisätiedot

Miksi ja milloin puulämmitys pilkkeillä kannattaa

Miksi ja milloin puulämmitys pilkkeillä kannattaa Miksi ja milloin puulämmitys pilkkeillä kannattaa TTS Työtehoseura ry 23.11.2017 Rajamäki klo 17-19 Tomi Bremer Metsän Woima Oy Energian kokonaiskulutus Suomessa 1960-2012 Puu on tärkein energianlähde

Lisätiedot

LÖYLYN LÄHTEILLÄ AITO KIUKAAT. 16-24, Verkko ja SK WWW.NARVI.FI

LÖYLYN LÄHTEILLÄ AITO KIUKAAT. 16-24, Verkko ja SK WWW.NARVI.FI LÖYLYN LÄHTEILLÄ AITO KIUKAAT 16-24, Verkko ja SK WWW.NARVI.FI Yleisiä ohjeita kiukaan valintaan Sauna on suomalaisille paikka, jossa rentoudutaan ja nautitaan. Nautinnon takaamiseksi tulee kiukaan valinnassa

Lisätiedot

Tiili. Luotu ihmiselle. Lämpösydämet tiilitulisijoihin

Tiili. Luotu ihmiselle. Lämpösydämet tiilitulisijoihin 4.1 1.10.2004 Tiili. Luotu ihmiselle. Lämpösydämet tiilitulisijoihin 1 Varaavat Lämpösydämet tiilitulisijoihin VALMIS SYDÄNOSA MUURATTU KUORI VAPAASTI MUOTOILTAVISSA 2 Takka-leivinuunin Lämpösydän Lämpösydämien

Lisätiedot

Hormi päältä. BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje. S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t

Hormi päältä. BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje. S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t Hormi päältä BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t BALLADI -takkauunin asennus-, hoito- ja käyttöohje Ennen uunin asennustyön aloittamista huomioitavat

Lisätiedot

Hormiliitos takaa alhaalta. BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje. S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t

Hormiliitos takaa alhaalta. BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje. S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t Hormiliitos takaa alhaalta BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t BALLADI -takkauunin asennus-, hoito- ja käyttöohje Ennen uunin asennustyön aloittamista

Lisätiedot

1 / 2015. www.warmauunit.com

1 / 2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 1 / 2015 www.warmauunit.com Ajattele ympäristöä sekä luontoa ja lämmitä puulla tuet puhtaampaa tulevaisuutta Kokemus takaa laadun Warma-Uunit Oy on uusikaupunkilainen perheyritys, jolla

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Uusimpia kokemuksia verhoseinistä

Uusimpia kokemuksia verhoseinistä Uusimpia kokemuksia verhoseinistä Alapohjan lämmityskapasiteetti VENE Verkostot karjatalouden edistäjinä OULU - EDEN 7.2. 212 Tapani Kivinen, MTT Jorma Heikkinen VTT Ismo Heimonen VTT Uusimpia kokemuksia

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihie on valittavissa

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi + = Kontio 1 Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta Valmistulen henkilökunta huolehtii kaikista talotoimitukseen liittyvistä tulisij a-asioista. Laadukkaaseen palveluun kuuluu sinulle sopivan

Lisätiedot

je h o ö t t y ä k ja - s u n n e s A i - r u h u Hormiliitos takaa P w w w. u u n i s e p a t. f i

je h o ö t t y ä k ja - s u n n e s A i - r u h u Hormiliitos takaa P w w w. u u n i s e p a t. f i Hormiliitos takaa P u h u r i - A s e n n u s - j a k ä y t t ö o h j e w w w. u u n i s e p a t. f i 2 K i e r t o i l m a t a k a n o s a l u e t t e l o E n n e n a s e n n u s t a v a r m i s t e t

Lisätiedot

Ennen takan asennusta lue tämä käyttöohje huolellisesti!

Ennen takan asennusta lue tämä käyttöohje huolellisesti! Asennus- ja käyttöohje takalle: PANORAMA Ennen takan asennusta lue tämä käyttöohje huolellisesti! Sisältö 1.Johdanto 2 2.Takan asennus 2 3.Takan käyttö 2 4.Paloturvallisuusvaatimukset 6 5.Takan puhdistus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje AITO-kiuas 16, 16VS, 20, 20VS, 24, 24VS Johdanto Kiitos että valitsit jatkuvalämmitteisen AITO-kiukaan. Jotta pääset nauttimaan kiukaastasi parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme

Lisätiedot

HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. ASENNUS... 3 2.1. Käyttöönotto... 3 2.2. Asennus... 3 2.3. Kiukaan liittäminen savuhormiin... 4 3. KÄYTTÖOHJEET... 5 3.1. KIUKAAN

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Hormiliitos takaa ylhäältä. BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje. S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t

Hormiliitos takaa ylhäältä. BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje. S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t Hormiliitos takaa ylhäältä BALLADI asennus-, käyttö- ja hoito-ohje S u o m e n k a u n e i m m a t v a r a a v a t t a k a t BALLADI -takkauunin asennus-, hoito- ja käyttöohje Ennen uunin asennustyön aloittamista

Lisätiedot

Varaavan lieden yleiset käyttöohjeet

Varaavan lieden yleiset käyttöohjeet Varaavan lieden yleiset käyttöohjeet 1.7.2012 Onnittelemme Warma-Uunin hankinnasta! Uusi lietenne on kotinne ja keittiönne sydän, oiva ja taloudellinen apu ruoanlaitossa, tehokas lämmönlähde, sekä sisustuksenne

Lisätiedot

SA 21 T JA 30 T SÄHKÖKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Malli: 1050216 2,1 kw 1050306 3,0 kw KIUKAAN ASENNUS

SA 21 T JA 30 T SÄHKÖKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Malli: 1050216 2,1 kw 1050306 3,0 kw KIUKAAN ASENNUS S T J 0 T SÄHKÖKIUS SENNUS- J KÄYTTÖOHJE Malli: 0506, kw 05006,0 kw KIUKN SENNUS Huom. Vahvista kiukaan takainen seinä ylimääräisellä laudalla ennen kiukaan kiinnittämistä. Irroita kiuas seinätelineestä,

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

TULIKIVI Green tuoteperhe. Onni Ovaskainen

TULIKIVI Green tuoteperhe. Onni Ovaskainen TULIKIVI Green tuoteperhe Onni Ovaskainen 5.6.2013 W10 Vesilämmitysjärjestelmä P10 Pellettijärjestelmä W10 P10 Vesilämmitysjärjestelmä W10 W10 vesilämmitysjärjestelmä: Missä energia kuluu 150 m 2 talossa?

Lisätiedot

Asennuksen perusasioita

Asennuksen perusasioita tt Asennuksen perusasioita Ennen kuin liität takkaa hormiin, olisi hyvä tarkistaa seuraavat asiat: - Piipun kunto (nuohooja) - Piipun vetoisuus (nuohooja) - Tarvittava turvaväli (palotarkastaja) - Turvallisuus

Lisätiedot

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet Valmispiippu ISOKERN Asennusohjeet Schiedel on Euroopan johtava piippuvalmistaja Valmispiippu Isokern Valmispiippu Isokern valmistetaan islantilaisesta hohka- eli laavakivestä. Sen elementit ovat kevyitä

Lisätiedot

Aduro takkauunit. Käyttöohje. Ecolabel - Sintef - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr.

Aduro takkauunit. Käyttöohje. Ecolabel - Sintef - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr. Aduro takkauunit Käyttöohje Ecolabel - Sintef - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr Versio 1 Onnittelut uuden takkauunin johdosta! Jotta saisin parhaan mahdollisen ilon

Lisätiedot