UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO"

Transkriptio

1 UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO 2010

2 1. YLEISTÄ Ukko-lämmitys on painovoimainen eli vapaakiertoinen ilmalämmitysjärjestelmä. Sen periaatteet selviävät keskiaukeamalta seikkaperäisesti. Kertaamme vielä olennaiset periaatteet, joilla varmistetaan järjestelmän toimivuus. Painovoimaisen ilmankierron edellytykset ovat; 1. Riittävä lämmönjako tila. (esim. eteisen alaslaskettu katto). 2. Ilman paluukierto saunaan (esim. kynnysraot). 3. Riittävä korvausilma saunaan (esim. ulkoilmasta 150 mm putkella). LÄMMÖNJAON LÄHTÖVENTTIILI LV-1. Katso kuva 4. Ukko-uunin ja vesivaraajan lämmittämä ilma saunasta (tai mahdollisesti muusta tilasta) lämmönjakotilaan johdetaan metallirakenteisella lähtöventtiilillä, jota säädetään käsin lämmöntarpeen mukaan. Saunomisen aikana venttiili on suljettu. Lämmönjakokanavan on oltava poikkipinta-alaltaan riittävä, koska lämpöä ei normaalisti siirrä mikään puhallin. Kanavan ohjeellinen korkeus on 250 mm. Kanavan muodostaa useimmiten sisäaulan alaslasketun katon ja varsinaisen katon välinen tila. Tämä tila voidaan toteuttaa usealla muullakin tavalla. Sovellusesimerkeissä (kuvat 1-2) on esitetty vaihtoehtoja lämmönjakotilaksi. Olennaista on, että yhteys eri huoneisiin saavutetaan mahdollisimman yksinkertaisella ja esteettömällä, helpporakenteisella ja arkkitehtonisesti hyväksyttävällä tavalla. Kanavan rakenne voi olla rakennuslevyä, vaneria, panelia tai kierresaumaputkea. (Lämpötila kanavassa ei ole saunan lämpötilaa korkeampi!) LÄMMÖNJAKOTILA Eräs rakennevaihtoehto lämmönjakotilan poikkileikkauksessa on esitetty kuvassa LAITTEISTON SIJOITTELU Laitteiston perustus on tehtävä rakennusmääräysten mukaisesti tukevaksi ja paloturvalliseksi. Laitteisto sijoitetaan siten, että huoltotoimenpiteet, täyttö, tuhkanpoisto ja nuohous voidaan suorittaa esteettömästi. Huomioon on otettava myös seuraavat suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin: vaakasuunnassa 150 mm, ylöspäin 250 mm ja alaspäin 50 mm. Kiukaan ja varaajan välinen yhdyshormi on luokiteltava HEHKUVAPINTAISEKSI, joten sen osan suojaus on tehtävä asianmukaisesti. (Huomioi Sisäasiainministeriön pelastusosaston luettelointipäätös SM 828/91 sekä RakMk E 8 ja Pelastusosaston julkaisu A 46, jotka ovat kuntasi palotarkastajalla). Suosittelemme käytettäväksi laitteiston läheisissä seinissä tiiltä tai betonia paloturvallisuussyistä, ja siksi, että tiili- ja/tai betonirakenteisiin varastoituu merkittävä määrä lämpöenergiaa, joka parantaa lämmön tasaisuutta. LÄMMÖNSÄÄTÖ HUONEVENTTIILI LV-2 kuva 6. Lämpö huoneisiin virtaa käsisäätöisistä venttiileistä. Ne sijaitsevat seinän yläosassa ja lähtevät kanavan sivusta tai päästä. On huomattava, että lämpö virtaa kanavasta painovoimaisesti vain sivulle ja ylöspäin. Lämmönsäätö-venttiilien tehtävä on toimia virtaussäätönä siten, että saunaa lähimpien huoneiden ja yläkerran huoneiden säätöventtiilit ovat pienemmällä kuin kauimmaisten huoneiden. Säädöt suoritetaan yleensä ensimmäisten lämmityspäivien aikana, eikä niihin ole tarvetta myöhemmin puuttua. Säädöissä voi apuna käyttää lämpömittareita tai omia tuntemuksia. Huoneisiin lämpö virtaa siis yläkautta. Paluuilma takaisin saunaan tapahtuu oven kynnysraosta (30 mm) tai erillisistä virtaussäleiköistä, joiden on oltava lattian rajassa. Näin lämpö leviää huoneisiin tasaisesti. Lämmönjako-tilan puhdistus tapahtuu venttiiliaukoista silloin kun on tarpeellista. Painovoimainen ilmankierto kierrättää pölyä todella vähän, joten lämmönjakotilan puhdistustarvekin on vähäinen. KIERTOILMASÄLEIKKÖ PS-1 kuva 5. Oviin, joista kynnystä ei voi poistaa (esim. kodinhoitohuone, pesuhuone, pukuhuone), asennetaan kuvan mukainen säleikkö. Kiertoilmasäleikön voi asentaa myös oven viereen. Saunan oven pitää olla alta auki vähintään 200 mm. Olennaista on, että paluuilma pääsee kaikista huoneista saunaan takaisin. Osa ilmasta poistuu ilmanvaihdon mukana ulos. Ilmanvaihto suoritetaan siihen liittyvien rakennusmääräysten mukaisesti. (RakMk D2). Raitisilma, jota tarvitaan sekä palamiseen, että talon korvausilmaksi, otetaan suoraan ulkoa saunatilaan riittävän suurella putkella, yleensä vähintään 150 mm. Putken päähän asennetaan lautasventtiili, jota säädetään tarpeen mukaan. Putken sijoittelu tarkemmin SAUNAN POIKKILEIKKAUS kuva 9 ja 10. Kaakeloiduissa seinissä on perusteltua jättää uunin ja varaajan vastaiset seinäpinnat puhtaaksimuuraukselle tai rappaukselle, koska lämpö voi irrottaa kaakeleita. Teräshierretty betonipintainen lattia pysyy uunialueella siisteimpänä. Kattoon laitteiston kohdalle asennetaan asianmukainen tulenkestävä levy 50 mm ilmaraolla, Laitteiston ja palomuurin suojaverhouksen väliin on jätettävä liikkumavaraa vähintään 30 mm. Uunin suuluukun eteen on jätettävä huollon vaatimaa tilaa vähintään 1 metri. Sama pätee sijoitettaessa uuni siten, että uunin täyttö ja tuhkanpoisto tapahtuvat toisen huoneen puolelta. Seinään asennetaan tällöin A 60-luokan palo-ovi, kooltaan sellainen, että uunin vaatimat toimet voidaan siitä suorittaa, esimerkiksi PO-1 PALO-OVI (1000 mm x 600 mm). SIJOITUSVAIHTOEHTOJA kuva 18. Ukko-uuni ja vesivaraaja voidaan sijoittaa usealla eri tavalla käytettävissä olevan tilan mukaan. Sijoittelusta kaavakuvat.

3 3. LAITTEISTON ASENTAMINEN 3. HUOM: KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA JA SUOJA- KÄSINEITÄ KUN KÄSITTELET KERAAMISIA TAI LASIKUITUISIA MATERIAALEJA, VAIKKA NE EIVÄT SISÄLLÄKÄÄN ASBESTIA! Tuo sisään ensiksi vesivaraajan pohjaosa sekä uuni. Säädä ne vaakasuoraan säätöjalkojen avulla. Sovita savukanavan laipat kohdalleen. Asenna keraaminen tiiviste laipan väliin. Kiristä laipan pultit paikoilleen (KUVA 13). Asettele varaajan alaosan sisään valumassaelementit (KUVA 14). Ne tulevat pohjalle ja reunuksia kiertämään, eivät kuitenkaan nuohousluukuksi jäävän laipan kohdalle. Samoin aseta savukaasujen ohjauskivet siten, etteivät savukaasut mene suorinta tietä hormiin, vaan joutuvat virtaamaan koko varaajan pohjan alan. Savukaasuohjaimella voidaan myös säätää vetoa. Jos piippu on pitkä, voidaan savukaasujen pakkokiertoa tehostaa, lyhyellä piipulla ohjataan savukaasut suoremmin. Varaajan alaosan valumassat alentavat varaajan alaosan pintalömpötilaa, tehostavat varaajan veden lämpenemistä ja toimivat lisämassana. Käyttö lopulta osoittaa savukaasuohjainten optimiasennon. Valumassaelementit asennetaan uunin sisälle oikeassa järjestyksessä (KUVAT 16 ja 17). Savukynnys sijoitetaan paikoilleen muutaman viikon kuluttua lämmityksen aloittamisesta. Sillä säädetään kiuaskannen lämpenemistä. Jos talossa on pitkä savupiippu, kynnys voidaan työntää aivan taka-asentoonsa. Lyhytpiippuisessa talossa sitä vedetään 5-10 cm uunin etuseinää kohti. Jos veto on jostakin syystä heikko, jätä savukynnys kokonaan pois! Kiinnitä varaajan alaosan reunuksen päälle lasikuituinen tiivistenauha (KUVA 14). Aseta ruostumaton varaajasäiliö alaosansa päälle. Hormiliitosputki asetetaan paikalleen. Putken ulkohalkaisija on 168,3 mm. Kun liitytään muurattuun savuhormiin, huomioidaan liikkumis/laajenemisvara siten, ettei hormiliitosputki revi itseään irti tiilestä (KUVA 15). Jos hormina on tyyppihyväksytty elementtipiippu, huomioidaan sen tukemisessa valmistajan ohjeet ja ettei sen paino kohdistu vesivaraajan päälle! OHJEELLINEN HORMISUOSITUS: (Huomioi RakMk E3) -pyöreä; halkaisija vähintään 150 mm. -uusi muurattu, 1/1- tai 3/4-kiven hormi. -saneerauskohteissa 1/2-kiven hormi, mikäli pituutta on vähintään 5 m hormiliitoskohdassa. LIITETTÄESSÄ VANHAAN HORMIIN ON PAIKALLISEN PALOVIRANOMAISEN TARKASTETTAVA HORMIN KOKO, KUNTO JA LIITÄNTÄ! Hormiliitosalueen tarkka korkeus lattiasta riippuu varaajan läpi tulevan savuputken ja muuratun hormin välisestä etäisyydestä. Peruskorkeus on 190 cm keskelle. Hormiliitosputken nousu on 8 % eli 8 cm/1 metri. SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT kuvat 11 ja 12. SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT ON SUORITETTAVA AMMATTI- TAITOISESTI JA VOIMASSA OLEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA HYVÄKSYTTYJÄ LVIS-SUUNNITELMIA NOUDATTAEN! Vesivaraajassa on putkiyhde R 2 sähkövastukselle. (Lisävarusteena toinen putkiyhde). Muut kuusi yhdettä ovat R 3/4. Sähkövastus voi olla teholtaan 4,5...6 kw, pituus MAX. 450 mm. Huomioi paikallisen sähkölaitoksen ohjeet! Vesivaraaja on ruostumatonta terästä ja sisältää kuumaa vettä, joten kytkentäosien on oltava näitä vaatimuksia vastaavia. Silloin kun taloon halutaan asentaa erillinen sähköinen lämminvesivaraaja (kuva 21), kannattaa se kytkeä sarjaan Ukko-varaajan kanssa siten, että Ukko-varaajan lämminvesiputki tulee erillisen varaajan tulovedeksi. Näin tulovesi on useimmiten vähintään esilämmitettyä ja sähköenergiaa säästyy. UKKO-VARAAJA EI OLE PAINEASTIA! Sähkö- ja putkimiehen suoritettua varaajan kytkennän, täytetään varaaja vedellä.

4 4.a. LÄMMITYS ENSIMMÄISEN VIIKON AIKANA 4. Tulenkestävistä valumassoista poistuu ensimmäisen lämmitysviikon aikana kosteutta. Kosteus on massojen valun jälkeistä tai varastoinnin aikana muodostunutta kosteutta, kidevettä, joka vaatii poistuakseen jonkun verran lämmitystä. Lämmitys on aloitettava varovasti, jotta kosteus voi poistua rauhallisesti. Voimakkaasti lämmitettäessä voi kidevesi höyrystyessään aiheuttaa valumassakappaleen sisälle suuren paineen. Tällöin valumassa voi jopa räjähtää syntyneestä höyrynpaineesta. Jos valumassoista alkaa kuulua kiehumisen ääniä, on tulta heti hillittävä. Lämmitys voidaan aloittaa, kun varaaja on täynnä vettä. Ensimmäisen viikon aikana poltetaan pari kourallista puuta, kahdesta kolmeen kertaan päivässä. Tänä aikana on savupelti pidettävä auki. Löylykupu ja kivet kannattaa asettaa paikoilleen vasta kuivumisen jälkeen. Valumassoista lähtee kostea tuoksu niiden kuivuessa. Tuoksun hävittyä voidaan vähitellen lisätä polttopuumääriä. HUOM! HUOLIMATTOMAN ALKULÄMMITYKSEN AIHEUTTAMIA VALUMASSOJEN VAURIOITA EI TAKUU KORVAA! 4.b. YLEISIÄ LÄMMITYSOHJEITA Ukko-uunin monipuolisuutta korostaa se, että lämmitysaineina voidaan käyttää puuta klapina, pellettejä ja puuhiiltä, sekä veden lämmittämiseen myös sähköä. Seuraavat ohjeet klapilämmitykseen: 1. Avaa savupelti (savupellit). Silloin kun uuni on pitkään ollut käyttämättömänä ja tuntuu ettei ole vetoa, polta varaajan alaosassa tai hormin nuohousluukussa paperitukko. 2. Tarkasta, ettei tuhkalaatikko ole täynnä. Täysi tuhkalaatikko estää ensiöilman virtauksen ja heikentää palamistapahtumaa. Arina voi vaurioitua. Tuhkalaatikko on tyhjennettävä tarpeeksi usein. 3. Arinan puhdistaminen tapahtuu parhaiten pyöräyttämällä se ympäri. Tällöin tukokset varisevat tuhkalaatikkoon. 4. Uuniin ladotaan puita korkeintaan suuaukon puoleen väliin asti. Alimmaiseksi voidaan pinota lämpimitaltaan suurempia puita. Puiden päälle esim. sanomalehdestä rypistelty sytyke. Sytykkeiden päälle muutama pieni klapi. Sytytä tuli ja sulje luukku. 5. Sytytysvaiheessa, pidä tuhkaluukkua auki n. 5 cm. Kun tuli on varmasti syttynyt, säädä ensiöilma eli tuhkaluukun rako n. 1 cm:ksi. Toisioilman saantia säädetään uuninluukussa olevalla venttiilillä. 6. Lisää puita vasta sitten, kun edellinen pesällinen on palanut kuumaksi hiillokseksi. Silloin puun lisäyksen aikana savuttaminen on vähäisintä. Paras tulos saadaan, kun poltettava puumäärä syötetään useammassa erässä. 7. Uunissa voidaan hävittää polttamalla, ja samalla muuttaa lämmöksi, kaikki poltettavaksi sallittu talousjäte. Jätteiden poltto vaatii korkean (>400ºC) lämpötilan, joten polta ensin 1-2 pesällistä puita, ja vasta sitten jätteet. Varmista ympäristöviranomaislta, mitä talousjätteitä saa polttamalla hävittää. 8. Sulje savupelti tunnin kuluessa siitä kun hiillos on kokonaan sammunut. Vakiosavupellissä on aukko, joka estää pellin täydellisen sulkeutumisen. 4.c. UKKO-UUNIN KESTÄVYYTEEN JA LÄMMITYKSEN TALOUDELLISUUTEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA MILLOIN RAKENNUKSESSA ON PITKÄ (yli 5m) JA HYVÄVETOINEN HORMI, ON VETOA HILLITTÄVÄ: Erityisesti kaksi- tai useampikerroksisissa rakennuksissa voi esiintyä liian voimakasta vetoa. Sitä hillitään pienentämällä ensiö- ja toisioilmaa ja savupellillä kuristamalla. Liiallisesta vedosta aiheutuu tulipesälle liian suuri lämpökuormitus. Tällöin valumassojen kestoikä pienenee ratkaisevasti. Hormin veto vaihtelee myös rakennusta ympäröivän maaston mukaan. Jos talo on matalassa laaksossa, tarvitaan pitkä hormi vedon takaamiseksi, kun taas korkealla mäellä lyhytkin hormi riittää. Tarkkailemalla palamistapahtumaa saadaan veto sopivaksi. SAHAPINNAN JA PIENEN PUUN POLTTO: Sahapintojen ja muiden pieniläpimittaisten puiden poltossa on muutama huomionarvoinen seikka. Ukko-uunin tehoksi on suunniteltu 30 kw. Kun poltetaan 10 kg puita (eli n. 1 kantamus) tunnissa, saadaan uunin tehoksi noin 30 kw (85 % teholla). Kuivia risuja ja sahapintoja on mahdollista polttaa jopa 20 kg tunnissa, koska ne palavat nopeasti. Tällöin tulipesä saa liian suuren lämpökuormituksen, josta seuraa VARAAJAN VEDEN KIEHUMINEN: Jos varaajan vesi alkaa kiehua, saa sen loppumaan nopeasti, avaamalla kuumavesihanan. Normaalissa käytössä ei ole yleensä vaaraa veden kiehumisesta. Veden lämpötila on normaalisti ennen lämmitystä C ja lämmityksen jälkeen C. Varaajan lämpötilan nousu on normaalisti 8-12 C tunnissa lämmityksen aikana.

5 5. MILLAISET OVAT PARHAAT LÄMMITYSTAVAT PALAMISEN KANNALTA? Uunin ja poltettavan puun tavoille on opeteltava. Jos uunin sisusta (erityisesti väliseinä) loimottaa punaisena, on todennäköisesti syötetty liian paljon puuta uuniin, joten pienennetään kerralla syötettävän puun määrää. Savukaasulämpömittari ( ºC) hormiliitosputkessa on toinen hyvä tarkkailuväline. Mittarin tulisi optimioloissa näyttää ºC, tällöin ei mene lämpöä harakoille. Jos lukema selvästi ylittää 250 C, on syytä nuohota varaajan putki esimerkiksi harjalla NS-1 NUOHOUS- HARJA VARAAJAAN. Savupiipusta tulevan savun väri tulisi olla vaalean harmaata, lähes väritöntä, tällöin palamisen voidaan sanoa tapahtuvan lähes täydellisesti. Savu voi sytytys- ja lisäyshetkellä olla näkyvämpää. 5. SAUNOMINEN Sauna on kylpykunnossa lämmitys jakson loppupuolella ja muutamia tunteja sen jälkeen. Ennen lämmityksen aloittamista suljetaan lämmönjaon lähtöventtiili LV-1, jolloin saunan lämpötila alkaa kohota lämmityksen edetessä. Kiuaskannen keston kannalta on suositeltavaa, että löylyvesi on kuumaa ja heitettävät annokset kerrallaan pieniä. Tämä vähentää kanteen kohdistuvaa lämpöshokkia ja lisää saunomisnautintoa. VTT: suorittamassa testissä poltettiin täysi pesällinen koivuhalkoja. Hiilloksen päälle lisättiin 30 min. välein 3 kg halkoja. Kokeen aikana puuta poltettiin noin 30 kg ja kokeessa paloaika oli 3 tuntia 20 min. Eli keskimäärin tunnin aikana paloi noin 10 kg puuta. VTT:n testiin viitaten näin saat parhaan ja taloudellisimman tuloksen: -Polta aluksi yksi pesällinen. -Lisää hiilloksen päälle 2-4 kg puuta min. välein (puiden koosta riippuen). -Tarkkaile tunnissa poltetun puun määrää (tulisi olla 7-12 kg). -Veden lämpötilan tulisi nousta kolmen tunnin aikana C, tällöin säädöt ja poltetun puun määrät ovat kohdallaan. -Normaalin omakotitalon lämmitys vaatii talvella kg puita päivää kohden. Mitä paremmin hallitset lämmityksesi niksit, sitä vähemmän kuluu puita. Sauna kuivuu nopeasti saunomisen jälkeen, koska sen rakenteet ovat jatkuvasti lämpimät, joten lämmönjaon lähtöventtiilin LV-1 voi avata tarvittaessa melko pian saunomisen jälkeen. Pesuhuone on erinomainen pyykinkuivaustila. 6. HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA UKKO-UUNI-laitteisto on helppohoitoinen. Seuraavat toimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen. Suorittamalla ne tunnollisesti saat lämmityksestäsi parhaan tehon ja hyödyn: 1. Tuhkalaatikon tyhjennys palamattomaan ja kannelliseen astiaan. Tuhka on hyödyllistä ainetta luonnonlannoitteena. Se sopii hyvin sellaisille kasveille, jotka eivät ole kloorinarkoja. 2. Savukanavan nuohous. Vesivaraajan pohja on hyvä nuohota usein omatoimisesti sopivalla teräsharjalla. Varaajan läpi kulkeva savuhormi puhdistuu parhaiten NS-1 nuohousharjalla. Puhdistus parantaa laitteiston vedenlämmitystehoa ja uunin vetoa. Nuohousaukot sijaitsevat varaajan alaosassa sekä hormiliitosputkessa. Puhdistustöiden ajaksi avaa savupelti ja sulje huoneisiin johtava lämmönjaon lähtöventtiili LV Polttopuun säilyttäminen. Suosittelemme polttopuun säilyttämistä erillisessä, ilmavassa ja kuivassa varastossa. Määräykset sanovat polttopuun säilyttämisestä uunin läheisyydessä seuraavaa: -Puita ei saa säilyttää tulipesän yläpuolella. -Puuvarastoa tai -laatikkoa ei tarvitse suojata jos sen ja tulisijan väliin jätetään 150 mm ilmarako. -Jos varasto sijoitetaan uuniin kiinni, väliin on tehtävä suojamuuri. -Puuvaraston pintalämpötila ei saa ylittää +80 C. 5. Elektronisen UKKO-AIR ilmanpuhdistimen (lisävaruste) puhdistus laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 6. Lämmönjakotilan puhdistus tarpeen mukaan pölynimurilla. 3. Viranomaisten ohje: - nokipalosta, sammuneestakin, on aina ilmoitettava aluehälytyskeskukseen!

6 UKKO-LÄMMITYKSEN SOVELLUSESIMERKKEJÄ 6. KUVA (1): ASUINKERROS parveke tupa mh PIIRUSTUSMERKKIEN SELITYKSIÄ KÄSINOHJATTAVA LÄMMÖN- SÄÄTÖVENTTIILI. NUOLI ILMAISEE ILMAVIRRAN SUUNNAN. keittiö kodinh. wc vh vh NOUSUHORMI. KIERTOILMASÄLEIKKÖ. NUOLI ILMAISEE ILMAVIRRAN SUUNNAN. LÄMPÖKANAVISTON LÄHTÖPÄÄ. mh mh LÄMMÖNJAKOTILA. (toteutettu alaslaskettuna kattona) KUVA (2): KELLARIKERROS taimikasv. takkah. mh tk nousuhormi vh vh kellari työvaatt. wc sauna kodinh. sk pesuh. puuvarasto korvausilma ovi alta auki 200 mm

7 250 LÄMMÖNJAKOTILA 7. KUVA (3) : LÄMMÖNJAKOTILAN POIKKILEIKKAUS MAHDOLLINEN NOUSU YLÄKERTAAN 250 LÄMMÖNJAKOTILA 100 HUONEVENTTIILI LV-2 KEHYS LÄMMÖNJAON LÄHTÖ- VENTTIILI LV-1 SAUNA SISÄVERHOUS MAHD. JATKO-OSA (TIIVISTYS ILMASTOINTI- TEIPILLÄ) MATERIAALIESIMERKKI: KOVALEVY 3.2 MM LÄMMÖNJAKOTILA HUONETILA KUVA (4) : LÄMMÖNJAON LÄHTÖVENTTIILI LV-1 Kääntyvä säätöläppä Kehys Mahdollinen jatko-osa tai eletroninen UKKO-AIR ilmansuodin (lisävaruste) KUVA (5) : KIERTOILMASÄLEIKKÖ PS-1 -puurakenteinen -upotetaan oven alaosaan tai seinään (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää toisentyyppisiäkin virtaussäleikköjä)

8 LÄMMÖNJAKOTILA (jatkuu) 8. KUVA (6) : HUONEVENTTIILI LV-2 -Käsinohjattava -Huonekohtainen -Sijoitetaan suunnitelmassa määriteltyyn kohtaan AUKKO 400 mm X 100 mm KUVA (7) : A Huoneventtiili LV-2 Säätölevy (kerrosten välinen tasapainotus) esim. 20 mm vaneri Lämminilmakanava (500 mm x 250 mm) Aukko, jonka virtausta säädetään säätölevyllä (koko esim. 300 mm x A KUVA (8) : A 70 mm eriste (esim. selluvillaa) Välipohja 200 mm eriste, kanavan ja saunan osalta asuinkerrosten välillä (esim. selluvillaa) Väliseinä 3.2 mm kovakuitulevy (sileäpuoli kanavaan päin) esim. paneli A

9 SAUNA 9. KUVA (9):: Iso UKKO-UUNI, lämmönjaon periaate. Kevyt suojaus, esim. 10 mm LUJA A + ilmaväli 50 mm 400 Lämmönjaon lähtöventtiili LV-1 Raitisilmaputken hattu (putken pää nostetaan lumirajan yläpuolelle) Raitisilmaputki PALO-OVI ABO PO-1 Vapaa tila väh mm Oven alaosa auki 200 mm Rei itys veden poistumista varten (kondenssivedon takia) Esim. PVC--150 (maan alla) ja saunassa metalliputki. Putken pää lattiatasosta 1800 mm. KUVA (10): Takka-Ukko, lämmönjaon periaate Lähtöventtiili 250 mm Huoneventtiili LV-2 Raitisilmaputken hattu (putken pää nostetaan lumirajan yläpuolelle) Raitisilmaputki Rei itys veden poistumista varten (kondenssiveden takia) Esim. PVC-150 (maan alla) ja saunassa metalliputki. Putken pää lattiatasosta 1800 mm.

10 ISON UKON VESIVARAAJA 10. KUVA (11) : Liitäntä-esimerkit: R 3 / 4 (täyttö) R 3 / 4 (lämpömittari) 150 R 3 / 4 (lattialämmitys) 200 R 2 (sähkövastus, pituus max. 450 mm) 230 R 3 / 4 (lattialämmitys) R 2 (sähkövastus, lisävaruste) R 3 / 4 (lattialämmitys) R 3 / 4 (tyhjennys) KUVA (12) : 610 Asennusaukko LV-kierukalle 27 mm läpivientireiät LK 35 ja LK 35 A kierukoille 710 Savuhormi HUOM! KÄYTETTÄVIEN KYTKENTÄOSIEN ON OLTAVA KUUMANKESTÄVIÄ JA YHTENSOPIVIA RST-YHTEIDEN KANSSA! SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT ON SUORITETTAVA AMMATTITAITOISESTI JA VOIMASSAOLEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN!

11 ISON UKON KOKOAMINEN / VESIVARAAJA 11. KUVA (13) : KUVA (14): Kiukaan metallikuoret Valumassat ladotaan varaajan alaosaan pohjalle lappeelleen ja reunukselle syrjälleen. P2 Keraaminen tiiviste P3 P3 Savukanavan suojakivi P2 Varaajan alaosa P1, 3kpl P4, 2kpl P3 ILMA P2 P3 Nuohousluukku Säätöjalat Keraaminen tiiviste 8x20, 4 kpl Savukaasun ohjauskivet P2 ja P3 säädetään siten, että pakkokierto saavutetaan ja toisaalta veto säilyy hyvänä. 3kpl P1 290x185x30 3kpl P2 300x160x45 6kpl P3 200x 160x40 2kpl P4 480x180x30 KUVA (15): Hormiliitosputki, Ø 168, 3mm Nuohousluukku Savupelti Lämminvesikierukka Varaaja Löylykupu Mahdollinen sähkövastus Keraaminen tiiviste

12 TAKKA UKON KOKOAMINEN 12. KUVA (16): 11 Kansi, 3 osaa 7 Takaosa, yläpuoli 10 Väliseinä, yläpuoli 9 Väliseinä, alapuoli 3 Takaosa, alapuoli 6 Vasen sivuosa, yläpuoli 4 Vasen sivuosa, alapuoli 2 Arinaelementti Savukynnys 6 Oikea sivuosa, yläpuoli 8 Etuosa, yläpuoli 4 Oikea sivuosa, alapuoli 5 Etuosa, oikea puoli 1 Etuosa, alapuoli 5 Etuosa, vasen puoli Luukun arinakivi ISON UKON KOKOAMINEN KUVA (17): 11 Kansi, 3 osaa 7 Takaosa, yläpuoli 10 Väliseinä, yläpuoli 9 Väliseinä, alapuoli 3 Takaosa, alapuoli 6 Vasen sivuosa, yläpuoli 4 Vasen sivuosa, alapuoli 2 Arinaelementti Savukynnys 6 Oikea sivuosa, yläpuoli 8 Etuosa, yläpuoli 4 Oikea sivuosa, alapuoli 5 Etuosa, oikea puoli 1 Etuosa, alapuoli 5 Etuosa, vasen puoli

13 SIJOITUSVAIHTOEHTOJA 13. KUVA (18) : Mittakaavassa 1:20 SUUNNITTELUVAIHEESSA OLENNAISIA TIETOJA OVAT: -Mille kulmalle varaajan yhteet. -Savuputken sijainti. -Uunin ja varaajan sijainti toisiinsa nähden. -hormiliitosputken pituus. VARAAJA JA KIUAS VOIDAAN SIJOITTAA ERI TILOIHINKIN SEURAAVIN EHDOIN: -Varaajatilasta on oltava yhteys hormiin. -Varaaja- ja saunatila koteloidaan samaksi ilmatilaksi (yhteys venttiileillä).

14 PIKKU-UKON KOKOAMINEN 14. KUVA (19) : 5/ 6 5/ 8 5/ 3 5/ 4 5/ 3 5/ 1 5/ 7 5/ 5 5/ 7 5/ 5 5/ 1 5/ 2 Salmiakki 5/ 9 Pohjaelementit 6 kpl Huom. 5/3 kivet ovat kannessa kiinni

15 Periaatekaaviot 15. KUVA (20) : Lämminvesikierukka 400 Lämpömittari 3/ Lattialämmitys lähtö 3/4 Uunin pohja päältäpäin katsottuna 890 Lattialämmitys paluu 3/4 Sähkövastus 2 Tyhjennys 3/ Periaatekaavio, pikku Takka-Ukko sähkövaraaja KUVA (21): Sähkövaraaja Hormiliitosputki Ø 127 lämmin vesi kylmä vesi

16 UKKO-UUNIN ASENNUSPERIAATE: -Polttoaineen syöttö puuvaraston puolelta seinän läpi. 16. KUVA (22): 88 mm kevytharkko, esim. Siporex Löylyhuone Tiiliseinä Puurunkoinen väliseinä Korvausilmaventt. Puuvarasto Levy A60, vrt oheinen det. 1 Palo-ovi A60, 1000 x 600 mm Huoltoluukku lattiatasossa nuohousta varten sekä mahd. sähkövastuksen kohdalla säätöä ja huoltoa varten. Detalji 1, 1:10 Siporex 88 mm Eriste Runkotolppa Sisäverhouslevy Kaksinkert. n.k. kiukaantaustalevy 8 mm, upotetaan Siporexiin n. 30 mm

17 Periaate-piirrokset: 17. KUVA (23): Ukko-uuni ja aurinkolämpökerääjät Aurinkolämpökerääjät Lämpökanava LK-35A Pumppu- ja säätö yksikkö RAITISILMAPUTKI KUVA (24): Ukko-uuni ja LTO = lämmönjaon lähtöventtiili =huoneventtiili LTO Lämpökanavointi 2425 RAITISILMAPUTKI

18 Lämpimästi puulla Ruisaumantie 19, Siilinjärvi GSM

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1 MAGIC KAMIINA Omistajat käsikirja ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET Sivu 1 JOHDANTO Onnittelut! Olette investoineet energiatehokkaaseen ja laadukkaaseen tuotteeseen - MAGIC kamiinaan. Investointisi antaa

Lisätiedot

Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti. Pätkittäin puulämmityksestä

Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti. Pätkittäin puulämmityksestä Lämpöä pilkkeistä edullisesti ja puhtaasti Pätkittäin puulämmityksestä Puu on kotimainen, uusiutuva polttoaine. Puunpoltto ei kiihdytä ilmastonmuutosta, sillä puut sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Building value. TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje

Building value. TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje Building value TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje Takka-leivinuunin lämpösydän on tehokas, varaava tulisija, johon on yhdistetty pieni leivinuuni, joka

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 14, 21 ja 28 -Kiuas / -Bastuugn Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 12.2013 Teuvan Keitintehdas Oy www.parrasauna.fi Keitintehtaantie 29, FI-64700 Teuva Puh: 0207 851 600, Fax: 0207

Lisätiedot

KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI

KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI KARHUKOLON KÄYTTÖOHJEET KÄMPPÄSÄNTÄ ANGELICA PAX 0503738963 KANTOHAKA 4H31 02410 K.NUMMI KUN SAAVUT KÄMPÄLLE (KARHUKOLO) -Kytke palovaroittimien patterit ja tarkista että ne toimivat -tarkista että sammuttimet

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140 1/11 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Aurinkokiuas Lupaus 140 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 3.2.2015 2 Savukaasujen lämpötila on alhainen, koska lämpö varautuu tehokkaasti runkoon. Kaksoispolton ansiosta päästöt ovat todella vähäisiä Savukaasut nousevat vielä kerran ylös (tuplakierto)

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat

Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat Arimax puulämmitys Arimax ja 60 alapalokattilat Arimax 20 yläpalokattilat Arimax 2KP ja KP käänteispalokattilat Arimax 1100 ja 10 lämminvesivaraajat Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat Arimax kiinteän

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tiili. Luotu ihmiselle. Lämpösydämet tiilitulisijoihin

Tiili. Luotu ihmiselle. Lämpösydämet tiilitulisijoihin 4.1 1.10.2004 Tiili. Luotu ihmiselle. Lämpösydämet tiilitulisijoihin 1 Varaavat Lämpösydämet tiilitulisijoihin VALMIS SYDÄNOSA MUURATTU KUORI VAPAASTI MUOTOILTAVISSA 2 Takka-leivinuunin Lämpösydän Lämpösydämien

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi + = Kontio 1 Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta Valmistulen henkilökunta huolehtii kaikista talotoimitukseen liittyvistä tulisij a-asioista. Laadukkaaseen palveluun kuuluu sinulle sopivan

Lisätiedot

SA 21 T JA 30 T SÄHKÖKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Malli: 1050216 2,1 kw 1050306 3,0 kw KIUKAAN ASENNUS

SA 21 T JA 30 T SÄHKÖKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Malli: 1050216 2,1 kw 1050306 3,0 kw KIUKAAN ASENNUS S T J 0 T SÄHKÖKIUS SENNUS- J KÄYTTÖOHJE Malli: 0506, kw 05006,0 kw KIUKN SENNUS Huom. Vahvista kiukaan takainen seinä ylimääräisellä laudalla ennen kiukaan kiinnittämistä. Irroita kiuas seinätelineestä,

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihie on valittavissa

Lisätiedot

1 / 2015. www.warmauunit.com

1 / 2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 1 / 2015 www.warmauunit.com Ajattele ympäristöä sekä luontoa ja lämmitä puulla tuet puhtaampaa tulevaisuutta Kokemus takaa laadun Warma-Uunit Oy on uusikaupunkilainen perheyritys, jolla

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SENNUS- J KÄYTTÖOHJE SÄHKÖKIUS Typ 7-5-0 Typ 7-60-0 Typ 7-80-0 Typ 7-90-0. Löylynohjain. Kytkentäkotelo. Seinäteline. Kytkentäkotelon kannen ruuvit 5. Liitäntäjohto 6. Liitäntärasia 6 5 OHJUSKESKUS Typ

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K 1. YLEISTÄ Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

je h o ö t t y ä k ja - s u n n e s A i - r u h u Hormiliitos takaa P w w w. u u n i s e p a t. f i

je h o ö t t y ä k ja - s u n n e s A i - r u h u Hormiliitos takaa P w w w. u u n i s e p a t. f i Hormiliitos takaa P u h u r i - A s e n n u s - j a k ä y t t ö o h j e w w w. u u n i s e p a t. f i 2 K i e r t o i l m a t a k a n o s a l u e t t e l o E n n e n a s e n n u s t a v a r m i s t e t

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS

Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 20 yläpalokattila PUULÄMMITYS SISÄLLYSLUETTELO ARITERM OY... 2 PERUSTIETOA PUULÄMMITYKSESTÄ... 3 LAITTEISTON VALINTA... ARITERM 35+ JA 60+

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Aduro takkauunit. Käyttöohje. Ecolabel - Sintef - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr.

Aduro takkauunit. Käyttöohje. Ecolabel - Sintef - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr. Aduro takkauunit Käyttöohje Ecolabel - Sintef - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr Versio 1 Onnittelut uuden takkauunin johdosta! Jotta saisin parhaan mahdollisen ilon

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 TULIA Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihimme

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Tuotenumerot: 11220

Asennus- ja käyttöohjeet. Tuotenumerot: 11220 Asennus- ja käyttöohjeet KIVISET PUULÄMMITTEISET KIUKAAT Tuotenumerot: 11220 Taulukko 1 Kiukaan mitat Kiuas Teho Saunan koko Kivimäärä Lev. Syv. Kork. Paino n:o kw m³ kg cm cm cm kg 11220 20 8-20 53 60

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Uunin rakentaminen helpommaksi

Uunin rakentaminen helpommaksi Uunin rakentaminen helpommaksi Meidän ei kannata antaa itsetekemisen ilon kariutua mihinkään alemmuuskompleksiin. Tekeminen ei ole salatiedettä vaan luontainen osa meidän elämäämme, vaikka sitä onkin pitkälti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Kari Ojala: Parempi pientalo. Näin rakennat omakotitalon

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

NARVI OY PUULÄMMITTEISET KIUKAAT

NARVI OY PUULÄMMITTEISET KIUKAAT NARVI OY PUULÄMMITTEISET KIUKAAT Luotettava Narvi Narvi on saunapuhdas suomalainen; suunniteltu ja tehty Suomessa alusta loppuun. Kaikki tuntevat Narvi -kiukaiden loistavat ominaisuudet ja hienon ulkonäön.

Lisätiedot

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162 - VI-ABCCo: PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1167 RYHMÄ 162

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asennusohje C 780. www.contura.eu

Asennusohje C 780. www.contura.eu Asennusohje C 780 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus www.contura.eu Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Puu Pipe -kiuas 03/2016 Sisällysluettelo 2 1 Yleiset turvallisuusohjeet 3 2 Puu Pipe -kiuas 4 Kiukaan osat 4 3 Tekniset tiedot 5 Nimellisteho, hyötysuhde, päästöt, savukaasujen

Lisätiedot

www.aaltoarina.fi Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg Kiuasarina AA15 P300 x L110mm Tunnus AA15 -paino 1,350kg

www.aaltoarina.fi Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg Kiuasarina AA15 P300 x L110mm Tunnus AA15 -paino 1,350kg AA09>AA105 Pat.nro. 121285 Lue turvallisuusohje Sivu 1 AA09 Kiuasarina AA09 P400 x L110mm Tunnus AA09 -paino 1,900kg -1lohk./2harj. EAN 6430039880092 - Misa 11206 20m³ AA15 AA34 Kiuasarina AA15 P300 x

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Pisla HTT Tuo lämpöä kotiin.

Pisla HTT Tuo lämpöä kotiin. Pisla HTT Tuo lämpöä kotiin. Ei ole sama, mikä luukku tulisijassa on. Pislan HTT-luukku on aina varma ja turvallinen valinta. PISLA HTT TULISIJATUOTTEET SUUNNITELTU TOIMIMAAN KOTONASI Tulisijat luovat

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Sun Sauna lauteen asennusohje

Sun Sauna lauteen asennusohje Sun Sauna lauteen asennusohje Sisältää laudekuvan (yksilökohtainen) ja jakkaran hajoitus kuvan Puh. 014-334 7200 Fax 014-334 7230 Sun Sauna Keljonkankaantie 8 40530 Jyväskylä Asennuksessa tarvitset: Ruuvinvääntimen

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

Syksy 2012. www.vuoleri.fi. Aina puhdas pinta

Syksy 2012. www.vuoleri.fi. Aina puhdas pinta Syksy 2012 www.vuoleri.fi Aina puhdas pinta Aina puhdas pinta Vuolerin kaakelipintaisissa tulisijoissa on vuolukivinen sisärakenne. Modernit uutuudet! VUOLUKIVI Saatavana myös takkapaistouuni Hiillos 210

Lisätiedot

Varde Uniq. Asennusja käyttöohje. Painos 6 Pvm: 14-08-2015

Varde Uniq. Asennusja käyttöohje. Painos 6 Pvm: 14-08-2015 Varde Uniq Asennusja käyttöohje Painos 6 Pvm: 14-08-2015 1 Onnea uuden takan johdosta! Tanskalainen Varde Ovne A/S on erikoistunut toimiviin, ympäristöystävällisiin, laadukkaisiin design-takkoihin. Sisällys

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot