UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO"

Transkriptio

1 UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO 2010

2 1. YLEISTÄ Ukko-lämmitys on painovoimainen eli vapaakiertoinen ilmalämmitysjärjestelmä. Sen periaatteet selviävät keskiaukeamalta seikkaperäisesti. Kertaamme vielä olennaiset periaatteet, joilla varmistetaan järjestelmän toimivuus. Painovoimaisen ilmankierron edellytykset ovat; 1. Riittävä lämmönjako tila. (esim. eteisen alaslaskettu katto). 2. Ilman paluukierto saunaan (esim. kynnysraot). 3. Riittävä korvausilma saunaan (esim. ulkoilmasta 150 mm putkella). LÄMMÖNJAON LÄHTÖVENTTIILI LV-1. Katso kuva 4. Ukko-uunin ja vesivaraajan lämmittämä ilma saunasta (tai mahdollisesti muusta tilasta) lämmönjakotilaan johdetaan metallirakenteisella lähtöventtiilillä, jota säädetään käsin lämmöntarpeen mukaan. Saunomisen aikana venttiili on suljettu. Lämmönjakokanavan on oltava poikkipinta-alaltaan riittävä, koska lämpöä ei normaalisti siirrä mikään puhallin. Kanavan ohjeellinen korkeus on 250 mm. Kanavan muodostaa useimmiten sisäaulan alaslasketun katon ja varsinaisen katon välinen tila. Tämä tila voidaan toteuttaa usealla muullakin tavalla. Sovellusesimerkeissä (kuvat 1-2) on esitetty vaihtoehtoja lämmönjakotilaksi. Olennaista on, että yhteys eri huoneisiin saavutetaan mahdollisimman yksinkertaisella ja esteettömällä, helpporakenteisella ja arkkitehtonisesti hyväksyttävällä tavalla. Kanavan rakenne voi olla rakennuslevyä, vaneria, panelia tai kierresaumaputkea. (Lämpötila kanavassa ei ole saunan lämpötilaa korkeampi!) LÄMMÖNJAKOTILA Eräs rakennevaihtoehto lämmönjakotilan poikkileikkauksessa on esitetty kuvassa LAITTEISTON SIJOITTELU Laitteiston perustus on tehtävä rakennusmääräysten mukaisesti tukevaksi ja paloturvalliseksi. Laitteisto sijoitetaan siten, että huoltotoimenpiteet, täyttö, tuhkanpoisto ja nuohous voidaan suorittaa esteettömästi. Huomioon on otettava myös seuraavat suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin: vaakasuunnassa 150 mm, ylöspäin 250 mm ja alaspäin 50 mm. Kiukaan ja varaajan välinen yhdyshormi on luokiteltava HEHKUVAPINTAISEKSI, joten sen osan suojaus on tehtävä asianmukaisesti. (Huomioi Sisäasiainministeriön pelastusosaston luettelointipäätös SM 828/91 sekä RakMk E 8 ja Pelastusosaston julkaisu A 46, jotka ovat kuntasi palotarkastajalla). Suosittelemme käytettäväksi laitteiston läheisissä seinissä tiiltä tai betonia paloturvallisuussyistä, ja siksi, että tiili- ja/tai betonirakenteisiin varastoituu merkittävä määrä lämpöenergiaa, joka parantaa lämmön tasaisuutta. LÄMMÖNSÄÄTÖ HUONEVENTTIILI LV-2 kuva 6. Lämpö huoneisiin virtaa käsisäätöisistä venttiileistä. Ne sijaitsevat seinän yläosassa ja lähtevät kanavan sivusta tai päästä. On huomattava, että lämpö virtaa kanavasta painovoimaisesti vain sivulle ja ylöspäin. Lämmönsäätö-venttiilien tehtävä on toimia virtaussäätönä siten, että saunaa lähimpien huoneiden ja yläkerran huoneiden säätöventtiilit ovat pienemmällä kuin kauimmaisten huoneiden. Säädöt suoritetaan yleensä ensimmäisten lämmityspäivien aikana, eikä niihin ole tarvetta myöhemmin puuttua. Säädöissä voi apuna käyttää lämpömittareita tai omia tuntemuksia. Huoneisiin lämpö virtaa siis yläkautta. Paluuilma takaisin saunaan tapahtuu oven kynnysraosta (30 mm) tai erillisistä virtaussäleiköistä, joiden on oltava lattian rajassa. Näin lämpö leviää huoneisiin tasaisesti. Lämmönjako-tilan puhdistus tapahtuu venttiiliaukoista silloin kun on tarpeellista. Painovoimainen ilmankierto kierrättää pölyä todella vähän, joten lämmönjakotilan puhdistustarvekin on vähäinen. KIERTOILMASÄLEIKKÖ PS-1 kuva 5. Oviin, joista kynnystä ei voi poistaa (esim. kodinhoitohuone, pesuhuone, pukuhuone), asennetaan kuvan mukainen säleikkö. Kiertoilmasäleikön voi asentaa myös oven viereen. Saunan oven pitää olla alta auki vähintään 200 mm. Olennaista on, että paluuilma pääsee kaikista huoneista saunaan takaisin. Osa ilmasta poistuu ilmanvaihdon mukana ulos. Ilmanvaihto suoritetaan siihen liittyvien rakennusmääräysten mukaisesti. (RakMk D2). Raitisilma, jota tarvitaan sekä palamiseen, että talon korvausilmaksi, otetaan suoraan ulkoa saunatilaan riittävän suurella putkella, yleensä vähintään 150 mm. Putken päähän asennetaan lautasventtiili, jota säädetään tarpeen mukaan. Putken sijoittelu tarkemmin SAUNAN POIKKILEIKKAUS kuva 9 ja 10. Kaakeloiduissa seinissä on perusteltua jättää uunin ja varaajan vastaiset seinäpinnat puhtaaksimuuraukselle tai rappaukselle, koska lämpö voi irrottaa kaakeleita. Teräshierretty betonipintainen lattia pysyy uunialueella siisteimpänä. Kattoon laitteiston kohdalle asennetaan asianmukainen tulenkestävä levy 50 mm ilmaraolla, Laitteiston ja palomuurin suojaverhouksen väliin on jätettävä liikkumavaraa vähintään 30 mm. Uunin suuluukun eteen on jätettävä huollon vaatimaa tilaa vähintään 1 metri. Sama pätee sijoitettaessa uuni siten, että uunin täyttö ja tuhkanpoisto tapahtuvat toisen huoneen puolelta. Seinään asennetaan tällöin A 60-luokan palo-ovi, kooltaan sellainen, että uunin vaatimat toimet voidaan siitä suorittaa, esimerkiksi PO-1 PALO-OVI (1000 mm x 600 mm). SIJOITUSVAIHTOEHTOJA kuva 18. Ukko-uuni ja vesivaraaja voidaan sijoittaa usealla eri tavalla käytettävissä olevan tilan mukaan. Sijoittelusta kaavakuvat.

3 3. LAITTEISTON ASENTAMINEN 3. HUOM: KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA JA SUOJA- KÄSINEITÄ KUN KÄSITTELET KERAAMISIA TAI LASIKUITUISIA MATERIAALEJA, VAIKKA NE EIVÄT SISÄLLÄKÄÄN ASBESTIA! Tuo sisään ensiksi vesivaraajan pohjaosa sekä uuni. Säädä ne vaakasuoraan säätöjalkojen avulla. Sovita savukanavan laipat kohdalleen. Asenna keraaminen tiiviste laipan väliin. Kiristä laipan pultit paikoilleen (KUVA 13). Asettele varaajan alaosan sisään valumassaelementit (KUVA 14). Ne tulevat pohjalle ja reunuksia kiertämään, eivät kuitenkaan nuohousluukuksi jäävän laipan kohdalle. Samoin aseta savukaasujen ohjauskivet siten, etteivät savukaasut mene suorinta tietä hormiin, vaan joutuvat virtaamaan koko varaajan pohjan alan. Savukaasuohjaimella voidaan myös säätää vetoa. Jos piippu on pitkä, voidaan savukaasujen pakkokiertoa tehostaa, lyhyellä piipulla ohjataan savukaasut suoremmin. Varaajan alaosan valumassat alentavat varaajan alaosan pintalömpötilaa, tehostavat varaajan veden lämpenemistä ja toimivat lisämassana. Käyttö lopulta osoittaa savukaasuohjainten optimiasennon. Valumassaelementit asennetaan uunin sisälle oikeassa järjestyksessä (KUVAT 16 ja 17). Savukynnys sijoitetaan paikoilleen muutaman viikon kuluttua lämmityksen aloittamisesta. Sillä säädetään kiuaskannen lämpenemistä. Jos talossa on pitkä savupiippu, kynnys voidaan työntää aivan taka-asentoonsa. Lyhytpiippuisessa talossa sitä vedetään 5-10 cm uunin etuseinää kohti. Jos veto on jostakin syystä heikko, jätä savukynnys kokonaan pois! Kiinnitä varaajan alaosan reunuksen päälle lasikuituinen tiivistenauha (KUVA 14). Aseta ruostumaton varaajasäiliö alaosansa päälle. Hormiliitosputki asetetaan paikalleen. Putken ulkohalkaisija on 168,3 mm. Kun liitytään muurattuun savuhormiin, huomioidaan liikkumis/laajenemisvara siten, ettei hormiliitosputki revi itseään irti tiilestä (KUVA 15). Jos hormina on tyyppihyväksytty elementtipiippu, huomioidaan sen tukemisessa valmistajan ohjeet ja ettei sen paino kohdistu vesivaraajan päälle! OHJEELLINEN HORMISUOSITUS: (Huomioi RakMk E3) -pyöreä; halkaisija vähintään 150 mm. -uusi muurattu, 1/1- tai 3/4-kiven hormi. -saneerauskohteissa 1/2-kiven hormi, mikäli pituutta on vähintään 5 m hormiliitoskohdassa. LIITETTÄESSÄ VANHAAN HORMIIN ON PAIKALLISEN PALOVIRANOMAISEN TARKASTETTAVA HORMIN KOKO, KUNTO JA LIITÄNTÄ! Hormiliitosalueen tarkka korkeus lattiasta riippuu varaajan läpi tulevan savuputken ja muuratun hormin välisestä etäisyydestä. Peruskorkeus on 190 cm keskelle. Hormiliitosputken nousu on 8 % eli 8 cm/1 metri. SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT kuvat 11 ja 12. SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT ON SUORITETTAVA AMMATTI- TAITOISESTI JA VOIMASSA OLEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA HYVÄKSYTTYJÄ LVIS-SUUNNITELMIA NOUDATTAEN! Vesivaraajassa on putkiyhde R 2 sähkövastukselle. (Lisävarusteena toinen putkiyhde). Muut kuusi yhdettä ovat R 3/4. Sähkövastus voi olla teholtaan 4,5...6 kw, pituus MAX. 450 mm. Huomioi paikallisen sähkölaitoksen ohjeet! Vesivaraaja on ruostumatonta terästä ja sisältää kuumaa vettä, joten kytkentäosien on oltava näitä vaatimuksia vastaavia. Silloin kun taloon halutaan asentaa erillinen sähköinen lämminvesivaraaja (kuva 21), kannattaa se kytkeä sarjaan Ukko-varaajan kanssa siten, että Ukko-varaajan lämminvesiputki tulee erillisen varaajan tulovedeksi. Näin tulovesi on useimmiten vähintään esilämmitettyä ja sähköenergiaa säästyy. UKKO-VARAAJA EI OLE PAINEASTIA! Sähkö- ja putkimiehen suoritettua varaajan kytkennän, täytetään varaaja vedellä.

4 4.a. LÄMMITYS ENSIMMÄISEN VIIKON AIKANA 4. Tulenkestävistä valumassoista poistuu ensimmäisen lämmitysviikon aikana kosteutta. Kosteus on massojen valun jälkeistä tai varastoinnin aikana muodostunutta kosteutta, kidevettä, joka vaatii poistuakseen jonkun verran lämmitystä. Lämmitys on aloitettava varovasti, jotta kosteus voi poistua rauhallisesti. Voimakkaasti lämmitettäessä voi kidevesi höyrystyessään aiheuttaa valumassakappaleen sisälle suuren paineen. Tällöin valumassa voi jopa räjähtää syntyneestä höyrynpaineesta. Jos valumassoista alkaa kuulua kiehumisen ääniä, on tulta heti hillittävä. Lämmitys voidaan aloittaa, kun varaaja on täynnä vettä. Ensimmäisen viikon aikana poltetaan pari kourallista puuta, kahdesta kolmeen kertaan päivässä. Tänä aikana on savupelti pidettävä auki. Löylykupu ja kivet kannattaa asettaa paikoilleen vasta kuivumisen jälkeen. Valumassoista lähtee kostea tuoksu niiden kuivuessa. Tuoksun hävittyä voidaan vähitellen lisätä polttopuumääriä. HUOM! HUOLIMATTOMAN ALKULÄMMITYKSEN AIHEUTTAMIA VALUMASSOJEN VAURIOITA EI TAKUU KORVAA! 4.b. YLEISIÄ LÄMMITYSOHJEITA Ukko-uunin monipuolisuutta korostaa se, että lämmitysaineina voidaan käyttää puuta klapina, pellettejä ja puuhiiltä, sekä veden lämmittämiseen myös sähköä. Seuraavat ohjeet klapilämmitykseen: 1. Avaa savupelti (savupellit). Silloin kun uuni on pitkään ollut käyttämättömänä ja tuntuu ettei ole vetoa, polta varaajan alaosassa tai hormin nuohousluukussa paperitukko. 2. Tarkasta, ettei tuhkalaatikko ole täynnä. Täysi tuhkalaatikko estää ensiöilman virtauksen ja heikentää palamistapahtumaa. Arina voi vaurioitua. Tuhkalaatikko on tyhjennettävä tarpeeksi usein. 3. Arinan puhdistaminen tapahtuu parhaiten pyöräyttämällä se ympäri. Tällöin tukokset varisevat tuhkalaatikkoon. 4. Uuniin ladotaan puita korkeintaan suuaukon puoleen väliin asti. Alimmaiseksi voidaan pinota lämpimitaltaan suurempia puita. Puiden päälle esim. sanomalehdestä rypistelty sytyke. Sytykkeiden päälle muutama pieni klapi. Sytytä tuli ja sulje luukku. 5. Sytytysvaiheessa, pidä tuhkaluukkua auki n. 5 cm. Kun tuli on varmasti syttynyt, säädä ensiöilma eli tuhkaluukun rako n. 1 cm:ksi. Toisioilman saantia säädetään uuninluukussa olevalla venttiilillä. 6. Lisää puita vasta sitten, kun edellinen pesällinen on palanut kuumaksi hiillokseksi. Silloin puun lisäyksen aikana savuttaminen on vähäisintä. Paras tulos saadaan, kun poltettava puumäärä syötetään useammassa erässä. 7. Uunissa voidaan hävittää polttamalla, ja samalla muuttaa lämmöksi, kaikki poltettavaksi sallittu talousjäte. Jätteiden poltto vaatii korkean (>400ºC) lämpötilan, joten polta ensin 1-2 pesällistä puita, ja vasta sitten jätteet. Varmista ympäristöviranomaislta, mitä talousjätteitä saa polttamalla hävittää. 8. Sulje savupelti tunnin kuluessa siitä kun hiillos on kokonaan sammunut. Vakiosavupellissä on aukko, joka estää pellin täydellisen sulkeutumisen. 4.c. UKKO-UUNIN KESTÄVYYTEEN JA LÄMMITYKSEN TALOUDELLISUUTEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA MILLOIN RAKENNUKSESSA ON PITKÄ (yli 5m) JA HYVÄVETOINEN HORMI, ON VETOA HILLITTÄVÄ: Erityisesti kaksi- tai useampikerroksisissa rakennuksissa voi esiintyä liian voimakasta vetoa. Sitä hillitään pienentämällä ensiö- ja toisioilmaa ja savupellillä kuristamalla. Liiallisesta vedosta aiheutuu tulipesälle liian suuri lämpökuormitus. Tällöin valumassojen kestoikä pienenee ratkaisevasti. Hormin veto vaihtelee myös rakennusta ympäröivän maaston mukaan. Jos talo on matalassa laaksossa, tarvitaan pitkä hormi vedon takaamiseksi, kun taas korkealla mäellä lyhytkin hormi riittää. Tarkkailemalla palamistapahtumaa saadaan veto sopivaksi. SAHAPINNAN JA PIENEN PUUN POLTTO: Sahapintojen ja muiden pieniläpimittaisten puiden poltossa on muutama huomionarvoinen seikka. Ukko-uunin tehoksi on suunniteltu 30 kw. Kun poltetaan 10 kg puita (eli n. 1 kantamus) tunnissa, saadaan uunin tehoksi noin 30 kw (85 % teholla). Kuivia risuja ja sahapintoja on mahdollista polttaa jopa 20 kg tunnissa, koska ne palavat nopeasti. Tällöin tulipesä saa liian suuren lämpökuormituksen, josta seuraa VARAAJAN VEDEN KIEHUMINEN: Jos varaajan vesi alkaa kiehua, saa sen loppumaan nopeasti, avaamalla kuumavesihanan. Normaalissa käytössä ei ole yleensä vaaraa veden kiehumisesta. Veden lämpötila on normaalisti ennen lämmitystä C ja lämmityksen jälkeen C. Varaajan lämpötilan nousu on normaalisti 8-12 C tunnissa lämmityksen aikana.

5 5. MILLAISET OVAT PARHAAT LÄMMITYSTAVAT PALAMISEN KANNALTA? Uunin ja poltettavan puun tavoille on opeteltava. Jos uunin sisusta (erityisesti väliseinä) loimottaa punaisena, on todennäköisesti syötetty liian paljon puuta uuniin, joten pienennetään kerralla syötettävän puun määrää. Savukaasulämpömittari ( ºC) hormiliitosputkessa on toinen hyvä tarkkailuväline. Mittarin tulisi optimioloissa näyttää ºC, tällöin ei mene lämpöä harakoille. Jos lukema selvästi ylittää 250 C, on syytä nuohota varaajan putki esimerkiksi harjalla NS-1 NUOHOUS- HARJA VARAAJAAN. Savupiipusta tulevan savun väri tulisi olla vaalean harmaata, lähes väritöntä, tällöin palamisen voidaan sanoa tapahtuvan lähes täydellisesti. Savu voi sytytys- ja lisäyshetkellä olla näkyvämpää. 5. SAUNOMINEN Sauna on kylpykunnossa lämmitys jakson loppupuolella ja muutamia tunteja sen jälkeen. Ennen lämmityksen aloittamista suljetaan lämmönjaon lähtöventtiili LV-1, jolloin saunan lämpötila alkaa kohota lämmityksen edetessä. Kiuaskannen keston kannalta on suositeltavaa, että löylyvesi on kuumaa ja heitettävät annokset kerrallaan pieniä. Tämä vähentää kanteen kohdistuvaa lämpöshokkia ja lisää saunomisnautintoa. VTT: suorittamassa testissä poltettiin täysi pesällinen koivuhalkoja. Hiilloksen päälle lisättiin 30 min. välein 3 kg halkoja. Kokeen aikana puuta poltettiin noin 30 kg ja kokeessa paloaika oli 3 tuntia 20 min. Eli keskimäärin tunnin aikana paloi noin 10 kg puuta. VTT:n testiin viitaten näin saat parhaan ja taloudellisimman tuloksen: -Polta aluksi yksi pesällinen. -Lisää hiilloksen päälle 2-4 kg puuta min. välein (puiden koosta riippuen). -Tarkkaile tunnissa poltetun puun määrää (tulisi olla 7-12 kg). -Veden lämpötilan tulisi nousta kolmen tunnin aikana C, tällöin säädöt ja poltetun puun määrät ovat kohdallaan. -Normaalin omakotitalon lämmitys vaatii talvella kg puita päivää kohden. Mitä paremmin hallitset lämmityksesi niksit, sitä vähemmän kuluu puita. Sauna kuivuu nopeasti saunomisen jälkeen, koska sen rakenteet ovat jatkuvasti lämpimät, joten lämmönjaon lähtöventtiilin LV-1 voi avata tarvittaessa melko pian saunomisen jälkeen. Pesuhuone on erinomainen pyykinkuivaustila. 6. HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA UKKO-UUNI-laitteisto on helppohoitoinen. Seuraavat toimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen. Suorittamalla ne tunnollisesti saat lämmityksestäsi parhaan tehon ja hyödyn: 1. Tuhkalaatikon tyhjennys palamattomaan ja kannelliseen astiaan. Tuhka on hyödyllistä ainetta luonnonlannoitteena. Se sopii hyvin sellaisille kasveille, jotka eivät ole kloorinarkoja. 2. Savukanavan nuohous. Vesivaraajan pohja on hyvä nuohota usein omatoimisesti sopivalla teräsharjalla. Varaajan läpi kulkeva savuhormi puhdistuu parhaiten NS-1 nuohousharjalla. Puhdistus parantaa laitteiston vedenlämmitystehoa ja uunin vetoa. Nuohousaukot sijaitsevat varaajan alaosassa sekä hormiliitosputkessa. Puhdistustöiden ajaksi avaa savupelti ja sulje huoneisiin johtava lämmönjaon lähtöventtiili LV Polttopuun säilyttäminen. Suosittelemme polttopuun säilyttämistä erillisessä, ilmavassa ja kuivassa varastossa. Määräykset sanovat polttopuun säilyttämisestä uunin läheisyydessä seuraavaa: -Puita ei saa säilyttää tulipesän yläpuolella. -Puuvarastoa tai -laatikkoa ei tarvitse suojata jos sen ja tulisijan väliin jätetään 150 mm ilmarako. -Jos varasto sijoitetaan uuniin kiinni, väliin on tehtävä suojamuuri. -Puuvaraston pintalämpötila ei saa ylittää +80 C. 5. Elektronisen UKKO-AIR ilmanpuhdistimen (lisävaruste) puhdistus laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 6. Lämmönjakotilan puhdistus tarpeen mukaan pölynimurilla. 3. Viranomaisten ohje: - nokipalosta, sammuneestakin, on aina ilmoitettava aluehälytyskeskukseen!

6 UKKO-LÄMMITYKSEN SOVELLUSESIMERKKEJÄ 6. KUVA (1): ASUINKERROS parveke tupa mh PIIRUSTUSMERKKIEN SELITYKSIÄ KÄSINOHJATTAVA LÄMMÖN- SÄÄTÖVENTTIILI. NUOLI ILMAISEE ILMAVIRRAN SUUNNAN. keittiö kodinh. wc vh vh NOUSUHORMI. KIERTOILMASÄLEIKKÖ. NUOLI ILMAISEE ILMAVIRRAN SUUNNAN. LÄMPÖKANAVISTON LÄHTÖPÄÄ. mh mh LÄMMÖNJAKOTILA. (toteutettu alaslaskettuna kattona) KUVA (2): KELLARIKERROS taimikasv. takkah. mh tk nousuhormi vh vh kellari työvaatt. wc sauna kodinh. sk pesuh. puuvarasto korvausilma ovi alta auki 200 mm

7 250 LÄMMÖNJAKOTILA 7. KUVA (3) : LÄMMÖNJAKOTILAN POIKKILEIKKAUS MAHDOLLINEN NOUSU YLÄKERTAAN 250 LÄMMÖNJAKOTILA 100 HUONEVENTTIILI LV-2 KEHYS LÄMMÖNJAON LÄHTÖ- VENTTIILI LV-1 SAUNA SISÄVERHOUS MAHD. JATKO-OSA (TIIVISTYS ILMASTOINTI- TEIPILLÄ) MATERIAALIESIMERKKI: KOVALEVY 3.2 MM LÄMMÖNJAKOTILA HUONETILA KUVA (4) : LÄMMÖNJAON LÄHTÖVENTTIILI LV-1 Kääntyvä säätöläppä Kehys Mahdollinen jatko-osa tai eletroninen UKKO-AIR ilmansuodin (lisävaruste) KUVA (5) : KIERTOILMASÄLEIKKÖ PS-1 -puurakenteinen -upotetaan oven alaosaan tai seinään (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää toisentyyppisiäkin virtaussäleikköjä)

8 LÄMMÖNJAKOTILA (jatkuu) 8. KUVA (6) : HUONEVENTTIILI LV-2 -Käsinohjattava -Huonekohtainen -Sijoitetaan suunnitelmassa määriteltyyn kohtaan AUKKO 400 mm X 100 mm KUVA (7) : A Huoneventtiili LV-2 Säätölevy (kerrosten välinen tasapainotus) esim. 20 mm vaneri Lämminilmakanava (500 mm x 250 mm) Aukko, jonka virtausta säädetään säätölevyllä (koko esim. 300 mm x A KUVA (8) : A 70 mm eriste (esim. selluvillaa) Välipohja 200 mm eriste, kanavan ja saunan osalta asuinkerrosten välillä (esim. selluvillaa) Väliseinä 3.2 mm kovakuitulevy (sileäpuoli kanavaan päin) esim. paneli A

9 SAUNA 9. KUVA (9):: Iso UKKO-UUNI, lämmönjaon periaate. Kevyt suojaus, esim. 10 mm LUJA A + ilmaväli 50 mm 400 Lämmönjaon lähtöventtiili LV-1 Raitisilmaputken hattu (putken pää nostetaan lumirajan yläpuolelle) Raitisilmaputki PALO-OVI ABO PO-1 Vapaa tila väh mm Oven alaosa auki 200 mm Rei itys veden poistumista varten (kondenssivedon takia) Esim. PVC--150 (maan alla) ja saunassa metalliputki. Putken pää lattiatasosta 1800 mm. KUVA (10): Takka-Ukko, lämmönjaon periaate Lähtöventtiili 250 mm Huoneventtiili LV-2 Raitisilmaputken hattu (putken pää nostetaan lumirajan yläpuolelle) Raitisilmaputki Rei itys veden poistumista varten (kondenssiveden takia) Esim. PVC-150 (maan alla) ja saunassa metalliputki. Putken pää lattiatasosta 1800 mm.

10 ISON UKON VESIVARAAJA 10. KUVA (11) : Liitäntä-esimerkit: R 3 / 4 (täyttö) R 3 / 4 (lämpömittari) 150 R 3 / 4 (lattialämmitys) 200 R 2 (sähkövastus, pituus max. 450 mm) 230 R 3 / 4 (lattialämmitys) R 2 (sähkövastus, lisävaruste) R 3 / 4 (lattialämmitys) R 3 / 4 (tyhjennys) KUVA (12) : 610 Asennusaukko LV-kierukalle 27 mm läpivientireiät LK 35 ja LK 35 A kierukoille 710 Savuhormi HUOM! KÄYTETTÄVIEN KYTKENTÄOSIEN ON OLTAVA KUUMANKESTÄVIÄ JA YHTENSOPIVIA RST-YHTEIDEN KANSSA! SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT ON SUORITETTAVA AMMATTITAITOISESTI JA VOIMASSAOLEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN!

11 ISON UKON KOKOAMINEN / VESIVARAAJA 11. KUVA (13) : KUVA (14): Kiukaan metallikuoret Valumassat ladotaan varaajan alaosaan pohjalle lappeelleen ja reunukselle syrjälleen. P2 Keraaminen tiiviste P3 P3 Savukanavan suojakivi P2 Varaajan alaosa P1, 3kpl P4, 2kpl P3 ILMA P2 P3 Nuohousluukku Säätöjalat Keraaminen tiiviste 8x20, 4 kpl Savukaasun ohjauskivet P2 ja P3 säädetään siten, että pakkokierto saavutetaan ja toisaalta veto säilyy hyvänä. 3kpl P1 290x185x30 3kpl P2 300x160x45 6kpl P3 200x 160x40 2kpl P4 480x180x30 KUVA (15): Hormiliitosputki, Ø 168, 3mm Nuohousluukku Savupelti Lämminvesikierukka Varaaja Löylykupu Mahdollinen sähkövastus Keraaminen tiiviste

12 TAKKA UKON KOKOAMINEN 12. KUVA (16): 11 Kansi, 3 osaa 7 Takaosa, yläpuoli 10 Väliseinä, yläpuoli 9 Väliseinä, alapuoli 3 Takaosa, alapuoli 6 Vasen sivuosa, yläpuoli 4 Vasen sivuosa, alapuoli 2 Arinaelementti Savukynnys 6 Oikea sivuosa, yläpuoli 8 Etuosa, yläpuoli 4 Oikea sivuosa, alapuoli 5 Etuosa, oikea puoli 1 Etuosa, alapuoli 5 Etuosa, vasen puoli Luukun arinakivi ISON UKON KOKOAMINEN KUVA (17): 11 Kansi, 3 osaa 7 Takaosa, yläpuoli 10 Väliseinä, yläpuoli 9 Väliseinä, alapuoli 3 Takaosa, alapuoli 6 Vasen sivuosa, yläpuoli 4 Vasen sivuosa, alapuoli 2 Arinaelementti Savukynnys 6 Oikea sivuosa, yläpuoli 8 Etuosa, yläpuoli 4 Oikea sivuosa, alapuoli 5 Etuosa, oikea puoli 1 Etuosa, alapuoli 5 Etuosa, vasen puoli

13 SIJOITUSVAIHTOEHTOJA 13. KUVA (18) : Mittakaavassa 1:20 SUUNNITTELUVAIHEESSA OLENNAISIA TIETOJA OVAT: -Mille kulmalle varaajan yhteet. -Savuputken sijainti. -Uunin ja varaajan sijainti toisiinsa nähden. -hormiliitosputken pituus. VARAAJA JA KIUAS VOIDAAN SIJOITTAA ERI TILOIHINKIN SEURAAVIN EHDOIN: -Varaajatilasta on oltava yhteys hormiin. -Varaaja- ja saunatila koteloidaan samaksi ilmatilaksi (yhteys venttiileillä).

14 PIKKU-UKON KOKOAMINEN 14. KUVA (19) : 5/ 6 5/ 8 5/ 3 5/ 4 5/ 3 5/ 1 5/ 7 5/ 5 5/ 7 5/ 5 5/ 1 5/ 2 Salmiakki 5/ 9 Pohjaelementit 6 kpl Huom. 5/3 kivet ovat kannessa kiinni

15 Periaatekaaviot 15. KUVA (20) : Lämminvesikierukka 400 Lämpömittari 3/ Lattialämmitys lähtö 3/4 Uunin pohja päältäpäin katsottuna 890 Lattialämmitys paluu 3/4 Sähkövastus 2 Tyhjennys 3/ Periaatekaavio, pikku Takka-Ukko sähkövaraaja KUVA (21): Sähkövaraaja Hormiliitosputki Ø 127 lämmin vesi kylmä vesi

16 UKKO-UUNIN ASENNUSPERIAATE: -Polttoaineen syöttö puuvaraston puolelta seinän läpi. 16. KUVA (22): 88 mm kevytharkko, esim. Siporex Löylyhuone Tiiliseinä Puurunkoinen väliseinä Korvausilmaventt. Puuvarasto Levy A60, vrt oheinen det. 1 Palo-ovi A60, 1000 x 600 mm Huoltoluukku lattiatasossa nuohousta varten sekä mahd. sähkövastuksen kohdalla säätöä ja huoltoa varten. Detalji 1, 1:10 Siporex 88 mm Eriste Runkotolppa Sisäverhouslevy Kaksinkert. n.k. kiukaantaustalevy 8 mm, upotetaan Siporexiin n. 30 mm

17 Periaate-piirrokset: 17. KUVA (23): Ukko-uuni ja aurinkolämpökerääjät Aurinkolämpökerääjät Lämpökanava LK-35A Pumppu- ja säätö yksikkö RAITISILMAPUTKI KUVA (24): Ukko-uuni ja LTO = lämmönjaon lähtöventtiili =huoneventtiili LTO Lämpökanavointi 2425 RAITISILMAPUTKI

18 Lämpimästi puulla Ruisaumantie 19, Siilinjärvi GSM

VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE

VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE VER 1.4 SISÄLTÖ 1 TERVETULOA IN TULISIJAN KÄYTTÄJÄKSI 1 2 UUDEN TULISIJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 3 ENNEN TULISIJAN LÄMMITYSTÄ OTETTAVA HUOMIOON 2 3.1 Turvallisuus 2 3.2

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 2 Yrittäjäntie 14, -27230 Lappi tel. +358 0207 416 740 fax +358 0207 416 743 www.narvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE

LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE FIN VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE, s. 3 SWE BRUKSANVISNING TILL VÄRMELAGRANDE ELDSTÄDER, s. 13 ENG USER INSTRUCTIONS FOR STORING STOVES, p. 23 DEU GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPEICHERÖFEN, s. 33 FRA MODE

Lisätiedot

Varaavan takan yleiset käyttöohjeet

Varaavan takan yleiset käyttöohjeet Varaavan takan yleiset käyttöohjeet 1.7.2013 Onnittelemme Warma-Uunin hankinnasta! Uusi varaava takkanne on kotinne sydän, tehokas lämmönlähde ja sisustuksenne helmi. Jotta takkanne lämmin sydän hehkuisi

Lisätiedot

Asennusohje Heda Savupiippu

Asennusohje Heda Savupiippu Asennusohje Heda Savupiippu SISÄLTÖ Yleistä...1 Savuhormin suunnittelu ja mitoitus Savupiippu omana rakenteena Heda-savupiippu Taloustulisijojen savuhormin koko Turvallista tietää...2 Edellytykset...3-4

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

Neo. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet

Neo. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet Neo Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet SISÄLTÖ TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ENNEN ASENNUSTA... 1 VAKIOTOIMITUS... 1 EDELLYTYKSET... 2 Rakennuslupa Takan?/Tulisijan? perusta Suojaetäisyydet Palava-aineinen lattia tulisijan

Lisätiedot

Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919

Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919 Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919 Kiitos, että valitset Saunatecin laatutuotteita Uskomme tuotteemme täyttävän odotuksesi ja antavan sinulle paljon nautinnollisia hetkiä saunassasi. Haluamme sinun,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm 60+

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm 60+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm 60+ SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Asennus... 4-5 Lämpötilan rajoitusventtiilin asennus... 6 Mitat ja liitännät... 7 Tekniset tiedot ja kattilan poikkileikkaus... 8 Toimintaperiaate...

Lisätiedot

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

SE - 3-19 FI - 21-37 DK

SE - 3-19 FI - 21-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 3-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 21-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen 1/13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 23.3.2014 Aurinkokiuas Orginal 150 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Miten sinun kodissasi poltetaan puuta?

Miten sinun kodissasi poltetaan puuta? Opas puunpolttoon 2 Miten sinun kodissasi poltetaan puuta? Puun poltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Samalla kuitenkin tuotetaan monenlaisia päästöjä lähiympäristöön sekä oman perheen että naapurien

Lisätiedot

KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE

KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE 1. TEKNISET TIEDOT Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mitat korkeus (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15 leveys (mm) halk. 500

Lisätiedot

Opas puunpolttoon. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Opas puunpolttoon. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Opas puunpolttoon Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster 2 Miten sinun kodissasi poltetaan puuta? Puun poltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Samalla kuitenkin tuotetaan

Lisätiedot

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 Testistandardi EN 13240 Kiitämme, että valitsit LA NORDICA puutakan! Nyt voit parantaa kotisi viihtyvyyttä ja säästää samalla energiaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 -

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 - Asennus- ja käyttöohje Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20 Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! S i s ä l t ö S i v u Tek n iset tied ot 1 Lieden osat 2-3 Tärkeää tietää 4 Asennus 4 Hormiliitäntä

Lisätiedot

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja Pentti Harju Lämmitystekniikan oppikirja Sisällysluettelo Sää ja lämmitys 1. Ulkolämpötila 7 1.1. Auringon säteily 7 1.2. Rakennuksen sijoitus maastoon 7 2. Lämmittää pitää, mutta millä? 8 2.1. Ympäristö

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Polttopuun tuotanto ja käyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Heikki Oravainen Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Intelligent Energy Europe Tämä julkaisu

Lisätiedot

Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien

Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien COMBI tulokset Pekka.Tuomaala@vtt.fi.12.2 2 (37) Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien yhteiskäyttö Yhteisrahoitteisen tutkimushankkeen (COMBI) tutkimustulosten yhteenveto,.12.2 VTT Rakennus-

Lisätiedot

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ TEKNINEN OHJE 2014 WARMIA-tekniikka 2 WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ Perusedellytykset laadukkaalle lattialämmitykselle 3 Lattiarakenteet 3 WARMIA-lattialämmityksen rakentamisen

Lisätiedot

Koskee vain DOMINANTmallia

Koskee vain DOMINANTmallia Koskee vain DOMINANTmallia 1. Tulipesän lasiluukku Lämmityksen aikana vapautuu puun polttamisen yhteydessä nokea ja muita epäpuhtauksiä jotka tarttuvat myös tulipesän lasipintaan, siksi täytyy pitää silmällä

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

IKI-Steel hormin asennusohje

IKI-Steel hormin asennusohje IKI-Steel hormin asennusohje Tu r v a l l i n e n v a l i n t a : w w w. u u n i s e p a t. f i Valmispiippu IKI-Steel Naaraspontti Valmispiippu IKI-Steel on CE-merkitty tuote. CE-merkinnällä valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot