Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle"

Transkriptio

1 OKM Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle Neogames kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa. Yleiset huomiot: Digitaalisen aikakauden kulttuuripolitiikkaa tehdään digitaalisten markkinoiden sääntelyn kautta Digitaalisella aikakaudella taide- ja kulttuurielämään sekä luovaan talouteen kohdistuva politiikkaohjaus toteutuu erityisesti digitaalisille sisämarkkinoille asetettujen regulatoristen puitteiden kautta. Se, millaisen kokonaisuuden esimerkiksi eri arvonlisävero-, tietosuoja-, kuluttajansuoja- ja tekijänoikeusjärjestelmät muodostavat Euroopassa, asettaa pitkälti ne ehdot, joiden puitteissa digitaalisten jakelukanavien kautta teoksensa julkaisevien taiteilijoiden ja muiden luovien alojen toimijoiden on löydettävä tiensä menestykseen. Kulttuuripolitiikassa on siirryttävä tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti niitä regulatorisia puitteita, jotka digitaalisten sisämarkkinoiden politiikkaohjaus luo taiteen- ja sananvapaudelle. Digitaalisten sisämarkkinoiden regulaation kehittämisen on perustuttava teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraliteetin noudattamiseen Digitaalisten kulttuurituotteiden markkinoille on tyypillistä äärimmäisen nopea teknologian, liiketoimintamallien ja kulttuurisisältöjen kehitys. EU-tason regulaation valmisteluun, hyväksymiseen ja toimeenpanoon menee helposti viisikin vuotta. Samassa ajassa esimerkiksi pelialan käyttämät teknologiat, liiketoimintamallit ja kulttuurisisällöt ovat ehtineet muuttua jo moneen kertaan. Tästä syystä kaikki regulaatio on pyrittävä rakentamaan tiukasti teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraaliksi. Aiemmin kullakin kulttuurisektorilla oli oma jakelukanavansa. Kirjallisuus painettiin kirjoiksi ja ostettiin kirjakaupoista. Elokuvat välitettiin filmikeloilla ja tuotiin kansan nähtäväksi elokuvateattereissa. Televisio-ohjelmat kuvattiin ja lähetettiin televisiovastaanottimiin. Kulttuurituotteiden digitaalisilla markkinoilla nämä eri kulttuurisektorien väliset raja-aidat ovat hiljalleen hämärtymässä. Niin musiikki, teksti, pelit kuin elokuvatkin jaellaan digitaalisesti samaan laitteeseen (esim. tablettitietokone). Saman jakelukanavan seurauksena eri kulttuurisektorien rajaaidat ovat hiljalleen hämärtymässä. Tästä johtuen kulttuurisektorikohtaisesta regulaatiosta on hiljalleen luovuttava ja on pyrittävä luomaan kaikille digitaalisille sisällöille yksi ja yhtenäinen lainsäädäntöympäristö. Tämä ei silti tarkoita, että kulttuurisektorikohtaisesta viranomaisohjeistuksesta pitäisi luopua. Perinteisen lainsäädännön sijaan sektorikohtaisen viranomaisohjauksen pääpainon tulisi olla Euroopan laajuisissa lainsäädännön toimeenpano-ohjeissa. Koska näiden ohjeistusten päivittäminen on huomattavasti nopeampaa ja joustavampaa kuin eurooppalaisen lainsäädännön muuttaminen, ne pystyvät myös reagoimaan markkinamuutoksiin huomattavasti lainsäädäntöhankkeita paremmin. Jotta viranomaisohjaus onnistuu ohjeistusten kautta, jäsenvaltiot on velvoitettava tarjoamaan

2 riittävät resurssit viranomaisille sisältöjen ja palveluiden tuottajien auttamiseen niin kyseisen jäsenvaltion kuin muiden jäsenvaltioiden ohjeiden ja lainsäädännön soveltamisessa. Toimenpide-ehdotukset Teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraliteetista on tehtävä yksi eurooppalaisen regulaation kehittämisen perusperiaatteista Digitaalisten sisämarkkinoiden ohjauksen pääpainopiste on oltava jäsenvaltioiden viranomaisten yhteisissä ohjeistuksissa, ei uuden lainsäädännön luomisessa. Jäsenvaltiot on velvoitettava tarjoamaan riittävät resurssit viranomaisille sisältöjen ja palveluiden tuottajien auttamiseen niin kyseisen jäsenvaltion kuin muiden jäsenvaltioiden ohjeiden ja lainsäädännön soveltamisessa. Digitaalisen sisällön saannin parantaminen nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä Digitaalisille sisämarkkinoille tarvitaan yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä Ainoa keino luoda Eurooppaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat on rakentaa unioniin yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä. Mikäli kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien rinnalle luodaan vapaaehtoinen eurooppalainen järjestelmä, tuloksena olisi vain entistä monimutkaisempi kokonaisuus. Eurooppaan luodaan yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä Ei-pakollinen eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri Pitkällä aikavälillä eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri voisi merkittävästi helpottaa Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön hyödyntämistä. Teknologian nopeasta kehityksestä johtuen vanhentuneissa formaateissa ja/tai vanhentuneilla alustoilla julkaistut kulttuurisisällöt hautautuvat nopeasti arkistoihin. Koska kulttuurialoille on tyypillistä myös toimijoiden nopea vaihtuvuus, digitaalisten kulttuurisisältöjen oikeudenhaltijoita on usein vaikeaa määrittää ja tavoittaa. Tämä rekisteri ei kuitenkaan saa olla kaikille kulttuurialan toimijoille pakollinen. Koska useimmat kulttuurialojen edustajat ovat joko vähävaraisia itsensä työllistäjiä tai mikroyrityksiä, rekisterimaksut ja niihin liittyvä byrokratia toisivat helposti täysin tarpeettoman markkinoillepääsyn esteen. Näin ollen rekisterin on oltava vapaaehtoinen. Mahdollinen eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri ei saa olla pakollinen Moraalisten oikeuksien ja yleisölle saattamisoikeuksien aikarajat Varsinkin suuret videopelituotannot ovat laajan taiteilijajoukon yhteisponnistuksen tulos. Muusikot, säveltäjät, graafikot, pelisuunnittelijat, käsikirjoittajat ja monet muut eri alojen ammattilaiset yhdistävät voimansa yhteisen taideteoksen toteuttamiseen. Euroopan unionin jäsenmaissa moraalisten oikeuksien ja yleisölle saattamisoikeuksien kattavuus kuitenkin vaihtelee merkittävästi. Tämä luo merkittävän haasteen jäsenvaltioiden välisille isoille yhteistuotannoille ja niihin liittyvien oikeuksien hallinnoimiselle. Moraalisten oikeuksien pitäisi vanheta viimeistään samassa tahdissa muiden tekijänoikeuksien kanssa kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Myös lähioikeuksien eritahtiseen vanhenemiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Nykyjärjestelmän puitteissa peliin liittyvät eri tekijänoikeudet, esimerkiksi musiikin ja valokuvien osalta, saattavat vanheta eri tahtiin. Koska digitaalisten kulttuurituotteiden rajat hämärtyvät päivä päivältä digitaalisessa toimintaympäristössä, lähioikeuksien pidentämisestä 70 vuoteen on markkinoiden kannalta yhä enemmän haittaa hyödyn sijaan. Eurooppaan on luotava yhtenäinen toimintaympäristö moraalisten oikeuksien kattavuuden

3 suhteen Moraalisille oikeuksille pitäisi asettaa selkeä vanhenemisaika kaikissa jäsenvaltioissa Eurooppalaiset pelien on voitava perustua Eurooppalaiseen kulttuuriperintöön Yksi, yksinkertainen ja hyvin toimiva musiikin lisensointijärjestelmä digitaaliselle sisämarkkina-alueelle Johtuen monimutkaisista alueellisista lisensointijärjestelmistä ja yleisölle saattamisoikeuksista suomalaiset pelinkehittäjät pystyvät vain harvoin hyödyntämään muualta Euroopasta tulevaa musiikkia peleissään, vaikka molemmat tahot potentiaalisesti hyötyisivät yhteistyöstä. Tästä syystä alueellisesta lisensointijärjestelmästä on luovuttava digitaalisilla sisämarkkinoilla ainakin B2B-markkinoilla. Yhteisvalvontajärjestöjen tulisikin hallinnoida vain suoraan kuluttajamyyntiin menevää musiikkia ja antaa musiikintekijöiden lisensoida musiikkiaan vapaasti osaksi muita kulttuurisisältöjä. Ylipäätään maakohtaiset tekijänoikeuslisenssit toimivat huonosti digitaalisilla markkinoilla ja ovat vastoin sisältöjen ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen perustuvan sisämarkkina-alueen periaatteita. Mikäli koko sisämarkkinoiden laajuisten lisenssien luominen ei ole mahdollista, maakohtaisista lisensseistä pitäisi siirtyä vähintäänkin kielialuekohtaisiin lisensseihin. Alueellisesta lisensointijärjestelmästä pitäisi luopua digitaalisilla sisämarkkinoilla Eurooppalainen digitaalinen kulttuuriperintö on pelastettava Euroopan digitaalisen aikakauden ensimmäisistä vuosista on nopeasti tulossa iäksi historiaan kadotettuja vuosikymmeniä. Useimmiten tältä aikakaudelta peräisin olevat kulttuurisisällöt on tallennettu patentoiduilla kopionsuojausjärjestelmillä suojattuihin fyysisiin taltioihin, jotka ovat hyvää vauhtia tuhoutumassa. Koska kopionsuojausjärjestelmien murtamiseen on äärimmäisen vaikeaa saada oikeudenhaltijoiden lupaa ja siten varhaisten digitaalisten kulttuurisisältöjen pelastaminen on usein laitonta, pian nämä sisällöt on menetetty iäksi. Tästä syystä uuteen tekijänoikeusjärjestelmään on luotava pakollinen yleinen poikkeama digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä varten, joka mahdollistaa museoille, kirjastoille ja arkistoille patentoitujen kopionsuojausjärjestelmien vapaan murtamisen ja sisällön kopioimisen uuteen taltioon niiden pitkäaikaissäilytystä varten ja näiden sisältöjen saattamisen tutkimuskäyttöön emuloinnin avulla. Tekijänoikeusjärjestelmään on luotava pakollinen yleinen poikkeama digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä varten, joka mahdollistaa niin patenttien murtamisen kuin emuloinnin. Tekijänoikeusjärjestelmä ei saa estää kuvakaappausten ja pelivideoiden käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa Tällä hetkellä jotkin tieteelliset julkaisusarjat eivät salli kuvakaappausten tai pelivideoiden sisällyttämistä tieteellisiin artikkeleihin niiden epäselvästä tekijänoikeusasemasta johtuen. Koska varsinkin varhaisimpien digitaalisten sisältöjen osalta oikeuksienhaltijoiden selvittäminen on mahdotonta ja tuoreempi sisältöjen osalta oikeudenhaltijoilla vain harvoin on aikaa vastata yksittäisten tutkijoiden pyyntöihin, tekijänoikeusjärjestelmään on luotava selkeä poikkeus, joka mahdollistaa tekijänoikeuksilla suojattujen pelivideoiden ja kuvakaappausten käyttämisen tutkimuksessa ja opetuksessa. Tekijänoikeusjärjestelmään on luotava selkeä poikkeus, joka mahdollistaa tekijänoikeuksilla suojattujen pelivideoiden ja kuvakaappausten käyttämisen tutkimuksessa ja opetuksessa.

4 Oikeuden haltijan on saatava päättää, mikäli hän haluaa sallia digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin Digitaaliset markkinat ovat tällä hetkellä vasta rakentumassa ja tästä syystä siellä käytettävät liiketoimintamallit vaihtuvat jatkuvasti. Esimerkiksi mobiilipelien osalta yksittäisen pelin hinta saattaa olla alle 2 euroa ja jos niiden uudelleenmyynti sallittaisiin, hinnat tippuisivat nopeasti nollaan. Vastaavasti pelien sisällä kuluttajien hankkimien digitaalisten pelisisältöjen uudelleenmyynnin salliminen (esim. digitaalisten roolipelien miekat) saattaisi vakavasti häiritä pelin sisäistä tasapainoa ja siten kyseisen kulttuuripalvelun toimivuutta. Toisaalta, jos jokin pelialusta tai peli haluaa sallia sen piirissä myytävien digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin kuluttajien toimesta, tämänkin pitäisi olla mahdollista. Oikeuden haltijan on saatava päättää, mikäli hän haluaa sallia digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin Laittoman sisällön torjunta internetissä Tekijänoikeusjärjestelmän tulee keskittyä innovaatioiden mahdollistamiseen, ei laittoman sisällön jahtaamiseen Ensinnäkin, kuten pelialan kehitys osoittaa, kulttuurisisältöjä ja palveluita on mahdollista tarjota alueilla, joissa digitaalisten sisältöjen piratismi on valtava ongelma. Kiinan ennustetaan nousevan nopeasti maailman suurimmaksi mobiilipelimarkkinaksi piratismiongelmastaan huolimatta. Kiinassa selkeästi tehokkain ratkaisu piratismiin ovat olleet uudet ja innovatiiviset liiketoimintamallit, eivätkä laittomia sisältöjä vastaan kohdistetut lainsäädäntötoimenpiteet. Toiseksi, uuden tekijänoikeusjärjestelmän tulisi kannustaa käyttäjien itse luomien digitaalisten sisältöjen sallimiseen, eikä pyrkiä niiden estämiseen. Peleillä voi olla helposti miljoonia käyttäjiä, joten pelinkehittäjillä ei ole keinoja kahlita kaikkien käyttäjiensä luovuutta. Näin ollen pelinkehittäjien vastuu tekijänoikeuksien alaisen materiaalin poistamisesta (esim. pelimaailmaan luodut mallisuojien alaiset hahmot) tulisi rajoittua niiden poistamiseen, kun tekijänoikeusloukkaukset on saatettu heidän tietoonsa. Sama koskee kaikkia muitakin digitaalisten palveluiden tarjoajia. Kolmanneksi, tietoverkkojen neutraalius on mahdollistanut ne arvoketjujen muutokset, joiden seurauksena Euroopan peliteollisuus kukoistaa tällä hetkellä luoden työpaikkoja ja talouskasvua Eurooppaan. Mikäli tietoverkkojen neutraaliudesta joustetaan tai verkkopalveluiden tarjoajien vastuuta verkkoliikenteensä sisällöstä kasvatetaan, ollaan nopeasti tilanteessa jolloin suuret eieurooppalaiset toimijat ostavat verkkoliikenteelleen etuoikeuden ja eurooppalaisten kulttuurisisältöjen ja -palveluiden tarjoajien osuus arvoketjusta kutistuu prosentista takaisin 20 prosenttiin. Piratismia vastaan tulee taistella ennen kaikkea tukien uusien liiketoimintamallien kehittämistä Palvelun ylläpitäjän vastuu käyttäjien lataamasta tekijänoikeuksien alaisesta materiaalista tulisi rajoittua sen poistamiseen, kun siitä on ilmoitettu heille. Tietoverkkojen neutraliteetista ei saa joustaa piratismin vastaisen taistelun nimissä.

5 Rajat ylittävän verkkokaupan säännöt, joihin kuluttajat ja yritykset voivat luottaa: kulttuurituotteiden ja palveluiden tarjonnalle on luotava ennustettava ja luotettava toimintaympäristö Kuluttajasuojelulainsäädännön kansallisen toimeenpanon on oltava yhtenäistä ja hyvin koordinoitua digitaalisen sisämarkkina-alueen fragmentoitumisen estämiseksi Kulttuurituotteet ja -palvelut ovat monille unionin kansalaisille merkittävä osa heidän identiteettiään. Tästä johtuen he ovat sekä valmiita panostamaan niihin paljon rahaa että odottavat näiltä palveluilta erityisen korkeaa tasoa. Niin perinteisillä kulttuurituotteiden markkinoilla kuin nyt digitaalisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden markkinoilla, niin sanotun faniyhteisön luominen ja ylläpitäminen on erittäin merkittävässä asemassa alan toimijoiden menestymisen kannalta. Tästä johtuen alan toimijat tekevät kaikkensa noudattaakseen parhaita kuluttajasuojelukäytänteitä. Valitettavasti edes virallisten suositusten kartoittaminen on erittäin haastavaa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Johtuen kulttuurituotteiden keskeisestä asemasta kansalaisten elämässä niiden osalta kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisesta on saatavilla suhteellisen paljon kansallista oikeuskäytäntöä eri jäsenvaltioissa. Valitettavasti tämä käytännössä tarkoittaa myös sitä, että kuhunkin jäsenvaltioon on syntynyt oma soveltamistraditionsa lainsäädännön osalta. Kulttuurituotteiden digitaaliset markkinat eivät kuitenkaan tunne kansallisia rajoja ja kun kansallinen oikeuskäytäntö on saatavilla vain kunkin jäsenvaltion virallisilla kielillä, on digitaalisten kulttuurituotteiden rakentaminen siten, että ne varmasti huomioivat kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset käytänteet lähes mahdotonta. Toimenpidesuositukset: Käsitellessään kuluttajasuojeluregulaation soveltamista tietyn kulttuurisektorin piirissä, oikeusistuinten tulisi nykyistä laajemmin ottaa ratkaisussaan huomioon muiden jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö. Kansallisten kuluttajasuojeluviranomaisten CPC-verkoston on otettava aktiivisempi rooli kansallisten alakohtaisten kuluttajasuojeluohjeistusten yhteensovittamisessa. Niiltä osin kuin kansalliset oikeusratkaisut vaikuttavat digitaalisten markkinoiden toimintaan jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden on käännettävä kansallista oikeuskäytäntöään englanniksi nykyistä laajemmin ja julkaistava se Eurlex-palvelussa. Nuorten taiteilijoiden suojelu Nykyinen kuluttajasuojelulainsäädäntö edellyttää, että digitaalisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden tarjoajat julkaisevat postiosoitteensa asiakkaidensa yhteydenottoja varten. Teknologisten työkalujen ja alakohtaisten julkaisupalveluiden saatavuuden parantuessa yhä useampi lapsi ja nuori luo kulttuurituotteita, esimerkiksi pelejä, ja julkaisee ne itse kaikkien saataville digitaalisten jakelukanavien kautta. Ottaen huomioon digitaalisen toimintaympäristön vaarat, on täysin kestämätöntä, että kuluttajasuojelulainsäädäntö edellyttää oman postiosoitteen julkaisemista sovelluskehittäjiltä. Erityisen kestämätöntä tämä on alle 18-vuotiaiden osalta. Kuluttajasuojelulainsäädäntöä on muutettava siten, että digitaalisten tuotteiden ja palveluiden luojien ei ole pakko julkaista omaa kotiosoitettaan. Tietosuojalainsäädäntö ja kuluttajasuojelulainsäädäntö eivät saa luoda kahta keskenään kilpailevaa regulaatioympäristöä Osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa komissio kaavailee erityisen digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojeludirektiivin säätämistä. Alustavissa kyseistä direktiiviä koskevissa kaavailuissaan komissio pohtinut kuluttajasuojelulainsäädännön laajentamista maksullisista

6 suoritettavista palveluista myös ilmaiseksi, dataa vastaan, tarjottaviin palveluihin, vaikka kyseisiä palveluita säädellään jo laajasti tietosuoja- ja yksityisyydensuojalainsäädännön kautta. Ensinnäkin, tietosuojalainsäädännön soveltamista koskevat samat haasteet kuin kuluttajasuojalainsäädännön soveltamista; 28 jäsenvaltion kansalliset tietosuojaviranomaiset soveltavat sitä kukin oman oikeuskäytäntönsä näkökulmasta hieman eri tavoin. Mikäli kuluttajasuojelulainsäädäntö ulotetaan tietosuojan päälle, tuloksena on tilanne, jossa tietoaineistojen käsittelyn soveltamista säätelevät sekä kuluttaja- että tietosuojaviranomaiset. Tämä nostaa toisistaan poikkeavien tulokulmien määrän pahimmillaan 28:sta 56:een, mikä nostaa digitaalisten sisämarkkinoiden fragmentoitumisen riskiä merkittävästi. Toiseksi, valtaosa kulttuurituotteiden kuluttajakäyttäytymistä koskevasta datasta ei ole kaupallistettavissa. Pelinkehittäjät esimerkiksi keräävät dataa ennen kaikkea siitä kuinka pitkälle, kuinka usein ja miten kuluttajat pelaavat yksittäistä peliä. Dataa siis käytetään valtaosin yksittäisten kulttuurituotteiden ja palveluiden parantamiseen, eikä suoriin kaupallisiin tarkoituksiin. Näin ollen ajatus siitä, että data on digitaalisen aikakauden valuutta on karkeasti yksinkertaistava ja harhaanjohtava. Digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojelua määrittävä lainsäädäntö on jatkossakin rajattava koskemaan vain maksua vastaan suoritettavia palveluita. Mahdolliset muutokset tietoaineistojen käyttöä koskeviin sääntöihin on toteutettava osana strategian piiriin kuuluvaa yksityisyydensuojalainsäädännön uudistusta. Kulttuuripalveluiden ja -sisältöjen tuottajien taloudellinen vastuu on rajattava kuluttajien aineistoista tai palveluista maksamaan hintaan. Alustavissa digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojeludirektiivin säätämistä koskevissa kaavailluissaan komissio on pohtinut myös digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajien korvausvelvollisuutta. Jo nyt digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat joutuvat kamppailemaan digitaalisten julkaisualustojen heidän harteilleen asettaman työmäärän kanssa. Sangen usein johtavat digitaaliset alustat ohjaavat yksittäisten kuluttajien neuvontakyselyt suoraan yksittäisten sisältöjen ja palveluiden tuottajien vastattavaksi, vaikka ne eivät suoranaisesti koskisikaan kyseisiä sisältöjä tai palveluita. Tämä on merkittävä rasite kaikille sovelluskehittäjille ja on oletettavaa, että mikäli kuluttajille tulisi oikeus taloudellisiin korvauksiin, esimerkiksi puhelimen jumittumisen aiheuttamista ongelmista, alustat käyttäisivät vahvaa markkina-asemaansa hyväkseen ja painostaisivat sovelluskehittäjiä ottamaan nämä korvaukset kannettavikseen. Tässä tilanteessa erityisesti kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat olisivat poikkeuksellisen haastavassa asemassa. Vaikka jotkin harvat menestyspelit tuottavat merkittäviä tuloja, valtaosa muista peleistä, kulttuurisisällöistä ja palveluista ovat hädin tuskin kannattavia ja potentiaaliset korvaukset, jotka menevät kuluttajien palvelusta maksamien summien yläpuolelle, saattaisivat olla valtaosalle niistä tuhoisia. Edellä kuvattu tilanne olisi sikäli erityisen kestämätön, että erityisesti mobiilipuolella on tavallista, että digitaalisten alustojen ylläpitäjät päivittävät nopealla aikataululla käyttöjärjestelmiään. Tällaisessa tilanteessa alustan aikaisemmalle versiolle optimoidut sovellukset ovat usein epävakaita alustan uudessa versiossa pyöriessään. Käytännössä teknologisesta kehityksestä johtuen täysin varmasti toimivien sovellusten luominen onkin pitkällä aikavälillä lähes mahdotonta. Lisäksi, on muistettava, että nimenomaan kulttuurisisällöt ja palvelut ovat useimmiten digitaalisten markkinoiden kaikista menestyneimpiä tuotteita. Esimerkiksi Rovion Angry Birds -tuotesarjan pelejä on ladattu yli kaksi miljardia kertaa. Tästä johtuen ne ovat myös kansallisten tiedusteluviranomaisten erityishuomion kohteena. Onkin täysin kestämätöntä, että samana aikana, kun esimerkiksi Iso- Britannian tiedustelupalvelu GCHQ pyrkii etsimään tieturva-aukkoja, joita käyttää tiedustelutyössä hyväkseen, komissio pohtii, kuinka tehdä kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat korvausvelvollisiksi kyseisten tiedustelupalveluiden aiheuttamista vahingoista (esim. tiedustelupalvelun kulttuurituotteen kautta levittämä virus).

7 Yksittäisen sovelluskehittäjän vastuu taloudellisista vahingoista on rajattava kuluttajan palvelussa käyttämään summaan Eurooppalainen kuluttajasuojeluympäristö on harmonisoitava mahdollisemman pitkälle Mitä harmonisoidumpi kuluttajasuojeluympäristö on digitaalisilla sisämarkkinoilla, sitä helpompi useimmiten pienillä taloudellisilla resursseilla toimivien digitaalisten kulttuurisisältöjen ja -palveluiden tuottajien on julkaista sisältönsä ja palvelunsa kerralla koko sisämarkkina-alueelle. Tästä syystä ennen uuden digitaalisten tuotteiden kuluttajasuojalainsäädännön uudistamista jo olemassa olevan kuluttajasuojaregulaation toimeenpano on harmonisoitava sisämarkkina-alueella. Mikäli uusi regulaatioympäristö saatetaan voimaan ennen kuin edellinenkään on saatu toimimaan kunnolla ja koherentisti koko sisämarkkina-alueella, uusi lainsäädäntö todennäköisesti vain pahentaa digitaalisten sisämarkkinoiden fragmentoitumista. Koska Suomessa ei ole toistaiseksi mahdollistettu kulttuurituotteiden ja palveluiden lahjoituspohjaista joukkorahoitusta, se perustuu pääsääntöisesti tuotteiden ennakkomyyntiin. Usein näissä joukkorahoituskampanjoissa myydään samassa paketissa molempia digitaalisia ja ei-digitaalisia tuotteita. Paketti saattaa koostua esimerkiksi t-paidasta, matkasta ja sisäänpääsystä tuotteen tai palvelun julkaisujuhliin ja itse digitaaliseen sisältöön tai palveluun kohdistuvasta ennakkomaksusta. Tästä syystä myös digitaalisten ja ei-digitaalisten tuotteiden ja palveluiden regulaatioympäristön on oltava keskenään yhteen sovitettavissa ja mahdollisimman yksinkertainen. Kuluttajasuojeluympäristöä harmonisoidessa on pidettävä mielessä, että kuluttajasuojelulainsäädännön tulee määritellä vain käytänteiden minimitaso. Lainsäädännön on jätettävä tilaa myös kulttuurituotteiden ja palveluiden tuottajien keskinäiselle kilpailulle asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tästä syystä kuluttajasuojelun tasoa määriteltäessä vertailukohtana ei tule käyttää kaikkien parhaiten resursoitujen tuottajien käytänteitä, koska valtaosalla vähemmän menestyneistä tuottajista ei ole niiden tarjoamiseen tarvittavia resursseja. Digitaaliselle toimintaympäristölle on ominaista markkinoiden nopea muutos. Täysin uudenlaisella logiikalla toimivia kulttuurisisältöjä ja palveluita tulee markkinoille jatkuvasti. Mikäli uusien palveluiden ja sisältöjen kuluttajasuojelukäytänteet johdetaan kaavamaisesti vanhoista toimintamalleista, tulokset eivät todennäköisesti ole kuluttajien kannalta tyydyttäviä ja vain häiritsevät uusien innovatiivisten palvelumallien kehittämistä Euroopassa. Jotta nimenomaisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskevan direktiivin toimeenpano onnistuu, jo olemassa oleva kuluttajasuojeluympäristö on saatava toimimaan kestävästi ja koherentisti koko sisämarkkina-alueella. Digitaalisten ja ei-digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kuluttajasuojelukäytänteet on pidettävä keskenään yhteensopivina ja mahdollisimman yksinkertaisina. Kuluttajasuojelulainsäädännön on määriteltävä kuluttajien oikeuksien minimitaso, eikä markkinoille pääsyn rimaa tulee nostaa taloudellisesti parhaiten menestyvien tuottajien tarjoamien käytänteiden tasolle. Uusien palvelumallien parhaita kuluttajasuojelukäytänteitä ei saa suoraan johtaa aikaisempien palvelumallien käytänteistä lähtien vaan niitä on harkittava aina uuden mallin omasta toimintalogiikasta lähtien. Perusteettomien maarajoitusten ehkäiseminen maarajoitusten on oltava mahdollisia perustelluista syistä Digitaalisten sisämarkkinoiden arvonlisäverouudistuksen seurauksena arvonlisäverot kuluttajille kohdistuvasta myynnistä maksetaan kuluttajien sijaintimaan, ei yritysten sijaintimaan mukaan. Jäsenvaltioiden arvonlisäverokantojen vaihtelusta johtuen, myös kuluttajien digitaalisista sisällöistä ja

8 palveluista maksama hinta vaihtelee maittain. Jotta kuluttajia ei ohjattaisi harhaan hinnoittelun suhteen, usein järkevin tapa on ohjata kuluttajat maakohtaisiin sisältökauppoihin, joissa ilmoitetut hinnat sisältävät myös kuluttajalta perittävän arvonlisäveron. Näin olen digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden maakohtaisesta jakelusta ei nykyisen arvonlisäverojärjestelmän puitteissa ole mahdollista luopua. Myöskään ajatus siitä, että kaikki digitaaliset sisällöt olisi automaattisesti tarjottava kaikissa jäsenvaltioissa, ei ole kestävällä pohjalla. Niin kauan kuin digitaalisten sisämarkkinoiden regulaatioympäristöä ei ole saatu täysin harmonisoitua eurooppalaisen lainsäädännön soveltamisen osalta, ei sisältöjen tuottajille voida asettaa velvollisuutta laittaa sisältöjään saataville kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kaikilta osin harmonisointi ei ole edes mahdollista. Saksalla esimerkiksi on äärimmäisen tiukat rajoitteet hakaristien näyttämiseen kulttuurisisällöissä. Sisältöjen- ja palveluiden tuottajilla tulee siis olla mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, missä he palveluitaan haluavat tarjota ja millä riskillä. Erityisen tärkeää on olla päätymättä tilanteeseen, jossa kaikki digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajat pakotetaan arvonlisävelvollisiksi Suomessa. Uuden arvonlisäverojärjestelmän puitteissa kyseiset toimijat voivat olla rekisteröitymättä arvonlisäverovelvollisiksi vähäisen liikevaihtonsa perusteella vain, jos he kieltäytyvät myymästä tuotteitaan muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Jokaisen omilla www-sivuillaan suomalaisia kappaleitaan myyvän yksittäisen muusikon pakottaminen arvolisäverovelvolliseksi, ei ole uuden järjestelmän kannalta järkevä lopputulos. Kuitenkin myös perusteettomia maarajoituksia on olemassa. Esimerkiksi osa digitaalisten sisältöjen jakelualustoista on rakennettu siten, ettei kuluttajilla ole välttämättä pääsyä toisen maan kaupasta aiemmin ostamaansa sisältöön. Tai siten, että vieraillessaan toisessa jäsenvaltiossa, kuluttajalla ei ole pääsyä paikalliseen digitaaliseen kauppapaikkaan, koska kaikkien jäsenvaltioiden veroviranomaiset eivät hyväksy kuluttajan omaa ilmoitusta sijainnistaan yhdeksi todisteeksi oikean arvonlisäverokannan määrittelyä varten. Maarajoitusten ehkäisemiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden pitäisikin keskittyä poistamaan myös viranomaisten omista tulkinnoista kumpuavia rajoitteita. Se, mikä katsotaan perustelluksi maarajoitukseksi, on määriteltävä riittävän väljäksi. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajia ei saa pakottaa ottamaan sellaisia regulaatioriskejä, joita he eivät halua ottaa. Maarajoitusten ehkäisemiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden on keskittyvä poistamaan myös viranomaisten omista tulkinnoista kumpuavia rajoitteita. Digitaalisten sisämarkkinoiden tehokas hallinnointi ja kansainvälinen ulottuvuus regulaatioympäristön fragmentoituminen on estettävä niin kansallisella kuin globaalilla tasolla Kuten suomalaisten pelialan yritysten menestys osoittaa, digitaalinen murros on valtava mahdollisuus digitaalisia kulttuurisisältöjä luoville suomalaisille toimijoille. Suomen pelialan menestys on keskeisiltä osin perustunut niin teknologisten kuin taloudellisten globaaleille markkinoille pääsyn esteiden nopeaan alenemiseen. Kulttuurisisältöjen luojilla onkin nyt kaikki mahdollisuudet julkaista tuotteensa ja palvelunsa suoraan globaaliin levitykseen. Valitettavasti digitaalisten markkinoiden nopean kehityksen seurauksena myös niiden kansallinen ja ylikansallinen säätely on lisääntynyt nopeasti. Tästä johtuen hallinnollisten ja lainsäädännöllisten raja-aitojen merkitys markkinoille pääsyn esteenä korostuu vuosi vuoden jälkeen. Valtaosa kulttuurisisältöjä luovista toimijoista on joko itsenäisiä ammatinharjoittajia tai pieniä yrityksiä, joilla ei ole taloudellisia tai henkilöresursseja hallita nopeasti kiihtyvää Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden regulatorista fragmentaatiota, globaalista frgamentaatiosta puhumattakaan. Ellemme halua päätyä tilanteeseen, jossa digitaalisille markkinoille pääseminen edellyttää tuhansien eurojen palkkioiden maksamista ylikansallisille konsulttiyrityksille, Suomen ja Euroopan unionin on määrätietoisesti taisteltava digitaalisten markkinoiden regulaatioympäristön fragmentoitumista vastaan sekä Euroopan että globaalilla tasolla. Täten digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ohjaavaa regulaatiota on kehitettävä yhtenä ja yhtenäisenä kokoisuutena. Tämä edellyttää politiikkasektorirajat (esim. alv, tietosuoja ja kuluttajasuojelu) ylittävän yhteistyön ja koordinaation tiivistämistä niin komission kuin jäsenvaltioiden valmisteluprosesseissa. Samoin

9 regulaatioympäristön toimeenpanovaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota viranomaisten riittävään resursointiin, joka mahdollistaa viranomaistahojen rajat ylittävän koordinaation ja digitaalisilla markkinoilla toimivien toimijoiden tukemiseen. Tältä osin komission strategian toimeenpano edellyttää ehdotettua kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Erityisen tärkeää on muistaa, että komission on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota sisämarkkinoiden toimintakyvyn kannalta oleellisten viranomaispalveluiden toteutumiseen jäsenvaltioissa osana talouspolitiikan eurooppalaista koordinaatiota. Nyt monet jäsenvaltiot ovat toteuttaneet rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat merkittävästi heikentäneet paikallisten viranomaisten kykyä neuvoa ja auttaa erityisesti muista jäsenvaltioista tulevia yrittäjiä. Toimenpide-ehdotukset Euroopan tasolla: Komission pääosastojen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota on merkittävästi lisättävä Euroopan tason lainsäädännön valmistelussa. Verohallinnon Fiscalis2020-ohjelmaa vastaavien tietojenjako-ohjelmien rakentaminen myös muille digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan kannalta keskeisille politiikkasektoreille kuten esimerkiksi kuluttajasuojelun, tietosuojan ja tekijänoikeuden piiriin. Artikla 29:n työryhmän (tietosuoja) ja CPC-verkoston (kuluttajasuojelu) aseman vahvistaminen ALV-komitean (arvonlisäverotus) roolia vastaavaksi. Mikäli kansalliset toimeenpano-ohjeet koskevat myös kyseisessä jäsenvaltiossa digitaalisia palveluita ja sisältöjä tarjoavia yrityksiä, jäsenmaan on käännettävä kyseiset ohjeistukset englanniksi ja ranskaksi. Komission on kerättävä nämä ohjeistukset yhden verkkosivuston alle. Kansallisten viranomaisten Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden toimintakyvyn kannalta keskeiset palvelut on turvattava osana talouspolitiikan eurooppalaista koordinaatiota. Globaalilla tasolla: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on käytettävä laajaa edustustoverkkoaan järjestelmälliseen tietojen keräämiseen kohdemaiden regulaatioympäristöstä digitaalisten markkinoiden osalta. Komission tulisi laatia näistä tiedoista jatkuvasti päivittyviä, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä koosteita eurooppalaisten pk-yritysten käyttöön. Euroopan unionin harjoittaman kauppapolitiikan tulee määrätietoisesti pyrkiä eurooppalaisten alv-käytänteiden, tietosuojastandardien ja kuluttajasuojelumallien puskemiseen globaaleiksi standardeiksi. Esimerkiksi alv-lainsäädännön osalta tarvitsemme MOSS:a vastaavan globaalin alv:n ilmoitusjärjestelmän. Unionin jäsenvaltioiden edustustojen tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä kulttuurialan vientihankkeiden tukemisessa. Jokaisella jäsenvaltiolla ei ole resursseja perehtyä kunkin kulttuurisektorin erityiskysymyksiin kohdemaissa. Jäsenvaltioiden välisellä paremmalla koordinaatiolla ja synergiaetujen hankkimisella edustustoverkon toimintaa pystyttäisiin tehostamaan merkittävästi kulttuuriviennin näkökulmasta. Mediakehys 2000-luvulle Koska digitaalisilla alustoilla julkaistavien sisältöjen osalta on äärimmäisen hankalaa vetää rajaa esimerkiksi animaation ja pelin tai pelin ja ohjelmiston välille, uusi mediakehys on joko rakennettava koskemaan kaikkia digitaalisia sisältöjä tai sen on jatkossakin kohdistuttava vain televisio- ja radiolähetysten kautta julkaistavaan sisältöön. Asianmukainen sääntely-ympäristö alustoille ja välittäjille Verkkoalustojen asema Verkko- ja mobiilialustojen hallitsevaan markkina-asemaan kulttuurisisältöjen ja palveluiden kaupassa on tärkeää puuttua selkein ja vahvoin lainsäädännöllisin toimin. Ensinnäkin, koska valtaosa digitaalisista alustoista tulee Euroopan ulkopuolelta, ne noudattavat usein

10 eurooppalaisesta näkökulmasta sanan- ja taiteenvapautta selkeästi rajoittavia sensuuritoimenpiteitä. Joidenkin amerikkalaisten jakelualustojen tiukka suhtautuminen alastomuuteen esimerkiksi estää ihmisten seksuaalisuuden käsittelyn peleissä. Vahvan markkina-aseman saavuttaneita alustojen oikeutta rajoittaa sanan ja taiteenvapautta on täten rajoitettava. Toiseksi, alustoille on luotava velvollisuus vastata niiden kautta kulttuurisisältöjä ja palveluita tarjoavien tahojen yhteydenottoihin, samalla tavoin kuin näitä sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus vastata kuluttajien yhteydenottoihin. Lisäksi alustoille on annettava velvollisuus tiedottaa sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoille heihin kohdistuvista viranomaismenettelyistä. Kolmanneksi, tilanne jossa yksittäinen viranomainen (esim. kuluttajasuojeluvaltuutettu) voi vaatia tietyn kulttuurisisällön tai -palvelun poistamista alustalta, mutta vain alustalla on valitusoikeus tähän päätökseen, koska päätös kohdistuu vain niihin, on kestämätön. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajilla on aina oltava valitusoikeus heidän sisältöihinsä kohdistuviin päätöksiin, vaikka kyseiset päätökset kohdistuisivatkin kyseisten sisältöjen ja palveluiden jakeluun kolmannen osapuolen alustoilla. Neljänneksi, alustojen asettamat sopimusehdot kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoamiselle ovat tiukat ja alustojen vahvasta markkina-asemasta johtuen sisältöjen ja palveluiden tarjoajilla ei käytännössä ole mahdollisuuksia neuvotella niistä. Tästä syystä kilpailuviranomaisten on luotava puitteet, jotka suojelevat eurooppalaisia sisällöntuottajia kestämättömiltä sopimusehdoilta. Alustojen ei tulisi saada perusteetta kieltäytyä sopimuksesta. Alustojen sopimusehtojen pitäisi muutenkin toimia aina perustelluista syistä, eikä niiden tulisi sallia toimivan oman mielensä mukaan. Lisätietoja: Vahvan markkina-aseman saavuttaneiden alustojen oikeutta rajoittaa sanan- ja taiteenvapautta on rajoitettava. Alustoille on luotava velvollisuus vastata niiden kautta kulttuurisisältöjä ja palveluita tarjoavien tahojen yhteydenottoihin, samalla tavoin kuin näitä sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus vastata kuluttajien yhteydenottoihin. Alustoille on annettava velvollisuus tiedottaa sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoille heihin kohdistuvista viranomaismenettelyistä. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajilla on aina oltava valitusoikeus heidän sisältöihinsä kohdistuviin päätöksiin, vaikka kyseiset päätökset kohdistuisivatkin kyseisten sisältöjen ja palveluiden jakeluun kolmannen osapuolen alustoilla. Kilpailuviranomaisten on luotava puitteet, jotka suojelevat eurooppalaisia sisällöntuottajia kestämättömiltä sopimusehdoilta. Jari-Pekka Kaleva Senior Policy Analyst Neogames Finland ry.

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E 1/2016) Talousvaliokunta 18.2.2016

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE 1 Opetus- ja kulttuuriministeriölle MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE Helsinki 22. toukokuuta 2015 YHTEENVETO Musiikki-ala

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Yhteenveto Kuluttajille on tarjolla runsaasti uusia digitaalisia sisältöpalveluita Laillisten palveluiden käyttö kasvaa Laittomat

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda Osa Eurooppa 2020 strategiaa, sis: Digitaaliset sisämarkkinat Yhteistoimintakyvyn

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Lausuntoyhteenveto Lausuntopyyntö neuvottelukunnalle 8.3.2015 DL 26.3., lisäaikaa

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

toiminnanjohtaja, varatuomari Antti Kotilainen

toiminnanjohtaja, varatuomari Antti Kotilainen 1 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle ASIA U 3/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden

Lisätiedot

TTVK:n hallituksen pj Antti Kotilainen

TTVK:n hallituksen pj Antti Kotilainen TTVK:n hallituksen pj Antti Kotilainen 7.12.2017 Taustaa osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa komission tiedonanto 9.12.2015 tekijänoikeusjärjestelmän modernisoimisesta. Sisältää 4 osaa: - sisältöjen

Lisätiedot

14209/17 1 DG E - 1C

14209/17 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12. Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.2016 Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen Lainsäädännön lähtötilanne

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon

Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon Yleiset sopimusehdot museoiden taidekokoelmien saattamisesta avoimeen tietoverkkoon Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoitus on edistää museoiden kokoelmissa olevien suomalaisten tekijöiden taideteosten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2017 (OR. en) 8998/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Helsinki 9.3.2010 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto E-kirjelmistä, jotka

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys EU on monikielinen 24 virallista EU-kieltä noin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201500311 LAVO Leinonen Antti 24.08.2015 Asia Komission julkinen kuuleminen digitaalisen sisällön ja tavaroiden sähköisen kaupan sopimussäännöistä Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Luovien sisältöjen käyttö verkossa

Luovien sisältöjen käyttö verkossa Luovien sisältöjen käyttö verkossa Arvonsiirrosta oikeudenmukaiseen toimintaympäristöön Mikä on muuttunut Mitä muutos tarkoittaa Ongelma Ratkaisu Alustapalvelut hallitsevat luovien sisältöjen verkkomarkkinoita

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

T E R H O N E V A S A L O

T E R H O N E V A S A L O K Ä Y T T Ä J Ä T I E T O J E N H A L L I N N O I N T I H U O M I S E N P A L V E L U I S S A K O K O N A I S U U D I S T U S E U : N T I E T O S U O J A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö S S Ä T E R H O N E V A

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2072(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2072(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/2072(INI) 14.10.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ja kulttuuri- ja

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) 11563/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: API 95 INF 139 JUR 376 NEUVOSTON PÄÄTÖS neuvoston avoimen datan politiikasta ja neuvoston asiakirjojen

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Digitaalistrategia: Uudet verkkovierailujen hintakatot tuovat merkittäviä säästöjä niin perhematkailijoille kuin liikematkustajillekin

Digitaalistrategia: Uudet verkkovierailujen hintakatot tuovat merkittäviä säästöjä niin perhematkailijoille kuin liikematkustajillekin MEMO/12/316 Bryssel 10.05.2012 Digitaalistrategia: Uudet verkkovierailujen hintakatot tuovat merkittäviä säästöjä niin perhematkailijoille kuin liikematkustajillekin Euroopan unionin verkkovierailuasetuksen

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit Kvalitatiivisen datan avaaminen Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit 30.5.2017 Esityksen sisältö Tunnisteellisten aineistojen käsittely Tekijänoikeus ja aineistot Sosiaalisen median

Lisätiedot

Mikä on Elävä arkisto?

Mikä on Elävä arkisto? Mikä on Elävä arkisto? 1 YLEn Elävä arkisto Kaikki hankkeet, joilla tähdätään tekijänoikeusviidakon yksinkertaistamiseen, ovat tervetulleita Suunta, jolla sopimista helpotetaan, on oikea Sopimuslisenssin

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Valmistelu Saavutettavuusdirektiivi voimaan 22.12.2016 Työryhmä asetettu

Lisätiedot

Data liiketoiminnan moottorina tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana VTT:n media-aamiainen

Data liiketoiminnan moottorina tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana VTT:n media-aamiainen TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Data liiketoiminnan moottorina tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana VTT:n media-aamiainen 1.11.2017 Data liiketoiminnan moottorina - miksi nyt? Lainsäädäntö on osa EU:n

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot