Sukupolvet Stakesissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukupolvet Stakesissa"

Transkriptio

1 avaukset Sukupolvet Stakesissa Stakesin oletetaan olevan eräänlainen hyvinvointivaltion lipunkantaja tai oikeammin arvojen vaalija (value guardian). Jos näin on, eikö se automaattisesti tarkoita peräpeiliin tähyilemistä? Eikö loogisesti voisi päätellä, että meidän ymmärryksessämme se kaikki hyvä, joka nyt on, on luotu 1970-luvun alussa käynnistyneellä suurella hyvinvointivaltion modernisaatioprojektilla, joka siis saavutti päätepisteensä vuonna 1994? Edelleen voisimme myös kysyä, mikä talon ikäkohortti oikean vision omistaa. Puhumme mielellämme tulevaisuuden hyvinvointipalveluista ja ihmisten maailmankuvasta vuonna 2030, mutta mitä vikaa oikeastaan nykyisessä on? Miksi sitä pitää alati ruuvata johonkin mystisen innovatiiviseen suuntaan? Sitoutuuko uusi innovaatio- tai vaikkapa tuottavuuspuhe jotenkin sosiaalisen sukupolven käsitteeseen? Ilmeisesti ei sitoudu. Sukupolven käsite on nykysosiologiassa osoittautunut kelpo välineeksi asemoida eri-ikäisten suomalaisten arvoja, odotuksia ja kokemuksia. Näin myös suhteessa hyvinvointivaltioon. Sosiologisen sukupolvikäsitteen keskeinen yhteen kutova elementti on yhdistävä kokemus tai kokemusmaailma. Sitä, mitä tällä tarkemmin ottaen tarkoitetaan, selvitetään tämän kirjoituskokonaisuuden alussa. Oleelliseksi katsotaan se, mitä kukin kohortti on kokenut herkimmässä nuoruudessaan ennen astumistaan vastuulliseen aikuisuuteen. Tästäkin määrityksestä voidaan olla monta mieltä. Muistan sen henkilökohtaisen ällistyksen, joka ymmärrykseni valtasi, kun kuuntelin 1990-luvun sosiaalitutkimusyksikön nuorten doktorandien kokemuksia hyvinvointivaltiostamme. Väitökseensä valmistautuva (nyt jo professor ordinarius) nuori mies kertoi meille silmät palaen saaneensa selville, että vuonna 1983 Suomessa tuli voimaan järjestelmä, jossa kunnille maksettiin kantokykyyn perustuva valtionosuus kaikkiin hyväksyttäviin sosiaali- ja terveydenhuollon todellisiin kustannuksiin ja valtio päätti kustannusten hyväksyttävyydestä (eli ns. VALTAVA-uudistus). Me keski-ikäiset tuota uudistusta toimeenpanneet ja arvioineet kollegat hymyilimme partoihimme. Edelleen ällistelin todetessani, että useat nuoret kollegat tunsivat paremmin Pariisin asemakaavan kuin Pieksämäen pohjoispuolella olevan Suomen asutusrakenteen. Uskoin, että kysymys on todella sukupolvieroista tosin hyvin lyhyellä havaintovälillä. Mutta laajemmin. Ihmiset, joiden aktiivisesta elämänajasta Urho Kekkosen presidenttikausi kattaa puolet tai enemmän ja joiden muistissa pälyilevät äskettäin kuolleen Antti-Veikko Perheentuvan johtaman komitean lanseeraamat sosiaalihuollon periaatteet tai kansliapäällikkö Kari Puron johtama sosiaali- ja terveydenhuollon dynaaminen uudistustyö tasaisen talouskasvun vuosina, näkevät asiat varmasti toisin kuin Mauno Koiviston tasavallan tuotteet. Näitä kaikkia kausia (Sorsasta Vanhaseen) yhdistävä ainoa tekijä näyttääkin olevan Paavo Väyrynen, poliittinen ihmelapsi likimain vailla vertaa Suomen historiassa. Mutta kaikessa tässä puhun hyvinvointivaltion myöhäisestä kehitysajasta. Olen vaarassa sortua historiattomaan tarkasteluun. Syksyllä 2007 käynnistimme Stakesissa pienimuotoisen projektin sukupolvitematiikasta. Ekskursio tuotti viisi erillistä, kuitenkin toisiinsa kietoutuvaa paperia tai kontribuutiota. Matti Virtanen selvittää kirjoituksessaan mannheimilaisen sukupolvikäsitteen ulottuvuuksia ja maastouttaa niitä johonkin mittaan suomalaiseen sosiaalihistorialliseen todellisuuteen. Seuraavassa kirjoituksessa, jos annetaan kunnia ensiksi nuorille, 1970-lukulaiset Timo Kauppinen ja Helka Raivio pohtivat laman ja itäblokin romahduksen merkityksiä päätyen omakohtaiseen Stakes-tarkasteluun. Tuukka Tammi pohtii puudelisukupolveen samastuen sukupolven itsemäärittelyä erilaisten negaatioiden kautta. Tässä hän tukeutuu kahteen viimeaikaiseen kontribuutioon, Jarkko Ton 652 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6

2 tin tuoreeseen romaaniin ja Osku Pajamäen pamflettiin ahneesta sukupolvesta. Lopuksi hän paikantaa Stakesin suurten ikäluokkien projektiksi. Kokonaisuuden kaksi viimeistä kirjoitusta eli Marjatta Bardyn ja Marja Pajukosken osuudet edustavat ajallisesti toista kohorttia, 1940-luvulla syntyneitä. Oikeastaan heillä on edelleen vahva asiantuntijavalta suomalaisessa sosiaalipolitiikassa, varsinkin jos pidennämme kohorttia aina 1950-luvun puoliväliin saakka. Toisaalta juuri tämä kohortti, johon itsekin kuulun, jättää vaikuttavat positionsa lähivuosina, viimeistään 10 vuoden kuluessa. Iso intellektuaalinenkin muutos on odotettavissa. Sekä Bardy että Pajukoski kirjoittavat painotetusti nuoruudestaan ja enintään varhaisaikuisuudestaan. Marjatta Bardy on Helsingin lapsi alusta alkaen, hän jakaa monessa mielessä urbaanin nuoruuden kuohuvat vuodet 1960-luvulla. Marja Pajukosken kirjoitus piirtää aivan toisenlaisen sukupolvikokemuksen. Se ankkuroituu kauas Pohjois-Pohjanmaalle, jossa subjektiivisia avainkokemuksia olivat mm. Ruotsiin muutto, vahva uskonnollinen liike ja henkinen ahtaus, josta piti päästä pois. Kaksi vallan erilaista kokemusmaailmaa samasta ikäkohortista vai ovatko ne aivan erilaisia? Tämä viiden kirjoituksen kokonaisuus ei pyrikään olemaan kattava tai edustava. Ainakin se on ponteva yritys päästä keskusteluun siitä kiinnostavasta dynamiikasta, joka vaikuttaa monessa suomalaisessa asiantuntijayksikössä, niin sektoritutkimuslaitoksessa kuin yliopistossakin. Ja lisäksi onhan tällä kaikella vahvaa selittävää voimaa suhteessa suomalaisen hyvinvointivaltion uusiin modifikaatioihin. MATTI HEIKKILÄ (s. 1947) Suuri näyttämö ja Tennispalatsi Mannheimilainen sukupolvi on ikäkohortti, joka jakaa yhdistävän kokemusmaailman. Erityisen leimaavaa on, mitä kohortti kokee herkimmässä nuoruudessaan (suunnilleen ikävuoden aikana). Yhdistävä kokemus ei kuitenkaan tarkoita, että kokemus olisi yhtä ja samaa. Sukupolvikokemuksen luonnetta voi metaforien avulla tyypitellä seuraavasti. Toinen ääripää eli jyrkkä murros kuten sota: kaikki ovat ikään kuin kaupunginteatterin suuressa salissa, katsomassa samaa näytelmää. Näkökulmat ovat kuitenkin erilaisia: osa on näyttämöllä (rintama), osa katsomossa (kotirintama), ja siellä permannolla (sotateollisuudessa) tai parvekkeella (sodanjohto). Silti: yhdistävä kokemus (sota) on ilmeinen. Toinen ääripää eli rauhallinen, murrokseton aika: teatteri, joka toimisi kuin Tennispalatsi, parikymmentä erikokoista näyttämöä esittää samaan aikaan näytelmiä, jotka eivät erityisesti liity toisiinsa; ihmisten elämismaailmat eivät varsinaisesti resonoi. Yhdistävää kokemusta eli sukupolvea ei vahvassa mielessä synny. Tässä välissä ovat syvät, mutta hiipivät murrokset (suuri muutto, 1990-luvun alun lama), jotka toimivat myös kuin Tennispalatsi, mutta valtaosa näytelmistä limittyy toisiinsa. Näytelmät ovat tavallaan komplementaarisia: ne katsovat samaa prosessia samanaikaisesti eri puolilta. Kaikki murrokset tuottavat jakoja sukupolvien sisälle ja niiden ulkopinnoille. Joillekin ryhmille murrokset avaavat suuria mahdollisuuksia, joiltakin näköalat sumenevat tai häviävät kokonaan. Esimerkiksi ja 1970-luvun suuri muutto: valtaosa suurista ikäluokista kasvoi maalla ja kävi yhdessä kansakoulun. Sitten osa muutti kaupunkeihin, heistä osa kouluttautui ja toimihenkilöistyi, osa jäi maalle maanviljelijäksi tai työläiseksi. Usein jaot kulkivat keskeltä perheitä. Komplementtitarinat: lähtöpään ja tulopään ryhmät olivat ja ovat monin säikein jännitteisessä yhteydessä tai sidoksissa toisiinsa (vrt. tv-sarja Metsolat). Poliittisesti tämä ilmeni yleisenä aktiivisuutena ja lähes samanaikaisena radikalismina kummallakin laidalla: 60-lukulaisuutena ja taistolaisuutena tulopäässä, vennamolaisuutena lähtöpäässä luvun lama: vertautuu suureen muuttoon, jolloin pienviljelijätalous surkastui ja vähitellen kuoli, mutta tulopäässä nuorilla meni lujaa luvulla (useimmiten suuria ikäluokkia edustanut kaupunkien) sekatyömies poistettiin työttömäksi lähiöihin. Samaan aikaan nuoren polven keskuudessa jako kahteen: it-ala tukiverkostoineen eli jyrkkää nousubuumia, kun taas perinteinen teollisuus ja julkinen sektori syöksyivät supistuskierteeseen ja pätkätöihin. Poliittinen ilmeneminen: uuden visionäärisen liikkeen synty keskellä lamaa (nuorsuomalaiset) samaan aikaan, kun ympärillä savuaviin raunioihin laskeutui hiljaisuus (äänestysprosentin jyrkkä lasku). Murroskaudet tuottavat poliittisia sukupolvia ja muutosvoimaa: aktivismia, idealismia ja radikalismia, jotka usein läikkyvät reippaasti yli. Riehu YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6 653

3 vien ja rienaavien polvien varjoon jäävät helposti rauhallisempien kausien kohortit, jotka edustavat toista ja historian valossa paljon konstruktiivisempaa voimaa: perusideoiden ja -toimintatapojen jatkuvuutta. Toisaalta paradoksi on, että nuorista kapinallisista tulee aikanaan useimmiten oikein hyviä ja joustavia konservatiiveja. MATTI VIRTANEN (s. 1949) Laman lapset Me kaksi 1970-luvun alkupuolella syntynyttä stakeslaista mietimme vapaasti assosioimalla, mitä keskeisiä sukupolvikokemuksia meillä ja meidän ikäisillämme voisi olla ja kuinka nämä mahdollisesti näkyvät tai voisivat näkyä Stakesissa. Keskeisimmältä sukupolvikokemukselta tuntuu 1990-luvun alun lama. Meidän ikäluokkamme oli siihen mennessä käynyt vähintään peruskoulun loppuun, mahdollisesti jo lukion tai ammattikoulunkin. Koulua käydessä oli tottunut ajatusmalliin, jonka mukaan ensin käydään koulut ja sitten mennään töihin. Sen piti olla näin yksinkertaista. Töihin menemisen vaiheen lähestyessä kävikin sitten niin, että tuo malli romahti. Aikuistumisen kynnyksellä koko maailma tuntui synkkenevän, ja ympärillä olikin yhtäkkiä ahdistusta ja leipäjonoja. Lama jätti jonkinlaisen pysyvän epävarmuuden tunteen: jos asiat alkavat mennä mukavasti, kohta on varmaan uusi romahdus edessä. Konkreettisena ainakin osittain lamaan liittyvänä ilmiönä on joutunut sietämään työuran alusta lähtien aiempaa epävarmempia työmarkkinoita, joilla pysyvän työpaikan saaminen on vaikeata, ja yhtäkkiä työpaikka saattaa muuttaa Kiinaan. Hieman ennen lamaa tapahtui toinen mullistus, jota sitäkin voitaneen pitää yhtenä sukupolvikokemuksenamme. Olimme kasvaneet kylmän sodan maailmaan, jossa maailman kahtiajako oli selvä, ja yllä leijui ydinsodan uhka. Neuvostoliitto ja DDR tuntuivat ikuisilta ja blokkien välinen muuri murtumattomalta. Sitten itäblokki romahti hetkessä. Suhtautuminen tuohon murrokseen riippuu varmaan osittain poliittisesta suuntautumisesta, mutta ainakin maailma muuttui kertaheitolla toisenlaiseksi ja ennen kaikkea kolmannen maailmansodan uhka haihtui (joskin tilalle tuli uudenlaista epävarmuutta, kun maailma ei ollut enää yhtä selkeä kuin ennen). Muun muassa itäblokin romahduksen ja EY:hyn liittymisen myötä Suomi alkoi avautua ja muuttua kansainvälisemmäksi. Vaikka meidän ikäpolvellamme on kokemuksia aiemmasta vain lapsen tai nuoren näkökulmasta katsottuna, varmaankin moni meistä kokee, että ennen meidän aikuistumistamme Suomi oli sulkeutuneempi paikka. Kasvaneen maahanmuuton ja muiden kansainvälisten vaikutteiden sekä matkustuksen ja muiden yhteyksien myötä kansainvälisyys tuntuu luontevalta. Toisaalta meitä myöhemmin syntyneet ovat ehkä vielä selvemmin kansainvälinen sukupolvi. Ammatillisesta näkökulmasta voidaan nostaa esille, että meidän ikäluokkamme alkoi saada maisterinopintoja suoritetuksi suunnilleen siitä alkaen, kun tohtorituotantoa alettiin tehostaa muun muassa tutkijakoulujen avulla. Tohtorin tutkinnon suorittaminen yhteiskuntatieteissäkin suhteellisen nuorena alkoi tulla tavallisemmaksi, ja siitä lienee tulossa eräänlainen tutkijan perustutkinto. Lopuksi voidaan miettiä, miten nämä seikat näkyvät tai voisivat näkyä Stakesissa tai omassa työssämme. Ainakin lama kiinnitti huomiota huono-osaisuuteen, ja tämä on saattanut ohjata tutkimusintressejämme: huono-osaisuuteen liittyvien ilmiöiden tutkiminen tuntuu tärkeältä. Toisaalta epävarmemmat työmarkkinat näkyvät myös Stakesissa pätkätöinä, joskin Stakesista myös tutkijan on mahdollista saada pysyvä työpaikka. Kansainvälisyyteen tottuminen näkyy ainakin siten, että tutkijan työltä Stakesissa odotetaan kunnollisia mahdollisuuksia kansainvälisten yhteyksien ylläpitoon suomalaisiin yhteyksiin rajoittumisen sijaan. Lisäksi maahanmuuttajien läsnäolon suomalaisessa yhteiskunnassa olisi hyvä näkyä myös Stakesin tutkimuksissa. Tohtorien määrän kasvu näkyy varmaankin ainakin työhönotossa, kun epävarmaan postdoc-vaiheeseen siirtyneet tohtorit hakevat suuntaa väittelyn jälkeiselle elämälleen. Ehkä se asettaa uusia haasteita myös Stakesin sisällä tohtoreiden osuuden mahdollisesti kasvaessa, ellei tohtoreista sitten tule vain uusia maistereita. TIMO M. KAUPPINEN (s. 1974) HELKA RAIVIO (s. 1972) Puudelisukupolven itsemäärittelyyrityksiä Sukupolveni (karkeasti: ennen lamapolvea syntyneet suurten ikäluokkien lapset) positiivinen itsemäärittely liittyy EU-Suomeen globalisaatioon, 654 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6

4 internetiin, maailman avautumiseen. Osa meistä pitää sukupolveamme myös ensimmäisenä aidosti individualistisena ikäryhmänä, jonka elämäntapa on postmodernisti atomisoitunutta ja joka siksi pakenee kollektivistisia määrittely-yrityksiä. Mannheimilaisittain taustalla on herkän iän ajoittuminen 1980-luvun lopun Suomeen: kasvun ja kasinotalouden, suhteellisen vakauden ja hyvinvointivaltion ekspansion aikaan (lamakokemus ajoittuu herkkään ikään vasta minua nuoremmilla). Negatiivisemman määrittelyn mukaan me olemme puudelisukupolvi tai pullamössösukupolvi poliittisesti laiska ja elämäntavallisesti mulle-kaikki-heti-sukupolvi, jonka merkitystä ei tulevassa historiankirjoituksessa ennakoida suinkaan suureksi. Sukupolvi ei vaadi tietoisuutta itsestään ollakseen sukupolvi, mutta sukupolvien itse tekemät määrittely-yritykset voivat silti olla informatiivisia. Eri sukupolvet voidaan nähdä ideaalityyppisellä jatkumolla, jonka toisessa päässä ovat reaaliset sukupolvet ja toisessa päässä konstruoidut sukupolvet. Tällä tarkoitan sitä samaa eroa, johon Matti Virtanen viittaa teatteri- ja Tennispalatsi-vertauksellaan. Toisilla tuntuu todellakin olevan selkeärajainen, vahva ja läpäisevä yhteinen kokemus (kuten sota), toisilla taas on käytössään tätä epämääräisempi tai moniaineksisempi (avain)kokemus maailmasta. Kun edelliset kykenevät suhteellisen vaivattomasti viittaamaan meihin ja meidän yhteiseen lapsuuteemme, nuoruuteemme, saavutuksiimme tai toiveisiimme, on se jälkimmäisellä, heterogeenisemmän kokemuspohjan omaavilla sukupolvilla työn ja vaivan takana ja näyttää luontevimmin tapahtuvan negaation kautta. Negaation kautta tapahtuvasta itsemäärittelystä on kaksi hiljattaista esimerkkiä omasta sukupolvestani. Kuukausi sitten ilmestyneessä romaanissaan Jarkko Tontti määritteli meidät väliinputoajasukupolveksi ja sukupolveksi, joka on ensimmäistä kertaa köyhempi kuin vanhempansa. Väliinputoamisella Tontti viitannee osattomuuteen suurista yhteiskunnallisista käänteistä; olemme eläneet valmiiksi pedattua elämää ilman muutosvoimaa tuottavia kriisejä. Näin puudelisyytös vaihtuu toteamukseksi, että eipä ollut paljon tehtävissäkään. Tontin toinen väite sukupolvisuhteellisesta deprivaatiosta on läheistä sukua toiselle yritykselle antaa sukupolvellemme identiteetti, joka sekin tavallaan tapahtuu negaation kautta: vaikka Osku Pajamäen pamfletti Ahne sukupolvi (2006) käsitteli suuria ikäluokkia eli hyökkäsi niitä vastaan, vähintään rivien välissä oli kyse puudelisukupolven puolustautumisen kautta tapahtuvasta itsemäärityksestä. Pajamäki antaa nimittäin ymmärtää, että flegmaattisuutemme on vanhempiemme sukupolven syytä he ovat luoneet pullonkaulan ja tukkineet sen sukupolvensa tulpalla. Yritä siinä sitten olla rautaa syövä rottweiler. Negaation kautta tapahtuvassa itsemäärittelyssä on siten kyse identiteettivajeesta tai sitten goffmannilaisittain sellaisesta kasvotyöstä, jossa vuorovaikutuksen yksi osapuoli on tyytymätön hänelle annettuihin kasvoihin eli identiteettiin ja pyrkii siitä eroon. Sukupolvemme dilemma on, että vaikka pyrimme yksistä kasvoista irti, meillä on suuria vaikeuksia päättää, minkälainen sitten olisi se positiivisempi vaihtoehto, jonka riittävän monet sukupolvestamme suostuvat allekirjoittamaan. Stakes on leimallisesti tietyn sosiaali- ja terveyspoliittisen sukupolven aikaansaannos. Se on hyvinvointivaltion institutionalisoituma ja myös suurten ikäluokkien projekti ja 1970-luvulla aloitetut suuret sosiaalipoliittiset uudistukset etenivät ja vakiintuivat 1980-luvulla, ja luvun alussa perustettu Stakes on näiden uudistusten lipunkantaja ja vahtitorni. Millainen sitten on oman sukupolveni suhde tällaiseen instituutioon? Edellä kirjoittamani valossa vastaan: se on epäilevä, valittava, mutta lopulta nöyrtyvä ja affirmatiivinen. Helpot ajat tuottavat helppoja sukupolvia. TUUKKA TAMMI (s. 1969) Ulkopuolisten sukupolvi Vartuin aikuiseksi Pohjois- Pohjanmaalla, Ylivieskassa, maatalouspitäjässä, jossa oli alle asukasta, Oulu Ylivieska heistä keskustassa asui noin Vielä tuolloin Ylivieska oli rautateiden ris Vaasa teysasema ja VR merkittävä (ja lähes ainoa) työllistäjä. Varsinaista teollisuutta ei ollut lukuun ottamatta neljä kuukautta vuodessa toimivaa perunajau YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6 655

5 hotehdasta. Elanto saatiin maataloudesta, tilakoko oli kuitenkin pieni. Myös isäni ja yksi hänen veljistään oli VR:llä, heidän isänsäkin (isoisäni) oli jäänyt eläkkeelle VR:ltä. Ikäluokkani näytelmiä Matti Virtasen tarkoittamassa mielessä oli Ruotsiin muutto. Minun kokemusmaailmani lähdöt tapahtuivat kahdessa osassa. Niistä ensimmäinen ajoittui vuosiin Muutto vei sukulaisia, naapureita, puolituttuja, kokonaisia perheitä samanikäiset serkut niiden mukana. Ensimmäinen muuttoihin liittyvä muistikuva, jonka myöhemmin ymmärsin Ruotsiin-muuttoprosessin osaksi, on äitini serkun, Vieno-tädin, itku. Itkun syy oli, että perheen isä joutui luopumaan ammatistaan (ja autostaan) taksiautoilijana, koska se ei enää tuonut riittävää elantoa perheelle. Kun kokeilu kuorma-autoilijana ei onnistunut, perhe ja sen kolme lasta muuttivat Ruotsiin. Ruotsiin muuttivat myös äidin nuorempi veli, jolla oli kolme lasta, isän nuorin veli, jolla ei vielä ollut perhettä, ja isän vanhempi, eronnut sisko. Lähdöt kirpaisivat sekä vanhempia että meitä lapsia. Äidin serkun perhe työllistyi limsatehtaaseen, isän sisko oli töissä asetehtaassa, jossa noina vuosina tapahtui iso onnettomuus vaikkakaan ei yhtä suuri kuin myöhemmin Lapualla. Kaikista muuttaneista vain isän sisko palasi Suomeen, hänkin pääkaupunkiseudulle, muut jäivät Ruotsiin. Oman ikäluokkani muutto Ruotsiin tapahtui muutama vuosi myöhemmin vuodesta 1961 alkaen, jolloin pääsimme oppikoulusta. Koulunkäyntinsä kansakouluun lopettaneet tai oppikoulun keskeyttäneet olivat lähteneet jo aiemmin. En tiedä, muistaisinko tätä muutoin, mutta Ylivieskassa sattui kesällä 1964 auto-onnettomuus, jossa kuoli useita nuoria. He olivat kaikki Ruotsiin muuttaneita, lomalla Suomessa. Kaksi heistä oli ollut kanssani samalla luokalla. Sinä kesäyönä laskin luokkatoverini kanssa, että puolet oppikoulussa luokallamme olleista oli muuttanut Ruotsiin. Se jäi mieleen. Toinen ikäluokkani näytelmä oli uskonto. Ylivieska on vanhaa körttiläisyyden tai herännäisyyden ydinaluetta, malmivaarojen, päivärintojen ja Raudaskylän kristillisen kansanopiston kotiseutu. Körttiläisyyden lisäksi sieluista kamppailivat laestadiolaisuus ja helluntailaiset. Ei riittänyt, että sieluista taisteltiin uskonsuuntien välillä. Sisäiset kamppailut esimerkiksi vanha- ja uuslaestadiolaisten välillä olivat vähintään yhtä kiivaita. Kyse ei ollut vain sieluista, vaan siitä, kuka sai käyttää kirkkoa, rukoushuonetta, minkä uskontosuunnan tai lahkon edustaja oli kirkkoherrana. Seurat, kinkerit, herätysjuhlat olivat itsestään selvä osa lapsuuden mielenmaisemaa meillekin, joiden vanhemmat eivät olleet uskonnollisia. Uskonto kosketti jokaista myös henkilöiden kautta. Minun kohdallani lähimmäs tulivat oppikoulussa tunnettuun körttisukuun kuuluva uskonnonopettaja, ensimmäisessä työpaikassani kirjakaupassa laestadiolainen työtoveri, jolla oli ongelmia sekä vaatteiden pesukoneen valinnassa (alusvaatteiden näkyminen koneen pyöriessä oli synti) että siinä, oliko television katselu sallittua vai ei, sekä sisareni, joka melkein kastettiin helluntailaiseksi. Luultavasti juuri kamppailemisesta johtui, että kukaan ei voinut kokonaan jäädä sivustakatsojaksi. Muiden piti tietää, mihin kuuluit, jotta voi tietää, miten sinua tuli arvostella. Kaikkea ja kaikkia arvosteltiin. Väitän, että sekä 1950-luvun puolivälin jälkeen lähteneet lapsiperheet että oma ikäpolveni jakoivat saman avainkokemuksen mannheimilaisessa mielessä. Se kokemus oli elämän ahtaus, josta piti päästä POIS. Vaihtoehtoja ei ollut. Voi olla, että 1950-luvun puolivälissä mobilisoituneen fraktion mielessä uskonnolla ei ollut yhtä suurta vaikutusta kuin 1960-luvulla lähteneillä ikäluokkani nuorilla. Ehkä itseään etsivä murrosikäinen nuori koki henkisen ilmapiirin ahtauden voimakkaampana kuin jo perheen perustanut, lapsiperheen elämää viettävä aikuinen. Näkymä taloudellisten mahdollisuuksien, toimeentulon ja työn suhteen oli tyrmäävän samanlainen, olitpa ammattikoulutusta ja työtä vailla oleva aikuinen tai nuori. Edessä ei ollut mitään, ei yhtään mitään, ellei voinut jatkaa vanhempiensa maanviljelystä tai mennyt lukioon. Muistan epäoikeudenmukaisuuden tunteen, joka syntyi siitä, että jo lapsena ymmärsi, että lähtö oli pakko. Mikä oli se maa, josta oli pakko lähteä ja joka ei pystynyt pitämään huolta omistaan? Kun tätä juttua varten yritin selvittää Tilastokeskuksesta lukuja Ruotsiin muuttaneista, mielikuvat palasivat. Lukuja ei ole saatavissa, vain nettomuutto tilastoidaan. Niinkö vähäpätöistä se siis oli? Ruotsiin muuton tutkimus alkoi vasta luvulla. Historiatutkimusta lukuun ottamatta sitä on tehty lähinnä Siirtolaisinstituutin ympärillä. Luvut osoittavat lapsuuden ja nuoruuden kokemusteni yleisyyttä: 1950-luvulla Ruotsiin muutti noin henkeä/vuosi, vuodesta 1965 alkaen yli /vuosi. Kiivaimmillaan muutto oli vuosina 1969 ja 1970, jolloin lähtijöitä oli 656 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6

6 noin vuodessa, tuolloin muuttaneista 40 prosenttia oli Oulun ja Lapin lääneistä. Suomessa syntyneitä oli Ruotsissa vuonna 1950, vuonna 1960 ja vuonna Matti Heikkilän ensimmäisessä aiheeseen liittyvässä kolumnissa kuulutettiin nuoruuskokemusten yhteyttä omaan arvomaailmaan, kysymyksiin siitä, mikä on tärkeää ja olennaista nyt. Omaan arvomaailmaani vastakkainasettelu epäoikeudenmukaista/oikeudenmukaista jäi pysyvästi. Jos on nimettävä vain yksi elämässä tärkeä arvo, se itsestään selvästi on oikeudenmukaisuus, joka suuntaa paljolti ja ehkä erityisesti myös työtäni. Nuoruuden kokemusteni perusteella en tarvitse erityisiä perusteluja sille, että pakolaisongelmia, siirtolaisuutta tai ns. elintasomuuttoa voidaan ehkäistä vain sillä, että parannetaan oloja niissä maissa, joista pakolaiset tai muuttajat lähtevät. Turha sanoa, mutta työ sosiaalioikeuden ja -politiikan parissa on aina tuntunut mielekkäältä. Miten meille kävi? Pohjanmaalla ei puhuttu politiikkaa. Yksi selitys on, että uskonto on poliittisen heräämisen esivaihe, ehkä korvikekin. Kun lukion käyneet nuoret muuttivat Pohjanmaalta opiskelemaan ja vasemmistolaistumisaallon mukana radikalisoituivat, he erään ikäpolveni edustajan käyttämän ilmaisun mukaan muuttivat sukupolvensa luo. Mitä tapahtui Ruotsiin muuttaneille? Kliseiseksi muuttunut kuva kesäisestä Suomen-lomasta uuden Volvon kanssa ei oman kokemukseni perusteella juuri vastaa todellisuutta. Vanhemmat muuttaneet kävivät harvoin Suomessa (nuoret vieläkin harvemmin). Jos ja kun kävivät, välittyivät ikävä, ulkopuolisuus, kielitaidon puutteeseen liittyvät ongelmat. Politiikalla ei muuttaneiden elämässä ollut sijaa, uskonto oli ollut asumisympäristöön liittyvä tekijä, joka sen vaihduttua oli hävinnyt elämästä. Ulkopuolisuus kuvannee muuttaneiden asemaa myös poliittisina kansalaisina; ainakaan omilla sukulaisillani ei ollut poliittista (ei ehkä muutakaan) kotimaata enempää Ruotsissa kuin Suomessa. Mieleen nousee kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Minkälainen olisi Suomen poliittinen historia tai nykyhetki, jos Ruotsiin muuttaneet olisivat jääneet maahan? Minkälainen tämä maa ylipäätään olisi ja mitä vaikutuksia maahan jäämisellä olisi ollut työvoima- ja sosiaalipolitiikalle, eri alueille maan sisällä, suurimmille kaupungeille? Kun maasta silloin muutti kouluttamaton työvoima ja nyt muuttaa parhaiten koulutettu työvoima, olisiko näillä muutoilla kuitenkin jotakin yhteistä? Kun Suomi nyt on vastaanottava maa, mitä opittavaa meillä olisi muuttaneiden kokemuksista? Epilogi: En tiedä, paljonko meitä Suomessa on, mutta meitäkin on: ei-tilastoituja, ei Ruotsiin muuttaneita, hitaasti opiskelemaan lähteneitä, ikäluokkansa perässä juosseita; lukemassa ylioppilaaksi, opiskelemassa, perustamassa perhettä, vaihtamassa ammattia, aina väärän ikäisinä ulkopuolella. Tätä esitystä varten etsin verkosta tietoa herännäisyydestä. Hämmentävää oli lukea parannuksen olevan lähimmäisen hädän kyselemistä, pyrkimystä oikeudenmukaisemman ja armollisemman maailman rakentamiseen, sitä että kukaan meistä ei täytä onnistuneen mittaa ja että herännäisyydessä ajatus kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudesta korostuu. Kirkosta eronneelle maallikolle teksti aukeaa uskonnollisista merkityksistä vapaana. Ei se enää ahdista, mutta hyvä piiska se on ollut. MARJA PAJUKOSKI (s. 1945) Sukupolvi- ja avainkokemuksen pitkä sarja Aika muokkaa kaikkia kokemuksia, ja ihminen kertoo elämäänsä monin eri tavoin. Nyt katson nuoruuttani kaukaa ja samalla läheltä, mutta toisin kuin nuorena. Nyt tiedän paljon niistä yhteiskunnallisista murroksista, joihin sukupolveni syntyi, sekä niistä, joissa se aikuistui, toisin kuin näitä vaiheita eläessäni. Nuoruudessa sukupolveani yhdistävän avainkokemuksen kiteytän nyt kolmeen sanaan: yhteiskunta lensi silmille! Afrikkaa myöden. Eteen avautui aivan toisia maailmoja kuin kotona, pihalla ja koulussa. Monenkirjavat rinnakkaiset työ- ja opiskelukokemukset sekä vilkas yhdistystoiminta veivät päin yhteiskuntaa, josta otettiin selvää: millainen on tämä yhteinen yhteisö ja miten sitä voidaan ja pitää muuttaa, että se olisi kaikkien yhteiskunta. Kansalaisuus alkoi tarkoittaa jotain todellista (täysi-ikäisyysraja oli 21 v.). Uusiin asioihin perehtyminen, osallistuminen, ääneen sanominen, kiihkeä yhdessä pohtiminen, mielipiteiden ja kannanottojen muotoilu Se oli huumaavaa ja hämmentävää. Nuoruuteen verrattuna varhaislapsuus on intiimi elämänvaihe ja samaan aikaan kiinni yhteiskunnallisessa. Yhteiskunnan haltuunottoon pyrkinyt nuoriso oli elänyt tietenkin myös varhaisvuotensa samoihin aikoihin. Sota oli päättynyt, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6 657

7 lapsia oli paljon ja köyhyys oli tavallista. Tottelevaisuuskasvatus oli ankaraa, ja lasten tehtävänä oli auttaa aikuisia. Helsingin Kallion kirjaston takaisilla kumpareilla, joilla lapsuuteni elin, lapset tulivat samankaltaisista kotioloista. Elämän yhteiskunnallisuuteen heräämisen ja kasvamisen avainkokemuksesta voin erottaa useita vaikuttavia yksittäisiä kokemuksia ja pitkältä aikaväliltä lähtien lukioajan teinikunnasta kolmikymppiseksi asti. Loppuivatko ne silloinkaan? Muuttuivat maailmankatsomukseksi? Tasaantuivat ja moninaistuivat terästyäkseen jälleen uudestaan yltiöyksilöllisyyden aikakaudella? Taannoisista huippukokemuksista on helppo palauttaa mieleen fyysisinäkin tuntoina etenkin Lapualaisooppera vuonna Reilu vuosikymmen myöhemmin Kaisa Korhosen Kolme sisarta käänsi nahkat nurin uusin tavoin. KOM-teatterin matkassa on ollut hieno kulkea, se on jatkuvasti uudistuen valaissut yksilöä yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa yksilössä. Yksi järisyttävä lukukokemus oli Doris Lessingin Kultainen muistikirja, jonka luin nuorena äitinä vuonna Se oli silloinen naisten kulttikirja, joka kosketti epämääräisesti mielessäni parveilleita kysymyksiä mm. vapaudesta, tunteista, vaietuista tai kielletyistä teemoista. Tämän vuoden nobelisti on ollut sukupolveni naisille tärkeä yhteiskunnallinen äiti. Sukupolven avainkokemus luo kokemukselliselle minälle ristiriidan, ongelman tai jännitteen, joka vaatii ratkaisua, Matti Virtanen kirjoittaa Fennomanian perillisissä. Yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ankkuroituva avainkokemus ratkaisi ristiriitoja vaikkapa juuri Lapualaisoopperalla, joka tarjosi vahvan väylän purkaa jännitteitä. Ratkaisujen myötä syntyi uusia tai tuli näkyviin klassisia ristiriitoja. Näistä sain kestäväksi perinnöksi kiinnostuksen jännitteisiin, jotka kulkevat akselilla marxista freudiin ja päinvastoin; sisäisen ja ulkoisen maailman välinen suhde oli pitkään jonkinlainen tabu, ja kahtia haljennuthan se on edelleen. Yhteiskunnallisen tietoisuuden vahvistuminen synnytti myös hyvin tunnettuja taisteluita eri fraktioiden kesken. Näissä temmellyksissä näin (jälkeenpäin) oman paikkani maailmassa, ja se on välissä: ensin pähkäillen, miten erottaa oikea väärästä, ja sitten yrittäen sovitella yhteen erilaisia näkökulmia, kuilun yli tahi sillalla. Näin on ollut työssä ja muissa toimissa, ja niin oli jo lapsenakin. Kokemisen peruskuviot toistuvat erilaisina variaatioina eri yhteyksissä. Aika muokkaa myös suhdetta aikaan. Nuorena koin olevani ajassa ja ajan sisällä omasta ja ikäpolveni paikasta käsin. Nyt tiedän kuuluvani siihen kuuluisaan sukupolvien ketjuun. Samalla tajuan myös, miten lyhyt on vuosisata; eihän siihen mahdu kuin kolme neljä sukupolvea. Näin ajatellen 1700-luku ja valistusfilosofitkaan eivät ole niin kauhean monen sukupolven takana. MARJATTA BARDY (s. 1945) 658 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 72 (2007):6

Ikäpolvien taju Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa

Ikäpolvien taju Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa 1 Marja Saarenheimo, Minna Pietilä, Sonja Maununaho, Arto Tiihonen ja Pertti Pohjolainen Ikäpolvien taju Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa 2 3 Sisällys Johdanto...4 Ikä ja ikäisyys...10 Mikä

Lisätiedot

Toiset lähtee, toiset jää

Toiset lähtee, toiset jää Linda Tammelin Toiset lähtee, toiset jää Yhden suvun siirtolaishistoria Suomen ja Ruotsin välillä Maantieteen tutkielma Turun yliopiston maantieteen laitos Turku 2006 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

kristillisyyttä työntekijät esittäytyvät häpeän teologiaan Kohti arjen Sivu 8 Hiippakunnan lähtevät ja tulevat Sivu 26 Syyllisyydestä Sivu 18

kristillisyyttä työntekijät esittäytyvät häpeän teologiaan Kohti arjen Sivu 8 Hiippakunnan lähtevät ja tulevat Sivu 26 Syyllisyydestä Sivu 18 TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN LEHTI 2 2011 Kohti arjen kristillisyyttä Sivu 8 Syyllisyydestä häpeän teologiaan Sivu 18 Hiippakunnan lähtevät ja tulevat työntekijät esittäytyvät Sivu 26 TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Kaikki loppuu aikanaan. Armonsa ei milloinkaan.

Kaikki loppuu aikanaan. Armonsa ei milloinkaan. Kaikki loppuu aikanaan. Armonsa ei milloinkaan. Vanhenemisen kokemus ruustinna Elli Paunun kirjeissä ja päiväkirjoissa 1931-1953 Suomen historian pro gradu Jyväskylän yliopisto Helmikuu 2003 Mari Vehkalahti

Lisätiedot

Kyyhkynen 4 / 2002 1

Kyyhkynen 4 / 2002 1 Kyyhkynen 4 / 2002 1 pääkirjoitus Kun kaari lähestyy loppuaan Ensimmäiset kristityt elivät yhteiskunnassa, jonka arvot olivat kaukana kristillisestä arvomaailmasta. Rooman valtakunnassa polyteismi, julkihomous

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Nuoruus oli kuin nopea lintu

Nuoruus oli kuin nopea lintu Nuoruus oli kuin nopea lintu Suurten ikäluokkien nuoruus 1950 1960-luvuilla omaelämäkerrallisten tekstien kuvaamana Oulun yliopisto Historiatieteet Historian pro gradu -tutkielma 3.6.2014 Essi Jouhki Sisältö

Lisätiedot

NUORI ÄITI, VANHA VANHEMPI. Yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien kokemuksia

NUORI ÄITI, VANHA VANHEMPI. Yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien kokemuksia NUORI ÄITI, VANHA VANHEMPI Yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien kokemuksia Mari Takala Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2008 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KANSANKODISTA MAAILMANKYLÄÄN

KANSANKODISTA MAAILMANKYLÄÄN KANSANKODISTA MAAILMANKYLÄÄN PUHEENVUOROJA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ $ 35 vuotta suomalaisten United World Colleges -koulutusta Kansankodista maailmankylään on kokoelma puheenvuoroja kansainvälisyydestä, kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

NUORET PERHEET TÄNÄÄN

NUORET PERHEET TÄNÄÄN JULKAISUJA 6/2000 NUORET PERHEET TÄNÄÄN Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - yhdessä Marttaliiton ja Finlands Svenska Marthaförbundetin kanssa järjesti 15.11.2000

Lisätiedot

KUOLLUT MUTTEI KUOPATTU Taistolaisuus ja miten sitä muistetaan

KUOLLUT MUTTEI KUOPATTU Taistolaisuus ja miten sitä muistetaan KUOLLUT MUTTEI KUOPATTU Taistolaisuus ja miten sitä muistetaan I MYYTTI...2 MISTÄ ON PIENET TAISTOLAISET TEHTY?...6 MITÄ TAISTOLAISUUS OLI?...7 MISSÄ HE OVAT NYT?...13 II NÄKÖKULMA...18 MYYTIN JA HISTORIANKIRJOITUKSEN

Lisätiedot

Artikkeli. Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto. Paluumuuttajien kertomuksia kuulemassa. Minna-Liisa Salonsaari

Artikkeli. Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto. Paluumuuttajien kertomuksia kuulemassa. Minna-Liisa Salonsaari Elore (ISSN 1456-3010), vol. 19 1/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_12/salonsaari.pdf] Artikkeli Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö polemia Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kylien tulevaisuus Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KYLIEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Toimittanut Sanna Sivonen. Tuttu vieras kotimaa. Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen. FinnWID - Naiset kehitystyössä ry

Toimittanut Sanna Sivonen. Tuttu vieras kotimaa. Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen. FinnWID - Naiset kehitystyössä ry Toimittanut Sanna Sivonen Tuttu vieras kotimaa Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen FinnWID - Naiset kehitystyössä ry Tuttu vieras kotimaa SUOMEEN PALUU KEHITYSMAASSA ASUMISEN JÄLKEEN FinnWID -

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

LAPSETTOMAT ÄITIPUOLET

LAPSETTOMAT ÄITIPUOLET LAPSETTOMAT ÄITIPUOLET Kehittämistyö Uusperheneuvojakoulutus 2014 Laura Mannila 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Haastattelumateriaali: seitsemän lapsettoman äitipuolen tarinat 6 3. Itsekäs nainen ja paha

Lisätiedot

UUSPERHEEN ISOVANHEMMUUS

UUSPERHEEN ISOVANHEMMUUS UUSPERHEEN ISOVANHEMMUUS Maija Kasurinen - Lea Väisänen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta

En ole rasisti, mutta En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Toimittanut Keskinen Suvi, Rastas Anna & Tuori Salla Suomalaiseen julkiseen keskusteluun juurtui talvella 2008 2009 uusi sana,

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista 1 Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista Anna Kristiina Korhonen Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pro gradu työ kevät 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot