kuusamo posio taivalkoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kuusamo posio taivalkoski"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 sisällys vuosi 2010 kuusamo posio taivalkoski Vuosi 2010 oli Naturpolikselle muutoksen ja murroksen toimintavuosi. Se toi mukanaan haasteita, mutta tarjosi samalla erinomaisen mahdollisuuden omien toimintojen tarkasteluun. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että Naturpolis tunnetaan helposti saavutettavana, asiakaslähtöisenä ja luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhtiön toimintastrategia...6 Operatiivinen toiminta...9 Vuoden hyvä teko...12 Kehittämishankkeet...13 Tilinpäätös Tuloslaskelma...18 Tase...19 Hallitus...20 Henkilöstö...21 Green Office...22 Yleistä Naturpolis Oy:stä naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

3 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Muutoksen ja murroksen kautta kohti selkeämpiä kokonaisuuksia Tulevaisuuden historiankirjoituksen ja alueen menestystarinoiden jatkoosien käsikirjoittamisen aika on nyt. Naturpolis Oy:n vuoden 2010 toimintaa voidaan kuvata muutoksen ja murroksen toimintavuotena. Vuoden alkupuolella käynnistyi Koillismaan ja Itä-Lapin alueella toteutettava Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, joka nivoo alueen kehittämisohjelmat ja -hankkeet yhteen selkeään ohjelmakokonaisuuteen. Tähän kokonaisuuteen liittyvänä keskeisenä ohjaavana tekijänä toteutettiin Koillis-Suomen aluetta koskeva elinkeinostrategiaprosessi, joka valmistuu vuoden 2011 alkupuolella. Elinkeinostrategia on jatkossa eräs keskeinen elementti alueellisia kehittämishankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Strategia pohjautuu laajan asiantuntijajoukon haastatteluun ja näkemyksiin, nostaen esille tulevaisuuden kannalta haasteellisia ja mielenkiintoisia lähtökohtia. Strategian toteutus ja onnistuminen riippuu meistä kaikista. Löytyykö meiltä alueelta riittävää rohkeutta ja kykyä ottaa niitä seuraavia askeleita, joita tämä alue tarvitsee, vai hyväksymmekö me nykyisen kehityksen ja annamme ajan viedä. Kaikki tämä on lopuksi meistä itsestämme kiinni. Tulevaisuuden historiankirjoituksen ja alueen menestystarinoiden jatko-osien käsikirjoitusten aika on nyt. Myös kehittämisorganisaatioiden on pystyttävä muuttumaan. Toimintaa pitää pystyä suunnittelemaan ja suuntaamaan ajan vaatimusten mukaisesti. Selkeät palvelukokonaisuudet, asiakaslähtöisyys sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus kuuluvat tämän päivän kehittämisorganisaatioiden toimintakulttuuriin. Paras osaaminen on hankittava ja valjastettava kehittämistoimintaan! Organisaatiossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten lisäksi moni kehittämishanke oli päättymässä vuodenvaihteessa, samaan aikaan kun uusia hankekokonaisuuksia valmisteltiin. Yhtiön toiminnan kannalta tämä murros on haasteellinen, mutta tarjoaa samalla erinomaisen mahdollisuuden tarkastella yhtiön toimintoja ja järjestellä niitä tarvittavin osin uudelleen. Tulevien vuosien keskeisenä tavoitteena onkin toiminnan tehostaminen ja tiivistäminen, suorituskyvyn parantaminen sekä vaikuttavuuden arviointi. Toiminnan lähtökohtana on selkeä perustehtävä, toiminnan suunnittelu, strategisesti tärkeiden palvelukokonaisuuksien vakaat rahoituspohjat, aluekehityshankkeiden oikea suuntaaminen sekä helposti saavutettavat yrityskehityspalvelut. Tavoitteena on, että Naturpolis tunnetaan helposti saavutettavana, asiakaslähtöisenä ja luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Kiitän yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa kuluneesta vuodesta sekä toivotan menestystä kaikille tulevissa kehittämishaasteissa. Jari Hentilä toimitusjohtaja Naturpolis Oy 4 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

4 yhtiön toimintastrategia yhtiön toimintastrategia Yhtiön toimintastrategia Toimintaympäristön muutokset Talouden suhdannenäkymät parantuivat vuoden aikana yllättävänkin hyviksi odotuksiin nähden. Ennakoitu voimakas taantuma ei saavuttanut Koillis-Suomea pahimmalla tavalla. Kokonaistyöttömyyden arvioitiin vuoden alussa kasvavan, mutta todellisuudessa työttömyys pysyi huomattavasti alempana. Matkailualalla mennyt vuosi oli haastava erityisesti kansainvälisten matkailijoiden osalta. Uudet avaukset Venäjälle ovat pitkällä tähtäyksellä merkittäviä, mutta eivät muuttaneet merkittävällä tavalla vuoden 2010 kuvaa positiiviseen suuntaan. Koillis-Suomen alueen suurin ongelma on edelleen alueen väestöpohjan jatkuva pieneneminen ja tähän liittyvä koulutetun työvoiman puute erityisesti avainosaajien osalta. Nuorten, kansainvälisten osaajien puute on vakava ongelmamme. Toimintaympäristön globaaleihin muutoksiin vastataan parhaiten kuntien ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä. Käytännön väline tähän on KOKO-ohjelma. Vuoden 2010 aikana tavoitteena oli selvittää Naturpolis Oy:n omistuspohjan ja toiminnallisuuden vahvistaminen niin, että esimerkiksi Itä-Lapin kuntia tulee yhtiön osakkaaksi lisää. Asiassa ei päästy vielä eteenpäin eikä myöskään esimerkiksi osakepääoman tarpeellista vahvistamista suoritettu. Tätä jarrutti niin alueen kuntien yhteisen näkemyksen puute kuin yhtiön johdon vaihtumiset. Koillis-Suomen KOKO-ohjelma Aluekehitystoimintaa vuoden 2010 alusta lähtien johti Koheesio- ja kilpailukykyohjelman puitteissa toimiva Koillis-Suomen KOKO-foorumi. Se rakentaa yhteisen näkemyksen ja tahtotilan, linjaa keskeisimmät strategiat ja yhteiset hankkeet sekä varmistaa yhteistyön onnistumisen ja eri tahojen sitoutumisen. Foorumissa on edustettuna Koillismaan ja Itä-Lapin seitsemän kunnan korkein luottamushenkilö- ja virkamiesjohto sekä ennen kaikkea elinkeinoelämän edustus tärkeimmiltä toimialoilta. Foorumi huomioi toiminnassaan nykyaikaisen aluekehittämistyön eri ulottuvuudet ja vaatimukset. Toimialaja teemakohtainen kehittämistyö edellyttää luotettavia tulevaisuuden tekemisen välineitä, jotka auttavat myös syvällisen dialogin käymisessä, toimintaympäristön ja markkinoiden hahmottamisessa sekä valintojen tekemisessä alueellisesti ja yrityskohtaisesti. Edellä mainittuun liittyen vuonna 2010 käynnistettiin Koillis-Suomen KOKO-alueen yhteisen elinkeinostrategian laadinta suunnitelman mukaisesti. Se on tiettävästi ensimmäinen maakuntarajat ylittävä seudullinen elinkeinostrategia. Työ tehtiin haastattelumenetelmään perustuvalla Delfoi-metodilla. Vuoden aikana saatettiin loppuun erillinen matkailun ennakointihanke, joka toteutettiin yhdessä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Ennakointihanke toteutettiin rinnakkain muun elinkeinostrategiatyön kanssa ja se toimi pohjana matkailun kansainvälistymisstrategialle ja muulle matkailun kehittämistyölle. KOKO-ohjelmatyön pohjalta käynnistetään kaikki tärkeimmät alueelliset kehittämishankkeet. Vuoden aikana jätettiin rahoittajalle Tuottava maaseutu, FIT ja TIE -hankkeet. FIT-hankkeen tavoitteena on organisoida Kuusamo-Lapland -matkailualueen myynti- ja kehittämistyö pysyvällä tavalla. TIE-hanke tukee alueen kaivos toiminnan Väkiluvun kehitys Koillis-Suomen alueella kunnittain Kemijärvi Kuusamo Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Taivalkoski Koillis-Suomen KOKO-alue Koko maa naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

5 yhtiön toimintastrategia operatiivinen toiminta käynnistämistä ja kaivostoiminnan tarvitseman energian tuottamista uusiutuvalla energialla, tässä tapauksessa puuhiilellä. Keskeisenä tavoitteena on laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin ja verkostoihin pääseminen. Tärkeä edistysaskel oli erityisesti yhteisen Imago-hankkeen rakentaminen Lapin kanssa. Uudessa elinkeinostrategiassa kasvua haetaan perinteisillä toimialoilla mutta nyt erityisiin teemoihin, esim. perheyrittäjyyteen, energiaan, logistiikkaan ja Venäjän mahdollisuuksiin tukeutuen. Suuret mahdollisuudet ovat toimialojen rajapinnoista. Kuusamo Lapland jatkaa voimien kokoamista kansainvälistymiseen Kuusamo Lapland alueen matkailuyrittäjät ovat päivittäneet kansainvälistymisen yhteistyöstrategiansa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä jo vuodesta Alunperin Kuusamo Lapland alueen muodostivat Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan liittyivät Pudasjärvi, Kemijärvi ja Pyhän matkailukeskus. Yhdistävänä tekijänä on Kuusamon lentokenttä. Kansainvälistymisstrategian päivitys tehtiin vuonna 2010 tilanteessa, jossa taloudellinen taantuma oli vähentänyt matkustusta, laskenut keskihintoja ja kiristänyt kilpailua entisestään. Yritykset kamppailivat taloutensa kurissa pitämiseksi. Charter-markkinointi ei juurikaan ollut tuonut apua laskusuhdanteessa. Monilta osin oli uudelleen arvioinnin paikka. Kuusamo Lapland ulkomaiset yöpymiset, talvi Kertomusvuonna nähtiin jo selviä elpymisen merkkejä. Ulkomaisten kesämatkailu Kuusamo Lapland alueelle kasvoi vuorokaudella eli 26 %. Talvimatkailua verottivat edelleen Brittien vähentyneet joulu- ja lumiloma-charterit. Venäjän markkinatilanne paikkasi osittain Britti-markkinoiden ja Hollanninkin vähenevää kysyntää. Saksan markkina kasvoi jonkin verran. Pääsesonki on edelleen keskittynyt joulun ympärille ja kevättalveen. Matkailun tuotepohja on hyvä, mutta jatkuvaa tuotekehitystä ja uusiutumista eri asiakaskohderyhmille tarvitaan. Lentoliikenteen kehittyminen on edelleen avainasemassa. Online-kauppa on saatava kuntoon ja lisäksi myynnin aktivointi kaikilla tasoilla on suuri haaste. Strategiasuunnittelun pohjana ovat olleet edellisten vuosien yhteisen toiminnan kokemukset, sen vahvuudet ja tulokset, myöskin koetut ongelmat. Lisäksi on selvitetty markkinapotentiaalia ja markkinoiden sekä jakelukanavien kehittymistä markkina-alueilla sekä kuultu matkanjärjestäjiä. Yritykset ovat ilmaisseet kantansa keskusteluissa ja kirjallisessa kyselyssä sekä marraskuussa 2010 pidetyssä Foorumissa. Kansainvälistymistiimi on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja Koillis-Suomen KOKO -ohjelman hallitusta informoitiin Työtä ovat johtaneet Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Kuusamo Oy:n vt. toimitusjohtaja Mika Perttunen ja projektipäällikkö Outi Saastamoinen. Strategiaprosessin on vetänyt toimitusjohtaja Heleena Luusua, NordicMarketing GmbH Kuusamo Lapland ulkomaiset yöpymiset, kesä Operatiivinen toiminta Yritysneuvonta Naturpolis Oy:n yritysasiamies vastasi Kuusamon ja Taivalkosken alueen yritysten perusneuvonnasta. Lisäksi yritysneuvontaa annettiin Kasvuohjelma-hankkeen kautta, jossa neuvontaa annettiin pääsääntöisesti sopimusperusteisesti. Yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville järjestettiin erilaisia infoja teematilaisuuksia. Naturpolis Oy:n asiakashallintaa kehitettiin YRINET-järjestelmän käyttöönotolla. Järjestelmä on erityisesti kehittämisyhtiöiden yritysneuvontaan suunniteltu asiakashallintajärjestelmä. Tulevaisuuden yrityskehitysmallin luomiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kerättiin asiakaspalautetta. Palautteen ja saatujen kokemusten perusteella työstettiin eteenpäin Naturpoliksen yrityskehitysmallia linkittäen siihen myös seudullisen yhteistyöverkoston palvelutarjontaa. Tiedotus ja viestintä sekä seutumarkkinointi Tiedottamista ja viestintää tehtiin systemaattisesti paikallisten ja valtakunnallisten medioiden kautta (mediatiedotteet, omat ilmoitukset, henkilöhaastattelut, lehdistötilaisuudet) sekä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja ajankohtaisseminaareja. Viestinnän tavoitteena on Naturpolis Oy:n yrityskuvan kehittäminen asiakaskohderyhmissä sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppanien keskuudessa. Kohderyhmänä ovat alueen yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä alueelle muuttoa suunnittelevat henkilöt ja yritykset. Koillis-Suomen ja Itä-Lapin yhteisen KOKO-ohjelman viestintää on hoidettu yhteistyössä ohjelmajohtajan kanssa. Elinkeinostrategiaviestinnässä tärkeänä yhteistyökumppanina oli Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimus - keskuksen Yrjö Myllylä. Vuonna 2010 elinkeinomarkkinoinnissa panostettiin sähköisten kanavien hyödyntämiseen (www sivusto, sähköinen uutiskirje). Uutena kanavana käyttöön otettiin sosiaalinen media Miia ja Hannu Karvonen Lvngroom Oy:sta kertovat Naturpoliksen auttaneen heitä asiantuntevasti ja käytännönläheisesti yrityksensä perustamisvaiheessa ja aina tarvittaessa myös sen jälkeen. (Facebook, Ning), jonka avulla tiedotettiin yhtiön järjestämistä tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Kuusamo-Taivalkoski-Posio-seutua esittelevän KuusamoRegion.fi-alueportaalin avulla markkinoitiin aluetta potentiaalisille asukkaille, yrityksille ja osaajille. Venäjä & Ukraina Alankomaat & Belgia Iso-Britannia Saksa & Sveitsi Ranska Italia Espanja Kiina Muut Saksa & Sveitsi Alankomaat & Belgia Venäjä & Ukraina Ranska Italia Iso-Britannia Espanja Kiina Muut Naturpolis Oy:n yrityskehitystiimi: yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi, projektipäällikkö Kirsi Kuosku ja yrityskehityspäällikkönä vuoden 2011 alussa aloittanut Jukka Koutaniemi. 8 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

6 operatiivinen toiminta operatiivinen toiminta Yhteistyökumppanit Tehtiin tiivistä yhteistyötä matkailumarkkinointia hoitavien organisaatioiden kanssa kuten Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ja Kuusamo Lapland -matkailun kansainvälistymishanke. Kuusamon liikekeskusyhdistys Kauppa Kuusamo ry:n kanssa jatkettiin yhteistyötä keskustan palveluyritysten esiintuomiseksi ja kaupunkikeskustaa elävöittävien tapahtumien järjestämisessä. Hyvin alkanutta yhteistyötä Kuusamon Ystävien verkoston kanssa jatkettiin järjestämällä taidenäyttelyitä sekä yhteisiä tapaamisia. Tärkeä yhteistyökumppani oli Pohjois-Suomen elokuva- ja mediasäätiö POEM ja sen hallinnoimat hankkeet Pohjois-Suomen elokuvakomissiohanke ja yhteispohjoismainen Filmikaarihanke. Tapahtumat Maaliskuussa Kuusamossa toteutettiin ICEMAN Kuusamo Lapland -voimamieskilpailu yhteistyössä alueen yritysten sekä Strongman Champions Leaguen ja Fitness Media Oy:n kanssa. Kilpailu televisioitiin ja ohjelma myytiin useille kansainvälisille tv-kanaville. Kilpailun kokonaiskatsojamääräksi arvioitiin 900 miljoonaa katsojaa. Naturpolis Oy vastasi yhteistyöyritysten mukaan saamisesta sekä koordinoi tapahtuman järjestämistä alueella. Kuusamolla on sopimus tapahtuman järjestämisestä myös vuosille 2011 ja Aluemarkkinointia toteutettiin myös olemalla mukana FIS Ruka Nordic Opening ja Freestyle Ruka Opening -kisojen markkinointiyhteistyössä. Muuta Naturpolis Oy:n toimesta järjestettiin useita seminaareija ja tapahtumia ajankohtaisista aiheista, mm. KOKO:n matkailuverkoston ja Multipolis ry:n seminaari Rukalla SEKES:in syyskokous ja ajankohtaisseminaari Rukalla Matkailu ja kaivostoiminta -seminaari Rukalla Alueella vierailivat mm. Lapuan kaupungin edustajat, Ukrainan, Saksan, Ranskan, Englannin ja Intian suurlähettiläät sekä Kiinan kaupallinen edustaja. Alueen kärkiyritysverkosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Tapaamisten teemana oli alueellinen elinkeinostrategia. Verkostossa ovat mukana: Naturpolis Oy, Rukakeskus Oy, Rukapalvelu Oy, Pölkky Oy, Kuusamo Hirsitalot Oy, Juusto Kaira Oy, Pentik Oy ja Kuusamon Uistin. SEKESin hallituksen puheenjohtajana vuonna 2010 toimi Mika Perttunen. Vaccia-ilmastonmuutoshankkeessa oltiin aktiivisesti mukana. Hankkeen työpajojen teemana oli ilmastonmuutoksen vaikutus matkailuun. Barentskeskus Finland Oy perustettiin Rovaniemelle. Keskuksen tehtävänä on koordinoida pohjoissuomalaisten Barents-osaajien muodostaman verkoston toimintaa erityisesti yritystoiminnan kehittämiseen ja viennin edistämiseen, koulutus-, tutkimusja T&K -toimintaan sekä hallinto- ja viranomaistoimintaan liittyen. Oltiin mukana koordinoimassa ekologisen ja yhteisöllisen rakentamisen teemaryhmää. Järjestettiin tilaisuus puurakentamisesta sekä tutustumismatka Kempeleen Ekokortteliin. Alueen asiakaspalvelukeskussektori kehittyi suotuisasti ja alalle palkattiin noin 15 uutta työntekijää. Digitointi- ja arkistointikeskus aloitti toimintansa. Selvitettiin kansainvälisen kielikoulutuksen perustamista Koillismaalle. Taivalkosken Innovatiiviset Energiaratkaisut (TIE) -hankkeen aloitus kokous pidettiin marraskuussa. TIE-hankkeen partneriprojekti, Oulun yliopiston johtama Bioreducer, käynnistyi syksyllä. Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Vuoden lopussa perustettiin Mustavaaran Kaivos Oy. Kaivosta esiteltiin mm. kansanedustajille ja ministeriöille. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Alkutuotanto Jalostus Palvelut 10 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

7 operatiivinen toiminta kehittämishankkeet Vuoden Hyvä Teko Kehittämishankkeet Seudullisten Kehittämisyhteisöjen Sekes ry:n vuoden 2010 Hyvä Teko -palkinnon voittajaksi valittiin Koillis-Suomen kehit tämis yhtiö Naturpolis Oy:n kilpailu ehdotus: Iceman Kuusamo Lapland -tapahtuma. Voittajatyön valintaan vaikutti mm. yritysten ja alueen saama mittava kotimainen ja kansainvälinen tv-näkyvyys. Toinen valintakriteeri oli se, että alueen yritykset olivat hankkeessa vahvasti mukana. Kehittämisyhtiön roolia tapahtuman järjestäjän ja yrittäjien välillä pidettiin myös toimivana. Valintaraadin mukaan kilpailutyö noudatti hyvin Naturpolis Oy:n strategiaa, jossa halutaan tehdä uudenlaisia avauksia ja käyttää erilaisia toimintamalleja mm. alueen kansainvälisessä markkinoinnissa. Sekes ry:n Hyvä Teko -palkinto jaetaan vuosittain Sekes ry:n Kesäpäivien yhteydessä. Palkin non tarkoituksena on palkita verkoston sisällä tapahtuvaa aktiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta uusien ja vaikuttavien toimintamallien kehittämisessä. Lähde: Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons Matkailun kansainvälistymishanke Matkailun kansainvälistymishankkeen viimeinen vuosi 2010 jatkui hyvän yhteistyön merkeissä. Mukana olivat Kuusamon lentokentän vaikutusalueen kunnat; Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Pudasjärvi, Kemijärvi ja Salla, sekä matkailuyhdistykset ja noin 50 alueen kansainvälistyvää avainyritystä. Alueen tunnettuutta edistettiin matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen avulla, joita toteutui yhteensä 41 kappaletta, 448 henkilöä, 13 eri maasta. Mukana oli myös viisi TV-ryhmää. Toimenpiteistä ja vuoden noin euron budjetista suunnattiin % valituille päämarkkina-alueille Iso-Britanniaan, Benelux-maihin ja Venäjälle. Markkinointiyhteistyösopimuksia solmittiin yhteensä neljän eri matkanjärjestäjän kanssa; charter-sarjat jatkuivat Amsterdamista, Moskovasta ja Kiovasta. Uutena charter-kohteena oli tarkoitus käynnistää Bryssel- Düsseldorf-Kuusamo-lentosarja, mutta heikkojen myyntitulosten vuoksi sarja jouduttiin perumaan. Lentoyhtiö AirBaltic käynnisti huhtikuussa lennot Riikasta Lappeenrannan kautta Kuusamoon, mutta joutui lopettamaan lennot tammikuussa Positiivista oli, että Blue1 käynnisti joulukuussa päivittäisen lentoyhteyden talvikaudeksi Helsingistä Kuusamoon ja takaisin. Matkanjärjestäjäyhteistyössä tehtiin uusi avaus. Hollantilaisten Voigt Travel in ja Marlies Dekkers in yhteishankkeena järjestettiin alusasusuunnittelijan kevätmalliston esittely lehdistölle Kuusamossa Kansainvälistymishanke tuki 20 yrityksen edustajan osallistumista yhteensä 10 kansainväliselle myyntipäivälle. Lisäksi tukea annettiin neljän yrityksen Ice Driving -insentiivimarkkinointiin Espanjassa sekä kolmen yrityksen online- myynti/varausjärjestelmän laajentamiseen matkanjärjestäjäkäyttöön. Yhdessä Lapin matkailukeskusten kanssa osallistuttiin Lontoon Metro Snow- ja Moskovan Ski Salon -messuille, sekä AirBalticin järjestämiin Minskin ja Kiovan myyntitapahtumiin. Hanke osallistui kansainvälisen Iceman Kuusamo Lapland -tapahtuman rahoitukseen, joka toteutetaan 2-päiväisenä tapahtumana maaliskuussa Lisäksi hanke osallistui myös FIS Freestyle -maailmancupin avauskisojen kansainvälisen tv-kuvan levityskustannuksiin joulukuun alussa. Vuoden 2010 aikana tehtiin kaksi opintomatkaa. Helmikuun lumirakentamisen opintomatkalla 15 osallistujaa tutustui Kemin Lumilinnaan, Jukkasjärven Ice Hotelliin, Lainion Snow Villageen ja Kakslauttasen lasi-igluihin. Lokakuun Pietarin opintomatkalle osallistui 14 henkilöä. Matkan aikana tavattiin matkanjärjestäjiä, osallistuttiin Ski-messuille ja tutustuttiin Pietarin kulttuuriin ja ruokaan. Ulkomaiset matkailijamäärät kehittyivät Kuusamo Laplandin alueella seuraavasti: Talvella , marras-huhtikuussa ulkomaisten yöpymisten määrä oli , jossa oli pudotusta edelliseen talveen -10,9 %. Eniten laskivat Iso-Britannian yöpymiset -60,4 % kun taas Venäjän ja Saksan yöpymiset lisääntyivät. Kesällä 2010, touko-lokakuussa, ulkomaisia yöpymisiä kertyi vrk, joka tarkoitti 26,1 % kasvua edellisestä kesästä. Suurimmat alueella vierailleet kansallisuudet kesällä olivat saksalaiset, venäläiset ja hollantilaiset. Yrittäjille tehdyn palautekyselyn mukaan he ovat valmiita jatkamaan yhteistyötä. Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat ovat tehneet päätöksen yhteiseen Lapland North of Finland -hankkeeseen osallistumisesta. Hanke käynnistyy vuoden 2011 aikana ja sitä hallinnoi Lapin liitto. 12 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

8 kehittämishankkeet kehittämishankkeet Food & Travel -yritysryhmähanke Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähankkeessa on mukana 10 pk-yritystä, joista suurin osa on maaseutumatkailuyrityksiä. Rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, budjetti eur ja toiminta-aikaa elokuulle Koko Suomessa toimi vuonna 2010 vain kymmenen yritysryhmähanketta, joista Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke on yksi. Projekti kokonaisuudessaan eteni hankesuunnitelman mukaisesti. Yrityksille järjestettiin tuotteistamis- ja paketointikoulutusta sekä erittäin onnistunut opinto- ja verkostoitumismatka Etelä-Suomeen, Etelä-Hämeeseen ja Turun saaristoon. Nämä toimenpiteet on kirjattu hankesuunnitelmassa yhteisiin toimenpiteisiin. Hankeyritykset tiivistivät yhteistyötään sekä verkostoaan ja kahdeksan heistä oli mukana mm. St. Lapland -vientirenkaassa. Yksi hankkeen tavoitteista on luoda uusi myynti- ja markkinointiyritys. St. Lapland-vientirenkaan perustaminen tähtää tähän tavoitteeseen. Yritykset toteuttivat omia yrityskohtaisia toimenpidesuunnitelmiaan aktiivisesti pysyen omissa budjeteissaan. Ensimmäinen varsinainen, kokonainen hankkeen toimintavuosi oli haasteellinen hallinnoitava, koska yrityksiä hankkeessa on kymmenen. Tämä on keskivertoa suurempi määrä muihin vastaaviin hankkeisiin verrattuna. Hankkeesta tehtiin ensimmäinen yritysryhmähankkeiden maksuhakemus koko valtakunnassa, summan ollessa ,11 eur. Tukikelvottomia kuluja oli vain 15,95 eur. Tämä kertoo onnistuneesta hallinnoinnista ja siitä, että yrittäjät noudattavat rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa. Hanke on ollut esillä useissa yhteyksissä esimerkkinä onnistuneesta yritysryhmähankkeesta. Hanke on saanut kiitosta sekä rahoittajalta että ao. ministeriöltä sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Loppuvuodesta on keskusteltu yrittäjien kanssa mahdollisesta jatkohankkeesta ja rahoittaja on suhtautunut suunnitelmiin myönteisesti. Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Pääpainona hankkeessa oli mukana olevien yritysten tarjoamien palvelujen tuotteistaminen, yhteistyön ja innovaatioilmapiirin luominen, fam tripit, sales calls Keski-Euroopan alueella sekä uusien yhteisten nettisivustojen rakentaminen, joiden pääpainona on kansainvälisyys ja kiinnostavuus. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin viisi kertaa ja markkinointiryhmän kokouksia 6 kertaa. Lisäksi pidettiin yhteinen tuotteistamispäivä sekä useita messupalavereita. Hankkeessa mukana oleville yrityksille järjestettiin erityinen tuotetyöpaja elokuussa Työpajassa rakennettiin Wellbeing-tuotetta sekä kesäpaketteja. Puolalaiselle kalastusmatkoja järjestävälle matkanjärjestäjälle järjestettiin opintomatka alueelle elokuussa Saatiin näyttävä artikkeli Kalastus&Matkailu-lehteen joki- kalastuksen tunnettuuden lisäämiseksi Puolassa. Hollantilaiselle matkatoimisto Askjalle toteutettiin tutustumismatka joulukuussa Yhteisten nettisivujen julkaisujärjestelmän toteuttajaksi valittiin Aucor Oy. Toteutus käynnistettiin ja sisällöntuotanto sivustolle aloitettiin lokakuussa. Osallistuttiin Espanja-workshopiin Madridissa ja Barcelonassa. Materiaalina mukana oli koottu tuotemanuaali kärkituotteista sekä kuvaesitys alueen vetovoimatekijöistä; luonnosta ja aktiviteeteista. Kiinnostus kalastus- ja maatilamatkoihin heräsi ja Finpro kiinnostui tutustumismatkan järjestämisestä alueelle. Koillis-Suomen Kasvuohjelma -hanke Kasvuohjelman tavoitteena on, että yritysten ja yrittäjien liiketoimintaosaaminen, verkostoituminen, kasvuhalukkuus ja kasvun edellytykset lisääntyvät. Tavoitteena on myös tukea yrittäjyyden kulttuurin leviämistä varsinkin nuorten yrittäjien keskuudessa mm. yrittäjyysvalmennuksen avulla. Asiantuntijaverkostoa laajennetaan ja monipuolistetaan niin, että Naturpolis Oy:n kautta on saatavissa kaikki kasvun edellyttämät asiantuntija-, rahoitus- ja kehittämispalvelut. Kasvuohjelman osia ovat seudullisen yrityspalveluverkoston toimintamallin kehittäminen, yrityskulttuurin ja yrittäjyyden edistäminen (yrittäjien verkostoitumisen edistäminen, oppilaitosyhteistyö ja yrittäjyysvalmennus), sekä yrityskehitys (yritysten liiketoimintaosaamisen lisääminen, kehitys- ja kasvusopimukset). Seudullisten yrityspalveluiden toi - mintaa kehitettiin ja organisoitiin kansall i- sen Yritys-Suomi toimintamallin mukaisesti. Koillismaan uudistettu yrityspalvelusopimus hyväksyttiin Työ- ja Elinkeinoministeriössä kesäkuussa, ja se sai hyväksynnän myötä toisena alueena Suomessa Yritys-Suomi-tunnuksen käyttöoikeuden yrityspalveluilleen. Seudullista yhteistyötä tehtiin käytännössä mm. asiakasohjauksen suunnittelussa, yrittäjätilaisuuksien järjestämisessä sekä yhteisten yritysneuvontatyökalujen käyttöönotossa. Yrittäjyyskulttuurin ja yrittäjyyden edistämiseksi järjestettiin erilaisia tapahtumia, mm. Yrittäjyyden tarinat -yrittäjätapaamisia, Pelonhallintatilaisuuksia (valtakunnan tason esiintyjän tarjoamaa ajankohtaista oppia yrittäjiä kiinnostavista teemoista), infotilaisuuksia ja tietoiskuja sekä te toja ajankohtaisista aiheista. Lisäksi tuettiin Kuusamon nuorten yrittäjien toiminnan aloittamista ja yrittäjäjärjestöjen välistä yhteistyötä, sekä yrittäjän ammattitutkinto-opiskelijoiden ja AMK-opiskelijoiden yrittäjyyttä. Yrityskehityksessä toteutettiin ryhmä valmennuksia tuotteistamiseen ja myynnin kehittämiseen, sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnin osana. Sopimusyrityksille järjestettiin yrityskohtaista kehittämiskonsultointia. Koillis-Suomen YES-keskus 2010 Nykyinen YES-hanke päättyi heinäkuussa Jatkohakemus osana pohjoista YES-verkostoa oli tarkoitus jättää, mutta kunnat eivät nähneet hanketta tarpeelliseksi. Kevätkauden alkajaisiksi kartoitettiin etenkin Posion ja Taivalkosken toiveet nykyisen hankkeen loppukaudeksi. Kuusamossa oli yrittäjyyskasvatus kaikkien yläkoulujen painopisteenä. Vuosi yrittäjänä -toimintaa jatkettiin Rukan, Torangin sekä Kuusamon lukion kanssa. Rukan yrittäjyysluokan toimintaan suunnattiin lisäresursseja. Uusia Ny-ohjelmia tarjottiin alakouluille ja opettajille pilotoitavaksi. Opettajien koulutustarjontaa lisättiin. Omana tuotantona tarjottiin Duunisuunnistusta sekä luokan sisäisen yrittäjyyden päivää kaikille yläkouluille. Nilon kumppanuuskoululla vietettiin ysien yrittäjyyspäiviä lukukauden lopussa. Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Hankkeen toiminta jatkui hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2010 loppuun saakka. Liiketoiminta- ja johtamisosiossa mukana oleville 36:lle maatilayrittäjälle järjestettiin yleisen koulutuksen lisäksi yrityskäynnein tapahtuvaa seurantaa hankkeen alkuvaiheessa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden päättyessä jokaisella kyseisessä koulutusosiossa mukana olevalla yrittäjällä oli kirjallinen visio yritystoiminnastaan vuoteen 2015 saakka. Hankkeen sukupolvenvaihdos osiossa työstettiin loppuun sukupolven vaihdoksiin liittyvät suunnitelmat 17 SPV-osiossa mukana olevalle yrittäjälle. Työ jatkuu vuoden 2011 aikana Tuottava maaseutu -hankkeen resursseilla. Lentoyhteyksien kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on lentoyhteyksien synnyttäminen Kuusamon lentoasemalle ja matkailun sekä saavutettavuuden Lähteneet ja saapuneet matkustajat kehittäminen siten, että ensin luodaan charter-yhteys ja sitten pysyvä reittiliikenne esim. Pietarin ja Kuusamon välille. Painopisteenä oli Venäjän alue eli Pietari ja Moskova. Vuonna 2010 käytiin neuvotteluja myös Jekaterinburgin suuntaan, jossa neuvoteltiin useiden tahojen kanssa. Allegro-junaa koskevat neuvottelut on aloitettu ja jatkuvat, mutta tuloksia saadaan luultavasti vasta seuraavalle kaudelle. Vuonna 2010 osallistuttiin projektipäällikön johdolla seuraaviin tapahtumiin: Jekaterinburgin matkailuseminaari EU Russia Innovation -foorumi Lappeenrannassa Moskova Otdih ja Leisure -näyttely Ascentin roadshow-tapahtumat Pietarissa, Nizhny Novgorodissa ja Kazanissa Moskova Ski Salon -tapahtuma Tapahtumiin osallistumisella haettiin ja saatiin alueelle lisää tunnettuutta ja vetovoimaisuutta matkanjärjestäjien keskuudessa. Tiedonkulku eri alueilla toimivien yritysten ja yhteistyökumppaneiden kesken lisääntyi ja yhteisiin neuvotteluihinkin päästiin. Hanketta hallinnoi Kemijärven kaupunki ja toteutuksesta vastasi Naturpolis Oy. Lentoliikenne Kuusamossa Kotimaan liikenne Lähteneet Saapuneet Kansainvälinen liikenne Lähteneet Saapuneet 14 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

9 kehittämishankkeet tuloslaskelma ja tase Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC edistää Pohjois-Suomen tunnettuutta ja kilpailukykyä audiovisuaalisten tuotantojen kuvauspaikkana. NFFC kehittää Pohjois-Suomen elokuva-alan yhteyksiä ja infrastruktuuria ja lisää toiminta-alueella tuotettavien audiovisuaalisten tuotantojen määrää ja niistä alueelle koituvaa taloudellista ja imagollista hyötyä. NFFC:n palvelu lisää alueen vetovoimaa, markkinoi aluetta ja tekee sitä tunnetuksi. Myös vuonna 2010 Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC neuvoi kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia tuotantoyhtiöitä av-tuotantojen sijoittamisessa alueelle, isännöi kansainvälisten elokuvatekijöiden tutustumismatkoja alueella, markkinoi aktiivisesti aluetta houkuttelevana kuvauskohteena Suomessa ja ulkomailla sekä järjesti av-alan tekijöiden kohtaamis- ja kouluttautumistapahtumia. Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hankkeen projektikoordinaattorina Kuusamossa toimi asti Turo Murtovaara. Hanke jatkuu vuoden 2011 kesäkuuhun ja toimintaa koordinoidaan Oulun toimistosta. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta sekä Tornion seutu. Yksi tärkeimmistä hankkeen toimenpiteistä oli vuonna 2010 elokuvakomission toimintamallin kehitys ja toimenpiteiden konseptointi. Tuotantojen neuvonta ruokaohjelmista Hollywoodtuotantoihin Hanke konsultoin vuonna 2010 yhteensä yhtätoista tuotantoa. Alueella kuvattiin kuutta tuotantoa, joista kolmea Koillis- Suomen alueella. Suurin kansainvälinen tuotanto, jota koko Suomessa vuonna 2010 kuvattiin, oli Kuusamossa kuvattu Hollywood -elokuva Hanna. Elokuvan on ohjannut Joe Wright ja sen tuotantoyhtiö on Focus Features. Suomen kuvauksiin elokuvan tähdistä osallistuivat Eric Bana ja Saoirse Ronan. Elokuvaa kuvattiin viiden päivän ajan Kuusamossa kolmessa eri lokaatiossa. Pohjois-Suomen elokuvakomissio ja Naturpolis Oy osallistuivat tuotannon ennakkovalmisteluihin tiiviisti antaen tietoa alueen palveluista ja Suomessa kuvaamisesta. Tuotanto sai tukea Kuusamon kaupungilta, Naturpolis Oy:ltä, Photo credit: Alex Bailey Focus Features LLC. All Rights Reserved. Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistykseltä sekä Matkailun edistämiskeskukselta. Tuotannon työryhmän koko oli 120 henkilöä. Suomesta osallistui 64 henkilöä mukaan lukien alueelta 34 henkilöä. Suomen kuvausten kokonaisbudjetti oli lähes miljoona euroa ja kuvaukset työllistivät useita alueellisia yrityksiä. Tuotanto herätti laajasti mielenkiintoa kansallisessa lehdistössä ja Suomessa kuvaaminen on noteerattu myös kansainvälisesti. Juonellisesti elokuvan alku sijoittuu Suomeen. Tuotannon työryhmä oli erittäin tyytyväinen kuvattuun materiaaliin, suomalaiseen työryhmään ja Kuusamon maisemiin. Elokuva saa ensi-iltansa ympäri maailmaa keväällä 2011 ja sen traileri, jossa suomalaiset maisemat tulevat hyvin esille, on nähtävissä internetissä. Koillis-Suomen alueella kuvattiin talvella myös venäläistä Kirieshki-merkin mainostuotantoa, joka työllisti useita kymmeniä henkilöitä Koillis-Suomen alueelta. Lisäksi kesällä yhdysvaltalainen tv-kokki Andrew Zimmern tutustui suomalaisen ruokakulttuurin erikoisuuksiin Bizarre Foods -ohjelman kuvauksissa. Outoja ruokia maisteltiin niin Helsingissä, Oulun seudulla kuin Kuusamossa. Bizarre Foods ohjelmaa esittää Suomessa JIMkanavalla nimellä Maailman oudoimmat ruuat. Suomen lisäksi ohjelmaa esitetään kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Alueen kansainvälinen markkinointi uutiskirjeestä kansainvälisiin messuihin Hanke markkinoi ja edusti aluetta kansainvälisesti helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla, toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla ja joulukuussa Asian Television Forumissa Singaporessa. Hanke toteuttaa kansainvälistä markkinointia sekä itsenäisesti että elokuvakomissioverkostojen kautta, esimerkiksi tapahtumien muodossa. Suomen tasolla yhteistyötä tehdään Film Finland -brändin alla, pohjoismaisella tasolla Scandinavian Locations -verkostona ja eurooppalaisella tasolla EUFCNverkoston kautta. Elokuvakomissiotoiminnan kansainvälinen kattojärjestö on AFCI Association of Film Commissioners International. Seminaarit ja työpajat kansallista vaikuttamista ja alueellista osaamista Hanke järjesti maaliskuussa 2010 Kuusamossa Focus on Production Services -seminaarin, jonka tavoitteena oli herättää kansallisella tasolla keskustelua kansainvälisten av-tuotantojen tukimahdollisuuksista eli ns. kannustimista, Suomessa sekä tuoda aihetta tutummaksi myös alueen tekijöille. Kansainvälisten puhujavieraiden kautta tuotiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kannustinrahoitus esimerkkimaissa (Irlanti ja Unkari) on lisännyt av-teollisuudesta koituvaa taloudellista hyötyä ja lisännyt alan työllisyyttä. Seminaarista uutisoitiin laajasti sekä alueellisella, että kansallisella tasolla. Otsikolla Elokuvaväki toivoo verohelpotuksia YLE Kulttuuri teki jutun sekä alueellisiin että valtakunnallisiin uutisiin. Seminaarin yhteydessä järjestettiin työpaja, jonka vetäjänä toimi Location Manager Steve Hart (Iso-Britannia). Hän on toiminut Location Managerina myös mm. elokuvissa Batman the Dark Knight ja Pirates of the Caribbean Dead Man s Chest. Hart on Iso-Britannian lisäksi työskennellyt noin 20 maassa. Seminaarissa ja työpajassa puhumisen lisäksi Hart kiersi päivän Kuusamon alueella kuvauspaikkoihin tutustuen. Tilinpäätös 16 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

10 tuloslaskelma ja tase tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Tase Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma Liikevaihto , ,85 Vastaavaa Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Pysyvät vastaavat Materiaalit ja palvelut Aineettomat hyödykkeet Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,10 Ulkopuoliset palvelut , ,54 Materiaalit ja palvelut , ,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,79 Muut henkilösivukulut , ,84 Henkilösivukulut , ,63 Henkilöstökulut , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaeht. henkilöstökulut , ,90 Toimitilakulut , ,48 Irtaimistokulut , ,76 Matka- ja kuljetuskulut , ,51 Mainos- ja edustuskulut , ,93 Muut liiketoiminnan kulut , ,90 Liiketoiminnan muut kulut , ,48 Liikevoitto (-tappio) , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 359,19 358,81 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,73 Rahoitustuotot ja -kulut , ,92 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -929, ,78 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -8,95 Satunnaiset erät -8,95 Voitto (tappio) ennen tp. siirtoja ja veroja -938, ,78 Tuloverot -189,29-258,58 aineettomat oikeudet 473, ,65 ennakkomaksut 1.500,00 Aineettomat hyödykkeet 473, ,65 Aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto 7.485, ,11 aineelliset hyödykkeet 7.485, ,11 Pysyvät vastaavat 7.959, ,76 Vaihtuvat vastaavat saamiset lyhytaikaiset myyntisaamiset , ,04 lyhytaikaiset , ,04 siirtosaamiset , ,41 saamiset , ,45 rahat ja pankkisaamiset 9.968, ,48 Vaihtuvat vastaavat , ,93 Vastaavaa , ,69 Vastattavaa Oma pääoma osakepääoma , ,00 ed.tilik.voitto (tappio) , ,32 tilikauden voitto (tappio) 1.127, ,36 Oma pääoma , ,96 Vieras pääoma lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,45 ostovelat , ,46 saadut ennakkomaksut , ,25 muut velat , ,37 siirtovelat , ,20 lyhytaikainen , ,73 Vieras pääoma , ,73 Vastattavaa , ,69 Tilikauden voitto (tappio) , ,36 18 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

11 hallitus henkilöstö Hallitus Henkilöstö Hallinto ja tiedotus toimitusjohtaja Mika Perttunen T.j ja va. t.j Toimitusjohtaja Irma-Liisa Lesonen Toimitusjohtaja Jari Hentilä alkaen Hallitus Tiedottaja Seija Väisänen Sihteeri Tellervo Sotkasiira Projektisihteeri Kirsti Pesonen Projektisihteeri Elsi Riihelä Yrityskehityspalvelut Koillis-Suomen kasvuohjelma Yritysneuvonta Hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen Hallituksen varapuheenjohtaja, Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen Posion kunnanjohtaja Mika Riipi Yrityskehityspäällikkö Jaana Horttanainen asti Yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi Koordinaattori Kirsi Kuosku Koordinaattori Projektipäällikkö alkaen Yritysasiamies Juhani Mikkelä Kuusamon kaupunginhallitus I varapuheenjohtaja Vesa Ronkainen KUUSAMON YrittäjÄT RY, Hannu Virranniemi Toimitusjohtaja Jari Hentilä 20 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

12 henkilöstö Aluekehityspalvelut Koillis-Suomen KOKO-ohjelma Yleistä Naturpolis Oy:stä Ohjelmajohtaja Mika Perttunen Toimialapäällikkö Kari Miettunen asti Puutoimiala Toimialavastaava Tauno Korpela Uusiutuva energia, ICT kehityspäällikkö Erkki Oikarinen Kehittämishankkeet Koillis-Suomen YES-keskus Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Pohjois-Suomen elokuva komissio vahvempi toimintaympäristö -hanke Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Projektipäällikkö Hannu Kuusela asti Projektipäällikkö Hannu Virranniemi Toimialavastaava, alkutuotanto Projektikoordinaattori Turo Murtovaara asti Projektipäällikkö Mikko Muikku asti Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons -matkailun kansainvälistymishanke Lentoyhteyksien kehittämishanke Naturpolis Oy on kehittämisyhtiö, joka kokoaa yritykset ja kehittämisorganisaatiot alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yhtiön tarjoamien yrityskehityspalveluiden, aluekehityspalveluiden ja aluemarkkinoinnin tavoitteena on lisätä alueen liikevaihtoa sekä työpaikkoja ja tätä kautta omistajakuntien verotuloja, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Projektipäällikkö Outi Saastamoinen Vientikoordinaattori Tuija Sulkinoja Vientikoordinaattori Kirsti Pitkänen Projektijohtaja Erkki Enkkelä Toimialavastaava, matkailu Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke Naturpolis Oy:lle myönnettiin WWF:n Green Office -merkki Green Office on ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on toimistojen ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Green Office -merkin käyttöoikeuden myöntää kriteerit täyttäville toimistoille WWF. Naturpolis Oy on elinkeinojen kehittäjä tulevaisuuden tekijä Green Office -verkostossa on Suomessa kaikkiaan 185 organisaatiota, joista 130:lle on myönnetty merkin käyttöoikeus. Naturpolis Oy on Suomen poh joisin Green Office -toimisto. Naturpoliksessa seurataan mm. paperinkulutusta, henkilöautoilla ajettuja liikematkakilometrejä sekä henkilökunnan vuosittaista kulutustapamittaria. 22 naturpolis-vuosikertomus 2010

13 Löytyykö alueeltamme riittävää rohkeutta ja kykyä ottaa niitä seuraavia askeleita, joita tämä alue tarvitsee, vai hyväksymmekö me nykyisen kehityksen ja annamme ajan viedä? Kaikki tämä on loppujen lopuksi meistä itsestämme kiinni. Kuusamo Posio Taivalkoski Nuottatie 6 A, Kuusamo Kauppatie 23, Taivalkoski Asiakaspalvelu: Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 2011, Daddy Finland Oy / Kehitys Oy. Paperin valmistaja on EMAS-rekisteröity.

Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3

Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3 Vuosikertomus 2009 SISLLYS Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Koillis-Suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen...6 Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä...10 koillis-suomen kasvuohjelma

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.04.2011 Diaarinumero 1621/06 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A30063 Tila

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 1(16) Maakunnan kehittämisraha LOPPURAPORTTI RAPORTOINTIKAUSI 1.1.2010 31.5.2012 HANKKEEN NIMI KOILLIS-SUOMEN KOKO DIAARINUMERO JA FIMOS NUMERO 117281

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Vaasan seutu näkyi ja kuului

Vaasan seutu näkyi ja kuului Vuosikertomus VASEK Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK on Vaasan seudun kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Sen päätehtävät ovat elinkeinoneuvonta, seudun kehittämistoiminta ja seudun markkinointi.

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3

Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3 Kinnon vuosi 2013 Kinnon vuosi 2013 Kouvola yrittämisen ykköspaikka... 3 Organisaatio tammikuussa 2014... 4 Kehittämispalvelut... 6 Kinnon rahoitus... 7 Yrityspalvelut... 8 Sijoittumispalvelut...14 Matkailupalvelut...22

Lisätiedot

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin): MAAKUNTAHALLITUS 18.12.2006 LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009 Kertomus toiminnasta 2009 1 VISIO 2013... 3 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT:... 3 ARVOT:... 3 ASIAKKAAT:... 3 Asiakastyytyväisyyden keskiarvot 2008 2009 toimialoittain... 4 Asiakastyytyväisyys 2009 kysymyksittäin...

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) asetti uuden, vuosina 2006-08 toimivan Ruoka-Suomi -teemaryhmän 7.12.2005 pitämässään kokouksessaan. Teemaryhmä on

Lisätiedot