kuusamo posio taivalkoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kuusamo posio taivalkoski"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 sisällys vuosi 2010 kuusamo posio taivalkoski Vuosi 2010 oli Naturpolikselle muutoksen ja murroksen toimintavuosi. Se toi mukanaan haasteita, mutta tarjosi samalla erinomaisen mahdollisuuden omien toimintojen tarkasteluun. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että Naturpolis tunnetaan helposti saavutettavana, asiakaslähtöisenä ja luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhtiön toimintastrategia...6 Operatiivinen toiminta...9 Vuoden hyvä teko...12 Kehittämishankkeet...13 Tilinpäätös Tuloslaskelma...18 Tase...19 Hallitus...20 Henkilöstö...21 Green Office...22 Yleistä Naturpolis Oy:stä naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

3 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Muutoksen ja murroksen kautta kohti selkeämpiä kokonaisuuksia Tulevaisuuden historiankirjoituksen ja alueen menestystarinoiden jatkoosien käsikirjoittamisen aika on nyt. Naturpolis Oy:n vuoden 2010 toimintaa voidaan kuvata muutoksen ja murroksen toimintavuotena. Vuoden alkupuolella käynnistyi Koillismaan ja Itä-Lapin alueella toteutettava Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, joka nivoo alueen kehittämisohjelmat ja -hankkeet yhteen selkeään ohjelmakokonaisuuteen. Tähän kokonaisuuteen liittyvänä keskeisenä ohjaavana tekijänä toteutettiin Koillis-Suomen aluetta koskeva elinkeinostrategiaprosessi, joka valmistuu vuoden 2011 alkupuolella. Elinkeinostrategia on jatkossa eräs keskeinen elementti alueellisia kehittämishankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Strategia pohjautuu laajan asiantuntijajoukon haastatteluun ja näkemyksiin, nostaen esille tulevaisuuden kannalta haasteellisia ja mielenkiintoisia lähtökohtia. Strategian toteutus ja onnistuminen riippuu meistä kaikista. Löytyykö meiltä alueelta riittävää rohkeutta ja kykyä ottaa niitä seuraavia askeleita, joita tämä alue tarvitsee, vai hyväksymmekö me nykyisen kehityksen ja annamme ajan viedä. Kaikki tämä on lopuksi meistä itsestämme kiinni. Tulevaisuuden historiankirjoituksen ja alueen menestystarinoiden jatko-osien käsikirjoitusten aika on nyt. Myös kehittämisorganisaatioiden on pystyttävä muuttumaan. Toimintaa pitää pystyä suunnittelemaan ja suuntaamaan ajan vaatimusten mukaisesti. Selkeät palvelukokonaisuudet, asiakaslähtöisyys sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus kuuluvat tämän päivän kehittämisorganisaatioiden toimintakulttuuriin. Paras osaaminen on hankittava ja valjastettava kehittämistoimintaan! Organisaatiossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten lisäksi moni kehittämishanke oli päättymässä vuodenvaihteessa, samaan aikaan kun uusia hankekokonaisuuksia valmisteltiin. Yhtiön toiminnan kannalta tämä murros on haasteellinen, mutta tarjoaa samalla erinomaisen mahdollisuuden tarkastella yhtiön toimintoja ja järjestellä niitä tarvittavin osin uudelleen. Tulevien vuosien keskeisenä tavoitteena onkin toiminnan tehostaminen ja tiivistäminen, suorituskyvyn parantaminen sekä vaikuttavuuden arviointi. Toiminnan lähtökohtana on selkeä perustehtävä, toiminnan suunnittelu, strategisesti tärkeiden palvelukokonaisuuksien vakaat rahoituspohjat, aluekehityshankkeiden oikea suuntaaminen sekä helposti saavutettavat yrityskehityspalvelut. Tavoitteena on, että Naturpolis tunnetaan helposti saavutettavana, asiakaslähtöisenä ja luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Kiitän yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa kuluneesta vuodesta sekä toivotan menestystä kaikille tulevissa kehittämishaasteissa. Jari Hentilä toimitusjohtaja Naturpolis Oy 4 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

4 yhtiön toimintastrategia yhtiön toimintastrategia Yhtiön toimintastrategia Toimintaympäristön muutokset Talouden suhdannenäkymät parantuivat vuoden aikana yllättävänkin hyviksi odotuksiin nähden. Ennakoitu voimakas taantuma ei saavuttanut Koillis-Suomea pahimmalla tavalla. Kokonaistyöttömyyden arvioitiin vuoden alussa kasvavan, mutta todellisuudessa työttömyys pysyi huomattavasti alempana. Matkailualalla mennyt vuosi oli haastava erityisesti kansainvälisten matkailijoiden osalta. Uudet avaukset Venäjälle ovat pitkällä tähtäyksellä merkittäviä, mutta eivät muuttaneet merkittävällä tavalla vuoden 2010 kuvaa positiiviseen suuntaan. Koillis-Suomen alueen suurin ongelma on edelleen alueen väestöpohjan jatkuva pieneneminen ja tähän liittyvä koulutetun työvoiman puute erityisesti avainosaajien osalta. Nuorten, kansainvälisten osaajien puute on vakava ongelmamme. Toimintaympäristön globaaleihin muutoksiin vastataan parhaiten kuntien ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä. Käytännön väline tähän on KOKO-ohjelma. Vuoden 2010 aikana tavoitteena oli selvittää Naturpolis Oy:n omistuspohjan ja toiminnallisuuden vahvistaminen niin, että esimerkiksi Itä-Lapin kuntia tulee yhtiön osakkaaksi lisää. Asiassa ei päästy vielä eteenpäin eikä myöskään esimerkiksi osakepääoman tarpeellista vahvistamista suoritettu. Tätä jarrutti niin alueen kuntien yhteisen näkemyksen puute kuin yhtiön johdon vaihtumiset. Koillis-Suomen KOKO-ohjelma Aluekehitystoimintaa vuoden 2010 alusta lähtien johti Koheesio- ja kilpailukykyohjelman puitteissa toimiva Koillis-Suomen KOKO-foorumi. Se rakentaa yhteisen näkemyksen ja tahtotilan, linjaa keskeisimmät strategiat ja yhteiset hankkeet sekä varmistaa yhteistyön onnistumisen ja eri tahojen sitoutumisen. Foorumissa on edustettuna Koillismaan ja Itä-Lapin seitsemän kunnan korkein luottamushenkilö- ja virkamiesjohto sekä ennen kaikkea elinkeinoelämän edustus tärkeimmiltä toimialoilta. Foorumi huomioi toiminnassaan nykyaikaisen aluekehittämistyön eri ulottuvuudet ja vaatimukset. Toimialaja teemakohtainen kehittämistyö edellyttää luotettavia tulevaisuuden tekemisen välineitä, jotka auttavat myös syvällisen dialogin käymisessä, toimintaympäristön ja markkinoiden hahmottamisessa sekä valintojen tekemisessä alueellisesti ja yrityskohtaisesti. Edellä mainittuun liittyen vuonna 2010 käynnistettiin Koillis-Suomen KOKO-alueen yhteisen elinkeinostrategian laadinta suunnitelman mukaisesti. Se on tiettävästi ensimmäinen maakuntarajat ylittävä seudullinen elinkeinostrategia. Työ tehtiin haastattelumenetelmään perustuvalla Delfoi-metodilla. Vuoden aikana saatettiin loppuun erillinen matkailun ennakointihanke, joka toteutettiin yhdessä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Ennakointihanke toteutettiin rinnakkain muun elinkeinostrategiatyön kanssa ja se toimi pohjana matkailun kansainvälistymisstrategialle ja muulle matkailun kehittämistyölle. KOKO-ohjelmatyön pohjalta käynnistetään kaikki tärkeimmät alueelliset kehittämishankkeet. Vuoden aikana jätettiin rahoittajalle Tuottava maaseutu, FIT ja TIE -hankkeet. FIT-hankkeen tavoitteena on organisoida Kuusamo-Lapland -matkailualueen myynti- ja kehittämistyö pysyvällä tavalla. TIE-hanke tukee alueen kaivos toiminnan Väkiluvun kehitys Koillis-Suomen alueella kunnittain Kemijärvi Kuusamo Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Taivalkoski Koillis-Suomen KOKO-alue Koko maa naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

5 yhtiön toimintastrategia operatiivinen toiminta käynnistämistä ja kaivostoiminnan tarvitseman energian tuottamista uusiutuvalla energialla, tässä tapauksessa puuhiilellä. Keskeisenä tavoitteena on laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin ja verkostoihin pääseminen. Tärkeä edistysaskel oli erityisesti yhteisen Imago-hankkeen rakentaminen Lapin kanssa. Uudessa elinkeinostrategiassa kasvua haetaan perinteisillä toimialoilla mutta nyt erityisiin teemoihin, esim. perheyrittäjyyteen, energiaan, logistiikkaan ja Venäjän mahdollisuuksiin tukeutuen. Suuret mahdollisuudet ovat toimialojen rajapinnoista. Kuusamo Lapland jatkaa voimien kokoamista kansainvälistymiseen Kuusamo Lapland alueen matkailuyrittäjät ovat päivittäneet kansainvälistymisen yhteistyöstrategiansa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä jo vuodesta Alunperin Kuusamo Lapland alueen muodostivat Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan liittyivät Pudasjärvi, Kemijärvi ja Pyhän matkailukeskus. Yhdistävänä tekijänä on Kuusamon lentokenttä. Kansainvälistymisstrategian päivitys tehtiin vuonna 2010 tilanteessa, jossa taloudellinen taantuma oli vähentänyt matkustusta, laskenut keskihintoja ja kiristänyt kilpailua entisestään. Yritykset kamppailivat taloutensa kurissa pitämiseksi. Charter-markkinointi ei juurikaan ollut tuonut apua laskusuhdanteessa. Monilta osin oli uudelleen arvioinnin paikka. Kuusamo Lapland ulkomaiset yöpymiset, talvi Kertomusvuonna nähtiin jo selviä elpymisen merkkejä. Ulkomaisten kesämatkailu Kuusamo Lapland alueelle kasvoi vuorokaudella eli 26 %. Talvimatkailua verottivat edelleen Brittien vähentyneet joulu- ja lumiloma-charterit. Venäjän markkinatilanne paikkasi osittain Britti-markkinoiden ja Hollanninkin vähenevää kysyntää. Saksan markkina kasvoi jonkin verran. Pääsesonki on edelleen keskittynyt joulun ympärille ja kevättalveen. Matkailun tuotepohja on hyvä, mutta jatkuvaa tuotekehitystä ja uusiutumista eri asiakaskohderyhmille tarvitaan. Lentoliikenteen kehittyminen on edelleen avainasemassa. Online-kauppa on saatava kuntoon ja lisäksi myynnin aktivointi kaikilla tasoilla on suuri haaste. Strategiasuunnittelun pohjana ovat olleet edellisten vuosien yhteisen toiminnan kokemukset, sen vahvuudet ja tulokset, myöskin koetut ongelmat. Lisäksi on selvitetty markkinapotentiaalia ja markkinoiden sekä jakelukanavien kehittymistä markkina-alueilla sekä kuultu matkanjärjestäjiä. Yritykset ovat ilmaisseet kantansa keskusteluissa ja kirjallisessa kyselyssä sekä marraskuussa 2010 pidetyssä Foorumissa. Kansainvälistymistiimi on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja Koillis-Suomen KOKO -ohjelman hallitusta informoitiin Työtä ovat johtaneet Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Kuusamo Oy:n vt. toimitusjohtaja Mika Perttunen ja projektipäällikkö Outi Saastamoinen. Strategiaprosessin on vetänyt toimitusjohtaja Heleena Luusua, NordicMarketing GmbH Kuusamo Lapland ulkomaiset yöpymiset, kesä Operatiivinen toiminta Yritysneuvonta Naturpolis Oy:n yritysasiamies vastasi Kuusamon ja Taivalkosken alueen yritysten perusneuvonnasta. Lisäksi yritysneuvontaa annettiin Kasvuohjelma-hankkeen kautta, jossa neuvontaa annettiin pääsääntöisesti sopimusperusteisesti. Yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville järjestettiin erilaisia infoja teematilaisuuksia. Naturpolis Oy:n asiakashallintaa kehitettiin YRINET-järjestelmän käyttöönotolla. Järjestelmä on erityisesti kehittämisyhtiöiden yritysneuvontaan suunniteltu asiakashallintajärjestelmä. Tulevaisuuden yrityskehitysmallin luomiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kerättiin asiakaspalautetta. Palautteen ja saatujen kokemusten perusteella työstettiin eteenpäin Naturpoliksen yrityskehitysmallia linkittäen siihen myös seudullisen yhteistyöverkoston palvelutarjontaa. Tiedotus ja viestintä sekä seutumarkkinointi Tiedottamista ja viestintää tehtiin systemaattisesti paikallisten ja valtakunnallisten medioiden kautta (mediatiedotteet, omat ilmoitukset, henkilöhaastattelut, lehdistötilaisuudet) sekä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja ajankohtaisseminaareja. Viestinnän tavoitteena on Naturpolis Oy:n yrityskuvan kehittäminen asiakaskohderyhmissä sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppanien keskuudessa. Kohderyhmänä ovat alueen yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä alueelle muuttoa suunnittelevat henkilöt ja yritykset. Koillis-Suomen ja Itä-Lapin yhteisen KOKO-ohjelman viestintää on hoidettu yhteistyössä ohjelmajohtajan kanssa. Elinkeinostrategiaviestinnässä tärkeänä yhteistyökumppanina oli Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimus - keskuksen Yrjö Myllylä. Vuonna 2010 elinkeinomarkkinoinnissa panostettiin sähköisten kanavien hyödyntämiseen (www sivusto, sähköinen uutiskirje). Uutena kanavana käyttöön otettiin sosiaalinen media Miia ja Hannu Karvonen Lvngroom Oy:sta kertovat Naturpoliksen auttaneen heitä asiantuntevasti ja käytännönläheisesti yrityksensä perustamisvaiheessa ja aina tarvittaessa myös sen jälkeen. (Facebook, Ning), jonka avulla tiedotettiin yhtiön järjestämistä tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Kuusamo-Taivalkoski-Posio-seutua esittelevän KuusamoRegion.fi-alueportaalin avulla markkinoitiin aluetta potentiaalisille asukkaille, yrityksille ja osaajille. Venäjä & Ukraina Alankomaat & Belgia Iso-Britannia Saksa & Sveitsi Ranska Italia Espanja Kiina Muut Saksa & Sveitsi Alankomaat & Belgia Venäjä & Ukraina Ranska Italia Iso-Britannia Espanja Kiina Muut Naturpolis Oy:n yrityskehitystiimi: yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi, projektipäällikkö Kirsi Kuosku ja yrityskehityspäällikkönä vuoden 2011 alussa aloittanut Jukka Koutaniemi. 8 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

6 operatiivinen toiminta operatiivinen toiminta Yhteistyökumppanit Tehtiin tiivistä yhteistyötä matkailumarkkinointia hoitavien organisaatioiden kanssa kuten Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ja Kuusamo Lapland -matkailun kansainvälistymishanke. Kuusamon liikekeskusyhdistys Kauppa Kuusamo ry:n kanssa jatkettiin yhteistyötä keskustan palveluyritysten esiintuomiseksi ja kaupunkikeskustaa elävöittävien tapahtumien järjestämisessä. Hyvin alkanutta yhteistyötä Kuusamon Ystävien verkoston kanssa jatkettiin järjestämällä taidenäyttelyitä sekä yhteisiä tapaamisia. Tärkeä yhteistyökumppani oli Pohjois-Suomen elokuva- ja mediasäätiö POEM ja sen hallinnoimat hankkeet Pohjois-Suomen elokuvakomissiohanke ja yhteispohjoismainen Filmikaarihanke. Tapahtumat Maaliskuussa Kuusamossa toteutettiin ICEMAN Kuusamo Lapland -voimamieskilpailu yhteistyössä alueen yritysten sekä Strongman Champions Leaguen ja Fitness Media Oy:n kanssa. Kilpailu televisioitiin ja ohjelma myytiin useille kansainvälisille tv-kanaville. Kilpailun kokonaiskatsojamääräksi arvioitiin 900 miljoonaa katsojaa. Naturpolis Oy vastasi yhteistyöyritysten mukaan saamisesta sekä koordinoi tapahtuman järjestämistä alueella. Kuusamolla on sopimus tapahtuman järjestämisestä myös vuosille 2011 ja Aluemarkkinointia toteutettiin myös olemalla mukana FIS Ruka Nordic Opening ja Freestyle Ruka Opening -kisojen markkinointiyhteistyössä. Muuta Naturpolis Oy:n toimesta järjestettiin useita seminaareija ja tapahtumia ajankohtaisista aiheista, mm. KOKO:n matkailuverkoston ja Multipolis ry:n seminaari Rukalla SEKES:in syyskokous ja ajankohtaisseminaari Rukalla Matkailu ja kaivostoiminta -seminaari Rukalla Alueella vierailivat mm. Lapuan kaupungin edustajat, Ukrainan, Saksan, Ranskan, Englannin ja Intian suurlähettiläät sekä Kiinan kaupallinen edustaja. Alueen kärkiyritysverkosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Tapaamisten teemana oli alueellinen elinkeinostrategia. Verkostossa ovat mukana: Naturpolis Oy, Rukakeskus Oy, Rukapalvelu Oy, Pölkky Oy, Kuusamo Hirsitalot Oy, Juusto Kaira Oy, Pentik Oy ja Kuusamon Uistin. SEKESin hallituksen puheenjohtajana vuonna 2010 toimi Mika Perttunen. Vaccia-ilmastonmuutoshankkeessa oltiin aktiivisesti mukana. Hankkeen työpajojen teemana oli ilmastonmuutoksen vaikutus matkailuun. Barentskeskus Finland Oy perustettiin Rovaniemelle. Keskuksen tehtävänä on koordinoida pohjoissuomalaisten Barents-osaajien muodostaman verkoston toimintaa erityisesti yritystoiminnan kehittämiseen ja viennin edistämiseen, koulutus-, tutkimusja T&K -toimintaan sekä hallinto- ja viranomaistoimintaan liittyen. Oltiin mukana koordinoimassa ekologisen ja yhteisöllisen rakentamisen teemaryhmää. Järjestettiin tilaisuus puurakentamisesta sekä tutustumismatka Kempeleen Ekokortteliin. Alueen asiakaspalvelukeskussektori kehittyi suotuisasti ja alalle palkattiin noin 15 uutta työntekijää. Digitointi- ja arkistointikeskus aloitti toimintansa. Selvitettiin kansainvälisen kielikoulutuksen perustamista Koillismaalle. Taivalkosken Innovatiiviset Energiaratkaisut (TIE) -hankkeen aloitus kokous pidettiin marraskuussa. TIE-hankkeen partneriprojekti, Oulun yliopiston johtama Bioreducer, käynnistyi syksyllä. Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Vuoden lopussa perustettiin Mustavaaran Kaivos Oy. Kaivosta esiteltiin mm. kansanedustajille ja ministeriöille. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Alkutuotanto Jalostus Palvelut 10 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

7 operatiivinen toiminta kehittämishankkeet Vuoden Hyvä Teko Kehittämishankkeet Seudullisten Kehittämisyhteisöjen Sekes ry:n vuoden 2010 Hyvä Teko -palkinnon voittajaksi valittiin Koillis-Suomen kehit tämis yhtiö Naturpolis Oy:n kilpailu ehdotus: Iceman Kuusamo Lapland -tapahtuma. Voittajatyön valintaan vaikutti mm. yritysten ja alueen saama mittava kotimainen ja kansainvälinen tv-näkyvyys. Toinen valintakriteeri oli se, että alueen yritykset olivat hankkeessa vahvasti mukana. Kehittämisyhtiön roolia tapahtuman järjestäjän ja yrittäjien välillä pidettiin myös toimivana. Valintaraadin mukaan kilpailutyö noudatti hyvin Naturpolis Oy:n strategiaa, jossa halutaan tehdä uudenlaisia avauksia ja käyttää erilaisia toimintamalleja mm. alueen kansainvälisessä markkinoinnissa. Sekes ry:n Hyvä Teko -palkinto jaetaan vuosittain Sekes ry:n Kesäpäivien yhteydessä. Palkin non tarkoituksena on palkita verkoston sisällä tapahtuvaa aktiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta uusien ja vaikuttavien toimintamallien kehittämisessä. Lähde: Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons Matkailun kansainvälistymishanke Matkailun kansainvälistymishankkeen viimeinen vuosi 2010 jatkui hyvän yhteistyön merkeissä. Mukana olivat Kuusamon lentokentän vaikutusalueen kunnat; Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Pudasjärvi, Kemijärvi ja Salla, sekä matkailuyhdistykset ja noin 50 alueen kansainvälistyvää avainyritystä. Alueen tunnettuutta edistettiin matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen avulla, joita toteutui yhteensä 41 kappaletta, 448 henkilöä, 13 eri maasta. Mukana oli myös viisi TV-ryhmää. Toimenpiteistä ja vuoden noin euron budjetista suunnattiin % valituille päämarkkina-alueille Iso-Britanniaan, Benelux-maihin ja Venäjälle. Markkinointiyhteistyösopimuksia solmittiin yhteensä neljän eri matkanjärjestäjän kanssa; charter-sarjat jatkuivat Amsterdamista, Moskovasta ja Kiovasta. Uutena charter-kohteena oli tarkoitus käynnistää Bryssel- Düsseldorf-Kuusamo-lentosarja, mutta heikkojen myyntitulosten vuoksi sarja jouduttiin perumaan. Lentoyhtiö AirBaltic käynnisti huhtikuussa lennot Riikasta Lappeenrannan kautta Kuusamoon, mutta joutui lopettamaan lennot tammikuussa Positiivista oli, että Blue1 käynnisti joulukuussa päivittäisen lentoyhteyden talvikaudeksi Helsingistä Kuusamoon ja takaisin. Matkanjärjestäjäyhteistyössä tehtiin uusi avaus. Hollantilaisten Voigt Travel in ja Marlies Dekkers in yhteishankkeena järjestettiin alusasusuunnittelijan kevätmalliston esittely lehdistölle Kuusamossa Kansainvälistymishanke tuki 20 yrityksen edustajan osallistumista yhteensä 10 kansainväliselle myyntipäivälle. Lisäksi tukea annettiin neljän yrityksen Ice Driving -insentiivimarkkinointiin Espanjassa sekä kolmen yrityksen online- myynti/varausjärjestelmän laajentamiseen matkanjärjestäjäkäyttöön. Yhdessä Lapin matkailukeskusten kanssa osallistuttiin Lontoon Metro Snow- ja Moskovan Ski Salon -messuille, sekä AirBalticin järjestämiin Minskin ja Kiovan myyntitapahtumiin. Hanke osallistui kansainvälisen Iceman Kuusamo Lapland -tapahtuman rahoitukseen, joka toteutetaan 2-päiväisenä tapahtumana maaliskuussa Lisäksi hanke osallistui myös FIS Freestyle -maailmancupin avauskisojen kansainvälisen tv-kuvan levityskustannuksiin joulukuun alussa. Vuoden 2010 aikana tehtiin kaksi opintomatkaa. Helmikuun lumirakentamisen opintomatkalla 15 osallistujaa tutustui Kemin Lumilinnaan, Jukkasjärven Ice Hotelliin, Lainion Snow Villageen ja Kakslauttasen lasi-igluihin. Lokakuun Pietarin opintomatkalle osallistui 14 henkilöä. Matkan aikana tavattiin matkanjärjestäjiä, osallistuttiin Ski-messuille ja tutustuttiin Pietarin kulttuuriin ja ruokaan. Ulkomaiset matkailijamäärät kehittyivät Kuusamo Laplandin alueella seuraavasti: Talvella , marras-huhtikuussa ulkomaisten yöpymisten määrä oli , jossa oli pudotusta edelliseen talveen -10,9 %. Eniten laskivat Iso-Britannian yöpymiset -60,4 % kun taas Venäjän ja Saksan yöpymiset lisääntyivät. Kesällä 2010, touko-lokakuussa, ulkomaisia yöpymisiä kertyi vrk, joka tarkoitti 26,1 % kasvua edellisestä kesästä. Suurimmat alueella vierailleet kansallisuudet kesällä olivat saksalaiset, venäläiset ja hollantilaiset. Yrittäjille tehdyn palautekyselyn mukaan he ovat valmiita jatkamaan yhteistyötä. Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat ovat tehneet päätöksen yhteiseen Lapland North of Finland -hankkeeseen osallistumisesta. Hanke käynnistyy vuoden 2011 aikana ja sitä hallinnoi Lapin liitto. 12 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

8 kehittämishankkeet kehittämishankkeet Food & Travel -yritysryhmähanke Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähankkeessa on mukana 10 pk-yritystä, joista suurin osa on maaseutumatkailuyrityksiä. Rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, budjetti eur ja toiminta-aikaa elokuulle Koko Suomessa toimi vuonna 2010 vain kymmenen yritysryhmähanketta, joista Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke on yksi. Projekti kokonaisuudessaan eteni hankesuunnitelman mukaisesti. Yrityksille järjestettiin tuotteistamis- ja paketointikoulutusta sekä erittäin onnistunut opinto- ja verkostoitumismatka Etelä-Suomeen, Etelä-Hämeeseen ja Turun saaristoon. Nämä toimenpiteet on kirjattu hankesuunnitelmassa yhteisiin toimenpiteisiin. Hankeyritykset tiivistivät yhteistyötään sekä verkostoaan ja kahdeksan heistä oli mukana mm. St. Lapland -vientirenkaassa. Yksi hankkeen tavoitteista on luoda uusi myynti- ja markkinointiyritys. St. Lapland-vientirenkaan perustaminen tähtää tähän tavoitteeseen. Yritykset toteuttivat omia yrityskohtaisia toimenpidesuunnitelmiaan aktiivisesti pysyen omissa budjeteissaan. Ensimmäinen varsinainen, kokonainen hankkeen toimintavuosi oli haasteellinen hallinnoitava, koska yrityksiä hankkeessa on kymmenen. Tämä on keskivertoa suurempi määrä muihin vastaaviin hankkeisiin verrattuna. Hankkeesta tehtiin ensimmäinen yritysryhmähankkeiden maksuhakemus koko valtakunnassa, summan ollessa ,11 eur. Tukikelvottomia kuluja oli vain 15,95 eur. Tämä kertoo onnistuneesta hallinnoinnista ja siitä, että yrittäjät noudattavat rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa. Hanke on ollut esillä useissa yhteyksissä esimerkkinä onnistuneesta yritysryhmähankkeesta. Hanke on saanut kiitosta sekä rahoittajalta että ao. ministeriöltä sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Loppuvuodesta on keskusteltu yrittäjien kanssa mahdollisesta jatkohankkeesta ja rahoittaja on suhtautunut suunnitelmiin myönteisesti. Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Pääpainona hankkeessa oli mukana olevien yritysten tarjoamien palvelujen tuotteistaminen, yhteistyön ja innovaatioilmapiirin luominen, fam tripit, sales calls Keski-Euroopan alueella sekä uusien yhteisten nettisivustojen rakentaminen, joiden pääpainona on kansainvälisyys ja kiinnostavuus. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin viisi kertaa ja markkinointiryhmän kokouksia 6 kertaa. Lisäksi pidettiin yhteinen tuotteistamispäivä sekä useita messupalavereita. Hankkeessa mukana oleville yrityksille järjestettiin erityinen tuotetyöpaja elokuussa Työpajassa rakennettiin Wellbeing-tuotetta sekä kesäpaketteja. Puolalaiselle kalastusmatkoja järjestävälle matkanjärjestäjälle järjestettiin opintomatka alueelle elokuussa Saatiin näyttävä artikkeli Kalastus&Matkailu-lehteen joki- kalastuksen tunnettuuden lisäämiseksi Puolassa. Hollantilaiselle matkatoimisto Askjalle toteutettiin tutustumismatka joulukuussa Yhteisten nettisivujen julkaisujärjestelmän toteuttajaksi valittiin Aucor Oy. Toteutus käynnistettiin ja sisällöntuotanto sivustolle aloitettiin lokakuussa. Osallistuttiin Espanja-workshopiin Madridissa ja Barcelonassa. Materiaalina mukana oli koottu tuotemanuaali kärkituotteista sekä kuvaesitys alueen vetovoimatekijöistä; luonnosta ja aktiviteeteista. Kiinnostus kalastus- ja maatilamatkoihin heräsi ja Finpro kiinnostui tutustumismatkan järjestämisestä alueelle. Koillis-Suomen Kasvuohjelma -hanke Kasvuohjelman tavoitteena on, että yritysten ja yrittäjien liiketoimintaosaaminen, verkostoituminen, kasvuhalukkuus ja kasvun edellytykset lisääntyvät. Tavoitteena on myös tukea yrittäjyyden kulttuurin leviämistä varsinkin nuorten yrittäjien keskuudessa mm. yrittäjyysvalmennuksen avulla. Asiantuntijaverkostoa laajennetaan ja monipuolistetaan niin, että Naturpolis Oy:n kautta on saatavissa kaikki kasvun edellyttämät asiantuntija-, rahoitus- ja kehittämispalvelut. Kasvuohjelman osia ovat seudullisen yrityspalveluverkoston toimintamallin kehittäminen, yrityskulttuurin ja yrittäjyyden edistäminen (yrittäjien verkostoitumisen edistäminen, oppilaitosyhteistyö ja yrittäjyysvalmennus), sekä yrityskehitys (yritysten liiketoimintaosaamisen lisääminen, kehitys- ja kasvusopimukset). Seudullisten yrityspalveluiden toi - mintaa kehitettiin ja organisoitiin kansall i- sen Yritys-Suomi toimintamallin mukaisesti. Koillismaan uudistettu yrityspalvelusopimus hyväksyttiin Työ- ja Elinkeinoministeriössä kesäkuussa, ja se sai hyväksynnän myötä toisena alueena Suomessa Yritys-Suomi-tunnuksen käyttöoikeuden yrityspalveluilleen. Seudullista yhteistyötä tehtiin käytännössä mm. asiakasohjauksen suunnittelussa, yrittäjätilaisuuksien järjestämisessä sekä yhteisten yritysneuvontatyökalujen käyttöönotossa. Yrittäjyyskulttuurin ja yrittäjyyden edistämiseksi järjestettiin erilaisia tapahtumia, mm. Yrittäjyyden tarinat -yrittäjätapaamisia, Pelonhallintatilaisuuksia (valtakunnan tason esiintyjän tarjoamaa ajankohtaista oppia yrittäjiä kiinnostavista teemoista), infotilaisuuksia ja tietoiskuja sekä te toja ajankohtaisista aiheista. Lisäksi tuettiin Kuusamon nuorten yrittäjien toiminnan aloittamista ja yrittäjäjärjestöjen välistä yhteistyötä, sekä yrittäjän ammattitutkinto-opiskelijoiden ja AMK-opiskelijoiden yrittäjyyttä. Yrityskehityksessä toteutettiin ryhmä valmennuksia tuotteistamiseen ja myynnin kehittämiseen, sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnin osana. Sopimusyrityksille järjestettiin yrityskohtaista kehittämiskonsultointia. Koillis-Suomen YES-keskus 2010 Nykyinen YES-hanke päättyi heinäkuussa Jatkohakemus osana pohjoista YES-verkostoa oli tarkoitus jättää, mutta kunnat eivät nähneet hanketta tarpeelliseksi. Kevätkauden alkajaisiksi kartoitettiin etenkin Posion ja Taivalkosken toiveet nykyisen hankkeen loppukaudeksi. Kuusamossa oli yrittäjyyskasvatus kaikkien yläkoulujen painopisteenä. Vuosi yrittäjänä -toimintaa jatkettiin Rukan, Torangin sekä Kuusamon lukion kanssa. Rukan yrittäjyysluokan toimintaan suunnattiin lisäresursseja. Uusia Ny-ohjelmia tarjottiin alakouluille ja opettajille pilotoitavaksi. Opettajien koulutustarjontaa lisättiin. Omana tuotantona tarjottiin Duunisuunnistusta sekä luokan sisäisen yrittäjyyden päivää kaikille yläkouluille. Nilon kumppanuuskoululla vietettiin ysien yrittäjyyspäiviä lukukauden lopussa. Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Hankkeen toiminta jatkui hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2010 loppuun saakka. Liiketoiminta- ja johtamisosiossa mukana oleville 36:lle maatilayrittäjälle järjestettiin yleisen koulutuksen lisäksi yrityskäynnein tapahtuvaa seurantaa hankkeen alkuvaiheessa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden päättyessä jokaisella kyseisessä koulutusosiossa mukana olevalla yrittäjällä oli kirjallinen visio yritystoiminnastaan vuoteen 2015 saakka. Hankkeen sukupolvenvaihdos osiossa työstettiin loppuun sukupolven vaihdoksiin liittyvät suunnitelmat 17 SPV-osiossa mukana olevalle yrittäjälle. Työ jatkuu vuoden 2011 aikana Tuottava maaseutu -hankkeen resursseilla. Lentoyhteyksien kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on lentoyhteyksien synnyttäminen Kuusamon lentoasemalle ja matkailun sekä saavutettavuuden Lähteneet ja saapuneet matkustajat kehittäminen siten, että ensin luodaan charter-yhteys ja sitten pysyvä reittiliikenne esim. Pietarin ja Kuusamon välille. Painopisteenä oli Venäjän alue eli Pietari ja Moskova. Vuonna 2010 käytiin neuvotteluja myös Jekaterinburgin suuntaan, jossa neuvoteltiin useiden tahojen kanssa. Allegro-junaa koskevat neuvottelut on aloitettu ja jatkuvat, mutta tuloksia saadaan luultavasti vasta seuraavalle kaudelle. Vuonna 2010 osallistuttiin projektipäällikön johdolla seuraaviin tapahtumiin: Jekaterinburgin matkailuseminaari EU Russia Innovation -foorumi Lappeenrannassa Moskova Otdih ja Leisure -näyttely Ascentin roadshow-tapahtumat Pietarissa, Nizhny Novgorodissa ja Kazanissa Moskova Ski Salon -tapahtuma Tapahtumiin osallistumisella haettiin ja saatiin alueelle lisää tunnettuutta ja vetovoimaisuutta matkanjärjestäjien keskuudessa. Tiedonkulku eri alueilla toimivien yritysten ja yhteistyökumppaneiden kesken lisääntyi ja yhteisiin neuvotteluihinkin päästiin. Hanketta hallinnoi Kemijärven kaupunki ja toteutuksesta vastasi Naturpolis Oy. Lentoliikenne Kuusamossa Kotimaan liikenne Lähteneet Saapuneet Kansainvälinen liikenne Lähteneet Saapuneet 14 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

9 kehittämishankkeet tuloslaskelma ja tase Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC edistää Pohjois-Suomen tunnettuutta ja kilpailukykyä audiovisuaalisten tuotantojen kuvauspaikkana. NFFC kehittää Pohjois-Suomen elokuva-alan yhteyksiä ja infrastruktuuria ja lisää toiminta-alueella tuotettavien audiovisuaalisten tuotantojen määrää ja niistä alueelle koituvaa taloudellista ja imagollista hyötyä. NFFC:n palvelu lisää alueen vetovoimaa, markkinoi aluetta ja tekee sitä tunnetuksi. Myös vuonna 2010 Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC neuvoi kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia tuotantoyhtiöitä av-tuotantojen sijoittamisessa alueelle, isännöi kansainvälisten elokuvatekijöiden tutustumismatkoja alueella, markkinoi aktiivisesti aluetta houkuttelevana kuvauskohteena Suomessa ja ulkomailla sekä järjesti av-alan tekijöiden kohtaamis- ja kouluttautumistapahtumia. Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hankkeen projektikoordinaattorina Kuusamossa toimi asti Turo Murtovaara. Hanke jatkuu vuoden 2011 kesäkuuhun ja toimintaa koordinoidaan Oulun toimistosta. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta sekä Tornion seutu. Yksi tärkeimmistä hankkeen toimenpiteistä oli vuonna 2010 elokuvakomission toimintamallin kehitys ja toimenpiteiden konseptointi. Tuotantojen neuvonta ruokaohjelmista Hollywoodtuotantoihin Hanke konsultoin vuonna 2010 yhteensä yhtätoista tuotantoa. Alueella kuvattiin kuutta tuotantoa, joista kolmea Koillis- Suomen alueella. Suurin kansainvälinen tuotanto, jota koko Suomessa vuonna 2010 kuvattiin, oli Kuusamossa kuvattu Hollywood -elokuva Hanna. Elokuvan on ohjannut Joe Wright ja sen tuotantoyhtiö on Focus Features. Suomen kuvauksiin elokuvan tähdistä osallistuivat Eric Bana ja Saoirse Ronan. Elokuvaa kuvattiin viiden päivän ajan Kuusamossa kolmessa eri lokaatiossa. Pohjois-Suomen elokuvakomissio ja Naturpolis Oy osallistuivat tuotannon ennakkovalmisteluihin tiiviisti antaen tietoa alueen palveluista ja Suomessa kuvaamisesta. Tuotanto sai tukea Kuusamon kaupungilta, Naturpolis Oy:ltä, Photo credit: Alex Bailey Focus Features LLC. All Rights Reserved. Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistykseltä sekä Matkailun edistämiskeskukselta. Tuotannon työryhmän koko oli 120 henkilöä. Suomesta osallistui 64 henkilöä mukaan lukien alueelta 34 henkilöä. Suomen kuvausten kokonaisbudjetti oli lähes miljoona euroa ja kuvaukset työllistivät useita alueellisia yrityksiä. Tuotanto herätti laajasti mielenkiintoa kansallisessa lehdistössä ja Suomessa kuvaaminen on noteerattu myös kansainvälisesti. Juonellisesti elokuvan alku sijoittuu Suomeen. Tuotannon työryhmä oli erittäin tyytyväinen kuvattuun materiaaliin, suomalaiseen työryhmään ja Kuusamon maisemiin. Elokuva saa ensi-iltansa ympäri maailmaa keväällä 2011 ja sen traileri, jossa suomalaiset maisemat tulevat hyvin esille, on nähtävissä internetissä. Koillis-Suomen alueella kuvattiin talvella myös venäläistä Kirieshki-merkin mainostuotantoa, joka työllisti useita kymmeniä henkilöitä Koillis-Suomen alueelta. Lisäksi kesällä yhdysvaltalainen tv-kokki Andrew Zimmern tutustui suomalaisen ruokakulttuurin erikoisuuksiin Bizarre Foods -ohjelman kuvauksissa. Outoja ruokia maisteltiin niin Helsingissä, Oulun seudulla kuin Kuusamossa. Bizarre Foods ohjelmaa esittää Suomessa JIMkanavalla nimellä Maailman oudoimmat ruuat. Suomen lisäksi ohjelmaa esitetään kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Alueen kansainvälinen markkinointi uutiskirjeestä kansainvälisiin messuihin Hanke markkinoi ja edusti aluetta kansainvälisesti helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla, toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla ja joulukuussa Asian Television Forumissa Singaporessa. Hanke toteuttaa kansainvälistä markkinointia sekä itsenäisesti että elokuvakomissioverkostojen kautta, esimerkiksi tapahtumien muodossa. Suomen tasolla yhteistyötä tehdään Film Finland -brändin alla, pohjoismaisella tasolla Scandinavian Locations -verkostona ja eurooppalaisella tasolla EUFCNverkoston kautta. Elokuvakomissiotoiminnan kansainvälinen kattojärjestö on AFCI Association of Film Commissioners International. Seminaarit ja työpajat kansallista vaikuttamista ja alueellista osaamista Hanke järjesti maaliskuussa 2010 Kuusamossa Focus on Production Services -seminaarin, jonka tavoitteena oli herättää kansallisella tasolla keskustelua kansainvälisten av-tuotantojen tukimahdollisuuksista eli ns. kannustimista, Suomessa sekä tuoda aihetta tutummaksi myös alueen tekijöille. Kansainvälisten puhujavieraiden kautta tuotiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kannustinrahoitus esimerkkimaissa (Irlanti ja Unkari) on lisännyt av-teollisuudesta koituvaa taloudellista hyötyä ja lisännyt alan työllisyyttä. Seminaarista uutisoitiin laajasti sekä alueellisella, että kansallisella tasolla. Otsikolla Elokuvaväki toivoo verohelpotuksia YLE Kulttuuri teki jutun sekä alueellisiin että valtakunnallisiin uutisiin. Seminaarin yhteydessä järjestettiin työpaja, jonka vetäjänä toimi Location Manager Steve Hart (Iso-Britannia). Hän on toiminut Location Managerina myös mm. elokuvissa Batman the Dark Knight ja Pirates of the Caribbean Dead Man s Chest. Hart on Iso-Britannian lisäksi työskennellyt noin 20 maassa. Seminaarissa ja työpajassa puhumisen lisäksi Hart kiersi päivän Kuusamon alueella kuvauspaikkoihin tutustuen. Tilinpäätös 16 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

10 tuloslaskelma ja tase tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Tase Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma Liikevaihto , ,85 Vastaavaa Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Pysyvät vastaavat Materiaalit ja palvelut Aineettomat hyödykkeet Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,10 Ulkopuoliset palvelut , ,54 Materiaalit ja palvelut , ,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,79 Muut henkilösivukulut , ,84 Henkilösivukulut , ,63 Henkilöstökulut , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaeht. henkilöstökulut , ,90 Toimitilakulut , ,48 Irtaimistokulut , ,76 Matka- ja kuljetuskulut , ,51 Mainos- ja edustuskulut , ,93 Muut liiketoiminnan kulut , ,90 Liiketoiminnan muut kulut , ,48 Liikevoitto (-tappio) , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 359,19 358,81 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,73 Rahoitustuotot ja -kulut , ,92 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -929, ,78 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -8,95 Satunnaiset erät -8,95 Voitto (tappio) ennen tp. siirtoja ja veroja -938, ,78 Tuloverot -189,29-258,58 aineettomat oikeudet 473, ,65 ennakkomaksut 1.500,00 Aineettomat hyödykkeet 473, ,65 Aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto 7.485, ,11 aineelliset hyödykkeet 7.485, ,11 Pysyvät vastaavat 7.959, ,76 Vaihtuvat vastaavat saamiset lyhytaikaiset myyntisaamiset , ,04 lyhytaikaiset , ,04 siirtosaamiset , ,41 saamiset , ,45 rahat ja pankkisaamiset 9.968, ,48 Vaihtuvat vastaavat , ,93 Vastaavaa , ,69 Vastattavaa Oma pääoma osakepääoma , ,00 ed.tilik.voitto (tappio) , ,32 tilikauden voitto (tappio) 1.127, ,36 Oma pääoma , ,96 Vieras pääoma lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,45 ostovelat , ,46 saadut ennakkomaksut , ,25 muut velat , ,37 siirtovelat , ,20 lyhytaikainen , ,73 Vieras pääoma , ,73 Vastattavaa , ,69 Tilikauden voitto (tappio) , ,36 18 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

11 hallitus henkilöstö Hallitus Henkilöstö Hallinto ja tiedotus toimitusjohtaja Mika Perttunen T.j ja va. t.j Toimitusjohtaja Irma-Liisa Lesonen Toimitusjohtaja Jari Hentilä alkaen Hallitus Tiedottaja Seija Väisänen Sihteeri Tellervo Sotkasiira Projektisihteeri Kirsti Pesonen Projektisihteeri Elsi Riihelä Yrityskehityspalvelut Koillis-Suomen kasvuohjelma Yritysneuvonta Hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen Hallituksen varapuheenjohtaja, Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen Posion kunnanjohtaja Mika Riipi Yrityskehityspäällikkö Jaana Horttanainen asti Yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi Koordinaattori Kirsi Kuosku Koordinaattori Projektipäällikkö alkaen Yritysasiamies Juhani Mikkelä Kuusamon kaupunginhallitus I varapuheenjohtaja Vesa Ronkainen KUUSAMON YrittäjÄT RY, Hannu Virranniemi Toimitusjohtaja Jari Hentilä 20 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

12 henkilöstö Aluekehityspalvelut Koillis-Suomen KOKO-ohjelma Yleistä Naturpolis Oy:stä Ohjelmajohtaja Mika Perttunen Toimialapäällikkö Kari Miettunen asti Puutoimiala Toimialavastaava Tauno Korpela Uusiutuva energia, ICT kehityspäällikkö Erkki Oikarinen Kehittämishankkeet Koillis-Suomen YES-keskus Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Pohjois-Suomen elokuva komissio vahvempi toimintaympäristö -hanke Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Projektipäällikkö Hannu Kuusela asti Projektipäällikkö Hannu Virranniemi Toimialavastaava, alkutuotanto Projektikoordinaattori Turo Murtovaara asti Projektipäällikkö Mikko Muikku asti Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons -matkailun kansainvälistymishanke Lentoyhteyksien kehittämishanke Naturpolis Oy on kehittämisyhtiö, joka kokoaa yritykset ja kehittämisorganisaatiot alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yhtiön tarjoamien yrityskehityspalveluiden, aluekehityspalveluiden ja aluemarkkinoinnin tavoitteena on lisätä alueen liikevaihtoa sekä työpaikkoja ja tätä kautta omistajakuntien verotuloja, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Projektipäällikkö Outi Saastamoinen Vientikoordinaattori Tuija Sulkinoja Vientikoordinaattori Kirsti Pitkänen Projektijohtaja Erkki Enkkelä Toimialavastaava, matkailu Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke Naturpolis Oy:lle myönnettiin WWF:n Green Office -merkki Green Office on ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on toimistojen ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Green Office -merkin käyttöoikeuden myöntää kriteerit täyttäville toimistoille WWF. Naturpolis Oy on elinkeinojen kehittäjä tulevaisuuden tekijä Green Office -verkostossa on Suomessa kaikkiaan 185 organisaatiota, joista 130:lle on myönnetty merkin käyttöoikeus. Naturpolis Oy on Suomen poh joisin Green Office -toimisto. Naturpoliksessa seurataan mm. paperinkulutusta, henkilöautoilla ajettuja liikematkakilometrejä sekä henkilökunnan vuosittaista kulutustapamittaria. 22 naturpolis-vuosikertomus 2010

13 Löytyykö alueeltamme riittävää rohkeutta ja kykyä ottaa niitä seuraavia askeleita, joita tämä alue tarvitsee, vai hyväksymmekö me nykyisen kehityksen ja annamme ajan viedä? Kaikki tämä on loppujen lopuksi meistä itsestämme kiinni. Kuusamo Posio Taivalkoski Nuottatie 6 A, Kuusamo Kauppatie 23, Taivalkoski Asiakaspalvelu: Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 2011, Daddy Finland Oy / Kehitys Oy. Paperin valmistaja on EMAS-rekisteröity.

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot