kuusamo posio taivalkoski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kuusamo posio taivalkoski"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 sisällys vuosi 2010 kuusamo posio taivalkoski Vuosi 2010 oli Naturpolikselle muutoksen ja murroksen toimintavuosi. Se toi mukanaan haasteita, mutta tarjosi samalla erinomaisen mahdollisuuden omien toimintojen tarkasteluun. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että Naturpolis tunnetaan helposti saavutettavana, asiakaslähtöisenä ja luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Yhtiön toimintastrategia...6 Operatiivinen toiminta...9 Vuoden hyvä teko...12 Kehittämishankkeet...13 Tilinpäätös Tuloslaskelma...18 Tase...19 Hallitus...20 Henkilöstö...21 Green Office...22 Yleistä Naturpolis Oy:stä naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

3 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Muutoksen ja murroksen kautta kohti selkeämpiä kokonaisuuksia Tulevaisuuden historiankirjoituksen ja alueen menestystarinoiden jatkoosien käsikirjoittamisen aika on nyt. Naturpolis Oy:n vuoden 2010 toimintaa voidaan kuvata muutoksen ja murroksen toimintavuotena. Vuoden alkupuolella käynnistyi Koillismaan ja Itä-Lapin alueella toteutettava Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, joka nivoo alueen kehittämisohjelmat ja -hankkeet yhteen selkeään ohjelmakokonaisuuteen. Tähän kokonaisuuteen liittyvänä keskeisenä ohjaavana tekijänä toteutettiin Koillis-Suomen aluetta koskeva elinkeinostrategiaprosessi, joka valmistuu vuoden 2011 alkupuolella. Elinkeinostrategia on jatkossa eräs keskeinen elementti alueellisia kehittämishankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Strategia pohjautuu laajan asiantuntijajoukon haastatteluun ja näkemyksiin, nostaen esille tulevaisuuden kannalta haasteellisia ja mielenkiintoisia lähtökohtia. Strategian toteutus ja onnistuminen riippuu meistä kaikista. Löytyykö meiltä alueelta riittävää rohkeutta ja kykyä ottaa niitä seuraavia askeleita, joita tämä alue tarvitsee, vai hyväksymmekö me nykyisen kehityksen ja annamme ajan viedä. Kaikki tämä on lopuksi meistä itsestämme kiinni. Tulevaisuuden historiankirjoituksen ja alueen menestystarinoiden jatko-osien käsikirjoitusten aika on nyt. Myös kehittämisorganisaatioiden on pystyttävä muuttumaan. Toimintaa pitää pystyä suunnittelemaan ja suuntaamaan ajan vaatimusten mukaisesti. Selkeät palvelukokonaisuudet, asiakaslähtöisyys sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus kuuluvat tämän päivän kehittämisorganisaatioiden toimintakulttuuriin. Paras osaaminen on hankittava ja valjastettava kehittämistoimintaan! Organisaatiossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten lisäksi moni kehittämishanke oli päättymässä vuodenvaihteessa, samaan aikaan kun uusia hankekokonaisuuksia valmisteltiin. Yhtiön toiminnan kannalta tämä murros on haasteellinen, mutta tarjoaa samalla erinomaisen mahdollisuuden tarkastella yhtiön toimintoja ja järjestellä niitä tarvittavin osin uudelleen. Tulevien vuosien keskeisenä tavoitteena onkin toiminnan tehostaminen ja tiivistäminen, suorituskyvyn parantaminen sekä vaikuttavuuden arviointi. Toiminnan lähtökohtana on selkeä perustehtävä, toiminnan suunnittelu, strategisesti tärkeiden palvelukokonaisuuksien vakaat rahoituspohjat, aluekehityshankkeiden oikea suuntaaminen sekä helposti saavutettavat yrityskehityspalvelut. Tavoitteena on, että Naturpolis tunnetaan helposti saavutettavana, asiakaslähtöisenä ja luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Kiitän yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa kuluneesta vuodesta sekä toivotan menestystä kaikille tulevissa kehittämishaasteissa. Jari Hentilä toimitusjohtaja Naturpolis Oy 4 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

4 yhtiön toimintastrategia yhtiön toimintastrategia Yhtiön toimintastrategia Toimintaympäristön muutokset Talouden suhdannenäkymät parantuivat vuoden aikana yllättävänkin hyviksi odotuksiin nähden. Ennakoitu voimakas taantuma ei saavuttanut Koillis-Suomea pahimmalla tavalla. Kokonaistyöttömyyden arvioitiin vuoden alussa kasvavan, mutta todellisuudessa työttömyys pysyi huomattavasti alempana. Matkailualalla mennyt vuosi oli haastava erityisesti kansainvälisten matkailijoiden osalta. Uudet avaukset Venäjälle ovat pitkällä tähtäyksellä merkittäviä, mutta eivät muuttaneet merkittävällä tavalla vuoden 2010 kuvaa positiiviseen suuntaan. Koillis-Suomen alueen suurin ongelma on edelleen alueen väestöpohjan jatkuva pieneneminen ja tähän liittyvä koulutetun työvoiman puute erityisesti avainosaajien osalta. Nuorten, kansainvälisten osaajien puute on vakava ongelmamme. Toimintaympäristön globaaleihin muutoksiin vastataan parhaiten kuntien ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä. Käytännön väline tähän on KOKO-ohjelma. Vuoden 2010 aikana tavoitteena oli selvittää Naturpolis Oy:n omistuspohjan ja toiminnallisuuden vahvistaminen niin, että esimerkiksi Itä-Lapin kuntia tulee yhtiön osakkaaksi lisää. Asiassa ei päästy vielä eteenpäin eikä myöskään esimerkiksi osakepääoman tarpeellista vahvistamista suoritettu. Tätä jarrutti niin alueen kuntien yhteisen näkemyksen puute kuin yhtiön johdon vaihtumiset. Koillis-Suomen KOKO-ohjelma Aluekehitystoimintaa vuoden 2010 alusta lähtien johti Koheesio- ja kilpailukykyohjelman puitteissa toimiva Koillis-Suomen KOKO-foorumi. Se rakentaa yhteisen näkemyksen ja tahtotilan, linjaa keskeisimmät strategiat ja yhteiset hankkeet sekä varmistaa yhteistyön onnistumisen ja eri tahojen sitoutumisen. Foorumissa on edustettuna Koillismaan ja Itä-Lapin seitsemän kunnan korkein luottamushenkilö- ja virkamiesjohto sekä ennen kaikkea elinkeinoelämän edustus tärkeimmiltä toimialoilta. Foorumi huomioi toiminnassaan nykyaikaisen aluekehittämistyön eri ulottuvuudet ja vaatimukset. Toimialaja teemakohtainen kehittämistyö edellyttää luotettavia tulevaisuuden tekemisen välineitä, jotka auttavat myös syvällisen dialogin käymisessä, toimintaympäristön ja markkinoiden hahmottamisessa sekä valintojen tekemisessä alueellisesti ja yrityskohtaisesti. Edellä mainittuun liittyen vuonna 2010 käynnistettiin Koillis-Suomen KOKO-alueen yhteisen elinkeinostrategian laadinta suunnitelman mukaisesti. Se on tiettävästi ensimmäinen maakuntarajat ylittävä seudullinen elinkeinostrategia. Työ tehtiin haastattelumenetelmään perustuvalla Delfoi-metodilla. Vuoden aikana saatettiin loppuun erillinen matkailun ennakointihanke, joka toteutettiin yhdessä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Ennakointihanke toteutettiin rinnakkain muun elinkeinostrategiatyön kanssa ja se toimi pohjana matkailun kansainvälistymisstrategialle ja muulle matkailun kehittämistyölle. KOKO-ohjelmatyön pohjalta käynnistetään kaikki tärkeimmät alueelliset kehittämishankkeet. Vuoden aikana jätettiin rahoittajalle Tuottava maaseutu, FIT ja TIE -hankkeet. FIT-hankkeen tavoitteena on organisoida Kuusamo-Lapland -matkailualueen myynti- ja kehittämistyö pysyvällä tavalla. TIE-hanke tukee alueen kaivos toiminnan Väkiluvun kehitys Koillis-Suomen alueella kunnittain Kemijärvi Kuusamo Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Taivalkoski Koillis-Suomen KOKO-alue Koko maa naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

5 yhtiön toimintastrategia operatiivinen toiminta käynnistämistä ja kaivostoiminnan tarvitseman energian tuottamista uusiutuvalla energialla, tässä tapauksessa puuhiilellä. Keskeisenä tavoitteena on laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin ja verkostoihin pääseminen. Tärkeä edistysaskel oli erityisesti yhteisen Imago-hankkeen rakentaminen Lapin kanssa. Uudessa elinkeinostrategiassa kasvua haetaan perinteisillä toimialoilla mutta nyt erityisiin teemoihin, esim. perheyrittäjyyteen, energiaan, logistiikkaan ja Venäjän mahdollisuuksiin tukeutuen. Suuret mahdollisuudet ovat toimialojen rajapinnoista. Kuusamo Lapland jatkaa voimien kokoamista kansainvälistymiseen Kuusamo Lapland alueen matkailuyrittäjät ovat päivittäneet kansainvälistymisen yhteistyöstrategiansa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä jo vuodesta Alunperin Kuusamo Lapland alueen muodostivat Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan liittyivät Pudasjärvi, Kemijärvi ja Pyhän matkailukeskus. Yhdistävänä tekijänä on Kuusamon lentokenttä. Kansainvälistymisstrategian päivitys tehtiin vuonna 2010 tilanteessa, jossa taloudellinen taantuma oli vähentänyt matkustusta, laskenut keskihintoja ja kiristänyt kilpailua entisestään. Yritykset kamppailivat taloutensa kurissa pitämiseksi. Charter-markkinointi ei juurikaan ollut tuonut apua laskusuhdanteessa. Monilta osin oli uudelleen arvioinnin paikka. Kuusamo Lapland ulkomaiset yöpymiset, talvi Kertomusvuonna nähtiin jo selviä elpymisen merkkejä. Ulkomaisten kesämatkailu Kuusamo Lapland alueelle kasvoi vuorokaudella eli 26 %. Talvimatkailua verottivat edelleen Brittien vähentyneet joulu- ja lumiloma-charterit. Venäjän markkinatilanne paikkasi osittain Britti-markkinoiden ja Hollanninkin vähenevää kysyntää. Saksan markkina kasvoi jonkin verran. Pääsesonki on edelleen keskittynyt joulun ympärille ja kevättalveen. Matkailun tuotepohja on hyvä, mutta jatkuvaa tuotekehitystä ja uusiutumista eri asiakaskohderyhmille tarvitaan. Lentoliikenteen kehittyminen on edelleen avainasemassa. Online-kauppa on saatava kuntoon ja lisäksi myynnin aktivointi kaikilla tasoilla on suuri haaste. Strategiasuunnittelun pohjana ovat olleet edellisten vuosien yhteisen toiminnan kokemukset, sen vahvuudet ja tulokset, myöskin koetut ongelmat. Lisäksi on selvitetty markkinapotentiaalia ja markkinoiden sekä jakelukanavien kehittymistä markkina-alueilla sekä kuultu matkanjärjestäjiä. Yritykset ovat ilmaisseet kantansa keskusteluissa ja kirjallisessa kyselyssä sekä marraskuussa 2010 pidetyssä Foorumissa. Kansainvälistymistiimi on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja Koillis-Suomen KOKO -ohjelman hallitusta informoitiin Työtä ovat johtaneet Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Kuusamo Oy:n vt. toimitusjohtaja Mika Perttunen ja projektipäällikkö Outi Saastamoinen. Strategiaprosessin on vetänyt toimitusjohtaja Heleena Luusua, NordicMarketing GmbH Kuusamo Lapland ulkomaiset yöpymiset, kesä Operatiivinen toiminta Yritysneuvonta Naturpolis Oy:n yritysasiamies vastasi Kuusamon ja Taivalkosken alueen yritysten perusneuvonnasta. Lisäksi yritysneuvontaa annettiin Kasvuohjelma-hankkeen kautta, jossa neuvontaa annettiin pääsääntöisesti sopimusperusteisesti. Yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville järjestettiin erilaisia infoja teematilaisuuksia. Naturpolis Oy:n asiakashallintaa kehitettiin YRINET-järjestelmän käyttöönotolla. Järjestelmä on erityisesti kehittämisyhtiöiden yritysneuvontaan suunniteltu asiakashallintajärjestelmä. Tulevaisuuden yrityskehitysmallin luomiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kerättiin asiakaspalautetta. Palautteen ja saatujen kokemusten perusteella työstettiin eteenpäin Naturpoliksen yrityskehitysmallia linkittäen siihen myös seudullisen yhteistyöverkoston palvelutarjontaa. Tiedotus ja viestintä sekä seutumarkkinointi Tiedottamista ja viestintää tehtiin systemaattisesti paikallisten ja valtakunnallisten medioiden kautta (mediatiedotteet, omat ilmoitukset, henkilöhaastattelut, lehdistötilaisuudet) sekä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja ajankohtaisseminaareja. Viestinnän tavoitteena on Naturpolis Oy:n yrityskuvan kehittäminen asiakaskohderyhmissä sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppanien keskuudessa. Kohderyhmänä ovat alueen yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä alueelle muuttoa suunnittelevat henkilöt ja yritykset. Koillis-Suomen ja Itä-Lapin yhteisen KOKO-ohjelman viestintää on hoidettu yhteistyössä ohjelmajohtajan kanssa. Elinkeinostrategiaviestinnässä tärkeänä yhteistyökumppanina oli Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimus - keskuksen Yrjö Myllylä. Vuonna 2010 elinkeinomarkkinoinnissa panostettiin sähköisten kanavien hyödyntämiseen (www sivusto, sähköinen uutiskirje). Uutena kanavana käyttöön otettiin sosiaalinen media Miia ja Hannu Karvonen Lvngroom Oy:sta kertovat Naturpoliksen auttaneen heitä asiantuntevasti ja käytännönläheisesti yrityksensä perustamisvaiheessa ja aina tarvittaessa myös sen jälkeen. (Facebook, Ning), jonka avulla tiedotettiin yhtiön järjestämistä tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Kuusamo-Taivalkoski-Posio-seutua esittelevän KuusamoRegion.fi-alueportaalin avulla markkinoitiin aluetta potentiaalisille asukkaille, yrityksille ja osaajille. Venäjä & Ukraina Alankomaat & Belgia Iso-Britannia Saksa & Sveitsi Ranska Italia Espanja Kiina Muut Saksa & Sveitsi Alankomaat & Belgia Venäjä & Ukraina Ranska Italia Iso-Britannia Espanja Kiina Muut Naturpolis Oy:n yrityskehitystiimi: yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi, projektipäällikkö Kirsi Kuosku ja yrityskehityspäällikkönä vuoden 2011 alussa aloittanut Jukka Koutaniemi. 8 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

6 operatiivinen toiminta operatiivinen toiminta Yhteistyökumppanit Tehtiin tiivistä yhteistyötä matkailumarkkinointia hoitavien organisaatioiden kanssa kuten Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ja Kuusamo Lapland -matkailun kansainvälistymishanke. Kuusamon liikekeskusyhdistys Kauppa Kuusamo ry:n kanssa jatkettiin yhteistyötä keskustan palveluyritysten esiintuomiseksi ja kaupunkikeskustaa elävöittävien tapahtumien järjestämisessä. Hyvin alkanutta yhteistyötä Kuusamon Ystävien verkoston kanssa jatkettiin järjestämällä taidenäyttelyitä sekä yhteisiä tapaamisia. Tärkeä yhteistyökumppani oli Pohjois-Suomen elokuva- ja mediasäätiö POEM ja sen hallinnoimat hankkeet Pohjois-Suomen elokuvakomissiohanke ja yhteispohjoismainen Filmikaarihanke. Tapahtumat Maaliskuussa Kuusamossa toteutettiin ICEMAN Kuusamo Lapland -voimamieskilpailu yhteistyössä alueen yritysten sekä Strongman Champions Leaguen ja Fitness Media Oy:n kanssa. Kilpailu televisioitiin ja ohjelma myytiin useille kansainvälisille tv-kanaville. Kilpailun kokonaiskatsojamääräksi arvioitiin 900 miljoonaa katsojaa. Naturpolis Oy vastasi yhteistyöyritysten mukaan saamisesta sekä koordinoi tapahtuman järjestämistä alueella. Kuusamolla on sopimus tapahtuman järjestämisestä myös vuosille 2011 ja Aluemarkkinointia toteutettiin myös olemalla mukana FIS Ruka Nordic Opening ja Freestyle Ruka Opening -kisojen markkinointiyhteistyössä. Muuta Naturpolis Oy:n toimesta järjestettiin useita seminaareija ja tapahtumia ajankohtaisista aiheista, mm. KOKO:n matkailuverkoston ja Multipolis ry:n seminaari Rukalla SEKES:in syyskokous ja ajankohtaisseminaari Rukalla Matkailu ja kaivostoiminta -seminaari Rukalla Alueella vierailivat mm. Lapuan kaupungin edustajat, Ukrainan, Saksan, Ranskan, Englannin ja Intian suurlähettiläät sekä Kiinan kaupallinen edustaja. Alueen kärkiyritysverkosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Tapaamisten teemana oli alueellinen elinkeinostrategia. Verkostossa ovat mukana: Naturpolis Oy, Rukakeskus Oy, Rukapalvelu Oy, Pölkky Oy, Kuusamo Hirsitalot Oy, Juusto Kaira Oy, Pentik Oy ja Kuusamon Uistin. SEKESin hallituksen puheenjohtajana vuonna 2010 toimi Mika Perttunen. Vaccia-ilmastonmuutoshankkeessa oltiin aktiivisesti mukana. Hankkeen työpajojen teemana oli ilmastonmuutoksen vaikutus matkailuun. Barentskeskus Finland Oy perustettiin Rovaniemelle. Keskuksen tehtävänä on koordinoida pohjoissuomalaisten Barents-osaajien muodostaman verkoston toimintaa erityisesti yritystoiminnan kehittämiseen ja viennin edistämiseen, koulutus-, tutkimusja T&K -toimintaan sekä hallinto- ja viranomaistoimintaan liittyen. Oltiin mukana koordinoimassa ekologisen ja yhteisöllisen rakentamisen teemaryhmää. Järjestettiin tilaisuus puurakentamisesta sekä tutustumismatka Kempeleen Ekokortteliin. Alueen asiakaspalvelukeskussektori kehittyi suotuisasti ja alalle palkattiin noin 15 uutta työntekijää. Digitointi- ja arkistointikeskus aloitti toimintansa. Selvitettiin kansainvälisen kielikoulutuksen perustamista Koillismaalle. Taivalkosken Innovatiiviset Energiaratkaisut (TIE) -hankkeen aloitus kokous pidettiin marraskuussa. TIE-hankkeen partneriprojekti, Oulun yliopiston johtama Bioreducer, käynnistyi syksyllä. Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Vuoden lopussa perustettiin Mustavaaran Kaivos Oy. Kaivosta esiteltiin mm. kansanedustajille ja ministeriöille. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Alkutuotanto Jalostus Palvelut 10 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

7 operatiivinen toiminta kehittämishankkeet Vuoden Hyvä Teko Kehittämishankkeet Seudullisten Kehittämisyhteisöjen Sekes ry:n vuoden 2010 Hyvä Teko -palkinnon voittajaksi valittiin Koillis-Suomen kehit tämis yhtiö Naturpolis Oy:n kilpailu ehdotus: Iceman Kuusamo Lapland -tapahtuma. Voittajatyön valintaan vaikutti mm. yritysten ja alueen saama mittava kotimainen ja kansainvälinen tv-näkyvyys. Toinen valintakriteeri oli se, että alueen yritykset olivat hankkeessa vahvasti mukana. Kehittämisyhtiön roolia tapahtuman järjestäjän ja yrittäjien välillä pidettiin myös toimivana. Valintaraadin mukaan kilpailutyö noudatti hyvin Naturpolis Oy:n strategiaa, jossa halutaan tehdä uudenlaisia avauksia ja käyttää erilaisia toimintamalleja mm. alueen kansainvälisessä markkinoinnissa. Sekes ry:n Hyvä Teko -palkinto jaetaan vuosittain Sekes ry:n Kesäpäivien yhteydessä. Palkin non tarkoituksena on palkita verkoston sisällä tapahtuvaa aktiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta uusien ja vaikuttavien toimintamallien kehittämisessä. Lähde: Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons Matkailun kansainvälistymishanke Matkailun kansainvälistymishankkeen viimeinen vuosi 2010 jatkui hyvän yhteistyön merkeissä. Mukana olivat Kuusamon lentokentän vaikutusalueen kunnat; Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Pudasjärvi, Kemijärvi ja Salla, sekä matkailuyhdistykset ja noin 50 alueen kansainvälistyvää avainyritystä. Alueen tunnettuutta edistettiin matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen avulla, joita toteutui yhteensä 41 kappaletta, 448 henkilöä, 13 eri maasta. Mukana oli myös viisi TV-ryhmää. Toimenpiteistä ja vuoden noin euron budjetista suunnattiin % valituille päämarkkina-alueille Iso-Britanniaan, Benelux-maihin ja Venäjälle. Markkinointiyhteistyösopimuksia solmittiin yhteensä neljän eri matkanjärjestäjän kanssa; charter-sarjat jatkuivat Amsterdamista, Moskovasta ja Kiovasta. Uutena charter-kohteena oli tarkoitus käynnistää Bryssel- Düsseldorf-Kuusamo-lentosarja, mutta heikkojen myyntitulosten vuoksi sarja jouduttiin perumaan. Lentoyhtiö AirBaltic käynnisti huhtikuussa lennot Riikasta Lappeenrannan kautta Kuusamoon, mutta joutui lopettamaan lennot tammikuussa Positiivista oli, että Blue1 käynnisti joulukuussa päivittäisen lentoyhteyden talvikaudeksi Helsingistä Kuusamoon ja takaisin. Matkanjärjestäjäyhteistyössä tehtiin uusi avaus. Hollantilaisten Voigt Travel in ja Marlies Dekkers in yhteishankkeena järjestettiin alusasusuunnittelijan kevätmalliston esittely lehdistölle Kuusamossa Kansainvälistymishanke tuki 20 yrityksen edustajan osallistumista yhteensä 10 kansainväliselle myyntipäivälle. Lisäksi tukea annettiin neljän yrityksen Ice Driving -insentiivimarkkinointiin Espanjassa sekä kolmen yrityksen online- myynti/varausjärjestelmän laajentamiseen matkanjärjestäjäkäyttöön. Yhdessä Lapin matkailukeskusten kanssa osallistuttiin Lontoon Metro Snow- ja Moskovan Ski Salon -messuille, sekä AirBalticin järjestämiin Minskin ja Kiovan myyntitapahtumiin. Hanke osallistui kansainvälisen Iceman Kuusamo Lapland -tapahtuman rahoitukseen, joka toteutetaan 2-päiväisenä tapahtumana maaliskuussa Lisäksi hanke osallistui myös FIS Freestyle -maailmancupin avauskisojen kansainvälisen tv-kuvan levityskustannuksiin joulukuun alussa. Vuoden 2010 aikana tehtiin kaksi opintomatkaa. Helmikuun lumirakentamisen opintomatkalla 15 osallistujaa tutustui Kemin Lumilinnaan, Jukkasjärven Ice Hotelliin, Lainion Snow Villageen ja Kakslauttasen lasi-igluihin. Lokakuun Pietarin opintomatkalle osallistui 14 henkilöä. Matkan aikana tavattiin matkanjärjestäjiä, osallistuttiin Ski-messuille ja tutustuttiin Pietarin kulttuuriin ja ruokaan. Ulkomaiset matkailijamäärät kehittyivät Kuusamo Laplandin alueella seuraavasti: Talvella , marras-huhtikuussa ulkomaisten yöpymisten määrä oli , jossa oli pudotusta edelliseen talveen -10,9 %. Eniten laskivat Iso-Britannian yöpymiset -60,4 % kun taas Venäjän ja Saksan yöpymiset lisääntyivät. Kesällä 2010, touko-lokakuussa, ulkomaisia yöpymisiä kertyi vrk, joka tarkoitti 26,1 % kasvua edellisestä kesästä. Suurimmat alueella vierailleet kansallisuudet kesällä olivat saksalaiset, venäläiset ja hollantilaiset. Yrittäjille tehdyn palautekyselyn mukaan he ovat valmiita jatkamaan yhteistyötä. Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat ovat tehneet päätöksen yhteiseen Lapland North of Finland -hankkeeseen osallistumisesta. Hanke käynnistyy vuoden 2011 aikana ja sitä hallinnoi Lapin liitto. 12 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

8 kehittämishankkeet kehittämishankkeet Food & Travel -yritysryhmähanke Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähankkeessa on mukana 10 pk-yritystä, joista suurin osa on maaseutumatkailuyrityksiä. Rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, budjetti eur ja toiminta-aikaa elokuulle Koko Suomessa toimi vuonna 2010 vain kymmenen yritysryhmähanketta, joista Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke on yksi. Projekti kokonaisuudessaan eteni hankesuunnitelman mukaisesti. Yrityksille järjestettiin tuotteistamis- ja paketointikoulutusta sekä erittäin onnistunut opinto- ja verkostoitumismatka Etelä-Suomeen, Etelä-Hämeeseen ja Turun saaristoon. Nämä toimenpiteet on kirjattu hankesuunnitelmassa yhteisiin toimenpiteisiin. Hankeyritykset tiivistivät yhteistyötään sekä verkostoaan ja kahdeksan heistä oli mukana mm. St. Lapland -vientirenkaassa. Yksi hankkeen tavoitteista on luoda uusi myynti- ja markkinointiyritys. St. Lapland-vientirenkaan perustaminen tähtää tähän tavoitteeseen. Yritykset toteuttivat omia yrityskohtaisia toimenpidesuunnitelmiaan aktiivisesti pysyen omissa budjeteissaan. Ensimmäinen varsinainen, kokonainen hankkeen toimintavuosi oli haasteellinen hallinnoitava, koska yrityksiä hankkeessa on kymmenen. Tämä on keskivertoa suurempi määrä muihin vastaaviin hankkeisiin verrattuna. Hankkeesta tehtiin ensimmäinen yritysryhmähankkeiden maksuhakemus koko valtakunnassa, summan ollessa ,11 eur. Tukikelvottomia kuluja oli vain 15,95 eur. Tämä kertoo onnistuneesta hallinnoinnista ja siitä, että yrittäjät noudattavat rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa. Hanke on ollut esillä useissa yhteyksissä esimerkkinä onnistuneesta yritysryhmähankkeesta. Hanke on saanut kiitosta sekä rahoittajalta että ao. ministeriöltä sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Loppuvuodesta on keskusteltu yrittäjien kanssa mahdollisesta jatkohankkeesta ja rahoittaja on suhtautunut suunnitelmiin myönteisesti. Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Pääpainona hankkeessa oli mukana olevien yritysten tarjoamien palvelujen tuotteistaminen, yhteistyön ja innovaatioilmapiirin luominen, fam tripit, sales calls Keski-Euroopan alueella sekä uusien yhteisten nettisivustojen rakentaminen, joiden pääpainona on kansainvälisyys ja kiinnostavuus. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin viisi kertaa ja markkinointiryhmän kokouksia 6 kertaa. Lisäksi pidettiin yhteinen tuotteistamispäivä sekä useita messupalavereita. Hankkeessa mukana oleville yrityksille järjestettiin erityinen tuotetyöpaja elokuussa Työpajassa rakennettiin Wellbeing-tuotetta sekä kesäpaketteja. Puolalaiselle kalastusmatkoja järjestävälle matkanjärjestäjälle järjestettiin opintomatka alueelle elokuussa Saatiin näyttävä artikkeli Kalastus&Matkailu-lehteen joki- kalastuksen tunnettuuden lisäämiseksi Puolassa. Hollantilaiselle matkatoimisto Askjalle toteutettiin tutustumismatka joulukuussa Yhteisten nettisivujen julkaisujärjestelmän toteuttajaksi valittiin Aucor Oy. Toteutus käynnistettiin ja sisällöntuotanto sivustolle aloitettiin lokakuussa. Osallistuttiin Espanja-workshopiin Madridissa ja Barcelonassa. Materiaalina mukana oli koottu tuotemanuaali kärkituotteista sekä kuvaesitys alueen vetovoimatekijöistä; luonnosta ja aktiviteeteista. Kiinnostus kalastus- ja maatilamatkoihin heräsi ja Finpro kiinnostui tutustumismatkan järjestämisestä alueelle. Koillis-Suomen Kasvuohjelma -hanke Kasvuohjelman tavoitteena on, että yritysten ja yrittäjien liiketoimintaosaaminen, verkostoituminen, kasvuhalukkuus ja kasvun edellytykset lisääntyvät. Tavoitteena on myös tukea yrittäjyyden kulttuurin leviämistä varsinkin nuorten yrittäjien keskuudessa mm. yrittäjyysvalmennuksen avulla. Asiantuntijaverkostoa laajennetaan ja monipuolistetaan niin, että Naturpolis Oy:n kautta on saatavissa kaikki kasvun edellyttämät asiantuntija-, rahoitus- ja kehittämispalvelut. Kasvuohjelman osia ovat seudullisen yrityspalveluverkoston toimintamallin kehittäminen, yrityskulttuurin ja yrittäjyyden edistäminen (yrittäjien verkostoitumisen edistäminen, oppilaitosyhteistyö ja yrittäjyysvalmennus), sekä yrityskehitys (yritysten liiketoimintaosaamisen lisääminen, kehitys- ja kasvusopimukset). Seudullisten yrityspalveluiden toi - mintaa kehitettiin ja organisoitiin kansall i- sen Yritys-Suomi toimintamallin mukaisesti. Koillismaan uudistettu yrityspalvelusopimus hyväksyttiin Työ- ja Elinkeinoministeriössä kesäkuussa, ja se sai hyväksynnän myötä toisena alueena Suomessa Yritys-Suomi-tunnuksen käyttöoikeuden yrityspalveluilleen. Seudullista yhteistyötä tehtiin käytännössä mm. asiakasohjauksen suunnittelussa, yrittäjätilaisuuksien järjestämisessä sekä yhteisten yritysneuvontatyökalujen käyttöönotossa. Yrittäjyyskulttuurin ja yrittäjyyden edistämiseksi järjestettiin erilaisia tapahtumia, mm. Yrittäjyyden tarinat -yrittäjätapaamisia, Pelonhallintatilaisuuksia (valtakunnan tason esiintyjän tarjoamaa ajankohtaista oppia yrittäjiä kiinnostavista teemoista), infotilaisuuksia ja tietoiskuja sekä te toja ajankohtaisista aiheista. Lisäksi tuettiin Kuusamon nuorten yrittäjien toiminnan aloittamista ja yrittäjäjärjestöjen välistä yhteistyötä, sekä yrittäjän ammattitutkinto-opiskelijoiden ja AMK-opiskelijoiden yrittäjyyttä. Yrityskehityksessä toteutettiin ryhmä valmennuksia tuotteistamiseen ja myynnin kehittämiseen, sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnin osana. Sopimusyrityksille järjestettiin yrityskohtaista kehittämiskonsultointia. Koillis-Suomen YES-keskus 2010 Nykyinen YES-hanke päättyi heinäkuussa Jatkohakemus osana pohjoista YES-verkostoa oli tarkoitus jättää, mutta kunnat eivät nähneet hanketta tarpeelliseksi. Kevätkauden alkajaisiksi kartoitettiin etenkin Posion ja Taivalkosken toiveet nykyisen hankkeen loppukaudeksi. Kuusamossa oli yrittäjyyskasvatus kaikkien yläkoulujen painopisteenä. Vuosi yrittäjänä -toimintaa jatkettiin Rukan, Torangin sekä Kuusamon lukion kanssa. Rukan yrittäjyysluokan toimintaan suunnattiin lisäresursseja. Uusia Ny-ohjelmia tarjottiin alakouluille ja opettajille pilotoitavaksi. Opettajien koulutustarjontaa lisättiin. Omana tuotantona tarjottiin Duunisuunnistusta sekä luokan sisäisen yrittäjyyden päivää kaikille yläkouluille. Nilon kumppanuuskoululla vietettiin ysien yrittäjyyspäiviä lukukauden lopussa. Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Hankkeen toiminta jatkui hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2010 loppuun saakka. Liiketoiminta- ja johtamisosiossa mukana oleville 36:lle maatilayrittäjälle järjestettiin yleisen koulutuksen lisäksi yrityskäynnein tapahtuvaa seurantaa hankkeen alkuvaiheessa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden päättyessä jokaisella kyseisessä koulutusosiossa mukana olevalla yrittäjällä oli kirjallinen visio yritystoiminnastaan vuoteen 2015 saakka. Hankkeen sukupolvenvaihdos osiossa työstettiin loppuun sukupolven vaihdoksiin liittyvät suunnitelmat 17 SPV-osiossa mukana olevalle yrittäjälle. Työ jatkuu vuoden 2011 aikana Tuottava maaseutu -hankkeen resursseilla. Lentoyhteyksien kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on lentoyhteyksien synnyttäminen Kuusamon lentoasemalle ja matkailun sekä saavutettavuuden Lähteneet ja saapuneet matkustajat kehittäminen siten, että ensin luodaan charter-yhteys ja sitten pysyvä reittiliikenne esim. Pietarin ja Kuusamon välille. Painopisteenä oli Venäjän alue eli Pietari ja Moskova. Vuonna 2010 käytiin neuvotteluja myös Jekaterinburgin suuntaan, jossa neuvoteltiin useiden tahojen kanssa. Allegro-junaa koskevat neuvottelut on aloitettu ja jatkuvat, mutta tuloksia saadaan luultavasti vasta seuraavalle kaudelle. Vuonna 2010 osallistuttiin projektipäällikön johdolla seuraaviin tapahtumiin: Jekaterinburgin matkailuseminaari EU Russia Innovation -foorumi Lappeenrannassa Moskova Otdih ja Leisure -näyttely Ascentin roadshow-tapahtumat Pietarissa, Nizhny Novgorodissa ja Kazanissa Moskova Ski Salon -tapahtuma Tapahtumiin osallistumisella haettiin ja saatiin alueelle lisää tunnettuutta ja vetovoimaisuutta matkanjärjestäjien keskuudessa. Tiedonkulku eri alueilla toimivien yritysten ja yhteistyökumppaneiden kesken lisääntyi ja yhteisiin neuvotteluihinkin päästiin. Hanketta hallinnoi Kemijärven kaupunki ja toteutuksesta vastasi Naturpolis Oy. Lentoliikenne Kuusamossa Kotimaan liikenne Lähteneet Saapuneet Kansainvälinen liikenne Lähteneet Saapuneet 14 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

9 kehittämishankkeet tuloslaskelma ja tase Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC edistää Pohjois-Suomen tunnettuutta ja kilpailukykyä audiovisuaalisten tuotantojen kuvauspaikkana. NFFC kehittää Pohjois-Suomen elokuva-alan yhteyksiä ja infrastruktuuria ja lisää toiminta-alueella tuotettavien audiovisuaalisten tuotantojen määrää ja niistä alueelle koituvaa taloudellista ja imagollista hyötyä. NFFC:n palvelu lisää alueen vetovoimaa, markkinoi aluetta ja tekee sitä tunnetuksi. Myös vuonna 2010 Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC neuvoi kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia tuotantoyhtiöitä av-tuotantojen sijoittamisessa alueelle, isännöi kansainvälisten elokuvatekijöiden tutustumismatkoja alueella, markkinoi aktiivisesti aluetta houkuttelevana kuvauskohteena Suomessa ja ulkomailla sekä järjesti av-alan tekijöiden kohtaamis- ja kouluttautumistapahtumia. Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hankkeen projektikoordinaattorina Kuusamossa toimi asti Turo Murtovaara. Hanke jatkuu vuoden 2011 kesäkuuhun ja toimintaa koordinoidaan Oulun toimistosta. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta sekä Tornion seutu. Yksi tärkeimmistä hankkeen toimenpiteistä oli vuonna 2010 elokuvakomission toimintamallin kehitys ja toimenpiteiden konseptointi. Tuotantojen neuvonta ruokaohjelmista Hollywoodtuotantoihin Hanke konsultoin vuonna 2010 yhteensä yhtätoista tuotantoa. Alueella kuvattiin kuutta tuotantoa, joista kolmea Koillis- Suomen alueella. Suurin kansainvälinen tuotanto, jota koko Suomessa vuonna 2010 kuvattiin, oli Kuusamossa kuvattu Hollywood -elokuva Hanna. Elokuvan on ohjannut Joe Wright ja sen tuotantoyhtiö on Focus Features. Suomen kuvauksiin elokuvan tähdistä osallistuivat Eric Bana ja Saoirse Ronan. Elokuvaa kuvattiin viiden päivän ajan Kuusamossa kolmessa eri lokaatiossa. Pohjois-Suomen elokuvakomissio ja Naturpolis Oy osallistuivat tuotannon ennakkovalmisteluihin tiiviisti antaen tietoa alueen palveluista ja Suomessa kuvaamisesta. Tuotanto sai tukea Kuusamon kaupungilta, Naturpolis Oy:ltä, Photo credit: Alex Bailey Focus Features LLC. All Rights Reserved. Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistykseltä sekä Matkailun edistämiskeskukselta. Tuotannon työryhmän koko oli 120 henkilöä. Suomesta osallistui 64 henkilöä mukaan lukien alueelta 34 henkilöä. Suomen kuvausten kokonaisbudjetti oli lähes miljoona euroa ja kuvaukset työllistivät useita alueellisia yrityksiä. Tuotanto herätti laajasti mielenkiintoa kansallisessa lehdistössä ja Suomessa kuvaaminen on noteerattu myös kansainvälisesti. Juonellisesti elokuvan alku sijoittuu Suomeen. Tuotannon työryhmä oli erittäin tyytyväinen kuvattuun materiaaliin, suomalaiseen työryhmään ja Kuusamon maisemiin. Elokuva saa ensi-iltansa ympäri maailmaa keväällä 2011 ja sen traileri, jossa suomalaiset maisemat tulevat hyvin esille, on nähtävissä internetissä. Koillis-Suomen alueella kuvattiin talvella myös venäläistä Kirieshki-merkin mainostuotantoa, joka työllisti useita kymmeniä henkilöitä Koillis-Suomen alueelta. Lisäksi kesällä yhdysvaltalainen tv-kokki Andrew Zimmern tutustui suomalaisen ruokakulttuurin erikoisuuksiin Bizarre Foods -ohjelman kuvauksissa. Outoja ruokia maisteltiin niin Helsingissä, Oulun seudulla kuin Kuusamossa. Bizarre Foods ohjelmaa esittää Suomessa JIMkanavalla nimellä Maailman oudoimmat ruuat. Suomen lisäksi ohjelmaa esitetään kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Alueen kansainvälinen markkinointi uutiskirjeestä kansainvälisiin messuihin Hanke markkinoi ja edusti aluetta kansainvälisesti helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla, toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla ja joulukuussa Asian Television Forumissa Singaporessa. Hanke toteuttaa kansainvälistä markkinointia sekä itsenäisesti että elokuvakomissioverkostojen kautta, esimerkiksi tapahtumien muodossa. Suomen tasolla yhteistyötä tehdään Film Finland -brändin alla, pohjoismaisella tasolla Scandinavian Locations -verkostona ja eurooppalaisella tasolla EUFCNverkoston kautta. Elokuvakomissiotoiminnan kansainvälinen kattojärjestö on AFCI Association of Film Commissioners International. Seminaarit ja työpajat kansallista vaikuttamista ja alueellista osaamista Hanke järjesti maaliskuussa 2010 Kuusamossa Focus on Production Services -seminaarin, jonka tavoitteena oli herättää kansallisella tasolla keskustelua kansainvälisten av-tuotantojen tukimahdollisuuksista eli ns. kannustimista, Suomessa sekä tuoda aihetta tutummaksi myös alueen tekijöille. Kansainvälisten puhujavieraiden kautta tuotiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kannustinrahoitus esimerkkimaissa (Irlanti ja Unkari) on lisännyt av-teollisuudesta koituvaa taloudellista hyötyä ja lisännyt alan työllisyyttä. Seminaarista uutisoitiin laajasti sekä alueellisella, että kansallisella tasolla. Otsikolla Elokuvaväki toivoo verohelpotuksia YLE Kulttuuri teki jutun sekä alueellisiin että valtakunnallisiin uutisiin. Seminaarin yhteydessä järjestettiin työpaja, jonka vetäjänä toimi Location Manager Steve Hart (Iso-Britannia). Hän on toiminut Location Managerina myös mm. elokuvissa Batman the Dark Knight ja Pirates of the Caribbean Dead Man s Chest. Hart on Iso-Britannian lisäksi työskennellyt noin 20 maassa. Seminaarissa ja työpajassa puhumisen lisäksi Hart kiersi päivän Kuusamon alueella kuvauspaikkoihin tutustuen. Tilinpäätös 16 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

10 tuloslaskelma ja tase tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Tase Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma Liikevaihto , ,85 Vastaavaa Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Pysyvät vastaavat Materiaalit ja palvelut Aineettomat hyödykkeet Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,10 Ulkopuoliset palvelut , ,54 Materiaalit ja palvelut , ,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,79 Muut henkilösivukulut , ,84 Henkilösivukulut , ,63 Henkilöstökulut , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaeht. henkilöstökulut , ,90 Toimitilakulut , ,48 Irtaimistokulut , ,76 Matka- ja kuljetuskulut , ,51 Mainos- ja edustuskulut , ,93 Muut liiketoiminnan kulut , ,90 Liiketoiminnan muut kulut , ,48 Liikevoitto (-tappio) , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 359,19 358,81 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,73 Rahoitustuotot ja -kulut , ,92 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -929, ,78 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -8,95 Satunnaiset erät -8,95 Voitto (tappio) ennen tp. siirtoja ja veroja -938, ,78 Tuloverot -189,29-258,58 aineettomat oikeudet 473, ,65 ennakkomaksut 1.500,00 Aineettomat hyödykkeet 473, ,65 Aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto 7.485, ,11 aineelliset hyödykkeet 7.485, ,11 Pysyvät vastaavat 7.959, ,76 Vaihtuvat vastaavat saamiset lyhytaikaiset myyntisaamiset , ,04 lyhytaikaiset , ,04 siirtosaamiset , ,41 saamiset , ,45 rahat ja pankkisaamiset 9.968, ,48 Vaihtuvat vastaavat , ,93 Vastaavaa , ,69 Vastattavaa Oma pääoma osakepääoma , ,00 ed.tilik.voitto (tappio) , ,32 tilikauden voitto (tappio) 1.127, ,36 Oma pääoma , ,96 Vieras pääoma lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,45 ostovelat , ,46 saadut ennakkomaksut , ,25 muut velat , ,37 siirtovelat , ,20 lyhytaikainen , ,73 Vieras pääoma , ,73 Vastattavaa , ,69 Tilikauden voitto (tappio) , ,36 18 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

11 hallitus henkilöstö Hallitus Henkilöstö Hallinto ja tiedotus toimitusjohtaja Mika Perttunen T.j ja va. t.j Toimitusjohtaja Irma-Liisa Lesonen Toimitusjohtaja Jari Hentilä alkaen Hallitus Tiedottaja Seija Väisänen Sihteeri Tellervo Sotkasiira Projektisihteeri Kirsti Pesonen Projektisihteeri Elsi Riihelä Yrityskehityspalvelut Koillis-Suomen kasvuohjelma Yritysneuvonta Hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen Hallituksen varapuheenjohtaja, Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen Posion kunnanjohtaja Mika Riipi Yrityskehityspäällikkö Jaana Horttanainen asti Yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi Koordinaattori Kirsi Kuosku Koordinaattori Projektipäällikkö alkaen Yritysasiamies Juhani Mikkelä Kuusamon kaupunginhallitus I varapuheenjohtaja Vesa Ronkainen KUUSAMON YrittäjÄT RY, Hannu Virranniemi Toimitusjohtaja Jari Hentilä 20 naturpolis-vuosikertomus 2010 naturpolis-vuosikertomus

12 henkilöstö Aluekehityspalvelut Koillis-Suomen KOKO-ohjelma Yleistä Naturpolis Oy:stä Ohjelmajohtaja Mika Perttunen Toimialapäällikkö Kari Miettunen asti Puutoimiala Toimialavastaava Tauno Korpela Uusiutuva energia, ICT kehityspäällikkö Erkki Oikarinen Kehittämishankkeet Koillis-Suomen YES-keskus Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Pohjois-Suomen elokuva komissio vahvempi toimintaympäristö -hanke Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Projektipäällikkö Hannu Kuusela asti Projektipäällikkö Hannu Virranniemi Toimialavastaava, alkutuotanto Projektikoordinaattori Turo Murtovaara asti Projektipäällikkö Mikko Muikku asti Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons -matkailun kansainvälistymishanke Lentoyhteyksien kehittämishanke Naturpolis Oy on kehittämisyhtiö, joka kokoaa yritykset ja kehittämisorganisaatiot alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yhtiön tarjoamien yrityskehityspalveluiden, aluekehityspalveluiden ja aluemarkkinoinnin tavoitteena on lisätä alueen liikevaihtoa sekä työpaikkoja ja tätä kautta omistajakuntien verotuloja, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Projektipäällikkö Outi Saastamoinen Vientikoordinaattori Tuija Sulkinoja Vientikoordinaattori Kirsti Pitkänen Projektijohtaja Erkki Enkkelä Toimialavastaava, matkailu Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke Naturpolis Oy:lle myönnettiin WWF:n Green Office -merkki Green Office on ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on toimistojen ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Green Office -merkin käyttöoikeuden myöntää kriteerit täyttäville toimistoille WWF. Naturpolis Oy on elinkeinojen kehittäjä tulevaisuuden tekijä Green Office -verkostossa on Suomessa kaikkiaan 185 organisaatiota, joista 130:lle on myönnetty merkin käyttöoikeus. Naturpolis Oy on Suomen poh joisin Green Office -toimisto. Naturpoliksessa seurataan mm. paperinkulutusta, henkilöautoilla ajettuja liikematkakilometrejä sekä henkilökunnan vuosittaista kulutustapamittaria. 22 naturpolis-vuosikertomus 2010

13 Löytyykö alueeltamme riittävää rohkeutta ja kykyä ottaa niitä seuraavia askeleita, joita tämä alue tarvitsee, vai hyväksymmekö me nykyisen kehityksen ja annamme ajan viedä? Kaikki tämä on loppujen lopuksi meistä itsestämme kiinni. Kuusamo Posio Taivalkoski Nuottatie 6 A, Kuusamo Kauppatie 23, Taivalkoski Asiakaspalvelu: Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 2011, Daddy Finland Oy / Kehitys Oy. Paperin valmistaja on EMAS-rekisteröity.

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus. Vuosikertomus 2008. Kohti ekologisen elämäntavan edelläkävijyyttä. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus. Vuosikertomus 2008. Kohti ekologisen elämäntavan edelläkävijyyttä. Toimitusjohtajan katsaus... Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Aluekehityksessä panostettiin saavutettavuuteen... 4 Matkailun toimiala... 4 ICT-toimiala... 5 Bioenergia... 5 Puutoimiala... 5

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot