Opinto-ohjelma. kevät 2010 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA. Suomenniemi Ruokolahti. Taipalsaari.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-ohjelma. kevät 2010 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA. Suomenniemi Ruokolahti. Taipalsaari."

Transkriptio

1 Opinto-oel kevät 2010 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA Prikkl Suoenniei Ruokolti Rutärvi Svitiple Tiplsri Itr Lei Lppeenrnt Luuäki Ylä 1

2 AIKAMOINEN VOIMALAITOS! Knslisopisto on pikk, issä voi toteutt unelin rrst iln suorituspineit, in vin oksi ilokseen. Etelä-Krln knslisopisto onkin elkoinen voilitos. Meillä syntyy ilonpilkduksi yli oppitunnill vuosittin. J kun okiselle tunnille osllistuu 8-45 opiskeli, niin väintään ilonpisr syntyy ok vuosi. Se on suuri äärä yvää ypäristöystävällistä energi. Ilo luo terveyttä iiselle itselleen, utt se leviää yvää teden yös ypäristöön. Millinen olisikn lueee iln tuot energiäärää! Knslisopistoen erkitystä lueen sosili- terveysenoen säästäänä on vike rvioid, utt vrsti se on suurepi kuin ostn yärtääkään. Knslisopisto nsitsisi niin ypäristö-, energi- kuin terveydenedistäisplkinnon! Vuosi 2010 on Etelä-Krln knslisopistolle steellinen vuosi. Lppeenrnnn keskustn tuntuss siitsev opistotlo sneertn näillä näkyin niin, ettei se ole käytössä syksyllä Opiston toiisto siirtyy o keväällä Kuppkdun tiloiin Opistotlon opetus siirtyy väliikisiin tiloiin syksyn 2010 ksi. Kevät kuitenkin toiitn vielä entiseen tpn. Tässä esitteessä on troll runssti energi tlven pieisiin päiviin iltoiin. Tervetulo ukn! Leen Elornt, retori TOIMINTA-ALUE: Lppeenrnt, Luuäki Tiplsri. OPISTON KEVÄTLUKUKAUSI Kevätlukukusi lk Pääsiäisviikon, to pe ieuttvt uutoksi oidenkin kurssien lkisess: kts. kunkin kurssin kodlt! Opistotlon kikki ryät päättyvät to Muiden kurssien päättyispäivän löydät ko. kurssin kodlt. Hiitolo: Kevätnäyttely: ILMOITTAUTUMINEN Iloittutuinen on in sitov. Iloittutuinen Opistotloss, lk klo Kursseille voi iloittutu netin kutt eti, kun oel ilestyy nettisivuillee Iloittutuisärestelä nt oeet iloittutuisest sekä ksuen suorittisest niin, että kurssipikk vristuu ennen kurssin lkist. Sivutoiipisteissä voi edelleen iloittutu suorn opintoryän opettlle. Opintoryiin voi iloittutu illoin tns lukukuden ikn, ikäli niissä on til. Pueliitse ei voi iloittutu, utt kurssien täyttyistä voi tiedustell pueliitse. KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN Kurssiksu ksetn eti iloittutuisen yteydessä ti 7 päivää ennen kurssin lku toiistoon ti viitenueron vull pnkkiin. Pikk kurssille on vristunut vst, kun kurssiksu on ksettu. Kurssiksu on iloitettu oelss kyseisen kurssin kodll. KURSSIEN TOTEUTUMINEN JA KURSSIPAIKAN PERUMINEN Kurssin lkinen edellyttää, että VÄHIN- TÄÄN 10 opiskeli iloittutuu sitovsti (kurssiksun ksll ti ksusuun- ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO niteln esittäällä) ennen kurssin lku opistolle. Opistoll on oikeus peru kurssi, os lkvn kurssin opiskeliäärä ää lle iniin (10). Retorill on oikeus poiket ryäkokovtiuksist, os ne ovt riittävästi perusteltu. Ainostn perutun kurssin ksettu kurssiksu plutetn ti se voidn yvittää onkin toisen kurssin innst. Jos opiskeli keskeyttää opiskeluns enkilökotisist syistä, opintoksu ei plutet. Kurssipikn voi peru oko nettisivun kutt ti iloittll siitä opiston toiistoon. Kurssiksun kstt ättäinen ei ole peruinen! Opistoll on oikeus tedä uutoksi opinto-oelss iloitettuiin kurssitietoiin. OPINTOSETELIAVUSTUS Työttöät, 63 vuott täyttäneet, eläkeläiset nuuttt svt 15 euron lennuksen niistä kursseist, oiden lopuss on OS erkintä. Työttöät nuuttt svt lennuksen ksll kurssiksun toiistoon osoittll olevns oikeutettu lennukseen. Eläkeläiset voivt pnkkiin ksessn väentää lennuksen kurssiksustn. OPISTON PÄÄTOIMIPISTEET Lppeenrnt: Opistotlo: Kuppkdun toiipiste:, 3. krs pu (opettinuone) Opiston tidep:, käynti sisäpin puolelt. OPISTON TOIMISTO Opistotlo,, LPR on voinn opetuskudell - to klo pe 9-15 pu HUOM! Toiisto uutt peruskoruksen ksi Kuppkdun tiloiin on uuton vuoksi sulettun viikot ( ) Yteystiedot: Hllinto: Retori Leen Elornt, pu , tvttviss - to klo 9 12 Tloudenoit Piro Mrit Kukko, pu Virstoestri Hrri Konttinen, pu Tiedott Helen Atiinen, pu Tlouspäällikkö Hilkk Siitonen, pu Koulutussuunnitteli Ilon Tot, pu Opettien yteystiedot: Letori (kielet) FM Mrit Mustonen, pu (t), (k) tvttviss klo ke klo ,, 3 krs. Letori (kielet) FM Kis Väisänen, pu (t), (k) tvttviss klo , Letori (tekstiilityöt) KM Stu Lri, pu (t), (k) tvttviss ti klo 16 17,, 3 krs. Säköpostiosoitteet: Suoen opettt:, 2. krs Suoen kielen opettien opintoneuvont kevätlukukuden ikn tiistisin klo Suoen kielen opettiin voi ott yteyttä yös pueliitse opintoneuvont-ikn, pu säköpostitse sirp. (venääksi) (englnniksi) Приемный час финских преподавателей во время весеннего семестра по вторникам с до С преподавателями финского языка можно связаться и по телефону во время приемных часов, тел и по электронной почте: (по-русски) и (по-английски). During te spring ter, te tecers of Finnis re vilble for student counselling t 27 Poolnktu, 2nd floor, on Tuesdys fro 3p to 4p; tey cn lso be contcted on , t te boveentioned tie. Te tecers will lso nswer students questions by eil: (in Englis), (in Russin). Opiston toiisto Joutsenon koulull: Koulusiteeri Leen Rntie, pu. (05) säköposti: Pe nt tilä ntie 4, JOUTSEN O Avoinn siksplvelu vrten ke klo 9 16 Ydysenkilöt ypäristökunniss Luuäki: FM Hilkk Suonttil, pu. (05) , , säköposti: Tiplsri: Hllintositeeri Tin Heikkonen, pu , säköposti: PÄÄSYVAATIMUKSET Opisto on pääsiss ikuisoppilitos, utt opintoryissä ei ole vrsinisi ikäro. Jokinen voi kiroittutu siien opetusryään, oss lu opiskell onk opetust ktsoo pystyvänsä seurn. OPPITUNTI (t): yksi oppitunti on 45 in. TODISTUKSET Opisto nt säännöllisesti opiskelleille trvittess todistuksen. Todistukset ksvt 5 e/kpl. VAKUUTUKSET Opiskelit eivät ole opiston puolest vkuutettu. TIEDOTTAMINEN Mdollisist viikoittiseen oeln tulevist uutoksist ti lisäyksistä, lyytkursseist yleisöluennoist tiedotetn pääsillisesti Kupunkileti Vrtti Etelä- Krln Oppi ikä kikki plstll, kotisivuill (kodst Ankotist löydät in uusit uutisee), opiston iloitustuluill lueledissä. LÄHIALUEET LUUMÄKI Uusist kursseist uutoksist tiedotetn opistoplstll Luuäen Ledessä. Joutsenon lue Uusist kursseist iloitetn Joutseno-ledessä. LUENTOJA Joutsenon lue MATKOJA JA MAISEMIA luentosr 4 t kello Joutsenon koulukeskus FM Niin Kupiinen Krlinen kulttuuri on ollut titeen vv innoitt erityisesti lukuen viteess. Kksiosisess luentosrss seurtn nelän kuuluisn titeilin lnälkiä Klevln luluille tutustutn ikkuden värikkääseen titeilieläään Krlisuus teliserroen silin - Albert Edelfelt Eero Järnefelt 1.2. Eräiden snkrit suolisuuden älillä - Akseli Gllen-Kllel Pekk Hlonen. Vp pääsy! Ylän lue NAISVOIMA JA JÄLLEEN- RAKENTAMINEN luentosr 4 t to kello Ylän Plvelukeskus Kosenkoti To Lee Putkuri-Lpplinen: Ninen vieriss oloiss, To Mr-Leen Junnol: Sotinvlidin puoliso. Vp pääsy! 2

3 LAPPEENRANTA KIELET SUOMI ALKEET 52 t, ti, to kello FM Sirp Teresk Kurssill opiskelln yleisipiä luserkenteit okpäiväistä snsto. Oppiterilin opettn onisteet, otk sisältyvät kurssiksuun. Huo! Lo 2.3. SUOMI ALKEET 2, 52 t, ti, to kello FM Snn Iksi Kurssill opiskelln yleisipiä perusluserkenteit okpäiväistä snsto, esi. kupss, kvilss. Kurssi on tko Suoi, lkeet 1 -päiväkurssille. Oppikirn Mrukk Kenttälä: Suoi suuvksi (tkuu). Huo. Lo 2.3. SUOMI ALKEET 2, 52 t, , ke kello FM Snn Iksi Kurssill opiskelln yleisipiä perusluserkenteit okpäiväistä snsto. Kurssi on tko Suoi lkeet, 1 -kurssille. Oppikirn Mrukk Kenttälä: Suoi suuvksi (tkuu). SUOMI ALKEET 2, INTENSIIVIKURSSI 44 t, , ke kello FM Snn Mäkelä Nopetepoinen suoen lkeiskurssi. Kurssi on tko syksyn intensiiviselle lkeiskurssille. Oppikirn Snop uut! kpl:st 7 lken. Huo! Lo 1.3. SUOMI JATKO 2, 52 t, ti, to kello FL, KTM Terttu Kuukk Kurssill opiskelln vikepi luserkenteit tketn snston opiskelu vp-n työelään tilnteiss. Kurssin tvoitteen on svutt yleisen kielitutkinnon tso B1. Kurssi on tko syksyn Suoi, tko 1 -kurssille. Oppikirn Hyvin enee! 2 (tkuu). Huo. lo 2.3. SUOMEA EDISTYNEILLE 80 t, , ti, ke, to kello FM Snn Mäkelä Kurssill kerrtn tkokurssin keskeiset rkenteet (. onikko, ikuodot, pssiivi, dektiivien koprtio) tketn kielen opiskelu opiskelioiden trpeiden ukn (. luseenvstikkeet, prtisiipit, pronoinit). Oppiterilin opettn onisteet letirtikkelit, otk sisältyvät kurssiintn. Huo! Torstisin klo SUOMEN KIELEN RINNASTEINEN PERUSKURSSI, OSA 1, 180 t, , ti, ke, to, pe kello FM Sirp Teresk Kurssill opiskelln perusluserkenteit okpäiväistä snsto. Kurssill puutn plon suoe. Oppiterilin Kenttälä: Suoi suuvksi. Iloittutuinen lken/registrtion fro SUOMEN KIELEN RINNASTEINEN PE- RUSKURSSI, OSA 2, 180 t, , ti, ke, to, pe kello FM Sirp Teresk Kurssi on tko rinnsteinen peruskurssi, os 1:lle. Kurssi sisältää ATK-opetust 20 t. Oppiterilin Kenttälä: Suoi suuvksi. SUOMEN KIELEN RINNASTEINEN JATKOKURSSI, OSA 2, 180 t, , ti, ke, to, pe kello FM Snn Iksi Kurssi on tko syksyn rinnsteinen tkokurssi 1, os 1:lle. Kurssill tketn rkenteiden (. onikko) snston (opiskelu työelää Suoess) opiskelu. Kurssi sisältää 20 t ATK-opetust. Oppiterilin opettn onisteet, otk sisältyvät kurssiksuun. Huo! Lo SVENSKA KLUBBEN 12 t, ke kello tuntiopett Ktie Sirnen Keskustelu på svensk. Svensk klubben tk! Tule päivittäään ruotsin kielen puetitosi. Ryä kokoontuu ok toinen keskiviikko. Huo! Muuttunut kellonik. ENGLANNIN ALKEIDEN INTENSIIVIKURSSI, 20 t, pe, l HuK, tuntiopett Anitt Npri Nopesti etenevä englnnin lkeiden tkokurssi, oll opitn perusrkenteit roitelln rki- työelään perussnsto sekä elpoko tkilusnsto. Oppikirn Jokel etc.: Englis for You, too! Book 1. Kurssi pidetään pe klo sekä l klo Sitovt iloittutuiset ennessä opiston toiistoon. ENGLISH UPDATE - perustson päivitystä 16 t, pe, l FM Mrit Mustonen Päivitä ktivoi englnnin kielen titosi lenn snvrstosi tällä suulliseen kielititoon keskittyvällä teokurssill. Teee kirllisi roituksi rkipäivän eri iepiireistä (esi. koti suinen, vp-ik, loilu, terveys, työelää) teee niiin liittyviä suullisi roituksi. Kurssi on trkoitettu n. peruskoulu- ti vstvt tiedot oville. Oppiterilin onisteet, otk sisältyvät kurssiksuun. Kurssi pidetään pe klo sekä l klo Sitovt il ennessä opiston toiistoon. MATKAILUENGLANTIA SENIOREILLE 26 t, pe kello HuK, tuntiopett Anitt Npri Rullisesti etenevä tkilupinotteinen englnnin kielen kurssi senioreille. Kurssille osllistuinen edellyttää opiskelioilt englnnin perustietoen tunteust. Oppiterili sovitn kurssin luss. VENÄJÄ I D 26 t, ti kello tuntiopett Ver Cestkov Akkosist lätevä lkeiskurssi, ok tätää toiivn peruskielititoon tutustutt sll venäläiseen kulttuuriin eläänenoon. Oppikirn Nikiforow: Slut! 1 (lust). EL CINE ESPAÑOL 10 t, pe, l tuntiopett Tui Näränen Kerrtn verbien preteriti- iperfektiuoto tutustull espnnkieliseen elokuviln. Kurssi pidetään pe klo l klo Oppiterili sisältyy kurssiksuun. Sitovt iloittutuiset opiston toiistoon ennessä. LEYENDAS Y CUENTOS 10 t, pe, l tuntiopett Tui Näränen Kerrtn verbien tp- ikluokki tutustull espnnkielisiin legendoiin stuiin. Kurssi pidetään pe klo l klo Oppiterili sisältyy kurssiksuun. Sitovt iloittutuiset opiston toiistoon ennessä. LA SEMANA SANTA EN ESPAÑA 10 t, pe, l tuntiopett Tui Näränen Luetn, kuunnelln ktselln pääsiäisen ik Espnn eri kupungeiss. Sll kerrtn snsto syvennetään kielioppi. Kurssi pidetään pe klo l klo Oppiterili sisältyy kurssiksuun. Sitovt iloittutuiset opiston toiistoon ennessä. PORTUGALIN JATKOKURSSI 30 t, pe, l tuntiopett Oon Rntlinen Kurssi syventää lent syksyn lkeiskurssill opittu snsto kielioppi. Käye läpi sioiistilnteit, opie epäsäännöllisiä verbeä sekä plon uutt snsto. Oppikirn Tudo be?1 kpl:st 8 lken. Kurssi kokoontuu nelänä viikonloppun: ; ; Kokoontuist ovt perntisin klo luntisin klo Sitovt iloittutuiset ennessä opiston toiistoon. KÄDENTAIDOT KORUKIVENHIONTA B 32 t, l kello kiviseppä Ves Suuronen Kurssill opitn tunnistn korukäyttöön sopivi kiviä. Opitn ion kivistä koruiin sopivt kivet sekä vlistn koru kivistä loetllipoist. Opitn yös vlistn opelngst erilisi ketu. Ot ukn suovtteeksi esiliin kuisppt. PIENI SAVITYÖKURSSI 10 t, pe kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssin iktulu: pe klo pe klo KORUJA HOPEASAVESTA 10 t, pe kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssill vlistetn yksilöllisiä koru opesvest, ok poltettess uuttuu 99.9% putksi opeksi. Mterili voi ost opettlt. KORUJA HOPEASAVESTA 10 t, ke kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko RAKUKURSSI 20 t, pe, l sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssin sisältö osoitteet s kuin edellä. Töiden vlistus pe klo poltto l klo 9.00 lken. Kurssille iloittutuinen lk RUUKKUJA JA HAUSKUUKSIA 20 t, , ti, ke, to kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssill tedään svest ruukku sekä pi- prvekekoristeit. Mterilit eivät sisälly kurssiksuun. SAVESTA KERAMIIKKAA 36 t, kello Vp-ikkeskus, onitoiitlo svityöluokk titeili Auli Huttunen Opiskelit vlistvt svissst käyttö- koriste-esineitä ideoidens ukn. Kurssill roitelln kkr- levytekniikk, dreiist, pintrkenteiden viieistelyä, keristen värien käyttöä, lsittist polttoprosesse. Osllistuinen ei edellytä iep kokeust. Edistyneiät opiskelit syventävät titon oppivt kerist suunnittelu.. TUOHESTA 5 t, to kello Kurssill s tieto tuoest käsiteltävänä terilin, sen nkinnst vrstoinnist. Vlistetn tuoest pikkuinen työ. Mterilin voi ost opettlt. VERHOILU D 25 t, , ti, to, pe, l kello Uutt ilettä uonekluiin! Hiont, petsust. lkkust lust sekä tuoleiin sidont sekä peusteiden knkiden litto. Knkt, lkt, lit iopperit y. trvikkeet oppiliden nkittv itse. Veroilutrvikkeit voi ost opettlt. Kurssi kokoontuu, ti, to pe klo l klo VERHOILU E 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU F 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU G 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU H 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU I 25 t, , ti, ke, to, pe kello PAJUTYÖ, tko (OS) 48 t, ke kello Lyseon lukion kuvtideluokk rtenoi Jonn Ropo Kerrtn o opittu punonto opetelln uusi nikseä. Vlistetn oppiliden oien ideoiden polt putöitä kotiin puutrn. Mterile voi yös ost kurssilt. PAJUTYÖ, tko A, 48 t, ti kello rtenoi Jonn Ropo Kurssill opetelln lisää punonto. Vlistetn. kori uit kuniit esineitä kotiin puutrn. Voit puno oi lle ti käyttää vliit ideoit. Mterile voi ost yös kurssilt. 3

4 LAPPEENRANTA PAJUTYÖ, tko B, 48 t, ti kello Lyseon lukion kuvtideluokk rtenoi Jonn Ropo Vuorotyöläiset voivt vuorotell u- iltryässä sopill sist opettn knss. Kurssill vlistetn persoonllisi enkeleitä rutlngst, villst, sukkousuist vnust. Trvikkeit voi ost opettlt n. 10. Kurssi lk pe klo tkuu l su klo PITSIPAJA 20 t, to, pe, l Kurssill opetelln erilisi tpo tärkätä pitseä nnetn vinkkeä pitsien uusiokäyttöön. Arteit ovt kikenliset perityt vnoen lknoiden pitsit. Mterileiksi sopivt yös kikki virktut- ti ikkunveropitsit. Pitseä voidn ydistää. vnoen vlisinkeikoiden knss liittää ukn esi. eliä, tintte kristlle. Ensiäisellä kerrll suunnitelln itä kikke terileist voidn vlist. Kurssin kokoontuist ovt to pe klo l klo TUUNAA JA TAITEILE OMMELLEN 20 t, to kello rtenoi Piro Miikki Tuun titeile itsellesi uutt ti vn kierrätysterile yödyntäen. Voit uodist vtteitsi ti oell vikkp persoonllisen kssin. Suunnitelln ideoidn ydessä lisää! HOPEAKETJUN PUNONTA 24 t, l kello kiviseppä Ves Suuronen Kurssill opitn punon opeketu. Trvikkeit voi ost opettlt. TAIDEAARTEITA PAPERIMASSASTA 13 t, l, su kello kiviseppä rtesni, tuntiopett Jessi Slberg Pperiss tipuu oneksi tekiän käsissä. Pperissst rutlngst voidn vlist koriste- käyttöesineitä kuten. veistos, ikkunkorist, obile ti vikk peili lsten uoneeseen. Kokeilln yös pperill linointi. Trvikeluettelon s opiston toiistost. HELMIKORU B 16 t, l, su kello opiskeli Kis Slo Kurssill vlistetn elistä erilisi kul-, rnne- korvkoru. Opettlt voi ost eliä. Kurssille iloittutuinen lk KIRJANSIDONTA 23 t, pe, l, su kirnsito Mi Hulkkonen Kurssill voidn vlist esi. leike-, päivä-, viers- ti lokikiro ti kort vno kiro ti vikkp sito vno letien vuosikerto. Kurssin kokoontuist ovt pe klo l su klo METALLIPAJA PERUSTEET 40 t, to, pe, l Kesääen koulu Jtko rounkerääille; kurssill työstetään pudistettu säilyketölkkeä uut koteiin kertyvää etllirou. Vnt viet, etllilngt, ruuvit, utterit, peltipöntöt, glvnoidut vesikourun pätkät kttopellin plt pienet uton ost ovt rteit. Työturvllisuus, työvälineet, uottinen, pkottinen uutt etlliliitokset, pintkäsittelyitä ptinointi. Kurssill voidn tedä yös keikoit pitsivlisiiin. Kurssi kokoontuu kten viikonloppun, Kokoontuist to pe klo l KORUJA KIERRÄTYS- MATERIAALEISTA 20 t, to, pe, l Kesääen koulu Kurssin tvoitteen on tedä koru kikenlisist peeistä kovist terileist, itä koto kirppreilt on littu. Kivet, kristllit, lsi-, puu-, uovielet, osiikkiplt, peltipurkit, puuplt, npit, lsipisrt, etllilngt, pitsinplt uovit ovt rteit kurssille, tuo ukn urnnu ideoist. Kurssin kokoontuist to pe klo l TUUMAILLAAN JA TUUNAILLAAN 20 t, to, pe, l Kesääen koulu Kurssin trkoituksen on tedä tyylillä koteiin otin trpeellist kunist ti kru kierrätystvrst. Torstin loitelln suunnittelell, itä koto tuoduist terileist voitisiin vlist ydessä viikonlopuss. Kurssin kokoontuist to, pe klo l klo LUU, HELMI JA HOPEALANKA 40 t, to, pe, l Kesääen koulu Kurssin pääpino on luutöillä. Luutyön perusteet: istä luit, kuink käsitellään itä luit knntt käyttää. Luun värääinen. Kurssill voi tedä koru, pperiveitsiä, nppe, puukonperiä, kinnsneulo, käpyä verkon puloitukseen. Hopelngn nkint yteistiluksen. Opettlt voi ost yös luit. Kurssi kokoontuu kten viikonloppun Kokoontuist to pe klo l klo RISUAARTEITA JA KRANSSEJA 18 t, pe, l, su kiviseppä rtesni, tuntiopett Jessi Slberg Kurssill vlistetn erilisi krnsse seinä- pöytäkoristeit luonnon ntiist rutlngst. Trvikkeiden nkkiist vrten kokoonnutn klo 17.00, olloin sdn opettlt oeet kurssitrvikkeisiin. Vrsininen kurssi on , kokoontuist l klo su klo MUSIIKKI MINÄ LAULAN 24 t, l, su kello LuK Tei Ionen Viikonloppukurssi: l 6.2., l 6.3., l su 21.3., ryään tuu 8 oppilst. Worksop-tyyppinen innokkille lulille trkoitettu lulukurssi, oss keskitytään sävelpututeen tyyliseikkoiin. Tällä kurssill tyyli on vp: lul sitä, itä lut, esi. iskeliä, tngo, elokuv- ti usiklisäveliä, op oopper ti operetti! Jokiselle oppillle 3 x 25 in. enkilökotist opetust, lisäksi kikille yteisiä roituksi. Säestyssoittiin ronikk säestysrytein vrustettu säköpino, käytettävissä yös äänentoistolitteet. Hroitettviksi vlitut kppleet iloitettv opettlle viieistään Jos vlitut lulut eivät esiinny toivelulukiroiss, yös nuotit läetettävä opettlle. Kurssin lopuksi konsertti, oon kurssiliset svt kutsu yleisön. Huo! Myös pssiivioppilspikko: pssiivioppils osllistuu ryäopetukseen tekee ryätyöroitukset sekä seur uiden s yksityisopetust, utt ei s enkilökotist opetust. Pssiivioppiln kurssiksu 28 euro. KITARANSOITTO, ke kello FM Hnnu Bloqvist Kitrnsoiton enkilökotist opetust 7 x 45 in., kden viikon välein. Kurssi on trkoitettu vst-lkille o onkin verrn soittneille. Kurssill voi opiskell kustisen ti säkökitrn soitto. Myös säköbsso käy! Oppils tuo on instruentin ukn soittotunnille. TAIDE EX LIBRIS 16 t, pe, l kirnsito Mi Hulkkonen Kurssi lk luennoll exlibriksen syviästä oleuksest, ikä se on, iten sitä käytetään iukn istori. Kurssiliset vlistvt kurssin ikn on enkilökotisen exlibriksen pinokuntoon. Kurssi kokoontuu pe 22.1 klo , l klo pe klo VÄRIPSYKOLOGIA -VERKKOKURSSI (OS) TM Mire Pyykkö Pystyykö väri uuttn iisten ielil ti prntn siruksi? Mikä väri on? Kysyyksiin voidn löytää vstus. Väripsykologikurssill st tieto värien oinisuuksist vikutuksest iisten psyykeen. Kurssi sisältää yös perusvärioppitieto usko kotitetäviä. Mterili on WORD -uodoss. Tiedoston pystyy tulostn ti tllentn olle tietokoneelle. Kurssin ikn oppilt tpvt opettn kksi kert: kurssin luss lopuss. Alkuinfo klo KUKKIA AKVARELLEILLA -VERKKOKURSSI (OS) TM Mire Pyykkö Kurssin ikn opetelln ln kvrelliväreillä ruusu, kukkkippu ruusuist, lil, kukkkippu liloist ruusu-lil kukkkippu. Ensin opiskelln roitelln kukn ntoi opitn kukkkipun ulottuvuus syvyys. Ruusu-lil kukkkipuss opitn ottn uoioon kukkien vikutus toisiins. Kurssin ikn opitn yös käyttäään erilisi puvälineitä lusprosessiss. Kurssi sisältää 5 os. Jokinen os uke verkoss 3 viikon välein. Osllistu s oust okisess lusvieess sekä verkoss että läitpisiss. Opiskeli voi läettää kuvn ost luksest opettlle sd plutett rviointi. Kurssiin kuuluu yös 5 läitpist, oiden nkodt sovitn kurssin luss. Läiopetuksess (1-2 t/os) opett pitää ster-clss työnäytöksiä kurssiliset voivt näyttää oi luksin. Kurssin luss neuvotn verkoss opiskelun keskeiset sit. Alkuinfo klo AKRYYLIMAALAUS 16 t, kello Luritsltlo tuntiopett Pirkko-Liis Inkinen Oppiliden toivotn ottvn ukn kurssille kryylivärit, siveltiet, plettiveitset sekä luspot, ieluiten kiilpot. LASINMAALAUSILTA 5 t, pe kello tinopett/posliininl Tr Häsä Mltn lse y. lsiesineitä polttll kiinnittyvillä lsi- posliiniväreillä. Kurssi on sopiv posliiniluksen perussit llitseville. Illn tkoksi sopii yvin pe pidettävä posliininluksen pp-ilt. EMALITYÖT F 12 t, pe kello rtesni Tuul Porvli. Kurssill tedään elityö lli pun käyttäen. Mlle löytyy opettlt. Trvikkeit voi ost opettlt. Trvikeksu n. 20 / ilt. ISOJEN EMALITÖIDEN VIIKONLOPPUKURSSI 16 t, l, su kello tuntiopett Leen Lindroos Kurssill vlistetn eri elitekniikoill seteli, iisfiguure sekä isei. Kurssi on trkoitettu perustekniikt llitseville. POSLIININMAALAUS PP ilt 2, 6 t, pe kello tinopett/posliininl Tr Häsä Pitkä yden illn kurssi, onk ikn voit tk keskeneräisiä töitä ti lt keväisiä ieit. Kurssi on trkoitettu lkeet o llitseville. POSLIININMAALAUS viikonloppukurssi 16 t, l, su kello tinopett/posliininl Tr Häsä Kurssill ltn ert kllioit, rnto kivikoit posliinille. Kurssi soveltuu perustekniikt llitseville. KOTILUENNOT NETIN KAUTTA KOTIIN AKVARELLIMAALAUS, SE ON HELPPOA! 3, 1 t ti kello TM Mire Pyykkö Soitteluopin perusteet. Mistä iten knntt loitt soittelen o lust ti piirustust. Miten svutt soittelun roni? Kotiluennoss tutustut yleissoittelun peritteisiin st trkko oeit. Lisäksi osllistut sterclss -työnäytökseen, issä opett soittelee seteln, l sen kvrelleill sll selittää on näkökulns sist. Iloittutuinen 1.3. ennessä, onk älkeen st kotiin oeet säköpostill. AKVARELLIMAALAUS, SE ON HELPPOA! 4, 1 t ti kello TM Mire Pyykkö Perspektiiviopin perusteet. Miten voisi näyttää luksen ti piirustuksen kielellä isen syvyyden? Kotiluennoss tutustut yleissoittelun peritteisiin st trkko oeit. Lisäksi osllistut ster-clss -työnäytökseen, issä opett soittelee isen, l sen kvrelleill sll selittää on näkökulns sist. Iloittutuinen ennessä, onk älkeen st kotiin oeet säköpostill. YHTEISKUNTA SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET II 16 t, ti kello Krl-seuroen toiinnnot Pul Penttilä Opiskeli oppii tietäään iten sukututkiust tedään, istä läteitä voi ke iten läteitä tutkitn. Siirtolisuus, sotilssikirt, keskusrkistot, kirkon tilikirt, perukirt, internetin yödyntäinen, sukukirn teko. SUKUTUTKIMUKSEN JATKOKURSSI 16 t, ti kello Krl-seuroen toiinnnot Pul Penttilä Jtketn sukututkiuksen tekeisen roittelu. Lisäksi vierilukäynti Mikkelin kunt-rkistoon erikseen sovittvn nkotn. Mtkn int ei sisälly kurssiksuun. FILOSOFIAN KIEHTOVISTA JA PETTÄVISTÄ POLUISTA - MODERNISMI 21 t, kello TM Skri Kiiskinen Filosofisten ryätöiden, yteiskeskusteluen tiiviiden esittelyosioidens tki suosituksi tullut sr siirtyy tutkilen uuden n ilkuvllist yllerrystä. Mitä tekeistä filosofill tieteillä on keskenään? Onko iinen kone vi enkinen olento? Ovtko rvot suteellisi vi löytyykö tekeisillee otkut kestävät rvoperusteet? Kurssi ei edellytä iep filosofin tutustuist, utt 4

5 LAPPEENRANTA siitä on luonnollisesti yötyä. Kurssi kokoontuu 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 22.3., VOIMAVAROJA OMAISHOITAJUUTEEN luentosr 14 t ke kello LPR:n SRK-keskus, Kouluktu 10 Ke Psykologi, logoterpeutti LTI Tuul Ktinen: Jksinen voivroen läteet. Ke Sirnoit AMK Riikk Värtö: Kodin turvllisuus tpturt. Ke Vrtuori, pnkkilkiies Ktri Vntlo: Oisoituuteen liittyvät lki- verosit. Ke 7.4. Fysioterpeutti Mrin Buuri: Oisen oitinen Suoess. Vp pääsy! ATK-KURSSIT ATK-ALKEISKURSSI D senioreille (OS) 24 t, kello Tutustutn tietokoneeseen yvin rulliseen ttiin. Aloitetn in perussioist: koneen vinen sulkeinen sekä näppäiistön iiren käyttö ne. Opetelln tllentinen, kiroitetn uotoilln tekstiä tekstinkäsittelyoelll sekä tutustutn internetiin. ATK-JATKOKURSSI A senioreille (OS) 24 t, kello Jtketn internetiin tutustuist opetelln. säköpostin käyttö. Käydään läpi tietoturv-sioit. Syvennetään tekstinkäsittelyn tito. Opetelln Skype soitto-oeln käyttö. ATK-JATKOKURSSI C senioreille (OS) 26 t, ke kello Jtketn internetiin tutustuist opetelln. säköpostin käyttö. Käydään läpi tietoturv-sioit. Syvennetään tekstinkäsittelyn tito. Opetelln Skype soitto-oeln käyttö. ATK-JATKOKURSSI I B intensiivikurssi senioreille (OS) 28 t, ti, to kello Opetelln tekstinkäsittelyssä sikiroen teko sekä pitkien tekstien käsittelyä. Tllennetn tieto CD:lle uistitikulle. Asennetn poistetn oeli. Käytetään digitliker lisätään kuvi tekstiin sekä säköpostin liitteeksi. ATK-JATKOKURSSI II A (OS) 26 t, ke kello Tulukkolskennn perusteit. tlouden enoen seurnt. PowerPointin käyttö: piirtotyöklut, kuvien käyttö esityksen uodostinen. Tutustutn digitlikern sekä digitliseen videokern. ATK-JATKOKURSSI II B intensiivikurssi senioreille (OS) 24 t, ti, to kello Tulukkolskennn perusteit. tlouden enoen seurnt. PowerPointin käyttö: piirtotyöklut, kuvien käyttö esityksen uodostinen. Tutustutn digitliseen videokern. ATK-PAJA SENIOREILLE 3 t, 8 /kert ti kello ATK-pn on dollist tuod o tietokone ukn kysyä sen käyttöön liittyvistä sioist. Voie vikkp sent tietokoneeseen oeln (esi. virustorunnn), käydä tekstinkäsittelyyn liittyviä ongeli läpi, ärestellä digitlikerll otettu kuvi oiin knsioiin, poist turi tieto ti oeli ne. Jos tietokoneellsi on trvett päästä internetiin ti säköpostiin, tuotn on obiililiittyäsi (okkul) ukn! Opistoll on yksi nettitikku käytössä, utt se ei riitä kikille. ATK-pn teet ovt seurvt: Uuden koneen käyttöönottoon liittyviä sioit on tietokoneen käytön perusteit, esi. iiren setukset, virrnllintn liittyvät sit, tustkuvn ääritys, työpöydän kuvkkeiden teko ne. ti kello Tietoturv-sit. Asentiseen liittyviä sioit tärkeitä tietoturvpäivityksiä käyttöärestelään sekä käytettäviin oeliin. ti kello Oelien sentinen. Asennetn koneille esi. OpenOffice (ilinen suoenkielinen oelistopketti ok sisältää. tekstinkäsittelyn, tulukkolskennn grfiikkesitysoeln) ilinen kuvnkäsittelyoel. ti kello Säköposti. Hetn internetistä ilinen säköpostiosoite opetelln peruskäyttö: viestin läetys, vstinen osoitekirn käyttö. ti kello Tekstinkäsittelyn titoen prntinen käytön elpottinen,. näppäinydistelien käyttö tekstissä siirtyisessä sekä lisess, tvutus, plstoitus, kuvn lisääinen tekstiin ne. ti kello Digitliker + kuvt koneell. Kern käytön perusteit sekä kuink vlokuvt siirretään kerst tietokoneelle iten ne säilytetään ärestyksessä yöepää trkstelu vrten. ti kello DIGITAALIKAMERAKURSSI (OS) 21 t, to kello Tutustutn digitlikern kuviseen, erilisiin säätöiin ne. Käydään läpi kern ostoon liittyvät sit. Siirretään kuvi tietokoneelle korilln niitä ilisell kuvnkäsittelyoelll (oel ldtn internetistä sennetn koneelle),. uutetn koko, rtn, kortn vloisuutt poistetn punsiläisyyttä. EXCEL-KURSSI (OS) 21 t, to kello Kurssill käydään tulukkolskent onipuolisesti läpi. tiedonsyöttö, soluuotoilut, kvioiden teko, funktioiden käyttö, koliulotteinen työkir ne. Tedään esi. pereen tulo eno seurv tulukko sekä pinoindeksilskuri. ATK-JATKOKURSSI, ilt (OS) 24 t, to kello Jtketn internetiin tutustuist opetelln. säköpostin käyttö. Käydään läpi tietoturv-sioit. Syvennetään tekstinkäsittelyn tito tedään PowerPointill diesitys. Opetelln Skype soitto-oeln käyttö. ATK-ALKEISKURSSI, ilt (OS) 24 t, to kello Tutustutn tietokoneeseen rulliseen ttiin, opetelln. tllentinen kopiointi, kiroitetn tekstiä tekstinkäsittelyoelll tutustutn internetiin. COMPUTING FOR BEGINNERS (OS) 30 t, ti, ke kello insinööri Hnn Ruokoniei Tis is n introductory course in coputing for tose wo ve not used te coputer t ll. We will strt fro te bsolute bsic owto`s: turning te coputer on nd off; using te keybord nd ouse; writing, selecting nd odifying text; sving file; nd browsing te internet. NUORTEN JA VÄHÄN VANHEMPienkin NETTIMAAILMAT 3 t, ke kello FM, tuntiopett Pi Lepinen Mikä on nuorten suosi Irc-glleri? Millinen on Fcebook? Mitä trkoitt cttinen? Ovtko nuorten suosit nettiypäristöt viidettä nuorisolle vi voiko ikuinen löytää niistä otin sopiv itselleen? Miksi olisi tärkeää tietää, illisiss ypäristöissä nuoret viettävät ikns? Kurssill tutustutn nkotisiin nettiypäristöiin vetään lustuksen itse kokeileisen vull. Aikisep kokeust vuorovikutteisist virtuliypäristöistä ei edellytetä. JOOGAT, PAINONHAL- LINTA, JA UKKOJUMP- PA + MUU LIIKUNTA JA TANSSI, HYVÄ OLO ASTANGAJOOGA, MYSORE (OS) 52 t, , pe kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 13 x pe. Henkilökotinen roitusik on 2 oppitunti/kert. Liukuv loitusik. Aiein stng rrstneille. ASTANGAJOOGA, ALKEET, ALKEISJATKO (OS) 44 t, , pe kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 75 in/ 13 x 75 in/pe. Tunti on ottu. Sopii iein stng rrstneille uusille tulokkille. ASTANGAJOOGA KEVYT ALKEET 18 t, ke kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 60 in. Tunti on ottu. Sopii iein stng rrstneille uusille tulokkille. ASTANGAJOOGA, ALKEISJATKO 22 t, ke kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 75 in. Aiein stng rrstneille. Tunti on ottu. HATHAJOOGA, ALKEISJATKO (OS) 26 t, ti kello DI, oogno Päivi Koo Hiitolo viikoll 5! Lepeää keonuolto yksinkertisin perusroituksin. Myös ktiivisi rentoutusroituksi. HATHAJOOGA, ALKEET (OS) 26 t, ke kello oogopett Leen Tiinen Tutustutn oogn roituksi teden. Hroitukset uttvt ilentyään rentoutun sekä prntn tuki- liikunteliistön toiint. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 26 t, kello oogopett Leen Tiinen Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 26 t, ti kello DI, oogno Päivi Koo Hiitolo viikoll 5! Lepeää rullist keonuolto, tvoitteen tiedostv itsenäinen roitus. Myös engitystä syventäviä roituksi. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 26 t, ke kello oogopett Leen Tiinen Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. HATHAJOOGA, ALKEISJATKO (OS) 24 t, to kello FK, oogo Tiin Vteristo Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 24 t, to kello FK, oogo Tiin Vteristo Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. ÄIJÄJOOGA (OS) 26 t, to kello oogo Esko Tiknäki Tutustutn oogn roituksi teden. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. Hroitukset uttvt keskittyään lisäten keon liikerto notkeutt okisen oill edoill. Iloittutuinen lätien. TSUMBAAMAAN 12 t, ti kello Ei iitolo. Teoks usk tnssitunti. Liikunnn ilo liikkeiden elppous ovt tunnin kntvi tuksi. Tällä tvll kikki pysyvät ukn uskuus säilyy. Ryä sopii kikenkokoisille -ikäisille. UKKOJUMPPA 12 t, ti kello Ei iitolo. Perusupp ieille, liskunto, venytykset, syke tspino. MUMMO-ROCK -JUMPPA, ALKEET 12 t, ti kello Ei iitolo. Reipst eno rock-usiikin tdiss: skellus-, tspino-, liikkuvuus- koordintioroituksi, keskivrtlon llint, liskunto venytyksiä. 5

6 ko etsälkikode tulkittu knss. Koulutuksen trkoituk- etsäkeskusten yteistyössä sen oli lisätä vruutt et- enkilöilleen touko-kesäkuuss toii- st puutti eniten. teiden ypärillä oli si, ok pienvesiko- erityisesti rus toiintn liittyen. Hkkuiden tännön 5 Ann-Liis Myllysen ot- nn ypäristövstvt eli puunnkin- Enson Stor - s- Eline Anos t sioit rtkov s v nädä kuuluisi unli- tyisesti oli kiinnostv Eri- puustoltn. tn LAPPEENRANTA KARISTA KILOT, SEKARYHMÄ (OS) 24 t, kello Ei iitolo. Henkinen fyysinen vlennus koti tspinoist terveellistä ruokvliot sekä säännöllistä liikunt. Tvoitteen on kunkin osllistun o enkilökotinen innepino. Pinonpudotuksen seurnt. keonlyysin vull. Ryään tuu 15 opiskeli, oiden pinoindeksi on ielellään väintään 30 BMI. Husk proekti, rento eininki! KARISTA KILOT -KURSSI (OS), yös tkt 24 t, kello Ei iitolo. Henkinen fyysinen vlennus koti tspinoist terveellistä ruokvliot sekä säännöllistä liikunt. Tvoitteen on kunkin osllistun o enkilökotinen innepino. Pinonpudotuksen seurnt. keonlyysin vull. Ryään tuu 15 opiskeli, oiden pinoindeksi on ielellään väintään 30 BMI. Husk proekti, rento eininki! KARISTA KILOT -KURSSI, sekryä (OS) 24 t, pe kello Ei iitolo. Henkinen fyysinen vlennus koti tspinoist terveellistä ruokvliot sekä säännöllistä liikunt. Tvoitteen on kunkin osllistun o enkilökotinen innepino. Pinonpudotuksen seurnt. keonlyysin vull. Ryään tuu 15 opiskeli, oiden pinoindeksi on ielellään väintään 30 BMI. Husk proekti, rento eininki! PysioPiltes, sekryä (OS) 24 t, ke kello Ei iitolo. PysioPiltes on fysioterpeutin o yksilöllinen keonllintenetelä. Pienryässä tvoitteen on keittää voi, kestävyyttä liikkuvuutt. PysioPiltes perustuu keskivrtlon llintn vvist keon syviä liksi. Liikkeiden teo perustuu kuuteen peritteeseen: trkkuus, keskittyinen, keon keskustn käyttö, kontrolli, liikkeen virtus llittu engittäinen. NISKA-HARTIA -HIERONTA 9 t, elinypäristöen tulkinnss rvokkiden erityisen sälin tiedot ypäristösioiden su- Perus- ruksiss. koteiden sillä kikki toiienkilöt ovt kunnoss, ovt Krlss teen luonnonoitotutkinnon. Myös suorittss ti suorittneet istä kulettist yrittä- os suurin pe, l Kurssi kokoontuu pe klo l klo Yläselän toiintkyvyn prntinen dynisten venytysten ieronnn vull. Mukn: tyyny, pyye, upp-lust eväät. Rento vtetus. VAMMAISTEN TUOLIJUMPPA 10 t, pe kello LPR:n Ureilutlo, Poolnktu 29, LPR kuntooit Ri Eteläpää Tuoliupp venytyksiä. kilöiltä erittäin positiivisen toiien- si Koulutus steite. Tällä kert ypäristö- päivittäään ärestöt oiin kääpiä, si Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. lueen suoeluun. Tlous- le oli erkttu suo-lue, ypäril- kääpien etsässä dyt keskustelut tuntui- käy- stoss vstnoton t etsälkikoteiden lisävruut- tuovn vt puiss viity- usein turv ok vät käävät. Avintoiioit puunkor- ruksiin. tulkintn uuss on enkilöstön Vierilie nonoitotutkin- luon- käynyt on Koulutus si toiienkilöiltä erittäin Iloittudu oiss vrist kurssipikksi ETELÄ-KARJALAN idoill tp- poroerotus- yös iä, otk olivt poroiesie Metsäkeskuknon. päällikkö lin virnoissen positiivisen vstnoton. KANSALAISOPISTOSSA viie kädessä on- kokoss poro- ss plntsie- Brsili- yteen. e yritysvstuu- FYSIONAPIS, ITÄMAISEN TANSSIN PERUSTEET 14 t, pe, l, su Kurssi kokoontuu pe 5.2. klo , l 6.2. klo su 7.2. klo Fysioterpeutin o tnssiliikunt, oss ydistyy iisen luonnollinen liikkuinen sen edistäinen, itäisen tnssin perusliikkeet keonkieli. Tvoitteen on keittää keskivrtlon llint vvist keon syviä liksi, lisätä yläselän lpoen liikkuvuutt. Fysionpis -roittelun yötä rytitu prnee, ryti koenee, liikkuinen uuttuu sulvksi, nisellinen identiteetti itsetunto vvistuu. Tule sellisen kuin olet nuti tnssin rieust! ÄITI-VAUVA -TANSSILIIKUNTA, KEVÄT 12 t, pe kello Ei iitolo. Husk rentouttv tnssiliikunttuokio äideille vuvoille (lle 1 v) sekä keon syviä liksi vvistvi piltesroituksi äideille. Kntoliin ti reppu vputt äidin kädet! CHI KUNG - KIINALAINEN VOIMISTELU JA ITSEHOITO 8 t, l kello keoterpeutti Riitt Kokko Ci Kung kiinlinen voiistelu itseoito (Qigong) Ci Kung on keon energioiin vikuttv roitusuoto, onk perust on kiinlisess lääketieteessä. Hroitukset vikuttvt onell tsoll terveyteee enkiseen yvinvointiie. Ci Kungill oidetn. stressioireit unettouutt se vvist keon o kykyä prnt itse itsensä. Kurssin pääroituksen tedään Mwng Dut, ok sisältää elposti oksuttvi liikkeitä liikesro, oiin useipiin on ydistetty engitys vikutust syventäään. Oelss on yös kupisteiden pinelu, niskn, rtioiden selän oito sekä ilentyistä. Osllistut svt ukns roituksist oeonisteet. Kurssi on trkoitettu sekä loittelioille että niille, otk ovt olleet ieill kursseill. Ci Kung on erinoinen itseoitouoto yös ikääntyville. Asun kiristäätön vtetus trvittess yös läintä päälle pntv sekä sisätossut ti villsukt. Tuoll syödään ot eväät. Os roituksist tedään tuolill istuen ti lustlt käsin lttill. HYVÄN OLON VIIKONLOPPU 14 t, virnoispäälliköt vetivät Metsäkeskusten oikein. rttu tiieille, stoss käytiin lueens on koulutukset l, su kello Poikkititeellist rento eininkiä ilisuuden kuuntelust värien kutt räväkäpään enoon! (Ei vdi iep tide- ti tnssitust!) Oelss on. itäist tnssi, upp, piltest, rentoutusroituksi, ieront, luov värilust ryän toiveiden ukn. INTIALAINEN PÄÄHIERONTA, PERUSKURSSI 16 t, pe, l koulutt Piro Pien-Inkeroinen Kurssi kokoontuu pe klo l klo Intilinen pääieront on kokonisvltist oito, ok tedään rtioiden, käsivrsien pään lueelle. Käytännönroituksi preittin. Tule oppin, kuink kireää, -kulettt, yös eille on koruuyrittäät ovt lisäksi linen koulutus ensi keväänä. vstvn- ärestää trkoitus...susanna RISSANEN Vruutt luonnonoitotutkinnost yrittää Psi Heikkinen, Koneurkointi S&P Heikki- kone- nkint-lueen Krln Metsän Enso Stor Koett edeltävää koulutust än piti yvänä, kesällä luonnonoitotutkinnon suoritti -ytiöstä, nen konkreettist tieto opetettvist sioist. Se ntoi stoss. plon ärestettiin opetust kosk tutustuttiin Metsällituk- lisäksi kokoustisen n Pokn lueell, otk ovt leiikoiin tlven ensi sen os ypäristöärestöen r- sällitus on tenyt yvää Met- kiistkoteit. i leiseksi trkentnut suoe- luontorvoen työtä stressntunutt olo voi elpott. Sopii yös ieront-ln ttilisille lisäkoulutukseksi. Ot ukn tyyny, iso pyye vesipullo + rento su. Ei sovi epilektikoille, sydänsirille ti ivoen lueen siruksist kärsiville eikä Mrevn-potilille. NAURUJOOGAA 2 t, pe kello koulutt Piro Pien-Inkeroinen Tule ukn sn iloinen yvä ieli itsellesi. Nuruoog utt eitä löytäään kosketuksen oiin tunteisiie. Se edistää terveyttä niin fyysisesti kuin enkisestikin. Se ei sovi sydänsirille, rskn oleville ti ikäli on tyrä ti tuoreit leikkusvo. kiinnosti erityisesti Metsällituksen enetelät pikllisten sukkiden tr- uoioiiseen etsänt- porotlouden peiden louden suunnitteluss. *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää lueiden rust iein läinnä puunnkintyksiköiden ypäristöpäälliköt siirtäen ne tlous- koteill kkttoill lelle. ulkopuokäytön Tutustuie VIISI ASKELTA: KUINKA LÖYDÄN OMAN ITSENI 8 t, to, pe kello koulutt Piro Pien-Inkeroinen Kurssi lk pe 5.2. klo Kuppktu 41 tkuu to klo Kipisen koulull. Jok tuntee itsensä, on viiss. Jok rokenee oll o itsensä, än kestää. Viiden skeleen kutt st työklut, oill pääset roittelen on itsesi löytäistä. Illt koostuvt luennoist roituksist. Mukn trvitset voien, utelin ielen! KEITTIÖ JA PUUTARHA HERKKUJA PÖYTÄÄN KOTIOLOISSA II 15 t, ti kello Opetuskeittiö, Mrttl tuntiopett Jukk Pesu Kurssiin sisältyy 3 ilt 9.2., Jok ilt vlistetn Slow Food -peritteen ukisesti läilueill tuotetuist rk-ineist erkullisi terikokonisuuksi. Vältetään puolivlisteit roitelln erilisten tuoreiden rk-ineiden peruskäsittelyä. Tvoitteen keittää kotikokin tito, vlist kotiisi knsinvälisiä erkku yös kotioloiss. Kurssin int sisältää sekä opetuksen että ruokksun. KÖYNNÖSKASVEILLE TILAA JA TILOJA 8 t, ti kello Misesuunnitteli Ritv Letonen Eri köynnösksvit niiden onipuoliset käyttödollisuudet. LUONNONKASVIEN KÄYTTÖ PUUTARHASSA 8 t, ti kello Misesuunnitteli Ritv Letonen Luonnoss ksv lukuisi näyttäviä ksve, oiden yödyntäinen pin koristeksvein on edullist ekologist. KUIVAKUKKAKURSSI 4 t, to kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Opetelln tekeään pyöreä koristepuu ti tl ruukkusetel kuivkukist. Tuo uknsi lttu ti lton sviruukku (lkisi n. 11 c), liipistooli sekä skset, oill voi leikt yös rutlnk. Muit trvikkeit kukki voit ost opettlt. Voit tuod uknsi yös oi kuivkukki, esi. kuivttu ruusu. kulettille, otk eivät ole olleet käytännön knss pl- nuorille etenkin tärkeä on Luonnonoitotutkinto uusi sioit esille. Trkkilen luontokoteit uudell kt- kokeneeille yös tuli Koulutuksess tekeisissä. on vruutt tekeiseen lisää tuottvuutt, kertoo Psi. nt tieto stu Tutkinnoss älkeen. koulutuksen seell...pekka MARKKANEN ORKIDEA HUONEKASVINA 3 t, ke kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Tutustutn tvllisipiin elppooitoisiin, kotioloiss viityviin orkideleiin sekä niiden oitoon. ERIKOISMARJOJA OMALLE PIHALLE 3 t, ke kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Tutustutn tyrnin penssustikn ksvtukseen oitoon kotipuutrss. Keskustelln dollisist ksvtuskokeuksist. STAFFIN METSÄ KUKKAKIMPUN SIDONTA 4 t, ke kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Opetelln suunnittelen siton oikeoppinen kukkkippu (spirlikippu). Tuo uknsi o, tvllinen lkko sekä pieni, terävä veitsi, esi. edeläveitsi. Kukt uut trvikkeet opettlt. Trvikeksu 17 euro. päivän ikn eri- in pääsi- etsiköilisiin iten etsät- vertn, e puolelle äävät ulkolouskäytön lueet erovt ksvillisuudel- stffin ets 208.indd 5 12/11/08 11:07:39 AM KUKKA-ASETELMA JUHLIIN 4 t, to kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Opetelln suunnittelen tekeään kukk-setel ulpöytään tuoreist kukist. Tuo uknsi ieluiten lllinen sti, esi. Mriskooli ti vstv terävä, pieni veitsi, esi. edeläveitsi sekä äpäri. Kukt sidonttrvikkeet opettlt, trvikeksu 20 euro. PUUTARHA-FENGSHUI 4 t, pe kello koulutt Piro Pien-Inkeroinen Piro Pien-Inkeroinen kertoo, kuink puutrn suunnitteluss otetn uoioon ksvien ypäristön uodot, värit, ksvutvt, kulkureitit oleskelupikt. VENEILY JA LUONTO SAARISTOLAIVURIKURSSI 48 t, to kello Monri, Porestrinktu 10, LPR erikpteeni (AMK) Petri Luotio Opitn liikkun sristoss rnnikon tuntuss. Tutustutn nvigoinnin perusteisiin, erikrtn käyttöön, turvlitteisiin kopssioppiin. Opiskelln erenkulun linsäädäntöä. Opstust nopeuden tkn sekä syvyyden ittisess pikn äärityksessä ston ukn. Kurssiterili tenttiksu eivät sisälly kurssin intn. Ne ksetn erikseen opettlle. Aiktulu: M 11.1., M 25.1., Ke 3.2., M 15.2., M 22.2., M 1.3., To 18.3., M 22.3., M 29.3., M 19.4., TENTTI Pe 23.4, Plutus Pe Opetusik on in klo Tentti on klo RANNIKKOLAIVURIKURSSI 48 t, pe kello Monri, Porestrinktu 10, LPR erikpteeni (AMK) Petri Luotio Jtko sristolivurikurssille. Opitn liikkun voerellä (yös ulkonliikenne). Opiskelln stelliittinvigointi, tutkn käyttöä sekä tuulen virrn uoioiist. Kurssiterili tenttiksu eivät sisälly kurssin intn. Ne ksetn erikseen opettlle. Aiktulu: Ti 12.1., Ti 26.1., To 4.2., Ti 16.2., Ti 23.2., Ti 2.3., Ti 23.3., Ti 30.3., Ti 6.4., Ti 20.4., TENTTI Pe 23.4., Plutus Pe Opetusik on in klo Tentti on klo LINTUHARRASTUSKURSSI II 15 t, ke kello Tuntiopett Mrkku Pkkinen Lintukurssill retkeillään Lppeenrnnn läiseudun prill lintupikoill, ärvillä peltoukeill. Retkillä päästään seurn kevään tulo luonnoss - sll opitn tunnistn yä eneän lintule stoss. Kurssi sopii kikille, otk ovt kiinnostuneit linnuist luonnoss liikkuisest. Tässä ryässä voi loitt linturrstuksens ti tk sitä tuttuen uusien retkeilykvereiden knss. Lintukurssin tekeät vinnot liitetään BirdLife Suoen vltkunnlliseen internetpoiseen Tiir-vintoärestelään, onk käyttö on yös yksi kurssin oppiieist. Kurssill trvitn kiikri. Kukoputki on yvä lisävruste, utt opettn kukoputki on yös kurssilisi vrten. Retkikoteisiin ennään yteisin utokyydein. Lisätieto kurssist: tuntiopett Mrkku Pkkinen gil.co, ). TÄHTITAIVAS 12 t, ti kello Sin Attikorkekoulu, tekniikn yksikkö rkkiteti Mrtti Muinonen Kurssill opetelln tunten tätitivs Suoess. Tätitivn tunteuksen perusteet: tädistö, kirkkit tädet, tätitivn liikkeet, tätitivn koordintistot, tätikrtn sekä lnkn käyttö tätitivn iliöiden tunnistisess. Kurssiin sisältyy kenttävinnot stoss kupungin ulkopuolell. 6

7 in ille ell kto nt o Psi. nuorille ss pl- n kone- Heikkikesällä yvänä, s käytiin vetivät lueens lkittu skusten n. Myös löt ovt tss innss. Perusen sunnoss, rkoituktt etkkiden e ärestoii- äkuuss skusten...susanna RISSANEN trkoitus ärestää vstvnlinen koulutus ensi keväänä. lisäksi ovt koruuyrittäät -kulettt, yös eille on ositiivisen stnoton. Koulutus si toiienkilöiltä erittäin Avintoiioit puunkoruuss on enkilöstön dyt keskustelut tuntuivt tuovn lisävruutt etsälkikoteiden tulkintn ruksiin. kilöiltä erittäin positiivisen vstnoton stoss käy- puutti eniten. Koulutus si toiien- rus erityisesti pienvesikoteiden ypärillä oli si, ok vilkst keskustelu käytännön toiintn liittyen. Hkkuiden koulutust Pokn lueell, otk ovt os ypäristöärestöen ri kiistkoteit. Metsällitus on tenyt yvää tutustuttiin Metsällituksen ensi tlven leiikoiin Ann-Liis Myllysen otn kokoustisen lisäksi Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. päivittäään ypäristösteite. Tällä kert Stor Enson puunnkinnn ypäristövstvt eli *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää uoioiiseen etsäntlouden suunnitteluss. pikllisten sukkiden trpeiden porotlouden kiinnosti erityisesti Metsällituksen enetelät ss plntsiee yritysvstuusioit rtkov Eline Anos t kokoss poro yteen. Brsili- yös poroerotusidoill tpsie poroieiä, otk olivt työtä luontorvoen suoevierilu Ypäristövstvt Lpiss s ok turv usein puiss viityvät käävät. Vierilie v lueen suoeluun. Tlousetsässä kääpien ypärille oli erkttu suo-lue, nädä kuuluisi unlisi kääpiä, oiin ärestöt tn puustoltn. Erityisesti oli kiinnostv. ertoo Psi. - s v n- in KANEN Se ntoi t Kuniin toukokuisen un lädie pikkubussill koti Helsinki-Vntn lentokenttää. Lensie Göteborgiin upäivällä, oten eille äi yvin ik iltpäivällä tutustu kupunkiin. Teie otoiisen kiertoelun ritiovunuill sie yvän kokoniskuvn kupungist, ok näytti tosi kuniilt viityisältä, olin toukokuu kukkloisto puistoiss kuneiilln. Seurv päivä oli vrttu vrsiniselle sille eli pooisiselle tilkkutyönäyttelylle. Kävelie koti Folkets Husi, oss näyttely pidettiin. Pooist esittelivät oi priiston. Plon oli nätävää kikenlisi ideoit - ekä iukn yös knkit uut ukv trttui ukn Sunnuntin oli sitten vuoross vielä eri puolill kupunki uuti näyttelyitä, oiin edie tutustu ennen kotitk. Ryäe oli Knslisopiston edistyneiden tilkkutyöryä, oss oli 11 enkilöä ukn. Mtkn tukin oli. Sin seutuen Opisto-oskeytiö. Mtke oli niin ntois, että seurv näyttelykode on o utuss - oko Rnskss ti Englnniss. STAFFIN METSÄ 5 ksvillisuudel- lueet erovt puolelle äävät ulkolouskäytön in pääsi- etsiköilisiin iten etsät- vertn, e päivän ikn eri- Tutustuie siirtäen ne tlous- koteill kkttoill lelle. ulkopuokäytön lueiden rust iein leiseksi trkentnut suoe- luontorvoen työtä sällitus on tenyt yvää Met- kiistkoteit. i köiden ypäristöpäälliköt puunnkintyksi- läinnä Environentl Te käsittää Forest Globl = *GFET TILKKUMATKA GÖTEBORGIIN /11/08 11:07:39 AM istökoulutust s ekkoliset oppiss illl toteutuneit uneli, unotuttoi eläyksiä... ksvillisuudelvierilu toiintn liittyen. Hkkuiden käytännön keskustelu vilkst teiden ypärillä oli si, ok pienvesiko- erityisesti rus Ypäristövstvt Lpiss puutti eniten. Stor Enson puunnkinnn ypäristövstvt eli -lue äres- kesäkuuss toiiust trkoituk- keskusten kkiden ettt Perus- innss kilöiltä erittäin positiivisen toiien- si Koulutus tyisesti oli kiinnostv Eri- puustoltn. tn oss, su- steite. Tällä kert ypäristö- päivittäään si kääpiä, oiin ärestöt unli- kuuluisi nädä ss ovt dyt keskustelut tuntui- käy- stoss vstnoton t etsälkikoteiden lisävruut- tuovn vt Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. yös lueen suoeluun. Tlous- le oli erkttu suo-lue, ypäril- kääpien etsässä Avintoiioit puunkor- ruksiin. tulkintn uuss on enkilöstön lutus si toiilöiltä erittäin puiss viity- usein turv ok vät käävät. Vierilie noton. tiivisen idoill tp- poroerotus- yös iä, otk olivt poroiesie kulettt, yös eille on koruuyrittäät ovt lisäksi nen koulutus ensi keväänä. vstvn- ärestää rkoitus kokoss poro- ss plntsie- Brsili- yteen. sioit rtkov yritysvstuue Ann-Liis Myllysen ot- tutustuttiin Metsällituk- lisäksi kokoustisen n...susanna RISSANEN Pokn lueell, otk ovt leiikoiin tlven ensi sen kiinnosti erityisesti Met- Anos t Eline sällituksen enetelät pikllisten sukkiden tr- uoioiiseen etsänt- porotlouden peiden os ypäristöärestöen r- sällitus on tenyt yvää Met- kiistkoteit. i innost louden suunnitteluss. LAPPEENRANTA leiseksi trkentnut suoe- luontorvoen työtä lueiden rust iein *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää läinnä puunnkintyksiköiden ypäristöpäälliköt inti S&P Heikki- kone- nt-lueen n piti yvänä, kesällä tkinnon siirtäen ne tlous- s- koteill kkttoill lelle. ulkopuokäytön toss. Se ntoi Tutustuie n knss pl- nuorille nkin uudell ktkeneeille päivän ikn eri- in pääsi- etsiköilisiin iten etsät- vertn, e tieto nt louskäytön ulkopuolelle äävät RKKANEN lueet erovt NA RISSANEN tää vstvnensi keväänä. Teksti kuvt Stu Lri os ypäristöärestöen r- sen ensi tlven leiikoiin Pokn lueell, otk ovt peiden porotlouden uoioiiseen etsäntlouden suunnitteluss. pikllisten sukkiden tr- ruuyrittäät yös eille on n kokoustisen lisäksi tutustuttiin Metsällituk- sällituksen enetelät n. Ann-Liis Myllysen ot- Eline Anos t kiinnosti erityisesti Met- yteen. Brsiliss plntsiee yritysvstuusioit rtkov Espn VIII-ryän opintotk Mtkkode Andlucí, Cost del Sol kokoss poro- enkilöstön idoill tp- poroerotus- yös poroiesie Espn VIII-ryä teki opintotkn syyskuun lopull Etelä-Espnn opettns Tui Näräsen odoll. Kupunkikotein olivt Málg, Torreolinos, Fuengirol, Mrbell Grnd sekä Misin pieni vlkoinen kylä. k o u l u t u s ruksiin. it puunkor- lisävruut- kikoteiden puiss viity- usein turv ok käävät. vät Historillisist koteist vikuttvin oli käynti L Albrss Grndss. Myös Misin sitksit sivt oskseen iettelyä sypti. Torreolinosin illn Tblo de Flenco- esityksessä ryä näki kuuli perinteistä uudep flenco. Vierilie Ypäristökoulutust Krlss stoss käyelut tuntui- s si toiientäin positiivisen n. isesti pienvesikoärillä oli si, ok kustelu käytännön liittyen. Hkkuiden t toii tilisuuden isäntänä. Suoen puunnkint päivittäään ypäristösteite. Tällä kert nn ypäristövstvt eli Stor Enson puunnkin- Mis-kylän ns. klliokirkko Virgen Snt Mri de l Peñ. Kuv Mrut Keppi & teksti Tui Näränen Ypäristövstvt Lpiss vierilu lueen suoeluun. Tlousetsässä kääpien ypärille oli erkttu suo-lue, nädä kuuluisi unlisi kääpiä, oiin ärestöt tyisesti oli kiinnostv Eri- puustoltn. tn Herätys on ikisin, kosk lue nädä Irkutskin sen. Muut ulkoliset äivät pois unst tkvt Uln-Btorin kutt Pekingiin. Vunueäntä kertoo pysädysn pituuden (25 in?), utt en s siitä ivn trksti selvää.. luote kuitenkin siien, että uut osvt sin tulkit vrutu tilnteen ukn. Astue liturille kävelee sen suuntn. Ilss on ukosteutt, läpötil on ossin kyenen steen kieppeillä. Lskeudue rppusi pitkin ls siirrye rdn litse vnn serkennuksen puolelle. Vikk on un vrinen etki, pikk kuisee iisiä. Tuttu Lppeenrnnst näkyy yös on kovsti turvllinen eiän tässä itään ätää tunne Pysädyksen piti oll 25 in ik on älellä vikk illä tvll. Videoin filn pienen pätkän sen ulkopuolelt tulev elokuv vrten. Lorvie osn ik sell, utt ee löydä ostettv päätäe lopult läteä tkisin liturille unlle. Nousee rppusi ylöspäin ien iettelen, että onps selituri kovsti ilinen..!! Kun pääsee liturille, uoe Vern noin sdn etrin päässä ätääntynyt ile ksvoilln sitten kuuluukin o uuto: Jun lätee...jun lätee Kiire Kiire! J todellkin: kikki uut ovt o unss unnrppusetkin on nostettu ylös! Ryntääe uoksuun pääsee läeisen vunun ovelle. Vunueäntä lskee rppuset e köie sisään ien puuskutten. Kävelee sisäkutt on vunuue päädye Vern elpottuneeseen syleilyyn - kdonneet opetuslpset ovt löytyneet! J itä tästä opie: pitää oll in unn läeisyydessä - etenkin pitää oll päällä uutkin kuin yöpuvun ousut...iln r, puelint pssi tk Irkutskist koti-suoeen voisi oll ik nkl!? Snlinen tilnne tosin toistuu pluutkll Novosibirskissä - ei kuitenkn inulle! Käytännön espnnkielen tito roiteltiin. ryän liikkuess ulkisill kulkuneuvoill pikst toiseen. Espnlinen ruok tpksineen istui yvin. Mieliin äi yös syyskuun lopun läpö urinko sekä turkoosi Välieri Fuengiroln seitseän kiloetriä pitkällä iekkrnnll. Mtkn tukeiseen osllistui. Sin seutuen Opisto-oskeytiö. Venäää riteill Tperin Riitn tkpäiväkirst Irkutskin sell - tkll Vldivostokiin tn puustoltn. Erityisesti oli kiinnostv nädä kuuluisi unlisi kääpiä, oiin ärestöt Stor Enson puunnkinnn ypäristövstvt eli Kuv Tuoo Tper päivittäään ypäristösteite. Tällä kert vilkst keskustelu käytännön toiintn liittyen. Hkkuiden rus erityisesti pienvesikoteiden ypärillä oli si, ok Koulutus si toiienkilöiltä erittäin positiivisen Krln nkint-lue äresti ypäristökoulutust toiienkilöilleen touko-kesäkuuss yteistyössä etsäkeskusten knss. Koulutuksen trkoituksen oli lisätä vruutt etsälin erityisen rvokkiden elinypäristöen tulkinnss koteiden ruksiss. Perustiedot ypäristösioiden suteen Krlss ovt kunnoss, sillä kikki toiienkilöt ovt uorittneet ti suorittss onoitotutkinnon. Myös puutti eniten. vstnoton stoss käydyt keskustelut tuntuivt tuovn lisävruutt etsälkikoteiden yrittäist vierilu lueen suoeluun. Tlous- le oli erkttu suo-lue, ypäril- kääpien etsässä Ypäristövstvt Lpiss tulkintn ruksiin. Avintoiioit puunkoruuss on enkilöstön Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. Ann-Liis Myllysen otn kokoustisen lisäksi tutustuttiin Metsällituksen ensi tlven leiikoiin Pokn lueell, otk ovt uyrittäät eille on puiss viity- usein turv ok käävät. vät Vierilie idoill tp- poroerotus- yös iä, otk olivt s poroiesie os ypäristöärestöen ri kiistkoteit. Mets on tenyt yvää kokoss poro yteen. Brsiliss plntsiee yritysvstuusioit rtkov Eline Anos t kiinnosti erityisesti Metsällituksen enetelät rvoen suoekentnut *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää pikllisten sukkiden trpeiden porotlouden uoioiiseen etsäntlouden suunnitteluss. läinnä puunnkintyksiköiden ypäristöpäälliköt Koulutus si toiinkilöiltä erittäin iivisen ton. iä, otk olivt 7

Opinto-ohjelma kevät 2011

Opinto-ohjelma kevät 2011 Opinto-ohjelma kevät 2011 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA Parikkala Suomenniemi Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Lappeenranta Luumäki 1 Uusi

Lisätiedot

Opinto-ohjelma 2009 2010

Opinto-ohjelma 2009 2010 Opinto-ohjelma 2009 2010 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA 1 MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KANSALAISOPISTO Vuodenajat rytmittävät mukavasti meidän suomalaisten elämää. Jokaiseen

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015 1 MURICA PrTK:n ulkomnexcu 2015 CONTENTS Alkusnt 2 Excu lukuin 3 Vrinhnkint 4 Houston 7 Austin 9 Los Angeles 10 Sn Frncisco 12 Excufiiliksiä 14 Kuvpläjäys 16 ALKUSANAT Teksti: Ell Potk Excursio on nyt

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA oulu LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA Khden joulun ninen KAUPPAKESKUSPÄÄLLIKÖN JOULU KOTKALAISEN Rilln koti -bloggrin LAHJAVINKIT Nm! JOULUISIA RAAKARUOKA- RESEPTEJÄ Kikki joululhjt Pstist. Yli 100 ide!

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE

Koko kansanycaravan-kauppaa. kköset! Koko kansan Caravan. kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa Koko kansan caravan-kauppaa LOMA-ALE Koko knsnycrvn-kupp kköset! no: 28 Keskiviikko 8.7.2015 Koko knsn Crvn Koko kupp knsn crvn-kupp Tervjoell Koko knsn crvn-kupp Koko knsn crvn-kupp 99.900,HYMER B 698 FIAT 3,0 180 Uusi Käyttämätön Premium-luokn

Lisätiedot

LOVIISA / LAPINJÄRVI / PYHTÄÄ

LOVIISA / LAPINJÄRVI / PYHTÄÄ LOVIISA / LAPINJÄRVI / PYHTÄÄ Julkinen tiedote Monipuolista ja laadukasta koulutusta sekä viatonta ajanvietettä vuodesta 1947. Valkon kansalaisopiston logon ja opinto-oppaan suunnittelu natashadesign.fi

Lisätiedot

Järvi-Saimaan KANSALAISOPISTO. Kurssiohjelma 2014-2015. Sulkava Juva Rantasalmi. www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi

Järvi-Saimaan KANSALAISOPISTO. Kurssiohjelma 2014-2015. Sulkava Juva Rantasalmi. www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi Järvi-Saimaan KNSLISOPISTO Sulkava Juva Rantasalmi Kurssiohjelma 2014-2015 www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi Järvi-Saimaan KNSLISOPISTO 2 Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Kevät 2012. Opinto-ohjelma. Jokaiselle jotakin! www.mustasaari.fi/aikuisopisto

Kevät 2012. Opinto-ohjelma. Jokaiselle jotakin! www.mustasaari.fi/aikuisopisto www.mustasaari.fi/aikuisopisto Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. Opinto-ohjelma Kevät 2012 Kansalaisopisto Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille Toimeksiantokoulutus Projektityöt Courses

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

Kansalaisopisto. Opinto-ohjelma 2013-2014 KITEE RÄÄKKYLÄ KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO ILMOITTAUTUMISLOMAKE LV 2013-2014

Kansalaisopisto. Opinto-ohjelma 2013-2014 KITEE RÄÄKKYLÄ KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO ILMOITTAUTUMISLOMAKE LV 2013-2014 KESKI-KARJALAN Kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2013-2014 Keski-Karjalan kansalaisopisto OPINTOSETELIHAKEMUS 2013-2014 Opintosetelin arvo on 30 euroa, jonka voit käyttää haluamaasi kurssiin. Setelin saajat

Lisätiedot

Musiikki KUOROLAULU SOITINMUSIIKKI MUU MUSIIKIN OPETUS

Musiikki KUOROLAULU SOITINMUSIIKKI MUU MUSIIKIN OPETUS Musiikki KUOROLAULU Viihdekuoro 100000 ma 18.00-19.30, Työväentalo 7.9.-14.12 ja 11.1.-16.5. Marko Taipale Oppitunteja 66, Kurssimaksu 51,00 Kuorossa kehitetään raikasta ja luonnollista laulutapaa. Ensisijalla

Lisätiedot

UUSI! 120241 Tarinoita suomesta (B1) pe 11.1.-19.4. klo 9.30-12, 36 t, 45 Sanna Mäkelä Ilm. 7.1. mennessä.

UUSI! 120241 Tarinoita suomesta (B1) pe 11.1.-19.4. klo 9.30-12, 36 t, 45 Sanna Mäkelä Ilm. 7.1. mennessä. KEVÄÄN 2013 KURSSIT ALKAVAT ma 7.1.2013. KAIKILLE KURSSEILLE VOI ILMOITTAUTUA, MIKÄLI NIISSÄ ON TILAA www.ekko.fi -> NETTI-ILMOITTAUTUMINEN tai opiston toimistossa, Pohjolankatu 27 ma-to klo 9-17.15 ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 2015. Innostu uudesta!

JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 2015. Innostu uudesta! JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 205 Innostu uudesta! Jean Sibeliuksen syntymästä 50 vuotta Järvenpään Opiston ohjelmassa keväällä 205 Jean Sibelius kuvataiteilijoiden silmin taidehistorioitsija FM Eija Olsson

Lisätiedot