Opinto-ohjelma. kevät 2010 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA. Suomenniemi Ruokolahti. Taipalsaari.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-ohjelma. kevät 2010 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA. Suomenniemi Ruokolahti. Taipalsaari."

Transkriptio

1 Opinto-oel kevät 2010 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA Prikkl Suoenniei Ruokolti Rutärvi Svitiple Tiplsri Itr Lei Lppeenrnt Luuäki Ylä 1

2 AIKAMOINEN VOIMALAITOS! Knslisopisto on pikk, issä voi toteutt unelin rrst iln suorituspineit, in vin oksi ilokseen. Etelä-Krln knslisopisto onkin elkoinen voilitos. Meillä syntyy ilonpilkduksi yli oppitunnill vuosittin. J kun okiselle tunnille osllistuu 8-45 opiskeli, niin väintään ilonpisr syntyy ok vuosi. Se on suuri äärä yvää ypäristöystävällistä energi. Ilo luo terveyttä iiselle itselleen, utt se leviää yvää teden yös ypäristöön. Millinen olisikn lueee iln tuot energiäärää! Knslisopistoen erkitystä lueen sosili- terveysenoen säästäänä on vike rvioid, utt vrsti se on suurepi kuin ostn yärtääkään. Knslisopisto nsitsisi niin ypäristö-, energi- kuin terveydenedistäisplkinnon! Vuosi 2010 on Etelä-Krln knslisopistolle steellinen vuosi. Lppeenrnnn keskustn tuntuss siitsev opistotlo sneertn näillä näkyin niin, ettei se ole käytössä syksyllä Opiston toiisto siirtyy o keväällä Kuppkdun tiloiin Opistotlon opetus siirtyy väliikisiin tiloiin syksyn 2010 ksi. Kevät kuitenkin toiitn vielä entiseen tpn. Tässä esitteessä on troll runssti energi tlven pieisiin päiviin iltoiin. Tervetulo ukn! Leen Elornt, retori TOIMINTA-ALUE: Lppeenrnt, Luuäki Tiplsri. OPISTON KEVÄTLUKUKAUSI Kevätlukukusi lk Pääsiäisviikon, to pe ieuttvt uutoksi oidenkin kurssien lkisess: kts. kunkin kurssin kodlt! Opistotlon kikki ryät päättyvät to Muiden kurssien päättyispäivän löydät ko. kurssin kodlt. Hiitolo: Kevätnäyttely: ILMOITTAUTUMINEN Iloittutuinen on in sitov. Iloittutuinen Opistotloss, lk klo Kursseille voi iloittutu netin kutt eti, kun oel ilestyy nettisivuillee Iloittutuisärestelä nt oeet iloittutuisest sekä ksuen suorittisest niin, että kurssipikk vristuu ennen kurssin lkist. Sivutoiipisteissä voi edelleen iloittutu suorn opintoryän opettlle. Opintoryiin voi iloittutu illoin tns lukukuden ikn, ikäli niissä on til. Pueliitse ei voi iloittutu, utt kurssien täyttyistä voi tiedustell pueliitse. KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN Kurssiksu ksetn eti iloittutuisen yteydessä ti 7 päivää ennen kurssin lku toiistoon ti viitenueron vull pnkkiin. Pikk kurssille on vristunut vst, kun kurssiksu on ksettu. Kurssiksu on iloitettu oelss kyseisen kurssin kodll. KURSSIEN TOTEUTUMINEN JA KURSSIPAIKAN PERUMINEN Kurssin lkinen edellyttää, että VÄHIN- TÄÄN 10 opiskeli iloittutuu sitovsti (kurssiksun ksll ti ksusuun- ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO niteln esittäällä) ennen kurssin lku opistolle. Opistoll on oikeus peru kurssi, os lkvn kurssin opiskeliäärä ää lle iniin (10). Retorill on oikeus poiket ryäkokovtiuksist, os ne ovt riittävästi perusteltu. Ainostn perutun kurssin ksettu kurssiksu plutetn ti se voidn yvittää onkin toisen kurssin innst. Jos opiskeli keskeyttää opiskeluns enkilökotisist syistä, opintoksu ei plutet. Kurssipikn voi peru oko nettisivun kutt ti iloittll siitä opiston toiistoon. Kurssiksun kstt ättäinen ei ole peruinen! Opistoll on oikeus tedä uutoksi opinto-oelss iloitettuiin kurssitietoiin. OPINTOSETELIAVUSTUS Työttöät, 63 vuott täyttäneet, eläkeläiset nuuttt svt 15 euron lennuksen niistä kursseist, oiden lopuss on OS erkintä. Työttöät nuuttt svt lennuksen ksll kurssiksun toiistoon osoittll olevns oikeutettu lennukseen. Eläkeläiset voivt pnkkiin ksessn väentää lennuksen kurssiksustn. OPISTON PÄÄTOIMIPISTEET Lppeenrnt: Opistotlo: Kuppkdun toiipiste:, 3. krs pu (opettinuone) Opiston tidep:, käynti sisäpin puolelt. OPISTON TOIMISTO Opistotlo,, LPR on voinn opetuskudell - to klo pe 9-15 pu HUOM! Toiisto uutt peruskoruksen ksi Kuppkdun tiloiin on uuton vuoksi sulettun viikot ( ) Yteystiedot: Hllinto: Retori Leen Elornt, pu , tvttviss - to klo 9 12 Tloudenoit Piro Mrit Kukko, pu Virstoestri Hrri Konttinen, pu Tiedott Helen Atiinen, pu Tlouspäällikkö Hilkk Siitonen, pu Koulutussuunnitteli Ilon Tot, pu Opettien yteystiedot: Letori (kielet) FM Mrit Mustonen, pu (t), (k) tvttviss klo ke klo ,, 3 krs. Letori (kielet) FM Kis Väisänen, pu (t), (k) tvttviss klo , Letori (tekstiilityöt) KM Stu Lri, pu (t), (k) tvttviss ti klo 16 17,, 3 krs. Säköpostiosoitteet: Suoen opettt:, 2. krs Suoen kielen opettien opintoneuvont kevätlukukuden ikn tiistisin klo Suoen kielen opettiin voi ott yteyttä yös pueliitse opintoneuvont-ikn, pu säköpostitse sirp. (venääksi) (englnniksi) Приемный час финских преподавателей во время весеннего семестра по вторникам с до С преподавателями финского языка можно связаться и по телефону во время приемных часов, тел и по электронной почте: (по-русски) и (по-английски). During te spring ter, te tecers of Finnis re vilble for student counselling t 27 Poolnktu, 2nd floor, on Tuesdys fro 3p to 4p; tey cn lso be contcted on , t te boveentioned tie. Te tecers will lso nswer students questions by eil: (in Englis), (in Russin). Opiston toiisto Joutsenon koulull: Koulusiteeri Leen Rntie, pu. (05) säköposti: Pe nt tilä ntie 4, JOUTSEN O Avoinn siksplvelu vrten ke klo 9 16 Ydysenkilöt ypäristökunniss Luuäki: FM Hilkk Suonttil, pu. (05) , , säköposti: Tiplsri: Hllintositeeri Tin Heikkonen, pu , säköposti: PÄÄSYVAATIMUKSET Opisto on pääsiss ikuisoppilitos, utt opintoryissä ei ole vrsinisi ikäro. Jokinen voi kiroittutu siien opetusryään, oss lu opiskell onk opetust ktsoo pystyvänsä seurn. OPPITUNTI (t): yksi oppitunti on 45 in. TODISTUKSET Opisto nt säännöllisesti opiskelleille trvittess todistuksen. Todistukset ksvt 5 e/kpl. VAKUUTUKSET Opiskelit eivät ole opiston puolest vkuutettu. TIEDOTTAMINEN Mdollisist viikoittiseen oeln tulevist uutoksist ti lisäyksistä, lyytkursseist yleisöluennoist tiedotetn pääsillisesti Kupunkileti Vrtti Etelä- Krln Oppi ikä kikki plstll, kotisivuill (kodst Ankotist löydät in uusit uutisee), opiston iloitustuluill lueledissä. LÄHIALUEET LUUMÄKI Uusist kursseist uutoksist tiedotetn opistoplstll Luuäen Ledessä. Joutsenon lue Uusist kursseist iloitetn Joutseno-ledessä. LUENTOJA Joutsenon lue MATKOJA JA MAISEMIA luentosr 4 t kello Joutsenon koulukeskus FM Niin Kupiinen Krlinen kulttuuri on ollut titeen vv innoitt erityisesti lukuen viteess. Kksiosisess luentosrss seurtn nelän kuuluisn titeilin lnälkiä Klevln luluille tutustutn ikkuden värikkääseen titeilieläään Krlisuus teliserroen silin - Albert Edelfelt Eero Järnefelt 1.2. Eräiden snkrit suolisuuden älillä - Akseli Gllen-Kllel Pekk Hlonen. Vp pääsy! Ylän lue NAISVOIMA JA JÄLLEEN- RAKENTAMINEN luentosr 4 t to kello Ylän Plvelukeskus Kosenkoti To Lee Putkuri-Lpplinen: Ninen vieriss oloiss, To Mr-Leen Junnol: Sotinvlidin puoliso. Vp pääsy! 2

3 LAPPEENRANTA KIELET SUOMI ALKEET 52 t, ti, to kello FM Sirp Teresk Kurssill opiskelln yleisipiä luserkenteit okpäiväistä snsto. Oppiterilin opettn onisteet, otk sisältyvät kurssiksuun. Huo! Lo 2.3. SUOMI ALKEET 2, 52 t, ti, to kello FM Snn Iksi Kurssill opiskelln yleisipiä perusluserkenteit okpäiväistä snsto, esi. kupss, kvilss. Kurssi on tko Suoi, lkeet 1 -päiväkurssille. Oppikirn Mrukk Kenttälä: Suoi suuvksi (tkuu). Huo. Lo 2.3. SUOMI ALKEET 2, 52 t, , ke kello FM Snn Iksi Kurssill opiskelln yleisipiä perusluserkenteit okpäiväistä snsto. Kurssi on tko Suoi lkeet, 1 -kurssille. Oppikirn Mrukk Kenttälä: Suoi suuvksi (tkuu). SUOMI ALKEET 2, INTENSIIVIKURSSI 44 t, , ke kello FM Snn Mäkelä Nopetepoinen suoen lkeiskurssi. Kurssi on tko syksyn intensiiviselle lkeiskurssille. Oppikirn Snop uut! kpl:st 7 lken. Huo! Lo 1.3. SUOMI JATKO 2, 52 t, ti, to kello FL, KTM Terttu Kuukk Kurssill opiskelln vikepi luserkenteit tketn snston opiskelu vp-n työelään tilnteiss. Kurssin tvoitteen on svutt yleisen kielitutkinnon tso B1. Kurssi on tko syksyn Suoi, tko 1 -kurssille. Oppikirn Hyvin enee! 2 (tkuu). Huo. lo 2.3. SUOMEA EDISTYNEILLE 80 t, , ti, ke, to kello FM Snn Mäkelä Kurssill kerrtn tkokurssin keskeiset rkenteet (. onikko, ikuodot, pssiivi, dektiivien koprtio) tketn kielen opiskelu opiskelioiden trpeiden ukn (. luseenvstikkeet, prtisiipit, pronoinit). Oppiterilin opettn onisteet letirtikkelit, otk sisältyvät kurssiintn. Huo! Torstisin klo SUOMEN KIELEN RINNASTEINEN PERUSKURSSI, OSA 1, 180 t, , ti, ke, to, pe kello FM Sirp Teresk Kurssill opiskelln perusluserkenteit okpäiväistä snsto. Kurssill puutn plon suoe. Oppiterilin Kenttälä: Suoi suuvksi. Iloittutuinen lken/registrtion fro SUOMEN KIELEN RINNASTEINEN PE- RUSKURSSI, OSA 2, 180 t, , ti, ke, to, pe kello FM Sirp Teresk Kurssi on tko rinnsteinen peruskurssi, os 1:lle. Kurssi sisältää ATK-opetust 20 t. Oppiterilin Kenttälä: Suoi suuvksi. SUOMEN KIELEN RINNASTEINEN JATKOKURSSI, OSA 2, 180 t, , ti, ke, to, pe kello FM Snn Iksi Kurssi on tko syksyn rinnsteinen tkokurssi 1, os 1:lle. Kurssill tketn rkenteiden (. onikko) snston (opiskelu työelää Suoess) opiskelu. Kurssi sisältää 20 t ATK-opetust. Oppiterilin opettn onisteet, otk sisältyvät kurssiksuun. Huo! Lo SVENSKA KLUBBEN 12 t, ke kello tuntiopett Ktie Sirnen Keskustelu på svensk. Svensk klubben tk! Tule päivittäään ruotsin kielen puetitosi. Ryä kokoontuu ok toinen keskiviikko. Huo! Muuttunut kellonik. ENGLANNIN ALKEIDEN INTENSIIVIKURSSI, 20 t, pe, l HuK, tuntiopett Anitt Npri Nopesti etenevä englnnin lkeiden tkokurssi, oll opitn perusrkenteit roitelln rki- työelään perussnsto sekä elpoko tkilusnsto. Oppikirn Jokel etc.: Englis for You, too! Book 1. Kurssi pidetään pe klo sekä l klo Sitovt iloittutuiset ennessä opiston toiistoon. ENGLISH UPDATE - perustson päivitystä 16 t, pe, l FM Mrit Mustonen Päivitä ktivoi englnnin kielen titosi lenn snvrstosi tällä suulliseen kielititoon keskittyvällä teokurssill. Teee kirllisi roituksi rkipäivän eri iepiireistä (esi. koti suinen, vp-ik, loilu, terveys, työelää) teee niiin liittyviä suullisi roituksi. Kurssi on trkoitettu n. peruskoulu- ti vstvt tiedot oville. Oppiterilin onisteet, otk sisältyvät kurssiksuun. Kurssi pidetään pe klo sekä l klo Sitovt il ennessä opiston toiistoon. MATKAILUENGLANTIA SENIOREILLE 26 t, pe kello HuK, tuntiopett Anitt Npri Rullisesti etenevä tkilupinotteinen englnnin kielen kurssi senioreille. Kurssille osllistuinen edellyttää opiskelioilt englnnin perustietoen tunteust. Oppiterili sovitn kurssin luss. VENÄJÄ I D 26 t, ti kello tuntiopett Ver Cestkov Akkosist lätevä lkeiskurssi, ok tätää toiivn peruskielititoon tutustutt sll venäläiseen kulttuuriin eläänenoon. Oppikirn Nikiforow: Slut! 1 (lust). EL CINE ESPAÑOL 10 t, pe, l tuntiopett Tui Näränen Kerrtn verbien preteriti- iperfektiuoto tutustull espnnkieliseen elokuviln. Kurssi pidetään pe klo l klo Oppiterili sisältyy kurssiksuun. Sitovt iloittutuiset opiston toiistoon ennessä. LEYENDAS Y CUENTOS 10 t, pe, l tuntiopett Tui Näränen Kerrtn verbien tp- ikluokki tutustull espnnkielisiin legendoiin stuiin. Kurssi pidetään pe klo l klo Oppiterili sisältyy kurssiksuun. Sitovt iloittutuiset opiston toiistoon ennessä. LA SEMANA SANTA EN ESPAÑA 10 t, pe, l tuntiopett Tui Näränen Luetn, kuunnelln ktselln pääsiäisen ik Espnn eri kupungeiss. Sll kerrtn snsto syvennetään kielioppi. Kurssi pidetään pe klo l klo Oppiterili sisältyy kurssiksuun. Sitovt iloittutuiset opiston toiistoon ennessä. PORTUGALIN JATKOKURSSI 30 t, pe, l tuntiopett Oon Rntlinen Kurssi syventää lent syksyn lkeiskurssill opittu snsto kielioppi. Käye läpi sioiistilnteit, opie epäsäännöllisiä verbeä sekä plon uutt snsto. Oppikirn Tudo be?1 kpl:st 8 lken. Kurssi kokoontuu nelänä viikonloppun: ; ; Kokoontuist ovt perntisin klo luntisin klo Sitovt iloittutuiset ennessä opiston toiistoon. KÄDENTAIDOT KORUKIVENHIONTA B 32 t, l kello kiviseppä Ves Suuronen Kurssill opitn tunnistn korukäyttöön sopivi kiviä. Opitn ion kivistä koruiin sopivt kivet sekä vlistn koru kivistä loetllipoist. Opitn yös vlistn opelngst erilisi ketu. Ot ukn suovtteeksi esiliin kuisppt. PIENI SAVITYÖKURSSI 10 t, pe kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssin iktulu: pe klo pe klo KORUJA HOPEASAVESTA 10 t, pe kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssill vlistetn yksilöllisiä koru opesvest, ok poltettess uuttuu 99.9% putksi opeksi. Mterili voi ost opettlt. KORUJA HOPEASAVESTA 10 t, ke kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko RAKUKURSSI 20 t, pe, l sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssin sisältö osoitteet s kuin edellä. Töiden vlistus pe klo poltto l klo 9.00 lken. Kurssille iloittutuinen lk RUUKKUJA JA HAUSKUUKSIA 20 t, , ti, ke, to kello sertifioitu opesviopett Minn Melkko Kurssill tedään svest ruukku sekä pi- prvekekoristeit. Mterilit eivät sisälly kurssiksuun. SAVESTA KERAMIIKKAA 36 t, kello Vp-ikkeskus, onitoiitlo svityöluokk titeili Auli Huttunen Opiskelit vlistvt svissst käyttö- koriste-esineitä ideoidens ukn. Kurssill roitelln kkr- levytekniikk, dreiist, pintrkenteiden viieistelyä, keristen värien käyttöä, lsittist polttoprosesse. Osllistuinen ei edellytä iep kokeust. Edistyneiät opiskelit syventävät titon oppivt kerist suunnittelu.. TUOHESTA 5 t, to kello Kurssill s tieto tuoest käsiteltävänä terilin, sen nkinnst vrstoinnist. Vlistetn tuoest pikkuinen työ. Mterilin voi ost opettlt. VERHOILU D 25 t, , ti, to, pe, l kello Uutt ilettä uonekluiin! Hiont, petsust. lkkust lust sekä tuoleiin sidont sekä peusteiden knkiden litto. Knkt, lkt, lit iopperit y. trvikkeet oppiliden nkittv itse. Veroilutrvikkeit voi ost opettlt. Kurssi kokoontuu, ti, to pe klo l klo VERHOILU E 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU F 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU G 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU H 25 t, , ti, ke, to, pe kello VERHOILU I 25 t, , ti, ke, to, pe kello PAJUTYÖ, tko (OS) 48 t, ke kello Lyseon lukion kuvtideluokk rtenoi Jonn Ropo Kerrtn o opittu punonto opetelln uusi nikseä. Vlistetn oppiliden oien ideoiden polt putöitä kotiin puutrn. Mterile voi yös ost kurssilt. PAJUTYÖ, tko A, 48 t, ti kello rtenoi Jonn Ropo Kurssill opetelln lisää punonto. Vlistetn. kori uit kuniit esineitä kotiin puutrn. Voit puno oi lle ti käyttää vliit ideoit. Mterile voi ost yös kurssilt. 3

4 LAPPEENRANTA PAJUTYÖ, tko B, 48 t, ti kello Lyseon lukion kuvtideluokk rtenoi Jonn Ropo Vuorotyöläiset voivt vuorotell u- iltryässä sopill sist opettn knss. Kurssill vlistetn persoonllisi enkeleitä rutlngst, villst, sukkousuist vnust. Trvikkeit voi ost opettlt n. 10. Kurssi lk pe klo tkuu l su klo PITSIPAJA 20 t, to, pe, l Kurssill opetelln erilisi tpo tärkätä pitseä nnetn vinkkeä pitsien uusiokäyttöön. Arteit ovt kikenliset perityt vnoen lknoiden pitsit. Mterileiksi sopivt yös kikki virktut- ti ikkunveropitsit. Pitseä voidn ydistää. vnoen vlisinkeikoiden knss liittää ukn esi. eliä, tintte kristlle. Ensiäisellä kerrll suunnitelln itä kikke terileist voidn vlist. Kurssin kokoontuist ovt to pe klo l klo TUUNAA JA TAITEILE OMMELLEN 20 t, to kello rtenoi Piro Miikki Tuun titeile itsellesi uutt ti vn kierrätysterile yödyntäen. Voit uodist vtteitsi ti oell vikkp persoonllisen kssin. Suunnitelln ideoidn ydessä lisää! HOPEAKETJUN PUNONTA 24 t, l kello kiviseppä Ves Suuronen Kurssill opitn punon opeketu. Trvikkeit voi ost opettlt. TAIDEAARTEITA PAPERIMASSASTA 13 t, l, su kello kiviseppä rtesni, tuntiopett Jessi Slberg Pperiss tipuu oneksi tekiän käsissä. Pperissst rutlngst voidn vlist koriste- käyttöesineitä kuten. veistos, ikkunkorist, obile ti vikk peili lsten uoneeseen. Kokeilln yös pperill linointi. Trvikeluettelon s opiston toiistost. HELMIKORU B 16 t, l, su kello opiskeli Kis Slo Kurssill vlistetn elistä erilisi kul-, rnne- korvkoru. Opettlt voi ost eliä. Kurssille iloittutuinen lk KIRJANSIDONTA 23 t, pe, l, su kirnsito Mi Hulkkonen Kurssill voidn vlist esi. leike-, päivä-, viers- ti lokikiro ti kort vno kiro ti vikkp sito vno letien vuosikerto. Kurssin kokoontuist ovt pe klo l su klo METALLIPAJA PERUSTEET 40 t, to, pe, l Kesääen koulu Jtko rounkerääille; kurssill työstetään pudistettu säilyketölkkeä uut koteiin kertyvää etllirou. Vnt viet, etllilngt, ruuvit, utterit, peltipöntöt, glvnoidut vesikourun pätkät kttopellin plt pienet uton ost ovt rteit. Työturvllisuus, työvälineet, uottinen, pkottinen uutt etlliliitokset, pintkäsittelyitä ptinointi. Kurssill voidn tedä yös keikoit pitsivlisiiin. Kurssi kokoontuu kten viikonloppun, Kokoontuist to pe klo l KORUJA KIERRÄTYS- MATERIAALEISTA 20 t, to, pe, l Kesääen koulu Kurssin tvoitteen on tedä koru kikenlisist peeistä kovist terileist, itä koto kirppreilt on littu. Kivet, kristllit, lsi-, puu-, uovielet, osiikkiplt, peltipurkit, puuplt, npit, lsipisrt, etllilngt, pitsinplt uovit ovt rteit kurssille, tuo ukn urnnu ideoist. Kurssin kokoontuist to pe klo l TUUMAILLAAN JA TUUNAILLAAN 20 t, to, pe, l Kesääen koulu Kurssin trkoituksen on tedä tyylillä koteiin otin trpeellist kunist ti kru kierrätystvrst. Torstin loitelln suunnittelell, itä koto tuoduist terileist voitisiin vlist ydessä viikonlopuss. Kurssin kokoontuist to, pe klo l klo LUU, HELMI JA HOPEALANKA 40 t, to, pe, l Kesääen koulu Kurssin pääpino on luutöillä. Luutyön perusteet: istä luit, kuink käsitellään itä luit knntt käyttää. Luun värääinen. Kurssill voi tedä koru, pperiveitsiä, nppe, puukonperiä, kinnsneulo, käpyä verkon puloitukseen. Hopelngn nkint yteistiluksen. Opettlt voi ost yös luit. Kurssi kokoontuu kten viikonloppun Kokoontuist to pe klo l klo RISUAARTEITA JA KRANSSEJA 18 t, pe, l, su kiviseppä rtesni, tuntiopett Jessi Slberg Kurssill vlistetn erilisi krnsse seinä- pöytäkoristeit luonnon ntiist rutlngst. Trvikkeiden nkkiist vrten kokoonnutn klo 17.00, olloin sdn opettlt oeet kurssitrvikkeisiin. Vrsininen kurssi on , kokoontuist l klo su klo MUSIIKKI MINÄ LAULAN 24 t, l, su kello LuK Tei Ionen Viikonloppukurssi: l 6.2., l 6.3., l su 21.3., ryään tuu 8 oppilst. Worksop-tyyppinen innokkille lulille trkoitettu lulukurssi, oss keskitytään sävelpututeen tyyliseikkoiin. Tällä kurssill tyyli on vp: lul sitä, itä lut, esi. iskeliä, tngo, elokuv- ti usiklisäveliä, op oopper ti operetti! Jokiselle oppillle 3 x 25 in. enkilökotist opetust, lisäksi kikille yteisiä roituksi. Säestyssoittiin ronikk säestysrytein vrustettu säköpino, käytettävissä yös äänentoistolitteet. Hroitettviksi vlitut kppleet iloitettv opettlle viieistään Jos vlitut lulut eivät esiinny toivelulukiroiss, yös nuotit läetettävä opettlle. Kurssin lopuksi konsertti, oon kurssiliset svt kutsu yleisön. Huo! Myös pssiivioppilspikko: pssiivioppils osllistuu ryäopetukseen tekee ryätyöroitukset sekä seur uiden s yksityisopetust, utt ei s enkilökotist opetust. Pssiivioppiln kurssiksu 28 euro. KITARANSOITTO, ke kello FM Hnnu Bloqvist Kitrnsoiton enkilökotist opetust 7 x 45 in., kden viikon välein. Kurssi on trkoitettu vst-lkille o onkin verrn soittneille. Kurssill voi opiskell kustisen ti säkökitrn soitto. Myös säköbsso käy! Oppils tuo on instruentin ukn soittotunnille. TAIDE EX LIBRIS 16 t, pe, l kirnsito Mi Hulkkonen Kurssi lk luennoll exlibriksen syviästä oleuksest, ikä se on, iten sitä käytetään iukn istori. Kurssiliset vlistvt kurssin ikn on enkilökotisen exlibriksen pinokuntoon. Kurssi kokoontuu pe 22.1 klo , l klo pe klo VÄRIPSYKOLOGIA -VERKKOKURSSI (OS) TM Mire Pyykkö Pystyykö väri uuttn iisten ielil ti prntn siruksi? Mikä väri on? Kysyyksiin voidn löytää vstus. Väripsykologikurssill st tieto värien oinisuuksist vikutuksest iisten psyykeen. Kurssi sisältää yös perusvärioppitieto usko kotitetäviä. Mterili on WORD -uodoss. Tiedoston pystyy tulostn ti tllentn olle tietokoneelle. Kurssin ikn oppilt tpvt opettn kksi kert: kurssin luss lopuss. Alkuinfo klo KUKKIA AKVARELLEILLA -VERKKOKURSSI (OS) TM Mire Pyykkö Kurssin ikn opetelln ln kvrelliväreillä ruusu, kukkkippu ruusuist, lil, kukkkippu liloist ruusu-lil kukkkippu. Ensin opiskelln roitelln kukn ntoi opitn kukkkipun ulottuvuus syvyys. Ruusu-lil kukkkipuss opitn ottn uoioon kukkien vikutus toisiins. Kurssin ikn opitn yös käyttäään erilisi puvälineitä lusprosessiss. Kurssi sisältää 5 os. Jokinen os uke verkoss 3 viikon välein. Osllistu s oust okisess lusvieess sekä verkoss että läitpisiss. Opiskeli voi läettää kuvn ost luksest opettlle sd plutett rviointi. Kurssiin kuuluu yös 5 läitpist, oiden nkodt sovitn kurssin luss. Läiopetuksess (1-2 t/os) opett pitää ster-clss työnäytöksiä kurssiliset voivt näyttää oi luksin. Kurssin luss neuvotn verkoss opiskelun keskeiset sit. Alkuinfo klo AKRYYLIMAALAUS 16 t, kello Luritsltlo tuntiopett Pirkko-Liis Inkinen Oppiliden toivotn ottvn ukn kurssille kryylivärit, siveltiet, plettiveitset sekä luspot, ieluiten kiilpot. LASINMAALAUSILTA 5 t, pe kello tinopett/posliininl Tr Häsä Mltn lse y. lsiesineitä polttll kiinnittyvillä lsi- posliiniväreillä. Kurssi on sopiv posliiniluksen perussit llitseville. Illn tkoksi sopii yvin pe pidettävä posliininluksen pp-ilt. EMALITYÖT F 12 t, pe kello rtesni Tuul Porvli. Kurssill tedään elityö lli pun käyttäen. Mlle löytyy opettlt. Trvikkeit voi ost opettlt. Trvikeksu n. 20 / ilt. ISOJEN EMALITÖIDEN VIIKONLOPPUKURSSI 16 t, l, su kello tuntiopett Leen Lindroos Kurssill vlistetn eri elitekniikoill seteli, iisfiguure sekä isei. Kurssi on trkoitettu perustekniikt llitseville. POSLIININMAALAUS PP ilt 2, 6 t, pe kello tinopett/posliininl Tr Häsä Pitkä yden illn kurssi, onk ikn voit tk keskeneräisiä töitä ti lt keväisiä ieit. Kurssi on trkoitettu lkeet o llitseville. POSLIININMAALAUS viikonloppukurssi 16 t, l, su kello tinopett/posliininl Tr Häsä Kurssill ltn ert kllioit, rnto kivikoit posliinille. Kurssi soveltuu perustekniikt llitseville. KOTILUENNOT NETIN KAUTTA KOTIIN AKVARELLIMAALAUS, SE ON HELPPOA! 3, 1 t ti kello TM Mire Pyykkö Soitteluopin perusteet. Mistä iten knntt loitt soittelen o lust ti piirustust. Miten svutt soittelun roni? Kotiluennoss tutustut yleissoittelun peritteisiin st trkko oeit. Lisäksi osllistut sterclss -työnäytökseen, issä opett soittelee seteln, l sen kvrelleill sll selittää on näkökulns sist. Iloittutuinen 1.3. ennessä, onk älkeen st kotiin oeet säköpostill. AKVARELLIMAALAUS, SE ON HELPPOA! 4, 1 t ti kello TM Mire Pyykkö Perspektiiviopin perusteet. Miten voisi näyttää luksen ti piirustuksen kielellä isen syvyyden? Kotiluennoss tutustut yleissoittelun peritteisiin st trkko oeit. Lisäksi osllistut ster-clss -työnäytökseen, issä opett soittelee isen, l sen kvrelleill sll selittää on näkökulns sist. Iloittutuinen ennessä, onk älkeen st kotiin oeet säköpostill. YHTEISKUNTA SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET II 16 t, ti kello Krl-seuroen toiinnnot Pul Penttilä Opiskeli oppii tietäään iten sukututkiust tedään, istä läteitä voi ke iten läteitä tutkitn. Siirtolisuus, sotilssikirt, keskusrkistot, kirkon tilikirt, perukirt, internetin yödyntäinen, sukukirn teko. SUKUTUTKIMUKSEN JATKOKURSSI 16 t, ti kello Krl-seuroen toiinnnot Pul Penttilä Jtketn sukututkiuksen tekeisen roittelu. Lisäksi vierilukäynti Mikkelin kunt-rkistoon erikseen sovittvn nkotn. Mtkn int ei sisälly kurssiksuun. FILOSOFIAN KIEHTOVISTA JA PETTÄVISTÄ POLUISTA - MODERNISMI 21 t, kello TM Skri Kiiskinen Filosofisten ryätöiden, yteiskeskusteluen tiiviiden esittelyosioidens tki suosituksi tullut sr siirtyy tutkilen uuden n ilkuvllist yllerrystä. Mitä tekeistä filosofill tieteillä on keskenään? Onko iinen kone vi enkinen olento? Ovtko rvot suteellisi vi löytyykö tekeisillee otkut kestävät rvoperusteet? Kurssi ei edellytä iep filosofin tutustuist, utt 4

5 LAPPEENRANTA siitä on luonnollisesti yötyä. Kurssi kokoontuu 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 22.3., VOIMAVAROJA OMAISHOITAJUUTEEN luentosr 14 t ke kello LPR:n SRK-keskus, Kouluktu 10 Ke Psykologi, logoterpeutti LTI Tuul Ktinen: Jksinen voivroen läteet. Ke Sirnoit AMK Riikk Värtö: Kodin turvllisuus tpturt. Ke Vrtuori, pnkkilkiies Ktri Vntlo: Oisoituuteen liittyvät lki- verosit. Ke 7.4. Fysioterpeutti Mrin Buuri: Oisen oitinen Suoess. Vp pääsy! ATK-KURSSIT ATK-ALKEISKURSSI D senioreille (OS) 24 t, kello Tutustutn tietokoneeseen yvin rulliseen ttiin. Aloitetn in perussioist: koneen vinen sulkeinen sekä näppäiistön iiren käyttö ne. Opetelln tllentinen, kiroitetn uotoilln tekstiä tekstinkäsittelyoelll sekä tutustutn internetiin. ATK-JATKOKURSSI A senioreille (OS) 24 t, kello Jtketn internetiin tutustuist opetelln. säköpostin käyttö. Käydään läpi tietoturv-sioit. Syvennetään tekstinkäsittelyn tito. Opetelln Skype soitto-oeln käyttö. ATK-JATKOKURSSI C senioreille (OS) 26 t, ke kello Jtketn internetiin tutustuist opetelln. säköpostin käyttö. Käydään läpi tietoturv-sioit. Syvennetään tekstinkäsittelyn tito. Opetelln Skype soitto-oeln käyttö. ATK-JATKOKURSSI I B intensiivikurssi senioreille (OS) 28 t, ti, to kello Opetelln tekstinkäsittelyssä sikiroen teko sekä pitkien tekstien käsittelyä. Tllennetn tieto CD:lle uistitikulle. Asennetn poistetn oeli. Käytetään digitliker lisätään kuvi tekstiin sekä säköpostin liitteeksi. ATK-JATKOKURSSI II A (OS) 26 t, ke kello Tulukkolskennn perusteit. tlouden enoen seurnt. PowerPointin käyttö: piirtotyöklut, kuvien käyttö esityksen uodostinen. Tutustutn digitlikern sekä digitliseen videokern. ATK-JATKOKURSSI II B intensiivikurssi senioreille (OS) 24 t, ti, to kello Tulukkolskennn perusteit. tlouden enoen seurnt. PowerPointin käyttö: piirtotyöklut, kuvien käyttö esityksen uodostinen. Tutustutn digitliseen videokern. ATK-PAJA SENIOREILLE 3 t, 8 /kert ti kello ATK-pn on dollist tuod o tietokone ukn kysyä sen käyttöön liittyvistä sioist. Voie vikkp sent tietokoneeseen oeln (esi. virustorunnn), käydä tekstinkäsittelyyn liittyviä ongeli läpi, ärestellä digitlikerll otettu kuvi oiin knsioiin, poist turi tieto ti oeli ne. Jos tietokoneellsi on trvett päästä internetiin ti säköpostiin, tuotn on obiililiittyäsi (okkul) ukn! Opistoll on yksi nettitikku käytössä, utt se ei riitä kikille. ATK-pn teet ovt seurvt: Uuden koneen käyttöönottoon liittyviä sioit on tietokoneen käytön perusteit, esi. iiren setukset, virrnllintn liittyvät sit, tustkuvn ääritys, työpöydän kuvkkeiden teko ne. ti kello Tietoturv-sit. Asentiseen liittyviä sioit tärkeitä tietoturvpäivityksiä käyttöärestelään sekä käytettäviin oeliin. ti kello Oelien sentinen. Asennetn koneille esi. OpenOffice (ilinen suoenkielinen oelistopketti ok sisältää. tekstinkäsittelyn, tulukkolskennn grfiikkesitysoeln) ilinen kuvnkäsittelyoel. ti kello Säköposti. Hetn internetistä ilinen säköpostiosoite opetelln peruskäyttö: viestin läetys, vstinen osoitekirn käyttö. ti kello Tekstinkäsittelyn titoen prntinen käytön elpottinen,. näppäinydistelien käyttö tekstissä siirtyisessä sekä lisess, tvutus, plstoitus, kuvn lisääinen tekstiin ne. ti kello Digitliker + kuvt koneell. Kern käytön perusteit sekä kuink vlokuvt siirretään kerst tietokoneelle iten ne säilytetään ärestyksessä yöepää trkstelu vrten. ti kello DIGITAALIKAMERAKURSSI (OS) 21 t, to kello Tutustutn digitlikern kuviseen, erilisiin säätöiin ne. Käydään läpi kern ostoon liittyvät sit. Siirretään kuvi tietokoneelle korilln niitä ilisell kuvnkäsittelyoelll (oel ldtn internetistä sennetn koneelle),. uutetn koko, rtn, kortn vloisuutt poistetn punsiläisyyttä. EXCEL-KURSSI (OS) 21 t, to kello Kurssill käydään tulukkolskent onipuolisesti läpi. tiedonsyöttö, soluuotoilut, kvioiden teko, funktioiden käyttö, koliulotteinen työkir ne. Tedään esi. pereen tulo eno seurv tulukko sekä pinoindeksilskuri. ATK-JATKOKURSSI, ilt (OS) 24 t, to kello Jtketn internetiin tutustuist opetelln. säköpostin käyttö. Käydään läpi tietoturv-sioit. Syvennetään tekstinkäsittelyn tito tedään PowerPointill diesitys. Opetelln Skype soitto-oeln käyttö. ATK-ALKEISKURSSI, ilt (OS) 24 t, to kello Tutustutn tietokoneeseen rulliseen ttiin, opetelln. tllentinen kopiointi, kiroitetn tekstiä tekstinkäsittelyoelll tutustutn internetiin. COMPUTING FOR BEGINNERS (OS) 30 t, ti, ke kello insinööri Hnn Ruokoniei Tis is n introductory course in coputing for tose wo ve not used te coputer t ll. We will strt fro te bsolute bsic owto`s: turning te coputer on nd off; using te keybord nd ouse; writing, selecting nd odifying text; sving file; nd browsing te internet. NUORTEN JA VÄHÄN VANHEMPienkin NETTIMAAILMAT 3 t, ke kello FM, tuntiopett Pi Lepinen Mikä on nuorten suosi Irc-glleri? Millinen on Fcebook? Mitä trkoitt cttinen? Ovtko nuorten suosit nettiypäristöt viidettä nuorisolle vi voiko ikuinen löytää niistä otin sopiv itselleen? Miksi olisi tärkeää tietää, illisiss ypäristöissä nuoret viettävät ikns? Kurssill tutustutn nkotisiin nettiypäristöiin vetään lustuksen itse kokeileisen vull. Aikisep kokeust vuorovikutteisist virtuliypäristöistä ei edellytetä. JOOGAT, PAINONHAL- LINTA, JA UKKOJUMP- PA + MUU LIIKUNTA JA TANSSI, HYVÄ OLO ASTANGAJOOGA, MYSORE (OS) 52 t, , pe kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 13 x pe. Henkilökotinen roitusik on 2 oppitunti/kert. Liukuv loitusik. Aiein stng rrstneille. ASTANGAJOOGA, ALKEET, ALKEISJATKO (OS) 44 t, , pe kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 75 in/ 13 x 75 in/pe. Tunti on ottu. Sopii iein stng rrstneille uusille tulokkille. ASTANGAJOOGA KEVYT ALKEET 18 t, ke kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 60 in. Tunti on ottu. Sopii iein stng rrstneille uusille tulokkille. ASTANGAJOOGA, ALKEISJATKO 22 t, ke kello Rdiotlon sli, Linnoitus, LPR stngoogo Kirsi Hii Ei iitolo. Kurssi kokoontuu 13 x 75 in. Aiein stng rrstneille. Tunti on ottu. HATHAJOOGA, ALKEISJATKO (OS) 26 t, ti kello DI, oogno Päivi Koo Hiitolo viikoll 5! Lepeää keonuolto yksinkertisin perusroituksin. Myös ktiivisi rentoutusroituksi. HATHAJOOGA, ALKEET (OS) 26 t, ke kello oogopett Leen Tiinen Tutustutn oogn roituksi teden. Hroitukset uttvt ilentyään rentoutun sekä prntn tuki- liikunteliistön toiint. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 26 t, kello oogopett Leen Tiinen Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 26 t, ti kello DI, oogno Päivi Koo Hiitolo viikoll 5! Lepeää rullist keonuolto, tvoitteen tiedostv itsenäinen roitus. Myös engitystä syventäviä roituksi. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 26 t, ke kello oogopett Leen Tiinen Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. HATHAJOOGA, ALKEISJATKO (OS) 24 t, to kello FK, oogo Tiin Vteristo Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. HATHAJOOGA, JATKO (OS) 24 t, to kello FK, oogo Tiin Vteristo Syvennetään oogroitust, pyritään tiedostvn itsenäiseen roitukseen. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. ÄIJÄJOOGA (OS) 26 t, to kello oogo Esko Tiknäki Tutustutn oogn roituksi teden. Pieniä tutustuisi oogfilosofin. Hroitukset uttvt keskittyään lisäten keon liikerto notkeutt okisen oill edoill. Iloittutuinen lätien. TSUMBAAMAAN 12 t, ti kello Ei iitolo. Teoks usk tnssitunti. Liikunnn ilo liikkeiden elppous ovt tunnin kntvi tuksi. Tällä tvll kikki pysyvät ukn uskuus säilyy. Ryä sopii kikenkokoisille -ikäisille. UKKOJUMPPA 12 t, ti kello Ei iitolo. Perusupp ieille, liskunto, venytykset, syke tspino. MUMMO-ROCK -JUMPPA, ALKEET 12 t, ti kello Ei iitolo. Reipst eno rock-usiikin tdiss: skellus-, tspino-, liikkuvuus- koordintioroituksi, keskivrtlon llint, liskunto venytyksiä. 5

6 ko etsälkikode tulkittu knss. Koulutuksen trkoituk- etsäkeskusten yteistyössä sen oli lisätä vruutt et- enkilöilleen touko-kesäkuuss toii- st puutti eniten. teiden ypärillä oli si, ok pienvesiko- erityisesti rus toiintn liittyen. Hkkuiden tännön 5 Ann-Liis Myllysen ot- nn ypäristövstvt eli puunnkin- Enson Stor - s- Eline Anos t sioit rtkov s v nädä kuuluisi unli- tyisesti oli kiinnostv Eri- puustoltn. tn LAPPEENRANTA KARISTA KILOT, SEKARYHMÄ (OS) 24 t, kello Ei iitolo. Henkinen fyysinen vlennus koti tspinoist terveellistä ruokvliot sekä säännöllistä liikunt. Tvoitteen on kunkin osllistun o enkilökotinen innepino. Pinonpudotuksen seurnt. keonlyysin vull. Ryään tuu 15 opiskeli, oiden pinoindeksi on ielellään väintään 30 BMI. Husk proekti, rento eininki! KARISTA KILOT -KURSSI (OS), yös tkt 24 t, kello Ei iitolo. Henkinen fyysinen vlennus koti tspinoist terveellistä ruokvliot sekä säännöllistä liikunt. Tvoitteen on kunkin osllistun o enkilökotinen innepino. Pinonpudotuksen seurnt. keonlyysin vull. Ryään tuu 15 opiskeli, oiden pinoindeksi on ielellään väintään 30 BMI. Husk proekti, rento eininki! KARISTA KILOT -KURSSI, sekryä (OS) 24 t, pe kello Ei iitolo. Henkinen fyysinen vlennus koti tspinoist terveellistä ruokvliot sekä säännöllistä liikunt. Tvoitteen on kunkin osllistun o enkilökotinen innepino. Pinonpudotuksen seurnt. keonlyysin vull. Ryään tuu 15 opiskeli, oiden pinoindeksi on ielellään väintään 30 BMI. Husk proekti, rento eininki! PysioPiltes, sekryä (OS) 24 t, ke kello Ei iitolo. PysioPiltes on fysioterpeutin o yksilöllinen keonllintenetelä. Pienryässä tvoitteen on keittää voi, kestävyyttä liikkuvuutt. PysioPiltes perustuu keskivrtlon llintn vvist keon syviä liksi. Liikkeiden teo perustuu kuuteen peritteeseen: trkkuus, keskittyinen, keon keskustn käyttö, kontrolli, liikkeen virtus llittu engittäinen. NISKA-HARTIA -HIERONTA 9 t, elinypäristöen tulkinnss rvokkiden erityisen sälin tiedot ypäristösioiden su- Perus- ruksiss. koteiden sillä kikki toiienkilöt ovt kunnoss, ovt Krlss teen luonnonoitotutkinnon. Myös suorittss ti suorittneet istä kulettist yrittä- os suurin pe, l Kurssi kokoontuu pe klo l klo Yläselän toiintkyvyn prntinen dynisten venytysten ieronnn vull. Mukn: tyyny, pyye, upp-lust eväät. Rento vtetus. VAMMAISTEN TUOLIJUMPPA 10 t, pe kello LPR:n Ureilutlo, Poolnktu 29, LPR kuntooit Ri Eteläpää Tuoliupp venytyksiä. kilöiltä erittäin positiivisen toiien- si Koulutus steite. Tällä kert ypäristö- päivittäään ärestöt oiin kääpiä, si Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. lueen suoeluun. Tlous- le oli erkttu suo-lue, ypäril- kääpien etsässä dyt keskustelut tuntui- käy- stoss vstnoton t etsälkikoteiden lisävruut- tuovn vt puiss viity- usein turv ok vät käävät. Avintoiioit puunkor- ruksiin. tulkintn uuss on enkilöstön Vierilie nonoitotutkin- luon- käynyt on Koulutus si toiienkilöiltä erittäin Iloittudu oiss vrist kurssipikksi ETELÄ-KARJALAN idoill tp- poroerotus- yös iä, otk olivt poroiesie Metsäkeskuknon. päällikkö lin virnoissen positiivisen vstnoton. KANSALAISOPISTOSSA viie kädessä on- kokoss poro- ss plntsie- Brsili- yteen. e yritysvstuu- FYSIONAPIS, ITÄMAISEN TANSSIN PERUSTEET 14 t, pe, l, su Kurssi kokoontuu pe 5.2. klo , l 6.2. klo su 7.2. klo Fysioterpeutin o tnssiliikunt, oss ydistyy iisen luonnollinen liikkuinen sen edistäinen, itäisen tnssin perusliikkeet keonkieli. Tvoitteen on keittää keskivrtlon llint vvist keon syviä liksi, lisätä yläselän lpoen liikkuvuutt. Fysionpis -roittelun yötä rytitu prnee, ryti koenee, liikkuinen uuttuu sulvksi, nisellinen identiteetti itsetunto vvistuu. Tule sellisen kuin olet nuti tnssin rieust! ÄITI-VAUVA -TANSSILIIKUNTA, KEVÄT 12 t, pe kello Ei iitolo. Husk rentouttv tnssiliikunttuokio äideille vuvoille (lle 1 v) sekä keon syviä liksi vvistvi piltesroituksi äideille. Kntoliin ti reppu vputt äidin kädet! CHI KUNG - KIINALAINEN VOIMISTELU JA ITSEHOITO 8 t, l kello keoterpeutti Riitt Kokko Ci Kung kiinlinen voiistelu itseoito (Qigong) Ci Kung on keon energioiin vikuttv roitusuoto, onk perust on kiinlisess lääketieteessä. Hroitukset vikuttvt onell tsoll terveyteee enkiseen yvinvointiie. Ci Kungill oidetn. stressioireit unettouutt se vvist keon o kykyä prnt itse itsensä. Kurssin pääroituksen tedään Mwng Dut, ok sisältää elposti oksuttvi liikkeitä liikesro, oiin useipiin on ydistetty engitys vikutust syventäään. Oelss on yös kupisteiden pinelu, niskn, rtioiden selän oito sekä ilentyistä. Osllistut svt ukns roituksist oeonisteet. Kurssi on trkoitettu sekä loittelioille että niille, otk ovt olleet ieill kursseill. Ci Kung on erinoinen itseoitouoto yös ikääntyville. Asun kiristäätön vtetus trvittess yös läintä päälle pntv sekä sisätossut ti villsukt. Tuoll syödään ot eväät. Os roituksist tedään tuolill istuen ti lustlt käsin lttill. HYVÄN OLON VIIKONLOPPU 14 t, virnoispäälliköt vetivät Metsäkeskusten oikein. rttu tiieille, stoss käytiin lueens on koulutukset l, su kello Poikkititeellist rento eininkiä ilisuuden kuuntelust värien kutt räväkäpään enoon! (Ei vdi iep tide- ti tnssitust!) Oelss on. itäist tnssi, upp, piltest, rentoutusroituksi, ieront, luov värilust ryän toiveiden ukn. INTIALAINEN PÄÄHIERONTA, PERUSKURSSI 16 t, pe, l koulutt Piro Pien-Inkeroinen Kurssi kokoontuu pe klo l klo Intilinen pääieront on kokonisvltist oito, ok tedään rtioiden, käsivrsien pään lueelle. Käytännönroituksi preittin. Tule oppin, kuink kireää, -kulettt, yös eille on koruuyrittäät ovt lisäksi linen koulutus ensi keväänä. vstvn- ärestää trkoitus...susanna RISSANEN Vruutt luonnonoitotutkinnost yrittää Psi Heikkinen, Koneurkointi S&P Heikki- kone- nkint-lueen Krln Metsän Enso Stor Koett edeltävää koulutust än piti yvänä, kesällä luonnonoitotutkinnon suoritti -ytiöstä, nen konkreettist tieto opetettvist sioist. Se ntoi stoss. plon ärestettiin opetust kosk tutustuttiin Metsällituk- lisäksi kokoustisen n Pokn lueell, otk ovt leiikoiin tlven ensi sen os ypäristöärestöen r- sällitus on tenyt yvää Met- kiistkoteit. i leiseksi trkentnut suoe- luontorvoen työtä stressntunutt olo voi elpott. Sopii yös ieront-ln ttilisille lisäkoulutukseksi. Ot ukn tyyny, iso pyye vesipullo + rento su. Ei sovi epilektikoille, sydänsirille ti ivoen lueen siruksist kärsiville eikä Mrevn-potilille. NAURUJOOGAA 2 t, pe kello koulutt Piro Pien-Inkeroinen Tule ukn sn iloinen yvä ieli itsellesi. Nuruoog utt eitä löytäään kosketuksen oiin tunteisiie. Se edistää terveyttä niin fyysisesti kuin enkisestikin. Se ei sovi sydänsirille, rskn oleville ti ikäli on tyrä ti tuoreit leikkusvo. kiinnosti erityisesti Metsällituksen enetelät pikllisten sukkiden tr- uoioiiseen etsänt- porotlouden peiden louden suunnitteluss. *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää lueiden rust iein läinnä puunnkintyksiköiden ypäristöpäälliköt siirtäen ne tlous- koteill kkttoill lelle. ulkopuokäytön Tutustuie VIISI ASKELTA: KUINKA LÖYDÄN OMAN ITSENI 8 t, to, pe kello koulutt Piro Pien-Inkeroinen Kurssi lk pe 5.2. klo Kuppktu 41 tkuu to klo Kipisen koulull. Jok tuntee itsensä, on viiss. Jok rokenee oll o itsensä, än kestää. Viiden skeleen kutt st työklut, oill pääset roittelen on itsesi löytäistä. Illt koostuvt luennoist roituksist. Mukn trvitset voien, utelin ielen! KEITTIÖ JA PUUTARHA HERKKUJA PÖYTÄÄN KOTIOLOISSA II 15 t, ti kello Opetuskeittiö, Mrttl tuntiopett Jukk Pesu Kurssiin sisältyy 3 ilt 9.2., Jok ilt vlistetn Slow Food -peritteen ukisesti läilueill tuotetuist rk-ineist erkullisi terikokonisuuksi. Vältetään puolivlisteit roitelln erilisten tuoreiden rk-ineiden peruskäsittelyä. Tvoitteen keittää kotikokin tito, vlist kotiisi knsinvälisiä erkku yös kotioloiss. Kurssin int sisältää sekä opetuksen että ruokksun. KÖYNNÖSKASVEILLE TILAA JA TILOJA 8 t, ti kello Misesuunnitteli Ritv Letonen Eri köynnösksvit niiden onipuoliset käyttödollisuudet. LUONNONKASVIEN KÄYTTÖ PUUTARHASSA 8 t, ti kello Misesuunnitteli Ritv Letonen Luonnoss ksv lukuisi näyttäviä ksve, oiden yödyntäinen pin koristeksvein on edullist ekologist. KUIVAKUKKAKURSSI 4 t, to kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Opetelln tekeään pyöreä koristepuu ti tl ruukkusetel kuivkukist. Tuo uknsi lttu ti lton sviruukku (lkisi n. 11 c), liipistooli sekä skset, oill voi leikt yös rutlnk. Muit trvikkeit kukki voit ost opettlt. Voit tuod uknsi yös oi kuivkukki, esi. kuivttu ruusu. kulettille, otk eivät ole olleet käytännön knss pl- nuorille etenkin tärkeä on Luonnonoitotutkinto uusi sioit esille. Trkkilen luontokoteit uudell kt- kokeneeille yös tuli Koulutuksess tekeisissä. on vruutt tekeiseen lisää tuottvuutt, kertoo Psi. nt tieto stu Tutkinnoss älkeen. koulutuksen seell...pekka MARKKANEN ORKIDEA HUONEKASVINA 3 t, ke kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Tutustutn tvllisipiin elppooitoisiin, kotioloiss viityviin orkideleiin sekä niiden oitoon. ERIKOISMARJOJA OMALLE PIHALLE 3 t, ke kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Tutustutn tyrnin penssustikn ksvtukseen oitoon kotipuutrss. Keskustelln dollisist ksvtuskokeuksist. STAFFIN METSÄ KUKKAKIMPUN SIDONTA 4 t, ke kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Opetelln suunnittelen siton oikeoppinen kukkkippu (spirlikippu). Tuo uknsi o, tvllinen lkko sekä pieni, terävä veitsi, esi. edeläveitsi. Kukt uut trvikkeet opettlt. Trvikeksu 17 euro. päivän ikn eri- in pääsi- etsiköilisiin iten etsät- vertn, e puolelle äävät ulkolouskäytön lueet erovt ksvillisuudel- stffin ets 208.indd 5 12/11/08 11:07:39 AM KUKKA-ASETELMA JUHLIIN 4 t, to kello Hortonoi AMK Suvi Letinen Opetelln suunnittelen tekeään kukk-setel ulpöytään tuoreist kukist. Tuo uknsi ieluiten lllinen sti, esi. Mriskooli ti vstv terävä, pieni veitsi, esi. edeläveitsi sekä äpäri. Kukt sidonttrvikkeet opettlt, trvikeksu 20 euro. PUUTARHA-FENGSHUI 4 t, pe kello koulutt Piro Pien-Inkeroinen Piro Pien-Inkeroinen kertoo, kuink puutrn suunnitteluss otetn uoioon ksvien ypäristön uodot, värit, ksvutvt, kulkureitit oleskelupikt. VENEILY JA LUONTO SAARISTOLAIVURIKURSSI 48 t, to kello Monri, Porestrinktu 10, LPR erikpteeni (AMK) Petri Luotio Opitn liikkun sristoss rnnikon tuntuss. Tutustutn nvigoinnin perusteisiin, erikrtn käyttöön, turvlitteisiin kopssioppiin. Opiskelln erenkulun linsäädäntöä. Opstust nopeuden tkn sekä syvyyden ittisess pikn äärityksessä ston ukn. Kurssiterili tenttiksu eivät sisälly kurssin intn. Ne ksetn erikseen opettlle. Aiktulu: M 11.1., M 25.1., Ke 3.2., M 15.2., M 22.2., M 1.3., To 18.3., M 22.3., M 29.3., M 19.4., TENTTI Pe 23.4, Plutus Pe Opetusik on in klo Tentti on klo RANNIKKOLAIVURIKURSSI 48 t, pe kello Monri, Porestrinktu 10, LPR erikpteeni (AMK) Petri Luotio Jtko sristolivurikurssille. Opitn liikkun voerellä (yös ulkonliikenne). Opiskelln stelliittinvigointi, tutkn käyttöä sekä tuulen virrn uoioiist. Kurssiterili tenttiksu eivät sisälly kurssin intn. Ne ksetn erikseen opettlle. Aiktulu: Ti 12.1., Ti 26.1., To 4.2., Ti 16.2., Ti 23.2., Ti 2.3., Ti 23.3., Ti 30.3., Ti 6.4., Ti 20.4., TENTTI Pe 23.4., Plutus Pe Opetusik on in klo Tentti on klo LINTUHARRASTUSKURSSI II 15 t, ke kello Tuntiopett Mrkku Pkkinen Lintukurssill retkeillään Lppeenrnnn läiseudun prill lintupikoill, ärvillä peltoukeill. Retkillä päästään seurn kevään tulo luonnoss - sll opitn tunnistn yä eneän lintule stoss. Kurssi sopii kikille, otk ovt kiinnostuneit linnuist luonnoss liikkuisest. Tässä ryässä voi loitt linturrstuksens ti tk sitä tuttuen uusien retkeilykvereiden knss. Lintukurssin tekeät vinnot liitetään BirdLife Suoen vltkunnlliseen internetpoiseen Tiir-vintoärestelään, onk käyttö on yös yksi kurssin oppiieist. Kurssill trvitn kiikri. Kukoputki on yvä lisävruste, utt opettn kukoputki on yös kurssilisi vrten. Retkikoteisiin ennään yteisin utokyydein. Lisätieto kurssist: tuntiopett Mrkku Pkkinen gil.co, ). TÄHTITAIVAS 12 t, ti kello Sin Attikorkekoulu, tekniikn yksikkö rkkiteti Mrtti Muinonen Kurssill opetelln tunten tätitivs Suoess. Tätitivn tunteuksen perusteet: tädistö, kirkkit tädet, tätitivn liikkeet, tätitivn koordintistot, tätikrtn sekä lnkn käyttö tätitivn iliöiden tunnistisess. Kurssiin sisältyy kenttävinnot stoss kupungin ulkopuolell. 6

7 in ille ell kto nt o Psi. nuorille ss pl- n kone- Heikkikesällä yvänä, s käytiin vetivät lueens lkittu skusten n. Myös löt ovt tss innss. Perusen sunnoss, rkoituktt etkkiden e ärestoii- äkuuss skusten...susanna RISSANEN trkoitus ärestää vstvnlinen koulutus ensi keväänä. lisäksi ovt koruuyrittäät -kulettt, yös eille on ositiivisen stnoton. Koulutus si toiienkilöiltä erittäin Avintoiioit puunkoruuss on enkilöstön dyt keskustelut tuntuivt tuovn lisävruutt etsälkikoteiden tulkintn ruksiin. kilöiltä erittäin positiivisen vstnoton stoss käy- puutti eniten. Koulutus si toiien- rus erityisesti pienvesikoteiden ypärillä oli si, ok vilkst keskustelu käytännön toiintn liittyen. Hkkuiden koulutust Pokn lueell, otk ovt os ypäristöärestöen ri kiistkoteit. Metsällitus on tenyt yvää tutustuttiin Metsällituksen ensi tlven leiikoiin Ann-Liis Myllysen otn kokoustisen lisäksi Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. päivittäään ypäristösteite. Tällä kert Stor Enson puunnkinnn ypäristövstvt eli *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää uoioiiseen etsäntlouden suunnitteluss. pikllisten sukkiden trpeiden porotlouden kiinnosti erityisesti Metsällituksen enetelät ss plntsiee yritysvstuusioit rtkov Eline Anos t kokoss poro yteen. Brsili- yös poroerotusidoill tpsie poroieiä, otk olivt työtä luontorvoen suoevierilu Ypäristövstvt Lpiss s ok turv usein puiss viityvät käävät. Vierilie v lueen suoeluun. Tlousetsässä kääpien ypärille oli erkttu suo-lue, nädä kuuluisi unlisi kääpiä, oiin ärestöt tn puustoltn. Erityisesti oli kiinnostv. ertoo Psi. - s v n- in KANEN Se ntoi t Kuniin toukokuisen un lädie pikkubussill koti Helsinki-Vntn lentokenttää. Lensie Göteborgiin upäivällä, oten eille äi yvin ik iltpäivällä tutustu kupunkiin. Teie otoiisen kiertoelun ritiovunuill sie yvän kokoniskuvn kupungist, ok näytti tosi kuniilt viityisältä, olin toukokuu kukkloisto puistoiss kuneiilln. Seurv päivä oli vrttu vrsiniselle sille eli pooisiselle tilkkutyönäyttelylle. Kävelie koti Folkets Husi, oss näyttely pidettiin. Pooist esittelivät oi priiston. Plon oli nätävää kikenlisi ideoit - ekä iukn yös knkit uut ukv trttui ukn Sunnuntin oli sitten vuoross vielä eri puolill kupunki uuti näyttelyitä, oiin edie tutustu ennen kotitk. Ryäe oli Knslisopiston edistyneiden tilkkutyöryä, oss oli 11 enkilöä ukn. Mtkn tukin oli. Sin seutuen Opisto-oskeytiö. Mtke oli niin ntois, että seurv näyttelykode on o utuss - oko Rnskss ti Englnniss. STAFFIN METSÄ 5 ksvillisuudel- lueet erovt puolelle äävät ulkolouskäytön in pääsi- etsiköilisiin iten etsät- vertn, e päivän ikn eri- Tutustuie siirtäen ne tlous- koteill kkttoill lelle. ulkopuokäytön lueiden rust iein leiseksi trkentnut suoe- luontorvoen työtä sällitus on tenyt yvää Met- kiistkoteit. i köiden ypäristöpäälliköt puunnkintyksi- läinnä Environentl Te käsittää Forest Globl = *GFET TILKKUMATKA GÖTEBORGIIN /11/08 11:07:39 AM istökoulutust s ekkoliset oppiss illl toteutuneit uneli, unotuttoi eläyksiä... ksvillisuudelvierilu toiintn liittyen. Hkkuiden käytännön keskustelu vilkst teiden ypärillä oli si, ok pienvesiko- erityisesti rus Ypäristövstvt Lpiss puutti eniten. Stor Enson puunnkinnn ypäristövstvt eli -lue äres- kesäkuuss toiiust trkoituk- keskusten kkiden ettt Perus- innss kilöiltä erittäin positiivisen toiien- si Koulutus tyisesti oli kiinnostv Eri- puustoltn. tn oss, su- steite. Tällä kert ypäristö- päivittäään si kääpiä, oiin ärestöt unli- kuuluisi nädä ss ovt dyt keskustelut tuntui- käy- stoss vstnoton t etsälkikoteiden lisävruut- tuovn vt Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. yös lueen suoeluun. Tlous- le oli erkttu suo-lue, ypäril- kääpien etsässä Avintoiioit puunkor- ruksiin. tulkintn uuss on enkilöstön lutus si toiilöiltä erittäin puiss viity- usein turv ok vät käävät. Vierilie noton. tiivisen idoill tp- poroerotus- yös iä, otk olivt poroiesie kulettt, yös eille on koruuyrittäät ovt lisäksi nen koulutus ensi keväänä. vstvn- ärestää rkoitus kokoss poro- ss plntsie- Brsili- yteen. sioit rtkov yritysvstuue Ann-Liis Myllysen ot- tutustuttiin Metsällituk- lisäksi kokoustisen n...susanna RISSANEN Pokn lueell, otk ovt leiikoiin tlven ensi sen kiinnosti erityisesti Met- Anos t Eline sällituksen enetelät pikllisten sukkiden tr- uoioiiseen etsänt- porotlouden peiden os ypäristöärestöen r- sällitus on tenyt yvää Met- kiistkoteit. i innost louden suunnitteluss. LAPPEENRANTA leiseksi trkentnut suoe- luontorvoen työtä lueiden rust iein *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää läinnä puunnkintyksiköiden ypäristöpäälliköt inti S&P Heikki- kone- nt-lueen n piti yvänä, kesällä tkinnon siirtäen ne tlous- s- koteill kkttoill lelle. ulkopuokäytön toss. Se ntoi Tutustuie n knss pl- nuorille nkin uudell ktkeneeille päivän ikn eri- in pääsi- etsiköilisiin iten etsät- vertn, e tieto nt louskäytön ulkopuolelle äävät RKKANEN lueet erovt NA RISSANEN tää vstvnensi keväänä. Teksti kuvt Stu Lri os ypäristöärestöen r- sen ensi tlven leiikoiin Pokn lueell, otk ovt peiden porotlouden uoioiiseen etsäntlouden suunnitteluss. pikllisten sukkiden tr- ruuyrittäät yös eille on n kokoustisen lisäksi tutustuttiin Metsällituk- sällituksen enetelät n. Ann-Liis Myllysen ot- Eline Anos t kiinnosti erityisesti Met- yteen. Brsiliss plntsiee yritysvstuusioit rtkov Espn VIII-ryän opintotk Mtkkode Andlucí, Cost del Sol kokoss poro- enkilöstön idoill tp- poroerotus- yös poroiesie Espn VIII-ryä teki opintotkn syyskuun lopull Etelä-Espnn opettns Tui Näräsen odoll. Kupunkikotein olivt Málg, Torreolinos, Fuengirol, Mrbell Grnd sekä Misin pieni vlkoinen kylä. k o u l u t u s ruksiin. it puunkor- lisävruut- kikoteiden puiss viity- usein turv ok käävät. vät Historillisist koteist vikuttvin oli käynti L Albrss Grndss. Myös Misin sitksit sivt oskseen iettelyä sypti. Torreolinosin illn Tblo de Flenco- esityksessä ryä näki kuuli perinteistä uudep flenco. Vierilie Ypäristökoulutust Krlss stoss käyelut tuntui- s si toiientäin positiivisen n. isesti pienvesikoärillä oli si, ok kustelu käytännön liittyen. Hkkuiden t toii tilisuuden isäntänä. Suoen puunnkint päivittäään ypäristösteite. Tällä kert nn ypäristövstvt eli Stor Enson puunnkin- Mis-kylän ns. klliokirkko Virgen Snt Mri de l Peñ. Kuv Mrut Keppi & teksti Tui Näränen Ypäristövstvt Lpiss vierilu lueen suoeluun. Tlousetsässä kääpien ypärille oli erkttu suo-lue, nädä kuuluisi unlisi kääpiä, oiin ärestöt tyisesti oli kiinnostv Eri- puustoltn. tn Herätys on ikisin, kosk lue nädä Irkutskin sen. Muut ulkoliset äivät pois unst tkvt Uln-Btorin kutt Pekingiin. Vunueäntä kertoo pysädysn pituuden (25 in?), utt en s siitä ivn trksti selvää.. luote kuitenkin siien, että uut osvt sin tulkit vrutu tilnteen ukn. Astue liturille kävelee sen suuntn. Ilss on ukosteutt, läpötil on ossin kyenen steen kieppeillä. Lskeudue rppusi pitkin ls siirrye rdn litse vnn serkennuksen puolelle. Vikk on un vrinen etki, pikk kuisee iisiä. Tuttu Lppeenrnnst näkyy yös on kovsti turvllinen eiän tässä itään ätää tunne Pysädyksen piti oll 25 in ik on älellä vikk illä tvll. Videoin filn pienen pätkän sen ulkopuolelt tulev elokuv vrten. Lorvie osn ik sell, utt ee löydä ostettv päätäe lopult läteä tkisin liturille unlle. Nousee rppusi ylöspäin ien iettelen, että onps selituri kovsti ilinen..!! Kun pääsee liturille, uoe Vern noin sdn etrin päässä ätääntynyt ile ksvoilln sitten kuuluukin o uuto: Jun lätee...jun lätee Kiire Kiire! J todellkin: kikki uut ovt o unss unnrppusetkin on nostettu ylös! Ryntääe uoksuun pääsee läeisen vunun ovelle. Vunueäntä lskee rppuset e köie sisään ien puuskutten. Kävelee sisäkutt on vunuue päädye Vern elpottuneeseen syleilyyn - kdonneet opetuslpset ovt löytyneet! J itä tästä opie: pitää oll in unn läeisyydessä - etenkin pitää oll päällä uutkin kuin yöpuvun ousut...iln r, puelint pssi tk Irkutskist koti-suoeen voisi oll ik nkl!? Snlinen tilnne tosin toistuu pluutkll Novosibirskissä - ei kuitenkn inulle! Käytännön espnnkielen tito roiteltiin. ryän liikkuess ulkisill kulkuneuvoill pikst toiseen. Espnlinen ruok tpksineen istui yvin. Mieliin äi yös syyskuun lopun läpö urinko sekä turkoosi Välieri Fuengiroln seitseän kiloetriä pitkällä iekkrnnll. Mtkn tukeiseen osllistui. Sin seutuen Opisto-oskeytiö. Venäää riteill Tperin Riitn tkpäiväkirst Irkutskin sell - tkll Vldivostokiin tn puustoltn. Erityisesti oli kiinnostv nädä kuuluisi unlisi kääpiä, oiin ärestöt Stor Enson puunnkinnn ypäristövstvt eli Kuv Tuoo Tper päivittäään ypäristösteite. Tällä kert vilkst keskustelu käytännön toiintn liittyen. Hkkuiden rus erityisesti pienvesikoteiden ypärillä oli si, ok Koulutus si toiienkilöiltä erittäin positiivisen Krln nkint-lue äresti ypäristökoulutust toiienkilöilleen touko-kesäkuuss yteistyössä etsäkeskusten knss. Koulutuksen trkoituksen oli lisätä vruutt etsälin erityisen rvokkiden elinypäristöen tulkinnss koteiden ruksiss. Perustiedot ypäristösioiden suteen Krlss ovt kunnoss, sillä kikki toiienkilöt ovt uorittneet ti suorittss onoitotutkinnon. Myös puutti eniten. vstnoton stoss käydyt keskustelut tuntuivt tuovn lisävruutt etsälkikoteiden yrittäist vierilu lueen suoeluun. Tlous- le oli erkttu suo-lue, ypäril- kääpien etsässä Ypäristövstvt Lpiss tulkintn ruksiin. Avintoiioit puunkoruuss on enkilöstön Suoen puunnkint toii tilisuuden isäntänä. Ann-Liis Myllysen otn kokoustisen lisäksi tutustuttiin Metsällituksen ensi tlven leiikoiin Pokn lueell, otk ovt uyrittäät eille on puiss viity- usein turv ok käävät. vät Vierilie idoill tp- poroerotus- yös iä, otk olivt s poroiesie os ypäristöärestöen ri kiistkoteit. Mets on tenyt yvää kokoss poro yteen. Brsiliss plntsiee yritysvstuusioit rtkov Eline Anos t kiinnosti erityisesti Metsällituksen enetelät rvoen suoekentnut *GFET = Globl Forest Environentl Te käsittää pikllisten sukkiden trpeiden porotlouden uoioiiseen etsäntlouden suunnitteluss. läinnä puunnkintyksiköiden ypäristöpäälliköt Koulutus si toiinkilöiltä erittäin iivisen ton. iä, otk olivt 7

8 Julkinen tiedote Jetn kikkiin tlouksiin Venäää riteill Pitkään elänyt unelni untkst lki Siperin toteutui viie kesänä Venäää riteill kurssin uodoss. Olen Venään kulttuurin kielen rrst, oten tällinen tk oli kuin inulle tety. Oppitunnit unss olivt ielenkiintoinen usk lisä päiväoeln. Olin untkn ikn tietysti tekeisissä yös venäläisten tkkuppneidee unn enkilökunnn knss, ikä oli ieno dollisuus roitell puuist käytännössä. Läes koliviikkoisen tke älkeen tunsin itseni inkin vään rokeksi vreksi ilisen itseäni venään kielellä. Ekä pueen yärtäinen oli edennyt yös pienen skeleen. Tunnel unss oli inutltuinen, koko n välitön iloinen, Irkutskiin sti knsinvälinenkin. Ver innostvn persoonn Siperiss syntyneenä oli loistv tknvetää. Pitkästyisestä ei ollut tietokn. Vunu, oss tkustie, oli ivn uusi, rvintolvunu trosi ukst ruok unn enkilökuntn kuului iellyttäviä, vuliit venäläisittäin sosilisi iisiä. Kukn ryästäe ei sirstunut eikä ielestäni käytännön nkluuksi uurikn ollut. Asenne tietysti rtkisee. Mielenkiintoinen päivä Moskovss enotkll ntoi on lisänsä tkoele. Päivä oli yvin orgnisoitu. Asintuntev ops o lin-uto olivt välttäättöiä, kosk ik oli vin yksi päivä. Vldivostok Neuvostoliiton nyttein Venään Tyyneneren livston tukikotn oli sulettu kupunki in 1990-luvulle sti. J otenkin se kyllä näkyi. Turisti-nätävyydet eivät olleet kuoisesskn kunnoss oeltront tkilioille oli vään, ikä inunlistni tkili ei ollenkn itnnut. Kupunkiliset olivt voii sosilisi. Heidän knssn oli elppo päätyä uttusille kduill, kupoiss rvintoloiss. J olin otellist upe näköl Tyyneneren ldelle. Tällä tkll tärkeintä ei kuitenkn ollut päääärä, vn tknteko. Oli ieno ktsell unn ikkunst kesäkuist tig, idyllisiä pikkukyliä, Siperin suuri oki Volgst Auriin Bikl-ärveä vuoristoineen, tedä pikkuostoksi seill pikllisten kuppuoen yyntipöydiltä kulke läpi legendristen kupunkien Jekterinenburgist Novosibirskiin, Uln Udeen Irkutskiin. Suurin vikutuksen tekivät silti venäläiset iiset itse. Mtkn älkeen luulen tietäväni, itä se kuuluis русская душа (venäläinen sielu) erkitsee. Anne Fincke Kuv Tuoo Tper Juntk Vldivostokiin Sepon toteutunut Unel Atus kietoi. Ölyä lineille vloi kuitenkin oni si. Suuripn kikist: iten ks tull toieen runst kksi viikko, yöt päivät tuntettoien iisten knss pienessä kuuvunun kopiss... os uonosti kävisi, edessä olisi tosi pitkä tk. Todellisuus osoittutui tällä tkll odotuksi plon yönteiseäksi ok suteess. Käppiksetkin olivt... eivät inostn ok, vn ivn upeit iisiä, kuten olivt kikki ryäekin iiset: Kuv Tuoo Tper eillä oli idosti usk vielä koko pluutknkin n (itä älkeenpäin ei oikein kukn tutuistni ole ttonut usko todeksi). Olt kodltni kuitenkin ylivoiisesti yli kiken koo ryäe inulle ärestäät yllätyssynttärit. Ne olivt inulle niin iso yllätys, että pelkkä sn yllätys tuntuu ivn itättöän pieneltä. Päivän ensiäinen episodi näyteltiin o ni vrisen un etkenä vunun käytävällä uiden vielä nukkuess. Sttult, wc-reissull, tpsie tktoverini Kirstin knss än lusti, että Tänään on sitten se suuri päivä. Yritin ensin esittää tietäätöntä. Kun kysyin, että ikä päivä, niin silloin än loitti sellisen peruuttisen, että rvoin näkee: Minä olen eretynyt...nteeksi, nteeksi...olen yärtänyt väärin... inä en tiedä itään...inä en ole kuullut itään... os olenkin kuullut olen yärtänyt väärin... ne. Minu tietenkin onkin verrn uvitti kosk oli päivän selvää, että kyllään än tiesi. Sen tki sitten yönsin sin snoin, että olen päättänyt oll puutt siitä itään. Sovie sitten, että nt tään äädä tään. Siinä vieess olin siinä urskss uskoss, että päivän synttäri-tptut on näty. Illll kun olie okpäiväiseen tpn, koko ryän voiin, lädössä päivälliselle, käppikseni Tuoo olisi kyllä enestynyt eläässään yöskin näytteliänä - edotti että nt porukn ennä edeltä otetn e pienet peritiivit. Edotus oli niin pluserkkinen että ielessäni ei äivätänytkään itään epäilyttävää. Attelin vin, että on kiv oll tekeisissä näin älykkäiden iisten knss, oill on näin loistvi ideoit. Kun sitten tulie rvintolvunuun inä sttult edellä - kun vsin oven... uut sekunti siitä eteenpäin olotil oli otin sokin tyräyksen rill. Ensiäinen tus oli että nyt on tultu väärään pikkn äkkiä vn u-käännös. Vunu oli litettu ivn upen ulkuntoon tvll ost näki, että viv on näty väki oli pukenut retkiprt päälle kikki uusivt rytikkäästi Seppo, Seppo, Seppo... Kesti todellkin on ikns ennen kuin lkoi itää että onkon tuo Seppo kenties inä. Tälle ryälleni voin todet, että os tvoitteen oli yllättää, niin eistä kukn ei koskn eläässään tule onnistun täydellisein. Synttäreiden sekä sisältö että tunnel oli tv. Kikki olivt nkkineet onkin pienen uskn ln inä sin yvän syyn kiittää kikki nisi lll. Oli todell ieno luluesityksiä oukoss oli iisiä otk oikesti ossivt lul... e olivt yös roitelleet ydessä (!). On upen lisän toi se, että vunue enkilökunt osllistui luluiin. Lisäksi vunun esiies piti inulle pueen tietenkin venääksi - ost en ont sn yärtänyt, utt se ei väentänyt inun, eikä vrsti kenenkään uunkn ulllist tunnel. Pueen päätteeksi än ntoi inulle erilisi lo. Sppnpullon (!). Yksi erkittävä erikoisuus sisältyi pueeseen: än iloitti, että än ltii näistä syntyäpäiväulist utun, ok tulln ulkisen Venään netissä...ielenkiintoist poikkeuksellist: se on siellä nyt... vrustettun ienosti onnistuneell vlokuvll. Toinen erikoisuus ok liittyi synttäreiin: kun ne lkoivt, oltiin Asiss kun ne päättyivät, oltiin Euroopss. Tästä ivn uniikist synttäriuistost olen koko sydäestäni ikuisesti kiitollinen violleni, eidän energiselle ide-rikklle opettllee Veerlle kikille ryäe äsenille sillä eiän tällist tpdu kuin elokuviss!? Kuv Tuoo Tper Seppo, Vldivostokin Kunings Moskov-Vldivostok eläysten tk Ktkel tkpäiväkirstni lkutkll: Tunnel on vike kuvt. Täällä kulee kpell unvunun käytävällä pyiss. Jop liturille noustn niin, että yösun päälle vin on vedetty otin. Ver on rekrytoinut läes kikki vunun venäläiset knsstkustt opettiksee, vikk än ei ole koskn ennen tvnnut eitä. On kuin olisin kuorinut yltäni onkin kerroksen pois päässyt vään läeäksi itseäni. All ei ole itään erkitystä. Minull ei ole kello, utt os oskus kysyn sitä uilt, inulle kerrotn Moskovn ik, Veern ik uut toisistn erov on kellon pikllinen ik. Nukue kidin uki, niin vlo erättää eidät. Mtk oli täynnä toinen toistn suurepi eläyksiä, utt lun kiroitt tässä uutn snn siitä, ikä teki inuun erityisen suuren vikutuksen. Mtklle lätiessä kuvittelin olevni ennkkoluuloton, utt yllättäen ouduin tiedostn piilevät ennkkoluuloni. Mitä olenkn tnut tell venäläisistä, kun e pääsivät inut näin yllättäään! Jo ensiäisenä koulupäivänä Ver rekrytoi sss unvunuss tkustvt venäläiset puopettiksee. Nuori pri Vn Svetln, Igor, kksi keski-ikäistä rouv sekä pikku Mksi äiteineen toivt lisäustett oppiiseen. Ystävystyie erityisesti Vnn Svetlnn knss. He äivät unst Hbrovskiss vierilen Vnn velen luon. Kun pluutkll pysädyie Hbrovskiin, e tulivt tpn eitä selle. He toivt eille kikille käsin kiroitetun kortin Verlle soittokellon, että opett sisi elpoin kutsuttu oppilns kokoon. Juneännät uoletivt viityvyydestäe päivittäin, seill e olosivt eitä kuin kneot, että ee vin äisi unst. Koko rvintolenkilökunt osllistui ilonpitooe. Pluutkll vietie viieistä ilt rvintolvunuss ulien sll Vldivostokin kuninkn syntyäpäiviä. Junn enkilökunt kävi onnitteless kuningst uneäntäe osllistui oeln esittäiseen. Nutie onipuolisest korketsoisest oelst. Kun kotitkll olie päässet Moskovn odottelie seliturill Tolstoi-unn pääsyä, koie vielä yden yllätyksen: Toinen uneännistäe pyyälsi siviilivtteissn eitä yvästeleään oentn kikille nisille neilikt. Hän oli työvuorons päätteeksi siivonnut unvunue lätenyt sitten sttn eitä tkn. Luulen, että eillä kikill odotukset ylittyivät. Näin älkeenpäin ei ieleen tule itään kielteistä, enkä uist, että kukn olisi tkll ollut tyytyätön ti vlittnut. Vikk olie snnukisesti tiiviisti ydessä, ei syntynyt inkäänlisi konflikte. Kiitän tässä kikki tkkuppneit, erityisesti perekunte kuuluneit Tuoo Riitt tietysti opett Ver onnistuneest ydessä olost. Aino-Mi Viro-Leto (Vldivostokin kuningtr) 8 Julkisi: Etelä-Krln knslisopisto Toiitus: Helen Atiinen Titto & ulkosu: Kirpino Seppo Oy Pinopikk: Kirpino Seppo Oy Krtt: Etelä-Krln liitto Kuvt: Opiston rkisto

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

UUSI! 120241 Tarinoita suomesta (B1) pe 11.1.-19.4. klo 9.30-12, 36 t, 45 Sanna Mäkelä Ilm. 7.1. mennessä.

UUSI! 120241 Tarinoita suomesta (B1) pe 11.1.-19.4. klo 9.30-12, 36 t, 45 Sanna Mäkelä Ilm. 7.1. mennessä. KEVÄÄN 2013 KURSSIT ALKAVAT ma 7.1.2013. KAIKILLE KURSSEILLE VOI ILMOITTAUTUA, MIKÄLI NIISSÄ ON TILAA www.ekko.fi -> NETTI-ILMOITTAUTUMINEN tai opiston toimistossa, Pohjolankatu 27 ma-to klo 9-17.15 ja

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset Y6 Mikron jtkokurssi kl 008: HARJOITUSTEHTÄVÄT Mllivstukset Kuluttjn vlint (Muokttu Burketist 006, 07) Olkoon Mrkon udjettirjoite = 40 Mrkoll on hvin kättätvät referenssit j Mrkon rjusustituutiosuhde on

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

RATKAISUT: 9. Pyörimisen peruslaki ja pyörimismäärä

RATKAISUT: 9. Pyörimisen peruslaki ja pyörimismäärä Phyic 9. pino (9) 9. Pyöiien peulki j pyöiiäää : 9. Pyöiien peulki j pyöiiäää 9. ) Hituoentti on uue, jok kuv kppleen pyöiihitutt, toiin noen itä, iten vike kppleen pyöiitä on uutt. b) Syteein pyöiiäää

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot.. Tehtävä Edellinen tehtävä voidaan ratkaista mm. Bellman-Fordin, Floyd-Warshallin tai Dikstran algoritmilla. Kyseessä on syklitön suunnattu verkko, oten algoritmi. (lyhimmät tiet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 1, Kevät Tarvittava akseptoridouppaus p-tyypin kerrokseen saadaan kaavalla

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 1, Kevät Tarvittava akseptoridouppaus p-tyypin kerrokseen saadaan kaavalla OY/PJKOMP R1 17 Puolijohkoonnttin rustt 5171A Rtkisut 1, Kvät 17 1. ( Trvittv kstoriouus tyyin krroksn sn kvll kbt ln Ł ni ni Ł kbt 1 ( 1 c,85 V 17» 1,8 1 c. 17 1 c Ł,59V Mtrilivkiot on otttu luntoonistn

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007 Automttinn puntunnitu Tmu Hirimki Informtiotkniikn lbortorio 30.1.2007 1 Mit puntunnitu on? Puntunnitin on jrjtlm, jok pyrkii tulkitmn putt jollin tvll. Kyttökotit: kyttöliittymn oju,

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Sinilause ja kosinilause

Sinilause ja kosinilause Siniluse j kosiniluse GEOMETRI M3 Mikäli kolmion korkeus j knt tiedetään, voidn pint-l lske. Esimerkki: Lske kolmion l, kun 38 kulmn viereiset sivut ovt 8, j 6,8. Nyt knt tiedetään, korkeutt ei! 38 8,

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Opinto-ohjelma kevät 2011

Opinto-ohjelma kevät 2011 Opinto-ohjelma kevät 2011 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA Parikkala Suomenniemi Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Lappeenranta Luumäki 1 Uusi

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

5 vuotta. 2 vuotta. 5 vuotta 2 vuotta. 1 vuosi 2 vuotta. 10 vuotta 2004. 5 vuotta. 1 vuosi. 5 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta. 2 vuotta 2012 2 kk

5 vuotta. 2 vuotta. 5 vuotta 2 vuotta. 1 vuosi 2 vuotta. 10 vuotta 2004. 5 vuotta. 1 vuosi. 5 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta. 2 vuotta 2012 2 kk KIJSTOIIN TULEVT J/TI VSTOSS OLEVT IKKUSLEDET TOIMIPISTEET: = aminan kirjasto = uissalon kirjasto = Kirjastoauto (L.) = Lahjoitettu lehti Kielitunnukset: swe = ruotsinkielinen eng = englanninkielinen rus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vytvoř elativ: Minä olen kotoisin Tšekistä (Tšekki). Hän on kotoisin Suomesta (Suomi). Oletko sinä kotoisin

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot