OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Mäkinen Antti Risto Hokkasen varajäsen Holmroos Anna jäsen Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Valta Maija terveysjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa Hokkanen Risto jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 77, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje

3 78, SOTELA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Petri Pekkola ja Marko Puittinen. Seuraavana vuorossa ovat Timo Vornanen ja Anja Eerola.

4 79, SOTELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 80, SOTELA :00 KH: 340/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden seuranta Sotela Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh Kaupunginhallitukselle laadittu ennuste sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteen ylittymisestä on 1,3 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteeksi on laskettu 4,5 milj. euroa, mikä ylittää määrärahan 1,3 milj. eurolla. Määrärahavaraus erikoissairaanhoidon ennakoihin on noin 1,5 milj. euroa ennakkolaskutusta pienempi. Tammi-huhtikuun tuotelaskutukseen nähden on Kotkan käyttö ollut edelleen ennakkoja pienempää noin 0,6 milj. euroa. Ennakko- ja tuotelaskutuksen välinen erotus on vaihdellut kuukausittain ja kun mukaan lasketaan kalliiden hoitojen tasausjärjestelmän vaikutus, on neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen käyttö ollut 0,4 milj. euroa laskutusta vähäisempää. Tehostamistoimenpiteet jatkuvat edelleen sekä Careassa että kaupungin omissa toiminnoissa, jotta tasapaino talousarviossa olevan vajeen kattamiseksi saavutetaan. Lastensuojelun ja sijaishuollon riskinä on budjetin ylittyminen ulkopuolisten sijoitusten osalta n. 0,8 milj. euroa. Vammaispalveluissa asiakasmaksujen tarkistukset, osittaiset palautukset edelliseltä vuodelta sekä laskutuskäytäntöjen muutokset tuovat paineita talousarviossa pysymiseksi. Näiden toimenpiteiden johdosta tuotot omien asumisyksiköiden osalta jäävät alle budjetoidun, vaikkakin ostopalveluissa tuotot kasvavat, ennuste on kuitenkin n. 0,1 milj. euroa negatiivinen. Vammaistyön palvelualueella tehdään ulkopuolisen arvioitsijan toimesta selvitystyö palvelualueen kustannuksien hillitsemiseksi. Mm. vammaispalvelulain edellyttämän henkilökohtaisen avun palvelu on järjestetty joko avustuksena avustajan palkkaamiseksi tai asiakaspalvelujen ostoina, joihin nyt arvioidaan kuluvan noin 1,1 milj. euroa enemmän kuin määrärahaa on varattu. Sosiaalihuollossa neljän kuukauden jälkeen tuottojen kertymä näyttäisi jäävän alle budjetoidun. Tosin tuloutukset myyntituottojen ja tukien osalta painottuvat loppuvuoteen, joten riskin toteutuminen on tarkastelujaksolla vielä epävarmaa. Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski Taloudellinen vaikutus Terveydenhuolto Carean lopullisen kuntalaskutuksen -1,5 milj. euroa toteutuminen ennakoiden mukaisina Vanhustenhuolto Lääkkeiden annosjakelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset -0,4 milj. euroa Sosiaalihuolto Kodin ulkopuolisten sijoitusten jatkuminen, uusien toimintamallien viivästyminen. Sekä henkilökohtaisen avun järjestäminen ostopalveluna että asiakasmaksujen palautukset -0,8 milj euroa -1,2 milj. euroa

6 80, SOTELA :00 KH: 340/2014 Sosiaalihuollon myyntituottojen ja tukien alittuminen talousarviosta -1,0 milj.euroa Sosiaali- ja terveyslautakunta tammi- huhtikuu 2014 Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 300 Liiketoiminnan myyntituotot ,42% 308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä / /0 313 Muut suoritteiden myyntituotot /0 30 Myyntituotot ,97% 32 Maksutuotot 321 Terveydenhuollon maksut /0 325 Sosiaalitoimen maksut /0 327 Opetus- ja kultturitoimen maksut 78 0 /0 329 Muut palvelumaksut ,04% 33 Tuet ja avustukset 34 Muut toimintatuotot 32 Maksutuotot ,17% 330 Tuet ja avustukset ,57% 33 Tuet ja avustukset ,57% 340 Vuokratuotot /0 350 Muut toimintatuotot ,30% 34 Muut toimintatuotot ,02% 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot ,92% 40 Henkilöstökulut 400 Palkat ja palkkiot ,92% 410 Henkilösivukulut ,66% 43 Palvelujen ostot 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 Henkilöstökulut ,11% 430 Asiakaspalvelujen ostot ,44% 434 Muiden palvelujen ostot ,30% 43 Palvelujen ostot ,23% 450 Ostot tilikauden aikana ,73% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,73% 47 Avustukset 470 Avustukset kotitalouksille /0 474 Avustukset yhteisöille ,34% 48 Muut toimintakulut 47 Avustukset ,76% 480 Vuokrat ,63% 490 Muut toimintakulut ,58% 48 Muut toimintakulut ,73% 4 Toimintakulut ,07% ULK. TOIMINTAKATE ,98% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S98 Sisäiset tuotot ,74% S8 Sisäiset tuotot ,74% S99 Sisäiset kulut ,43% S9 Sisäiset kulut ,43% 4S Sisäiset erät ,47% TOIMINTAKATE ,91%./. Liitteenä on vastuualueiden arviot sekä talousarvion laadintavaiheessa kartoitettujen riskien toteutumisesta että toiminnallisista muutoksista toimintakatteen ylitysuhkien hillitsemiseksi. Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen

7 80, SOTELA :00 KH: 340/2014 Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seurantaraportin liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 80, SOTELA :00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Riskianalyysi Karhulan sairaalassa edelleen osa potilaista odottaa jatkohoitopaikkaa vanhustenhuollon palveluyksiköihin: keskussairaalan jonojen uudelleenmuodostuminen suun terveydenhuollossa ei pysytä hoitotakuun rajoissa: aluehallintovirasto edellyttää uhkasakon voimalla hoitotakuussa pysymistä lonkkamurtumapotilaiden keskimääräinen kotiutumistavoite 30 vuorokaudessa ei toteudu: ulkopuolisen kuntoutuksen ostoon panostettu raha ei tuota kunnalle säästöjä vaan näkyy lisäkustannuksena Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa työntekijöiden rekrytointi suoraan vakansseihin - työvoimapalvelujen ostot vähenevät työhyvinvointiin ja varhaisen tuen mallin jalkauttamiseen esimiestyössä panostetaan - sairauspoissaolojen ja sijaistyövoiman tarpeen väheneminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa selkiytetään ja hoitoketjuja sujuvoitetaan mielenterveyspotilaiden avohoidossa kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen asumispalvelujen sijaan Riskien toteutuminen Karhulan sairaalassa jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden määrä on vähentynyt vv lopun tilanteesta huomattavasti, mutta edelleen (5/2014) osastoilla on potilaita (n 10-12), jotka eivät tarvitse lääketieteellistä, sairaalatason hoitoa. Erikoissairaanhoidon jonopäivien määrä kuitenkin pudonnut viime vuoden 1. neljänneksen 481 päivästä tämän vuoden vastaavan ajankohdan 319 päivään. Suunta on oikea, mutta tilanne ei edelleenkään tavoitteen mukainen. Siirtoviivepäivät tulee saada pysyvästi nollaan v aikana. Tämä edellyttää potilaiden entistä tehokkaampaa hoitoa ja kuntoutusta osastoilla, sekä potilaiden entistä nopeampaa siirtymistä jatkohoitoon sekä kotihoitoon että hoiva-asumiseen. Tältä osin jatketaan entistäkin tiiviimpää yhteistyötä vanhuspalvelujen kanssa. Suun terveydenhuollossa on pysytty alkuvuoden aikana hoitotakuun rajoissa. Palvelusetelitoiminta on käynnistynyt suun terveydenhuollossa. Riskitekijöinä on kuitenkin loppuvuodestakin hoitotakuussa pysyminen ja määräaikojen ylittymisuhan takia lisääntyvät palvelujen ostotarpeet. Lonkkamurtumapotilaiden keskimääräinen kotiutumistavoite (30 vrk) alittuu reilusti. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on tällä hetkellä n. 20 vrk. Tästä syystä ostoon panostettu raha on tuonut kunnalle selkeitä säästöjä. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Lääkärityövoiman ostopalveluja pyritään vähentämään ja panostamaan omien, vakituisten lääkärien palkkaamiseen. Tällä tavoin kustannuksia voidaan saada pienemmiksi ja myös palvelua paremmaksi. Sairauspoissaolot ovat pienentyneet, mutta toisaalta Karhulan sairaalan nopeutunut potilaskierto ja vaihtuvuus ovat lisänneet sijaisten käyttöä. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä on kehitetty ja hoitoketjuja sujuvoitettu, mikä näkyy potilaiden entistä nopeampana siirtymisenä esh:sta pth:oon.

9 80, SOTELA :00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE Riskianalyysi - Apteekin lääkkeenjaon lisäkustannukset mahdollisesti vanhustenhuollon maksettavaksi, odotetaan tarkempaa valtakunnallista ohjeistusta - Koulutetun henkilökunnan saatavuus heikkenee - tutkitaan oppisopimuskoulutuksen käyttöä - Sairaslomien määrää ei saada vähenemään - Hoivapaikat eivät riitä jos hoiva-asumisen tarve on yhtä suurta huolimatta ennakoivasta ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Hoivapalvelujen rakennemuutoksen valmistuessa syksyllä tarkastellaan lyhytaikaishoidon ostoja ja niiden toteuttamista omana toimintana - Asumisen palvelumaksuista on valmisteilla STM:n ja Kuntaliiton yhteistyönä valtakunnalliset määrittelyt - vaikutusta maksukertymään ei vielä tiedossa - Sairauspoissaolojen vähentäminen 1 pv / työntekijä - varhaisentuen malli, työntekijöiden vastuu omasta työkyvystä - Henkilöstöresurssin oikea kohdentaminen - taloudellinen työvuorosuunnittelu, kotihoidon välittömän asiakastyöajan lisääminen - Hoiva-asumisen siirtoviiveen lyhentäminen Riskien toteutuminen Apteekin lääkkeenjaon kustannusten siirtyminen kuntien maksettavaksi varmistui viime vuoden lopulla. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa lääkkeenjaon hankintaan. Arvioidut kustannukset ovat noin vuodessa. Pyritään löytämään katetta palvelujen ostoista ja mahdollisuudesta siirtää osa hoiva-asumisen paikoista tuetuksi palveluasumiseksi. Koulutettua henkilökuntaa on ollut saatavilla sijaisuuksiin ja hakuun laitetut avoimet toimet on saatu täytettyä. Oppisopimuskoulutuksessa on muutamia lähihoitajaopiskelijoita. Hoiva-asumiseen odottaa paikkaa noin 70, mikä on 40 vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Hoiva-asumisen valtakunnalliset asiakasmaksut ovat edelleen valmistelussa. Niiden valmistumisesta tai vaikutuksesta asiakasmaksukertymään ei ole tietoa. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito tuotetaan syyskuun alusta omana toimintana. Syyskuussa osa lyhytaikaishoidosta tuottaa arviointi- ja kuntoutusjaksoja hoiva-asumiseen hakeville. Tällä toiminnalla hoivapaikkaa hakevien toimintakykyarvioinnit pyritään samaan yhdenmukaisiksi ja samalla arvioidaan mahdolliset kuntoutusinterventiot ja kotona asumisen mahdollisuudet tarkemmin. Sairauslomien määrä on alkuvuodesta ollut laskussa. Sijaismäärärahojen ylittymisen riski on olemassa. Mm. varhaisen tuen mallilla, hyvällä työvuorosuunnittelulla, ja varahenkilöstön työpanoksen kohdentamisella pyritään minimoimaan palkkamäärärahojen ylitykset. Kohdennettuihin työvuorosuunnittelun eri koulutuksiin on osallistunut yhteensä 80. Osaamista on lisätty, toimintatapoja on yhdenmukaistettu ja esi-

10 80, SOTELA :00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi miestyön painopistealueena on henkilöstöresurssien johtaminen. Kotihoidossa on saatu lisättyä välitöntä työaikaa, sijaistarve on vähentynyt. Hoiva-asumisen keskimääräinen siirtoviive on 2-3 päivää. SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE Riskianalyysi Työllisyystilanne ei parane, mikä lisää maksuja työttömyyden kustannuksiin sekä toimeentulotukimenoja huolimatta lisätyistä toimenpiteistä erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Taantuva talous ja kustannustason nousu, joka näkyy kansalaisten taloudellisten ongelmien lisääntymisenä ja lisää painetta toimeentulotukeen sekä talous- ja velkaneuvontaan. Lastensuojelutarpeen kasvu ja sijaishuollon tarve, jota ei voida hillitä Henkilöstön saatavuus ja jaksaminen, millä on oleellinen vaikutus palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä sosiaalitakuun mukaisten määräaikojen toteutumiseen. Valtion tehtävien siirrot kunnille tai kuntien velvoitteiden lisääminen ilman asianmukaisia korvauksia. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Käynnistetään päihde- ja mielenterveyspalvelujen nykytilan selvitys sekä suunnittelu tulevasta palvelurakenteesta Sijaishuollon perhehoitopainotteisuuden lisääminen kehittämällä nuorten perhehoitoa sekä lyhytaikaista perhehoitoa. Lasten ja nuorten laitospalvelujen ostoa vähennetään Vahvistetaan lastensuojelussa avohuoltoa edelleen (mm. intensiiviperhetyö ja perhehoito, ryhmätoiminnat asiakkaille, uudet menetelmät työssä) Lisätään edelleen joustavuutta ja sujuvuutta palvelujen järjestämisessä ja hallinnoinnissa oman vastuualueen sisällä Riskien toteutuminen Työttömyys lisääntyy edelleen ja työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 17,9. Työttömien määrä oli 10 % edellisvuotta suurempi. Myös alle 25-vuotiaiden työttömyys on paremman vaiheen jälkeen lähtenyt kasvuun. Huhtikuun lopussa nuoria työttömiä oli lähes 600, mikä on 15 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli noin eli 2 % enemmän kuin ed. vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään selvästi tänä vuonna voimaan astuva lakimuutos tuo mahdollisesti kuntien kustannusvastuulle työmarkkinatuen rahoituksen jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden kohdalla (50 % työmarkkinatuesta). Toimeentulotukea sai tammi-huhtikuussa ruokakuntaa eli 6,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Menot näyttäisivät kuitenkin pysyvän budjetissa. Tammi-maaliskuussa velkaneuvontaan tuli 84 uutta asiakasta, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Jonossa on kuitenkin 68 asiakasta, jonon pituus 100 päivää (ajan saa syyskuun alkuun). Lastensuojelussa uusien asiakkaiden määrä jopa aleni alkuvuodesta, mutta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi kolmella. Lastensuojelun asiakkuuksien määrä ei ole vähentynyt. Sijaishuollon ostopalveluissa käyttövuorokausia oli 5 % enemmän kuin edellisvuonna, mutta uusien sijoitusten määrä ei kasvanut.

11 80, SOTELA :00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun kasvava asiakasmäärä ja siitä johtuva kustannusten nousu on merkittävä edellisvuosiin verrattuna. Henkilökohtaisen avun asiakkaita tammi-huhtikuu yhteensä 141, vuonna 2013 vastaavasti 99. Vammaispalvelun koko asiakasmäärä on noussut viime vuoden tammihuhtikuusta 127 asiakkaalla. Lakimuutosten ja KHO:n tulkintaratkaisujen jälkeen vammaispalveluissa asiakasmaksujen määrittäminen vaaditulla tavalla alentaa tulokertymää, samoin vuoden 2013 liikaa perittyjen maksujen palauttaminen. Vastaavasti siirtyminen nettomaksusta bruttomaksuun yksityisille palvelujen tuottajille aiheuttaa ennakoimattomia menoja, mutta lisää tuloja. Nettovaikutukseksi on arvioitu - 0,5 M, josta vain osa pystytään kattamaan sosiaalihuollon budjetin sisällä. Apteekin lääkkeenjaon kustannusten siirtyminen kuntien maksettavaksi varmistui viime vuoden lopulla ja vammaispalveluissa tämän vaikutus on noin /v. Määrärahaa ei ole voitu varata. Henkilöstön jaksaminen on jo pitkään ollut huolestuttavaa. Toimeentulotukikäsittelyssä ei enää ole pystytty noudattamaan lakisääteistä käsittelyaikaa, mikä rasittaa erityisesti etuuskäsittelijöitä. Myös lastensuojelussa määräaikojen noudattaminen ei kaikin ajoin onnistu. Koulutettua henkilöstöä on kuitenkin saatu avoimiin tehtäviin ja sijaisuuksiin. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Työllistämisessä painopiste on nimenomaan pitkäaikaistyöttömissä, nuorissa ja maahanmuuttajissa. Kuntouttavan työtoiminnan tarjonta on laajentunut merkittävästi ja asiakkaita on myös ohjattu edellisvuosia enemmän palveluun. Kaupungin tukityöllistäminen on kohdennettu ns. Kelan listalla oleviin asiakkaisiin. Pitkäaikaistyöttömien palveluissa eläkeselvitysten systemaattinen lisääminen voi vähentää asiakasmääriä, mutta prosessi on melko hidas. Lastensuojelun ja sijaishuollon selvitys on meneillään ja jatkotoimista päätetään vielä ennen kesää. Perhehoitoa kehitetään edelleen sekä lyhytaikaiseksi hoidoksi että nuorten sijoituksiin. Koko perheen hoitomallia on kehitetty ja työnjakoa selkeytetty. Perhekuntoutusta järjestetään sekä pienten lasten vastaanottoyksikkö Taimelassa että Villa Jensenin yhteydessä (lapsiperhetyön työmuoto). Ostopalvelujen vähennykseen on pyritty kehittämällä omien lastensuojeluyksiköiden toimintaa erityisesti nuorten itsenäistymisvaiheessa asumisvalmennuksen kautta tukiasumiseen. Tukiasumisen määrää lisätään tarpeen mukaan käyttäen myös henkilöstölisäyksiä. Erityisesti lapsiperheiden kohdalla on lisätty ryhmätoimintoja sekä tehostettu edelleen avo- ja laitoshoidon henkilöstön joustavaa käyttöä. Matalan kynnyksen palveluja kehitetään myös nuorille osana Vatupassin toimintaa. Nuorisoryhmästä tämä toiminta ja sen työntekijä siirtyvät Vatupassiin, lisäksi sinne siirretään yksi lapsiperheiden perhetyön vakanssi sosiaalihuollosta. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun selvitys on käynnistymässä. Tehostetaan palveluohjausprosessia.

12 81, SOTELA :00 SOTE: 965/2014 Kuntien välinen sopimus Kotoutumisohjelman mukaisten kotoutumista edistävien toimintojen kustannusten jakamisesta Sotela Valmistelija Maahanmuuttajatyönjohtaja Pirjo Puolakka, puh ja sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma on hyväksytty kaikkien seudun kuntien valtuustoissa vuonna Ohjelman mukaisesti seudullista maahanmuuttotyötä on lähdetty kehittämään seuraavasti: 1) Kotkan kaupunki on palkannut palvelukseensa alkaen seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin 2) avattiin Virkaneuvo, joka on seudullisesti toimiva maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu. V Virkaneuvon molemmat palveluneuvojat saivat palkkansa hankerahoituksesta ja lähtien he toimivat Kotkan kaupungin palveluksessa. Virkaneuvon toimipiste sijaitsee Kotkan Karhulassa maahanmuuttotoimiston yhteydessä. Seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin tehtävänä on voimassa olevan kotouttamisohjelman yleinen koordinointi siten, että kotouttamisohjelmassa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Koordinaattori hoitaa verkostoyhteistyötä ja suunnittelee sekä kehittää seudullista yhteistyötä kotoutumiseen liittyvissä palveluissa. Lisäksi koordinaattori vastaa seudullisten palvelujen kustannusten toteutumisesta talousarvion mukaisesti sekä laatii raportit ja kustannusseurannan maahanmuuttotoimikunnalle, jossa kaikki kunnat ovat edustettuina. Seudullisten palvelujen kustannukset muodostuvat palkoista, henkilöstön koulutuksista, vuokrista ja muista toimintaan liittyvistä menoista. Virkaneuvon palveluneuvojat antavat sovitusti neuvontaa myös muiden sopimuskuntien alueella. Tällöin sopijaosapuolet sitoutuvat järjestämään oman kuntansa alueella tapahtuvalle ohjaus- ja neuvontapalvelulle työskentelytilan sekä maksamaan siitä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Sopimuksen valmistelun yhteydessä laskettiin kustannukset Virkaneuvon toiminnasta sekä kuntien väliset maksuosuudet, kun kaikki eteläisen Kymenlaakson kunnat osallistuvat kustannusten kattamiseen asukasluvun mukaisessa suhteessa. Kustannukset perustuvat seudulliselle kotouttamistyölle vahvistettuun käyttösuunnitelmaan. Kustannusten jako vuodelle 2014 noudattaa kuntien aiemmin neuvottelemaa linjausta. Kuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat seuraavat: Kotka ,00 Hamina ,60 Pyhtää 6 074,30 Virolahti 3 918,00 Miehikkälä 2 449,30./. Seudullisen kotoutumistyön talousarvio vuodelle 2014 Yhteistyösopimus on laadittu samaa käytäntöä noudattaen kuin alueen kuntien aikaisemmat samankaltaiset yhteistyösopimukset../. Sopimusesitys yhteistyökunnille

13 81, SOTELA :00 SOTE: 965/2014 Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää Haminan kaupungille sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnille hyväksyttäväksi liitteen mukaisen sopimuksen kotoutumisohjelman mukaisten seudullisten kotoutumista edistävien toimintojen toteuttamisesta ja kustannusten jakamisesta. Ote: Ao. kunnat Maahanmuuttotoimisto Oikaisuvaatimusohje

14 81, SOTELA :00 / Pykälän liite: 2014 seudullisen kotoutumisen budjetti 3 Toimintatuotot 2663 Seudullinen kotoutumistyö Budjetti Myyntituotot Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE S Sisäiset erät S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät TOIMINTAKATE

15 81, SOTELA :00 / Pykälän liite: Seutusopimus kotouttaminen SOPIMUS 1 (3) KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS KOTOUTUMISOHJELMAN MUKAISTEN SEUDULLISTEN KOTOUTUMISTA EDISTÄVIEN TOIMINTOJEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA OSAPUOLET Kotkan kaupunki palvelun tuottaja SOPIMUKSEN TAUSTAA Haminan kaupunki Pyhtään kunta Virolahden kunta Miehikkälän kunta Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma on hyväksytty kaikkien seudun kuntien valtuustoissa vuonna Ohjelman mukaisesti seudullista maahanmuuttotyötä on lähdetty kehittämään seuraavasti: 1) Kotkan kaupunki on palkannut palvelukseensa alkaen seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin 2) avattiin Virkaneuvo, joka on seudullisesti toimiva maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu. V Virkaneuvon molemmat palveluneuvojat saivat palkkansa hankerahoituksesta ja lähtien he toimivat Kotkan kaupungin palveluksessa. Virkaneuvon toimipiste sijaitsee Kotkan Karhulassa Maahanmuuttotoimiston yhteydessä. Seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin tehtävänä on voimassa olevan kotouttamisohjelman yleinen koordinointi siten, että kotouttamisohjelmassa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Koordinaattori hoitaa verkostoyhteistyötä ja suunnittelee sekä kehittää seudullista yhteistyötä kotoutumiseen liittyvissä palveluissa. Lisäksi koordinaattori vastaa seudullisten palvelujen kustannusten toteutumisesta talousarvion mukaisesti sekä laatii raportit ja kustannusseurannan Maahanmuuttotoimikunnalle, jossa kaikki kunnat ovat edustettuina. Seudullisten palvelujen kustannukset muodostuvat palkoista, henkilöstön koulutuksista, vuokrista ja muista toimintaan liittyvistä menoista. Virkaneuvon palveluneuvojat antavat sovitusti neuvontaa myös muiden sopimuskuntien alueella. Tällöin sopijaosapuolet sitoutuvat järjestämään oman kuntansa alueella tapahtuvalle ohjaus- ja neuvonta palvelulle työskentelytilan sekä maksamaan siitä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. SOPIMUS Kotkan kaupunki palkkaa henkilökunnan hoitamaan kotouttamisohjelmassa sovittuja seudullisia palveluja. Kaikki sopijakunnat osallistuvat palkoista ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

16 81, SOTELA :00 / Pykälän liite: Seutusopimus kotouttaminen SOPIMUS 2 (3) Seudullisten palveluiden yhteisinä kustannuksina lasketaan henkilöstön palkat sivukuluineen, työhuoneen vuokra (toimistotila Kotkassa), ITkustannukset ja puhelinkulut, matka- ja koulutuskustannukset sekä kokouskustannukset. Vuodelle 2014 kustannuksiksi on arvioitu euroa. Talousarvio ja kustannusten jako tarkistetaan vuosittain kustannusten muutoksia vastaavaksi. MAKSUPERUSTE JA MAKSUJEN PERIMINEN Maksuperusteena on vuosittainen kunnan asukasluku 1.1. Kotkan kaupunki laskuttaa muiden kuntien maksuosuudet kaksi kertaa vuodessa ja talouden toteuman mukaisesti. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun ostajan irtisanoessa sopimuksen, on muiden osapuolten neuvoteltava palvelun tuottajan johdolla sopimuksen jatkamisesta ja tehtävä uusi sopimus. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyyttä ei saada neuvottelemalla ratkaistua, se käsitellään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Tätä sopimusta on tehty viisi samansisältöistä kappaletta, kaikille sopijapuolille. / 2014 / 2014 KOTKAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Jorma Haapanen palvelujohtaja Heli Sahala sosiaalijohtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

17 81, SOTELA :00 / Pykälän liite: Seutusopimus kotouttaminen SOPIMUS 3 (3) HAMINAN KAUPUNKI PYHTÄÄN KUNTA MIEHIKKÄLÄN KUNTA (Miehikkälä ja Virolahti) / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi KOTKA Kotka

18 82, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 Aikuisten työpajatoiminnan kilpailutus Sotela Valmistelija: Työllisyyspalvelupäällikkö Eija Grönholm, puh Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Hankintajohtaja Timo Leppälahti, Seutuhankinta, puh Aikuisten työpajatoiminta kilpailutettiin ensimmäisen kerran vuonna Palveluntuottajaksi valittiin Sotek-säätiö. Säätiö tuotti vuonna 2013 pajapalvelua kahdella pajalla yht. 109 henkilölle, joista maahanmuuttajataustaisia henkilöitä oli 61 %. Pajapäiviä kertyi kpl. Ajalla muutto- ja remonttipajalla sekä tekstiilipajalla on työskennellyt yht. 61 henkilöä päivää. Vuotuinen ostopalveluhinta on tänä vuonna Kuluva vuosi on palveluntuottajalle optiovuosi. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut edellisen kilpailutuksen jälkeen noin 100 henkilöllä/kk. Monipuolisen pajatoiminnan kautta pitkäaikaistyöttömille syntyisi enemmän mahdollisuuksia tuettuun työhön. Henkilökohtaisen ohjauksen ja valmennuksen merkitystä korostetaan, koska sen on havaittu auttavan yksilöä eniten työllistymisprosessin aikana. Laatukriteerien myötä vaikutetaan myös pajatoiminnan sisältöön ja sen kautta asiakkaiden jatkosijoitusmahdollisuuksiin. Työpajatoiminnan laatukriteereille ei juuri ole säädöspohjaa. Voimassa olevat säädökset otetaan huomioon kilpailulainsäädännöstä sekä toiminnan tiloja ja työturvallisuutta koskevissa osissa. Toiminnan sisällön osalta vaatimuksissa on hyödynnetty nykyistä ostopalvelukokemusta. Laatukriteerit on esitetty muodossa, jossa ne voidaan tuottaa myös vertailutaulukoksi ja jolla ne voidaan liittää tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnössä hankinnan merkittäviä sisällöllisiä ja menettelyä koskevia määrityksiä ovat mm: palvelua tuottavan henkilöstön määrät maahanmuuttajien osuutta koskeva %-osuus asiakkaista suomenkielen ohjauksen sisällyttäminen palveluun sähköinen asiakaskohtainen raportointi (asiakastietojärjestelmä tai muu sähköinen ohjelmisto) osatarjoukset hyväksytään, samoin yhteistarjoukset tarjous voidaan hyväksyä vain osittain./. Tarjouspyyntö on liitteenä, ja JYSE-ehdot jaetaan esityslistan erillisenä liitteenä kokoukseen osallistuville. JYSE-ehdot ovat luettavissa myös valtiovarainministeriön nettisivuilta linkistä isut/ julkis/name.jsp Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä aikuisten työpajatoiminnan kilpailuttamisessa käytettävät kriteerit ja vaatimukset liitteen mukaisesti sekä käynnistää kilpailutuksen yhteistyössä Seutuhankinnan kanssa. Ote: Seutuhankinta Sosiaalijohtaja Työllisyyspalvelupäällikkö Väylän johtaja

19 82, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 Oikaisuvaatimusohje

20 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 TARJOUSPYYNTÖ Aikuisten työpajatoiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Kotkan kaupunki/työllisyyspalvelut Seutuhankinta (kilpailuttamisesta vastaava yksikkö) Mussalontie 428 F Kotka Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely: HANKINTAYKSIKKÖ Kotkan kaupunki/työllisyyspalvelut KILPAILUTTAMISESTA VASTAAVA YKSIKKÖ Seutuhankinta on Etelä-Kymenlaaksossa toimiva yhteishankintayksikkö. Sen asiakkaita ovat Haminan ja Kotkan kaupungit, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä niiden liikelaitokset ja yhtiöt, Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Pyhtään seurakunta ja Haminan seurakunta. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Aikuisten työpajatoiminta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena on aikuisten työpajatoiminta Kotkan kaupungille puitejärjestelyllä. Palvelu on tuotettava Kotkan kaupungin alueella. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon Päänimikkeistö: (Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut) Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

21 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K285 (Kotka) Hankinnan voimassaoloaika: Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella ajalle Hankinnan taustaa AIKUISTEN TYÖPAJATOIMINTA Aikuisten työpajatoiminta on työ- ja yksilövalmennusta tarjoavaa tuettua työllistämistä, joka tarjoaa kotkalaisille vuotiaille työttömille työnhakijoille yksilöllisiä palveluja ja mahdollisuuden saada tukea arjenhallinnan ja työllistyminen eri osa-alueisiin. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Työpajatoiminnassa on myös mahdollista, että esim. heikommalla kielitaidolla tai heikommilla työelämävalmiuksilla olevat henkilöt saavat mahdollisuuden valmentautua kohti työelämää. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Työpajojen menetelmiä ovat käytännön työn tekemisen ohella yksilövalmennus sekä työ- ja työhönvalmennus. Yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä työpajajakson aikana ja työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista. Työhönvalmennus on taas valmentautujan saattamista avoimille työ- tai koulutusmarkkinoille, mm. avustamalla häntä työnhaussa. Työhönvalmennus etsii myös aktiivisesti erilaisia työmahdollisuuksia paikallisista yrityksistä. TAVOITTEET Työpajatoiminnan tavoitteena on, että työtoiminnan ja siihen kiinteästi liittyvien ohjaus- ja valmennuspalvelujen avulla parannetaan pitkään työttömänä olleiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Tavoitteena on luoda yhteisö, joka toimii valmennettavien työelämävalmiuksien edistäjänä. Pajatoiminnan aikana asiakas saa ohjausta yksilöllisen suunnitelman mukaan tavoitteena asiakkaan työllistymisen edistäminen. Toimenpidevaihtoehtoina ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö ja työhönvalmennus. Tavoitteena on, että pajoilla olisi palkkatukityössä koko ajan noin 5-10 henkilöä/paja. Pajatoiminnan tulee sisältää myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suomenkielen käytännön ohjausta. TOIMINNAN SISÄLTÖ Työpajatoimintaa voidaan tarjota esim. seuraavilla pajoilla: - KEITTIÖPAJA (aterioiden ja välipalojen valmistus, tarjoilu, astiahuolto ja muu puhtaanapito, hygieniapassikoulutus, työttömien ruokala) - TEKSTIILIPAJA (vaatteiden, liinavaatteiden sekä sisustustekstiilien ompelu, korjausompelu, huonekalujen verhoilu, asujen ja asusteiden valmistus) - MUUTTO- JA REMONTTIPAJA (kiinteistönhoidon avustavat tehtävät, pienimuotoiset asuntoremontit ja korjaukset, muutto- ja kuljetuspalvelu) Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

22 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 - PUHTAANAPITO- JA VIRIKEPAJA (siivous, tekstiilihuolto, vanhusten viriketoiminta) - KÄYTÄNNÖN KIELTÄ MAAHANMUUTTAJILLE (voi olla oma paja tai erillinen palvelu), kielen oppimista käytännön työssä, päivittäisissä toiminnoissa sekä asioinnissa. Ohjaajalta ei vaadita pedagogista pätevyyttä) - KUNTOUTTAVA PAJA (pääpaino on yhteisöllisyydessä, arkirutiinien hallinnassa ja suomen kielen oppimisessa), kuntouttavalla pajalla voidaan olla työtoiminnassa 1 12 kk - SEINÄTÖN PAJA (työ ja yksilövalmennus toteutetaan yrityksessä, mutta yhteisöllinen valmennus tapahtuu palveluntuottajan järjestämissä tiloissa) - TARJOTTAVA MUU MAHDOLLINEN PAJATOIMINTA (Tarjoaja voi esittää myös muuta pajatoimintaa, joka vastaa tavoitteita ja täyttää tarjouspyynnön ehdot.) Eduksi katsotaan, mikäli pajoilla tai pajojen kautta on mahdollista suorittaa työllistymistä edistäviä näyttöjä kuten esim. hygieniapassi tai tulityökortti. Palveluntuottajat saavat pitää pajatoiminnasta mahdollisesti saamansa tulot itsellään. Työpajan asiakkaiden tulee saada sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön antamaa yksilötai ryhmävalmennusta. Valmennettavien tulee saada myös työhönvalmennusta. Vain yhtä pajaa tarjoavien osalta yksilö- ja työhönvalmennusta voi antaa sama henkilö. - Yksilövalmennus = asiakkaalle tehdään pajajakson ajalle henkilökohtainen työ- ja toimintasuunnitelma, joka dokumentoidaan ja jota seurataan. Tuottaja toimittaa dokumentit tilaajalle työtoimintajakson päättyessä. - Yleinen ryhmätoiminta = viikoittain järjestettävää, vähintään kolmen hengen ryhmässä tapahtuvaa, toistuvaa toimintaa, jonka avulla tuetaan asiakkaiden yksilö- tai työelämävalmiuksia, mm. työnhaun opastus, atk-koulutus, elämänhallinta jne. - Työhönvalmennus = asiakkaalle tehdään työpajajakson aikana yleinen henkilökohtainen tulevaisuuden suunnitelma, jonka avulla hänen mahdollisuuksiaan avoimille työ- tai koulutusmarkkinoille edistetään Tarjouksessa tulee tarjouksen välilehdellä Hankinnan kohteen tietojen syöttö kuvata pajatoiminta ja tarjouksen välilehdellä Kelpoisuusvaatimukset selvittää, kuinka työpajatoiminta sekä asiakastyö (yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennus) on tarkoitus toteuttaa. PALVELUN MÄÄRÄ Vuoden 2015 aikana ostopalvelun kokonaistavoitteena on palvelun tuottaminen vähintään 200 eri asiakkaalle, yksittäisen pajan osalta 50 asiakkaalle. - yksi henkilö voi kirjautua saman työpajan asiakkaaksi vain kerran, vaikka suorittaisi työpajalla useita eri toimenpidejaksoja - normaalisti jaksojen pituus voi vaihdella 1 6 kuukauteen/asiakas Vuoden 2015 ostopalvelun määrä ja siihen enintään käytettävissä oleva rahoitus sovitaan mennessä. ASIAKKAAT JA ASIAKKAIDEN OHJAUTUMINEN - pajojen asiakkaat ohjataan toimintaan työvoiman palvelukeskus Väylästä ja TE-toimistosta - asiakasmäärän tulee sisältää % maahanmuuttajataustaisia henkilöitä yksi tuottaja/yksi paja --> n. 30% yksi tuottaja/useampi paja --> yhteensä n. 50% jos käytännön kielitaitoa edistävä paja toteutuu, kaikki osallistujat voivat olla maahanmuuttajataustaisia henkilöitä - pajoille ohjataan ensisijaisesti kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

23 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 Työpajatoiminnan sisällön tulee vastata asiakastarpeita ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Palvelu on tuotettava kaikilta osin suomen kielellä. TARJOTTAVALLE ASIAKASPROSESSILLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET Palveluntuottaja - vastaa aikuisten työpajatoiminnan käytännön toiminnan järjestämisestä. - huolehtii työturvallisuudesta ja työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. - sitoutuu tuottamaan palvelua ympäri vuoden ilman taukoja. - huolehtii vastuuvakuutuksen sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta. - takaa riittävän ohjeistuksen, perehdytyksen ja sosiaalisen tuen työpajaan osallistuvalle henkilölle koko toimintajakson ajan. - tekee aktiivisesti työtä työtoiminnalle asetetun sekä asiakkaalle asetettujen muiden työelämätavoitteiden saavuttamiseksi. - vastaa siitä, että asiakkaalle tehdään pajajakson ajalle henkilökohtainen työ- ja toimintasuunnitelma, joka dokumentoidaan ja jota seurataan. Arvioinnissa tulee ottaa kantaa asiakkaan suoriutumiseen pajajakson aikana sekä asiakkaan jatkosijoitusmahdollisuuksiin. - sitoutuu arvioimaan ja seuraamaan asiakkaan edistymistä pajajakson aikana. Arviointi tapahtuu aina kirjallisesti. - sitoutuu antamaan asiakkaasta arvioinnit kirjallisesti kolme viikkoa ennen asiakkaan sopimuksen päättymistä. - sitoutuu toteuttamaan asiakaspalvelukyselyn kaksi kertaa vuodessa kaupungin toivomalla tavalla HENKILÖSTÖ - toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö (koulutus, työkokemus) viimeistään ennen sopimusajan alkamista - yksilö- ja ryhmävalmennuksen henkilöstöltä edellytetään sosiaali- ja terveysalan vähintään perustutkinnon tasoista koulutusta - Työvalmentajilla tulee olla työpajan toimintaa vastaava soveltuva ammatillinen tutkinto (lukuun ottamatta seinätöntä työpajaa, jolle riittää soveltuva ammatillinen perustutkinto) sekä työkokemusta vähintään kolme vuotta. Ammatillisilla pajoilla työkokemus tulee olla ko. ammattialalta. - Työhönvalmentajilla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi koulutus sekä riittävä työmarkkinoiden paikallistuntemus Edellytyksenä on, että palvelun tarjoajalla (tai palvelua tuottavalla henkilöstöllä) on aikaisempaa kokemusta joko työpajatoiminnan järjestämisestä tai maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä. Henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään, joka on yhtä aikaa toiminnassa (keskiarvotavoite): - yksilövalmentaja/ryhmävalmentaja/työhönvalmentaja 1 / työvalmentaja 1 / PALVELUN TUOTTAMISPAIKKA - palvelu on tuotettava Kotkan kaupungin alueella - pajojen sijainnin tulee olla kohtuullisesti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä (esim. bussipysäkin etäisyys, bussien vuorovälit arkipäivinä) TOIMINNAN TILAT JA LAITTEET - Tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseensa/esitettyyn pajatoimintaan sopivat. - Tilojen tulee olla riittävät suhteessa työntekijä- ja asiakasmäärään. Työhuoneessa tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa täytyy olla työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa. - Työpaikan ja työympäristön rakenteita koskevat säännökset ovat työturvallisuuslain :ssä ja henkilöstötiloista säädetään 48 :ssä. - Tarkempia määräyksiä on valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista. Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

24 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 RAPORTOINTI TOIMINNASTA JA TALOUDEN TOTEUTUMISESTA Kotkan kaupungille toimitetaan kuukausittain sähköisessä muodossa (tilaaja toimittaa sopimuskumppanille lomakepohjan sähköistä raportointia varten) tiedot seuraavista asioista: - toimenpiteessä olevien nimi, paja, mies/nainen, ikä, maahanmuuttaja/ei maahanmuuttaja, kansalaisuus, pajajakson ajankohta, toimenpide, lähettävä taho, asiakkaan status pajajakson päätyttyä (esim. työtön työnhakija, siirtynyt palkkatuelle yritykseen, aloittanut opinnot, kuntouttava työtoiminta tms.) - kooste kaikista kertyneistä pajapäivistä henkilöittäin Muu sähköinen raportointi kaupungille: - asiakkaiden itsearvioinnit pajajaksosta jakson päättyessä - tiimin arviot asiakkaan pajajaksosta jakson päättyessä TE-toimistolle - kaksi kertaa kuukaudessa ao. virkailijalle ilmoitetaan kaikkien poissaolot sekä toimitetaan kopiot mahdollisista sairauslomatodistuksista - asiakkaan arviointi (tiimi + itsearviointi) pajajakson päättyessä - todistus suoritetusta pajajaksosta Opetus- ja kulttuuriministeriölle - vuositilastot pajalaisista ja henkilöstöstä, myös koulutustaustatiedot SEURANTAKOKOUKSET Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan kaksi kertaa vuodessa tilaajan kanssa seurantakokouksiin, joissa käsiteltäviä asioita ovat suoritteiden raportointi, toiminnan laatu ja talous sekä asiakastyytyväisyys. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Menettelyllä perustetaan puitejärjestely Puitejärjestely, jossa on: Useita toimijoita Puitejärjestelyn kesto: Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista: Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Kaupunki ostaa sopimuskauden aikana työpajatoimintaa tarjouspyynnössä mainituin ehdoin talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja tarpeen mukaan. Kaupunki sijoittaa asiakkaat sopimuksen tehneille palveluntuottajille ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet (vrt. eri pajatoimintamuodot). Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

25 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007), lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010). Tarjousasiakirjat on laadittava suomen kielellä. Yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. Palveluntuottajat valitaan pajoittain, jolloin tarjouksen on oltava voimassa erikseen kunkin pajan osalta. On mahdollista, että useampi tarjoaja tekee yhteistarjouksen. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit TYÖPAJA 1 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 2 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi /paja/ kuuka usi Syötettävä Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

26 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 Kuvaus pajatoiminnasta Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 3 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 4 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 5 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 6 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa Yleiset kriteerit/tiedot /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

27 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 Hinnat on ilmoitettu alv 0 % ja ne sisältävät kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset, kuten pajatoiminnan henkilöstö-, toiminta- sekä hallintomenot. Hintojen kiinteys ja mahdolliset hinnanmuutokset tarjouspyynnön (kohta 6, Hinta ja kaupalliset ehdot) mukaisesti. Jokaisesta tarjottavasta työpajasta tehdään oma tarjous (täytetään tarjouksessa oma kohderyhmänsä). Ne kohderyhmät (työpajat 1-6), joita ei täytetä (tarjota), pitää ruksata (klikata) pois näkyvistä kohderyhmän otsikon yläpuolella olevasta ruudusta. Klikkaa tästä, jos et halua tarjota tätä ryhmää. Hinta tulee ilmoittaa, pajan nimi syöttää sekä kuvaus pajatoiminnasta liittää (ladata) tarjoukseen jokaisen tarjottavan työpajan osalta. Kuvauksen pajatoiminnasta tulee sisältää seuraavat tiedot: pajan työnimikkeet pajan työtehtävät työympäristön kuvaus (esim. käytettävät koneet ja laitteet, työ- ja sosiaalitilat) asiakkaiden vähimmäisosaamisvaatimukse t, esim. ajokortti tarvitaan osalla asiakastuen prosessi pajalla, ml. yksilö- ja työhönvalmennus yhteistyö muiden pajojen kanssa, jos toimintaa tarjotaan useammalla kuin yhdellä pajalla riskianalyysi, esim. työturvallisuusasiat. Kuvauksen perusteella arvioidaan, soveltuuko tarjottu pajatoiminta olemassa oleviin tarpeisiin. Lisäksi tarjotun työpajan kohdalla tulee ilmoittaa, mikäli pajalla/pajan kautta on mahdollisuus suorittaa työllistymistä edistäviä näyttöjä, kuten esim. hygieniapassi, tulityökortti tai muu vastaava.(kts. kohta 9 Päätöksenteon perusteet) Kyllä Kyllä Minimivaatimus Maksimivaatimus VALINNAN TÄRKEYSJÄRJESTYS 1) Tarjousvertailu/pisteytys tehdään manuaalisesti. Kts. kohta 9 Päätöksenteon perusteet. 6. Hinta ja kaupalliset ehdot HINTOJEN KIINTEYS JA MAHDOLLISET HINNANMUUTOKSET Palvelun hintojen on oltava kiinteät asti. Palveluntuottajalla on oikeus esittää hinnanmuutosta mahdolliselle optiovuodelle neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Kirjallinen Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

28 82, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö Päiväys /13 hinnanmuutosesitys tulee tehdä tilaajalle mennessä. Hinnanmuutosesityksessä on yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutoksessa vedotaan ja niiden tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan korottamiselle. Hintaa voidaan muuttaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on olennainen. Mahdolliset optiovuoden hinnanmuutokset tulevat voimaan, mikäli tilaaja on ne kirjallisesti hyväksynyt. 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Edellytämme tarjoajalta sitoutumista kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Tarjoaja sitoutuu siihen, että tarjottu työpajatoiminta tuotetaan kaikilta osin tarjouspyynnössä esitettyjen palvelulle asetettujen vaatimusten ja vastuiden mukaisesti (Hankinnan taustaa, Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset jne.). Ladattavaksi pyydetyistä selvityksistä ja todistuksista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi kyseisessä kohdassa pyydetyt tiedot ja liitteiden ei tule sisältää muuta tietoa kuin mitä asianomaisessa kohdassa pyydetään. Pyydettyjen tietojen ja selvitysten perusteella arvioidaan tarjoajan kykyä suoriutua tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamisesta. TARJOAJAN KELPOISUUS Kyllä Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Tilaajavastuulaki Tilaaja noudattaa tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). Puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien on toimitettava tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, todistukset ja selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia: Tiedot, todistukset ja selvitykset toimitetaan niistä maksuista ja rekisteröinneistä, jotka tarjoajan on suoritettava/tarjoajalla on oltava yritysmuotonsa tms. perusteella. Tarjoaja voi halutessaan liittää (lataaminen alla) ko. tiedot, todistukset ja selvitykset jo tarjoukseen. Seutuhankinta Mussalontie 428 F Kotka Puhelin Telefax Internet

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139897 Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Infrapalvelut

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014 1/7 TARJOUSPYYNTÖ H053-13 HEL 2013-005903 Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut Helsingissä 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta HILMA: Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo-/jokerivalo-opastimien hankinnasta... http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-025293/ Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 138 Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta HEL 2015-000198 T 02 08 01 00 Päätös päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat palvelukokonaisuuksittain

Lisätiedot

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2013-005356 Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Työpajatoiminta Nuori Tampere

Työpajatoiminta Nuori Tampere Työpajatoiminta 2015 Nuori2017 - Tampere Ruth Bamming - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 5.4.2017 1 Nuorten työttömyys 2006 2016* *Työttömät työnhakijat Suomessa keskimäärin kuukauden lopussa

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 24448 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKIN NASTA

PUITESOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKIN NASTA Kuopion kaupunki Puitesopimus 1(6) PUITESOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKIN NASTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Sopimuksen kohteena olevien palvelujen tilaaja (jatkossa tilaaja): Kuopion

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 8/

8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 8/ 8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 8/ 134 KOKOUSAIKA Tiistai 31.10. kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot