Työympäristö ja turvallisuusmääräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työympäristö ja turvallisuusmääräykset"

Transkriptio

1 HÄLYTYSNUMEROT PÄÄPORTTI: PAIKALLINEN HÄLYTYS: 33 HÄTÄNUMERO: 112 Työympäristö ja turvallisuusmääräykset Skoghallin tehtaan työntekijöille ja urakoitsijoille

2 Stora Enso I Sisältö Tervetuloa I Stora Ensoon HÄLYTYKSEN TEKEMINEN Sisältö Tervetuloa Skoghallin tehtaalle Onnettomuuden sattuessa Hätätilanteessa soita paikalliseen hälytysnumeroon 33 tai matkapuhelimella numeroon Tulipalon sattuessa Jos paloa ei saada heti sammumaan käytettävissä olevilla sammutusvälineillä, toimi seuraavasti: PELASTA ensin ilmeisessä vaarassa olevat. VAROITA muita uhkatilanteessa olevia. SOITA paikalliseen hälytysnumeroon 33, tai matkapuhelimella numeroon POISTU merkittyä poistumistietä pitkin. Siirry lähimpään kokoontumis paikkaan. Hälytyspuhelin Hälytyksen tekeminen 2 Tervetuloa Skoghallin tehtaalle 3 Skoghallin tehdas ja Stora Enso 4 Skoghallin tehtaan toimintapolitiikka 5 Ennen tuloasi Skoghallin tehtaalle 6 Työsuojelu ja turvallisuus 8 Vaaralliset aineet 8 Kaasu, räjähdys ja hälytykset 10 Tulityöt 12 Paloturvallisuus 12 Sähköturvallisuus 13 Virran katkaisu ja lukitus 14 Henkilönsuojaimet 15 Muita ohjeita ja määräyksiä 16 Ulkoinen ympäristö 18 Terveydenhuolto 19 Hälytysnumerot ja turvallisuuskortit 20 Omavalvonta 21 Kartat 22 Kaikki vieraamme ovat lämpimästi tervetulleita Skoghallin tehtaalle. Henkilöturvallisuus on toiminnassamme aina etusijalla. Tavoite on selvä: meidän tulee saavuttaa korkein mahdollinen turvallisuustaso niin työympäristön kuin ulkoisen ympäristön osalta loppuun asti mietittyjen rutiinien ja selkeiden sääntöjen avulla. Hyvä järjestys ja korkea ammattitaito ovat edellytykset tapaturmariskien minimoimiselle. Tässä esitteessä haluamme kertoa tärkeistä määräyksistä, joita meidän kaikkien on noudatettava turvallisuustavoitteemme saavuttamiseksi. Esitteestä löytyvät myös kysymykset, joita sinun on mietittävä ennen vierailuasi tehtaalla sekä selkeät ohjeet, miten sinun tulee toimia mahdollisten läheltä piti tilanteiden tai tapaturmien sattuessa. Tutustu esitteen sisältöön huolellisesti. Siten osaat toimia oikein, jos jotain sattuu. Löydät esitteestä lähes kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää, ja lisää kysymyksiä voit esittää yhteyshenkilöllesi. Kysy aina reilusti Muista, että tapaturmat eivät tapahdu itsestään ne aiheutetaan. Carl-Johan Albinsson Tehtaanjohtaja, Skoghallin tehdas Kun teet hälytyksen numeroon 33, vartija soittaa yleiseen hätänumeroon ja omille ensihoitajille. Vartija järjestää tarvittaessa paikalle myös tiennäyttäjän. Sijainnin kertominen Jollet osaa varmasti ilmoittaa sijaintiasi tehdessäsi hälytystä pääportille, ilmoita toimituspaikan numero, joka näkyy sinisessä tai punaisessa kyltissä tehtaan lähes jokaisella ovella. On tärkeää, että ilmoitat sekä värin että numeron! Silloin portinvartija tietää tarkalleen, missä olet. Henkilöturvallisuus on toiminnassamme aina etusijalla. Tavoite on selvä: meidän tulee saavuttaa korkein mahdollinen turvallisuustaso sekä työympäristön että ulkoisen ympäristön osalta loppuun asti mietittyjen rutiinien ja selkeiden sääntöjen avulla. 2 3

3 Stora Enso I Yritys Toimintapolitiikka I Stora Enso Skoghallin tehtaan toimintapolitiikka Stora Enson Skoghallin tehdas kehittää ja valmistaa kartonkituotteita, joista asiakkaat voivat valmistaa näyttäviä ja turvallisia pakkauksia luonnonvaroja säästäen. Tuotteiden on oltava ihmisille ja ympäristölle turvallisia tuotannossa, käytössä ja käytöstä poistettaessa. Tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutuksia käsitellään kokonaisuuden näkökulmasta. Pyrimme lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja omaa sähköntuotantoa sekä käyttämään luonnonvaroja säästeliäästi. Kestävään kehitykseen tähtäävän työmme pohjana ovat ympäristönsuojelu sekä konsernin laatimat yhteiset politiikat ja periaatteet. Työtä ohjaavat perusarvojemme mukainen avoimuus ja kokonaisvaltainen ote toimintaan. Skoghallin tehdas ja Stora Enso Skoghallin tehdas on maailman suurimpia elintarvikekartonkien valmistajia. Kehitämme ja valmistamme nestepakkauskartonkia mm. mehu-, maito- ja viinipakkauksiin sekä kuivien elintarvikkeiden pakkaukseen tarkoitettua kartonkia. Yrityksen kaikki kolme yksikköä ovat tärkeitä linkkejä tuotannossamme. Skoghallin tehdas vastaa massanvalmistuksesta ja kartongin tuotannosta, Forshagan tehtaalla kartongit päällystetään erilaisilla barriereilla eli estokerroksilla, pääasiassa polyeteenillä, ja Karlstadin tutkimuskeskus keskittyy tuotteiden kehittämiseen. Skoghallin tehtaalla tuotetaan vuosittain yli tonnia kartonkia, joka toimitetaan asiakkaille eri puolille maailmaa. Ruotsin markkinoiden osuus on 15 prosenttia ja viennin osuus 85 prosenttia. Skoghallin tehdas on integroitu kartonkitehdas, joka käyttää kartonginvalmistuksessa pääasiassa oman tehtaan tuottamaa massaa. Massalaitoksia on kaksi. Toisessa valmistetaan kemiallista sulfaattisellua ja toisessa mekaanista CTMP-massaa. Molemmat käyttävät raaka-aineena havupuuta. Kartongin pintakerrosta varten ostetaan lisäksi lyhytkuituista lehtipuumassaa. Kartonkia tuotetaan kahdella suurella kartonkikoneella. Vuonna 1977 asennettua kartonkikonetta 7 on uusittu vuosien mittaan, ja sen kapasiteetti on nykyisin tonnia vuodessa. Vuonna 1996 käynnistetty kartonkikone 8 lukeutuu maailman suurimpiin kartonkikoneisiin. Huippumodernin tuotantolinjan vuosikapasiteetti on tonnia kartonkia. Asiakaslähtöisyys Tavoitteemme on, että asiakkaamme pitävät meitä parhaana toimittajana. Tuotteidemme ja palvelujemme laadun on oltava aina kohdallaan ja toimi tusten oikea-aikaisia. Tuloksellisuus Pyrimme saamaan aikaan tuloksia tur vataksemme tulevaisuutemme. Käymme omistajiemme ja sidosryh miemme kanssa avointa keskustelua ja toimimme heidän kanssaan vuorov aikutuksessa. Pitkäjänteisyys Teemme työtä siten, että saavutamme jatkuvia parannuksia. Ihmiskeskeisyys Kaikki työntekijät vastaavat omasta työstään ja saavat tehtäviensä edellyttämän koulutuksen ja kaiken tarvitsemansa tiedon. Tavoitteemme on tarjota työntekijöillemme vetovoimainen, motivoiva ja sitouttava työympäristö, jossa vallitsee hyvä työtyytyväisyys. Skoghallin tehdas tuottaa nestepakkauskartonkia, kuivien elintarvikkeiden pakkauksiin tarkoitettua kartonkia (CKB) ja lainereita (aaltopahvin pintakerros). Kunkin tuotteen jalostusominaisuuksille, jäykkyydelle, puhtaudelle ja pinnan viimeistelylle asetetaan omat korkeat vaatimukset. Päätuotteemme nestepakkauskartonki koostuu useasta kartonkikerroksesta ja barrierista. Vastuullisuus Toimimme siten, että lakien ja muiden määräysten vaatimukset täyttyvät tai ylittyvät. Työntekijöiden turvallisuus ja omaisuusvahinkojen ehkäisy ovat linjaorganisaation vastuulla, ja ne ovat luonnollinen osa kaikkea toimintaa. Arvioimme tuotantoprosessiin ja tuotteisiin liittyvät riskit ja ympäristövaikutukset ja ehkäisemme niitä. Turvallisuus on kaikissa tilanteissa etusijalla. 4 5

4 Ennen tuloa tehtaalle I Ilmoittautuminen Ajoneuvot I Ennen tehtaalle tuloa Ennen tuloasi Skoghallin tehtaalle Ennen tuloasi Skoghallin tehtaalle sinun tulee tietää joitakin tärkeitä sääntöjä ja menettelyohjeita. Näiden määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on parantaa yhteistä työympäristöä ja varmistaa työn turvallisuus. Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö on Skoghallin tehtaan nimeämä henkilö, joka mm. huolehtii päivittäisestä yhteistyöstä kanssasi urakoitsijana. Ilmoittautuminen ja kirjallinen työlupa Ennen töiden aloittamista sinun on AINA ilmoittauduttava valvomoon/koneenkäyttäjälle. Monia töitä varten tarvitset myös kirjallisen työluvan. Työluvassa ilmoitetaan muun muassa, mitä turvavarusteita tarvitset työssäsi. Luvassa ilmoitetaan myös luvan voimassaoloaika (yleensä enintään 24 tuntia). Työluvan allekirjoittavat luvan antaja ja yksi luvan saajista. Näin toimitaan myös työn päätyttyä. Hygienia-alueet Valmistamme pakkauskartonkia pakkausteollisuuden ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Siksi osa tehtaan tiloista on luokiteltu hygienia-alueiksi: Kartonkikoneiden 7 ja 8 rullaimet Jälkikäsittely (m. kartonkikoneiden 7 ja 8 uudel leenrullaimet) PE-päällystys (Forshaga) Syysseisokin ja muiden tuotantoseisokkien aikana nämä säännöt eivät ole voimassa. Hygienia-alueille töihin tulevat urakoitsijat saavat lisätietoa yhteyshenkilöltään sekä lomakkeesta Hygieninformation för besökare och entreprenörer (Hygieniatietoa vierailijoille ja urakoitsijoille). Hygienia-alueita koskevat menettelyohjeet Ruokia ja juomia saa nauttia ainoastaan ruokasalissa ja kahvihuoneessa. Pese kädet aina käytyäsi WC:ssä, tupakoituasi, käytettyäsi nuuskaa tai käsiteltyäsi ruokaa. Vältä tuotteiden koskettamista. Sinun vastuullasi on ilmoittaa lähimmälle esimiehellesi/yhteyshenkilöllesi, jos sinulla on tai epäilet, että sinulla on haava, vamma tai jokin sairaus tai infektio, joka voi kulkeutua kartongin mukana elintarvikkeisiin. Esimerkkejä sairauksista: epäselvä ripuli, märkivä haava tai paise, salmonellainfektio, keltatauti (hepatiitti A), ameebadysenteria, shigellainfektio (punatauti). PE-päällystyksessä on käytettävä päähinettä tai hiusverkkoa. Tietyillä alueilla työvaatteissa ei saa olla ulkotaskuja eikä sisäänommeltuja nappeja. Rannekellojen ja näkyvien korujen käyttö on myös kielletty. Kulkulupa/ilmoittautuminen Tehtaalle tultaessa ja sieltä lähtiessä tulee normaalisti esittää henkilökohtainen kulkulupa. Lyhyillä vierailuilla on aina ilmoittauduttava pääportilla tai vastaanotossa. Näin alueella olevia ihmisiä voidaan ryhtyä etsimään mahdollisen evakuoinnin yhteydessä. Ikärajoitus Alle 18-vuotialla on oltava yhteyshenkilön lupa oleskella Skoghallin tehtaan alueella. Jäljempänä lisäohjeita asiasta. Ajoneuvot Lupa tehdasalueelle ajoon haetaan tehtaan työsuojeluorganisaatiolta. Yksityisautoja ei saa tuoda tehdasalueelle. Ajoluvan saaneiden huoltoautojen kuljettajien on suostuttava ajoneuvon ja kuorman tarkastukseen tehdasalueelle tullessaan ja sieltä poistuessaan. Kuljettajatodistus/ajolupa Työkoneiden, työajoneuvojen ja nosturien kuljettajilla on oltava viranomaisten vahvistama tai sopimuksella määritelty pätevyys. Skoghallin tehtaalla ainoastaan erityisen kuljettajakoulutuksen suorittaneet henkilöt saavat kuljettaa työajoneuvoja, kuten trukkeja ja pyöräkuormaajia. Lisäksi vaaditaan ajolupa, jonka saa Skoghallin tehtaan yhteyshenkilöltä. Liikennesäännöt Tieliikennesäännöt ovat voimassa tehdasalueella. Suurin sallittu ajonopeus tehdasalueella on 30 km/h. Huomioi risteävät junaraiteet ja tiet. Lastaus ja purku on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla. Entré-kortti pakollinen Kaikilta tehdasalueella työskenteleviltä edellytetään SSG:n hallinnoiman Entré-työturvallisuuskoulutuksen suorittamista. Kaikkien Skoghallin tehtaalla työskentelevien urakoitsijoiden on pidettävä mukanaan ja pyydettäessä esitettävä voimassa oleva työturvallisuuskortti. 6 7

5 Työsuojelu ja turvallisuus I Vaaralliset aineet Vaaralliset aineet I Työsuojelu ja turvallisuus Työsuojelu ja turvallisuus Työsuojelu- ja turvallisuusosiossa käsitellään joitakin Skoghallin tehtaan työsuojelu- ja turvallisuustyön tärkeitä osa-alueita. Se sisältää tietoa vaarallisista aineista, hälytysjärjestelmistä, paloturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, henkilökohtaisesta turvalukituksesta sekä henkilönsuojaimista sekä työntekijöille, urakoitsijoille ja muille tehtaalla kävijöille tarkoitettuja toimintaohjeita eri tilanteiden var- alle. Parhaiten suojelet itseäsi ja muita ottamalla selvää teollisuudenalallamme esiintyvistä riskeistä. Vaaralliset aineet Vaaralliset aineet ja kemikaalit tarkoittavat tuotteita, jotka voivat aiheuttaa terveysriskin tai palovaaran, kuormittaa ympäristöä tai vaikuttaa tuotantoon. Tehtaalla käsitellään monia erilaisia, ominaisuuksiltaan vaihtelevia kemikaaleja. Sivun alareunan taulukkoon on koottu muutama yleisesti käytettyt kemikaalit sekä niihin liittyvät riskit, oireet ja välittömät toimenpiteet altistustapauksissa. Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi tai joltakin Skoghallin tehtaan työsuojeluorganisaatioon kuuluvalta henkilöltä, jos olet epävarma jostakin asiasta. Urakoitsijoiden tulee hyvissä ajoin toimittaa yhteyshenkilölle turvallisuustiedotteet käytettävistä tai tehdasalueelle tuotavista kemikaaleista. Skoghallin tehtaan kemikaaliryhmä päättää, saako kyseistä tuotetta käyttää ja jos, niin miten. Pääsääntöisesti urakoitsijoiden tulee käyttää varastossa olevia tuotteita. Jos silmiisi on joutunut jotain haitallista ainetta Jos olet saanut jotakin haitallista ainetta silmiisi, on tärkeää huuhdella silmät välittömästi. Tehtaan vakiovarustukseen kuuluu silmäsuihku, joka täytetään jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä silmäsuihkuja ensisijaisesti. Ne sisältävät vettä ja puskuroitua keittosuolaliuosta. Huuhtele silmiä niin kauan kuin liuosta riittää. Monissa paikoissa on myös vesisuihkuja, joista tulee tavallista hanavettä. Huuhtele silmiä välittömästi vähintään 20 minuutin ajan. Aine Esiintymisalueet Riskit Välittömät toimenpiteet Natriumhydroksidi Koko tehdas Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Valko-, musta- ja viherlipeä Sulfaattisellutehdas Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Poltettu kalkki Kaustisointi, sekoittamo Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Rikihappo Happo-osasto, valkaisimo Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Vetyperoksidi Valkaisimo, CTMP Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Natriumkloraatti Happo-osasto Syövytys/räjähdysvaara Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Raakatärpätti Keittämö, haihduttamo Huimaus/räjähdysvaara Raitis ilma ja tarvittaessa happi Kaasut Ammoniakki Syöttövesilaitos, Forshaga Myrkyllistä hengitettynä Raitis ilma, huuhtelu vedellä vähintään 20 min Klooridioksidi Valkaisimo, happo-osasto Hengitysteiden vauriot Raitis ilma, lepo, tarvittaessa happi ja kloorilääke Happi Happivalkaisimo Paleltumat ja palovaara Lämmitys muulla ruumiinosalla Rikkidioksidi Happo-osasto Hengitysteiden vauriot Raitis ilma, happi, kloorilääke Rikkihappo Sulfaattisellutehdas Myrkyllinen/hengitystä lamautta Raitis ilma, tarvittaessa happi ja elvytys 8 9

6 Työsuojelu ja turvallisuus I Kaasu, räjähdys ja hälytykset Kaasu, räjähdys ja hälytykset I Työsuojelu ja turvallisuus Kaasu, räjähdys ja hälytykset Skoghallin tehtaalla ja sen viereisissä teollisuuslaitoksissa on olemassa myrkyllisten kaasujen, kuten kloorin ja ammoniakin, vuotoriski. Ihmisten suojelemiseksi altistumiselta mahdollisen vuodon sattuessa Skoghallin tehtaalle on rakennettu erityinen kaasusuoja. Sinun on tärkeää tuntea erilaiset hälytysjärjestelmät ja tietää, mitä tehdä päästäksesi turvaan. Yleinen hälytys Yleinen hälytys annetaan vaikeissa, ihmisiä ja ympäristöä uhkaavissa onnettomuustilanteissa. Hälytysmerkin lisäksi annetaan yleisölle tiedotus radion ja television välityksellä. Lisätietoa saat esitteestä Så här gör du om larmet går jonka löydät osoitteesta enso.com/about-us/mills/sweden/skoghall mill/ Documents/sevesobroschyr.pdf Sisäinen kaasuhälytys Akzo Nobelissa tai Skoghallin tehtaalla sattuvasta vuodosta ilmoitetaan hälytyssignaalilla, joka koostuu minuutin ajan toistuvista lyhyistä äänimerkeistä. Bruksgatanin pohjoispuolella olevan kaasuhälytyksen aktivoi Akzo Nobel, Bruksgatanin eteläpuolisen portinvartija. Sisäisen kaasuhälytyksen kuullessasi Siirry sisätiloihin, sulje ovet ja ikkunat Hakeudu lähimpään kaasusuojaan, jos mahdollista. Lähistöllä on lähes aina kaasusuoja. Useimmat valvomot ovat kaasusuojia. Toimi kaasusuojassa olevien ohjeiden mukaan Vaara ohi -signaali on 30 sekuntia kestävä yhtenäinen äänimerkki. Hälytys testataan maanantaisin klo Hälytys prosessitiloissa Tehdasalueen eri tiloissa on vaara altistua myrkyllisille kaasuille. Esiintyviä kaasuja voivat olla rikkivety, rikkidioksidi, klooridioksidi, ammoniakki ja nestekaasu. Riskialttiisiin tiloihin johtavien ovien vieressä on varoituskyltit ja hälyttimet. Hälytys annetaan äänimerkkinä ja vilkkuvina punaisina ja valkoisina valomerkkeinä. Hälytyksen sattuessa prosessitiloissa Älä koskaan mene sisälle rakennukseen, jossa hälytin on lauennut ja hälytysvalot vilkkuvat. Jos olet prosessitiloissa, poistu välittömästi ja siirry lähimpään kokoontumispaikkaan. Soita paikalliseen hälytysnumeroon 33. Kaasumittaus Tiloissa, joissa voi esiintyä terveydelle vaarallista tai räjähdysherkkää kaasua, on aina suoritettava kaasumittaus ja hankittava kirjallinen työlupa ennen töiden aloittamista. Räjähdysvaaralliset alueet Räjähdysvaaralliset alueet on merkitty EXkyltein. Esimerkkejä tällaisista tiloista ovat keittämä, haihduttamo ja soodakattila 5. Työskenneltäessä räjähdysvaaralliseksi luokitellussa tilassa on aina noudatettava tiloja koskevia erityisohjeita. Evakuointi- ja palohälytyksen sattuessa Kun kuulet hälytyksen, PELASTA ensin ilmeisessä vaarassa olevat. VAROITA muita uhkatilanteessa olevia. POISTU tiloista välittömästi. Palohälytyksen kuultuasi poistu koko rakennuksesta. POISTU tilasta ja siirry lähimpään kokoontumispaikkaan evakuointisuunnitelman mukaisesti. Hätävalaistus näyttää nopeimman poistumistien evakuointitilanteessa. Evakuointihälytys ja palohälytys Soodakattilan, vastapainevoimalaitoksen ja keittämön yhteydessä on erityiset evakuointihälytyslaitteet. Kuullessasi hälytyksen poistu tilasta välittömästi. Palohälytyksen soidessa on aina poistuttava rakennuksesta ja siirryttävä merkitylle kokoontumispaikalle. Kokoontumispaikka ja kaasusuoja Evakuointitilanteessa, esimerkiksi tulipalon sattuessa, siirry kokoontumispaikkaan. Kokoontumispaikat on merkitty sinisillä pisteillä sivulla olevaan karttaan Kokoontumispaikat ja kaasusuojat. Vihreät neliöt kartalla ovat kaasusuojia. Tiedot löytyvät myös tehtaalla saatavilla olevista evakuointisuunnitelmista (ks. alla). Kokoontumispaikat on merkitty vihreä-valkoisilla kylteillä. Kokoontumispaikkaan siirtyminen on tärkeää, jotta työnjohto voi varmistaa, että kaikki ovat poistuneet tiloista. Varoituskyltti Hälytysvalo Kokoontumispaikat on merkitty evakuointisuunnitelmiin 10 11

7 Työsuojelu ja turvallisuus I Tulityöt/Paloturvalllisuus Sähköturvallisuus I Työsuojelu ja turvallisuus Tulityöt Paloturvallisuus Sähköturvallisuus Tulitöillä tarkoitetaan kaikenlaista hitsausta ja leikkausta kaasun tai sähkön avulla, juottamista, kuivausta ja lämmitystä, johon käytetään liekkiä tai kuumailmapuhallusta, hiomakiekon käyttöä sekä muita töitä, joihin liittyy tulta, kuuma pinta tai kipinöitä. Tulityölupa Edellytyksinä tulitöiden suorittamiselle Skoghallin tehtaalla on Svenska Brandskyddsföreningenin järjestämän tulityökoulutuksen suorittaminen. Ennen tulitöiden aloittamista on esitettävä voimassaoleva todistus, työlupa ja kirjallinen lupa tilapäisten tulitöiden suorittamiseen. Yhteyshenkilösi järjestää sinulle tämän paloturvallisuudesta vastaavan henkilön myöntämän luvan. Palovartija Tulitöitä valvoo palovartija, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Töiden päätyttyä palovartija varmistaa, että alue on paloturvallinen ja valvoo aluetta vielä tunnin töiden päättymisestä. Jos Skoghallin tehdas ei järjestä hitsaustöiden valvontaa, on urakoitsijan vastuulla huolehtia, että valvonta tapahtuu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Hälytyksen pois/päälle kytkeminen Sammutuskalusto Paloposteja ja käsisammuttimia on eri puolilla tehdasta. Ennen töiden aloittamista sinun tulee ottaa selvää lähimmän sammutuskaluston sijainnista ja varmistaa, että osaat käyttää sitä. Palon syttyessä soita paikalliseen hälytysnumeroon 33 tai matkapuhelimella numeroon ja yritä sammuttaa palo, jos se on mahdollista. Jos palo on laaja, poistu tilasta evakuointisuunnitelmaan merkittyjen poistumisteiden kautta (ks. edellinen sivu). Yhteyshenkilö Jos sinulla on kysyttävää paloturvallisuudesta, ota yhteyttä palosuojeluinsinööriin tai -teknikkoon (ks. sivun 20 puhelinnumeroluettelo). Käyttöjännite Tehtaan verkkojännite on uusissa tiloissa normaalisti 400/230 V/50 Hz, ja järjestelmä on suoraan maadoitettu. Joissakin vanhemmissa tiloissa on 525 V/50 Hz:n verkko, joka ei ole suoraan maadoitettu. Tätä verkkoa saa käyttää vain 525/400 V muuntajan kanssa. Kiinteissä 400/230 V/50 Hz pistorasiakeskuksissa on pistorasiat 63 A, 32 A, 16 A ja 10 A. Pistorasiaa 63 A tulee käyttää ainoastaan suurella kuormituksella tai alikeskusta käytettäessä, ja alikeskuksen on oltava varustettu vikavirtasuojakytkimellä (30 ma). Muut pistorasiat on suojattu vikavirtasuojakytkimellä (30 ma). Varastokontit Konteissa olevat pistorasiat on tarkoitettu ainoastaan kontin sisällä tai välittömästi sen oven ulkopuolella suoritettavia töitä varten. Pistorasiasta saa käyttää jatkojohtoa vain yhteen konttiin. Konttien ovet on liitettävä maadoitusjohtimilla konttien teräsrunkoon. Alle 16 A:n pistorasiat on varustettava vikavirtasuojakytkimillä (30 ma). Käytettäessä tilapäisiä sähkölaitteita konttien sisällä on tehonlähteenä käytettävä pistorasia suojattava maksimissaan 30 ma:n vikavirtasuojakytkimellä. Tilapäiset sähköasennukset on suojattava mekaanisilta vaurioilta eikä niitä saa asentaa kiinteästi. Urakoitsijan sähkölaitteet Urakoitsija vastuulla on pitää omat sähkölaitteensa (alikeskukset, koneet, käsityökalut) aina sellaisessa kunnossa, että ne täyttävät voimassa olevat määräykset. Urakoitsija vastaa siitä, että laitteet on kytketty oikein käytettävälle jännitteelle. Automaattiset palohälytykset tai mahdolliset sprinklerijärjestelmät tulee kytkeä pois, jos siihen on tarvetta. Ota tällöin yhteyttä asianomaiseen vastuuhenkilöön (ks. sivun 20 puhelinnumeroluettelo). Urakoitsijan vastuulla on ilmoittaa töiden päättymisestä, jotta automaattinen palohälytys ja/tai sprinklerijärjestelmä voidaan kytkeä takaisin niin pian kuin mahdollista. Ota hyvissä ajoin selvää, missä lähin sammutuskalusto sijaitsee

8 Työsuojelu ja turvallisuus I Ahtaat tilat/henkilökohtainen turvalukitus Henkilönsuojaimet I Työsuojelu ja turvallisuus Työskentely sähköä johtavissa ahtaissa tiloissa Esimerkkejä sähköä johtavista ahtaista tiloista ovat mm. höyrykattilat ja metallisäiliöt, jotka ovat mitoitukseltaan sellaisia, että niiden sisällä korjaus- ja huoltotöitä suorittava henkilö on lähes jatkuvasti kosketuksissa ympäröiviin sähköä johtaviin osiin. Ohjeet koskevat myös suurempia, miesluukuin varustettuja säiliöitä, jos niiden sisälle asennetaan metallisia rakennustelineitä. Jos et ole varma työkohteen luokittelusta, kysy yhteyshenkilöltä tai sähköturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Sähköä johtavien ahtaiden tilojen valaistus Käsilamppu tai muu kannettava valonlähde on kytkettävä suojajännitemuuntajaan, jonka toi siojännite on enintään 50 V AC. Työkalut ja laitteet sähköä johtavissa ah taissa tiloissa Suojaeristys antaa vikavirtasuojakytkintä te hokkaamman suojan. Huom. Suojaeristettyä pistorasiaa saa käyttää ainoastaan YHDEN koneen virransyöttöön. Suojamaadoitettuja (luokka I) tai suojaeristettyjä (luokka II) sähkö työkaluja saa käyttää näissä tiloissa sillä edel lytyksellä, että ne kytketään erityiseen eristys muuntajaan. Henkilökohtainen turvalukitus Henkilökohtainen turvalukitus takaa, että laitteiden käyttö on varmasti estetty eri töiden yhteydessä. Käyttäjä lukitsee laitteen tai koneen virtakytkimen estäen virran kytkemisen. Käyttäjä huolehtii myös muusta laitteen käytöstä poistamiseen liittyvästä työstä, kuten tyhjennyksestä, paineen poistosta jne. Sinä urakoitsijana olet vastuussa siitä, että sinulla on mukanasi henkilökohtainen lukko, jolla lukitset virransyötön laitteen pääkytkimestä (tai tarvittaessa sähkökeskuksesta). Näin sinulla on avain omaan turvallisuuteesi! Henkilönsuojaimet Jokainen työntekijä on velvollinen käyttämään ohjeissa määrättyjä henkilönsuojaimia. Yleiset säännöt: Suojakypärää on käytettävä niillä paikoilla ja sellaisten töiden yhteydessä, joissa putoavat esineet voivat aiheuttaa vaaran. Massatehtaalla on aina käytettävä sekä suojakypärää että suojalaseja. Silmäsuojaimia on käytettävä, kun roiskeet tai sirpaleet aiheuttavat riskin. Kuulosuojaimia on käytettävä meluisissa kohteissa. Urakoitsijan työnantaja on velvollinen huolehtimaan tarvittavien suojavarusteiden saatavuudesta. Syövyttävien tai kuumien materiaalien kanssa työskenneltäessä on käytettävä peittäviä suojavaatteita. Ota tarvittaessa huomioon myös työluvassa mainitut vaatimukset. PE-päällystysosastolla (Forshaga) on aina käytettävä päähinettä. Sähkölaitteilla työskenneltäessä on aina käytettävä paloturvallisesta kankaasta valmistettuja suojavaatteita. Tehtaan ollessa pysähdyksissä kypäräpakko on voimassa koko tehdasalueella

9 Muita ohjeita ja määräyksiä Muita ohjeita ja määräyksiä Muita ohjeita ja määräyksiä Tässä työsuojelu- ja turvallisuusesitteessä annetaan ohjeita siitä, miten Skoghallin tehtaalla toimitaan tapaturmien välttämiseksi. Määräykset ovat pakollisia ja niitä on tärkeää noudattaa. Yhtä tärkeää on, että kiinnitämme turvallisuuteen huomiota joka päivä, opettelemme ennakoimaan toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja harjoittelemme käyttäytymistä, joka kaikin tavoin edesauttaa tapaturmien ehkäisyä. Turvalaitteet ja telineet Turvalaitteita ei saa koskaan siirtää paikoiltaan tai kytkeä pois päältä. Telineille ei saa nousta, jollei niissä ole vihreää kilpeä. Vain pätevät telineenrakentajat saavat rakentaa tai muuttaa telineitä. Tilapäisetkin lattiaan tehdyt aukot on heti peitettävä paikalleen kiinnitetyillä levyillä tai ympäröitävä aitauksella. Tarvittaessa alueelle on pystytettävä kulkuesteitä ja varoituskylttejä. Kun työ on valmis, kulkuesteet ja kyltit poistetaan. Neuvottele asiasta yhteyshenkilön kanssa. Tikkaat Käytettävien tikkaiden on oltava hyväksyttyjä ja liukuesteillä varustettuja. Kaapelitikkaita ei missään nimessä saa käyttää kiipeämiseen. VÄÄRIN Vapaat kulkutiet Letkut ja kaapelit on koottava yhteen nipuiksi ja vedettävä nk. kissanluukun läpi. Kuljetustiet ja läpikulkupaikat on pidettävä vapaina ja esteettöminä. Käytä tarvikkeiden säilytykseen ainoastaan merkittyjä säilytyspaikkoja. Letkut ja kaapelit on vedettävä siisteiksi nipuiksi, ja ne saa johtaa oviaukon kautta vain poikkeustapauksessa. Tällöin ovi on lukittava avoimeen asentoon. Muista kuitenkin, että palo-ovet on aina pidettävä suljettuina. Älä missään tapauksessa estä vapaata kulkua poistumisteille tai hätä-/silmäsuihkun, kaasusuojan, sammutuskaluston, ensiapuvarusteiden tai sähkökeskuksen luokse. OIKEIN Nosturit ja muut nostolaitteet Trukin, (konekäyttöisen) nosturin tai muun nostolaitteen käyttäminen Skoghallin tehtaalla on sallittua vain niille, jotka ovat saanet koulutuksen kyseisen laitteen käyttöön ja joilla on kirjallinen ajolupa. Ajoluvan saat yhteyshenkilöltäsi Skoghallin tehtaalta. Henkilönostimet Henkilönostimina käytetään pääsääntöisesti saksinostimia, nostolavoja tai telineitä. Nosturia tai trukkia saa poikkeustilanteissa käyttää henkilönostimina yhdessä työkorin kanssa, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että nosturi ja työkori täyttävät Arbetsmiljöverketin vaatimukset. Seuraavia työajoneuvoja ei saa käyttää henkilönostimina: pyöräkuormaajat traktorit kurottajat kaivinkoneet Tupakointia koskevat säännöt Tupakointi on sallittua sisätiloissa ainoastaan erikseen merkityissä paikoissa sekä ulkotiloissa muualla paitsi erikseen merkityissä paikoissa. Forshagan tehtaalla PEpäällystysosastolla tupakointi on kielletty lukuun ottamatta erikseen merkittyjä paikkoja. Huumaavia aineita koskevat määräykset Alkoholin ja huumausaineiden (narkoottisiksi aineiksi luokiteltujen muiden kuin lääkevalmisteiden) tuonti tehdasalueelle ja käyttö tehdasalueella on ehdottomasti kielletty. Varkauden ilmoittaminen Varusteisiin kohdistuvasta murrosta tai varkaudesta on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisille ja tehtaan turvallisuusvastaavalle. Valokuvauskielto Valokuvaus on kielletty Skoghallin tehtaalla, koska se saattaa tahattomasti laukaista joitakin laitteita

10 Ulkoinen ympäristö Työterveyshuolto Ulkoinen ympäristö siisteys ja järjestys Monet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet johtuvat epäjärjestyksestä. Siksi kaikkien on autettava pitämään paikat siisteinä. Tämä on yhtä tärkeää työpisteissä kuin henkilöstötiloissakin. Työ ei ole valmis, ennen kuin työpiste on siivottu ja kaikki tarvikkeet on palautettu paikoilleen. Kemikaalien käsittely Urakoitsijoiden tulee hyvissä ajoin toimittaa yhteyshenkilölle turvallisuustiedotteet käytettävistä tai tehdasalueelle tuotavista kemikaaleista. Skoghallin tehtaan kemikaaliryhmä päättää, saako kyseistä tuotetta käyttää ja jos, niin miten. Urakoitsijan on työn päätyttyä vietävä ylijääneet tuotteet mukanaan, ellei sopimuksesta muuta ilmene. Pääsääntöisesti tulee käyttää varastossa olevia tuotteita. Öljy- tai kemikaalivuodot on välittömästi kerättävä ja siivottava. Noudata kemikaalien varastointi-, lastaus- ja purkupaikoilla olevia ohjeita. Ympäristölle häiriötä aiheuttavat työt Jos työstä voi aiheutua häiriötä ulkoiselle ympäristölle kuten ympäristölle haitallisten aineiden päästöjä vesistöön ja/tai ilmaan tai häiritsevää melua on asiasta kerrottava yhteyshenkilölle ja toiminnalle on haettava lupaa ennen töiden aloittamista. Urakoitsijoiden on noudatettava annettuja ohjeita. Poikkeamista on aina tehtävä hälytys pääportille. Poltettava Työterveyshuolto Skoghallin tehtaalla on oma työterveyshuolto, josta saat apua akuutteihin vammoihin tai muihin vaivoihin. Työterveyshuollon aukioloajat: Arkisin Lounastauko Hakeudu hoitoon Hakeudu asiantuntevaan hoitoon, jos sinulla on pienikin vamma. Tämä on erityisen tärkeää silmä-, palo- ja syöpymävammoissa. Ensiapu Kaikissa työpisteissä on sidontatarvikkeet. Skoghallin tehtaan organisaatiossa on ensiapukoulutuksen saaneita työntekijöitä. Jätteiden lajittelu Skoghallin tehtaalla kaikki jätteet lajitellaan niiden syntypaikalla. Lajitteluastioita on eri puolilla osastoja ja teollisuusaluetta. Lisätietoa saat tarvittaessa yhteyshenkilöltäsi. Kyllä Polttokelpoinen jäte, jota ei voida lajitella syntypaikalla, pehmeä muovi, solumuovi, työvaatteet, pleksilasi. Ei Suihkepullot, puu, hitsauspuikot Astiat on merkitty eri jätejakeita varten. Noudata ohjeita heittäessäsi pois jätteitä. Kesä-elokuussa Arkisin Lounastauko Puhelin: Alanumero: Hätätilanteissa: Soita numeroon 33 Skoghallin ensiapuhenkilöillä ja työterveyshuollossa on käytössään defibrillaattori Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Nopeiden toimenpiteiden mahdollistamiseksi tapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja muut havaitut puutteet myös työympäristössä on raportoitava heti yhteishenkilölle, turvallisuusvastaavalle, työsuojeluinsinöörille tai työsuojeluvaltuutetulle

11 Yhteystiedot/Turvallisuuskortti Työsuojelu ja turvallisuus I Omavalvonta Tärkeitä yhteystietoja Puhelin Alanumero Yleinen hälytysnumero Työterveyshuolto Työsuojeluinsinööri Turvallisuusinsinööri Palosuojeluinsinööri Työpaikan pääsuojeluvaltuutettu Hälytysten poiskytkentä Skoghallin tehtaan vaihde Skoghallin pääportti Suorita aina itse tarkastukset ennen työn aloittamista Luvat, ilmoitukset ja työlupa Ennen säiliöihin, putkistoihin tai muihin laitteistoihin kohdistuvia toimenpiteitä sinun on saatava niihin lupa yhteyshenkilöltä. Ilmoittaudu aina valvomoon/koneenkäyttäjälle, joka varmistaa, että sinulla tai ryhmälläsi on ennen töiden aloittamista kirjallinen työlupa, jos sellaista edellytetään. Henkilökohtainen turvalukitus varma käynnistyksen esto Käytä aina henkilökohtaista lukkoa turvalukitusmenetelmän mukaisesti. Omavalvonta Varmista aina myös itse, että laitteet ovat paineettomia ja tyhjiä ja että ne on tarvittaessa suljettu umpilaipalla. Tee varmistukset silloinkin, kun olet jo saanut luvan töiden aloittamiselle. Tärkeitä yhteystietoja Puhelin Tärkeitä muistettavia asioita: Alanumero Yleinen hälytysnumero Työterveyshuolto Työsuojeluinsinööri Turvallisuusinsinööri Palosuojeluinsinööri Työpaikan pääsuojeluvaltuutettu Hälytysten poiskytkentä Skoghallin tehtaan vaihde Skoghallin pääportti Skoghalls Bruk Turvallisuuskortti Olemme keränneet turvallisuuskorttiin tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee tietää tullessasi Skoghallin tehtaalle. Pidä se aina mukanasi! Kaasumittaus - työlupa Jos kohteessa on terveydelle haitallisten tai räjähtävien kaasujen esiintymisen riski, on suoritettava kaasumittaus ja saatava kirjallinen työlupa ennen töiden aloittamista. Eräillä paloturvallisuusluokitelluilla alueilla on voimassa erityiset määräykset.. Hätä-/silmäsuihku Tarkista lähimmän hätä-/silmäsuihkun sijainti ennen töiden aloittamista. Evakuointitiet, kaasusuojat ja kokoontumispaikat Selvitä aina ennen töiden aloittamista tehdasalueen kartalta ulosmenoteiden, lähimmän kaasusuojan ja kokoontumispaikan sijainti. Toiminta hätätapauksissa Ota selvää, mitä hälytyksiä työpaikalla on käytössä ja miten sinun tulee kulloinkin toimia. Meille turvallisuus on aina etusijalla. Älä ota riskejä! Kaasusuoja suhtaudu kaasuhälytyksiin vakavasti. Noudata ohjeita. Ilmoittaudu valvomoon ennen prosessitiloissa tehtäviä töitä. Meillä on käytössä Työlupa ja henkilökohtainen turvalukitus. Tulitöihin tarvitaan erillinen lupa. Parhaiten varmistat turvallisuuden tekemällä omat tarkastukset ennen työn aloittamista. Ilmoita aina puutteista, läheltä piti tilanteista ja tapaturmista. Älä poista turvalaitteita eristä alue tarvittaessa. Älä tuki poistumisteitä, pääsyä hätäsuihkuille jne. Käytä hyväksyttyjä telineitä ja tikkaita. Suurin sallittu ajonopeus alueella on 30 km/h. Alkoholi ja huumaavat aineet kaikissa muodoissaan on kielletty alueella. Monissa työpisteissä on kannettavat laitteet, joita voidaan käyttää vaikeapääsyisissä kohteissa. Skoghallin tehtaalla on lähes 100 työsuojeluvaltuutettua. Tunnistat heidät vihreästä kypärästä

12 Liite I Kokoontumispaikkojen ja kaasusuojien sijainti Kokoontumispaikkojen ja kaasusuojien sijainti Skoghallin tehdas Merkkien selitykset Nestekaasulaitos Kokoontumispaikat Kaasusuoja Kaasusuoja-alue AKZO NOBEL Aitaus Rautatie Tie Rakennus Päivitetty: meter Tehdasalue A TetraPak B CP KELCO C Paloasema 2 Mittausasema 3 Tehdashotelli 4 Työterveyshuolto 6 Pääportti 7 Kuorimo 2 8 Tehdaskonttori 9 E-varasto 10 Jälkikäsittely 11 Rullapakkaamo 12 Hakevarasto sulfaattimassalle 13 KK 8 14 Kunnossapito, kartonki 15 KK 7 16 Purku 17 Rautatievarasto 18 Ajoneuvohuolto 19 Lysåsenin koulu 20 Lysåsenin ravintola 21 CTMP-tehdas 22 Varasto Pacsac 23 Vastapainevoimala 24 Siivouskeskus 25 Kunnossapitotilat 26 Polttoainevarasto 27 Hakevarasto CTMP-massalle 28 Tehdaskonttori 29 Vastaanottoasema 30 Jakeluasema 31 Kompressoriasema 32 Keskusvarasto 33 Valkaisimo 3 34 Happivalkaisimo 35 Sulfaattilaitos 36 Sulfaattikonttori/laboratorio 37 Seula-asema 38 Keskustyöpaja 39 Keittämö, lajittamo ja pesu 40 Soodakattila 43 Sähkötyöpaja 44 Säiliörakennus 45 Haihduttamo 46 Sekoittamo, meesanpoltto 47 Matalapainepumppuasema 48 Satamavarasto 49 Kuidun talteenotto 51 Happo-osasto/klooridioksidin valmistus 52 Korkeapainepumppuasema, vedenpuhdistamo 53 Valvomo 54 Öljysäiliöt 55 Hiililaituri 22 23

13 Turvallisuuden takaa vahva organisaatio Skoghallin tehtaalla on oma työsuojelu- ja turvallisuusasioita hoitava organisaatio. Tehtaalla työskentelee lähes 100 työsuojeluvaltuutettua heidät on helppo tunnistaa vihreästä kypärästä jotka ovat suorittaneet erityisen työsuojelu- ja turvallisuuskoulutuksen. Myös kaikilta esimiehiltä edellytetään koulutuksen suorittamista. Tavoitteemme on kova. Olemme tyytyväisiä vasta, kun kaikki sairauspoissaoloihin johtavat tapaturmat saadaan eliminoitua. Saavutamme tavoitteen vain tekemällä yhteistyötä. Vasta kun kaikki Skoghallin tehtaalla työskentelevät ovat tietoisia turvallisuusasioista voimme luoda turvallisen työpaikan. Kiitos etukäteen, että otat turvallisuusnäkökohdat huomioon! Stora Enso Packaging Skoghalls Bruk, Box 501 SE Skoghall Tel: +46 (0) PREFERENS/ Paino: Knappen

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Imatran tehtaiden kulunvalvonnan muutos. OHJE: Kulkulupapyyntö tehtaalle

Imatran tehtaiden kulunvalvonnan muutos. OHJE: Kulkulupapyyntö tehtaalle Imatran tehtaiden kulunvalvonnan muutos OHJE: Kulkulupapyyntö tehtaalle Yleistietoa muutoksesta Kulunvalvonnan parantamisen myötä myös kulkutunnisteet uusiutuvat: Tällä hetkellä käytössä olevat harmaat

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

COPPER ANTI-SEIZE. Valumispiste -- Maksimi lämpötila 1200 C

COPPER ANTI-SEIZE. Valumispiste -- Maksimi lämpötila 1200 C COPPER ANTI-SEIZE TUOTEKUVAUS COPPER ANTI-SEIZE on korkeita lämpötiloja kestävä erikoisrasva, joka antaa optimaalisen ja pysyvän suojan korroosiota, eroosiota, hapettumista ja pintojen kiinnitarttumista

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden Sähköposti safety_data_sheet@scania.com

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Urakoitsijaturvallisuus

Urakoitsijaturvallisuus Urakoitsijaturvallisuus TYÖTERVEYTTÄ JA -TURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Sisällys Urakoitsijaturvallisuus... 1 1. Johdanto... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Soveltamisala... 2 4. Määritelmät... 3 5. Yhtiön

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot