Työympäristö ja turvallisuusmääräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työympäristö ja turvallisuusmääräykset"

Transkriptio

1 HÄLYTYSNUMEROT PÄÄPORTTI: PAIKALLINEN HÄLYTYS: 33 HÄTÄNUMERO: 112 Työympäristö ja turvallisuusmääräykset Skoghallin tehtaan työntekijöille ja urakoitsijoille

2 Stora Enso I Sisältö Tervetuloa I Stora Ensoon HÄLYTYKSEN TEKEMINEN Sisältö Tervetuloa Skoghallin tehtaalle Onnettomuuden sattuessa Hätätilanteessa soita paikalliseen hälytysnumeroon 33 tai matkapuhelimella numeroon Tulipalon sattuessa Jos paloa ei saada heti sammumaan käytettävissä olevilla sammutusvälineillä, toimi seuraavasti: PELASTA ensin ilmeisessä vaarassa olevat. VAROITA muita uhkatilanteessa olevia. SOITA paikalliseen hälytysnumeroon 33, tai matkapuhelimella numeroon POISTU merkittyä poistumistietä pitkin. Siirry lähimpään kokoontumis paikkaan. Hälytyspuhelin Hälytyksen tekeminen 2 Tervetuloa Skoghallin tehtaalle 3 Skoghallin tehdas ja Stora Enso 4 Skoghallin tehtaan toimintapolitiikka 5 Ennen tuloasi Skoghallin tehtaalle 6 Työsuojelu ja turvallisuus 8 Vaaralliset aineet 8 Kaasu, räjähdys ja hälytykset 10 Tulityöt 12 Paloturvallisuus 12 Sähköturvallisuus 13 Virran katkaisu ja lukitus 14 Henkilönsuojaimet 15 Muita ohjeita ja määräyksiä 16 Ulkoinen ympäristö 18 Terveydenhuolto 19 Hälytysnumerot ja turvallisuuskortit 20 Omavalvonta 21 Kartat 22 Kaikki vieraamme ovat lämpimästi tervetulleita Skoghallin tehtaalle. Henkilöturvallisuus on toiminnassamme aina etusijalla. Tavoite on selvä: meidän tulee saavuttaa korkein mahdollinen turvallisuustaso niin työympäristön kuin ulkoisen ympäristön osalta loppuun asti mietittyjen rutiinien ja selkeiden sääntöjen avulla. Hyvä järjestys ja korkea ammattitaito ovat edellytykset tapaturmariskien minimoimiselle. Tässä esitteessä haluamme kertoa tärkeistä määräyksistä, joita meidän kaikkien on noudatettava turvallisuustavoitteemme saavuttamiseksi. Esitteestä löytyvät myös kysymykset, joita sinun on mietittävä ennen vierailuasi tehtaalla sekä selkeät ohjeet, miten sinun tulee toimia mahdollisten läheltä piti tilanteiden tai tapaturmien sattuessa. Tutustu esitteen sisältöön huolellisesti. Siten osaat toimia oikein, jos jotain sattuu. Löydät esitteestä lähes kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää, ja lisää kysymyksiä voit esittää yhteyshenkilöllesi. Kysy aina reilusti Muista, että tapaturmat eivät tapahdu itsestään ne aiheutetaan. Carl-Johan Albinsson Tehtaanjohtaja, Skoghallin tehdas Kun teet hälytyksen numeroon 33, vartija soittaa yleiseen hätänumeroon ja omille ensihoitajille. Vartija järjestää tarvittaessa paikalle myös tiennäyttäjän. Sijainnin kertominen Jollet osaa varmasti ilmoittaa sijaintiasi tehdessäsi hälytystä pääportille, ilmoita toimituspaikan numero, joka näkyy sinisessä tai punaisessa kyltissä tehtaan lähes jokaisella ovella. On tärkeää, että ilmoitat sekä värin että numeron! Silloin portinvartija tietää tarkalleen, missä olet. Henkilöturvallisuus on toiminnassamme aina etusijalla. Tavoite on selvä: meidän tulee saavuttaa korkein mahdollinen turvallisuustaso sekä työympäristön että ulkoisen ympäristön osalta loppuun asti mietittyjen rutiinien ja selkeiden sääntöjen avulla. 2 3

3 Stora Enso I Yritys Toimintapolitiikka I Stora Enso Skoghallin tehtaan toimintapolitiikka Stora Enson Skoghallin tehdas kehittää ja valmistaa kartonkituotteita, joista asiakkaat voivat valmistaa näyttäviä ja turvallisia pakkauksia luonnonvaroja säästäen. Tuotteiden on oltava ihmisille ja ympäristölle turvallisia tuotannossa, käytössä ja käytöstä poistettaessa. Tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutuksia käsitellään kokonaisuuden näkökulmasta. Pyrimme lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja omaa sähköntuotantoa sekä käyttämään luonnonvaroja säästeliäästi. Kestävään kehitykseen tähtäävän työmme pohjana ovat ympäristönsuojelu sekä konsernin laatimat yhteiset politiikat ja periaatteet. Työtä ohjaavat perusarvojemme mukainen avoimuus ja kokonaisvaltainen ote toimintaan. Skoghallin tehdas ja Stora Enso Skoghallin tehdas on maailman suurimpia elintarvikekartonkien valmistajia. Kehitämme ja valmistamme nestepakkauskartonkia mm. mehu-, maito- ja viinipakkauksiin sekä kuivien elintarvikkeiden pakkaukseen tarkoitettua kartonkia. Yrityksen kaikki kolme yksikköä ovat tärkeitä linkkejä tuotannossamme. Skoghallin tehdas vastaa massanvalmistuksesta ja kartongin tuotannosta, Forshagan tehtaalla kartongit päällystetään erilaisilla barriereilla eli estokerroksilla, pääasiassa polyeteenillä, ja Karlstadin tutkimuskeskus keskittyy tuotteiden kehittämiseen. Skoghallin tehtaalla tuotetaan vuosittain yli tonnia kartonkia, joka toimitetaan asiakkaille eri puolille maailmaa. Ruotsin markkinoiden osuus on 15 prosenttia ja viennin osuus 85 prosenttia. Skoghallin tehdas on integroitu kartonkitehdas, joka käyttää kartonginvalmistuksessa pääasiassa oman tehtaan tuottamaa massaa. Massalaitoksia on kaksi. Toisessa valmistetaan kemiallista sulfaattisellua ja toisessa mekaanista CTMP-massaa. Molemmat käyttävät raaka-aineena havupuuta. Kartongin pintakerrosta varten ostetaan lisäksi lyhytkuituista lehtipuumassaa. Kartonkia tuotetaan kahdella suurella kartonkikoneella. Vuonna 1977 asennettua kartonkikonetta 7 on uusittu vuosien mittaan, ja sen kapasiteetti on nykyisin tonnia vuodessa. Vuonna 1996 käynnistetty kartonkikone 8 lukeutuu maailman suurimpiin kartonkikoneisiin. Huippumodernin tuotantolinjan vuosikapasiteetti on tonnia kartonkia. Asiakaslähtöisyys Tavoitteemme on, että asiakkaamme pitävät meitä parhaana toimittajana. Tuotteidemme ja palvelujemme laadun on oltava aina kohdallaan ja toimi tusten oikea-aikaisia. Tuloksellisuus Pyrimme saamaan aikaan tuloksia tur vataksemme tulevaisuutemme. Käymme omistajiemme ja sidosryh miemme kanssa avointa keskustelua ja toimimme heidän kanssaan vuorov aikutuksessa. Pitkäjänteisyys Teemme työtä siten, että saavutamme jatkuvia parannuksia. Ihmiskeskeisyys Kaikki työntekijät vastaavat omasta työstään ja saavat tehtäviensä edellyttämän koulutuksen ja kaiken tarvitsemansa tiedon. Tavoitteemme on tarjota työntekijöillemme vetovoimainen, motivoiva ja sitouttava työympäristö, jossa vallitsee hyvä työtyytyväisyys. Skoghallin tehdas tuottaa nestepakkauskartonkia, kuivien elintarvikkeiden pakkauksiin tarkoitettua kartonkia (CKB) ja lainereita (aaltopahvin pintakerros). Kunkin tuotteen jalostusominaisuuksille, jäykkyydelle, puhtaudelle ja pinnan viimeistelylle asetetaan omat korkeat vaatimukset. Päätuotteemme nestepakkauskartonki koostuu useasta kartonkikerroksesta ja barrierista. Vastuullisuus Toimimme siten, että lakien ja muiden määräysten vaatimukset täyttyvät tai ylittyvät. Työntekijöiden turvallisuus ja omaisuusvahinkojen ehkäisy ovat linjaorganisaation vastuulla, ja ne ovat luonnollinen osa kaikkea toimintaa. Arvioimme tuotantoprosessiin ja tuotteisiin liittyvät riskit ja ympäristövaikutukset ja ehkäisemme niitä. Turvallisuus on kaikissa tilanteissa etusijalla. 4 5

4 Ennen tuloa tehtaalle I Ilmoittautuminen Ajoneuvot I Ennen tehtaalle tuloa Ennen tuloasi Skoghallin tehtaalle Ennen tuloasi Skoghallin tehtaalle sinun tulee tietää joitakin tärkeitä sääntöjä ja menettelyohjeita. Näiden määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on parantaa yhteistä työympäristöä ja varmistaa työn turvallisuus. Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö on Skoghallin tehtaan nimeämä henkilö, joka mm. huolehtii päivittäisestä yhteistyöstä kanssasi urakoitsijana. Ilmoittautuminen ja kirjallinen työlupa Ennen töiden aloittamista sinun on AINA ilmoittauduttava valvomoon/koneenkäyttäjälle. Monia töitä varten tarvitset myös kirjallisen työluvan. Työluvassa ilmoitetaan muun muassa, mitä turvavarusteita tarvitset työssäsi. Luvassa ilmoitetaan myös luvan voimassaoloaika (yleensä enintään 24 tuntia). Työluvan allekirjoittavat luvan antaja ja yksi luvan saajista. Näin toimitaan myös työn päätyttyä. Hygienia-alueet Valmistamme pakkauskartonkia pakkausteollisuuden ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Siksi osa tehtaan tiloista on luokiteltu hygienia-alueiksi: Kartonkikoneiden 7 ja 8 rullaimet Jälkikäsittely (m. kartonkikoneiden 7 ja 8 uudel leenrullaimet) PE-päällystys (Forshaga) Syysseisokin ja muiden tuotantoseisokkien aikana nämä säännöt eivät ole voimassa. Hygienia-alueille töihin tulevat urakoitsijat saavat lisätietoa yhteyshenkilöltään sekä lomakkeesta Hygieninformation för besökare och entreprenörer (Hygieniatietoa vierailijoille ja urakoitsijoille). Hygienia-alueita koskevat menettelyohjeet Ruokia ja juomia saa nauttia ainoastaan ruokasalissa ja kahvihuoneessa. Pese kädet aina käytyäsi WC:ssä, tupakoituasi, käytettyäsi nuuskaa tai käsiteltyäsi ruokaa. Vältä tuotteiden koskettamista. Sinun vastuullasi on ilmoittaa lähimmälle esimiehellesi/yhteyshenkilöllesi, jos sinulla on tai epäilet, että sinulla on haava, vamma tai jokin sairaus tai infektio, joka voi kulkeutua kartongin mukana elintarvikkeisiin. Esimerkkejä sairauksista: epäselvä ripuli, märkivä haava tai paise, salmonellainfektio, keltatauti (hepatiitti A), ameebadysenteria, shigellainfektio (punatauti). PE-päällystyksessä on käytettävä päähinettä tai hiusverkkoa. Tietyillä alueilla työvaatteissa ei saa olla ulkotaskuja eikä sisäänommeltuja nappeja. Rannekellojen ja näkyvien korujen käyttö on myös kielletty. Kulkulupa/ilmoittautuminen Tehtaalle tultaessa ja sieltä lähtiessä tulee normaalisti esittää henkilökohtainen kulkulupa. Lyhyillä vierailuilla on aina ilmoittauduttava pääportilla tai vastaanotossa. Näin alueella olevia ihmisiä voidaan ryhtyä etsimään mahdollisen evakuoinnin yhteydessä. Ikärajoitus Alle 18-vuotialla on oltava yhteyshenkilön lupa oleskella Skoghallin tehtaan alueella. Jäljempänä lisäohjeita asiasta. Ajoneuvot Lupa tehdasalueelle ajoon haetaan tehtaan työsuojeluorganisaatiolta. Yksityisautoja ei saa tuoda tehdasalueelle. Ajoluvan saaneiden huoltoautojen kuljettajien on suostuttava ajoneuvon ja kuorman tarkastukseen tehdasalueelle tullessaan ja sieltä poistuessaan. Kuljettajatodistus/ajolupa Työkoneiden, työajoneuvojen ja nosturien kuljettajilla on oltava viranomaisten vahvistama tai sopimuksella määritelty pätevyys. Skoghallin tehtaalla ainoastaan erityisen kuljettajakoulutuksen suorittaneet henkilöt saavat kuljettaa työajoneuvoja, kuten trukkeja ja pyöräkuormaajia. Lisäksi vaaditaan ajolupa, jonka saa Skoghallin tehtaan yhteyshenkilöltä. Liikennesäännöt Tieliikennesäännöt ovat voimassa tehdasalueella. Suurin sallittu ajonopeus tehdasalueella on 30 km/h. Huomioi risteävät junaraiteet ja tiet. Lastaus ja purku on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla. Entré-kortti pakollinen Kaikilta tehdasalueella työskenteleviltä edellytetään SSG:n hallinnoiman Entré-työturvallisuuskoulutuksen suorittamista. Kaikkien Skoghallin tehtaalla työskentelevien urakoitsijoiden on pidettävä mukanaan ja pyydettäessä esitettävä voimassa oleva työturvallisuuskortti. 6 7

5 Työsuojelu ja turvallisuus I Vaaralliset aineet Vaaralliset aineet I Työsuojelu ja turvallisuus Työsuojelu ja turvallisuus Työsuojelu- ja turvallisuusosiossa käsitellään joitakin Skoghallin tehtaan työsuojelu- ja turvallisuustyön tärkeitä osa-alueita. Se sisältää tietoa vaarallisista aineista, hälytysjärjestelmistä, paloturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, henkilökohtaisesta turvalukituksesta sekä henkilönsuojaimista sekä työntekijöille, urakoitsijoille ja muille tehtaalla kävijöille tarkoitettuja toimintaohjeita eri tilanteiden var- alle. Parhaiten suojelet itseäsi ja muita ottamalla selvää teollisuudenalallamme esiintyvistä riskeistä. Vaaralliset aineet Vaaralliset aineet ja kemikaalit tarkoittavat tuotteita, jotka voivat aiheuttaa terveysriskin tai palovaaran, kuormittaa ympäristöä tai vaikuttaa tuotantoon. Tehtaalla käsitellään monia erilaisia, ominaisuuksiltaan vaihtelevia kemikaaleja. Sivun alareunan taulukkoon on koottu muutama yleisesti käytettyt kemikaalit sekä niihin liittyvät riskit, oireet ja välittömät toimenpiteet altistustapauksissa. Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi tai joltakin Skoghallin tehtaan työsuojeluorganisaatioon kuuluvalta henkilöltä, jos olet epävarma jostakin asiasta. Urakoitsijoiden tulee hyvissä ajoin toimittaa yhteyshenkilölle turvallisuustiedotteet käytettävistä tai tehdasalueelle tuotavista kemikaaleista. Skoghallin tehtaan kemikaaliryhmä päättää, saako kyseistä tuotetta käyttää ja jos, niin miten. Pääsääntöisesti urakoitsijoiden tulee käyttää varastossa olevia tuotteita. Jos silmiisi on joutunut jotain haitallista ainetta Jos olet saanut jotakin haitallista ainetta silmiisi, on tärkeää huuhdella silmät välittömästi. Tehtaan vakiovarustukseen kuuluu silmäsuihku, joka täytetään jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä silmäsuihkuja ensisijaisesti. Ne sisältävät vettä ja puskuroitua keittosuolaliuosta. Huuhtele silmiä niin kauan kuin liuosta riittää. Monissa paikoissa on myös vesisuihkuja, joista tulee tavallista hanavettä. Huuhtele silmiä välittömästi vähintään 20 minuutin ajan. Aine Esiintymisalueet Riskit Välittömät toimenpiteet Natriumhydroksidi Koko tehdas Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Valko-, musta- ja viherlipeä Sulfaattisellutehdas Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Poltettu kalkki Kaustisointi, sekoittamo Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Rikihappo Happo-osasto, valkaisimo Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Vetyperoksidi Valkaisimo, CTMP Syövytys Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Natriumkloraatti Happo-osasto Syövytys/räjähdysvaara Huuhtelu vedellä vähintään 20 min Raakatärpätti Keittämö, haihduttamo Huimaus/räjähdysvaara Raitis ilma ja tarvittaessa happi Kaasut Ammoniakki Syöttövesilaitos, Forshaga Myrkyllistä hengitettynä Raitis ilma, huuhtelu vedellä vähintään 20 min Klooridioksidi Valkaisimo, happo-osasto Hengitysteiden vauriot Raitis ilma, lepo, tarvittaessa happi ja kloorilääke Happi Happivalkaisimo Paleltumat ja palovaara Lämmitys muulla ruumiinosalla Rikkidioksidi Happo-osasto Hengitysteiden vauriot Raitis ilma, happi, kloorilääke Rikkihappo Sulfaattisellutehdas Myrkyllinen/hengitystä lamautta Raitis ilma, tarvittaessa happi ja elvytys 8 9

6 Työsuojelu ja turvallisuus I Kaasu, räjähdys ja hälytykset Kaasu, räjähdys ja hälytykset I Työsuojelu ja turvallisuus Kaasu, räjähdys ja hälytykset Skoghallin tehtaalla ja sen viereisissä teollisuuslaitoksissa on olemassa myrkyllisten kaasujen, kuten kloorin ja ammoniakin, vuotoriski. Ihmisten suojelemiseksi altistumiselta mahdollisen vuodon sattuessa Skoghallin tehtaalle on rakennettu erityinen kaasusuoja. Sinun on tärkeää tuntea erilaiset hälytysjärjestelmät ja tietää, mitä tehdä päästäksesi turvaan. Yleinen hälytys Yleinen hälytys annetaan vaikeissa, ihmisiä ja ympäristöä uhkaavissa onnettomuustilanteissa. Hälytysmerkin lisäksi annetaan yleisölle tiedotus radion ja television välityksellä. Lisätietoa saat esitteestä Så här gör du om larmet går jonka löydät osoitteesta enso.com/about-us/mills/sweden/skoghall mill/ Documents/sevesobroschyr.pdf Sisäinen kaasuhälytys Akzo Nobelissa tai Skoghallin tehtaalla sattuvasta vuodosta ilmoitetaan hälytyssignaalilla, joka koostuu minuutin ajan toistuvista lyhyistä äänimerkeistä. Bruksgatanin pohjoispuolella olevan kaasuhälytyksen aktivoi Akzo Nobel, Bruksgatanin eteläpuolisen portinvartija. Sisäisen kaasuhälytyksen kuullessasi Siirry sisätiloihin, sulje ovet ja ikkunat Hakeudu lähimpään kaasusuojaan, jos mahdollista. Lähistöllä on lähes aina kaasusuoja. Useimmat valvomot ovat kaasusuojia. Toimi kaasusuojassa olevien ohjeiden mukaan Vaara ohi -signaali on 30 sekuntia kestävä yhtenäinen äänimerkki. Hälytys testataan maanantaisin klo Hälytys prosessitiloissa Tehdasalueen eri tiloissa on vaara altistua myrkyllisille kaasuille. Esiintyviä kaasuja voivat olla rikkivety, rikkidioksidi, klooridioksidi, ammoniakki ja nestekaasu. Riskialttiisiin tiloihin johtavien ovien vieressä on varoituskyltit ja hälyttimet. Hälytys annetaan äänimerkkinä ja vilkkuvina punaisina ja valkoisina valomerkkeinä. Hälytyksen sattuessa prosessitiloissa Älä koskaan mene sisälle rakennukseen, jossa hälytin on lauennut ja hälytysvalot vilkkuvat. Jos olet prosessitiloissa, poistu välittömästi ja siirry lähimpään kokoontumispaikkaan. Soita paikalliseen hälytysnumeroon 33. Kaasumittaus Tiloissa, joissa voi esiintyä terveydelle vaarallista tai räjähdysherkkää kaasua, on aina suoritettava kaasumittaus ja hankittava kirjallinen työlupa ennen töiden aloittamista. Räjähdysvaaralliset alueet Räjähdysvaaralliset alueet on merkitty EXkyltein. Esimerkkejä tällaisista tiloista ovat keittämä, haihduttamo ja soodakattila 5. Työskenneltäessä räjähdysvaaralliseksi luokitellussa tilassa on aina noudatettava tiloja koskevia erityisohjeita. Evakuointi- ja palohälytyksen sattuessa Kun kuulet hälytyksen, PELASTA ensin ilmeisessä vaarassa olevat. VAROITA muita uhkatilanteessa olevia. POISTU tiloista välittömästi. Palohälytyksen kuultuasi poistu koko rakennuksesta. POISTU tilasta ja siirry lähimpään kokoontumispaikkaan evakuointisuunnitelman mukaisesti. Hätävalaistus näyttää nopeimman poistumistien evakuointitilanteessa. Evakuointihälytys ja palohälytys Soodakattilan, vastapainevoimalaitoksen ja keittämön yhteydessä on erityiset evakuointihälytyslaitteet. Kuullessasi hälytyksen poistu tilasta välittömästi. Palohälytyksen soidessa on aina poistuttava rakennuksesta ja siirryttävä merkitylle kokoontumispaikalle. Kokoontumispaikka ja kaasusuoja Evakuointitilanteessa, esimerkiksi tulipalon sattuessa, siirry kokoontumispaikkaan. Kokoontumispaikat on merkitty sinisillä pisteillä sivulla olevaan karttaan Kokoontumispaikat ja kaasusuojat. Vihreät neliöt kartalla ovat kaasusuojia. Tiedot löytyvät myös tehtaalla saatavilla olevista evakuointisuunnitelmista (ks. alla). Kokoontumispaikat on merkitty vihreä-valkoisilla kylteillä. Kokoontumispaikkaan siirtyminen on tärkeää, jotta työnjohto voi varmistaa, että kaikki ovat poistuneet tiloista. Varoituskyltti Hälytysvalo Kokoontumispaikat on merkitty evakuointisuunnitelmiin 10 11

7 Työsuojelu ja turvallisuus I Tulityöt/Paloturvalllisuus Sähköturvallisuus I Työsuojelu ja turvallisuus Tulityöt Paloturvallisuus Sähköturvallisuus Tulitöillä tarkoitetaan kaikenlaista hitsausta ja leikkausta kaasun tai sähkön avulla, juottamista, kuivausta ja lämmitystä, johon käytetään liekkiä tai kuumailmapuhallusta, hiomakiekon käyttöä sekä muita töitä, joihin liittyy tulta, kuuma pinta tai kipinöitä. Tulityölupa Edellytyksinä tulitöiden suorittamiselle Skoghallin tehtaalla on Svenska Brandskyddsföreningenin järjestämän tulityökoulutuksen suorittaminen. Ennen tulitöiden aloittamista on esitettävä voimassaoleva todistus, työlupa ja kirjallinen lupa tilapäisten tulitöiden suorittamiseen. Yhteyshenkilösi järjestää sinulle tämän paloturvallisuudesta vastaavan henkilön myöntämän luvan. Palovartija Tulitöitä valvoo palovartija, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Töiden päätyttyä palovartija varmistaa, että alue on paloturvallinen ja valvoo aluetta vielä tunnin töiden päättymisestä. Jos Skoghallin tehdas ei järjestä hitsaustöiden valvontaa, on urakoitsijan vastuulla huolehtia, että valvonta tapahtuu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Hälytyksen pois/päälle kytkeminen Sammutuskalusto Paloposteja ja käsisammuttimia on eri puolilla tehdasta. Ennen töiden aloittamista sinun tulee ottaa selvää lähimmän sammutuskaluston sijainnista ja varmistaa, että osaat käyttää sitä. Palon syttyessä soita paikalliseen hälytysnumeroon 33 tai matkapuhelimella numeroon ja yritä sammuttaa palo, jos se on mahdollista. Jos palo on laaja, poistu tilasta evakuointisuunnitelmaan merkittyjen poistumisteiden kautta (ks. edellinen sivu). Yhteyshenkilö Jos sinulla on kysyttävää paloturvallisuudesta, ota yhteyttä palosuojeluinsinööriin tai -teknikkoon (ks. sivun 20 puhelinnumeroluettelo). Käyttöjännite Tehtaan verkkojännite on uusissa tiloissa normaalisti 400/230 V/50 Hz, ja järjestelmä on suoraan maadoitettu. Joissakin vanhemmissa tiloissa on 525 V/50 Hz:n verkko, joka ei ole suoraan maadoitettu. Tätä verkkoa saa käyttää vain 525/400 V muuntajan kanssa. Kiinteissä 400/230 V/50 Hz pistorasiakeskuksissa on pistorasiat 63 A, 32 A, 16 A ja 10 A. Pistorasiaa 63 A tulee käyttää ainoastaan suurella kuormituksella tai alikeskusta käytettäessä, ja alikeskuksen on oltava varustettu vikavirtasuojakytkimellä (30 ma). Muut pistorasiat on suojattu vikavirtasuojakytkimellä (30 ma). Varastokontit Konteissa olevat pistorasiat on tarkoitettu ainoastaan kontin sisällä tai välittömästi sen oven ulkopuolella suoritettavia töitä varten. Pistorasiasta saa käyttää jatkojohtoa vain yhteen konttiin. Konttien ovet on liitettävä maadoitusjohtimilla konttien teräsrunkoon. Alle 16 A:n pistorasiat on varustettava vikavirtasuojakytkimillä (30 ma). Käytettäessä tilapäisiä sähkölaitteita konttien sisällä on tehonlähteenä käytettävä pistorasia suojattava maksimissaan 30 ma:n vikavirtasuojakytkimellä. Tilapäiset sähköasennukset on suojattava mekaanisilta vaurioilta eikä niitä saa asentaa kiinteästi. Urakoitsijan sähkölaitteet Urakoitsija vastuulla on pitää omat sähkölaitteensa (alikeskukset, koneet, käsityökalut) aina sellaisessa kunnossa, että ne täyttävät voimassa olevat määräykset. Urakoitsija vastaa siitä, että laitteet on kytketty oikein käytettävälle jännitteelle. Automaattiset palohälytykset tai mahdolliset sprinklerijärjestelmät tulee kytkeä pois, jos siihen on tarvetta. Ota tällöin yhteyttä asianomaiseen vastuuhenkilöön (ks. sivun 20 puhelinnumeroluettelo). Urakoitsijan vastuulla on ilmoittaa töiden päättymisestä, jotta automaattinen palohälytys ja/tai sprinklerijärjestelmä voidaan kytkeä takaisin niin pian kuin mahdollista. Ota hyvissä ajoin selvää, missä lähin sammutuskalusto sijaitsee

8 Työsuojelu ja turvallisuus I Ahtaat tilat/henkilökohtainen turvalukitus Henkilönsuojaimet I Työsuojelu ja turvallisuus Työskentely sähköä johtavissa ahtaissa tiloissa Esimerkkejä sähköä johtavista ahtaista tiloista ovat mm. höyrykattilat ja metallisäiliöt, jotka ovat mitoitukseltaan sellaisia, että niiden sisällä korjaus- ja huoltotöitä suorittava henkilö on lähes jatkuvasti kosketuksissa ympäröiviin sähköä johtaviin osiin. Ohjeet koskevat myös suurempia, miesluukuin varustettuja säiliöitä, jos niiden sisälle asennetaan metallisia rakennustelineitä. Jos et ole varma työkohteen luokittelusta, kysy yhteyshenkilöltä tai sähköturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Sähköä johtavien ahtaiden tilojen valaistus Käsilamppu tai muu kannettava valonlähde on kytkettävä suojajännitemuuntajaan, jonka toi siojännite on enintään 50 V AC. Työkalut ja laitteet sähköä johtavissa ah taissa tiloissa Suojaeristys antaa vikavirtasuojakytkintä te hokkaamman suojan. Huom. Suojaeristettyä pistorasiaa saa käyttää ainoastaan YHDEN koneen virransyöttöön. Suojamaadoitettuja (luokka I) tai suojaeristettyjä (luokka II) sähkö työkaluja saa käyttää näissä tiloissa sillä edel lytyksellä, että ne kytketään erityiseen eristys muuntajaan. Henkilökohtainen turvalukitus Henkilökohtainen turvalukitus takaa, että laitteiden käyttö on varmasti estetty eri töiden yhteydessä. Käyttäjä lukitsee laitteen tai koneen virtakytkimen estäen virran kytkemisen. Käyttäjä huolehtii myös muusta laitteen käytöstä poistamiseen liittyvästä työstä, kuten tyhjennyksestä, paineen poistosta jne. Sinä urakoitsijana olet vastuussa siitä, että sinulla on mukanasi henkilökohtainen lukko, jolla lukitset virransyötön laitteen pääkytkimestä (tai tarvittaessa sähkökeskuksesta). Näin sinulla on avain omaan turvallisuuteesi! Henkilönsuojaimet Jokainen työntekijä on velvollinen käyttämään ohjeissa määrättyjä henkilönsuojaimia. Yleiset säännöt: Suojakypärää on käytettävä niillä paikoilla ja sellaisten töiden yhteydessä, joissa putoavat esineet voivat aiheuttaa vaaran. Massatehtaalla on aina käytettävä sekä suojakypärää että suojalaseja. Silmäsuojaimia on käytettävä, kun roiskeet tai sirpaleet aiheuttavat riskin. Kuulosuojaimia on käytettävä meluisissa kohteissa. Urakoitsijan työnantaja on velvollinen huolehtimaan tarvittavien suojavarusteiden saatavuudesta. Syövyttävien tai kuumien materiaalien kanssa työskenneltäessä on käytettävä peittäviä suojavaatteita. Ota tarvittaessa huomioon myös työluvassa mainitut vaatimukset. PE-päällystysosastolla (Forshaga) on aina käytettävä päähinettä. Sähkölaitteilla työskenneltäessä on aina käytettävä paloturvallisesta kankaasta valmistettuja suojavaatteita. Tehtaan ollessa pysähdyksissä kypäräpakko on voimassa koko tehdasalueella

9 Muita ohjeita ja määräyksiä Muita ohjeita ja määräyksiä Muita ohjeita ja määräyksiä Tässä työsuojelu- ja turvallisuusesitteessä annetaan ohjeita siitä, miten Skoghallin tehtaalla toimitaan tapaturmien välttämiseksi. Määräykset ovat pakollisia ja niitä on tärkeää noudattaa. Yhtä tärkeää on, että kiinnitämme turvallisuuteen huomiota joka päivä, opettelemme ennakoimaan toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja harjoittelemme käyttäytymistä, joka kaikin tavoin edesauttaa tapaturmien ehkäisyä. Turvalaitteet ja telineet Turvalaitteita ei saa koskaan siirtää paikoiltaan tai kytkeä pois päältä. Telineille ei saa nousta, jollei niissä ole vihreää kilpeä. Vain pätevät telineenrakentajat saavat rakentaa tai muuttaa telineitä. Tilapäisetkin lattiaan tehdyt aukot on heti peitettävä paikalleen kiinnitetyillä levyillä tai ympäröitävä aitauksella. Tarvittaessa alueelle on pystytettävä kulkuesteitä ja varoituskylttejä. Kun työ on valmis, kulkuesteet ja kyltit poistetaan. Neuvottele asiasta yhteyshenkilön kanssa. Tikkaat Käytettävien tikkaiden on oltava hyväksyttyjä ja liukuesteillä varustettuja. Kaapelitikkaita ei missään nimessä saa käyttää kiipeämiseen. VÄÄRIN Vapaat kulkutiet Letkut ja kaapelit on koottava yhteen nipuiksi ja vedettävä nk. kissanluukun läpi. Kuljetustiet ja läpikulkupaikat on pidettävä vapaina ja esteettöminä. Käytä tarvikkeiden säilytykseen ainoastaan merkittyjä säilytyspaikkoja. Letkut ja kaapelit on vedettävä siisteiksi nipuiksi, ja ne saa johtaa oviaukon kautta vain poikkeustapauksessa. Tällöin ovi on lukittava avoimeen asentoon. Muista kuitenkin, että palo-ovet on aina pidettävä suljettuina. Älä missään tapauksessa estä vapaata kulkua poistumisteille tai hätä-/silmäsuihkun, kaasusuojan, sammutuskaluston, ensiapuvarusteiden tai sähkökeskuksen luokse. OIKEIN Nosturit ja muut nostolaitteet Trukin, (konekäyttöisen) nosturin tai muun nostolaitteen käyttäminen Skoghallin tehtaalla on sallittua vain niille, jotka ovat saanet koulutuksen kyseisen laitteen käyttöön ja joilla on kirjallinen ajolupa. Ajoluvan saat yhteyshenkilöltäsi Skoghallin tehtaalta. Henkilönostimet Henkilönostimina käytetään pääsääntöisesti saksinostimia, nostolavoja tai telineitä. Nosturia tai trukkia saa poikkeustilanteissa käyttää henkilönostimina yhdessä työkorin kanssa, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että nosturi ja työkori täyttävät Arbetsmiljöverketin vaatimukset. Seuraavia työajoneuvoja ei saa käyttää henkilönostimina: pyöräkuormaajat traktorit kurottajat kaivinkoneet Tupakointia koskevat säännöt Tupakointi on sallittua sisätiloissa ainoastaan erikseen merkityissä paikoissa sekä ulkotiloissa muualla paitsi erikseen merkityissä paikoissa. Forshagan tehtaalla PEpäällystysosastolla tupakointi on kielletty lukuun ottamatta erikseen merkittyjä paikkoja. Huumaavia aineita koskevat määräykset Alkoholin ja huumausaineiden (narkoottisiksi aineiksi luokiteltujen muiden kuin lääkevalmisteiden) tuonti tehdasalueelle ja käyttö tehdasalueella on ehdottomasti kielletty. Varkauden ilmoittaminen Varusteisiin kohdistuvasta murrosta tai varkaudesta on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisille ja tehtaan turvallisuusvastaavalle. Valokuvauskielto Valokuvaus on kielletty Skoghallin tehtaalla, koska se saattaa tahattomasti laukaista joitakin laitteita

10 Ulkoinen ympäristö Työterveyshuolto Ulkoinen ympäristö siisteys ja järjestys Monet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet johtuvat epäjärjestyksestä. Siksi kaikkien on autettava pitämään paikat siisteinä. Tämä on yhtä tärkeää työpisteissä kuin henkilöstötiloissakin. Työ ei ole valmis, ennen kuin työpiste on siivottu ja kaikki tarvikkeet on palautettu paikoilleen. Kemikaalien käsittely Urakoitsijoiden tulee hyvissä ajoin toimittaa yhteyshenkilölle turvallisuustiedotteet käytettävistä tai tehdasalueelle tuotavista kemikaaleista. Skoghallin tehtaan kemikaaliryhmä päättää, saako kyseistä tuotetta käyttää ja jos, niin miten. Urakoitsijan on työn päätyttyä vietävä ylijääneet tuotteet mukanaan, ellei sopimuksesta muuta ilmene. Pääsääntöisesti tulee käyttää varastossa olevia tuotteita. Öljy- tai kemikaalivuodot on välittömästi kerättävä ja siivottava. Noudata kemikaalien varastointi-, lastaus- ja purkupaikoilla olevia ohjeita. Ympäristölle häiriötä aiheuttavat työt Jos työstä voi aiheutua häiriötä ulkoiselle ympäristölle kuten ympäristölle haitallisten aineiden päästöjä vesistöön ja/tai ilmaan tai häiritsevää melua on asiasta kerrottava yhteyshenkilölle ja toiminnalle on haettava lupaa ennen töiden aloittamista. Urakoitsijoiden on noudatettava annettuja ohjeita. Poikkeamista on aina tehtävä hälytys pääportille. Poltettava Työterveyshuolto Skoghallin tehtaalla on oma työterveyshuolto, josta saat apua akuutteihin vammoihin tai muihin vaivoihin. Työterveyshuollon aukioloajat: Arkisin Lounastauko Hakeudu hoitoon Hakeudu asiantuntevaan hoitoon, jos sinulla on pienikin vamma. Tämä on erityisen tärkeää silmä-, palo- ja syöpymävammoissa. Ensiapu Kaikissa työpisteissä on sidontatarvikkeet. Skoghallin tehtaan organisaatiossa on ensiapukoulutuksen saaneita työntekijöitä. Jätteiden lajittelu Skoghallin tehtaalla kaikki jätteet lajitellaan niiden syntypaikalla. Lajitteluastioita on eri puolilla osastoja ja teollisuusaluetta. Lisätietoa saat tarvittaessa yhteyshenkilöltäsi. Kyllä Polttokelpoinen jäte, jota ei voida lajitella syntypaikalla, pehmeä muovi, solumuovi, työvaatteet, pleksilasi. Ei Suihkepullot, puu, hitsauspuikot Astiat on merkitty eri jätejakeita varten. Noudata ohjeita heittäessäsi pois jätteitä. Kesä-elokuussa Arkisin Lounastauko Puhelin: Alanumero: Hätätilanteissa: Soita numeroon 33 Skoghallin ensiapuhenkilöillä ja työterveyshuollossa on käytössään defibrillaattori Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Nopeiden toimenpiteiden mahdollistamiseksi tapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja muut havaitut puutteet myös työympäristössä on raportoitava heti yhteishenkilölle, turvallisuusvastaavalle, työsuojeluinsinöörille tai työsuojeluvaltuutetulle

11 Yhteystiedot/Turvallisuuskortti Työsuojelu ja turvallisuus I Omavalvonta Tärkeitä yhteystietoja Puhelin Alanumero Yleinen hälytysnumero Työterveyshuolto Työsuojeluinsinööri Turvallisuusinsinööri Palosuojeluinsinööri Työpaikan pääsuojeluvaltuutettu Hälytysten poiskytkentä Skoghallin tehtaan vaihde Skoghallin pääportti Suorita aina itse tarkastukset ennen työn aloittamista Luvat, ilmoitukset ja työlupa Ennen säiliöihin, putkistoihin tai muihin laitteistoihin kohdistuvia toimenpiteitä sinun on saatava niihin lupa yhteyshenkilöltä. Ilmoittaudu aina valvomoon/koneenkäyttäjälle, joka varmistaa, että sinulla tai ryhmälläsi on ennen töiden aloittamista kirjallinen työlupa, jos sellaista edellytetään. Henkilökohtainen turvalukitus varma käynnistyksen esto Käytä aina henkilökohtaista lukkoa turvalukitusmenetelmän mukaisesti. Omavalvonta Varmista aina myös itse, että laitteet ovat paineettomia ja tyhjiä ja että ne on tarvittaessa suljettu umpilaipalla. Tee varmistukset silloinkin, kun olet jo saanut luvan töiden aloittamiselle. Tärkeitä yhteystietoja Puhelin Tärkeitä muistettavia asioita: Alanumero Yleinen hälytysnumero Työterveyshuolto Työsuojeluinsinööri Turvallisuusinsinööri Palosuojeluinsinööri Työpaikan pääsuojeluvaltuutettu Hälytysten poiskytkentä Skoghallin tehtaan vaihde Skoghallin pääportti Skoghalls Bruk Turvallisuuskortti Olemme keränneet turvallisuuskorttiin tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee tietää tullessasi Skoghallin tehtaalle. Pidä se aina mukanasi! Kaasumittaus - työlupa Jos kohteessa on terveydelle haitallisten tai räjähtävien kaasujen esiintymisen riski, on suoritettava kaasumittaus ja saatava kirjallinen työlupa ennen töiden aloittamista. Eräillä paloturvallisuusluokitelluilla alueilla on voimassa erityiset määräykset.. Hätä-/silmäsuihku Tarkista lähimmän hätä-/silmäsuihkun sijainti ennen töiden aloittamista. Evakuointitiet, kaasusuojat ja kokoontumispaikat Selvitä aina ennen töiden aloittamista tehdasalueen kartalta ulosmenoteiden, lähimmän kaasusuojan ja kokoontumispaikan sijainti. Toiminta hätätapauksissa Ota selvää, mitä hälytyksiä työpaikalla on käytössä ja miten sinun tulee kulloinkin toimia. Meille turvallisuus on aina etusijalla. Älä ota riskejä! Kaasusuoja suhtaudu kaasuhälytyksiin vakavasti. Noudata ohjeita. Ilmoittaudu valvomoon ennen prosessitiloissa tehtäviä töitä. Meillä on käytössä Työlupa ja henkilökohtainen turvalukitus. Tulitöihin tarvitaan erillinen lupa. Parhaiten varmistat turvallisuuden tekemällä omat tarkastukset ennen työn aloittamista. Ilmoita aina puutteista, läheltä piti tilanteista ja tapaturmista. Älä poista turvalaitteita eristä alue tarvittaessa. Älä tuki poistumisteitä, pääsyä hätäsuihkuille jne. Käytä hyväksyttyjä telineitä ja tikkaita. Suurin sallittu ajonopeus alueella on 30 km/h. Alkoholi ja huumaavat aineet kaikissa muodoissaan on kielletty alueella. Monissa työpisteissä on kannettavat laitteet, joita voidaan käyttää vaikeapääsyisissä kohteissa. Skoghallin tehtaalla on lähes 100 työsuojeluvaltuutettua. Tunnistat heidät vihreästä kypärästä

12 Liite I Kokoontumispaikkojen ja kaasusuojien sijainti Kokoontumispaikkojen ja kaasusuojien sijainti Skoghallin tehdas Merkkien selitykset Nestekaasulaitos Kokoontumispaikat Kaasusuoja Kaasusuoja-alue AKZO NOBEL Aitaus Rautatie Tie Rakennus Päivitetty: meter Tehdasalue A TetraPak B CP KELCO C Paloasema 2 Mittausasema 3 Tehdashotelli 4 Työterveyshuolto 6 Pääportti 7 Kuorimo 2 8 Tehdaskonttori 9 E-varasto 10 Jälkikäsittely 11 Rullapakkaamo 12 Hakevarasto sulfaattimassalle 13 KK 8 14 Kunnossapito, kartonki 15 KK 7 16 Purku 17 Rautatievarasto 18 Ajoneuvohuolto 19 Lysåsenin koulu 20 Lysåsenin ravintola 21 CTMP-tehdas 22 Varasto Pacsac 23 Vastapainevoimala 24 Siivouskeskus 25 Kunnossapitotilat 26 Polttoainevarasto 27 Hakevarasto CTMP-massalle 28 Tehdaskonttori 29 Vastaanottoasema 30 Jakeluasema 31 Kompressoriasema 32 Keskusvarasto 33 Valkaisimo 3 34 Happivalkaisimo 35 Sulfaattilaitos 36 Sulfaattikonttori/laboratorio 37 Seula-asema 38 Keskustyöpaja 39 Keittämö, lajittamo ja pesu 40 Soodakattila 43 Sähkötyöpaja 44 Säiliörakennus 45 Haihduttamo 46 Sekoittamo, meesanpoltto 47 Matalapainepumppuasema 48 Satamavarasto 49 Kuidun talteenotto 51 Happo-osasto/klooridioksidin valmistus 52 Korkeapainepumppuasema, vedenpuhdistamo 53 Valvomo 54 Öljysäiliöt 55 Hiililaituri 22 23

13 Turvallisuuden takaa vahva organisaatio Skoghallin tehtaalla on oma työsuojelu- ja turvallisuusasioita hoitava organisaatio. Tehtaalla työskentelee lähes 100 työsuojeluvaltuutettua heidät on helppo tunnistaa vihreästä kypärästä jotka ovat suorittaneet erityisen työsuojelu- ja turvallisuuskoulutuksen. Myös kaikilta esimiehiltä edellytetään koulutuksen suorittamista. Tavoitteemme on kova. Olemme tyytyväisiä vasta, kun kaikki sairauspoissaoloihin johtavat tapaturmat saadaan eliminoitua. Saavutamme tavoitteen vain tekemällä yhteistyötä. Vasta kun kaikki Skoghallin tehtaalla työskentelevät ovat tietoisia turvallisuusasioista voimme luoda turvallisen työpaikan. Kiitos etukäteen, että otat turvallisuusnäkökohdat huomioon! Stora Enso Packaging Skoghalls Bruk, Box 501 SE Skoghall Tel: +46 (0) PREFERENS/ Paino: Knappen

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Täydentäviä tietoja SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE Esitteen numero: 12.2006 TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä SUOMENKIELINEN 08.2012 Ilmoita

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET ÄÄNEKOSKI TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset...

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TURVAOHJE

URAKOITSIJAN TURVAOHJE URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet... 1 2 Ohjeen tarkoitus... 1 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta... 1 4 Määritelmät sekä roolit ja

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille Tervetuloa työskentelemään kantaverkon kehittämiseksi! Fingrid vastaa kantaverkon eli sähkönsiirron selkärangan toimivuudesta. Huolehdimme, että Suomi

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Opas uudelle työntekijälle

Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Everyday heroes. Every day... 5 Kansainvälinen Securitas-konserni ja toiminta Suomessa... 6 Palvelumme...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA Tämä käsikirja on tarkoitettu Itämeren alueen satamien pitäjille ja niiden henkilökunnalle. Käsikirja neuvoo käytännönläheisesti, miten turvallinen satama toteutetaan ja

Lisätiedot