SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen, osakepääoman korotus ja lisäosakkeiden merkintä Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmän valtuustoaloite, Teuvan hammashuollon tilainvestointi... 4 Pykälän liite: Eriävä mielipide kh:n päätökseen , Kokoomuksen ja Kristillisen valtuustoaloite / hammashoitolan tilainvestointi Määräalan myynti Norin Nuorisoseura ry:lle Torikioskin vuokrauksen jatkaminen, Risto Lähteenmäki/Kädentaitajat Kansalaisadressi kolmannen lääkärin saamiseksi Teuvan terveyskeskukseen Vuoden 2014 talousarvion muutos Osavuosikatsaus II/ Pykälän liite: Osavuosikatsaus II/2014, Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Pykälän liite: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille , laadintaohjeet Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö talousarvioehdotuksesta vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmasta Esitykset liittymisestä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen jäseneksi ja Epanet-koordinaation rahoittamisesta Lausunto Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian luonnoksesta Pykälän liite: Lausunto Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiasta Lausunto Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle vuoden 2015 taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan kunnanjohtajan varajäsenen ehdottaminen Koulutuspäiviä Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 67

2 -1, KHALL :00 Sivu 2 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tamsi Sakari Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hyväksyttiin työjärjestys. Ennen kokousta klo 17 alkaen Etelä-Pohjanmaan liiton edustajat esittelivät liiton toimintaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Heinola ja Jarmo Kiviluoma. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Arto Heinola :t Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Jarmo Kiviluoma Paula Kaleva 223 Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

3 206, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen, osakepääoman korotus ja lisäosakkeiden merkintä Dnro D/45/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ja Kunnanvaltuusto Valmistelija/Lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen gsm , sähköposti: Khall 206 Teuvan kunnan ja Närpiön kaupungin yhteinen jätevesihanke on saanut ympäristöministeriöltä tiedon myönnetystä avustuksesta kesän 2014 aikana. Ympäristöministeriö on myöntänyt 0,8 milj. euron avustuksen Teuva- Närpiö-Kaskinen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon I-vaiheen rakentamiseen ja määräraha on käytettävä 2016 loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto on päättänyt suuntautua jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman sekä päättänyt jätevesiliiketoimintayksikön perustamisesta Oy Aqua Botnica Ab yhtiöön sekä yhtiön osakepääoman korotuksen hyväksymisestä ja omistusosuuttaan vastaavan osakemäärän merkinnästä osakepääomaa korotettaessa. Oy Aqua Botnica Ab on yhtiökokouksessaan päättänyt nykyisille osakkaille suunnatusta osakeannista liittyen jätevesiliiketoimintayksikön perustamiseen ja siirtoviemärilinjojen rakentamistoimien käynnistämiseen. Yhtiön osakepääomaa on tarkoitus korottaa nykyisille omistajille suunnatulla osakeannilla osakkeella. Osakemerkinnän päättymisaika yhtiökokouksen määrittämästä määräajasta on siirtynyt hallituksen päätöksen mukaisesti päättyväksi Päätöksen mukaan 50 % osakkeista on maksettava viimeistään merkintäaikana mennessä ja 50 % mennessä. Esityslistan ohessa ympäristöministeriön avustuspäätös, Oy Aqua Botnica Ab:n yhtiökokouksen päätös suunnatusta osakeannista, osakemerkintäkaavake sekä hallituksen kokouksen pöytäkirja Kja Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedoksi saadun avustuspäätöksen ja päättää laittaa käytäntöön kunnanvaltuuston tekemän päätöksen ja merkitsee Oy Aqua Botnica Oy:n suunnatussa osakeannissa omistusosuuttaan vastaavan määrän osakkeita yhteensä 1270 kpl hintaan euroa sekä maksaa 50 % merkittävien osakkeiden hinnasta mennessä ja 50 % mennessä. Ehtona osakemerkinnän suorittamiselle on, että Närpiön kaupunki hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman mukaiset periaatteet ja osakkuudet sekä vastuut yhtiössä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 207, KHALL :00 D: 275/2014 Sivu 4 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Dnro D/275/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 207 Vuonna 2013 voimaan tulleet kunta- ja kilpailulain muutokset edellyttävät, että kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset tulee yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä. Lakimuutoksen taustalla ovat EU:n komissiolle liikelaitoksista tehdyt kantelut. Mikäli kunta hoitaa kuntalain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisen vaihtoehtona kunnalla on vetää liikelaitos pois markkinoilta kunnan sisäiseksi liikelaitokseksi, yhtiöittäminen tai myynti ulkopuoliselle taholle. Yhtiöittämisessä keskeisiä ratkaistavia asioita ovat mm. omaisuuden arvostus, järjestelyvaihtoehtojen vertailu, varainsiirtoverotus, toiminnan jatkuvuus, taloudellisten ennusteiden laadinta, verotukseen liittyvät asiat sekä omistajatuloutuksen toteutuminen ja juridisten asiakirjojen laadinta. Mikäli yhtiöittäminen toteutetaan viimeistään vuoden loppuun 2014 mennessä, on kunnan mahdollista hakemuksesta saada vapautus yhtiöittämiseen liittyvistä varainsiirtoveroista, mikäli laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Tekninen toimi on pyytänyt BDO Oy:ltä tarjousta yhtiöittämisprosessin hoitamisesta konsulttityönä. Esityslistan ohessa on BDO Oy:n tarjous. Yritys on valmis tekemään tarjouksessa mainitun palvelukuvauksen mukaisesti 2-vaiheisen selvityksen yhtiöittämisprosessin toteutuksesta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa selvitystyön kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseksi ja hyväksyy mahdollisuuden käyttää yhtiöittämisprosessissa asiantuntijapalveluita saadun tarjouksen mukaisesti Keskustelun kuluessa Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että ei ryhdyttäisi valmistelemaan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä, koska lakimuutos ei edellytä Teuvan kunnan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Jarmo Kiviluoman esitys ei saanut kannatusta. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

5 208, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 5 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmän valtuustoaloite, Teuvan hammashuollon tilainvestointi Dnro D/63/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 208 Kunnanvaltuuston kokouksessa Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Teuvan hammashuollon tilainvestointi Kuluvan vuoden 2014 Teuvan kunnan investointisuunnitelmaan on varattu 1,0 M hammashoitolan investointiin. Nyt on kuitenkin selkeästi osoitettu, että kustannukset kokonaisuudessaan ovat lähes 2 kertaiset. Ymmärrämme, että kyseessä on investointi palvelutuotantoon paikkakunnallamme, mutta todellisuudessa vaihtoehtoisia tiloja ei ole tutkittu juuri lainkaan. Viimeisimmän KH:lle esitetyn tiedon/laskelman mukaan HANKE : hammashoitola, tulisi maksamaan 1,5 1,7 milj. euroa ilman henkilökunnan paikoitusaluetta Tuokkolantien joenpuoleisella alueella. Budjetin ylitys tässä valtuuston hyväksymässä investoinnissa on niin merkittävä, että mielestämme koko hanke tulisi asettaa uudelleen arvioitavaksi. Onko hammashuollon tilojen uudisrakentaminen jokin tae sille, että Teuvalla tilojen tarpeet ja lähipalveluna tuotettu palvelu säilyy seuraavat vuotta? Epäilemme, että näin ei ole eikä tule olemaan, vaan näitä erikoispalveluja pyritään ja tullaan keskittämään, jolloin nämä suunnitellut tilat ovat kohtuuttoman ylimitoitetut. Tästä syystä olisi ehdottoman tärkeää selvittää todelliset vaihtoehtoiset tilat yhdessä LLKY:n johdon kanssa kunnan omista olevista tiloista tai vaihtoehtoisesti, jopa lyhytaikaiseen tarpeeseen yksityiseltä sektorilta. Tilojen saaminen esim. TK:n kiinteistöön olemassa olevaan tilaan hyödyttäisi mm. seuraavasti: vastaanotto-, info- ja sosiaalitilat voitaisiin yhdistää terveyskeskuksen kanssa, näistä välttämättömistä tiloista ja toiminnoista saataisiin paljon peräänkuulutettuja käyttötalouden säästöjä palvelujen siitä kärsimättä. Valtuustoaloite : Pyydämmekin pikaista valtuustoaloitekäsittelyä asialle, joka pitää sisällään seuraavat kohdat: 1) Hammashuollon tilojen ja siihen liittyvän muun infra-rakentamisen todellisten kustannusten ja investointimäärärahatarpeen selvitystä ja käsittelyä KH:ssa. 2) Selvitys ja lausunto LLKY:ltä Teuvan hammashuollontilojen tarpeellisuudesta pitkällä aikajänteellä, mukaan lukien vaihtoehtoisten tilojen selvitystä TK:n kiinteistöstä 3) Kokonaisuuden tuomista valtuuston arvioitavaksi, mikäli kustannukset ylittävät investointisuunnitelmassa olevan 1,0 M määrärahan koko suunnitteluhankkeen osalta. Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä

6 208, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 6 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että tilavaihtoehtoja on hankkeen suunnittelun yhteydessä jo aiemmin selvitetty. Tilatarjonnassa ja tarpeessa on kuitenkin viime aikoina saattanut tapahtua muutoksia. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että uusinvestoinnin kustannusarvio on noussut huomattavasti, ja tältä osin on myös tarve harkita tilannetta uudelleen. Kunnanhallitus päättää, 1) että hankinta keskeytetään määrärahan riittämättömyyden vuoksi, 2) että pikaisesti selvitetään mahdollisuudet kustannusarvion mitoittamisesta määrärahan puitteisiin ja 3) että tekninen toimi yhdessä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa selvittää pikaisesti vaihtoehtoisten tilojen käyttömahdollisuudet. Selvitysten tulee olla kunnanhallituksen käytössä sen seuraavassa kokouksessa Keskustelun kuluessa Paula Kaleva esitti puheenvuorossaan, että tarjousmenettelyä ei keskeytetä vaan, että sitä jatketaan edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Jarmo Kiviluoma ja Arto Heinola kannattivat puheenvuoroissaan Paula Kalevan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Paula Kalevan esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Jarmo Kiviluoma, Aulis Ranta-Muotio ja Johanna Riippi. Sakari Tamsi ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen. Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä ja Minna-Liisa Tuisku ilmoittivat yhtyvänsä eriävään mielipiteeseen. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 jatkaa tarjousmenettelyä edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

7 208, KHALL :00 / Pykälän liite: Eriävä mielipide kh:n päätökseen Sivu 208, 7

8 209, KHALL :00 D: 267/2014 Sivu 9 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Määräalan myynti Norin Nuorisoseura ry:lle Dnro D/267/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 209 Kja Norin koulu on lakkautettu alkaen. Koulun alueella on n. 1,1 ha:n suuruinen hiekkakenttäalue, jolla sijaitsee jääkiekkokaukalo. Norin Nuorisoseura ry on neuvotellut kunnan kanssa alueen ostamisesta. Neuvottelun pohjalta on laadittu esityslistan ohessa toimitettava kauppakirjaluonnos. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä Teuvan kunnan Norinkylässä sijaitsevasta Jussila nimisestä tilasta, kiinteistötunnus , noin 1,1 ha:n suuruisen määräalan Norin Nuorisoseura ry:lle sadan (100) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa määritellyin ehdoin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 210, KHALL :00 D: 137/2014 Sivu 10 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Torikioskin vuokrauksen jatkaminen, Risto Lähteenmäki/Kädentaitajat Dnro D/137/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 111 Torikioskin vuokrauksesta saatiin määräaikaan klo mennes sä yksi vuokratarjous. Kunnaninsinööri on käynyt asiasta neuvotteluja kädentaitajien kanssa ja he haluaisivat vuokrata kioskin ajalle Kädentaitajat haluavat myydä kioskissa teuvalaisten käsityöntekijöiden tuotteita sekä harjoittaa samalla kahvila- ja kioskitoimintaa. Torikioskia käytetään tarpeen mukaan maanantaista lauantaihin. Kioskissa kesäsunnuntaisin tulevaisuuslautakunnan toimesta järjestetty kesäkahvilatoiminta voi jatkua tarpeen mukaan koko vuokra-ajan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata teuvalaisille kädentaitajille / Risto ja Raija Lähteenmäelle torikioskin käsityötuotteiden myyntiä, kahvila- ja kioskitoiminnan harjoittamista varten ajalle Torikioskin vuokra koko vuokra-ajalta on 70 euroa/kk. Lisäksi vuokralainen kustantaa itse toiminnasta aiheutuvat käyttökulut, kuten vesi-, jätevesi- ja sähkökustannukset mittarin mukaan. Torikioski on tulevaisuuslautakunnan käytössä sunnuntaisin järjestettävää kesäkahvilatoimintaa varten. Teuvan kunnalla on oikeus sijoittaa torikioskiin kunnan markkinointiin liittyvää mainosmateriaalia. Vuokralainen varustaa torikioskin toiminnassaan tarvittavilla kalusteilla ja hankkii omalla kustannuksellaan toiminnan tarvitsemat luvat. Vuokralainen sitoutuu hoitamaan toiminnasta aiheutuvan jätehuollon, pitämään kioskin ja torialueen siistissä kunnossa ja vuokrasuhteen päätyttyä välittömästi huolehtimaan omistamiensa kalusteiden poistamisesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Risto Lähteenmäki/Kädentaitajat hakevat saapuneella kirjeellään jatkoa torikioskin vuokraukseen kolmeksi vuodeksi alkaen. Nykyinen vuokra-aika päättyy Kirjeessään he esittävät mm., että vuokra olisi 620 euroa/vuosi ja että he vastaisivat sähkö- ja vesimaksuista, torialueen siisteydestä, kioskin pienimuotoisista korjaustoimenpiteistä ym. Lisäksi he esittävät, että kunta vastaisi ilmalämpöpumpun hankinnasta /siirrosta kioskiin, mikäli sellaisia on käyttämättömänä. Kirjelmä on esityslistan ohessa.

10 210, KHALL :00 D: 137/2014 Sivu 11 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata torikioskin Risto Lähteenmäelle / teuvalaisille kädentaitajille ajalla seuraavin ehdoin: - vuokra 620 euroa/vuosi sis. alv:n 24 %. Irtisanomisaika molemmin puolin 2 kk. - vuokralainen vastaa sähkön ja veden käytön kustannuksista - vuokralaisen velvollisuutena on pitää torialue siistinä ja hoidettuna - vuokralainen vastaa torikioskin pienimuotoisista korjaus toimenpiteistä ja pintapuolisista maalaustöistä - vuokralainen varaa kioskista tilan Teuvan kunnan infopisteelle ja hoitaa infopisteen toimintaa. Kunta toimittaa tarvittavan tiedotus- ja infomateriaalin. - vuokranantaja hoitaa torin lumen auraukset sekä talvihiekoituksen - vuokranantaja siirtää kioskiin ilmalämpöpumpun, mikäli kunnalla vapautuu rakennukseen sopiva laite, jostain muusta kiinteistöistä. Jarmo Kiviluoma esitti, että kunta hankkisi kioskiin uuden ilmalämpöpumpun. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen edellä mainitulla muutoksella.

11 211, KHALL :00 D: 276/2014 Sivu 13 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kansalaisadressi kolmannen lääkärin saamiseksi Teuvan terveyskeskukseen Dnro D/276/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 211 Kunnanjohtajalle on luovutettu kansalaisadressi kolmannen lääkärin palkkaamiseksi Teuvan terveyskeskukseen. Allekirjoituksia on kerätty internetin adressit.com-sivustolla sekä myös mm. paikallisissa liikkeissä olleilla lomakkeilla. Nettiadressin ensimmäinen allekirjoittaja on Risto Eteläpää. Yhteensä allekirjoituksia on 1317 kpl. Teuvan äänioikeutetun väestön määrä on Adressissa ilmaistu vetoomus kuuluu seuraavasti: Teuvan kunnassa on LLKY:n palveluksessa vain kaksi lääkäriä, joista toinen on kaiken lisäksi myös Karijoella viikoittain. Palvelu on lääkärien osalta supistunut minimiin ja odotusajat ovat erittäin pitkät. Varsinkin vanhempien ikäluokkien osalta on tilanne vaikea. Me allekirjoittaneet vetoamme LLKY:n päättäviin elimiin ja Teuvan kunnan edustajiin, että Teuvalle palkataan kolmas lääkäri mahdollisimman pian. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tämän vetoomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Edelleen kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää vaatia Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakuntaa ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokuntaa selvittämään Teuvan lääkäripalvelujen riittävyyden ja ryhtymään tarvittaviin toimiin Teuvan lääkäripalvelujen parantamiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 212, KHALL :00 D: 4/2014 Sivu 14 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion muutos Dnro D/4/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Kunnanvaltuusto Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p sähköposti; Khall Kunnan käyttötalous on rakenteellisesti alijäämäinen. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole pystytty osoittamaan keinoja kertyvien alijäämien kattamiseksi. Muodostuvien alijäämien ja raskaan investointiohjelman vuoksi kunta velkaantuu nopeasti. Kunta on jo laatinut kaksi säästöohjelmaa sekä päättänyt lomauttaa henkilöstönsä kahdeksi viikoksi. Lomautukset ajoittuvat osin vuodelle 2013 ja osin vuodelle Kunta on saanut valtiolta harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuosina 2012 ja Hakiessaan näitä avustuksia Teuvan kunta on sitoutunut taloutensa tasapainottamiseen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys kunnanhallitukselle linjauksista talouden sopeuttamiseksi sekä valmistella sopeuttamistoimet yksityiskohtaisesti. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että taloustyöryhmän jäseninä toimii kunnanhallituksen puheenjohtajisto. Khall Tilinpäätöksissä kunnan tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien. Tämän hetkisten arvioiden mukaan tulos pysyy alijäämäisenä myös tulevina lähivuosina, minkä seurauksena uhkana on Teuvan ajautuminen kriisikunnaksi. Taloustyöryhmä on valmistellut säästöesityksen, jonka tavoitteena on tasapainottaa kunnan taloutta. Esityksen säästöt jaksottuvat vuosille Vuonna 2016 säästöjen vaikutus suhteessa vuoden 2014 talousarvioon on euroa. Liite. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen listan talouden sopeuttamistoimista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Sauli Koski esitti, että päätös yksityisteihin kohdistuvista säästöistä tehtäisiin vasta sen jälkeen, kun talousarvio vuodelle 2015 on tehty. Osmo Ristiluoma kannatti puheenvuorossaan Sauli Kosken ehdotusta.

13 212, KHALL :00 D: 4/2014 Sivu 15 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Sauli Kosken esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Liite. Päätös: Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 24-3 hyväksyä kunnanhallituksen esittämät talouden sopeuttamistoimet, liite. Khall Sopeuttamistoimenpiteiden taloudelliset vaikutukset vuoden 2014 talousarvioon on euroa. Lisäksi kunnanhallituksen hyväksymän henkilöstön vähennysohjelman vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on euroa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvioon 2014 tehdään seuraavat säästöistä päävastuualueittain aiheutuvat muutokset: Uusi menomääräraha päävastuualueittain euroa Ylin päätöksenteko ja valvonta Hallinto- ja elinkeinotoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Teuvan kunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 213, KHALL :00 D: 196/2014 Sivu 16 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Osavuosikatsaus II/2014 Dnro D/196/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p sähköposti; Khall 213 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 39,1 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä kirjattu 25,2 milj. euroa eli 64,5 %. Vuoden 2013 vastaavana aikana osuus oli 64,4 % talousarviosta. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,2 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä kertynyt 3,3 milj. euroa eli 63,2 %. Vuoden 2013 vastaavana aikana osuus oli 62,8 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimintakate oli elokuun lopussa -21,9 milj. euroa (64,7 %). Vuoden 2013 vastaavana aikana lukema oli -22,4 milj. euroa (64,7 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 12,1 milj. euroa (70,6 %) ja valtionosuuksia 11,6 milj. euroa (66,2 %). Tuloslaskelman vuosikate toisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 1,6 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien ja 1,0 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa 0,6 milj. euron ylijäämää. Investointien nettosumma oli 1,6 milj. euroa. Osavuosikatsaus liitteenä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 Sivu 16 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Khall

16 Sivu 17 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 7 6. Tuloslaskelma 8 7. Rahoituslaskelma 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain 9 Ylin päätöksenteko ja valvonta 9 Hallinto- ja elinkeinotoimi 10 Sivistystoimi 14 Tekninen toimi 24

17 Sivu Strategiset painopisteet vuonna 2014 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Alkuvuoden merkittävin asia kunnan toiminnassa on ollut koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen I vaiheen valmistuminen. Kevättalven aikana uudet tilat otettiin käyttöön, ja ne on todettu hyviksi ja toimiviksi. II-vaiheen peruskorjaus on tätä kirjoitettaessa edennyt niin pitkälle, että urakkatarjoukset on hyväksytty. Urakoiden yhteissumma on 3,2 miljoonaa euroa. Kesän aikana entinen Sepän Ahjon koulu on purettu ja koulukeskuksen pihalla sijaitsevaa väistötilaa ollaan siirtämässä kyseiselle paikalle. Rakennus palvelee jatkossa lisä- ja väistötilana koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä. Talouden sopeutusta on jatkettu. Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajistonsa taloustyöryhmäksi, joka valmisteli järjestyksessään jo kolmannen tämän valtuustokauden säästöpaketin. Keväällä käytiin myös yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstömenojen vähentämiseksi. Tavoitteena oli euron säästöt ja 20 henkilötyövuoden vähentäminen. Yt-neuvottelut johtivat käytännössä seitsemän vakituisen työntekijän tai viranhaltijan irtisanomiseen. Ratkaisun kokonaisvaikutus on tavoiteltu 20 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähennysohjelma ulottuu käytännössä alkuvuoteen Kuluvan syksyn keskeisiä haasteita on toimintojen uudelleen järjestely siten, että pystymme toimimaan pienennetyllä henkilöstömäärällä.

18 Sivu 19 3 Kesäkuun valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian. Valtuusto ei ollut kaikilta osin tyytyväinen strategian konkreettisuuteen. Kunnanhallituksen tehtäväksi jäi tavoitteiden, mittareiden ja toimenpiteiden täsmentäminen. Tätä tehdään jatkossa johtoryhmän ja kunnanhallituksen yhteistyönä. Erillisenä valmisteltiin hankintastrategia, jossa on pyritty löytämään viisaan ja eettisen ostamisen periaatteita. Myös elinkeinostrategia on päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta. Maankäytön suunnittelussa olemme eläneet vilkasta aikaa. Asemakaavaa on tarkistettu Lehtiharjun alueella uuden palvelukodin rakentamisen mahdollistamiseksi. Osayleiskaavaa ja asemakaavaa ollaan tarkistamassa kantatien pohjoispuolella uuden teollisuusalueen tarpeisiin. Paskoonharjun ja Saunamaan tuulivoimakaavat ovat myös etenemässä. Lukuisia lausuntoja on kunta antanut myös naapuriensa tuulivoimakaavoista. Isoista valtakunnallisista uudistuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus koki keväällä äkkikäännöksen, kun kaikki eduskuntapuolueet sopivat yhdessä uudistuksen lähtökohdista. Vahvoihin peruskuntiin perustuva kolme vuotta valmisteltu malli hylättiin, ja palvelujen järjestämisvastuu sovittiin annettavaksi viidelle suuralueelle Suomessa. Valtuusto antaa lausuntonsa lakiesityksestä syyskuun lopussa. Oman maakunnallisen mallin valmistelu jatkuu, vaikka alueen kunnat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, miten asiassa tulisi muuttuneessa tilanteessa edetä. Syksyä värittää tuttuun tapaan budjetin laadinta. Säästötoimista huolimatta se on edelleen hyvin haasteellinen tehtävä. Haastetta lisää, että taloussuunnitelmassa tulee pystyä osoittamaan, miten jo kertyneet alijäämät katetaan. Nyt pyritään erityisesti löytämään kustannuksia hillitseviä toimia sosiaali- ja terveystoimesta. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan tulos vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan oli euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta tulos olisi ollut noin 2 milj. euroa miinuksella. Alijäämäisen tuloksen seurauksena taseessa oleva kertynyt alijäämää nousi noin 2,3 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvio on 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa LLKY:n (sosiaali- ja terveyspalvelut) osuus menoista on 21,0 milj. euroa ja muun toiminnan osuus 18,1 milj. euroa. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuva tulee ylittämään LLKY:n budjetin 0,8 milj. eurolla. Ennustetta ei ole huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmassa. Valtionosuuksien määräksi on vahvistettu 17,8 milj. euroa vuodelle. Tästä määrästä kotikuntakorvausten osuus on euroa ja budjetissa ne kuuluvat sivistystoimen määrärahoihin. Talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,6 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 66,2 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 17,1 milj. euroa, mutta verohallinnon tuoreiden laskelmien mukaan kertymä näyttäisi jäävän 16,9 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 70,6 %.

19 Sivu 20 4 TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi-elokuu 2013 ja 2014 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodenvaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2012/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Vuodenvaihde 2013/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu elokuu 2013 ja 2014 (lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste Tammikuu ,7 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,3 Kesäkuu ,9 Heinäkuu ,7 Elokuu ,4 Tammikuu ,0 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,2 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,2 Kesäkuu ,2 Heinäkuu ,2 Elokuu ,4

20 Sivu 21 5 NETTOMUUTTO Tammi-elokuu 2013 ja 2014 Tammikuu Helmikuu 0 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 5 Toukokuu 7 Kesäkuu - 4 Heinäkuu - 18 Elokuu - 26 Tammikuu Helmikuu -9 Maaliskuu 2 Huhtikuu 4 Toukokuu 2 Kesäkuu - 8 Heinäkuu - 11 Elokuu Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö- KÄYTTÖTALOUS % Ylin päätöksenteko ja valvonta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8 Hallinto- ja elinkeinotoimi Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,5 Sivistystoimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,8 Tekninen toimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8

21 Sivu 22 6 Sisäiset erät TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä Liiketoiminnan myyntituotot Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,21 Sisäiset vesihuollon perusmaksut ,93 Sisäiset kaukolämmön myyntituotot ,31 Sisäiset kaukolämmön perusmaksut ,17 Sisäiset muut myyntituotot 239,00 Myyntituotot 239, , ,62 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti , ,83 Maksutuotot , , ,73 Sisäiset tilojen käyttökorvaukset Sisäiset muiden tilojen vuokrat Sisäiset tuotot/taloushallinto ,69 Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto ,47 Sisäiset tuotot/ tietohallinto ,00 Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet ,24 Sisäiset tuotot/kiinteistö ,05 Ruokapalvelujen vyörytystulot ,17 Muut toimintatuotot , , ,62 TOIMINTATUOTOT , , , ,97 Sisäiset muut palvelut -221,50 Muiden palvelujen ostot -221,50 Palvelujen ostot -221,50-221,50 Sisäiset elintarvikkeet -56, , ,48 Sisäinen kaukolämpö ,48 Sisäiset vesimaksut ,14 Sisäinen muu materiaali -17,50 Ostot tilikauden aikana ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56, , , ,85 Taloushallinnon kust. vyörytys , , ,82 Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto , , ,82 Tietohallinnon kust. vyörytys , , ,20 Liikunta-alueiden kust. vyörytys , ,40 Kiinteistökust. vyörytys , , ,00 Ruokapalvelujen vyörytys , ,47 Muut toimintakulut , , , ,62 TOIMINTAKULUT -56, , , , ,97

22 Sivu Investoinnit Vuoden 2014 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi elokuun loppuun mennessä ,64 euroa. Koulukeskuksen I-vaiheen pääurakan ulkopuoliset työt on vastaanotettu Koulukeskuksen II-vaiheen suunnitelmien tarkistus ja täydennys on aloitettu maaliskuun 2014 alussa. Kunnanhallitus on kokouksessaan ( 90) hyväksynyt laaditut suunnitelmat ja antanut luvan varsinaisen toteutussuunnittelun aloittamiselle. Lisäksi on hyväksytty hankkeen projektiaikataulu, jonka mukaan suunnitelmat valmistuisivat kesään mennessä ja tarjouskilpailu järjestetään kesä-elokuussa Urakkatarjoukset on saatu mennessä. Hammashoitolan rakennuttajakonsultti on kilpailutettu tammi-helmikuussa ja hankintaoikaisun jälkeen kunnanhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun ( 60). Kilpailutusasiakirjojen päivitys on käynnistetty ja uudelleenkilpailutus on tehty kesäkuussa Lehtiharjun alueen asemakaavan muutos, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveyssektorin palveluyksikön sijoittamisen alueelle, on ollut nähtävillä Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ( 47). Teuvan kunta on päättänyt suuntautua jätevesiasiassa rannikon suuntaan (kvalt , 7) ja hyväksynyt Teuvan, Närpiön kaupungin ja Metsä Board Oyj:n yhteisen jätevedenpuhdistuksen hankesuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteutuksesta. Kunnanhallitus on ( 42) päättänyt käynnistää siirtolinjojen suunnittelun. Suunnittelu on käynnistetty maaliskuussa. Siirtolinjojen suunnittelu välillä Teuva Pjelax on parhaillaan käynnissä tehtyjen maastokartoitusten pohjalta. Hanketta koskeva kuntien yhteinen täydennetty rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle alkuvuodesta Lisäksi on jätetty Aluehallintovirastolle lisäaikahakemus nykyisen puhdistamon lievennettyjen puhdistusvaatimusten jatkamiseksi saakka. Aluehallintovirasto on tekemällään päätöksellä pidentänyt jätevedenpuhdistamon käsittelyn tehostamista koskevaa määrä-aikaa saakka siltä osin kun asia koskee ammoniumtypelle asetettua enimmäispitoisuutta.

23 Sivu Tuloslaskelma 8 TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot , , , ,02 52,5 Täydet valtiolta saadut korvaukset , , , ,00 61,5 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , , , ,00 86,6 Muut suoritteiden myyntituotot , , , ,86 43,8 Myyntituotot , , , ,88 56,2 Hallinnon maksut , , , ,42 247,7 Keittiöpalvelusten maksut , , , ,03 65,4 Varhaiskasvatuksen maksut , , , ,84 54,7 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , , , ,86 47,1 Yhdyskuntapalvelujen maksut , , , ,56 70,1 Maksutuotot , , , ,71 62,5 Tuet ja avustukset , , , ,89 53,9 Vuokratuotot , , , ,75 72,6 Muut toimintatuotot , , , ,65 14 Muut toimintatuotot , , , ,40 71,9 TOIMINTATUOTOT , , , ,88 63,2 TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,14 62 Jaksotetut palkat ja palkkiot , , , ,74 64 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , , ,99 129,5 Eläkekulut , , , ,00 64 Muut henkilösivukulut , , , ,05 53,3 Henkilöstökulut , , , ,94 61,8 Asiakaspalvelujen ostot , , , ,84 66,6 Muiden palvelujen ostot , , , ,13 59,5 Palvelujen ostot , , , ,97 65,6 Ostot tilikauden aikana , , , ,74 59,2 Varastojen lisäys/vähennys ,04 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,74 59,2 Avustukset kotitalouksille , , , ,62 53,7 Avustukset yhteisöille , , , ,01 85,8 Avustukset liikelaitoksille , , , ,03 51,1 Avustukset , , , ,66 58,1 Vuokrat , , , ,29 78,3 Muut toimintakulut , , , , Muut toimintakulut , , , ,36 101,8 TOIMINTAKULUT , , , ,67 64,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,79 64,7 Verotulot , , , ,25 70,6 Valtionosuudet , , , ,00 66,2 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,15 59,1 VUOSIKATE , , , ,31-4,9 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,36 61,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,95 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,95

24 Sivu Rahoituslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma RAHOITUSLASKELMA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVAROJEN MUUTOS Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen määrä on euroa. Toimintamäärärahoja on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (56,3 %). Valtuustolla kokouksia on elokuun loppuun mennessä ollut 3 kpl. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 7 kertaa. Ylin päätöksen teko ja valvonta Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö-% Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8

25 Sivu Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 59,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 65,4 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi vuonna 2014 on LLKY:n talousarviossa määritetty euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia 14,0 milj. euroa, mikä on 66,6 % budjetoidusta summasta. LLKY on ottanut käyttöön tuotteistukseen perustuvan laskutuksen vuoden 2014 alusta alkaen. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuvan kunnan maksuosuus ylittäisi talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. Sähköinen kokouskäytäntö Sähköinen kokouskäytäntö laajennettiin kunnanvaltuustoon kesäkuussa Kunnanvaltuuston jäsenille hankittiin ipad-laitteet ja tarvittavat sovellusohjelmat. Laitteiden kautta kokousmateriaaleja on mahdollista tarkastella ja käsitellä sähköisesti. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 12 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 3 kerran. Henkilöstösihteeri jäi eläkkeelle kesäkuussa 2014 ja virka lakkautettiin. Henkilöstösihteerin työtehtävistä valtaosa siirrettiin hallintojohtajalle. Näin ollen päävastuualueella työskenteli kesäkuusta alkaen neljä vakituista työntekijää. Lisäksi päävastuualueella työskentelee yksi määräaikainen työntekijä. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 euroa) on luovutettu tammi-elokuussa 2014 yhteensä 38 kpl (vuoden 2013 vastaavana aikana 33 kpl). Pirttilahjoja (à 200 euroa) luovutettiin helmikuussa 2014 edellisvuonna syntyneille vauvoille yhteensä 54 kpl (vuonna 2013 luovutettiin 49 kpl) YRITYSTUET Avustuksia on maksettu ajalla yhteensä ,82 euroa (ed. vuoden vastaavana aikana ,60 e). SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia maksettu yhteensä 8 709,70 euroa (ed. vuoden vast. aikana 9 744,93 e).

26 Sivu Hallinto- ja elinkeinotoimi Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö-% Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,5 Hallinto- ja elinkeinotoimi Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 1.1. Luottamus 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa Valmistelun läpinäkyvyys Avoin tiedottaminen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3.1. Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet 4.2. Riittävästi tontteja ja toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille 4.3. Kulttuuriperinnön säilyttäminen 5.1. Hyvinvointitilinpito 5.2. Terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä 5.3. Panostukset valituille painopistealueille Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Rakennettujen asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin Käyttökelpoiset toimitilat tarvittaessa ja riittävä tonttivaranto Kulttuurimaiseman- ja rakennuskannan säilyttäminen Seudullisesti yhtenäinen järjestelmä valmis v Vuoden 2013 aikana seudullinen ja kuntakohtainen järjestelmä Painopisteitä vuoden 2014 budjettiin , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu) Tonttimarkkinointi esim. suurten yleisötapahtumien yhteydessä Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvaltainen kehittäminen. Yritystoiminnan hankkiminen , Viihtyisän ympäristön rakentaminen, kysyntää vastaavien tonttien tarjonta maaseutukylillä ja keskustassa Pitkäjänteinen maapolitiikka Yhdistystoiminnan aktivointi Kunta palkitsee ansioituneita Käynnistetään seudullinen hanke Nimetään terveyden edistämisen johtoryhmä Aloitetaan terveysvaikutusten arviointi Liikunnan edistämisen toimenpideohjelma Valmistellaan vuoden 2014 budjettiin linjauksia

27 Sivu P r o s e s s i t 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat, oikeaaikaiset ja kustannustehokkaat palvelut Oma arvio, kuntien väliset vertailut Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Ostopalvelut ja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 1.2. Keskeisten palveluprosessien kehittäminen Palveluprosessien tunnistus Palveluprosessien läpikäynti 10 kpl Prosessiryhmien työn käynnistys 2. Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 2.1. Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen Palvelujen kustannusseuranta ja tyytyväisyys palveluihin Lähipalvelujen panostuotossuhteen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 3.1. Liikelaitoskuntayhtymän tehokas toiminta ja Teuvan ostajaroolin vahvistaminen 3.2. Seutupalvelukeskuksen palvelujen kehittäminen 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Seudullinen yhteistyö jäteveden puhdistuksessa Liikelaitoskuntayhtymän palvelujen taso ja kustannustehokkuus Kustannussäästö 25 % hallinnon tukipalveluissa Sähköisten palvelujen kehittäminen Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen Sopimus vuonna , Aktiivinen vaikuttaminen yhteistoiminnallisten elinten kautta, oman seurantajärjestelmän luominen Aktiivinen omistajaohjaus Yhteistyön monipuolistaminen, kulttuuriyhteistyön alueellinen laajentaminen Suupohjan toisen asteen koulutusjärjestelmän kehittäminen, Panula-opiston toiminnan tehostaminen ja kansalaisopiston toimintavaihtoehtojen kartoitus Eri vaihtoehtojen kartoitus Sopimusneuvottelut 4. Kiinteistöjen hallinta 4.1. Lähivuosien tarpeita toiminnallisesti vastaavat tilat Käyttösuunnitelmat kiinteistöittäin Kiinteistöjen kuntoarviot Kiinteistöjen käyttösuunnitelmien laatiminen Peruskorjaus/ investointisuunnitelma Investointien hallittu toteutus 4.2. Elinkaarikustannuksiltaan taloudelliset tilat Elinkaarikustannusten seuranta Elinkaarimallin käyttöönoton valmistelu 4.3. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys Monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden arviointi Tilojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden arviointimallin valmistelu O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen Säännöllinen oma arviointi Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset kokoukset Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisval - miuksien kehittäminen Tuloskortit aktiivisessa käytössä Koulutus- ja valmennuspäivät Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 1.4. Kunnanhallituksen ja lautakuntien välisen työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen Sujuva, laadukas päätöksenteko (oma arvio) Koulutus ja yhteiset teematapaamiset Muutokset hallintosääntöön ja yhteiset pelisäännöt

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014

TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 Kvalt 16.6.2014 32 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 1. Strategiset painopisteet vuonna 2014 2 2. Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 83 Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja... 4 84 Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA Khall 27.3.2013 86 TEUVAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kunnanjohtajan katsaus 2 Katsaus vuoden 2012 toimintaan ja talouteen 3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23

TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23 TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA Kvalt 12.6.2008 23 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus toimintaan ja talouteen 1 2. Katsaus vuoden 2007 tilinpäätökseen ja talousasemaan 2 3. Päävastuualueittainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 56 Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen... 2 Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 184 Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 40 Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha... 2 41 Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle... 3 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 20.04.2015, 103 liite 23 Tarkastuslautakunta 20.05.2015, 26 liite 5 Kunnanvaltuusto 22.06.2015, 48 liite 12 SIIKALATVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Vuoden varrelta:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot