SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen, osakepääoman korotus ja lisäosakkeiden merkintä Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmän valtuustoaloite, Teuvan hammashuollon tilainvestointi... 4 Pykälän liite: Eriävä mielipide kh:n päätökseen , Kokoomuksen ja Kristillisen valtuustoaloite / hammashoitolan tilainvestointi Määräalan myynti Norin Nuorisoseura ry:lle Torikioskin vuokrauksen jatkaminen, Risto Lähteenmäki/Kädentaitajat Kansalaisadressi kolmannen lääkärin saamiseksi Teuvan terveyskeskukseen Vuoden 2014 talousarvion muutos Osavuosikatsaus II/ Pykälän liite: Osavuosikatsaus II/2014, Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Pykälän liite: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille , laadintaohjeet Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö talousarvioehdotuksesta vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmasta Esitykset liittymisestä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen jäseneksi ja Epanet-koordinaation rahoittamisesta Lausunto Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian luonnoksesta Pykälän liite: Lausunto Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiasta Lausunto Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle vuoden 2015 taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan kunnanjohtajan varajäsenen ehdottaminen Koulutuspäiviä Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 67

2 -1, KHALL :00 Sivu 2 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tamsi Sakari Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hyväksyttiin työjärjestys. Ennen kokousta klo 17 alkaen Etelä-Pohjanmaan liiton edustajat esittelivät liiton toimintaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Heinola ja Jarmo Kiviluoma. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Arto Heinola :t Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Jarmo Kiviluoma Paula Kaleva 223 Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

3 206, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen, osakepääoman korotus ja lisäosakkeiden merkintä Dnro D/45/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ja Kunnanvaltuusto Valmistelija/Lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen gsm , sähköposti: Khall 206 Teuvan kunnan ja Närpiön kaupungin yhteinen jätevesihanke on saanut ympäristöministeriöltä tiedon myönnetystä avustuksesta kesän 2014 aikana. Ympäristöministeriö on myöntänyt 0,8 milj. euron avustuksen Teuva- Närpiö-Kaskinen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon I-vaiheen rakentamiseen ja määräraha on käytettävä 2016 loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto on päättänyt suuntautua jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman sekä päättänyt jätevesiliiketoimintayksikön perustamisesta Oy Aqua Botnica Ab yhtiöön sekä yhtiön osakepääoman korotuksen hyväksymisestä ja omistusosuuttaan vastaavan osakemäärän merkinnästä osakepääomaa korotettaessa. Oy Aqua Botnica Ab on yhtiökokouksessaan päättänyt nykyisille osakkaille suunnatusta osakeannista liittyen jätevesiliiketoimintayksikön perustamiseen ja siirtoviemärilinjojen rakentamistoimien käynnistämiseen. Yhtiön osakepääomaa on tarkoitus korottaa nykyisille omistajille suunnatulla osakeannilla osakkeella. Osakemerkinnän päättymisaika yhtiökokouksen määrittämästä määräajasta on siirtynyt hallituksen päätöksen mukaisesti päättyväksi Päätöksen mukaan 50 % osakkeista on maksettava viimeistään merkintäaikana mennessä ja 50 % mennessä. Esityslistan ohessa ympäristöministeriön avustuspäätös, Oy Aqua Botnica Ab:n yhtiökokouksen päätös suunnatusta osakeannista, osakemerkintäkaavake sekä hallituksen kokouksen pöytäkirja Kja Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedoksi saadun avustuspäätöksen ja päättää laittaa käytäntöön kunnanvaltuuston tekemän päätöksen ja merkitsee Oy Aqua Botnica Oy:n suunnatussa osakeannissa omistusosuuttaan vastaavan määrän osakkeita yhteensä 1270 kpl hintaan euroa sekä maksaa 50 % merkittävien osakkeiden hinnasta mennessä ja 50 % mennessä. Ehtona osakemerkinnän suorittamiselle on, että Närpiön kaupunki hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman mukaiset periaatteet ja osakkuudet sekä vastuut yhtiössä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 207, KHALL :00 D: 275/2014 Sivu 4 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Dnro D/275/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 207 Vuonna 2013 voimaan tulleet kunta- ja kilpailulain muutokset edellyttävät, että kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset tulee yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä. Lakimuutoksen taustalla ovat EU:n komissiolle liikelaitoksista tehdyt kantelut. Mikäli kunta hoitaa kuntalain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisen vaihtoehtona kunnalla on vetää liikelaitos pois markkinoilta kunnan sisäiseksi liikelaitokseksi, yhtiöittäminen tai myynti ulkopuoliselle taholle. Yhtiöittämisessä keskeisiä ratkaistavia asioita ovat mm. omaisuuden arvostus, järjestelyvaihtoehtojen vertailu, varainsiirtoverotus, toiminnan jatkuvuus, taloudellisten ennusteiden laadinta, verotukseen liittyvät asiat sekä omistajatuloutuksen toteutuminen ja juridisten asiakirjojen laadinta. Mikäli yhtiöittäminen toteutetaan viimeistään vuoden loppuun 2014 mennessä, on kunnan mahdollista hakemuksesta saada vapautus yhtiöittämiseen liittyvistä varainsiirtoveroista, mikäli laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Tekninen toimi on pyytänyt BDO Oy:ltä tarjousta yhtiöittämisprosessin hoitamisesta konsulttityönä. Esityslistan ohessa on BDO Oy:n tarjous. Yritys on valmis tekemään tarjouksessa mainitun palvelukuvauksen mukaisesti 2-vaiheisen selvityksen yhtiöittämisprosessin toteutuksesta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa selvitystyön kaukolämpölaitoksen yhtiöittämiseksi ja hyväksyy mahdollisuuden käyttää yhtiöittämisprosessissa asiantuntijapalveluita saadun tarjouksen mukaisesti Keskustelun kuluessa Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että ei ryhdyttäisi valmistelemaan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä, koska lakimuutos ei edellytä Teuvan kunnan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Jarmo Kiviluoman esitys ei saanut kannatusta. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

5 208, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 5 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmän valtuustoaloite, Teuvan hammashuollon tilainvestointi Dnro D/63/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 208 Kunnanvaltuuston kokouksessa Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Teuvan hammashuollon tilainvestointi Kuluvan vuoden 2014 Teuvan kunnan investointisuunnitelmaan on varattu 1,0 M hammashoitolan investointiin. Nyt on kuitenkin selkeästi osoitettu, että kustannukset kokonaisuudessaan ovat lähes 2 kertaiset. Ymmärrämme, että kyseessä on investointi palvelutuotantoon paikkakunnallamme, mutta todellisuudessa vaihtoehtoisia tiloja ei ole tutkittu juuri lainkaan. Viimeisimmän KH:lle esitetyn tiedon/laskelman mukaan HANKE : hammashoitola, tulisi maksamaan 1,5 1,7 milj. euroa ilman henkilökunnan paikoitusaluetta Tuokkolantien joenpuoleisella alueella. Budjetin ylitys tässä valtuuston hyväksymässä investoinnissa on niin merkittävä, että mielestämme koko hanke tulisi asettaa uudelleen arvioitavaksi. Onko hammashuollon tilojen uudisrakentaminen jokin tae sille, että Teuvalla tilojen tarpeet ja lähipalveluna tuotettu palvelu säilyy seuraavat vuotta? Epäilemme, että näin ei ole eikä tule olemaan, vaan näitä erikoispalveluja pyritään ja tullaan keskittämään, jolloin nämä suunnitellut tilat ovat kohtuuttoman ylimitoitetut. Tästä syystä olisi ehdottoman tärkeää selvittää todelliset vaihtoehtoiset tilat yhdessä LLKY:n johdon kanssa kunnan omista olevista tiloista tai vaihtoehtoisesti, jopa lyhytaikaiseen tarpeeseen yksityiseltä sektorilta. Tilojen saaminen esim. TK:n kiinteistöön olemassa olevaan tilaan hyödyttäisi mm. seuraavasti: vastaanotto-, info- ja sosiaalitilat voitaisiin yhdistää terveyskeskuksen kanssa, näistä välttämättömistä tiloista ja toiminnoista saataisiin paljon peräänkuulutettuja käyttötalouden säästöjä palvelujen siitä kärsimättä. Valtuustoaloite : Pyydämmekin pikaista valtuustoaloitekäsittelyä asialle, joka pitää sisällään seuraavat kohdat: 1) Hammashuollon tilojen ja siihen liittyvän muun infra-rakentamisen todellisten kustannusten ja investointimäärärahatarpeen selvitystä ja käsittelyä KH:ssa. 2) Selvitys ja lausunto LLKY:ltä Teuvan hammashuollontilojen tarpeellisuudesta pitkällä aikajänteellä, mukaan lukien vaihtoehtoisten tilojen selvitystä TK:n kiinteistöstä 3) Kokonaisuuden tuomista valtuuston arvioitavaksi, mikäli kustannukset ylittävät investointisuunnitelmassa olevan 1,0 M määrärahan koko suunnitteluhankkeen osalta. Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä

6 208, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 6 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että tilavaihtoehtoja on hankkeen suunnittelun yhteydessä jo aiemmin selvitetty. Tilatarjonnassa ja tarpeessa on kuitenkin viime aikoina saattanut tapahtua muutoksia. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että uusinvestoinnin kustannusarvio on noussut huomattavasti, ja tältä osin on myös tarve harkita tilannetta uudelleen. Kunnanhallitus päättää, 1) että hankinta keskeytetään määrärahan riittämättömyyden vuoksi, 2) että pikaisesti selvitetään mahdollisuudet kustannusarvion mitoittamisesta määrärahan puitteisiin ja 3) että tekninen toimi yhdessä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa selvittää pikaisesti vaihtoehtoisten tilojen käyttömahdollisuudet. Selvitysten tulee olla kunnanhallituksen käytössä sen seuraavassa kokouksessa Keskustelun kuluessa Paula Kaleva esitti puheenvuorossaan, että tarjousmenettelyä ei keskeytetä vaan, että sitä jatketaan edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Jarmo Kiviluoma ja Arto Heinola kannattivat puheenvuoroissaan Paula Kalevan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Paula Kalevan esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Jarmo Kiviluoma, Aulis Ranta-Muotio ja Johanna Riippi. Sakari Tamsi ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen. Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä ja Minna-Liisa Tuisku ilmoittivat yhtyvänsä eriävään mielipiteeseen. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 jatkaa tarjousmenettelyä edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

7 208, KHALL :00 / Pykälän liite: Eriävä mielipide kh:n päätökseen Sivu 208, 7

8 209, KHALL :00 D: 267/2014 Sivu 9 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Määräalan myynti Norin Nuorisoseura ry:lle Dnro D/267/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 209 Kja Norin koulu on lakkautettu alkaen. Koulun alueella on n. 1,1 ha:n suuruinen hiekkakenttäalue, jolla sijaitsee jääkiekkokaukalo. Norin Nuorisoseura ry on neuvotellut kunnan kanssa alueen ostamisesta. Neuvottelun pohjalta on laadittu esityslistan ohessa toimitettava kauppakirjaluonnos. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä Teuvan kunnan Norinkylässä sijaitsevasta Jussila nimisestä tilasta, kiinteistötunnus , noin 1,1 ha:n suuruisen määräalan Norin Nuorisoseura ry:lle sadan (100) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa määritellyin ehdoin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 210, KHALL :00 D: 137/2014 Sivu 10 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Torikioskin vuokrauksen jatkaminen, Risto Lähteenmäki/Kädentaitajat Dnro D/137/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 111 Torikioskin vuokrauksesta saatiin määräaikaan klo mennes sä yksi vuokratarjous. Kunnaninsinööri on käynyt asiasta neuvotteluja kädentaitajien kanssa ja he haluaisivat vuokrata kioskin ajalle Kädentaitajat haluavat myydä kioskissa teuvalaisten käsityöntekijöiden tuotteita sekä harjoittaa samalla kahvila- ja kioskitoimintaa. Torikioskia käytetään tarpeen mukaan maanantaista lauantaihin. Kioskissa kesäsunnuntaisin tulevaisuuslautakunnan toimesta järjestetty kesäkahvilatoiminta voi jatkua tarpeen mukaan koko vuokra-ajan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata teuvalaisille kädentaitajille / Risto ja Raija Lähteenmäelle torikioskin käsityötuotteiden myyntiä, kahvila- ja kioskitoiminnan harjoittamista varten ajalle Torikioskin vuokra koko vuokra-ajalta on 70 euroa/kk. Lisäksi vuokralainen kustantaa itse toiminnasta aiheutuvat käyttökulut, kuten vesi-, jätevesi- ja sähkökustannukset mittarin mukaan. Torikioski on tulevaisuuslautakunnan käytössä sunnuntaisin järjestettävää kesäkahvilatoimintaa varten. Teuvan kunnalla on oikeus sijoittaa torikioskiin kunnan markkinointiin liittyvää mainosmateriaalia. Vuokralainen varustaa torikioskin toiminnassaan tarvittavilla kalusteilla ja hankkii omalla kustannuksellaan toiminnan tarvitsemat luvat. Vuokralainen sitoutuu hoitamaan toiminnasta aiheutuvan jätehuollon, pitämään kioskin ja torialueen siistissä kunnossa ja vuokrasuhteen päätyttyä välittömästi huolehtimaan omistamiensa kalusteiden poistamisesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Risto Lähteenmäki/Kädentaitajat hakevat saapuneella kirjeellään jatkoa torikioskin vuokraukseen kolmeksi vuodeksi alkaen. Nykyinen vuokra-aika päättyy Kirjeessään he esittävät mm., että vuokra olisi 620 euroa/vuosi ja että he vastaisivat sähkö- ja vesimaksuista, torialueen siisteydestä, kioskin pienimuotoisista korjaustoimenpiteistä ym. Lisäksi he esittävät, että kunta vastaisi ilmalämpöpumpun hankinnasta /siirrosta kioskiin, mikäli sellaisia on käyttämättömänä. Kirjelmä on esityslistan ohessa.

10 210, KHALL :00 D: 137/2014 Sivu 11 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata torikioskin Risto Lähteenmäelle / teuvalaisille kädentaitajille ajalla seuraavin ehdoin: - vuokra 620 euroa/vuosi sis. alv:n 24 %. Irtisanomisaika molemmin puolin 2 kk. - vuokralainen vastaa sähkön ja veden käytön kustannuksista - vuokralaisen velvollisuutena on pitää torialue siistinä ja hoidettuna - vuokralainen vastaa torikioskin pienimuotoisista korjaus toimenpiteistä ja pintapuolisista maalaustöistä - vuokralainen varaa kioskista tilan Teuvan kunnan infopisteelle ja hoitaa infopisteen toimintaa. Kunta toimittaa tarvittavan tiedotus- ja infomateriaalin. - vuokranantaja hoitaa torin lumen auraukset sekä talvihiekoituksen - vuokranantaja siirtää kioskiin ilmalämpöpumpun, mikäli kunnalla vapautuu rakennukseen sopiva laite, jostain muusta kiinteistöistä. Jarmo Kiviluoma esitti, että kunta hankkisi kioskiin uuden ilmalämpöpumpun. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen edellä mainitulla muutoksella.

11 211, KHALL :00 D: 276/2014 Sivu 13 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kansalaisadressi kolmannen lääkärin saamiseksi Teuvan terveyskeskukseen Dnro D/276/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 211 Kunnanjohtajalle on luovutettu kansalaisadressi kolmannen lääkärin palkkaamiseksi Teuvan terveyskeskukseen. Allekirjoituksia on kerätty internetin adressit.com-sivustolla sekä myös mm. paikallisissa liikkeissä olleilla lomakkeilla. Nettiadressin ensimmäinen allekirjoittaja on Risto Eteläpää. Yhteensä allekirjoituksia on 1317 kpl. Teuvan äänioikeutetun väestön määrä on Adressissa ilmaistu vetoomus kuuluu seuraavasti: Teuvan kunnassa on LLKY:n palveluksessa vain kaksi lääkäriä, joista toinen on kaiken lisäksi myös Karijoella viikoittain. Palvelu on lääkärien osalta supistunut minimiin ja odotusajat ovat erittäin pitkät. Varsinkin vanhempien ikäluokkien osalta on tilanne vaikea. Me allekirjoittaneet vetoamme LLKY:n päättäviin elimiin ja Teuvan kunnan edustajiin, että Teuvalle palkataan kolmas lääkäri mahdollisimman pian. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tämän vetoomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Edelleen kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää vaatia Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakuntaa ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokuntaa selvittämään Teuvan lääkäripalvelujen riittävyyden ja ryhtymään tarvittaviin toimiin Teuvan lääkäripalvelujen parantamiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 212, KHALL :00 D: 4/2014 Sivu 14 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion muutos Dnro D/4/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Kunnanvaltuusto Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p sähköposti; Khall Kunnan käyttötalous on rakenteellisesti alijäämäinen. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole pystytty osoittamaan keinoja kertyvien alijäämien kattamiseksi. Muodostuvien alijäämien ja raskaan investointiohjelman vuoksi kunta velkaantuu nopeasti. Kunta on jo laatinut kaksi säästöohjelmaa sekä päättänyt lomauttaa henkilöstönsä kahdeksi viikoksi. Lomautukset ajoittuvat osin vuodelle 2013 ja osin vuodelle Kunta on saanut valtiolta harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuosina 2012 ja Hakiessaan näitä avustuksia Teuvan kunta on sitoutunut taloutensa tasapainottamiseen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys kunnanhallitukselle linjauksista talouden sopeuttamiseksi sekä valmistella sopeuttamistoimet yksityiskohtaisesti. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että taloustyöryhmän jäseninä toimii kunnanhallituksen puheenjohtajisto. Khall Tilinpäätöksissä kunnan tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien. Tämän hetkisten arvioiden mukaan tulos pysyy alijäämäisenä myös tulevina lähivuosina, minkä seurauksena uhkana on Teuvan ajautuminen kriisikunnaksi. Taloustyöryhmä on valmistellut säästöesityksen, jonka tavoitteena on tasapainottaa kunnan taloutta. Esityksen säästöt jaksottuvat vuosille Vuonna 2016 säästöjen vaikutus suhteessa vuoden 2014 talousarvioon on euroa. Liite. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen listan talouden sopeuttamistoimista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Sauli Koski esitti, että päätös yksityisteihin kohdistuvista säästöistä tehtäisiin vasta sen jälkeen, kun talousarvio vuodelle 2015 on tehty. Osmo Ristiluoma kannatti puheenvuorossaan Sauli Kosken ehdotusta.

13 212, KHALL :00 D: 4/2014 Sivu 15 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Sauli Kosken esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Liite. Päätös: Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 24-3 hyväksyä kunnanhallituksen esittämät talouden sopeuttamistoimet, liite. Khall Sopeuttamistoimenpiteiden taloudelliset vaikutukset vuoden 2014 talousarvioon on euroa. Lisäksi kunnanhallituksen hyväksymän henkilöstön vähennysohjelman vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on euroa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvioon 2014 tehdään seuraavat säästöistä päävastuualueittain aiheutuvat muutokset: Uusi menomääräraha päävastuualueittain euroa Ylin päätöksenteko ja valvonta Hallinto- ja elinkeinotoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Teuvan kunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 213, KHALL :00 D: 196/2014 Sivu 16 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Osavuosikatsaus II/2014 Dnro D/196/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p sähköposti; Khall 213 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 39,1 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä kirjattu 25,2 milj. euroa eli 64,5 %. Vuoden 2013 vastaavana aikana osuus oli 64,4 % talousarviosta. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,2 milj. euroa, josta on elokuun loppuun mennessä kertynyt 3,3 milj. euroa eli 63,2 %. Vuoden 2013 vastaavana aikana osuus oli 62,8 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimintakate oli elokuun lopussa -21,9 milj. euroa (64,7 %). Vuoden 2013 vastaavana aikana lukema oli -22,4 milj. euroa (64,7 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 12,1 milj. euroa (70,6 %) ja valtionosuuksia 11,6 milj. euroa (66,2 %). Tuloslaskelman vuosikate toisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 1,6 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien ja 1,0 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa 0,6 milj. euron ylijäämää. Investointien nettosumma oli 1,6 milj. euroa. Osavuosikatsaus liitteenä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 Sivu 16 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Khall

16 Sivu 17 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 7 6. Tuloslaskelma 8 7. Rahoituslaskelma 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain 9 Ylin päätöksenteko ja valvonta 9 Hallinto- ja elinkeinotoimi 10 Sivistystoimi 14 Tekninen toimi 24

17 Sivu Strategiset painopisteet vuonna 2014 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Alkuvuoden merkittävin asia kunnan toiminnassa on ollut koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen I vaiheen valmistuminen. Kevättalven aikana uudet tilat otettiin käyttöön, ja ne on todettu hyviksi ja toimiviksi. II-vaiheen peruskorjaus on tätä kirjoitettaessa edennyt niin pitkälle, että urakkatarjoukset on hyväksytty. Urakoiden yhteissumma on 3,2 miljoonaa euroa. Kesän aikana entinen Sepän Ahjon koulu on purettu ja koulukeskuksen pihalla sijaitsevaa väistötilaa ollaan siirtämässä kyseiselle paikalle. Rakennus palvelee jatkossa lisä- ja väistötilana koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä. Talouden sopeutusta on jatkettu. Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajistonsa taloustyöryhmäksi, joka valmisteli järjestyksessään jo kolmannen tämän valtuustokauden säästöpaketin. Keväällä käytiin myös yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstömenojen vähentämiseksi. Tavoitteena oli euron säästöt ja 20 henkilötyövuoden vähentäminen. Yt-neuvottelut johtivat käytännössä seitsemän vakituisen työntekijän tai viranhaltijan irtisanomiseen. Ratkaisun kokonaisvaikutus on tavoiteltu 20 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähennysohjelma ulottuu käytännössä alkuvuoteen Kuluvan syksyn keskeisiä haasteita on toimintojen uudelleen järjestely siten, että pystymme toimimaan pienennetyllä henkilöstömäärällä.

18 Sivu 19 3 Kesäkuun valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian. Valtuusto ei ollut kaikilta osin tyytyväinen strategian konkreettisuuteen. Kunnanhallituksen tehtäväksi jäi tavoitteiden, mittareiden ja toimenpiteiden täsmentäminen. Tätä tehdään jatkossa johtoryhmän ja kunnanhallituksen yhteistyönä. Erillisenä valmisteltiin hankintastrategia, jossa on pyritty löytämään viisaan ja eettisen ostamisen periaatteita. Myös elinkeinostrategia on päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta. Maankäytön suunnittelussa olemme eläneet vilkasta aikaa. Asemakaavaa on tarkistettu Lehtiharjun alueella uuden palvelukodin rakentamisen mahdollistamiseksi. Osayleiskaavaa ja asemakaavaa ollaan tarkistamassa kantatien pohjoispuolella uuden teollisuusalueen tarpeisiin. Paskoonharjun ja Saunamaan tuulivoimakaavat ovat myös etenemässä. Lukuisia lausuntoja on kunta antanut myös naapuriensa tuulivoimakaavoista. Isoista valtakunnallisista uudistuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus koki keväällä äkkikäännöksen, kun kaikki eduskuntapuolueet sopivat yhdessä uudistuksen lähtökohdista. Vahvoihin peruskuntiin perustuva kolme vuotta valmisteltu malli hylättiin, ja palvelujen järjestämisvastuu sovittiin annettavaksi viidelle suuralueelle Suomessa. Valtuusto antaa lausuntonsa lakiesityksestä syyskuun lopussa. Oman maakunnallisen mallin valmistelu jatkuu, vaikka alueen kunnat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, miten asiassa tulisi muuttuneessa tilanteessa edetä. Syksyä värittää tuttuun tapaan budjetin laadinta. Säästötoimista huolimatta se on edelleen hyvin haasteellinen tehtävä. Haastetta lisää, että taloussuunnitelmassa tulee pystyä osoittamaan, miten jo kertyneet alijäämät katetaan. Nyt pyritään erityisesti löytämään kustannuksia hillitseviä toimia sosiaali- ja terveystoimesta. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan tulos vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan oli euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta tulos olisi ollut noin 2 milj. euroa miinuksella. Alijäämäisen tuloksen seurauksena taseessa oleva kertynyt alijäämää nousi noin 2,3 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvio on 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa LLKY:n (sosiaali- ja terveyspalvelut) osuus menoista on 21,0 milj. euroa ja muun toiminnan osuus 18,1 milj. euroa. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuva tulee ylittämään LLKY:n budjetin 0,8 milj. eurolla. Ennustetta ei ole huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmassa. Valtionosuuksien määräksi on vahvistettu 17,8 milj. euroa vuodelle. Tästä määrästä kotikuntakorvausten osuus on euroa ja budjetissa ne kuuluvat sivistystoimen määrärahoihin. Talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,6 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 66,2 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 17,1 milj. euroa, mutta verohallinnon tuoreiden laskelmien mukaan kertymä näyttäisi jäävän 16,9 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 70,6 %.

19 Sivu 20 4 TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi-elokuu 2013 ja 2014 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodenvaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2012/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Vuodenvaihde 2013/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu elokuu 2013 ja 2014 (lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste Tammikuu ,7 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,3 Kesäkuu ,9 Heinäkuu ,7 Elokuu ,4 Tammikuu ,0 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,2 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,2 Kesäkuu ,2 Heinäkuu ,2 Elokuu ,4

20 Sivu 21 5 NETTOMUUTTO Tammi-elokuu 2013 ja 2014 Tammikuu Helmikuu 0 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 5 Toukokuu 7 Kesäkuu - 4 Heinäkuu - 18 Elokuu - 26 Tammikuu Helmikuu -9 Maaliskuu 2 Huhtikuu 4 Toukokuu 2 Kesäkuu - 8 Heinäkuu - 11 Elokuu Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö- KÄYTTÖTALOUS % Ylin päätöksenteko ja valvonta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8 Hallinto- ja elinkeinotoimi Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,5 Sivistystoimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,8 Tekninen toimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8

21 Sivu 22 6 Sisäiset erät TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä Liiketoiminnan myyntituotot Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,21 Sisäiset vesihuollon perusmaksut ,93 Sisäiset kaukolämmön myyntituotot ,31 Sisäiset kaukolämmön perusmaksut ,17 Sisäiset muut myyntituotot 239,00 Myyntituotot 239, , ,62 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti , ,83 Maksutuotot , , ,73 Sisäiset tilojen käyttökorvaukset Sisäiset muiden tilojen vuokrat Sisäiset tuotot/taloushallinto ,69 Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto ,47 Sisäiset tuotot/ tietohallinto ,00 Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet ,24 Sisäiset tuotot/kiinteistö ,05 Ruokapalvelujen vyörytystulot ,17 Muut toimintatuotot , , ,62 TOIMINTATUOTOT , , , ,97 Sisäiset muut palvelut -221,50 Muiden palvelujen ostot -221,50 Palvelujen ostot -221,50-221,50 Sisäiset elintarvikkeet -56, , ,48 Sisäinen kaukolämpö ,48 Sisäiset vesimaksut ,14 Sisäinen muu materiaali -17,50 Ostot tilikauden aikana ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56, , , ,85 Taloushallinnon kust. vyörytys , , ,82 Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto , , ,82 Tietohallinnon kust. vyörytys , , ,20 Liikunta-alueiden kust. vyörytys , ,40 Kiinteistökust. vyörytys , , ,00 Ruokapalvelujen vyörytys , ,47 Muut toimintakulut , , , ,62 TOIMINTAKULUT -56, , , , ,97

22 Sivu Investoinnit Vuoden 2014 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi elokuun loppuun mennessä ,64 euroa. Koulukeskuksen I-vaiheen pääurakan ulkopuoliset työt on vastaanotettu Koulukeskuksen II-vaiheen suunnitelmien tarkistus ja täydennys on aloitettu maaliskuun 2014 alussa. Kunnanhallitus on kokouksessaan ( 90) hyväksynyt laaditut suunnitelmat ja antanut luvan varsinaisen toteutussuunnittelun aloittamiselle. Lisäksi on hyväksytty hankkeen projektiaikataulu, jonka mukaan suunnitelmat valmistuisivat kesään mennessä ja tarjouskilpailu järjestetään kesä-elokuussa Urakkatarjoukset on saatu mennessä. Hammashoitolan rakennuttajakonsultti on kilpailutettu tammi-helmikuussa ja hankintaoikaisun jälkeen kunnanhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun ( 60). Kilpailutusasiakirjojen päivitys on käynnistetty ja uudelleenkilpailutus on tehty kesäkuussa Lehtiharjun alueen asemakaavan muutos, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveyssektorin palveluyksikön sijoittamisen alueelle, on ollut nähtävillä Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ( 47). Teuvan kunta on päättänyt suuntautua jätevesiasiassa rannikon suuntaan (kvalt , 7) ja hyväksynyt Teuvan, Närpiön kaupungin ja Metsä Board Oyj:n yhteisen jätevedenpuhdistuksen hankesuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteutuksesta. Kunnanhallitus on ( 42) päättänyt käynnistää siirtolinjojen suunnittelun. Suunnittelu on käynnistetty maaliskuussa. Siirtolinjojen suunnittelu välillä Teuva Pjelax on parhaillaan käynnissä tehtyjen maastokartoitusten pohjalta. Hanketta koskeva kuntien yhteinen täydennetty rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle alkuvuodesta Lisäksi on jätetty Aluehallintovirastolle lisäaikahakemus nykyisen puhdistamon lievennettyjen puhdistusvaatimusten jatkamiseksi saakka. Aluehallintovirasto on tekemällään päätöksellä pidentänyt jätevedenpuhdistamon käsittelyn tehostamista koskevaa määrä-aikaa saakka siltä osin kun asia koskee ammoniumtypelle asetettua enimmäispitoisuutta.

23 Sivu Tuloslaskelma 8 TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot , , , ,02 52,5 Täydet valtiolta saadut korvaukset , , , ,00 61,5 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , , , ,00 86,6 Muut suoritteiden myyntituotot , , , ,86 43,8 Myyntituotot , , , ,88 56,2 Hallinnon maksut , , , ,42 247,7 Keittiöpalvelusten maksut , , , ,03 65,4 Varhaiskasvatuksen maksut , , , ,84 54,7 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , , , ,86 47,1 Yhdyskuntapalvelujen maksut , , , ,56 70,1 Maksutuotot , , , ,71 62,5 Tuet ja avustukset , , , ,89 53,9 Vuokratuotot , , , ,75 72,6 Muut toimintatuotot , , , ,65 14 Muut toimintatuotot , , , ,40 71,9 TOIMINTATUOTOT , , , ,88 63,2 TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,14 62 Jaksotetut palkat ja palkkiot , , , ,74 64 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , , ,99 129,5 Eläkekulut , , , ,00 64 Muut henkilösivukulut , , , ,05 53,3 Henkilöstökulut , , , ,94 61,8 Asiakaspalvelujen ostot , , , ,84 66,6 Muiden palvelujen ostot , , , ,13 59,5 Palvelujen ostot , , , ,97 65,6 Ostot tilikauden aikana , , , ,74 59,2 Varastojen lisäys/vähennys ,04 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,74 59,2 Avustukset kotitalouksille , , , ,62 53,7 Avustukset yhteisöille , , , ,01 85,8 Avustukset liikelaitoksille , , , ,03 51,1 Avustukset , , , ,66 58,1 Vuokrat , , , ,29 78,3 Muut toimintakulut , , , , Muut toimintakulut , , , ,36 101,8 TOIMINTAKULUT , , , ,67 64,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,79 64,7 Verotulot , , , ,25 70,6 Valtionosuudet , , , ,00 66,2 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,15 59,1 VUOSIKATE , , , ,31-4,9 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,36 61,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,95 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,95

24 Sivu Rahoituslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma RAHOITUSLASKELMA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVAROJEN MUUTOS Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen määrä on euroa. Toimintamäärärahoja on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (56,3 %). Valtuustolla kokouksia on elokuun loppuun mennessä ollut 3 kpl. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 7 kertaa. Ylin päätöksen teko ja valvonta Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö-% Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,8

25 Sivu Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 59,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 65,4 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi vuonna 2014 on LLKY:n talousarviossa määritetty euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia 14,0 milj. euroa, mikä on 66,6 % budjetoidusta summasta. LLKY on ottanut käyttöön tuotteistukseen perustuvan laskutuksen vuoden 2014 alusta alkaen. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuvan kunnan maksuosuus ylittäisi talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. Sähköinen kokouskäytäntö Sähköinen kokouskäytäntö laajennettiin kunnanvaltuustoon kesäkuussa Kunnanvaltuuston jäsenille hankittiin ipad-laitteet ja tarvittavat sovellusohjelmat. Laitteiden kautta kokousmateriaaleja on mahdollista tarkastella ja käsitellä sähköisesti. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 12 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 3 kerran. Henkilöstösihteeri jäi eläkkeelle kesäkuussa 2014 ja virka lakkautettiin. Henkilöstösihteerin työtehtävistä valtaosa siirrettiin hallintojohtajalle. Näin ollen päävastuualueella työskenteli kesäkuusta alkaen neljä vakituista työntekijää. Lisäksi päävastuualueella työskentelee yksi määräaikainen työntekijä. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 euroa) on luovutettu tammi-elokuussa 2014 yhteensä 38 kpl (vuoden 2013 vastaavana aikana 33 kpl). Pirttilahjoja (à 200 euroa) luovutettiin helmikuussa 2014 edellisvuonna syntyneille vauvoille yhteensä 54 kpl (vuonna 2013 luovutettiin 49 kpl) YRITYSTUET Avustuksia on maksettu ajalla yhteensä ,82 euroa (ed. vuoden vastaavana aikana ,60 e). SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia maksettu yhteensä 8 709,70 euroa (ed. vuoden vast. aikana 9 744,93 e).

26 Sivu Hallinto- ja elinkeinotoimi Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö-% Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,5 Hallinto- ja elinkeinotoimi Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 1.1. Luottamus 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa Valmistelun läpinäkyvyys Avoin tiedottaminen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3.1. Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet 4.2. Riittävästi tontteja ja toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille 4.3. Kulttuuriperinnön säilyttäminen 5.1. Hyvinvointitilinpito 5.2. Terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä 5.3. Panostukset valituille painopistealueille Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Rakennettujen asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin Käyttökelpoiset toimitilat tarvittaessa ja riittävä tonttivaranto Kulttuurimaiseman- ja rakennuskannan säilyttäminen Seudullisesti yhtenäinen järjestelmä valmis v Vuoden 2013 aikana seudullinen ja kuntakohtainen järjestelmä Painopisteitä vuoden 2014 budjettiin , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu) Tonttimarkkinointi esim. suurten yleisötapahtumien yhteydessä Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvaltainen kehittäminen. Yritystoiminnan hankkiminen , Viihtyisän ympäristön rakentaminen, kysyntää vastaavien tonttien tarjonta maaseutukylillä ja keskustassa Pitkäjänteinen maapolitiikka Yhdistystoiminnan aktivointi Kunta palkitsee ansioituneita Käynnistetään seudullinen hanke Nimetään terveyden edistämisen johtoryhmä Aloitetaan terveysvaikutusten arviointi Liikunnan edistämisen toimenpideohjelma Valmistellaan vuoden 2014 budjettiin linjauksia

27 Sivu P r o s e s s i t 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat, oikeaaikaiset ja kustannustehokkaat palvelut Oma arvio, kuntien väliset vertailut Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Ostopalvelut ja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 1.2. Keskeisten palveluprosessien kehittäminen Palveluprosessien tunnistus Palveluprosessien läpikäynti 10 kpl Prosessiryhmien työn käynnistys 2. Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 2.1. Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen Palvelujen kustannusseuranta ja tyytyväisyys palveluihin Lähipalvelujen panostuotossuhteen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 3.1. Liikelaitoskuntayhtymän tehokas toiminta ja Teuvan ostajaroolin vahvistaminen 3.2. Seutupalvelukeskuksen palvelujen kehittäminen 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Seudullinen yhteistyö jäteveden puhdistuksessa Liikelaitoskuntayhtymän palvelujen taso ja kustannustehokkuus Kustannussäästö 25 % hallinnon tukipalveluissa Sähköisten palvelujen kehittäminen Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen Sopimus vuonna , Aktiivinen vaikuttaminen yhteistoiminnallisten elinten kautta, oman seurantajärjestelmän luominen Aktiivinen omistajaohjaus Yhteistyön monipuolistaminen, kulttuuriyhteistyön alueellinen laajentaminen Suupohjan toisen asteen koulutusjärjestelmän kehittäminen, Panula-opiston toiminnan tehostaminen ja kansalaisopiston toimintavaihtoehtojen kartoitus Eri vaihtoehtojen kartoitus Sopimusneuvottelut 4. Kiinteistöjen hallinta 4.1. Lähivuosien tarpeita toiminnallisesti vastaavat tilat Käyttösuunnitelmat kiinteistöittäin Kiinteistöjen kuntoarviot Kiinteistöjen käyttösuunnitelmien laatiminen Peruskorjaus/ investointisuunnitelma Investointien hallittu toteutus 4.2. Elinkaarikustannuksiltaan taloudelliset tilat Elinkaarikustannusten seuranta Elinkaarimallin käyttöönoton valmistelu 4.3. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys Monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden arviointi Tilojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden arviointimallin valmistelu O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen Säännöllinen oma arviointi Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset kokoukset Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisval - miuksien kehittäminen Tuloskortit aktiivisessa käytössä Koulutus- ja valmennuspäivät Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 1.4. Kunnanhallituksen ja lautakuntien välisen työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen Sujuva, laadukas päätöksenteko (oma arvio) Koulutus ja yhteiset teematapaamiset Muutokset hallintosääntöön ja yhteiset pelisäännöt

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 24.6.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Avustusanomus tori-/tennaritanssien järjestämiseen... 2 14 Yhteistoimintamenettely, tulevaisuuslautakunnan kannanotto...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014

TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 Kvalt 20.10.2014 66 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 1. Strategiset painopisteet vuonna 2014 2 2. Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvaltuusto 8.11.2010 1 KOKOUKSEN AVAUS, NIMENHUUTO, VALTUUTETTUJEN POISSAOLOESTEET JA VARA- JÄSENTEN KUTSUMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan "Kokouskutsu

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot