TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012"

Transkriptio

1 LIITE TETOLA TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

2 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste euroa Tot.2011 VS 2012 Tot 2012 TP 2012 Ero TP 2011 TA 2012 VS Enn VS/Enn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste Tot euroa 1 4 VS Tot TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/Enn Ennaltaehkäisevät palvelut Toimintamenot Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Sairaalapalvelut (ent. erikoissairaanhoidon palvelut) Toimintatulot Toimintamenot Päihde ja mielenterveyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatulot Toimintamenot Vammaispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi huhtikuussa 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Suurimmat poikkeamat ovat sosiaalisen palveluissa, jossa valtionkorvaus pakolaisten toimeentulotuesta ja perustoimeentulotuen valtionosuusennakko ovat budjetoitua pienemmät. Ydinprosessin toimintamenot ovat toteutuneet yhteensä 4,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu oman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avopalvelujen oman tuotannon tilauksen toteumasta sekä toimeentulotukimenoista. Oman erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat toteutuneet selvästi sopimuksessa arvioitua suurempina. Perusterveydenhuollon avopalvelujen menojen kasvu johtuu erityisesti suun terveydenhuollon palveluista, joissa asiakasmäärät ovat nousseet noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimeentulotukimenojen kasvu alkuvuonna oli 11,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mikä johtuu pääosin perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 18,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, mutta myös perusterveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja sosiaalisen tuen palveluissa on merkittävät ylitysennusteet. Myös vuoden 2011 tilinpäätöksessä näiden palvelujen menot ylittivät selvästi talousarvion. Menoennuste on kasvanut maaliskuun raporttiin verrattuna 2,9 milj. euroa oman erikoissairaanhoidon ylitysennusteen vuoksi. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta käsitteli talousarvion ylitysuhkia Lautakunta ei esittänyt toimenpiteitä, joilla ennustetut talousarvion ylitykset voitaisiin välttää, koska lakisääteisten palvelujen toteutuminen tulee turvata. Perusterveydenhuollon menojen ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,4 milj. euroa. Suurimmat menojen ylitysuhat ovat suun terveydenhuollon palveluissa, lääkinnällisessä kuntoutuksessa, omalääkäripalveluissa, sairaankuljetuksessa ja Acutan päivystyspalveluissa. Menoennusteeseen sisältyy myös asiakasmaksuista kirjattavat luottotappiot, joita ei ole budjetoitu.

3 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menot kasvoivat vuonna ,8 milj. euroa eli 4,6 prosenttia. Kuluvan vuoden budjetti on 2,2 milj. euroa (1,2 prosenttia) suurempi kuin edellisen vuoden toteuma. Viime vuosien kehitykseen perustuva ensimmäinen arvio sairaanhoitopiirin ylityksestä on noin 5 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy erityisvelvoitemaksun nousu. Oman erikoissairaanhoidon tuotantovolyymit ovat kasvaneet eri palveluissa. Alkuvuoden toteumiin perustuva arvio näyttäisi noin 3 milj. euron ylitystä palvelusopimukseen. Esitettävillä säästötoimenpiteillä pyritään pienentämään ylitystä. Sosiaalisen tuen palvelujen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloista. Palvelukokonaisuuden menoennuste on 4,8 milj. euroa budjettia huonompi. Ylitys johtuu toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen ylityksistä. Menojen arvioitu kasvu johtuu valtion ratkaisuista korottaa toimeentulotuen perusosaa 6 prosenttia sekä asumiskustannusten kasvusta. Lisäksi työmarkkinatuki nousi asiakaskohtaisesti noin120 euroa/kk. Toimeentulotuki on subjektiivinen oikeus. Ennuste perustuu toimeentulotukimenojen 10 prosentin kasvuarvioon. Toteutuneen kehityksen valossa menojen kasvu voi kohota selvästi suuremmaksi. Vammaispalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 2,6 milj. euroa, mikä perustuu noin 7 prosentin menojen kasvuun. Suurimmat ylityspaineet ovat vammaisten asumispalveluissa, kehitysvammaisten laitospalveluissa ja vammaisten henkilökohtaisen avustajan taloudellisessa tuessa. Kustannuspaineisiin pyritään vaikuttamaan tehostamalla edelleen asiakasohjausta ja ensisijaisten palvelujen käyttämistä. Vammaispalveluissa palvelut ja tukitoimet ovat pääosin subjektiivisia oikeuksia ja kuuluvat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

4 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sairaalapalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sisätautien palvelulinja ,9 Neurologinen palvelulinja ,8 Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja ,1 Leikkaustoiminnan palvelulinja ,9 U3 osaston tukipalvelut ,9 Oma tuotanto yhteensä ,7 Erikoissairaanhoidon kuntoutuspalvelut ,2 Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) ,2 Tammenlehväkeskuskuntoutus ,6 Saattohoito ,6 Avustukset ,0 Muut palvelut 89 Muu tuotanto yhteensä ,0 Muut 23 Yhteensä ,5 Tulot ,8 Nettomenot ,5 Perusterveydenhuollon avopalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Alueellinen vastaanottotoiminta ,1 Terveyspalvelujen neuvonta ,3 Toimenpide ja konsultaatiotoiminta ,0 Tartuntatautien valvonta ,8 Erityistyöntekijöiden palvelut ,8 Aikuisväestön suun terveydenhuolto ,6 Avokuntoutus ,0 Jalkojenhoitopalvelut ,3 Oma tuotanto yhteensä ,4 Päivystys (Acuta) ,4 Omalääkäripalvelut ,8 Laboratorio ja apteekkiliikelaitoksen hyvitykset 136 Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) ,5 Suun terveydenhuollon ostopalvelut ,9 Lääkinnällinen kuntoutus ,6 Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) ,6 Muut palvelut ,5 Muu tuotanto yhteensä ,7 Muut 119 Yhteensä ,8 Tulot ,9 Nettomenot ,8 Päihde ja mielenterveyspalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta ,3 Mielenterveyden avohoito * ,5 Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut ,2 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta ,1 Katkaisu ja selviämisasema ,3 Oma tuotanto yhteensä ,7 Mielenterveyspalvelut ,6 Päihdehuollon asumispalvelut ,4 Päihdehuollon kuntoutus ,9 Tuetun asumisen palvelut ,0 Avustukset ,4 Hankkeet ,1 Muu tuotanto yhteensä ,5 Muut 11 Yhteensä ,5 Tulot ,0 Nettomenot ,9 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (6 t )

5 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 Sosiaalisen tuen palvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Aikuissosiaalityö (* ,0 Toimeentuloturvan palvelut ,6 Maahanmuuttajapalvelut (* ,4 Talous ja velkaneuvonnan palvelut ,3 Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut ,3 Teknisen yksikön työllistämistoiminta ,6 Alaikäisten turvanpaikanhakijoiden vast.otto ,3 Oma tuotanto yhteensä ,3 Toimeentulotuki ,4 Työmarkkinatuen kuntaosuus ,9 Pakolaisten ja paluumuuttajien toimeentulotuki ,8 Työvalmennussäätiö ,0 Opiskelijoiden työllistäminen ,5 Muut palvelut ,9 Muu tuotanto yhteensä ,9 Muut 366 Yhteensä ,4 Tulot ,9 Nettomenot ,1 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (357 t ) Vammaispalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Asumispalvelut ,7 Työ ja päivätoiminta ,7 Oma tuotanto yhteensä ,7 Vammaisten palvelut ja tukitoimet ,3 Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta ,7 Kehitysvammahuollon avopalvelut ,1 Kehitysvammahuollon laitospalvelut (PSHP) ,9 Avustukset ,0 Muu tuotanto yhteensä ,0 Muut Yhteensä ,5 Tulot ,3 Nettomenot ,5 Ennaltaehkäisevät palvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveystarkastukset ja seulonnat ,1 Dehko hoitajat ja Kaaos klinikka ,0 Oma tuotanto yhteensä ,5 Ennaltaehkäisevät kulttuuri ja liikuntapalvelut ,0 Ehkäisevä päihde ja mielenterveystyö ,0 Eläinlääkintä ,4 Toiminta avustukset ,8 Muu tuotanto yhteensä ,3 Muut Yhteensä ,4 Tulot Nettomenot ,4 VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / OMA ,8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / MUU ,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / YHT ,4 Tulot ,4 Nettomenot ,5

6 Ydinprosessin toiminnalliset tavoitteet (valtuusto) Valtuustokauden tavoite Valtuuston asettamat tavoitteet vuodelle 2012 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Hyvinvointierot ovat kaventuneet Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaan ja eri palveluntuottajien kanssa Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla TO = Tuottavuusohjelman tavoite Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa sähköisissä palveluissa (TO) Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Uusia hankinta avauksia on tehty (TO) Sitovien tavoitteiden lisäksi seurataan ja raportoidaan vuosittain valtuustolle seuraavien kaupunkistrategian mittareiden toteutumisesta: Laadunhallinnan kehittämisen tilanne Esteettömyysohjelman toteutustilanne Yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt Kotouttamisohjelman toteutustilanne Yhteisöjen toiminnan edistämistoimenpiteet Keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne

7 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa" -hankkeessa tarjotaan lyhytkestoista intensiivistä tukea erityistä tukea tarvitseville vauvaa odottaville tai 0-2 vuotiaiden perheille terveydenhoitajan kotikäynteinä ja mallinnetaan yhteistyötä hyvinvointineuvolan ja aikuisten mielenterveyspalvelujen kesken. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ehkäisevän työn yksikössä vakinaistettiin Pikkunopea-toiminta, joka tarjoaa alakouluikäisten perheille ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan edelleen ja niiden toteutuminen on tilauksen mukainen. Tarkastukset jatkuvat yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Suunnitteilla on aloittaa matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointineuvontaa, -palveluohjausta ja tietoutta tarjoava asiakaslähtöinen palvelu. Terveysnysse aloittaa toimintansa lokakuussa ja liikkuu asukkaiden lähellä lähiöissä. Työparina terveysnyssessä on terveydenhoitaja-sosiaalityöntekijä työpari. Lisäksi internetneuvontaa tarjoaa mediasihteeri. Teemaviikkojen myötä myös järjestöillä on mahdollisuus esitellä palvelujaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöön alkuvuonna Geripoli-hanke päättyi ja sen toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston (TAO) nuorten starttipajatoiminta käynnistyi. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla eteenpäin opintoihin ja työhön. Yksilöohjauksessa on aloittanut kuusi nuorta. Ryhmämuotoinen ohjaus käynnistyy toukokuussa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat kehittäneet ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita ikäihmisille (kuva-arkiston Muistelusalkut ja kirjaston Muistelukassit). Kirjastopalvelut tarjosivat presidentinvaalien aikaan mahdollisuuden äänestämiseen, ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 1

8 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): UKK-instituutin johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään tamperelaisten yläkoululaisten koulumatkojen kulkutapoja, vapaa-ajan liikuntaa ja nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan liikuntakyselyn luotettavuutta sekä arvioidaan kouluissa toteutettavien koulumatkaliikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta. Hankkeen interventio toteutetaan syksyllä 2012 kaikille Tampereen yläkoulujen 8. luokille. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Liikkumisreseptin käyttöä tehostetaan edelleen eri alueilla. Toiminta laajennetaan Tesoman terveysaseman alueelle. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Vuoden 2012 toiminta-avustuksia jaettaessa osa määrärahasta jätettiin jaettavaksi myöhemmin samana vuonna ikäihmisten ulkoilu- ja saattoapuun. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuripalvelut toteutti yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa Miesten Tampere -tapahtuman, jossa esiteltiin miehille suunnattua terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Kesällä toteutettavaa nuorille suunnattua matalan kynnyksen liikuntaleiriä on valmisteltu yhteistyössä tapahtumatoimiston kanssa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 2

9 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Keskuslastenneuvolan ja nuorisopsykiatrian palveluissa hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Terveydenhuoltolain mukainen hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on lain mukaan arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai potilas voidaan kutsua sairaalan poliklinikalle arviota varten. Hoitotakuu ei koske perusterveydenhuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluissa toteutui kuitenkin hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireettömissä asioissa omalääkärille pääsi 10 työpäivän kuluessa. Sosiaalisen tuen palveluissa sosiaalitakuu ei ole toteutunut täysin, sillä 28 % toimeentulotukihakemuksista ylitti käsittelyaikansa osalta sosiaalitakuun mukaisen määräajan tammi-huhtikuussa Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 4

10 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, tilaajajohtaja Lasse Eskonen ja johtaja Pekka Palola Toteutuminen Asiakaslähtöisten palvelujen järjestämisen kehittämisen kehittämissuunnitelma esitellään suunnittelujaostolle kesäkuussa. Ikäkaari-toimintamalli kokoaa ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksen ja tuottajien sopimusohjauksen yhdelle taholle, joka tekee yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteisesti työtä asiakkaan mahdollisimman korkean toimintakyvyn ja alhaisen palvelutarpeen saavuttamiseksi. Suunnittelujaosto käynnisti sairaalatoiminnan ja ikäihmisten asumispalvelujen asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämishankkeen maaliskuussa. Hankkeen tavoitteena on saada sujuvammat asukkaan tarpeista lähtevät palveluprosessit ja parantaa hoitoketjun toimivuutta. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu (Rane) käynnistettiin. Neuvonta on ilmaista, asiantuntevaa, ajantasaista ja puolueetonta. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten terveyspalveluissa on päivitetty alueellisia hoitoketjuja ja muokattu uusia asiakaslähtöisempiä hoitopolkuja, esimerkkinä raskaudenehkäisyasiakkaan hoitopolku opiskeluterveydenhuollossa. Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatria ovat tiivistäneet yhteistyötään lastensuojelun ja lastenpsykiatrian rajapinnan tarkoituksenmukaisten hoitopolkujen varmistamiseksi tiukentuneessa resurssitilanteessa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantaa hoitoketjun sujuvuutta. Vuoden loppuun mennessä rakennetaan terveyden edistämisen www-sivusto, joka sisältää tietoa kunnan, yksityisen ja järjestöjen tarjoamista terveyden edistämistä tukevista palveluista. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään ja rajoitetaan ulkoa ostettavan tilapäisen kotihoidon tarvetta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutus kehittää nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidosta on valmistunut selvitys ja käynnistynyt kokonaisvaltainen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoille tai koulutukseen. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 5

11 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palvelusetelien käyttöönoton tilanne Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on tehnyt päätökset päivähoidon palvelusetelin käyttöönotosta. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan palveluseteli otetaan käyttöön elokuussa 2012 ja päivähoidon palveluseteli vuonna Päivähoidon palvelusetelin laatua ja muita kelpoisuusehtoja määrittävä sääntökirja laaditaan yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Erikoissairaanhoidon palveluseteli otettiin käyttöön huhtikuussa 2012 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat ensi vaiheessa gynekologin ja ihotautilääkärin konsultaatiot sekä ruoansulatuskanavan tähystystutkimukset. Ensimmäiset palvelusetelit myönnettiin asiakkaille huhtikuun lopussa. Palvelusetelien käyttöastetta seurataan. Palvelusetelin käyttöönoton laajentamista myös perusterveydenhuoltoon on valmisteltu. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi sekä otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelituottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun aikana 2012 on otettu käyttöön palveluseteli yksilöllisessä fysioterapiassa (kuntosaliharjoittelu) ohjatussa ryhmässä, senioritalojen kotihoidossa sekä lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 10

12 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet sähköiset palvelut Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja apulaispormestari Timo Hanhilahti Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hankkeen palveluja aloitetaan jalkauttamaan. Hankkeen pilotissa on mukana neljä päivähoitoyksikköä, 50 huoltajaa ja 27 päiväkotien työntekijää. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e-resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskus-tietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekki näkee asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun 2012 aikana ei ole toteutettu tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluissa on kehitetty seudullista VILI-verkkoportaalikokonaisuutta. Portaalin Visit-, Invest- ja Live-osiot ovat käytössä ja Innovate-osion viimeistely on käynnissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa ja keskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 11

13 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Museopalvelujen TAITE-yksikössä on käynnistynyt vauvojen värikylpy-toiminta maahanmuuttajaäitien ryhmässä. Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnyt ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjotaan kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa ja aikuislukiossa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Aikuislukion osahankkeessa kehitettiin etäopetusmallia, jossa nuoret suorittavat perusopintoja etäopintoina. TAO:n osahankkeessa kehitettiin kohderyhmälle sopivaa toiminnallista, oppijakeskeistä opetusmallia. Tredean työperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi. Työntekijöille räätälöidyt suomen kielen koulutukset on aloitettu, samoin työelämälähtöisten suomen koulutusten kehittämisryhmä ja yritysneuvojien kansainvälisyysosaamista tukeva ryhmä. Työnantajia neuvottiin kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on käynnistänyt ilmaisen Kotona Suomessa -infosarjan maahanmuuttajille, jossa on kolme tapaamista. Kirjastopalvelut järjesti helmikuussa 2012 viittomakielen tuntemusta edistävän tapahtuman, jonka aikana oli mahdollista muun muassa opetella viittomia joukkoliikenteen busseissa ja Netti-Nyssessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja salibandyseura Classicin kanssa käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan kautta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 13

14 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja johtaja Kari Kankaala Toteutuminen Pitkäaikaisasunnottomien määrä lasketaan vuosittain marraskuun 15. päivänä vallitsevan tilanteen pohjalta. Selvitys valmistuu joulukuun puolivälissä. Vuonna 2011 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 96. Vuonna 2009 määrä oli 155. Vuonna 2008 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 214. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut, vaikka vuoteen 2009 verrattuna muutos ei vielä ole toteutunut. Tavoitteen toteutumisen onnistumista seurataan ja toimenpiteitä sen saavuttamiseksi kehitetään edelleen. Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 17

15 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai - kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten lukumäärän muutos Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite uhkaa jäädä toteutumatta, koska kehitysvammaisten toisen asumisyksikön rakennushanke on viivästynyt ja siirtynyt ensi vuoden alkuun. Tammi-huhtikuun 2012 aikana pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 15 %. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 18

16 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai + kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotoaan palveluasumiseen muuttavien kehitysvammaisten määrä Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite on toteutunut vuoden 2012 osalta. Toimintansa Takahuhdissa aloittaneeseen Pappilanpuiston palvelukeskukseen muutti kotoaan 15 asukasta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 19

17 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen lisääntyi viime vuoden aikana 60 asiakkaalla. Vuoden 2012 tilastoja ei ole vielä saatavissa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2012 (tilinpäätösennuste). Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 20

18 Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta + Valtuustokauden tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet hankinta-avaukset kilpailulle Uusia hankinta-avauksia on tehty (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rantaväylän tunnelin rakentamisen valmistelussa on käynnistetty hankinta Allianssimallilla. Allianssimallillissa urakan tilaaja on Liikennevirasto. Tampereen kaupunki sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tampereen tunnelihanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Allianssi suunnittelee tiiviissä yhteistyössä sellaiset ratkaisut, joilla kyetään riskeihin varautuen yksimielisesti sopimaan hankkeen tavoitekustannus ja muut keskeiset tavoitteet. Allianssimallin käytön tavoitteena ovat muun muassa parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin sekä innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailutuksen valmistelu käynnistyi tilaajan ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhteistyönä. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen palvelut on kilpailutettu kahden yksikön osalta. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi ja otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelin tuottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Alkuvuonna 2012 kilpailutettiin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen geriatripalvelut. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen edistäminen (O-PP): Pyynikin uimahallin palvelujen kilpailutus vietiin loppuun kevään 2012 aikana. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päätti palvelun tuottajasta kokouksessa. Palvelu käynnistetään kaupungin oman tuotannon eli liikuntapalvelujen voimin. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 48

19 Palvelustrategian tavoitteet vuodelle 2012 Palvelustrategian tavoitteet Palvelustrategian mittarit Tavoite vuodelle 2012 Toteuma 1 4 / 2012 Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Terveyden edistämisen Käynnissä olevien ohjausryhmän ydinprosessille toimenpiteiden toteuttamisen vastuuttamat toimenpiteet ovat tilanne käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Savuton Tampere ohjelma käynnistyy Toimeentulotuen tarvetta vähennetään ja toimintakykyesteisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä edistetään kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten työllistämispalvelujen avulla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti Terveystarkastuksiin osallistumisaktiivisuus vähintään vuoden 2011 tasolla Tarkastettujen työttömien määrä Työttömien terveystarkastukset aloitettu 2/2011. Tarkastuksia enemmän maalis huhtikuun osalta vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 129 henkilöä tarkastettu Hyvinvointikertomus valmistuu Sähköistä hyvinvointikertomusta valmistellaan Yhteistyö Alue Alvarien, Liikkumisreseptitoimintaa ehkäisevän päihdetyön toimiston, Kaukajärven ja Hervannan liikunta ja kulttuuripalvelujen ja terveysasemilla. Toiminnan kolmannen sektorin välillä on arviointi kesken. käynnistynyt Ohjelman toteuttamisen tilanne Ohjelman suunnitelma valmistuu Asia esillä terveyden edistämisen ohjausryhmässä, pormestari nimennyt työryhmän Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä Kehitysvammaisten työllistämistoiminnan kautta työpaikan saaneiden määrä Eri palveluissa toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen määrä ja keskeisimmät tulokset Asiakkaiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työpaikan saaneiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Asiakastyytyväisyyskysely on tehty kaikissa palvelukokonaisuuksissa Asiakkaita 487 kpl, kasvua 25 % vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Aikuissosiaalityössä on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely tammihuhtikuussa. Tulosten analysointi kesken. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan erikoissairaanhoidossa

20 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan Esteettömyysohjelman toimenpiteitä toteutetaan Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvät hankkeet ovat käynnissä Uusia vuorovaikutteisia sähköisen osallistumisen muotoja otetaan käyttöön Alueellisia terveysfoorumeja toteutetaan yhteistyössä Alvarien kanssa Yhteisöjä ja yhdistyksiä tuetaan vuosittaisilla toimintaavustuksilla Kaupungin ja yhteisöjen yhteistyön toimintaperiaatteet on laadittu Palveluketjujen toimintaa parantavien toimenpiteiden toteuttamistilanne Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Laaditut esteettömyyskartoitukset Toimintalinjausten toteutustilanne Sairaalapalvelujen palvelulinjojen kuormitusasteet ovat tavoitteiden mukaiset Palveluverkkosuunnitelman vuodelle 2012 ajoitetut toimenpiteet toteutuvat Esteettömyys otetaan huomioon uusien tilojen suunnittelussa Hankkeiden etenemisen tilanne Uusien asumispalveluyksiköiden palvelut on integroitu osaksi asiakkaiden palveluketjuja Uusien vuorovaikutteisten sähköisen osallistumisen muotojen käyttöönoton tilanne Alueellisten terveysfoorumien toteuttamistilanne Toiminta avustusta saaneiden yhteisöjen määrä Yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Requesteasiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa palveluissa Hyvinvointi ja terveysfoorumeja järjestetään kahdella eri kaupunginosa alueella, joista toisella ensimmäistä kertaa Toiminta avustuksia myönnetään kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2011 Yhteistyön suunnitelmaa toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella, päihde ja mielenterveyspalveluissa syksyllä, ja kehitysvammaisten avopalveluissa syys lokakuussa. Kuormitusasteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Esteettömyysohjelman toimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut Requeste järjestelmän testausta on laajennettu toimeentuloturvan ja terveyspalvelujen palautteisiin. Happy or not palautejärjestelmää testataan kaikilla terveysasemilla. Alueellinen Terve! terveysfoorumi järjestettiin huhtikuussa 2012 Hervannan kauppakeskus Duossa Hervannan ja Turtolan kaupunginosa alueiden yhteisenä tapahtumana Toiminta avustuksia myönnettiin kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2012 Palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä mielenterveys ja päihdestrategian puitteissa

21 Elonpolkuja verkosto on mukana järjestämässä alueellisia tapahtumia Sopimusohjaukseen kehitetään uusia säännöllisesti seurattavia palvelujen laatua ja tehokkuutta kuvaavia mittareita Elonpolkuja verkoston alueellisten tapahtumien lukumäärä Palvelusopimusten kehittämisen tilanne Verkosto järjestää yhden alueellisen tapahtuman ja osallistuu toisen alueellisen tapahtuman järjestämiseen Elonpolkuja verkosto järjestää alueellisen tapahtuman ja osallistuu syyskuussa toisen alueellisen tapahtuman organisointiin Kehittämisen aloittamista on valmisteltu konsernitasolla

22 Perusterveydenhuollon avopalvelut PALVELUKYKY Alueellinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon palvelut Tavoite / haluttu vaikutus Hoitotakuu toteutuu (Kaupunkistrategian vuositavoite) Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Terveyskeskukseen saa yhteyden arkipäivisin virkaaikana välittömästi. Hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta lukien. Yli 6 kk hammaslääkärille jonottavia ei ole Terveyspalvelujen neuvonnan keskimääräinen odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen Yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden määrä 3,3 min Toteutuu Ei ole Alueellinen vastaanottotoiminta Omalääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu Lääkäritoiminnan osalta 40 %, koko toiminnan osalta 45 %. Jono ei kiireellisille vastaanotoille 90 %:ssa korkeintaan 10 työpäivää. Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa 29,2 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 15,3 vrk. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa (** Asiakkaan saaman hoidon laatu paranee Ensiapu Acutaan ei ohjata terveysasemille hoitoon kuuluvia potilaita ICPC koodit käytössä 90 %:sesti Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2011 tasolla ICPC koodiston käytön toteutuma terveysasemittain Acutan käyttö väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin (* (* (* Erillinen tiedosto

23 Lähetteet erikoissairaanhoitoon eivät lisäänny Lähetteiden määrä pysyy vuoden 2011 tasolla Lähetteiden määrä väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Erityistyöntekijöiden palvelut Avokuntoutus Alueellinen vastaanottotoiminta, Diabetesvastaanottotoiminta Mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee Potilas/asiakas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa tai hänet ohjataan yhteistyöverkoston palvelujen piiriin Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa seurataan järjestelmällisesti. Psykologin ja depressiohoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa. Jonotusaika Hoitoonpääsy ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti kuin hetkellisesti joillakin asemilla. Jonotusaika on 2 3 viikkoa ja tällä hetkellä joillekin psykologeille voi olla jopa 5 viikon jono. Kiireelliset tapaukset pyritään ottamaan nopeammin. Jonotusaika Jonotusaika kiireellistä terapiaa 2 viikon sisällä kotikäynti 2 viikon sisällä kiireetön terapia 4 kk:n sisällä Seurannan tueksi saadaan tietoa perustietojärjestelmistä. tavoitteet toteutuneet jonotusajan suhteen kaikilta osin. Diabeetikoiden HbA1C tasot. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa

24 Ennaltaehkäisevät palvelut PALVELUKYKY Terveystarkastukset Tavoite / haluttu vaikutus Ikäluokittaiset terveystarkastukset kohdistuu ikäryhmien syrjäytymisvaarassa oleviin henkilöihin nykyistä kattavammin Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Työttömien osuus kaikista tarkastetuista kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työttömien osuus kaikista tarkastetuista, % Työttömien terveystarkastukset aloitettu helmikuussa 2011 Dehko hoitajat Toiminta kohdistuu diabetesriskissä oleviin Asiakasprofiili selvitetään vuoden 2012 aikana miesten osuus asiakkaista, % ikäryhmien osuus, % Alle 30 v. Alle 40 v. Yli 64 v. Terveysneuvonta on vaikuttavaa Dehko toiminnalla löydetään/tavoitetaan korkeassa diabetesriskissä olevia Dehko hoitajille ohjautuneiden asiakkaiden riskipisteet laskevat vuoden aikana Järjestetyt tapahtumat tavoittavat diabetesriskissä olevia raskausdiabeetikoiden osuus, % Riskipisteiden muutos kahden vuoden aikana toteutuneen käynnin välillä Järjestettyjen tapahtumien määrä ja niissä tavoitettujen korkeassa diabetesriskissä olevien määrä, Keväisin ja syksyisin kaikille terveysasemien asiakkaille jaetaan yhden päivän ajan riskitestilomake ja yli 15 pistettä saaneet ohjataan dehko hoitajille ja yli 66 v. aikuisneuvolaan.

25 KAAOS klinikka Kaatumisten ja sen seurauksena syntyvien vammojen ehkäisy sekä asiakkaiden liikunta ja toimintakyvyn parantaminen Asiakkaiden liikunta ja toimintakyky on parantunut Liikunta ja toimintakykytestit Tilastojen kautta ei liikunta ja toimintakykytestistöjen tuloksia ole mahdollisuus saada. ICPC koodisto 1 4/ 2012 (* käyttö terveysasemittain (%) ICD / 2012 Atala 54,8 19,4 Hatanpää 51,1 5,3 Hervanta 43,7 10,5 Kaukajärvi 76,2 3,8 Kämmenniemi 27,3 50,6 Lielahti 64,9 18,3 Linnainmaa 46,6 26,6 Pyynikki 41,2 29,4 Rahola Pispala 11,6 35,7 Tammelakeskus 24,9 21,5 Tesoma 77,1 8,7 YHTEENSÄ 47,4 17,6 ICPC koodisto 5 8/ 2012 ICD / 2012 ICPC koodisto 9 12/ 2012

26 Sairaalapalvelut Erikoissairaanhoidon laatu PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Palvelu Potilaat pääsevät hoitoon ilman turhaa viivästystä Avo ja vos hoidon odotusajat Hoitotakuuraportointi, sairaalaan pääsyn odotusaika, siirtoviiveet Toimenpiteiden osalta ollaan hoitotakuussa. Poliklinikalle ensimmäiselle käynnille yli 3kk jonottaneita oli kirurgialla 100, silmätaudeilla 40 ja korvataudeilla 20. Laatu Leikkausinfektioiden insidenssi <3 %, MRSA ja muiden sairaalabakteerien määrällinen kehitys Leikkausinfektioiden määrä, sairaalabakteeriongelman kehitys Haavainfektioinsidenssi 1,4%, MRSA 12, muita sair.bakteeri infektioita 7 Päivystyspotilaiden hoitoketju tehostuu Kun perustason erikoissairaanhoidon tarve on todettu, potilas pääsee kuuden (6) tunnin kuluessa jatkohoitoon virka aikana ja 12 tunnin kuluessa päivystysaikana Siirtojen odotusaika Jatkohoito toteutuu hyvin. Palvelun laadunvalvonta perustuu laatujärjestelmään Toimintakäsikirja on aktiivisessa käytössä ja ajantasainen. Sisäinen auditointi käytäntönä. Raportointi käytöstä Toimintakäsikirjan käyttö on aktivoitumassa koko erikoissairaanhoidon kattavaksi.

27 Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä Asiakkaiden palveluille antama arvosana on kiitettävä Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sisätautien palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Sisätautien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Sairaalasiirrot pystytään palvelulinjalle ottamaan samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Jatkohoitopaikkoihin meiltä eteenpäin pääsyssä on ollut hieman hankaluuksia. Kuormitusprosentti on ollut keskimäärin 86% Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus käynnistetty. Työajan seurantamittaus käynnissä. Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus on hieman lyhentynyt alkuvuoden aikana. Kotiutuneiden osuus alkuvuonna on ollut noin 68% poistetuista potilaista

28 Leikkaustoiminnan palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Terveyskeskuslääkärit saavat kirurgisia konsultaatiopalveluja päivittäin Päivittäinen kirurginen konsultaatiomahdollisuuden ylläpito terveyskeskuslääkäriä varten Raportointi terveysasemien lääkäreille tehdystä kyselystä Kysely syksyllä 2012, perehdyyskansio päivitetty ja lisätty erikoislääkärien konsultaatiopuhelinnumerot Palvelu Tuotteistus on valmis käytettäväksi Vuoden 2012 alusta sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Poliklinikan, päiväkirurgian ja vuodeosastoleikkauksien tuotteistus valmis. Heräämötoimenpiteet tuotteistettu, osaston hoitopäivätuotteistus kesken. Tuottaja jatkaa toimia leikkaussalikapasiteetin käytön tehostamiseksi vuoden 2012 aikana. Mikäli tehostamiseen tarvitaan mahdollisia henkilöstöjaoston päättämiä korvauksia lisätyöstä, tilaaja korvaa ne tuottajalle määrärahojensa puitteissa. Neurologian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Neurologisten potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Siirrot viiveettä (ei siirtoviivemaksuja), 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, kuormitus yht. 84% tammi huhtikuun aikana

29 Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus aloitettu Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus lyhentynyt, 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, muut kotiin tai aikaisempaan hoitopaikkaan Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen. Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaala ja Acuta siirtojen odotusaika. Palvelulinjalle kuuluvien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Acutasta ja Taysin osastoilta on pystytty ottamaan potilaat viiveettä jatkohoitoon. Palvelulinjalle kuuluvia potilaita ei ole hoidettu muualla. Kuormitus 87%, joka on hieman alle tavoitteen.

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE TETOLA 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 LIITE OSELA 19.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 13Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15...4 Elinvoima ja kilpailukyky Kortit 16

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 LIITE OSELA 7.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013

Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013 13Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15...4 Elinvoima ja kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikatsaus 2014 Toimintatilastot 2014 Henkilöstökertomus 2014 Asiakaspalauteyhteenveto

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 27.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot