TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012"

Transkriptio

1 LIITE TETOLA TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

2 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste euroa Tot.2011 VS 2012 Tot 2012 TP 2012 Ero TP 2011 TA 2012 VS Enn VS/Enn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste Tot euroa 1 4 VS Tot TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/Enn Ennaltaehkäisevät palvelut Toimintamenot Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Sairaalapalvelut (ent. erikoissairaanhoidon palvelut) Toimintatulot Toimintamenot Päihde ja mielenterveyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatulot Toimintamenot Vammaispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi huhtikuussa 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Suurimmat poikkeamat ovat sosiaalisen palveluissa, jossa valtionkorvaus pakolaisten toimeentulotuesta ja perustoimeentulotuen valtionosuusennakko ovat budjetoitua pienemmät. Ydinprosessin toimintamenot ovat toteutuneet yhteensä 4,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu oman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avopalvelujen oman tuotannon tilauksen toteumasta sekä toimeentulotukimenoista. Oman erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat toteutuneet selvästi sopimuksessa arvioitua suurempina. Perusterveydenhuollon avopalvelujen menojen kasvu johtuu erityisesti suun terveydenhuollon palveluista, joissa asiakasmäärät ovat nousseet noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimeentulotukimenojen kasvu alkuvuonna oli 11,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mikä johtuu pääosin perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 18,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, mutta myös perusterveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja sosiaalisen tuen palveluissa on merkittävät ylitysennusteet. Myös vuoden 2011 tilinpäätöksessä näiden palvelujen menot ylittivät selvästi talousarvion. Menoennuste on kasvanut maaliskuun raporttiin verrattuna 2,9 milj. euroa oman erikoissairaanhoidon ylitysennusteen vuoksi. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta käsitteli talousarvion ylitysuhkia Lautakunta ei esittänyt toimenpiteitä, joilla ennustetut talousarvion ylitykset voitaisiin välttää, koska lakisääteisten palvelujen toteutuminen tulee turvata. Perusterveydenhuollon menojen ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,4 milj. euroa. Suurimmat menojen ylitysuhat ovat suun terveydenhuollon palveluissa, lääkinnällisessä kuntoutuksessa, omalääkäripalveluissa, sairaankuljetuksessa ja Acutan päivystyspalveluissa. Menoennusteeseen sisältyy myös asiakasmaksuista kirjattavat luottotappiot, joita ei ole budjetoitu.

3 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menot kasvoivat vuonna ,8 milj. euroa eli 4,6 prosenttia. Kuluvan vuoden budjetti on 2,2 milj. euroa (1,2 prosenttia) suurempi kuin edellisen vuoden toteuma. Viime vuosien kehitykseen perustuva ensimmäinen arvio sairaanhoitopiirin ylityksestä on noin 5 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy erityisvelvoitemaksun nousu. Oman erikoissairaanhoidon tuotantovolyymit ovat kasvaneet eri palveluissa. Alkuvuoden toteumiin perustuva arvio näyttäisi noin 3 milj. euron ylitystä palvelusopimukseen. Esitettävillä säästötoimenpiteillä pyritään pienentämään ylitystä. Sosiaalisen tuen palvelujen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloista. Palvelukokonaisuuden menoennuste on 4,8 milj. euroa budjettia huonompi. Ylitys johtuu toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen ylityksistä. Menojen arvioitu kasvu johtuu valtion ratkaisuista korottaa toimeentulotuen perusosaa 6 prosenttia sekä asumiskustannusten kasvusta. Lisäksi työmarkkinatuki nousi asiakaskohtaisesti noin120 euroa/kk. Toimeentulotuki on subjektiivinen oikeus. Ennuste perustuu toimeentulotukimenojen 10 prosentin kasvuarvioon. Toteutuneen kehityksen valossa menojen kasvu voi kohota selvästi suuremmaksi. Vammaispalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 2,6 milj. euroa, mikä perustuu noin 7 prosentin menojen kasvuun. Suurimmat ylityspaineet ovat vammaisten asumispalveluissa, kehitysvammaisten laitospalveluissa ja vammaisten henkilökohtaisen avustajan taloudellisessa tuessa. Kustannuspaineisiin pyritään vaikuttamaan tehostamalla edelleen asiakasohjausta ja ensisijaisten palvelujen käyttämistä. Vammaispalveluissa palvelut ja tukitoimet ovat pääosin subjektiivisia oikeuksia ja kuuluvat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

4 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sairaalapalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sisätautien palvelulinja ,9 Neurologinen palvelulinja ,8 Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja ,1 Leikkaustoiminnan palvelulinja ,9 U3 osaston tukipalvelut ,9 Oma tuotanto yhteensä ,7 Erikoissairaanhoidon kuntoutuspalvelut ,2 Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) ,2 Tammenlehväkeskuskuntoutus ,6 Saattohoito ,6 Avustukset ,0 Muut palvelut 89 Muu tuotanto yhteensä ,0 Muut 23 Yhteensä ,5 Tulot ,8 Nettomenot ,5 Perusterveydenhuollon avopalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Alueellinen vastaanottotoiminta ,1 Terveyspalvelujen neuvonta ,3 Toimenpide ja konsultaatiotoiminta ,0 Tartuntatautien valvonta ,8 Erityistyöntekijöiden palvelut ,8 Aikuisväestön suun terveydenhuolto ,6 Avokuntoutus ,0 Jalkojenhoitopalvelut ,3 Oma tuotanto yhteensä ,4 Päivystys (Acuta) ,4 Omalääkäripalvelut ,8 Laboratorio ja apteekkiliikelaitoksen hyvitykset 136 Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) ,5 Suun terveydenhuollon ostopalvelut ,9 Lääkinnällinen kuntoutus ,6 Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) ,6 Muut palvelut ,5 Muu tuotanto yhteensä ,7 Muut 119 Yhteensä ,8 Tulot ,9 Nettomenot ,8 Päihde ja mielenterveyspalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta ,3 Mielenterveyden avohoito * ,5 Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut ,2 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta ,1 Katkaisu ja selviämisasema ,3 Oma tuotanto yhteensä ,7 Mielenterveyspalvelut ,6 Päihdehuollon asumispalvelut ,4 Päihdehuollon kuntoutus ,9 Tuetun asumisen palvelut ,0 Avustukset ,4 Hankkeet ,1 Muu tuotanto yhteensä ,5 Muut 11 Yhteensä ,5 Tulot ,0 Nettomenot ,9 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (6 t )

5 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 Sosiaalisen tuen palvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Aikuissosiaalityö (* ,0 Toimeentuloturvan palvelut ,6 Maahanmuuttajapalvelut (* ,4 Talous ja velkaneuvonnan palvelut ,3 Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut ,3 Teknisen yksikön työllistämistoiminta ,6 Alaikäisten turvanpaikanhakijoiden vast.otto ,3 Oma tuotanto yhteensä ,3 Toimeentulotuki ,4 Työmarkkinatuen kuntaosuus ,9 Pakolaisten ja paluumuuttajien toimeentulotuki ,8 Työvalmennussäätiö ,0 Opiskelijoiden työllistäminen ,5 Muut palvelut ,9 Muu tuotanto yhteensä ,9 Muut 366 Yhteensä ,4 Tulot ,9 Nettomenot ,1 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (357 t ) Vammaispalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Asumispalvelut ,7 Työ ja päivätoiminta ,7 Oma tuotanto yhteensä ,7 Vammaisten palvelut ja tukitoimet ,3 Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta ,7 Kehitysvammahuollon avopalvelut ,1 Kehitysvammahuollon laitospalvelut (PSHP) ,9 Avustukset ,0 Muu tuotanto yhteensä ,0 Muut Yhteensä ,5 Tulot ,3 Nettomenot ,5 Ennaltaehkäisevät palvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveystarkastukset ja seulonnat ,1 Dehko hoitajat ja Kaaos klinikka ,0 Oma tuotanto yhteensä ,5 Ennaltaehkäisevät kulttuuri ja liikuntapalvelut ,0 Ehkäisevä päihde ja mielenterveystyö ,0 Eläinlääkintä ,4 Toiminta avustukset ,8 Muu tuotanto yhteensä ,3 Muut Yhteensä ,4 Tulot Nettomenot ,4 VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / OMA ,8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / MUU ,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / YHT ,4 Tulot ,4 Nettomenot ,5

6 Ydinprosessin toiminnalliset tavoitteet (valtuusto) Valtuustokauden tavoite Valtuuston asettamat tavoitteet vuodelle 2012 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Hyvinvointierot ovat kaventuneet Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaan ja eri palveluntuottajien kanssa Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla TO = Tuottavuusohjelman tavoite Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa sähköisissä palveluissa (TO) Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Uusia hankinta avauksia on tehty (TO) Sitovien tavoitteiden lisäksi seurataan ja raportoidaan vuosittain valtuustolle seuraavien kaupunkistrategian mittareiden toteutumisesta: Laadunhallinnan kehittämisen tilanne Esteettömyysohjelman toteutustilanne Yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt Kotouttamisohjelman toteutustilanne Yhteisöjen toiminnan edistämistoimenpiteet Keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne

7 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa" -hankkeessa tarjotaan lyhytkestoista intensiivistä tukea erityistä tukea tarvitseville vauvaa odottaville tai 0-2 vuotiaiden perheille terveydenhoitajan kotikäynteinä ja mallinnetaan yhteistyötä hyvinvointineuvolan ja aikuisten mielenterveyspalvelujen kesken. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ehkäisevän työn yksikössä vakinaistettiin Pikkunopea-toiminta, joka tarjoaa alakouluikäisten perheille ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan edelleen ja niiden toteutuminen on tilauksen mukainen. Tarkastukset jatkuvat yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Suunnitteilla on aloittaa matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointineuvontaa, -palveluohjausta ja tietoutta tarjoava asiakaslähtöinen palvelu. Terveysnysse aloittaa toimintansa lokakuussa ja liikkuu asukkaiden lähellä lähiöissä. Työparina terveysnyssessä on terveydenhoitaja-sosiaalityöntekijä työpari. Lisäksi internetneuvontaa tarjoaa mediasihteeri. Teemaviikkojen myötä myös järjestöillä on mahdollisuus esitellä palvelujaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöön alkuvuonna Geripoli-hanke päättyi ja sen toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston (TAO) nuorten starttipajatoiminta käynnistyi. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla eteenpäin opintoihin ja työhön. Yksilöohjauksessa on aloittanut kuusi nuorta. Ryhmämuotoinen ohjaus käynnistyy toukokuussa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat kehittäneet ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita ikäihmisille (kuva-arkiston Muistelusalkut ja kirjaston Muistelukassit). Kirjastopalvelut tarjosivat presidentinvaalien aikaan mahdollisuuden äänestämiseen, ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 1

8 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): UKK-instituutin johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään tamperelaisten yläkoululaisten koulumatkojen kulkutapoja, vapaa-ajan liikuntaa ja nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan liikuntakyselyn luotettavuutta sekä arvioidaan kouluissa toteutettavien koulumatkaliikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta. Hankkeen interventio toteutetaan syksyllä 2012 kaikille Tampereen yläkoulujen 8. luokille. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Liikkumisreseptin käyttöä tehostetaan edelleen eri alueilla. Toiminta laajennetaan Tesoman terveysaseman alueelle. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Vuoden 2012 toiminta-avustuksia jaettaessa osa määrärahasta jätettiin jaettavaksi myöhemmin samana vuonna ikäihmisten ulkoilu- ja saattoapuun. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuripalvelut toteutti yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa Miesten Tampere -tapahtuman, jossa esiteltiin miehille suunnattua terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Kesällä toteutettavaa nuorille suunnattua matalan kynnyksen liikuntaleiriä on valmisteltu yhteistyössä tapahtumatoimiston kanssa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 2

9 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Keskuslastenneuvolan ja nuorisopsykiatrian palveluissa hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Terveydenhuoltolain mukainen hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on lain mukaan arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai potilas voidaan kutsua sairaalan poliklinikalle arviota varten. Hoitotakuu ei koske perusterveydenhuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluissa toteutui kuitenkin hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireettömissä asioissa omalääkärille pääsi 10 työpäivän kuluessa. Sosiaalisen tuen palveluissa sosiaalitakuu ei ole toteutunut täysin, sillä 28 % toimeentulotukihakemuksista ylitti käsittelyaikansa osalta sosiaalitakuun mukaisen määräajan tammi-huhtikuussa Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 4

10 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, tilaajajohtaja Lasse Eskonen ja johtaja Pekka Palola Toteutuminen Asiakaslähtöisten palvelujen järjestämisen kehittämisen kehittämissuunnitelma esitellään suunnittelujaostolle kesäkuussa. Ikäkaari-toimintamalli kokoaa ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksen ja tuottajien sopimusohjauksen yhdelle taholle, joka tekee yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteisesti työtä asiakkaan mahdollisimman korkean toimintakyvyn ja alhaisen palvelutarpeen saavuttamiseksi. Suunnittelujaosto käynnisti sairaalatoiminnan ja ikäihmisten asumispalvelujen asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämishankkeen maaliskuussa. Hankkeen tavoitteena on saada sujuvammat asukkaan tarpeista lähtevät palveluprosessit ja parantaa hoitoketjun toimivuutta. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu (Rane) käynnistettiin. Neuvonta on ilmaista, asiantuntevaa, ajantasaista ja puolueetonta. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten terveyspalveluissa on päivitetty alueellisia hoitoketjuja ja muokattu uusia asiakaslähtöisempiä hoitopolkuja, esimerkkinä raskaudenehkäisyasiakkaan hoitopolku opiskeluterveydenhuollossa. Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatria ovat tiivistäneet yhteistyötään lastensuojelun ja lastenpsykiatrian rajapinnan tarkoituksenmukaisten hoitopolkujen varmistamiseksi tiukentuneessa resurssitilanteessa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantaa hoitoketjun sujuvuutta. Vuoden loppuun mennessä rakennetaan terveyden edistämisen www-sivusto, joka sisältää tietoa kunnan, yksityisen ja järjestöjen tarjoamista terveyden edistämistä tukevista palveluista. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään ja rajoitetaan ulkoa ostettavan tilapäisen kotihoidon tarvetta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutus kehittää nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidosta on valmistunut selvitys ja käynnistynyt kokonaisvaltainen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoille tai koulutukseen. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 5

11 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palvelusetelien käyttöönoton tilanne Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on tehnyt päätökset päivähoidon palvelusetelin käyttöönotosta. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan palveluseteli otetaan käyttöön elokuussa 2012 ja päivähoidon palveluseteli vuonna Päivähoidon palvelusetelin laatua ja muita kelpoisuusehtoja määrittävä sääntökirja laaditaan yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Erikoissairaanhoidon palveluseteli otettiin käyttöön huhtikuussa 2012 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat ensi vaiheessa gynekologin ja ihotautilääkärin konsultaatiot sekä ruoansulatuskanavan tähystystutkimukset. Ensimmäiset palvelusetelit myönnettiin asiakkaille huhtikuun lopussa. Palvelusetelien käyttöastetta seurataan. Palvelusetelin käyttöönoton laajentamista myös perusterveydenhuoltoon on valmisteltu. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi sekä otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelituottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun aikana 2012 on otettu käyttöön palveluseteli yksilöllisessä fysioterapiassa (kuntosaliharjoittelu) ohjatussa ryhmässä, senioritalojen kotihoidossa sekä lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 10

12 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet sähköiset palvelut Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja apulaispormestari Timo Hanhilahti Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hankkeen palveluja aloitetaan jalkauttamaan. Hankkeen pilotissa on mukana neljä päivähoitoyksikköä, 50 huoltajaa ja 27 päiväkotien työntekijää. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e-resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskus-tietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekki näkee asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun 2012 aikana ei ole toteutettu tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluissa on kehitetty seudullista VILI-verkkoportaalikokonaisuutta. Portaalin Visit-, Invest- ja Live-osiot ovat käytössä ja Innovate-osion viimeistely on käynnissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa ja keskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 11

13 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Museopalvelujen TAITE-yksikössä on käynnistynyt vauvojen värikylpy-toiminta maahanmuuttajaäitien ryhmässä. Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnyt ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjotaan kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa ja aikuislukiossa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Aikuislukion osahankkeessa kehitettiin etäopetusmallia, jossa nuoret suorittavat perusopintoja etäopintoina. TAO:n osahankkeessa kehitettiin kohderyhmälle sopivaa toiminnallista, oppijakeskeistä opetusmallia. Tredean työperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi. Työntekijöille räätälöidyt suomen kielen koulutukset on aloitettu, samoin työelämälähtöisten suomen koulutusten kehittämisryhmä ja yritysneuvojien kansainvälisyysosaamista tukeva ryhmä. Työnantajia neuvottiin kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on käynnistänyt ilmaisen Kotona Suomessa -infosarjan maahanmuuttajille, jossa on kolme tapaamista. Kirjastopalvelut järjesti helmikuussa 2012 viittomakielen tuntemusta edistävän tapahtuman, jonka aikana oli mahdollista muun muassa opetella viittomia joukkoliikenteen busseissa ja Netti-Nyssessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja salibandyseura Classicin kanssa käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan kautta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 13

14 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja johtaja Kari Kankaala Toteutuminen Pitkäaikaisasunnottomien määrä lasketaan vuosittain marraskuun 15. päivänä vallitsevan tilanteen pohjalta. Selvitys valmistuu joulukuun puolivälissä. Vuonna 2011 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 96. Vuonna 2009 määrä oli 155. Vuonna 2008 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 214. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut, vaikka vuoteen 2009 verrattuna muutos ei vielä ole toteutunut. Tavoitteen toteutumisen onnistumista seurataan ja toimenpiteitä sen saavuttamiseksi kehitetään edelleen. Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 17

15 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai - kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten lukumäärän muutos Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite uhkaa jäädä toteutumatta, koska kehitysvammaisten toisen asumisyksikön rakennushanke on viivästynyt ja siirtynyt ensi vuoden alkuun. Tammi-huhtikuun 2012 aikana pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 15 %. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 18

16 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai + kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotoaan palveluasumiseen muuttavien kehitysvammaisten määrä Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite on toteutunut vuoden 2012 osalta. Toimintansa Takahuhdissa aloittaneeseen Pappilanpuiston palvelukeskukseen muutti kotoaan 15 asukasta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 19

17 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen lisääntyi viime vuoden aikana 60 asiakkaalla. Vuoden 2012 tilastoja ei ole vielä saatavissa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2012 (tilinpäätösennuste). Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 20

18 Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta + Valtuustokauden tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet hankinta-avaukset kilpailulle Uusia hankinta-avauksia on tehty (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rantaväylän tunnelin rakentamisen valmistelussa on käynnistetty hankinta Allianssimallilla. Allianssimallillissa urakan tilaaja on Liikennevirasto. Tampereen kaupunki sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tampereen tunnelihanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Allianssi suunnittelee tiiviissä yhteistyössä sellaiset ratkaisut, joilla kyetään riskeihin varautuen yksimielisesti sopimaan hankkeen tavoitekustannus ja muut keskeiset tavoitteet. Allianssimallin käytön tavoitteena ovat muun muassa parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin sekä innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailutuksen valmistelu käynnistyi tilaajan ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhteistyönä. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen palvelut on kilpailutettu kahden yksikön osalta. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi ja otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelin tuottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Alkuvuonna 2012 kilpailutettiin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen geriatripalvelut. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen edistäminen (O-PP): Pyynikin uimahallin palvelujen kilpailutus vietiin loppuun kevään 2012 aikana. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päätti palvelun tuottajasta kokouksessa. Palvelu käynnistetään kaupungin oman tuotannon eli liikuntapalvelujen voimin. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 48

19 Palvelustrategian tavoitteet vuodelle 2012 Palvelustrategian tavoitteet Palvelustrategian mittarit Tavoite vuodelle 2012 Toteuma 1 4 / 2012 Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Terveyden edistämisen Käynnissä olevien ohjausryhmän ydinprosessille toimenpiteiden toteuttamisen vastuuttamat toimenpiteet ovat tilanne käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Savuton Tampere ohjelma käynnistyy Toimeentulotuen tarvetta vähennetään ja toimintakykyesteisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä edistetään kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten työllistämispalvelujen avulla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti Terveystarkastuksiin osallistumisaktiivisuus vähintään vuoden 2011 tasolla Tarkastettujen työttömien määrä Työttömien terveystarkastukset aloitettu 2/2011. Tarkastuksia enemmän maalis huhtikuun osalta vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 129 henkilöä tarkastettu Hyvinvointikertomus valmistuu Sähköistä hyvinvointikertomusta valmistellaan Yhteistyö Alue Alvarien, Liikkumisreseptitoimintaa ehkäisevän päihdetyön toimiston, Kaukajärven ja Hervannan liikunta ja kulttuuripalvelujen ja terveysasemilla. Toiminnan kolmannen sektorin välillä on arviointi kesken. käynnistynyt Ohjelman toteuttamisen tilanne Ohjelman suunnitelma valmistuu Asia esillä terveyden edistämisen ohjausryhmässä, pormestari nimennyt työryhmän Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä Kehitysvammaisten työllistämistoiminnan kautta työpaikan saaneiden määrä Eri palveluissa toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen määrä ja keskeisimmät tulokset Asiakkaiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työpaikan saaneiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Asiakastyytyväisyyskysely on tehty kaikissa palvelukokonaisuuksissa Asiakkaita 487 kpl, kasvua 25 % vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Aikuissosiaalityössä on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely tammihuhtikuussa. Tulosten analysointi kesken. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan erikoissairaanhoidossa

20 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan Esteettömyysohjelman toimenpiteitä toteutetaan Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvät hankkeet ovat käynnissä Uusia vuorovaikutteisia sähköisen osallistumisen muotoja otetaan käyttöön Alueellisia terveysfoorumeja toteutetaan yhteistyössä Alvarien kanssa Yhteisöjä ja yhdistyksiä tuetaan vuosittaisilla toimintaavustuksilla Kaupungin ja yhteisöjen yhteistyön toimintaperiaatteet on laadittu Palveluketjujen toimintaa parantavien toimenpiteiden toteuttamistilanne Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Laaditut esteettömyyskartoitukset Toimintalinjausten toteutustilanne Sairaalapalvelujen palvelulinjojen kuormitusasteet ovat tavoitteiden mukaiset Palveluverkkosuunnitelman vuodelle 2012 ajoitetut toimenpiteet toteutuvat Esteettömyys otetaan huomioon uusien tilojen suunnittelussa Hankkeiden etenemisen tilanne Uusien asumispalveluyksiköiden palvelut on integroitu osaksi asiakkaiden palveluketjuja Uusien vuorovaikutteisten sähköisen osallistumisen muotojen käyttöönoton tilanne Alueellisten terveysfoorumien toteuttamistilanne Toiminta avustusta saaneiden yhteisöjen määrä Yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Requesteasiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa palveluissa Hyvinvointi ja terveysfoorumeja järjestetään kahdella eri kaupunginosa alueella, joista toisella ensimmäistä kertaa Toiminta avustuksia myönnetään kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2011 Yhteistyön suunnitelmaa toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella, päihde ja mielenterveyspalveluissa syksyllä, ja kehitysvammaisten avopalveluissa syys lokakuussa. Kuormitusasteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Esteettömyysohjelman toimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut Requeste järjestelmän testausta on laajennettu toimeentuloturvan ja terveyspalvelujen palautteisiin. Happy or not palautejärjestelmää testataan kaikilla terveysasemilla. Alueellinen Terve! terveysfoorumi järjestettiin huhtikuussa 2012 Hervannan kauppakeskus Duossa Hervannan ja Turtolan kaupunginosa alueiden yhteisenä tapahtumana Toiminta avustuksia myönnettiin kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2012 Palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä mielenterveys ja päihdestrategian puitteissa

21 Elonpolkuja verkosto on mukana järjestämässä alueellisia tapahtumia Sopimusohjaukseen kehitetään uusia säännöllisesti seurattavia palvelujen laatua ja tehokkuutta kuvaavia mittareita Elonpolkuja verkoston alueellisten tapahtumien lukumäärä Palvelusopimusten kehittämisen tilanne Verkosto järjestää yhden alueellisen tapahtuman ja osallistuu toisen alueellisen tapahtuman järjestämiseen Elonpolkuja verkosto järjestää alueellisen tapahtuman ja osallistuu syyskuussa toisen alueellisen tapahtuman organisointiin Kehittämisen aloittamista on valmisteltu konsernitasolla

22 Perusterveydenhuollon avopalvelut PALVELUKYKY Alueellinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon palvelut Tavoite / haluttu vaikutus Hoitotakuu toteutuu (Kaupunkistrategian vuositavoite) Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Terveyskeskukseen saa yhteyden arkipäivisin virkaaikana välittömästi. Hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta lukien. Yli 6 kk hammaslääkärille jonottavia ei ole Terveyspalvelujen neuvonnan keskimääräinen odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen Yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden määrä 3,3 min Toteutuu Ei ole Alueellinen vastaanottotoiminta Omalääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu Lääkäritoiminnan osalta 40 %, koko toiminnan osalta 45 %. Jono ei kiireellisille vastaanotoille 90 %:ssa korkeintaan 10 työpäivää. Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa 29,2 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 15,3 vrk. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa (** Asiakkaan saaman hoidon laatu paranee Ensiapu Acutaan ei ohjata terveysasemille hoitoon kuuluvia potilaita ICPC koodit käytössä 90 %:sesti Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2011 tasolla ICPC koodiston käytön toteutuma terveysasemittain Acutan käyttö väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin (* (* (* Erillinen tiedosto

23 Lähetteet erikoissairaanhoitoon eivät lisäänny Lähetteiden määrä pysyy vuoden 2011 tasolla Lähetteiden määrä väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Erityistyöntekijöiden palvelut Avokuntoutus Alueellinen vastaanottotoiminta, Diabetesvastaanottotoiminta Mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee Potilas/asiakas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa tai hänet ohjataan yhteistyöverkoston palvelujen piiriin Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa seurataan järjestelmällisesti. Psykologin ja depressiohoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa. Jonotusaika Hoitoonpääsy ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti kuin hetkellisesti joillakin asemilla. Jonotusaika on 2 3 viikkoa ja tällä hetkellä joillekin psykologeille voi olla jopa 5 viikon jono. Kiireelliset tapaukset pyritään ottamaan nopeammin. Jonotusaika Jonotusaika kiireellistä terapiaa 2 viikon sisällä kotikäynti 2 viikon sisällä kiireetön terapia 4 kk:n sisällä Seurannan tueksi saadaan tietoa perustietojärjestelmistä. tavoitteet toteutuneet jonotusajan suhteen kaikilta osin. Diabeetikoiden HbA1C tasot. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa

24 Ennaltaehkäisevät palvelut PALVELUKYKY Terveystarkastukset Tavoite / haluttu vaikutus Ikäluokittaiset terveystarkastukset kohdistuu ikäryhmien syrjäytymisvaarassa oleviin henkilöihin nykyistä kattavammin Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Työttömien osuus kaikista tarkastetuista kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työttömien osuus kaikista tarkastetuista, % Työttömien terveystarkastukset aloitettu helmikuussa 2011 Dehko hoitajat Toiminta kohdistuu diabetesriskissä oleviin Asiakasprofiili selvitetään vuoden 2012 aikana miesten osuus asiakkaista, % ikäryhmien osuus, % Alle 30 v. Alle 40 v. Yli 64 v. Terveysneuvonta on vaikuttavaa Dehko toiminnalla löydetään/tavoitetaan korkeassa diabetesriskissä olevia Dehko hoitajille ohjautuneiden asiakkaiden riskipisteet laskevat vuoden aikana Järjestetyt tapahtumat tavoittavat diabetesriskissä olevia raskausdiabeetikoiden osuus, % Riskipisteiden muutos kahden vuoden aikana toteutuneen käynnin välillä Järjestettyjen tapahtumien määrä ja niissä tavoitettujen korkeassa diabetesriskissä olevien määrä, Keväisin ja syksyisin kaikille terveysasemien asiakkaille jaetaan yhden päivän ajan riskitestilomake ja yli 15 pistettä saaneet ohjataan dehko hoitajille ja yli 66 v. aikuisneuvolaan.

25 KAAOS klinikka Kaatumisten ja sen seurauksena syntyvien vammojen ehkäisy sekä asiakkaiden liikunta ja toimintakyvyn parantaminen Asiakkaiden liikunta ja toimintakyky on parantunut Liikunta ja toimintakykytestit Tilastojen kautta ei liikunta ja toimintakykytestistöjen tuloksia ole mahdollisuus saada. ICPC koodisto 1 4/ 2012 (* käyttö terveysasemittain (%) ICD / 2012 Atala 54,8 19,4 Hatanpää 51,1 5,3 Hervanta 43,7 10,5 Kaukajärvi 76,2 3,8 Kämmenniemi 27,3 50,6 Lielahti 64,9 18,3 Linnainmaa 46,6 26,6 Pyynikki 41,2 29,4 Rahola Pispala 11,6 35,7 Tammelakeskus 24,9 21,5 Tesoma 77,1 8,7 YHTEENSÄ 47,4 17,6 ICPC koodisto 5 8/ 2012 ICD / 2012 ICPC koodisto 9 12/ 2012

26 Sairaalapalvelut Erikoissairaanhoidon laatu PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Palvelu Potilaat pääsevät hoitoon ilman turhaa viivästystä Avo ja vos hoidon odotusajat Hoitotakuuraportointi, sairaalaan pääsyn odotusaika, siirtoviiveet Toimenpiteiden osalta ollaan hoitotakuussa. Poliklinikalle ensimmäiselle käynnille yli 3kk jonottaneita oli kirurgialla 100, silmätaudeilla 40 ja korvataudeilla 20. Laatu Leikkausinfektioiden insidenssi <3 %, MRSA ja muiden sairaalabakteerien määrällinen kehitys Leikkausinfektioiden määrä, sairaalabakteeriongelman kehitys Haavainfektioinsidenssi 1,4%, MRSA 12, muita sair.bakteeri infektioita 7 Päivystyspotilaiden hoitoketju tehostuu Kun perustason erikoissairaanhoidon tarve on todettu, potilas pääsee kuuden (6) tunnin kuluessa jatkohoitoon virka aikana ja 12 tunnin kuluessa päivystysaikana Siirtojen odotusaika Jatkohoito toteutuu hyvin. Palvelun laadunvalvonta perustuu laatujärjestelmään Toimintakäsikirja on aktiivisessa käytössä ja ajantasainen. Sisäinen auditointi käytäntönä. Raportointi käytöstä Toimintakäsikirjan käyttö on aktivoitumassa koko erikoissairaanhoidon kattavaksi.

27 Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä Asiakkaiden palveluille antama arvosana on kiitettävä Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sisätautien palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Sisätautien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Sairaalasiirrot pystytään palvelulinjalle ottamaan samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Jatkohoitopaikkoihin meiltä eteenpäin pääsyssä on ollut hieman hankaluuksia. Kuormitusprosentti on ollut keskimäärin 86% Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus käynnistetty. Työajan seurantamittaus käynnissä. Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus on hieman lyhentynyt alkuvuoden aikana. Kotiutuneiden osuus alkuvuonna on ollut noin 68% poistetuista potilaista

28 Leikkaustoiminnan palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Terveyskeskuslääkärit saavat kirurgisia konsultaatiopalveluja päivittäin Päivittäinen kirurginen konsultaatiomahdollisuuden ylläpito terveyskeskuslääkäriä varten Raportointi terveysasemien lääkäreille tehdystä kyselystä Kysely syksyllä 2012, perehdyyskansio päivitetty ja lisätty erikoislääkärien konsultaatiopuhelinnumerot Palvelu Tuotteistus on valmis käytettäväksi Vuoden 2012 alusta sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Poliklinikan, päiväkirurgian ja vuodeosastoleikkauksien tuotteistus valmis. Heräämötoimenpiteet tuotteistettu, osaston hoitopäivätuotteistus kesken. Tuottaja jatkaa toimia leikkaussalikapasiteetin käytön tehostamiseksi vuoden 2012 aikana. Mikäli tehostamiseen tarvitaan mahdollisia henkilöstöjaoston päättämiä korvauksia lisätyöstä, tilaaja korvaa ne tuottajalle määrärahojensa puitteissa. Neurologian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Neurologisten potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Siirrot viiveettä (ei siirtoviivemaksuja), 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, kuormitus yht. 84% tammi huhtikuun aikana

29 Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus aloitettu Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus lyhentynyt, 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, muut kotiin tai aikaisempaan hoitopaikkaan Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen. Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaala ja Acuta siirtojen odotusaika. Palvelulinjalle kuuluvien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Acutasta ja Taysin osastoilta on pystytty ottamaan potilaat viiveettä jatkohoitoon. Palvelulinjalle kuuluvia potilaita ei ole hoidettu muualla. Kuormitus 87%, joka on hieman alle tavoitteen.

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT Toiminta ja talous Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 LIITE TETOLA 12.10.2016 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin käyttötalouden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE TETOLA 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014

14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014 14Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT 23.5.2011 ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT Lasten ja nuorten ohjelma Turusta parempi kasvukaupunki Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma 1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet 311 01 Sosiaalivirasto 1. Käytössä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-elokuu 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 31.05.2017 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Ulriksson Toiminta Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot