TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012"

Transkriptio

1 LIITE TETOLA TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

2 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste euroa Tot.2011 VS 2012 Tot 2012 TP 2012 Ero TP 2011 TA 2012 VS Enn VS/Enn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste Tot euroa 1 4 VS Tot TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/Enn Ennaltaehkäisevät palvelut Toimintamenot Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Sairaalapalvelut (ent. erikoissairaanhoidon palvelut) Toimintatulot Toimintamenot Päihde ja mielenterveyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatulot Toimintamenot Vammaispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi huhtikuussa 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Suurimmat poikkeamat ovat sosiaalisen palveluissa, jossa valtionkorvaus pakolaisten toimeentulotuesta ja perustoimeentulotuen valtionosuusennakko ovat budjetoitua pienemmät. Ydinprosessin toimintamenot ovat toteutuneet yhteensä 4,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu oman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avopalvelujen oman tuotannon tilauksen toteumasta sekä toimeentulotukimenoista. Oman erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat toteutuneet selvästi sopimuksessa arvioitua suurempina. Perusterveydenhuollon avopalvelujen menojen kasvu johtuu erityisesti suun terveydenhuollon palveluista, joissa asiakasmäärät ovat nousseet noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimeentulotukimenojen kasvu alkuvuonna oli 11,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mikä johtuu pääosin perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 18,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, mutta myös perusterveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja sosiaalisen tuen palveluissa on merkittävät ylitysennusteet. Myös vuoden 2011 tilinpäätöksessä näiden palvelujen menot ylittivät selvästi talousarvion. Menoennuste on kasvanut maaliskuun raporttiin verrattuna 2,9 milj. euroa oman erikoissairaanhoidon ylitysennusteen vuoksi. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta käsitteli talousarvion ylitysuhkia Lautakunta ei esittänyt toimenpiteitä, joilla ennustetut talousarvion ylitykset voitaisiin välttää, koska lakisääteisten palvelujen toteutuminen tulee turvata. Perusterveydenhuollon menojen ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,4 milj. euroa. Suurimmat menojen ylitysuhat ovat suun terveydenhuollon palveluissa, lääkinnällisessä kuntoutuksessa, omalääkäripalveluissa, sairaankuljetuksessa ja Acutan päivystyspalveluissa. Menoennusteeseen sisältyy myös asiakasmaksuista kirjattavat luottotappiot, joita ei ole budjetoitu.

3 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menot kasvoivat vuonna ,8 milj. euroa eli 4,6 prosenttia. Kuluvan vuoden budjetti on 2,2 milj. euroa (1,2 prosenttia) suurempi kuin edellisen vuoden toteuma. Viime vuosien kehitykseen perustuva ensimmäinen arvio sairaanhoitopiirin ylityksestä on noin 5 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy erityisvelvoitemaksun nousu. Oman erikoissairaanhoidon tuotantovolyymit ovat kasvaneet eri palveluissa. Alkuvuoden toteumiin perustuva arvio näyttäisi noin 3 milj. euron ylitystä palvelusopimukseen. Esitettävillä säästötoimenpiteillä pyritään pienentämään ylitystä. Sosiaalisen tuen palvelujen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloista. Palvelukokonaisuuden menoennuste on 4,8 milj. euroa budjettia huonompi. Ylitys johtuu toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen ylityksistä. Menojen arvioitu kasvu johtuu valtion ratkaisuista korottaa toimeentulotuen perusosaa 6 prosenttia sekä asumiskustannusten kasvusta. Lisäksi työmarkkinatuki nousi asiakaskohtaisesti noin120 euroa/kk. Toimeentulotuki on subjektiivinen oikeus. Ennuste perustuu toimeentulotukimenojen 10 prosentin kasvuarvioon. Toteutuneen kehityksen valossa menojen kasvu voi kohota selvästi suuremmaksi. Vammaispalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 2,6 milj. euroa, mikä perustuu noin 7 prosentin menojen kasvuun. Suurimmat ylityspaineet ovat vammaisten asumispalveluissa, kehitysvammaisten laitospalveluissa ja vammaisten henkilökohtaisen avustajan taloudellisessa tuessa. Kustannuspaineisiin pyritään vaikuttamaan tehostamalla edelleen asiakasohjausta ja ensisijaisten palvelujen käyttämistä. Vammaispalveluissa palvelut ja tukitoimet ovat pääosin subjektiivisia oikeuksia ja kuuluvat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

4 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sairaalapalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Sisätautien palvelulinja ,9 Neurologinen palvelulinja ,8 Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja ,1 Leikkaustoiminnan palvelulinja ,9 U3 osaston tukipalvelut ,9 Oma tuotanto yhteensä ,7 Erikoissairaanhoidon kuntoutuspalvelut ,2 Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) ,2 Tammenlehväkeskuskuntoutus ,6 Saattohoito ,6 Avustukset ,0 Muut palvelut 89 Muu tuotanto yhteensä ,0 Muut 23 Yhteensä ,5 Tulot ,8 Nettomenot ,5 Perusterveydenhuollon avopalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Alueellinen vastaanottotoiminta ,1 Terveyspalvelujen neuvonta ,3 Toimenpide ja konsultaatiotoiminta ,0 Tartuntatautien valvonta ,8 Erityistyöntekijöiden palvelut ,8 Aikuisväestön suun terveydenhuolto ,6 Avokuntoutus ,0 Jalkojenhoitopalvelut ,3 Oma tuotanto yhteensä ,4 Päivystys (Acuta) ,4 Omalääkäripalvelut ,8 Laboratorio ja apteekkiliikelaitoksen hyvitykset 136 Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) ,5 Suun terveydenhuollon ostopalvelut ,9 Lääkinnällinen kuntoutus ,6 Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) ,6 Muut palvelut ,5 Muu tuotanto yhteensä ,7 Muut 119 Yhteensä ,8 Tulot ,9 Nettomenot ,8 Päihde ja mielenterveyspalvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta ,3 Mielenterveyden avohoito * ,5 Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut ,2 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta ,1 Katkaisu ja selviämisasema ,3 Oma tuotanto yhteensä ,7 Mielenterveyspalvelut ,6 Päihdehuollon asumispalvelut ,4 Päihdehuollon kuntoutus ,9 Tuetun asumisen palvelut ,0 Avustukset ,4 Hankkeet ,1 Muu tuotanto yhteensä ,5 Muut 11 Yhteensä ,5 Tulot ,0 Nettomenot ,9 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (6 t )

5 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tuoteryhmäraportti Huhtikuu 2012 Sosiaalisen tuen palvelut VUSU2012 Toteuma Tot % 1 4 Aikuissosiaalityö (* ,0 Toimeentuloturvan palvelut ,6 Maahanmuuttajapalvelut (* ,4 Talous ja velkaneuvonnan palvelut ,3 Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut ,3 Teknisen yksikön työllistämistoiminta ,6 Alaikäisten turvanpaikanhakijoiden vast.otto ,3 Oma tuotanto yhteensä ,3 Toimeentulotuki ,4 Työmarkkinatuen kuntaosuus ,9 Pakolaisten ja paluumuuttajien toimeentulotuki ,8 Työvalmennussäätiö ,0 Opiskelijoiden työllistäminen ,5 Muut palvelut ,9 Muu tuotanto yhteensä ,9 Muut 366 Yhteensä ,4 Tulot ,9 Nettomenot ,1 (* Sisältää laskennallisen korvauksen pakolaisten kotouttavaan toimintaan (357 t ) Vammaispalvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Asumispalvelut ,7 Työ ja päivätoiminta ,7 Oma tuotanto yhteensä ,7 Vammaisten palvelut ja tukitoimet ,3 Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta ,7 Kehitysvammahuollon avopalvelut ,1 Kehitysvammahuollon laitospalvelut (PSHP) ,9 Avustukset ,0 Muu tuotanto yhteensä ,0 Muut Yhteensä ,5 Tulot ,3 Nettomenot ,5 Ennaltaehkäisevät palvelut VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveystarkastukset ja seulonnat ,1 Dehko hoitajat ja Kaaos klinikka ,0 Oma tuotanto yhteensä ,5 Ennaltaehkäisevät kulttuuri ja liikuntapalvelut ,0 Ehkäisevä päihde ja mielenterveystyö ,0 Eläinlääkintä ,4 Toiminta avustukset ,8 Muu tuotanto yhteensä ,3 Muut Yhteensä ,4 Tulot Nettomenot ,4 VUSU2012 Toteuma 1 4 Tot % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / OMA ,8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / MUU ,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen / YHT ,4 Tulot ,4 Nettomenot ,5

6 Ydinprosessin toiminnalliset tavoitteet (valtuusto) Valtuustokauden tavoite Valtuuston asettamat tavoitteet vuodelle 2012 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Hyvinvointierot ovat kaventuneet Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaan ja eri palveluntuottajien kanssa Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla TO = Tuottavuusohjelman tavoite Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa sähköisissä palveluissa (TO) Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Uusia hankinta avauksia on tehty (TO) Sitovien tavoitteiden lisäksi seurataan ja raportoidaan vuosittain valtuustolle seuraavien kaupunkistrategian mittareiden toteutumisesta: Laadunhallinnan kehittämisen tilanne Esteettömyysohjelman toteutustilanne Yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt Kotouttamisohjelman toteutustilanne Yhteisöjen toiminnan edistämistoimenpiteet Keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne

7 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa" -hankkeessa tarjotaan lyhytkestoista intensiivistä tukea erityistä tukea tarvitseville vauvaa odottaville tai 0-2 vuotiaiden perheille terveydenhoitajan kotikäynteinä ja mallinnetaan yhteistyötä hyvinvointineuvolan ja aikuisten mielenterveyspalvelujen kesken. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ehkäisevän työn yksikössä vakinaistettiin Pikkunopea-toiminta, joka tarjoaa alakouluikäisten perheille ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan edelleen ja niiden toteutuminen on tilauksen mukainen. Tarkastukset jatkuvat yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Suunnitteilla on aloittaa matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointineuvontaa, -palveluohjausta ja tietoutta tarjoava asiakaslähtöinen palvelu. Terveysnysse aloittaa toimintansa lokakuussa ja liikkuu asukkaiden lähellä lähiöissä. Työparina terveysnyssessä on terveydenhoitaja-sosiaalityöntekijä työpari. Lisäksi internetneuvontaa tarjoaa mediasihteeri. Teemaviikkojen myötä myös järjestöillä on mahdollisuus esitellä palvelujaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöön alkuvuonna Geripoli-hanke päättyi ja sen toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston (TAO) nuorten starttipajatoiminta käynnistyi. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla eteenpäin opintoihin ja työhön. Yksilöohjauksessa on aloittanut kuusi nuorta. Ryhmämuotoinen ohjaus käynnistyy toukokuussa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat kehittäneet ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita ikäihmisille (kuva-arkiston Muistelusalkut ja kirjaston Muistelukassit). Kirjastopalvelut tarjosivat presidentinvaalien aikaan mahdollisuuden äänestämiseen, ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 1

8 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut + Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): UKK-instituutin johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään tamperelaisten yläkoululaisten koulumatkojen kulkutapoja, vapaa-ajan liikuntaa ja nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan liikuntakyselyn luotettavuutta sekä arvioidaan kouluissa toteutettavien koulumatkaliikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta. Hankkeen interventio toteutetaan syksyllä 2012 kaikille Tampereen yläkoulujen 8. luokille. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Liikkumisreseptin käyttöä tehostetaan edelleen eri alueilla. Toiminta laajennetaan Tesoman terveysaseman alueelle. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Vuoden 2012 toiminta-avustuksia jaettaessa osa määrärahasta jätettiin jaettavaksi myöhemmin samana vuonna ikäihmisten ulkoilu- ja saattoapuun. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuripalvelut toteutti yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa Miesten Tampere -tapahtuman, jossa esiteltiin miehille suunnattua terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Kesällä toteutettavaa nuorille suunnattua matalan kynnyksen liikuntaleiriä on valmisteltu yhteistyössä tapahtumatoimiston kanssa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 2

9 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Keskuslastenneuvolan ja nuorisopsykiatrian palveluissa hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Terveydenhuoltolain mukainen hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikana erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on lain mukaan arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai potilas voidaan kutsua sairaalan poliklinikalle arviota varten. Hoitotakuu ei koske perusterveydenhuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluissa toteutui kuitenkin hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireettömissä asioissa omalääkärille pääsi 10 työpäivän kuluessa. Sosiaalisen tuen palveluissa sosiaalitakuu ei ole toteutunut täysin, sillä 28 % toimeentulotukihakemuksista ylitti käsittelyaikansa osalta sosiaalitakuun mukaisen määräajan tammi-huhtikuussa Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 4

10 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, tilaajajohtaja Lasse Eskonen ja johtaja Pekka Palola Toteutuminen Asiakaslähtöisten palvelujen järjestämisen kehittämisen kehittämissuunnitelma esitellään suunnittelujaostolle kesäkuussa. Ikäkaari-toimintamalli kokoaa ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksen ja tuottajien sopimusohjauksen yhdelle taholle, joka tekee yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteisesti työtä asiakkaan mahdollisimman korkean toimintakyvyn ja alhaisen palvelutarpeen saavuttamiseksi. Suunnittelujaosto käynnisti sairaalatoiminnan ja ikäihmisten asumispalvelujen asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämishankkeen maaliskuussa. Hankkeen tavoitteena on saada sujuvammat asukkaan tarpeista lähtevät palveluprosessit ja parantaa hoitoketjun toimivuutta. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu (Rane) käynnistettiin. Neuvonta on ilmaista, asiantuntevaa, ajantasaista ja puolueetonta. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten terveyspalveluissa on päivitetty alueellisia hoitoketjuja ja muokattu uusia asiakaslähtöisempiä hoitopolkuja, esimerkkinä raskaudenehkäisyasiakkaan hoitopolku opiskeluterveydenhuollossa. Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatria ovat tiivistäneet yhteistyötään lastensuojelun ja lastenpsykiatrian rajapinnan tarkoituksenmukaisten hoitopolkujen varmistamiseksi tiukentuneessa resurssitilanteessa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantaa hoitoketjun sujuvuutta. Vuoden loppuun mennessä rakennetaan terveyden edistämisen www-sivusto, joka sisältää tietoa kunnan, yksityisen ja järjestöjen tarjoamista terveyden edistämistä tukevista palveluista. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään ja rajoitetaan ulkoa ostettavan tilapäisen kotihoidon tarvetta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutus kehittää nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidosta on valmistunut selvitys ja käynnistynyt kokonaisvaltainen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoille tai koulutukseen. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 5

11 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Palvelusetelien käyttöönoton tilanne Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on tehnyt päätökset päivähoidon palvelusetelin käyttöönotosta. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan palveluseteli otetaan käyttöön elokuussa 2012 ja päivähoidon palveluseteli vuonna Päivähoidon palvelusetelin laatua ja muita kelpoisuusehtoja määrittävä sääntökirja laaditaan yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Erikoissairaanhoidon palveluseteli otettiin käyttöön huhtikuussa 2012 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat ensi vaiheessa gynekologin ja ihotautilääkärin konsultaatiot sekä ruoansulatuskanavan tähystystutkimukset. Ensimmäiset palvelusetelit myönnettiin asiakkaille huhtikuun lopussa. Palvelusetelien käyttöastetta seurataan. Palvelusetelin käyttöönoton laajentamista myös perusterveydenhuoltoon on valmisteltu. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi sekä otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelituottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun aikana 2012 on otettu käyttöön palveluseteli yksilöllisessä fysioterapiassa (kuntosaliharjoittelu) ohjatussa ryhmässä, senioritalojen kotihoidossa sekä lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 10

12 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti +/- kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet sähköiset palvelut Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja apulaispormestari Timo Hanhilahti Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hankkeen palveluja aloitetaan jalkauttamaan. Hankkeen pilotissa on mukana neljä päivähoitoyksikköä, 50 huoltajaa ja 27 päiväkotien työntekijää. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e-resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskus-tietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekki näkee asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Tammi-huhtikuun 2012 aikana ei ole toteutettu tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluissa on kehitetty seudullista VILI-verkkoportaalikokonaisuutta. Portaalin Visit-, Invest- ja Live-osiot ovat käytössä ja Innovate-osion viimeistely on käynnissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa ja keskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta. Kortti 11

13 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti + kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Toteutuminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Museopalvelujen TAITE-yksikössä on käynnistynyt vauvojen värikylpy-toiminta maahanmuuttajaäitien ryhmässä. Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnyt ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjotaan kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa ja aikuislukiossa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Aikuislukion osahankkeessa kehitettiin etäopetusmallia, jossa nuoret suorittavat perusopintoja etäopintoina. TAO:n osahankkeessa kehitettiin kohderyhmälle sopivaa toiminnallista, oppijakeskeistä opetusmallia. Tredean työperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi. Työntekijöille räätälöidyt suomen kielen koulutukset on aloitettu, samoin työelämälähtöisten suomen koulutusten kehittämisryhmä ja yritysneuvojien kansainvälisyysosaamista tukeva ryhmä. Työnantajia neuvottiin kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on käynnistänyt ilmaisen Kotona Suomessa -infosarjan maahanmuuttajille, jossa on kolme tapaamista. Kirjastopalvelut järjesti helmikuussa 2012 viittomakielen tuntemusta edistävän tapahtuman, jonka aikana oli mahdollista muun muassa opetella viittomia joukkoliikenteen busseissa ja Netti-Nyssessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja salibandyseura Classicin kanssa käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan kautta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 13

14 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja johtaja Kari Kankaala Toteutuminen Pitkäaikaisasunnottomien määrä lasketaan vuosittain marraskuun 15. päivänä vallitsevan tilanteen pohjalta. Selvitys valmistuu joulukuun puolivälissä. Vuonna 2011 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 96. Vuonna 2009 määrä oli 155. Vuonna 2008 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 214. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut, vaikka vuoteen 2009 verrattuna muutos ei vielä ole toteutunut. Tavoitteen toteutumisen onnistumista seurataan ja toimenpiteitä sen saavuttamiseksi kehitetään edelleen. Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 17

15 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai - kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten lukumäärän muutos Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite uhkaa jäädä toteutumatta, koska kehitysvammaisten toisen asumisyksikön rakennushanke on viivästynyt ja siirtynyt ensi vuoden alkuun. Tammi-huhtikuun 2012 aikana pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 15 %. Pormestarin arvio Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 18

16 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai + kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotoaan palveluasumiseen muuttavien kehitysvammaisten määrä Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Tavoite on toteutunut vuoden 2012 osalta. Toimintansa Takahuhdissa aloittaneeseen Pappilanpuiston palvelukeskukseen muutti kotoaan 15 asukasta. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 19

17 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai? kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) Toteutuminen Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen lisääntyi viime vuoden aikana 60 asiakkaalla. Vuoden 2012 tilastoja ei ole vielä saatavissa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2012 (tilinpäätösennuste). Pormestarin arvio Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 20

18 Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta + Valtuustokauden tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Vuosittain seurattava mittari Sitova tavoitetaso 2012 Vastuuhenkilöt Uudet hankinta-avaukset kilpailulle Uusia hankinta-avauksia on tehty (TO) Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Toteutuminen Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rantaväylän tunnelin rakentamisen valmistelussa on käynnistetty hankinta Allianssimallilla. Allianssimallillissa urakan tilaaja on Liikennevirasto. Tampereen kaupunki sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tampereen tunnelihanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Allianssi suunnittelee tiiviissä yhteistyössä sellaiset ratkaisut, joilla kyetään riskeihin varautuen yksimielisesti sopimaan hankkeen tavoitekustannus ja muut keskeiset tavoitteet. Allianssimallin käytön tavoitteena ovat muun muassa parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin sekä innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailutuksen valmistelu käynnistyi tilaajan ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhteistyönä. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen palvelut on kilpailutettu kahden yksikön osalta. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi ja otettu palveluseteli käyttöön avaamalla palvelusetelin tuottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Alkuvuonna 2012 kilpailutettiin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen geriatripalvelut. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen edistäminen (O-PP): Pyynikin uimahallin palvelujen kilpailutus vietiin loppuun kevään 2012 aikana. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päätti palvelun tuottajasta kokouksessa. Palvelu käynnistetään kaupungin oman tuotannon eli liikuntapalvelujen voimin. Pormestarin arvio Edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 48

19 Palvelustrategian tavoitteet vuodelle 2012 Palvelustrategian tavoitteet Palvelustrategian mittarit Tavoite vuodelle 2012 Toteuma 1 4 / 2012 Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Terveyden edistämisen Käynnissä olevien ohjausryhmän ydinprosessille toimenpiteiden toteuttamisen vastuuttamat toimenpiteet ovat tilanne käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Savuton Tampere ohjelma käynnistyy Toimeentulotuen tarvetta vähennetään ja toimintakykyesteisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä edistetään kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten työllistämispalvelujen avulla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti Terveystarkastuksiin osallistumisaktiivisuus vähintään vuoden 2011 tasolla Tarkastettujen työttömien määrä Työttömien terveystarkastukset aloitettu 2/2011. Tarkastuksia enemmän maalis huhtikuun osalta vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 129 henkilöä tarkastettu Hyvinvointikertomus valmistuu Sähköistä hyvinvointikertomusta valmistellaan Yhteistyö Alue Alvarien, Liikkumisreseptitoimintaa ehkäisevän päihdetyön toimiston, Kaukajärven ja Hervannan liikunta ja kulttuuripalvelujen ja terveysasemilla. Toiminnan kolmannen sektorin välillä on arviointi kesken. käynnistynyt Ohjelman toteuttamisen tilanne Ohjelman suunnitelma valmistuu Asia esillä terveyden edistämisen ohjausryhmässä, pormestari nimennyt työryhmän Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä Kehitysvammaisten työllistämistoiminnan kautta työpaikan saaneiden määrä Eri palveluissa toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen määrä ja keskeisimmät tulokset Asiakkaiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työpaikan saaneiden määrä kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Asiakastyytyväisyyskysely on tehty kaikissa palvelukokonaisuuksissa Asiakkaita 487 kpl, kasvua 25 % vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Aikuissosiaalityössä on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely tammihuhtikuussa. Tulosten analysointi kesken. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan erikoissairaanhoidossa

20 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan Esteettömyysohjelman toimenpiteitä toteutetaan Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvät hankkeet ovat käynnissä Uusia vuorovaikutteisia sähköisen osallistumisen muotoja otetaan käyttöön Alueellisia terveysfoorumeja toteutetaan yhteistyössä Alvarien kanssa Yhteisöjä ja yhdistyksiä tuetaan vuosittaisilla toimintaavustuksilla Kaupungin ja yhteisöjen yhteistyön toimintaperiaatteet on laadittu Palveluketjujen toimintaa parantavien toimenpiteiden toteuttamistilanne Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Laaditut esteettömyyskartoitukset Toimintalinjausten toteutustilanne Sairaalapalvelujen palvelulinjojen kuormitusasteet ovat tavoitteiden mukaiset Palveluverkkosuunnitelman vuodelle 2012 ajoitetut toimenpiteet toteutuvat Esteettömyys otetaan huomioon uusien tilojen suunnittelussa Hankkeiden etenemisen tilanne Uusien asumispalveluyksiköiden palvelut on integroitu osaksi asiakkaiden palveluketjuja Uusien vuorovaikutteisten sähköisen osallistumisen muotojen käyttöönoton tilanne Alueellisten terveysfoorumien toteuttamistilanne Toiminta avustusta saaneiden yhteisöjen määrä Yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Requesteasiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa palveluissa Hyvinvointi ja terveysfoorumeja järjestetään kahdella eri kaupunginosa alueella, joista toisella ensimmäistä kertaa Toiminta avustuksia myönnetään kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2011 Yhteistyön suunnitelmaa toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella, päihde ja mielenterveyspalveluissa syksyllä, ja kehitysvammaisten avopalveluissa syys lokakuussa. Kuormitusasteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Esteettömyysohjelman toimenpiteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012 mennessä on toteutunut Requeste järjestelmän testausta on laajennettu toimeentuloturvan ja terveyspalvelujen palautteisiin. Happy or not palautejärjestelmää testataan kaikilla terveysasemilla. Alueellinen Terve! terveysfoorumi järjestettiin huhtikuussa 2012 Hervannan kauppakeskus Duossa Hervannan ja Turtolan kaupunginosa alueiden yhteisenä tapahtumana Toiminta avustuksia myönnettiin kriteerien mukaisesti vähintään yhtä usealle hakijalle kuin vuonna 2012 Palvelujen kehittämisessä tehdään yhteistyötä mielenterveys ja päihdestrategian puitteissa

21 Elonpolkuja verkosto on mukana järjestämässä alueellisia tapahtumia Sopimusohjaukseen kehitetään uusia säännöllisesti seurattavia palvelujen laatua ja tehokkuutta kuvaavia mittareita Elonpolkuja verkoston alueellisten tapahtumien lukumäärä Palvelusopimusten kehittämisen tilanne Verkosto järjestää yhden alueellisen tapahtuman ja osallistuu toisen alueellisen tapahtuman järjestämiseen Elonpolkuja verkosto järjestää alueellisen tapahtuman ja osallistuu syyskuussa toisen alueellisen tapahtuman organisointiin Kehittämisen aloittamista on valmisteltu konsernitasolla

22 Perusterveydenhuollon avopalvelut PALVELUKYKY Alueellinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon palvelut Tavoite / haluttu vaikutus Hoitotakuu toteutuu (Kaupunkistrategian vuositavoite) Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Terveyskeskukseen saa yhteyden arkipäivisin virkaaikana välittömästi. Hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta lukien. Yli 6 kk hammaslääkärille jonottavia ei ole Terveyspalvelujen neuvonnan keskimääräinen odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen Yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden määrä 3,3 min Toteutuu Ei ole Alueellinen vastaanottotoiminta Omalääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu Lääkäritoiminnan osalta 40 %, koko toiminnan osalta 45 %. Jono ei kiireellisille vastaanotoille 90 %:ssa korkeintaan 10 työpäivää. Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa 29,2 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 15,3 vrk. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa (** Asiakkaan saaman hoidon laatu paranee Ensiapu Acutaan ei ohjata terveysasemille hoitoon kuuluvia potilaita ICPC koodit käytössä 90 %:sesti Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2011 tasolla ICPC koodiston käytön toteutuma terveysasemittain Acutan käyttö väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin (* (* (* Erillinen tiedosto

23 Lähetteet erikoissairaanhoitoon eivät lisäänny Lähetteiden määrä pysyy vuoden 2011 tasolla Lähetteiden määrä väestövastuualueittain ja ikäryhmittäin Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Raportoidaan vuoden 2012 lopussa Erityistyöntekijöiden palvelut Avokuntoutus Alueellinen vastaanottotoiminta, Diabetesvastaanottotoiminta Mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee Potilas/asiakas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa tai hänet ohjataan yhteistyöverkoston palvelujen piiriin Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa seurataan järjestelmällisesti. Psykologin ja depressiohoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa. Jonotusaika Hoitoonpääsy ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti kuin hetkellisesti joillakin asemilla. Jonotusaika on 2 3 viikkoa ja tällä hetkellä joillekin psykologeille voi olla jopa 5 viikon jono. Kiireelliset tapaukset pyritään ottamaan nopeammin. Jonotusaika Jonotusaika kiireellistä terapiaa 2 viikon sisällä kotikäynti 2 viikon sisällä kiireetön terapia 4 kk:n sisällä Seurannan tueksi saadaan tietoa perustietojärjestelmistä. tavoitteet toteutuneet jonotusajan suhteen kaikilta osin. Diabeetikoiden HbA1C tasot. Raportoidaan vuoden 2012 lopussa

24 Ennaltaehkäisevät palvelut PALVELUKYKY Terveystarkastukset Tavoite / haluttu vaikutus Ikäluokittaiset terveystarkastukset kohdistuu ikäryhmien syrjäytymisvaarassa oleviin henkilöihin nykyistä kattavammin Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Työttömien osuus kaikista tarkastetuista kasvaa vuoteen 2011 verrattuna Työttömien osuus kaikista tarkastetuista, % Työttömien terveystarkastukset aloitettu helmikuussa 2011 Dehko hoitajat Toiminta kohdistuu diabetesriskissä oleviin Asiakasprofiili selvitetään vuoden 2012 aikana miesten osuus asiakkaista, % ikäryhmien osuus, % Alle 30 v. Alle 40 v. Yli 64 v. Terveysneuvonta on vaikuttavaa Dehko toiminnalla löydetään/tavoitetaan korkeassa diabetesriskissä olevia Dehko hoitajille ohjautuneiden asiakkaiden riskipisteet laskevat vuoden aikana Järjestetyt tapahtumat tavoittavat diabetesriskissä olevia raskausdiabeetikoiden osuus, % Riskipisteiden muutos kahden vuoden aikana toteutuneen käynnin välillä Järjestettyjen tapahtumien määrä ja niissä tavoitettujen korkeassa diabetesriskissä olevien määrä, Keväisin ja syksyisin kaikille terveysasemien asiakkaille jaetaan yhden päivän ajan riskitestilomake ja yli 15 pistettä saaneet ohjataan dehko hoitajille ja yli 66 v. aikuisneuvolaan.

25 KAAOS klinikka Kaatumisten ja sen seurauksena syntyvien vammojen ehkäisy sekä asiakkaiden liikunta ja toimintakyvyn parantaminen Asiakkaiden liikunta ja toimintakyky on parantunut Liikunta ja toimintakykytestit Tilastojen kautta ei liikunta ja toimintakykytestistöjen tuloksia ole mahdollisuus saada. ICPC koodisto 1 4/ 2012 (* käyttö terveysasemittain (%) ICD / 2012 Atala 54,8 19,4 Hatanpää 51,1 5,3 Hervanta 43,7 10,5 Kaukajärvi 76,2 3,8 Kämmenniemi 27,3 50,6 Lielahti 64,9 18,3 Linnainmaa 46,6 26,6 Pyynikki 41,2 29,4 Rahola Pispala 11,6 35,7 Tammelakeskus 24,9 21,5 Tesoma 77,1 8,7 YHTEENSÄ 47,4 17,6 ICPC koodisto 5 8/ 2012 ICD / 2012 ICPC koodisto 9 12/ 2012

26 Sairaalapalvelut Erikoissairaanhoidon laatu PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Palvelu Potilaat pääsevät hoitoon ilman turhaa viivästystä Avo ja vos hoidon odotusajat Hoitotakuuraportointi, sairaalaan pääsyn odotusaika, siirtoviiveet Toimenpiteiden osalta ollaan hoitotakuussa. Poliklinikalle ensimmäiselle käynnille yli 3kk jonottaneita oli kirurgialla 100, silmätaudeilla 40 ja korvataudeilla 20. Laatu Leikkausinfektioiden insidenssi <3 %, MRSA ja muiden sairaalabakteerien määrällinen kehitys Leikkausinfektioiden määrä, sairaalabakteeriongelman kehitys Haavainfektioinsidenssi 1,4%, MRSA 12, muita sair.bakteeri infektioita 7 Päivystyspotilaiden hoitoketju tehostuu Kun perustason erikoissairaanhoidon tarve on todettu, potilas pääsee kuuden (6) tunnin kuluessa jatkohoitoon virka aikana ja 12 tunnin kuluessa päivystysaikana Siirtojen odotusaika Jatkohoito toteutuu hyvin. Palvelun laadunvalvonta perustuu laatujärjestelmään Toimintakäsikirja on aktiivisessa käytössä ja ajantasainen. Sisäinen auditointi käytäntönä. Raportointi käytöstä Toimintakäsikirjan käyttö on aktivoitumassa koko erikoissairaanhoidon kattavaksi.

27 Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä Asiakkaiden palveluille antama arvosana on kiitettävä Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sisätautien palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Sisätautien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Sairaalasiirrot pystytään palvelulinjalle ottamaan samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Jatkohoitopaikkoihin meiltä eteenpäin pääsyssä on ollut hieman hankaluuksia. Kuormitusprosentti on ollut keskimäärin 86% Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus käynnistetty. Työajan seurantamittaus käynnissä. Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus on hieman lyhentynyt alkuvuoden aikana. Kotiutuneiden osuus alkuvuonna on ollut noin 68% poistetuista potilaista

28 Leikkaustoiminnan palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Terveyskeskuslääkärit saavat kirurgisia konsultaatiopalveluja päivittäin Päivittäinen kirurginen konsultaatiomahdollisuuden ylläpito terveyskeskuslääkäriä varten Raportointi terveysasemien lääkäreille tehdystä kyselystä Kysely syksyllä 2012, perehdyyskansio päivitetty ja lisätty erikoislääkärien konsultaatiopuhelinnumerot Palvelu Tuotteistus on valmis käytettäväksi Vuoden 2012 alusta sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Poliklinikan, päiväkirurgian ja vuodeosastoleikkauksien tuotteistus valmis. Heräämötoimenpiteet tuotteistettu, osaston hoitopäivätuotteistus kesken. Tuottaja jatkaa toimia leikkaussalikapasiteetin käytön tehostamiseksi vuoden 2012 aikana. Mikäli tehostamiseen tarvitaan mahdollisia henkilöstöjaoston päättämiä korvauksia lisätyöstä, tilaaja korvaa ne tuottajalle määrärahojensa puitteissa. Neurologian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaalasiirtojen odotusaika. Neurologisten potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Siirrot viiveettä (ei siirtoviivemaksuja), 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, kuormitus yht. 84% tammi huhtikuun aikana

29 Palvelu Tuotteistuksen valmistelu etenee sovellettavaksi käytäntöön vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 sopimukset tehdään tuotteistettaviksi soveltuvien palvelukokonaisuuksien osalta erikoissairaanhoidon laatimien tuotteiden perusteella. Raportointi tuotteistuksen vaiheesta seurantajaksoittain Tuotteistus aloitettu Kotiin kuntouttavan hoidon tehostaminen. Hoitoaika. Kotiutuneiden osuus Hoitojaksojen pituus ja kehitys. Kotiutuneiden/jatkohoitopaikkaa tarvinneiden määrä. Hoitojaksojen pituus lyhentynyt, 10% siirtynyt pitkäaikaishoidon laitospaikoille, muut kotiin tai aikaisempaan hoitopaikkaan Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Toteuma 1 4/2012 Toteuma 5 8/2012 Toteuma 9 12/2012 Saatavuus Tays jatkohoidon viiveettömyys, tuottavuuden parantaminen. Potilaiden jatkohoidon odotusajat. Vaihtoehtoisten hoitopaikkojen käytön kehitys. Sairaansijojen käyttöaste. Sairaala ja Acuta siirtojen odotusaika. Palvelulinjalle kuuluvien potilaiden siirrot linjalle/muihin hoitopaikkoihin. Kuormitus %. Acutasta ja Taysin osastoilta on pystytty ottamaan potilaat viiveettä jatkohoitoon. Palvelulinjalle kuuluvia potilaita ei ole hoidettu muualla. Kuormitus 87%, joka on hieman alle tavoitteen.

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 LIITE TETOLA 12.10.2016 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin käyttötalouden

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Miten terveyttä ja hyvinvointia edistetään Järvenpäässä? Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja

Miten terveyttä ja hyvinvointia edistetään Järvenpäässä? Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja Miten terveyttä ja hyvinvointia edistetään Järvenpäässä? Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja Järvenpään kaupunki Kristiina Kariniemi-Örmälä 27.5.2015 Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot