Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lapin yliopisto TARJOUSPYYNTÖ KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lapin yliopisto TARJOUSPYYNTÖ KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT. Lapin ammattikorkeakoulu Oy"

Transkriptio

1 Viite: 26/2015/LUC Petri Ronkainen Versio 0.9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin yliopisto TARJOUSPYYNTÖ KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, Rovaniemi

2 Sisältö 1 KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT Hankinnan kohde Muut hankintakohteet (optiot) Paikkakuntien sisäinen kuljetuspalvelu Lapin AMKin sisäinen posti Korvaukset ja sopimuksen purkaminen Hankintamenettely Sopimuskausi ja hankinnan aikataulu Osatarjoukset Vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouksen sisältö Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjousten käsittely Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden toteaminen (arvioiminen) Hintavertailu Muut tiedot Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen ja palveluiden kieli Laskutus- ja maksuehdot Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys ja riitojen ratkaisu Hankintasopimuksen solmiminen (9)

3 3.6 Tarjouksen jättäminen Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Muut ehdot Lisätiedot ja kysymykset (9)

4 1 KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy / hankintapalvelut pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti Lapin korkeakoulukirjastolle (LUC). LUC on Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n ja Lapin yliopiston yhteinen sopimuspohjainen kirjasto. Hankintalain tarkoittamat hankintayksiköt ovat Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus ) ja Lapin yliopisto (Y-tunnus ), joista kumpikin tekee oman hankintapäätöksen, sekä hankintasopimuksen kilpailutettavan hankinnan osalta. LUC:n toimipaikat ovat Kemi, Rovaniemi ja Tornio. 1.1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat korkeakoulukirjaston kirjastoaineistojen kuljetukset Kemin, Rovaniemen ja Tornion toimipisteiden välillä. Aineisto koostuu kirjojen lisäksi lehdistä, CD- / DVD-levyistä ja vastaavista audiovisuaalisista materiaaleista. Kuljetuspalvelut tulee hoitaa arkipäivisin (maanantai perjantai) nouto- ja jättöpisteiden aukioloaikoina. Aukioloajat ja osoitteet on ilmoitettu liitteessä 2. Kuljetukset hoidetaan yhdellä käynnillä nouto- ja jättöpisteessä / päivä (nouto ja jättö samalla kertaa) ja kuljetuksen tulee olla perillä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Noudettavia / jätettäviä laatikoita voi olla 1 6 kappaletta, tilavuudeltaan n. 25 l. Laatikoiden määrää voidaan lisätä tarvittaessa, sekä aineistojen ja nouto-/jättöpisteiden määrät voivat muuttua sopimuskauden aikana. Tältä osin tässä tarjouspyynnössä esitetyt määrät eivät sido tilaajaan mihinkään tilausmääriin. Arviolta palvelupäivien määriä on noin 220 päivää, nouto- ja jättöpisteitä on viisi, joten säännöllisiä nouto-/jättökertoja on vuodessa noin 1100 kappaletta. Kuljetukset tehdään kirjastojen omilla kannellisilla kuljetuslaatikoilla. Lähetykset ovat noutopisteissä valmiiksi pakattuina sovittuina ajopäivinä ja kellonaikoina. Kuorman lastauksen ja purun hoitaa kuljetusliike. Tilaaja edellyttää, että - Palveluntuottaja noudattaa sovittuja nouto- ja jättöaikoja - Aineisto säilyy kuljetuksen aikana vahingoittumattomana (kuljetusolosuhteet ovat aineistoille sopivat, aineistoa ei säilytetä kylmässä ja kosteassa tilassa) - Aineistoa ei katoa kuljetuksen aikana. 4 (9)

5 1.2 Muut hankintakohteet (optiot) Hankinnan kohteena ovat myös paikkakuntien sisäiset kuljetuspalvelut Rovaniemellä ja Kemissä, sekä Lapin AMKin sisäiset postit toimipaikkakuntien välillä, jotka ovat optioina hankittavia palveluita. Optiot voidaan valita positioittain tai optioita ei hankita laisinkaan Paikkakuntien sisäinen kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu sisältää aineistojen siirtämisen samalle päivälle (arkipäivisin) korkeakoulukirjaston Lapin yliopiston ja Lapin AMKin toimipisteen välillä Rovaniemellä ja vastaavasti korkeakoulukirjaston Lapin AMKin kahden toimipisteen välisen aineiston siirron Kemissä. Siirrot tehdään kerran päivässä kirjastojen aukioloaikoina. Hinnat annetaan paikkakunnittain tarjouslomakkeen liitteellä Lapin AMKin sisäinen posti Kuljetuspalvelu sisältää Lapin AMKin sisäisen postin kuljetuksen samassa yhteydessä Lapin AMKin kirjastoaineistojen kanssa. Kuljetuslaatikot ovat vastaavanlaiset kuin kirjastopalveluilla tai pakettimuodossa (tilavuus ja painoluokka vastaavat). Hinnat annetaan tarjouslomakkeen liitteellä Korvaukset ja sopimuksen purkaminen Tilaajalla on oikeus korvauksiin vahingoittuneiden tai hävinneiden tavaroiden osalta, sekä tilaajalla on oikeus purkaa ja valita toimittajaksi tässä kilpailutuksessa toiseksi tullut toimittaja ellei palveluntuottajan palvelutaso ole riittävä tai palveluntuottaja ei korjaa puutteita palveluntuottamisessa kohtuullisessa ajassa siitä tiedotettaessa (noudatetaan JYSE2014 -Palvelut sopimusehtoa). 1.4 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä ja ilmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa ja Lapin AMKin avoimet hankinnat sivuilla. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, lain muutos 321/2010) ja hankinta-asetusta (614/2007) sekä hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014, Palvelut) ellei toisin ole ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä. 1.5 Sopimuskausi ja hankinnan aikataulu Sopimuskauden arvioitu alku on ja sen kesto on kaksi (2) vuotta + yksi (1) yhden vuoden optio ajalle Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optio voidaan toteuttaa tilaajan ja toimittajan välisellä sopimuksella ilman uutta tarjouskierrosta. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken kirjallisesti. 5 (9)

6 Hankinnan tavoitteellinen aikataulu: mennessä hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) lisäselvityspyyntöjen jättöaika päättyy klo 15: vastaukset lisäselvityspyyntöihin julkaistaan (viimeistään) tarjousten jättöaika päättyy klo 16: tarjousten avaustilaisuus, klo 9:00 (ei avoin tilaisuus) arvioitu päätöksen tekopäivä (kumpikin organisaatio tekee oman hankintapäätöksen hankinnasta) sopimuskausi alkaa (hankintapäätöksen tulee olla saanut lainvoima, sekä hankintasopimus allekirjoitettuna) 1.6 Osatarjoukset Hyväksytään hankintapositioittain. 1.7 Vaihtoehtoiset tarjoukset Ei hyväksytä. 2 TARJOUKSEN SISÄLTÖ Tarjous kootaan alla olevan luettelon mukaisesti kansioon ja siihen tulee sisältyä seuraavat selvitykset: 1. Hintatiedot, sekä nouto- ja jättöpisteet (Liite 2) 2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointilomake (Liite 1) 3. Sähköinen tiedoksiantaminen (Liite 3) 4. Alihankkijoiden tiedot (Liite 4) 5. Tarjouksen päiväys ja allekirjoitus. 2.1 Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjoushinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina (alv 0%) tarjouslomakkeen liitteellä 2. Hinnat ovat kiinteät asti ja hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Laskutuslisiä, kuljetusmaksuja, toimitusmaksuja, toimituskulumaksuja, käsittelymaksuja, kuljetusmaksuja, pakkausmaksuja, toimistokuluja, yms. lisiä ei hyväksytä. Mahdolliset hinnankorotustarpeesta voidaan neuvotella ennen ensimmäisen sopimuskauden päättymistä ( ) ja hinnat tulee olla sovittuna ennen optiokauden alkua. Hinnan tarkastuksesta tulee ilmoittaa perusteluineen 90 päivää aikaisemmin ja muutosperusteet on selvitettävä yksityiskohtaisesti. Mikäli tilaaja ei hyväksy hinnantarkastusta käynnistetään mahdolliset tarkistusneuvottelut. Ellei hinnasta päästä sopimukseen on tilaajalla oikeus olla jatkamatta sopimusta irtisanomisajan puitteissa. 2.2 Tarjousten käsittely Tarjousten vertailu toteutetaan seuraavasti: 6 (9)

7 1. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 2. Tarjousten arvioiminen 3. Hintavertailu Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset Palvelun tuottajan soveltuvuus määritellään tarjouspyynnön liitteessä (Liite 1). Todistukset pyydetään tarvittaessa ja niitä ei tarvitse liittää tarjouksen liitteeksi. Todistusten toimittamatta jättäminen pyydettäessä tulkitaan sopimusrikkomukseksi, jolloin tilaaja voi perua sopimuksen palveluntuottajan kanssa Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden toteaminen (arvioiminen) Tarkistetaan tarjouksen sisältävän kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot. Puutteelliset tarjoukset hylätään Hintavertailu Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuhinta on kuljetuksen hinta / vuosi / alv 0% (Liite 2). 3 MUUT TIEDOT 3.1 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. 3.2 Tarjouksen ja palveluiden kieli Kaikissa tarjouksen asiakirjoissa tulee käyttää suomen kieltä, ellei toisin ole mainittu. Mahdolliset sopimusneuvottelut käydään suomen kielellä, sekä kaikki palvelut ja palvelun tuottamiseen liittyvät dokumentit on oltava saatavissa suomen kielellä. 3.3 Laskutus- ja maksuehdot Hankinnan maksuehto on 30 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Laskutus tulee tehdä verkkolaskutuksena. Laskutus tehdään kerran kuukaudessa (kuun lopussa) toteutuneiden suoritusten mukaisesti. Tilaajalla on oikeus perua kuljetuksia, joiden kustannuksia ei voi periä tilaajalta. 3.4 Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys ja riitojen ratkaisu Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirjat 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoista (JYSE2014, Palvelut) 4. Tarjousasiakirjat Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijaosapuolten kesken, ratkaisee ensiasteena Lapin käräjäoikeus. 3.5 Hankintasopimuksen solmiminen Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. 7 (9)

8 Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun palveluntuottajan kanssa ja se astuu voimaan kummankin sopijaosapuolen allekirjoitettua sen. 3.6 Tarjouksen jättäminen Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Lapin ammattikorkeakoulu Oy Tarjous / Petri Ronkainen Jokiväylä 11 C ROVANIEMI Kuoreen on merkittävä tunnus Tarjous: Kuljetuspalvelut LUC Kirjastopalvelut. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei käsitellä vaan ne palautetaan tarjoajalle takaisin. 3.7 Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Lainsäädännön mukaan hankinta-asiakirjat tulevat kaikille julkiseksi niiltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä silloin kun hankintaa koskeva sopimus tai tilaus on tehty. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin välttämätön, pyydetään liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittamaan erillisellä liitteellä, joka pyydetään merkitsemään selkeästi. Liitteessä pyydetään myös ilmoittamaan lyhyt perustelu siitä, mihin perustuen kyse on liike- ja ammattisalaisuudesta. Tuotteen hintaa tai alennusprosenttia ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). 3.8 Muut ehdot Tilaajalla on oikeus hylätä tai rajata tarjoukset / hankinta tarpeisiinsa tai määräraharaameihinsa sopimattomina. Myös tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset, sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä hylätään. Tarjoaja ei saa korvausta tekemästään tarjouksesta. Palveluntarjoajan tulee noudattaa kaikissa työntekijöiden työsuhteissa voimassa olevaa valtakunnallista työehtosopimusta sekä työturvallisuutta koskevia säännöksiä. Tarjouksen antaja on sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla vastuussa siitä, että se kykenee toimimaan tarjouksen mukaisesti. 3.9 Lisätiedot ja kysymykset Hankinnan valmistelijoina toimivat Marjatta Puustinen ja Maija Koponen Lapin ammattikorkeakoulusta, sekä Susanna Parikka, Lapin yliopistosta. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteeseen viimeistään klo Sähköpostin otsikko tulee ehdottomasti olla Lisätietopyyntö: Kuljetuspalvelut LUC Kirjastopalvelut. Vastaukset ovat luettavissa Lapin AMKin kotisivuilta osoitteessa viimeistään Tarjouspyynnön liitteet on saatavissa excel-formaatissa sähköpostiosoitteesta, mainitse otsikkokentässä Liitteet: Kuljetuspalvelut LUC Kirjastopalvelut. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä edellä esitetyllä tavalla. 8 (9)

9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Ari Konu hallintojohtaja LIITTEET Tarjouslomakkeet 1 4 (palautettava tarjouksen mukana allekirjoitettuna) 1. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat tiedot 2. Tarjouksen hintatiedot 3. Sähköinen tiedoksiantaminen 4. Alihankkijoiden tiedot 9 (9)

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA TERVOLA 1 (7) Tervolan kunta Keskustie 81 TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA 1. HANKINNAN KOHDE Tervolan kunta pyytää tarjousta pesulapalveluista. Pesulanpalvelujen käyttäjinä Tervolan kunnassa ovat teknisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot