KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015"

Transkriptio

1 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut Vastaanottaja: Tiia Luomanen puh Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason viranomainen: Pääasialliset toimialat: Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Ei Hankintayksikön esittely: Lopen kunta: 2. Hankintalaji Hankintalaji: Palvelut 3. Hankinnan kohde Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Loppi_01_2015 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: KORJAUSILMOITUS:

2 2/19 Tällä korjausilmoituksella korjataan hankintailmoitusta (EUVL/S 2015/S , ) seuraavasti: - Sopimuskauden alkua on siirretty. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan Hankinnan arvoa ja arvioituja kilometrimääriä on pienennetty vastaamaan lyhyempää sopimuskautta. - Tarjouspyynnön kohdassa 4. Hankinnan taustaa muutetaan siten, että peruutukset tehdään viimeistään edellisenä päivänä. Tarjouspyynnön kohdassa 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset tehdään seuraavat muutokset: Kuljetuksen aikainen avustaminen (kyytiin nousu, kuljetuksen aikainen avustaminen, kuljetettavan avustaminen noustessa pois kyydistä) sisältyy palveluun ilman erillistä korvausta. Palvelu sisältää myös tarpeen mukaan asiakkaan avustamista matkaan lähdössä, asiakkaan hakemista asunnosta sekä tarvittaessa asiakkaan saattamista kotiin. korvataan seuraavalla vaatimuksella: Tarjoajalla on oikeus periä avustamistehtävistä korkeintaan valtionneuvoston asetuksen (taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista) 6 :n mukaista avustamislisää. Kohtaan 7. lisätään seuraavat vähimmäis- ja kelpoisuusvaatimukset: "Laskutuksessa noudatetaan voimassa olevan Valtioneuvoston asetuksen taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ilmoitettuja perusteita (8-11 ). Niiden mukaan perusmaksun soveltamisalueella (2,5 kilometrin säteinen ympyrä Lopen taksiaseman ympärillä, os. Viertotie 1, Loppi) asiakkaalta voi periä tämän luokse ajosta vain 3 :ssä mainitun perusmaksun. Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla." Kohtaan 6. Hankinnan kohteen kriteerit, yhteiset kriteerit on tehty seuraavat hinnoitteluun liittyvät muutokset: Osakokonaisuuksiin 1-4 on lisätty vertailuperusteeksi alennusprosentti valtioneuvoston mukaisen asetuksen (6 ) avustamislisästä. Kriteerin painoarvo on kussakin osakokonaisuudessa 40. Taksaluokkakohtaisten alennusprosenttien painoarvot on muutettu 100:sta 60:een. Alennusprosentit annetaan arvonlisäverottomista hinnoista. pyytää Lopen kunnan toimeksiannosta tarjoustanne vanhusten päiväkeskuskuljetusten, kylvetyspalvelukuljetusten ja kehitysvammaisten päivätoimintakuljetusten ja koulukuljetusten kuljetuspalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Reitit on eritelty tarjouspyynnön liitteessä 1 (osakokonaisuudet ja reitit). Hankinnan kohde on jaettu neljään (4) osakokonaisuuteen. Osakokonaisuus 1: Kuljetukset Palvelukeskus Eedilän päiväkeskukseen (Opintie 3, Loppi kk) Osakokonaisuus 2: Kylvetyspalvelukuljetukset Lopen kirkonkylälle (Uotilantie 2, Loppi kk) Osakokonaisuus 3: Kehitysvammaisten päivätoimintakuljetukset (vaihtelevat reitit) Osakokonaisuus 4: Kehitysvammaisten koulukuljetukset (vaihtelevat reiti) Kuljetukset sisältävät vain kuljettamiseen sekä kuljetettavien avustamiseen liittyvät tehtävät. Kuljetukset eivät sisällä kuljetettavien asiointikäyntejä ja niiden aikaista odottamista. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi (1) tarjoaja per osakokonaisuus. Tarjouspyynnössä :stä käytetään termiä tarjouksen pyytäjä. Lopen kunnasta

3 3/19 käytetään termejä tilaaja/hankintayksikkö. Tarjouksen antajista käytetään termejä palveluntuottaja/tarjoaja. Sopijapuolilla tarkoitetaan Lopen kuntaa ja valituksi tulevia tarjoajia. Hankintayksiköllä/tarjouksen pyytäjällä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään. NUTS-koodi: FI184 (Kanta-Häme) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Tarjouspyyntöön sisältyy mahdollisuus yhdelle (1) optiovuodelle ajanjaksolle Optiovuoden käyttöönotosta sovitaan erikseen hankintayksikön ja tarjoajan välisissä neuvotteluissa vähintään viisi (5) kuukautta ennen optiovuoden alkua. Optiovuoden käytöstä tehdään erillinen kirjallinen päätös. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Lisähankintojen alustava kesto: 12 kuukautta Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Tieliikennepalvelut) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Lisäkohde (-kohteet): (Taksipalvelut) (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut) Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan: Ei Kokonaismäärä tai laajuus: Arvio hankinnan volyymistä on euroa (alv 0 %). Arvio ei sido tilaajaa. Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV): , ,00 4. Hankinnan taustaa Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erityishuoltoa saavalla henkilöllä on oikeus saada maksutta ja ilman omavastuuosuuksia kuljetukset, jotka ovat hänelle erityishuollon saamiseksi välttämättömiä. Erityishuollon kuljetuksia ovat ne matkat, jotka asiakas tekee hänelle myönnettyyn erityishuollon palveluun. Lopen kunta vastaa näiden kuljetusten järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Kuljetuspalveluun oikeutetut henkilöt määrittelee tilaajan edustaja vammaispalvelu-, kehitysvammais- ja sosiaalihuoltolain nojalla. Hankinnan kohteet, palveluiden sisältökuvaukset (reitit) on kuvattu tarjouspyynnän liitteessä 1 (OSAKOKONAISUUDET JA REITIT). Palvelun yleiset toimintatavat on kuvattu alla: Palveluun oikeutetuilla on usein mukanaan apuvälineitä ja he tarvitsevat avustamista autoon nousemisessa ja siitä poistumisessa. Osa kuljetettavista käyttää pyörätuolia,

4 4/19 rollaattoria tai vastaavaa apuvälinettä, minkä vuoksi kuljetuskaluston tulee täyttää sille liitteessä 2 (KALUSTO) asetetut vähimmäisvaatimukset. TILAAMINEN Kunnan henkilöstö tilaa kuljetukset etukäteen palveluun oikeutetuille asiakkaille. Peruutukset pyritään ilmoittamaan palveluntuottajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään edellisenä päivänä. Tilaaja ei takaa tiettyä kyyti- tai kilometrimäärää palveluntuottajille, vaan ajomatkojen toteutuminen riippuu täysin asiakkaiden tarpeista. Tarjouspyynnössä esitetyt reittimäärät ovat arvioita ja perustuvat huhtikuun 2015 aikana tehtyjen kuljetusten perusteella tehtyihin laskelmiin. Taksin odotusaikaa ei korvata. Yhdensuuntaisen matkan aikana sallitaan mahdollisuus vain lyhyeen pysähdykseen, esimerkiksi kirjeen jättäminen lähimpään postilaatikkoon. Pysähdys on sallittu vain silloin, kun pysähdys tapahtuu kuljetuspalvelumatkareitin varrella. Tarjouspyynnön mukainen kuljetuspalvelu ei pidä sisällään asiakkaiden asiointikuljetuksia, vaan pelkästään siirtymisiä paikasta A paikkaan B. 5. Hankintamenettely Hankintamenettely: Avoin menettely Sopimus on jaettu osiin: Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin

5 5/19 Ratkaisuperusteet: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet 6. Hankinnan kohteen kriteerit Osakokonaisuus 1: Kuljetukset palvelukeskus Eedilän päiväkeskukseen (Opintie 3, Loppi kk) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Osakokonaisuuteen sisältyvät reitit (ja niiden arvioidut taksaluokat) on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Esitetyt kilometrimäärät reiteittäin ovat arvioita, eivätkä sido tilaajaa. Esitetyt kilometrimäärät perustuvat yhden viikon aikana tehtyihin mittauksiin. Liitteessä 1 ilmoitetut reittikohtaiset taksaluokat saattavat muuttua kuljetettavien henkilöiden määrän mukaan. Ilmoitetut taksaluokat perustuvat tarjouspyyntöhetkellä tiedossa olevien kuljetettavien määrään. Sopimuskaudella päiväkeskuskuljetusten kilometrimäärä on arviolta yhteensä noin 25729,8 km. (421,8km * 61 vk) Arvio ei sido tilaajaa. Hinnoittelu perustuu voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen koskien taksiliikenteen kuluttajilta perittäviä enimmäishintoja ja avustamislisiä. Tarjoaja antaa kuljetuksien hinnoittelua varten alennusprosentin. Alennusprosentti lasketaan ko. valtion asetuksen 4 :ssä määritellystä arvonlisäverottomasta hinnasta taksaluokkakohtaisesti (I-IV). Esimerkiksi taksaluokkaan III lähtöhinta kilometrille on voimassa olevan asetuksen mukaan 1,84 /km (alv 0%). Tarjoajan taksaluokan III kuljetuksille antama alennusprosentti on 20 %. Näin ollen tarjoajan alennettu hinta taksaluokalle III on 1,47 /km (1,84 * 0,80 = 1,47 ). Alennusprosentti taksaluokkakohtaisesta hinnasta ( /km, alv 0%) % Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo

6 6/19 Tarjoaja antaa alennusprosentin, joka lasketaan voimassa olevasta valtioneuvoston asetuksessa (taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä ensimmäishinnoista) ilmoitetuista avustamislisistä (alv 0%). Asetuksessa avustamislisät on määritelty seuraavasti: a) enintään 14,27 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 :n 6 kohdan mukaiset vaatimukset; b) enintään 28,55 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustusta ja kuljetusta siten kuin a- kohdassa on mainittu ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen sisällä olevissa portaissa tai luhtikäytävällä varustetun kerrostalon ulkopuolella olevissa portaissa. Alennusprosentti avustamislisistä Alennusprosentit ovat kiinteät koko sopimuskauden riippumatta taksaluokasta. % Osakokonaisuus 2: Kylvetyspalvelukuljetukset Lopen kirkonkylälle (Uotilantie 2, Loppi kk) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo Ryhmän yleiset kriteerit Osakokonaisuuteen sisältyvät reitit (ja niiden arvioidut taksaluokat) on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Esitetyt kilometrimäärät reiteittäin ovat arvioita, eivätkä sido tilaajaa. Esitetyt kilometrimäärät perustuvat yhden viikon aikana tehtyihin mittauksiin. Liitteessä 1 ilmoitetut reittikohtaiset taksaluokat saattavat muuttua kuljetettavien henkilöiden määrän mukaan. Ilmoitetut taksaluokat perustuvat tarjouspyyntöhetkellä tiedossa olevien kuljetettavien määrään. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

7 7/19 Sopimuskaudella kylvetyspalvelukuljetuksien kilometrimäärä on arviolta yhteensä noin ,0 km. (210 km * 61vk) Arvio ei sido tilaajaa. Hinnoittelu perustuu voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen koskien taksiliikenteen kuluttajilta perittäviä enimmäishintoja ja avustamislisiä. Tarjoaja antaa kuljetuksien hinnoittelua varten alennusprosentin. Alennusprosentti lasketaan ko. valtion asetuksen 4 :ssä määritellystä arvonlisäverottomasta hinnasta taksaluokkakohtaisesti (I-IV). Esimerkiksi taksaluokkaan III lähtöhinta kilometrille on voimassa olevan asetuksen mukaan 1,84 /km (alv 0%). Tarjoajan taksaluokan III kuljetuksille antama alennusprosentti on 20 %. Näin ollen tarjoajan alennettu hinta taksaluokalle III on 1,47 /km (1,84 * 0,80 = 1,47 ). Alennusprosentti taksaluokkakohtaisesta hinnasta ( /km, alv 0%) Tarjoaja antaa alennusprosentin, joka lasketaan voimassa olevasta valtioneuvoston asetuksessa (taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä ensimmäishinnoista) ilmoitetuista avustamislisistä (alv 0%). Asetuksessa avustamislisät on määritelty seuraavasti: a) enintään 14,27 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 :n 6 kohdan mukaiset vaatimukset; b) enintään 28,55 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustusta ja kuljetusta siten kuin akohdassa on mainittu ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CEmerkityn porraskiipijän avulla rakennuksen sisällä olevissa portaissa tai luhtikäytävällä varustetun kerrostalon ulkopuolella olevissa portaissa. Alennusprosentti avustamislisästä Alennusprosentit ovat kiinteät koko sopimuskauden riippumatta taksaluokasta. % % tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo Manuaalinen

8 8/19 Osakokonaisuus 3: Kehitysvammaisten päivätoimintakuljetukset (vaihtelevat reitit) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Kohderyhmän pisteet yhteensä Ryhmän yleiset kriteerit Osakokonaisuuteen sisältyvät reitit (ja niiden arvioidut taksaluokat) on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Esitetyt kilometrimäärät reiteittäin ovat arvioita, eivätkä sido tilaajaa. Esitetyt kilometrimäärät perustuvat yhden viikon aikana tehtyihin mittauksiin. Liitteessä 1 ilmoitetut reittikohtaiset taksaluokat saattavat muuttua kuljetettavien henkilöiden määrän mukaan. Ilmoitetut taksaluokat perustuvat tarjouspyyntöhetkellä tiedossa olevien kuljetettavien määrään. Sopimuskaudella kuljetusten yhteenlaskettu kilometrimäärä on arviolta noin ,0 km (422,0 km/vk * 61 viikko). Arvio ei sido tilaajaa. Hinnoittelu perustuu voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen koskien taksiliikenteen kuluttajilta perittäviä enimmäishintoja ja avustamislisiä. Tarjoaja antaa kuljetuksien hinnoittelua varten alennusprosentin. Alennusprosentti lasketaan ko. valtion asetuksen 4 :ssä määritellystä arvonlisäverottomasta hinnasta taksaluokkakohtaisesti (I-IV). Esimerkiksi taksaluokkaan III lähtöhinta kilometrille on voimassa olevan asetuksen mukaan 1,84 /km (alv 0%). Tarjoajan taksaluokan III kuljetuksille antama alennusprosentti on 20 %. Näin ollen tarjoajan alennettu hinta taksaluokalle III on 1,47 /km (1,84 * 0,80 = 1,47 ). Alennusprosentti taksaluokkakohtaisesta hinnasta ( /km, alv 0%) % Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo

9 9/19 Tarjoaja antaa alennusprosentin, joka lasketaan voimassa olevasta valtioneuvoston asetuksessa (taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä ensimmäishinnoista) ilmoitetuista avustamislisistä (alv 0%). Asetuksessa avustamislisät on määritelty seuraavasti: a) enintään 14,27 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 :n 6 kohdan mukaiset vaatimukset; b) enintään 28,55 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustusta ja kuljetusta siten kuin akohdassa on mainittu ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CEmerkityn porraskiipijän avulla rakennuksen sisällä olevissa portaissa tai luhtikäytävällä varustetun kerrostalon ulkopuolella olevissa portaissa. Alennusprosentti avustamislisistä Alennusprosentit ovat kiinteät koko sopimuskauden riippumatta taksaluokasta. % Osakokonaisuus 4: Kehitysvammaisten koulukuljetukset (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo Ryhmän yleiset kriteerit Osakokonaisuuteen sisältyvät reitit (ja niiden arvioidut taksaluokat) on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Esitetyt kilometrimäärät reiteittäin ovat arvioita, eivätkä sido tilaajaa. Esitetyt kilometrimäärät perustuvat yhden viikon aikana tehtyihin mittauksiin. Liitteessä 1 ilmoitetut reittikohtaiset taksaluokat saattavat muuttua kuljetettavien henkilöiden määrän mukaan. Ilmoitetut taksaluokat perustuvat tarjouspyyntöhetkellä tiedossa olevien kuljetettavien määrään. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

10 10/19 Sopimuskaudella kehitysvammaisten koulukuljetusten yhteenlaskettu kilometrimäärä on arviolta noin ,0 km (296,0 km/vk * 57 viikkoa). Hinnoittelu perustuu voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen koskien taksiliikenteen kuluttajilta perittäviä enimmäishintoja ja avustamislisiä. Tarjoaja antaa kuljetuksien hinnoittelua varten alennusprosentin. Alennusprosentti lasketaan ko. valtion asetuksen 4 :ssä määritellystä arvonlisäverottomasta hinnasta taksaluokkakohtaisesti (I-IV). Esimerkiksi taksaluokkaan III lähtöhinta kilometrille on voimassa olevan asetuksen mukaan 1,84 /km (alv 0%). Tarjoajan taksaluokan III kuljetuksille antama alennusprosentti on 20 %. Näin ollen tarjoajan alennettu hinta taksaluokalle III on 1,47 /km (1,84 * 0,80 = 1,47 ). Alennusprosentti taksaluokkakohtaisesta hinnasta ( /km, alv 0%) Tarjoaja antaa alennusprosentin, joka lasketaan voimassa olevasta valtioneuvoston asetuksessa (taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä ensimmäishinnoista) ilmoitetuista avustamislisistä (alv 0%). Asetuksessa avustamislisät on määritelty seuraavasti: a) enintään 14,27 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 :n 6 kohdan mukaiset vaatimukset; b) enintään 28,55 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustusta ja kuljetusta siten kuin akohdassa on mainittu ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CEmerkityn porraskiipijän avulla rakennuksen sisällä olevissa portaissa tai luhtikäytävällä varustetun kerrostalon ulkopuolella olevissa portaissa. Alennusprosentti avustamislisistä Alennusprosentit ovat kiinteät koko sopimuskauden riippumatta taksaluokasta. % % tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo

11 11/19 Kohderyhmän pisteet yhteensä Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään) Kaikki annetut alennusprosentit ovat miinusmerkkisiä eli tarjoaja ei voi tarjota valtioneuvoston asetuksen asettamia enimmäishintoja korkeampaa hintaa. Hinnoittelussa tarjoajan on huomioitava, että perusmaksun soveltamisalue on 2,5 kilometrin säteinen ympyrä Lopen taksiaseman ympärillä, os. Viertotie 1, Loppi. Perusmaksun soveltamisalueella voi periä asiakkaan luokse ajosta vain 3 :ssä mainitun perusmaksun. Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Mikäli tarjoaja tai sen alihankkija ei ole suomalainen yhteisö, on dokumentit ja asiakirjat käännettävä suomen kielelle virallisen kääntäjän toimesta. Tilaajavastuulaki Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) 5 :n mukaiset otteet, todistukset, selvitykset ja muut asiakirjat hankintayksikölle viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista sekä sopimuskauden aikana tilaajavastuulaissa määritellyssä aikataulussa. Asiakirjat tulee toimittaa sopimuskauden aikana automaattisesti tarjoajayhteisön osalta (alihankkijoiden osalta niitä erikseen pyydettäessä). Rekistereihin kuuluminen Tarjoajayhteisö on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. Pyydettäessä ja viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on toimitettava selvitys siitä, että tarjoajayhteisö on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. Selvitys ei saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi.

12 12/19 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin. Yhteiskunnalliset velvoitteet Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja eläkemaksunsa, ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Rästissä olevat maksut oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois tarjouskilpailusta. Taloudellinen tilanne Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoajayhteisön Rating-luokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa - raportissa on oltava vähintään tyydyttävä A+ (tai tarjoajayhteisön luottokelpoisuuden on oltava vähintään vastaavalla tasolla muussa vastaavassa yleisesti hyväksytyssä luottokelpoisuusja talousraportissa). Tarjouksen liitteenä on toimitettava Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa - raportti tai muu vastaava yleisesti hyväksytty luottokelpoisuus- ja talousraportti koskien tarjoajayhteisöä. Työlainsäädäntö ja työehdot sekä työterveyshuolto Tarjoaja ja sen mahdolliset alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan Suomen työturvallisuuslainsäädäntöä, - määräyksiä ja -ohjeita sekä Suomen työlainsäädäntöä ja työsopimusehtoja. Vastuuvakuutus Tarjoajalla on tarjouspyynnön mukaista palvelua varten voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka korvaussumma on hankinnan kokoon ja laatuun sekä palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja palvelusta maksettavaan korvaukseen nähden riittävä, ja tarjoaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Yritystoimintaan liittyvät rikokset Ladattava Pyydettäessä ja viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on toimitettava kaupparekisteriote. Ote ei saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi. Pyydettäessä ja viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on toimitettava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, sekä todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Todistukset/selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Jos tarjoajayhteisön Rating-luokitus (Rating Alfa -raportin tai muun vastaavan yleisesti hyväksytyn luottokelpoisuus- ja talousraportin mukaan) on tyydyttävä A, välttävä B tai heikko C (toisin sanoen huonompi kuin tyydyttävä A+), suljetaan tarjoaja pois tarjouskilpailusta. Maksuhäiriöt tai konkurssihakemukset oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois tarjouskilpailusta. Raportti ei saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. Pyydettäessä ja viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on toimitettava selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä selvitys vähintään lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Pyydettäessä ja viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on toimitettava todistus, josta käy ilmi olemassa olevan vastuuvakuutuksen suuruus. Todistus eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

13 13/19 Tarjoajayhteisöä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta. Tarjoajan mahdollisia alihankkijayhteisöjä tai niiden johtohenkilöitä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta. Ammattitaito ja palvelu Tarjoaja ilmoittaa tähän liikenteestä vastaavan henkilön tiedot yhteystietoineen. Tarjoajan tulee ilmoittaa kahden (2) viikon kuluessa muutoksesta asiakkaalle, mikäli liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. Tarjoajan ollessa yhteenliittymä, tulee tarjoajan ilmoittaa kaikki yhteenliittymän jäsenet, asemapaikat ja vastuut sekä yhteyshenkilöt. Tarjoajan on toimitettava vaaditut asiakirjat kaikilta yhteenliittymän jäseniltä. Tarjoajalla on lupaviranomaisen myöntämä ja voimassa oleva joukkoliikenne- tai taksiliikennelupa. Tarjoaja lataa kopion edellisen kohdan mukaisesta luvasta tähän. Tarjoaja vakuuttaa noudattavansa taksiliiton laatusertifikaatin mukaisia toimintatapoja. Tarjoaja vastaa siitä, että hänellä on käytössään ammattitaitoista ja kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajilla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. Tarjoaja ja sen palveluksessa olevalta henkilöstö tarjoaa asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia että näiden omaisiaan kohtaan sekä asioitaessa kunnan henkilökunnan kanssa. Tarjoaja kykenee hoitamaan asiakaspalvelutehtävää itsenäisesti ja ammattitaidolla myös erimielisyyksien ilmaantuessa. Tarjoajan kuljettajilla on taito palvella eri vammaisryhmiä ja vanhuksia ja kuljettajat tuntevat näiden käyttämät apuvälineet. Tarjoaja vastaa tilaajalle, asiakkaille tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Ladattava Tiedot yhteenliittymästä voi ladata tähän kohtaan. Mikäli tarjoaja on yhteenliittymä, tulee kaikilla yhteenliittymän jäsenillä olla vaadittu lupa. Sertifikaattia ei vaadita, vain sen mukainen toimintatapa.

14 14/19 Tarjoajalla on oikeus periä avustamistehtävistä korkeintaan valtionneuvoston asetuksen (taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista) 6 :n mukaista avustamislisää. Osakokonaisuuksiin sisältyvät reitit voivat muuttua asiakkaiden tarpeiden mukaan ja reittikohtaisten asiakkaiden määrä (taksaluokat) sekä avustettavien ja apuvälineiden määrä voivat vaihdella. Tarjoaja voi tarjota yhteen, kahteen, kolmeen tai kaikkiin neljään osakokonaisuuteen. Vertailu tehdään osakokonaisuuksittain, jolloin jokaiseen osakokonaisuuteen saattaa voittajaksi tulla eri tarjoaja. Mikäli osakokonaisuuksiin 1 ja 2 voittajaksi valitaan sama tarjoaja, voi tarjoaja yhdistellä näitä kuljetuksia parhaaksi katsomallaan tavalla. Tarjoaja sitoutuu siihen, että vaikka se voittaisi vain yhden osakokonaisuuden, se tarjoaa ko. palvelun. Mikäli tarjoaja voittaa kaikki neljä osakokonaisuutta, on se velvollinen tuottamaan kuljetuspalvelua kaikkien osakokonaisuuksien osalta. Kalusto- ja ympäristöasiat Tarjoajalla on käytössään kalustoa, joka täyttää tarjouspyynnön liitteessä 2 (KALUSTO) asetetut vähimmäisvaatimukset koskien kaluston ominaisuuksia. Kalustovaatimukset tulee täyttää viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä. Kaluston tulee täyttää vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Mikäli tarjoajan kalusto ei täytä liitteessä 2 asetettuja vähimmäisvaatimuksia, tullaan tarjous hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Kuljetuksiin käytettävä kalusto täyttää vähintään Euro 4- luokan normit.

15 15/19 Tarjoajan on ladattava tarjouksensa liitteeksi selvitys, mistä käy ilmi kuljetuksissa käytettävästä kalustosta seuraavat tiedot (kaikista käytettävistä ajoneuvoista): rekisterinumero, merkki/malli, vuosimalli, rekisteröity kokonaispaikkamäärä, istumapaikkojen määrä, seisomapaikkojen määrä, invapaikkojen määrä, korin malli/merkki, kori uusittu (vuosi/kuukausi), peruskunnostettu (vuosi/kuukausi), Euro Standard. Laskutus ja raportointi Laskutuksessa noudatetaan voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ilmoitettuja perusteita (8-11 ). Niiden mukaan perusmaksun soveltamisalueella (2,5 kilometrin säteinen ympyrä Lopen taksiaseman ympärillä, os. Viertotie 1, Loppi.) asiakkaalta voi periä tämän luokse ajosta vain 3 :ssä mainitun perusmaksun. Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla. Tarjoaja raportoi tilaajalle toteutuneet kuljetukset kuukausittain. Laskusta tulee käydä ilmi reittikohtaisesti seuraavat tiedot: pvm, kellonaika, kilometrit taksaluokittain sekä yhteensä ja euromäärä minkä ko. reitti/kierros tekee. Pyydettäessä tarjoajan on toimitettava laskun mukana kuitit kaikista reiteistä, jotta tilaaja pystyy tarkistamaan laskutuksen oikeellisuuden. Laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneiden kilometrien mukaan. Alihankkijayhteisöt Ladattava Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa hankinnan alihankkijoiden toteutettavaksi, sekä tiedot tarjouksen jättöhetkellä tiedossa olevista alihankkijoista. Tarjoajan Y-tunnus ja yhteyshenkilöt Ladattava Hankintayksikkö pidättää oikeuden hyväksyä tai perustellusta syystä hylätä tarjoajan ilmoittamat alihankkijat. Tarjoajan on ilmoitettava tiedot alihankkijoistaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuten omasta työstään ja tuloksista kuten omista tuloksistaan. Tarjoajan Y-tunnus: Tarjoajan ollessa yhteenliittymä, tulee tarjoajan ilmoittaa kaikkien yhteenliittymän jäsenien Y- tunnukset. Tarjoajan yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen:

16 16/19 Tarjoajan yhteyshenkilön varahenkilö suorine yhteystietoineen: Ehtoihin sitoutuminen Tarjoaja sitoutuu tarjouspyyntöasiakirjojen (mukaan luettuna sopimuspohja) sekä hankintailmoituksen ja mahdollisten hankintailmoituksen korjausilmoitusten mukaisiin ehtoihin (myös alihankkijoidensa osalta). 8. Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Vaadittavat vakuudet ja takuut: Ks. kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin: Ks. kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset: (tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida) Ks. kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne: Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Ks. kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mahdolliset vähimmäisvaatimukset: Ks. kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tekninen suorituskyky: Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Ks. kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mahdolliset vähimmäisvaatimukset: Ks. kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. 9. Hallinnolliset tiedot Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin: Ilmoituksen tyyppi Ilmoituksen numero EUVL:ssa Päivämäärä Ennakkoilmoitus esim. 2007/S pp.kk.vvvv Muu ilmoitus 2015/S

17 17/19 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia: suomi Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: Ei 10. Täydentävät tiedot Lisätietoja: Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. 11. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 180 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 12. Päätöksenteon perusteet Hankintapäätöksen tekee Lopen kunta. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous, tai jos tilaajan käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 13. Hylkäämisperusteet Hankintayksiköillä on oikeuskäytännössä katsottu olevan velvollisuus hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät täytä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja sekä tarjoukset, jotka eivät ole saapuneet määräaikaan mennessä. 14. Sopimusmenettely Ks. tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimuspohja. Sopimukset tehdään vain valittujen tarjoajien kanssa, eikä sopimuksiin sisällytetä kolmatta osapuolta. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta hankintayksikön ja valitun tarjoajan välille. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen, vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy palveluntuottajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on hankintayksiköllä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös. 15. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös liitteineen on asianosaisjulkinen päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yhteisön toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjoukset

18 18/19 liitteineen siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tältä osin tarjoajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa ja lataamaansa aineistoon sekä Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaaliin selkeästi, mitkä tiedot tarjoaja katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Julkisuuslain 11 :n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaiselle eli muille tarjousvertailussa olleille tarjoajille on aina annettava tieto tarjousvertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä. Näin ollen tarjoajan ei ole hyväksyttävää ilmoittaa tarjousten vertailuperusteita koskevia tietoja tarjouksessaan liike- tai ammattisalaisuudeksi. Antaessaan tarjouksen tarjoajan katsotaan hyväksyneen tämän ehdon. Tarjouskilpailuasiakirjojen kopioinnista ja lähettämisestä tietoa pyytäneelle on hankintayksiköllä/tarjouksen pyytäjällä oikeus veloittaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 16. Muut asiat Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia hankintayksiköltä eikä tarjouksen pyytäjältä korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa (mukaan luettuna sopimuspohja) esitettyihin ehtoihin (myös alihankkijoidensa osalta). Tarjoaja ei saa liittää tarjoukseensa mitään omia ehtoja. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna. HANKINTAMENETTELY Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus HILMA-palveluun (http://www.hankintailmoitukset.fi) tarjouspyynnön julkaisupäivänä. Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousvertailu 4. Hankintapäätös Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). 17. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Kysymykset tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Kysymyksiin vastataan sitä mukaan kuin kysymyksiä tulee. Muulla tavalla tai myöhässä esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjoajan tulee käydä lukemassa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa kuusi (6) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä. 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 14:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro.

19 19/ Allekirjoittajat Riitta Lehtinen, Perusturvajohtaja, Lopen kunta Sisko Haapanen, Vanhuspalvelujen johtaja, Lopen kunta 20. Liitteet ja linkit JYSE_2014_palvelut.pdf LIITE 1 osakokonaisuudet ja reitit.pdf LIITE 2 kalusto.pdf SOTE-kuljetukset Loppi sopimuspohja pdf

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS

JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) 26.10.2011 JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS Janakkalan kunta etsii markkinointi- ja viestintäalan kumppania Janakkalan viestintästrategian toteuttamiseen. Vuoden 2012

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 43137 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 43137 Päiväys 09.06.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 43137 Pattasten takahiekkakentän päällystäminen ja Rännärin pesäpallostadionin päällysteen uusiminen (hiekkatekonurmi) 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot