SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix Phoebus Russian Prosperity... 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ KANNATTAAKO KOTIMAINEN TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN! INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ (SARJAKUVA) AKTIIVISET RAHASTOT Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix Phoebus Russian Prosperity KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahasto AAA Euro Obligaatio Euro Corporate Bond INDEKSI- JA KORIRAHASTOT Suomi indeksirahasto OMXH25 indeksiosuusrahasto Eurooppa indeksirahasto Japani indeksirahasto Pohjois-Amerikka indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Tämä katsaus julkaistaan neljännesvuosittain. istamme julkaistaan myös Yksinkertaistettu rahastoesite, joka sisältää mm. tarkemmat kuvaukset rahastoista, kunkin sijoituspolitiikasta sekä tietoa rahastoyhtiöstä. Yksinkertaistettu rahastoesite muodostaa yhdessä julkaisun jen säännöt kanssa Virallisen esitteen. Suosittelemme perehtymistä rahastoesittsiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. jen osavuosikatsaukset (puolivuosittain) ja vuosikertomukset sisältävät mm. rahastojen tuloslaskelmat ja taseet. Julkaisumme ovat saatavissa kotisivuiltamme (paitsi osavuosikatsaukset) sekä puhelimitse (09) ja sähköpostilla sekä Tapiolan-yhtiöiden konttorden kautta. Rapportering på svenska Alla nyckeluppgifter finns och en del av rapporterna finns tillgängliga på svenska på vår webbplats, Också Förenklat fondprospekt och fondernas stadgar finns på svenska både på vår webbplats och som trycktalster. Utskrifter kan erhållas per post på begäran, ring vänligen vår kundservice (tel ) eller skicka e-post till Historiallinen tuotto ole tae tulevasta. ihin sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, kä ole takta siitä, että koko sijoitetun pääoman saa takaisin. Kustannuksilla on merkitystä. Jo parin prosentin vuosikulut vähentävät merkittävästi pitkäaikaisen sijoituksen kokonaistuottoa. NOPEAMMIN SÄHKÖISESTI Katsauksemme on luettavissa myös Internetin kautta (www.seligson.fi) aina jo siinä vaiheessa, kun tiedostoa vielä viimstellään painokuntoon. Jos et halua painettua versiota laisinkaan, ole ystävällinen ja ilmoita sähköpostilla osoitteeseen kiitos! Seligson & Co yhtiö Oyj ja Seligson & Co Oyj, 2009 Vastuullinen toimittaja: Ari Kaaro Kuvitus: Jan Fagernäs MERKINTÄ- JA LUNASTUSPÄIVÄT Seligson & Co yhtiön sijoitusrahastojen merkintä- ja lunastuspäivärajat alkaen. Lisätietoja esim. tai Taulukossa maksun päivä on se päivä, jolloin merkintämaksu on kirjautunut rahaston tilille. Merkintäpäivä on se päivä, jonka rahastoarvolla merkitään asiakkaan maksamia rahasto-osuuksia ja lunastuspäivä on se päivä, jonka rahastoarvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto. Jonas Sandström, Mari Tuomainen, Carolina Strömberg, Sari Rintamäki, Satu Mikkonen 2 SELIGSON & CO Seligson & Co yhtiö Oyj, 2006 Vastuullinen toimittaja: Ari Kaaro, Kuvitus: Jan Fagernäs / Helsingin Sähköinen Toimisto Pörssinoteeratun OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahaston (ETF) osuuksia ostetaan ja myydään arvopaperivälittäjien kautta.

3 INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ Onks tietoo? Monet sijoittajat ovat aloittaneet kesän hermostunssa tunnelmissa. Finanssikriisitalven alaspainamat osakemark- on kuulunut lähes päivittäin varoituksia jo liiallisestakin optimismista. Varoittelijoiden mukaan osakkden hinnan- nousu tarkoita, että lamaa tai taantumaa olisi ohi. Myös markkinoita käsittelevät otsikot, liittyvät ennen muuta epävarmuuteen: ole näkyvyyttä, tietoa suunnasta. Koskapa olisi. Jos voitaisiin nähdä, että markkinat nousevat vuoden loppuun mennessä esim. 15 % toisin sanoen: jotkut ovat silloin valmiita maksamaan osakkstaa 15 % enemmän kuin kukaan nyt niin tokihan ne nousisivat jo saman tien. Osakkstahan kannattaisi silloin maksaa lähes 15 % kinat nousivat kevään aikanaa ennätysvauhtia ja kesän alussa enemmän kuin tämän päivän kurssitaso ja tehdä se mahdollisimman pian, ennen kuin joku muu ehtii hyödyntämäänn tulevan nousun. Sama pitää tietenkin paikkansa myös laskusuunnan suhteen: jos tiedät, että markkinat eli toiset sijoittajatt ovat nyt valmiita maksamaan osakkstasi 15 % enemmän kuin puolen vuoden päästä, niin hankkiudu niistä ihmeessä eroon vähän äkkiä! Ongelma on jälleen kerran siinä, että tulevaisuudesta tiedä. Pörssigurujen vinkit, menneen menestyksen mittarlla seu- arviot tulevaisuudesta vät takaa onnistumista, etenkään lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikajänteellä voinemme lähteää siitä, että inno- vaatiot, tekninen kehitys ja yritysten välinen kilpailu parantavat tuottavuutta, ylnen talouskasvu lisää yritys- toiminnan mahdollisuuksia ja yritysten kasvu tuo vaurautta yritysten omistajille siis niihin sijoittanlle. Nopeaa kasvua Seligson & Co:n indeksirahastojen osuudenomistajamäärät ovat viime kuukausina kasvaneet harvinaisen nopeaan tahtiin. Uusille asiakkaille suunnatussa kyselyssä saamiemme tietojen mukaan päätösten takaa löytyy tarkkaa harkintaaa ja lotut huipputuotteet tai arvostettujenkaann asiantuntijoiden vertailua vaihtoehdoista. Hyvä niin: pitkäjäntnen, hyvin hajautettu, avoin ja läpinäkyvä sekä kulut kurissa pitävä sijoistussuunnitelma sopii monien sijoitustavoittsiin ja siten sijoittaja saa varmimmin osansa yritysten tuotoista. rahastopalkintoja kuin minkään muun rahastoyhtiön tuotteet. Tästäkin voimme olla tyytyväisiä kunhan muistamme, että palkintosade tule jatkumaan taukoamatta. Tulee uusia vertailuja ja uusia voittajia. Myös Seligson & Co:n rahastott tulevat aivan varmasti voittamaan palkintoja toistekin, mutta se tee niistä parempia kä huonompia sijoituskohtta ajatellen taas kyssestä ajankohdasta alkavaa tulevaisuutta. Mennsiin tuottoihin ja volatiliteettiin perustuvien vertailujen tulokset riippuvat aina sekä valitusta ajanjaksostaa että vertailuryhmästä. Tätä tosiasiaa vät muuta edes pitkälle menevät laskelmat eri tunnusluvuista, jenseninn alfoista, infor- maatiosuhteesta tai mistään. Vertailut vät käytännöllisesti i katsoen koskaan kerro juuri mitään tulevasta menestyksestä. Se on harmillista. Olisi mukavaa, jos voisi ajatella, että nyt salkussani on takuulla parhaat rahastot tai osakkeet tai että varallisuuttani hoitaa asiantuntija, joka todellakin muita paremmin tietää mihin maailma a on menossa. Sijoittajan on kuitenkin hyväksyttävä epävarmuus: tuotto- tasoa voi nostaaa vain nostamalla myös riskiä. Sijoittajan pitkäjäntselle hyvinvoinnille on ratkaisevan tärkeää ymmär- tää, että sijoitustuottta yleensä kannata hankkia menneenn menestyksen perusteella. Lähtökohtana tulee olla omiin tavoittsiin sovitettu ja realistisiin odotuksiin pohjautuvaa sijoitussuunnitelma. Vaikeat valinnat turvallisuuden ja tule- van tuottomahdollisuuden välillä on tehtävä, omat prioriteetitt pitää päättää. Sen jälkeen onkin onneksi helpompaa. Sijoitussuunnitelmann toteuttaminen läpinäkyvillä, ymmärrettävillä ja kustannus- tehokkailla tavoilla - esimerkiksi Seligson & Co:n rahastoillaa ole vaikeaa. Kun allokaatiopäätökset on tehty, pidetään suunnitelmista kiinni ja vietetään indeksisijoittajan kesäää kääntämällä kylkeä kaiken maailman palkinnoille ja kunkinn viikon kuumille vinklle. Ari Kaaro Toisaalta myös rahastojemme menestys menneen kriisitalven pyörtssä ja pidemmälläkin ajalla on ollut suhteellisesti ottaen erittäin hyvä. Esimerkiksi edellisessä katsauksessa kerroimme, että Seligson & Co:n rahastot saivat vähäisestä lukumäärästään huolimatta enemmän pohjoismaisia Lipper SELIGSON & CO 3

4 KANNATTAAKO VALITA KOTIM MAINEN? Kansainvälinen kilpailu lisääntyy myös rahasto- ja varainhoitotoimialalla. Etenkin kotimarkkinoillaan suureksi kasvaneet alan yritykset etsivätt lisää laajentu- mistilaa myös Suomen pieniltä markkinoilta. Kilpailun lisääntyminenn ja suurtuotannon etujen pitäisi periaat- parempina tuottoina. Onko teessa näkyää sijoittajilla alempina hintoina ja siten näin? Teoria tilastojen valossa Valitsin tarkemman tarkastelun ja vertailun kohteeksi seuraavat perusrahastoluokat: osakerahastot Eurooppa, osakerahastot Maailma ja yrityslainat euroalue (luokitellut). Suomalaisen sijoittajan kannalta lienee olennaisinta vertailla kotimaisten toimijoiden tuottta niihin ulkomaisiin rahastoi- hin, joilla on Suomessa markkinointilupa. Siksi olen seuraa- vassa tarkastellut kotimaisten sijoitusrahastojen ja markki- nointiluvan Suomeen hankkinden ulkomaisten rahasto- Vertailun materiaali perustuu Suomen Sijoitustutkimuksen toukokuussa 2009 ja 2002 julkaisemiin tilastoihin. 1 yhtiöiden tuottden eroja joidenkin rahastoluokkien välillä. Valtaosa vertailun -suomalaisista rahastoista on rekisteröity Luxemburgiin, joka on maailman rahastokeskuksista toisella sijalla heti Yhdysvaltojen jälkeen. Luxemburgia on alan jargonilla kutsuttu yhdeksi offshore pankkitoiminnan keskuk- seksi. Ilmaisu on suomeksi perintsesti tarkoittanut vero- paratiisia, vaikkakin käytännön kehitys onkin mitä ilmsim- rahastolainsäädännön joustavuus rahastoyhtiön kannalta ja min vienyt termiltä jo parhaan terän. Luxemburgin houkuttelevuutta selittää pääasiassa paikallisen jotkin verotukselliset edut ainakin aktiivisesti sijoituskoh- tta vaihtelevan sijoittajan kannalta. Suomi vs. Muu Maailma -asetelman osalta tällä kuitenkaan ole merkitystä, sillä Luxemburgiin rekisteröityjen rahastojen tuottajat tulevat kaikkialta maailmasta. Perintsten svtsiläisten, brittiläisten ja yhdysvaltalaisten lisäksi joukosta löytyy nykyisin eksoottisiakin toimijoita, muun muassa pienestä Suomesta. Voisi kuvitella, että erot eri maiden lainsäädännössä ja esimerkiksi tavassa millä kuluilla rahastoja voidaan missäkin rasittaa, tuottaisivat havaittavia tilastollisia eroja suurien kansainvälisten rahastojen ja suomalaisten toimijoiden välille. Samoin mainospuhden todenperäisyys suurten resurssien vaikutuksesta rahastojen tuottoihin pitäisi saada vahvistettua esimerkiksi sektorikohtaisessa vertailussa. jen koon ja niiden kulujen välinen korrelaatio on kuitenkin osoitettu monessa tutkimuksessa alhaiseksi. Jonkin aikaa hyvin menestynden rahastojen vetovoima kasvattaa kuitenkin niiden suosiota ja kokoa nopeasti kä tarvetta palkkioiden laskuun siten ole. Kun tilastomenestys suurella todennäköisyydellä hiipuu 2, niin kuuma raha vaihtaa seuraavaan vertailuissa hyvin menestyneeseen rahastoon. Kaikista rahastoluokista on ensin laskettu vertailulukujen osalta keskiarvot suoraan kaikkien kyssen luokan rahastojen perusteella. (Pääomapainotuksenn käyttäminenn suoran keskiarvon vaihtoehtonaa teki mahdottomaksi monienn kansainvälisten rahastojen tältä osin puutteelliset tiedot.) Vertailun toisessa vaiheessaa ainstosta on poistettu kustannuksiltaan ylivoimaiset indeksi ja indeksiosuus- rahastot, jotta aktiivisten rahastojen vertailu olisi tasapuoli- sempaa. Kolmannessa vaiheessa ainstoista putsattiin vielä vain instituutioille tarkoitetut rahastot, joiden minimimerkintä on vähintään euroa. Näin olen pyrkinyt luomaan rlun vertailu tavallisille rahastosijoittajille suunnattujenn tuottden välillä. 3 Seuraavaan sivun taulukkoon on koottu vertailurahasto- ryhmien hallinnointipalkkiot ja samojen rahastojen palkkiot kesällä Nopealla vilkaisulla voidaan todeta, että rahastojen hallinnointipalkkiot vät ole kuluneen 7 vuoden aika laskeneet. Toisekseen voimme todeta, että päällisin puolin katsottunaa suomalaisten ja kansainvälisten rahastoyhti- öiden suomalaisille markkinoimien rahastojen hallinnointi- palkkioissa ole merkittäviä eroja, paitsi ehkä yrityslaina- rahastoissa suomalaisten eduksi. Suomessa toimivien Eurooppa-rahastojen 0,06% palkkioiden nousu selittyy sillä, että 2002 tälle alueelle sijoittavia indeksi- rahastoja oli peräti kuusi kappaletta ja 2009 vain muutama. Alkuperäinen epäilyni, että lisää välikäsiä eli markkinointi- kuluja merkitsee korkeampia nimellisiä kustannuksia, osoittautui selvästi oikeaksi vain merkintäpalkkioiden osalta. Näitä palkkioita vertailtaessa pitää huomioida, että sijoittajien todella maksamia merkintäpalkkioita voi tietää, sillä rahastoyhtiöillä on käytössää volyymiin tai muuhun asiakassuhteeseen liittyviä alennusportaikkoja. 4 SELIGSON & CO

5 Toimitusjohtajan katsaus Osakerahastot Eurooppa Merkintäpalkkio (%) Lunastuspalkkio (%) Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) ilman indeksirahastoja ilman indeksi- ja instituutiorahastoja Palkkiot Muutos vuonna vuoteen Toimitusjohtajan katsaus Suomi: SRY:n jäsenrahastot 1,05 % 0,91 % 1,38 1,48 1,50 1,32 0,06 SRY:n ulkop. sij. rah. = muu maailma 4,64 % 1,00 % 1,43 1,49 1,57 1,40 0,04 Erotus -3,59 % -0,09 % -0,06 0,00-0,06-0,08 Osakerahastot Maailma Suomi: SRY:n jäsenrahastot 1,22 % 0,94 % 1,44 1,53 1,53 1,48-0,03 SRY:n ulkopuoliset sijoitusrahastot 4,08 % 0,18 % 1,44 1,51 1,51 1,60-0,15 Erotus -2,86 % 0,76 % 0,00 0,02 0,02-0,12 Pitkän koron rahastot: yrityslainat euroalue Suomi: SRY:n jäsenrahastot 0,60 % 0,56 % 0,63 0,67 0,69 0,63 0,00 SRY:n ulkopuoliset sijoitusrahastot 3,55 % 0,27 % 0,71 0,84 0,84 0,99-0,28 Erotus -2,95 % 0,29 % -0,08-0,17-0,15-0,36 Jos mukaan otetaan merkintäpalkkiot maksimimäärissään, kääntyy etu selvästi suomalaisten eduksi. Todellisuudessa maksimimerkintäpalkkioita maksavat kuitenkin vain piensijoittajat, jotka ostavat rahastoja Suomessa toimivien edustajien kautta. Kansainvälisten rahastojen korkden merkintäpalkkioiden tarkoituksena onkin kattaa ylimääräisten välikäsien ja jakelukanavien kulut. Jotta vertailulla olisi tältä osin edes etäisesti akateemista luotettavuutta, pitäisi tässä kohtaa selvittää jokaisen rahastoyhtiön ja niiden edustajien/jakelijoiden todellinen tapa periä näitä palkkioita. Tyypillisesti palkkiot on porrastettu sijoittajien sijoitusten koon mukaan ja lisäksi rahastojen käyttäessä erilaisia jakelukanavia, vielä näiden kanavien ja loppuasiakkaan välisestä suhteesta. Merkintä- ja lunastuspalkkion sijoittajalle synnyttämää kokonaisrasitusta arvioitaessa pitäisi lisäksi olla tiedossa rahaston sijoittajien keskimääräinen sijoitusaika tai tehdä siitä jonkinlainen oletus. Koska kaikkien tietojen selvittäminen on käytännössä vähintäänkin hyvin hankalaa, on tässä tyydytty käyttämään ilmoitettuja palkkioprosentteja tietoisena siitä, että ne kertovat vain palkkioiden suurusluokasta. 4 Toisaalta on oletettavaa, että rahastojen ilmoittamien korkden merkintäpalkkioiden periminen on sitä todennäköisempää mitä pienemmästä sijoituksesta on kysymys. Suursijoittajien kohdalla vertailu on tältä osin merkityksetön Ilmoitetut palkkiot ja muut kulut Sijoittajan kannattaa huomata, että merkittävien rahastokeskusten kuten Luxemburgin lainsäädäntö mahdollistaa rahastojen kannettavaksi enemmän kuluja Suomessa tai usmmissa muissakaan euroalueen on sallittua tai ainakaan tapana. Valitettavasti maailma kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat nimittäin veloittaa rahastolta hallinnointipalkkioiden lisäksi myös muita kuluja, jotka suomalaiset rahastoyhtiöt yleensä maksavat ns. omasta pussistaan eli ne sisältyvät ilmoitettuihin hallinnointipalkkioihin. Seuraava on lähes suoraa lainausta Suomessa markkinoitavan SICAV rahaston esitteestä: Luxemburgiin rekisteröidyn SICAV-rahaston varoista voidaan hallinnointipalkkion lisäksi veloittaa muita, alarahaston säännöissä tai yhtiöjärjestyksissä mainittuja palkkioita. Näitä voivat olla esim. säilytysyhtsölle maksetut palkkiot (tyypillisesti enintään 0,125 % p.a.), koko SICAV-rahastoa koskevat keskushallinnointipalkkiot (tyypillisesti enintään 0,185 % p.a.), merkintäverot ( tax d abonnement, jota ole Suomessa, tyypillisesti osakerahastoilla 0,05 % p.a.), lakisäätsten dokumenttien (rahastoesitteet, osavuosikatsaus ja vuosikertomus) tuotantokulut, muut tiedottamiskulut, juridiset palkkiot ja tilintarkastuspalkkiot. Yhteensä näiden kustannusten lisärasite muodostaa arviolta noin 0,3-0,5 % lisäkulun. Kun tämä kustannuserä huomioidaan vertailussa, muuttuvat näennäisesti samantasoiset palkkiot vahvasti suomalaisten toimijoiden eduksi. SELIGSON & CO 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Näyttää siis siltä, että myös osakerahastojen osalta suomalaiset rahastot ovat vähintäänkin kilpailukykyisiä Suomessa markkinoituihin kansainvälisiin rahastoihin verrattuna ja korkorahastoissa etu on jopa noin 6-0 suomalaisten eduksi. Myös laajemmat akateemiset vertailut vahvistavat tämän havainnon. 5 Tuottovertailun osalta pitää vielä odottaa tai tehdä laajempia vertailevia tutkimuksia. Usmmat kansainväliset rahastot ovat nimittäin ilmestyneet Suomen markkinoille vasta hiljattain ja niiden Sijoitustutkimuksen rahastoraportin kautta saatava tuottohistoria on siten lyhyt. Kannattaa kuitenkin muistaa John Boglen ytimekäs toteamus: The shortest route to top quartile performance is to be in the bottom quartile of expenses. Vapaasti suomennettuna: rahaston tuotto on varmimmin luokkansa parhaan neljäsosan joukossa, jos sen kustannukset kuuluvat luokkansa alimpaan neljännekseen. Jarkko Niemi toimitusjohtaja / Seligson & Co Oyj RAHASTOJEN TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ Volatiliteetti / standardipoikkeama Riskimittari, joka kuvaa rahaston arvon hlahtelua. Tunnusluku lasketaan edeltävän 12 kk:n jakson arvona. Luku ilmoitetaan prosenttna vuodessa. Indeksipoikkeama (tracking error / aktiivinen riski) Indeksipoikkeama mittaa sitä kuinka tarkasti rahaston tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Suuri luku merkitsee sitä, että rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa, että rahaston tuotto lähes seuraa vertailuindeksin tuottoa. Tunnusluku lasketaan edeltävän 12 kk:n jakson arvona. Salkun kiertonopeus n arvopaperden vaihtuvuus tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan vähentämällä tehtyjen ostojen ja myyntien yhtssummasta merkintöjen ja lunastusten yhtssumma (summa1). Salkun kiertonopeus on saadun luvun (summa1) suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkastelujaksolla. Esimerkiksi kiertonopeus 100% tarkoittaa, että tarkastelujakson aktiviteetilla rahaston arvopaperit ovat keskimäärin vaihtuneet vuositasolla kerran. Negatiivinen kiertonopeus tarkoittaa, että salkunhoitajan käymän arvopaperikaupan kokonaisvolyymi on ollut pienempi kuin merkintöjen ja lunastusten. Kaupankäyntikulut n pääomasta veloitettavat rahaston kaupankäyntiin liittyvät arvopaperinvälittäjille maksetut palkkiot. Ilmoitetaan prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta edeltävällä 12 kk:lla. Huom! Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaan kaupankäyntikulu tulisi laskea jakamalla euromääräinen kulu edeltävän 12 kk:n korkmmalla rahastopääomalla. Tämä laskentapa tuottaa kuitenkin mielestämme harhaanjohtavan alhaisen tuloksen ja käytämme sitä vain niissä rahastojen virallisissa tilinpäätös- ja osavuosiraportssa, joita Sijoitusrahastoyhdistyksen suositus koskee. Total expense ratio / TER 1) Täsmällisesti ottaen vertailussa ovat Sijoitusrahastoyhdistyksen kotimaisten jäsenrahastojen ja yhdistyksen ulkopuolisten rahastojen tiedot. 2) Katso esim. Tähdetkö kertovat, Seligson & Co Vuosikatsaus 2008, s.3 3) jen rahastojen osalta rahastot kertovat valitettavasti usmmiten vain kuorirahaston palkkion ja jättävät kohderahastojen palkkiot mainitsematta. Olen korjannut nämä, joko poistamalla rahaston ainstosta tai käyttämällä sen TER-lukua. Esim. Sampo Kompassi Osake ilmoittaa hallinnointipalkkiokseen 0,5%, mutta sen kohderahastojen palkkiot huomioiva TER luku on 2,28% eli 4,5 kertainen ilmoitettuun hallinnointipalkkioon verrattuna. 4) Merkintäpalkkiot on laskettu ilmoitettujen prosenttien tai maksimiprosenttien mukaan. Lunastuspalkkiot samoin. Kiinteät euromääräiset merkintä-/lunastuspalkkiot on muunnettu prosenttimääräisiksi käyttämällä rahaston ilmoittamaa minimimerkintäsummaa. 5) Esim. Khorana, Servaes ja Tufano: Mutual Fund Fees Around the World, 2005 / 2009 Kertoo rahaston perimien kulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta tarkastelujaksolla. Luku sisältää rahaston pääomasta veloitettavan hallinnointi- ja säilytyspalkkion, tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion. TER luku sisällä esim. kaupankäyntikuluja, jonka vuoksi raportoimme myös rahastojen kokonaiskulut. Pharoksen osalta TER sisältää myös kohderahastojen kulut. Jos rahastolla on tuottosidonnainen palkkio, lasketaan sen arvo alkaen edeltävästä vuodenvaihteesta kunkin rahaston sääntöjen mukaan. Kokonaiskulut / TKA Kaikki rahastopääomasta veloitettavat kulut (TER + kaupankäyntikulut + mahdolliset muut kulut) prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta tarkastelujaksolla. TKA sisällä rahaston maksettavaksi koituvien lähdeverojen kustannuksia. Välityspalkkiot lähipiirille Prosenttiosuus rahaston tarkastelujaksolla maksamista välityspalkkioista, jotka on maksettu rahastoyhtiön kanssa samaan kirjanpidolliseen konsolidointiryhmään kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle tai luottolaitokselle. Korkoriski (duraatio) Duraatio ilmaisee korkosijoituksen korkoriskin yhtenä lukuna. Korkoriski on käytännössä sijoituksen markkina-arvon herkkyys korkotason muutokselle. Matemaattisesti duraatio lasketaan joukkolainan kassavirtojen (vuotuiset kupongit ja lainan pääoman takaisinmaksu erääntymisessä) pituuksien pääomilla painotettuna keskiarvona ja ilmaistaan vuosina. Kun korkotaso muuttuu (+/-) x % muuttuu joukkolainan arvo (-/+) duraatio *x %. Sharpen luku 6 SELIGSON & CO Alan käytännöstä poiketen emme julkaise tässä katsauksessa Sharpen lukua, koska se käsittääksemme tuo mitään olennaista informaatiota indeksiin verrattujen tuoton ja volatiliteetin sekä indeksipoikkeaman (tracking error) lisäksi. Julkaisemme kuitenkin Sharpen luvun Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti rahastojen virallisissa tilinpäätös- ja osavuosiraportssa.

7 VARAINHOITORAHASTO PHAROS Varainhoitorahasto, joka sijoittaa osake- ja korkomarkkinoille. Euro 18 Pharos ja vertailuindeksit Pharos vertailuindeksi korkoindeksi + 67,8 % 14 osakndeksi korkoindeksi 12 Pharos + 13,5 % 10 vertailuindeksi + 11,6 % 8 6 osakndeksi - 37,9 % RAHASTON AVAINTIEDOT Aloituspäivä Tyyppi Yhdistelmärahasto n koko (milj. euroa) 5,9 Korot: EFFAS Bond Indices EuroGovtAll (50 %) Osakkeet / maailma: MSCI AC World NDR (35 %) Osakkeet / Eurooppa: STOXX 50 NDR (15 %) Hallinnointi- ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio Merkintäpalkkio Kaupankäyntipalkkio lunastettaessa (rahastoon) Salkunhoitaja * Peruspalkkio + kohderahastojen palkkiot TUOTTO- JA RISKI 0,35 % + enintään 0,85 % p.a.* on 1 %, jos sijoitusaika alle 6 kk; 0,5 %, jos alle 12 kk; muuten 0 % Petri Rutanen Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti 3 kk 11,25 % 9,45 % 6,63 % 6,91 % Vuoden alusta 9,74 % 10,69 % 4,32 % 8,09 % 1 v -0,85 % 12,16 % -3,48 % 12,10 % 3 v -1,55 % 8,03 % -5,44 % 8,58 % 5 v 9,60 % 6,82 % 11,38 % 7,26 % Aloituspäivästä 13,52 % 7,24 % 11,59 % 7,82 % Aloituspäivästä p.a. 1,33 % 1,15 % KULUT JA TUNNUSLUVUT / VIITTEET * Juoksevat kulut , sisältää myös kohderahastojen palkkiot ** Pharoksen kohdalla kiertonopeusluku sisällä kohderahastojen lukuja kä määräajoin uusittavia sijoitustodistuksia, talletuksia tai rahamarkkinara hastosijoituksia. Em. rahamarkkinavälinekauppojen kanssa kiertonopeusluku on 116,4 %. KULUT JA TUNNUSLUVUT Palkkiot yhteensä (TER) 0,94% * 0,14 % / mahd. osassa Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) kohderahastoja tiedossa, koska kohderahastoina myös Kaupankäyntikulut muita kuin Seligson & Co -rahastoja tiedossa, koska kohderahastoina myös Kokonaiskulut (TKA) muita kuin Seligson & Co -rahastoja Salkun kiertonopeus 69,2 % ** Välityspalkkiot lähipiirille 0,0 % Indeksipoikkeama (tracking error) 5,43 % Lähipiirin omistusosuus ( ) 3,9 % OSAKEOMISTUKSET Osuus rahastosta S&Co Eurooppa -indeksirahasto 17,7 % Allokaatio S&Co Pohjois-Amerikka indeksirahasto 12,7 % Osakesijoitukset S&Co Aasia 5,1 % yhteensä 56,3 % S&Co Phoebus 4,0 % CIF Asia&Pacific (ex Japan) 3,1 % Korkosijoitukset CI Emerging Markets 2,8 % yhteensä 43,7 % S&Co Global Top 25 Brands 2,6 % (duraatio 2,9 v) S&Co Global Top 25 Pharmaceuticals 2,3 % S&Co Russian Prosperity 2,2 % Nasdaq 100 -indeksiosuus 2,1 % S&Co Suomi -indeksirahasto 1,6 % Pitkät korkosijoitukset 26,4 % Lyhyet korkosijoitukset 17,3 % SELIGSON & CO 7

8 Varainhoitorahasto Pharos SALKUNHOITAJALTA Kylmän talven pessimismi osakemarkkinoilla suli keväthankien myötä. Kun epätoivoon vajonnlta sijoittajilta ja velkarahalla toimivilta spekulantlta alkoivat myytävät osakkeet loppua, osakekurssit kääntyivät vääjäämättä nousuun. Näin on käynyt ennenkin ja näin tulee käymään tulevaisuudessakin. Maltillisen sijoittajan kärsivällisyys palkittiin taas kerran. Pharoksen 11,3 %:n arvonnousu viime neljänneksen aikana oli rahaston ennätys ja vertailuindeksin 6,6 %:n nousua parempi. Myös rahaston tuotto aloituspäivästä lukien on ollut vertailuindeksiä parempi. Korot ja osakkeet Korkosijoituksissa saimme rlun korvauksen ottamastamme suuremmasta liikkeellelaskijariskistä. Kun valtionobligaatioindeksimme tuotti kvartaalin aikana 0,7 %, yrityslainoihin sijoittava Euro Corporate Bond -rahastomme, tuotti 4,1%. Eikä tässä vielä kaikki, uusimpiin omistuksiimme kuuluva CIF Global High Yield Opportunities, joka sijoittaa lähinnä kehittyvien markkinoiden valtionlainoihin ja alhaisemman riskiluokituksen yrityslainoihin toi peräti 8,2 %:n kvartaalituoton. Pitkien korkojen osuus kaikista korkosijoituksistamme on 61 % ja niiden jako seuraava: valtion obligaatiot 22 %, Euro Corporate Bond 25 % ja High Yield 14 %. Turvasatamana toimivat rahamarkkinasijoituksemme (duraatio alle 12 kk) ovat edelleen parhaan "AAA" -luokan sijoituskohtssa. Korkosalkumme duraatio on vain puolet valtionobligaatioiden vertailuindeksin 6:n vuoden duraatiosta ja pysyy sellaisena kunnes pitkistä koroista alkaa taas saada parempaa tuottoa. Vaikka rahamarkkinatuotto (3kk) on pudonnut jo 1 %:n pintaan en näe syytä sijoittaa tällä ennätysalhaisella korkotasolla enempää pitkiin korkoihin, sillä niiden tuotto kääntynee negatiiviseksi heti taantuman hellittäessä. Haemme lisätuottoa liikkeellelaskijariskistä kun siitä maksetaan hyvä korvaus. Tämä viime syksystä saakka erinomaisin tuloksin hyödyntämämme "riskipreemio" on jo pienentynyt. Osakesijoitustemme suurimmasta noususta neljänneksen aikana vastasi jo toistamiseen Venäjä ( + 38,9 %). Palautin vuonna 2008 romahtaneen Venäjän jo alkuvuodesta tavoitepainoonsa ja saimme siten tästä noususta mukavan lisän koko rahaston tuottolukuihin. Hkoinkin osakesijoituksemme eli Global Top 25 Pharma oli plussalla 1,5%. Kerroin viime katsauksessa keventäneeni Global Pharman painoa salkussa. Tarkoituksena oli siirtää sijoituksiamme taantumasta enemmän kärsinlle toimialoille. Olen muutaman vuoden "viilentymisajan" jälkeen ostanut Suomi -indeksirahastoa, jossa vientivetoiset ja rajusti globalisoituvat teollisuus- ja teknologiatoimialat vastaaavat yli 60% rahaston arvosta. Suomi indeksirahasto on hieman kalliimpi kuin OMXH25 indeksiosuusrahasto, mutta saamme laajemmin hajautetun salkun, joka käsittää OMHX25 -yritysten lisäksi n. 25 kooltaan pienempää yhtiötä. Osakepainomme huimasta osakemarkkinoiden noususta huolimatta ole sen korkeampi kuin maaliskuun lopussakaan. Toukokuun lopussa myin "juustohöylämenetelmällä" muutaman prosentin kaikista osakesijoituksistamme ja siirsin osan varoista CIF High Yield -korkorahastoon. Sijoituskohteena olevien rahastojen juoksevat kulut ovat nyt 0,45 % (osakkeet 0,34 % ja korot 0,11 %) vuodessa, mihin lisätään Pharoksen oma 0,35% hallinnointipalkkio. Kokonaiskulumme ovat edelleen yhdistelmärahastojen ryhmässä markkinoidemme edullisimmat. Mkkaaja ja painonvartija Kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille sijoittavan yhdistelmärahaston salkunhoitajille pohdinta eri maanosien-, toimialojen-, yrityskoon-, yrityksen kasvuasteen sekä yksittäisten osakkden painoista on sekä haaste että houkutus. Salkunhoitajien "varmat" valinnat kiinnostavat myös talouslehtien lukijoita ja aktiivisuus auttanee myös rahastojen markkinoinnissa. Pitkässä juoksussa pienillä muutoksilla ja kosmeettiseella ehostuksella on kuitenkin vain pinnallinen vaikutus hyvin hajautetun yhdistelmärahaston kehitykseen. Ahkeran mkkaamisen lopputulos on paitsi lähes aina kalliimpi siksi usn myös hkompi kuin yksinkertaisemmalla "osta ja pidä" tyylillä. Tasapainotus onkin sitten kokonaan toinen asia. Pharoksen osakesijoitusten maantieteellinen ja toimialakohtainen % -jako ( ). 8 SELIGSON & CO

9 Vuonna 2005 hätiköin laskemaan osakepainoa, kun osake- markkinat olivat nousseet vasta rlun vuoden. Nousuahan kesti vielä yli 2 vuotta. Vuoden 2007 kesällä, osakekurssien lähestyessä kaikkien aikojen korknta tasoa, olimme jälleen alipainossa eli 40 %:ssa. Keväästä 2009 lähtien - kurssien romahdettua takaisin vuoden 2003 tasolle - on osakepainom- me ollut taas huipussaan. Osakepainon kanssaa voisi toki olla vieläkin agressiivisempi, rahaston maksimihan on 70%, mutta tämänkäänn nousun pysyvyydestä voi olla varma. Muistuttaisin vielä, että jos oma riskinottohalukkuus merkit- tävästi poikkeaaa Pharoksen linjasta, voi tehdä kuten allekirjoittanut eli täydentää Pharosta muilla sijoituksilla oman aikajänteen ja tavoittden mukaan. n tarkempaa rakennetta, maantieteellista jakoaa ja toimiala- jakaumaa sekä tarkkaa kokonaiskustannusten jakoa voi seurata Pharoksen sijoitukset -esittelyssä wwww -sivuillamme. Petri Rutanen, varainhoitajanne Vuoden alussaa mllä oli vielä rlu alipaino rahoitusalallaa ja teollisuudessa, mutta nyt olemme toimalojen suhteen lähellä tasapainoa indeksiimme nähden. Tämä on seurausta paitsi kurssivaihteluista niin myös aktiivisesta salkun tasapainot- markkinoilla ja vastaavasti alipainossa Euroopassa. Maantie- teellinen hajautus on toki tärkeää, mutta globalisaation myötä sen vaikutus salkun kehitykseen saattaa olla vähentynyt. tamisesta (esim. Suomi -indeksirahaston osto). Maantieteellisesti olemme edelleen ylipainossa kehittyvillä Vaikka sijoitusprosessin edellä kuvattuihin yksityiskohtiin tulee usn käytettyä yli 90% ajasta, riippuu jopa yli 90 % yhdistelmärahaston tuotosta osake- ja korkosijoitusten välisestä painotuksesta. Pharoksessa tämä jako onkin tärkn tehtäväni. Katson, että osakesijoitukset ovat laajasti hajautettuina ja korkosijoituksissa pohdin duraatioita ja liikkeellelaskijariskiä ja pidän kustannukset kurissa! Tiedän, että lyhytaikaisia markkinaliikktä on mahdotonta arvata etukäteen. Silti alla olevan kuvan pylväistä näkee, että olemme harvoin (ainakaan kvartaalin päättyessä) olleet juuri tavoitteemme mukaisessa 50/ /50 -tasapainossa. Usmmiten yli- tai alipaino osakkssa on kuitenkin seurausta markkinoiden liikkstä, näkemyksestä. n historiassa on kuitenkin jaksoja, jolloin on otettu aktiivisesti kantaa osakemarkkinoiden kehitykseen. Vuonna 2000 kun osakemarkkinat olivat pitkän nousun jälkeen kaikkien aikojen huipussaan osakepainomme oli ennätys- alhainen eli 34%. Pharoksen osakepaino ja osakevertailuindeksin kehitys Kaaviossa viiva kuvaa Pharoksen osakevertailuindeksin kehitystä ja pylväät rahaston osakepainoja. SELIGSON & CO 9

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 27.10.2009

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 27.10.2009 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 27.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot