Merkitys... WHO:n suosituksen mukaan korkeintaan 5 lääkettä samanaikaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkitys... WHO:n suosituksen mukaan korkeintaan 5 lääkettä samanaikaisesti"

Transkriptio

1 Tietoa ikääntymisestä ja lääkkeistä ja yhteisvaikutuksista Markku Kautiainen, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Evijärvi

2 Merkitys... WHO:n suosituksen mukaan korkeintaan 5 lääkettä samanaikaisesti Käytettyjen lääkkeiden määrä on keskeisin yksittäinen riskitekijä yhteisvaikutuksille Lääkekokeilut voivat jäädä päälle Hoidetaan sairauksia ei potilasta Hoidetaan oireita ei potilasta

3 Lääkehaittojen esiintyminen Käyttäjän ikä ja lääkkeiden määrä

4 Lääkkeiden määrä lisää yhteisvaikutusten mahdollisuutta % Lääkkeitä

5 Yhdysvalloissa Sairaalahoidossa 6,7 % potilaista kärsi vakavasta lääkkeen haittavaikutuksesta Kuolemaan johtava haittavaikutus oli 0,32 %:lla potilaista ( yleisin kuolinsyy) Lääkkeiden haittavaikutusten esiintyvyys vanhusväestössä on n 20 % ja erityisen suuri laitoshoidossa (67 %)

6 Polyfarmasian esiintyvyyttä lisääviä tekijöitä Uudet lääkehoidon aiheet: sosiaalien fobia Huono hoitomyöntyvyys: kokeilut, lääkärin vaihdot Itselääkitys: luontaistuotteet jne Epärealistiset odotukset lääkkeiden vaikutuksista

7 Farmakokineettiset yhteisvaikutukset Imeytymisvaihe (rasvaliukoisuus) Lääkehiili ja resiinit (kolestyramiini, Questran) Potilastapaus: Emconcor 10 mg x 1, Norvasc 5 mg x 1, Questran 1 pss x 2, Primaspan 50 mg x 1, Vioxx 25 mg x 1, Tramadol depot 100 mg x 3, Sirdalud 4 mg x 3, Progynova 2 mg x 1, Nitrofur-C 75 mg x 1, Somac 20 mg x 1, Peratsin 8 mg x 2, Surmontil 25 mg x 1, Zoloft 100 mg x 1, Levozin 50 mg x 1, Stesolid 10 mg x 1, Flagyl emätinpuikko 1x/viikko, Seretide discus, Multitabs x 1 (vuosikustannus 4200 euroa)

8 Farmakokineettiset... Kelaatio: Metallikationit (rauta, alumiini, kalsium, magnesium) sitoutuvat lääkeaineeseen mudostaen liukenemattoman kompleksin Tetrasykliinit (rauta, kalsium) Fluorokinolonit (sukralfaatti estää 90 %) Bisfosfonaatit (kalsium, antasidit, rauta)

9 Farmakokineettiset... Maha-suolikanavan ph Mahalaukun ph:ta nostavat lääkket estävät sienilääkkeen imeytymistä Mahalaukun ph:ta nostavat lääkket Mahalaukun ph:ta nostavat lääkket voivat lisätä tyypin II diabeteslääkkeiden imeytymistä (Mindiab, Euglucon)

10 Famakokineettiset... Mahan tyhjenemisnopeus voi lisääntyä (Primperan) Digoksinin imeytyminen vähenee Mahan tyhjenemisnopeus voi hidastua (Antikolinergiset aineet) Digoksiinin imeytyminen lisääntyy Nitrofurantoiinin imeytyminen lisääntyy

11 Vanhusten lääkehoidon 10 teesiä 1. Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyminen lisää eräiden lääkkeiden sivuvaikutuksia. 2. Lääkkeiden pitoisuudet, vaikutuksen kesto ja vaste voivat muuttua. 3. Homeostaattiset suojamekanismit voivat heiketä. 4. Monet samanaikaiset sairaudet ja monien lääkkeiden yhteiskäyttö voivat aiheuttaa ongelmia.

12 Vanhusten lääkehoidon 10 teesiä 5. Sivuvaikutusten taustalla ovat lääkkeiden vaikutusten muutokset, fysiologisten suojamekanismien heikentyminen ja polyfarmasia. 6. Sivuvaikutukset ovat yleisiä, johtavat sairaalahoitoihin tai saattavat olla vaikeasti tunnistettavissa. 7. Polyfarmasia lisää hoitoriskejä - on tärkeää pidättäytyä tehottomista hoidoista.

13 Vanhusten lääkehoidon 10 teesiä 8. Vanhusten on vaikea toteuttaa lääkehoitoa 9. Monet krooniset vaivat eivät helpotu lääkkeillä. 10. Vanhuspotilaiden hoidossa kriittinen ja konservatiivinen asenne on perusteltu.

14 Antikolinergit: muistihäiriö, sekavuus, ummetus, virtsaumpi, viherkaihin paheneminen, suun kuivuminen ja näön hämärtyminen... Virtsanpidätyslääkkeet: Ditropan, Oxybutynin, Detrusitol Parkinsonlääkkeet: Madopar, Kardopal Atarax Vanhat mielialalääkkeet: Doxal, Triptyl Vanhat antipsykootit: Levozin, Klorproman Eräät rytmihäiriölääkkeet Suolistospasmolyytit: Librax Lihasrelaksantit HUOM. Antikolinergi vie dementialääkkeen tehon

15 Vakavat lääkehaitat 6,5% sairaalahoidon syistä johtuu lääkehaittavaikutuksista näistä johti kuolemaan 2% 5% vanhuksista saa vakavan lääkehaitan vuosittain näistä johti kuolemaan 0.7% jopa 2/3 ehkäistävissä lääkeannoksen säädöllä tavallisimmat vakavat lääkehaitat: warfarin + NSAID suolistovuoto ab-ripuli ACE-estäjä+ diureeti hypotensio, mun.insuff. betasalpaaja bradykardia, hypotensio, astma SSRI sekavuus, suolistovuoto, hyponatremia

16 VERENVUOTOVAARA NSAID + (NSAID) parasetamoli (> 2 g/vrk) dipyridamoli varfariini SSRI klopidogreeli ja prasugreeli (Efient) rivaroksabaani (Xarelto) dapigatraani (Pradaxa) luontaistuotteet (kalaöljyt,neidonhiuspuu, E- vitamiini ja karpalo lisäävat Marevanin tehoa. Mäkikuisma, ginseng, ubikinoni, vihreä tee ja K- vitamiini heikentävät Marevanin tehoa) lisäksi verenvuodolle altistavat myös mm. kortisoni, kalium, bisfosfonaatit ja metotreksaatti

17 SUOMALAISTUTKIJAT VAROITTAVAT Fevarin (fluvoksamiini) + Sirdalud (titsanidiini) Titsanidiinipitoisuuskohosi keskimäärin 33-kertaiseksi Väsymys ja vaikutukset keskushermostoon lisääntyivät merkittävästi Verenpaine laski tutkimusryhmällä 80/46 mmhg Vaikutusmekanismi CYP450 1A2-entsyymin inhibiitio Aiheuttanut kuolemantapauksia, mutta niiden yhteyttä kyseisiin lääkkeisiin ei ole tiedetty Huom! Ciproxin(siprofloksasiini) + Sirdalud Granfors Marika T, Backman Janne T, Neuvonen Mikko, Ahonen Jouni, Neuvonen Pertti J: Fluvoxamine drastically increases concentrations and effects of tizanidine: A potentially hazardous interaction. Clinical Pharmacology& Therapeutics 2004;75:

18 PSYYKENLÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ LAITOSHOIDOSSA -SUOMI Yleisin lääkeryhmä laitoksissa asuvilla 71% käytti psyykenlääkettä 41% neuroleptejä 27% uni-ja nukahtamislääkkeitä 21% rauhoittavia lääkkeitä ( bentsoja) 21 % masennuslääkkeitä Kivioja Stakesin ja Kelan LaitosTERVA -tutkimuksen potilasaineisto

19 60 Helsinkiläisten laitosvanhusten ummetuslääkkeiden käyttö Vanhainkotiasukkaat (=1987) laksa 2 laksaa 3 laksaa 4 laksaa suolta stimuloivia

20 Ummetuslääkkeet Nesteenpoistolääkkeet lisäävät ummetuslääkkeiden käyttöä Antikolinergit lisäävät ummetuslääkkeiden käyttöä Happosalpaajat (Nexium, Somac) nostavat ph:ta virtsassa ja suolessa. Ripulin ja VTI:n todennäköisyys lisääntyy

21 Lääkkeitä joiden kanssa ei saa käyttää alkoholia keskushermostovaikutusten takia Uni- ja rauhoittavat lääkkeet (yleensä bentsodiatsepiinijohdoksia, myös Buspar ) Keskushermostoon vaikuttavat särkylääkkeet (esim. Tramal, Temgesic, Panacod ) Neuroleptit Epilepsialääkkeet (huimaus, kaatuilu) Vanhat antihistamiinit (esim Atarax )

22 Lääkkeitä jotka voivat aiheuttaa antabusreaktion Metronidatsoli (esim Flagyl ) Nitrofurantoiini (esim Nitrofur-C ) Glibenklamidi (esim Euglucon )

23 Lääkkeitä joiden kanssa alkoholia tulisi nauttia varoen Uudemmat neuroleptit (esim Zyprexa Abilify, Leponex ) Masennuslääkkeet (Tolvon, Triptyl, Remeron ) DM-lääkkeet (kaikki per os otettavat) Tulehduskipulääkkeet, esim Ketorin (Vatsahaavariski) Panadolista maksavaurion riski

24 Lääkkeitä joiden kanssa alkoholia tulisi nauttia varoen (jatk.) Väsyttämättömät antihistamiinit (esim Zyrtec ) Matkapahoinvointilääkkeet (esim. Marzine, Postafen ) Nesteenpoisto- ja sydänlääkkeet (alkoholi nostaa RR ja lisää rytmihäiriöitä) Varfariini (Marevan ) Mäkikuisma voi lisätä alkoholin vaikutusta

25 Riskirajat vanhoilla ihmisillä Eri maissa esitetyt riskirajat eroavat ; perustuvat tieteelliseen tietoon joka on sovitettu omaan kulttuuriin Riskiraja on neuvonnan ehdottomasti edellyttävä raja, EI TURVARAJA Suomessa esitetty, ettei 65v täyttänyt saisi kerralla juoda >2 annosta eikä > 7 annosta viikossa (STM; Otetaan selvää-opas) matalammat kuin työikäisten rajat samat rajat miehille ja naisille

26 Riskikäytön esiintyvyys Suomen vanhuksilla vuotiaat (Sulander ym. 2006); miehistä 78% ja naisista 53% käyttänyt alkoholia viimeisen vuoden aikana Varhaista riskikäyttöä >70-vuotiailla (Halme ym, submitted): naiset 0%, miehet v. 4.5%, > 80 v. 4.1% (n=26 000) >65-vuotiaat (Terveys 2000; Pirkola ym 2005): Diagnoositasoinen häiriö naisilla ja miehillä 0.7%:lla.

27 Kuinka paljon on 1 annos? Yksi pullo (33 cl) ruokakaupan olutta, siideriä tai lonkeroa. Yksi lasillinen (12 cl) puna- tai valkoviiniä. Yksi pieni lasillinen (8 cl) sherryä, madeiraa tai vermuttia tai muuta väkevää viiniä. Yksi ryyppylasillinen (4 cl) viinaa, konjakkia, viskiä, rommia tai likööriä.

28 Alkoholi ja ikääntyvän terveys Alkoholijuomat lihottavat sitä enemmän, mitä väkevämpiä ja sokeripitoisempia ne ovat. Runsaasti alkoholia käyttävillä syöminen jää usein yksipuoliseksi tai liian vähäiseksi. Runsaaseen alkoholinkäyttöön saattaa liittyä suun hygienian ja yleisen hygienian laiminlyönti. Monet lääkkeet vähentävät syljen eritystä. Alkoholi voi vielä lisätä suun limakalvojen kuivumista. Happamat ja sokeripitoiset alkoholijuomat pahentavat hampaiden kulumista ja aiheuttavat reikiintymistä. Runsas alkoholinkäyttö heikentää vastustuskykyä ja altistaa tulehduksille. Alkoholinkäyttö voi vaikeuttaa esimerkiksidiabeteksen hoitoa ja verenohennushoitoa. Alkoholi voi aiheuttaa monia sairauksia tai pahentaa niiden oireita esimerkiksi: ruokahaluttomuus, vatsavaivat korkea verenpaine, rytmihäiriöt univaikeudet, muistihäiriöt mielialan lasku, ahdistuneisuus Päihtymys voi aiheuttaa arvaamattomia mielialan muutoksia, jopa yllättävää väkivaltaisuutta. Runsas alkoholinkäyttö saattaa johtaa ongelmiin ihmissuhteissa ja raha-asioissa.

29 Vanhuudenturvaa ennen ja nyt

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet S O S I A A L I - J A T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö Esitteitä 2006:6 1 Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Ikääntyminen tuo muutoksia

Lisätiedot

Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet Geriatri Pirkko Jäntti 17.2.2014 Vanha mies, joka ei pärjää 84- vuotias eo merikapteeni, asuu palvelutalossa Vuodeosastolle: ei pärjää kotona, väsynyt, yö/päivärytmi

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen

Lisätiedot

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 2 Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ongelmia Lääkkeitä käytettäessä alkoholia tulisi nauttia vain, jos niillä ei ole haitallisia

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Monissa sairauksissa tarvitaan veren hyytyvyyttä hillitsevää lääkehoitoa. Tämä opas käsittelee veren hyytymiseen osallistuvien valkuaisaineiden (proteiinien) toimintaan vaikuttavia lääkkeitä.

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Geriatrin ajatuksia lonkkamurtumapotilaan hoidosta 4.2.15 Maaria Seppälä

Geriatrin ajatuksia lonkkamurtumapotilaan hoidosta 4.2.15 Maaria Seppälä Geriatrin ajatuksia lonkkamurtumapotilaan hoidosta 4.2.15 Maaria Seppälä 13.2.2015 Esittäjän nimi 1 PÄIVYSTYKSESSÄ 13.2.2015 Esittäjän nimi 2 Jäävuori-ilmiö tiedossa olevat sairaudet hyvässä hoidossa olevat

Lisätiedot

Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija

Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Haaviston uusi kirja CFS:n ja fibromyalgian hoito (Finn Lectura

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Tietoa päihteistä. ikäihmisille

Tietoa päihteistä. ikäihmisille Tietoa päihteistä ikäihmisille Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa vuonna 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-vuotiasta

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Lääkkeet ja liikenne

Lääkkeet ja liikenne Lääkkeet ja liikenne 1 Suomen Apteekkariliitto 2008 2 Lääkkeet liikenteessä Joka toinen suomalainen käyttää päivittäin lääkkeitä. Monet niistä saattavat heikentää käyttäjän suorituskykyä liiken teessä.

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 1 90 Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 85 80 75 Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline ammattihenkilöille 70 65 Alkoholimittari on työväline iäkkäiden alkoholin käytön puheeksiottoon, arviointiin,

Lisätiedot

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Näin hoidan Sirpa Hartikainen Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeitä käyttää joka kolmas kotona asuva iäkäs ja lähes kaikki laitoksissa asuvat. Suuri osa psyykenlääkkeistä käytetään oireenmukaisesti

Lisätiedot

Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito

Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito Jouni Ahonen Iäkkäiden lääkehoito Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences JOUNI AHONEN Iäkkäiden lääkehoito Vältettävät

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 )

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 ) Akrivastiini C R06AX18 Soveltuu varauksin iäkkäille. Puolita annos jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, takykardia, huimaus ja päänsärky. Alendronaatti C M05BA04

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensitiedoksi sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen. Opas sisältää perustietoja vajaatoiminnasta, sen syistä, hoidosta ja ennusteesta.

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle Vähennä vähäsen Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 Sisältö Tee tilannearvio 4 Mittayksikkönä annos 6 Riskirajat 8 Vähentää vai lopettaa? 12 Kun haluat vähentää 16 Annospäiväkirja 18 Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Osio 4: Ikääntyneen suun terveyden ja ravitsemuksen vastavuoroisuus Suun terveydenhuollon koulutusohjelma suuhygienisti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Hälikkä Jonna Jylli

Lisätiedot