Toimintakertomus 2007 (päivitetty ) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2007 (päivitetty ) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

2

3 Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui projektiorganisaation luomiseen ja suunnitelmien täsmentämiseen. Syksyn 2007 aikana käynnistyi toiminta pilottialueilla. Syksyllä pilottiseurojen vapaaehtoistoimijoille järjestettiin starttikoulutukset ja pian tämän jälkeen ensimmäiset nuorten ryhmät aloittivat toimintansa. Syksyn edetessä oli hienoa huomata, että pilottiseurojen tueksi kootut ammattilaisverkostot näkivät projektin tarpeen ja sitoutuivat mukaan yhteisiin tavoitteisiin. Toimintakertomuksessa on kuvattu projektin keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2007 sekä kerrottu ryhmien toiminnasta pilottialueilla. Pilottiryhmien toimintaa koskevat tiedot on päivitetty maaliskuussa Projektista laaditaan väliraportti syksyllä 2008, kun projektin toiminta on puolivälissä ja pilottiryhmien ensimmäinen toimintakausi on saatu päätökseen. Toimintakertomuksen ovat laatineet Antti Kalliomaa, Hanna Lyytikäinen ja Tarja Ärväs. Kannen kuvat ovat starttikoulutuksista ja nuorten ryhmien tapaamista. Projektin tavoitteet ja päämäärä Projektin päämääränä on vahvistaa nuorten sosiaalista osaamista ja aktiivista kansalaisuutta nuorten vapaa-aikaan sijoittuvien ryhmätoimintojen avulla ja tutkia kansalaisjärjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Projekti toteutetaan kahdella pilottialueella: Hämeen Nuorisoseurain Liiton ja Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton toimialueella, sekä Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liiton ja Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liiton toimialueella. Pilottialueilla on haettu kokeiluun nuorisoseuroja, joilla on tarjolla monipuolista toimintaa ja sitoutuneisuutta nuorten oman projektitoiminnan kehittämiseen. Seuroihin perustetaan yhteensä 8 pilottiryhmää (6-12 henkilöä), jotka toteuttavat omat paikalliset projektinsa seuroista rekrytoitujen vapaaehtoisohjaajien tuella. Pilottiryhmien toiminta perustuu osallisuuteen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Projektin nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse oman toimintansa aikuisten tuella. Nuorten oma projekti voi olla esimerkiksi nuorisoseurantalon tai pihaalueen kunnostaminen nuorten harrastustarpeita vastaavaksi, nuorisotapahtuman järjestäminen, musiikki- tai teatteriproduktio. Nuorisoryhmä voi ottaa projektikseen myös tietyn osion nuorisoseuran toiminnasta, esimerkiksi nettisivujen päivittämisen tai kesäteatterin kahvion pitämisen.

4 Projektin tuloksena syntyy: 1. Toimintamalleja, joilla tuetaan heikon elämänhallinnan omaavien nuorten osallisuutta omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä sekä kannustetaan vaikuttamaan heitä itseään koskevissa asioissa. 2. Nuorten osallisuutta tukevia koulutusohjelmia nuorille ja heidän kanssaan toimiville aikuisille. 3. Toimintamalleja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten verkostoitumisesta sekä ammattilaisuuden ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan yhdistämisestä nuorten elämänhallinnan ja osallisuuden tueksi. 4. Malleja kansalaisjärjestön tarjoamista mahdollisuuksista nuorten osallisuuden vahvistamisessa FAKTA: - Toteutetaan vuosina Toteuttaja: Suomen Nuorisoseurojen Liitto RAY:n tuella. - Tavoittaa vuosittain lähes vuotiasta nuorta, 50 vapaaehtoistoimijaa sekä laajan ammattilaisverkoston - Länsi-Suomen pilottiseurat: Tampereen Nuorisoseura. Ylämäen, Vesilahden ja Narvan Tähti -nuorisoseurat Vesilahdessa. Suttilan nuorisoseura Huittisissa sekä Sammaljoen ja Illon nuorisoseurat Vammalassa. - Itä-Suomen pilottiseurat: Kuuslahden Nuorisoseura Siilinjärvellä, Honkalammen Nuorisoseura Liperistä, Kultivaattori Outokummusta sekä Julkulatalo Kuopiosta. - Kotisivu: 2

5 Projektin keskeisimmät tavoitteet ja tulokset vuonna 2007 Kisällistä osaajaksi projektin keskeisimmät tavoitteet toimintavuonna 2007 olivat projektiorganisaation luominen, pilottialueiden ja -seurojen rekrytoiminen ja nuorisoryhmien perustaminen sekä ammattilaisverkostojen luominen pilottiseurojen toiminnan tueksi. Projektiorganisaatio Projektiin on palkattu projektipäällikkö (1.4. alkaen) ja kaksi projektityöntekijää (1.8. alkaen). Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeen toteuttamisesta ja pilottialueilla työskentelevien projektityöntekijöiden tehtävänä on koordinoida projektia alueellaan valtakunnallisen suunnitelman mukaan. Palkatun henkilöstön lisäksi projektiorganisaatioon kuuluvat pilottialueiden toiminnanjohtajat sekä ohjausryhmä. Projektipäällikkö: Antti Kalliomaa gsm Postiosoite / toimipaikka: Suomen Nuorisoseurojen Liitto Vernissakatu 8A Vantaa Projektityöntekijät: Tarja Ärväs gsm Postiosoite / toimipaikka: Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto Puijonsarventie Kuopio Hanna Lyytikäinen gsm Postiosoite / toimipaikka: Hämeen Nuorisoseurain Liitto Näsilinnankatu 22 A Tampere Ohjausryhmä: Puheenjohtaja: Anita Jämsén, SNL:n hallitus / Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto Jäsenet: Simo Arvela, Satakunnan Nuoriseurojen Liitto Hannu Huikuri, Hämeen Nuorisoseurain Liitto Pia Perämäki, Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto Jussi Salmi, Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto Kauko-Pekka Salonen, Opintokeskus Kansalaisfoorumi /Itä-Suomi 3

6 Pilottialueiden valinta ja pilottiseurojen rekrytoiminen Piirijärjestöjen halukkuutta osallistua projektiin kysyttiin tammikuussa 2007 Suomen Nuorisoseurojen Liiton kuukausitiedotteessa. Liiton hallitus valitsi kokouksessaan pilottialueiksi Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran, Hämeen Nuorisoseurain Liiton, Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liiton, Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liiton ja Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton. Pian hallituksen kokouksen jälkeen Etelä-Pohjanmaa ilmoitti jättäytyvänsä pois projektista. Kun pilottialueet oli valittu, alkoi piirijärjestöissä pilottiseurojen rekrytointi. Seurojen valinnassa keskeisessä roolissa olivat toiminnanjohtajien kokemus ja seurojen tuntemus. Hämeessä ja Pohjois-Savossa toiminnanjohtajat miettivät etukäteen sopivat seurat, joille projektista tiedotettiin ja joiden kanssa järjestettiin seuratapaaminen projektin tiimoilta. Satakunnassa ja Pohjois- Karjalassa projektista tiedotettiin koko jäsenistölle ja järjestettiin yleinen infotilaisuus, jonka kautta pilottiseurat valikoituivat. Seuratapaamisissa esiteltiin projekti ja keskusteltiin yhdessä paikalliseen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Projekti sai lähes poikkeuksetta innostuneen vastaanoton ja seuratapaamisten tuloksena syntyivät yleensä jo ensimmäiset visiot siitä, kuinka projektia voisi paikkakunnalla toteuttaa. Kesän ja alkusyksyn aikana projektiin sitoutuivat seuraavat nuorisoseurat: Länsi-Suomi: Sammaljoen Nuorisoseura, Vammala Illon Nuorisoseura, Vammala Suttilan Nuorisoseura, Huittinen Vesilahden Nuorisoseura, Vesilahti Ylämäen Nuorisoseura, Vesilahti Narvan Tähti Nuorisoseura, Vesilahti Tampereen Nuorisoseura, Tampere Itä-Suomi: Kulttuuriyhdistys Kultivaattori, Outokumpu Julkula-talo / Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto, Kuopio Honkalammen Nuorisoseura, Liperi Kuuslahden Nuorisoseura, Siilinjärvi Projektiin sitoutuvilta nuorisoseuroilta (2 seuraa/ maakunta) edellytettiin: - kokemusta kulttuurisesta nuorisotyöstä, mieluiten nuorisoteatterista tai eriikäisten yhteistoimintateatterista, nuorten omista projekteista tms. - aikuisten sitoutuneisuutta ja aikaa nuorisoryhmän kanssa toimimiseen arjen käytännöissä - aikuisten sitoutuneisuutta ja aikaa nuorten tukihenkilöinä toimimiseen - aikuisten sitoutuneisuutta koulutuksiin (iltaisin ja viikonloppuisin) - oman kunnan palvelujärjestelmän tuntemusta ja hyvää keskusteluyhteyttä nuorten kanssa toimiviin kunnan, seurakunnan ja muiden yhteisöjen toimijoihin - halua olla kehittämässä uutta! 4

7 Toiminnan käynnistäminen pilottiseuroissa Pilottiryhmien toimintaa seuroissa alettiin käynnistää alkusyksystä 2007 aktivoimalla vapaaehtoistoimijoita ja suunnittelemalla toiminnan suuntaviivoja paikkakuntakohtaisesti. Projektityöntekijät tapasivat säännöllisesti seurojen toimijoita ja seuroissa laadittiin syksylle ja keväälle alustavat aikataulut ja toimintasuunnitelmat, joita on täsmennetty toiminnan edetessä. Seurojen vapaaehtoistoimijoille järjestettiin lokakuussa starttikoulutukset, joiden jälkeen aloitettiin nuorisoryhmien kokoamiset yhdessä ammattilaisverkostojen kanssa. Starttikoulutusten keskeisimmät sisällöt olivat: 1) Pilottiryhmien osallistujien etsimiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät menetelmät ja toimintatavat 2) Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimiminen 3) Osallisuutta korostavat toimintamenetelmät Koulutusten ohjelmat ja koosteet palautteesta ovat liitteenä. Ensimmäiset nuorten ryhmät aloittivat toimintansa loppusyksystä 2007 ja tammi-helmikuussa 2008 toiminta oli käynnissä yhtä lukuun ottamatta kaikissa seuroissa. Pilottiseurojen toimintaa kuvataan tarkemmin kohdassa Toiminta pilottialueilla. Seuraavalla sivulla on esimerkkikaavio pilottiryhmän toiminnan etenemisestä. Kaavio ei kuvaa suoraan minkään yksittäisen seuran toimintaa, vaan kyseessä on alustava toimintamalli, jota on sovellettu paikkakuntakohtaisesti. 5

8 Esimerkkikaavio toiminnasta pilottiseurassa: Aloituspalaveri: Projektityöntekijä kutsuu paikalliset toimijat (nuorisoseura, ammattilais-verkosto, nuorisotoimi, koulutoimi jne.) pohtimaan hankkeen käynnistämistä. Palaverissa mm. määritellään lähtötilanne ja hankkeelle sopiva kohderyhmä. Kohderyhmä: Erityistä tukea tarvitsevat nuoret: yksilöitä tai oirehtiva nuorisoryhmä Ammattilaisverkosto: - Kohderyhmien määrittely, - erityistä tukea tarvitsevien nuorten rekrytointi mukaan toimintaan, - paikallisen toiminnan ja - uusien yhteistyömuotojen ideointi, - vapaaehtoisten ohjaajien tukeminen sekä - pilottitoiminnan vaikuttavuuden arviointi Ohjaaja kulkee rinnalla - tukee - kannustaa - motivoi - ihmettelee - huolehtii yhteishengestä - tsemppaa - luo puitteita ja mahdollistaa - opastaa ja - johdattelee mutta nuoret ovat keskiössä ja itse ideoivat, suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat oman projektinsa. Nuoret omistavat prosessin Uudet vapaaehtoisohjaajat Kun nuoret tarvitsevat projektinsa tueksi myös muita aikusia, kuin pilottiryhmän vetäjän he itse valitsevat ja pyytävät tämän mukaan. Pilottiryhmän toiminta: 1. Nuorille järjestetään tapaaminen, jossa heidät motivoidaan mukaan toimintaan. 2. Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaan asuinalueeseen liittyviä ongelmia ja ideoita, joita sitten yhdessä toteutetaan: esim. ajanviettopaikkojen tai nuorisotapahtumien vähyys. 3. Valitaan tulevaisuusverstaan pohjalta yhteinen tavoite: esim. Järjestetään nuorisotapahtuma syksyllä 2008! 4. Suunnitellaan yhdessä 5. Toteutetaan itse 6. Arvioidaan Toiminta huipentuu nuorten projektin valmistuttua: esim. Nuorisotapahtuma syksyllä -08. Tämän jälkeen nuoret arvioivat oman projektinsa ja ryhmä alkaa suunnitella uutta toimintaa 6

9 Kohderyhmänuoret Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat sosiaalista vahvistamista. Nuoret haetaan hankkeeseen yhteistyössä kunnan, seurakunnan sekä eri järjestöjen kanssa. Nuoret kootaan 6-12 hengen ryhmiin, joissa on mukana erityistä tukea tarvitsevia nuoria sekä sosiaalisilta taidoiltaan paremmin pärjääviä nuoria. Vertaistuen mahdollistamiseksi kaikki nuoret eivät voi olla moniongelmaisia ja useiden ammattiauttajien tukea vaativia nuoria. Tämä siksikin, että nuorisoryhmän lähiohjaajana on koulutettu vapaaehtoinen ohjaaja, valmentaja ja tukihenkilö. Ammattilaiset toimivat tarvittaessa ohjaajien tukena ja antavat nuorille joko henkilökohtaista tai ryhmäkohtaista tukea. Toimintaa käynnistettäessä on haluttu saada kokemusta erilaisista toimintaympäristöistä, toimintatavoista ja käytänteistä, joiden pohjalta uutta toimintamallia lähdetään luomaan ja kehittämään. Tästä syystä kohderyhmiä on lähestytty eri pilottiseuroissa eri näkökulmista. Pääsääntöisesti pilottiryhmissä mukana olevat kohderyhmänuoret ovat ohjautuneet toimintaan ammattilaisverkoston kautta. Vaihtoehtoisesti kohderyhmäksi on valittu joku tietty huolta herättävä nuorisoryhmä, jonka jäsenet ovat ammattilaisverkoston arvion mukaan syrjäytymisvaarassa tai muuten ongelmaisia. Esimerkiksi Liperissä toiminnan kohderyhmäksi valittiin paikallisella huoltoasemalla aikaansa viettävät nuoret. Osassa pilottiryhmiä on ammattilaisten toiveesta lähdetty siitä, että uuden ryhmän toiminnan on oltava käynnissä ennen kuin ryhmään ohjataan erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Näihin ryhmiin kohderyhmänuoret ohjataan mukaan viimeistään syksyn 2008 alussa. Erityisesti koulu- ja nuorisotoimen henkilöstö on korostanut ehkäisevän työn merkitystä ja tarvetta. Voimakkaasti kasvavilla ja asukasrakenteeltaan lapsivoittoisilla asuinalueilla ammattilaiset panostaisivat varhaisen vaiheen ehkäisevään työhön ongelmien välttämiseksi. Muuttotappioalueiden ja maaseudun nuoret ovat vaarassa syrjäytyä maantieteellisten välimatkojen ja harrastusmahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi. Kohderyhmien valinnassa on aina huomioitu paikalliset erityispiirteet ja toiminta on suunnattu sitä eniten tarvitsevalle kohderyhmälle. Tästä johtuen esimerkiksi ikärajasta, vuotiaat, on joissain tapauksissa joustettu ja toimintaa on kohdennettu esimerkiksi ala- ja yläkoulun nivelvaiheessa oleville nuorille. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten rekrytoiminen mukaan projektin ryhmätoimintoihin on ehdottomasti haasteellisin osa projektia. Useissa ammattilaisverkostojen palavereissa on käyty keskustelua siitä, kuinka vaikeassa tilanteessa oleville nuorille toiminta soveltuu. Uudenlaista toimintamallia luotaessa on tultu siihen tulokseen, ettei ryhmiin ohjata projektin alkuvaiheessa liian haasteellisia nuoria. Yhteinen näkemys projektin henkilöstön ja ammattilaisverkoston kanssa on ollut, että toimintoihin ohjattavat nuoret ovat toiminnan alkuvaiheessa niin sanotun pienen huolen ja huolen harmaan vyöhykkeen nuoria (oheisessa kaaviossa kohdat 3-5). Liitteenä on lisäksi esimerkkilomake, johon ammattilaisverkosto kirjaa toimintaan ohjaamiensa nuorten taustatiedot. 7

10 T o i m Ammattilaisverkostot Yhtenä projektin kohderyhmänä on ammattiauttajien verkosto: esimerkiksi koulukuraattorit, opinto-ohjaajat, kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet, kulttuuritoimi, päihdetyö, mielenterveystyö, työvoimahallinto ja poliisi. Tavoitteena on, että ammattilaiset saavat työhönsä projektin ryhmätoiminnoista yhden työkalun nuorten auttamiseksi. Ammattiauttajien verkosto on tässä projektissa sekä toimija että edunsaaja. Projektissa toivotaan syntyvän toimintamalleja, joissa voidaan parhaalla tavalla yhdistää ammattiauttajien ja vapaaehtoistoimijoiden työpanos ja löytää näin uudenlaisia tapoja tuottaa hyvinvoinnin palveluja julkishallinnon ja kansalaissektorin yhteistyönä. Syksyn 2007 aikana käynnistettiin ammattilaisverkostojen toiminta pilottipaikkakunnilla. Verkostojen toiminta on projektin alkuvaiheessa keskittynyt paikallisten kohderyhmien määrittelyyn, erityistä tukea tarvitsevien nuorten rekrytointiin mukaan toimintaan sekä paikallisen toiminnan ja uusien yhteistyömuotojen ideointiin. Projektityöntekijät ovat alkuvaiheessa toimineet ammattilaisverkostojen ja seurojen välisinä linkkeinä sekä tapaamisien koollekutsujina. Myös seurojen vapaaehtoisohjaajat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä tuntemiinsa paikallisiin viranomaisiin. Jatkossa ammattilaisverkostojen tarkoituksena on toimia vapaaehtoisten ohjaajien 8

11 tukena sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta kohderyhmänuorten näkökulmasta. Ammattilaisverkostot ovat sitoutuneet hyvin projektin tavoitteisiin ja projekti on saanut poikkeuksetta myönteisen vastaanoton. Projektissa mukana olevilla seuroilla ei ole aiemmin ollut suunniteltua ja päämäärätietoista yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Syntynyt yhteistoiminta onkin nähty arvokkaaksi voimavaraksi sekä ammattilaisten että seurojen taholla. Verkostot ovat joissain tapauksissa lisänneet myös paikallisten viranomaisten keskinäistä yhteistoimintaa. Ammattilaisverkostojen kokoonpanoja sekä roolia pilottiryhmien käynnistämisessä ja toiminnassa on kuvattu myös kohdassa Toiminta pilottialueilla. Muut keskeiset toimenpiteet Projektille on laadittu logo ja graafinen ohjeistus (liitteenä), joilla pyritään luomaan yhtenäistä yleisilmettä projektille ja pilottiryhmille. Logon on suunnitellut graafinen suunnittelija Kirsti Pusa. Alkuvuonna 2007 jätettiin RAY:n rahoitusta täydentävät rahoitushakemukset Itä- ja Länsi-Suomen Lääninhallituksien nuoriso-osastoille. Rahoitusta haettiin nuorisotyön alueellisen kehittämisen määrärahoista yhteensä euroa. Haettua rahoitusta ei saatu kummastakaan läänihallituksesta. Kielteisten rahoituspäätösten jälkeen aloitettiin muiden rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen. Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto sai loppuvuonna Leader -rahoitusta Joutsenten reitti ry:ltä Tekemällä taitajaksi -hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä nuorten osallisuutta omaan lähiyhteisöönsä ja kehittää menetelmiä, joiden avulla nuorten ryhmät voivat ideoida ja toteuttaa pienimuotoisia paikallisia projekteja. Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton hanke on läheisessä yhteistyössä Kisällistä osaajaksi -projektin kanssa, sillä projektien kohderyhmät ja tavoitteet ovat osittain yhteneväiset ja tukevat toinen toistaan. 9

12 Projektin keskeiset toimenpiteet vuonna 2007 Tammikuu maaliskuu: - pilottialueiden haku ja valinta - projektipäällikön haku ja valinta - täydentävän rahoituksen hakeminen Lääninhallituksista Huhtikuu kesäkuu: - projektipäällikkö aloitti työn projektityöntekijöiden haku ja valinta - pilottiseurojen valintaprosessin käynnistäminen - taustaselvitysten laatiminen ja projektisuunnitelman täsmentäminen Heinäkuu syyskuu: - pilottiseurat vahvistivat osallistumisensa hankkeeseen - projektityöntekijät aloittivat työn starttikoulutusten suunnittelu - ammattilaisverkostojen kokoaminen ja ensimmäiset tapaamiset - seurakohtaisten toimintasuunnitelmien laatiminen - vapaaehtoisohjaajien rekrytointi Lokakuu joulukuu: - starttikurssit: Länsi-Suomi ja Itä-Suomi nuorisoryhmien kokoaminen - pilottiryhmien toiminnan käynnistäminen - ammattilaisverkoston toiminnan käynnistäminen - jatkokoulutuksen suunnittelu - vuoden 2008 suunnitelmien täsmentäminen 10

13 Toiminta pilottialueilla Länsi-Suomi Länsi-Suomen pilottialue muodostuu Hämeen Nuorisoseurain Liiton ja Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton toimialueista. Hämeessä mukana ovat Ylämäen, Narvan Tähti ja Vesilahden Nuorisoseurat Vesilahdesta sekä Tampereen Nuorisoseura Tampereelta. Satakunnassa projektissa toimivat Suttilan Nuorisoseura Huittisista sekä Sammaljoen ja Illon Nuorisoseurat Vammalasta. Hämeen alueella toimintaan haetaan mukaan yhtä uutta toimijaa ja alustavia neuvotteluja on käyty ylöjärveläisen Vahannan Nuorisoseuran kanssa. Vesilahden Nuorisoseura, Ylämäen Nuorisoseura ja Narvan Tähti Nuorisoseura Vesilahti Vesilahdessa projektiin osallistuvat Ylämäen Nuorisoseura ja Narvan Tähti Nuorisoseura ja Vesilahden Nuorisoseura. Seurat ovat tehneet työtä mm. tanssin, liikunnan ja teatterin saralla, mutta pitkästä historiasta huolimatta seurojen välillä ei aiemmin ole ollut juurikaan yhteistyötä. Projektin kohderyhmä määriteltiin yhteisissä tapaamisissa nuorisoseuralaisten ja viranomaisten (psykiatrinen sairaanhoitaja, yläkoulun rehtori, nuorisotyöntekijät, seurakunta, kirjasto) kanssa loka-joulukuussa Kohdeikäluokaksi valittiin yläasteikäiset nuoret. Nuorille ei järjestetä Vesilahdessa toimintaa yhtä paljon kuin lapsille, eikä kunnassa ole myöskään lukiota tai ammattikoulua. Nuorisoseurat järjestivät ohjelmallisen diskon , jossa nuoret itse esittivät ohjelmaa ja jossa oli myös vieraileva ryhmä Sammaljoen nuorisoseurasta Vammalasta. Samassa yhteydessä toteutettiin harrastekysely, johon tuli yhteensä 16 vastausta. Suurin osa kyselyyn vastanneista toivoi uutta toimintaa kylille pidettiin Yläkoululla aamunavaus, jossa esiteltiin projektia ja kutsuttiin nuoret ensimmäiseen kokoontumiseen Narvaan Vesilahden kunnan nuorisotoimen nuorisotilaan. Nuoret ovat kokoontuneet joka perjantai hiihtolomaa ja pääsiäistä lukuunottamatta Narvassa kello vapaaehtoisohjaajien kanssa. 23 nuorta on tavoitettu vähintään kerran, useimmat ovat käyneet kolme tai useamman kerran. Yhteensä kokoontumisia on ollut kahdeksan kertaa maaliskuun loppuun mennessä. Vesilahden yläkoulu on sitoutunut yhteistyöhön, mutta oppilaanohjaajan mukaan kevään aikana ei ole ollut sellaisia erityistä tukea tarvitsevia nuoria, joita olisi voinut ohjata Narvan toimintaan. Joko nuorilla on ollut vakavia terveydellisiä ongelmia tai nuoren motivaatio on ollut erittäin heikko. 11

14 Pilottiryhmän toiminnassa on kuitenkin ollut neljä oppilaanohjaajan tuntemaa kohderyhmään kuuluvaa nuorta, vaikka heitä ei ole suoranaisesti ohjattu mukaan toimintaan. Vesilahden nuorisoseura on perustanut kaksi nuorisoryhmää, joista toisessa toimitaan kuvataiteen saralla, toisessa teatterin. Psykiatrinen sairaanhoitaja on sitoutunut yhteistyöhön ja ohjaa asiakkaitaan ryhmiin. Asiakkaissa on muun muassa mielenterveysongelmista tai oireista kärsiviä yläasteikäisiä nuoria, toisaalta on nuoria, joiden perhetaustassa on ongelmia. Nämä kaksi ryhmää ovat aloittaneet toimintansa maaliskuussa ja mahdollisesti huhtikuun aikana ryhmät yhdistetään, jolloin saadaan yksi suurempi ryhmä ja toimintaa jatketaan yhdessä kesän läpi. Kevään aikana on alustavasti sovittu yhteistyöstä Lempäälän opiston kanssa. Opiston rehtori esittää kursseiksi kahta nuorten ryhmää (13-17-vuotiaat ja vuotiaat), joihin puolet osallistujista- ohjataan viranomaisverkoston kautta. Molemmissa ryhmissä olisi 12 nuorta vuotiaiden ryhmän kokoamisessa tehdään yhteistyötä erityisesti työvoimaviranomaisten kanssa. Ohjaajina näissä ryhmissä toimivat Vesilahden nuorisoseuran kokeneet aikuisohjaajat, jotka ovat jo nyt opiston opettajia. Vesilahden kunta ostaa opistopalvelut Lempäälä-opistolta ja viralliset päätökset kursseissa saadaan kesän aikana. Lukukaudet syksy -08 ja kevät -09 ovat kokeilukaudet, joiden perusteella kerätään kokemuksia ja suunnitellaan jatkoa opiston kanssa tehtävälle yhteistyölle. Tavoitteena on saada kurssit pysyväksi osaksi Vesilahden kunnan opistotoimintaa, jolloin siitä saataisiin pysyvä toimintamalli osaksi kunnan nuoriso- ja erityisnuorisotyötä. AMMATTILAISVERKOSTO Marjo Lehtola, vs. psykiatrinen sairaanhoitaja Tapani Pietilä, rehtori, Vesilahden koulu Päivi Palmu, oppilaanohjaaja, Vesilahden koulu Heli Aaltonen, vs. terveydenhoitaja (Elina Sisso-Hakonen, koulupsykologi) Minna Koivuranta, vs. koulupsykologi Harri Henttinen, kirkkoherra, Vesilahden ev.lut. seurakunta Soila Simola, vt. srk-pastori, Vesilahden ev.lut. seurakunta Sari Juuti, nuorisotyöntekijä Marja Siik, nuorisotyöntekijä Risto Hoikkanen, sosiaalilautakunnan vpj Kirsti Torikka, kirjastonjohtaja Talvikki Torppa, kulttuurikoordinaattori 12

15 Tampereen Nuorisoseura Tampere Tampereen Nuorisoseura on 50 vuotta vanha nuorisoseura, jolla ei ole omaa seuraintaloa. Seuralla on ollut toimintaa eripuolilla Tamperetta, mutta nykyisin toiminta on keskittynyt Hervantaan. Projektia käynnistettäessä yhteistyöneuvottelut ammattilaisten kanssa aloitettiin Hervannan toisen yläkoulun kuraattorin kanssa ja projektityöntekijä osallistui kuraattorin kutsumana yhteiseen palaveriin alueen muiden toimijoiden kanssa. Palaverissa koulun vararehtorin, kahden erityisluokan opettajan ja kahden vastaavaan nuoriso-ohjaajan kanssa tultiin siihen johtopäätökseen, että työntekijöiden aika ei riitä projektiin sitoutumiseen. Lisäksi todettiin, että Hervannassa on jo useita nuorille suunnattuja projekteja. Samassa palaverissa päädyttiin kohdentamaan projektin toiminta Tampereen kaupungin keskusta-alueelle. Marraskuussa 2007 aloitettiin yhteistyö Ahjolan setlementin kanssa ja Tampereen Nuorisoseura vuokrasi Ahjolalta toimintatilaa helmi-maaliskuuksi pilottiryhmän toimintaa varten. Lisäksi Ahjola on mainostanut Kisällistä osaajaksi -projektia aktiivisesti omalle asiakaskunnalleen. Tammikuussa 2008 projektia esiteltiin keskustan alueen rehtoreiden palaverissa, jonka jälkeen aloitettiin yhteistyö suoraan koulujen henkilökuntien kanssa. Helmikuussa kolme koulun yhteisen kuraattorin kanssa pidetyssä palaverissa sovittiin yhteistyön aloittamisesta. Useista viranomaiskontakteista huolimatta pilottiryhmän toiminta ei ole päässyt käyntiin maaliskuuhun 2008 mennessä. Keskusteluissa eri viranomaisten kanssa (seurakunnat, järjestöt, Tampereen kaupungin Nuorisopalvelut) on todettu, että alueella vallitsee tarjonnan runsaus. On olemassa jo monia ajanviettopaikkoja, tapahtumia ja kerhoja, joissa nuoret myös aktiivisesti käyvät. Usein nuorella on jo niin paljon tekemistä, ettei viranomainen ole pystynyt enää ohjaamaan nuorta uuteen toimintaan. Alkukevään 2008 aikana on aloitettu yhteistyö kymppiluokkien, AKU-luokan sekä Lisäaika- ja Aikalisä-luokkien kanssa. Edellä mainittujen luokkien kaikki oppilaat ovat erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Kevään aikana luokissa järjestetään esittelytilaisuudet, joissa projektityöntekijä ja nuorisoseuran vapaaehtoistoimijat kertovat projektista. Lisäksi Tampereen Nuorisoseura järjestää kaikille kymppiluokkalaisille ja muille kiinnostuneille yhteisen tutustumis- ja rekrytointi-illan, jonka tavoitteena on käynnistää pilottiryhmän toiminta. Toimintaa on tarkoitus jatkaa kesän läpi ja yhteistyötä kymppiluokkien kanssa on sovittu jatkettavaksi syksyllä 2008, kun uudet oppilaat aloittavat. AMMATTILAISVERKOSTO Jasmine Reijonen, kuraattori, Tammerkosken, Klassillinen ja Johanneksen koulu Anne Jokiranta, nuorisotyöntekijä, Ahjola Kimmo Uotila, johtava nuorisotyöntekijä, Ahjola Kati Malmi, toiminnanohjaaja, Tyttöjen Tupa, Ahjola 13

16 Outi Auvinen-Tornberg, opettaja,aku-luokka Minna Nieminen, erityisohjaaja, AKU-luokka Riitta Kolehmainen, yhteisötyöntekijä, Aikalisä-luokka Katja Kivistö, yhteisötyöntekijä, Lisäaika-luokka Margit Vuorimaa, opettaja, Aikalisä-luokka Nina Nyyssönen, opettaja, Lisäaika-luokka Sakari Hovi, erityisohjaaja, Tampereen NMKY Mira Salomaa, nuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut Janne Taiponen, johtava koordinaattori, Nuorisopalvelut Antti Heinonen, johtava koordinaattori, Nuorisopalvelut Tiina-Liisa Vehkalahti, johtava koordinaattori, Nuorisopalvelut Mertsi Tamminen, nuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut Sari Koskinen, toiminnanohjaaja, Naistari Merja Pösö, projektityöntekijä, Rosmariini, projekti Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampereen kaupunki Kirsi Koponen, varhaisen puuttumisen vastaava koordinaattori, Tampereen kaupunki Antti Pekkarinen, etsivä nuorisotyö, Tampereen kaupunki Esa Parkkali, aluerehtori (keskusta), Tammerkosken koulu (sekä keskusta-alueen rehtorit samassa palaverissa) Tiina Mäkinen, nuorisotyönohjaaja, Tuomiokirkkoseurakunta (ev.lut.) Pilvikki Viitanen, nuorisotyöntekijä, helluntaiseurakunta, Tampereen keskusta-alue Katriina Toimi-Porkkala, kuraattori, Etelä-Hervannan koulu Teemu Keronen, apulaisrehtori, Etelä-Hervannan koulu Sari Nieminen, nuoriso-ohjaaja, Kupolin nuorisokeskus, Kirsi Riihijärvi, nuoriso-ohjaaja, Helapuiston nuorisokeskus, Hervanta Suttilan Nuorisoseura Huittinen Suttilan kylä sijaitsee noin 6 kilometrin päässä 9028 asukkaan Huittisten kaupungin keskustasta. Nuorisoseuraan kuuluu 142 jäsentä ja seura on aktiivinen teatteri-, liikunta ja tanssitoiminnassa. Huittisissa ammattilaisverkostotapaamisessa projekti sai hyvin positiivisen vastaanoton. Nuorisotyöntekijä, erityisopettaja, terveydenhoitaja, yläkoulun rehtori ja 4H-ohjaaja totesivat, että paikkakunnalla ei ole nuorille Kisällistä osaajaksi projektin tyyppistä toimintaa nuorille ja että tällaiselle projektille on ehdottomasti kysyntää. Kunnalla on rajalliset mahdollisuudet pitää nuorisotilaa auki, joten kaikki muu toiminta nuorille on tervetullutta. Lisäksi mietittiin, että olisi mahdollista ja ehkä tarpeellistakin kehittää toimintaa myös lukio- ja ammattikouluikäisille nuorille, koska paikkakunnalla on useita ammattikouluja. Ammattilaisverkoston tapaamisessa erityisopettaja sitoutui kokoamaan nuortenryhmän. Kuuden vuotiaan nuoren muodostaman pilottiryhmän toiminta käynnistyi loppusyksystä Ryhmä kokoontui Huittisissa 14

17 kolmesti vuoden 2007 aikana ja säännölliset kokoontumiset ovat jatkuneet myös keväällä Ensimmäisessä tapaamisessa nuoret pohtivat yhdessä toimintansa tavoitteita ja päätyivät järjestämään nuorten tapahtuman keväällä Toiminnan edetessä tavoite kiteytyi nuorten diskon järjestämiseksi. Syksyn ja kevään aikana nuoret ovat vapaaehtoisohjaajien johdolla perehtyneet tapahtuman järjestämiseen liittyviin käytännön asioihin, markkinointiin, ohjelmasuunnitteluun ja käyneet muun muassa tutustumassa eri tiloihin. Disko pidetään Nuorisoklubi Vanhalla kirjastolla kunnan nuorisotoimen tiloissa Syksyllä 2008 ryhmän on tarkoitus jatkaa toimintaansa ja ryhmään joko rekrytoidaan lisää nuoria tai perustetaan kokonaan uusi ryhmä nyt toimivan rinnalle. Vesilahdelta saatujen positiivisten kokemusten pohjalta kevään 2008 aikana käydään neuvottelut yhteistyön käynnistämiseksi Huittisten seudun kansalaisopiston kanssa. AMMATTILAISVERKOSTO Sirpa Minkkinen, erityisopettaja, Pellonpuiston koulun pienryhmä Aino Lehtonen, rehtori, Pellonpuiston koulu Sirkka Kuja-Kanto, vapaa-aikaohjaaja, Nuorisoklubi (Paula Järvinen, vs. vapaa-aikaohjaaja, Nuorisoklubi) Riikka Kunnas, 4H-ohjaaja, Nuorisoklubi Teija Riuttamäki, kouluterveydenhoitaja Sammaljoen Nuorisoseura ja Illon Nuorisoseura Vammala Sammaljoen ja Illon kylät sijaitsevat noin 20 kilometrin päässä Vammalan kaupungin keskustasta. Sammaljoen Nuorisoseurassa on 276 jäsentä, Illossa 150. Molemmat seurat ovat toimineet aktiivisesti Vesarannan kesäteatterissa, lisäksi seuroissa toimii aktiivisesti muun muassa liikunta- ja teatterikerhoja. Syksyllä 2007 nuorisoseurojen vapaaehtoistoimijat ja paikalliset viranomaiset päättivät projektin toiminnan käynnistämisestä Sammaljoen ja Illon kylissä tammikuussa Toiminnan suunnittelussa ja nuorten rekrytoinnin tukena oli tarkoitus hyödyntää Vammalan yläkoulun 7-luokkalaisille tehtyä harrastuskyselyä. Joulukuussa kävi kuitenkin ilmi, ettei harrastekyselyä, ilmeisesti salassapitoon liittyvistä syistä, saanutkaan käyttää Kisällistä osaajaksi projektin taustamateriaalina. Lisäksi joulu-tammikuun vaihteessa yläkoulun sosiaalityöntekijä vaihtui, mistä johtuen pilottiryhmän rekrytointi ei onnistunut odotetulla tavalla. 15

18 Siitä huolimatta, että ryhmään ei alkuvaiheessa saatu mukaan erityistä tukea tarvitsevia nuoria, päätettiin ryhmän toiminta käynnistää alkuperäisen suunnitelman mukaan. Maaliskuuhun 2008 mennessä nuorten ryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja siinä on 12 jäsentä. Kevään tapaamisten aikana nuoret ovat päättäneet tehdä ilmastonmuutokseen liittyvän dokumenttielokuvan ja suunnitelleet CIMO:n nuorisovaihtoon osallistumista vuosien vaihteessa. Huhtikuun puolenvälin jälkeen nuoret tapaavat toisiaan kerran viikossa. Kuvauskoulutukset järjestetään toukokuussa 2008 ja hakemus Cimoon jätetään viimeistään kesäkuussa. Kevään 2008 aikana ammattilaisverkosto on suunnitellut uusia toimenpiteitä kohderyhmänuorten rekrytoimiseksi mukaan pilottiryhmän toimintaan. Näihin palavereihin ovat osallistuneet yläkoulun sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Sosiaalityöntekijän mukaan koko kevään tilanne koululla on ollut sen verran hankala, ettei hänen asiakkaitaan ole voitu ohjata mukaan pilottiryhmän toimintaan. Ammattilaisverkoston palavereissa on nähty tärkeäksi tehdä myös ennaltaehkäisevää työtä kylien alakouluikäisten nuorten kanssa. Syksyllä 2008 onkin tarkoituksena laajentaa toimintaa koskemaan myös ala- ja yläkoulun nivelvaiheessa olevia nuoria. AMMATTILAISVERKOSTO Pertti Parkkinen, nuorisotoimenjohtaja Maija Koivu, projektityöntekijä (osallisuushanke) Elina Reunanen, nuorisotyöntekijä Tanja Kotilainen, perhetyöntekijä Jari Andersson, rehtori, Sylvään koulu Marita Seppä, erityisopettaja, Sylvään koulu Susanna Jukarainen, vs. sosiaalityöntekijä, Sylvään koulu Tuila Kaltto Minna Lehtimäki, opettaja, Sammaljoen koulu Janne Järvinen, opettaja, Sammaljoen koulu Ismo Mäkinen, opettaja, Illon koulu 16

19 Itä-Suomi Kisällistä osaajaksi projektin Itä-Suomen pilottialue muodostuu Pohjois- Karjalan Nuorisoseurojen Liiton ja Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liiton toimialueista. Projektissa ovat tällä hetkellä mukana Pohjois-Karjalan alueelta Honkalammen Nuorisoseura Liperistä ja Kulttuuriyhdistys Kultivaattori Outokummusta sekä Pohjois-Savon alueelta Kuuslahden Nuorisoseura Siilinjärveltä ja Julkula talo Kuopiosta. Alueella haetaan koko ajan lisää seuroja hankkeeseen. Seurojen rekrytointia ja alueellisen toiminnan ideointia tehdään yhteistyössä Pohjois-Savon kylät ry:n sekä Pohjois-Karjalan kylät ry:n kanssa. Honkalammen Nuorisoseura Liperi Vuonna 1985 perustettu Honkalammen Nuorisoseura toimii Ylämyllyllä, Liperin kunnassa (asukasluku ). Noin 60 jäsenen seura järjestää mm. kansantanssi- ja kerhotoimintaa sekä roolivaatteiden vuokrausta. Ylämyllyn alue kasvaa voimakkaasti. Ammattilaisverkostoon kuuluvan vapaaaikaohjaajan esittämän arvion mukaan vuoteen 2012 mennessä nuorten määrä ja ongelmat alueella lisääntyvät merkittävästi. Koulu- ja nuorisotoimen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella nuorisoseura pyrkii kohdentamaan paikallisen hankkeen kunnan nuorisotyön ja muun ohjatun harrastustoiminnan ulkopuolelle jääviin nuoriin. Tällainen ryhmä on esimerkiksi sekä paikkakunnan viranomaisten että nuorisoseuran tiedossa oleva Shellin porukka, joka koostuu yläkouluikäisistä paikallisella huoltoasemalla vapaa-aikansa viettävistä nuorista. Kunnan järjestämä nuorisotalotoiminta on suunnattu 7. luokkalaisille ja sitä vanhemmille, joten vapaa-aikaohjaajan mukaan nuorisoseuran järjestämästä projektitoiminnasta hyötyisivät myös luokkalaiset. Honkalammen Nuorisoseura on tehnyt hanketta tunnetuksi yksittäisten tapahtumien kautta. Kolmen nuoren tiimi organisoi Kisällistä osaajaksi oppipojasta osaajaksi -piirustuskilpailun vuotiaille. Arvioitavia töitä tuli määräaikaan mennessä 11 kpl. Ensimmäisen vaiheen toteuduttua ryhmä jatkoi Harrastukset aiheisella piirustuskilpailulla 7-12 vuotiaille. Töitä palautettiin 90 kpl. Nuorten tiimi toteutti kilpailut kokonaisuudessaan (suunnittelu, tiedottaminen, arviointi yhdessä kuvataideterapeutin kanssa, palkintojen jako) aikuisten tuella Seura on pidättänyt oikeudet käyttää kilpailujen tuotoksia tulevan vuoden nuorisoseurakalenterissa ja postikorteissa. Tammikuussa 2008 seura tarjosi nuorille äänityökurssin, joka toteutettiin osana Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitossa olleen kulttuurituottajaopiskelijan (aiemmalta koulutukselta media-assistentti) työharjoittelua. Honkalampi on hyödyntänyt hyvin paikallislehteä; tapahtumista on tiedotettu ilmoituksin ja lehtijutuin. 17

20 Kevään tai syksyn 2008 aikana Honkalammen Nuorisoseuralla on tavoitteena toiminnallisen harrastepäivän toteuttaminen Shellin nuorten kanssa. AMMATTILAISVERKOSTO Liisa Pietarinen, opinto-ohjaaja, Liperin kunta Riitta Linkola, vapaa-aikaohjaaja, Liperin kunta Tarja Partanen, kyläkehittäjä, tiedottaja, Pohjois-Karjalan Kylät ry Timo Reko, koulutussuunnittelija, Maaseudun Sivistysliiton Itä- Suomen aluekeskus (Pohjois-Karjalan aluejärjestö/joensuun kulttuuriyhdistys) Jaana Kokkonen, työ- ja yksilövalmentaja Joensuun Nuorisoverstas ry Kulttuuriyhdistys Kultivaattori Outokumpu Outokumpulaisen (Outokummun asukasluku 7743 / ) Kulttuuriyhdistys Kultivaattorin toimintaan on sisältynyt mm. kotiapua, kyläavustajia, kulttuuritapahtumia, matkailutoimintaa, maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa ja projekteja. Seura sitoutui hankkeeseen elokuussa 2007 ja suunnitteli Kisällistä osaajaksi -toiminnan kohdistamista alueen maahanmuuttajanuorille. Yhdistys selvitti syksyn aikana toimintamahdollisuuksiaan: toiminnasta kiinnostuneita seuratoimijoita sekä oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia. Hanke ei ole käynnistynyt seuran toimintaan liittyvien muutosten ja ohjaajapulan vuoksi. Kuuslahden Nuorisoseura Siilinjärvi Toukokuussa 1953 rekisteröity Kuuslahden Nuorisoseura toimii Kuuslahden kylällä, joka sijaitsee Siilinjärven maaseutualueella noin 10 kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Siilinjärvi on kasvava kunta; asukkaita oli vuoden 2006 lopussa Alueen väestö on keskimääräistä nuorempaa, sillä lähes joka neljäs siilinjärveläinen on alle 15-vuotias. Kuuslahden Nuorisoseura toimii aktiivisesti koko kylän kehittämiseksi; seura valmistelee kyläsuunnitelmaa ja on vaikuttanut mm. kevyen liikenteen väylän saamiseksi kylälle. Seuran perustoimintaan kuuluvat poikien painokerho, nuorten illat, karaokeillat sekä näytelmä- ja sketsikurssit. Seura sai Siilinjärven kunnalta vuoden 2007 Kulttuurj kiho arvonimen. Kuuslahden nuoret ovat kuntakeskuksen nuoria heikommassa asemassa harrastusmahdollisuuksien suhteen. Ohjattu harrastustoiminta kohdentuu lähinnä alakouluikäisille. Kuuslahden Nuorisoseura täydentää palveluja järjestämällä ala- ja yläkoululaisten peli-iltoja kaksi kertaa kuussa. Discoja seura järjestää kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä Siilinjärven kunnan nuorisotoimen kanssa. Koulu- ja nuorisotoimen edustajien kanssa käydyt keskustelut vahvistivat seuran näkemystä siitä, että Kuuslahden hankkeen 18

PROJEKTISUUNNITELMA Päivitetty 26.9.2007

PROJEKTISUUNNITELMA Päivitetty 26.9.2007 PROJEKTISUUNNITELMA Päivitetty 26.9.2007 SISÄLTÖ: 1. Yhteenveto...2 2. Hankkeen tausta ja tarve...3 3. Kohderyhmät ja hyödynsaajat...4 4. Tavoitteet ja arviointi...5 5. Tulokset...7 6. Projektin toteutusstrategia...8

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

KNoppi Itä-Suomi syksy 2013

KNoppi Itä-Suomi syksy 2013 KNoppi Itä-Suomi syksy 2013 KNoppi I 24. 25.8.2013 Nurmes KNoppi II 21. 22.9.2013 Kuopio KNoppi III 12. 13.10.2013 Joensuu KNOPPI-OHJAAJAKOULUTUS (4) Itä-Suomi syksy 2013 Ajankohta KNoppi I 24. 25.8.2013

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

VANTAA. Perhekeskeisen verkostotyön malli

VANTAA. Perhekeskeisen verkostotyön malli VANTAA Perhekeskeisen verkostotyön malli Milloin verkostotyötä? Kun huoli perheen tilanteesta kasvaa, ovat seuraavat kysymykset työntekijän apuna: Mitä tapahtuu jos kukaan ei tee mitään? Mitä siitä seuraa,

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 4 1.1 KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 4 1.2 KOHDERYHMÄT JA TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS 3.11.2017 Pirita Rantanen Perhepalvelukoordinaattori Sastamalan kaupunki / Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PERHEPALVELUVERKOSTO Perhepalveluverkosto

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Kevään 2016 toimintasuunnitelma POIS SYRJÄSTÄ Kevään 2016 toimintasuunnitelma Kehittämisosion nimi: VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 1) Mitä kehittämisosiossa on saatava aikaan kevään 2016 aikana? Tavoite 1: 1. Verkostomaisen yhteistyön

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt Kuinka voin vaikuttaa omiin asioihini? Onko arjen valinnoilla merkitystä? Hyödyttääkö osallistuminen? Kannattaako aktivismi? Millaisessa maailmassa haluaisin elää? Joku päättää aina. Vaikuta. Vaikuta.

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä Komiasti opintiellä -hanke Pohojalaasta kyyditystä Nuorten Ystävät järjestökonserni Valtakunnallista järjestötoimintaa ja palveluliiketoimintaa Tehtävänä on toimia alan vaikuttajana ja asiantuntijana sekä

Lisätiedot

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen Opiskelijan yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

6-16-vuotiaat tytöt voivat aloittaa toiminnan. Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoimintaan tulee tyttöjä mukaan:

6-16-vuotiaat tytöt voivat aloittaa toiminnan. Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoimintaan tulee tyttöjä mukaan: 6-16-vuotiaat tytöt voivat aloittaa toiminnan Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoimintaan tulee tyttöjä mukaan: kavereiden kautta n. 30-40% jonkin tahon ohjaamana (terveydenhoitaja, kuraattori, opettaja, sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii!

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Minna Koirikivi, Centria-ammattikorkeakoulu Reetta Leppälä, Centria-ammattikorkeakoulu Mari Myllylä, Alavieskan kunta Paula Santapakka, Centria-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

Nivelvaiheen nuotit projekti meidän alueellinen suunnitelmamme. Kirsi Rönkä 30.10.2013

Nivelvaiheen nuotit projekti meidän alueellinen suunnitelmamme. Kirsi Rönkä 30.10.2013 Nivelvaiheen nuotit projekti meidän alueellinen suunnitelmamme Kirsi Rönkä 30.10.2013 Nivelvaiheen nuotit Selvitys tapaturmaisesti vammautuneen nuoren nivelvaiheen palvelujärjestelmän toimivuudesta, tulevaisuuden

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

ensimmäisen kuukauden aikana 5 7 kävijä/krt. Asiakkaat mukana toiminnansisältöjen

ensimmäisen kuukauden aikana 5 7 kävijä/krt. Asiakkaat mukana toiminnansisältöjen AIKUISTEN OLOHUONE; 10.9.2013 Pellon kunnassa aloitettu kaikille avoin päivätoiminta, jossa mukana sosiaalitoimi, mtt, nuorisotoimi, sivistystoimi, srk ja paikallinen mielenterveysyhdistys. Pellon kunta

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Pirkanmaan LAPE. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla

Pirkanmaan LAPE. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla 28.11.2017 Esityslista 30.11.2017 Tervetuloa Terveiset 22.-23.11.2017 Valtakunnallisilta LAPEpäiviltä Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen MIESTYÖ MUKAAN, Tervola: Miestyön esittely Tervolan päiväkeskuksessa 4.2.2014. Esittelyn jälkeen keskustelu/kartoitus asiakkaiden kanssa miestyön aloittamisesta Tervolassa. Tavoitteena käynnistää toiminta

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot