Liikettä luille. Raija Korpelainen Tutkimuspäällikkö, terveysliikunnan professori ODL Liikuntaklinikka Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikettä luille. Raija Korpelainen Tutkimuspäällikkö, terveysliikunnan professori ODL Liikuntaklinikka Oulun yliopisto 18.4.2012"

Transkriptio

1 Liikettä luille Raija Korpelainen Tutkimuspäällikkö, terveysliikunnan professori ODL Liikuntaklinikka Oulun yliopisto

2 Lonkkamurtumat Suomessa 1970: 1 857; 1997: 7 122; 2008 > suomalaista sairastaa osteoporoosia jopa 75% murtumista tulee terveluisille Kustannukset suuret Suuri kuolleisuus, sairastavuus, toimintakyvyn menetys Lonkkamurtumien määrän ennuste yli 50 vuotiailla suomalaisilla (regressiomalli) Kannus et al. Lancet 1999 Number and crude incidence (per persons) of hip fractures in Finland in people aged 50 years or older between 1970 and Kannus et al. JBMR 2006

3 Lonkkamurtumat Oulussa, Yliluukko Susanna ym. 2009

4 Useampi kuin 9/10 lonkkamurtumasta syntyy kaatuessa Raija Korpelainen

5 Murtuman keskeiset riskitekijät: Alentunut luun lujuus Lisääntynyt kaatumisalttius Luun lujuusominaisuudet periytyvät 50-85% Murtumat eivät periydy, ei ole löydetty murtumalle altistavaa geeniä Naisen elinikäinen lonkkamurtuman riski suurempi kuin esim. rintasyövän riski Raija Korpelainen

6 Liikunta, luu ja murtumat Liikunta Ravitsemus Huippuluumassa Pieni luumassa Perimä Iänmukainen luukato Vaihdevuosien jälkeinen lukato Elintavat, sairaudet Luun geometria Luun lujuus Antropometria Luun materiaali Kaatuminen Lonkkamurtuma Lihasvoima Tasapaino Raija Korpelainen

7 Riskirouva Huonosti ja vähän liikkuva, monisairas yli 80-v Kaatunut/kaatuillut aiemminkin Heikot jalkavoimat, ei tahdo päästä tuolista ylös Heikentynyt tasapaino, hidastunut kävelynopeus Käyttää useita eri lääkkeitä Käyttää psyykenlääkkeitä Heikko näkö Kokee olevansa yksinäinen

8 Liikunta ehkäisee lonkkamurtumia Mikä on sen merkitys eri elämänvaiheissa?

9 Lapsuus ja nuoruus Luun maksimimäärä saavutetaan hyvin pian kasvun päätyttyä Luun määrä ja luuntiheys lisääntyvät erityisesti ennen murrosikää ja murrosiässä Kuormitus keskeinen maksimimäärää ja luun lujuutta määräävä tekijä Erot näkyvät jo jo päiväkoti-iässä Luustoa kuormittava liikunta on välttämätöntä luuston normaalille kasvulle

10 Luun mineraalitiheys Luun huippumassa, luukato ja murtumariski Normaali luun huippumassa Vaihdevuodet Miehet Matala luun huippumassa Murtumariski Naiset Ikä

11 Liikunta eri ikävaiheissa Lapsuus ja nuoruus vaikutukset elinikäiset Aikuisena voidaan ylläpitää luumassaa ja hidastaa luukatoa Iskuja, suunnanmuutoksia sisältävää liikuntaa Vaikutus pitkäaikainen Vaihdevuosien jälkeen tärkeää lihasvoiman ja tasapainon ylläpitäminen Vanhuudessa todennäköisesti voidaan jarruttaa luukatoa, mutta lihasvoiman ja tasapainon säilyttäminen tärkeintä Raija Korpelainen

12 Elinikäisen arkiliikunnan ja säännöllisen harjoittelun vaikutus murtumariskiin Fyysinen aktiivisuus on yhteydessä alentuneeseen lonkkamurtumariskiin, myös miehillä Mitä enemmän liikkumista, sitä pienempi riski saada lonkkamurtuma Kohtuullinen tai runsas aktiivisuus sekä runsas kotitöiden tekeminen riskin alenema 28-36% Kävely vähintään 4h/viikko 41% alempi riski

13 Liikunta näyttää suojaavan lonkkamurtumilta mutta saattaa lisätä jonkin verran rannemurtuman riskiä Heikko tasapaino ja hidastunut kävelynopeus ovat selkeitä lonkkamurtuman riskitekijöitä Harjoittelun merkitys? 2v selkälihasharjoituksia vähensi nikamamurtumia yli 60% (Sinaki ym. 2002) Vahvin näyttö tähän mennessä oululaistutkimuksesta: 30 kk ohjattuja, pääosin kotona toteutettuja tasapaino-, lihasvoima- ja hyppelyharjoituksia vähensi yli 70 vuotiaiden naisten murtumariskiä yli 60% (Korpelainen ym. 2006) Kun naisia seurattiin 7v, havaittiin harjoittelun teho myös lonkkamurtumien ehkäisyssä (Korpelainen ym. 2010)

14 Miten liikunta vaikuttaa? Luustovaikutukset Ikääntyneet luusolut eivät reagoi kuormitukseen yhtä hyvin kuin nuoremmat luusolut Harjoittelu on tehokkainta nuorena Vähäisiä vaikutuksia ikääntyneen luuntiheyteen Harjoittelulla vaikutus myös luun kokoon lapsuudessa ja nuoruudessa, mahdollisesti myös ikääntyneillä (reisiluun poikkipintaalaan, halkaisijaan) Raija Korpelainen

15 Luustovaikutukset Muutokset luun koossa ja muodossa vaikuttavat luun lujuuteen riippumatta luuntiheydestä, korvaavat luukadon aiheuttamaa heikentymistä Myös elinikäinen aktiivisuus yhteydessä luun geometriaan Elinikäinen liikkeessä oleminen vaikuttaa enemmän luun poikkipinta-alaan, paksuuteen, laatuun ja kokonaismäärään kuin luuntiheyteen Vaikuttaa siis luun lujuuteen vaikka luuntiheysmittauksessa ei olisi muutosta Raija Korpelainen

16 Lapsuudessa luustoon kohdistunut kuormitus vaikuttaa suoraan murtumariskiin vanhuudessa. Ei siksi, että luuntiheys olisi parempi, vaan siksi, että lapsuudessa liikunnan avulla saavutetut ISOMMAT luut ovat rakenteeltaan vahvemmat myös vanhempana, ja että suotuisat muutokset lihasvoimassa tasapainossa ja liikuntataidoissa ovat osittain pysyviä Raija Korpelainen

17 Lihasvoima Lihasvoima on yhteydessä luuntiheyteen Jalkojen heikko lihasvoima ja heikko tasapaino lisäävät myös kaatumis- ja murtumariskiä Lihasvoimaharjoittelu on tehokasta (28%-226%) jopa kaikkein iäkkäimmillä Tasapaino ja kävely Runsaasti aiemmin liikkuneilla on parempi tasapaino Tehokasta liikuntaa: tai chi, pystyasennossa tehtävät harjoitukset, kotiharjoittelu, ohjattu tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu ryhmässä Tehokasta myös naisilla, joilla on alentunut luuntiheys Yksinkertaiset testit: Timed Up & Go -testi, kävelynopeus (naiset <1.35 m/s) yhteydessä jopa kuolemanriskiin

18 Harjoittelu ehkäisee kaatumisia Yleinen johtopäätös suurista tutkimuksista: liikunta vaikuttaa tehokkaasti kaatumisen riskitekijöihin ja ehkäisee kaatumisia Vaihtelevia harjoitteita sisältävä ryhmäharjoittelu, lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu sekä yksilöllisesti suunnitellut koti- ja ryhmäharjoitteet tehokkaimpia Vaihdevuosien jälkeen erityisesti naisilla korostuvat lihasvoima- ja tasapainoharjoit telun merkitys Raija Korpelainen

19 Tasapaino-, lihasvoima- ja hyppelyharjoittelun vaikutukset Korpelainen ym. Arch Int Med 2010 liikuntainterventio liikuntaryhmään 1690 naista s satunnaist keskeytti 9 withdrew consent 6 excluded due to medical reasons 1530 poissuljettiin 96 medical reasons 696 radius BMD 2SD 270 hip BMD 2SD 463 refused to participate 4 could not be contacted 1 died 76 kontrolliryhmään 9 keskeytti 3 withdrew consent 6 excluded due to medical reasons 69 (82%) loppumittauksissa (88%) loppumittauksissa 2001 seuranta (65%) seurantamittauksissa kuoli - syöpä 45 (59%) seurantamittauksissa kuoli - 5 CVD - 2 syöpä - 1 pyöräkolari murtumat(n=1689) Kuolemat 2005

20 Maximal isometric grip strength (kg) Maximal isometric leg strength (kg) 120 Exercise group Control group c Tulokset p< Time (Months) c Jalkavoima Exercise group Control group a p= Time (Months) c Puristusvoima Korpelainen et al. JBMR 2006

21 Walking speed (m/s) Walking endurance (m/2min) Body sway/path length (cm) Exercise group Control group p<0.001 c Tasapaino ja kävely a Time (Months) 2,0 1,9 Exercise group Control group c 190 Exercise group Control group c 1, ,7 p< p< , ,5 1,4 b Time (Months) Time (Months) Korpelainen et al. JBMR 2006

22 Tasapaino ja kävelynopeus- 7 vuoden seuranta Ero ryhmien välillä säilyi Tasapainossa (huojuntamittauksessa) Kävelynopeudessa Toimintakyvyssä Ei eroa luuntiheydessä tai luun mineraalimäärässä Korpelainen ym. Arch Int Med, 2010

23 Murtumat 7 v seuranta Liikunta- ryhmä Kontrolli- ryhmä Kaikki murtumat Lonkkamurtumat 0 5 Kuoli 1 8 Korpelainen ym. Arch Int Med, 2010

24 Kävelynopeus ja elinikäinen arkiliikunta olivat yhteydessä murtumariskiin Korpelainen ym. Arch Int Med, 2010 Raija Korpelainen

25 Terveys, toiminta- ja suorituskyky Liikunnan terveyshyödyt ja -haitat Aktiivinen elämäntapa Terveysliikunta Kuntoliikunta Urheiluharjoittelu Terveysvaarat ja haitat Kevyt, kohtalainen, päivittäin, kymmeniä minuutteja jopa tunteja Kohtalainen, lähes päivittäin, vähintään 30 min Kohtalainen, ripeä, 3 kertaa viikossa vähintään 20 min Rasittava, useita kertoja viikossa, vaihtelevasti Liikunnan määrä ja kuormittavuus

26 Käypä hoito -suositus Keskeinen sanoma: Lonkkamurtuman riskiä voidaan vähentää vaikuttamalla kaatumisriskiä lisääviin ja luun lujuutta heikentäviin tekijöihin Erityisesti tulee kiinnittää huomiota riskipotilaiden fyysiseen kuntoon luuston kuntoon näkökykyyn monilääkitykseen sekä uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön apuvälineiden tarpeeseen ja ympäristön riskitekijöihin. Raija Korpelainen

27 Liikuntaresepti Monipuolista liikuntaa ja hyppelykuormaa luulle erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu erityisen tärkeitä kaatumisen ehkäisyssä Valmennusopin perusteet mielessä Elinikäinen liikunta, mitä tahansa kunhan pysyy liikkeessä! Raija Korpelainen

28

29 Pieni perinteinen kotijumppa luille 1. Marssiaskeleita paikalla jalkoja tömistellen. Kädet mukaan!! 2. Marssiaskeleita jalat reilusti auki. Tömistele kantapäätä alustaan! 3. Jalat auki, kädet lanteilla pieniä kyykistyksiä eri nopeudella. 4. Astu toisella jalalla eteen, ja kyykistä polvea. Tuo jalka takaisin toisen viereen. 5. Astu toisella jalalla eteen ristiin toisen yli ja kurkota kädellä ylähyllylle. Tuo jalka takaisin viereen. 6. Seiso yhdellä jalalla ja piirrä toisella jalalla numerot 1-10 ilmaan. 7. Seiso yhdellä jalalla ja vie toista jalkaa nopeasti sivulle-viereen jne. 8. Nouse tuolista ylös, ja laskeudu alas. Toista 10x. 9. Tuolilla istuen vie toinen jalka ristiin toisen päälle, tai ainakin kosketa kantapäällä säärtä. Toista 10x molemmilla jaloilla. 10. Seiso pitäen tuolin selkänojasta kiinni. Vie jalkaa nopeasti taakse kantapää edellä.

30

31 Strategia 2: Koko väestöön vaikuttaminen kuntatasolla Kohde: kaikki kuntalaiset Poikkihallinnollinen yhteistyö kunnassa välttämätöntä Yhdyskuntasuunnittelu, viherympäristöt 8-12-v. lapsilla 1% lisäys lähiviheralueissa tarkoittaa n. 1,2% - 1,4% lisäystä liikunnassa Jos asuinalueella paljon viheralueita, asukkaan tn liikkua on kolminkertainen verrattuna vähäiseen viheralueen määrään Arkiliikunnan mahdollisuuksia kehitettävä Kuka teki pullajalat? Istumisen vähentäminen!

32

33 Luun lujuus suhteessa ruumiimme kokoon on vähentynyt evoluution aikana (Harri Sievänen, Plos Medicine) Pääasiallinen syypää tähän on istuva elämäntapamme Raija Korpelainen

34 Kiitos!

KOLME ASKELTA LUJIIN LUIHIN D-VITAMIINI, KALSIUM JA LIIKUNTA

KOLME ASKELTA LUJIIN LUIHIN D-VITAMIINI, KALSIUM JA LIIKUNTA KOLME ASKELTA LUJIIN LUIHIN D-VITAMIINI, KALSIUM JA LIIKUNTA www.luustoliitto.fi www.iofbonehealth.org normaali luu osteoporoottinen luu MIKÄ ON OSTEOPOROOSI? Osteoporoosi on sairaus, jossa luumassa on

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

Luuliikunta. lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia

Luuliikunta. lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia Luuliikunta lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia Suomen Osteoporoosiliitto ry, Helsinki UKK-instituutti, Tampere Tampere 2006 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 Esipuhe 5 1. Systemaattisen tiedonhaun

Lisätiedot

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot

LIHASVOIMIEN JA LUUN MINERAALITIHEYDEN MUUTOKSET ENSIMMÄISEN KYMMENEN VUODEN AIKANA NIVELREUMAAN SAIRASTUMISESTA

LIHASVOIMIEN JA LUUN MINERAALITIHEYDEN MUUTOKSET ENSIMMÄISEN KYMMENEN VUODEN AIKANA NIVELREUMAAN SAIRASTUMISESTA LIHASVOIMIEN JA LUUN MINERAALITIHEYDEN MUUTOKSET ENSIMMÄISEN KYMMENEN VUODEN AIKANA NIVELREUMAAN SAIRASTUMISESTA Minna Seikkula Fysioterapian Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

Ikäihmisten kaatumistapaturmat. niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Ikäihmisten kaatumistapaturmat. niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Ikäihmisten kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Oppaan tekijät Ikäihmisten tapaturmatutkijatyöryhmä: Risto Honkanen, kansanterveystieteen dosentti terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

4/2012. Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi s. 5. Iris Kurikka: Mistä itse pitää, siihen löytyy aikaa ja energiaa s. 9

4/2012. Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi s. 5. Iris Kurikka: Mistä itse pitää, siihen löytyy aikaa ja energiaa s. 9 Osteo 4/2012 Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa Suomen Osteoporoosiliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Rintasyöpäpotilaan osteoporoosi s. 5 Iris Kurikka: Mistä

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ

ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ ALARAAJAPAINOTTEISEN KUNTOSALIHARJOITTELUJAKSON AIKANA HAVAITUT MUUTOKSET YLI 65-VUOTIAIDEN PÄIVÄSAIRAALA- ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYSSÄ Henna Saikkonen Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä

Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä Mirja Taavila Opinnäytetyö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Opinnäytetyön mahdollisen

Lisätiedot

Sisältö 2/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 2/2015

Sisältö 2/2015. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 2/2015 Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 2 2015 Irtonumero 6 Vuosikerta 22 Anja Peni (85 v.): Häntä pystyyn vaikka hakaneulalla! Liikuntaharjoittelulla

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / Sairaanhoitaja HO5A

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / Sairaanhoitaja HO5A KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / Sairaanhoitaja HO5A Riikka Ahosuo ja Marja-Leena Multanen 7-12-VUOTIAANA HARRASTETUN LUULIIKUNNAN MERKITYS OSTEOPO- ROOSIN ENNALTAEHKÄISYSSÄ

Lisätiedot

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta 2/2010 Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Teema: Liikunta Osteo 1 OSTEO LEHTI 2010 Suomen Osteoporoosiliitto ry:n valtakunnallinen jäsen ja tiedotuslehti Vastaava päätoimittaja: Olli Simonen Kirjoittajat

Lisätiedot

1/2013. Ikääntyvän ravitsemus s. 5. Lasten D-vitamiinitutkimusta Helsingissä s. 12. Rap-Mummo Rööperistä s. 8

1/2013. Ikääntyvän ravitsemus s. 5. Lasten D-vitamiinitutkimusta Helsingissä s. 12. Rap-Mummo Rööperistä s. 8 Osteo 1/2013 Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa Suomen Osteoporoosiliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Ikääntyvän ravitsemus s. 5 Lasten D-vitamiinitutkimusta

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

Luusto lujaksi. Tietoa luuston kunnon hoidosta. Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi

Luusto lujaksi. Tietoa luuston kunnon hoidosta. Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi Luusto lujaksi Tietoa luuston kunnon hoidosta Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi 2 Sisältö 1 Perustietoa luusta 2 Osteoporoosi 3 Luuston kunnon perushoito 4 Osteoporoosin lääkehoito 5 Liitteet

Lisätiedot

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravitsemus 2 katsaus 2 / 2 0 0 8 Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravinto ja verenpaine Ravitsemus 2 2 0 0 8 30. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti ravitsemuksen, opetuksen

Lisätiedot

Ikäihmiset ja aivovammojen ehkäisy OPAS YLI 70-VUOTIAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

Ikäihmiset ja aivovammojen ehkäisy OPAS YLI 70-VUOTIAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN Ikäihmiset ja aivovammojen ehkäisy OPAS YLI 70-VUOTIAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN Sisällys Lukijalle 2 Lukijalle 3 Hyvä tietää syrjinnästä 4 Kaatumisen ehkäisy edistää turvallisuuttasi 9 Mitä voit tehdä

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Luentotiivistelmä. Teemana tuki- ja liikuntaelinvaivat. liittyvät kivut. Miten jokainen meistä voi itse ehkäistä ja hoitaa näitä sairauksia?

Luentotiivistelmä. Teemana tuki- ja liikuntaelinvaivat. liittyvät kivut. Miten jokainen meistä voi itse ehkäistä ja hoitaa näitä sairauksia? Luentotiivistelmä Teemana tuki- ja liikuntaelinvaivat ja vammat sekä niihin liittyvät kivut Miten jokainen meistä voi itse ehkäistä ja hoitaa näitä sairauksia? Luennon aiheet Yleistä tuki- ja liikuntaelimistöstä

Lisätiedot

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta.

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Oheiset liikuntasuositukset 12 yleiseen sairauteen ja vaivaan ovat laatineet lääketieteen ja liikunnan eturivin asiantuntijat. Suosituksiin

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Heli Laaksonen on hyötyliikkuja 4. Ergonomisesti marjametsään 6. Lääkäri määrää terveysliikuntaa 8. Huimapäinen tieteentekijä 10

Heli Laaksonen on hyötyliikkuja 4. Ergonomisesti marjametsään 6. Lääkäri määrää terveysliikuntaa 8. Huimapäinen tieteentekijä 10 2 2006 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Heli Laaksonen on hyötyliikkuja 4 Ergonomisesti marjametsään 6 Lääkäri määrää terveysliikuntaa 8 Huimapäinen tieteentekijä 10 Määräävätkö geenit luuston

Lisätiedot

9ASKELTA LUUSTON JA NIVELTEN TERVEYTEEN

9ASKELTA LUUSTON JA NIVELTEN TERVEYTEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Työ - ja uniergonomia Ehkäise sairauspoissaoloja - panosta suunnitteluun Hyvän olon apuvälineet Liikkuvuutta, tasapainoa ja voimaa

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä Julkaisutoimikunta: Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori Pertti Pohjolainen, vanhempi tutkija Jere Rajaniemi, tutkija Päivi Topo, johtaja Ilkka Syrén, tutkimussihteeri

Lisätiedot

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Kirjoittajana: Aki Tiihonen 1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Liikuntaohjelman tavoitteena on parantaa henkilön elämän laatua paremman jaksamisen ja sosiaalisuuden lisääntymisen kautta sekä vähentää

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Biomedicum Helsinki Vuoden 2011 paras liikuntalääketieteellinen tutkimus julkistetaan Liikuntalääketieteen päivillä Liikuntatieteellinen

Lisätiedot