Jorma Partanen. Entä miten tästä eteenpäin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Partanen. Entä miten tästä eteenpäin?"

Transkriptio

1 Jorma Partanen Entä miten tästä eteenpäin?

2 Muovikortit ja elämä

3 Tulityökortti Tulityökorttikoulutusta tai vastaavaa on meillä annettu 25 vuotta (vuodesta 1988). Vuoden 2013 lopussa kurssin käyneitä oli Jo vuoden 2008 juhlaseminaarissa todettiin: Tulitöiden turvallisuuskoulutusta on Suomessa annettu jo 20 vuoden ajan. Tuona aikana tulitöistä aiheutuneet tulipalot ovat vähentyneet merkittävästi. Tulityökoulutuksen aikaansaannokset näkyvät erityisesti suurpalojen vähenemisenä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK kehittää ja valvoo tulityökoulutusta maassamme.

4 Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen, pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne Työturvallisuuskortti.fi

5 Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti 10 vuotta Työturvallisuuskortti- järjestelmä täyttää tänään vuotta. 10vuoden aikana järjestelmässä on suoritettu yli korttia. Korttisuorituksia (2011) Rakennus Teollisuus Kuljetus Kunta 4412 Valtio 1535 Muu ( opiskelijat, palvelualat jne...) Työturvallisuuskortti.fi

6 Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortin perustavoitteiksi on siis asetettu Yhteistyön parantaminen Työsuojelun perustiedot Työnopastus Päällekkäisyyksien vähentäminen työsuojelullisessa koulutuksessa Tapaturmien ja vaaratilanteiden vähentäminen Kiinnostuksen ja motivaation lisääminen työsuojelullisiin asioihin

7 Menestystä on tullut Eräänä kehityslinjauksena on esitetty, että työturvallisuuskortti liitettäisiin osaksi henkilöstökoulutusta. Tämä vastaa työturvallisuuskortin perustavoitteita ja sen osalta menestystäkin on tullut. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Hyvät käytännöt kilpailussa palkittiin kunniamaininnalla Työturvallisuuskortti-koulutusta kehittäneet organisaatiot, jotka kaikki voivat osoittaa että koulutuksen käyttöönotolla on ollut vaikuttavuutta. Kunniakirja luovutettiin Onnittelut ABB Oyj, Ruukki Oyj, UPM-Kymmene Oyj! Infot 2011 Asiantuntija Mira Nokelainen

8 Turvallisuuskortit Hygieniakortti tuli käyttöön vuoden 2006 lainsäädännön myötä. Yrityksillä on lisäksi runsas joukko yrityskohtaisia kortteja, jotka ovat käytännössä työlupia tiettyihin tehtäviin Turvallisuuskortit perustuvat lainsäädäntöön, lainsäädännöstä johdettuihin vaatimuksiin tai ne ovat vapaaehtoisia mutta kun ajatellaan mm. tulityökortin ja työturvallisuuskortin suorittaneiden määriä, voidaan sanoa että ne ovat muodostuneet standardiksi turvallisuusalalla.

9 Periaatteet ja kehitystekijät Me ihmiset olemme erinomaisia matkimaan. Sekä hyviä että huonoja asioita. Joskus tuntuu, että matkimisessa itse pääasia unohtuu ja muotoseikat korostuvat. Kaikkihan muistamme kuinka kännyköiden piti jossain vaiheessa olla mahdollisimman pieniä ja jossain vaiheessa simpukoita. Nykyisetkin älypuhelimet ovat käteviä mutta hankala niillä on soittaa. Ei kai työturvallisuuskortti hyvine tavoitteineen ole joutumassa samanlaisen kehityskulun pyörteeseen tai turvallisuuskorttiviidakkoon Teollisuudenharjoittajain Keskinäisen Tapaturmavakuutusyhtiön juliste numero 112 vuodelta Frenckellin kirjapaino Oy.

10 Korttiviidakko onko sitä? Hydrauliikan putkiasennus vaatii viisi eri korttia Työturvallisuuskortti, tulityökortti, hygieniapassi, teollisuusnosturin ajokortti, henkilönostimen käyttölupa ja yrityskohtainen trukkikortti, luettelee prosessiasentaja Jyrki Suominen Amitec Oy:stä. Nämä kortit ja luvat sekä salmonellatodistus ja juuri päivitetty hitsausluokkapätevyys häneltä löytyy. Lukijakommentti artikkeliin; oliskohan tässä muutama kortti liikaa. varmaan vois yhdistää muutaman. haiskahtaa rahastukselta. kukahan viisas keksi moiset kortit. Kyse on vaativasta mutta ei kaikkein vaativimmasta alasta, joten voidaan hyvällä syyllä kysyä, ohjaako korttien vaatimista ja lukumäärää todellinen tarve vai joku muu tekijä. Länsi Suomi Tiistai

11 Korttiviidakko onko sitä?

12 Turvallisuuskortit Turvallisuuskortit ja niiden suorittaminen kieltämättä lisäävät ja syventävät turvallisuusasioiden tuntemusta omilla erikoisaloillaan mutta korostuuko samalla näiden asioiden tekninen puoli ja turvallisuusasenteet kehittyvät vain välillisesti Kun turvallisuuskorttien vaatimustaso pidetään riittävän korkeana, lisää se kyllä myös turvallisuustyön arvostusta

13 Itsetarkoitus vai muu tarkoitus? Moni hyvä asia saattaa muuttua itsetarkoitukseksi tai sen kehitystä alkavat määrätä muut tekijät kuin alkuperäiset päämäärät. Mitä ne tekijät turvallisuuskorttien yhteydessä sitten voisivat olla? Voisi ajatella, että ainakin: - Korttikoulutukseen liittyvät seikat - Korttien saamiseen liittyvät seikat - Preppauskoulutus - Kortista on tullut muodollisuuksien osoittamisväline - jne..

14 Tuotteistettu turvallisuus Kokonaisturvallisuutta työpaikalla eivät tarjoa turvallisuusalan yritykset. Ne tarjoavat oman alansa tuotteistettua erikoisosaamista. Toiminnan lähtökohdat ja kehittämisperusteet voivat näissä tuotteissa olla muualla kuin yleisissä turvallisuustavoitteissa Tekes-julkaisu 2009: Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen

15 Tuotteistaminen Tuotteistamisoppaissa on esimerkki ajalta jolloin jääkapit olivat tekemässä tuloaan ja jossa toinen yritys myi jäätä ja toinen kylmää ja kysytään kumpi menestyy Samaa voidaan tässäkin kysyä. Markkinoidaanko meille kortteja vai turvallisuutta. Aika on vain sen verran muuttunut, että nyt korttien myyjä menestyy Tietenkään kokonaisuudesta ei vastaa tuotteen toimittaja, hän huolehtii vain tuotteestaan mutta myös vastuullisella tuntuu usein olevan käsitys siitä, että kaikki hoituu korttipakalla.

16 Kortit ja ammattitaito Pakka erilaisia turvallisuuskortteja ei ole synonyymi ammattitaidolle edes turvallisuusasioissa Turvallisuus muodostuu kokonaisuuden ymmärtämisestä ja se voi hämärtyä jos tuijotetaan vain korttiosaamiseen. Niiden välille jää aina aukkoja. Eivät kortit ammattitaitoa vähennä mutta pitäisi aina arvioida myös mitä kaikkea turvallisuus tässä työympäristössä vaatii.

17 Kaksi perusvirhettä Suhtautumisessa mm. työsuojelukorttiin on kaksi perusvirhettä. - kuvitellaan, että työsuojelukortin suorittaminen riittää kattamaan omankin turvallisuuskoulutuksen - Kuvitellaan ettei työturvallisuuskorttikoulutus riitä mihinkään Haavojen puhdistamisen tärkeydestä muistuttava juliste tapaturmapeikkoineen on 1930-luvulta. Tapaturmantorjuntayhdistyksen kuvasarja, nro 26. Piirtänyt Ahto Numminen. Eiväthän nämä virheet ole työsuojelukortin syytä, vaan enemmänkin merkkejä oman työsuojelutoiminnan selkiytymättömyydestä. Työsuojelukortille löytyy kyllä helposti oma paikkansa turvallisuuden kokonaisuudessa

18 Kuvitellaan että tämä riittää Suurin virhe on tietysti se, että kuvitellaan tämän, tai sen, että vaaditaan urakoitsijoiden työntekijöiltä turvallisuuskorttikoulutusta, riittävän. Omien työolosuhteiden tuntemisen pitäisi kuitenkin olla avainasemassa. Joskus tuntuu, että koulutuksen käyttö johtuu vain siitä, että näin saadaan jonkunlainen dokumentti ja osoitus työsuojeluvelvoitteiden täyttämisestä näiltä osin. Osoittaminen on tärkeintä, sitähän laatujärjestelmäkin edellyttää.

19 Kuvitellaan ettei tämä riitä mihinkään Usein kuvitellaan, ettei turvallisuuskorttikoulutus riitä mihinkään. Se on vain työluvan saantia ja osoittamista varten. Tämä ajattelutapa johtaa sitten erilaisten koulutusten ja korttien viidakkoon, josta suurta hyötyä ei ole kenellekään. Ellei sitten olla varmoja, että kertaus on opintojen äiti. Itse muistan yhtenä seisokkikeväänä käyneeni viisi erilaista turvallisuuskoulutusta kolmessa eri yrityksessä ja vaikka turvallisuuden parantamiseen käytetyt rahat tai aika eivät menekään hukkaan, saattaisi tässä kuitenkin olla kehittämisen paikka.

20 Arki ja asenteet Aloitin työurani 1963 kaivostoimintaan liittyvässä konekorjaamossa. Varsinaista työsuojelukoulutusta ei ollut. Tärkeintä oli kuitenkin oppia nokkimisjärjestys. Pomoilla oli valkea kypärä ja työntekijöillä keltainen. Joskus puolen vuoden työskentelyn jälkeen tuli vastaan vihreä kypärä jota ihmettelin. Sain työtovereilta yksiselitteisen selityksen. Hän on insinööri joka ei pärjännyt niissä hommissa, joten hänestä tehtiin työturvallisuuspäällikkö. Työturvallisuustyötä arvostetaan nykyisin onneksi aivan eri tavalla mutta epäilen että samanlaisia piileviä asenteita kuitenkin tulee vieläkin vastaan. Asenteet muuttuvat työilmapiirin ja kokonaisuuksien ymmärtämisen kautta. Korttikoulutus ei siihen pelkästään riitä, vaikka sitä tukeekin

21 Turvallisuuskulttuuri Turvallisuuskulttuuria ei voi ostaa totesi Trafin johtaja Jämijärven onnettomuuden yhteydessä. Turvallisuuskulttuuri kehittyy hitaasti mutta on kuitenkin viime kädessä ratkaiseva turvallisuuskäytäntöjen kehittymiselle ja omaksumiselle Usein tuntuu, että nykyisin yritämme ostaa tuota turvallisuuskulttuuria konsulteilta tai korvata koko kulttuurin korttipakalla.

22 Arki ja asenteet Erilaiset kortit eivät itsessään luo niitä arjen käytäntöjä ja asenteita, joista työpaikan turvallisuus lopulta muodostuu Valistustyö jakaantuu kahteen osaan. a) Teollisuuslaitoksen ulkopuolelta tuleva valistustyö b) Teollisuuslaitoksen oma paikallinen valistustyö Mitä pitemmälle turvallisuustyö kehittyy ja mitä enemmän teknilliset suojalaitteet ja työtavat paranevat, sitä tärkeämmäksi ja vaativammaksi käy silloin kohdassa b) mainittu teollisuuslaitoksen oma paikallinen valistustyö. Suomen työnantajain keskusliiton julkaisuja: Teollisuuden sosiaalinen toiminta Toimittanut Keijo Keravuori Kustannus Oy Mantere 1948

23 Arki ja asenteet Riittääkö tiedon lisääminen, jos asenteet ja arvot ovat vääriä. Parhain tulos saataisiin ehkä, kun turvallisuuskorttikoulutus integroidaan osaksi henkilöstökoulutusta

24 Riskien näkeminen Riskien tunnistaminen ja riskien näkeminen ovat eri asioita ja kummatkin tärkeitä Turvallinen kokonaisuus muodostuu näiden yhteisvaikutuksesta Avainsanoja ovat turvallisuusasenteet ja turvallisuuslähtöinen ajattelutapa Turvallisuus nähdään kaiken toiminnan lähtökohtana, ei aikataulujen pitäminen. Sitä kautta opitaan riskit näkemään ja poistamaan. Se opitaan arjen käytäntöjen kautta, ei koulutuksessa ja näistä lipsuminen vesittää helposti hyvät tavoitteet.

25 Riskien näkeminen Useimmiten riskit kyllä tunnistetaan mutta poiketaan turvallisista käytännöistä nyt tämän kerran Kyseessä on selvä arvovalinta

26 Maailma ei ole vielä valmis Turvallisuustyössä pitää aina osata mennä eteenpäin. Hyvätkään ratkaisut eivät ole lopullisia. Monesti myös etenemisen tiellä on useita harhapolkuja joita kiertelemällä vasta se oikea suunta löytyy. Lapsen heittämisestä pesuveden mukana on valitettavasti meillä kaikilla kokemuksia. Turvallisuuskorttien osalta on onneksi näkyvissä aivan oikeita kehityssuuntia joiden avulla niistä saadaan rakennettu entistä parempia turvallisuuden apuvälineitä.

27 Kehityslinjauksia Työturvallisuuskortti.fi organisaation sivuilla on korostettu mm.: Koulutuksen laatutasoa ja sen valvontaa Toiminnallisten menetelmien lisäämistä (mm. ryhmätyöt) Työturvallisuuskorttikoulutuksen yhdistämistä yritysten omaan henkilöstökoulutukseen myös moduloimalla Kansainvälistä yhteistyötä Alakohtaisuuden parantamista Yhteistyötä oppilaitosten kanssa

28 Kehityslinjauksia Tekniikan kehittyminen ja teknisten laitteiden hintatason laskeminen on viime vuosina muuttanut jokaisen ihmisen arkea. Laitteet joita ennen käytettiin teollisuuslaitoksissa ovat tulleet kotikäyttöön. (erilaiset sähkötyökalut, paineilmalaitteet, painepesurit, hydrauliset laitteet). Niiden käyttö vaatisi myös turvallisuusosaamista joka kuitenkin monelta puuttuu. Tulevaisuuden turvallisuuskoulutuksen pitäisi tukea myös tätä arkipäivän osaamista ei ainoastaan työelämää

29 Turvallisuutta myös muuhun arkeen

30 Kehityslinjauksia Itse näkisinkin olennaisena osana myös yleisemmän, kaikille tarjottavan turvallisuuskoulutuksen kehittämisen. Se tarkoittaa koulutusta osana oppilaitosten ammattitutkintoa tai jopa kaikille tarjottavaa perusopetusta. Onnettomuuksien määrä armeijassa on lisääntynyt joten tarvetta yleisemmälle turvallisuuskoulutukselle on sielläkin Turvallisuuskorttikoulutuksen mukaisen koulutuksen tarve ei suinkaan ole vähenemässä. Sen arvo pitää vain saada oikealle tasolle eikä sen saa antaa hukkua korttiviidakkoon

31 Lopuksi Maamme ensimmäisessä painelaitelainsäädännössä 1800-luvun lopulla edellytettiin, että kattilan käyttäjällä on ammattitaitoa ja hän on käytökseltään vakava turvallisuustyöhön osallistuvien osalta korostettiin: Tehtävään on valittava selväjärkinen, käytännöllinen henkilö, joka omaa teknillisiä taitoja ja jonka henkilökohtaiset ominaisuudet tekevät yhteistyön hedelmälliseksi ja kitkattomaksi sekä työnjohdon että työntekijöiden kanssa. Näillä ominaisuuksilla olisi turvallisuustyössä vieläkin käyttöä mutta kun niiden osoittaminen on vaikeaa, ellei sitten:

32 joku rakenna yritysten käyttöön selväjärkisyyskorttia Piirros: Oivallus Otso 6v, Muurame

33 Kiitos A. Liuksialan piirtämä ja riimittämä Hoppu-Heikki toilaili paitsi julisteissa, myös Rosenlewyhtiön metsä- ja uittotyöläisilleen painattamassa Tapaturmatorjunta-aapisessa vuonna Aapisen on laatinut Teollisuudenharjoittajain keskinäinen tapaturmavakuutusyhtiö

Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi

Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi TA M P E R E E N T E K N I L L I N E N Y L I O P I S TO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tur vallisuustekniikan laitos. Rapor tti 95 Institute of Occupational Safety Engineering. Repor t 95 Noora Hintikka,

Lisätiedot

TR -mittauksen aloittaminen Rkl. Halonen Oy:ssä

TR -mittauksen aloittaminen Rkl. Halonen Oy:ssä TR -mittauksen aloittaminen Rkl. Halonen Oy:ssä * Marko Niskanen Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 helmikuu 2008 Sisältö 1. Tiivistelmä 1 2. Alkusanat 2 3. TR-mittari -menetelmä 4 4. TR-mittarin

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa.

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa. 0 Tutkija Liisa Yrjämä: Vapaa-ajan tapaturmat vakavampia kuin työtapaturmat s. 8. Työsuojelupäällikkö Ari Hänninen, UPM Raflatac Oy: Tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta yhtä aikaa s. 4. tapaturma Paperiteollisuuden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 20.8.2010 (julkinen versio) Reino Ratilainen 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 1/2000 TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola VTT Automaatio Riskienhallinta Helsinki 2000 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU!

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU! OTA JA TUTUSTU! T U R V A L L I S E S T I Raksalla Rakennusalan työturvallisuuslehti 2/2007 Rikosylitarkastaja Erkki Hämäläinen: Harmaa talous saatava loppumaan E 18 -moottoritietyömaa: Tapaturmat kurissa

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille:

Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille: TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille: Pienyrityksen työturvallisuuskehä ja Pk-yritysten turvallisuuden hallinta TSR Hankkeen 109298 loppuraportti ISBN 978-952-15-2612-1

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty: Automaaja materiaalitekniikan

Lisätiedot

T U R V A L L I S E S T I. Raksalla. Rakennusalan työturvallisuuslehti 1/2007

T U R V A L L I S E S T I. Raksalla. Rakennusalan työturvallisuuslehti 1/2007 OTA JA TUTUSTU! T U R V A L L I S E S T I Raksalla Rakennusalan työturvallisuuslehti 1/2007 Neste Oilin biodieseltyömaa: Turvallisuus kymmenen kertaa parempi kuin yleensä Hyvistä esimerkeistä huolimatta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja asiakkaat - Turvallisuus Kiilto Oy:n strategisena tekijänä Antti OK Nieminen FT, dos. Toimitusjohtaja Kiilto Oy Arvoisat avajaisvieraat,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA.

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA. Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA Jonna Korhonen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Aiheen valinta ja tutkimuksen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Ammattiylpeys katoavaa kansanperinnettä? Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi

Ammattiylpeys katoavaa kansanperinnettä? Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi 424 Rakentajain kalenterin päätoimittajana olen halunnut kirjoittaa yllä olevalla otsikolla, sillä huoli alamme toimintatavoista on suuri.

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa

Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa TUKES-julkaisu 1/2005 Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa Jouko Heikkilä Kati Kupila Heli Riikonen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2005 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Tekijä(t) Julkaisun

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot