TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.1.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola, Anne ei läsnä 12 käsittelyn aikana Korpinen, Tapio - poistui klo 18.40/ 17 käsittelyn aikana Kulkas, Matti - poistui klo 18.30/ 17 käsittelyn aikana Parviola, Jarno Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Simelius, Maija Lipponen, Varpu Miika Tomin varajäsen Poissa: Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ei läsnä 12 käsittelyn aikana Karvo, Marja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, ei läsnä 12 käsittelyn aikana Vuorio, Juha kirkkoherra, ei läsnä 12 käsittelyn aikana Komulainen, Markku kappalainen Rantala, Kim kirkkoherra, ei läsnä 12 ja 15 käsittelyn aikana Hallikainen, Olli kirkkoherra, ei läsnä 12 käsittelyn aikana Hakala, Kirsi varhaiskasvatustyön johtaja Soukka Kari vt. nuorisotyönjohtaja Syrjämäki, Heikki perheneuvontatyön johtaja Jylhäsalo, Virve vs. viestintäpäällikkö, ei läsnä 12 käsittelyn aikana Bragge, Birgitta talouspäällikkö Niemi, Pekka kiinteistöpäällikkö Nyrhinen, Jukka tietohallintopäällikkö Mattila, Juha konsultti, 17 Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja, ei läsnä 12 käsittelyn aikana Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö, ei läsnä 12 käsittelyn aikana Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja, ei läsnä 12 ja 15 käsittelyn aikana Sihteeri Antila, Päivi hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 2(42) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella tammikuun päivänä 2014 Riitta Alaja Jarno Parviola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 3(42) Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 4 Ilmoitusasioita 4 5 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valitseminen vuodeksi Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano 6 7 Jäsentietoraportti Oikaisuvaatimus yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen toimistotarvikkeiden hankinnasta 8 9 Korkeimman hallinto-oikeuden pyytämä lisävastine liittyen Kalevi Ereniuksen tekemään valitukseen Kirkkoherra Jari Nurmen kirje yhteiselle kirkkoneuvostolle Kurssi- ja leirikeskusten ruokapalveluiden kilpailutus Johtoryhmä ja suunnittelutoimikunta vuonna Katastrofiavun myöntäminen lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista vuonna Palvelevan Puhelimen toiminnan järjestäminen vuodesta 2015 alkaen Yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajat vuosina Yhteisten tehtävien työryhmän raportti Henkilöstösuunnittelutyöryhmän raportti Kiinteistösuunnittelutyöryhmän raportti Eron myöntäminen diakoniajohtaja Matti Helinille Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 39

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 4(42) 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Alaja ja Jarno Parviola. 3 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisella lisäyksellä, että pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn 19. Kokoukseen oli asiakohdan 17 käsittelyn ajaksi kutsuttu konsultti Juha Mattila. 4 Ilmoitusasioita 1. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Helsingin hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä tehdyt valitukset liittyen Tampereen seurakuntajakoon. 2. Kalevan seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Aira Virtala on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan pois Kalevan seurakunnan alueelta. Ryhmässä ei ole jäljellä varajäsentä. Liite 1 3. Tampereen Sähkölaitos Oy on antanut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle sitoumuksen Hervannan hakelämpökeskuksen polttoainekuljetuksien rajoittamisesta. 4. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 60-71/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 76-96/ Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 14-25/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 5/ Talouskatsaus 2013 Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 5(42) D:TAL: 2/011/ Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valitseminen vuodeksi 2014 Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (7 ) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin, joka huolehtii kokouskutsujen ja esityslistojen toimittamisesta sekä laatii kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjaan merkitään saapuvilla olevat henkilöt, tehdyt päätökset sekä suoritetut vaalit ja äänestykset. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenellä ja esittelijällä on oikeus saada eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan merkityksi. Eriävän mielipiteen esittäjän, mikäli hän haluaa saada sen pöytäkirjaan liitettäväksi, on siitä ilmoitettava asian käsittelyn yhteydessä ja annettava se kirjallisesti sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. Kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille henkilöille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa. (5 ) Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerinä on toiminut hallintosihteeri ja hänen ollessaan estynyt kansliasihteeri. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriksi valitaan vuodeksi 2014 hallintosihteeri Päivi Antila ja hänen ollessaan estynyt sihteerinä toimii vs. kansliasihteeri Outi Toivonen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 6(42) D:TAL: 416/012/ Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätökset oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä. 78 Talousarviomuutokset vuoden 2013 talousarvioon Tiedoksi ao. yksiköille, talouspalveluihin ja yhteiselle kirkkoneuvostolle. 79 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodelle 2014 Tiedoksi talouspalveluihin painatusta ja tiedottamista varten. 80 Kauppi-Niihaman ja Särkijärven maa-alueiden myynti Tiedoksi Tampereen kaupungille, kiinteistöpalveluihin ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle. 81 Maksuliikennetilin luottorajasta päättäminen Tiedoksi tarjouksen tehneille pankeille ja talouspalveluihin. 82 Eron myöntäminen yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä Marjo Puraselle Hallintosihteeri tiedottaa ao. henkilöille. 83 Kasvatustyön johtokunnan jäsenten valitseminen Hallintosihteeri tiedottaa ao. henkilöille. 84 Ristirock-rahaston perustaminen Tiedoksi yhteiseen nuorisotyöhön ja talouspalveluihin. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 7(42) D:TAL: 7/009/ Jäsentietoraportti Esittely Myös Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti koko vuoden 2013 osalta perustuu ensimmäistä kertaa kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin tietoihin. Raportti poikkeaa jonkin verran aiemmasta Tampereella käytössä olleesta kokonaisraportista. Liite 2 Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti vuodelta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 8(42) D:TAL: 265/049/ Oikaisuvaatimus yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen toimistotarvikkeiden hankinnasta Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt toimistotarvikehankinnoista vuosille Hankintapäätökseen sisältyi optiomahdollisuus vuosille Hankintapäätös lähetettiin postin välityksellä tarjoajille tiedoksi Liite 3 Tampereen Konttorikone Oy on jättänyt hankintapäätökseen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Tampereen Konttorikone Oy:n oikaisuvaatimuksessa on mm. vaadittu hankintayksikköä tarkastelemaan hankintapäätöstä ja kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. Poikkeuksellisen suuret hintaerot Tarjouspyynnössä oli mainittu, että tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön liite 1 tarjottavista tuotteista. Tarjoaja ei saanut poistaa eikä lisätä taulukkoon rivejä eikä tuotteita. Tarjotun hinnan tuli sisältää kaikki kustannukset. Hinnat tuli ilmoittaa arvonlisäverollisina hintoina. Tarjoajan tuli sitoutua siihen, että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sopimushinta ei missään tilanteessa ole korkeampi kuin mahdollisesti samanaikaisesti voimassa oleva julkinen kampanjahinta. Tarjoajien antamat hintatiedot on tarkistettu hintavertailussa ja jotkin pienet eroavaisuudet on korjattu vertailutaulukkoon. Vertailutaulukon hinnat vaihtelivat seuraavasti: Staples Finland Oy 225,84 euroa Lyreco Finland Oy 1037,04 euroa Paperipalvelu Koskimo ja Rännäli Oy 1674,99 euroa Tampereen Konttorikone Oy 3613,48 euroa Yllä olevan perusteella hintahaarukka ääripäiden välillä on 3387,64 euroa. On mahdoton todentaa, mikä olisi sellainen hintataso, joka olisi tulkittavissa alihinnaksi. Toimistotarvikkeet ovat kuitenkin pääosin ns. bulkkitavaraa. Tarjouspyynnössä tulee välttää tuotemerkkien käyttöä tai ainakin on käytettävä tuotemerkin yhteydessä mainintaa tai vastaava. Tarjoajan on tarjottava tuotetta, joka on ominaisuuksiltaan vähintään yhtä hyvä kuin tarjouspyynnössä mainittu. Mikäli näin sopimuskauden aikana ei todettaisi olevan, hankintasopimus voidaan sanoa irti. Hankintayksikkö on ennen päätöksen tekoa varmistanut Staples Finland Oy:ltä, että se on ottanut hinnoittelussaan huomioon tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikön tulee valvoa, että Staples Finland Oy pysyy antamassaan tarjouksessa.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 9(42) 2. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankinnan arvoksi optiokausi mukaan lukien (alv 0 %) eli verollisena hankinnan arvo keskimäärin e/vuosi (sis. alv 24 %). Hankintalain 17 :n mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös mahdolliset hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot. Ennakoidun arvon laskennassa on käytettävä perusteena suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Ennakoituna arvona on käytetty viimeksi kuluneen varainhoitokauden aikana tehtyjen vastaavien hankintojen toteutunutta yhteisarvoa ja otettu huomioon odotettavissa olevat hankinnan määrien muutokset seuraavan 12 kuukauden aikana. Tarjouspyynnössä on mainittu, että hankintasopimus on luonteeltaan puitesopimus, jolla tarkoitetaan sitä, että tilauksia tehdään tarvittaessa. Tarjouspyynnössä on myös mainittu, että hankinnan kokonaisarvo mukaan lukien optiokausi sitoumuksetta on noin euroa (alv 0 %). Edelleen on mainittu, että tarjouspyynnön liitteessä nro 1 esitetyt määrät ovat suuntaa-antavia vuosikulutusmääriä, eikä seurakuntayhtymä sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Tarjouspyynnön liitteeseen 1 on koottu tuotteita, joita on eniten tilattu ja käytetty. Sen lisäksi tilataan joitakin vähempivolyymisia toimistotarvikkeita. Tarjouspyyntö ei koskenut toimistokoneita ja -laitteita, tietokoneita ja niihin liittyviä tarvikkeita eikä monistus- ja tulostuspapereita. 3. Tarjottuja tuotteita ei ole vakioitu ennen hankintapäätöksen tekoa Tässä viitataan kohdassa yksi annettuun selvitykseen. Oikaisuvaatimuksessaan Tampereen Konttorikone Oy vaatii, että hankintayksikön tulee kumota päivätty hankintapäätös ja kilpailuttaa toimintatarvikehankinnat uudelleen TAI hankintayksikön tulee hylätä kaikki määräaikaan mennessä toimitetut tarjoukset ja kutsua ko. tarjoajat neuvottelumenettelyyn, jossa annettuja tarjouksia täydennetään siten, että kaikista tarjotuista tuotteista toimitetaan riittävät identifiointitiedot (tuotekoodi, nimike, tuotekuvaus, kuva) sekä tarvittavilta osin erikseen myös tuotenäytteet. Hankintayksikön tulee vertailla tuotteet tarjouspyyntöön ja hylätä tarjoukset joissa esiintyy tarjouspyynnön vastaisia tuotteita (tarjotun tuotteen laatu tai tekniset ominaisuudet poikkeavat tarjouspyynnön vaatimuksista tai esitetyistä referenssituotteesta).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Kyseessä on ns. bulkkitavara, joista on yleisesti saatavissa tuotekuvastot. Tuotekuvasto oli kaikkien muiden paitsi Tampereen Konttorikone Oy:n tarjouksen liitteenä. Seurakuntayhtymän käyttöön riittää ns. perustason tuotteet. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteisen kirkkoneuvoston tekemää päätöstä ei muuteta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Tampereen Konttorikone Oy

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) D:PUI: 314/719/ Korkeimman hallinto-oikeuden pyytämä lisävastine liittyen Kalevi Ereniuksen tekemään valitukseen Esittely Kalevi Erenius on tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle liittyen yhteisen kirkkovaltuuston tekemään päätökseen ainaishoitosopimusten päättämiseksi Tampereen. ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on antanut vastineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle aiemmin , josta Kalevi Erenius on antanut päivätyn vastaselityksen. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt edelliseen vastaselitykseen lisävastinetta päivätyllä kirjeellä. Liite 4 Lisävastine on liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että annetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukainen lisävastine Kalevi Ereniuksen vastaselitykseen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi korkein hallinto-oikeus

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) D:ME: 338/034/ Kirkkoherra Jari Nurmen kirje yhteiselle kirkkoneuvostolle Esittely Liite 5 Messukylän seurakunnan kirkkoherra Jari Nurmi on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen koskien Messukylän seurakuntaneuvoston rahastoesityksen käsittelyä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirjeessä hän arvostelee rahastoesityksen käsittelyä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirjeessä esitetyn johdosta todetaan seuraavaa. Seurakuntaneuvoston esitys rahaston perustamisesta on yhteisen kirkkovaltuuston päätettävä asia. Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto, joka tekee päätöksensä viranhaltijan, tässä asiassa hallintojohtajan esittelystä. Yhteisen kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu arvioida valtuustolle tehtävien esitysten sekä laillisuus että tarkoituksenmukaisuus ennen kuin tekee esityksensä valtuustolle. Kirje ei näin ollen anna aihetta mihinkään toimenpiteisiin. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että merkitään Jari Nurmen kirje tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Jari Nurmi

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) D:TAL: 412/049/ Kurssi- ja leirikeskusten ruokapalveluiden kilpailutus Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kurssi- ja leirikeskusyksikkö on pyytänyt tarjousta ruokapalveluista vuosille (optiovuosina ) seuraaviin kohteisiin: 1. Isosaaren leirikeskus, (Teiskon Paarlahdella) 2. Pättinniemen leirikeskus, (Aitolahdella) 3. Julkujärven retkeilykeskus, (Ylöjärvellä) Kyseessä oli EU-kilpailutus, jonka hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin virallisella ilmoituskanavalla HILMA:ssa ja seurakuntayhtymän nettisivuilla Määräaikaan mennessä saapui seuraavat kaksi tarjousta: Fazer Food Services ja Pitopalvelu Irma Mäkimaa Oy. Myöhässä ei saapunut yhtään tarjousta. Tarjousasiakirjojen perusteella molemmat ruokapalveluiden tuottajat soveltuvat toimimaan leirikeskuksissa pyydettyjen palvelujen tuottajana. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksessa toteamme molempien tarjousten olevan riittävät. Tarjousten kokonaistaloudellisuus on vertailtu hinnoittelu- ja vertailutaulukoissa. Tarjouspyynnön mukaan palvelun tuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisin tarjoaja. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa käytetään tarjouspyynnössä mainittua vertailuperustetta: laatu 40 % ja hinta 60 %. Laadun arvioinnissa molemmat ruokapalvelun tarjoajat ovat antaneet esimerkkinä viikon ruokalistan. Molempien tarjoajien ruokalista oli sellainen, joka arvioitiin käyttökelpoiseksi. Samaten molemmilla palveluntuottajilla on kokemusta ja näyttöä laittaa ruokaa poikkeavissa leiriolosuhteissa. Laatupisteiden osalta molemmat palveluntarjoajat saavat saman pistemäärän. Saamiemme asiakirjojen sekä hintatietojen perusteella päädyimme esittämään kokonaistaloudellisempana leirikeskustemme ruokapalvelutuottajaksi Pitopalvelu Irma Mäkimaa Oy. Liite 6 Liitteenä tarjousten vertailutaulukot.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Valitun palveluntarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, palvelut (JYSE 2009, palvelut). Tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että valitaan kurssi- ja leirikeskusten ruokapalvelutuottajaksi Pitopalvelu Irma Mäkimaa Oy 2. että sopimuskausi on vuodet ja optiona on vuodet Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi 1. ponnen osalta hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). 2. ponnen osalta päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). valittu tarjoaja, toinen tarjouksen jättänyt, leiri- ja kurssikeskusyksikkö, talouspalvelut

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) D:TAL: 386/011/ Johtoryhmä ja suunnittelutoimikunta vuonna 2014 Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön, jonka tuomiokapituli on vahvistanut Tämä ohjesääntö luo säädöstasolla puitteet johtoryhmän ja suunnittelutoimikunnan työskentelylle. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto asettaa seurakuntayhtymän johtavista viranhaltijoista johtoryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä seurakuntayhtymän toimintaan, hallintoon ja talouteen kuuluvia yhteisiä asioita sekä kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta seurakuntayhtymän sisällä ja muiden yhteisöjen kanssa. Johtoryhmä asetetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi ja siihen henkilöstö nimeää yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan strategista suunnittelua ja toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyä sekä muita merkittäviä asioita varten voi yhteinen kirkkoneuvosto asettaa suunnittelutoimikunnan. Siihen kuuluu johtoryhmän lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston nimeämiä luottamushenkilöitä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti viimeksi asiaa käsitellessään kokouksessaan asettaa johtoryhmän ohjesäännöstä poiketen vain vuodeksi Tätä perusteltiin seurakuntarakenteen muutoksen mahdollisella voimaan tulolla vuoden 2013 aikana. Silloin päätettiin johtoryhmän kokoonpano vuodeksi 2013 seuraavaksi: puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen, varapuheenjohtajana hallintojohtaja Matti Ilveskoski, kirkkoherrat Olli Hallikainen, Veli-Pekka Järvinen ja Juha Vuorio, kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtaja Antero Eskolin, yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala, viestintäpäällikkö Marja Rautanen ja henkilöstöpäällikkö Eija Mukari sekä henkilöstön edustajana järjestelmäasiantuntija Rami Aalto ja hänelle varaedustajana diakoni Jyrki Pikkarainen henkilöstön tekemän valinnan mukaisesti. Suunnittelutoimikuntaan ovat vuoden 2013 ajan kuuluneet johtoryhmän lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Mäki ja varapuheenjohtaja, Marja Karvo, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karhola ja valtuustoryhmien edustajina Matti Kulkas, Anni Pälä ja Heikki Päätalo. Johtoryhmä ja suunnittelutoimikunta eivät siis ole hallinnollisia päätöksiä tekeviä elimiä. Hallinnollisesta päätöksenteosta vastaavat yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, johtokunnat sekä

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) paikallisseurakuntien osalta luonnollisesti seurakuntaneuvostot. Osa näille elimille kuuluvasta hallinnollisesta päätösvallasta on delegoitu yksittäisille viranhaltijoille, niin kuin siitä erikseen on päätetty. Koska yhteinen kirkkoneuvosto asetti johtoryhmän ja suunnittelutoimikunnan vain vuodeksi 2013 on tarpeen päättää niiden asettamisesta ja kokoonpanosta vuodelle 2014 yhteisen kirkkoneuvoston toimikauden loppuajaksi. Johtoryhmän tehtävät Seurakuntayhtymän johtoryhmä ei ole hallinnollisia päätöksiä tekevä elin, vaan toimii ylimmän johdon yhteistyöelimenä johtamisessa ja suunnittelussa. Tämä rooli korostuu nyt edessä olevassa muutosprosessissa, kun seurakuntarakenneratkaisu on nyt pantavissa täytäntöön. Edelleen johtoryhmää tarvitaan myös yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelussa esittelijöiden tukena asioiden linjauksissa sekä muissa operatiivisen johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteinen kirkkoneuvosto voi tarvittaessa edelleen delegoida sille joitakin käytännön johtamiseen liittyviä asioita myös päätettäväksi. Johtoryhmä käsittelee muiden asioiden ohella kokouksessaan yhteisen kirkkoneuvoston esittelijöiden valmistelun pohjalta alustavan esityslistan seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Esittelyteksteistä vastaavat esittelijät. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla tai tarvittaessa hänen estyneenä ollessaan hänen nimeämällään toisella yhteisen kirkkoneuvoston jäsenellä on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa käsiteltäessä yhteisen kirkkoneuvoston asioita. Muiden käsiteltävien operatiivisten asioiden valmistelusta vastaavat pääsääntöisesti yhteisen kirkkoneuvoston esittelijät sekä erikseen sovittaessa muut johtavat viranhaltijat. Johtoryhmän asialista, mahdollisesti asioiden kirjalliset valmistelut sekä yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden alustavat esittelyt lähetetään etukäteen tiedoksi johtaville viranhaltijoille sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle. Käsiteltäväksi voidaan ottaa myös sellainen asia, jota ei ole mainittu etukäteen jaetulla asialistalla. Johtoryhmälle nimetään varsinaisen kokoonpanon lisäksi sihteeri. Johtoryhmän muistiot ovat nähtävillä seurakuntayhtymän intranetissä, Arkissa ja ne saatetaan ilmoitusasiana yhteisen kirkkoneuvoston tietoon.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Johtoryhmä vastaa tarvittaessa myös yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :ssä mainitun johtavien viranhaltijoiden kokouksen, päällikköpalaverin valmistelusta hallintojohtajan ohella. Suunnittelutoimikunnan tehtävät Yhteisen kirkkoneuvoston johtosäännössä strategisen suunnittelun ja toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi mainittuja merkittäviä asioita suunnittelutoimikunnalle ovat mm. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu, suunnitteluohjeiden antaminen yksiköille, kolmannesvuosiraporttien (talousraportti, jäsentietoraportti sekä mahdollisesti toimintaraportit) käsittely 30.4., ja tilanteiden mukaisesti, seurakuntayhtymän yhteiset projektit sekä erikseen ratkaistavat muut merkittävät asiat. Nyt meneillään olevassa muutosprosessissa suunnittelutoimikunnalla on keskeinen rooli. Tarkoitus on, että edellä esitettyihin tehtäviinsä liittyen se toimisi muutosprosessin ohjausryhmänä vielä myös vuoden 2014 ajan. Suunnittelutoimikunta käsittelee toteutettavaan muutokseen liittyvät asiat ja päätökset ennen niiden käsittelyä yhteisessä kirkkoneuvostossa ja mahdollisesti myös sen jälkeen yhteisessä kirkkovaltuustossa. Näin saadaan luottamushenkilöiden panos ja vaikutusmahdollisuus mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Vuoden 2014 ajan suunnittelutoimikunta toimisi vielä myös kärkihankeprojektien ohjausryhmänä, jolloin koko kehittämisen ja muutoksen ohjaus toteutuisi yhteisesti. Käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat pääsääntöisesti yhteisen kirkkoneuvoston esittelijät ja kärkihankekoordinaattori sekä erikseen sovittaessa muut johtavat viranhaltijat. Suunnittelutoimikunnan asialista sekä mahdollisesti asioiden kirjalliset valmistelut lähetetään etukäteen tiedoksi johtavien viranhaltijoiden kokouksen osallistujille. Käsiteltäväksi voidaan ottaa myös sellainen asia, jota ei ole mainittu etukäteen jaetulla asialistalla. Suunnittelutoimikunta päättää työskentelystään toimintakausittain ja saattaa kokousaikansa yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntien ja työmuotojen tietoon heti niistä päätettyään. Suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Johtoryhmä nimeää suunnittelutoimikuntaan varsinaisen kokoonpanon lisäksi sihteerin. Suunnittelutoimikunnan muistiot ovat nähtävillä

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) seurakuntayhtymän intranetissä, Arkissa ja ne saatetaan ilmoitusasiana yhteisen kirkkoneuvoston tietoon. Johtoryhmän ja suunnittelutoimikunnan kokoonpanot Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole johtoryhmän kokoonpanoa määrätty, vaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää johtoryhmän kokoonpanosta. Koska päätös seurakuntarakenteen muutoksesta on nyt olemassa, muuttuu johtoryhmän ja suunnittelutoimikunnan kokoonpano kirkkoherrojen edustuksen osalta. Yhteistyön edistämiseksi seurakuntayhtymässä on tarpeen nimetä ainakin vuoden 2014 ajaksi suunnittelutoimikuntaan myös kaikkien viiden seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajat. Johtoryhmän ja suunnittelutoimikunnan kokoonpanot voivat muilta osin olla aikaisemman mukaiset vuoden 2014 ajan. Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra osallistuu tarvittaessa johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmän kokoonpano olisi vuoden 2014 ajan seuraava: puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen, varapuheenjohtajana hallintojohtaja Matti Ilveskoski, kirkkoherrat tuomiorovasti Olli Hallikainen, Veli-Pekka Järvinen ja Juha Vuorio, yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala, vs. viestintäpäällikkö Virve Jylhäsalo ja henkilöstöpäällikkö Eija Mukari ja tarvittaessa kirkkoherra Kim Rantala sekä henkilöstön edustajana yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajien tekemän valinnan mukaan henkilö ja hänen varaedustajansa. Yhteisen kirkkoneuvoston esityslistaa käsiteltäessä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla tai tarvittaessa hänen nimeämällään yhteisen kirkkoneuvoston jäsenellä on puhe- ja läsnäolooikeus johtoryhmän kokouksissa. Sihteerinä toimisi edelleen hallintosihteeri Päivi Antila. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole myöskään suunnittelutoimikunnan kokoonpanoa määrätty, vaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokoonpanon. Aikaisemman käytännön mukaisesti suunnittelutoimikuntaan kuuluisivat siis johtoryhmän lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja muita luottamushenkilöitä siten, että eri valtuustoryhmät ovat edustettuina. Valtuustoryhmien edustajille olisi käytännön syistä hyvä nimetä myös varahenkilöt. Lisäksi suunnittelutoimikuntaan kuuluisivat seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat.

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Ehdotus Puheenjohtaja ehdottaa, että 1. asetetaan johtoryhmä yhteisen kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodeksi päätetään johtoryhmän tehtävästä ja työskentelystä esittelyssä esitetyn mukaisesti 3. nimetään johtoryhmään puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen, varapuheenjohtajana hallintojohtaja Matti Ilveskoski, kirkkoherrat tuomiorovasti Olli Hallikainen, Veli-Pekka Järvinen ja Juha Vuorio, yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala, vs. viestintäpäällikkö Virve Jylhäsalo ja henkilöstöpäällikkö Eija Mukari ja tarvittaessa kokouksiin osallistuva kirkkoherra Kim Rantala sekä henkilöstön edustajana yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajien tekemän valinnan mukaan henkilö ja hänen varaedustajansa 4. asetetaan suunnittelutoimikunta yhteisen kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodeksi nimetään suunnittelutoimikuntaan johtoryhmän lisäksi luottamushenkilöjäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Mäki, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Karvo sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karhola ja luottamushenkilöedustajiksi yhteisen kirkkovaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka voivat estyneenä ollessaan kutsua tilalleen varahenkilön valtuustoryhmästään sekä seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi ensin yleiskeskustelun johtoryhmän tehtävistä ja sitten suunnittelutoimikunnan tehtävistä. Siirryttäessä käsittelemään johtoryhmän kokoonpanoa merkittiin, että hallintojohtaja Matti Ilveskoski, yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, tuomiorovasti Olli Hallikainen, kirkkoherrat Kim Rantala ja Juha Vuorio, vs. viestintäpäällikkö Virve Jylhäsalo, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Mäki, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Karvo ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karhola eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Sitten käsiteltiin ponnet erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 1. ja 2. ponnet.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Käsiteltäessä 3. pontta Riitta Alaja ehdotti, että johtoryhmään nimettäisiin ehdotuksessa mainittujen lisäksi talouspäällikkö Birgitta Bragge. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen hyväksyttiin 4. ponsi. Ponsien käsittelyn aikana puheenjohtaja tarkensi päätösehdotusta lisäämällä 5. ponneksi päätetään suunnittelutoimikunnan tehtävästä ja työskentelystä esittelyssä esitetyn mukaisesti, jolloin entisen ehdotuksen 5. ponnen numeroksi tulisi 6. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi lisäponnen (5.) yksimielisesti. Edelleen hyväksyttiin 6. ponsi. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. asetetaan johtoryhmä yhteisen kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodeksi päätetään johtoryhmän tehtävästä ja työskentelystä esittelyssä esitetyn mukaisesti 3. nimetään johtoryhmään puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen, varapuheenjohtajana hallintojohtaja Matti Ilveskoski, kirkkoherrat tuomiorovasti Olli Hallikainen, Veli-Pekka Järvinen ja Juha Vuorio, yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala, vs. viestintäpäällikkö Virve Jylhäsalo, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, talouspäällikkö Birgitta Bragge ja tarvittaessa kokouksiin osallistuva kirkkoherra Kim Rantala sekä henkilöstön edustajana yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajien tekemän valinnan mukaan henkilö ja hänen varaedustajansa 4. asetetaan suunnittelutoimikunta yhteisen kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodeksi päätetään suunnittelutoimikunnan tehtävästä ja työskentelystä esittelyssä esitetyn mukaisesti 6. nimetään suunnittelutoimikuntaan johtoryhmän lisäksi luottamushenkilöjäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Mäki, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Karvo sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karhola ja luottamushenkilöedustajiksi yhteisen kirkkovaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka voivat estyneenä ollessaan kutsua tilalleen varahenkilön valtuustoryhmästään sekä seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat.

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). johtoryhmään ja suunnittelutoimikuntaan nimetyt jäsenet D:TAL: 9/045/ Katastrofiavun myöntäminen lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista vuonna 2014 Esittely Vuoden 2014 talousarviossa on varattu lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan yhteensä Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti seurakunnat päättävät yhteensä 80 % ( ) osuudesta ja yhteinen kirkkoneuvosto 20 % ( ) osuudesta tästä summasta. Yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi osoitettu osuus kohdennetaan vuoden 2014 kuluessa ilmeneviin erityisesti nopeaa reagointia edellyttäviin ulkomaisiin kohteisiin tai muihin erityiskohteisiin. Näiden perusteiden lisäksi kirkkoneuvosto voi erillispäätöksiä tehdessään käyttää myös muita perusteita nojautuen yksilöityihin arviointikriteereihin, jotka ovat: - Kirkon lähetysstrategia esityksen keskeiset linjaukset - Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tuorein käytettävissä oleva kannatustilasto - Yhteenveto oman seurakunnan ja Tampereen seurakuntien voimassa olevista nimikkosopimuksista - Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun teologiset linjaukset ja seurakuntapalvelu sekä toiminnan pitkäjänteisyys ja ulkomaisen työn osuus siinä - Seurakuntien mahdollisuudet vaikuttaa kunkin lähetysjärjestön ja Kirkon Ulkomaanavun päätöksentekoon - Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiskannatus seurakunnassa ja Tampereella - Yhteenveto lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakamisesta Tampereen seurakunnissa vuosina Kansainvälisiin kohteisiin kohdennettava katastrofiapu on vuositasolla ollut viime vuosina enimmillään Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli katastrofiavustuksen myöntämistä taifuunin uhrien auttamiseksi Filippiineillä. Asian käsittelyn yhteydessä nousi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten taholta esiin ajatus siitä, että merkittävien

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) äkillisten katastrofien varalta saattaisi olla perusteltua erikseen päätettyjen kriteerien pohjalta valtuuttaa päätöksenteko tehtäväksi muualla kuin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tämä mahdollistaisi erityistilanteissa nopean reagoinnin ja erityisesti siitä viestimisen. Esitys toimintatavaksi nopeaa reagointia edellyttävissä erityisissä katastrofitilanteissa: - Yhteisen kirkkoneuvoston esittelijänä yhteisen seurakuntatyön johtaja valmistelee konkreettisen päätösesityksen perusteluineen. Keskusteltuaan asiasta johtoryhmän kanssa hän tekee asiasta viranhaltijapäätöksen, minkä jälkeen päätös voidaan julkistaa. Päätös tuodaan ilmoitusasiana tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle sen seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. - Edellä kuvatulla tavalla tehtävä päätös voi kerrallaan olla suuruudeltaan enintään Näin tehtävien päätösten kokonaissumma vuodessa voi olla enintään Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä yksilöidyt toimintatavat myönnettäessä katastrofiavustuksia lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista vuonna Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). talouspalvelut

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) D:PER: 332/041/ Palvelevan Puhelimen toiminnan järjestäminen vuodesta 2015 alkaen Esittely Perheneuvontatyön johtokunta on kokouksessaan käsittelyt otsikkoasiaa seuraavasti: Palveleva puhelin on evankelis-luterilaisten seurakuntien ylläpitämä valtakunnallinen auttava puhelin. Sen rinnalla toimii verkkoauttamispalvelu Palveleva netti. Molemmat tarjoavat keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti. Palvelut ovat valtakunnallisia ja niistä vastaa yhteistoiminnassa noin 30 seurakuntien ylläpitämää Palvelevan puhelimen paikallista toimipistettä. Molemmat palvelut toimivat sekä suomen että ruotsin kielellä. Palvelevan puhelimen työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä, joka perustuu Kirkkolakiin. Sen neljännen luvun 1. pykälän mukaan seurakunta huolehtii muun muassa sielunhoidosta ja diakoniasta. Palvelevan puhelimen ja netin toimintaa koordinoi Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon yksikkö. Palvelevalle puhelimen ja Palvelevan netin toiminnalle on laadittu laatukriteerit. Ne kuuluvat puhelinauttajien kansainväliseen IFOTESliittoon (International Federation of Telephone Emergency Services), jonka jäsenmaat ovat sitoutuneet mm. nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Palveleva puhelin ja Palveleva netti ovat sitoutuneet noudattamaan myös Suomessa laadittuja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisiä periaatteita. Palveleva puhelin on hyväksytty myös puhelinauttajien eettisten periaatteiden piiriin. Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta (PuhEet) huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelinten ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu mahdollisimman laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää. Luottamuksellisuus ja nimettömyys otetaan huomioon myös Palvelevan puhelimen teknisissä järjestelyissä. Palvelevassa puhelimessa käytetään vain sellaisia puhelinlaitteita, joissa ei voi tunnistaa soittajan puhelinnumeroa. Palvelevan puhelimen ja Palvelevan netin päivystäjälle voi kuka tahansa kertoa mieltä painavia asioita ja purkaa taakkaansa. Palveluja ei ole tarkoitettu millekään tietylle ikäryhmälle tai muulla tavalla rajatulle asiakasjoukolle. Palvelevan puhelimen päivystäjä ei ole ammattiauttaja, vaan koulutettu vapaaehtoinen, joka auttaa soittajaa kuuntelemalla ja keskustelemalla. Päivystäjät ovat tehtävään huolellisesti valittuja ja koulutettuja vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä. Palvelevan puhelimen päivystäjät ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen.

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Liitteet 7-8 Liite 9 Toiminnan laajuutta ja sisältöä Tampereella kuvaavat Palvelevan puhelimen ja Palvelevan netin vuosikertomus 2012 (liite) sekä puheluiden profiiliraportti (liite). Palvelevan puhelimen ja netin toiminta on järjestetty Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n välisellä ostopalvelusopimuksella 1994 alkaen. Uusin sopimus (liite) tehtiin kilpailutuksen jälkeen vuosiksi ja siihen liittyvä optio vuodesta 2014 päätettiin käyttää perheneuvonnan johtokunnan ja YKN:n tekemillä päätöksillä. Toiminnan järjestäminen vuodesta 2015 eteenpäin päätettiin ratkaista optiovuoden aikana sen jälkeen kun on selvitetty toisiko toiminnan siirtäminen seurakuntayhtymän omaksi toiminnaksi taloudellisia säästöjä kilpailutukseen ja ostopalvelusopimukseen verrattuna. Aiempi sopimus oli 5 vuoden mittainen. Tarkasteltaessa toiminnan järjestämistä edelleen ostopalveluna tai ostopalvelusta luopumista ja toiminnan järjestämistä seurakunnan omana toimintana on otettava huomioon talouden lisäksi toiminnan laatu, sen järjestäminen suhteessa seurakunnan muuhun toimintaan sekä mahdollisen siirron vaikutukset. Nykyinen korvaus toiminnan järjestävälle Naapuri ry:lle on euroa. Jos toiminnan järjestämisestä tehdään uusi tarjouskilpailu, summa oletettavasti nousee nykyisestä. 5 %:n korotuksella korvaus olisi euroa ja 10 %:n korotuksella euroa. Tästä summasta sopimusseurakunnat maksavat noin puolet ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä noin puolet. Aiemmin Tampereen seurakuntayhtymä maksoi noin ¾ kustannuksista. Perusteena kustannusjaon muutokselle oli se, että se vastaa paremmin yhteydenottojen jakautumista eri seurakuntien alueella asuvien välillä. Vanhassa jakotavassa ollut peruste Tampereen suuremmalle maksuosuudelle oli ollut myös se, että seurakuntayhtymä oli saanut erityistä hyötyä palkkalistoillaan olevan toiminnanjohtajan työpanoksesta. Jos toiminta siirtyisi seurakuntayhtymän omaksi toiminnaksi, on vuodelle 2014 varattava sekä työaikaa että käyttövaroja. Perustamiskustannukset, jotka sisältävät mm. kalusteiden ja tarvikkeiden perushankinnat, olisivat n Lisäksi tarvittaisiin noin puolet yhden työntekijän työajasta syksyn aikana valmistelemaan toiminnan siirtoa ja käynnistämistä. Tekniikan ja käytäntöjen valmistelu vaatii aikaa ja päivystäjien saaminen joko nykyisistä tai uusista vapaaehtoisista vaatii työskentelyä sekä koulutusta syksyllä Henkilöstökuluihin vaikuttaa toiminnanjohtajan työaika. Kokoaikaisessa virassa henkilöstömenot sivukuluineen olisivat noin , osaaikaisessa virassa (50 %:n työajalla) n Toiminta ei tarvitse

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) kokoaikaista viranhaltijaa. 50 %:n virassa on ongelmana se, että työaika ei jakaudu tasaisesti vuoden mittaan vaan kausittaiset vaihtelut työajassa ovat suuria. Työ on myös iltapainotteista. Nykyisessä taloustilanteessa seurakuntayhtymän ei ole mielekästä palkata uutta viranhaltijaa vaan Palvelevan puhelimen toiminnanjohtajan tehtävät olisi parempi liittää osaksi jotakin muuta virkaa. Viranhaltijan tulisi olla pappi tai diakoni. Työnohjaajakoulutus olisi hyvä lisä tehtävän hoitoon. Palvelevan puhelimen toiminta voidaan sijoittaa luontevimmin perheneuvonnan, diakonian, yhteiskunnallisen työn, vapaaehtoistoiminnan tai sairaalasielunhoidon yhteyteen osaksi osallisuuden prosessia. Hallinnollisesti sijoituspaikaksi sopivat kaikki edellä mainitut. Jos toiminta siirtyy seurakuntayhtymän itse toteuttamaksi toiminnaksi, on suoritettava hakuprosessi yhtymän työntekijöiden keskuudessa kuunnellen esimiehiä mahdollisista työnkuvamuutoksista ja päättää toiminnan hallinnollisesta sijoituspaikasta sen jälkeen. Tässä tapauksessa palkkakulut eivät tule nykyisten yhtymän palkkakulujen lisäksi, koska viranhaltijoiden määrä ei nousisi nykyisestä. Sen sijaan jotakin muuta tehtävään siirrettävän viranhaltijan töitä on lopetettava tai siirrettävä muiden hoidettavaksi. Toimintatiloiksi, joissa sijaitsee sekä toiminnanjohtajan työtilat, palvelevan puhelimen päivystystilat sekä palvelevan netin päivystäjien työtila, tarvittaisiin noin 60 neliön toimistotila, jossa olisi 2-3 työpistettä sekä taukohuone. Tilojen tulee olla sellaiset, että niiden avaimet voidaan antaa päivystäjille ja jossa voidaan työskennellä myös ilta- ja yöaikaan. Tässä järjestelyssä työtilat olisivat käytössä sekä päivällä että illalla ja viikonloppuisin. Toimintojen sijoittaminen kokonaan nykyisiin toimitiloihin ei ole mahdollista. Kustannukset toimitiloista olisivat 8400 /v. Toimintamäärärahoiksi tarvittaisiin palveluiden ostoihin noin euroa. Tässä summassa suurin kuluerä on vapaaehtoisten päivystäjien lähettäminen Palvelevan puhelimen valtakunnalliseen kokoontumiseen kerran vuodessa sekä muu kouluttaminen. Päivystäjien tukea ja koulutusta ei voida heikentää nykyisestä tasosta toiminnan laadun takaamiseksi ja motivaation ylläpitämiseksi. Sisäisten palvelujen ostoon olisi talousarvioon varattava noin euroa ja muihin ostoihin 8500 euroa. Kokonaisuutena palkkamenoja huomioimatta toiminnan vuosittaiset menot olisivat noin Kokonaiskulut koko toiminnasta huomioiden toiminnanjohtajan 50 %:n palkkakulut olisivat noin euroa vuodessa. Tämä summa on 20.3 % korkeampi kuin nykyisen sopimuksen hinta.

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Toiminnan laadulliset kriteerit ovat vaikeammin määriteltäviä. Toiminnan on kaikissa oloissa täytettävä alussa mainitut laatukriteerit. Niiden lisäksi mahdollinen kielteinen palaute, päivystäjien määrän väheneminen tai päivystysvuorojen väliin jääminen voisivat olla merkkejä toiminnan paikallisista ongelmista. Mitään tällaisia viestejä ei ole tullut tietoon. Ostopalvelusopimuksena toteutettu toiminta on ollut laadultaan korkeatasoista. Jos toiminta vuoden 2015 alusta siirtyisi nykyisen sopimuksen umpeutuessa yhtymän omaksi toiminnaksi, on siirron valmistelu aloitettava hyvissä ajoin syksyllä Jos palvelu toteutetaan edelleen ostopalveluna, on keväällä 2014 toteutettava kilpailutus. Tässä tapauksessa toiminta on luontevaa pitää perheneuvonnan yhteydessä, jolloin perheneuvontatyön johtaja vastaa yhteydenpidosta palvelun tuottajaan sekä toiminnan valvonnasta seurakuntayhtymän puolesta. Käytännön toiminnassa yhteistyö seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminnan kanssa jatkuu nykyisellä tavalla kaikissa vaihtoehdoissa. Sopimuksen kesto olisi oltava nykyistä pidempi. Aiemmin käytetty 5 vuoden sopimusaika on ollut sopiva. Ehdotus Perheneuvontatyön johtaja ehdottaa, että johtokunta esittää Yhteiselle kirkkoneuvostolle Palvelevan puhelimen ja netin toiminnan järjestämisen tapaa vuodesta 2015 alkaen. Päätös Perheneuvontatyön johtokunta esittää Yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Palvelevan puhelimen ja netin toiminta siirrettäisiin vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymän itse järjestämäksi toiminnaksi. Johtokunta edellyttää, että toiminnan laatu ei saa kärsiä eikä päivystäjien saama tuki saa huonontua nykyisestä. Seurakuntayhtymän on osoitettava päivystäjille ympäristöltään turvallinen päivystystila keskustasta. Toiminnanjohtajan tehtävään on löydettävä viranhaltija seurakuntayhtymän sisäisellä haulla ja hänellä tulee olla vähintään 50 %:n työaika käytettävissä tähän tehtävään. Hänen olisi oltava diakoni tai teologi tai muun vastaavan koulutuksen omaava ja joko työnohjaaja tai sielunhoidon erikoiskoulutuksen käynyt tai tällaiseen koulutukseen hakeutuva. Perheneuvontatyön johtokunta on kokouksessaan tarkastellut otsikkoasiaa perusteellisesti eri kannoilta päätyen ehdottamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Palvelevan puhelimen ja netin toiminta siirrettäisiin vuoden 2015 alusta seurakuntayhtymän itse järjestämäksi

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) toiminnaksi. Päätöksessään johtokunta nostaa esille erityisesti toiminnan laatuun, toimitiloihin, toiminnanjohtajan rekrytointiin sekä kustannuksiin liittyvät kysymykset. Lisäksi johtokunta toteaa, että toiminnan siirtäminen seurakuntien omaksi toiminnaksi merkitsee siirtymään liittyvien toimenpiteiden toteuttamista monilta osin jo vuoden 2014 aikana. Tästä johtuen myös päätös on tehtävä hyvissä ajoin. Palvelevan puhelimen ja netin toiminta on jo vuodesta 1994 lähtien toteutettu Tampereella ostopalvelusopimuksen pohjalta. Vastaavaa järjestelyä ei ole ollut muualla Suomessa. Kokemukset ostopalvelujärjestelystä ovat olleet myönteisiä. Palveluntuottajana on koko tämän ajan ollut Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Toiminnan tulevassa järjestämisessä keskeisiä tekijöitä ovat laatu ja kustannukset. Toiminnan laatuun vaikuttavia merkittäviä tekijöitä ovat toiminnanjohtajan ammattitaitoinen työresurssi, kehittyvän vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä päivystäjien kouluttaminen ja motivointi. Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan konseptia on mahdollista myös jatkossa hyödyntää Palvelevan Puhelimen toiminnassa. Päivystäjänä toimiminen tukee myös seurakuntien työntekijöitä sielunhoidollisen ammatillisten taitojen kehittämisessä. Työntekijöiden päivystäjinä toimiminen on erikseen ratkaistava työnjohdollinen kysymys. Tällä hetkellä seurakuntien työntekijät eivät toimi päivystäjinä yksittäisiä poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Palvelevan Puhelimen toiminta on kaikissa tapauksissa keskeisiltä osin vapaaehtoistyötä ja sellaisena se tulee myös säilyttää. Mikäli Palvelevan Puhelimen toiminta päätetään siirtää Tampereen seurakuntien omaksi toiminnaksi, siitä aiheutuu kustannuksia seuraavasti: Toiminnanjohtajan palkkauskustannukset Toiminnanjohtajan tehtävät liitettäisiin osaksi jotakin muuta virkaa. Järjestely tulee toteuttaa niin, että se kokonaisuutena pienentää Tampereen seurakuntien henkilöstömenoja. Toiminnanjohtajan tehtävä täytetään sisäisellä rekrytoinnilla. Palvelevan Puhelimen toiminnanjohtajan tehtävät edellyttävät puolen henkilötyövuoden resurssia. Toiminnanjohtajan on oltava teologi, diakoni tai muun vastaavan koulutuksen omaava. Lisäksi hänen on oltava joko työnohjaaja tai sielunhoidon erikoiskoulutuksen käynyt tai tällaiseen koulutukseen hakeutuva. Palkkakustannukset ovat vuositasolla oheiskuluineen Toimitilakustannukset Toimitilajärjestelyt päivystystilojen osalta voidaan toteuttaa tilojen ajallisesti porrastettuna yhteiskäyttönä. Päivystystoiminta voidaan hoitaa perheneuvontatyön tiloissa, koska päivystykset sijoittuvat ilta-aikoihin.

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (42) Päivystystilojen osalta ei siis aiheudu lisäkustannuksia. Sisäisten vuokrien kustannukset jaetaan perheneuvonnan ja Palvelevan Puhelimen kesken tilojen käytön mukaisessa suhteessa. Kokonaisuutena kustannukset eivät kasva nykytilanteeseen verrattuna. Toiminnanjohtaja työhuoneesta aiheutuu vuositasolla 1440 kustannukset, joista 50 % eli 720 kohdentuu Palvelevan Puhelimen toimintaan. Päivystäjien koulutuksiin ja muihin kokoontumisiin voidaan käyttää seurakuntien talon tai muiden seurakuntien kiinteistöjen kuten kurssi- ja leirikeskusten kokoustiloja. Muut toiminnasta säännöllisesti aiheutuvat vuosikustannukset Muut toiminnasta aiheutuvat säännölliset vuosikustannukset ovat Merkittävimmät kustannuserät tässä kokonaisuudessa ovat vapaaehtoisten koulutuksesta aiheutuvat kulut sekä erilaiset päivystämisen välittömät kustannukset. Toiminnan siirtymävaiheen kustannukset vuonna 2014 Mikäli Palvelevan Puhelimen toiminta päätetään ottaa seurakuntien omaksi toiminnaksi, aiheutuu siitä vuonna 2014 arvioituja kertaluonteisia kustannuksia yhteensä Näistä merkittävin kuluerä on toiminnanjohtajan (50 % koko työajasta) palkkaaminen valmistelemaan siirtoa alkaen. Tampereen seurakuntayhtymä vastaa nykyisellään noin puolesta toiminnasta aiheutuvista kokonaiskustannuksista. Tampereen seurakuntien toimintakokonaisuudessa Palvelevan Puhelimen ja netin toiminta sijoittuisi luontevasti osallisuuden prosessin sisällöllisen kehittämiskokonaisuuteen. Hallinnollisesti Palvelevan Puhelimen toiminta on perusteltua sijoittaa perheneuvontatyön yksikköön ja kyseisestä toiminnasta vastaavan hallintoelimen alaisuuteen. Edelläoleva yhteenveto kustannuksista on laadittu niin, että kulut eivät ainakaan ylity. Yhteenveto osoittaa, että toiminnasta vuositasolla pysyvästi aiheutuvat kulut ovat yhteensä vuonna 2015 enimmillään noin , mikäli toiminta toteutetaan seurakuntien omana toimintana. Tämän lisäksi tulevat edellä mainitut muutoksesta aiheutuvat kertakulut vuonna 2014 suuruudeltaan noin Perheneuvontatyön johtokunta arvioi asian käsittelyn yhteydessä, että palvelun hankkiminen ulkopuoliselta palveluntuottajalta aiheuttaisi vuositasolla noin kustannukset. Palvelevan Puhelimen toiminnasta kertyy vuodessa muilta seurakunnilta perittäviä tuloja noin Tulojen määrä ei riipu palvelun tuottamisen tavasta.

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Aika Paikka Torstai 9.6.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.5.2013 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 03.09.2008 Haapajärvi

Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä. 03.09.2008 Haapajärvi HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/08 Kirkkoneuvosto Sivu 72-77 KOKOUSAIKA Tiistai 02.09.2008 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Honkaniemi Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 17/2009 Kirkkoneuvosto 22.12.2009 185 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 17/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 17/2009 Kirkkoneuvosto 22.12.2009 185 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 17/2009 Kirkkoneuvosto 22.12.2009 185 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 17/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 22. päivänä joulukuuta 2009 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.11.2014 Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.1.2015 1 1. LUKU Kokoonpano

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUSAIKA: 17.12.2013 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 21.10 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntatalo Ahola Inkeri

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 Aika Maanantaina 23.3.2015 klo 16.30-18.16 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero, poissa Marja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot