VUOSIKERTOMUS U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa!"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa!

2 Valokuvat: UFF rf Taitto: UFF rf Paino: Hämeen Kirjapaino Oy 2

3 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Suomen UFF -yhdistys... 5 Humana People to People... 5 Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyöhankkeiden arvioinnit... 7 Taloudellinen tuki Opettajaopistot Opettajakorkeakoulu Ammatillinen koulutus Peruskoulutus Lastenapu ja yhteisökehitys...13 Biokaasun pientuotantoyksiköt Farmers Clubs Toiminta ja varainhankinta Suomessa...16 Ympäristöpalvelu Lajittelu...18 UFF-myymälät UFF:n toiminnan tuotot ja kulut Rahalahjoitukset Tiedotus ja globaalikasvatus Humana-päivä Yhteystiedot Lahjoitustili: Nordea Lupa: POHA 2020/2010/3741 3

4 Alkusanat Ruokaturvaa ja ympäristöpalvelua YK:n vuosituhattavoitteet etenivät Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaissa kohtalaisesti. Suomalaisten lahjoittajien panos oli mukana vähentämässä äärimmäistä köyhyyttä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Intiassa UFF:n ja sen paikallisten kumppaneiden toteuttamissa kehitysyhteistyökohteissa. Apu on edistänyt laadukkaan perusopetuksen saatavuutta, opetusohjelmien ja materiaalien laadullista kehittämistä ja käyttöönottoa. Myös tasa-arvo on kehittynyt: aiempaa useammat tytöt pääsevät jo kouluun. Vuonna 2011 yhdistyksen avustusohjelmassa lisättiin painotusta ruokaturvan kehittämiseen. Tämä näkyi erityisesti tukena pienviljelijäkoulutukseen, mutta myös opetusalan hankkeiden sisäänrakennettuna teemana: oppilaitosten oman kasvituotannon ja ruokahuollon myötä koulutettavat opettajaopiskelijat perehdytetään ruokaturvan perusteisiin. Tämä valistus hyödyttää heidän tulevia oppilaitaan ja heidän perheitään maaseudun köyhissä oloissa. Ulkopuolisten arvioitsijoiden UFF:n kohteissa laatimat evaluaatiot ovat antaneet arvokasta tietoa yhdistyksen tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksellisuudesta ja mukana olleiden kumppaniorganisaatioiden toimintakyvystä. Mosambikissa Teten ja Nhamatandan opettajaopistoissa tehdyssä evaluaatiossa todettiin hankkeiden onnistuneen suunnitellusti, vaikka matkan varrella koettiin haastavia olosuhteita, esimerkiksi tulvia ja pidempiä häiriöitä sähkön saannissa. EU:n kanssa Mosambikissa yhteisrahoitetussa koulutushankkeessa puolestaan havaittiin mm. vahva paikallinen sitouttaminen; toiminta jatkui paikallisten voimin varsinaisen tuetun hankeperiodin jälkeen. Lisäksi havaittiin hankkeen tukevan hyvin Mosambikin valtion koulutusstrategiaa ja prioriteetteja. Ohjelmassa koulutettuja opettajia arvostettiin erityisesti hyvän työskentelyasenteen ja johdonmukaisen työskentelyotteen ansiosta. Kotimaassa yhdistyksen kuluttajatavarakierrätyspalvelua käytettiin vilkkaasti ja keräysmäärät kasvoivatkin jälleen edellisvuodesta. Keräyspalvelun kattavuutta lisättiin uusilla pisteillä ja tuomalla palvelu aiempaa useammalle paikkakunnalle. Yhdistys jakoi kierrätyspalkintoja, mm. paikkakunta-, asukas- ja keräyspistekohtaisen suurimman keräystuloksen saavuttaneille kunnille. Hyväntekeväisyyskauppoja toimi kaikkiaan 11. Vuoden 2011 aikana yhdistys avasi kolme uutta myymälää: Helsingissä Malmille, Tampereella Hervantaan sekä Lahden keskustaan. Uudet myymälät tarjoavat vaatevalikoiman koko perheelle. Vuoden 2011 globaalikasvatushankkeessa järjestettiin koululaisille loma-aikaan kansainvälisyysteemoja käsitteleviä päiväleirejä. Hankkeen 4 onnistumisesta kertoo leiriläisiltä ja heidän vanhemmiltaan saatu myönteinen palaute. Ruokaturva-teemavuosi näkyi myös vuotuisen Humana-päivä-tapahtuman ympärille rakennetussa viestinnässä: myymälämateriaaleissa, Malmin ja Itäkeskuksen kauppakeskuksissa toimineissa infopisteissä ja ympäristöalan ammattilaisille suunnatussa tapahtumassa lajittelukeskuksella. UFF:n 25-vuotisjuhlavuosi, 2012, on alkanut innostavissa merkeissä. Uusia yhteistyöhankkeita ja palvelukumppanuuksia on käynnistetty ja entisiä laajennettu. Yhdistyksen toimintaa ja osaamista kehitetäänkin jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin niin lahjoittajien, yhteistyökumppaneiden, avustuskohteiden kuin muiden sidosryhmien tarpeita. Lämpimät kiitokset lahjoittajille, tukijoille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja tapahtumapäivien toteutuksessa myötävaikuttaneille! Virve Kivi Toiminnanjohtaja

5 Suomen UFF yhdistys Auttamisen iloa! U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on riippumaton, vuonna 1987 perustettu suomalainen, yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on toteuttaa kestävää kehitystä tukevaa ympäristöpalvelua ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa. Lisäksi yhdistys tiedottaa kehitysmaista ja kehitysyhteistyökysymyksistä kotimaassa. Arvot Inhimillisten ja ympäristön voimavarojen kestävä käyttö ja kehitys, terveys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Tavoite Tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille. Vähentää laajalle levinnyttä köyhyyttä kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta. Toiminta Yhdistyksen yleishyödyllinen toiminta käsittää kolme osa-aluetta: 1) Kotimaassa toimiva kulutustavaroiden kierrätyspalvelu. 2) Kotimaassa tehtävä globaalikasvatustyö, joka tuo kansainvälisiä kehitysyhteistyöaiheita suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten tietoisuuteen ja keskusteluun. 3) Kansainvälinen yhteistyö, johon kuuluu köyhyyden vähentäminen kehitysmaissa kouluttamalla sekä tukemalla kestävää ympäristönkäyttöä ja maaseudun taloudellista kehitystä. Yleishyödyllistä toimintaa ja palveluja varten UFF kerää varoja myymällä kierrätysvaatteita, keräyksin sekä tarjoamalla Lastenlähettiläät-suoralahjoitusmahdollisuuden. Humana People to People UFF on yksi Humana People to People -järjestöverkoston perustajajäsenistä. Kansainvälisellä Humanalla on yli 30 jäsenorganisaatiota, jotka toimivat 43 maassa. Kaikki Humanan jäsenet ovat yleishyödyllisiä organisaatioita, jotka tukevat kansainvälistä ruohonjuuritason kehitysyhteistyötoimintaa. Kansainvälisyys Humana-järjestöverkostossa yksittäiset yhdistykset saavat tilaisuuden jakaa kokemuksiaan ja hyvin toimivia työmenetelmiä. Kansainvälinen yhteistoimintaympäristö auttaa eri maissa toimivia organisaatioita myös löytämään luotettavia kumppaneita yhteistyönä toteutettaviin kehityshankkeisiin. Tavoitteet Humana-järjestöverkosto on sateenvarjo-organisaatio eri maiden järjestöjen yhteistyölle. Humana tukee jäsenjärjestöjensä tavoitteita kehitysmaiden asukkaiden toimeentulon, koulutuksen ja terveydenhuollon parantamiseksi. Yhdessä enemmän Humana People to People -jäsenyhdistykset toimivat yli 360 kehitysyhteistyöhankkeella eri puolilla maailmaa. Yhdistysten työ koskettaa vuosittain suoraan yli 12 miljoonaa ihmistä. Yhteistyöllä yksittäiset järjestöt saavat aikaan enemmän. 5 Humana-järjestö juhlistaa yhteistyötään kansainvälisellä Humana People to People -päivällä, jota vietetään vuosittain vaihtuvalla kehitysyhteistyöteemalla syyskuussa.

6 Kehitysyhteistyö 2011 Suomen UFF -yhdistys lähettää avustuksina kehitysmaihin rahaa ja vaatteita. Vuonna 2011 yhdistys toimitti rahallista apua 23 kehitysyhteistyöhankkeelle, jotka sijaitsivat Angolassa, Malawissa, Mosambikissa, Sambiassa ja Intiassa. Yhdistyksen kehitysyhteistyötuen määrä oli euroa. Vaateavustuksia UFF lähetti Mosambikiin ja Malawiin yhteensä kiloa. Suurin osa yhdistyksen kehitysyhteistyöhankkeista tukee koulutuksen edistämistä. Afrikan maaseutukylissä ja kyläyhteisöissä sekä Intian suurkaupunkien slummeissa ruohonjuuritasolla toimivat hankkeet kohdistuvat suoraan alueiden köyhimpien asukkaiden hyväksi. Peruskoulutuksen, ruokaturvan ja taloudellisen toimeentulon edistämiseksi tehtävä työ luo uusia mahdollisuuksia alueille, joilla niitä muuten on kaikkein vähiten. Kierrätyksellä kehitysapua Suomalaisten UFF:lle lahjoittamat käytetyt vaatteet toimivat kehitysyhteistyön ja avun tuottamisen välineinä ja varainhankinnan lähteenä. UFF lähettää myös vaateavustuksia sellaisiin kohdemaihin, joiden paikalliset viranomaiset ovat apua toivoneet. Kohdemaissa toimivien yhteistyöjärjestöjen vaatemyynnillä keräämät varat käytetään myös kehitysyhteistyöhankkeiden toiminnan rahoittamiseen paikan päällä. Kierrätysvaatteet työllistävät kohdemaissa paikallisia ihmisiä ja tuovat ansaintamahdollisuuksia sellaisille ihmisryhmille, joiden ei olisi muuten mahdollista ryhtyä harjoittamaan liiketoimintaa. Tämä ruohonjuuritason liiketoiminta on monelle perheelle ja erityisesti monille naisille tapa ansaita omia tuloja. Jokainen eurooppalainen vaatekeräyspiste tuo arviolta yhden työpaikan Afrikkaan. Kehitysyhteistyön kolme linjaa Suomen UFF:n kehitysyhteistyö suuntautuu pääosin koulutuksen, ympäristön kestävän kehityksen sekä kehitysmaiden heikoimpien toimeentulon kehittämiseen. Yhdistyksen kehitysyhteistyötuesta yli puolet (61%) suunnataan uusien opettajien kouluttamiseen. Yhdistys tuki opettajaopistoja Mosambikin, Malawin ja Angolan maaseutukylissä sekä Intian Jashpurissa. Tämän lisäksi kaikki vuoden 2011 avustusohjelmassa olleet kehitysyhteistyöhankkeet tarjoavat koulutusta eri muodoissa: terveys- ja hygieniavalistusta, esikoulutoimintaa, lukutaito-opetusta, pienviljelijäkursseja ja muuta ammatillista koulutusta. 6 Koulutuksella saatu tieto hyödyttää saajaansa koko loppuelämän ajan. Se voi turvata työn ja toimeentulon saannin ja näin ehkäistä äärimmäistä köyhyyttä. Koulutuksen kautta avunsaajasta voi itsestään tulla auttaja. Myös ympäristöllinen kestävyys on UFF:n toiminnan ydinarvoja, niin kotimaan toiminnassa kuin kehitysyhteistyössä. Vuonna 2011 yhdistys lisäsi tukeaan maanviljelijöiden toimintaryhmille eteläisessä Afrikassa. Kestävien viljelymenetelmien käyttöönottoa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät Farmers Club -hankkeet parantavat myös suoraan pienviljelijöiden ruokaturvaa ja elinolosuhteita. UFF pyrkii toiminnallaan edistämään YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista yhdistyksen kehitysyhteistyön kohdemaissa.

7 KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEIDEN ARVIOINNIT UFF tutkii ja seuraa yhdistyksen tukemiensa kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksellisuutta, kestävyyttä ja hankkeiden toteutuksen tehokkuutta. Ulkopuolisten arvioijien toteuttamien evaluaatioiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2011 arvioitiin neljä vuonna 2010 päättynyttä UFF:n hanketta. Mosambik: Nhamatandan opettajaopisto ( ) Teten opettajaopisto ( ) Peruskoulunopettajien määrää ja opetuksen laatua Maputon ja Sofalan lääneissä kehittänyt hanke ( ) Malawi: Amalikan opettajaopisto ( ) Mosambikissa ja Malawissa arvioitiin vuonna 2010 päättyneiden hankkeiden toteutusta ja tuloksia hankesuunnitelmiin verrattuna. Arvioitavana oli myös hankkeiden toteutuksen kustannustehokkuus, sekä hankkeen vaikutukset alueella. Kaikki arvioidut hankkeet tähtäsivät peruskoulunopetuksen kehittämiseen paikallisten yhteistyökumppani-järjestöjen ADPP Mosambikin ja DAPP Malawin hallinnoimien opettajaopistojen kautta. Opistojen toimintaan kuuluu uusien pätevien opettajien kouluttaminen maaseudulla sijaitseviin peruskouluihin ja yhteisölle avoimien kurssien ja kerhotoiminnan organisointi. Opistojen yhteydessä toimii myös pedagogisia resurssikeskuksia, joiden palveluja paikalliset opettajat voivat hyödyntää oman ammattitaitonsa kehittämiseen ja yhteisölle suunnatun toiminnan järjestämiseen. Arvioinnit kiittivät toteutettujen hankkeiden hallintoa tehokkuudesta ja joustavuudesta ajoittain haasteellisissakin olosuhteissa. Esimerkiksi Mosambikissa kärsittiin hankekaudella pahoista tulvista, jotka vaikuttivat rakennuskustannuksiin ja -aikatauluihin. Hankkeen toteutuksesta vastannut järjestö pystyi kuitenkin sopeuttamaan toimintaansa niin, että haasteet eivät heikentäneet hankkeen toteu- tuksen laatua tai laajuutta. Hankkeiden todettiin myös vastanneen hyvin paikallisten valtioiden koulutusstrategiaa ja prioriteetteja. Hankkeiden tavoitteet, toimenpiteet ja linjaukset olivat myös tarkoituksenmukaisia paikallisiin olosuhteisiin ja paikallisten asukkaiden tarpeisiin. Evaluoinnin suorittajat totesivat hankehallinnon toimineen hyvässä yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja ministeriöiden kanssa. Kiitosta saivat myös opistoista valmistuneet uudet opettajat, joiden todettiin palvelevan hyvin paikallisia kouluja ammattitaitoisen työskentelyotteen ja asenteensa ansiosta. Hanketoteutukseen Mosambikissa vaikutti maan hallituksen päätös muuttaa opettajakoulutuksen kestoaikaa 2,5 vuodesta yhteen vuoteen. Muutos vaikutti olennaisesti opistohankkeiden opintosuunnitelmiin ja laatuun paitsi UFF:n tukemissa opistoissa, myös muissa valtion opettajaoppilaitoksissa. 7

8 Taloudellinen tuki 2011 Vuonna 2011 UFF:n kehitysavun kokonaisarvo oli 3,5 miljoonaa euroa. Summa koostuu yhdistyksen kierrätystoiminta tuotosta (45 %) ja Suomen ulkoasiainministeriön myöntämistä kehityshanketuista (55 %). Suomen ulkoasiainministeriö tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä. Tukia myönnetään vuosittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2011 yhdeksän UFF:n tukemaa kehitysyhteistyöhanketta sai myös ulkoasiainministeriön hanketukea. Näistä hankkeista kolme sijaitsi Mosambikissa, kaksi Malawissa, kaksi Angolassa ja kaksi Intiassa. Ympäristö- ja maanviljelyshankkeet 18 % Ammattikoulutus 2 % Peruskoulutus 13 % UFF:n kehitystuen jakautuminen vuonna 2011 Yhteisökehitys Hankehallinto ja lastenapu 2 % 4 % Opettajakoulutus 61 % UFF:n rahallinen kehitysapu jakautui 23 kohteelle. Merkittävä osa tuesta kohdentui uusien peruskoulunopettajien kouluttamiseen opettajaopistojen tuen avulla. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen hanketuesta 76 prosenttia kohdistettiin koulutuksen tukemiseen kohdemaissa. Tuesta 18 prosenttia kohdistettiin pienviljelijöiden tukemiseen Intiassa, Angolassa ja Mosambikissa. Ympäristöllisesti kestävän maanviljelyn tukeminen, bioenergian entistä parempi hyödyntäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat nousseet koulutuksen rinnalla UFF:n tukikohteiden painopisteiksi. Vaatelahjoitukset vuonna 2011 UFF:n vuonna 2011 lähettämät lahjoitukset kumppanijärjestöjen varainhankintatyöhön: vaateavun määrä vaateavun arvo* DAPP Malawi kg ADPP Mosambik kg YHTEENSÄ kg * vaatelähetysten arvo euroissa perustuu ko. vuoden markkinoiden hintatasoon. 8

9 Tukisummat hankkeittain 2011 UFF:n tuki UM:n tuki Tuki yhteensä Opettajaopistot 1. Maputo, Mosambik , ,00 2. Nhamatanda, Mosambik 6 215, , ,05 3. Nametil, Mosambik , , ,08 4. Tete, Mosambik , ,00 5. Macuse, Mosambik , ,00 6. Gaza, Mosambik , ,00 7. Nacala, Mosambik , ,00 8. Niassa, Mosambik , ,00 9. Mzimba, Malawi , , , Dowa, Malawi , , , Kunene, Angola , , , Intia 5 392, ,00 Opettajakorkeakoulu 13. One World -opettajakorkeakoulu, Mosambik , ,00 Ammattikoulutus 14. Nhamatandan tekninen opisto, Mosambik , , Nacalan tekninen opisto, Mosambik , ,00 Peruskoulutus 16. Työssäkäyvien lasten koulu, Intia , , , Katulasten koulu, Chimoio, Mosambik , ,00 Yhteisökehitys 18. Nacalan Lastenapu, Mosambik , , Yhteisökehitys ja Lastenapu, Sambia , , Yhteisökehitys, Intia , ,00 Ympäristöhankkeet, maanviljelijöiden toimintaryhmät 21. Biokaasu, Intia , , , Farmers Club Sofala, Mosambik , , , Farmers Club Kunene, Angola , , ,96 Muuta 24. Humana Federaatio, jäsenmaksu , ,95 YHTEENSÄ , , ,54 9

10 UFF:N TUKEMAT HANKKEET KEHITYSMAISSA OPETTAJAOPISTOT Mosambik: Maputon opettajaopisto Nhamatandan opettajaopisto Nametilin opettajaopisto Teten opettajaopisto Macusen opettajaopisto Gazan opettajaopisto Nacalan opettajaopisto Niassan opettajaopisto Malawi: Mzimban opettajaopisto Dowan opettajaopisto Angola: Kunenen opettajaopisto Intia Intian opettajaopisto UFF-yhdistys on läpi toimintansa historian suunnannut suurimman osan avustaan koulutusta edistävien hankkeiden tukemiseen kehitysmaiden maaseutukylissä. Kehittyvien maiden ongelmana on usein koulutetun väestön hakeutuminen kaupunkeihin. Maaseutukylien vaatimattomiin ja haasteellisiin olosuhteisiin on vaikea löytää sitoutuneita ja ammattitaitoisia opettajia, jolloin maaseudun lasten koulutustasokin jää usein vaatimattomaksi. UFF tukee opettajaopistoja, jotka kouluttavat uusia päteviä opettajia syrjäkylien peruskouluihin. Nämä uudet opettajat kykenevät aloittamaan ja ylläpitämään opetustoimintaa hyvinkin puutteellisissa olosuhteissa. Maaseudulla työnsä aloittavilla uusilla opettajilla on usein monipuolinen toimenkuva, johon voi sisältyä myös yhteisökehitystoimintaa. Siksi opettajaopiskelijat osallistuvat opiskeluaikanaan mm. lukutaito-, tietokone- ja yrittäjyyskurssien, esikoulujen, valistustoiminnan ja näytelmä- ja liikuntakerhojen pyörittämiseen. Näiden kurssien ja kerhojen avulla lukutaito, hiv/aids-tietous, muu terveystieto sekä ymmärrys naisten ja lasten oikeuksista leviävät tehokkaasti kyläyhteisöihin. Työharjoittelut paikallisissa esikouluissa ja peruskouluissa tutustuttavat tulevia opettajia työn arkeen jo opiskelun lomassa. Harjoittelijat ovat myös kallisarvoinen apu opistojen läheisyydessä sijaitsevien peruskoulujen opettajille ja oppilaille. Opettajaopistojen tehtäviin kuuluu myös uuden tiedon välittäminen jo opettajanvirassa toimiville opettajille, joille järjestetään opistoilla täyden- nyskoulutusta yhdessä paikallisten kouluviranomaisten kanssa. Valmistuneet opettajat tapaavat toisiaan säännöllisesti myös opintojen päätyttyä erilaisissa opistoilla järjestettävissä seminaareissa. Näin kasvatetaan vaativan työn tekijöiden yhteistä tukiverkkoa, jossa kokemuksia ja toimintamalleja on helppoa jakaa kollegoiden kanssa. Koulujen yhteyteen perustetaan myös opetuksen laadun parantamiseen tähtääviä minikirjastoja, pedagogisia resurssikeskuksia. Niiden varustuksiin kuuluu yleensä pieni kirjasto, internet-yhteys, muutama tietokone, televisio, videot ja radio. Alueilla, joilla sähköjä on vedetty yleensä vain sairaaloihin ja harvoihin valtion laitoksiin, on sähköisten palvelujen käyttö suorastaan luksusta. Resurssikeskuksia voivat käyttää kaikki alueen opettajat. Keskuksissa järjestetään lisäksi tietokonekursseja sekä seminaareja eri aihealueista myös muille kiinnostuneille yhteisön jäsenille. Keskusten sähköntuotanto pyritään järjestämään aurinkoenergialla, jos alueella ei ole sähköverkkoa. Vuonna 2011 käynnistettiin uuden Mzimban opettajaopiston rakennustyöt Pohjois-Malawissa, sekä viimeisteltiin Dowan opiston rakennustöitä Keski-Malawissa. Dowan opiston ensimmäinen vuosikurssi aloitti opintonsa vuoden 2011 alussa. Mosambikissa tukea sai vuoden 2011 aikana kahdeksan opettajaopistoa, joissa opiskeli vuoden aikana tulevaa opettajaa. 10 Kuvassa Kunenen opiston vuoden 2011 vuosikurssin opiskelijoita. Angolassa Kunenen opiston rakennustyöt jatkuvat vielä vuonna 2012.

11 OPETTAJA- KORKEAKOULU Mosambik: One World University One World University on Mosambikissa Maputon läheisyydessä sijaitseva korkeakoulu. Oppilaitoksesta valmistuneet työskentelevät opettajina opettajaopistoissa tai muissa koulutuslaitoksissa. Opetus painottaa pedagogista osaamista ja Mosambikin kehitykseen suoraan tähtääviä toimia köyhyyden vähentämiseksi ja aktiivisen kansalaisuuden ja yhteisötoimijuuden edistämiseksi. Opisto tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden myös etäopintoihin. OWU:n opinto-ohjelmaa uudistettiin vastaamaan paremmin maan tarpeita. Uusi Mosambikin opetusministeriön vahvistama opetussuunnitelma vahvistettiin tammikuussa AMMATILLINEN KOULUTUS Mosambik: Nhamatandan ammattiopisto Nacalan tekninen opisto Nuorten ammatillisella koulutuksella on tärkeä rooli kehitysmaissa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ammattitaitoisesta työväestä hyötyy koko kehittyvä valtio. Mosambikin ADPP-yhdistyksen ammattikouluissa voi suorittaa perustutkinnon seuraavilla koulutusaloilla: maatalousala, rakennus-, hotelli- ja matkailuala ja yhteisötyö. Opistojen koulutus seuraa kansallista ammattikoulutuksen rakennetta ja siihen voivat osallistua 7. luokan päästötodistuksen saaneet henkilöt. Ammattikoulutuksen kesto on alasta riippuen 1-2 vuotta. Kaksivuotisen ammatillisen peruskoulutuksen aikana oppilas suorittaa samalla myös peruskoulun luokan opinnot. Opintoihin kuuluu sekä teoriaa että käytännön tehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu enintään 6 kuukauden mittainen työssäoppimisjakso paikallisessa yrityksessä. Yhteistyötä tekevät yritykset ovat arvokkaita kumppaneita ammattikouluille, sillä ne tarjoavat 11 opiskelijoille todellisen kosketuspinnan työelämään. Kuten opettajaopistot, myös ammatilliset oppilaitokset ovat sisäoppilaitoksia. Sisäoppilaitoksen sääntöihin kuuluu, että opiskelija mm. osallistuu koulun kunnossapitoon ja säännöllisin vuoroin auttaa koulun keittiössä ja opiston siivoustöissä. Näin opiskelijat sitoutuvat yhteisistä tiloista huolehtimiseen ja ottavat yhdessä vastuun opiston päivittäisestä toiminnasta. Nacalan tekninen opisto tekee yhteistyötä myös Nacalan lastenavun kanssa. Iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijoille on järjestetty vapaa-ajanohjelmaa, joka vaihtelee urheilusta, puutarhanhoidosta, keskusteluryhmistä ja kieliopinnoista tietokoneopetukseen.

12 PERUSKOULUTUS Intia: Slummialuiden työtätekeville lapsille suunnatut koulut Rajasthanin osavaltiossa Suomen UFF:n tukemat Academy for Working Children -koulut on perustettu edistämään Intian vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiä. Kaupunkien kupeisiin syntyneillä slummialueilla monilla perheillä ei ole mahdollisuuksia lähettää lapsiaan valtion ylläpitämiin kouluihin, koska lapsia ei ole virallisesti rekisteröity tai lasten ansiotuloista ei ole varaa luopua. AWC-koulujen toiminta on sopeutettu näiden lasten ja perheiden olosuhteisiin. Ilman koulutusta ei lapsilla ole ulospääsyä köyhyysloukusta. Academy for Working Children -kouluissa lapset voivat opiskella normaalin työpäivänsä ohessa. Oppitunteja on 3-4 päivässä ja koulut seuraavat valtion koulujen opetussuunnitelmaa. Koulujen tavoitteena on antaa lapsille perustaidot ja tiedot uuden elämän alkuun. Kouluissa lapsia kannustetaan jatkamaan opiskeluaan valtion peruskoulussa ja lapsia sekä heidän perheitään avustetaan rekisteröitymään virallisen kansalaisen statuksen saavuttamiseksi. AWC-kouluissa lapset saavat myös tutustua eri ammatteihin ja oppivat näkemään omat tulevaisuuden mahdollisuutensa uusin silmin. AWC-koulut keräävät ruoka-apua koululaisille sekä järjestävät terveystarkastuksia ja vapaa-ajantoimintaa lapsille ja heidän perheilleen. Koulujen yhteyteen on perustettu myös säästörinkejä lasten vanhemmille. Lisäksi järjestetään erilaisia kursseja (ompelu, tietotekniikka jne.). Ryhmien ja kurssien tavoitteena on tukea perheitä lisätulojen ansaitsemisessa oman yritystoiminnan kautta. Intian työssäkäyvien lasten AWCkoulut ovat UFF-yhdistyksen Lastenlähettiläät-suoralahjoituskohteita. Mosambik: Chimoion katulasten koulu Chimoion katulapsikoulu tarjoaa 8-20-vuotiaille lapsille ja nuorille peruskouluopetusta. Suurin osa koulussa käyvistä lapsista on orpoja tai he tulevat muuten haasteellisista olosuhteista luokan peruskouluopetuksen lisäksi lapsille ja nuorille annetaan pienimuotoista kädentaitoihin liittyvää koulutusta sekä kulttuuriopetusta, ohjelmaan kuuluu esimerkiksi puunveistoa, huonekalujen tekoa, puiden istutusta, ompelua, kirjailua, englannin oppitunteja. Näistä taidoista on lapsille hyötyä myöhemmässä vaiheessa toimeentuloa hankkiessaan; lisäksi kerhotoiminta toimii houkuttimena niille lapsille, jotka eivät muuten kiinnostuisi koulunkäynnistä. Erityisesti huomiota kiinnitetään tyttöjen saamiseen koulutuksen piiriin. 12

13 Lastenapu JA YHTEISÖKEHITYS Mosambik: Nacalan Lastenapu Sambia: Lastenapu Intia: Yhteisökehitys Lastenavun päätavoitteena on valistaa perheitä hygienia- ja terveysasioissa, ruokaturvaan ja ravintoon sekä ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa sekä painottaa koulutuksen merkitystä lasten tulevaisuudelle. Tiedonsaannin avulla perheiden elinolot kohenevat. Usein pelkkä säännöllinen käsien pesu ja saippuan käyttö lisää perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointia merkittävästi. Lastenapu tekee aktiivisesti työtä malarian, koleran ja HIV/aidsin ehkäisemiseksi. Ohjelma kiinnittää erityistä huomiota orpoihin ja heidän huoltajiinsa, joille jaetaan myös ruoka-apua. Lääkehoitoa ja neuvontaa saavat puolestaan HIV-positiiviset ja aidsiin sairastuneet. Lastenavun esikoulut valmistavat lapsia valtion peruskouluissa opiskelua varten. Suuret luokkakoot ja oppikirjojen puute sekä maan virallisen kielen kielitaidon puute tekevät peruskouluista lapsille haasteellisen oppimisympäristön. Esikoulujen onkin havaittu helpottavan lasten koulunaloitusta ja parantavan siten lasten oppimistuloksia peruskoulussa. Lastenapuhankkeet ylläpitävät myös mikrolainatoimintaa, joka tukee yhteisöjen naisten omien yritysten perustamista. Mikrolainoja hyödynnetäänkin tuloksekkaasti pienyritysten perustamisen apuna. Hankkeeseen kuuluu pakollinen yrittäjäkoulutus, jonka avulla naiset saavat toimintaan lisää taitoja ja itsevarmuutta. Mik- rolainojen avulla perustetut yritykset tuovat perheille lisätuloja, jotka yleensä käytetään lasten kouluttamiseen, terveydenhuoltoon, ruokaan ja asuinolojen parantamiseen. Lastenapu- ja yhteisökehityshankkeisiin sisältyvä ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelyskauteen ja kannustaa perheitä perustamaan pieniä vihannespuutarhoja. Vihannesten viljelyn avulla perheet saavat lisäravintoa ja vaihtelua ruokavalioonsa. Myös ruokatuotteiden säilöntään ja viljelylajikkeiden monipuolisuuteen kiinnitetään erityisesti Afrikan hank- keilla huomiota. Aikuisten lukuopetuksessa paikallisen opettajaopiston opiskelijat saavat opetusharjoitusta ja yhteisö hyötyy monin tavoin. Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan kestävään puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen. Puunistutuksella vähennetään eroosiota ja torjutaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja. Hedelmäpuiden avulla perheet saavat myös monipuolisuutta ruokavalioonsa. Nacalan Lastenapu on UFF:n Lastenlähettiläät-suoralahjoituskohde. 13

14 Biokaasun pientuotantoyksiköt INTIASSA Intia Biokaasun pientuotantoyksiköt, Dausa Biokaasu korvaa puun polton Suomen UFF:n vuonna 2010 käynnistynyt kehitysyhteistyöhanke Intiassa tuo kolmen vuoden aikana 200 biokaasun pientuotantoyksikköä Dausan maakuntaan. Yksi biokaasuyksikkö tuottaa kaasua neljän perheen tarpeisiin. Hankkeesta hyötyy suoraan noin 800 perhettä maakunnan 20 eri kylässä. Biokaasun käytön hyödyt Dausan asukkaille ja ympäristölle ovat merkittävät. Naisten ja lasten terveydentila paranee kun ruokaa ei valmisteta enää perinteiseen tapaan pienissä keittiöissä nuotioilla, jolloin puiden polttamisesta syntyvä savu ja pienhiukkaset täyttävät koko keittiön. Biokaasulla lämpiävä keittolevy ei savuta eikä pienhiukkasia pääse hengitysteihin. Biokaasuun siirtymisellä ehkäistään tehokkaasti pienhiukkasten aiheuttamia infektioita ja ennenaikaisia kuolemia erityisesti naisten ja lasten osalta. Kun perheet käyttävät biokaasua polttopuiden sijaan, vähenevät sekä hiilidioksidipäästöt että metsien hakkuut. Tämä puolestaan ehkäisee alueen aavikoitumista ja maaperän eroosiota. Biokaasun tuotannossa syntyy oheistuotteena ravintorikasta lietettä, josta saadaan ruokokasvien kanssa sekoittamalla maanviljelijöiden pellolle kompostilietettä. Komposti korvaa kemialliset lannoitteet ja parantaa maan laatua. Kompostin käytön ansiosta viljeltävän ruoan laatu paranee samalla kun sadot suurenevat - perheet saavat paitsi enemmän myös laadukkaampaa ruokaa. Perheet osallistuvat biokaasun tuotantoyksiköiden valmistuskustannuksiin myös itse. Kyliin perustetaan ensin yksi biokaasukattila malliksi, jolla kyläläisille esitellään sen rakentamista ja toimintaa sekä saavutettavaa hyötyä. Kylissä perustetaan säästörinkejä, joissa perheet säästävät omia biokaasuyksiköitä varten ja maanviljelijöiden ryhmiä, joissa opetellaan kompostin tekoa ja kestävämpiä, luonnonmukaisia viljelymenetelmiä. Näin varmistetaan paikallisten ihmisten osaaminen ja sitoutuminen toimintaan Vuoden 2011 aikana uusia biokaasun tuotantoyksiköitä rakennettiin 14 yhteensä 78. Kaasulla lämpenevistä keittolevyistä hyötyy yli 300 naista perheineen. Terveysvaikutusten lisäksi keittolevy säästää myös naisten aikaa, jota naiset voivat nyt käyttää vaikkapa ansiotyöhön tai isovanhemmista huolehtimiseen. Biokaasua voidaan hyödyntää myös talojen valaisemiseen, mikä lisää osaltaan perheiden lasten opiskelumahdollisuuksia - läksyjä voi nyt lukea myös ilta-aikaan.

15 FARMERS CLUBS Angola Farmers Club, Kunene Mosambik Farmers Club, Sofala Maanviljelijöille suunnatut toimintaryhmät, Farmers Clubit, ovat jo pitkään olleet kiinteä osa UFF-yhdistyksen tukemien opettajaopistojen yhteisökehitystyötä eteläisessä Afrikassa. Toiminnasta saadut erinomaiset tulokset ja positiiviset kokemukset ovat kannustaneet maiden paikallisia järjestöjä kehittämään Farmers Clubs -toimintaa edelleen omaksi toimintakokonaisuudekseen. UFF:n Afrikassa tukemat kehitysyhteistyöhankkeet sijaitsevat maissa, joissa suuri osa väestöstä saa edelleen elantonsa maanviljelyksestä. Haasteelliset sääolosuhteet ja ilmastonmuutos ovat vaikeuttaneet perinteisiä menetelmiä käyttävien viljelijöiden toimintaa. Viljelijöiden tueksi perustetut maksuttomat Farmers Clubit ovat tuoneet maaseudun asukkaille käytännönläheistä tietoa uusista viljelylajikkeista, istutustavoista ja muista viljelymenetelmistä, joiden avulla oman maan satoa on saatu parannettua. Ryhmissä on myös harjoiteltu luonnonmukaisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistusta sekä rakennettu komposteja ja kaivoja. Myös tuotteiden säilöntä ja varastoiminen kuuluvat koulutuksen ruokaturvaa kehittävään kokonaisuuteen. Ryhmien toiminta tähtääkin suoraan maaseudun asukkaiden ruokavalion parantamiseen ja aliravitsemuksen vähentämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteina on kehittää paikallisten viljelijöiden osaamista niin, että vihannestarhoilta ja pelloilta riittäisi jatkossa tuotteita oman perheen tarpeen yli ja myytäväksi. Sitä silmällä pitäen viljelijöitä avustetaan muodostamaan yhdistyksiä ja osuuskuntia parempien kauppaehtojen saavuttamiseksi. Farmers Clubit parantavat yhteisöjen ruokaturvaa ja auttavat paikallisia viljelijöitä kehittämään maanviljelyksestä tuottavan elinkeinon. Käytännön ja teorian yhdistävistä toimintaryhmistä hyötyy viime kädessä koko kyläyhteisö. Angolassa käynnistyy kolmevuotisen hankkeen myötä yhteensä neljä viljelijäryhmää, joissa kussakin on 250 jäsentä. Hankkeesta hyötyy siis yhteensä pienviljelijää perheineen, kaikkiaan noin kunenelaista Kapandan, Oupalen, Okafucan ja Okapandan alueilta. Mosambikin Farmers Club -hanke tavoittaa yhteensä noin 3200 pienviljelijää perheineen, kaikkiaan hankkeesta hyötyy noin mosambikilaista. Myös tämä hanke on kolmivuotinen. 15

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kirsi salonen juha rekola kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 79. issn 1236-4797 isbn 952-200-012-4 (nid.) isbn 952-200-013-2 (pdf), osoitteessa

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot