Vuosikertomus Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2008. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

2 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Kannen kuva: KuMun kuvamaailma Erik Lehtola, Marko Myllyaho Kuvat: Vuosikertomuksen kuvat ovat KuMu Kuopio08 näyttelystä

3 Sisältö 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemian johtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Hallituksen toimintakertomus Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Sopimuksen mukainen yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kanssa Tutkimus- ja kehitystyö Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyötä Näyttely- messu- ja tiedotustoiminta Yhdistyksen taloudellinen tilanne Investoinnit Tilat Henkilöstö Näkymät vuodelle Liitteet Tuloslaskelma...21 Tase...22 Rahoituslaskelma...23 Tilintarkastajien kertomus...24

4 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus Kulunut vuosi on merkinnyt useita muutoksia yhdistyksen toiminnassa ja varsinkin toimintaympäristössä - jälleen kerran. Yksi muutos on ollut pitkäaikaisen puheenjohtajan Marja-Liisa Karotien siirtyminen varapuheenjohtajaksi ja oma astumiseni haasteelliseen ja hyvin hoidettuun luottamustehtävään. Samoin hallituksen sisällä on tapahtunut uusiutumista ja olemme saaneet uudeksi jäseneksi Kallaveden lukion rehtorin Leena Laukkasen. Savonia-ammattikorkeakoulun organisaatiota on muutettu ja muotoilu ja viestinä liitetään tulevan vuoden alusta lukien osaksi liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisaluetta, johon kulttuurin ja muotoilun ohella kuuluu myös musiikki ja tanssi, matkailu- ja ravitsemus sekä liiketalous. Laajaa ja monialaista osaamisaluetta johtaa Kaija Sääski. Samanaikaisesti Eija Vähälä on nimitetty kehityspäälliköksi, vastuualueenaan kulttuurialan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Hän toimii samalla myös Rouvasväenyhdistyksen toimitusjohtajana. Eija Vähälän keskeisenä tukena ja työparina koulutusasioissa toimii koulutus- ja kehittämispäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio, joka vastaa muotoilun ja viestinnän opetuksen kehittämisestä. Yhdistys on siis tukipalveluiden tuottajana monin tavoin uudessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosten aika toiminnassa ei ole suinkaan ohi. Koko korkeakouluopetuksen uudistus ei voi olla vaikuttamatta myös Rouvasväenyhdistyksen toimintaan. Kuopiossa uudistus merkitsee ensinnäkin Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyön toteutumista Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulujen välillä. Tähän uudistukseen liittyy esitys viestinnän koulutusohjelman lakkauttamisesta, josta lopullinen päätös tehdään kevään 2009 aikana. Olemme kuntayhtymän edustajien kanssa käymissämme neuvotteluissa tuoneet esille sen, että yhdistyksen tuottamien tukipalveluiden ja opetuksen laadun säilyttämisen kannalta on tärkeää turvata aloituspaikkojen riittävä määrä ja esittäneet, ettei ainakaan muotoilun koulutuspaikkoja enää supistettaisi, jos viestinnän koulutuksesta luopuminen on välttämätöntä. Neuvottelut etenevät kevään kuluessa. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohella myös Itä-Suomen yliopiston käynnistyminen ja yhteistyön tiivistäminen ammattikorkeakoulun kanssa merkitsee muutosten jatkumista. Kilpailukyvyn säilyttäminen sekä kansallisesti että koulutuksen houkuttelevuus jopa kansainvälisesti on keskeinen tekijä alueiden vetovoimaisuutta pohdittaessa. Kuopiossa tämä merkitsee esim. kampus-alueen keskittämistä hyvin pitkälle Savilahden tiedepuistoon. Siinä tilanteessa meidän on tehtävä työtä Piispankartanon ja sen ympäristöön rakennetun, ajanmukaisen, toimivan ja inspiroivan koulutusympäristön säilyttämiseksi samoin kuin Turon kiinteistön käytön varmistamiseksi. Uudet haasteet vaativat yhdistykseltä historian ja perinteiden kunnioittamista ja tuntemista, mutta myös jatkuvaa vuoropuhelua ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvitsemme jäsenten joukkoon ja hallitukseen lisää eri-ikäisiä vaikuttajia ja yrittäjiä, joilla on avarakatseisuutta ja ymmärrystä myös kulttuurin ja sivistyksen edistämiseksi ja toimintatarmoa yhteistyön hiomiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että näitä ihmisiä löytyy! Haasteita ja muutoksia emme voi väistää, mutta pelko on tarpeetonta. Hyvässä yhteistyössä voimme turvata yhdistyksen toimintaedellytykset ja aikanaan testamenttilahjoituksena tulleen Piispankartanon lahjoittajan tahdon! Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on perustamastaan muotoilupalkintorahastosta jakanut keväällä 2008 neljän tuhannen euron suuruisen muotoilupalkinnon keraamikko, yrittäjä Sami Rinteelle. Palkintoon liittyi myös mahdollisuus pitää näyttely Taitemia-galleriassa. Tämän Sami toteutti joulukuussa Palojeni muoto -näyttelynsä kautta. Koska Rouvasväenyhdistys Muotoiluakatemian perustajana ja pitkäaikaisena ylläpitäjänä sekä kulttuurialan toimijana haluaa omalta osaltaan olla tukemassa itäsuomalaista korkeakoulutusta, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä ammattikorkeakoulun 2

5 ja yliopiston välistä yhteistoimintaa, yhdistys lahjoitti tässä tarkoituksessa joulukuussa 2008 Kuopion yliopistolle, sen yliopistorahaston kartuttamiseksi euroa tarkoituksena tukea tulevan Itä-Suomen yliopiston toimintaa. Kyseessä oli pääomasijoitus uuteen, itsenäiseen yliopistoon. Yhdistys näkee tulevaisuudessa entistä tärkeämpänä yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön. Tarja Eskelinen puheenjohtaja 3

6 2 Kuopion Muotoiluakatemian johtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemia vastaa Savonia-ammattikorkeakoulussa vahvasta kulttuurialan koulutuksesta muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmilla. Kuopion Muotoiluakatemiassa toteutetaan kaikilta osin Savonia-ammattikorkeakoululle vahvistettua strategisen suunnittelun viitekehystä. Visio (tavoitetila): Avaamme ovia muotoilukoulutuksen eturintamassa. Missio (toiminnan tarkoitus): Muotoiluakatemia on kokemuksellisen, toimivan ja visuaalisesti korkeatasoisen tuoteympäristön tutkiva kehittäjä ja erikoisosaaja. Vuonna 2008 on kiinnitetty erityistä huomiota hyvien ja potentiaalisten hakijoiden rekrytointiin monilla tavoilla. Niinpä hakijamäärät ovat olleet hyviä, esim. viestinnän koulutusohjelmaan oli yli 7 ensisijaista hakijaa. Soveltuvuutta on mitattu kaikkiin koulutusohjelmiin järjestämällä asianomaisen koulutuksen vaatimusten mukaisia kokeita. Opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseen on kehitetty monia muotoja, analysoitu syitä ja lisätty ohjausta. Keskeyttäminen on vähentynyt erittäin paljon, jopa yli odotusten. Opetussuunnitelmia on tarkistettu edelleen sekä moduulitiimien ja asiantuntijatiimien toimintamalleja on kehitetty. Joustavien opintopolkujen ja opintosuoritusten muotojen kehittäminen ja käyttöönotto on jatkunut. Opintojen etenemistä on seurattu tiiviisti. Opiskelijoiden ohjausta sekä aikaisempien opintosuoritusten hyväksymistä on tuettu. Kehittämisessä on käytetty opiskelijoiden palautekyselyjä. Muotoilussa aloitettiin uusi aikuisten tutkintoon johtava toisen asteen tutkinnolle pohjautuva koulutus. Lisäksi aikuiskoulutuksessa on jatkunut viestinnän tutkintoon johtava koulutus sekä lukuisia lyhyempiä aikuiskoulutuskokonaisuuksia. Muotoilun tutkimus- ja kehitystyön vaikuttavuutta ja tulevaisuuden menestystekijöiden ja sidosryhmien odotuksia selvitettiin työelämän edustajille suunnatussa Tulevaisuuspaneelissa. Kaksivaiheisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä ajatuksia ja näkemyksiä yrityksillä, julkisella sektorilla ja muilla Kuopion Muotoiluakatemian sidosryhmillä on tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamiseksi tuotesuunnittelun, innovoinnin ja muotoilun avulla. Kysely lähetettiin yli kahdelle sadalle vastaanottajalle ja palaute hyödynnetään Muotoiluakatemian kehittämisessä. Seurantaa ja tulosten analysointia on tehty kaikilla osaalueilla. Se on tapahtunut mm. opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä, opetussuunnitelman arviointiprosessilla sekä hankkeiden yhteydessä tapahtuvilla työelämän edustajien haastatteluilla. Kulttuurialalle tyypillisiä ulkoisia arviointeja tapahtuu kilpailujen, näyttelyiden, esitysten ja produktioiden perusteella jatkuvasti. Muotoiluakatemian tuloksellisuus- ja strategisia mittareita on tarkasteltu kriittisesti ja tulosten parantamiseksi toimintaa on muutettu tarpeen mukaan. Hakijamäärät ovat hyviä ja täyttöaste on 106 %. Tuloksista on erityisesti huomattava merkittävä opintojen keskeyttämisen vähentyminen. Virtuaaliopetuksen ja avoimen amk-opetuksen tulokset ovat kulttuurissa heikkoja, koska koulutusalan luonteen mukaisesti ei ole mahdollista toteuttaa näitä kattavasti. Kansainvälinen liikkuvuus on erittäin hyvä. Opetushenkilöstön pätevöitymistä on tapahtunut kiitettävästi ja vaadittavia tutkintoja on suoritettu vuonna Opetusministeriön vaatimat rakenteelliset muutokset vaikuttivat Muotoiluakatemiaan siten, että syksyllä 2008 supistettiin muotoilun koulutusohjelmasta 15 aloituspaikkaa. Tähän supistukseen on sopeuduttu, eikä se vielä ole vaikuttanut koulutuksen laajuuden ja monipuolisuuden toteuttamiseen. Uuden Liiketoiminta- ja kulttuuriosaamisen osaamisalueen kehittämistä on suunniteltu yhdessä liiketalouden kanssa. Myös Teollisen muotoilun osaamiskeskittymän sisällön ja toiminnan suunnittelu on aloitettu vuonna Osana Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon uudistamista ammattikorkeakoulun tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2008 aikana. Kiinteistöpalvelut, henkilöstöpalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, markkinointi- ja viestintäpalvelut, opiskelijapalvelut, taloushallinto ja tietohallinto järjestetään ammattikorkeakoulun yhteisinä toimintoina laadittujen toimintamallien mukaisesti. Muotoiluakatemian 4

7 osalta tukipalvelukokonaisuus säilyi Rouvasväenyhdistyksen ja kuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti yhdistyksen tuottamana. Vaikka tukipalvelut ovat yhdistyksen toimialaa ja vastuuta, myös Muotoiluakatemian tukipalveluiden osalta noudatetaan Savonia-amk:n tukipalveluiden prosessikuvauksia ja tehdään yhteistyötä tukipalveluprosessien vastuuhenkilöiden kanssa. Eija Vähälä johtaja Pelto, Annika Nousiainen

8 3 Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Opetuksen kehittäminen vuonna 2008 Vuonna 2008 Kuopion Muotoiluakatemiassa kehittämisen yhtenä painopisteenä oli opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen ja parantaminen sekä opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Vuoden aikana opettajatuutorit osallistuivat heille järjestettyyn koulutukseen ja heidän tehtävänkuvaansa selkiytettiin. Toinen vuoden 2008 kehittämisen painopisteistä opetuksen alueella oli verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyvä henkilöstökoulutus. Koko opetushenkilöstölle tarjottiin opettajaryhmäkohtaista ja yksilöohjausta verkko-opetuksen ja verkko-oppimisaineiston suunnittelussa. Syksyllä 2008 Muotoiluakatemiaan palkattiin verkko-opetuksen kehittämisestä ja atk-opetuksesta vastaava päätoiminen tuntiopettaja. Muotoiluakatemian johtoryhmä kävi kevään 2008 aikana kehittämiskeskustelut ryhmäkeskusteluina kaikkien opettajaryhmien kanssa. Vuorovaikutteinen työtapa koettiin hedelmälliseksi ja toimintatavalle esitettiin jatkoa. Keväällä ja syksyllä saatuja opiskelijapalautteita käsiteltiin ja niistä keskusteltiin lokakuun opettajienkokouksessa. Palaute moduuliopetussuunnitelmasta on edelleen ollut valtaosin myönteistä, eräitä tiedottamiseen liittyviä käytänteitä toivottiin kehitettävän. Koulutuksen toteutussuunnitelmassa opintomoduulien järjestykseen on tehty muutoksia, jotta opettajien opetustyöhön saadaan aikaisempaa tasaisempi kuormitus eri opetusjaksoille. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma päivitettiin keväällä 2008 vastaamaan osaamisperustaisen opetuksen ja opiskelun vaatimuksia. Taustana muutokselle on opetusministeriön v antama ohjeistus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta korkeakouluissa (AHOTT). Muotoiluakatemian opetussuunnitelmassa käytettyjä oppimisjuonteita verrattiin v valmistuneeseen ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen muotoilu - ja viestintäalojen kompetenssimäärittelyyn. Opetussuunnitelmassa päädyttiin jäsentämään olennainen osaaminen kompetenssikuvausten kautta, ja jakamaan kompetenssit koulutusohjelmakohtaisiin ja yleisiin kompetensseihin. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös Savonia-ammattikorkeakoululle määriteltyihin yhteisiin kompetensseihin. Kuopion Muotoiluakatemian yleiset kompetenssit vuoden opetussuunnitelmaan: 1. Itsensä kehittäminen (Learning competence) sisältää: oppimisen taidot, muutosvalmius ja elinikäinen oppiminen, luova ongelmanratkaisu 2. Eettinen osaaminen (Ethical competence) 3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Communication and social competence) 4. Tutkimus- ja kehitystyön osaaminen (Development competence) sisältää: informaatiolukutaito 5. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen (Organizational and societal competence) sisältää: muutosvalmius 6. Kansainvälisyysosaaminen (International competence) Koulutusohjelmakohtaiset (ammatilliset) kompetenssit: Muotoilun koulutusohjelma: 7. Suunnitteluosaaminen 8. Tuotanto-osaaminen 9. Muotoiluprosessin osaaminen 10. Visuaalinen osaaminen 11. Tulevaisuusosaaminen Viestinnän koulutusohjelma: 7. Mediaympäristön osaaminen 8. Viestinnän teoreettinen osaaminen 9. Sisältöosaaminen 10. Tuotanto-osaaminen 11. Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen 12. Tulevaisuusosaaminen Savonia-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen Vuonna 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu valmistautui Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta keväällä 2009 tehtävään auditointiin saattamalla päätökseen Savonian laadunohjausjärjestelmän suunnittelutyön. Ammattikorkeakoulun toiminta ja laadunvarmistus on ohjeistettu prosessikuvausten avulla ECTS -ohjeistuksen mukaisesti. Savonia amk:n ydinprosesseja ovat Tutkimus- ja kehitystyön prosessit sekä Opetuksen ja opiskelun prosessit. Kuopion Muotoiluakatemian opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana prosessikuvauksia ja kansioita valmistelleissa työryhmissä. 6

9 Opetuksen ja opiskelun prosessit on jaettu seuraaviin prosessikansioihin: Opetussuunnitelmatyöprosessi, Opintojen ohjaus- ja neuvontaprosessi, Opinnäytetyöprosessi, Harjoitteluprosessi ja HOPS prosessi. Kansiossa prosessit on kuvattu käytännönläheisesti tekstimatriisina, vuokaaviona ja lisäksi nk. uimaratakaaviona. Prosessikansiot tarjoavat opetuksen ja opiskelun kehittämistoimenpiteille käyttökelpoisen ja toimivan ohjaustyökalun sekä toiminnan arviointiin liittyvät mittarit. Jokaisella prosessilla on prosessinomistajaksi nimetty henkilö ja prosessitiimi, joiden vastuulla on prosesseista tiedottaminen ja niiden kehittäminen. Johtamis- ja ohjausprosessit Toiminnan ohjausprosessi Talouden ja rahoituksen ohjausprosessi Henkilöstövoimavarojen ohjausprosessi Laadunhallintaprosessi Tiedotusprosessi Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen toiminta oli vuoden 2008 aikana varsin monipuolista. Tutkintoon johtavana koulutuksena oli käynnissä syksystä 2007 alkaen viestinnän koulutusohjelma sekä syksyllä 2008 ensimmäistä kertaa aloitettu muotoilun tutkintoon johtava koulutusohjelma. Lisäksi tutkintoon johtavasti opiskeli jo aiemmin opintonsa aloittaneita muuntokoulutettavia, eli alempaa tutkintoaan ammattikorkeakoulututkinnoksi täydentäviä opiskelijoita. Yhden vuoden mittaisina ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisinä erikoistumisopintoina olivat käynnissä vuoden 2008 aikana Sisustussuunnittelun, Taiteen ja käsityön ohjauksen sekä Digitaalisen kuvankäsittelyn erikoistumisopinnot. Lisäksi aikuiskoulutuksessa suoritettiin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Vuoden 2008 aikana toteutuneita koulutustilaisuuksia ja erilliskursseja olivat Palvelumuotoilun kesäkoulu sekä Painotuotteen suunnittelun kurssi. Ydinprosessit Opetuksen ja opiskelun prosessit Tutkimus- ja kehitystyön prosessit Palvelu- ja tukitoimintaprosessit Henkilöstöpalvelujen prosessit Kansainvälisen toiminnan palvelujen prosessit Kirjasto- ja tietopalvelujen prosessit Markkinointiprosessit Opiskelijapalvelujen prosessit Taloushallintopalvelujen prosessit Tilapalvelujen prosessit Kaavio: Savonia-ammattikorkeakoulun prosessit. Lähde: SERPA, Savonia amk:n toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan sähköinen tietokanta. Savonia Chopper, Janne Leppänen ja Roope Kolu

10 4 Kuopion rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa vuosikokouksessa vahvistetun jäsenmaksun. Ehdotukset uusiksi jäseniksi käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Vuonna 2008 yhdistyksellä oli 129 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä. Päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa käyttää vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Varsinainen sääntömääräinen yhdistyskokous pidettiin Vuosikokouksessa virallisen kokousohjelman lisäksi nähtiin vaatetusmuotoilun opiskelijoiden pukuesitys. Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan näin ollen erovuorossa on vuosittain kolme hallituksen jäsentä. Yhdistyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajana on aluejohtaja Tarja Eskelinen ja varapuheenjohtajana hovioikeudenneuvos Marja-Liisa Karotie, sihteerinä Muotoiluakatemian johtaja Eija Vähälä ja rahastonhoitajana talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2008 ovat olleet: merkonomi Marja-Leena Hiltunen, tekstiiliopettaja Pirjo Maukonen, verojohtaja Tuula Kemppainen, sairaanhoitaja Pirkko-Liisa Piironen sekä rehtori Leena Laukkanen. Aluejohtaja Leena Roiha erosi jäsenyydestä kesken vuoden paikkakunnalta muuton vuoksi. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, KHT Pekka Loikkanen ja KHT Elina Laitinen sekä valvontatilintarkastajana KHT Seppo Tervonen. Kuntayhtymän nimeämä tilintarkastajana on ollut JHTT Tapani Laitinen. 8 Ringle-matto, Soila Oinonen

11 5 Hallituksen toimintakertomus 5.1 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Yhdistyksen toiminta-ajatus ja sen toteuttaminen Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on sääntöjensä mukaisesti edistää ja tukea ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän koulutus- ja työaloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän opetusta antavan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat toimintaedellytykset opetusministeriön vahvistaman, yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti Sopimuksen mukainen yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kanssa. Yhdistyksen tarkoitus toteutuu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa. Yhdistyksen keskeisin tehtävä on huolehtia opetuksen tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta kuntayhtymän ylläpitämälle Kuopion Muotoiluakatemialle. Tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta vastaavat yhdistyksen palveluksessa olevat 28 toimihenkilöä sekä palveluiden tuottajat, joiden kanssa yhdistyksellä on yhteistyösopimukset. Kiinteistönhoitopalveluista yhdistyksen omistamien kiinteistöjen pääkoulu Piispankadulla ja ns. Turon kiinteistö Niiralankadulla osalta on sopimus ISS Suomi Oyj:n kanssa, jolta ostamme myös Turon kiinteistön siivouspalvelut. Arkkitehtisuunnitteluun ja kiinteistöjen korjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan asiantuntijapalveluita yhdistys ostaa Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy:ltä sekä Rakennusvalvonta Suomiselta. Opetuksen tukipalvelukokonaisuus eli opetusta tukeva toiminta tuotetaan yhtenä kokonaisuutena sen hallinnon, käytännön toiminnan sekä taloudellisen vastuun osalta. Sen lisäksi, että tukipalvelukokonaisuus tuotetaan yhdistyksen palveluksessa olevalla henkilöstöllä, se toteutetaan yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä. Jokainen yhdistyksen palveluksessa oleva toimihenkilö toteuttaa Savonia-ammattikorkekoulun toimintaa ammattikorkeakoulun toiminnan laadulliset kriteerit täyttävällä tavalla. Yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välistä yhteistyösopimusta on päivitetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa jo vähän aikaa sitten tapahtuneiden muutoksien johdosta. Rahoituslain muutokset kulttuurialan koulutusta ajatellen eivät olleet kovin suuria. Yhdistys sitoutui lisäksi tukipalveluprosessien osalta noudattamaan Savonia-ammattikorkeakoulun tukipalveluille tehtyjä prosessikuvauksia ja muutoinkin tukipalveluprosessien toteuttamisessa noudattamaan kaikilta osin Savoniaammattikorkeakoulun käytänteitä. Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat ammattikorkeakoulun tukipalveluprosessien henkilöstökokouksiin. Lisäksi yhdistys sitoutui osallistumaan ammattikorkeakoulun sisäisesti ns. kompensaatioerien maksuun, joilla tuetaan Pelastusopiston sekä MusiTan (= Musiikki- ja tanssiakatemia) rahoituslakiuudistuksen heikentämää taloudellista asemaa. Yhdistys on sitoutunut raportoimaan ja antamaan tarvittavat taloudelliset tiedot kuntayhtymälle sen pyytämässä muodossa. Talousraportointia tehdään kuntayhtymän talousjohtaja Olli Helanterälle, joka edelleen raportoi kuntayhtymän hallintoelimiä. Lisäksi kuntayhtymän tilintarkastajat voivat suorittaa vuosittain oman tilintarkastuksensa, joka kohdistuu yhdistyksen toimintaan ja sen hoitamiseen. Lähinnä kuntayhtymän tilintarkastajat tarkastavat valtionosuusselvityksen oikeellisuuden. Muutoinkin Rouvasväenyhdistyksen toiminnassa noudatetaan hyvin pitkälle samantapaisia sisäisen valvonnan periaatteita, joihin kuntayhtymä on sitoutunut. Muotoilufoorumi Hanke- ja projektitoiminta on organisoitu tapahtuvaksi Muotoilufoorumin kautta. Muotoilufoorumi on luovan talouden toimija, Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus, joka rakentaa ja ylläpitää akatemian yhteyksiä elinkeinoelämään. Muotoilufoorumi toteuttaa tukipalvelukokonaisuuteen kuuluvaa muotoilun ja viestinnän tutkimus- ja kehitystyötä sekä hanke- ja projektitoimintaa yhdessä opetuksen laitosten kanssa. 9

12 Taitemian kirjasto Taitemian kirjasto on Rouvasväenyhdistyksen ylläpitämä, muotoiluun ja viestintään painottunut erikoiskirjasto, joka tuottaa Muotoiluakatemian opiskelijoiden kirjasto- ja informaatiopalvelut ja toimii osana Suomen tieteellistä kirjastoverkkoa. Taitemian kirjasto ylläpitää tavanomaisten kokoelmien lisäksi materiaalikirjastoja, Digitemia-kuvakirjastoa sekä Design-asiantuntijarekisteriä. Taitemia-galleria Yhdistys ylläpitää myös Taitemia-galleriaa, jonka tiloissa esitellään muotoilun ja viestinnän ammattilaisten sekä Muotoiluakatemian opiskelijoiden ammattitaidon tuloksia. Näyttelytoiminnan kautta on oiva mahdollisuus kertoa sidosryhmille muotoilu- ja viestintäalasta, uusista innovaatioista sekä tulevista kehitystrendeistä. Näyttelytoimintaa varten on gallerian lisäksi Piispankadun kiinteistössä Kellari-galleria sekä lasiaula. Turon kiinteistössä myös on pienimuotoista opiskelijoiden ammattitöiden sekä kuvallisen ilmaisun töiden näyttelytoimintaa, sisäistä viestintää opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. Kafetemia Lounaskahvila Kafetemia palvelee sekä Muotoiluakatemian opiskelijoita että ulkopuolisia asiakkaita päivittäisellä lounasvalikoimalla myös kesäaikaan. Kafetemian valikoimaan kuuluvat lounaspalveluiden lisäksi kahvion tuoreet leivonnaiset, vitriinituotteet, mahdollisuus ostaa ruoka-annoksia kotiin vietäväksi sekä yhtenä toimintamuotona tilauspalvelutoiminta. Kafetemia vastaa erilaisten Muotoiluakatemian auditoriossa pidettävien ulkopuolisten seminaarien, koulutuspäivien sekä asiakastilaisuuksien kahvi- ja ruokatarjoilusta Tutkimus- ja kehitystyö Kansantalouden asiantuntijat ovat laajasti todenneet, että innovatiivisuus on maamme seuraava kilpailukyvyn veturi. Yhteiskunnallisten haasteiden kannalta uusiutumisvoima, luovuus ja innovatiivisuus ovat tulleet ratkaiseviksi. Kuopion Muotoiluakatemian koulutus vastaa hyvin tähän haasteeseen. Tutkimus- ja kehitystyön strategiset ratkaisut raamittavat kulttuurille tulevaisuuden innovaatioiden tuotteistamisohjelman. Tutkimus- ja kehitystyö profiloi ja tukee koulutuksellisen tehtävän suorittamista sekä aluekehitystehtävää. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on inhimillisen hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen muotoilun ja viestinnän keinoin. Tämä tavoite toteutuu mm. vuorovaikutteisen yritysyhteistyön kautta. Muotoiluakatemian hankkeiden tavoitteena on luoda luovien alojen muotoilu- ja viestintäalan uutta yritystoimintaa edistävää ja tukevaa palvelutoimintaa sekä siihen liittyvää asiantuntijaverkostoa. Palvelut liitetään osaksi opetustyötä. Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyö liittyy alueen strategisiin painopistealueisiin ja yritysten t&k-toimintaympäristöä on kehitetty muun muassa palvelumuotoilun tutkimuksen avulla. Yritykset ovat mukana tässä kehitystyössä ja niiden kokonaisvaltaista kehittymistä ja sitä kautta kilpailukykyä on voitu edistää muotoilun ja viestinnän keinoin. Kasvavassa määrin asiakasprojekteja voidaan jo ennakoida yritysten tulevia tutkimus- ja kehitystyön tarpeita ja tätä kautta on myös syntynyt uusia kumppanuuksia. Asiakasprojektien määrä on pysynyt viime vuosien tapaan suurena ja lähes kaikki opinnäytetyöt ovat jo hankkeistettuja. On myös syntynyt uusia kumppanuuksia. Kansainvälistämistä edistävien hankkeiden määrä kasvoi ja toimintakenttää laajennettiin Eurooppaan sekä Euroopan rajojen ulkopuolelle Intiaan. Kotimaassa muotoilun ja viestinnän opiskelijat ovat olleet mukana kymmenissä suoraan yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Vuonna 2008 aloitettiin merkittävä hanke, Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa (Hymy). Siinä kehitetään käyttäjäkeskeistä muotoilua uusien toimintaympäristöjen kehitysvälineenä. Päärahoittaja hankkeessa on Tekes. Käyttäjäkokemuksen tutkimus antaa uudenlaisia lähestymistapoja vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palvelualustojen kehitystyöhön. Tutkimuksen kohteena on alueen hyvinvointiteknologian soveltaminen vapaa-aikaan ja matkailuun. Palvelumuotoilu antaa uudenlaisen lähestymistavan kokemuksen tuotteistamiselle ja palveluympäristön kehittämiselle. Palvelumuotoilun lähtökohtana ovat palveluihin liittyvien esineiden, tilojen ja palveluprosessien muotoilu. Vuonna 2008 aloitettiin myös laaja kansainvälinen hanke Eurocraft 21. Sitä koordinoi itävaltalainen kumppani ja mukana on kaikkiaan kahdeksan toimijaa kuudesta maasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää muotoilualan koulutukseen soveltuvaa aineistoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen aihealueelta. Erityinen kohderyhmä myös ovat pienyrittäjät, joiden jatko- ja täydennyskoulutusta hankkeessa testataan Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyötä Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus. Se yhdistää Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan, opetuksen ja oppimisen sekä käytännön työelämän laajaksi oppimisympäristöksi. Muotoilufoorumi on muotoilun ja viestinnän asiantuntijuutta tuottava, kokoava ja ylläpitävä keskus, joka rakentaa ja ylläpitää Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämisyhteyksiä elinkeinoelämään. Se organisoi ja koordinoi akatemian hanketoimintaa ja tuottaa palvelutoimintana yrityksille ja yhteisöille ydinosaamiseensa kuuluvina osaamisalueina muotoilun ja viestinnän palvelukokonaisuuksia: muotoiluun ja graafiseen viestintään liittyvät tutkimus-, muotoilu- ja tuotekehityspalvelut mallinnus- ja pikavalmistuspalvelut 10

13 Aukeama kirjasta Home that never was, Kalle Pyyhtinen Unia, Annika Nousiainen

14 Lasireliefi hautakiveen, Sanna Rissanen Tuhkasta nousseet, Kati Kainulainen

15 Helmi ja Hiillos, Riikka Pirkanen Satunnainen sivu kalenterista, Anni Hintsala

16 Muotoilufoorumin palveluksessa työskentelee hankepäällikkö, kolme projektisuunnittelijaa, sekä projekti- ja hanketoiminnassa mukana olevaa opetushenkilöstöä. Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtana on alueen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän tutkimus- ja kehittämistarpeet. Yhteistoimintaa ja verkostoja yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa kehitetään jatkuvasti aktiivisella projektitoiminnalla ja eri rahoituslähteistä haettavilla hankkeilla. Projekti- ja hanketoiminta tukee Muotoiluakatemian muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien mukaista asiakas- ja markkinointilähtöistä opetusta, kouluttaa sekä opiskelijoita alan ammattitehtäviin että yrityksiä muotoilupalveluiden käyttäjiksi. Vuosittain toteutetaan lähes 100 eriasteista suunnitteluprojektia yritysten tai yhteisöjen kanssa. Lähes kaikki opinnäytetyöt liittyvät johonkin konkreettiseen tuotekehityshankkeeseen. Muotoilufoorumin toiminnassa yhdistyvät kaksi ammattikorkeakoulun päätehtävää ja ydinprosessia eli opetuksen ja oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön synergia. Lisäksi se toteuttaa oppilaitoksen aluekehitystehtävää. Asiakasprojektit voivat olla yksittäisiä muotoilu- ja tuotekehitystehtäviä, yritysviestinnän tehtäviä, taideteoksia, tuotemallistojen suunnittelua, yhteisproduktioita, luovan toiminnan ohjaustapahtumia, kilpailuja sekä omana palvelumuotonaan pikavalmistuspalvelut (pikamallinnus). Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämishakkeista Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa-hymy, HYMY-projekti sai Tekesin rahoituspäätöksen huhtikuussa. Kevään aikana tarkennettiin osallistujayritysten tutkimusprojektien sisällöt ja aloitettiin suurin osa yritysprojekteista. Toiminnan painopiste oli luonnollisesti syksyssä, mutta jo kesän aikana opiskelijat tekivät yrityscaseihin liittyvää pohjatyötä. HYMY-projektissa on tavoitteena tuottaa uusia ja innovatiivisia vapaa-ajan ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristökonsepteja, joissa hyödynnetään ohjelmapalvelujen toiminnallista luonnetta, lisätään vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla ja luodaan palvelumuotoilua hyödyntäviä tuotekehitysmalleja yritysverkostoa hyödyntäen. Projektin tuloksena syntyy uusia hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä toimintaympäristöja käyttöliittymäkonsepteja, teknologisia sovelluksia esteettömän matkailun ja vapaa-ajan alueille sekä palvelumuotoilua hyödyntävä tuotekehitysmalli. Projektiin osallistuvat yrityksen ovat Nokia Group, Oy Hudle Ltd, Huoltoliitto ry/ Kunnonpaikka, Kuopion Matkailupalvelu Oy, Savonia-amk/ matkailu- ja ravitsemisala sekä asiantuntijaorganisaatioina Kuopio Innovation Oy ja VTT/ Tampere. Developing competence for sustainable management in European craft sector Euro Crafts 21, Leonardo da Vinci, Tämä partnerihanke on koonnut yhteen toimijat Itävallasta, Saksasta, Espanjasta, Suomesta, Unkarista ja Slovakiasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää muotoilualan koulutukseen soveltuvaa aineistoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen aihealueelta. Erityinen kohderyhmä ovat pienyrittäjät, joille kehitetään jatko- ja täydennyskoulutusta. Opetusministeriön myöntämä hankerahoitus tutkimusja kehitystyön toimintaedellytysten parantamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisessä kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää toimintamuotoja, joiden avulla tutkimus- ja kehitystyön suorittaminen ammattikorkeakoulussa toteutuu monialaisuutta hyödyntäen. Erityistä huomiota kiinnitetään T&K- toimintojen ja opetuksen integraatioon, uusien toimintamallien tuottamiseen sekä henkilöstön T&K- valmiuksien lisäämiseen koulutuksella ja käytännön osallistumisella. Muotoiluakatemiassa toteutettiin hankkeeseen liittyen koulutusta ja tutkimusta alla olevista teemoista: PALVELUMUOTOILU INNOVAATIO- PROSESSIN AVAIMENA T&K toimintaympäristön kehittäminen palvelumuotoilun tutkimuksen avulla. MUUNTUVAT VISUAALISET IDENTITEETIT Innovaatiojournalismia ja näkymiä graafisen suunnittelun tulevaisuuteen. MUOTOILU ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Käytettävyys, verkostoituminen ja globaalit toimintatavat muotoilun tutkimus- ja kehitystoiminnassa. TULEVAISUUSPANEELI Tulevaisuuden menestystekijöiden ja sidosryhmien odotusten selvittäminen. Kansainvälisyys hanketoiminnassa Muotoilu-, viestintä-, ja taideteollisuusyritysten kansainvälistymistoimintoja tukemaan suunniteltiin Design Power -hanke, jolle haettiin rahoitusta Pohjois-Savon TE-keskuksesta. Tekesin HYMY-projektissa järjestettiin palvelumuotoilun työpajoja Intian Bangaloressa sekä Amsterdamissa järjestetyssä Service Design-konferenssissa. Näiden lisäksi HYMY-projektin julkaisuun saatiin kirjoittajiksi eurooppalaisia palvelumuotoilun huippuasiantuntijoita. Vuoden aikana käynnistyi yhteistyö suomalaisten ja intialaisten kumppaneiden kanssa piensarja- ja käsityötuotteiden tuotekehitysprojektista. Tavoitteena on luoda muotoilun avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia käsityö- ja piensarjatuotteille. Esimerkkejä Muotoilufoorumin myyntiprojekteista 2008 Laitoksilla toteutettavien suunnittelu- ja tuotekehitysprojektien sisältö vaihtelee toimeksiannon mukaisesti. Uusia tuotteita suunniteltaessa se yleensä sisältää koko prosessin läpiviemisen ideasta tuotteeksi. Jo olemassa olevien tuotteiden kohdalla suunnittelutyö voi kohdentua vain johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Taideteosten tuottamisessa taas oleellisinta on teoksen esteettinen laatu, sen ainutkertaisuus ja kohdentaminen määrättyyn tarkoitukseensa. 14

17 Graafisen viestinnän laitoksen yritysprojektit olivat yritysviestintään liittyviä kehittämisprojekteja, kuten yrityksen visuaalisen ilmeen, mainosmateriaalin tai sähköisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Yhteistyössä kiinnitettiin erityistä huomiota viestintäratkaisuiden konseptointiin. Eri vaihtoehtoja kokeilemalla saatiin aikaan yrityksen tavoitteiden mukaista sekä kohderyhmää puhuttelevaa viestintää. Graafisen viestinnän laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Rakenna ja Asu -messut, graafisen ilmeen päivitys vuodelle 2008 Puijon Kiinteistövälitys Oy LKV, internet-sivujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Niuvanniemen sairaala, internet-sivujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Galleria 12 Oy, graafisen ilmeen suunnittelu Pohjois-Savon pelastuslaitos, palomuseon multimediaesityksen visuaalinen suunnittelu ja toteutus sekä pelastuspeli Niiralan Kulma Oy, uusi graafinen ilme sekä Petosen alueen esite Kuopion Pursiseura ry, 120-vuotisjuhlakirjan suunnittelu ja taitto Jarmatic Oy, graafisen ilmeen suunnittelu Kuopion Kalevalaiset ry, graafisen ilmeen ja 160- vuotisjuhlailmeen suunnittelu sekä Kalevalaaiheinen peli Savonia-amk/Savonia Drive projekti, graafisen ilmeen suunnittelu Tuotemuotoilun laitoksen (teollinen muotoilu, tila- ja kalustesuunnittelu, jalometallimuotoilu, keramiikka- ja lasimuotoilu) projektityöt olivat vuonna 2008 haasteellisia. Tasaisena jatkuneen projektitoiminnan lisäksi HYMY-hankkeen myötä palvelumuotoilun osaaminen meni paljon eteenpäin. Tuotekehitysprojekteissa käsiteltiin tuoteajattelua kokonaisvaltaisemmin sekä uutena alueena toteutettiin palvelumuotoiluprojekti Hitaus-konsepti Tahkovuori Oy:lle. Tutkivan toiminnan alueella syvennettiin yritysprojektien osuutta siten, että projekteihin liittyviä esiselvityksiä liitettiin ko. opintoihin. Teorian kautta päästiin näin konkreettiseen tekemiseen ja osaamiseen, mitä voidaan pitää hyvänä linjauksena Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettavassa muotoilun opetuksessa. Vuonna 2008 tuotemuotoilun laitos panosti T&K-osaamisen syventämiseen. Laitoksen toiminnassa suuntana tulee vahvistumaan tutkimusosaaminen, muotoilulaadun kohoaminen ja palvelumuotoilun osaaminen. Keramiikka- ja lasimuotoilun laitos siirtyi syksyllä 2008 osaksi tuotemuotoilun laitosta. Keramiikka- ja lasimuotoilun pääaineopinnoissa suunniteltiin ja toteutettiin useita taideteoksia. Niitä tehtiin niin julkisiin tiloihin kuin yksityisiin koteihin. Tuotemuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Junttan Oy, paalutuskoneen irtojärkäleen kaukoohjauslaitteen muotoilutyö Chasswheel Oy, Four X -sähköpyörätuolin muotoilupäivitys ja katteiden toteutus, sähköpyörätuolin tulevaisuusskenaarion toteutus sekä 1:1 messumallin toteutus Rehacare International messuille Suomen Addon Oy, palautusautomaatin konseptointi-, muotoilu- ja mallinrakennustyö Fincon Oy, suojakilven muotoilu- ja mallinrakennustyö VA-Varuste Oy, veneistuimen konseptointi-, muotoiluja mallinrakennustyö Kuopion Teatterikerho ry, vuoden teatterilainen -kiertopalkinnon ideointi, suunnittelu ja toteutus Suomen Palloliitto, Naisten Suomen Cup -kiertopalkinnon ideointi, suunnittelu ja toteutus LH Solutions & Technical Aid Ltd, apuvälineen ideointi-, muotoilu-, ja mallinrakennustyö Savonia-amk/Savonia Drive -projekti, moottoripyörän konseptointi- ja muotoilutyö Tahkovuori Oy, Tahko-Hitaus -konsepti palvelumuotoilun prosessia hyödyntäen Scantarp Oy, konseptimuotoilua ylijäämämateriaalin hyödyntämiseksi Salcella Oy, suolahuoneen konseptimuotoilua Handelsbanken, sisustussuunnittelua Vakka, lähetysmyymälän tila- ja sisustussuunnittelu Optia-pankki, pankin konttorin sisustus- ja palvelukonseptien ideointia Geologian tutkimuskeskus, henkilökuntalahja Audiogravity Oy, rock-henkisen baarin sisustussuunnittelu Cence Oy, internetpalvelun tuotemääritys ja konseptointi Kuopion Teknologiakeskus Teknia, He-Fi terveydenhuoltopalvelun konseptointi ja visualisointi Keramiikka- ja lasimuotoilun myyntiprojekteja ja opinnäytetöitä yhteistyössä yritysten kanssa: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, seinäteos Vaasan 2008 asuntomessut, G-D-A-E keraaminen taulusarja yksityiskotiin Sami Rinne Design, Siipi- tuikkulyhty ja kynttilänjalka Thank you for the memories hautakiveen liitettävät lasireliefit Sarjallisesti valamalla valmistettava keraaminen maljakko Äänekäs Matka, keraaminen kalvorumpu Hiillos ja Helmi, keraamisia tunnelmavalaisimia PINO -valaisin Tekstiilimuotoilun laitoksen sisustustuotteiden ja taidetekstiilien suunnitteluun ja valmistukseen liittyvä muotoiluosaaminen vahvistui. Asiakasprojekteja tehtiin yksityisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. Kädentaitojen ja luovan toiminnan asiakkaina ja yhteistyökumppaneina olivat hoito- ja päiväkodit, oppilaitos- ja muut organisaatiot. Vuoden aikana 15

18 aloitettiin toiminta Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Oppimistori -hankkeessa, jossa eri koulutusalat järjestävät alakohtaisesti erilaisia hyvinvointia tukevia toimintoja ja tapahtumia. Alueellisen toiminnan lisäksi jatkettiin kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Kansainvälisinä projekteina olivat Tarton taideakatemian kanssa yhteinen minitekstiilinäyttely julkaisuineen sekä Tallinnan kirkkotekstiiliprojekti. Tieteellinen tekstiilitoksikologian tutkimus jatkui Kuopion ja Huddersfieldin yliopistojen kesken. Projekteissa opittiin kokonaisvaltaista muotoiluosaamista. Näkökulmina esteettisyys, ekologisuus ja turvallisuus sekä luovan toiminnan virikkeellisyys korostuivat projektituotteiden ideoinnissa, suunnittelussa ja valmistuksessa. Tekstiilimuotoilun laitos jatkoi toimintaansa myös valtakunnallisessa teva-alan verkostossa. Tekstiilimuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Kuopion yliopistollinen sairaala/lasten poliklinikka, seinätekstiilien suunnittelu ja valmistus Vieno Kuparinen, huopatekstiili yksityiskotiin Kuopion ev.lut.seurakunnat, kirkkotekstiilejä Tallinnaan Kuopion yliopistollinen sairaala/lastentaudit, taidetekstiilin suunnittelu ja valmistus Savonia-ammattikorkeakoulu, sisustustekstiilit rehtorin Veli-Matti Tolpin työhuoneeseen Kuopion Teknologiakeskus Teknia, aulatilojen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Päiväkoti Pikkusiili, sisustus- ja värisuunnitelman toteutus Kaisa Pikkarainen, ryijyn valmistus yksityiskotiin Vaatetusmuotoilun laitoksen asiakasprojektit liittyivät työ-, imago- ja esiintymisvaatetuksen suunnitteluun ja konseptointiin, uniikkivaatteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä erilaisten myyntimallistojen suunnitteluun. Vuoden aikana järjestettiin myös muotinäytöksiä. Jo vuoden 2007 puolella aloitettu mittava puvustushanke Iisalmessa kesällä 2008 esitettyyn Koljonvirta näytelmään jatkui koko kevään ajan. Vaatetusmuotoilun laitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuivat SPR:n organisoimaan valtakunnalliseen nuorisokampanjaan 100 % minua, jossa opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat uusia asukokonaisuuksia Kontti-kierrätystavaratalolle lahjoitetuista vaatteista, kengistä ja muista asusteista. Projekti huipentui opiskelijoiden suunnittelemista vaatteista koottuun muotinäytökseen. Vaatetusmuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Koljonvirta näytelmän puvustuksen loppuunsaattaminen Eko Centria, pr-vaatteet, suunnittelu ja toteutus Tahkovuori Oy, Hitaus-projektiin liittyvä Tahko Experiences Sees tapahtuman vaatetuskonseptin suunnittelu Savonia-amk/Savonia Drive -projekti, Drive - moottori- pyöräilijän vaate SPR/Kontti, 100 % minua -nuorisokampanjan vaatteiden suunnittelu, toteutus ja muotinäytöksen järjestäminen Sekaset-kuoro, kuorovaatetuksen suunnittelu Rajalan Puhaltajat, nuoriso-orkesterin esiintymisvaatteiden suunnittelu Kuopion Rouvasväen yhdistys ry, siistijöiden ja Kafetemia-lounaskahvilan henkilökunnan työvaatetuksen suunnittelu Vaatetusmuotoilun laitos, pr- ja liikelahja t-paidan suunnittelu Kevään 2008 myyntimalliston suunnittelu ja toteutus Näyttely-, messu- ja tiedotustoiminta Aktiivinen näyttelytoiminta on tärkeää Kuopion Muotoiluakatemian näkyvyyden kannalta, se onkin yksi keskeinen ulkoisen viestinnän muoto. Näyttelyissä pyritään esittelemään monipuolisesti ja laaja-alaisesti sidosryhmille ja suurelle yleisölle muotoilu- ja viestintäalan osaamisestamme. Oppilaitoksen teemanäyttelyiden lisäksi on ajoittain mahdollista nauttia myös korkeatasoisista kotimaisista ja kansainvälisistä vierailunäyttelyistä. Näyttelyiden yhteydessä järjestetään lisäksi erilaisia seminaareja ja tapahtumia. Vuoden 2008 aikana opiskelijoiden tuotteita ja projekteja esiteltiin kymmenessä näyttelyssä oppilaitoksen omissa tiloissa. Puumi puumuotoilulla innovaatioihin -hankkeen päätösnäyttely pidettiin Taitemia-galleriassa helmi maaliskuussa. KuMu Kuopio08 -näyttely kokosi yhteen kiinnostavia muotoilun ja viestinnän alan tulevia ammattilaisia ja tuotteita. Näyttelyn teemoina olivat kansainvälisyys, yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi. Samaan aikaan Kellarigalleriassa oli Tarton Taideakatemian kanssa yhteystyössä tehty minitekstiilinäyttely. Graafisen viestinnän opiskelijat esittäytyivät vuoden lopussa uudessa kuopiolaisessa Galleria 12:ssa omalla näyttelyllään Yötä myöten, joka oli samalla gallerian avajaisnäyttely. Vierailevia näyttelyitä Taitemia-galleriassa olivat Hanne Pauliina Vaaralan ja Anna E. Vaaralan näyttely Taide ja muotoilu tänään, joka esitteli taiteen ja muotoilun tuottamista tilan ja sisustuksen ehdoilla. Unkarilaista taidetta oli esillä Györin ja Kuopion kaupungin välisen yhteistyön 30-vuotisjuhlanäyttelyssä. Muotoiluakatemiasta valmistuneen keraamikko, muotoilija Sami Rinteen näyttely Palojeni muoto koostui tyylikkäistä ja korkealaatuista keramiikka-astioista sekä uniikki- ja uniikkisarjateoksista kodin sisustukseen. Saksalaisen KAHLA/Thüringen Porzellan 20 dreams of a hotel -suunnittelukilpailun työt olivat esillä Kuopion Muotoiluakatemian aulassa. Mukana olivat mm. Jenni Mäen toisen palkinnon voittanut kilpailutuote Take espressokuppi-lautaspari ja kunniamaininnan saanut Mikko Myllymäen valaisin Fallen/Captured. Kuopion Muotoiluakatemian osallistui omalla osastollaan Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn Suomen 16

19 Lukiolaisten Liiton Studia 2008 kansainväliseen jatkokoulutustapahtumaan, joka keräsi lähes nuorta tutustumaan koulutusmahdollisuuksiin. Muotoiluakatemian opiskelijat osallistuivat vuoden 2008 aikana useisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin kilpailuihin ja myös menestyivät erinomaisesti. Tuotemuotoilun opiskelijat Janne Leppänen ja Sanna Mäkelä pääsivät viiden finalistin joukkoon Design Bike by Audi -kilpailussa. Kilpailulla haettiin polkupyörien muotoiluun uusia näkökulmia tai niiden käyttöön uusia käyttöfunktioita. Tuotemuotoilun opiskelija Juho Änkiläinen sijoittui kolmanneksi Bombay Designer Glass -suunnittelukilpailun Suomen maakilpailussa. Tuotemuotoilun opiskelija Soila Oinonen voitti suunnittelemallaan Ringle-matolla The DesignProject kilpailun Tekstiilisarjan. Palkinnot jaettiin Karlsruhessa Saksassa helmikuussa Tuotantoon tullut matto on myynnissä HEINEn nettikaupassa. Soila Oinonen pääsi finalistien joukkoon myös vuoden 2008 kilpailussa tuotteellaan LED Clock. Näyttelyt ja osallistumiset messuille ovat osaltaan vieneet eteenpäin tärkeää tietoa Muotoiluakatemian tarjoamista koulutusmahdollisuuksista ja yritysprojekteista. Viestintä tähtääkin kokonaisuudessaan Muotoiluakatemian brändin vahvistamiseen ja myönteisten asenteiden syntymiseen toimintaamme kohtaan. Tuloksekas, innostava, brändiä vahvistava ja tukeva viestintä lisää oppilaitoksen vetovoimaisuutta ja tekee oppilaitoksen tuotteista ja palveluista haluttavampia. Viestintä ja brändi ovat tärkeitä markkinointikeinoja, kun halutaan vaikuttaa meille tärkeimpään sidosryhmään eli opiskelijoihin. Kiinnostus hakeutua opiskelemaan Muotoiluakatemiaan ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen riippuvat vahvasti siitä imagosta ja niistä viesteistä, jotka kohdistuvat vastaanottajiin. Jokainen Muotoiluakatemian henkilöstöön kuuluva myös viestii kuvaa oppilaitoksestamme, joten viestintävastuu on jokaisella. 5.2 Yhdistyksen taloudellinen tilanne Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian talouden puitteet on rajattu opetusministeriön vahvistamassa, kuntayhtymän ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa. Yhdistyksen näkökulmasta katsottuna pääasiallinen liikevaihdon osa muodostuu myyntitulosta, jonka se saa laskuttaessaan tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää. Kuntayhtymä saa Muotoiluakatemian osalta lakisääteisen rahoituksen opetusministeriöstä sen vahvistamin perustein. Opetusministeriön kulttuurialalle vahvistama yksikköhinta oli kertomusvuonna ,63 / opiskelija, josta summasta opiskelijamäärän mukaan määräytyvä osuus on 70 % eli 7 299,09. Opiskelijamääränä käytetään laskennallista opiskelijamäärää (=vahvistetut aloituspaikat kerrottuna tutkinnon pituudella). Tuloksellisuusosa eli tutkintojen mukaan määräytyvä osa rahoituksesta oli 3 086,18 / suoritettu tutkinto. Opetusministeriön kuntayhtymälle myöntämä rahoituslain mukainen rahoitus muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmiin oli kertomusvuonna ,20. Kuntayhtymän Muotoiluakatemian toimintaan osoittama yksikköhintarahoitus oli samanaikaisesti , joten yhdistys kuten kaikki ammattikorkeakoulun tulosalueet osallistui rahoitusosuutensa mukaisella suhteella eli : n suuruisella summalla niihin kompensaatiokustannuksiin, joita kuntayhtymässä sisäisesti maksetaan kulttuurialan musiikin ja tanssin koulutukseen sekä Pelastusopiston toimintaan. Rahoituslain uudistuksessa em. sisäistä kompensaatiota saavien yksiköiden opiskelijakohtainen yksikköhintarahoitus aleni merkittävästi uuden rahoituslain vaikutuksesta ja siirtymäkauden ajan kuntayhtymä sisäisesti kompensoi syntynyttä rahoitusvajetta. Muotoiluakatemian kokonaisrahoituksesta kuntayhtymä maksoi Muotoiluakatemian opetushenkilöstön palkat ja sivukulut, ja loppuosan yhdistys laskutti kuntayhtymältä tukipalvelukokonaisuuden myyntinä. Kompensaatiokustannusten lisäksi yhdistys osallistuu sopimuksessa sovittavalla tavalla tilikauden aikana ja tilikauden päättyessä kuntayhtymän ns. yhteisesti katettaviin kustannuksiin (mm. kirjasto- ja informaatiopalvelut, tietohallinto, laatutoiminta sekä hallinnon palkkakustannukset). Kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuopion Rouvasväenyhdistys vastaa myös opetusministeriön erillisrahoituksella tapahtuvasta hanketoiminnasta. Savonia-ammattikorkeakoululle myönnetystä hankerahoituksesta Kuopion Muotoiluakatemialle tuli kertomusvuonna rahoitusta kaikkiaan Rahoitus jakaantui seuraaviin hankkeisiin: tutkimus- ja kehitystoimintaan (t&k-työn toimintaympäristön parantaminen) virtuaaliammattikorkeakoulun opintomaksujen tukemiseen Osaa hanketoiminnasta sitoudutaan rahoittamaan myös yksikköhinnasta ohjattavalla vastinrahalla. Osa liikevaihdosta koostuu yhdistyksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista (Kafetemian myynti, tuotot yritysprojekteista ja pikavalmistuksesta, raaka-ainemyynti, julkaisumyynti, jne). Maksullisen palvelutoiminnan myynti kertomusvuonna oli Kuopion Rouvasväenyhdistyksen taloudellinen asema sekä kannattavuus että rahoituksellinen asema on hyvä. Yhdistyksen hallitus tulee esittämään maaliskuussa 2009 kokoontuvalle yhdistyskokoukselle, että tilikauden 2008 tuloksesta tehdään siirrot muotoilupalkintorahastoon ja rakennusrahastoon. Tilikauden talouden tunnusluvut ovat vuosikertomuksen liitteenä. Kangaskuosi Eteläpohojalaasia-mallistosta, Niina Koivusalo

20 5.3 Investoinnit Muotoiluakatemian vuoden 2008 irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan (atk-ohjelmat, tietoverkko, koneet, kalustot ja laitteet) vahvistettu investointibudjetti oli yhteensä ja toteutuneet investoinnit Pelkästään tietotekniikan laitteita (pc:t, tulostimet, dataprojektorit ja dokumenttikamerat) hankittiin :n arvosta. Investointiehdotukset kootaan vuosittain opetuksen laitoksilta sekä muiden vastuualueiden vastuuhenkilöiltä eli henkilöstö itse vaikuttaa tältäkin osin toiminnan kehittämiseen ja hankintojen priorisointiin. Ymmärrettävästi ehdotuksia tulee useimmiten enemmän kuin mitä resurssien puitteissa on mahdollista toteuttaa. Mutta investointivauhti on ollut viime vuosina melko reipas ja niinpä opetuksen laitoksilla vallitsevat hyvin ammattimaiset olosuhteet ja muillakin toiminnan vastuualueilla investointien kautta on voitu työskentelyolosuhteita ja työympäristöä kehittää. 5.4 Tilat Kuopion Rouvasväenyhdistyksen omistamat kiinteistöt ovat lähes kokonaan Muotoiluakatemian opetustoiminnan käytössä. Pieni osa lähinnä toimistotyyppisiä työhuoneita Turon kiinteistössä on vuokrattu ulkopuolisille. Ns. pääkoulu sijaitsee osoitteessa Piispankatu 8, jossa opetustilojen lisäksi toimivat hallintotilat, Taitemian kirjasto, Taitemia-galleria ja muut näyttelytilat, Muotoilufoorumi sekä opiskelijaruokalana toimiva lounaskahvila Kafetemia. Rakennusten pinta-ala on kaikkiaan m 2. Ns. Turon kiinteistö osoitteessa Niiralankatu 15 on toinen yhdistyksen omistama kiinteistö, jonka tilat ovat pelkästään opetustoiminnan käytössä lukuun ottamatta em. ulkopuolisille vuokrattuja tiloja. Turon kiinteistön pinta-ala on m 2. Yhdistys on sopimuksessaan sitoutunut huolehtimaan siitä, että Muotoiluakatemian käytössä olevat tilat ovat laadullisesti ammattikorkeakoulutoimintaa vastaavalla tasolla. Vuoden 2008 aikana toteutettiin kiinteistöön kohdistuvina peruskorjauksina Turon kiinteistön Pyöräkadun puoleisten kellaritilojen uudistaminen. Kyseessä olivat kankaanpainannan ja värjäyksen opetuskäytössä olleet tilat, jotka olivat kärsineet kosteusvaurioista. Entinen maanvarainen alapohja purettiin, maa-aines vaihdettiin, tehtiin lämmöneristykset, uusi maanvarainen alapohja sekä lattian yläpuoliset rakenteet. Seinä joudutaan lämpörappaamaan vielä ulkopuolelta kesän 2009 aikana. Kustannukset kellaritilojen korjauksesta vuoden 2008 aikana ovat olleet Rakennustyöstä on vastannut Rakennusliike Salminen. Uusiin tiloihin sijoittuu entisten toimintojen lisäksi keramiikkamuotoilun serigrafian opetustilat. Kertomusvuoden aikana toteutetut kiinteistön vuosikorjaukset olivat yhteensä Suurimmat yksittäiset korjauskohteet olivat Turon kiinteistössä suoritettu ikkunariveysten tiivistäminen ( ) sekä Piispankadulla keramiikkamuotoilun sosiaalitilojen saneeraus ( ). 5.5 Henkilöstö Kuopion Rouvasväenyhdistyksen palveluksessa oli 28 toimihenkilöä. Yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt työskentelevät eri tukipalveluprosesseissa seuraavasti: toimitusjohtaja (sivutoiminen) taloushallinnossa neljä toimihenkilöä tiedottaja (markkinointi ja viestintä) opiskelijahallinnossa kaksi opintosihteeriä sekä aikuiskoulutuksen koulutussuunnittelija (opiskelijapalvelut) ravintopalvelutehtävissä Kafetemiassa kuusi henkilöä tietohallinnossa kolme henkilöä maksullisen palvelutoiminnan projektitehtävissä ja hanketoiminnassa hankepäällikkö ja kolme projektisuunnittelijaa kirjasto- ja informaatiopalveluissa informaatikko sekä tietopalvelusihteeri kiinteistöhallinnon tehtävissä neljä toimihenkilöä Lisäksi vuoden 2008 aikana Kuopion Muotoiluakatemiassa on työskennellyt 46 päätoimista opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijaa. Opetushenkilöstön määrä kuvaa tilannetta Opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijoiden työnantaja on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Toimihenkilöiden esimiehinä toimivat kertomusvuonna tulosaluejohtaja Eija Vähälä sekä talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen. Opetushenkilöstön esimiehinä Eija Vähälä sekä koulutuspäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio. Toimihenkilöiden palkat määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisina kunkin tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Kaikki työsuhteessa olevat saivat kuukausipalkkaa. Työterveyshuolto on järjestetty Kuopion Oma Lääkäri Oy:n kanssa tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta. Se sisältää sekä lakisääteisen että vapaaehtoisen, ns. sairaanhoidon osuuden, jonka työnantaja kustantaa. Uusille opetus- ja toimihenkilöille järjestetään aina työhöntulotarkastus työsuhteen alussa ja henkilöstölle ikäkausitarkastuksia 5 vuoden välein 50-vuotiaaksi asti ja sitten kolmivuotisjaksoissa. Lisäksi kolmen vuoden välein on työterveyshoitajan suorittamat tarkastukset niille henkilöille, jotka altistuvat työssään esim. melu- tai pölyhaitoille tai liuotinaineille. Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna yhteensä ,40 keskimäärin 72 työterveyshuollon piiriin kuuluneen henkilöstön osalta eli 490,27 / henkilö (vuonna ,33 /henkilö). Työterveyshuollon osalta korvattavien kustannusten enimmäismäärän vahvistaa Kansaneläkelaitos. Ehkäisevän työterveyshuollon osalta vuonna 2008 korvattavien kustannusten enimmäismäärä on 145,50 / henkilö, josta KELA:n korvaus on 60 % eli 87,30 / henkilö ja sairaanhoidon osalta enimmäismäärä on 218,30 / henkilö, josta korvaus on 50 % eli 109,15 / henkilö. Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian 18 Oikealla sivulla: Sivu kalenterista, Laura Toivonen

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry 150 vuotta

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry 150 vuotta vuosikertomus 2010 KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Kuopion Rouvasväenyhdistys ry 150 vuotta KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Vuosikertomus 2010 Sisä llys Kuopion

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Sisältö kuopion ROuvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus KUOPION Muotoiluakatemian johtajan katsaus KUOPION

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) 70101 Kuopio Puh. (017)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. kulttuurivaikuttajana

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. kulttuurivaikuttajana Kuopion Rouvasväenyhdistys ry kulttuurivaikuttajana 1 Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää ja tukea ammattitaidon ja ammattipätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ. Kuopio opiskelukaupunkina. Savonia läpäisi auditoinnin. Uudet varehtorit. Osaamiskeskittymät

Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ. Kuopio opiskelukaupunkina. Savonia läpäisi auditoinnin. Uudet varehtorit. Osaamiskeskittymät Kuopio opiskelukaupunkina Savonia läpäisi auditoinnin Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ Uudet varehtorit Osaamiskeskittymät Asiakaslähtöisyys arvo käytäntöön Jouni Vornanen päätoimittaja Taitavalla asiakassuhteen

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta Saimaan ammattikorkeakoulu Yhteiskuntavastuuraportti 2013 Tekstit Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen, Tanja Matikainen Valokuvat Mikko Nikkinen, Shutterstock

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori Vuosikertomus 2012 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kauko Hämäläinen Ismo Kantola Reetta Marttinen Matti Meriläinen Maire Mäki Kati Isoaho Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot