Vuosikertomus Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2008. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

2 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Kannen kuva: KuMun kuvamaailma Erik Lehtola, Marko Myllyaho Kuvat: Vuosikertomuksen kuvat ovat KuMu Kuopio08 näyttelystä

3 Sisältö 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemian johtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Hallituksen toimintakertomus Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Sopimuksen mukainen yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kanssa Tutkimus- ja kehitystyö Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyötä Näyttely- messu- ja tiedotustoiminta Yhdistyksen taloudellinen tilanne Investoinnit Tilat Henkilöstö Näkymät vuodelle Liitteet Tuloslaskelma...21 Tase...22 Rahoituslaskelma...23 Tilintarkastajien kertomus...24

4 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus Kulunut vuosi on merkinnyt useita muutoksia yhdistyksen toiminnassa ja varsinkin toimintaympäristössä - jälleen kerran. Yksi muutos on ollut pitkäaikaisen puheenjohtajan Marja-Liisa Karotien siirtyminen varapuheenjohtajaksi ja oma astumiseni haasteelliseen ja hyvin hoidettuun luottamustehtävään. Samoin hallituksen sisällä on tapahtunut uusiutumista ja olemme saaneet uudeksi jäseneksi Kallaveden lukion rehtorin Leena Laukkasen. Savonia-ammattikorkeakoulun organisaatiota on muutettu ja muotoilu ja viestinä liitetään tulevan vuoden alusta lukien osaksi liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisaluetta, johon kulttuurin ja muotoilun ohella kuuluu myös musiikki ja tanssi, matkailu- ja ravitsemus sekä liiketalous. Laajaa ja monialaista osaamisaluetta johtaa Kaija Sääski. Samanaikaisesti Eija Vähälä on nimitetty kehityspäälliköksi, vastuualueenaan kulttuurialan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Hän toimii samalla myös Rouvasväenyhdistyksen toimitusjohtajana. Eija Vähälän keskeisenä tukena ja työparina koulutusasioissa toimii koulutus- ja kehittämispäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio, joka vastaa muotoilun ja viestinnän opetuksen kehittämisestä. Yhdistys on siis tukipalveluiden tuottajana monin tavoin uudessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosten aika toiminnassa ei ole suinkaan ohi. Koko korkeakouluopetuksen uudistus ei voi olla vaikuttamatta myös Rouvasväenyhdistyksen toimintaan. Kuopiossa uudistus merkitsee ensinnäkin Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyön toteutumista Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulujen välillä. Tähän uudistukseen liittyy esitys viestinnän koulutusohjelman lakkauttamisesta, josta lopullinen päätös tehdään kevään 2009 aikana. Olemme kuntayhtymän edustajien kanssa käymissämme neuvotteluissa tuoneet esille sen, että yhdistyksen tuottamien tukipalveluiden ja opetuksen laadun säilyttämisen kannalta on tärkeää turvata aloituspaikkojen riittävä määrä ja esittäneet, ettei ainakaan muotoilun koulutuspaikkoja enää supistettaisi, jos viestinnän koulutuksesta luopuminen on välttämätöntä. Neuvottelut etenevät kevään kuluessa. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohella myös Itä-Suomen yliopiston käynnistyminen ja yhteistyön tiivistäminen ammattikorkeakoulun kanssa merkitsee muutosten jatkumista. Kilpailukyvyn säilyttäminen sekä kansallisesti että koulutuksen houkuttelevuus jopa kansainvälisesti on keskeinen tekijä alueiden vetovoimaisuutta pohdittaessa. Kuopiossa tämä merkitsee esim. kampus-alueen keskittämistä hyvin pitkälle Savilahden tiedepuistoon. Siinä tilanteessa meidän on tehtävä työtä Piispankartanon ja sen ympäristöön rakennetun, ajanmukaisen, toimivan ja inspiroivan koulutusympäristön säilyttämiseksi samoin kuin Turon kiinteistön käytön varmistamiseksi. Uudet haasteet vaativat yhdistykseltä historian ja perinteiden kunnioittamista ja tuntemista, mutta myös jatkuvaa vuoropuhelua ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvitsemme jäsenten joukkoon ja hallitukseen lisää eri-ikäisiä vaikuttajia ja yrittäjiä, joilla on avarakatseisuutta ja ymmärrystä myös kulttuurin ja sivistyksen edistämiseksi ja toimintatarmoa yhteistyön hiomiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että näitä ihmisiä löytyy! Haasteita ja muutoksia emme voi väistää, mutta pelko on tarpeetonta. Hyvässä yhteistyössä voimme turvata yhdistyksen toimintaedellytykset ja aikanaan testamenttilahjoituksena tulleen Piispankartanon lahjoittajan tahdon! Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on perustamastaan muotoilupalkintorahastosta jakanut keväällä 2008 neljän tuhannen euron suuruisen muotoilupalkinnon keraamikko, yrittäjä Sami Rinteelle. Palkintoon liittyi myös mahdollisuus pitää näyttely Taitemia-galleriassa. Tämän Sami toteutti joulukuussa Palojeni muoto -näyttelynsä kautta. Koska Rouvasväenyhdistys Muotoiluakatemian perustajana ja pitkäaikaisena ylläpitäjänä sekä kulttuurialan toimijana haluaa omalta osaltaan olla tukemassa itäsuomalaista korkeakoulutusta, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä ammattikorkeakoulun 2

5 ja yliopiston välistä yhteistoimintaa, yhdistys lahjoitti tässä tarkoituksessa joulukuussa 2008 Kuopion yliopistolle, sen yliopistorahaston kartuttamiseksi euroa tarkoituksena tukea tulevan Itä-Suomen yliopiston toimintaa. Kyseessä oli pääomasijoitus uuteen, itsenäiseen yliopistoon. Yhdistys näkee tulevaisuudessa entistä tärkeämpänä yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön. Tarja Eskelinen puheenjohtaja 3

6 2 Kuopion Muotoiluakatemian johtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemia vastaa Savonia-ammattikorkeakoulussa vahvasta kulttuurialan koulutuksesta muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmilla. Kuopion Muotoiluakatemiassa toteutetaan kaikilta osin Savonia-ammattikorkeakoululle vahvistettua strategisen suunnittelun viitekehystä. Visio (tavoitetila): Avaamme ovia muotoilukoulutuksen eturintamassa. Missio (toiminnan tarkoitus): Muotoiluakatemia on kokemuksellisen, toimivan ja visuaalisesti korkeatasoisen tuoteympäristön tutkiva kehittäjä ja erikoisosaaja. Vuonna 2008 on kiinnitetty erityistä huomiota hyvien ja potentiaalisten hakijoiden rekrytointiin monilla tavoilla. Niinpä hakijamäärät ovat olleet hyviä, esim. viestinnän koulutusohjelmaan oli yli 7 ensisijaista hakijaa. Soveltuvuutta on mitattu kaikkiin koulutusohjelmiin järjestämällä asianomaisen koulutuksen vaatimusten mukaisia kokeita. Opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseen on kehitetty monia muotoja, analysoitu syitä ja lisätty ohjausta. Keskeyttäminen on vähentynyt erittäin paljon, jopa yli odotusten. Opetussuunnitelmia on tarkistettu edelleen sekä moduulitiimien ja asiantuntijatiimien toimintamalleja on kehitetty. Joustavien opintopolkujen ja opintosuoritusten muotojen kehittäminen ja käyttöönotto on jatkunut. Opintojen etenemistä on seurattu tiiviisti. Opiskelijoiden ohjausta sekä aikaisempien opintosuoritusten hyväksymistä on tuettu. Kehittämisessä on käytetty opiskelijoiden palautekyselyjä. Muotoilussa aloitettiin uusi aikuisten tutkintoon johtava toisen asteen tutkinnolle pohjautuva koulutus. Lisäksi aikuiskoulutuksessa on jatkunut viestinnän tutkintoon johtava koulutus sekä lukuisia lyhyempiä aikuiskoulutuskokonaisuuksia. Muotoilun tutkimus- ja kehitystyön vaikuttavuutta ja tulevaisuuden menestystekijöiden ja sidosryhmien odotuksia selvitettiin työelämän edustajille suunnatussa Tulevaisuuspaneelissa. Kaksivaiheisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä ajatuksia ja näkemyksiä yrityksillä, julkisella sektorilla ja muilla Kuopion Muotoiluakatemian sidosryhmillä on tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamiseksi tuotesuunnittelun, innovoinnin ja muotoilun avulla. Kysely lähetettiin yli kahdelle sadalle vastaanottajalle ja palaute hyödynnetään Muotoiluakatemian kehittämisessä. Seurantaa ja tulosten analysointia on tehty kaikilla osaalueilla. Se on tapahtunut mm. opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä, opetussuunnitelman arviointiprosessilla sekä hankkeiden yhteydessä tapahtuvilla työelämän edustajien haastatteluilla. Kulttuurialalle tyypillisiä ulkoisia arviointeja tapahtuu kilpailujen, näyttelyiden, esitysten ja produktioiden perusteella jatkuvasti. Muotoiluakatemian tuloksellisuus- ja strategisia mittareita on tarkasteltu kriittisesti ja tulosten parantamiseksi toimintaa on muutettu tarpeen mukaan. Hakijamäärät ovat hyviä ja täyttöaste on 106 %. Tuloksista on erityisesti huomattava merkittävä opintojen keskeyttämisen vähentyminen. Virtuaaliopetuksen ja avoimen amk-opetuksen tulokset ovat kulttuurissa heikkoja, koska koulutusalan luonteen mukaisesti ei ole mahdollista toteuttaa näitä kattavasti. Kansainvälinen liikkuvuus on erittäin hyvä. Opetushenkilöstön pätevöitymistä on tapahtunut kiitettävästi ja vaadittavia tutkintoja on suoritettu vuonna Opetusministeriön vaatimat rakenteelliset muutokset vaikuttivat Muotoiluakatemiaan siten, että syksyllä 2008 supistettiin muotoilun koulutusohjelmasta 15 aloituspaikkaa. Tähän supistukseen on sopeuduttu, eikä se vielä ole vaikuttanut koulutuksen laajuuden ja monipuolisuuden toteuttamiseen. Uuden Liiketoiminta- ja kulttuuriosaamisen osaamisalueen kehittämistä on suunniteltu yhdessä liiketalouden kanssa. Myös Teollisen muotoilun osaamiskeskittymän sisällön ja toiminnan suunnittelu on aloitettu vuonna Osana Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon uudistamista ammattikorkeakoulun tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2008 aikana. Kiinteistöpalvelut, henkilöstöpalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, markkinointi- ja viestintäpalvelut, opiskelijapalvelut, taloushallinto ja tietohallinto järjestetään ammattikorkeakoulun yhteisinä toimintoina laadittujen toimintamallien mukaisesti. Muotoiluakatemian 4

7 osalta tukipalvelukokonaisuus säilyi Rouvasväenyhdistyksen ja kuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti yhdistyksen tuottamana. Vaikka tukipalvelut ovat yhdistyksen toimialaa ja vastuuta, myös Muotoiluakatemian tukipalveluiden osalta noudatetaan Savonia-amk:n tukipalveluiden prosessikuvauksia ja tehdään yhteistyötä tukipalveluprosessien vastuuhenkilöiden kanssa. Eija Vähälä johtaja Pelto, Annika Nousiainen

8 3 Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Opetuksen kehittäminen vuonna 2008 Vuonna 2008 Kuopion Muotoiluakatemiassa kehittämisen yhtenä painopisteenä oli opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen ja parantaminen sekä opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Vuoden aikana opettajatuutorit osallistuivat heille järjestettyyn koulutukseen ja heidän tehtävänkuvaansa selkiytettiin. Toinen vuoden 2008 kehittämisen painopisteistä opetuksen alueella oli verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyvä henkilöstökoulutus. Koko opetushenkilöstölle tarjottiin opettajaryhmäkohtaista ja yksilöohjausta verkko-opetuksen ja verkko-oppimisaineiston suunnittelussa. Syksyllä 2008 Muotoiluakatemiaan palkattiin verkko-opetuksen kehittämisestä ja atk-opetuksesta vastaava päätoiminen tuntiopettaja. Muotoiluakatemian johtoryhmä kävi kevään 2008 aikana kehittämiskeskustelut ryhmäkeskusteluina kaikkien opettajaryhmien kanssa. Vuorovaikutteinen työtapa koettiin hedelmälliseksi ja toimintatavalle esitettiin jatkoa. Keväällä ja syksyllä saatuja opiskelijapalautteita käsiteltiin ja niistä keskusteltiin lokakuun opettajienkokouksessa. Palaute moduuliopetussuunnitelmasta on edelleen ollut valtaosin myönteistä, eräitä tiedottamiseen liittyviä käytänteitä toivottiin kehitettävän. Koulutuksen toteutussuunnitelmassa opintomoduulien järjestykseen on tehty muutoksia, jotta opettajien opetustyöhön saadaan aikaisempaa tasaisempi kuormitus eri opetusjaksoille. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma päivitettiin keväällä 2008 vastaamaan osaamisperustaisen opetuksen ja opiskelun vaatimuksia. Taustana muutokselle on opetusministeriön v antama ohjeistus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta korkeakouluissa (AHOTT). Muotoiluakatemian opetussuunnitelmassa käytettyjä oppimisjuonteita verrattiin v valmistuneeseen ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen muotoilu - ja viestintäalojen kompetenssimäärittelyyn. Opetussuunnitelmassa päädyttiin jäsentämään olennainen osaaminen kompetenssikuvausten kautta, ja jakamaan kompetenssit koulutusohjelmakohtaisiin ja yleisiin kompetensseihin. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös Savonia-ammattikorkeakoululle määriteltyihin yhteisiin kompetensseihin. Kuopion Muotoiluakatemian yleiset kompetenssit vuoden opetussuunnitelmaan: 1. Itsensä kehittäminen (Learning competence) sisältää: oppimisen taidot, muutosvalmius ja elinikäinen oppiminen, luova ongelmanratkaisu 2. Eettinen osaaminen (Ethical competence) 3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Communication and social competence) 4. Tutkimus- ja kehitystyön osaaminen (Development competence) sisältää: informaatiolukutaito 5. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen (Organizational and societal competence) sisältää: muutosvalmius 6. Kansainvälisyysosaaminen (International competence) Koulutusohjelmakohtaiset (ammatilliset) kompetenssit: Muotoilun koulutusohjelma: 7. Suunnitteluosaaminen 8. Tuotanto-osaaminen 9. Muotoiluprosessin osaaminen 10. Visuaalinen osaaminen 11. Tulevaisuusosaaminen Viestinnän koulutusohjelma: 7. Mediaympäristön osaaminen 8. Viestinnän teoreettinen osaaminen 9. Sisältöosaaminen 10. Tuotanto-osaaminen 11. Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen 12. Tulevaisuusosaaminen Savonia-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen Vuonna 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu valmistautui Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta keväällä 2009 tehtävään auditointiin saattamalla päätökseen Savonian laadunohjausjärjestelmän suunnittelutyön. Ammattikorkeakoulun toiminta ja laadunvarmistus on ohjeistettu prosessikuvausten avulla ECTS -ohjeistuksen mukaisesti. Savonia amk:n ydinprosesseja ovat Tutkimus- ja kehitystyön prosessit sekä Opetuksen ja opiskelun prosessit. Kuopion Muotoiluakatemian opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana prosessikuvauksia ja kansioita valmistelleissa työryhmissä. 6

9 Opetuksen ja opiskelun prosessit on jaettu seuraaviin prosessikansioihin: Opetussuunnitelmatyöprosessi, Opintojen ohjaus- ja neuvontaprosessi, Opinnäytetyöprosessi, Harjoitteluprosessi ja HOPS prosessi. Kansiossa prosessit on kuvattu käytännönläheisesti tekstimatriisina, vuokaaviona ja lisäksi nk. uimaratakaaviona. Prosessikansiot tarjoavat opetuksen ja opiskelun kehittämistoimenpiteille käyttökelpoisen ja toimivan ohjaustyökalun sekä toiminnan arviointiin liittyvät mittarit. Jokaisella prosessilla on prosessinomistajaksi nimetty henkilö ja prosessitiimi, joiden vastuulla on prosesseista tiedottaminen ja niiden kehittäminen. Johtamis- ja ohjausprosessit Toiminnan ohjausprosessi Talouden ja rahoituksen ohjausprosessi Henkilöstövoimavarojen ohjausprosessi Laadunhallintaprosessi Tiedotusprosessi Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen toiminta oli vuoden 2008 aikana varsin monipuolista. Tutkintoon johtavana koulutuksena oli käynnissä syksystä 2007 alkaen viestinnän koulutusohjelma sekä syksyllä 2008 ensimmäistä kertaa aloitettu muotoilun tutkintoon johtava koulutusohjelma. Lisäksi tutkintoon johtavasti opiskeli jo aiemmin opintonsa aloittaneita muuntokoulutettavia, eli alempaa tutkintoaan ammattikorkeakoulututkinnoksi täydentäviä opiskelijoita. Yhden vuoden mittaisina ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisinä erikoistumisopintoina olivat käynnissä vuoden 2008 aikana Sisustussuunnittelun, Taiteen ja käsityön ohjauksen sekä Digitaalisen kuvankäsittelyn erikoistumisopinnot. Lisäksi aikuiskoulutuksessa suoritettiin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Vuoden 2008 aikana toteutuneita koulutustilaisuuksia ja erilliskursseja olivat Palvelumuotoilun kesäkoulu sekä Painotuotteen suunnittelun kurssi. Ydinprosessit Opetuksen ja opiskelun prosessit Tutkimus- ja kehitystyön prosessit Palvelu- ja tukitoimintaprosessit Henkilöstöpalvelujen prosessit Kansainvälisen toiminnan palvelujen prosessit Kirjasto- ja tietopalvelujen prosessit Markkinointiprosessit Opiskelijapalvelujen prosessit Taloushallintopalvelujen prosessit Tilapalvelujen prosessit Kaavio: Savonia-ammattikorkeakoulun prosessit. Lähde: SERPA, Savonia amk:n toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan sähköinen tietokanta. Savonia Chopper, Janne Leppänen ja Roope Kolu

10 4 Kuopion rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa vuosikokouksessa vahvistetun jäsenmaksun. Ehdotukset uusiksi jäseniksi käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Vuonna 2008 yhdistyksellä oli 129 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä. Päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa käyttää vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Varsinainen sääntömääräinen yhdistyskokous pidettiin Vuosikokouksessa virallisen kokousohjelman lisäksi nähtiin vaatetusmuotoilun opiskelijoiden pukuesitys. Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan näin ollen erovuorossa on vuosittain kolme hallituksen jäsentä. Yhdistyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajana on aluejohtaja Tarja Eskelinen ja varapuheenjohtajana hovioikeudenneuvos Marja-Liisa Karotie, sihteerinä Muotoiluakatemian johtaja Eija Vähälä ja rahastonhoitajana talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2008 ovat olleet: merkonomi Marja-Leena Hiltunen, tekstiiliopettaja Pirjo Maukonen, verojohtaja Tuula Kemppainen, sairaanhoitaja Pirkko-Liisa Piironen sekä rehtori Leena Laukkanen. Aluejohtaja Leena Roiha erosi jäsenyydestä kesken vuoden paikkakunnalta muuton vuoksi. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, KHT Pekka Loikkanen ja KHT Elina Laitinen sekä valvontatilintarkastajana KHT Seppo Tervonen. Kuntayhtymän nimeämä tilintarkastajana on ollut JHTT Tapani Laitinen. 8 Ringle-matto, Soila Oinonen

11 5 Hallituksen toimintakertomus 5.1 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Yhdistyksen toiminta-ajatus ja sen toteuttaminen Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on sääntöjensä mukaisesti edistää ja tukea ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän koulutus- ja työaloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän opetusta antavan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat toimintaedellytykset opetusministeriön vahvistaman, yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti Sopimuksen mukainen yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kanssa. Yhdistyksen tarkoitus toteutuu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa. Yhdistyksen keskeisin tehtävä on huolehtia opetuksen tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta kuntayhtymän ylläpitämälle Kuopion Muotoiluakatemialle. Tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta vastaavat yhdistyksen palveluksessa olevat 28 toimihenkilöä sekä palveluiden tuottajat, joiden kanssa yhdistyksellä on yhteistyösopimukset. Kiinteistönhoitopalveluista yhdistyksen omistamien kiinteistöjen pääkoulu Piispankadulla ja ns. Turon kiinteistö Niiralankadulla osalta on sopimus ISS Suomi Oyj:n kanssa, jolta ostamme myös Turon kiinteistön siivouspalvelut. Arkkitehtisuunnitteluun ja kiinteistöjen korjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan asiantuntijapalveluita yhdistys ostaa Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy:ltä sekä Rakennusvalvonta Suomiselta. Opetuksen tukipalvelukokonaisuus eli opetusta tukeva toiminta tuotetaan yhtenä kokonaisuutena sen hallinnon, käytännön toiminnan sekä taloudellisen vastuun osalta. Sen lisäksi, että tukipalvelukokonaisuus tuotetaan yhdistyksen palveluksessa olevalla henkilöstöllä, se toteutetaan yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä. Jokainen yhdistyksen palveluksessa oleva toimihenkilö toteuttaa Savonia-ammattikorkekoulun toimintaa ammattikorkeakoulun toiminnan laadulliset kriteerit täyttävällä tavalla. Yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välistä yhteistyösopimusta on päivitetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa jo vähän aikaa sitten tapahtuneiden muutoksien johdosta. Rahoituslain muutokset kulttuurialan koulutusta ajatellen eivät olleet kovin suuria. Yhdistys sitoutui lisäksi tukipalveluprosessien osalta noudattamaan Savonia-ammattikorkeakoulun tukipalveluille tehtyjä prosessikuvauksia ja muutoinkin tukipalveluprosessien toteuttamisessa noudattamaan kaikilta osin Savoniaammattikorkeakoulun käytänteitä. Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat ammattikorkeakoulun tukipalveluprosessien henkilöstökokouksiin. Lisäksi yhdistys sitoutui osallistumaan ammattikorkeakoulun sisäisesti ns. kompensaatioerien maksuun, joilla tuetaan Pelastusopiston sekä MusiTan (= Musiikki- ja tanssiakatemia) rahoituslakiuudistuksen heikentämää taloudellista asemaa. Yhdistys on sitoutunut raportoimaan ja antamaan tarvittavat taloudelliset tiedot kuntayhtymälle sen pyytämässä muodossa. Talousraportointia tehdään kuntayhtymän talousjohtaja Olli Helanterälle, joka edelleen raportoi kuntayhtymän hallintoelimiä. Lisäksi kuntayhtymän tilintarkastajat voivat suorittaa vuosittain oman tilintarkastuksensa, joka kohdistuu yhdistyksen toimintaan ja sen hoitamiseen. Lähinnä kuntayhtymän tilintarkastajat tarkastavat valtionosuusselvityksen oikeellisuuden. Muutoinkin Rouvasväenyhdistyksen toiminnassa noudatetaan hyvin pitkälle samantapaisia sisäisen valvonnan periaatteita, joihin kuntayhtymä on sitoutunut. Muotoilufoorumi Hanke- ja projektitoiminta on organisoitu tapahtuvaksi Muotoilufoorumin kautta. Muotoilufoorumi on luovan talouden toimija, Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus, joka rakentaa ja ylläpitää akatemian yhteyksiä elinkeinoelämään. Muotoilufoorumi toteuttaa tukipalvelukokonaisuuteen kuuluvaa muotoilun ja viestinnän tutkimus- ja kehitystyötä sekä hanke- ja projektitoimintaa yhdessä opetuksen laitosten kanssa. 9

12 Taitemian kirjasto Taitemian kirjasto on Rouvasväenyhdistyksen ylläpitämä, muotoiluun ja viestintään painottunut erikoiskirjasto, joka tuottaa Muotoiluakatemian opiskelijoiden kirjasto- ja informaatiopalvelut ja toimii osana Suomen tieteellistä kirjastoverkkoa. Taitemian kirjasto ylläpitää tavanomaisten kokoelmien lisäksi materiaalikirjastoja, Digitemia-kuvakirjastoa sekä Design-asiantuntijarekisteriä. Taitemia-galleria Yhdistys ylläpitää myös Taitemia-galleriaa, jonka tiloissa esitellään muotoilun ja viestinnän ammattilaisten sekä Muotoiluakatemian opiskelijoiden ammattitaidon tuloksia. Näyttelytoiminnan kautta on oiva mahdollisuus kertoa sidosryhmille muotoilu- ja viestintäalasta, uusista innovaatioista sekä tulevista kehitystrendeistä. Näyttelytoimintaa varten on gallerian lisäksi Piispankadun kiinteistössä Kellari-galleria sekä lasiaula. Turon kiinteistössä myös on pienimuotoista opiskelijoiden ammattitöiden sekä kuvallisen ilmaisun töiden näyttelytoimintaa, sisäistä viestintää opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. Kafetemia Lounaskahvila Kafetemia palvelee sekä Muotoiluakatemian opiskelijoita että ulkopuolisia asiakkaita päivittäisellä lounasvalikoimalla myös kesäaikaan. Kafetemian valikoimaan kuuluvat lounaspalveluiden lisäksi kahvion tuoreet leivonnaiset, vitriinituotteet, mahdollisuus ostaa ruoka-annoksia kotiin vietäväksi sekä yhtenä toimintamuotona tilauspalvelutoiminta. Kafetemia vastaa erilaisten Muotoiluakatemian auditoriossa pidettävien ulkopuolisten seminaarien, koulutuspäivien sekä asiakastilaisuuksien kahvi- ja ruokatarjoilusta Tutkimus- ja kehitystyö Kansantalouden asiantuntijat ovat laajasti todenneet, että innovatiivisuus on maamme seuraava kilpailukyvyn veturi. Yhteiskunnallisten haasteiden kannalta uusiutumisvoima, luovuus ja innovatiivisuus ovat tulleet ratkaiseviksi. Kuopion Muotoiluakatemian koulutus vastaa hyvin tähän haasteeseen. Tutkimus- ja kehitystyön strategiset ratkaisut raamittavat kulttuurille tulevaisuuden innovaatioiden tuotteistamisohjelman. Tutkimus- ja kehitystyö profiloi ja tukee koulutuksellisen tehtävän suorittamista sekä aluekehitystehtävää. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on inhimillisen hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen muotoilun ja viestinnän keinoin. Tämä tavoite toteutuu mm. vuorovaikutteisen yritysyhteistyön kautta. Muotoiluakatemian hankkeiden tavoitteena on luoda luovien alojen muotoilu- ja viestintäalan uutta yritystoimintaa edistävää ja tukevaa palvelutoimintaa sekä siihen liittyvää asiantuntijaverkostoa. Palvelut liitetään osaksi opetustyötä. Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyö liittyy alueen strategisiin painopistealueisiin ja yritysten t&k-toimintaympäristöä on kehitetty muun muassa palvelumuotoilun tutkimuksen avulla. Yritykset ovat mukana tässä kehitystyössä ja niiden kokonaisvaltaista kehittymistä ja sitä kautta kilpailukykyä on voitu edistää muotoilun ja viestinnän keinoin. Kasvavassa määrin asiakasprojekteja voidaan jo ennakoida yritysten tulevia tutkimus- ja kehitystyön tarpeita ja tätä kautta on myös syntynyt uusia kumppanuuksia. Asiakasprojektien määrä on pysynyt viime vuosien tapaan suurena ja lähes kaikki opinnäytetyöt ovat jo hankkeistettuja. On myös syntynyt uusia kumppanuuksia. Kansainvälistämistä edistävien hankkeiden määrä kasvoi ja toimintakenttää laajennettiin Eurooppaan sekä Euroopan rajojen ulkopuolelle Intiaan. Kotimaassa muotoilun ja viestinnän opiskelijat ovat olleet mukana kymmenissä suoraan yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Vuonna 2008 aloitettiin merkittävä hanke, Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa (Hymy). Siinä kehitetään käyttäjäkeskeistä muotoilua uusien toimintaympäristöjen kehitysvälineenä. Päärahoittaja hankkeessa on Tekes. Käyttäjäkokemuksen tutkimus antaa uudenlaisia lähestymistapoja vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palvelualustojen kehitystyöhön. Tutkimuksen kohteena on alueen hyvinvointiteknologian soveltaminen vapaa-aikaan ja matkailuun. Palvelumuotoilu antaa uudenlaisen lähestymistavan kokemuksen tuotteistamiselle ja palveluympäristön kehittämiselle. Palvelumuotoilun lähtökohtana ovat palveluihin liittyvien esineiden, tilojen ja palveluprosessien muotoilu. Vuonna 2008 aloitettiin myös laaja kansainvälinen hanke Eurocraft 21. Sitä koordinoi itävaltalainen kumppani ja mukana on kaikkiaan kahdeksan toimijaa kuudesta maasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää muotoilualan koulutukseen soveltuvaa aineistoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen aihealueelta. Erityinen kohderyhmä myös ovat pienyrittäjät, joiden jatko- ja täydennyskoulutusta hankkeessa testataan Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyötä Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus. Se yhdistää Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan, opetuksen ja oppimisen sekä käytännön työelämän laajaksi oppimisympäristöksi. Muotoilufoorumi on muotoilun ja viestinnän asiantuntijuutta tuottava, kokoava ja ylläpitävä keskus, joka rakentaa ja ylläpitää Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämisyhteyksiä elinkeinoelämään. Se organisoi ja koordinoi akatemian hanketoimintaa ja tuottaa palvelutoimintana yrityksille ja yhteisöille ydinosaamiseensa kuuluvina osaamisalueina muotoilun ja viestinnän palvelukokonaisuuksia: muotoiluun ja graafiseen viestintään liittyvät tutkimus-, muotoilu- ja tuotekehityspalvelut mallinnus- ja pikavalmistuspalvelut 10

13 Aukeama kirjasta Home that never was, Kalle Pyyhtinen Unia, Annika Nousiainen

14 Lasireliefi hautakiveen, Sanna Rissanen Tuhkasta nousseet, Kati Kainulainen

15 Helmi ja Hiillos, Riikka Pirkanen Satunnainen sivu kalenterista, Anni Hintsala

16 Muotoilufoorumin palveluksessa työskentelee hankepäällikkö, kolme projektisuunnittelijaa, sekä projekti- ja hanketoiminnassa mukana olevaa opetushenkilöstöä. Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtana on alueen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän tutkimus- ja kehittämistarpeet. Yhteistoimintaa ja verkostoja yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa kehitetään jatkuvasti aktiivisella projektitoiminnalla ja eri rahoituslähteistä haettavilla hankkeilla. Projekti- ja hanketoiminta tukee Muotoiluakatemian muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien mukaista asiakas- ja markkinointilähtöistä opetusta, kouluttaa sekä opiskelijoita alan ammattitehtäviin että yrityksiä muotoilupalveluiden käyttäjiksi. Vuosittain toteutetaan lähes 100 eriasteista suunnitteluprojektia yritysten tai yhteisöjen kanssa. Lähes kaikki opinnäytetyöt liittyvät johonkin konkreettiseen tuotekehityshankkeeseen. Muotoilufoorumin toiminnassa yhdistyvät kaksi ammattikorkeakoulun päätehtävää ja ydinprosessia eli opetuksen ja oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön synergia. Lisäksi se toteuttaa oppilaitoksen aluekehitystehtävää. Asiakasprojektit voivat olla yksittäisiä muotoilu- ja tuotekehitystehtäviä, yritysviestinnän tehtäviä, taideteoksia, tuotemallistojen suunnittelua, yhteisproduktioita, luovan toiminnan ohjaustapahtumia, kilpailuja sekä omana palvelumuotonaan pikavalmistuspalvelut (pikamallinnus). Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämishakkeista Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa-hymy, HYMY-projekti sai Tekesin rahoituspäätöksen huhtikuussa. Kevään aikana tarkennettiin osallistujayritysten tutkimusprojektien sisällöt ja aloitettiin suurin osa yritysprojekteista. Toiminnan painopiste oli luonnollisesti syksyssä, mutta jo kesän aikana opiskelijat tekivät yrityscaseihin liittyvää pohjatyötä. HYMY-projektissa on tavoitteena tuottaa uusia ja innovatiivisia vapaa-ajan ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristökonsepteja, joissa hyödynnetään ohjelmapalvelujen toiminnallista luonnetta, lisätään vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla ja luodaan palvelumuotoilua hyödyntäviä tuotekehitysmalleja yritysverkostoa hyödyntäen. Projektin tuloksena syntyy uusia hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä toimintaympäristöja käyttöliittymäkonsepteja, teknologisia sovelluksia esteettömän matkailun ja vapaa-ajan alueille sekä palvelumuotoilua hyödyntävä tuotekehitysmalli. Projektiin osallistuvat yrityksen ovat Nokia Group, Oy Hudle Ltd, Huoltoliitto ry/ Kunnonpaikka, Kuopion Matkailupalvelu Oy, Savonia-amk/ matkailu- ja ravitsemisala sekä asiantuntijaorganisaatioina Kuopio Innovation Oy ja VTT/ Tampere. Developing competence for sustainable management in European craft sector Euro Crafts 21, Leonardo da Vinci, Tämä partnerihanke on koonnut yhteen toimijat Itävallasta, Saksasta, Espanjasta, Suomesta, Unkarista ja Slovakiasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää muotoilualan koulutukseen soveltuvaa aineistoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen aihealueelta. Erityinen kohderyhmä ovat pienyrittäjät, joille kehitetään jatko- ja täydennyskoulutusta. Opetusministeriön myöntämä hankerahoitus tutkimusja kehitystyön toimintaedellytysten parantamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisessä kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää toimintamuotoja, joiden avulla tutkimus- ja kehitystyön suorittaminen ammattikorkeakoulussa toteutuu monialaisuutta hyödyntäen. Erityistä huomiota kiinnitetään T&K- toimintojen ja opetuksen integraatioon, uusien toimintamallien tuottamiseen sekä henkilöstön T&K- valmiuksien lisäämiseen koulutuksella ja käytännön osallistumisella. Muotoiluakatemiassa toteutettiin hankkeeseen liittyen koulutusta ja tutkimusta alla olevista teemoista: PALVELUMUOTOILU INNOVAATIO- PROSESSIN AVAIMENA T&K toimintaympäristön kehittäminen palvelumuotoilun tutkimuksen avulla. MUUNTUVAT VISUAALISET IDENTITEETIT Innovaatiojournalismia ja näkymiä graafisen suunnittelun tulevaisuuteen. MUOTOILU ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Käytettävyys, verkostoituminen ja globaalit toimintatavat muotoilun tutkimus- ja kehitystoiminnassa. TULEVAISUUSPANEELI Tulevaisuuden menestystekijöiden ja sidosryhmien odotusten selvittäminen. Kansainvälisyys hanketoiminnassa Muotoilu-, viestintä-, ja taideteollisuusyritysten kansainvälistymistoimintoja tukemaan suunniteltiin Design Power -hanke, jolle haettiin rahoitusta Pohjois-Savon TE-keskuksesta. Tekesin HYMY-projektissa järjestettiin palvelumuotoilun työpajoja Intian Bangaloressa sekä Amsterdamissa järjestetyssä Service Design-konferenssissa. Näiden lisäksi HYMY-projektin julkaisuun saatiin kirjoittajiksi eurooppalaisia palvelumuotoilun huippuasiantuntijoita. Vuoden aikana käynnistyi yhteistyö suomalaisten ja intialaisten kumppaneiden kanssa piensarja- ja käsityötuotteiden tuotekehitysprojektista. Tavoitteena on luoda muotoilun avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia käsityö- ja piensarjatuotteille. Esimerkkejä Muotoilufoorumin myyntiprojekteista 2008 Laitoksilla toteutettavien suunnittelu- ja tuotekehitysprojektien sisältö vaihtelee toimeksiannon mukaisesti. Uusia tuotteita suunniteltaessa se yleensä sisältää koko prosessin läpiviemisen ideasta tuotteeksi. Jo olemassa olevien tuotteiden kohdalla suunnittelutyö voi kohdentua vain johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Taideteosten tuottamisessa taas oleellisinta on teoksen esteettinen laatu, sen ainutkertaisuus ja kohdentaminen määrättyyn tarkoitukseensa. 14

17 Graafisen viestinnän laitoksen yritysprojektit olivat yritysviestintään liittyviä kehittämisprojekteja, kuten yrityksen visuaalisen ilmeen, mainosmateriaalin tai sähköisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Yhteistyössä kiinnitettiin erityistä huomiota viestintäratkaisuiden konseptointiin. Eri vaihtoehtoja kokeilemalla saatiin aikaan yrityksen tavoitteiden mukaista sekä kohderyhmää puhuttelevaa viestintää. Graafisen viestinnän laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Rakenna ja Asu -messut, graafisen ilmeen päivitys vuodelle 2008 Puijon Kiinteistövälitys Oy LKV, internet-sivujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Niuvanniemen sairaala, internet-sivujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Galleria 12 Oy, graafisen ilmeen suunnittelu Pohjois-Savon pelastuslaitos, palomuseon multimediaesityksen visuaalinen suunnittelu ja toteutus sekä pelastuspeli Niiralan Kulma Oy, uusi graafinen ilme sekä Petosen alueen esite Kuopion Pursiseura ry, 120-vuotisjuhlakirjan suunnittelu ja taitto Jarmatic Oy, graafisen ilmeen suunnittelu Kuopion Kalevalaiset ry, graafisen ilmeen ja 160- vuotisjuhlailmeen suunnittelu sekä Kalevalaaiheinen peli Savonia-amk/Savonia Drive projekti, graafisen ilmeen suunnittelu Tuotemuotoilun laitoksen (teollinen muotoilu, tila- ja kalustesuunnittelu, jalometallimuotoilu, keramiikka- ja lasimuotoilu) projektityöt olivat vuonna 2008 haasteellisia. Tasaisena jatkuneen projektitoiminnan lisäksi HYMY-hankkeen myötä palvelumuotoilun osaaminen meni paljon eteenpäin. Tuotekehitysprojekteissa käsiteltiin tuoteajattelua kokonaisvaltaisemmin sekä uutena alueena toteutettiin palvelumuotoiluprojekti Hitaus-konsepti Tahkovuori Oy:lle. Tutkivan toiminnan alueella syvennettiin yritysprojektien osuutta siten, että projekteihin liittyviä esiselvityksiä liitettiin ko. opintoihin. Teorian kautta päästiin näin konkreettiseen tekemiseen ja osaamiseen, mitä voidaan pitää hyvänä linjauksena Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettavassa muotoilun opetuksessa. Vuonna 2008 tuotemuotoilun laitos panosti T&K-osaamisen syventämiseen. Laitoksen toiminnassa suuntana tulee vahvistumaan tutkimusosaaminen, muotoilulaadun kohoaminen ja palvelumuotoilun osaaminen. Keramiikka- ja lasimuotoilun laitos siirtyi syksyllä 2008 osaksi tuotemuotoilun laitosta. Keramiikka- ja lasimuotoilun pääaineopinnoissa suunniteltiin ja toteutettiin useita taideteoksia. Niitä tehtiin niin julkisiin tiloihin kuin yksityisiin koteihin. Tuotemuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Junttan Oy, paalutuskoneen irtojärkäleen kaukoohjauslaitteen muotoilutyö Chasswheel Oy, Four X -sähköpyörätuolin muotoilupäivitys ja katteiden toteutus, sähköpyörätuolin tulevaisuusskenaarion toteutus sekä 1:1 messumallin toteutus Rehacare International messuille Suomen Addon Oy, palautusautomaatin konseptointi-, muotoilu- ja mallinrakennustyö Fincon Oy, suojakilven muotoilu- ja mallinrakennustyö VA-Varuste Oy, veneistuimen konseptointi-, muotoiluja mallinrakennustyö Kuopion Teatterikerho ry, vuoden teatterilainen -kiertopalkinnon ideointi, suunnittelu ja toteutus Suomen Palloliitto, Naisten Suomen Cup -kiertopalkinnon ideointi, suunnittelu ja toteutus LH Solutions & Technical Aid Ltd, apuvälineen ideointi-, muotoilu-, ja mallinrakennustyö Savonia-amk/Savonia Drive -projekti, moottoripyörän konseptointi- ja muotoilutyö Tahkovuori Oy, Tahko-Hitaus -konsepti palvelumuotoilun prosessia hyödyntäen Scantarp Oy, konseptimuotoilua ylijäämämateriaalin hyödyntämiseksi Salcella Oy, suolahuoneen konseptimuotoilua Handelsbanken, sisustussuunnittelua Vakka, lähetysmyymälän tila- ja sisustussuunnittelu Optia-pankki, pankin konttorin sisustus- ja palvelukonseptien ideointia Geologian tutkimuskeskus, henkilökuntalahja Audiogravity Oy, rock-henkisen baarin sisustussuunnittelu Cence Oy, internetpalvelun tuotemääritys ja konseptointi Kuopion Teknologiakeskus Teknia, He-Fi terveydenhuoltopalvelun konseptointi ja visualisointi Keramiikka- ja lasimuotoilun myyntiprojekteja ja opinnäytetöitä yhteistyössä yritysten kanssa: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, seinäteos Vaasan 2008 asuntomessut, G-D-A-E keraaminen taulusarja yksityiskotiin Sami Rinne Design, Siipi- tuikkulyhty ja kynttilänjalka Thank you for the memories hautakiveen liitettävät lasireliefit Sarjallisesti valamalla valmistettava keraaminen maljakko Äänekäs Matka, keraaminen kalvorumpu Hiillos ja Helmi, keraamisia tunnelmavalaisimia PINO -valaisin Tekstiilimuotoilun laitoksen sisustustuotteiden ja taidetekstiilien suunnitteluun ja valmistukseen liittyvä muotoiluosaaminen vahvistui. Asiakasprojekteja tehtiin yksityisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. Kädentaitojen ja luovan toiminnan asiakkaina ja yhteistyökumppaneina olivat hoito- ja päiväkodit, oppilaitos- ja muut organisaatiot. Vuoden aikana 15

18 aloitettiin toiminta Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Oppimistori -hankkeessa, jossa eri koulutusalat järjestävät alakohtaisesti erilaisia hyvinvointia tukevia toimintoja ja tapahtumia. Alueellisen toiminnan lisäksi jatkettiin kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Kansainvälisinä projekteina olivat Tarton taideakatemian kanssa yhteinen minitekstiilinäyttely julkaisuineen sekä Tallinnan kirkkotekstiiliprojekti. Tieteellinen tekstiilitoksikologian tutkimus jatkui Kuopion ja Huddersfieldin yliopistojen kesken. Projekteissa opittiin kokonaisvaltaista muotoiluosaamista. Näkökulmina esteettisyys, ekologisuus ja turvallisuus sekä luovan toiminnan virikkeellisyys korostuivat projektituotteiden ideoinnissa, suunnittelussa ja valmistuksessa. Tekstiilimuotoilun laitos jatkoi toimintaansa myös valtakunnallisessa teva-alan verkostossa. Tekstiilimuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Kuopion yliopistollinen sairaala/lasten poliklinikka, seinätekstiilien suunnittelu ja valmistus Vieno Kuparinen, huopatekstiili yksityiskotiin Kuopion ev.lut.seurakunnat, kirkkotekstiilejä Tallinnaan Kuopion yliopistollinen sairaala/lastentaudit, taidetekstiilin suunnittelu ja valmistus Savonia-ammattikorkeakoulu, sisustustekstiilit rehtorin Veli-Matti Tolpin työhuoneeseen Kuopion Teknologiakeskus Teknia, aulatilojen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Päiväkoti Pikkusiili, sisustus- ja värisuunnitelman toteutus Kaisa Pikkarainen, ryijyn valmistus yksityiskotiin Vaatetusmuotoilun laitoksen asiakasprojektit liittyivät työ-, imago- ja esiintymisvaatetuksen suunnitteluun ja konseptointiin, uniikkivaatteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä erilaisten myyntimallistojen suunnitteluun. Vuoden aikana järjestettiin myös muotinäytöksiä. Jo vuoden 2007 puolella aloitettu mittava puvustushanke Iisalmessa kesällä 2008 esitettyyn Koljonvirta näytelmään jatkui koko kevään ajan. Vaatetusmuotoilun laitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuivat SPR:n organisoimaan valtakunnalliseen nuorisokampanjaan 100 % minua, jossa opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat uusia asukokonaisuuksia Kontti-kierrätystavaratalolle lahjoitetuista vaatteista, kengistä ja muista asusteista. Projekti huipentui opiskelijoiden suunnittelemista vaatteista koottuun muotinäytökseen. Vaatetusmuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Koljonvirta näytelmän puvustuksen loppuunsaattaminen Eko Centria, pr-vaatteet, suunnittelu ja toteutus Tahkovuori Oy, Hitaus-projektiin liittyvä Tahko Experiences Sees tapahtuman vaatetuskonseptin suunnittelu Savonia-amk/Savonia Drive -projekti, Drive - moottori- pyöräilijän vaate SPR/Kontti, 100 % minua -nuorisokampanjan vaatteiden suunnittelu, toteutus ja muotinäytöksen järjestäminen Sekaset-kuoro, kuorovaatetuksen suunnittelu Rajalan Puhaltajat, nuoriso-orkesterin esiintymisvaatteiden suunnittelu Kuopion Rouvasväen yhdistys ry, siistijöiden ja Kafetemia-lounaskahvilan henkilökunnan työvaatetuksen suunnittelu Vaatetusmuotoilun laitos, pr- ja liikelahja t-paidan suunnittelu Kevään 2008 myyntimalliston suunnittelu ja toteutus Näyttely-, messu- ja tiedotustoiminta Aktiivinen näyttelytoiminta on tärkeää Kuopion Muotoiluakatemian näkyvyyden kannalta, se onkin yksi keskeinen ulkoisen viestinnän muoto. Näyttelyissä pyritään esittelemään monipuolisesti ja laaja-alaisesti sidosryhmille ja suurelle yleisölle muotoilu- ja viestintäalan osaamisestamme. Oppilaitoksen teemanäyttelyiden lisäksi on ajoittain mahdollista nauttia myös korkeatasoisista kotimaisista ja kansainvälisistä vierailunäyttelyistä. Näyttelyiden yhteydessä järjestetään lisäksi erilaisia seminaareja ja tapahtumia. Vuoden 2008 aikana opiskelijoiden tuotteita ja projekteja esiteltiin kymmenessä näyttelyssä oppilaitoksen omissa tiloissa. Puumi puumuotoilulla innovaatioihin -hankkeen päätösnäyttely pidettiin Taitemia-galleriassa helmi maaliskuussa. KuMu Kuopio08 -näyttely kokosi yhteen kiinnostavia muotoilun ja viestinnän alan tulevia ammattilaisia ja tuotteita. Näyttelyn teemoina olivat kansainvälisyys, yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi. Samaan aikaan Kellarigalleriassa oli Tarton Taideakatemian kanssa yhteystyössä tehty minitekstiilinäyttely. Graafisen viestinnän opiskelijat esittäytyivät vuoden lopussa uudessa kuopiolaisessa Galleria 12:ssa omalla näyttelyllään Yötä myöten, joka oli samalla gallerian avajaisnäyttely. Vierailevia näyttelyitä Taitemia-galleriassa olivat Hanne Pauliina Vaaralan ja Anna E. Vaaralan näyttely Taide ja muotoilu tänään, joka esitteli taiteen ja muotoilun tuottamista tilan ja sisustuksen ehdoilla. Unkarilaista taidetta oli esillä Györin ja Kuopion kaupungin välisen yhteistyön 30-vuotisjuhlanäyttelyssä. Muotoiluakatemiasta valmistuneen keraamikko, muotoilija Sami Rinteen näyttely Palojeni muoto koostui tyylikkäistä ja korkealaatuista keramiikka-astioista sekä uniikki- ja uniikkisarjateoksista kodin sisustukseen. Saksalaisen KAHLA/Thüringen Porzellan 20 dreams of a hotel -suunnittelukilpailun työt olivat esillä Kuopion Muotoiluakatemian aulassa. Mukana olivat mm. Jenni Mäen toisen palkinnon voittanut kilpailutuote Take espressokuppi-lautaspari ja kunniamaininnan saanut Mikko Myllymäen valaisin Fallen/Captured. Kuopion Muotoiluakatemian osallistui omalla osastollaan Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn Suomen 16

19 Lukiolaisten Liiton Studia 2008 kansainväliseen jatkokoulutustapahtumaan, joka keräsi lähes nuorta tutustumaan koulutusmahdollisuuksiin. Muotoiluakatemian opiskelijat osallistuivat vuoden 2008 aikana useisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin kilpailuihin ja myös menestyivät erinomaisesti. Tuotemuotoilun opiskelijat Janne Leppänen ja Sanna Mäkelä pääsivät viiden finalistin joukkoon Design Bike by Audi -kilpailussa. Kilpailulla haettiin polkupyörien muotoiluun uusia näkökulmia tai niiden käyttöön uusia käyttöfunktioita. Tuotemuotoilun opiskelija Juho Änkiläinen sijoittui kolmanneksi Bombay Designer Glass -suunnittelukilpailun Suomen maakilpailussa. Tuotemuotoilun opiskelija Soila Oinonen voitti suunnittelemallaan Ringle-matolla The DesignProject kilpailun Tekstiilisarjan. Palkinnot jaettiin Karlsruhessa Saksassa helmikuussa Tuotantoon tullut matto on myynnissä HEINEn nettikaupassa. Soila Oinonen pääsi finalistien joukkoon myös vuoden 2008 kilpailussa tuotteellaan LED Clock. Näyttelyt ja osallistumiset messuille ovat osaltaan vieneet eteenpäin tärkeää tietoa Muotoiluakatemian tarjoamista koulutusmahdollisuuksista ja yritysprojekteista. Viestintä tähtääkin kokonaisuudessaan Muotoiluakatemian brändin vahvistamiseen ja myönteisten asenteiden syntymiseen toimintaamme kohtaan. Tuloksekas, innostava, brändiä vahvistava ja tukeva viestintä lisää oppilaitoksen vetovoimaisuutta ja tekee oppilaitoksen tuotteista ja palveluista haluttavampia. Viestintä ja brändi ovat tärkeitä markkinointikeinoja, kun halutaan vaikuttaa meille tärkeimpään sidosryhmään eli opiskelijoihin. Kiinnostus hakeutua opiskelemaan Muotoiluakatemiaan ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen riippuvat vahvasti siitä imagosta ja niistä viesteistä, jotka kohdistuvat vastaanottajiin. Jokainen Muotoiluakatemian henkilöstöön kuuluva myös viestii kuvaa oppilaitoksestamme, joten viestintävastuu on jokaisella. 5.2 Yhdistyksen taloudellinen tilanne Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian talouden puitteet on rajattu opetusministeriön vahvistamassa, kuntayhtymän ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa. Yhdistyksen näkökulmasta katsottuna pääasiallinen liikevaihdon osa muodostuu myyntitulosta, jonka se saa laskuttaessaan tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää. Kuntayhtymä saa Muotoiluakatemian osalta lakisääteisen rahoituksen opetusministeriöstä sen vahvistamin perustein. Opetusministeriön kulttuurialalle vahvistama yksikköhinta oli kertomusvuonna ,63 / opiskelija, josta summasta opiskelijamäärän mukaan määräytyvä osuus on 70 % eli 7 299,09. Opiskelijamääränä käytetään laskennallista opiskelijamäärää (=vahvistetut aloituspaikat kerrottuna tutkinnon pituudella). Tuloksellisuusosa eli tutkintojen mukaan määräytyvä osa rahoituksesta oli 3 086,18 / suoritettu tutkinto. Opetusministeriön kuntayhtymälle myöntämä rahoituslain mukainen rahoitus muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmiin oli kertomusvuonna ,20. Kuntayhtymän Muotoiluakatemian toimintaan osoittama yksikköhintarahoitus oli samanaikaisesti , joten yhdistys kuten kaikki ammattikorkeakoulun tulosalueet osallistui rahoitusosuutensa mukaisella suhteella eli : n suuruisella summalla niihin kompensaatiokustannuksiin, joita kuntayhtymässä sisäisesti maksetaan kulttuurialan musiikin ja tanssin koulutukseen sekä Pelastusopiston toimintaan. Rahoituslain uudistuksessa em. sisäistä kompensaatiota saavien yksiköiden opiskelijakohtainen yksikköhintarahoitus aleni merkittävästi uuden rahoituslain vaikutuksesta ja siirtymäkauden ajan kuntayhtymä sisäisesti kompensoi syntynyttä rahoitusvajetta. Muotoiluakatemian kokonaisrahoituksesta kuntayhtymä maksoi Muotoiluakatemian opetushenkilöstön palkat ja sivukulut, ja loppuosan yhdistys laskutti kuntayhtymältä tukipalvelukokonaisuuden myyntinä. Kompensaatiokustannusten lisäksi yhdistys osallistuu sopimuksessa sovittavalla tavalla tilikauden aikana ja tilikauden päättyessä kuntayhtymän ns. yhteisesti katettaviin kustannuksiin (mm. kirjasto- ja informaatiopalvelut, tietohallinto, laatutoiminta sekä hallinnon palkkakustannukset). Kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuopion Rouvasväenyhdistys vastaa myös opetusministeriön erillisrahoituksella tapahtuvasta hanketoiminnasta. Savonia-ammattikorkeakoululle myönnetystä hankerahoituksesta Kuopion Muotoiluakatemialle tuli kertomusvuonna rahoitusta kaikkiaan Rahoitus jakaantui seuraaviin hankkeisiin: tutkimus- ja kehitystoimintaan (t&k-työn toimintaympäristön parantaminen) virtuaaliammattikorkeakoulun opintomaksujen tukemiseen Osaa hanketoiminnasta sitoudutaan rahoittamaan myös yksikköhinnasta ohjattavalla vastinrahalla. Osa liikevaihdosta koostuu yhdistyksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista (Kafetemian myynti, tuotot yritysprojekteista ja pikavalmistuksesta, raaka-ainemyynti, julkaisumyynti, jne). Maksullisen palvelutoiminnan myynti kertomusvuonna oli Kuopion Rouvasväenyhdistyksen taloudellinen asema sekä kannattavuus että rahoituksellinen asema on hyvä. Yhdistyksen hallitus tulee esittämään maaliskuussa 2009 kokoontuvalle yhdistyskokoukselle, että tilikauden 2008 tuloksesta tehdään siirrot muotoilupalkintorahastoon ja rakennusrahastoon. Tilikauden talouden tunnusluvut ovat vuosikertomuksen liitteenä. Kangaskuosi Eteläpohojalaasia-mallistosta, Niina Koivusalo

20 5.3 Investoinnit Muotoiluakatemian vuoden 2008 irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan (atk-ohjelmat, tietoverkko, koneet, kalustot ja laitteet) vahvistettu investointibudjetti oli yhteensä ja toteutuneet investoinnit Pelkästään tietotekniikan laitteita (pc:t, tulostimet, dataprojektorit ja dokumenttikamerat) hankittiin :n arvosta. Investointiehdotukset kootaan vuosittain opetuksen laitoksilta sekä muiden vastuualueiden vastuuhenkilöiltä eli henkilöstö itse vaikuttaa tältäkin osin toiminnan kehittämiseen ja hankintojen priorisointiin. Ymmärrettävästi ehdotuksia tulee useimmiten enemmän kuin mitä resurssien puitteissa on mahdollista toteuttaa. Mutta investointivauhti on ollut viime vuosina melko reipas ja niinpä opetuksen laitoksilla vallitsevat hyvin ammattimaiset olosuhteet ja muillakin toiminnan vastuualueilla investointien kautta on voitu työskentelyolosuhteita ja työympäristöä kehittää. 5.4 Tilat Kuopion Rouvasväenyhdistyksen omistamat kiinteistöt ovat lähes kokonaan Muotoiluakatemian opetustoiminnan käytössä. Pieni osa lähinnä toimistotyyppisiä työhuoneita Turon kiinteistössä on vuokrattu ulkopuolisille. Ns. pääkoulu sijaitsee osoitteessa Piispankatu 8, jossa opetustilojen lisäksi toimivat hallintotilat, Taitemian kirjasto, Taitemia-galleria ja muut näyttelytilat, Muotoilufoorumi sekä opiskelijaruokalana toimiva lounaskahvila Kafetemia. Rakennusten pinta-ala on kaikkiaan m 2. Ns. Turon kiinteistö osoitteessa Niiralankatu 15 on toinen yhdistyksen omistama kiinteistö, jonka tilat ovat pelkästään opetustoiminnan käytössä lukuun ottamatta em. ulkopuolisille vuokrattuja tiloja. Turon kiinteistön pinta-ala on m 2. Yhdistys on sopimuksessaan sitoutunut huolehtimaan siitä, että Muotoiluakatemian käytössä olevat tilat ovat laadullisesti ammattikorkeakoulutoimintaa vastaavalla tasolla. Vuoden 2008 aikana toteutettiin kiinteistöön kohdistuvina peruskorjauksina Turon kiinteistön Pyöräkadun puoleisten kellaritilojen uudistaminen. Kyseessä olivat kankaanpainannan ja värjäyksen opetuskäytössä olleet tilat, jotka olivat kärsineet kosteusvaurioista. Entinen maanvarainen alapohja purettiin, maa-aines vaihdettiin, tehtiin lämmöneristykset, uusi maanvarainen alapohja sekä lattian yläpuoliset rakenteet. Seinä joudutaan lämpörappaamaan vielä ulkopuolelta kesän 2009 aikana. Kustannukset kellaritilojen korjauksesta vuoden 2008 aikana ovat olleet Rakennustyöstä on vastannut Rakennusliike Salminen. Uusiin tiloihin sijoittuu entisten toimintojen lisäksi keramiikkamuotoilun serigrafian opetustilat. Kertomusvuoden aikana toteutetut kiinteistön vuosikorjaukset olivat yhteensä Suurimmat yksittäiset korjauskohteet olivat Turon kiinteistössä suoritettu ikkunariveysten tiivistäminen ( ) sekä Piispankadulla keramiikkamuotoilun sosiaalitilojen saneeraus ( ). 5.5 Henkilöstö Kuopion Rouvasväenyhdistyksen palveluksessa oli 28 toimihenkilöä. Yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt työskentelevät eri tukipalveluprosesseissa seuraavasti: toimitusjohtaja (sivutoiminen) taloushallinnossa neljä toimihenkilöä tiedottaja (markkinointi ja viestintä) opiskelijahallinnossa kaksi opintosihteeriä sekä aikuiskoulutuksen koulutussuunnittelija (opiskelijapalvelut) ravintopalvelutehtävissä Kafetemiassa kuusi henkilöä tietohallinnossa kolme henkilöä maksullisen palvelutoiminnan projektitehtävissä ja hanketoiminnassa hankepäällikkö ja kolme projektisuunnittelijaa kirjasto- ja informaatiopalveluissa informaatikko sekä tietopalvelusihteeri kiinteistöhallinnon tehtävissä neljä toimihenkilöä Lisäksi vuoden 2008 aikana Kuopion Muotoiluakatemiassa on työskennellyt 46 päätoimista opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijaa. Opetushenkilöstön määrä kuvaa tilannetta Opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijoiden työnantaja on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Toimihenkilöiden esimiehinä toimivat kertomusvuonna tulosaluejohtaja Eija Vähälä sekä talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen. Opetushenkilöstön esimiehinä Eija Vähälä sekä koulutuspäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio. Toimihenkilöiden palkat määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisina kunkin tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Kaikki työsuhteessa olevat saivat kuukausipalkkaa. Työterveyshuolto on järjestetty Kuopion Oma Lääkäri Oy:n kanssa tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta. Se sisältää sekä lakisääteisen että vapaaehtoisen, ns. sairaanhoidon osuuden, jonka työnantaja kustantaa. Uusille opetus- ja toimihenkilöille järjestetään aina työhöntulotarkastus työsuhteen alussa ja henkilöstölle ikäkausitarkastuksia 5 vuoden välein 50-vuotiaaksi asti ja sitten kolmivuotisjaksoissa. Lisäksi kolmen vuoden välein on työterveyshoitajan suorittamat tarkastukset niille henkilöille, jotka altistuvat työssään esim. melu- tai pölyhaitoille tai liuotinaineille. Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna yhteensä ,40 keskimäärin 72 työterveyshuollon piiriin kuuluneen henkilöstön osalta eli 490,27 / henkilö (vuonna ,33 /henkilö). Työterveyshuollon osalta korvattavien kustannusten enimmäismäärän vahvistaa Kansaneläkelaitos. Ehkäisevän työterveyshuollon osalta vuonna 2008 korvattavien kustannusten enimmäismäärä on 145,50 / henkilö, josta KELA:n korvaus on 60 % eli 87,30 / henkilö ja sairaanhoidon osalta enimmäismäärä on 218,30 / henkilö, josta korvaus on 50 % eli 109,15 / henkilö. Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian 18 Oikealla sivulla: Sivu kalenterista, Laura Toivonen

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot