Vuosikertomus Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2008. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

2 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Kannen kuva: KuMun kuvamaailma Erik Lehtola, Marko Myllyaho Kuvat: Vuosikertomuksen kuvat ovat KuMu Kuopio08 näyttelystä

3 Sisältö 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemian johtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Hallituksen toimintakertomus Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Sopimuksen mukainen yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kanssa Tutkimus- ja kehitystyö Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyötä Näyttely- messu- ja tiedotustoiminta Yhdistyksen taloudellinen tilanne Investoinnit Tilat Henkilöstö Näkymät vuodelle Liitteet Tuloslaskelma...21 Tase...22 Rahoituslaskelma...23 Tilintarkastajien kertomus...24

4 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus Kulunut vuosi on merkinnyt useita muutoksia yhdistyksen toiminnassa ja varsinkin toimintaympäristössä - jälleen kerran. Yksi muutos on ollut pitkäaikaisen puheenjohtajan Marja-Liisa Karotien siirtyminen varapuheenjohtajaksi ja oma astumiseni haasteelliseen ja hyvin hoidettuun luottamustehtävään. Samoin hallituksen sisällä on tapahtunut uusiutumista ja olemme saaneet uudeksi jäseneksi Kallaveden lukion rehtorin Leena Laukkasen. Savonia-ammattikorkeakoulun organisaatiota on muutettu ja muotoilu ja viestinä liitetään tulevan vuoden alusta lukien osaksi liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisaluetta, johon kulttuurin ja muotoilun ohella kuuluu myös musiikki ja tanssi, matkailu- ja ravitsemus sekä liiketalous. Laajaa ja monialaista osaamisaluetta johtaa Kaija Sääski. Samanaikaisesti Eija Vähälä on nimitetty kehityspäälliköksi, vastuualueenaan kulttuurialan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Hän toimii samalla myös Rouvasväenyhdistyksen toimitusjohtajana. Eija Vähälän keskeisenä tukena ja työparina koulutusasioissa toimii koulutus- ja kehittämispäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio, joka vastaa muotoilun ja viestinnän opetuksen kehittämisestä. Yhdistys on siis tukipalveluiden tuottajana monin tavoin uudessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosten aika toiminnassa ei ole suinkaan ohi. Koko korkeakouluopetuksen uudistus ei voi olla vaikuttamatta myös Rouvasväenyhdistyksen toimintaan. Kuopiossa uudistus merkitsee ensinnäkin Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyön toteutumista Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulujen välillä. Tähän uudistukseen liittyy esitys viestinnän koulutusohjelman lakkauttamisesta, josta lopullinen päätös tehdään kevään 2009 aikana. Olemme kuntayhtymän edustajien kanssa käymissämme neuvotteluissa tuoneet esille sen, että yhdistyksen tuottamien tukipalveluiden ja opetuksen laadun säilyttämisen kannalta on tärkeää turvata aloituspaikkojen riittävä määrä ja esittäneet, ettei ainakaan muotoilun koulutuspaikkoja enää supistettaisi, jos viestinnän koulutuksesta luopuminen on välttämätöntä. Neuvottelut etenevät kevään kuluessa. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohella myös Itä-Suomen yliopiston käynnistyminen ja yhteistyön tiivistäminen ammattikorkeakoulun kanssa merkitsee muutosten jatkumista. Kilpailukyvyn säilyttäminen sekä kansallisesti että koulutuksen houkuttelevuus jopa kansainvälisesti on keskeinen tekijä alueiden vetovoimaisuutta pohdittaessa. Kuopiossa tämä merkitsee esim. kampus-alueen keskittämistä hyvin pitkälle Savilahden tiedepuistoon. Siinä tilanteessa meidän on tehtävä työtä Piispankartanon ja sen ympäristöön rakennetun, ajanmukaisen, toimivan ja inspiroivan koulutusympäristön säilyttämiseksi samoin kuin Turon kiinteistön käytön varmistamiseksi. Uudet haasteet vaativat yhdistykseltä historian ja perinteiden kunnioittamista ja tuntemista, mutta myös jatkuvaa vuoropuhelua ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvitsemme jäsenten joukkoon ja hallitukseen lisää eri-ikäisiä vaikuttajia ja yrittäjiä, joilla on avarakatseisuutta ja ymmärrystä myös kulttuurin ja sivistyksen edistämiseksi ja toimintatarmoa yhteistyön hiomiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että näitä ihmisiä löytyy! Haasteita ja muutoksia emme voi väistää, mutta pelko on tarpeetonta. Hyvässä yhteistyössä voimme turvata yhdistyksen toimintaedellytykset ja aikanaan testamenttilahjoituksena tulleen Piispankartanon lahjoittajan tahdon! Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on perustamastaan muotoilupalkintorahastosta jakanut keväällä 2008 neljän tuhannen euron suuruisen muotoilupalkinnon keraamikko, yrittäjä Sami Rinteelle. Palkintoon liittyi myös mahdollisuus pitää näyttely Taitemia-galleriassa. Tämän Sami toteutti joulukuussa Palojeni muoto -näyttelynsä kautta. Koska Rouvasväenyhdistys Muotoiluakatemian perustajana ja pitkäaikaisena ylläpitäjänä sekä kulttuurialan toimijana haluaa omalta osaltaan olla tukemassa itäsuomalaista korkeakoulutusta, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä ammattikorkeakoulun 2

5 ja yliopiston välistä yhteistoimintaa, yhdistys lahjoitti tässä tarkoituksessa joulukuussa 2008 Kuopion yliopistolle, sen yliopistorahaston kartuttamiseksi euroa tarkoituksena tukea tulevan Itä-Suomen yliopiston toimintaa. Kyseessä oli pääomasijoitus uuteen, itsenäiseen yliopistoon. Yhdistys näkee tulevaisuudessa entistä tärkeämpänä yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön. Tarja Eskelinen puheenjohtaja 3

6 2 Kuopion Muotoiluakatemian johtajan katsaus Kuopion Muotoiluakatemia vastaa Savonia-ammattikorkeakoulussa vahvasta kulttuurialan koulutuksesta muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmilla. Kuopion Muotoiluakatemiassa toteutetaan kaikilta osin Savonia-ammattikorkeakoululle vahvistettua strategisen suunnittelun viitekehystä. Visio (tavoitetila): Avaamme ovia muotoilukoulutuksen eturintamassa. Missio (toiminnan tarkoitus): Muotoiluakatemia on kokemuksellisen, toimivan ja visuaalisesti korkeatasoisen tuoteympäristön tutkiva kehittäjä ja erikoisosaaja. Vuonna 2008 on kiinnitetty erityistä huomiota hyvien ja potentiaalisten hakijoiden rekrytointiin monilla tavoilla. Niinpä hakijamäärät ovat olleet hyviä, esim. viestinnän koulutusohjelmaan oli yli 7 ensisijaista hakijaa. Soveltuvuutta on mitattu kaikkiin koulutusohjelmiin järjestämällä asianomaisen koulutuksen vaatimusten mukaisia kokeita. Opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseen on kehitetty monia muotoja, analysoitu syitä ja lisätty ohjausta. Keskeyttäminen on vähentynyt erittäin paljon, jopa yli odotusten. Opetussuunnitelmia on tarkistettu edelleen sekä moduulitiimien ja asiantuntijatiimien toimintamalleja on kehitetty. Joustavien opintopolkujen ja opintosuoritusten muotojen kehittäminen ja käyttöönotto on jatkunut. Opintojen etenemistä on seurattu tiiviisti. Opiskelijoiden ohjausta sekä aikaisempien opintosuoritusten hyväksymistä on tuettu. Kehittämisessä on käytetty opiskelijoiden palautekyselyjä. Muotoilussa aloitettiin uusi aikuisten tutkintoon johtava toisen asteen tutkinnolle pohjautuva koulutus. Lisäksi aikuiskoulutuksessa on jatkunut viestinnän tutkintoon johtava koulutus sekä lukuisia lyhyempiä aikuiskoulutuskokonaisuuksia. Muotoilun tutkimus- ja kehitystyön vaikuttavuutta ja tulevaisuuden menestystekijöiden ja sidosryhmien odotuksia selvitettiin työelämän edustajille suunnatussa Tulevaisuuspaneelissa. Kaksivaiheisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä ajatuksia ja näkemyksiä yrityksillä, julkisella sektorilla ja muilla Kuopion Muotoiluakatemian sidosryhmillä on tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamiseksi tuotesuunnittelun, innovoinnin ja muotoilun avulla. Kysely lähetettiin yli kahdelle sadalle vastaanottajalle ja palaute hyödynnetään Muotoiluakatemian kehittämisessä. Seurantaa ja tulosten analysointia on tehty kaikilla osaalueilla. Se on tapahtunut mm. opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä, opetussuunnitelman arviointiprosessilla sekä hankkeiden yhteydessä tapahtuvilla työelämän edustajien haastatteluilla. Kulttuurialalle tyypillisiä ulkoisia arviointeja tapahtuu kilpailujen, näyttelyiden, esitysten ja produktioiden perusteella jatkuvasti. Muotoiluakatemian tuloksellisuus- ja strategisia mittareita on tarkasteltu kriittisesti ja tulosten parantamiseksi toimintaa on muutettu tarpeen mukaan. Hakijamäärät ovat hyviä ja täyttöaste on 106 %. Tuloksista on erityisesti huomattava merkittävä opintojen keskeyttämisen vähentyminen. Virtuaaliopetuksen ja avoimen amk-opetuksen tulokset ovat kulttuurissa heikkoja, koska koulutusalan luonteen mukaisesti ei ole mahdollista toteuttaa näitä kattavasti. Kansainvälinen liikkuvuus on erittäin hyvä. Opetushenkilöstön pätevöitymistä on tapahtunut kiitettävästi ja vaadittavia tutkintoja on suoritettu vuonna Opetusministeriön vaatimat rakenteelliset muutokset vaikuttivat Muotoiluakatemiaan siten, että syksyllä 2008 supistettiin muotoilun koulutusohjelmasta 15 aloituspaikkaa. Tähän supistukseen on sopeuduttu, eikä se vielä ole vaikuttanut koulutuksen laajuuden ja monipuolisuuden toteuttamiseen. Uuden Liiketoiminta- ja kulttuuriosaamisen osaamisalueen kehittämistä on suunniteltu yhdessä liiketalouden kanssa. Myös Teollisen muotoilun osaamiskeskittymän sisällön ja toiminnan suunnittelu on aloitettu vuonna Osana Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon uudistamista ammattikorkeakoulun tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2008 aikana. Kiinteistöpalvelut, henkilöstöpalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, markkinointi- ja viestintäpalvelut, opiskelijapalvelut, taloushallinto ja tietohallinto järjestetään ammattikorkeakoulun yhteisinä toimintoina laadittujen toimintamallien mukaisesti. Muotoiluakatemian 4

7 osalta tukipalvelukokonaisuus säilyi Rouvasväenyhdistyksen ja kuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti yhdistyksen tuottamana. Vaikka tukipalvelut ovat yhdistyksen toimialaa ja vastuuta, myös Muotoiluakatemian tukipalveluiden osalta noudatetaan Savonia-amk:n tukipalveluiden prosessikuvauksia ja tehdään yhteistyötä tukipalveluprosessien vastuuhenkilöiden kanssa. Eija Vähälä johtaja Pelto, Annika Nousiainen

8 3 Kuopion Muotoiluakatemian koulutusohjelmat ja opetuksen tavoitteet Opetuksen kehittäminen vuonna 2008 Vuonna 2008 Kuopion Muotoiluakatemiassa kehittämisen yhtenä painopisteenä oli opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen ja parantaminen sekä opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Vuoden aikana opettajatuutorit osallistuivat heille järjestettyyn koulutukseen ja heidän tehtävänkuvaansa selkiytettiin. Toinen vuoden 2008 kehittämisen painopisteistä opetuksen alueella oli verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyvä henkilöstökoulutus. Koko opetushenkilöstölle tarjottiin opettajaryhmäkohtaista ja yksilöohjausta verkko-opetuksen ja verkko-oppimisaineiston suunnittelussa. Syksyllä 2008 Muotoiluakatemiaan palkattiin verkko-opetuksen kehittämisestä ja atk-opetuksesta vastaava päätoiminen tuntiopettaja. Muotoiluakatemian johtoryhmä kävi kevään 2008 aikana kehittämiskeskustelut ryhmäkeskusteluina kaikkien opettajaryhmien kanssa. Vuorovaikutteinen työtapa koettiin hedelmälliseksi ja toimintatavalle esitettiin jatkoa. Keväällä ja syksyllä saatuja opiskelijapalautteita käsiteltiin ja niistä keskusteltiin lokakuun opettajienkokouksessa. Palaute moduuliopetussuunnitelmasta on edelleen ollut valtaosin myönteistä, eräitä tiedottamiseen liittyviä käytänteitä toivottiin kehitettävän. Koulutuksen toteutussuunnitelmassa opintomoduulien järjestykseen on tehty muutoksia, jotta opettajien opetustyöhön saadaan aikaisempaa tasaisempi kuormitus eri opetusjaksoille. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma päivitettiin keväällä 2008 vastaamaan osaamisperustaisen opetuksen ja opiskelun vaatimuksia. Taustana muutokselle on opetusministeriön v antama ohjeistus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta korkeakouluissa (AHOTT). Muotoiluakatemian opetussuunnitelmassa käytettyjä oppimisjuonteita verrattiin v valmistuneeseen ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen muotoilu - ja viestintäalojen kompetenssimäärittelyyn. Opetussuunnitelmassa päädyttiin jäsentämään olennainen osaaminen kompetenssikuvausten kautta, ja jakamaan kompetenssit koulutusohjelmakohtaisiin ja yleisiin kompetensseihin. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös Savonia-ammattikorkeakoululle määriteltyihin yhteisiin kompetensseihin. Kuopion Muotoiluakatemian yleiset kompetenssit vuoden opetussuunnitelmaan: 1. Itsensä kehittäminen (Learning competence) sisältää: oppimisen taidot, muutosvalmius ja elinikäinen oppiminen, luova ongelmanratkaisu 2. Eettinen osaaminen (Ethical competence) 3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Communication and social competence) 4. Tutkimus- ja kehitystyön osaaminen (Development competence) sisältää: informaatiolukutaito 5. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen (Organizational and societal competence) sisältää: muutosvalmius 6. Kansainvälisyysosaaminen (International competence) Koulutusohjelmakohtaiset (ammatilliset) kompetenssit: Muotoilun koulutusohjelma: 7. Suunnitteluosaaminen 8. Tuotanto-osaaminen 9. Muotoiluprosessin osaaminen 10. Visuaalinen osaaminen 11. Tulevaisuusosaaminen Viestinnän koulutusohjelma: 7. Mediaympäristön osaaminen 8. Viestinnän teoreettinen osaaminen 9. Sisältöosaaminen 10. Tuotanto-osaaminen 11. Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen 12. Tulevaisuusosaaminen Savonia-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen Vuonna 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu valmistautui Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta keväällä 2009 tehtävään auditointiin saattamalla päätökseen Savonian laadunohjausjärjestelmän suunnittelutyön. Ammattikorkeakoulun toiminta ja laadunvarmistus on ohjeistettu prosessikuvausten avulla ECTS -ohjeistuksen mukaisesti. Savonia amk:n ydinprosesseja ovat Tutkimus- ja kehitystyön prosessit sekä Opetuksen ja opiskelun prosessit. Kuopion Muotoiluakatemian opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana prosessikuvauksia ja kansioita valmistelleissa työryhmissä. 6

9 Opetuksen ja opiskelun prosessit on jaettu seuraaviin prosessikansioihin: Opetussuunnitelmatyöprosessi, Opintojen ohjaus- ja neuvontaprosessi, Opinnäytetyöprosessi, Harjoitteluprosessi ja HOPS prosessi. Kansiossa prosessit on kuvattu käytännönläheisesti tekstimatriisina, vuokaaviona ja lisäksi nk. uimaratakaaviona. Prosessikansiot tarjoavat opetuksen ja opiskelun kehittämistoimenpiteille käyttökelpoisen ja toimivan ohjaustyökalun sekä toiminnan arviointiin liittyvät mittarit. Jokaisella prosessilla on prosessinomistajaksi nimetty henkilö ja prosessitiimi, joiden vastuulla on prosesseista tiedottaminen ja niiden kehittäminen. Johtamis- ja ohjausprosessit Toiminnan ohjausprosessi Talouden ja rahoituksen ohjausprosessi Henkilöstövoimavarojen ohjausprosessi Laadunhallintaprosessi Tiedotusprosessi Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen toiminta oli vuoden 2008 aikana varsin monipuolista. Tutkintoon johtavana koulutuksena oli käynnissä syksystä 2007 alkaen viestinnän koulutusohjelma sekä syksyllä 2008 ensimmäistä kertaa aloitettu muotoilun tutkintoon johtava koulutusohjelma. Lisäksi tutkintoon johtavasti opiskeli jo aiemmin opintonsa aloittaneita muuntokoulutettavia, eli alempaa tutkintoaan ammattikorkeakoulututkinnoksi täydentäviä opiskelijoita. Yhden vuoden mittaisina ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisinä erikoistumisopintoina olivat käynnissä vuoden 2008 aikana Sisustussuunnittelun, Taiteen ja käsityön ohjauksen sekä Digitaalisen kuvankäsittelyn erikoistumisopinnot. Lisäksi aikuiskoulutuksessa suoritettiin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Vuoden 2008 aikana toteutuneita koulutustilaisuuksia ja erilliskursseja olivat Palvelumuotoilun kesäkoulu sekä Painotuotteen suunnittelun kurssi. Ydinprosessit Opetuksen ja opiskelun prosessit Tutkimus- ja kehitystyön prosessit Palvelu- ja tukitoimintaprosessit Henkilöstöpalvelujen prosessit Kansainvälisen toiminnan palvelujen prosessit Kirjasto- ja tietopalvelujen prosessit Markkinointiprosessit Opiskelijapalvelujen prosessit Taloushallintopalvelujen prosessit Tilapalvelujen prosessit Kaavio: Savonia-ammattikorkeakoulun prosessit. Lähde: SERPA, Savonia amk:n toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan sähköinen tietokanta. Savonia Chopper, Janne Leppänen ja Roope Kolu

10 4 Kuopion rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistö ja hallinto Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa vuosikokouksessa vahvistetun jäsenmaksun. Ehdotukset uusiksi jäseniksi käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Vuonna 2008 yhdistyksellä oli 129 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä. Päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa käyttää vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Varsinainen sääntömääräinen yhdistyskokous pidettiin Vuosikokouksessa virallisen kokousohjelman lisäksi nähtiin vaatetusmuotoilun opiskelijoiden pukuesitys. Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan näin ollen erovuorossa on vuosittain kolme hallituksen jäsentä. Yhdistyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajana on aluejohtaja Tarja Eskelinen ja varapuheenjohtajana hovioikeudenneuvos Marja-Liisa Karotie, sihteerinä Muotoiluakatemian johtaja Eija Vähälä ja rahastonhoitajana talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2008 ovat olleet: merkonomi Marja-Leena Hiltunen, tekstiiliopettaja Pirjo Maukonen, verojohtaja Tuula Kemppainen, sairaanhoitaja Pirkko-Liisa Piironen sekä rehtori Leena Laukkanen. Aluejohtaja Leena Roiha erosi jäsenyydestä kesken vuoden paikkakunnalta muuton vuoksi. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, KHT Pekka Loikkanen ja KHT Elina Laitinen sekä valvontatilintarkastajana KHT Seppo Tervonen. Kuntayhtymän nimeämä tilintarkastajana on ollut JHTT Tapani Laitinen. 8 Ringle-matto, Soila Oinonen

11 5 Hallituksen toimintakertomus 5.1 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta Yhdistyksen toiminta-ajatus ja sen toteuttaminen Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on sääntöjensä mukaisesti edistää ja tukea ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän koulutus- ja työaloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän opetusta antavan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat toimintaedellytykset opetusministeriön vahvistaman, yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välisen sopimuksen mukaisesti Sopimuksen mukainen yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kanssa. Yhdistyksen tarkoitus toteutuu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa. Yhdistyksen keskeisin tehtävä on huolehtia opetuksen tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta kuntayhtymän ylläpitämälle Kuopion Muotoiluakatemialle. Tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta vastaavat yhdistyksen palveluksessa olevat 28 toimihenkilöä sekä palveluiden tuottajat, joiden kanssa yhdistyksellä on yhteistyösopimukset. Kiinteistönhoitopalveluista yhdistyksen omistamien kiinteistöjen pääkoulu Piispankadulla ja ns. Turon kiinteistö Niiralankadulla osalta on sopimus ISS Suomi Oyj:n kanssa, jolta ostamme myös Turon kiinteistön siivouspalvelut. Arkkitehtisuunnitteluun ja kiinteistöjen korjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan asiantuntijapalveluita yhdistys ostaa Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy:ltä sekä Rakennusvalvonta Suomiselta. Opetuksen tukipalvelukokonaisuus eli opetusta tukeva toiminta tuotetaan yhtenä kokonaisuutena sen hallinnon, käytännön toiminnan sekä taloudellisen vastuun osalta. Sen lisäksi, että tukipalvelukokonaisuus tuotetaan yhdistyksen palveluksessa olevalla henkilöstöllä, se toteutetaan yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä. Jokainen yhdistyksen palveluksessa oleva toimihenkilö toteuttaa Savonia-ammattikorkekoulun toimintaa ammattikorkeakoulun toiminnan laadulliset kriteerit täyttävällä tavalla. Yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän välistä yhteistyösopimusta on päivitetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa jo vähän aikaa sitten tapahtuneiden muutoksien johdosta. Rahoituslain muutokset kulttuurialan koulutusta ajatellen eivät olleet kovin suuria. Yhdistys sitoutui lisäksi tukipalveluprosessien osalta noudattamaan Savonia-ammattikorkeakoulun tukipalveluille tehtyjä prosessikuvauksia ja muutoinkin tukipalveluprosessien toteuttamisessa noudattamaan kaikilta osin Savoniaammattikorkeakoulun käytänteitä. Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat ammattikorkeakoulun tukipalveluprosessien henkilöstökokouksiin. Lisäksi yhdistys sitoutui osallistumaan ammattikorkeakoulun sisäisesti ns. kompensaatioerien maksuun, joilla tuetaan Pelastusopiston sekä MusiTan (= Musiikki- ja tanssiakatemia) rahoituslakiuudistuksen heikentämää taloudellista asemaa. Yhdistys on sitoutunut raportoimaan ja antamaan tarvittavat taloudelliset tiedot kuntayhtymälle sen pyytämässä muodossa. Talousraportointia tehdään kuntayhtymän talousjohtaja Olli Helanterälle, joka edelleen raportoi kuntayhtymän hallintoelimiä. Lisäksi kuntayhtymän tilintarkastajat voivat suorittaa vuosittain oman tilintarkastuksensa, joka kohdistuu yhdistyksen toimintaan ja sen hoitamiseen. Lähinnä kuntayhtymän tilintarkastajat tarkastavat valtionosuusselvityksen oikeellisuuden. Muutoinkin Rouvasväenyhdistyksen toiminnassa noudatetaan hyvin pitkälle samantapaisia sisäisen valvonnan periaatteita, joihin kuntayhtymä on sitoutunut. Muotoilufoorumi Hanke- ja projektitoiminta on organisoitu tapahtuvaksi Muotoilufoorumin kautta. Muotoilufoorumi on luovan talouden toimija, Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus, joka rakentaa ja ylläpitää akatemian yhteyksiä elinkeinoelämään. Muotoilufoorumi toteuttaa tukipalvelukokonaisuuteen kuuluvaa muotoilun ja viestinnän tutkimus- ja kehitystyötä sekä hanke- ja projektitoimintaa yhdessä opetuksen laitosten kanssa. 9

12 Taitemian kirjasto Taitemian kirjasto on Rouvasväenyhdistyksen ylläpitämä, muotoiluun ja viestintään painottunut erikoiskirjasto, joka tuottaa Muotoiluakatemian opiskelijoiden kirjasto- ja informaatiopalvelut ja toimii osana Suomen tieteellistä kirjastoverkkoa. Taitemian kirjasto ylläpitää tavanomaisten kokoelmien lisäksi materiaalikirjastoja, Digitemia-kuvakirjastoa sekä Design-asiantuntijarekisteriä. Taitemia-galleria Yhdistys ylläpitää myös Taitemia-galleriaa, jonka tiloissa esitellään muotoilun ja viestinnän ammattilaisten sekä Muotoiluakatemian opiskelijoiden ammattitaidon tuloksia. Näyttelytoiminnan kautta on oiva mahdollisuus kertoa sidosryhmille muotoilu- ja viestintäalasta, uusista innovaatioista sekä tulevista kehitystrendeistä. Näyttelytoimintaa varten on gallerian lisäksi Piispankadun kiinteistössä Kellari-galleria sekä lasiaula. Turon kiinteistössä myös on pienimuotoista opiskelijoiden ammattitöiden sekä kuvallisen ilmaisun töiden näyttelytoimintaa, sisäistä viestintää opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. Kafetemia Lounaskahvila Kafetemia palvelee sekä Muotoiluakatemian opiskelijoita että ulkopuolisia asiakkaita päivittäisellä lounasvalikoimalla myös kesäaikaan. Kafetemian valikoimaan kuuluvat lounaspalveluiden lisäksi kahvion tuoreet leivonnaiset, vitriinituotteet, mahdollisuus ostaa ruoka-annoksia kotiin vietäväksi sekä yhtenä toimintamuotona tilauspalvelutoiminta. Kafetemia vastaa erilaisten Muotoiluakatemian auditoriossa pidettävien ulkopuolisten seminaarien, koulutuspäivien sekä asiakastilaisuuksien kahvi- ja ruokatarjoilusta Tutkimus- ja kehitystyö Kansantalouden asiantuntijat ovat laajasti todenneet, että innovatiivisuus on maamme seuraava kilpailukyvyn veturi. Yhteiskunnallisten haasteiden kannalta uusiutumisvoima, luovuus ja innovatiivisuus ovat tulleet ratkaiseviksi. Kuopion Muotoiluakatemian koulutus vastaa hyvin tähän haasteeseen. Tutkimus- ja kehitystyön strategiset ratkaisut raamittavat kulttuurille tulevaisuuden innovaatioiden tuotteistamisohjelman. Tutkimus- ja kehitystyö profiloi ja tukee koulutuksellisen tehtävän suorittamista sekä aluekehitystehtävää. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on inhimillisen hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen muotoilun ja viestinnän keinoin. Tämä tavoite toteutuu mm. vuorovaikutteisen yritysyhteistyön kautta. Muotoiluakatemian hankkeiden tavoitteena on luoda luovien alojen muotoilu- ja viestintäalan uutta yritystoimintaa edistävää ja tukevaa palvelutoimintaa sekä siihen liittyvää asiantuntijaverkostoa. Palvelut liitetään osaksi opetustyötä. Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyö liittyy alueen strategisiin painopistealueisiin ja yritysten t&k-toimintaympäristöä on kehitetty muun muassa palvelumuotoilun tutkimuksen avulla. Yritykset ovat mukana tässä kehitystyössä ja niiden kokonaisvaltaista kehittymistä ja sitä kautta kilpailukykyä on voitu edistää muotoilun ja viestinnän keinoin. Kasvavassa määrin asiakasprojekteja voidaan jo ennakoida yritysten tulevia tutkimus- ja kehitystyön tarpeita ja tätä kautta on myös syntynyt uusia kumppanuuksia. Asiakasprojektien määrä on pysynyt viime vuosien tapaan suurena ja lähes kaikki opinnäytetyöt ovat jo hankkeistettuja. On myös syntynyt uusia kumppanuuksia. Kansainvälistämistä edistävien hankkeiden määrä kasvoi ja toimintakenttää laajennettiin Eurooppaan sekä Euroopan rajojen ulkopuolelle Intiaan. Kotimaassa muotoilun ja viestinnän opiskelijat ovat olleet mukana kymmenissä suoraan yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Vuonna 2008 aloitettiin merkittävä hanke, Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa (Hymy). Siinä kehitetään käyttäjäkeskeistä muotoilua uusien toimintaympäristöjen kehitysvälineenä. Päärahoittaja hankkeessa on Tekes. Käyttäjäkokemuksen tutkimus antaa uudenlaisia lähestymistapoja vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palvelualustojen kehitystyöhön. Tutkimuksen kohteena on alueen hyvinvointiteknologian soveltaminen vapaa-aikaan ja matkailuun. Palvelumuotoilu antaa uudenlaisen lähestymistavan kokemuksen tuotteistamiselle ja palveluympäristön kehittämiselle. Palvelumuotoilun lähtökohtana ovat palveluihin liittyvien esineiden, tilojen ja palveluprosessien muotoilu. Vuonna 2008 aloitettiin myös laaja kansainvälinen hanke Eurocraft 21. Sitä koordinoi itävaltalainen kumppani ja mukana on kaikkiaan kahdeksan toimijaa kuudesta maasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää muotoilualan koulutukseen soveltuvaa aineistoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen aihealueelta. Erityinen kohderyhmä myös ovat pienyrittäjät, joiden jatko- ja täydennyskoulutusta hankkeessa testataan Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyötä Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus. Se yhdistää Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan, opetuksen ja oppimisen sekä käytännön työelämän laajaksi oppimisympäristöksi. Muotoilufoorumi on muotoilun ja viestinnän asiantuntijuutta tuottava, kokoava ja ylläpitävä keskus, joka rakentaa ja ylläpitää Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämisyhteyksiä elinkeinoelämään. Se organisoi ja koordinoi akatemian hanketoimintaa ja tuottaa palvelutoimintana yrityksille ja yhteisöille ydinosaamiseensa kuuluvina osaamisalueina muotoilun ja viestinnän palvelukokonaisuuksia: muotoiluun ja graafiseen viestintään liittyvät tutkimus-, muotoilu- ja tuotekehityspalvelut mallinnus- ja pikavalmistuspalvelut 10

13 Aukeama kirjasta Home that never was, Kalle Pyyhtinen Unia, Annika Nousiainen

14 Lasireliefi hautakiveen, Sanna Rissanen Tuhkasta nousseet, Kati Kainulainen

15 Helmi ja Hiillos, Riikka Pirkanen Satunnainen sivu kalenterista, Anni Hintsala

16 Muotoilufoorumin palveluksessa työskentelee hankepäällikkö, kolme projektisuunnittelijaa, sekä projekti- ja hanketoiminnassa mukana olevaa opetushenkilöstöä. Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtana on alueen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän tutkimus- ja kehittämistarpeet. Yhteistoimintaa ja verkostoja yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa kehitetään jatkuvasti aktiivisella projektitoiminnalla ja eri rahoituslähteistä haettavilla hankkeilla. Projekti- ja hanketoiminta tukee Muotoiluakatemian muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien mukaista asiakas- ja markkinointilähtöistä opetusta, kouluttaa sekä opiskelijoita alan ammattitehtäviin että yrityksiä muotoilupalveluiden käyttäjiksi. Vuosittain toteutetaan lähes 100 eriasteista suunnitteluprojektia yritysten tai yhteisöjen kanssa. Lähes kaikki opinnäytetyöt liittyvät johonkin konkreettiseen tuotekehityshankkeeseen. Muotoilufoorumin toiminnassa yhdistyvät kaksi ammattikorkeakoulun päätehtävää ja ydinprosessia eli opetuksen ja oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön synergia. Lisäksi se toteuttaa oppilaitoksen aluekehitystehtävää. Asiakasprojektit voivat olla yksittäisiä muotoilu- ja tuotekehitystehtäviä, yritysviestinnän tehtäviä, taideteoksia, tuotemallistojen suunnittelua, yhteisproduktioita, luovan toiminnan ohjaustapahtumia, kilpailuja sekä omana palvelumuotonaan pikavalmistuspalvelut (pikamallinnus). Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämishakkeista Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa-hymy, HYMY-projekti sai Tekesin rahoituspäätöksen huhtikuussa. Kevään aikana tarkennettiin osallistujayritysten tutkimusprojektien sisällöt ja aloitettiin suurin osa yritysprojekteista. Toiminnan painopiste oli luonnollisesti syksyssä, mutta jo kesän aikana opiskelijat tekivät yrityscaseihin liittyvää pohjatyötä. HYMY-projektissa on tavoitteena tuottaa uusia ja innovatiivisia vapaa-ajan ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristökonsepteja, joissa hyödynnetään ohjelmapalvelujen toiminnallista luonnetta, lisätään vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla ja luodaan palvelumuotoilua hyödyntäviä tuotekehitysmalleja yritysverkostoa hyödyntäen. Projektin tuloksena syntyy uusia hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä toimintaympäristöja käyttöliittymäkonsepteja, teknologisia sovelluksia esteettömän matkailun ja vapaa-ajan alueille sekä palvelumuotoilua hyödyntävä tuotekehitysmalli. Projektiin osallistuvat yrityksen ovat Nokia Group, Oy Hudle Ltd, Huoltoliitto ry/ Kunnonpaikka, Kuopion Matkailupalvelu Oy, Savonia-amk/ matkailu- ja ravitsemisala sekä asiantuntijaorganisaatioina Kuopio Innovation Oy ja VTT/ Tampere. Developing competence for sustainable management in European craft sector Euro Crafts 21, Leonardo da Vinci, Tämä partnerihanke on koonnut yhteen toimijat Itävallasta, Saksasta, Espanjasta, Suomesta, Unkarista ja Slovakiasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää muotoilualan koulutukseen soveltuvaa aineistoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen aihealueelta. Erityinen kohderyhmä ovat pienyrittäjät, joille kehitetään jatko- ja täydennyskoulutusta. Opetusministeriön myöntämä hankerahoitus tutkimusja kehitystyön toimintaedellytysten parantamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisessä kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää toimintamuotoja, joiden avulla tutkimus- ja kehitystyön suorittaminen ammattikorkeakoulussa toteutuu monialaisuutta hyödyntäen. Erityistä huomiota kiinnitetään T&K- toimintojen ja opetuksen integraatioon, uusien toimintamallien tuottamiseen sekä henkilöstön T&K- valmiuksien lisäämiseen koulutuksella ja käytännön osallistumisella. Muotoiluakatemiassa toteutettiin hankkeeseen liittyen koulutusta ja tutkimusta alla olevista teemoista: PALVELUMUOTOILU INNOVAATIO- PROSESSIN AVAIMENA T&K toimintaympäristön kehittäminen palvelumuotoilun tutkimuksen avulla. MUUNTUVAT VISUAALISET IDENTITEETIT Innovaatiojournalismia ja näkymiä graafisen suunnittelun tulevaisuuteen. MUOTOILU ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Käytettävyys, verkostoituminen ja globaalit toimintatavat muotoilun tutkimus- ja kehitystoiminnassa. TULEVAISUUSPANEELI Tulevaisuuden menestystekijöiden ja sidosryhmien odotusten selvittäminen. Kansainvälisyys hanketoiminnassa Muotoilu-, viestintä-, ja taideteollisuusyritysten kansainvälistymistoimintoja tukemaan suunniteltiin Design Power -hanke, jolle haettiin rahoitusta Pohjois-Savon TE-keskuksesta. Tekesin HYMY-projektissa järjestettiin palvelumuotoilun työpajoja Intian Bangaloressa sekä Amsterdamissa järjestetyssä Service Design-konferenssissa. Näiden lisäksi HYMY-projektin julkaisuun saatiin kirjoittajiksi eurooppalaisia palvelumuotoilun huippuasiantuntijoita. Vuoden aikana käynnistyi yhteistyö suomalaisten ja intialaisten kumppaneiden kanssa piensarja- ja käsityötuotteiden tuotekehitysprojektista. Tavoitteena on luoda muotoilun avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia käsityö- ja piensarjatuotteille. Esimerkkejä Muotoilufoorumin myyntiprojekteista 2008 Laitoksilla toteutettavien suunnittelu- ja tuotekehitysprojektien sisältö vaihtelee toimeksiannon mukaisesti. Uusia tuotteita suunniteltaessa se yleensä sisältää koko prosessin läpiviemisen ideasta tuotteeksi. Jo olemassa olevien tuotteiden kohdalla suunnittelutyö voi kohdentua vain johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Taideteosten tuottamisessa taas oleellisinta on teoksen esteettinen laatu, sen ainutkertaisuus ja kohdentaminen määrättyyn tarkoitukseensa. 14

17 Graafisen viestinnän laitoksen yritysprojektit olivat yritysviestintään liittyviä kehittämisprojekteja, kuten yrityksen visuaalisen ilmeen, mainosmateriaalin tai sähköisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Yhteistyössä kiinnitettiin erityistä huomiota viestintäratkaisuiden konseptointiin. Eri vaihtoehtoja kokeilemalla saatiin aikaan yrityksen tavoitteiden mukaista sekä kohderyhmää puhuttelevaa viestintää. Graafisen viestinnän laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Rakenna ja Asu -messut, graafisen ilmeen päivitys vuodelle 2008 Puijon Kiinteistövälitys Oy LKV, internet-sivujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Niuvanniemen sairaala, internet-sivujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Galleria 12 Oy, graafisen ilmeen suunnittelu Pohjois-Savon pelastuslaitos, palomuseon multimediaesityksen visuaalinen suunnittelu ja toteutus sekä pelastuspeli Niiralan Kulma Oy, uusi graafinen ilme sekä Petosen alueen esite Kuopion Pursiseura ry, 120-vuotisjuhlakirjan suunnittelu ja taitto Jarmatic Oy, graafisen ilmeen suunnittelu Kuopion Kalevalaiset ry, graafisen ilmeen ja 160- vuotisjuhlailmeen suunnittelu sekä Kalevalaaiheinen peli Savonia-amk/Savonia Drive projekti, graafisen ilmeen suunnittelu Tuotemuotoilun laitoksen (teollinen muotoilu, tila- ja kalustesuunnittelu, jalometallimuotoilu, keramiikka- ja lasimuotoilu) projektityöt olivat vuonna 2008 haasteellisia. Tasaisena jatkuneen projektitoiminnan lisäksi HYMY-hankkeen myötä palvelumuotoilun osaaminen meni paljon eteenpäin. Tuotekehitysprojekteissa käsiteltiin tuoteajattelua kokonaisvaltaisemmin sekä uutena alueena toteutettiin palvelumuotoiluprojekti Hitaus-konsepti Tahkovuori Oy:lle. Tutkivan toiminnan alueella syvennettiin yritysprojektien osuutta siten, että projekteihin liittyviä esiselvityksiä liitettiin ko. opintoihin. Teorian kautta päästiin näin konkreettiseen tekemiseen ja osaamiseen, mitä voidaan pitää hyvänä linjauksena Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettavassa muotoilun opetuksessa. Vuonna 2008 tuotemuotoilun laitos panosti T&K-osaamisen syventämiseen. Laitoksen toiminnassa suuntana tulee vahvistumaan tutkimusosaaminen, muotoilulaadun kohoaminen ja palvelumuotoilun osaaminen. Keramiikka- ja lasimuotoilun laitos siirtyi syksyllä 2008 osaksi tuotemuotoilun laitosta. Keramiikka- ja lasimuotoilun pääaineopinnoissa suunniteltiin ja toteutettiin useita taideteoksia. Niitä tehtiin niin julkisiin tiloihin kuin yksityisiin koteihin. Tuotemuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Junttan Oy, paalutuskoneen irtojärkäleen kaukoohjauslaitteen muotoilutyö Chasswheel Oy, Four X -sähköpyörätuolin muotoilupäivitys ja katteiden toteutus, sähköpyörätuolin tulevaisuusskenaarion toteutus sekä 1:1 messumallin toteutus Rehacare International messuille Suomen Addon Oy, palautusautomaatin konseptointi-, muotoilu- ja mallinrakennustyö Fincon Oy, suojakilven muotoilu- ja mallinrakennustyö VA-Varuste Oy, veneistuimen konseptointi-, muotoiluja mallinrakennustyö Kuopion Teatterikerho ry, vuoden teatterilainen -kiertopalkinnon ideointi, suunnittelu ja toteutus Suomen Palloliitto, Naisten Suomen Cup -kiertopalkinnon ideointi, suunnittelu ja toteutus LH Solutions & Technical Aid Ltd, apuvälineen ideointi-, muotoilu-, ja mallinrakennustyö Savonia-amk/Savonia Drive -projekti, moottoripyörän konseptointi- ja muotoilutyö Tahkovuori Oy, Tahko-Hitaus -konsepti palvelumuotoilun prosessia hyödyntäen Scantarp Oy, konseptimuotoilua ylijäämämateriaalin hyödyntämiseksi Salcella Oy, suolahuoneen konseptimuotoilua Handelsbanken, sisustussuunnittelua Vakka, lähetysmyymälän tila- ja sisustussuunnittelu Optia-pankki, pankin konttorin sisustus- ja palvelukonseptien ideointia Geologian tutkimuskeskus, henkilökuntalahja Audiogravity Oy, rock-henkisen baarin sisustussuunnittelu Cence Oy, internetpalvelun tuotemääritys ja konseptointi Kuopion Teknologiakeskus Teknia, He-Fi terveydenhuoltopalvelun konseptointi ja visualisointi Keramiikka- ja lasimuotoilun myyntiprojekteja ja opinnäytetöitä yhteistyössä yritysten kanssa: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, seinäteos Vaasan 2008 asuntomessut, G-D-A-E keraaminen taulusarja yksityiskotiin Sami Rinne Design, Siipi- tuikkulyhty ja kynttilänjalka Thank you for the memories hautakiveen liitettävät lasireliefit Sarjallisesti valamalla valmistettava keraaminen maljakko Äänekäs Matka, keraaminen kalvorumpu Hiillos ja Helmi, keraamisia tunnelmavalaisimia PINO -valaisin Tekstiilimuotoilun laitoksen sisustustuotteiden ja taidetekstiilien suunnitteluun ja valmistukseen liittyvä muotoiluosaaminen vahvistui. Asiakasprojekteja tehtiin yksityisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. Kädentaitojen ja luovan toiminnan asiakkaina ja yhteistyökumppaneina olivat hoito- ja päiväkodit, oppilaitos- ja muut organisaatiot. Vuoden aikana 15

18 aloitettiin toiminta Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Oppimistori -hankkeessa, jossa eri koulutusalat järjestävät alakohtaisesti erilaisia hyvinvointia tukevia toimintoja ja tapahtumia. Alueellisen toiminnan lisäksi jatkettiin kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Kansainvälisinä projekteina olivat Tarton taideakatemian kanssa yhteinen minitekstiilinäyttely julkaisuineen sekä Tallinnan kirkkotekstiiliprojekti. Tieteellinen tekstiilitoksikologian tutkimus jatkui Kuopion ja Huddersfieldin yliopistojen kesken. Projekteissa opittiin kokonaisvaltaista muotoiluosaamista. Näkökulmina esteettisyys, ekologisuus ja turvallisuus sekä luovan toiminnan virikkeellisyys korostuivat projektituotteiden ideoinnissa, suunnittelussa ja valmistuksessa. Tekstiilimuotoilun laitos jatkoi toimintaansa myös valtakunnallisessa teva-alan verkostossa. Tekstiilimuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Kuopion yliopistollinen sairaala/lasten poliklinikka, seinätekstiilien suunnittelu ja valmistus Vieno Kuparinen, huopatekstiili yksityiskotiin Kuopion ev.lut.seurakunnat, kirkkotekstiilejä Tallinnaan Kuopion yliopistollinen sairaala/lastentaudit, taidetekstiilin suunnittelu ja valmistus Savonia-ammattikorkeakoulu, sisustustekstiilit rehtorin Veli-Matti Tolpin työhuoneeseen Kuopion Teknologiakeskus Teknia, aulatilojen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Päiväkoti Pikkusiili, sisustus- ja värisuunnitelman toteutus Kaisa Pikkarainen, ryijyn valmistus yksityiskotiin Vaatetusmuotoilun laitoksen asiakasprojektit liittyivät työ-, imago- ja esiintymisvaatetuksen suunnitteluun ja konseptointiin, uniikkivaatteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä erilaisten myyntimallistojen suunnitteluun. Vuoden aikana järjestettiin myös muotinäytöksiä. Jo vuoden 2007 puolella aloitettu mittava puvustushanke Iisalmessa kesällä 2008 esitettyyn Koljonvirta näytelmään jatkui koko kevään ajan. Vaatetusmuotoilun laitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuivat SPR:n organisoimaan valtakunnalliseen nuorisokampanjaan 100 % minua, jossa opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat uusia asukokonaisuuksia Kontti-kierrätystavaratalolle lahjoitetuista vaatteista, kengistä ja muista asusteista. Projekti huipentui opiskelijoiden suunnittelemista vaatteista koottuun muotinäytökseen. Vaatetusmuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2008 olivat muun muassa: Koljonvirta näytelmän puvustuksen loppuunsaattaminen Eko Centria, pr-vaatteet, suunnittelu ja toteutus Tahkovuori Oy, Hitaus-projektiin liittyvä Tahko Experiences Sees tapahtuman vaatetuskonseptin suunnittelu Savonia-amk/Savonia Drive -projekti, Drive - moottori- pyöräilijän vaate SPR/Kontti, 100 % minua -nuorisokampanjan vaatteiden suunnittelu, toteutus ja muotinäytöksen järjestäminen Sekaset-kuoro, kuorovaatetuksen suunnittelu Rajalan Puhaltajat, nuoriso-orkesterin esiintymisvaatteiden suunnittelu Kuopion Rouvasväen yhdistys ry, siistijöiden ja Kafetemia-lounaskahvilan henkilökunnan työvaatetuksen suunnittelu Vaatetusmuotoilun laitos, pr- ja liikelahja t-paidan suunnittelu Kevään 2008 myyntimalliston suunnittelu ja toteutus Näyttely-, messu- ja tiedotustoiminta Aktiivinen näyttelytoiminta on tärkeää Kuopion Muotoiluakatemian näkyvyyden kannalta, se onkin yksi keskeinen ulkoisen viestinnän muoto. Näyttelyissä pyritään esittelemään monipuolisesti ja laaja-alaisesti sidosryhmille ja suurelle yleisölle muotoilu- ja viestintäalan osaamisestamme. Oppilaitoksen teemanäyttelyiden lisäksi on ajoittain mahdollista nauttia myös korkeatasoisista kotimaisista ja kansainvälisistä vierailunäyttelyistä. Näyttelyiden yhteydessä järjestetään lisäksi erilaisia seminaareja ja tapahtumia. Vuoden 2008 aikana opiskelijoiden tuotteita ja projekteja esiteltiin kymmenessä näyttelyssä oppilaitoksen omissa tiloissa. Puumi puumuotoilulla innovaatioihin -hankkeen päätösnäyttely pidettiin Taitemia-galleriassa helmi maaliskuussa. KuMu Kuopio08 -näyttely kokosi yhteen kiinnostavia muotoilun ja viestinnän alan tulevia ammattilaisia ja tuotteita. Näyttelyn teemoina olivat kansainvälisyys, yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi. Samaan aikaan Kellarigalleriassa oli Tarton Taideakatemian kanssa yhteystyössä tehty minitekstiilinäyttely. Graafisen viestinnän opiskelijat esittäytyivät vuoden lopussa uudessa kuopiolaisessa Galleria 12:ssa omalla näyttelyllään Yötä myöten, joka oli samalla gallerian avajaisnäyttely. Vierailevia näyttelyitä Taitemia-galleriassa olivat Hanne Pauliina Vaaralan ja Anna E. Vaaralan näyttely Taide ja muotoilu tänään, joka esitteli taiteen ja muotoilun tuottamista tilan ja sisustuksen ehdoilla. Unkarilaista taidetta oli esillä Györin ja Kuopion kaupungin välisen yhteistyön 30-vuotisjuhlanäyttelyssä. Muotoiluakatemiasta valmistuneen keraamikko, muotoilija Sami Rinteen näyttely Palojeni muoto koostui tyylikkäistä ja korkealaatuista keramiikka-astioista sekä uniikki- ja uniikkisarjateoksista kodin sisustukseen. Saksalaisen KAHLA/Thüringen Porzellan 20 dreams of a hotel -suunnittelukilpailun työt olivat esillä Kuopion Muotoiluakatemian aulassa. Mukana olivat mm. Jenni Mäen toisen palkinnon voittanut kilpailutuote Take espressokuppi-lautaspari ja kunniamaininnan saanut Mikko Myllymäen valaisin Fallen/Captured. Kuopion Muotoiluakatemian osallistui omalla osastollaan Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn Suomen 16

19 Lukiolaisten Liiton Studia 2008 kansainväliseen jatkokoulutustapahtumaan, joka keräsi lähes nuorta tutustumaan koulutusmahdollisuuksiin. Muotoiluakatemian opiskelijat osallistuivat vuoden 2008 aikana useisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin kilpailuihin ja myös menestyivät erinomaisesti. Tuotemuotoilun opiskelijat Janne Leppänen ja Sanna Mäkelä pääsivät viiden finalistin joukkoon Design Bike by Audi -kilpailussa. Kilpailulla haettiin polkupyörien muotoiluun uusia näkökulmia tai niiden käyttöön uusia käyttöfunktioita. Tuotemuotoilun opiskelija Juho Änkiläinen sijoittui kolmanneksi Bombay Designer Glass -suunnittelukilpailun Suomen maakilpailussa. Tuotemuotoilun opiskelija Soila Oinonen voitti suunnittelemallaan Ringle-matolla The DesignProject kilpailun Tekstiilisarjan. Palkinnot jaettiin Karlsruhessa Saksassa helmikuussa Tuotantoon tullut matto on myynnissä HEINEn nettikaupassa. Soila Oinonen pääsi finalistien joukkoon myös vuoden 2008 kilpailussa tuotteellaan LED Clock. Näyttelyt ja osallistumiset messuille ovat osaltaan vieneet eteenpäin tärkeää tietoa Muotoiluakatemian tarjoamista koulutusmahdollisuuksista ja yritysprojekteista. Viestintä tähtääkin kokonaisuudessaan Muotoiluakatemian brändin vahvistamiseen ja myönteisten asenteiden syntymiseen toimintaamme kohtaan. Tuloksekas, innostava, brändiä vahvistava ja tukeva viestintä lisää oppilaitoksen vetovoimaisuutta ja tekee oppilaitoksen tuotteista ja palveluista haluttavampia. Viestintä ja brändi ovat tärkeitä markkinointikeinoja, kun halutaan vaikuttaa meille tärkeimpään sidosryhmään eli opiskelijoihin. Kiinnostus hakeutua opiskelemaan Muotoiluakatemiaan ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen riippuvat vahvasti siitä imagosta ja niistä viesteistä, jotka kohdistuvat vastaanottajiin. Jokainen Muotoiluakatemian henkilöstöön kuuluva myös viestii kuvaa oppilaitoksestamme, joten viestintävastuu on jokaisella. 5.2 Yhdistyksen taloudellinen tilanne Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian talouden puitteet on rajattu opetusministeriön vahvistamassa, kuntayhtymän ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa. Yhdistyksen näkökulmasta katsottuna pääasiallinen liikevaihdon osa muodostuu myyntitulosta, jonka se saa laskuttaessaan tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää. Kuntayhtymä saa Muotoiluakatemian osalta lakisääteisen rahoituksen opetusministeriöstä sen vahvistamin perustein. Opetusministeriön kulttuurialalle vahvistama yksikköhinta oli kertomusvuonna ,63 / opiskelija, josta summasta opiskelijamäärän mukaan määräytyvä osuus on 70 % eli 7 299,09. Opiskelijamääränä käytetään laskennallista opiskelijamäärää (=vahvistetut aloituspaikat kerrottuna tutkinnon pituudella). Tuloksellisuusosa eli tutkintojen mukaan määräytyvä osa rahoituksesta oli 3 086,18 / suoritettu tutkinto. Opetusministeriön kuntayhtymälle myöntämä rahoituslain mukainen rahoitus muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmiin oli kertomusvuonna ,20. Kuntayhtymän Muotoiluakatemian toimintaan osoittama yksikköhintarahoitus oli samanaikaisesti , joten yhdistys kuten kaikki ammattikorkeakoulun tulosalueet osallistui rahoitusosuutensa mukaisella suhteella eli : n suuruisella summalla niihin kompensaatiokustannuksiin, joita kuntayhtymässä sisäisesti maksetaan kulttuurialan musiikin ja tanssin koulutukseen sekä Pelastusopiston toimintaan. Rahoituslain uudistuksessa em. sisäistä kompensaatiota saavien yksiköiden opiskelijakohtainen yksikköhintarahoitus aleni merkittävästi uuden rahoituslain vaikutuksesta ja siirtymäkauden ajan kuntayhtymä sisäisesti kompensoi syntynyttä rahoitusvajetta. Muotoiluakatemian kokonaisrahoituksesta kuntayhtymä maksoi Muotoiluakatemian opetushenkilöstön palkat ja sivukulut, ja loppuosan yhdistys laskutti kuntayhtymältä tukipalvelukokonaisuuden myyntinä. Kompensaatiokustannusten lisäksi yhdistys osallistuu sopimuksessa sovittavalla tavalla tilikauden aikana ja tilikauden päättyessä kuntayhtymän ns. yhteisesti katettaviin kustannuksiin (mm. kirjasto- ja informaatiopalvelut, tietohallinto, laatutoiminta sekä hallinnon palkkakustannukset). Kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuopion Rouvasväenyhdistys vastaa myös opetusministeriön erillisrahoituksella tapahtuvasta hanketoiminnasta. Savonia-ammattikorkeakoululle myönnetystä hankerahoituksesta Kuopion Muotoiluakatemialle tuli kertomusvuonna rahoitusta kaikkiaan Rahoitus jakaantui seuraaviin hankkeisiin: tutkimus- ja kehitystoimintaan (t&k-työn toimintaympäristön parantaminen) virtuaaliammattikorkeakoulun opintomaksujen tukemiseen Osaa hanketoiminnasta sitoudutaan rahoittamaan myös yksikköhinnasta ohjattavalla vastinrahalla. Osa liikevaihdosta koostuu yhdistyksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista (Kafetemian myynti, tuotot yritysprojekteista ja pikavalmistuksesta, raaka-ainemyynti, julkaisumyynti, jne). Maksullisen palvelutoiminnan myynti kertomusvuonna oli Kuopion Rouvasväenyhdistyksen taloudellinen asema sekä kannattavuus että rahoituksellinen asema on hyvä. Yhdistyksen hallitus tulee esittämään maaliskuussa 2009 kokoontuvalle yhdistyskokoukselle, että tilikauden 2008 tuloksesta tehdään siirrot muotoilupalkintorahastoon ja rakennusrahastoon. Tilikauden talouden tunnusluvut ovat vuosikertomuksen liitteenä. Kangaskuosi Eteläpohojalaasia-mallistosta, Niina Koivusalo

20 5.3 Investoinnit Muotoiluakatemian vuoden 2008 irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan (atk-ohjelmat, tietoverkko, koneet, kalustot ja laitteet) vahvistettu investointibudjetti oli yhteensä ja toteutuneet investoinnit Pelkästään tietotekniikan laitteita (pc:t, tulostimet, dataprojektorit ja dokumenttikamerat) hankittiin :n arvosta. Investointiehdotukset kootaan vuosittain opetuksen laitoksilta sekä muiden vastuualueiden vastuuhenkilöiltä eli henkilöstö itse vaikuttaa tältäkin osin toiminnan kehittämiseen ja hankintojen priorisointiin. Ymmärrettävästi ehdotuksia tulee useimmiten enemmän kuin mitä resurssien puitteissa on mahdollista toteuttaa. Mutta investointivauhti on ollut viime vuosina melko reipas ja niinpä opetuksen laitoksilla vallitsevat hyvin ammattimaiset olosuhteet ja muillakin toiminnan vastuualueilla investointien kautta on voitu työskentelyolosuhteita ja työympäristöä kehittää. 5.4 Tilat Kuopion Rouvasväenyhdistyksen omistamat kiinteistöt ovat lähes kokonaan Muotoiluakatemian opetustoiminnan käytössä. Pieni osa lähinnä toimistotyyppisiä työhuoneita Turon kiinteistössä on vuokrattu ulkopuolisille. Ns. pääkoulu sijaitsee osoitteessa Piispankatu 8, jossa opetustilojen lisäksi toimivat hallintotilat, Taitemian kirjasto, Taitemia-galleria ja muut näyttelytilat, Muotoilufoorumi sekä opiskelijaruokalana toimiva lounaskahvila Kafetemia. Rakennusten pinta-ala on kaikkiaan m 2. Ns. Turon kiinteistö osoitteessa Niiralankatu 15 on toinen yhdistyksen omistama kiinteistö, jonka tilat ovat pelkästään opetustoiminnan käytössä lukuun ottamatta em. ulkopuolisille vuokrattuja tiloja. Turon kiinteistön pinta-ala on m 2. Yhdistys on sopimuksessaan sitoutunut huolehtimaan siitä, että Muotoiluakatemian käytössä olevat tilat ovat laadullisesti ammattikorkeakoulutoimintaa vastaavalla tasolla. Vuoden 2008 aikana toteutettiin kiinteistöön kohdistuvina peruskorjauksina Turon kiinteistön Pyöräkadun puoleisten kellaritilojen uudistaminen. Kyseessä olivat kankaanpainannan ja värjäyksen opetuskäytössä olleet tilat, jotka olivat kärsineet kosteusvaurioista. Entinen maanvarainen alapohja purettiin, maa-aines vaihdettiin, tehtiin lämmöneristykset, uusi maanvarainen alapohja sekä lattian yläpuoliset rakenteet. Seinä joudutaan lämpörappaamaan vielä ulkopuolelta kesän 2009 aikana. Kustannukset kellaritilojen korjauksesta vuoden 2008 aikana ovat olleet Rakennustyöstä on vastannut Rakennusliike Salminen. Uusiin tiloihin sijoittuu entisten toimintojen lisäksi keramiikkamuotoilun serigrafian opetustilat. Kertomusvuoden aikana toteutetut kiinteistön vuosikorjaukset olivat yhteensä Suurimmat yksittäiset korjauskohteet olivat Turon kiinteistössä suoritettu ikkunariveysten tiivistäminen ( ) sekä Piispankadulla keramiikkamuotoilun sosiaalitilojen saneeraus ( ). 5.5 Henkilöstö Kuopion Rouvasväenyhdistyksen palveluksessa oli 28 toimihenkilöä. Yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt työskentelevät eri tukipalveluprosesseissa seuraavasti: toimitusjohtaja (sivutoiminen) taloushallinnossa neljä toimihenkilöä tiedottaja (markkinointi ja viestintä) opiskelijahallinnossa kaksi opintosihteeriä sekä aikuiskoulutuksen koulutussuunnittelija (opiskelijapalvelut) ravintopalvelutehtävissä Kafetemiassa kuusi henkilöä tietohallinnossa kolme henkilöä maksullisen palvelutoiminnan projektitehtävissä ja hanketoiminnassa hankepäällikkö ja kolme projektisuunnittelijaa kirjasto- ja informaatiopalveluissa informaatikko sekä tietopalvelusihteeri kiinteistöhallinnon tehtävissä neljä toimihenkilöä Lisäksi vuoden 2008 aikana Kuopion Muotoiluakatemiassa on työskennellyt 46 päätoimista opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijaa. Opetushenkilöstön määrä kuvaa tilannetta Opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijoiden työnantaja on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Toimihenkilöiden esimiehinä toimivat kertomusvuonna tulosaluejohtaja Eija Vähälä sekä talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen. Opetushenkilöstön esimiehinä Eija Vähälä sekä koulutuspäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio. Toimihenkilöiden palkat määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisina kunkin tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Kaikki työsuhteessa olevat saivat kuukausipalkkaa. Työterveyshuolto on järjestetty Kuopion Oma Lääkäri Oy:n kanssa tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta. Se sisältää sekä lakisääteisen että vapaaehtoisen, ns. sairaanhoidon osuuden, jonka työnantaja kustantaa. Uusille opetus- ja toimihenkilöille järjestetään aina työhöntulotarkastus työsuhteen alussa ja henkilöstölle ikäkausitarkastuksia 5 vuoden välein 50-vuotiaaksi asti ja sitten kolmivuotisjaksoissa. Lisäksi kolmen vuoden välein on työterveyshoitajan suorittamat tarkastukset niille henkilöille, jotka altistuvat työssään esim. melu- tai pölyhaitoille tai liuotinaineille. Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna yhteensä ,40 keskimäärin 72 työterveyshuollon piiriin kuuluneen henkilöstön osalta eli 490,27 / henkilö (vuonna ,33 /henkilö). Työterveyshuollon osalta korvattavien kustannusten enimmäismäärän vahvistaa Kansaneläkelaitos. Ehkäisevän työterveyshuollon osalta vuonna 2008 korvattavien kustannusten enimmäismäärä on 145,50 / henkilö, josta KELA:n korvaus on 60 % eli 87,30 / henkilö ja sairaanhoidon osalta enimmäismäärä on 218,30 / henkilö, josta korvaus on 50 % eli 109,15 / henkilö. Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian 18 Oikealla sivulla: Sivu kalenterista, Laura Toivonen

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. kulttuurivaikuttajana

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. kulttuurivaikuttajana Kuopion Rouvasväenyhdistys ry kulttuurivaikuttajana 1 Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää ja tukea ammattitaidon ja ammattipätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia VUOSIKERTOMUS

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia VUOSIKERTOMUS Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia VUOSIKERTOMUS 2009 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi.

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi. Savilahden kampus Rehtori Veli-Matti Tolppi Savilahden kampusvisio vuodelta 2008 Savilahden kampusalue on tulevaisuudessa Euroopan johtava terveyden, ympäristötieteiden, hyvinvointiosaamisen, teknologian

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO Sisältö 1. Prosessikartta 2. Osaprosessin yleiskuvaus Osaprosessin tavoite, kriittiset menestystekijät, odotukset, prosessin omistajan ja ryhmän tehtävät, yhteistyö muiden prosessien

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Palvelumuotoilu(service design)

Palvelumuotoilu(service design) Palvelumuotoilu(service design) Välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiskehittelyyn Satu Miettinen Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Enter näyttäytyy opiskelijalle yhtenä kokonaisuutena, jossa laadukkaan opiskelun etenemiselle

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot