menestysresepti Euroopan Tuulivoimalla Ministerin sijoitusala nostaa näkyvyyttään miljardimarkkinat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "menestysresepti Euroopan Tuulivoimalla Ministerin sijoitusala nostaa näkyvyyttään miljardimarkkinat"

Transkriptio

1 Euroopan sijoitusala nostaa näkyvyyttään Tuulivoimalla miljardimarkkinat Ministerin menestysresepti S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 /

2 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 / Vauhtia innovaatiotoimintaan Innovaatioiden edistäminen on nyt elinkeino- ja talouspolitiikan keskeinen osa-alue. Kesällä valmistui esitys kansalliseksi innovaatiostrategiaksi. Tavoitteena on luoda edellytyksiä laaja-alaiselle innovaatiotoiminnalle ja varmistaa suomalaisen innovaatioympäristön kansainvälinen kilpailukyky. istockphoto pääkirjoitus Innovaatiot talouspolitiikan kärkeen Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyky perustuu osaamiseen eikä alhaisiin palkkoihin, sanoo elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, joka esittelee kansallisen innovaatiostrategian syksyllä eduskunnalle. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen esittelee eduskunnalle tänä syksynä uuden kansallisen innovaatiostrategian. Sen toteuttamisessa pääomasijoittajilla on tärkeä rooli. Verkottuminen kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa tuo sekä rahoitusta että osaamista liiketoiminnan kehittämisessä. EVCA Euroopan pääomasijoittajat lisäävät läpinäkyvyyttä Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCAn uusi puheenjohtaja Jonathan Russell aikoo tiivistää suhteita päätöksentekijöihin ja lisätä tietämystä pääomasijoittamisesta. Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCAn puheenjohtaja Jonathan Russell toteaa, että pääomasijoituksilla on usein ratkaiseva vaikutus yrityksen suorituskykyyn, työllisyyteen ja innovaatioiden määrään. Monet suuriksi kasvaneet yritykset saavat kiittää olemassaolostaan ja menestyksestään riskisijoittajia Kännykällä kuvia seinälle EpiCrystals Oy:n teknologialla matkapuhelin tai pelikonsoli toimii myös projektorina. Kasvusta, kansainvälisestä kilpailusta ja yhteistyöstään pääomasijoittajien kanssa kertovat tässä numerossa laserteknologiaa kehittävä tamperelainen EpiCrystals Oy ja tuulivoimaloiden kestomagneettigeneraattoreita ja tehonmuokkaimia valmistava The Switch Oy, joka on yksi Teollisuussijoituksen cleantech-salkkuyrityksistä. Ympäristöä ja luonnonvaroja säästävien puhtaiden teknologioiden maailmanmarkkinat ovat jo nyt yli 500 miljardia euroa vuodessa. Suomalaiselle osaamiselle voi ennustaa hyvää menestystä etsittäessä innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, energiatehokkuuteen ja puhtaan veden saatavuuteen. Toivotan kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvää syyskautta. Juha Marjosola Toimitusjohtaja Kansikuva: Sanna Liimatainen The Switch WinWinD Tuulivoimalabisnes on jännittävä nopean kasvun ala Erikoistuminen, pääomasijoittajat ja kansainvälinen verkottuminen nostivat The Switch Oy:n menestykseen. Viestintä kasvuyhtiön liiketoiminnassa Kasvuyritykset kasvattavat tunnettuuttaan valikoiduin keinoin ja verkostoitumalla. Cleantechin kysyntä kasvaa Puhtaiden teknologioiden markkinat ovat jo yli 500 miljardia euroa vuodessa. Nimitykset JULKAISIJA Suomen Teollisuussijoitus Oy, Kalevankatu 9 A, PL 685, HELSINKI, puh. (09) , faksi (09) , PÄÄTOIMITTAJAt Juha Marjosola, asta sjöblom KUSTANTAJA Sanoma Magazines Finland Oy, Yritysjulkaisut, TOIMITUS tapio kivistö, eeva-mar i a lidman ULKOASU marjukka löytönen PAINO Painoyhtymä oy 2008 ISSN OSOITTEENMUUTOKSET istockphoto uutiset TEOLLISUUSSIJOITUS LYHYESTI 12 EpiCrystals 2 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/2008 3

3 Teksti: Jorma T. Mattila Kuvat: Sanna Liimatainen Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mielestä innovaatioiden edistäminen on elinkeino- ja talouspolitiikan ehkä tärkein osa-alue. Pääomasijoittajien roolia kansallisessa innovaatiostrategiassa hän pitää erittäin olennaisena, koska kaupallistaminen vaatii usein riskirahaa ja riskirahoittajien liiketoimintaosaamista. Innovaatiomylly pyörimään! Ministeri Mauri Pekkarinen korostaa innovaatioiden kaupallistamisen ja markkinoille pääsyn olevan usein kiinni siitä, että yritykselle löytyy riittävästi oman pääoman ehtoista riskirahaa. on keskeinen, ellei keskeisin osa Innovaatiotoiminta elinkeino- ja talouspolitiikkaa. Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyky perustuu osaamiseen eikä alhaisiin palkkoihin, suuriin kotimarkkinoihin tai vastaaviin tekijöihin, ministeri Mauri Pekkarinen korostaa. Pekkarinen vastaanotti kesäkuussa esityksen kansalliseksi innovaatiostrategiaksi. Esityksen laati ministeriön innovaatio-osasto ja Sitran yliasiamiehen Esko Ahon johtama valmistelutyön ohjausryhmä. Pekkarinen päättää strategian lopullisesta muodosta sekä esittelystä syksyllä valtioneuvostolle ja myöhemmin eduskunnalle. Kansallisen innovaatiostrategian tavoitteena on luoda edellytyksiä laaja-alaiselle innovaatiopolitiikalle, varmistaa suomalaisen innovaatioympäristön kansainvälinen kilpailukyky ja houkuttelevuus sekä edistää innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa. Strategiaesityksessä innovaatiolle on annettu perinteistä laajempi ja monipuolisempi sisältö. Pekkarisen mukaan innovaation käsitteellä tarkoitetaan hyödynnettyä osaamislähtöistä kilpailuetua. Suomen kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevaa, että kykenemme luomaan nimenomaan osaa- mislähtöistä kilpailuetua Suomessa toimiville ja tänne sijoittuville yrityksille. Tällainen kilpailuetu voi strategian mukaan pohjautua yhtä hyvin teknologiaan kuin uusiin palvelu- ja liiketoimintamalleihin, toimintatapoihin tai tuotekonseptien ja brändien hallintaan. Usein innovaatioita syntyy monen osaamisalueen yhdistelyn tuloksena. Vetoa kysynnästä, työntöä osaamisesta Innovaatiostrategian painopistealueena Pekkarinen pitää kysyntään ja Julkinen valta voi synnyttää innovatiivisille tuotteille ensimmäistä merkittävää tilauskantaa käyttäjiin keskittyvää innovaatiopolitiikkaa. Siinä Suomen on noustava Euroopan kärkimaiden joukkoon samalla kun vaalitaan ja kehitetään nykyisiä tiede- ja teknologialähtöisiä vahvuuksiamme. Suomen menestysresepti on yhdistää nykyinen vahva osaamislähtöinen innovaatiopolitiikka kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen politiikkaan. Innovaatiomylly on saatava pyörimään entistä kovemmilla kierroksilla osaamistyönnön sekä kysyntävedon avulla. Tähänastisella innovaatiopolitiikalla on Pekkarisen mukaan paljolti edistetty sellaista tutkimus- ja» 4 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/2008 5

4 kehittämistyötä, jonka tuloksille ei välttämättä ole ollut näkyvissä selvää, valmista kysyntää. Tämän tarjontalähtöisen näkökulman rinnalle hän haluaa nostaa kysynnästä lähtevän innovoinnin, jota voidaan edistää muun muassa julkisilla hankinnoilla. Julkinen valta voi omilla hankinnoillaan ja hankintanormeillaan edistää läpimurron kynnyksellä olevien uusien tuotteiden tai palveluiden markkinoille pääsyä synnyttämällä niille ensimmäistä merkittävää tilauskantaa. Esimerkiksi ilmasto- ja energiapoliittisiin ongelmiin ratkaisuja tuovia innovaatiota ei välttämättä synny markkinaehtoisesti niin nopeasti kuin niitä tarvittaisiin. Myös tällöin julkinen sektori pystyy hankintojen, n o r m i s t o n sekä lainsäädännöllisten sanktioiden ja kannusteiden kautta edistämään kysyntää vastaavaa innovointia. EU:ssa kehitettäville edelläkävijämarkkinoille Suomi haluaa tuoda ensimmäisten joukossa ratkaisuja muun muassa terveydenhuoltoon, ympäristöön ja energiaan sekä kestävään rakentamiseen liittyvillä alueilla. Euroopan edelläkävijämarkkinoilla voimme kompensoida omien kotimarkkinoidemme pienuutta. Esimerkiksi Tekesin ohjelmat tarjoavat hyvän alustan tuottaa innovatiivisia ratkaisuja, joita yritykset voivat pilotoida koko EU:n mittakaavassa, Pekkarinen toteaa. Kysyntävetoista innovointia voidaan tukea myös Tekesin uudella rahoitusvälineellä, jolla yrityksille voidaan myöntää EU:n niin sanottua vähämerkityksellistä tukea de minimis -periaatteen mukaisesti enimmillään euroa kolmen vuoden aikana innovatiivisuutta parantavaan kehittämistyöhön. Pienimuotoisemmin samaa tarkoitusta palvelee TE-keskusten kautta jaettava usean miljoonan euron potti, josta pk-yritykset voivat saada enimmillään euron avustuksia tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelutyöhön. Kasvuyrityksille oma palvelujärjestelmä Strategiaesityksen mukaan Suomessa tulee kehittää erityisesti kasvuyritysten tarpeita vastaava rahoitus- ja palvelujärjestelmä, jossa eri toimijoiden roolit ja palvelut muodostavat selkeän kokonaisuuden. Nopean kasvun kynnyksellä olevilla yrityksillä on Pekkarisen mukaan aivan erilaisia palvelutarpeita kuin toimintaansa aloittelevilla yrityksillä, joille meillä onkin jo varsin hyvin palveluja tarjolla. Kasvuyritysten palvelutarve liittyy yleensä esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, viennin edistämiseen sekä rahoituksen pullonkaulojen aukaisemiseen. Ideana on nyt koota kasvuyrityksille omat palvelumallit, joiden toteuttamiseen osallistuvat vain ne toimijat, joita kasvuyritykset aivan erityisesti tarvitsevat, hän toteaa. Suomen pitää näkyä sijoitusmarkkinoilla ja verkostoitua kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa Tällaisia toimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriön ohella Tekes, Finpro, Finnvera/Avera ja Teollisuussijoitus. Kehitteillä on myös toimintamalli, joka kannustaa suomalaisia eläkeyhtiöitä sijoittamaan kasvuyrityksiin. Myös kokeneita pääomasijoittajia ja liiketoimintaosaajia pitää Pekkarisen mielestä houkutella Suomessa entistä aktiivisemmin mukaan kasvuyritysten kehittämiseen. Maailmalla on tähän käytössä erilaisia verokannustimia. Niitä pitäisi meilläkin ottaa käyttöön ja ollaan ottamassakin. Ulkomaisilta pääomasijoittajilta tulee Pekkarisen mukaan poistaa loputkin veroesteet, jotta Suomeen houkuteltaisiin enemmän ulkomaista riskipääomaa. Pitää myös vahvistaa Suomen näkyvyyttä sijoitusmarkkinoilla sekä parantaa verkostoitumista kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa. Kärsivällistä riskirahaa tarvitaan Pääomasijoittajilla on Pekkarisen mielestä erittäin tärkeä rooli kansallisen innovaatiostrategian toteuttamisessa. Usein innovaatioiden kaupallistaminen ja markkinoille pääsy on kiinni siitä, että yrityksellä on riittävästi oman pääoman ehtoista riskirahaa. Siihen tarvitaan monesti aika kärsivällistä rahaa, joka ei odota pikavoittoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä eikä edes ensimmäisenä eikä toisenakaan vuotena. Tarvitaan pääomasijoittajia, jotka ovat valmiita sijoittamaan yrityksiin pienin alkuvaiheen odotuksin, mutta suurin mahdollisuuksin. Suurta riskiä sietävää rahaa tarvitaan Pekkarisen mukaan erityisesti yritysten varhaisessa kasvuvaiheessa. Sen sijaan menestymisen edellytykset jo omaavien yritysten nopea kasvattaminen maailmanluokkaan ei sisällä ihan yhtä suuria riskejä, mutta vaatii paljon pääomia. Eri toimialojen riskipääoman tarvetta Pekkarinen ei halua laittaa sen kummempaan järjestykseen. Hänen havaintojensa mukaan suomalaiset kasvuyritykset ovat kuitenkin silmiinpistävän it-painotteisia ja aivan ymmärrettävistä syistä. Tämä on ihan hyvä, mutta mahdollisuuksia ja kehittämistarvetta on varmasti eritoten kaikilla muilla toimialoilla, hän sanoo. 6 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/2008 7

5 Pelkkä tiedon tuottaminen ei riitä, on osattava vedota myös tunteisiin Teksti: Matti Remes Kuvat: EVCA ja Denis Closon/Isopix Mitä asioita aiotte erityisesti painottaa? Euroopan pääomasijoitusalan vaikuttavuus esiin Toimiala on onnistunut menestyksekkäästi lisäämään läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta siitä, mitä työmme pitää sisällään. Tekemistä on kuitenkin vielä paljon. EVCAn jäsenten on myös jatkossa pystyttävä osoittamaan, että toimialan sääntely on nykyisellään riittävän kattava ja toimiva. EU:ssa on myös tahoja, jotka haluaisivat lisää koko unionin kattavaa sääntelyä. Tällä hetkellä Brysselissä keskustellaan asioista, joiden vaikutukset toimialaan olisivat merkittävät. Keskeisin tehtäväni puheenjohtajana on varmistaa, että pääomasijoittajien toimintamalli selitetään ymmärrettävästi kaikille ja että 25 vuoden aikana tehdyt tulokset osoitetaan selkeästi. On tärkeää vakuuttaa kaikki siitä, että sääntelyn lisääminen on tarpeetonta. Se voi jopa tukahduttaa toimialan, joka edistää taloudellista kehitystä ja joka voi auttaa Eurooppaa selviytymään valtavista taloudellisista haasteista tulevien vuosien aikana. Mikä on EVCAn rooli Euroopan pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämisessä? Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCAn vastavalittu puheenjohtaja Jonathan Neljännesvuosisadan Brysselistä käsin toiminut EVCA on aidosti euroop- Russell uskoo, että pääomasijoitusala auttaa maanosaa selviytymään taloudellisista palainen järjestö, jolla on käytössään toimialan laaja asian- haasteista ja haluaa tehdä alan merkityksen tunnetuksi päättäjille ja suurelle yleisölle. tuntemus. Järjestöllä on tiiviit suhteet Euroopan parlamenttiin, komissioon ja Euroopan neuvos- Pääomasijoitusyhtiö 3i:n Miten näette roolinne ja ohjailuun liittyvissä asioissa on toon. Ensi vuonna EU saa uuden yritysostoista vastaava järjestön johdossa? todella tärkeä. Meneillään on suuria parlamentin ja komission. Meidän on johtaja Jonathan Russell valittiin kesäkuussa Puheenjohtajan tehtävänä on tuoda liittyviä muutoksia. Siksi puheenme, että nykyiset eurokansanedus- taloudellisia, poliittisia ja sääntelyyn tehtävä kovasti töitä varmistaaksem- EVCAn (European Private Equity and Venture Capital Associa- Euroopassa. EVCAn rooli toimialan erityisen kiinnostavaa. meille suosiollisen asialistan. yhteen erityyppiset pääomasijoittajat johtajana toimiminen on juuri nyt tajat ja komissio jättävät jälkeensä» tion) uudeksi puheenjohtajaksi. edustajana esimerkiksi avoimuuteen On myös huolehdittava siitä, 8 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/2008 9

6 EVCAn pääsihteeri Javier Echarri (keskellä) tapasi eurooppalaisia asiantuntijoita kesäkuisessa EVCAn kokouksessa Madridissa. EVCAn toimisto EVCA järjestää koulutusta sekä Brysselissä että muualla Euroopassa. että uudet päättäjät, jotka eivät vielä tunne toimialaamme, saavat nopeasti oikean käsityksen työstämme ja sen vaikutuksista Euroopan talouteen. EVCA on tehnyt paljon työtä tarjotakseen riippumattomien lähteiden tuottamaa tietoa. Tiedot osoittavat pääomasijoitusten vaikutukset yritysten suorituskykyyn, työllisyyteen ja innovaatioiden määrään. Esimerkkitapaukset todistavat, että monet suuriksi kasvaneet yritykset saavat kiittää olemassaolostaan ja menestyksestään pääomasijoittajia. On myös paljon kypsään ikään ehtineitä yrityksiä, jotka eivät olisi selvinneet kovenevassa kilpailussa ilman pääomasijoittajien mukaantuloa. On totta, että tämä saattaa tuoda mukanaan uudelleenjärjestelyjä ja toiminnan suuntaamista uudelleen. Muutoksia ei kuitenkaan tarvitse pelätä, kun lopputuloksena on kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen talous. EVCA on ollut edelläkävijänä Energia, ruoka, vesi sekä viestintäteknologiat ovat tulevaisuuden toimialoja kehittämässä toimialalle hyviä käytäntöjä ja koulutusta. Järjestö tekee lisäksi runsaasti tutkimuksia, tiedotusaineistoa ja ohjeistuksia, jotka ovat tärkeitä myös jatkossa. Parhaillaan teemme työtä useiden kansallisten yhdistysten kanssa läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tärkeää on myös yrittää välttää kansallisten ohjeistusten sekamelska, sillä se estää yritysten tehokkaan toiminnan yli rajojen. EVCAn painopiste on siis viestinnässä ja koulutuksessa. Mitä toimialan maineen kehittämiseksi kannattaisi tehdä? Elämme taloudellisesti epävarmaa aikaa. Tällaisten myllerrysten aikana rahoitusmarkkinoihin, niiden valvonnasta vastaaviin viranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin kohdistuu paineita sääntelyn lisäämiseksi. Yleinen mielipide pitää kriisejä herkästi osoituksena vapaiden markkinoiden epäonnistumisesta. Meidän on oltava valppaita ja otettava huomioon päätöksentekijöihin kohdistuvat paineet ja heidän huolenaiheensa. Pelkkä tiedon tuottaminen ei riitä. Meidän on myös osattava vedota tunteisiin. Asialistallamme on paljon aiheita, jotka auttavat toimialaa lisäämään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Käynnissä on myös mittava määrä riippumattomia tutkimuksia. Ne valottavat muun muassa yritysesimerkkien kautta pääomasijoitustoiminnan vaikutuksia sijoittajasta aina sijoituskohteen työntekijöihin. Mitkä ovat keskeiset keinot vahvistaa pääomasijoitusten vaikuttavuutta Euroopassa ja lisätä hankevirtaa? Rahastojen yhtenäinen rakenne koko EU:ssa houkuttelisi kansainvälisiä sijoituksia Eurooppaan. Lukemattomien hallinnollisten määräysten ja verosäännösten yhtenäistäminen edistäisi myös EU:n sisäisiä investointeja. Määräysten sijaan suositukset ja yhteiset periaatteet antavat toimialalle mahdollisuuden jatkaa kasvuaan. Hankevirran vahvistaminen edellyttää myös, että pystymme perustelemaan yritysten omistajille ja johdolle entistä selvemmin, mitä tarjottavaa meillä on. Mikä on pääomasijoitusmarkkinoiden suunta Euroopassa? Rahassa mitattuna pääomasijoituksia tehtiin viime vuonna eniten teollisuus- ja kulutustuotteita valmistaviin yrityksiin. Lukumäärällisesti sijoituksia keräsivät kuitenkin eniten life sciences-, it- ja elektroniikka-alat. On selvää, että velkarahan osuus suuremmissa yritysjärjestelyissä on laskenut, kun luottokulut ovat nousseet ja lainarahaa on vähemmän saatavilla. Epäilemättä pääomasijoittajien keräämien varojen määrä laskee tänä vuonna. Osittain tämä johtuu myös siitä, että eurooppalaiset pääomasijoitusyhtiöt kokosivat runsaasti varoja vuosina , eikä niiden tarvitse kerätä rahaa seuraavien 3 4 vuoden aikana. Luulen, että sijoitusten määrä laskee ainakin siihen saakka, kunnes myyvien osapuolten hintaodotukset putoavat nykyistä markkinatilannetta vastaavalle tasolle. Yleensä tämä kestää muutamia kuukausia. Uskon kuitenkin, että hankevirta pysyy varsin vahvana. Sijoitusten tuotot palaavat uudessa suhdannevaiheessa lähemmäs pitkäaikaisia keskiarvoja. Viimeksi kuluneiden 2 3 vuoden aikana tuotot ovat olleet poikkeuksellisen korkeat. EVCAn keräämät tiedot kertovat riskirahoituksen vähenemisestä Euroopassa viime vuonna. Luottamus markkinoihin säilyi kuitenkin suhteellisen vahvana. Miten näette kehityksen lähitulevaisuudessa? Riskiraha on välttämätöntä innovaatioiden tukemisessa. Silicon Valleyn kaltaiset keskittymät meiltä vielä puuttuvat. On kuitenkin muistettava, että tällaisten keskusten luominen kestää useita vuosikymmeniä. Innovaatioiden lisäksi Euroopassa on kuitenkin joukko uuden sukupolven yrittäjiä. Pystymme myös houkuttelemaan huippuluokan johtajia uusiin yrityksiin. Mitkä ovat houkuttelevimmat toimialat? Puhtaat teknologiat, palvelut, biotekniikka ja nanoteknologia ovat esimerkkejä lupaavista toimialoista. Muutokset myös useilla muilla toimialoilla avaavat uusia mahdollisuuksia. Ei ole kuitenkaan aina järkevää keskustella siitä, mitkä ovat kuumimmat alat juuri nyt. Investoijat ja rahastojen salkunhoitajat katsovat koko ajan sellaisia aloja, joilla meidän pitää olla mukana 5 7 vuoden kuluttua. Uskon, että energian, ruuan ja veden tuottamiseen sekä viestintään liittyvät teknologiat ovat sellaisia toimialoja. 10 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/

7 Teksti: Olli Manninen Kuvat: EpiCrystals Kännykästä projektori Tamperelaisen EpiCrystals Oy:n uuden sukupolven puolijohdelaserteknologia mullistaa projektoreiden käyttöä. EpiCrystalsin ratkaisulla kuvaa voi heijastaa kännykästä suoraan seinälle. Ultrapientä pikoprojektoria voidaan hyödyntää esimerkiksi matkapuhelimissa, kämmentietokoneissa, mp4-soittimissa, pelikonsoleissa, digitaalisissa kameroissa ja videokameroissa. Nappia painamalla vaikkapa matkapuhelimelta voi heijastaa kuvia, videoita tai tvkuvaa suoraan seinälle tai ipodin näytöltä musiikkivideoita seinälle. Valonlähteenä käytettävän puolijohdelaserteknologian alempi energiankulutus mahdollistaa erittäin pienten ja kustannustehokkaiden projektoreiden valmistamisen kannettaviin laitteisiin, mikä avaa EpiCrystalsille paljon uusia markkinoita. Lisäksi kehittämämme laserteknologian elinikä on kymmenkertainen nykyisiin UHP-lamppuihin verrattuna, sanoo EpiCrystalsin toimitusjohtaja Tomi Jouhti. Yrityksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti maailman suurimpia elektroniikkafirmoja. Päämarkkina-alue on Aasiassa erityisesti Japanissa, Koreassa ja Taiwanissa. Lisäksi mahdollisia asiakkaita löytyy myös Yhdysvalloista, Saksasta, Englannista ja Israelista. Tuotteemme on luonteeltaan elektroniikkayrityksille suunnattu massatuote. Kun matkapuhelimeen integroidaan pieni ja edullinen projektori, tuotteitamme löytynee tulevaisuudessa kaikkialta maailmassa, Jouhti kuvailee. Elektroniikkajätit tärkeimpiä asiakkaita Tähän asti laserteknologian kaupallistamisen suurimpina esteinä ovat olleet korkea hinta ja kuvakohina. EpiCrystalsin DeCIBEL-laserissa nämä asiat on saatu ratkottua, ja toimitusjohtaja Jouhti uskookin EpiCrystalsin innovaatiolle löytyvän nopeasti hyvät markkinat. DeCIBEL on maailman ainoa laseralusta, jossa kuvakohinatasoa on pienennetty laserissa. Tämän ansiosta projektorissa tarvitaan vähemmän komponentteja, mikä merkitsee halvempia, pienempiä ja tehokkaampia laitteita, Jouhti sanoo. Myöskään tuuletinta ei tarvita, joten DeCIBEL-laseria käyttävä projektori on äänetön. Esimerkiksi normaalilla matkapuhelimen akulla projektori tuottaa huonevalaistuksessa tuuman kuvaa kolmen tunnin ajan. Pääomasijoittajat tukena kasvun eri vaiheissa Jouhti perusti EpiCrystalsin yhdessä tekniikan tohtori Janne Konttisen kanssa vuonna 2003 työskennellessään Tampereen teknillisen yliopiston optoelektroniikan tutkimuskeskuksessa. Yhteistyö tutkimuskeskuksen kanssa jatkuu edelleen tiiviinä. Teollisuussijoitus sijoitti EpiCrystalsiin ensimmäisen kerran vuonna 2005, ja kanssasijoittajana on VNT Management. Ilman pääomasijoittajia yritystämme ei olisi. Sijoitukset merkitsevät sekä taloudellista tukea että psykologisesti tärkeää luottamuspääomaa. Pääomasijoittajat uskovat yrityksemme tulevaisuuteen, mikä on tärkeä kannustin liiketoimintamme kehittämiselle. Verkoston vahvistaminen suurin haaste Perustamisvaiheessa yhtiö työllisti neljä työntekijää, ja nyt heitä on jo 13. Alku on ollut vahvasti tuotekehityspainotteinen. Seuraava haaste on kehittää myynti- ja markkinointiosaamista ja investoida laitteistoi- hin mittauksia ja laaduntarkkailua varten, Jouhti kuvailee. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan reippaasti syksyllä, kun päätuotteet saadaan asiakkaiden testattaviksi ja laserit integroitua asiakkaiden tuotteisiin. Massatuotanto alkanee vuosien 2009 ja 2010 vaihteessa. Kassavirta on reilusti positiivinen vuoteen 2011 mennessä, Jouhti uskoo. Yrityksen tuotekehitys ja pääkonttori sijaitsevat Suomessa, mutta tuotteet valmistetaan massatuotantona alihankkijoilla Aasiassa. Työskentelemme useiden elektroniikkavalmistajien kanssa ympäri maailmaa. Ensimmäisiä yhteistyösopimuksia valmistellaan parhaillaan japanilaisen suuryrityksen kanssa. Suurimpana kasvuhaasteena Jouhti pitää maailmanlaajuisen yhteistyökumppaniverkoston vahvistamista. Vientimme alkaa tänä syksynä. Lähetämme näyte-eriä laserteknologiastamme kaikille asiakkaillemme, jotta he voivat itse todeta teknologiamme ominaisuudet, Jouhti kertoo. Kun asiakkaat ovat tehneet päätöksensä, tulevat varsinaiset tilauserät olemaan todella suuria. Meidän on siis löydettävä ammattitaitoisia ja kokeneita logistiikka- ja alihankinta-asiantuntijoita. Yhdysvallat myönsi tärkeän patentin Yrityksen kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että innovaatioon liittyvät patenttiasiat ovat kunnossa. Yhtiön kulmakivipatentti myönnettiin Yhdysvalloissa heinäkuussa. Tämä sekä neljä muuta patenttihakemusta luovat vahvan perustan yhtiön menestykselle. EpiCrystalsin kilpailijoita ovat saksalaisen Osramin ja amerikkalaisen Corningin kaltaisia suuryrityksiä sekä muutamia pienempiä amerikkalaisyrityksiä. Niillä on käytössään Sijoitus merkitsee sekä taloudellista tukea että luottamuspääomaa omaa laserteknologiaa. Meidän laserimme on ominaisuuksiltaan paras integroituihin pikoprojektoreihin. Laserimme mahdollistaa kaikkein pienimpien projektorien valmistuksen, eikä ylimääräisiä kuvakohinaa vähentäviä komponentteja tarvitse käyttää. Tällaisen projektorin koko on vain 1 2 kuutiosenttiä. 12 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/

8 Tehot talteen Tuulivoimaloihin kestomagneettigeneraattoreita ja tehonmuokkaimia valmistava The Switch Oy on yksi nopeimmin kasvavista suomalaisista puhtaan teknologian yhtiöistä. Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Mäkisen mukaan The Switchin liikevaihto peräti kolminkertaistuu tänä vuonna 18 miljoonasta eurosta 53 miljoonaan euroon. Tavoitteet saattavat jopa ylittyä, kysyntä on niin hyvä, Mäkinen sanoo. Tuulivoimaloiden kansainvälisiä laitevalmistajia ja järjestelmätoimittajia kiinnostaa The Switchin moderni teknologia. Yhtiön kehittämät tehonmuokkaimet ja kestomagneettigeneraattorit lisäävät sähkön tuotantoa jopa 20 prosenttia perinteisiin tuuliturbiiniratkaisuihin verrattuna. Tehonmuokkaimet muuttavat generaattorin ja verkon käyttämän sähkön yhteensopivaksi. Lisäksi yhtiö suunnittelee muun muassa teollisuuden tarpeisiin erikoissähkökoneita, jotka käyvät hyödyntämättömästä energiasta tehdyllä sähköllä. Yhtiön tavoitteena on olla tuuliturbiinivoimaloissa käytettävien kestomagneettigeneraattoreiden ja tehonmuokkaimien käyttöjärjestelmien merkittävin valmistaja vuoteen 2012 mennessä, jolloin yhtiön liikevaihto yltäisi jo 250 miljoonaan euroon. Tuulivoiman kokonaismarkkinoiden arvioidaan olevan nyt miljardin euron luokkaa, ja turbiinimarkkinoiden ennakoidaan kaksinkertaistuvan seuraavien viiden vuoden aikana. The Switch työllistää tällä hetkellä reilut 125 työntekijää ja yhteistyöverkostonsa kautta toiset sata henkeä ulkomailla. Sillä on omat suunnittelijat Vaasassa, Lappeenrannassa ja Yhdysvaltain Hudsonissa sekä valmistusta Lappeenrannassa, Vaasassa, Hudsonissa ja Kiinan Luanissa. Lappeenrantaan on nousemassa uusi tehdas ensi keväänä. Lisäksi kiinalainen kumppani on rakentamassa neliömetrin generaattoritehdasta Kiinan Deyangiin. Teksti: Olli Manninen Kuvat: The Switch Isompien volyymien tuotannosta vastaavat yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme. Nopean kasvun edellytys on tehokkaasti toimiva verkosto, Jukka-Pekka Mäkinen sanoo. Verkostoitunut yhteistyömalli korostuu myös tuotekehityksessä ja koulutuksessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Yliopistosta valmistuu täsmäkoulutuksen kautta meidän kehityshaasteisiimme vastaavia insinöörejä. Teemme yhteistyötä yliopiston kanssa myös suunnittelutyössä, tutkimuksessa ja kehityksessä sekä testauksessa, Mäkinen sanoo. Kilpailuetuna toimitusaika Mäkinen kuvailee tuulivoimalabisnestä houkuttelevaksi ja jännittäväksi nopean kasvun toimialaksi, jossa kansainvälinen menestys edellyttää jo varhaisvaiheessa oikeanlaista erikoistumista. Meidän kilpailuvalttinamme on tarjota generaattorit ja tehonmuokkaimet keskitetysti samasta talosta. Näiden järjestelmäpakettien lisäksi etunamme on toimitusaika. Pystymme suunnittelemaan ja valmistamaan uuden koneen jopa kuudessa kuukaudessa, kun toimitusaika markkinoilla on yleisesti 12 kuukautta, Mäkinen sanoo. Kansainvälisten kumppaniensa avulla The Switch pystyy olemaan lähellä asiakaskuntaa. Teemme kiinteää yhteistyötä tuuliturbiinivalmistajien kanssa. Meidän markkinamme ovat siellä, missä tuuliturbiinivalmistajatkin ovat, Jukka-Pekka Mäkinen sanoo. Kolmen yhtiön yhteenliittymä Insinöörikansana osaamme nopean tuotteistuksen The Switchin osaamisen ydin koostuu kahdesta suomalaisesta ja yhdestä amerikkalaisesta yrityksestä. Switch perustettiin kaksi vuotta sitten, kun vaasalainen Verteco, lappeenrantalainen Rotatek Finland ja amerikkalainen Youtility löivät osaamisensa ja tietotaitonsa yhteen. Fuusiolla yhdistettiin osaaminen ja saatiin lisää muskelia. Yhdistyminen oli luontevaa senkin vuoksi, että kaikkien yritysten sijoittajiin kuului VNT Management, toimitusjohtaja Mäkinen sanoo. Suomen Teollisuussijoitus Oy on The Switchissä mukana kanssasijoittajana miljoonalla eurolla. Teollisuussijoituksen pääomasijoitus on tuonut selkänojaa yritystoiminnan kasvattamiseen, sillä alkuvaiheessa teknologiainvestoinnit nielevät paljon varoja. VNT Management on ollut aktiivisesti mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa ja tuonut mukanaan kontakteja ja osaamista, Mäkinen sanoo. Aiempien yritysten tekemät teknologiavalinnat ovat osoittautuneet oikeiksi ratkaisuiksi, ja The Switch on vallannut nopeasti asemia tuulivoimamarkkinoilla. Menestyksemme perustuu korkealaatuiseen, moderniin teknologiaan. Insinöörikansana meillä on kokemusta tällaisten vaativien teknologiatuotteiden nopeasta tuotteistuksesta, Mäkinen sanoo. Yrityksen ensimmäiset asiakkaat ovat norjalainen ScanWind, kiinalainen Goldwind, saksalainen Conergy, suomalais-intialainen WinWinD joka myös on Teollisuussijoituksen sijoituskohde sekä sveitsiläinen Man Turbo. The Switch toimii lähes sataprosenttisesti kansainvälisillä markkinoilla. Mäkisen mukaan Suomesta ostajat ovat puuttuneet melkein kokonaan, mikä on välillä saanut koko toimialan tuntumaan epäuskottavalta. Suomessa puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta ja vaihtoehtoisista energiaratkaisuista, mutta poliittinen tahdottomuus tehdä ratkaisuja on näivettänyt tuulivoimamarkkinoiden kehittymistä, Mäkinen sanoo. Kun The Switch tuottaa tänä vuonna tehonmuokkaimia tuhanteen turbiinivoimalaan, joiden teho on yhteensä 1500 megawattia, koko Suomen tuuliturbiinikanta on vain 120 megawattia. Se vastaa meidän yhden kuukauden tuotantoa, Mäkinen vertailee. Kiina ja USA nopean kasvun markkinoita Tuuliturbiinivoimaloiden valmistus on keskittynyt pääosin Pohjoismaihin, Saksaan ja Kiinaan. Kiina kasvaa nopeasti. Myös Intiassa laitevalmistus on lähtenyt nopeaan vauhtiin. Yhdysvaltain markkinat ovat kiinnostavat, sillä siellä myydään eniten tuuliturbiineita, mutta valmistaminen on jenkkimarkkinoilla vasta alkamassa. Kartoitamme parhaillaan mahdollisuuksia aloittaa tehonmuokkaimien tuotantoa Yhdysvalloissa. 14 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/

9 Teksti: Marianna Salin ja Asta Sjöblom Kuvat: Tuomas Kolehmainen, Jukka Riihelä ja Susa Junnola Kasvuyrityksen viestintä edistää liiketoimintaa Huoneistokeskus välittää YIT:n uudiskohteen, Steevin huoneistoja Helsingin Lauttasaaren rannassa, kertoo Realia Groupin viestintäpäällikkö Alexandra Naumanen. Uuden tuotteen, palvelun tai yrityksen tunnetuksi tekeminen vaatii aktiivista ja oikein ajoitettua viestintää. Teollisuussijoituksen sijoituskohdeyritysten viestintävastaavat käyttävät valikoituja keinoja ja hyödyntävät verkostoja. Suomen Terveystalo Oyj osti seitsemässä vuodessa yli 110 yritystä ja kasvoi maan johtavaksi terveyspalveluyritykseksi, sekä liikevaihdolla että toimipaikkojen määrällä mitattuna. Kun vielä viime vuonna käytössä oli yli 30 paikallisesti tunnettua yritysnimeä, nyt valtakunnallisella lääkärikeskusketjulla on yksi yhteinen nimi. Yhteisen nimen ohella yritys ajaa sisään yhteisiä toimintatapoja, ja siksi viestinnän kehittäminenkin alkoi talon sisältä. Viestintäjohtaja Marja-Terttu Verho pitää intranetiä tässä tärkeimpänä etappina tähän mennessä. Listautuminen pörssiin keväällä 2007 käynnisti aktiivisen ulkoisen viestinnän. Listatun yhtiön avoimuus merkitsee sitä, että meidän on kaikessa viestinnässämme oltava hyvin johdonmukaisia ja noudatettava pörssiyhtiön viestintää sääteleviä lakeja ja suosituksia. Nyt Verho on siirtämässä julkisuuden painopistettä talousasioista terveyteen. Yhtiön viestintätiimi järjestää medialle tutustumistilaisuuksia ja tuottaa asiantuntija-artikkeleita ammattilehtiin sekä yhtiön omiin asiakaslehtiin. Olemme valinneet hyvin asiapohjaisen linjan. Media ottaakin yhä useammin yhteyttä Terveystaloon asiantuntijaa etsiessään. Verho korostaa, että viestintä tukee liiketoimintastrategiaa. Konsernin johtoryhmän jäsenenä hän vaikuttaa siihen, että viestintä otetaan huomioon jo asioiden suunnitteluvaiheessa. Se on ymmärretty kaikilla tasoilla hyvin. Brändit pysyvät Kun Realia Group Oy yhdisti tunnetut kiinteistöalan toimijat, yhtiöiden nimet säilyivät: Huoneistokeskus, SKV Kiinteistövälitys ja SKV Isännöinti. Samalla perustettiin Realia Management Oy, joka arvioi, välittää ja hallinnoi liiketiloja. Haluamme pitää kiinni hyvistä brändeistä, viestintäpäällikkö Alexandra Naumanen perustelee. Hän pohtii päivittäin, minkä yhtiön nimissä mikäkin asia markkinakatsauksista alkaen tuodaan julki. Jos uutisaihe on jo ilmassa, Naumanen voi olla varma, että toimittajat ottavat yhteyttä. Realia Group Oy on pohjoismaiden suurin kiinteistökauppaan ja -hallintaan keskittyvä yhtiö, jonka palveluksessa on lähes ammattilaista 200 toimipisteessä ympäri Suomea. Koska kiinteistöalaa uutisoidaan joskus myös kriittisesti, Realia haluaa varmistaa, että koko henkilöstö pidetään ajan tasalla. Onhan oma henkilöstömme tärkein viestintäkanavamme. Siksi yhtiön uuteen pääkonttoriin varattiin tila, johon henkilöstö mahtuu muun muassa torstaiaamuisin kuulemaan tuoreimmat uutiset ja keskustelemaan yhdessä. Lisäksi teen koko Suomen henkilöstölle viikkotiedotteita, joissa Viestintäjohtaja Marja-Terttu Verho, Suomen Terveystalo kerron aamutilaisuuksista ja muista koko konsernin ajankohtaisista asioista. Yrityksen johto kiertää myös paljon toimistoissa. Meidänhän on palveltava kenttää. Kentältä viestintäpäällikkö odottaa kuulevansa trendeistä ja heikoista signaaleista. Meillä on tiimi, jossa mietimme yhdessä kentän väen kanssa säännöllisesti viestinnän eri osa-alueita. Paikallisen viestinnän kenttä on tottunut hoitamaan itse. Vientimarkkinoilla luonnontuote on arvossaan Varatoimitusjohtaja Susanna Maaranen, Nordic Koivu Tohmajärveläisen hyvinvointijuoman, miseen keskittynyt yritys on uudisraivaajan koivunmahlan tuotantoa on esitellyt niin Japanin televisio kuin Italian lehdistö. Nordic Koivu Oy tuottaa laadukasta koivunmahlaa kuluttajille sekä tutkii koivunmahlan hyödyntämistä raaka-aineena elintarvike-, juoma- ja kosmetiikkateollisuudessa. Tuotekehitys perustuu edistykselliseen teknologiaan, jolla mahla saadaan talteen suoraan puusta, ilman lisä- ja säilöntäaineita sekä ilman kuumakäsittelyä. asemassa, sillä pitkään säily- vää säilöntäaineetonta koivunmahlaa eivät muut tuota. On haaste olla ainoa. Jos olisi kilpailijoita, hekin tekisivät tuotetta tunnetuksi. Ensimmäiset mahlapisarat pullotettiin vuonna 1999, ja InnoSuomi-palkinto 2002 nosti yhtiön esille Suomessa. Nykyään Nordic Koivu vie 99 prosenttia tuotannostaan ulkomaille: Keski-Eurooppaan, Japaniin, Aiemmin maailmanlaajuinen Koreaan ja Venäjälle. Maaranen ei voi huomio olisi ollut nopeasti kehittyvälle kasvuyritykselle hyvinkin haasteellista. Tu o t a n n o n rajat ovat olleet pullonkaulana, mutta eivät enää. edes haaveilla koko markkina-alueen kattavista viestintäkampanjoista. Pidän huolen, että yhteistyökumppanimme korkealuokkaisille ravintoloille ja luontaistuoteketjuille myyvät maahantuojat saavat riittävästi tietoa tuotteesta ja toiminnastamme, Nyt voimme Maaranen kertoo. Hän lähteä aktiivisemmin kehittää yhtiön nettisivuja seitsemällä uusille markkinoille, sanoo perheyhtiön varatoimitusjohtaja kielellä ja edustaa yritystä kansain- välisillä messuilla. Vientimarkkinat ovat Maarasen mukaan tietyssä mielessä jopa Susanna Maaranen. helpommat: Ulkomailla ollaan Maailman johtava koivunmahlan valmiita maksamaan laadukkaasta» tuotantoon ja teolliseen hyödyntä- luonnontuotteesta; suomalaiset ko- 16 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/

10 Teksti: outi airaksinen Kuvat: istockphoto ja Greenvironment Tyytyväiset asiakkaat ovat parhaita markkinoijia kevat luonnon olevan muutenkin ulottuvilla. Aasiassa Nordic Koivu korostaa pohjoismaisuuttaan ja suomalaisuuttaan. Esimerkiksi messuosastollamme Japanissa esittelemme Suomen luontoa, koska tuotteemme on luonnontuote ja suomalaisuus yhdistetään luontoon. Suomalainen rehellisyys on meille eduksi, ja kansanperinteen mystiikka on myös tärkeä mielikuvatekijä. Sama pätee Keski-Euroopassa, jossa arvostetaan luonnontuotteen puhtautta, pohjoismaisuutta ja terveysnäkökulmaa. Tuomme alkuperämaan selkeästi esille ja myös oman alueemme, Pohjois-Karjalan. Usein kun japanilainen tulee Suomeen, hän käy vain Helsingissä ja saa suppean käsityksen maastamme. MEDIA JA YRITYSVIESTINTÄ YHTEISTYÖSSÄ Myös LiLLi Group Oy:n liikeidea oli ainoa lajissaan, kun yhtiö toi palvelun markkinoille kolmisen vuotta sitten. Yhtiön franchise-yrittäjinä toimivat digitalkkarit ympäri Suomen tulevat koteihin asentamaan digibokseja, kotiteattereita, tietokoneita ja laajakaistoja sekä neuvomaan niiden käytössä. Yksityishenkilöt voivat tilata LiLListä helpdesk- ja tietoturvapalveluja myöhemminkin, myös kotikäynteinä. LiLLin konsepti- ja markkinointijohtaja Jenniliisa Särkkä rakentaa viestintää suunnitelmallisesti ja tulevaa ennakoiden. Kun Suomi siirtyi digiaikaan, media oli kiitollinen siitä, että olin tehnyt pohjatyön. Olemme päässeet esimerkiksi YLEn aamutelevisioon kertomaan aiheesta suomalaisille yhdessä signaalia toimittavan Digitan asiantuntijan kanssa. LiLLin digitalkkarit ovatkin aina valmiina palvelemaan myös mediaa, kun digiaiheeseen kaivataan asiantuntijoita. Suomalaisilla on kyllä uusimmat digilaitteet, mutta he tarvitsevat myös tietotaitoa käyttää niitä. Digitalkkari auttaa aina. Yhtiön markkinoinnista huolehtivat jakelukanavina toimivat kodinkoneliikkeet. Tästä työnjaosta ja yhteistyöstä Särkkä aikoo pitää kiinni jatkossakin. LiLLin ketjunhallinnassa toimivat kuusi työntekijää käyttävät omat markkinointi- ja viestintäpanoksensa mahdollisimman tehokkaasti. Särkkä brändää yhtiön palveluja, tarjoaa medialle juttuideoita ja rakentaa digitalkkareille ekstranettiä. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyvien yritysten parhaita imagomarkkinoijia. Sana kiertää: digitalkkari helpottaa elämää. Tärkeimpiä asiakasryhmiämme ovat teknistä apua haluavat naiset, lapsiperheet joilla ei ole ylimääräistä aikaa sekä bisnesmiehet, jotka osaavat ostaa palveluja ja joilla on siihen varaa. Jenniliisa Särkkä uskoo vahvasti palvelualojen nousuun. Aikaa ja hermoja säästävä digitalkkaripalvelu tuo lisäarvoa pian yhä useammille veronmaksajille, sillä hallitus päätti juuri budjettiriihessä ulottaa kotitalousvähennyksen myös tieto- ja viestintätekniikan palveluihin. Konsepti- ja markkinointijohtaja Jenniliisa Särkkä, LiLLi Group Cleantechin kiinnostavuus sijoituskohteena kasvaa Ilmastonmuutoksen hillintä ja energian hinnannousu ovat luoneet ympäristöä, energiaa ja luonnonvaroja säästäville puhtaille teknologioille eli cleantech-alalle lyhyessä ajassa jättimäiset markkinaodotukset. Teollisuussijoitus on sijoittanut useisiin alan kasvuyrityksiin. Cleantechin kasvunäkymät ovat huikeat. Jo nyt alan maailmanmarkkinat ovat arviolta yli 500 miljardia euroa vuodessa. Yhdysvalloissa cleantech on noussut bioteknologian rinnalle haastamaan informaatioteknologiaa maan suurimpana sijoituskohteena. Euroopassa EU:n tavoite lisätä uusiutuvien energioiden käyttöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tuntuvasti vuoteen 2020 mennessä lupaa hyvää cleantech-yrityksille. Puhtailla teknologioilla tarkoitetaan tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka aiheuttavat ympäristölle vähemmän haittaa kuin vaihtoehtonsa. Alan yritykset sijoittuvat laajasti eri toimialoille. Kovassa ytimessä 400 yritystä Kun vielä 2000-luvun alkupuolella Sitra arvioi Suomen energia- ja ympäristöalan kasvuvauhdiksi kolmisen prosenttia, viime vuonna pk-yritysten kyselyssä alan kasvu hipoi jo 20 prosenttia. Esimerkiksi Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa ilmastoasioihin herättiin aikaisemmin, mutta nyt alan suomalaiset yritykset ovat vahvassa kasvussa, toimitusjohtaja Juha Vanhanen ilmasto- ja energiakysymyksiin erikoistuneesta Gaia Group Oy:stä sanoo. Suomessa toimii kaikkiaan cleantech-yritystä. Kovaan ytimeen kuuluu noin 400 teknologiayritystä, jotka tarjoavat ratkaisujaan myös kansainvälisille markkinoille. riskirahaa on löytynyt Toistaiseksi alalla on ollut ehkä enemmän puutetta hyvistä ideoista ja toteuttajista» 18 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/

11 N i m i t y k s e t Tekstit: Tapio Kivistö ja Eeva-Maria Lidman Kuvat: Jukka Riihelä ja Tuomas Kolehmainen kuin riskirahasta, Vanhanen sanoo. Suomella on erityisosaamista muun muassa bioenergiassa, palveluliiketoiminnoissa, tuulivoimakomponenteissa ja energiatehokkaissa ratkaisuissa. Alan yritykset ovat varsin kansainvälisiä: suomalaista bioenergiaa, energiatehokkaita ratkaisuja ja palveluliiketoimintoja löytyy kaikilta mantereilta. Suomen Teollisuussijoitus Oy uskoo, että ilmastonmuutoksen hallintaan ja kestävän kehityksen vaatimuksiin liittyvät hankkeet tarjoavat jatkossakin yhä enemmän kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia. Tällä hetkellä Teollisuussijoituksen cleantech-salkussa ovat esimerkiksi etäluettavia energiamittareita tarjoava Aidon Oy, kokonaistaloudellisesti edullisia tuulivoimaloita kehittävä WinWinD, tuulivoimaloihin kestomagneettigeneraattoreita ja tehonmuokkaimia valmistava The Switch (juttu sivuilla 14 15) sekä ajoneuvojen älykkäitä akkujärjestelmiä kehittävä Oy Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd. Uusiutuvan energian hyödyntäminen kasvaa nopeimmin Vaikka sijoittajalle cleantech on ennen kaikkea tulevaisuuden ala, esimakua on jo saatu. Onnistuminen on monen tekijän summa. Tarvitaan oikeat ihmiset, jotka tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan, ja heillä on oikeat tukijat sekä hieman hyvää tuuria. Lisäksi tarvitaan kykyä tehdä järkeviä yritysjärjestelyjä, joilla voidaan koota osaamista yhteen, Gaian Juha Vanhanen kuvaa. Merkittävimpiä cleantech-alueita ovat tällä hetkellä uusiutuvien energioiden tuotanto ja energiatehokkuus, vähäpäästöiset liikenneratkaisut, veteen ja jäteveden käsittelyyn liittyvät alueet, ilmaan tulevien päästöjen hallinta, ympäristöntarkkailu sekä puhtaat materiaalit ja tuotantoprosessit. Nopeimmin kasvaa uusiutuvien energioiden hyödyntäminen, joka muodostaa noin viidenneksen alan kansainvälisistä markkinoista. Aurinkosähkön tuotanto on kasvanut viime vuosina peräti 50 prosentin vuosivauhtia. Myös tuulivoima ylsi viime vuonna noin 30 prosentin kasvuun. USA johtaa kehitystyötä Poliittisessa päätöksenteossa sekä kuluttajien ja teollisuuden ohjailussa Eurooppa johtaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä, mutta Yhdysvallat on Eurooppaa edellä teknologian kehittämissä ja kaupallistamisessa. Euroopassa ala on kasvanut etenkin Saksassa ja Espanjassa. Rinta rinnan Euroopan kanssa cleantechissä on myös Japani. Lisäksi Kiinassa ja Intiassa ala kasvaa erittäin voimakkaasti. Ehkä 5 10 vuoden kuluttua ei enää puhuta cleantech-yrityksistä, vaan ympäristöystävällisyydestä tulee olennainen osa yrityksiä, Juha Vanhanen ennakoi Heli Kukko sijoituspäälliköksi Diplomi-insinööri Heli Kukko on nimitetty sijoituspäälliköksi Teollisuussijoituksen suorat kasvusijoitukset -tiimiin. Kukko tuli Teollisuussijoitukseen Tekesistä, jossa hän työskenteli nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoituksesta vastaavana teknologiajohtajana. Sijoittamisessa on tärkeää seurata ja yrittää ennakoida kansainvälisten markkinoiden ja teknologisen kehityksen suuntaa ja ilmiöitä. Sijoittajan tulee ymmärtää yrityksen liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia sekä kyetä tunnistamaan hyviä sijoituskohteita ja irtautumismahdollisuuksia. Oikein mitoitetuilla ja ajoitetuilla rahoitustoimilla pitää pystyä vauhdittamaan yrityksen kasvua, kuvaa Kukko uutta tehtäväänsä. Uskon vahvasti kasvuyritysten riskisijoitustoiminnan kasvuun Suomessa. Esimerkiksi palveluliiketoiminnat ovat mielenkiintoinen ja uusia mahdollisuuksia tarjoava alue. Kukon vapaa-ajan täyttävät perheen yhteiset harrastukset. Kulunut kesä kului purjehtiessa ja golfatessa, talvella lajiksi vaihtuu laskettelu. Lisäksi nautin musiikista ja erityisesti oopperasta. Kukko on myös juuri saamassa valmiiksi työn ohella suoritetun rahoituksen MBA-tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa. Jouni Hakala johtajaksi MBA, varatuomari Jouni Hakala aloittaa Teollisuussijoituksen rahastotiimin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Teollisuussijoitus on minulle tuttu aiemmista tehtävistäni Euroopan investointirahastossa (EIF). Eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittavalla EIF:llä on yli 200 sijoituskohdetta, ja rahasto sijoittaa myös Pohjoismaihin ja Suomeen, Hakala kertoo. Jouni Hakalalla on yhteensä 12 vuoden kokemus Euroopan investointipankista ja Euroopan investointirahastosta. EIF:ssä hän työskenteli sijoitustehtävissä vuodesta 2000 lähtien. Siellä hän oli myös vastuussa EU:n ja pääomasijoittajien yhteisen, pienten yritysten innovaatiotoimintaa ja kasvuyrityksiä tukevan pääomasijoitus- ja takausohjelman suunnittelusta ja liikkeellelähdön toteutuksesta. Teollisuussijoitukseen Hakala tulee valtionyhtiöiden omistajaohjausasioista vastaavan ministerin eritysavustajan tehtävistä. Uskon kansainvälisen kokemukseni tuovan lisäarvoa Teollisuussijoitukselle. Suomen innovaatiojärjestelmä on varsin kilpailukykyinen, mutta kasvuyrityksiä tarvitaan lisää. Pääomasijoittajilla on olennainen rooli kasvuyritysten kehittämisessä ja kansainvälistämisessä, Hakala sanoo. Vapaa-ajallaan Hakala harrastaa mielellään liikuntaa. Aktiivisena pitävät myös perheen kolmen lapsen harrastukset. Kati Ojaluoma sijoituspäälliköksi Kauppatieteiden maisteri Kati Ojaluoma aloitti syyskuussa sijoituspäällikkönä Teollisuussijoituksen rahastosijoitustiimissä. Ojaluoma siirtyy uuteen tehtäväänsä tanskalaisesta eläkekassasta, Pension- Danmarkista, jossa hän työskenteli salkunhoitajana vaihtoehtoisten sijoitusten tiimissä. Aiemmin hän on ollut muun muassa ATP Private Equity Partnersissa tehden sijoituksia sekä eurooppalaisiin että pohjoisamerikkalaisiin rahastoihin. Kokemukseni kansainvälisistä rahastoista ja alalta kertyneet kontaktit ovat hyödyksi uudessa työssäni. Työskenneltyäni pitkään kansainvälisten rahastosijoitusten kanssa on erittäin mielenkiintoista nähdä, miten kotimarkkinat toimivat, Ojaluoma sanoo. Suomeen muutto oli Ojaluomalle mieleinen. Muutimme Suomeen yhdessä tanskalaisen poikaystäväni kanssa. Olen asunut niin pitkään ulkomailla, että Helsinki on minullekin taas uusi kaupunki, Ojaluoma kertoo. Vapaa-ajallaan Ojaluoma toimii erilaisissa järjestöissä ja harrastaa monipuolisesti urheilua, varsinkin juoksua. Tomi Riihiranta analyytikoksi Kauppatieteiden maisteri Tomi Riihiranta on aloittanut analyytikkona Teollisuussijoituksessa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat tietojärjestelmäkehitys sekä laskenta- ja raportointitehtävät. Riihiranta on aiemmin työskennellyt asiantuntijana yritysanalyyseihin ja -järjestelyihin liittyvissä tehtävissä muun muassa Kaupthing Bankissa ja PricewaterhouseCoopersilla. Odotan, että pystyn hyödyntämään uudessa työssäni aiempaa toimiala- ja analyysiosaamistani ja voin osaltani olla avuksi Teollisuussijoituksen laajentuvan sijoitustoiminnan kehittämisessä. Riihiranta korostaa omassa työssään tiimityöskentelyn lisäksi tarkkuutta, johdonmukaisuutta ja aktiivisuutta. Työn ohella Riihirannan pitävät aktiivisena perhe vaimo ja kaksi leikki-ikäistä lasta sekä harrastukset. Riihiranta pelaa golfia tasoituksella kahdeksan, ja lajivalikoimaan kuuluu muun muassa tennis. Tarve ymmärtää huipputeknologiaa seuraa töistä vapaa-ajalle, sillä harrastuslistalta löytyy myös viihde-elektroniikka. 20 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/

12 U u t i s i a Tavoitteena ei ole ollut hyvä tulos vaan kova kasvu. Tutkimusta ja tuotekehitystä tarvitaan, jotta tuote pystyy myymään itse itsensä. Web-käyttöliittymiin erikoistuneen IT Millin toimitusjohtaja Joonas Lehtinen Kauppalehti Optio Yritysten perustaminen on yksi hyvä tapa parantaa maailmaa. Yritykset, jotka kasvavat, lisäävät ympäristönsä onnellisuutta. Yrittäjä Marko Parkkinen Varma 2/2008 Sukupolvenvaihdos on monivaiheinen, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta vaativa projekti. Se vaatii hermoja ja stressinsietokykyä. Hallaworksin hallituksen 19-vuotias puheenjohtaja Noora Hallamaa Helsingin Sanomat Emme ole pakottaneet poikia firmaan töihin. Päinvastoin olemme edellyttäneet heiltä, että ovat vähintään viisi vuotta poissa perheyrityksestä. Ab Sarins Båtar Oy:n toimitusjohtaja Lillemor Sarin Keskipohjanmaa istockphoto Konepajateollisuuteen uusi keskittymä Halikko Works Oy:n ja Tomi- Steel Oy:n osakekannat ovat siirtyneet Halikko Group Oy:n omistukseen. Halikko Group Oy:n enemmistön omistaa Helmet Business Mentors Oy:n keräämä sijoittajaryhmä, ja merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi tulevat Suomen Teollisuussijoitus Oy, Eläke-Fennia ja yhtiöiden avainhenkilöt. Kaivosyhtiö Scandinavian Minerals vaihtoi omistajaa Teollisuussijoitus ja sen kanssasijoittajat ovat myyneet osuutensa kaivosyhtiö Scandinavian Minerals Ltd:stä First Quantum Minerals Ltd:lle. Scandinavian Mineralsilla on Kevitsan monimetalliesiintymä Itä-Lapissa Sodankylän kunnan alueella. Kaivoshankkeen tavoitteena on tuottaa nikkeli- ja kuparirikasteita. Kaivostoiminnan arvioidaan alkavan vuonna Halikko Works valmistaa hitsaukseen, kylmämuovaukseen ja lämpökäsittelyyn pohjautuvia terästuotteita, joista ydintuotteita ovat säiliönpäädyt, puolipallot ja pallosäiliöiden Halikko Group vaippalevyt. Halikko Works on myös merkittävänä omistajana Iin Konepaja Oy:ssä, joka tuottaa teräksisiä pyörähdyskappaleita. Tomi-Steel valmistaa tiukat vaatimukset täyttäviä putkisto-osia ja -esivalmisteita teollisuudelle. Järjestelyn tavoitteena on Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Forssan Seudun Puhelin Oy ja Innofinance Oy ovat myyneet enemmistöosuutensa Openbit Oy:stä intialaiselle Tanla Solutions Ltd:lle. Openbit on maailman joh- tava matkapuhelinten lisenssinhallinta- ja maksujärjestel- mäosaaja. Kauppa antaa Openbitille laajemmat jakelukanavat osana maailmanlaajuista televiestintäalan ohjelmisto- ja palveluntarjoajaa. Omistusjärjestely antaa meille mahdollisuuden laajentaa merkittävästi nykyistä liiketoimintaamme. Tanlan avulla voimme nopeammin soveltaa asiakkaiden toivomia uusia toimintoja ja mobiilialustoja, toteaa Openbitin toimitusjoh- aiempaa kilpailukykyisempi yritys, joka pystyy tarjoamaan asiakkaille suurempia kokonaisuuksia ja parempaa palvelua. Mobiilimaksamisen asiantuntija Openbit osaksi intialaista ohjelmistotaloa Openbit taja Arto Lehtonen. On hienoa nähdä, miten Teollisuussijoituksen sijoituskohteena neljä vuotta ollut yritys kehittyy, kasvaa ja menestyy myös maailmalla, sanoo johtaja Henri Grundstén Teollisuussijoituksesta. Yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin uusi rahasto Suomen Teollisuussijoitus Oy, Oy Wedeco Ab ja Fennia-ryhmä ovat tehneet 11 miljoonan euron sijoitussitoumuksen uuteen Wedeco Fund IV Ky -rahastoon. Rahasto sijoittaa myöhemmän kasvuvaiheen yritysjärjestelyihin. Rahasto etsii sijoituskohteita kaikilta toimialoilta Länsi-Suomesta ja ensisijaisesti entisestä Vaasan läänistä. Rahasto voi olla enemmistö- tai vähemmistöomistajana. Yksittäinen sijoitus on pääsääntöisesti alle miljoona euroa. Myöhemmän vaiheen kasvuyrityksillä on nähtävissä selkeä pääoman tarve. Rahoitusta haetaan yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin, kertoo rahastoa hallinnoivan Oy Wedeco Management Ab:n toimitusjohtaja ja partneri Keijo Kangasluoma. Sijoituksellaan Teollisuussijoitus haluaa varmistaa, että yritteliäisyydestään tunnetut Pohjanmaan ja Länsi-Suomen yritykset saavat riittävästi pääomaa kasvuunsa, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Teollisuussijoituksesta. Uusi pohjoismainen rahasto kiinnostunut viestintäteknologiasta Suomen Teollisuussijoitus Oy on tehnyt noin seitsemän miljoonan euron sijoitussitoumuksen tanskalaiseen Sunstone Technology Ventures Fund II K/S -rahastoon. Uusi rahasto on kooltaan noin 94 miljoonaa euroa. Suurimmat kanssasijoittajat ovat Tanskan valtio-omisteinen pääomasijoitusyhtiö Vaekstfonden, tanskalaisia eläkevakuutusyhtiöitä sekä joukko yksityissijoittajia. Sunstone-rahasto keskittyy Pohjoismaissa toimiviin alkuvaiheen viestintäteknologiayrityksiin mobiiliviestintä-, istockphoto Suomalainen ohjelmisto- ja internet-aloilla. teknomarkkina kiinnostaa meitä. Olemme jo käyneet aktiivisia keskusteluja useiden suomalaisyhtiöiden kanssa, kertoo rahaston hallinnointiyhtiön, Pullotetun juomaveden markkinat kasvavat Suomen Teollisuussijoitus Oy ja ryhmä yksityissijoittajia ovat sijoittaneet yhteensä 1,3 miljoonaa euroa lähdevesiyhtiö Finnish Water Group Oy:öön. Finnish Water Groupilla on erittäin laadukas ja tuottoisa lähde Asikkalassa, noin 25 kilometriä Lahdesta pohjoiseen. Yhtiön näkyvimmät tuotemerkit ovat Polar Spring ja Kivistön Lähdevesi, joiden lisäksi lähdevettä myydään suurten ja pienten asiakkaiden omilla etiketeillä ympäri maailman. Sunstone Capital A/S:n toimitusjohtaja ja osakas Jimmy Fussing Nielsen. Alkuvaiheen yrityksiin sijoittavia rahastoja kaivataan Suomeen lisää, ja sijoittamalla Sunstone-rahastoon Teollisuussijoitus kehittää osaltaan suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Teollisuussijoituksesta. Yhtiölle on juuri valmistunut uusi ja moderni, noin neliömetrin tuotantolaitos. Käytämme nyt saadun pääoman uuden tuotantolaitoksen ja uusien linjojen rahoitukseen. Investointien tuloksena tuotantokapasiteettimme tulee oleellisesti kasvamaan, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaa arvioi, että Suomen kasvavien markkinoiden lisäksi puh- Matton taasta luonnosta tulevalla lähdevedellä on myös hyvät vientinäkymät. Suomen puhdas luonto yhdessä korkealuokkaisten ja runsaiden lähdevesivarantojen kanssa luovat Polar Spring -vesille merkittävät kasvumahdollisuudet, arvioi johtaja Henri Grundstén Teollisuussijoituksesta. 22 Teollisuussijoitus 3/2008 Teollisuussijoitus 3/

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 EnergyVaasa Lähtökohta Pohjoismaiden suurin energiaklusteri Yksi puhtaamman maailman tekijöistä,

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot