JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ ARTO HYPPÖSEN EROILMOITUS liite VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMINEN TOISTAISEKSI MYÖNNETTYJEN SIVUTOIMILUPIEN MUUTTAMINEN MÄÄRÄAIKAISEKSI KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO liite OSUUSKUNTA TRADEKA-YHTYMÄN LAHJOITUS ERON MYÖNTÄMINEN JAANA MEKLINILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA KIINTEISTÖJOHTOKUNTAAN liite HAUTAPAIKKOJEN PALAUTUKSET JA LUOVUTUKSET liite YLIVAHTIMESTARIN VIRAN SISÄINEN TÄYTTÖ liite TIEDOKSI ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI REKIKADUN KERHOHUONE liite LAUSUNTO UUDENMAAN SAIRAALASIELUNHOITOTYÖN KYSELYYN SEURAKUNTAINLIITON PURKAMISESTA JA TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISESTÄ EMÄNTÄ JAANA KARLSSONIN EROILMOITUS liite SEURAKUNTAKESKUKSEN KEITTIÖN NIMIKKEIDEN JA JOHTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN JAMES COX O.V.O. PALKKIO liite LAUSUNTO PASTORI KATRI KUUSIKALLION VIRKAVAPAUS- ANOMUKSESTA liite TERIJOEN KIRKON ULKOVALAISTUS LAUSUNTO SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMISESTÄ liite SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN liite LAPSITYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN liite TALOUSARVION 2013 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE AS OY JÄRVENPÄÄN OIKOTIE 6 ASUNTO 17:STA TEHTY TARJOUS RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN AVOIMEKSI JULISTAMINEN ERITYISAMMATTIMIES PERTTI OTTMANIN ERO ERITYISAMMATTIMIEHEN VIRAN JÄTTÄMINEN TÄYTTÄMÄTTÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 360

2 KIRKKONEUVOSTO 12/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Muut osallistujat Jouko Porkka, kirkkovalt. pj., saapui klo 19.50, Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Elina Leistén, hallintosihteeri Sami Seppänen, 217 klo Allekirjoitukset Vesa Koivisto Elina Leistén puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Elina Leistén hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Heli Alaja. 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 197 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 198 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu. Kn 198 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Sihvola Rauttu ja Liisa Tuovinen (Pekka Luuk matkoilla pöytäkirjan valmistuttua). 199 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 199 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: - Lausunto seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttämisestä (217 ) käsitellään haastateltavan Sami Seppäsen saavuttua paikalle. Tästä huolimatta asiat kirjataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

4 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ ARTO HYPPÖSEN EROILMOITUS Kiinteistöpäällikkö Arto Hyppönen on lähettänyt talousjohtaja Kari J. Hietalalle eroanomuksensa, jossa hän on ilmoittanut eroavansa Järvenpään seurakunnan kiinteistöpäällikön virasta alkaen. Irtisanoudun Järvenpään seurakunnan kiinteistöpäällikön virasta alkaen. Kiinteistöpäällikön ottaa virkaan ja vapauttaa siitä viran johtosäännön 3 :n mukaan kirkkoneuvosto. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Arto Hyppöselle eron kiinteistöpäällikön virasta alkaen eroilmoituksen mukaisesti. Kn 200 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMINEN Vuoden 2008 helmikuussa hyväksytyssä Meidän kirkko -strategiassa vapaaehtoistoiminta nostettiin koko kirkossa tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Toukokuussa 2010 kirkkohallitus lähestyi seurakuntia kirkkoherroille osoitetulla kirjeellä, jossa seurakuntia kutsuttiin mukaan kokeiluun ja kannustettiin perustamaan oma vapaaehtoistoiminnan tiimi kehittämään toimintaa seurakunnan tarpeista käsin. Kirjeen ohjeena oli, että vapaaehtoistyötiimin jäseninä on hyvä olla sekä vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri työaloilta. Seurakunnassamme on toiminut alkaen Kirkkohallituksen ohjeistamalla tavalla operatiivisesti koottu vapaaehtoistyöryhmä, johon kirkkoneuvosto kokouksessa ( 273) valitsi edustajikseen Heli Alajan ja Petra Teittisen. Lisäksi kirkkoneuvoston jäsen Jarkko Åström on toiminut ryhmän teknisenä asiantuntijana. Ryhmän muut jäsenet (Emilia Heinolainen, Tuija Malinen, Jari V. Niemi, Keijo Ruuskanen, Heli Seppänen, Leo Siliämaa ja Emmi Virta) koostuvat ohjeistuksen mukaisesti vapaaehtoisista ja seurakunnan työntekijöistä. Työryhmän päätehtävä on ollut Järvenpään seurakunnan nykyisen vapaaehtoistyön ja lähitulevaisuuden tarpeiden kartoittaminen sekä 1-3 vaihtoehtoisen mallin rakentaminen Järvenpään seurakunnan vapaaehtoistyön koordinoimiseksi niin, että malli voitaisiin ottaa käyttöön syyskauden 2012 alkaessa. Vapaaehtoistyöryhmä on valmistellut liitteenä nro 180 olevan koosteen työskentelynsä tuloksista keskustelulle pohjaksi. Pj:n esitys: Työryhmän liitteessä nro 180 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Kn 180 Päätös: Kirkoneuvosto kuuli vapaaehtoistyöryhmän jäsenen Jarkko Åströmin alustuksen vapaaehtoistyöryhmän tavoitteista ja työskentelystä. Lisäksi Åström esitteli yhden vaihtoehtoisen internet pohjaisen välityspalvelun (Suurella Sydämellä) vapaaehtoistyön koordinoinnin apuvälineeksi Asian käsittelyä jatketaan kirkkoneuvoston kokouksessa Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen käsittely jatkuu. Pj:n esitys: Työryhmän liitteessä nro 201 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen.

6 Kirkkoneuvosto 12/ Kn 201 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palata siihen kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa

7 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto TOISTAISEKSI MYÖNNETTYJEN SIVUTOIMILUPIEN MUUTTAMINEN MÄÄRÄAIKAISEKSI Kirkkoneuvosto ( ) myöntäessään määräaikaisen sivutoimiluvan kanttori Elina Rantamäelle päätti, että muut voimassaolevat sivutoimiluvat päivitetään kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 : Viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa ja ettei se muutoinkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle. Viranomainen voi kieltää 2 momentissa säädetyillä perusteilla tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen. Sivutoimella tarkoitetaan 1 3 momentissa virkaa, palkattua työtä ja tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sivutoimena ei pidetä satunnaista tehtävää. Tuomiokapituli myöntää sivutoimiluvan papin-, lehtorin- tai kanttorinviran haltijalle. Hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto. Pykälän selitystekstin mukaan sivutoimilupasäännös koskee kaikkia viranhaltijoita. Jos sivutoimen harjoittaminen tapahtuu virka-aikana tai jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina haettava lupa. Kanttoreilla ei ole kiinteää työaikaa. Voimassaolevat sivutoimiluvat ovat seuraavilla henkilöillä: talousjohtaja Kari J. Hietala (tilapäinen talousasioiden koulutus tuntiopettajana sekä tilintarkastus), perheneuvoja Jari Kekäle (yksilö- ja pariterapia sekä satunnaisia luentoja ja koulutustilaisuuksia), diakoniviranhaltija Pirjo Kultima (tuntiopettaja Järvenpään Seurakuntaopistolla), diakoniviranhaltija Keijo Ruuskanen (kuntoiluryhmien ohjaus, hierontatyö ja satunnainen psykoterapian opiskeluun liittyvä keikkatyö), leirikeskuksen hoitaja Sinikka Sarmala

8 Kirkkoneuvosto 12/ (sama ammattiala kuin päätyö seurakunnassa). Kaikki edellä mainitut sivutoimiluvat ovat myönnetty toistaiseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto on puoltanut (Kn , Kn ja Kn ) kanttori Heikki Ruokosen toistaiseksi anottuja sivutoimilupaanomuksia (erilaiset musiikkitoiminnot, mm. lapsi- ja nuorisokuorojen esiintymiset tilaisuuksissa, musiikin opettaminen, kuoro-, laulu- ja soittotoiminta Järvenpään Naislaulajissa ja Järvenpään työväenopistossa). Vt.hallintosihteeri Kati Sihvonen on tiedustellut Espoon- ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin mahdollisesti myöntämistä sivutoimiluvista Järvenpään seurakunnan papeille ja kanttoreille. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin Pilvi Keravuoren mukaan, kenelläkään Järvenpään seurakunnan papeista ja kanttoreista ei ole sivutoimilupaa myönnetty. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin Heikki Hämäläisen mukaan hiippakunnan luettelossa, jota on pidetty vuodesta 1997 alkaen, ei ole merkintöjä Järvenpään seurakunnan papeista ja kanttoreista. Pj:n esitys: Toistaiseksi voimassa olevat sivutoimiluvat muutetaan kolmen vuoden määräaikaisiksi sivutoimiluviksi ja ne ovat voimassa asti. Kn 202 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen hyväksyminen Merkitään tiedoksi 33 Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille 34 Järvenpään seurakunnan osallistuminen jouluradiohankkeeseen Päätöksestä annetaan ote asianosaiselle Toivontuottajat Riitta Kalliorinteelle, tiedotukselle, kirkkoherralle ja talousjohtajalle 35 Hallintosihteerin viran täyttäminen Päätöksestä annetaan ote virkaa hakeneille, kirkkoherralle ja palkkasihteerille 36 Hautausmaan aidan rakentaminen ja lisämääräraha hautausmaan osaston 22 rakentamiseen Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, srk-puutarhurille ja kirvesmies Janne Nordströmille 37 Ylivahtimestarin viran perustaminen Merkitään tiedoksi 38 Hallintosääntöjen päivittäminen Päätöksestä annetaan ote Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, johtaville viranhaltijoille ja talous- ja palkkiosääntöjen osalta taloustoimistolle 39 Tiedoksi 40 Valitusosoitus 41 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 203 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto OSUUSKUNTA TRADEKA-YHTYMÄN LAHJOITUS Taidehankintatyöryhmä on kokouksessaan saanut Pekka Luukin kautta tiedon, että Tradeka haluaisi lahjoittaa Ernst Mether-Borgströmin taulun seurakunnalle, ja on omalta osaltaan hyväksynyt tarjouksen. Myöhemmin päivätyssä lahjakirjassa (liite nro 204) mainitaan lisäksi kaksi muuta teosta, Anatoly Belkinin 33/40 ja Timo Aallon serigrafia. Kirkkolain 15 luvun 4 :n mukaan sellaisen omaisuuden hoitamisessa ja käyttämisessä, jonka seurakunta on saanut lahjana tai testamentin nojalla, on noudatettava, mitä lahjakirjassa tai testamentissa on määrätty. Olosuhteiden pysyvästi muututtua siten, että 1 momentissa mainitun omaisuuden käyttö alkuperäisten määräysten mukaisesti on tullut mahdottomaksi tai ilmeisen hyödyttömäksi, voidaan lahjakirjan tai testamentin ehdoista poiketa. Uusi käyttötarkoitus ei saa olennaisesti poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta. Lahjakirjassa ei ole asetettu ehtoja lahjan vastaanottajalle ja taidetoimikunnan sihteerin mukaan taidetoimikunta puoltaa kaikkien kolmen teoksen vastaanottamista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää vastaanottaa liitteessä nro 204 olevat lahjoitukset seurakunnalle. Kn 204 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää vastaanottaa liitteessä nro 204 olevat lahjoitukset seurakunnalle ja kiittää Tradeka-yhtymää lahjoituksesta.

11 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto ERON MYÖNTÄMINEN JAANA MEKLINILLE SEURAKUNNAN LUOTTA- MUSTOIMISTA JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA KIINTEISTÖJOH- TOKUNTAAN Jaana Meklin on lähettänyt kirjeitse Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle seuraavan kirkkovaltuustolle osoitetun ilmoituksen: Pyydän, että minulle myönnetään ero Järvenpään seurakunnan kiinteistöjohtokunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kevään 2011 muutosten jälkeen Jaana Meklin on kirkkovaltuuston 2. varajäsen (valtuustoryhmä I Kirkko keskelle elämää Kokoomus) ja 1. varajäsen on Terttu Sihvola- Rauttu. Lisäksi Jaana Meklin on kiinteistöjohtokunnassa Ritva Sallisen varajäsen. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron luottamustoimesta joko kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä tai menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneiksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos kyseessä on muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö, on viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. toteaa Jaana Meklinin luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta muuton takia 2. valitsee uuden varajäsenen (Ritva Salliselle) kiinteistöjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Kn 205 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKKOJEN PALAUTUKSET JA LUOVUTUKSET Liitteessä nro 206 on kirjattu hautahautapaikkajärjestelyjä (seurakunnalle palautettu hautapaikka, seurakunnan luovuttama hautapaikka). Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 206 esitetyt hautapaikkajärjestelyt. Kn 206 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto YLIVAHTIMESTARIN VIRAN SISÄINEN TÄYTTÖ Kirkkoneuvosto on käsitellyt kiinteistötoimen tilannetta kiinteistöpäällikön jäätyä pitkille lomille ja perustanut työryhmän selvittämään kiinteistötoimen henkilöstöjärjestelyjä ja käymään neuvotteluja henkilökunnan kanssa. Työryhmään valittiin Esko Lappalainen ja Kari J. Hietala. He kävivät keskustelut ja antoivat raporttinsa ja toimenpide-ehdotuksensa kirkkoneuvostolle Toimenpide-ehdotuksia on lukuisia sisältäen esityksiä tehtävien vakinaistamisista, määräaikaisten tehtävien jatkamiset sekä tehtävien organisointiin kiinteistö- ja hautaustoimessa. Yhtenä ehdotuksena oli ylivahtimestarin viran perustaminen, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi. Seurakunnan vahtimestareiden asema on ollut avoin varsin pitkään. Epätyypilliset virka- ja työsuhteet ovat olleet seurausta vakinaisen henkilöstön osa-aikaeläkkeestä ja muista vapaista. Tällä hetkellä vahtimestarin tehtäviä hoitavista henkilöistä yksi hoitaa vahtimestarin tehtäviä puoliksi virka- ja puoliksi työsuhteisena toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Kaksi muuta vahtimestaria ovat olleet toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa ja alkaen. Koska määräaikaiset työsuhteet ovat kestäneet jo vuosia, tarpeen ollessa jatkuva, ei nykyisiä vahtimestareita voida sivuuttaa valinnassa. Sisäisestä rekrytoinnista päätetään samassa järjestyksessä kuin muustakin rekrytoinnista. Jos sisäiseen rekrytointiin päädytään, käydään läpi sisäinen hakumenettely. Myös sisäinen rekrytointi on tehtävä avoimesti, jotta kaikki kiinnostuneet voivat saada tiedon siitä. Alustavasti pari henkilöä seurakunnan työntekijöistä on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Hakuilmoitus julkaistaan intrassa. Hakuilmoitus on liitteenä nro 184 Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää laittaa seurakunnan ylivahtimestarin viran sisäisesti hakuun vakinaista täyttämistä varten ja valitsee haastattelutyöryhmän jäsenet. Kn 184 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Haastatteluryhmään valittiin Henry Berg, Esko Lappalainen, Kari J. Hietala ja Vesa Koivisto Määräaikaan mennessä kirkonmäen kolme vahtimestaria Harri Ahopalo, Matti Kattelus ja Harry Lähdeaho hakivat ylivahtimestarin virkaan. Hakuyhteenveto on liitteenä nro 207. Haastatteluryhmä suoritti haastattelut Haastatteluryhmän lausunto esitellään kokouksessa.

14 Kirkkoneuvosto 12/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. että ylivahtimestarin virkaa ei julisteta avoimesti haettavaksi, vaan virka täytetään sisäisen haun perusteella, johon tuli kolme hakemusta määräaikaan mennessä. Perusteena on virkasäännön 5 4 momentin kohta valita ylivahtimestarin virkaan alkaen. (Esitys tehdään kokouksessa) 3. vahvistaa ylivahtimestarin vaativuusryhmäksi 403 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.106,65 /kk alkaen Kn 207 Päätös: Pöydälle jaettiin liite nro 207/a, ylivahtimestarin viran hakijoiden haastattelut. Esityksen kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 2: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita ylivahtimestarin virkaan Harry Lähdeahon alkaen kuuden kuukauden koeajalla.

15 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 13/2012 Taloushallinnon perusohjeisiin muutoksia ja lukien 12/2012 Kirjurin käyttöönotosta 11/2012 Äänestämis- ja kuulemismenettelyistä 10/2012 Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A9/2012 Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 2. SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT A. Diakoniajohtokunta Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Edustajien valinta Suomen Merimieskirkon kesäjuhlille ja vaalikokoukseen Lausunto diakoniajohtokunnan johtosäännöstä Diakonia-avustusvarojen myöntäminen Tiedoksi Muut mahdolliset asiat Oikaisuvaatimus-/valitusosoitus Kokouksen päätös B. Kiinteistöjohtokunta Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Työjärjestyksen hyväksyminen Kiinteistöpäällikkö- ja kiinteistöhoidon tilanne Lausunto johtosäännöistä Kiinteistöjohtokunnan kokoukset - Hautausmaakatselmus Pelastussuunnitelmien uusiminen Tiedoksi - Oikaisuvaatimusohje Kokouksen päätös C. Keravan seurakunnan taloudellisen jaoston suorittaman hautausmaan katselmuksen pöytäkirja Lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 208/2 C 3. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Tilasto lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 208/3. 4. JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

16 Kirkkoneuvosto 12/ Päätösluettelot touko-elokuulta lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 208/4. 5. OY AUDIATOR AB:N VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN Audiator-yhtiöistä on tullut ilmoitus vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta. Uusi vastuunalainen tilintarkastaja on HTM Vesa Toivonen. 6. VEROTILITYSTILASTO Tilasto lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. Liite nro 208/6. Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien ja johtavien viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 208 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa mainitaan, että asunto-osakkeiden myyntiä selvitetään taloutta tasapainottavana tekijänä. Seurakunnalla on 13 vuokrattavaa asuntoa ja Paloheimorahastolla kolme. Asunto-osakkeina näistä em. on 9 kappaletta. Asuinhuoneistojen vuokratulot eivät ole viime vuosina kattaneet niistä aiheutuneita käyttökuluja ja peruskorjauskuluja, koska asuntokanta on sen ikäistä että on ollut tehtävä paljon peruskorjauksia. Peruskorjaukset ovat myös sitoneet seurakunnan kiinteistötoimen henkilökuntaa varsinaisista seurakunnan tukipalveluista muuhun työhön. Talousjohtaja on pyytänyt kahdesta vuonna 2012 vapautuvasta asuinhuoneistosta kiinteistövälittäjän hinta-arvion. Kiinteistövälittäjä Leena Hyttinen on antanut arvionsa, jotka esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessa. Toisen asunnon vuokralainen on kiinnostunut ostamaan asuinhuoneiston ja tehnyt siitä tarjouksen. Tarjouksesta on myös neuvoteltu tarjoajan ja talousjohtajan välillä. Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1) ryhtyä myymään seurakunnan asunto-osakkeita perusteena asuntoosakkeiden huono kannattavuus seurakunnalle, seurakunnan talouden tasapainottaminen ja jotta kiinteistöhenkilöstön työpanosta saadaan paremmin suunnattua varsinaisiin seurakunnan tukipalvelutehtäviin. 2) käsittelee asunto-osakkeesta tehdyn hinta-arvion, tarjouksen ja neuvottelutuloksen, jotka esitellään kokouksessa sekä näiden perusteella päättää myymisestä Kn 135 Päätös: Esitys palautettiin valmisteluun, jonka aikana selvitetään: 1. mahdollisuus myyntiin välittäjän kautta 2. mahdollisuus uudelleenvuokraukseen ulkopuolisten osapuolien kanssa paikkakunnalla kyseisen alueen vuokratason mukaisesti. Uudelleenvuokraus mahdollisuus ja miten nopeasti vuokraus olisi toteutettavissa selviävät huoneistojen vapauduttua, koska koemielessä tehtävää vuokrausilmoitusta ei kannata tehdä. Välittäjien kautta myyntimahdollisuus on olemassa. Myyntiä pidetään ensisijaisena vaihtoehtona, koska vuokra-asuntojen välitys ja kunnossapito eivät ole seurakunnan perustehtäviä ja kuitenkin ovat melko työllistäviä asioita. Talousjohtaja on pyytänyt kol-

18 Kirkkoneuvosto 12/ melta välittäjältä hinta-arvion kahdesta asunto-osakkeesta ja välitystarjouksen mennessä. Kaikilta kolmelta välittäjältä saatiin välitystarjous ja hinta-arvio määräaikaan mennessä (Liite nro 162). Kaikilla välityspalkkio on 3,0 % + alv 23 % eli yhteensä 3,69 %. Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1) asunto-osakkeiden laittamisesta myyntiin 2) hyväksyy tarjousten ja hinta-arvioiden perusteella välityssopimuksen tehtäväksi Kn 162 Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Terttu Sihvola-Rauttu ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin tiedoksi, että Roope Berg ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui keskustelun kuluessa. Keskustelun aikana talousjohtaja esitti kohtaan 2) kiinteistövälityssopimuksen tekemistä Asuntovoima Oy:n Pekka Parkkilan kanssa. Keskustelun aikana Pekka Luuk teki vastaesityksen välityssopimuksen tekemisestä Leena Hyttisen kanssa. Vastaesitystä ei kannatettu ja se raukesi. Hyväksyttiin kohdat 1-2 yksimielisesti tarkennetun esityksen mukaisesti As Oy Järvenpään Oikotie 6 seurakunnan omistamien huoneistojen nro 17 ja 18 myyntitoimeksiannot ns. Tarjouskauppa-mallin mukaisesti on tehty Myyntitoimeksiannot ovat aina kuukauden kerrallaan voimassa. Myyntitilanteen ja huoneistojen myynnin päätöksenteon selkeyttämiseksi kirkkoherra on sopinut myyntineuvottelija Pekka Parkkilan kanssa, että huoneistojen ostotarjoustilanne otetaan kirkkoneuvoston käsittelyyn. Myyntitarjoukset kohteista tulee tehdä klo mennessä ja niiden tulee olla voimassa asti. Lisäksi on sovittu myyntitilanteen selkeyttämiseksi, että ostajaehdokkaille saa kertoa seurakunnan olevan myyjänä. Kiinteistövälittäjä Pekka Parkkila toi parhaat tarjoukset ja selosti myyntitilannetta kirkkoneuvoston esityslistan valmistelupalaverille. Parkkilan mukaan pienessä huoneistossa tarjouskauppa toimi hyvin ja tarjoajia oli paljon. Suuremman huoneiston osalta tarjouskauppa ei ollut hyvä myyntitapa ja hänen mielestään olisi paras jatkaa normaalilla hintapyyntöön ja ostotarjouksiin perustuvalla kiinteistövälitystavalla. Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää omistamiensa As Oy Järvenpään Oikotie 6 osalta seuraavaa:

19 Kirkkoneuvosto 12/ myydä As Oy Järvenpään Oikotie 6 as. 18 huoneiston ja siihen oikeuttavat osakkeet parhaan tarjouksen tehneelle Mäntsälänkulman Hammaslääkärit Oy:lle (ly ), jonka puolesta tarjouksen ovat tehneet Riitta ja Jari Seraste. Huoneiston velaton myyntihinta on tehdä Asuntovoima Oy (Kiinteistömaailma) kanssa uuden myyntitoimeksiannon As Oy Järvenpään Oikotie 6 as. 17 huoneiston osalta normaalilla kiinteistövälitystavalla ja asettaa hintapyynnöksi Kn 209 Päätös: Esityksen kohdat 1-2 hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto REKIKADUN KERHOHUONE As. Oy Rekikallio on vuonna 1978 valmistunut kiinteistö Jampan kaupunginosassa, osoitteessa Rekikatu 1, Järvenpää. Järvenpään seurakunta omistaa asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat 131 m2 kokoisen kerhohuoneiston hallintaan. Hoitovastike kerhohuoneen osalta 606,43 /kk. Taloyhtiössä ei ole aloitettu tai päätetty suuremmista korjauksista vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on ollut vähentää toimitilojen määrää ja tehostaa toimintaa. Vuoden 2012 talousarvioon (s.63) on kirjattu tavoitteeksi yhdistää Rekikadun ja Jampan seurakuntakodin toiminnot ja luopua Rekikadun toimitilasta joko vuokraten se edelleen tai myyden. Tällä hetkellä kerhotilassa ei ole suunniteltua toimintaa ja syksyllä 2012 kaikki Rekikadun toiminta siirtyy Jampan seurakuntataloon. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee jatkotoimenpiteistä koskien Rekikadun kerhotiloja. Kn 188 Päätös: Asiasta keskusteltiin. Selvitetään alueella olevilta yhteistyötahoilta myynti- ja vuokraushalukkuutta Talousjohtaja Kari J Hietala on selvittänyt VVO:lta, Järvenpään kaupungilta ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:ltä Rekikadun kerhohuoneen osto- ja vuokraushalukkuutta. Kyseisillä yhteistyötahoilla ei ole halukkuutta ostaa tai vuokrata kiinteistöä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle valtuudet myyntitoimeksiannon tekemiseen kiinteistönvälittäjän kautta. Kn 210 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto LAUSUNTO UUDENMAAN SAIRAALASIELUNHOITOTYÖN KYSELYYN SEURAKUNTAINLIITON PURKAMISESTA JA TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISESTÄ Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuusto asetti työryhmän selvittämään mahdollisuuksia uudelleen organisoinnin toteuttamiseksi kirkkolain 12 luvun mukaisesti. Nykyinen kirkkolainsäädäntö ei tunne seurakuntainliittoja. Liittovaltuuston mukaan kolmen työntekijän työnantajavelvoitteet eivät toteudu tyydyttävällä tavalla maamme ilmeisesti viimeisessä seurakuntainliitossa. Työryhmä kokoontui kolmasti (19.1, 9.3. ja ) ja se päätyi ehdottamaan isäntäseurakuntamallia. Hyvinkään ja Tuusulan seurakuntien talousjohtajat laativat yhteistyösopimusluonnoksen, joka on liitteenä nro 211. Luonnoksen mukaan isäntäseurakuntana tulisi toimimaan Hyvinkään seurakunta, jonka työntekijöiksi seurakuntainliiton papit siirtyvät työalojen pysyessä entisinä. Seurakunnalta pyydetään kannanottoa uudelleen organisointiin ja halukkuuteen siirtyä hoitamaan nykyisen seurakuntainliiton sairaalasielunhoitotyötä isäntäseurakuntamallin mukaan. Pj:n esitys: Järvenpään seurakunta toteaa lausuntonaan, että se kannattaa sairaalasielunhoitotyön uudelleenorganisointia työryhmän esittämällä tavalla ja on halukas siirtymään hoitamaan sairaalasielunhoitotyötä isäntäseurakuntamallin mukaan. Kn 211 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa lausunnon esityksen mukaisesti.

22 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto EMÄNTÄ JAANA KARLSSONIN EROILMOITUS Emäntä Jaana Karlsson on lähettänyt talousjohtaja Kari J. Hietalalle eroanomuksensa, jossa hän on ilmoittanut eroavansa Järvenpään seurakunnan emännän toimesta alkaen. Sanon itseni irti työsuhteestani Järvenpään seurakunnalta tänään Irtisanomisajan mukainen viimeinen työssäolo päivä on ollut Seurakuntakeskuksen keittiön johtosäännön 6 :n mukaan emännän ottaa ja irtisanoo kirkkoneuvosto, jollei asiaa ole määrätty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Koska kirkkoneuvoston ohjesäännössä toimivaltaa ei ole siirretty talousjohtajalle, emännän vapauttaa toimesta kirkkoneuvosto. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Jaana Karlssonille eron emännän toimesta lähtien. Kn 212 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTAKESKUKSEN KEITTIÖN NIMIKKEIDEN JA JOHTOSÄÄN- NÖN UUDISTAMINEN Jaana Karlsson on irtisanoutunut seurakunnan emännän toimesta niin, että oli hänen viimeinen työssäolo päivä. Toimen vapauduttua on syytä aina tarkastella mahdollisia muutostarpeita johtosääntöön. Lisäksi edellisen kerran, kun vuonna 2008 ao. toimi oli haettavana, yksi henkilö teki tasa-arvovaltuutetulle kantelun emännän toimen nimikkeestä. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että olimme riittävästi selvittäneet, että toimeen voi hakea sekä miehiä että naisia. Kuitenkin ohjauksena tasa-arvovaltuutetun toimisto kehotti jatkossa harkitsemaan mahdollisimman sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttämistä. Seurakuntakeskuksen keittiön johtosääntö on liitteenä nro 213. Siinä keittiön virka- ja toiminimikkeet ovat uudistettu seuraavasti pääemäntä = ruokapalveluesimies ja emäntä = ruokapalvelutyöntekijä. Muista nimikkeistä keittiöllä luovutaan tarpeettomina. Pääemännän kohdalla on kyse virasta ja siltä osin nimikemuutos on esitettävä kirkkovaltuustolle. Johtosääntöön on tehty muuten pieniä tekstimuutoksia ja lisätty Kirkonkulman jakelukeittiö seurakuntakeskuksen keittiön toimialueeseen. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä seurakuntakeskuksen keittiön johtosäännön 2012 liitteen nro 213 mukaisena. 2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakuntakeskuksen pääemännän virkanimikkeen muutoksen ruokapalveluesimieheksi lähtien. Kn 213 Päätös: Esittelijän esityksestä päätettiin yksimielisesti palauttaa asia lisävalmisteluun.

24 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto JAMES COX O.V.O. PALKKIO Kirkkoneuvosto myönsi Markku Ihanderille anomuksensa mukaisesti virkavapautta Järvenpään seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virasta siirtyäkseen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan, johon sisältyy kuuden kuukauden koeaika. Tästä syystä James Cox hoiti nuorisotyön lähiesimiehen tehtäviä johtavana viranhaltijana oman virkansa ohella kirkkoherran päätöksellä (nro 27/2011) asti. Kirkkoneuvoston päätöksellä johtavan nuorisotyönohjaajan virka tulee olemaan täyttämättä vähintään elokuun loppuun 2012 asti. Tästä syystä James Cox on jatkanut edellä mainittujen o.v.o. tehtävien hoitoa kirkkoherran päätöksellä (nro 240/2011) alkaen, jatkuen aina asti. Korvaukseksi oman viran ohella tehtävästä työstä on kirkkoneuvoston päätöksellä James Coxille maksettu alkaen o.v.o palkkiota 500 /kk, siihen asti kun o.v.o tehtävä kestää. James Coxin kanssa on sovittu, että tammikuusta toukokuuhun 2012 hänellä olisi enemmän työaikaa keskittyä nuorisotyönohjaajien esimiehenä ja työalavastaavana toimimiseen. Esimiestyön pitkittyessä oman viran ohella hoidettaessa on perusteltua antaa tähän tehtävään lisää työaikaa. Tästä syystä hänellä olisi em. ajalla kaksi vapaata viikonloppua yhden sijaan, joka papistolla yleensä on käytäntö. Tämä vähentää pappistyövoimaa kirkollisista toimituksista ja messuista. Tästä syystä O.V.O-palkkiota on syytä tarkistaa em. ajalta. James Coxin kanssa on keskusteltu että kohtuullinen alennus O.V.Opalkkiosta olisi 100 e /kk. Kesän aikana pappistyövoimalle on suurempi tarve ja tällöin James olisi samassa työ- ja vapaaaikajärjestelmässä kuin muutkin papit ja O.V.Opalkkio sama kuin aiemman päätöksen mukaan. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1. James Coxin O.V.O-palkkioksi nuorisotyönohjaajien esimiehisyydestä ja nuorisotyön työalavastaavan tehtävistä tammi-toukokuun 2012 aikana 400 euroa / kk. 2. James Coxin O.V.O-palkkioksi nuorisotyönohjaajien esimiehisyydestä ja nuorisotyön työalavastaavan tehtävistä kesä-elokuun 2012 aikana 500 euroa / kk. Kn 289 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti

25 Kirkkoneuvosto 12/ KirVESTES:n 36 2 mom. mukaan Papille, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa tuomiokapitulin päättämä kohtuullinen korvaus. Huom 1. Korvaus määritellään yhteistyössä seurakunnan kanssa. KN:n päätöksellä nuorisotyöntekijöiden ja kasvatuksen toimistosihteerin esimiehenä toimii alkaen toistaiseksi nuorisotyöstä vastaava pappi James Cox. Saman päätöksen mukaan kasvatuksen johtavat viranhaltijat sijaistavat toisiaan alkaen. Kasvatuksen uuden organisaatiomallin mukaisesti kasvatustyötä johdetaan kahden johtavan viranhaltijan tiiviinä yhteistyönä. He luovat esimiestyölle, työnjaolle ja käytännön toiminnalle mahdollisimman yhdenmukaiset toimintatavat sekä suunnittelevat ja johtavat yhteiset kokoukset sopimansa työnjaon mukaisesti. Kasvatuksen johtavana viranhaltijana James Coxin tehtävänä on vastata työalansa (nuoriso- ja varhaisnuorisotyö): - työskentelystä ja kehittämisestä (yhdessä työalan tiimin kanssa) - lähiesimiehen tehtävistä (palkkiotoimisten kohdalla tarp.muk. soveltaen) - työ-, vapaa-aika- ja lomasuunnitelmat - sairauslomat ja palkattomat virkavapaat (1v) - kausityöntekijöiden ja sijaisten ottamiset (1v) - uusien työntekijöiden perehdyttäminen - työsopimukset - kehityskeskustelut - työtodistukset - muut lähiesimiehen tehtävät - hallinnosta ja johtokunnan sekä tarvittaessa muiden toimielimien valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävistä - talous- ja toimintasuunnitelmista - toimintakertomuksista (raportoinnista) - laskujen hyväksymisestä ja talousarvioseurannasta - työryhmien kokoamisesta - on operatiivisessa johtoryhmässä työalan edustajana - erikseen sovittavista tehtävistä Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että James Coxille maksetaan O.V.O-palkkiota 400 /kk alkaen ja siihen asti kun O.V.O tehtävä kestää. Kn 214 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto LAUSUNTO PASTORI KATRI KUUSIKALLION VIRKAVAPAUS- ANOMUKSESTA Seurakuntapastori Katri Kuusikallio on valittu lähetystyöhön Tansaniaan Suomen Lähetysseuran kautta ja hän on anomassa virkavapautta tuomiokapitulilta seurakuntapastorin virasta ajalle , virkavapausanomus liitteenä nro 215. Katri Kuusikallion työalana on ollut yhteiskunnallinen työ ja seurakunnan palveluksessa hän on ollut lähtien. KJ:n 6 luvun 12 :n mukaan virkavapauden (yli kuukausi) seurakunnan papinviranhaltijalle myöntää tuomiokapituli. Milloin seurakunnan papinviran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt virka- ja työvapauksien myöntämisen periaatteet. Ohjeen mukaan harkittaessa virka- tai työvapaan myöntämistä on syytä ottaa huomioon seuraavat näkökohdat tässä tärkeysjärjestyksessä: työn ja työnantajan näkökulma ja etu vapaan merkitys hakijan työssä kehittymiselle ja jaksamiselle hakijan henkilökohtainen näkökulma ja etu 1. Virka-/työvapaan vaikutukset työalaan ja mahdollisen työtiimin työskentelyyn? Kuinka paljon työtehtävien hoitaminen, pitkäjänteinen kehittämistyö, suunnittelu ja verkostoituminen kärsivät virka-/työvapaan myöntämisestä? Mitä vähemmän vapaalla on kielteisiä vaikutuksia edellä mainittuihin asioihin, sitä enemmän se puoltaa vapaan myöntämistä. - Katri Kuusikallion työalana on ollut yhteiskunnallinen työ, jossa tulee tapahtumaan muutoksia pitkäaikaisen yhteiskunnallisen työn sihteerin eläköityessä ilmoituksensa mukaan vuonna Virkavapaus ei tule sopivaan aikaan muutostilanteen johdosta eikä myöskään yhteiskunnallisessa työssä luotujen toimintatapojen jatkuvuuden kannalta. 2. Miten tehtävät hoidetaan virka- ja työvapaan aikana? Onko saatavissa pätevä sijainen? Minkälaisin toimenpitein? - Mitä joustavammin tehtävien hoito järjestyy sitä enemmän se puoltaa vapaan myöntämistä. - Sijaisen löytäminen on todennäköisesti kohtuullisen helppoa, koska kyseessä on pitkäaikainen sijaisuus, johon varmasti löytyy hakijoita. Myös pappisvihkimys on mahdollinen, jolloin rekrytointipohja laajenee huomattavasti.

27 Kirkkoneuvosto 12/ Millainen henkilöstötilanne työyhteisössä on? Onko palvelussuhteita täyttämättä tai muita virka- ja työvapaita meneillään? - Pappien osalta on yksi hoitovapaa myönnettynä kahdeksi vuodeksi. 4. Onko hakijalle myönnetty lyhyen ajan sisällä aiempia pidempiä harkinnanvaraisia tai lakisääteisiä virka / työvapaita? - Mikäli on, se ei puolla vapaan myöntämistä. - Katri Kuusikalliolle on myönnetty vuorotteluvapaata kahdessa jaksossa: ja Onko hakijan tarkoitus työskennellä vapaansa aikana saman seurakuntatalouden toisessa tehtävässä, muussa kirkon tehtävässä tai muussa ammattitaitoa kehittävässä tehtävässä? - Mikäli on, se puoltaa vapaan myöntämistä. - Katri Kuusikallion on tarkoitus työskennellä lähetystyössä Suomen Lähetysseuran kautta Tansanian luterilaisen kirkossa ja samalla oman seurakunnan nimikkolähettinä. Työtehtävä on siis muussa kirkon tehtävässä toimimista ja samalla osa seurakunnan perustehtävää. Kyseessä on maailman toiseksi suurin luterilainen kirkko. Toimiminen tässä tehtävässä olisi ammatillisesti kasvattava ja kansainvälisen seurakuntaelämän tuntemusta syventävä. Kristinuskon globalisoituessa ja maahanmuuttajien määrän kasvaessa yhteiskunnassamme tämänkaltaisesta työkokemuksesta olisi hyötyä seurakuntatyössä. 6. Aiheuttaako hakijan virka / työvapaan ajaksi kaavailema tehtävä oman tehtävän hoidon kannalta ongelmia tai esteellisyyttä? - Mikäli aiheuttaa, se ei puolla vapaan myöntämistä. - Tehtävä ei aiheuta esteellisyyttä. Edellä mainittujen kohtien perusteella voi yhteenvetona todeta että kohdat 2, 5 ja 6 puoltavat virkavapautta. Sen sijaan kohdat 1, 3 ja 4 eivät puolla virkavapautta. Virka- ja työvapauksien myöntämisen periaatelinjauksessa mainitaan, miten harkittaessa virka- tai työvapaan myöntämistä on syytä ottaa huomioon ensimmäisenä työn ja työnantajan näkökulma ja etu. Katri Kuusikallion virkavapaudessa oman työalan etu ei puolla virkavapauden myöntämistä, vaikka sijaisen oletettu helppo saatavuus auttaa tehtävien hyvää hoitamista. Oman seurakunnan lähetystyön kannalta oman työntekijän lähteminen on sen sijaan merkittävä työalaa tukeva ja edistävä asia. Omasta työyhteisöstä lähtenyt nimikkolähetti voidaan konkreettisesti tuntea seurakunnan työntekijäksi, joka on irrotettuna erityistehtäviin ulkomailla. Seurakunnan näkökulmasta lähetystyön tuoma ammatillinen kasvu seurakuntatyössä ja eri kulttuurien kohtaamisessa on myönteistä. Virkavapaalla olisi siis olennaista merkitystä hakijan työssä kehittymiselle.

28 Kirkkoneuvosto 12/ Virka- ja työvapauksien myöntämisen periaatelinjauksessa on mainittu, miten Virkavapaus myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Jos on kysymyksessä merkittävä kokonaiskirkollinen tehtävä, voidaan virkavapautta myöntää enintään neljä vuotta kerrallaan. Lähetystyö voidaan nähdä tällaisena merkittävänä kokonaiskirkollisena tehtävänä. Sen sijaan linjauksessa mainittu Virkavapaata myönnettäessä otetaan aina huomioon aikaisemmin myönnetyt virkavapaudet ja niiden kesto ei puolla virkavapauden myöntämistä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto puoltaa virkavapausanomuksen hyväksymistä Katri Kuusikalliolle ajalle Kn 215 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto TERIJOEN KIRKON ULKOVALAISTUS Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi on lähettänyt päivätyn anomuksen Terijoki-ryhmän puheenjohtajalle Jaakko Mäkelälle. Anomuksessa pyydetään Järvenpään seurakunnalta 6000 euron avustusta vesivahingon korjaamiseksi Terijoen kirkossa. Vesivahinko johtuu yksinkertaisesti vanhoista putkista. Korjaus maksaa noin 6000 euroa. Laajemman suunnitelman mukaan vaihdettaisiin samalla koko putkisto ja vedettäisiin kirkkoon lämmöt. jolloin kirkon lämmityskustannukset vähenisivät. Laajempi korjaus maksaisi noin euroa. Anomus on liitteenä nro 106. Jaakko Mäkelä (ja Miika Heikinheimo) on ollut Terijoella Mäkelä on käynyt neuvotteluja putkirikosta ja sen korjaamisesta kirkkoherra Aleksanterin Kurjatzevin ja kaupunginjohtaja Gladunovin kanssa. Mäkelä on suullisesti luvannut ao tähän korjaukseen. Rahat ovat Järvenpään seurakunnan taseessa. Taseessa olevat nyt noin ovat alun perin tarkoitettu pihan kunnostukseen ja ulkovalaistuksen parantamiseen. Parin vuoden ajan epäsäännöllisesti on käyty näistä kahdesta urakasta keskusteluja, mutta kaikki esitetyt ratkaisut ovat olleet liian kalliita. Talousjohtaja on esittänyt, että näistä rahoista olisi putkirikko toiminnallisesti tärkeänä ja osittain pihan korjaukseen liittyvänä tehtävä. Paikalla tätä keskusteltaessa olivat Kari J. Hietalan ja Jaakko Mäkelän lisäksi Vesa Koivisto ja Miika Heikinheimo. Mäkelä siis toimi tällä valtuutuksella osalta. Inkerin kirkon kirjeestä voi päätellä, että Terijoen seurakunta on ollut sinnekin yhteydessä. Asian valmistelusta: Mäkelä on saanut karkean piirustuksen toteutuksesta ja kolme tarjousta. Tarjoukset ovat venäjänkielisiä ja ne ovat käännettävänä. Tarjousten hinnat ovat euroiksi muutettuna 5.200, ja Suurin tarjous käsittäisi siirtymisen samalla kaukolämpöön. Talousjohtaja olisi esittämässä, että taseessa olevasta ystävyysseurakuntarahastosta tililtä 2291 osoitetaan em. putkirikon korjaamiseen. Pj:n esitys: Keskustellaan asiasta ja päätetään mahdollisista jatkotoimista. Kn 106 Päätös: Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti palauttaa asia lisävalmisteluun

30 Kirkkoneuvosto 12/ Inkerin kirkon piispan kirje remonttiavustuksesta ja Jaakko Mäkelän laatima muistio putkiremonttiin liittyen ovat liitteenä nro 116. Tällä hetkellä todennäköisin toteuttamisvaihtoehto putken korjaamiseksi on vaihtoehto II, jota mm. Isto Pihkala kannattaa. Inkerin kirkolla on kiinteistötoimisto, jossa työskentelee arkkitehti ja rakennusinsinööri. Pihkalan mukaan he tulevat huolehtimaan korjaustyön johtamisesta. Jos seurakunnan antama avustus on tuo aiemmin mainittu 6000 euroa, Inkerin kirkko huolehtii tarvittavasta lisärahoituksesta, jotta vaihtoehto II voidaan toteuttaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että taseessa olevasta ystävyysseurakuntarahastosta tililtä 2291 osoitetaan em. putkirikon korjaamiseen. Kn 116 Päätös: Käydyn keskustelun aikana Arvi Kekäläinen seurakunnan taloustilanteeseen viitaten ehdotti, että avustusta ei myönnettäisi. Tätä esitystä ei kannatettu, joten se raukesi Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Terijoen kaupunginjohtaja Anatoli Anatoljevits on lähettänyt kirkkoherra Vesa Koivistolle pyynnön seurakunnan osallistumisesta Terijoen kirkon ulkovalaistuksen uusimiseen :lla, liite nro 216/1. Edesmenneen Terijoki-ryhmän puheenjohtaja Jaakko Mäkelä on toimittanut kirkkoherra Vesa Koivistolle muistion liittyen Terijoen kirkon ulkovalaistuksen uusimiseen, liite nro 216/2.Terijoen kirkon remontin luovutustilaisuudessa vuonna 2008 sovittiin, että kirkon ulkopuolista valaistusta ja pihatöitä voidaan suunnitella ja toteuttaa periaatteella 50/50 Zelenogorskin kaupungin ja Terijoen kirkon tukiryhmän/inkerin kirkon välillä. Luovutustilaisuudessa Jaakko Mäkelä oli ilmoittanut, että tukiryhmä/järvenpään seurakunta voi olla hankkeissa mukana vain summalla, mikä on jäänyt korjaustilille aiemmin päättyneen remonttityön jälkeen. Tukiryhmän purkamisen jälkeen asia jäi kuitenkin sillensä. Toukokuussa 2012 Teri-Säätiön ja Zelenogorskin kaupungin kesän 2012 Terijoen matkan järjestelyjä koskevissa neuvotteluissa, Zelenogorskin edustajat ottivat esille Terijoen kirkon ulkovalaistuksen toteuttamisen kesällä Toiveena oli, että ulkovalaistus olisi valmis Zelenogorsk kaupungin vuosipäiville mennessä. Jaakko Mäkelä ilmoitti suunnitteluraamit ja rahasumman noin sekä sopi, että suunnitelmat ja kustannusarvio lähetetään pikaisesti hänelle, jotta hän voi saattaa asian käsiteltäväksi Järvenpäässä ja Inkerin kirkossa. Terijoen kaupunginjohtaja Anatoli Anatoljevitsin lähettämät tiedot ovat summittaiset, kaikki pyydetyt yksityiskohdat eivät selviä. Periaatteesta 50/50 ei myöskään ole mainintaa ja kustannukset nousevat noin Myöhemmin kävi myös ilmi, että Zelenogorskin kaupungin osalta ei olla oltu yhteydessä kirkkoherra Dimitri Galahoviin/seurakuntaan.

31 Kirkkoneuvosto 12/ Pj:n esitys: Keskustellaan asiasta. Kn 216 Päätös: Pöydälle jaettiin liite nro 216/3, Inkerin kirkon rakennuskonsultti Jorma Laineen sähköpostiviesti koskien Terijoen kirkon ulkovalaistusasiaa. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun odottamaan Inkerin kirkolta virallista avustusanomusta.

32 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto LAUSUNTO SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMI- SESTÄ Tuomiokapituli on myöntänyt seurakuntapastori Krista Valtoselle hoitovapaata Kirkkoneuvosto keskusteli seurakuntapastorien rekrytointitarpeesta ja totesi, että seurakuntapastorien tehtävien hoitamiseksi on selkeä rekrytointitarve. Seurakunnassa on tällä hetkellä yksi määräaikainen pastori, Sami Seppänen, jonka virkamääräys kampuspappina on loppumassa Sami Seppänen on ilmaissut kiinnostuksensa vapautuviin sijaisuuksiin. KJ 6:33 mukaisesti seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle tilaisuus antaa lausunto. Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä. Espoon tuomiokapitulin ohjeistusta Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain se määrä, kuin on virkoja. Lisäksi kun puhutaan papinvirasta, seurakuntapastorin virka poikkeaa vielä olennaisesti muista papinviroista. Kirkkoherranvirka täytetään yleisellä vaalilla ja kappalaisen virkaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto, mutta seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan määräaikaisten pappien virkasuhteita. Kirkkoherran tulee ilmoittaa notaarille aina mahdollisimman pikaisesti, mikäli seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia. Seurakuntapastorin virka voidaan täyttää ilman julkista ilmoittamismenettelyä. Kirkkoherra voi sopia notaarin kanssa, että seurakunta ilmoittaa lausuntonsa tueksi vapaasta seurakuntapastorin virasta tai sijaisuudesta kirkon työpaikkatorilla tai

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 5.2.2013 klo 18.30 21.21 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 50 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot