Tekninen lautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille TEKNLTK 4 Valtuustoaloite koskien ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämistä TEKNLTK 5 Aloite n kunnan vesilaitoksen liittymismaksujen muuttamiseksi TEKNLTK 6 Teknisen osaston hallinnon suunnittelijan toimen perustaminen TEKNLTK 7 Lähetekeskustelun käyminen taajamateiden hidasteista TEKNLTK 8 Tontti-, kiinteistö- ja huoneistomyynnin tilannekatsaus 1/2014 TEKNLTK 9 Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista TEKNLTK 10 Uuden urheiluhallin kaavamuutos TEKNLTK 11 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshakemus ( Aurinkorinne) TEKNLTK 12 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 1/2014 TEKNLTK 13 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 14 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 1/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Vierinen Kari, varapuh.johtaja Hanhikorpi Pirjo, jäsen Holmlund Åke, jäsen Heikkilä Risto, varajäsen Niskanen Lasse, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Muut läsnäolevat Skyttä Jorma, tekninen johtaja Taneli Kiljunen, maankäyttöinsinööri Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat 1-14 Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Heidi Rosengren Pöytäkirjantarkastaja Lasse Niskanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Tekninen toimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Ann-Britt Latvala toimistonhoitjaa

3 Sivu 3 TEKNLTK 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Rosengrenin ja Lasse Niskasen.

4 Sivu 4 TEKNLTK:33 /2014 TEKNLTK 2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Liite 1 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan n kunnan talousarvion vuodelle Määrärahat ovat valtuuston nähden nettositovia toimielintasolla. Tämä tarkoittaa, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Lautakunnan tehtävänä on valvoa toimialansa rahojen käyttöä. Tämän vuoksi lautakunta hyväksyy tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Kunnanvaltuuston lautakunnalle myöntämä nettositova määräraha vuodelle 2014 on: Talousarvio 2014 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Teknisen lautakunnan alainen toiminta jaetaan vuonna 2014 kehityksen, maankäytön ja suunnittelun tulosalueeseen sekä palvelukeskuksen tulosalueeseen. Tulosalueiden käyttösuunnitelmat tulosyksiköittäin: 510 Kehityksen, maankäytön ja suunnittelun tulosalue Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Tulosalue käsittää seuraavat tulosyksiköt: 509 Tekn. sisäinen hallinto Toimintatuotot 500 Toimintakulut

5 Sivu 5 Toimintakate Kaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Maaseututoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Palvelukeskuksen tulosalue Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Tulosalue käsittää seuraavat tulosyksiköt: 370 Siivous- ja ruokahuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistöjen huolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Julkiset alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vesilaitostoiminta Toimintatuotot

6 Sivu 6 Toimintakulut Toimintakate Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmaehdotukset Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevat tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmaehdotukset. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

7 Sivu 7 TEKNLTK:34 /2014 TEKNLTK 3 MÄÄRÄRAHOJEN HAKEMINEN VUODELTA 2013 JATKUVILLE HANKKEILLE Vuoden 2013 talousarvioon oli Störsvik-Strömsby siirtoviemärin rakentamiseen alun perin varattu euroa. Valtionapua oli arvioitu hankkeeseen saatavan euroa. Valtio maksaa osuutensa suoraan urakoitsijalle. n talousarviossa n netto-osuus oli siis euroa. Tästä määrärahasta on valtuusto vuoden 2013 aikana vähentänyt euroa, euroa GPS laitteen hankintaa varten ja euroa teknisen toimiston tiloja varten Suitiaan. Hankkeen arvioitiin alun perin valmistuvan vuoden 2013 aikana. Urakka jatkuu kuitenkin vuoden 2014 puolelle, uusi valmistumisaikaennuste on toukokuu Tämän takia on talousarviota muutettava vuoden 2014 investointien osalta. Hankkeen voittanut alkuperäinen urakkatarjous oli euroa. Urakkaan tulee lisäksi yksikköhintaisia osuuksia ja lisätöitä, kuten esimerkiksi putken suurentamien Inkoon varausta varten (jonka kustannus oli ,14 euroa). Hankekustannuksiin kuuluvat myös työnaikaiset suunnittelukustannukset, mutta niihin kustannuksiin ei tule valtion apua. Vanhan puhdistamon muuttaminen vara-altaaksi kuuluu myös hankkeeseen. Urakan kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tällä hetkellä euroa, josta valtion osuus on 37 %, euroa. Kunnan kustannuksiksi urakasta tulee euroa. Suunnitteluun voidaan varata euroa, ja vanhan puhdistamon muuttamisen tasausimualtaaksi euroa ja muihin lisätöihin euroa. Kokonaiskustannukset lle ovat euroa. Tästä summasta on maksettu euroa, maksettavaksi jää euroa. Tulopuolelle voidaan arvioida euroa Senaatin osuudesta Strömsbyn yhteisiin kaivantoihin ja euroa n osuudesta Inkoon varauksen kustannuksiin. Tuloja voidaan arvioida tulevan siis euroa vuonna Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

8 Sivu 8 - vuoden 2014 investointimäärärahoja muutetaan siten, että hankkeelle siirtoviemäri varataan menoja varten euroa ja talousarvioon merkitään hankkeen tuloiksi euroa. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

9 Sivu 9 KH:242 /2013 TEKNLTK 4 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMISTÄ Esittelijä poisti asian esityslistalta.

10 Sivu 10 TEKNLTK:703 /2013 TEKNLTK 5 ALOITE SIUNTION KUNNAN VESILAITOKSEN LIITTYMISMAKSUJEN MUUTTAMISEKSI Oheismateriaali Asunto Oy n Aino c/o Santeri Leijola on jättänyt tekniselle lautakunnalle aloitteen vesilaitoksen liittymismaksuista. Leijola on liittänyt ehdotukseensa vesilaitoksen laskentaperusteet sekä vertailutaulukon n kunnan lähialueen muista kunnista. n teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 4 kohdan 7 mukaan kuuluu teknisen lautakunnan tehtäviin vahvistaa tehtäväalueensa hinnastojen ja maksut. n kunnan vesilaitoksen nykyään veloittamat maksut perustuvat kuntaliiton tekemään malliin tällaisten palvelujen hinnoittelusta. Koska n vesilaitos on pidemmän aikaa tehnyt suuria investointeja ja vastaisuudessakin on edessä huomattavat investoinnit, on mahdollisuus pienentää maksuja olematon. Asunto Oy Ainon liittymismaksuksi on laskettu , 28 euroa/sis. Alv 24 %. Yhtiössä on 15 asuntoa, mikä tarkoittaa 3 601,09 euroa/asunto. Alle 100 m2:n omakotitalon minimimaksu on 7 562,16 euroa/sis. Alv 24 %. Yllä olevasta käy ilmi, että usean asunnon sisältävän talon liittymismaksu on huomattavasi halvempaa kuin omakotitalon. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina Leijolan ehdotus vesilaitoksen laskentaperusteiksi Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: Vesilaitoksen kireän taloustilanteen vuoksi ehdotetaan, että tekninen lautakunta päättää - ettei maksujen alentamiseen ole mahdollisuuksia. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

11 Sivu 11 :35 /2014 TEKNLTK 6 TEKNISEN OSASTON HALLINNON SUUNNITTELIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Teknisellä osastolla on työskennellyt lähes yhtäjaksoisesti hallinnon suunnittelija vuoden 2011 kesäkuusta lähtien. Teknisen osaston hallinnon suunnittelijan työsopimus on ollut määräaikainen. Teknisen lautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksenteon valmisteluun liittyviä työtehtäviä on järjestelty uudelleen. Vuoden 2014 alusta alkaen teknisen osaston hallinnon suunnittelija kokoaa sekä teknisen lautakunnan että ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslistan. Aiemmin asiakirjat on koonnut hallinto-osaston toimistosihteeri. Asiakirjojen kokoamista ei voida siirtää teknisen osaston toimistonhoitajalle, koska toimistonhoitajalla on jo nykytilanteessa runsaasti työtehtäviä. Hallinto-osaston toimistosihteerin ja teknisen osaston hallinnon suunnittelijan työnkuvien uudelleenjärjestelyn myötä teknisellä osastolla on pysyvä tarve hallinnon suunnittelijalle. Teknisen osaston työvoiman tarpeeseen vaikuttaa myös maaseututoimen toimistosihteerin työsuhteen päättyminen vuoden 2012 lopussa. Maaseututoimen toimistosihteeri työskenteli teknisellä osastolla osa-aikaisesti. Työsopimuslain 55/2001 mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - tekniselle osastolle perustetaan hallinnon suunnittelijan toimi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

12 Sivu 12 TEKNLTK:36 /2014 TEKNLTK 7 LÄHETEKESKUSTELUN KÄYMINEN TAAJAMATEIDEN HIDASTEISTA Tekninen osasto järjesti yleisötilaisuuden, jossa käsiteltiin keskusta-alueen ja urheiluhallin kaavoitusta. Tilaisuudessa esitettiin toivomus, että tekninen lautakunta kävisi periaatekeskustelua taajamateiden hidasteiden käytöstä n kunnassa. n kunnan teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 kohdan 27 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia liikenneväylien, katujen, teiden, siltojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelemisesta sekä huolehtia tie- ja katupiirustusten laatimisesta sekä liikennemerkkien asettamisesta. ssa on käytössä jonkin verran taajamateiden hidasteita. Hidasteet ovat herättäneet ajoittain vilkastakin keskustelua, joten teknisen lautakunnan lähetekeskustelulle hidasteiden käytöstä on tarvetta. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: Päätös: Lautakunta käy lähetekeskustelun taajamateiden hidasteiden käytöstä n kunnassa. Lautakunta kävi lähetekeskustelun taajamateiden hidasteiden käytöstä n kunnassa. Lautakunta totesi, että ensin on syytä selvittää missä vaarallisimmat kohdat ovat. Selvityksen perusteella on sitten tehtävä kuhunkin paikkaan parhaiten soveltuva toimenpide-ehdotus. Lautakunta ei pitänyt töyssyjä käyttökelpoisena yleisratkaisuna.

13 Sivu 13 TEKNLTK 8 TONTTI-, KIINTEISTÖ- JA HUONEISTOMYYNNIN TILANNEKATSAUS 1/2014 TONTIT Omakotitalotontteja on myyty joulukuussa alennuskampanjan siivittämänä 2 kpl. Lisäksi saatiin yksi tarjous, jota ei otettu käsittelyyn, koska sen ehtona oli vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen maksutta. Myynnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä Suoramarkkinointikampanja o reilun 700 tavoitetun joukosta seuloutui 29 potentiaalista asiakasta, joihin välittäjä on ollut uudestaan yhteydessä o ei ole johtanut kauppoihin o kustannus noin 3000 Facebook-markkinointi o yli käyttäjää nähnyt tonttialemainoksen o sivustolla 34 tykkääjää o sivuston kautta tullut kaksi kyselyä o ei ole johtanut kauppoihin o kustannus noin % alennuskampanja o siuntiontontit.fi sivusto päivitetty teemana alennuskampanja o sivuston kautta tullut kolme lisätietopyyntöä o kampanjan tuloksena kaksi kauppaa ja yksi tarjous o kampanjaa on vauhditettu puolen sivun mainoksella Länsiväylässä (vko 3 viikonloppunumero) o kustannukset yhteensä noin 4600 Tienvarsimainokset o kantatie 51:n varressa olevat mainostaulut otettu käyttöön o tonttimyyntiä palvelevat mainokset asennettu o kustannus noin 4800 Myynnin edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä Tutkitaan kokonaisvaltaisemman tuotteen mahdollisuutta. Tässä mallissa kunnalla olisi yhteistyökumppanina yksi tai kaksi talotoimittajaa ja maanrakennusliike. Ajatuksena on tarjota pelkän tontin sijaan valmista pakettia kunnalle räätälöidystä talovalikoimasta. Yhteistyökumppanit olisivat sitoutuneita toteutukseen ennalta sovituin hinnoin. Malliston rakennuslupa- sekä vesi- ja viemäriliittymismaksut olisivat myös ennalta tiedossa. Tällainen

14 Sivu 14 hanke voisi olla lainanantajan näkökulmasta perinteistä omakotitalohanketta riskittömämpi rahoituskohde. Konsepti vaatii huolellista valmistelua. Erityisesti sopimusteknisiin asioihin on kiinnitettävä erityishuomiota, ettei kunnalle muodostu yllättäviä vastuita. OSAKEHUONEISTOT Kunnan omistamista osakehuoneistoista kolme on tyhjillään. Kyseessä ovat seuraavat huoneistot: o Sudenkaari 47 A 3, 35m2 o Krouvintie 2 C 25, 56m2 o Lappersintie G, 35m2 Huoneistot on tarkoitus asettaa myyntiin tarjouskauppaperiaatteella, kun vuoden 2014 kiinteistövälitystoimeksiannosta on tehty sopimus. KIINTEISTÖT Botåkerissa ja Åvallassa on tehty kuntotarkastus lokakuussa Tarkastusten perusteella kummassakin rakennuksessa on mittavia korjaus- ja uusimistarpeita. Tarkentavia tutkimuksia on myös suositeltu tehtäväksi. Museoviraston ja Länsi-Uudenmaan Maankuntamuseon edustajien kanssa pidetyssä palaverissa keskusteltiin mm. rakennusten mahdollisesta purkamisesta. Purkamislupaa on toki mahdollista hakea, mutta lupaa tuskin saadaan. Kumpikin rakennus on kaavassa merkitty suojeltavaksi ja rakennukset eivät museoviranomaisten näkemyksen mukaan ole sellaisessa kunnossa, että purkamisluvan myöntämistä voisi puoltaa. Molemmat rakennukset ovat kunnalle tarpeettomia. Ei myöskään voida pitää tarkoituksenmukaisena pitää näitä tiloja lämmitettyinä eikä vuoden 2014 talousarviossa ole tähän varauduttukaan. Rakennusten lämmittäminen maksaa noin 1500 kuukaudessa. Toisaalta kylmänä pitäminen edistää rakennusten kunnon huonontumista. Kiinteistöt olisi syytä myydä Svartbäckin tapaan. Ennen myyntiin asettamista on kuitenkin selvitettävä mm. seuraavia asioita: o Åvallaan sijoitettujen pelastuslaitoksen aluehälyttimien uusi paikka o Åvallan pihalla olevan kunnan infotaulun uusi paikka o Asemakaavan muutos ja kiinteistön mahdollinen lohkominen Botåkerin osalta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan kehottanut teknistä lautakuntaa valmistelemaan Botåkerin kiinteistön ja rakennuksen myyntiä var-

15 Sivu 15 ten. Päätös myyntiin asettamisesta on vielä tehtävä. Myöskään Åvallan osalta päätöstä myyntiin asettamisesta ei ole tehty. VÄLITYSSOPIMUS Välityssopimus Habitan kanssa on voimassa tammikuun loppuun saakka. Vuosi 2013 osoitti, että perinteinen kiinteistövälitys ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole toimiva ratkaisu. Yhteistyökumppanin löytämisessä välityspalkkion ei tulisi olla määräävimpänä tekijänä, vaan ehdokkaiden arvioinnissa huomio tulisi kiinnittää myyntihenkeen, innovatiivisuuteen ja markkinointi-ideoihin. Ajatuksena on, että perinteisen tarjouskilpailun sijaan halukkaat alan toimijat kutsutaan neuvotteluihin, joiden perusteella valitaan toimeksiannon saaja. Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Ehdotus: Päätös: merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Ehdotuksen mukaan.

16 Sivu 16 KH:651 /2013 TEKNLTK 9 Oheismateriaali LAUSUNNON ANTAMINEN LOHJAN KAUPUNGILLE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVASTA JA RAKENNEMALLISTA Lohjan kaupunki on pyytänyt n kunnan lausuntoa saapuneella lausuntopyynnöllä Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvatyötä varten laadituista kolmesta vaihtoehdosta. Lausunnossa on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota lausujan toimialasta riippuen vaihtoehtojen vaikutukseen palvelujen järjestämiseen, kuntatalouteen ja yhdyskuntarakenteeseen sekä mahdollisiin kuntaliitoksiin tai Lohjan liittymiseen metropolialueeseen. Lausunto on pyydetty antamaan mennessä. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Päätöksessä Lohjan kaupungille on ilmoitettu, että n kunta täydentää lausuntoaan helmikuussa Kunnanhallitus on lähettänyt asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja toivonut erityisesti, että karttamerkintöjen sisältöä avataan. Kehityskuvatyötä varten on laadittu kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa Lohjan kaupungin väestön lisäys vuoteen 2037 mennessä vaihtelee asukkaasta 22000:een ja painopistealueet vaihtelevat jonkin verran. Vaihtoehdot ovat: 1. Valtaväylillä metropoliin 2. Seutukeskus ja omavaraiset taajamat 3. Kasvavat taajamat ja kylät Vaihtoehdoista on laadittu kartat, joissa otaksuttu väestön lisäys on merkitty numeerisesti vyöhykkeittäin. Kylien palvelujen tukeutumissuunnat on havainnollistettu nuolimerkinnöin. Kartat ja karttamerkinnät ovat oheismateriaalina. Vyöhykemerkintöjen sisältöä on tarkemmin kuvailtu Uusi Lohja 2037 Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli -asiakirjassa, joka on myös oheismateriaalina. Vaihtoehdossa 1. väestön lisäys vuoteen 2037 mennessä olisi asukasta. Kasvusta ohjautuu keskustan ja nauhataajaman alueelle, 2250 muihin taajamiin, 800 kyliin ja 1900 asuin- ja viljelymaaseuduille. n kuntaan rajautuvat alueet on merkitty viljelymaaseuduksi, työpaikkaalueeksi, nauhataajaman lievealueeksi, kehitettäväksi taajamaksi, asuinmaaseuduksi tai taajaman läheiseksi maaseuduksi. Vaihtoehdon pohjalla on ajatus, että aluetta kehitetään sitä enemmän, mitä lähempänä metropolialuetta se on.

17 Sivu 17 Vaihtoehdossa 2. väestön lisäys olisi asukasta. Tässä vaihtoehdossa kasvusta ohjautuu keskustan ja nauhataajaman alueella, 2000 muihin taajamiin ja 500 viljelymaaseudulle. on rajautuvat alueet on merkitty pääosin viljelymaaseuduksi tai nauhataajaman lievealueeksi. Lappersintien tuntumassa, lähellä Virkkalaa, alueita on merkitty työpaikka-alueeksi ja taajaman läheiseksi maaseuduksi. Vaihtoehdossa 3. väestön lisäys olisi asukasta. Kasvusta ohjautuu keskustan ja nauhataajaman alueelle, 2000 muihin taajamiin, 1100 maakunnallisesti merkittäviin kyliin ja 900 viljelymaaseudulle. on rajautuvat alueet on merkitty pääosin viljelymaaseuduksi tai nauhataajaman lievealueeksi. Lappersintien tuntumassa on lisäksi työpaikka-alue. Tässä vaihtoehdossa kylät kehittyvät nauhataajaman kasvun kustannuksella. n kuntaan rajoittuvat alueet on Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä merkitty pääosin valkoisena alueena. n puolella vallitseva kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ulottuu Lappersintien eteläpuolella Lohjan puolella. Lappersintie on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi tieksi valtatie 25:n ja seututie 120:n risteysalueelle osoitettuun työpaikkaalueeseen saakka. Pohjois- ja Länsi-n osayleiskaavoissa Lohjan kaupunkiin rajautuvat alueet ovat pääosin maa- ja metsätalousalueita (M-1 ja M-2). Gårdskullan pohjavesialue ulottuu Lohjan puolelle Lehtikallion suuntaan. Oheismateriaali ja liitteet Oheismateriaalina: - lausuntopyyntö - uusi Lohja 2037 Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli - vaihtoehtokartat - karttamerkinnät Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Ehdotus: päättää - todeta Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista seuraavaa: Valtaväylillä metropoliin (vaihtoehto 1) on kokonaisuudeltaan suositeltavin maankäytön kehityskuvatyön jatkon kannalta. Olemassa olevien taajamien kehittäminen tukeutuen olemassa oleviin yhteyksiin on kokonaistaloudellisesti järkevää. Keskustan ja nauhataajaman voimakas ke-

18 Sivu 18 hittäminen luonee myös parhaimmat edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. Tämän vaihtoehdon mahdollisessa jatkokäsittelyssä teeman mukaisesti voisi tutkia myös seututie 116:n ja rantaradan tarjoamaa yhteyttä metropolialueeseen. Tämän yhteyden vahvistaminen tukisi joukkoliikenteen kehittymistä Espoon ja Helsingin suuntaan niin lohjalaisten kuin siuntiolaistenkin eduksi ja lisäisi siuntiolaista kysyntää Lohjan kaupallisten palveluiden piirissä. Yhteyden kehittäminen on tarpeellista myös Lohjan ja n mahdollisen kuntaliitoksen kannalta. Jatkokäsittelyssä tulisi huomioida myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden ja teiden (Lappersintie) säilyttäminen. Valtatie 25:n ja seututie 120:n risteysalueelle kaikissa vaihtoehdoissa osoitettua työpaikka-aluetta tulisikin tarkastella myös tästä näkökulmasta. Niin ikään mahdollisessa jatkokäsittelyssä voisi pohtia, onko kasvun ohjaaminen tässä vaihtoehdossa esitetyllä voimakkuudella asuinmaaseudulle tarkoituksenmukaista. Vaihtoehtoisesti kehittämisperiaatteena voisi olla viljelymaaseutu, kuten muissa vaihtoehdoissa ja kasvua ohjattaisiin enemmän kyliin ja esim. Nummi-Saukkolan taajaman suuntaan. - lähettää pykälän oheismateriaaleineen kunnanhallitukselle tiedoksi. Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muutettu päätösehdotus: päättää - todeta Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuvasta ja rakennemallista seuraavaa: Valtaväylillä metropoliin (vaihtoehto 1) on kokonaisuudeltaan suositeltavin maankäytön kehityskuvatyön jatkon kannalta. Olemassa olevien taajamien kehittäminen tukeutuen olemassa oleviin yhteyksiin on kokonaistaloudellisesti järkevää. Keskustan ja nauhataajaman voimakas kehittäminen luonee myös parhaimmat edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. Tämän vaihtoehdon mahdollisessa jatkokäsittelyssä teeman mukaisesti voisi tutkia myös seututie 116:n ja rantaradan sekä rantaradan ja Hanko-Hyvinkää-radan välisen raideyhteyden tarjoamaa yhteyttä metropolialueeseen. Tämän yhteyden vahvistaminen tukisi joukkoliikenteen kehittymistä Espoon ja Helsingin suuntaan niin lohjalaisten kuin siuntiolaistenkin eduksi ja lisäisi siuntiolaista kysyntää Lohjan kaupallisten palveluiden piirissä. Jatkokäsittelyssä tulisi huomioida myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden ja teiden (Lappersintie) säilyttäminen. Valtatie 25:n ja seututie 120:n risteysalueelle kaikissa vaih-

19 Sivu 19 toehdoissa osoitettua työpaikka-aluetta tulisikin tarkastella myös tästä näkökulmasta. Niin ikään mahdollisessa jatkokäsittelyssä voisi pohtia, onko kasvun ohjaaminen tässä vaihtoehdossa esitetyllä voimakkuudella asuinmaaseudulle tarkoituksenmukaista. Vaihtoehtoisesti kehittämisperiaatteena voisi olla viljelymaaseutu, kuten muissa vaihtoehdoissa ja kasvua ohjattaisiin enemmän kyliin ja esim. Nummi-Saukkolan taajaman suuntaan. - lähettää pykälän oheismateriaaleineen kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaan.

20 Sivu 20 TEKNLTK:481 /2013 TEKNLTK 10 UUDEN URHEILUHALLIN KAAVAMUUTOS TEKNLTK Liitteet 1, 2 Nykyisen palloiluhallin kapasiteetti on todettu riittämättömäksi. Tavoitteena on tarjota sekä lisätiloja nykyisille toiminnoille että laajentaa liikuntapalveluiden kirjoa. Alueella sijaitsee yleisurheilukenttä, tenniskenttiä ja palloiluhalli. Tenniskenttien yhteydessä sijaitsee yksikerroksinen huoltorakennus. Alueen länsiosaa hallitsee täysikasvuinen puusto. Suurin osa alueesta on tasaista - eteläkaakossa maasto kuitenkin nousee siten, että nykyisen hallin ympäristössä sekä Aleksis Kiven tien varrella maastoa on jouduttu pengertämään. Alueen sijainti ja saavutettavuus on erinomainen. Etäisyys rautatieseisakkeelle on n. 500 m ja lähimmälle linja-autopysäkille n. 100 m. Koulut, päiväkoti, kunnantalo ja liikekeskus sijaitsevat naapurissa. Alueen pohjoispuolella sijaitsevassa Kirsti Hornin puistossa on lisää pelikenttiä. Puiston ja radan väliin on rakentumassa lähes 1000 asukkaan asuinalue" n sydän". Alueen luoteis-, länsi- ja eteläpuolella on pientaloasutusta. Alueen pohjoisreunassa Puistopolun jatkeena sijaitsee itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen yhteys ntieltä Aleksis Kiven tielle. Aleksis Kiven koulun tontilta on kulkuyhteys palloiluhallin luoteispuolelta Aleksis Kiven tielle. Uuden liikuntahallin sijoitukseksi on tehty kolme eri vaihtoehtoista kaavaluonnosta. Alue on kunnan omistuksessa. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä on muutosluonnosehdotukset yleiskaavan muutokseksi, 3 vaihtoehtoa - liitteenä on muutosluonnoksen selostus Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - käynnistää asemakaavan muutoshankkeen uudelle urheiluhallille.

21 Sivu 21 - asettaa asemakaavan muutosluonnokset julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. - pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Elisa o Fortum o aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o n asukasyhdistys o rajanaapurit. Käsittely: Muutettu ehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää - käynnistää asemakaavan muutoshankkeen uudelle urheiluhallille. - asettaa asemakaavan muutosluonnokset julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. - pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto

22 Sivu 22 o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Elisa o Fortum o aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o n asukasyhdistys o rajanaapurit o n kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf Päätös: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. TEKNLTK 10 Liite 2 Oheismateriaali Asemakaavan muutosluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja lausunnot on pyydetty. Asemakaavan muutoshanketta on myös esitelty yleisötilaisuudessa Aleksis Kiven koululla Yleisötilaisuudesta tiedotettiin Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa sekä kunnan ilmoitustaululla. Perusselvityksiä on täydennetty alueella tehdyllä arkeologisella inventoinnilla mahdollisten muinaisjäännösten osalta. Merkkejä muinaisjäännöksistä ei löytynyt. Lausunnot on saatu seuraavilta tahoilta: o Uudenmaan ELY-keskus o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o n kunnan sivistyslautakunta o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Fortum o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Joonas Rautalin o Museovirasto Uudenmaan liitto on ilmoittanut, ettei anna lausunto kaavaluonnoksesta. Museovirasto on lausunnossaan ilmoittanut, että kaavaa ei ole tarpeen lähettää heille lausuttavaksi myöhemmissä käsittelyvaiheissa. Asemakaavan muutosluonnosta on jalostettu siten, että muutosehdotuksessa muutosalueen kokonaiskerrosalaa on lisätty 9000 m2:stä m2:iin. Rakennusalueen rajoja on muutettu niin, että ne mahdollistavat uuden hallin joustavamman sijoittelun. Luonnosvaiheen vaihtoehtojen 2 ja 3 alueelle on

23 Sivu 23 lisätty mahdollisia tulevaisuuden tarpeita varten rakennusalue, joka mahdollistaa esim. jäähallin kokoisen rakennuksen toteuttamisen. Liitteet ja oheismateriaali - liitteenä asemakaavan muutosehdotus - oheismateriaalina lausunnot ja kaavoittajan vastineet Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Ehdotus: päättää - merkitä tiedoksi saapuneet lausunnot ja kaavoittajan vastineet; - asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Suitia 51 B, kk sekä - pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o n kunnan sivistyslautakunta o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Elisa o Fortum o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoo-n ympäristöyhdistys ry o asukasyhdistys o n kulttuuriympäristö ry Sjundeå kulturomgivning rf o rajanaapurit. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

24 Sivu 24 TEKNLTK:66 /2013 TEKNLTK 11 POHJOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHAKEMUS ( AURINKORINNE) TEKNLTK Liitteet 4 ja 5 Cay Berghäll hakee saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Pohjois-n osayleiskaavaan. Perusteena hakemukselle on rakennusoikeuden siirtäminen kovemmalle maaperälle. Liitteet: - yleiskaavan muuttamista koskeva hakemus - kiinteistörekisterin karttatulosteet Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - laittaa vireille Pohjois-n osayleiskaavan muutoshakemuksen ( Aurinkorinne). Käsittely: Päätös: Esittelijän estyneenä ollessa tämän asian esittelijänä toimi rakennusmestari Malmberg. Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK Liite 1 Muutoksen tavoite on selkeyttää alueen maankäyttöä. Nyt alueella asuinrakentamiseen tarkoitettu A-alue sijoittuu Göstiksentien yksityistien varrelle. Nykyinen rakennuspaikka on olosuhteiltaan suhteellisen kostea. Hakija hakee rakennuspaikan siirtämistä kuivemmalle maaperälle ja pois tien välittömästä yhteydestä. Uusi paikka olisi näin myös rauhallisempi. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 2 luodaan uusi A- alue, joka sisältää yhden rakennuspaikan. Luonnoksessa numerolla 1 merkitty alue muutetaan A-alueesta M-2- alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Muutoksen jälkeen A-alueen kokonaisala pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan.

25 Sivu 25 Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Yleiskaavan kokonaistilanne ei muutosehdotuksella olennaisesti muutu ja maakuntakaavaan nähden muutoksen vaikutus on vähäinen. Muodostetulla rakennuspaikalla vallitsevaa maisemaa säilytetään mahdollisimman paljon rakentamalla perinteisellä tavalla: etsimällä luonnollinen ja suojaisa rakennuspaikka, säilyttämällä puustoa ja muuta luontoa mahdollisimman paljon. Yleiskaavan muutos ei sisällä normaalin pientalorakentamisen vaikutusten lisäksi sellaista maankäyttöä tai hanketta, jonka vuoksi tulisi laatia erillinen ympäristövaikutusten arviointi. Arkitekturum Oy on laatinut luonnosehdotuksen ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä on luonnosehdotus yleiskaavan muutokseksi. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - kuuluttaa osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa.

26 Sivu 26 - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Cay Berghäll o rajanaapurit. Päätös: Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK 11 Liite 3 Oheismateriaali Osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Muutosluonnos on ollut nähtävillä Lausunnot on pyydetty. Lausuntoja on saatu seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Museovirasto Aluearkkitehti Rauli Ailus Inkoon-n ympäristöyhdistys ry Kaavoittaja on laatinut vastineet annettuihin lausuntoihin. Kaavaehdotus on sisällöltään sama kuin kaavaluonnos.

27 Sivu 27 Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä osayleiskaavan muutosehdotus - oheismateriaalina lausunnot Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Ehdotus: päättää - merkitä tiedoksi saadut lausunnot sekä kaavoittajan kaavaselostuksessa antamat vastineet; - asettaa osayleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Suitia 51 B, kk sekä - pyytää osayleiskaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan liitto n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta Museovirasto Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Aluearkkitehti Rauli Ailus Inkoon-n ympäristöyhdistys ry Cay Berghäll rajanaapurit Päätös: Ehdotuksen mukaan.

28 Sivu 28 TEKNLTK 12 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 1/2014 Oheismateriaali Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutumaa on tarkasteltu tilanteen mukaan. Menopuolella on pysytty alkuperäisessä arviossa. Tulopuolella on toteutunut lisätalousarvion mukainen tulo, joka taas oli noin miljoonaa pienempi, kuin alkuperäinen arvio. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 1/2014 Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee talouden seurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan.

29 Sivu 29 TEKNLTK 13 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali: - oheismateriaalina päätösluettelot Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: - tekninen johtaja Jorma Skyttä, :t 27 30/2013 ajalta rakennusmestari Magnus Malmberg, :t 1 2/2014 ajalta Päätös: Ehdotuksen mukaan.

30 Sivu 30 TEKNLTK 14 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi. Päätös: Lautakunta päätti - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

31 Sivu 31 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-4, 6-14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 5 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Suitia 51 B SIUNTIO KK Pykälät: 5 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

32 Sivu 32 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

33 Sivu 33

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot