LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-21:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari I varapuheenjohtaja Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Björklöf Johan jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Antas Camilla jäsen Lång Saara jäsen Träskelin Jerry jäsen Holmström Eeva Grönbergin varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Liljestrand Tom kv:n 1. varapuheenjohtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja klo Rosenström Jan henkilöstöpäällikkö klo POISSA Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Erämaja Elias kv:n 2. varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mia Heijnsbroek-Wirén KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa huhtikuuta TARKASTUS Eeva Holmström Agneta Alm PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 8. huhtikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Edustajan nimeäminen työpajojen ohjausryhmään Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen Asuntotontin vuokran alentaminen Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot / Israelintie 2 97 Loviisan kaupungin ja Posti Oyj:n kanssa sovitun palvelusopimuksen option käyttöönotto Valtuustoaloitteet Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Liikunta- ja kulttuurikortti kaikille 65 vuotta täyttäneille, kansalaisaloite Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi Muut asiat Ruotsinpyhtään lähipalvelupisteen hoito Toimintaympäristötuen hakeminen, Loviisan seudun äkillisen rakennemuutoksen kasvuhanke Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi 205

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 90 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin ottaa käsittelyyn asiat: Ruotsinpyhtään lähipalvelupisteen hoito Toimintaympäristötuen hakeminen, Loviisan seudun äkillisen rakennemuutoksen kasvuhanke Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 91 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eeva Holmström ja Agneta Alm.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 209/ /2015 KH 92 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kuntalain 68 mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on kuvattu olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sekä toteumavertailut. Tilinpäätöslaskelmiin sisältyy kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernilaskelma liitetietoineen. Erillisenä tilinpäätöksenä on esitetty Loviisan Vesiliikelaitoksen tilinpäätös.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tilinpäätöksen 2014 keskeiset luvut ovat: Alkuperäinen Talousarvion TA:n muutosten Toteuma 2014 Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden yli-/alijäämä Lainakanta per asukas Tilikauden tulos on 6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloksenkäsittelyerinä kirjataan poistoeronmuutosta ,51 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tulos on ,04 euroa ylijäämäinen. Liite nro 42. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti ,51 euroa 2) kirjataan tilikauden 2014 ylijäämä ,04 euroa yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä tilinpäätökseen pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Asian käsittelyn aluksi henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström esitteli henkilöstötilinpäätöksen, jonka jälkeen talousjohtaja Kirsi Kettunen esitteli tilinpäätöksen. Teknisenä korjauksena korjattiin sivut: 18: Kuudennen kappaleen viimeinen lause korjattiin muotoon: Ulkoiset toimintakulut ovat alentuneet 1,4 prosenttia edellisvuodesta. 21: Sivun viimeinen lause poistettiin. 30: Ruotsinkielisessä versiossa sivun toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause oli kirjoitettu kahteen kertaan. Poistettiin ylimääräinen lause. 116: Jaettiin uusi sivu: korjaus sivun ensimmäisen taulukon alla olevaan tekstiin. 141: Jaettiin uusi sivu: korjaus sivun toiseksi viimeiseen taulukkoon (Muut vastuut ja vakuudet). Päätös ehdotuksen mukaan.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Edustajan nimeäminen työpajojen ohjausryhmään 194/ /2015 KH 93 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén, puh Nuorille ja pitkäaikaistyöttömille tarjottavat työllistämispalvelut nojautuvat pitkälti työpajojen varaan. Kaupunki ylläpitää seuraavia työpajoja: nuorten työpaja Pikku Pietarin Piha aikuisten työpaja Akseli nuorten valmentava työpaja Startti ns. Seinätön Paja. Pajojen toimintaan on saatu valtion tukea. Tukiehtojen mukaan pajatoiminnan ohjaus- ja kehittämistehtävää varten tulee perustaa asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Asiantuntijat ohjausryhmään kutsutaan niistä tahoista, joiden lähettämille nuorille palveluja pajalla tarjotaan ja jotka ovat keskeisiä kumppaneita palvelujen toteuttamisessa. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, ennakoida ja arvioida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työpajapalvelun sisältöihin. Ohjausryhmä yhteensovittaa strategisia toimintoja, suuntaa toiminnan sisältöjä ennakoitaviin tarpeisiin sekä analysoi työpajatoiminnan kokonaisuutta paikallisesti. Ohjausryhmä kokoontuu 2 5 kertaa vuodessa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Työpajojen ohjausryhmään 2015 alkavalle kaudelle kutsutaan seuraavat tahot ja heitä pyydetään nimeämään edustajansa: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Uudenmaan TE-keskus, Porvoon toimipiste Kansaneläkelaitos, Loviisan palvelupiste Lapinjärven kunta Loviisan perusopetus Loviisan sosiaali- ja terveyspalvelut. Loviisan kaupunki nimeää edustajansa työryhmään. Kaupungin edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Lapinjärven kunta nimeää edustajansa myöhemmin. Ohjausryhmän sihteerinä toimii työllistämiskoordinaattori Petri

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Hirvonen. Jäsen Veikko Ekström ehdotti jäsen Merja Grönbergiä kaupungin edustajaksi työpajojen ohjausryhmään ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa Arja Isotaloa jäsen Merja Grönbergin varajäseneksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ohjausryhmään tulee kutsua edustaja myös vapaa-aikatoimesta. Muilta osin päätös ehdotuksen mukaan.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/ /2014 KH 212 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kiinteistö Oy Talludden pyytää Loviisan kaupungilta joko avustusta tai pitkäaikaista lainaa Yhtiö on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Yhtiöllä on ollut kolme vuokralaista, Loviisan kaupungin päiväkoti, Esperi Care Oy ja Axxell-koulu. Yhtiön vuokratulot ovat olleet 6.903,50 euroa kuukaudessa saakka. Axxell-koulun vuokrasopimus päättyi ja vuokratulot 1.761,76 euroa kuukaudessa ovat jääneet saamatta alkaen eikä uusia vuokralaisia ole löytynyt tiloihin. Kassavirta kääntyi negatiiviseksi eivätkä tulot riitä kattamaan olemassa olevia kuluja. Tuloja yhtiöllä on euroa kuukaudessa, joista Loviisan kaupungin päiväkodin maksama vuokra on 60%. Velkoja yhtiöllä on yhteensä euroa ja lainojen kuukausilyhennyksiä ei ole voitu maksaa kesäkuulta alkaen. Yhtiöllä on 2 lainaa Aktia Pankissa. Lainan nro jäljellä oleva lainapääoma on euroa ja sillä on kiinteistö takaus. Lainalla nro on Loviisan kaupungin 100% takaus ja sen jäljellä oleva pääoma on euroa. Kiinteistöyhtiön osakepääoman omistavat Loviisan kaupunki 71,16 %, Porvoon kaupunki 15,5 %, Lapinjärven kunta 7,91 %, Sipoon kunta 4,65 % ja Garantiföreningen för Östra Nylands Folkhögskola 0,78 %. Kiinteistö Oy:llä on ollut toistuvia maksuvaikeuksia eikä yhtiö ole selvinnyt velvoitteistaan ilman Loviisan kaupungin avustusta. Loviisan kaupungin valtuusto päätti, että yhtiön omistamat kiinteistöt tai osa niistä olisi laitettava myyntiin, kokouksessaan Myös muut omistajat ovat ilmoittaneet oman tahtotilansa yhtiön myyntiin laittamisesta. Toimitiloissa toimii Esperi Care Oy:n hoitokoti mielenterveyskuntoutujille sekä kaupungin päiväkoti. Esperi Care Oy on ilmoittanut siirtävänsä oman toimintansa

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ kokonaisuudessaan uusiin toimitiloihin vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhtiö on saneerannut mielenterveyskuntoutujien kylpyhuonetiloja ,24 eurolla. Saneeraus kuitenkin söi isännöitsija Tuula Kallion mukaan yhtiön kaikki kassavarat. Yhtiöllä ei ole uskottavaa tulevaisuuden kassavirtaa ja kiinteistössä on korkea korjausvelka. Yhtiö ei pysty rahoittamaan toimintaansa itse vaan se tarvitsee kaupungin avustusta. Koska kassavirta on negatiivinen se tekee tappiota joka päivä, mikäli paremmin maksavia vuokralaisia ei Axxell-koululta vapautuneisiin tiloihin löydy. Kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen ja se joutuu sopeuttamaan ydintoimintajaa jatkuvasti. Koska Kiinteistöyhtiön järjestämä vuokraustoiminta ei ole kaupungin ydintoimintoa, ei kaupungin ole mitenkään perustultua laittaa yhtiöön enempää rahaa kuin on aivan välttämätöntä. On kuitenkin perusteltua, että koska Esperi Care Oy rakentaa Loviisan kaupunkiin he saavat käyttää tiloja saakka (tai kuuden kuukauden irtisanomisajan) ja kaupunki estää yhtiön konkurssiin ajautumisen. Yhtiö ei myöskään tee vuokrankorotuksia. Esperin maksama kuukausivuokra on noin 7.40 euroa per neliömetri. Päiväkotitoiminta voidaan järjestää myös kaupungin omissa tiloissa ilman välissä olevaa yhtiötä ja Kaupungin päiväkotitoiminnalle aletaankin etsiä välittömästi korvaavia toimitiloja. Asiasta on keskusteltu sivitysjohtjan kanssa. Yhtiön tulisi irtisanoa vuokrasopimus sopimuksen mukaisella 6 kuukauden irtisanomisajalla. Yhtiön kiinteistöt laitetaan myyntiin ja Kiinteistöyhtiö puretaan viimeistään Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunki antaa euroa pitkäaikaisena lainana Kiinteistö Oy Talluddenille, jotta sen konkurssiin ajautuminen voidaan estää saakka. Laina kirjataan kaupungin muihin lainasaamisiin tytäryhteisöiltä ja korkona käytetään kaupungin sisäistä korkoa, joka on 2 %. Yhtiölle annetaan lyhennysvapaata saakka.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Käsittely: Jäsen Janne Lepola ilmoitti jääviydestä ja poistui salista pykälän käsittelyn ajaksi. Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä lisäsi ehdotukseen toisen kappaleen kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle annettavasta evästyksestä. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa euroa pitkäaikaisena lainana Kiinteistö Oy Talluddenille, jotta sen konkurssiin ajautuminen voidaan estää saakka. Laina kirjataan kaupungin muihin lainasaamisiin tytäryhteisöiltä ja korkona käytetään kaupungin sisäistä korkoa, joka on kaksi (2) prosenttia. Yhtiölle annetaan lyhennysvapaata saakka. Esperi Oy:lle vuokrattujen toimitilojen huonoon kuntoon viitaten kiinteistöosakeyhtiön hallitusta evästetään välittömästi ryhtymään neuvottelemaan Esperi Oy:n kanssa toimitilojen vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 97 Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunki antaa euroa pitkäaikaisena lainana Kiinteistö Oy Talluddenille, jotta sen konkurssiin ajautuminen voidaan estää saakka. Laina kirjataan kaupungin muihin lainasaamisiin tytäryhteisöiltä ja korkona käytetään kaupungin sisäistä korkoa, joka on kaksi (2) prosenttia. Yhtiölle annetaan lyhennysvapaata saakka. Esperi Oy:lle vuokrattujen toimitilojen huonoon kuntoon viitaten kiinteistöosakeyhtiön hallitusta evästetään välittömästi ryhtymään neuvottelemaan Esperi Oy:n kanssa toimitilojen vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Valtuutettu Janne Lepola ilmoitti jääviydestä. Valtuutettu Kalevi Lappalainen ilmoitti jääviydestä. Hänen tilalleen tuli varajäsen Kielo Kallio-Taponen. Päätös ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ KH 94 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kiinteistö Oy Talludden Ab:n taloudelliset vaikeudet jatkuvat ja kassavirta on negatiivinen. Tulot eivät syyskuussa 2014 annetusta lainasta huolimatta riitä kattamaan käyttökuluja ja lainojen lyhennyksiä. Yhtiökokouksen päätöksellä hallitus on laittanut vuokramaalla olevat rakennukset myyntiin Hallitus pyytää päivätyllä kirjeellä Loviisan kaupungilta avustusta tai vaihtoehtoisesti pitkäaikaista lainaa yhteensä euroa. Lisäksi Kiinteistö Oy Talludden Ab:n hallitus pyytää omistajalta ohjausta siihen, mihin jatkotoimenpiteisiin yhtiön tulevaisuuden kannalta tulisi ryhtyä. Haetun avustuksen turvin yhtiö selviytyisi taloudellisesti todennäköisesti helmikuuhun Yhtiön toimitiloissa toimivien vuokralaisten, kaupungin päiväkodin ja Esperi Care Oy:n, vuokrasopimukset on irtisanottu. Vuokralaisten toiminta tiloissa jatkuu tästä huolimatta toistaiseksi. Esperi Care Oy:n rakennushanke on viivästynyt ja tämän hetkinen arvio on, että muutto uusiin tiloihin tapahtuu helmikuussa Yhtiön rakennusten myyntihinta ei riitä kattamaan yhtiön velkoja. Koska tiedossa on, että rakennusten myyntituotot eivät kata yhtiön nykyisiäkään velkoja ja että yhtiön tulot eivät riitä velkojen lyhentämiseen, ei kaupunki voi myöntää yhtiölle lisää luottoa. Näin ollen harkittavaksi jää, onko kaupungin (kaupunkikonsernin) edun mukaista myöntää yhtiölle pyydetyt euroa avustuksena. Avustuksen turvin yhtiön negatiivinen kassavirta saataisiin laskelmien mukaan käännettyä positiiviseksi noin vuoden ajaksi edellyttäen, että rakennusten osalta ei synny välttämätöntä korjaustarvetta. Yhtiön taloudellisen tilanteen paraneminen pitkällä tähtäimellä edellyttäisi, että lainavastuut pienenisivät, rakennuksien arvo nousisi tai yhtiön tulot kasvaisivat. Yhtiö on lähestynyt myös Aktia Pankki Oyj:tä ja pyytänyt lainoilleen lyhennysvapaata. Pankin lainojen kuukausittaiset lyhennykset ovat yhteensä noin euroa ja korot noin 700 euroa (yhteensä euroa/kk). Aktia Pankki Oyj suostuu omalta osaltaan lainojen lyhennysvapaisiin. Pankki myöntää lainoille lyhennysvapaata korkeintaan kuusi kuukautta kerrallaan. Lyhennysvapaita jaksoja on mahdollista myöntää useampia peräkkäin. Lyhennysvapaiden myöntämiseksi pankki tarvitsee kaupungilta enemmistöosakkaan ja lainan takaajan ominaisuudessa suostumuksen asiaan.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Talludden Ab:lle haettua avustusta euroa. Avustuksen turvin yhtiön toiminta voi jatkua arviolta helmikuuhun 2016 asti. Lisäksi omistajaohjauksena esitetään, että Kiinteistö Oy Talludden Ab:n hallitus valmistelee toimenpideohjelman aikatauluineen, josta selviävät yhtiön osalta ajateltavat vaihtoehdot ja kehittämisajatukset kustannusvaikutuksineen. Toimenpideohjelman tulee olla valmis viimeistään Loviisan kaupunki antaa Aktia Pankki Oyj:lle suostumuksensa siihen, että pankki myöntää Kiinteistö Oy Talludden Ab:lle lainojen lyhennysvapaita jaksoja. Tämä suostumus kattaa neljä perättäistä kuuden kuukauden lyhennysvapaata jaksoa. Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan pankin tarvitsemat omistajan/lainan takaajan suostumukset. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen 188/02.07/2015 KH 95 Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Tekninen keskus on tehnyt listan myytävistä talokiinteistöistä ja huoneistoista, nämä kohteet ovat: Valkom kvarterskola, päärakennus, Kauppakatu 4, Valko Valkom kvarterskola, piharakennus, Kirkkokuja 3; Valko Veckas, tekninen varasto, Veckaksentie 5, Pernaja Entinen kunnantalo, Kiesitie 6, Pernaja Entinen tekninen virasto, Kiesitie 6, Pernaja Entinen kunnantalo ja varasto + asunto, Pitäjäntie 7, Ruotsinpyhtää Entinen. terveystalo, Pitäjäntie 2, Ruotsinpyhtää Nuorisotalo Noppa, Koivulanmäentie, Ruotsinpyhtää Hammashuollon tilat, Puistokuja 9, Ruotsinpyhtää Vapaa-ajan kiinteistö, Tukkilahdentie, Ruotsinpyhtää (testamentattu kaupungille ehdolla, että varat on ohjattava perustuvakeskukseen). Jokaisesta myyntikohteesta laaditaan kuntotarkastusraportti ennen myyntiä. Kiinteistövälittäjä tekee hinta-arvion myyntikohteista, jonka perusteella määritellään tavoitehinta jokaiselle kohteelle. Myyntiperusteena on korkein tarjoushinta. Kohde on myynnissä yhden vuoden, ja mikäli kauppaa ei synny, niin sen jälkeen mietitään jatkotoimenpiteet kohteen osalta. Kohteiden kaavamääräykset vaihtelevat toisistaan. Osassa kohteita suoritetaan tonttijako ennen myyntipäätöstä. Kauppaan voi kuulua myös irtaimistoa, mikäli kaupungilla ei ole sille käyttöä tai realisointikustannus on kohtuuton. Kaupunki on solminut puitesopimukset kiinteistövälityspalveluista Itä-Uudenmaan Kiinteistövälitys Oy:n ja LKV Leena Lindroos Oy:n kanssa. Hallintosäännön 26. :n mukaan tekninen johtaja tekee lopullisen myyntipäätöksen kiinteistöistä, joista on tehty ennakkoon myyntipäätös kaupunginvaltuustossa ja jotka ovat arvoltaan alle euroa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki laittaa myyntiin seuraavat kiinteistöt/huoneistot:

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Valkom kvarterskola, päärakennus, Kauppakatu 4, Valko Valkom kvarterskola, piharakennus, Kirkkokuja 3; Valko Veckas, tekninen varasto, Veckaksentie 5, Pernaja Entinen kunnantalo, Kiesitie 6, Pernaja Entinen tekninen virasto, Kiesitie 6, Pernaja Entinen kunnantalo ja varasto + asunto, Pitäjäntie 7, Ruotsinpyhtää Entinen terveystalo, Pitäjäntie 2, Ruotsinpyhtää Nuorisotalo Noppa, Koivulanmäentie, Ruotsinpyhtää Hammashuollon tilat, Puistokuja 9, Ruotsinpyhtää Vapaa-ajan kiinteistö, Tukkilahdentie, Ruotsinpyhtää. Saatujen tarjousten perusteella tekninen johtaja tekee lopullisen myyntipäätöksen kiinteistöistä, jotka ovat arvoltaan alle euroa ja allekirjoittaa laadittavat kauppakirjat. Mikäli myytävän kiinteistön arvo tai siitä saatava tarjous ylittää euroa, myyntipäätöksen asiassa tekee kaupunginhallitus. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Asuntotontin vuokran alentaminen Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot / Israelintie 2 150/ /2015 KH 96 Valmistelija: vs. kaupungingeodeetti Aki Härmä puh Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot, asiamiehenään isännöitsijä Tuula Kallio, on päivätyllä kirjeellä pyytänyt kiinteistön Manu vuosivuokran alentamista eurosta euroon. Alennusanomusta perustellaan sillä, että kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta (960 k-m 2 ) pystyttiin toteuttamaan vain 809 k-m 2 eli noin 84 %, koska louhintatyötä ei voitu kaavamääräyksestä johtuen suorittaa riittävästi. Loviisan kaupunki vuokrasi kyseisen tontin Kiinteistö Oy Pernajan asunnoille kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä Vuosivuokraksi tuli kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti euroa. Koska nyt haetaan muutosta (alennusta) kaupunginvaltuuston vahvistamaan asuntotontin hintaan, vaatii asia kaupunginhallituksen käsittelyn. Voimassa olevassa nk. Israelinmetsän asemakaavassa joka on hyväksytty , rakennusalan ulkopuolelle, tontin länsireunaan, on jätetty maisemallisesti arvokas kallio-/kivimuodostelma. Tämä aiheuttaa sen, että rakennusalalle ei käytännössä pystytä toteuttamaan kaavan mahdollistamaa enimmäisrakentamista. Vuokramiehen esittämä peruste vuokran alentamiselle kaavamääräyksestä johtuvasta käytännön rakentamistoimenpiteiden rajoituksista on pätevä. Kaupungin puolelta ei ole olemassa estettä alentaa vuosivuokraa vuokramiehen esittämällä tavalla. Liite nro 43. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunginhallitus päättää alentaa kiinteistön Manu vuosittaista tontinvuokraa eurosta euroon.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Jäsen Veikko Ekström ilmoitti jääviydestä (perusteena kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenyys) ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin ja Posti Oyj:n kanssa sovitun palvelusopimuksen option käyttöönotto 271/ /2013 KH 97 Valmistelija: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto, puh senioripalveluiden palveluvastaava Lisbeth Forsblom, puh Loviisan kaupungilla on voimassaoleva palvelusopimus Posti Oyj:n kanssa aterioiden kuljetuspalveluista. Aterioiden kuljetuspalvelu koskee aterioiden kuljetusta Loviisan kouluihin, päiväkoteihin sekä kotipalveluasiakkaille keskuskeittiöltä. Palvelusopimus ruokapalveluiden osalta on voimassa ja palvelusopimus kotipalveluasiakkaiden osalta on voimassa Ostajalla, eli Loviisan kaupungilla, on optio jatkaa sopimuksia yhdellä (1) vuodella. Loviisan kaupunginhallituksen , 178 ja 179, päätökset. Ennen option käyttöönottoa osapuolten on mahdollista neuvotella hinnanmuutoksista. Sopimukseen sovelletaan JYSE 2009 Palvelut sopimusehtoja. Option käyttöönottamisesta on neuvoteltu talven 2015 aikana Posti Oyj:n kanssa. Kuljetus on toiminut hyvin sekä laadullisesti että ajallisesti. Kuljetuksen toimivuudessa ei ole mitään moitittavaa. Jos ongelmia on ollut, niin niihin on tartuttu ja yhteistyö on sujunut hyvin. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki ottaa Posti Oyj:n sopimukseen sisältyvän option käyttöön: ruokapalveluiden optio ajalle ja kotipalveluiden optio ajalle ja valtuuttaa ruokapalvelupäällikön ja senioripalveluiden palveluvastaavan tekemään vaadittavat käytännön järjestelyt. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloitteet 255/ /2015 KH 98 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Valtuuston työjärjestyksen mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuussa ja lokakuussa esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin vielä valmistelemattomien aloitteiden osalta on ryhdytty. Liitteenä olevaan taulukkoon on koottu ne aloitteet, joita valtuusto ei vielä ole käsitellyt ja keskusten selvitykset siitä mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Liite nro 44. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteet ja niiden käsittelyvaiheet tiedoksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta / /2015 KH 99 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan antaa vuosittain kaupunginhallitukselle selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä kunnassa. Liite nro 45. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Liikunta- ja kulttuurikortti kaikille 65 vuotta täyttäneille, kansalaisaloite 251/ /2015 KH 100 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Pernå Pensionärer rf. on jättänyt kaupunginhallitukselle kansalaisaloitteen liikunta- ja kulttuurikortin käyttöönottamisesta kaikille 65 vuotta täyttäneille. Aloitteentekijöinä valtakunnallisella tasolla ovat Pensionärsförbundens intresseorganisation rf. PIO ja Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry. Liite nro 46. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää kansalaisaloitteen vapaa-aikatoimelle ja kirjasto- ja kulttuuritoimelle valmisteltavaksi. Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 101 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: sivistyslautakunta ruotsinkielinen jaosto rakennus- ja ympäristölautakunta perusturvalautakunta tarkastuslautakunta keskusvaalilautakunta Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostoille, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 580/ /2013 KH 102 a) Apulaisoikeuskanslerin selvitys- ja lausuntopyyntö koskien Pertti Ajomaan kantelua Isnäs-Rönnäs välisen vesi- ja viemärilinjan rakennustyön I-vaiheen kilpailuttamisesta. b) Lapinjärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanotteet koskien Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän sopimusta yhteisestä koulutoimesta, Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitystä ja Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisselvitystä. c) Myrskylän kunnanvaltuuston pöytäkirjanote koskien Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen loppuraporttia ja yhdistymissopimusluonnosta. d) Askolan kunnanvaltuuston päätös koskien kuntarakenneselvitystä. e) Sipoon kunnanvaltuuston pöytäkirjanote koskien Itä-Uudenmaan kuntien ja Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitysten loppuraportteja. f) Kaupunginjohtaja tiedotti Ruotsinpyhtään Kiinteistöt Oy:lle annettavasta konserniohjauksesta liittyen yhtiöön kuuluvan Fatihuusin kiinteistön myyntiin. Merkittiin tiedoksi.

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Muut asiat KH 103 Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Hämeenlinnassa. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouspäivät syksy 2015, liite iltakoulu liittyen toisen asteen koulutukseen. Hallitus antoi konserniohjausta edustajilleen Inveonin kuntayhtymän hallituksen kokoukseen. Loviisan seudun palvelutalosäätiön toimitusjohtajaksi on valittu Marina Räihä, joka aloittaa tehtävässään Keskusteltiin kaupungin viestintäkäytännöstä. Merkittiin tiedoksi.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ruotsinpyhtään lähipalvelupisteen hoito 117/12.03/2015 KTL 8 Valmistelija ja esittelijä: kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu, puh Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan osana talousarviokäsittelyä, että Ruotsinpyhtään lähikirjasto suljetaan alkaen. Lähikirjaston tiloissa toimi kirjaston ja asiamiespostin ohella myös kunnallinen lähipalvelupiste. Valtuusto päätti lähikirjaston ja postin sulkemisesta, ja kirjastotoiminnan korvaamisesta kirjastoautotoiminnalla, mutta lähipalvelupisteen tulevaisuuteen ei otettu kantaa. Koska lähikirjasto on suljettu ja lähikirjastovastaava työskentelee nykyisin pääkirjastolla, ei lähipalvelupistettä tällä hetkellä ylläpidetä. Lähipalvelupisteissä annettavan palvelun tulisi tulevaisuudessa entistä enemmän suuntautua asiakkaiden opastamiseen, jotta he itse löytäisivät etsimänsä tiedon etupäässä sähköisiä kanavia hyödyntäen. Tähän riittää verkkoyhteydellä varustettu tietokone, ja tietokoneen käyttöön jossakin määrin perehtynyt ja opastamiseen sitoutunut henkilö. Ruotsinpyhtään kyläyhdistys on ilmoittanut olevansa halukas ylläpitämään kirjastotoimintaa ja järjestämään lisäksi muuta toimintaa lakkautetussa kirjastossa. Kyläyhdistyksen ajatuksena on muuttaa kirjasto kylätaloksi. Lähipalvelupiste sopisi hyvin osaksi kylätalon palveluvalikoimaa. Ehdotus: Kulttuurilautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Ruotsinpyhtään lähipalvelupisteen hoito siirretään kyläyhdistyksen vastuulle. Vastuusta maksettava korvaus ja muut ehdot määritellään kaupungin ja kyläyhdistyksen välisessä sopimuksessa, jossa sovitaan muistakin velvollisuuksista ja vastuista lähikirjastotilaan ja sen toimintaan liittyen. Veli-Matti Mettinen ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokoustilasta. Pasi Laiho ehdotti teknisenä korjauksena, että sana "posti" poistetaan esittelytekstistä lauseesta: "Valtuusto päätti lähikirjaston ja postin sulkemisesta --". Hyväksyttiin yksimielisesti.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kulttuurilautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Ruotsinpyhtään lähipalvelupisteen hoito siirretään kyläyhdistyksen vastuulle. Vastuusta maksettava korvaus ja muut ehdot määritellään kaupungin ja kyläyhdistyksen välisessä sopimuksessa. KH 85 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Ruotsinpyhtään lähipalvelupisteen hoito siirretään kyläyhdistyksen vastuulle. Vastuusta maksettava korvaus ja muut ehdot määritellään kaupungin ja kyläyhdistyksen välisessä sopimuksessa. Jäsen Agneta Alm ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun, jotta asiaan liitetään luonnokset kyläyhdistyksen kanssa solmittavista sopimuksista. Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Agneta Almin ehdotuksen yksimielisesti. KH 104 Liite nro 48. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Ruotsinpyhtään lähipalvelupisteen hoito siirretään kyläyhdistyksen vastuulle. Vastuusta maksettava korvaus ja muut ehdot määritellään kaupungin ja kyläyhdistyksen välisessä sopimuksessa. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tauko klo

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Toimintaympäristötuen hakeminen, Loviisan seudun äkillisen rakennemuutoksen kasvuhanke 261/ /2015 KH 105 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Loviisan kaupungin haettua äkillisen rakennemuutosalueen statusta laadittiin toimintasuunnitelma, johon sisältyy sekä yksittäisten yritysten investointien ja kehitysprojektien tukemista että useita yrityksiä palvelevia kehittämismalleja. Tähän toiseen ryhmään voidaan hakea ELY-keskukselta ns. toimintaympäristötukea. Tuen osuus on 70 % hyväksytyistä menoista. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää suoraan yksittäiselle yritykselle, hakijan tulee olla voittoa tavoittelematon taho, esimerkiksi kunta. Yhdessä Loviisan Satama Oy:n, LFS Lovisa Forwarding & Stevedoringin ja Strömfors Electric Oy:n kanssa on laadittu hankesuunnitelma, jossa on koottu yhteen yritysten toimintaa palvelevia panostuksia sekä kaupungin elinkeino-ohjelmaa edistäviä osia. Hankkeen työnimeksi on ehdotettu Loviisan Särmä. Hanke koostuu kolmesta osasta: 1. Loviisan sataman haasteena on löytää uusia tai korvaavia materiaalivirtoja tai toimintaa. 2. Ruotsinpyhtään ruukin alueen haasteena on löytää Strömfors Electric Oy:n vapautuvalle tehdaskiinteistölle uutta käyttöä ja synnyttää alueelle uusia työpaikkoja. Tehdaskiinteistö ei häviä ja ihmiset tarvitsevat työtä. 3. Rakennemuutostilanteen alueellisena haasteena on pystyä löytämään ja palvelemaan nopeasti alueelle etabloituvia uusia toimijoita, joilla on omat toiminnalliset tarpeensa. Loviisan satamassa tulee mm. turvata työpaikkojen jatkuvuus, kasvattaa lastivolyymejä, saada uutta liikennettä ja tavarankäsittelyä, mahdollistaa uusinvestointeja, ennakoida tulevaa kehitystä ja kasvattaa Loviisan sataman liiketoimintaa välillisesti myös kolmansien osapuolien palveluiden kasvaessa. Ruotsinpyhtään ruukin alueella tavoitteena on löytää alueelle ja Strömfors Electric Oy:lta vapautuvalle tehdaskiinteistölle uutta käyttöä ja työpaikkoja, turvata alueen elinvoima, varmistaa alueen teknisen infrastruktuurin vastaavuus tehdaskiinteistön muuttuvan käytön ja käyttäjien vaatimusten mukaan sekä määrittää Loviisan

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ kaupungille ruukin alueen käyttötarkoituksen muuttumisen muutosprosessi. Aluevaikutuksia tutkittaessa tavoitteena on määrittää uusien toimijoiden etabloitumisprosessia sekä luoda toistettavissa ja monistettavissa oleva prosessi ja työtapa. Hankkeen toteutusaika olisi Hankkeen johtaminen ja ohjaus Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan Loviisan kaupungin, sataman ja satamaoperaattorin sekä Strömfors Electric Oy:n, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Posintra Oy:n edustajat. Hankkeen hankinnoissa noudatetaan rahoittajan ohjeita ja lakia julkisista hankinnoista. Hankkeen vetäjäksi palkataan projektipäällikkö, jolta edellytetään ympäristö-, logistiikka- ja teknisen alan substanssi- ja suunnitteluosaamista ja -kokemusta sekä kykyä johtaa ja hallinnoida julkisrahoitteista toimintaympäristön kehittämishanketta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen taloussuunnitelma Kustannukset - ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat euroa o Haaste 1 Satama euroa o Haaste 2 Ruukkialue euroa o Haaste 3 Aluevaikutukset euroa - sisällöntuotannon tilavuokrat euroa - palkat (projektipäällikkö) euroa - välilliset menot (24 % palkoista) euroa Yhteensä euroa Rahoitus - ELY-keskus, toimintaympäristötuki euroa - Aluerahoitus euroa o Loviisan kaupunki euroa o Loviisan Satama Oy euroa o Satamaoperaattori LFS euroa Yhteensä euroa Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää:

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ hakea ELY-keskukselta hankkeelle toimintaympäristötukea osoittaa hankkeelle Loviisan kaupungin omarahoitusosuuden antaa kehittämisjohtajalle valtuudet jatkaa hankevalmistelua ja käydä rahoitusneuvotteluja ELY-keskuksen kanssa palkata hankkeelle projektipäällikön. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 106 Seuraava viranhaltija on lähettänyt päätösluettelonsa kaupunginhallitukselle tiedoksi: - kaupungingeodeetti, 10-11/2015 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

33 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ LOVIISAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus s OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 tehdä Seuraavista päätöksistä ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voidaan kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus: 90, 91, 96, 105 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 97 (markkinaoikeus) Oikaisuvaatimusohjeet kuntalain Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 89 :n mukaan: 90, 91, 96, 105 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Loviisan kaupunginhallitus Kirjaamo Mannerheiminkatu 4, PL Loviisa Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

34 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen: Kunnallisvalitus: Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Hallintovalitus: Valitusaika: 30 päivää tiedoksisaannista Valitusviranomainen: - Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. valitusajan Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo

35 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014 KH 212 Valmistelija:

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 49 15.04.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/205 206 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.205 klo 7:30-20:2 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot