Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous määräalasta/jaakko Aaltolan perikunta 135 Liekunen tilan (ent. määräala Vanha-Lukkari tilasta) myyminen Jukka Ripatille 136 Lausuntopyyntö Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 137 Reino Niskasen kirje Hirvensalmen kunnanhallitukselle 138 Edustajien valitseminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin järjestämään kuntaneuvotteluun 139 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto nimisen kiinteistöyhtiön lainalle 140 Kylien kehittämisen avustusperiaatteet 141 Ilmoitusasiat 142 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen/jtj-team Oy 143 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen/t:mi JPipe 144 Kunnanjohtajan informaatioasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen, pj. Susanna Leppänen (vj) Pepe Hölttä Jukka Manninen esteellinen 139 Ahti Lindgren (vj) Pentti Pylkkänen (vj) Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Sigita Herrala Maritta Oinonen Risto Pesonen 131 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 132 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Leppänen ja Seija Väisänen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Susanna Leppänen Seija Väisänen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirjan nähtävänäpito Heli Rummukainen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall / 133 Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden Kj käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA/JAAKKO AALTOLAN PERIKUNTA Khall / 134 Hirvensalmen kuntaan on saapunut seuraavanlainen ostotarjous: Tarjous Hirvensalmen kunnalle Aaltolan määräalan osto Olemme kiinnostuneita mahdollisuudesta ostaa Aaltolan määräala (786m2) Venevalkama nimisestä kylästä, kiinteistötunnus Hirvensalmen kunnan Hirvensalmen kylässä. Määräalan omistaja on Hirvensalmen kunta, joka on vuokrannut sen Jaakko Aaltolan perikunnalle. Tontilla sijaitsevat rakennukset omistaa Jaakko Aaltolan perikunta. Rakennuksilla on kulttuurihistoriallista merkitystä ja ne on katsottu suojeltaviksi/säilytettäviksi Etelä-Savon maakuntakaavassa sekä Hirvensalmen yleis- ja asemakaavassa. Määräalan hinta-arviot Määräalasta on pyydetty kaksi hinta-arviota ( ). Hirvensalmen kunnan tilaama arvio Mikkelin SKV:lta (Jouni Karjalainen) ja Jaakko Aaltolan perikunnan tilaama arvio ( ) LKV Puulan Kiinteistövälitys OY/Järvi-Suomen Kiinteistöarvioinnista (Raimo Huhtiniemi). Mikkelin SKV lähestyy hintaa tontin markkina-arvon näkökulmasta ja käyttää arvion perusteena todellista suurempaa alan kokoa (1080m2). Puulan Kiinteistövälityksen mielestä markkina-arvoa ei voi lainkaan määritellä, ja lähtee siitä, että määräalan /786m2) myyminen muille kuin rakennusten omistajille on vaikeaa. Tontin ostohintaa miettiessä olemme ottaneet huomioon seuraavat hintaan vaikuttavat tekijät: 1) Määräalan sijainti Kohde sijaitsee kapealla kaistaleella Liekune järven ja Hirvensalmentien välissä. Maa on vesijättöä, jonka kunta lunasti itselleen v Tontilla olevat rakennukset ovat lähes kiinni tiessä sen suoja-alueella. Vilkasliikenteinen tie vaikeuttaa rakennusten kunnossapitoa sekä määräalan arvon kehittymistä suhteessa tavanomaisiin kiinteistöihin.

5 Kunnanhallitus ) Rakennusten kunnossapitovelvoitteet Tontilla olevat rakennukset ovat yli 100 v. vuoden ikäisiä. Suojelusta johtuen rakennusten korjaaminen on tavallista rajoitetumpaa ja säädeltyä sekä vaatii taloudellisesti paljon. 3) Kaavamuutoksen kustannukset Määräalan osto edellyttää kaavamuutosta nykyisestä puistoalueesta asuinrakennuspaikaksi. Kaupan toteutumisen edellytys meille on, että määräala kaavoitetaan edelleen asuinrakennuspaikaksi suojelu huomioon ottaen. Kaavoituskustannukset tulevan keskustelujen pohjalta ostajan maksettavaksi. 4) Vesi- ja jätehuollon kustannukset Kunta ei ole järjestämässä tontille näillä näkymin vesi- ja jätehuoltoa. Keskustelun pohjalta myös vesi- ja jätehuoltokustannukset jäävän tontin ostajalle. Mm. vesi on tuotava Hirvensalmentien ali, ja aiheutuvia kuluja on vaikea nyt arvioida, mutta ne ovat huomattavat. 5) Kiinteistön jälleenmyyntiarvo Molemmat arvion tekijät pitävät kiinteistön jälleenmyyntiarvoa huonona, sillä kyseessä on erityiskohde. Rakennuksia rasittaa suojelu ja tontin ja rakennusten sijainti lähellä tietä karkottaa ostajia. 6) Tonttien hinnat Hirvensalmella Tiedossamme on hinta, jolla Hirvensalmen kunta lunasti v.2010 Venevalkaman tilan vesijätöt yht. 5126m2 Kirkonkylän osakaskunnalta. Aaltolan määräala on siitä 786 m2. Lunastushinta 2.5 /m2 + ind.korj. Tällä hetkellä myynnissä olevat Urmaslahden rakennustontit, joissa on valmis kunnallistekniikka maksavat noin 2,40-7,00 /m2 Aaltola on meille tärkeä paikka, onhan vuokramaalla sijainnut talo ollut suvun hallinnassa jo yli 100 vuotta. Tontin ostoa on yritetty aiemminkin siinä onnistumatta. Nyt tilaisuuden tarjoutuessa, olemme kiinnostuneita lunastamaan tontin. Näillä perusteilla ja ehdoilla tarjoudumme maksamaan Aaltolan 786 m2: määräalasta eli 19,10 /m2. Toivomme Hirvensalmen kunnan suhtautuvan myönteisesti tarjoukseemme.

6 Kunnanhallitus Helsingissä Jaakko Aaltolan perikunta psta Helena Aaltola Kiinteistönvälittäjien arviot määräalan myyntihinnasta erosivat toisistaan melkoisesti. Ostajan pyytämä arvioija, LKV Puulan Kiinteistönvälitys Oy/Järvi Suomen Kiinteistöarviointi, antoi hintaarvioksi n (+/- 20%) ja myyjän pyytämä arvioija, SKV Kiinteistönvälitys, antoi hinta-arvioksi Liitteet 1, 2 Tontilla olevat rakennukset ovat merkitty kaavassa tunnuksella (sr, rakennuslainsäädännön tai rakennussuojelulainsäädännön nojalla suojeltava rakennus tai rakennusryhmä, MRL 41 ) eli rakennuksia ei saa purkaa ei niissä saa tehdä korjaus- tai muutostöitä, jotka voivat vähentää rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa. Kaavakartta ja asemapiirros ovat liitteenä 1 ja 2. Kaavassa alue on merkitty VP-merkinnällä, mikä tarkoittaa puistoaluetta. ELY-keskuksen kantana on esitetty, että kaavamuutos olisi ELY:n poikkeamislupaa parempi tapa käsitellä asiaa. Kj Kunnanhallitus hyväksyy tontin myynnin (viisikymmentätuhatta) euron kauppahinnalla. Mikäli ostaja hyväksyy kauppahinnan, ryhtyy kunta tarvittaviin toimenpiteisiin kaavan muuttamiseksi. Lopullinen kauppa tehdään kaavamuutoksen jälkeen. Päätös Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus LIEKUNEN-TILAN (ENT.MÄÄRÄALA VANHA-LUKKARI TILASTA) MYYMINEN JUKKA RIPATILLE Jukka Ripatti on tehnyt alun perin ostotarjouksen v Liekunen nimisestä tilasta (silloin vielä määräala Vanha-Lukkari tilasta, kortteli 2, tontti 5B). Ripatti on jatkanut keskeytynyttä maakauppaa vuoden 2013 alussa. Kunnanhallitus käsitteli asiaa suullisesti ensimmäisen kerran tänä vuonna kunnanjohtajan informaatioasioiden yhteydessä. Tällöin kunnanhallitus ohjeisti kunnanjohtajaa valmistelemaan kauppaa euron kauppahinnalla ja 3 vuoden rakentamisvelvoitteella. Tilasta on pyydetty vuoden 2013 alussa kiinteistönvälittäjiltä hinta-arvio, jotka vaihtelivat välillä. Tekn.ltk Kirkonkylän ranta-alueen tonteille oli kunnanvaltuusto vahvistanut 54 hinnat , jonka jälkeen kaavaa on muutettu, koska rakentaminen ei käynnistynyt toivotulla tavalla. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt :ssä 6 Kirkonkylän ranta-alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella on muodostettu korttelit 2A(osa), 2B, 38C ja 15. Kaava-alueelle on osoitettu uusia omarantaisia omakotitalotontteja 7 kpl, rivitalotontteja on osoitettu 3 kpl ja liikerakennukselle on yksi rakennuspaikka. Omakotitalotonttien pinta-ala vaihtelee m2. Yhden rivitalotontin pinta-ala on n. 1950m2, kahden suuremman rivitalotontin pinta-alat ovat n. 4150m2 ja 4650m2. Liikerakennukselle varatun rakennusalueen pinta-ala on 1990m2. Alueelle tulee rakentaa lisää kunnallistekniikkaa, jotta voidaan toteuttaa kaikkien rakennuspaikkojen myynti. Kaavan muutoskustannukset olivat n ja uudet vesi- ja viemärilinjat maksavat alueelle sekä kaavatieyhteydet Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle Kirkonkylän ranta-alueen tonttien hinnat vahvistettavaksi seuraavasti: Kortteli 38C AO tontit 1 ja /tontti Kortteli 2B AO tontit /tontti

8 Kunnanhallitus AO tontti /tontti Kortteli 2A AO tontti /tontti Kortteli 15 KL /tontti Kortteli 2B AR tontti /tontti Kortteli 2A AR tontti /tontti Kaavakartta liitteenä nro 8. Päätös Hyväksyttiin. Khall Kj Kaavakartta liitteenä 3. Päätös Hyväksyttiin. Kvalt Kaavakartta liitteenä 8. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa Kirkonkylän ranta-alueen rantatonttien hinnat seuraavasti: Kortteli 38C AO tontit 1 ja /tontti Kortteli 2B AO tontit /tontti AO tontti /tontti Kortteli 2A AO tontti /tontti Kortteli 15 KL /tontti Kortteli 2B AR tontti /tontti Kortteli 2A AR tontti /tontti Lisäksi kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista kaupan ehdoista. Khall esitys Kunnanvaltuusto vahvistaa Kirkonkylän ranta-alueen rantatonttien hinnat seuraavasti: Kortteli 38C AO tontit 1 ja /tontti Kortteli 2B AO tontit /tontti AO tontti /tontti Kortteli 2A AO tontti /tontti Kortteli 15 KL /tontti

9 Kunnanhallitus Kortteli 2B AR tontti /tontti Kortteli 2A AR tontti /tontti Lisäksi kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista kaupan ehdoista. Päätös Hyväksyttiin Jukka Ripatti on toimittanut kuntaan tonttivarauksen ja maksanut käsirahana 4% tonttihinnasta, Khall Hirvensalmen kunta myy Jukka Ripatille määräalan Hirvensalmen kunnan Hirvensalmen kylässä sijaitsevasta tilasta (Vanha- Lukkari) RN:o 7:361 kortteli nro 2B, osa tontista nro 5. Määräalan pinta-ala on n m2. Määräala myydään ympärivuotiseen asumiskäyttöön. Kauppahinta on euroa. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 13 olevan kauppakirjaluonnoksen. Päätös Hyväksyttiin. Khall Jukka Ripatti on jättänyt kunnanhallitukselle osoitetun päivätyn seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen: OIKAISUVAATIMUS Olen tehnyt ostotarjouksen Vanha-Lukkari tilaan kuuvasta kortteli 2B:n koko tontti no 5:stä, en sen osasta. Edellytän, että kunta hankkii omistukseensa kokonaan asuinkäyttöön kaavoittamansa kyseisen tontin. Sen jälkeen asiassa voidaan, edetä alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Lisäksi Jukka Ripatti on jättänyt saapuneen seuraavan oikaisuvaatimuksen lisäselvityksen: Olen tehnyt ostotarjouksen korttelin 2 B tontista no 5 sen mukaisesti, kuin Hirvensalmen kunnan tekninen lautakunta 54/ , kunnanhallitus 115/ ja kunnanvaltuusto 26/ ovat päättäneet. Kaikki päätökset tarkoittavat tonttia kokonaisuudessaan ja asemakaavan mukaisena tonttina kaavakartan mukaisena.

10 Kunnanhallitus Hirvensalmen kunta on myyntiesitteessään, jossa esitetään varausperiaatteet, tarjonnut myytäväksi m.m. korttelissa 2B tonttia nro 5 (2011 neliötä) :n hinnasta. Myyntiesitteeseen on liitetty asemakaavakartta, joka on päivätty Tarjouksia on pyydetty ja tarjoukseni on tehty myyntiesitteen mukaisesti, siitä ilmenevästä tontista, joka on asemakaavan mukainen. Allekirjoitettavakseni esitetty kauppakirja ei vastaa myyntiesitteessä esitettyä kaupan kohdetta. Kaupan kohde on kauppakirjassa virheellinen, koska se ei koske koko tonttia 5 eikä ole myöskään asemakaavan ja myyntiesitteeseen liitetyn asemakaavakartan mukainen. Kaupan kohde ei myöskään vastaa edellä teknisen lautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksiä, koska niissä tehdyt päätökset koskivat kokonaisuudessaan tonttia 5 asemakaavakartan mukaisena ja pinta-alaltaan 2011 neliötä. Kauppakirjaluonnoksessa kauppahinta on virheellinen. Myyntiesitteen mukainen kauppahinta tontista nro 5, jonka pinta-ala on 2011 neliötä, on Euroa. Määräala, jonka pinta-alaltaan on neliötä, ei ole samanarvoinen kuin pinta-alaltaan 2011 neliötä. Hirvensalmen kunnan tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto eivät ole 6.5,12.5, ja tehneet päätöstä kauppakirjaluonnoksesta ilmenevan määräalan myymisestä eikä määräalan myyntihinnasta. Kunnanhallituksen päätös ei perustu edellä mainittuihin toimielinten päätöksiin ja on siten virheellinen. Edellä olevaan viitaten esitän sovittavaksi, että Hirvensalmen kunta hankkii omistukseensa allekirjoittaneen ostotarjouksesta ja kunnan myytäväksi tarjoamasta tontista nro. 5 korttelissa 2B puuttuvan maa-alueen ja että tontti myydään tämän jälkeen allekirjoittaneelle ostotarjoukseni ja kunnan myyntitarjouksen ja asemakaavakartan mukaisena tonttina määräalan sijasta kunnan päättämästä euron kauppahinnasta. Siinä tapauksessa, että tässä ehdotettuun suostutaan, ilmoitan luopuvani enemmistä oikeudellisista toimenpiteistä tarjousesitteen ja kunnan allekirjoittaneelle mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Jukka Ripatin oikaisuvaatimuksesta ei ilmene, mitä päätöstä oikaisuvaatimus koskee. Koska lisäselvityksessä mainitaan kunnanhallituksen päätös , on tulkittava, että oikaisuvaatimus koskee tätä päätöstä, jossa kunnanhallitus hyväk-

11 Kunnanhallitus syi kauppakirjaluonnoksen. Jukka Ripatti on tehnyt kunnalle päivätyn tonttivarauksen koskien kirkonkylän rantaalueen korttelin 2B tonttia 5 (tontin varaus lomake liitteenä 3). Kunnanhallituksen käsittelemä kauppakirjaluonnos koskee mainitun tontin myymistä Jukka Ripatille. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :n 26 kohdalla päättänyt tonttien hinnoittelusta. Hintoja ei ole sidottu tontin kokoon. Omakotitalojen pinta-alat vaihtelevat 1300 neliökilometristä 3300 neliömetriin ja vastaavasti tonttien hinnat eurosta euroon. Hinnoittelun pohjana on ollut rakennusoikeus ja tontin sijainti. Jukka Ripatin varaaman kaavatontin pinta-ala on 2011m2. Kunta kuitenkin omistaa kaavan mukaisesta tontista 1440m2. Loppuosa kaavan mukaisesta tontista on Kirkonkylän osakaskunnan omistuksessa. Kauppakirjaluonnosta käsiteltäessä kunnan toimivaltaan kuului päättää vain omistamansa maan myynnistä. Tältä osin kunnanhallituksen päätös oli kunnanvaltuuston antamien valtuuksien ja ohjeiden mukainen eikä päätös ole myöskään syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Jukka Ripatti vetoaa oikaisuvaatimuskirjeessään myös myyntiesitteeseen. Myyntiesitteen (liite 4) mukaan korttelin 2B AO tontti 5 on 2011 m2:n suuruinen. Myyntiesitteen liitteenä on kaavakartta. On ilmeistä, että ostaja on ostotarjousta jättäessään käsittänyt kunnan myyvän kaavakartan mukaisen 2011 m2:n suuruisen AO -tontin euron kauppahinnasta. Näin ollen ostajalle on tullut yllätyksenä, se että kauppa ei käsitä kaavan mukaista tonttia kokonaisuudessaan. Kj Kunnanhallitus toteaa, että kunta ei olisi voinut päätöksellään myydä Kirkonkylä osakaskunnan omistamaa kaavatontin osaa ja kunnanhallituksen päätös :n 171 kohdalla on siten oikea ja päätös kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan sekä on muutoinkin laillinen. Kunnanhallitus toteaa kuitenkin, että kunnan myyntiesite korttelin 2B tontin 5. kohdalla on virheellinen ja se on antanut Jukka Ripatille väärän kuvan ostotarjouksen kohteena olevan tontin pintaalasta. Tästä syystä kunnanhallitus harkitsee oikeaksi olla panematta kokouksessaan :n 171 kohdalla tekemäänsä täytäntöön. Kunnanhallitus käynnistää Kirkonkylän osakaskunnan kanssa ostoneuvottelut osakaskunnan omistamasta maa-alueesta.

12 Kunnanhallitus Kunta pitää omalta osaltaan voimassa Jukka Ripatin jättämän allekirjoitetun ostotarjouksen, jonka käsittelyä jatketaan maanostoneuvottelujen jälkeen. Päätös Hyväksyttiin. Khall 68/ Jukka Ripatti on ilmoittanut halukkuutensa ostaa tontti (tontti 5, kortteli 2B) Hirvensalmen kirkonkylästä. Kyseinen tontti on ollut jo aiemmin myynnissä, ja Ripatin kanssa on neuvoteltu tontin myynnistä jo vuonna Tällöin tontin hinta oli euroa. Kauppa peruuntui kuitenkin viime hetkellä ostajan aloitteesta. Liite 5 Hirvensalmen kunta on pyytänyt kiinteistönvälittäjiltä arviot tontin hinnasta maaliskuussa Tonttien hinnat ovat nousseet kymmenessä vuodessa huomattavasti, joten välittäjien hintaarvioihin perustuen markkinahintainen myyntihinta olisi euroa. Kunnanhallitus linjasi asiaa kokouksessaan Kj Kunnanhallitus tekee Jukka Ripatille korttelin 5 tontista 2B (liite 5) pinta-alaltaan n. 1710m2 seuraavan myyntitarjouksen: 1) Kauppahinta euroa. 2)Ostaja suorittaa lohkomisesta ja erottamisesta aiheutuvat kulut. 3) Myyjä vakuuttaa ja vastaa kustannukseltaan siitä, että kaupan kohteena olevaa määräalaa eivät rasita vanhan maakaaren mukainen maksamaton kauppahinta eivätkä muutkaan velkakiinnitykset tai erityiset oikeudet. 4) Myyjä vastaa kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon kohdistuvista maksuista omistus- ja hallintaoikeuden siirtymiseen saakka, mistä lukien sanotuista laskuista vastaa ostaja. Kuluvan vuoden kiinteistöverosta vastaa ostaja. 5) Tässä kaupassa tai sen yhteydessä ei ole myyty irtainta omaisuutta. Kaupankohteena olevalla alueella sijaitsee ostajan omistamia rakennuksia. 6) Ostaja sitoutuu: - noudattamaan rakentamisessa sitovia kaavamääräyksiä sekä rakennusvalvonnan antamia ohjeita - aloittamaan ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentamisen kaupan kohteena olevalle rakennuspaikalle kolmen vuoden kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta.

13 Kunnanhallitus olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta rakennuspaikkaa muulle kuin sellaiselle, jonka kunta hyväksyy - suorittamaan kunnalle sopimussakkoa viisikymmentä (50) prosenttia kauppahinnasta, mikäli ostaja ei täytä edelle mainittua rakentamisvelvoitetta tai rikkoo rakennuspaikan edelleenluovutusehtoa 7) Ostaja on tutustunut rakennuspaikkaan ja ottaa sen vastaa siinä kunnossa kuin se viimeksi esiteltäessä oli. 8) Tästä kaupasta menevän varainsiirtoveron kaksituhatta kahdeksansataa (2.800,00) euroa maksaa ostaja. Ostaja on tietoinen lainhuudon hakemisen määräajasta sekä sen tai varainsiirtoveron maksun viivästymisen aiheuttamasta veron korotuksesta ja vastaava siitä yksin. 9) Ostajan on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. 10) Kun Hirvensalmen Vesi Oy on rakentanut vesi- ja viemärijohtoliittymät rakennuspaikan rajalle, on ostajien liitettävä rakennuspaikalla olevat rakennukset yleiseen viemäriin ja vesijohtoon, ellei rakennuslupamenettelyn yhteydessä toisin päätetä. Rakennuspaikkaliittymän eli tonttijohtojen rakentamisesta vastaavat kustannuksellaan ostajat. Hirvensalmen Vesi Oy:llä on oikein jätevesimaksulaissa (610/73) tarkoitetun liittymämaksun saamiseen. 11) Rakennus tulee liittää taajaman alueella olevaan valokuituverkkoon laajakaistan ja kaapeli-tv:n saamiseksi. Paikallinen operaattori MPY hallinnoi valokuituverkkoa, ja perii siitä hinnastonsa mukaisen liittymä- ja käyttömaksun ostajalta. Näiden lisäksi tarjousta ja mahdollista kauppaa sitovat normaalit kunnan käyttämät sopimusehdot mm. lainvoimaisuudesta. Päätös Hyväksyttiin. Päätettiin, että tarjous on voimassa Khall 123/ Hirvensalmen kunnanhallitus päätti kokouksessaan tehdä myyntitarjouksen tontista (Tila Vanha-Lukkari, tontti nro 5, kortteli 2B) Jukka Ripatille hänen ilmoitettuaan halukkuutensa ostaa kyseinen tontti. Jukka Ripatti on saapuneella oikaisuvaatimuksellaan vaatinut kunnanhallituksen päätöksen kumoamista sekä kiinteis-

14 Kunnanhallitus tökaupan tekemistä Ripatin tekemän alkuperäisen ostotarjouksen mukaisesti. Vaatimus: Kunnanhallituksen päätös on kumottava ja kiinteistökauppa on tehtävä alkuperäisen ostotarjoukseni mukaisena. Perustelu: Hirvensalmen Kunta on hyväksynyt allekirjoittaneen tekemän ostotarjouksen Vanha- Lukkari tilaan kuuluvasta kortteli 2B:n koko tontti no 5:sta tarjousehtojen mukaisesti. Kunnanhallitus on pöytäkirjassaan 200 vielä erikseen päättänyt pitää omalta osaltaan voimassa allekirjoittaneen jättämän allekirjoitetun ostotarjouksen ja että sen käsittelyä jatketaan maanostoneuvottelujen jälkeen. Kunta on hankkinut myydystä tontista no. 5 puuttuvan maa-alan Kiinteistönmuodostamislain 62 :n mukaisena rakennuspaikan osan lunastamisena. Tontin pinta-ala on saatu vastaamaan sitä, mitä Kunta tarjousesitteessään on tarjonnut myytäväksi. Kiinteistökaupan käsittelyä on jatkettu allekirjoittaneen aloitteesta keväällä Tontinmuodostus on tapahtunut Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti sekä allekirjoittaneen oikaisuvaatimuksen ja siihen antamani lisäselvityksen mukaisesti. Kunnanhallituksen päätös ei vastaa kunnan aiempaa ( ) päätöstä asiassa. Aiempi päätös sitoo Kuntaa edelleen. Tontin pinta-ala ei vieläkään ole 2011 neliötä, vaan 1710 neliötä. Kuntaa sitova pinta-ala on 2011 neliötä. Se ei vastaa alkuperäistä ostotarjousta eikä kunnan myyntitarjousta eikä Kunnanhallituksen päätöstä Vaadin, että Hirvensalmen kunta myy allekirjoittaneelle Vanha-Lukkari tilaan kuuluvan tontin no. 5, korttelissa 2 B, pinta-alaltaan 2011 neliötä Euron kauppahinnasta tarjousesitteen ja tonttivaraukseni mukaisesti asemakaavan mukaisena tonttina kaavakartan mukaan, niin kuin siitä on päätetty

15 Kunnanhallitus :ssä 200. Kiinteistökauppa voidaan puolestani tehdä ensi tilassa. Kunnanhallituksen viimeisen päätöksen esittelyosassa on virheellinen tieto, että tarjoukseeni perustunut kauppa olisi peruuntunut allekirjoittaneen aloitteesta. En ole perunut ostotarjoustani, jonka kunta on hyväksynyt, viimeksi Kunnanhallituksen päätöksellä Asian todellinen tapahtumaselostus ilmenee kyseisen päätöksen esittelyosasta. Hirvensalmella toukokuun 6. päivänä Jukka Ripatti Yrittäjä Hirvensalmi. Oikaisuvaatimuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. Kuntalain mukaan muutosta voi hakea vain kunnan viranomaisen lopulliseen päätökseen. Jos oikaisuvaatimus tai valitus tehdään valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä, se jätetään tutkimatta. Kj Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimus jätetään käsittelemättä, sillä kunnanhallituksen päätökselle 68/2013 ei ole oikaisuvaatimusoikeutta päätöksen koskiessa asian valmistelua. Oikaisuvaatimuksen sisällöstä voidaan tulkita, että Jukka Ripatti ei ole hyväksynyt kunnan myyntitarjous ja siten tarjous raukeaa. Jukka Ripatin tontin varauksesta maksama 4%:n käsiraha kauppahinnasta, euroa, palautetaan täysimääräisenä takaisin. Päätös Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Risto Pesosen kannattamana esityksen, että ko. tontti (Tila Vanha-Lukkari, tontti nro 5, kortteli 2B) myydään Jukka Ripatille v kauppakirjaluonnoksen mukaisesti euron hintaan. Koska oli tehty kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta tulee äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Tämä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 7 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Kunnanjohtajan esityksen puolesta 3 (Pepe Hölttä, Sigita Herrala, Esko Kekkonen).

16 Kunnanhallitus Jukka Mannisen esityksen puolesta 4 (Risto Pesonen, Jukka Manninen, Seija Väisänen, Maritta Oinonen). Puheenjohtaja totesi Jukka Mannisen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Pepe Hölttä jätti eriävän mielipiteen, ja se merkittiin tiedoksi. Khall / 135 Koska alkuperäisten kauppaehtojen perustelusta on kulunut 10 vuotta, on perusteltua että asia käsitellään kunnanvaltuustossa. Kyseisestä tilasta on muodostettu lohkomisen kautta tila nimeltä Liekunen, ja sen pinta-alaksi on vahvistettu 1879m2. Tila on rekisteröity Liitteet 3, 4, Liitteenä on kauppakirjaluonnos (liite 3), kaavakartta (liite 4), lain- 5, 6, 7 huutotodistus (liite 5), kiinteistörekisterin karttaote (liite 6) sekä toimituskartta (liite 7) joista käy ilmi lohkotun tontin koko, rajat ja rakennusten sijainti. Kj Päätös Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Ahti Lindgrenin kannattamana esityksen, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys, asiasta täytyy äänestää. Äänestystavaksi esitettiin kädennostoäänestystä. Se hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 7 ääntä. Kunnanjohtajan esitys sai 3 ääntä (Susanna Leppänen, Pepe Hölttä, Pentti Pylkkänen). Jukka Mannisen esitys sai 4 ääntä (Jukka Manninen, Esko Kekkonen, Seija Väisänen, Ahti Lindgren). Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen jälkeen kunnanhallituksen päätökseksi tuli Jukka Mannisen esitys.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ ETELÄ-SAVON 1.VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Khall / 136 Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää lausuntoa päivätyllä kirjeellä seuraavasti: Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden osalta. Kaava koskee koko maakuntaa. Kaavassa annetaan kaikkea teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden suunnittelua koskeva yleismääräys sekä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoittumiseen parhaiten soveltuvat alueet. Osoitettavat alueet sijaitsevat Enonkosken, Heinäveden, Pieksämäen, Puumalan ja Savonlinnan alueilla. Etelä-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa 1.vaihemaakuntakaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää ehdotuksesta lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää lausuntoanne Etelä- Savon 1.vaihemaakuntakaavaehdotuksesta mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Etelä-Savon maakuntaliiton virastoon postitse osoitteeseen Hallituskatu 3 A, Mikkeli tai sähköpostitse osoitteeseen Kaava-asiakirjat ja kaavan laadintaa varten tehdyt selvitykset ovat luettavissa Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilla osoitteessa Sivustolla on luettavissa myös maakuntahallituksen vastine valmisteluvaiheessa annettuihin lausuntoihin ja kommentteihin. Kj Päätös Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa. Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus REINO NISKASEN KIRJE HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUKSELLE Khall / 137 Reino Niskasen saapunut, Hirvensalmen kunnanhallitukselle osoitettu kirje, on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kj Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTÄ- MÄÄN KUNTANEUVOTTELUUN Khall / 138 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri järjestää kuntaneuvottelun Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioissa. Neuvottelussa käsitellään: Ensihoitotoiminta käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Yhteispäivystyksen kehittämistyö tavoitteet ja tulevat kehittämistoimenpiteet. Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä toiminnan ja talouden sopeuttamistoimenpiteet lähivuosille. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja Mikkelin kaupungin terveydenhuollon toimintojen ja kiinteistöjen järjestelyä koskevan hankesuunnittelun tilanne (ESPER-hanke) sekä sairaanhoitopiirin strategiatyön tämän hetkinen vaihe. Kj Päätös Kunnanhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus nimeää edustajikseen tilaisuuteen Esko Kekkosen, Seppo Ruhasen ja Heidi Honkasen.

20 Kunnanhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY KOIVULEHTO- NIMISEN KIINTEISTÖYHTIÖN LAINALLE Khall / 139 Hirvensalmen kunta on myöntänyt omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto nimiselle yhtiölle kunnanvaltuuston päätöksellä ( 24) Hirvensalmen Osuuspankin myöntämin lainaehdoin. Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto omistaa vuosina 1979 ja 1980 valmistuneet viisi rivitaloa Hirvensalmen kunnassa. Taloissa on yhteensä 24 asuntoa, joiden huoneistoala on yhteensä 1412m2, joihin on tehty mittavat peruskorjaukset vuonna Liite 8 Lainan pääoma on ,62 (tilanne ), alkuperäinen pääoma on ollut Lainan takaussitoumus vanhenee 10 vuodessa (Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta, /361, 19). Alkuperäinen takaussitoumus on annettu Kj Päätös Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Hirvensalmen kunta antaa liitteen 8 mukaisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto-nimisen yhtiön Hirvensalmen Osuuspankista myönnetylle lainalle FI jäljellä olevan pääoman, koron, viivästyskorkojen, lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen sekä muiden liitteessä 8 mainittujen vakuudeksi. Hyväksyttiin. Jukka Manninen ilmoitti itse esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

21 Kunnanhallitus KYLIEN KEHITTÄMISEN AVUSTUSPERIAATTEET Khall / 140 Hirvensalmen kunnassa kylien kehittämisen avustuksista on aiemmin vastannut maaseutulautakunta. Maaseutulautakunta on lakkautettu Kylien kehittämisen avustusperiaatteita on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tilannetta. Ripatin kylätoimikunta on jättänyt saapuneen aihetta sivuavan aloitteen kunnanhallitukselle. Aloite on liitteenä 9. Liitteet 9,10 Liitteenä 10 päivitetyt kylien kehittämisen avustusperiaatteet. Kj Liite 13 Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn kylien kehittämisen avustusperiaatteet -ohjeen. Avustus on haettavissa jatkossa vuosittain määrärahan puitteissa. Jukka Manninen jätti eriävän mielipiteen kirjattavaksi pöytäkirjaan (liite 13) : Esitän, että kehittämishankkeiden kustannuksissa arvostettaisiin oman talkootyön osuus hankkeiden kustannuksiin samalla periaatteella kuin esim. Veej Jakaja ja Ely hankkeissa. Päätös Hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall / 141 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: Valtionvarainministeriö: 1. Erityisavustuksen myöntäminen Liikkuva koulu hankkeeseen. 2. Päätös kunnan palvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2013 ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös eritysavustuksen myöntämisestä etsivään nuorisotyöhön. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen: 4. valtionavustuspäätös joukkoliikenteen seutu-, ja maakuntalippuihin vuodelle Luonnonsuojelualueen perustaminen Eerola, Rajala, Jokela ja Kulmala tiloille Hurrilaan. 6. Päätös hanketukihakemuksesta Puulan matkailun master plan hankkeeseen. 7. Työllisyyskatsaus kesäkuulta Etelä-Savon maakuntaliitton 8. Ote pöytäkirjasta koskien lausuntoa valtatie 5 välille Hietanen-Pitkäjärvi arviointiselostuksesta. 9. Pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston pöytäkirja Mikkelin kaupunki, sosiaali.- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja sekä pöytäkirja Mikkelin kaupunki, ympäristölautakunta: ote pöytäkirjasta maksutaksojen hyväksymisestä sekä pöytäkirjat ja sekä ote ympäristöluvan myöntämisestä Veisto Oy:lle. 13. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjat , ja yhtymävaltuuston pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja

23 Kunnanhallitus Sivistyslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirjaote tilintarkastajan valintaa koskevasta hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelystä. Kj Päätös Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

24 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JTJ-TEAM OY Khall / 142 Liite 11 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 11 mukaisen maanvuokrasopimuksen. Päätös Hyväksyttiin.

25 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/T:MI JPIPE Khall / 143 Liite 12 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 12 mukaisen maanvuokrasopimuksen. Päätös Hyväksyttiin.

26 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall / 144 Pöytäkirjaan merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja esitteli seuraavat asiat: 1. Omakotitalonäyttelyn tilannekatsaus. 2. Kuntarakennelakiin liittyen tulee valtuuston tehdä viimeistään marraskuussa päätös kenen kanssa tehdään yhdistymissuunnitelma. 3. Valtionosuuksien leikkaus. Tarkempia tietoja ei vielä ole tiedossa, mutta suorien leikkauksen määrä voi olla jopa 1Meur. Se vastaa n. 1,5 veroprosenttia. Tämä vaikuttanee vuoden 2014 veroprosentin nostopaineisiin. 4. Taloustilanteen läpikäynti toteuman pohjalta. 5. Vs. hallintojohtajan Heli Rummukaisen määräaikaista työsuhdetta jatketaan saakka. Kun hallintojohtajan virka tulee avoimeksi, laitetaan virka hakuun.

27 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: , , 141, 144 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , , 141, 144 HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: , 140, Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot