Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeita vesikaton. käytetään teollisesti valmistettuja, naulalevyillä koottuja puuristikoita tai -kehiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeita vesikaton. käytetään teollisesti valmistettuja, naulalevyillä koottuja puuristikoita tai -kehiä."

Transkriptio

1 RT PUURISTIKOT JA -KEHÄT ohjetiedosto tammikuu 1993 korvaa RT RT RT RT RT RT (12) puuristikot, puukehät, kattotuolit, naulalevykannattimet fackverkstakstolar, ramverkstakstolar, sammanfogad med spikplåtar trussed rafters, framed rafters, nail plate joints Tässä RT- ohjekortissa esitetään mitallistetusta sahatavarasta naulalevyillä koottujen vesikattokannattimien mittasuosituksia ja suunnitteluohjeita sekä annetaan ohjeita naulalevykannattimien tilauskaavioiden laatimiseksi. PR/1/tammikuu 1993/7500/Vla/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö 1993 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUOHJEITA 2.1 Yleistä 2.2 Ulokkeet ja räystäät 2.3 Tuenta, kiinnitys ja ankkurointi 2.4 Kannattimien mittasuosituksia 3 VALMISTUS, KULJETUS, VARAS- TOINTI JA ASENNUS 4 TILAUSKAAVION LAATIMINEN KIRJALLISUUTTA 1 JOHDANTO Kuva 1. Naulalevyliitoksia. Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeita vesikaton kannatuksen suunnitteluun, kun kannattimina käytetään teollisesti valmistettuja, naulalevyillä koottuja puuristikoita tai -kehiä. Naulalevy on liitin, jota käytettäessä päästään tarkkaan ja tehokkaaseen puun käyttöön. Naulalevyin koottu vesikattokannatin on jäykkä rakenne, jonka taipumat ovat pieniä. Tietokoneavusteisen suunnittelun ja mitoituksen avulla naulalevykannattimista voidaan tehdä monimuotoisia ja yksilöllisiä. Tehdasvalmisteiset naulalevykannattimet ovat keveitä ja mittatarkkoja, mikä nopeuttaa ja helpottaa kattorakenteiden asentamista sekä yläpohjan lämmöneristystyötä.

2 RT ohjetiedosto 2 harjaristikko saksiristikko pulpettiristikko ristikkopalkki käyttöullakkokannatin Kuva 2. Puuristikoita. Kuva 3. Puukehiä eli kattovälipohjakannattimia. Kuva 4. Koko rakennuksen runko voidaan tehdä runkokehillä, joissa rakennuksen runkotolpat ja vesikattokannattimet on liitetty toisiinsa naulalevyillä. Runkokehät soveltuvat pieniin, alle 5,0 m levyisiin varasto- ja vapaa-ajan rakennuksiin. Leveämpiin rakennuksiin tarvitaan alapohjaan välituki. Kuva 5. Naulalevyrakenteisilla kolminivelkehillä ja kaarikannattimilla voidaan toteuttaa jopa 100 metriä leveitä hallirakenteita. Kaarikannattimet voivat muodostua useista työmaalla peräkkäin liitettävistä ristikkopalkeista. Kuvassa kolminivelkehä.

3 3 ohjetiedosto RT Kuva 6. Käsitteitä. Kuva 7. Naulakevykannattimen osien nimityksiä. Kuva 8. Naulalevykannattimen mittanimityksiä.

4 RT ohjetiedosto 4 2 SUUNNITTELUOHJEITA 2.1 Yleistä Koko Suurimpien kannattimien äärimitat määräytyvät maantiekuljetuksen perusteella. Korkeiden naulalevykannattimien yläosat voidaan valmistaa erillisinä ja koota vasta työmaalla. Paloluokitus Naulalevykannatin, jossa on suojaamattomia naulalevyliitoksia, ei ole paloluokiteltu rakenne, joten sitä voidaan pääsääntöisesti käyttää vain paloahidastavissa rakennuksissa. Paloapidättävissä ja palonkestävissä rakennuksissa naulalevykannattimien käyttö rajoittuu rakenteisiin, jotka eivät ole olennaisia kantavan rungon osia tai palossa jäykistäviä osia. Rakennusten ja rakennusosien palotekniset luokkavaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakenteellinen paloturvallisuus. Määräykset Naulalevykannattimia voidaan käyttää paloapidättävien rakennusten pääkannattimina, jos kannattimen ylä- tai alapaarre on tehty yhtenäisestä, palotilanteen kuormille mitoitetusta palkista. Naulalevyliitokset tai koko kannatin voidaan myös palosuojata. Suojaamattoman naulalevyliitoksen palonkestoaika on alle 10 minuuttia. Mineraalivillalla suojatuissa liitoksissa on saavutettu polttokokeissa yli puolen tunnin palonkestoja. Koko kannatin voidaan suojata molemminpuolisella palosuojauslevytyksellä tai useita kannattimia voidaan niputtaa yhteen, jolloin sisään jäävillä kaksipuolisilla naulalevyillä voidaan palotilanteessa saavuttaa vaadittava palonkesto. Käyttöolojen kosteus Naulalevykannattimia voidaan käyttää kosteusluokissa 1 ja 2. Kosteusluokassa 3 voidaan käyttää naulalevykannattimia, jos kannattimen mitoituksessa otetaan huomioon runsaasta kosteudesta aiheutuva naulalevyliitoksen lujuuden heikkeneminen. Painekyllästetyn puun yhteydessä on käytettävä vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja naulalevyjä. Puurakenteiden kosteusluokat on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B10 Puurakenteet. Ohjeet Kuva 9. Kaksipuolisilla, kannattimen sisään jäävillä naulalevyillä koottuja kannattimia voidaan käyttää paloapidättävissä rakennuksissa. Puurakenteiden kosteusluokat Kosteusluokka 1 Kosteusluokkaan 1 kuuluu puurakenteen materiaali, joka on lämmitetyissä sisätiloissa tai vastaavissa kosteusoloissa. Kosteusluokkaan 1 luetaan myös lämmöneristekerroksessa olevat rakenteet sekä palkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisässä. Kosteusluokka 2: Kosteusluokkaan 2 kuuluu ulkoilmassa kuivana oleva puurakenteen materiaali. Rakenteen on oltava katetussa tilassa sekä alta ja sivuilta hyvin kastumiselta suojattu. Kosteusluokka 3: Kosteusluokkaan 3 kuuluu kosteassa tilassa (esimerkiksi ulkona säälle alttiina) oleva puumateriaali. Kosteusluokka 4: Kosteusluokkaan 4 kuuluu veden välittömän vaikutuksen alaisena oleva puumateriaali.

5 5 ohjetiedosto RT Kannattimien sijoitus Kannatinjakoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lämmöneristeiden asennettavuus kannattimien väliin. Levymäisiä lämmöneristeitä käytettäessä suositeltavat kannatinjaot ovat 900 mm tai 1200 mm. Puhallettavia lämmöneristeitä käytettäessä kannattimet voidaan sijoittaa muullakin kannatinjaolla. Vierekkäisten, ulkomuodoiltaan samanlaisten mutta eri tavalla tuettujen kannattimien taipumaerot voivat olla suuria ja se näkyy varsinkin rakennuksen harja- ja räystäslinjoilla. Kannattimet voidaan tällöin suunnitella niin, että niiden taipumat ovat yhtä suuria. Kannattimia ei suositella sijoitettavaksi erkkerin vinolle ulkoseinän osalle. Jos rakennuksessa ei ole kantavia päätyseiniä, reunimmaisen kannattimen suositeltava etäisyys päätyräystään ulkoreunasta on korkeintaan 0,5 x kannatinjako. Kannattimet sijoitetaan vähintään 100 mm:n päähän savuhormeista. Muuratun savuhormin suojaetäisyydet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E 6 Pienet savuhormit. Ohjeet Nurjahdustuenta Nurjahdustuettaviin sauvoihin kiinnitetään sauvojen keskipisteeseen vaakalauta, joka sidotaan ylä- tai alapaarretasolle kuvassa 11 esitetyillä vinolaudoilla. Nurjahdustuenta suunnitellaan ja mitoitetaan jokaisen sauvan vaakavoimalle, joka on vähintään 2 % sauvan puristusvoimasta. Puristetut paarteet nurjahdustuetaan ruoteilla, umpeen laudoituksella tai suoraan paarteisiin kiinnitetyillä levyillä. Tuentaväli on enintään ruodevälin pituinen. Yleensä yläpaarteiden nurjahtamisen estämiseen riittää ruodejako 600 mm. Joillakin katetyypeillä riittää suurempikin ruodejako, mutta tällöin on varauduttava lisäruoteiden naulaamiseen, jotta paarre ei nurjahtaisi ruodeväliltä. Jos paarteen ja ruoteen välissä käytetään korotusrimaa, korotusriman kiinnityksessä tulee ottaa huomioon nurjahdusvoima ja paarteelle vaadittava tuentaväli. Kuva 10. Esimerkkejä kannattimien sijoituksesta. Yläkuvassa aumakaton pääty. Alakuvassa porrasaukko. Porrasaukon molemmin puolin voidaan sijoittaa kaksi kannatinta rinnakkain, jolloin aukon kohdalle syntyvän suuren kannatinjaon takia välipohjaan lisätään välipalkkeja ja vesikaton ruoteet mitoitetaan pisimmän kannatinvälin mukaan. Porrasaukon kohdalle sijoittuvan kattovälipohjakannattimen alapaarre voidaan myös katkaista ja kuormat siirtää jäykistäville seinille tai aukon viereisille ehjille kannattimille. Kuva 11. Puristussauvojen nurjahdustuentasuunnitelma. Esimerkin sauvojen puristusvoima enintään 12 kn. Mittakaava 1:40.

6 RT ohjetiedosto 6 Vesikaton jäykistys Rakennuskohteeseen tulee aina laatia erillinen vesikaton jäykistyssuunnitelma, jossa tuulikuormat ja kannattimien yläpaarteiden nurjahdustuennasta aiheutuvat lisävaakakuormat johdetaan jäykistäville seinälinjoille. Vesikaton mahdollisia jäykistystapoja ovat naulalevyrakenteiset tai paikalla rakennettavat jäykistysristikot ja -pukit, levyjäykistys paarteissa tai ruoteissa, pystytuet yhdessä alapaarteen levyjäykistyksen kanssa. Bitumikermikaton ponttilaudoituksella ei yleensä ole riittävää levyjäykistysvaikutusta. Muotolevykatteiden kiinnitys voidaan mitoittaa siten, että kate toimii jäykistävänä levynä. 2.2 Ulokkeet ja räystäät Ulokkeen ja pitkän avoräystään ongelmana on taipuminen. Avoräystään taipuma voidaan tarkistaa likimääräisesti mitoittamalla räystäs ulokepalkkina, joka on jäykästi kiinnitty kannattimeen. Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä avoräystään pituuksista. Jos rakennuksessa on vierekkäin ulokkeellinen ja päästä tuettu kannatin, syntyy räystäslinjalle taipumaero. Taipumaeroa voidaan pienentää tekemällä yläpaarre kertopuusta, tukemalla kannattimet ulkopuoliseen palkkiin tai sijoittamalla palkki kannattimien sisälle. Erityisesti erkkereiden kohdille sijoittuvia kannattimia suunniteltaessa on tarkistettava, että kannattimella on riittävä tukikorkeus. Päätyräystäät tehdään jatkamalla ruoteet rakennuksen päädyn yli. Jos ruoteiden kantokyky ei riitä, suunnitellaan reunimmaisesta kannatinvälistä lähtien pienempi ruodejako tai suuremmat ruoteet. Ruoteet tuetaan rakennuksen kantavaan päätyseinään tai päätykannattimeen. Jos käytetään suurempaa ruodekokoa, päätykannatin suunnitellaan matalammaksi kuin muut kannattimet. Kuva 13. Kuva 12. Sivuräystäitä. Lumiesteet suositellaan sijoitettavaksi kannattimen tuen kohdalle. Kuva 13. Esimerkkejä päätyräystäistä. Taulukko 1. Avoräystään ohjeellisia enimmäispituuksia lumikuorman arvolla 1,8 kn/m 2. sahatavaran lujuusluokka T24 T30 pysyvä kuorma kn/m 2 0,3 0,6 0,3 0,6 kannatinjako mm sahatavaran koko b x h mm räystään enimmäispituus mm 42 x x x

7 7 ohjetiedosto RT Tuenta, kiinnitys ja ankkurointi Naulalevykannattimet tuetaan yleensä syrjälleen tai lappeelleen sijoitetulle sahatavaralle. Jos rakennuskohteessa käytetään tätä kovempia tukia (esimerkiksi kertopuu, teräs tai betoni) ja tukileveys ei ole riittävä, kannattimen tukialueet vahvistetaan tehtaalla. Kannattimen kiinnitys mitoitetaan pystykuormille (katon imukuorma, räystään painekuorma) ja vaakakuormille (tukireaktion leikkausvoima). Tukikiinnityksissä on suositeltavaa käyttää tehdasvalmisteisia kulmakiinnikkeitä, jotka ovat sinkittyä teräslevyä ja valmiiksi rei itettyjä, kuva 16. Tuelle riittää yleensä yksi paarteen toiselle puolelle naulattava kulmakiinnike. Nauloina käytetään kiinnikkeen valmistajan suosittelemia rei ityksen mukaisia kampanauloja. Vinonaulausta tulee välttää, koska se voi halkaista paarteen. Kuva 14. Kevyiden väliseinien liittyminen kannattimeen on suunniteltava joustavaksi siten, ettei naulalevykannatin taipuessaan kuormita väliseinää. Painumavaran on oltava noin A/150, jossa A on väliseinän etäisyys lähimmältä kannattimen tuelta. Mittakaava 1:10. Kuva 15. Naulalevykannattimen liittyminen jäykistävään kevyeen väliseinään. Mittakaava 1:20. Kuva 16. Naulalevykannattimen kiinnitys- ja ankkurointimahdollisuuksia.

8 RT ohjetiedosto Kannattimien mittasuosituksia Kannatinjako sijoitetaan kaavoihin metreinä ilman mittayksikköä. HARJARISTIKOT PULPETTIRISTIKOT jänneväli L enintään m harjakorkeus h1 L 8 xkannatinjako tukikorkeus h2 L 30 xkannatinjako, lämpimissä tiloissa h2 400 mm jänneväli L enintään m korkeus ristikon keskellä h1 L 9 xkannatinjako tukikorkeus h2 L 30 xkannatinjako, lämpimissä tiloissa h2 400 mm SAKSIRISTIKOT RISTIKKOPALKIT jänneväli L enintään m tukikorkeus h2 L 25 xkannatinjako, lämpimissä tiloissa h2 400 mm jänneväli L enintään m ristikon korkeus h1 L 11 xkannatinjako KÄYTTÖULLAKKOKANNATIN suositeltavat paarteiden kaltevuudet: yläpaarre alapaarre kannatinjako 900 mm 1200 mm 1:4 1:7 1:9 1:3 1:6 1:8 1:2,5 1:5 1:7 1:2 1:4 1:6 jänneväli L enintään m ullakkotilan leveys L1 L 3 suositeltava kannatinjako 900 mm KATTOVÄLIPOHJAKANNATIN ERIKOISKEHÄT alapaarre mitoitetaan luonnossuunnitteluvaiheessa tavallisena palkkina alapaarre tarvitsee yleensä välituen, L1 5,0 m kehien väliin tarvitaan yleensä välipalkit ulokkeet eivät ole mahdollisia korkeissa kehissä (h1 > mm) harjaosa tehdään erillisenä suositeltava kannatinjako 1200 mm a> jännevälil 10 erikoiskehiä suunniteltaessa tarvittavat tuennat yms. tulee selvittää jo luonnossuunnitteluvaiheessa naulalevyrakenteiden rakennesuunnittelijan kanssa yläosaan tarvitaan aina välituki joko harjan tai orren alle

9 9 ohjetiedosto RT VALMISTUS, KULJETUS, VARASTOINTI JA ASENNUS Valmistus Naulalevykannattimet valmistetaan niiden tuotantoon erikoistuneissa tehtaissa ympäristöministeriön hyväksymän laadunvarmistuksen alaisena. Laadunvalvontaa hoitaa valmistaja ja tuotannon ulkopuolisena tarkastuselimenä toimii Puurakenteiden Laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Kannattimet leimataan virallisella leimalla, josta selviää valmistaja, piirustuksen numero ja valmistusviikko, kuva 17. Valmistuksessa käytetään silmämääräisesti tai koneellisesti lujuuslajiteltua, mitallistettua rakennesahatavaraa sekä naulalevyjä, joilla on hyväksytyn koestuslaitoksen antama lausunto levyn lujuusarvoista. Lujuuslajittelun jälkeen rakenteisiin tulevat sahatavarapalat katkotaan suunnitelmien mukaisiin mittoihin ja kootaan puristamalla naulalevyt liitoksen molemmille puolille. Asennus Naulalevykannattimien asennuksessa noudatetaan toimitukseen sisältyviä asennusja käsittelyohjeita, joissa on myös ohjeet tavallisten naulalevyrakenteiden kiinnitykseen ja tuentaan. Asennusaikainen tuenta tehdään niin tukevasti, että kannattimet pysyvät asemassaan rakennusaikaisilla kuormilla (myös tuulikuormalla). Naulalevykannattimien sijoituksessa, pystysuoruudessa ja paarteiden suoruudessa noudatetaan vähintään kuvassa 19 esitettyjä toleranssivaatimuksia. Kannatin saadaan tukea vain piirustuksiin merkityistä pisteistä. Tukien keskipisteiden on sijaittava piirustuksessa esitetyillä tuenta-alueilla ja kannattimen tukileveyden on oltava vähintään suunnitelmien mukainen. Kannattimen tukena toimivan rungon yläjuoksun jatkokset tulee sijoittaa vähintään 100 mm:n etäisyydelle tukipisteestä. Kannattimien yläpaarteet tuetaan ruoteilla, joiden naulausohjeet on esitetty naulalevyrakennetoimitukseen sisältyvissä asennusohjeissa. Myös katkaistujen ristikoiden yläosan orret ja aumakattokannattimien yläpaarteiden vaakaosat tuetaan kuten yläpaarre. Kuva 17. Esimerkki ympäristöministeriön hyväksymän laadunvarmistuksen alaisena valmistetun naulalevykannattimen leimasta. Kuva 18. Naulalevykannattimien varastointi. Kuljetus Naulalevykannattimet on suunniteltu toimiviksi pystyasennossa, joten ne tulisi myös kuljettaa pystyasennossa. Jos useampia kannattimia kuljetetaan vaaka-asennossa, ne kiinnitetään toisiinsa, jolloin estetään niiden liiallinen taipuminen. pystysuoruus ja sijainti paarteiden suoruus Varastointi Naulalevykannattimet varastoidaan rakennuspaikalla pysty- tai vaaka-asennossa vaakasuoralla alustalla, jolloin estetään pysyvien taipumien muodostuminen. Kannattimet varastoidaan aluspuiden päälle, jotta kannattimen alapaarre ja räystäs eivät ole maakosketuksessa. Pystyasennossa varastoitaessa naulalevykannattimet niputetaan toisiinsa ja tuetaan tukipisteistä. Jos kannattimet varastoidaan vaaka-asennossa päällekkäin ja tuet sijoitetaan eri tasoihin, tulee niiden sijaita samalla pystylinjalla. Kuva 18. Naulalevykannattimet suojataan rakennuspaikalla myös sateelta, lumelta ja jäältä. Suojauksesta huolehditaan myös asennuksen aikana ennen katteen rakentamista. Suojuksen alle jätetään tuuletusväli, joka estää homeen muodostumisen ja pitää puun kosteuden hyväksytyllä tasolla. Kuva 19. Naulalevykannattimien asennustoleranssit.

10 RT ohjetiedosto 10 4 TILAUSKAAVION LAATIMINEN Kannattimen tilauskaaviossa tulee esittää seuraavat tiedot: kannattimen mitat: harjakorkeus tukikorkeus räystään pituus alapaarteen pituus ullakkotilan mitat kuormitukset: yläpaarre: alapaarre: orsi: lumikuorma rakenteet tuulikuorma pistekuormat hyötykuormat rakenteet rakenteet paarteiden kaltevuus kannatinjako ruodejako tukien sijainti tai sijaintivaihtoehdot tukien leveys: jos tukileveys on rajoitettu, tämä tulee mainita tilauksessa tukien materiaali sauvojen ja paarteiden loveukset ja reiät paarteiden katkaisukohdat kosteusluokka. Tilauskaavioiden lisäksi on suositeltavaa lähettää naulalevyrakenteen rakennesuunnittelijalle vesikattopiirustus. Taulukossa 2 on annettu naulalevykannattimen ohjeellisia vähimmäiskuormituksia. ERI SUUNNITTELIJOIDEN LAATIMAT PII- RUSTUKSET Naulalevykannattimien suunnittelua, valmistusta ja asentamista varten rakennuskohteen eri suunnittelijat laativat seuraavat piirustukset: Taulukko 2. Naulalevykannattimen ohjeellisia vähimmäiskuormituksia kn/m 2. Kuormitus Yläpaarre Alapaarre Omapaino 0,05 0,05 Kate kattotiili 0,55 betonikattotiili 0,55 kuitusementtilevy 0,30 bitumikermi 0,30 muotolevy 0,15 sileä ohutlevy 0,15 Sisäkattoverhous ja lämmöneriste 0,30 0,30 Hyötykuorma 1,5 (käyttöullakkokannattimelle) Muut kuormat Suomen rakentamismääräyskokoelman lumikuorma osan B1 mukaan tuulikuorma Pääsuunnittelija laatii vesikattopiirustuksen (1:100, 1:50) räystäsleikkaukset (1:10, 1:5) leikkauspiirustukset rakennuksesta (1:100, 1:50) ullakkopiirustuksen (1:100, 1:50) Rakennesuunnittelija laatii vesikattopiirustuksen (1:50) naulalevykannattimien tilauskaaviot (1:50, 1:20) vesikaton jäykistyssuunnitelman (voidaan tilata naulalevyrakenteiden rakennesuunnittelijalta). kannattimien tuenta-, kiinnitys- ja ankkurointisuunnitelmat sekä tarkistaa naulalevyrakenteen rakennesuunnittelijan laatimat suunnitelmat Naulalevyrakenteen rakennesuunnittelija laatii kannattimien rakennesuunnitelmat (1:25) kannattimien sauvojen nurjahdustuentasuunnitelmat

11 11 ohjetiedosto RT KANNATIN K1 KOSTEUSLUOKKA 2 kannatinjako ruodejako tukimateriaali tuentavaihtoehdot 900 mm 300 mm puu lappeellaan A C A B C kuormitukset yläpaarre lumikuorma 1,8 kn/m 2 tuulikuorma 0,6 kn/m 2 rakenteet 0,6 kn/m 2 alapaarre rakenteet 0,3 kn/m 2 Kuva 20. Esimerkki harjaristikon tilauskaaviosta. Mittakaava 1:50. KANNATIN K2 KOSTEUSLUOKKA 1 kannatinjako 1200 mm välipalkit kehien välissä (1 kpl/väli) ruodejako 600 mm tukimateriaali A, D tiili B, C puu syrjällään tuentavaihtoehdot A B D A C D kuormitukset yläpaarre lumikuorma 1,6 kn/m 2 tuulikuorma 0,7 kn/m 2 rakenteet 0,7 kn/m 2 alapaarre hyötykuorma 1,5 kn/m 2 rakenteet 0,4 kn/m 2 orsi rakenteet 0,3 kn/m 2 Kuva 21. Esimerkki kattovälipohjakannattimen tilauskaaviosta. Mittakaava 1:100.

12 RT ohjetiedosto 12 KIRJALLISUUTTA Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset. Määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) B2 Kantavat rakenteet. Määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) B10 Puurakenteet. Ohjeet 1983, muutettu Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) E1 Rakenteellinen paloturvallisuus. Määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) E3 Pienet savuhormit. Ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) Standardeja ja ohjeita RIL Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y RIL Rakenteiden kuormitusohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y RIL 162 Puurakenteet I ja II. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y RT Vesikaton kaltevuudet, katteen valinta Muita julkaisuja Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Naulalevyrakenteiden valmistus- ja laadunvalvontaohjeet. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Naulalevyrakenteet. Ohjeita NR-rakenteiden suunnittelijoille ja käyttäjille. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. NR-rakenteiden asennus- ja käsittelyohjeet. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Naulalevyrakenteista. Arto Erkkilä, Jarmo Metsäranta. Tampere Kattotuoliopas. Sakari Luotonen, Esko Meriluoto, Tuomo Poutanen. Rakennuspuusepänteollisuus r.y., Rakennuskirja Oy

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1 NR-rakenne NR-rakenne eli naulalevyrakenne on rakennesahatavarasta valmistettu puurakenne, jonka sauvojen liittimenä on naulalevy. NR-rakenteita

Lisätiedot

NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE

NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE Liite C. NR-rakenteiden asennus- ja tuentaohje NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE 30.9.2013 www.ril.fi Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa rakennuskohteen

Lisätiedot

NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE

NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE Liite C. NR-rakenteiden asennus- ja tuentaohje NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE 15.4.2008 www.ril.fi RIL 248-2008 Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa

Lisätiedot

Laatua jo vuodesta 1979. Tuulissuontie 16, Puhelin 02-4878 381, Fax 02-4878 344 21420 LIETO myynti@turunrakennustuote.fi. www.turunrakennustuote.

Laatua jo vuodesta 1979. Tuulissuontie 16, Puhelin 02-4878 381, Fax 02-4878 344 21420 LIETO myynti@turunrakennustuote.fi. www.turunrakennustuote. NR-RAKENTEIDEN ASENNUS-JA KÄSITTELYOHJEET Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin. Katso tarkasti kohdat 3,4,7 ja 9!!! Laatua jo vuodesta 1979 Tuulissuontie 16, Puhelin 02-4878 381, Fax 02-4878 344 21420

Lisätiedot

NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE

NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE HUOM! Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa rakennuskohteen vastaavan rakennesuunnittelijan vahvistamien suunnitelmien tai vähintään

Lisätiedot

NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE

NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa rakennuskohteen vastaavarakennesuunnittelijan vahvistamien suunnitelmien tai vähintään tämän

Lisätiedot

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJE

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJE NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJE Kotasen Puutyö Oy Puh. (06) 4788 500 Tyttytie 1 5 Fax. (06) 4788 501 66510 MERIKAARTO www.kotasen-puutyo.fi Versio 2013 NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE Naulalevyrakenteiden

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Palonkestävä NR yläpohja

Palonkestävä NR yläpohja 1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja

Lisätiedot

ETHÄN MUUTA MINUN MUOTOANI MINUT ON MITOITETTU KESTÄMÄÄN TÄSSÄ MUODOSSA

ETHÄN MUUTA MINUN MUOTOANI MINUT ON MITOITETTU KESTÄMÄÄN TÄSSÄ MUODOSSA ETHÄN MUUTA MINUN MUOTOANI MINUT ON MITOITETTU KESTÄMÄÄN TÄSSÄ MUODOSSA NAULALEVYRAKENTEIDEN ASENNUS- JA TUENTAOHJE Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa rakennuskohteen

Lisätiedot

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen RIL 248-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen 2 RIL 248-2013 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI:

Lisätiedot

Maatalousrakennusten turvallisuustutkimus 2006

Maatalousrakennusten turvallisuustutkimus 2006 Rakennusta koskevat tiedot 1(6) 1. Rakennusvuosi: 2. Rakennuksen käyttötarkoitus: Sikala Pihatto Parsinavetta Siipikarjakasvattamo, Maneesi Konehalli Varasto Muu, mikä? 3. Rakennuksen lämmitys: Kylmä,

Lisätiedot

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros.

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros. 2.1.2008 GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHI 13, GHI 15 JA GHU 13 SEKÄ GYPROC- RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15 JA GTS 9 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN SUUNNITTELUARVOT JA TAULUKKOMITOITUSOHJEET

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Suunnittelu

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia

Lisätiedot

RT 82-10804 AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ. Runkorakenteet SISÄLLYSLUETTELO

RT 82-10804 AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ. Runkorakenteet SISÄLLYSLUETTELO RT 82-10804 ohjetiedosto lokakuu 2003 korvaa RT 82-10678 1 (8) AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ Runkorakenteet puukerrostalo, pientalo, puurunko, avoin puurakennusjärjestelmä flervåningshus av trä, småhus,

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT 19.12.2014 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään tyypillisiä hallirakennusten katto- ja seinäelementtien rakennetyyppejä. Katto- ja seinäelementit toimivat tavallisesti

Lisätiedot

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Tero Lahtela Suuren jännevälin NR yläpohja L = 10 30 m L < 10 m Stabiliteettiongelma Kokonaisjäykistys puutteellinen Yksittäisten puristussauvojen tuenta puutteellinen

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. () PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN Vastaanottaja: Timo Surakka / Urpo Manninen Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. Kohde: Rakennelaskelma nrot:

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS 1.0 JOHDANTO Tässä osassa käsitellään yksittäisen kantavan rakenteen ja näistä koostuvan rakennekokonaisuuden nurjahdus-/ kiepahdustuentaa sekä primäärirungon kokonaisjäykistystä massiivipuurunkoisessa

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus Tekn. tri Mika Leivo Puutuotealan osaamiskeskus, Wood Focus Oy/Puuinfo mika.leivo@woodfocus.fi Tässä artikkelissa esitellään pelkistettynä puurakenteiden mitoitusperusteita ja tavanomaisten puurakenteiden

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! rakenteen päälle! rakenne. Astu vain kantavan Aluskate ei ole kantava www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

Matias Laitala RAKENTAJAN KANSION PÄIVITTÄMINEN

Matias Laitala RAKENTAJAN KANSION PÄIVITTÄMINEN Matias Laitala RAKENTAJAN KANSION PÄIVITTÄMINEN Tekniikan yksikkö 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Matias Laitala Opinnäytetyön nimi Rakentajan kansion

Lisätiedot

"SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ

SÄÄLTÄ SUOJAAN - TOIMITUSSISÄLTÖ 5.1.2015 "SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ "SÄÄLTÄ SUOJAAN" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ: -Ulkoseinäelementit: - sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm -ulkovuori pääosin asennettuna -ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna

Lisätiedot

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen.

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen. Asennusohjeet Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013 Piirustusnumero 20 Selostuksen laatija: Empumpi Oy Jouko Keränen, RI Versokuja 5 E, 00790 Helsinki jouko.keranen@empumpi.fi MTK TYYPPIPIHATTO

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Toinen painos EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Eurokoodi 5 2 EC5 Sovelluslaskelmat - Asuinrakennus EC 5 sovelluslaskelmat Asuinrakennus 3 4 PDF-julkaisu, maaliskuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. AD diagonaaliansas koostuu kahdesta paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalissa.

SISÄLLYSLUETTELO. AD diagonaaliansas koostuu kahdesta paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalissa. Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 ANSASLIITOKSEN TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 3 VALMISTUS... 4 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 4 3.2 Valmistustoleranssit... 4 3.3

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi BENDERS katot ASENNUSOHJE CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi Bender Carisma-tiilen betonilisätarvikkeet sekä kattoturvatuotteet. T-harjakappale

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja

Lisätiedot

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne. LAUSUNTO NRO VTT-S-04187-14 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lahti Levy Oy Askonkatu 11 FI-15100 Lahti 15.9.2014 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt 1 LIITE 16 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS VERKKOLIITE 1a Diagonaalien liitos pääkannattajan alapaarteeseen (harjalohkossa) Huom! K-liitoksen mitoituskaavoissa otetaan muuttujan β arvoa ja siitä laskettavaa k n

Lisätiedot

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet /Rakennusteollisuus RT Betonieurokoodien tilanne Eurokoodien asema Uudessa B-sarjassa eurokoodeihin

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 12: TOLERANSSIT

HalliPES 1.0 OSA 12: TOLERANSSIT 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään hallirakennusten seinä- ja kattoelementtien valmistustarkkuudet sekä rungon asennustarkkuudet. Kyseiset valmistus- ja asennustarkkuudet on esitetty puurakenteiden toteutusstandardissa

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010 hen Help Desk Antti Koponen Rakennusteollisuus RT Rakennussektorin standardisointi Keskeiset standardisointialueet: - rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat yhdenmukaistetut

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Composer M-julkisivulevy

Composer M-julkisivulevy Tuote: Composer M-julkisivulevy Tuotekoodi: Composer / M5/ Al / Grid 120-luonnonväriin anodisointi ( tuote/ rakenne (K= komposiittinen M= massiivi) ja raaka-aineen vahvuus, julkisivulevyn materiaali /

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

Inspectan Teknisen toimikunnan NR-rakenteisiin liittyviä päätöksiä

Inspectan Teknisen toimikunnan NR-rakenteisiin liittyviä päätöksiä Inspectan Teknisen toimikunnan NR-rakenteisiin liittyviä päätöksiä Kokous TEKNISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2009 Aika 2009-12-16, klo 12:15 Paikka Inspecta Sertifiointi Oy, NH4, Miestentie 3, Espoo Päivitetyn

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten

Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten 5/2000 Väli 2 Puupilarikengät Normien mukaan mitoitettu liitoskappale puun ja betonin väliin Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten www.peikko.com 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012

VÄLISEINÄT. Leca väliseinät. Leca EasyLex 88 Leca Lex. www.e-weber.fi 4-20/1.9.2012 VÄLISEINÄT Leca väliseinät Leca EasyLex 88 Leca Lex 4-20/1.9.2012 www.e-weber.fi Leca väliseinät Leca EasyLex Leca Lex markkinoiden nopein väliseinäratkaisu Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa Sisältö Leca

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus

Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Sisävaiheen kirvestyöt Kipsilevyseinien ja kattojen asennus Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

MITOITUSKÄYRÄT JA SUUNNITTELUOHJE (EN-1993-1-3 mukaan) Kevytorret Mallit Z ja C

MITOITUSKÄYRÄT JA SUUNNITTELUOHJE (EN-1993-1-3 mukaan) Kevytorret Mallit Z ja C MITOITUSKÄYRÄT JA SUUNNITTELUOHJE (EN--- mukaan) Kevytorret Mallit Z ja C Teräsorsilla on VTT:n laadunvalvontasopimus Teräksisiä kevytorsia käytetään katto- ja seinärakenteissa sekundäärikannattajina.

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Puurakentamisen toteuttaminen standardi Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Lähtökohta Tutkimushanke VTT vuosina 2004-2006 Puurakenteiden laadunvarmistus, - Suunnittelu, valmistus, työmaatoteutus ja käyttö

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 PUUN ORTOTROPIA VAURIOIDEN AIHEUTTAJANA Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 TIIVISTELMÄ Puu on ortotrooppinen materiaali, mikä on otettava huomioon rakennesuunnittelussa.

Lisätiedot

3.2.4 229 Tuote: Trap

3.2.4 229 Tuote: Trap 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot