Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeita vesikaton. käytetään teollisesti valmistettuja, naulalevyillä koottuja puuristikoita tai -kehiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeita vesikaton. käytetään teollisesti valmistettuja, naulalevyillä koottuja puuristikoita tai -kehiä."

Transkriptio

1 RT PUURISTIKOT JA -KEHÄT ohjetiedosto tammikuu 1993 korvaa RT RT RT RT RT RT (12) puuristikot, puukehät, kattotuolit, naulalevykannattimet fackverkstakstolar, ramverkstakstolar, sammanfogad med spikplåtar trussed rafters, framed rafters, nail plate joints Tässä RT- ohjekortissa esitetään mitallistetusta sahatavarasta naulalevyillä koottujen vesikattokannattimien mittasuosituksia ja suunnitteluohjeita sekä annetaan ohjeita naulalevykannattimien tilauskaavioiden laatimiseksi. PR/1/tammikuu 1993/7500/Vla/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö 1993 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUOHJEITA 2.1 Yleistä 2.2 Ulokkeet ja räystäät 2.3 Tuenta, kiinnitys ja ankkurointi 2.4 Kannattimien mittasuosituksia 3 VALMISTUS, KULJETUS, VARAS- TOINTI JA ASENNUS 4 TILAUSKAAVION LAATIMINEN KIRJALLISUUTTA 1 JOHDANTO Kuva 1. Naulalevyliitoksia. Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeita vesikaton kannatuksen suunnitteluun, kun kannattimina käytetään teollisesti valmistettuja, naulalevyillä koottuja puuristikoita tai -kehiä. Naulalevy on liitin, jota käytettäessä päästään tarkkaan ja tehokkaaseen puun käyttöön. Naulalevyin koottu vesikattokannatin on jäykkä rakenne, jonka taipumat ovat pieniä. Tietokoneavusteisen suunnittelun ja mitoituksen avulla naulalevykannattimista voidaan tehdä monimuotoisia ja yksilöllisiä. Tehdasvalmisteiset naulalevykannattimet ovat keveitä ja mittatarkkoja, mikä nopeuttaa ja helpottaa kattorakenteiden asentamista sekä yläpohjan lämmöneristystyötä.

2 RT ohjetiedosto 2 harjaristikko saksiristikko pulpettiristikko ristikkopalkki käyttöullakkokannatin Kuva 2. Puuristikoita. Kuva 3. Puukehiä eli kattovälipohjakannattimia. Kuva 4. Koko rakennuksen runko voidaan tehdä runkokehillä, joissa rakennuksen runkotolpat ja vesikattokannattimet on liitetty toisiinsa naulalevyillä. Runkokehät soveltuvat pieniin, alle 5,0 m levyisiin varasto- ja vapaa-ajan rakennuksiin. Leveämpiin rakennuksiin tarvitaan alapohjaan välituki. Kuva 5. Naulalevyrakenteisilla kolminivelkehillä ja kaarikannattimilla voidaan toteuttaa jopa 100 metriä leveitä hallirakenteita. Kaarikannattimet voivat muodostua useista työmaalla peräkkäin liitettävistä ristikkopalkeista. Kuvassa kolminivelkehä.

3 3 ohjetiedosto RT Kuva 6. Käsitteitä. Kuva 7. Naulakevykannattimen osien nimityksiä. Kuva 8. Naulalevykannattimen mittanimityksiä.

4 RT ohjetiedosto 4 2 SUUNNITTELUOHJEITA 2.1 Yleistä Koko Suurimpien kannattimien äärimitat määräytyvät maantiekuljetuksen perusteella. Korkeiden naulalevykannattimien yläosat voidaan valmistaa erillisinä ja koota vasta työmaalla. Paloluokitus Naulalevykannatin, jossa on suojaamattomia naulalevyliitoksia, ei ole paloluokiteltu rakenne, joten sitä voidaan pääsääntöisesti käyttää vain paloahidastavissa rakennuksissa. Paloapidättävissä ja palonkestävissä rakennuksissa naulalevykannattimien käyttö rajoittuu rakenteisiin, jotka eivät ole olennaisia kantavan rungon osia tai palossa jäykistäviä osia. Rakennusten ja rakennusosien palotekniset luokkavaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakenteellinen paloturvallisuus. Määräykset Naulalevykannattimia voidaan käyttää paloapidättävien rakennusten pääkannattimina, jos kannattimen ylä- tai alapaarre on tehty yhtenäisestä, palotilanteen kuormille mitoitetusta palkista. Naulalevyliitokset tai koko kannatin voidaan myös palosuojata. Suojaamattoman naulalevyliitoksen palonkestoaika on alle 10 minuuttia. Mineraalivillalla suojatuissa liitoksissa on saavutettu polttokokeissa yli puolen tunnin palonkestoja. Koko kannatin voidaan suojata molemminpuolisella palosuojauslevytyksellä tai useita kannattimia voidaan niputtaa yhteen, jolloin sisään jäävillä kaksipuolisilla naulalevyillä voidaan palotilanteessa saavuttaa vaadittava palonkesto. Käyttöolojen kosteus Naulalevykannattimia voidaan käyttää kosteusluokissa 1 ja 2. Kosteusluokassa 3 voidaan käyttää naulalevykannattimia, jos kannattimen mitoituksessa otetaan huomioon runsaasta kosteudesta aiheutuva naulalevyliitoksen lujuuden heikkeneminen. Painekyllästetyn puun yhteydessä on käytettävä vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja naulalevyjä. Puurakenteiden kosteusluokat on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B10 Puurakenteet. Ohjeet Kuva 9. Kaksipuolisilla, kannattimen sisään jäävillä naulalevyillä koottuja kannattimia voidaan käyttää paloapidättävissä rakennuksissa. Puurakenteiden kosteusluokat Kosteusluokka 1 Kosteusluokkaan 1 kuuluu puurakenteen materiaali, joka on lämmitetyissä sisätiloissa tai vastaavissa kosteusoloissa. Kosteusluokkaan 1 luetaan myös lämmöneristekerroksessa olevat rakenteet sekä palkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisässä. Kosteusluokka 2: Kosteusluokkaan 2 kuuluu ulkoilmassa kuivana oleva puurakenteen materiaali. Rakenteen on oltava katetussa tilassa sekä alta ja sivuilta hyvin kastumiselta suojattu. Kosteusluokka 3: Kosteusluokkaan 3 kuuluu kosteassa tilassa (esimerkiksi ulkona säälle alttiina) oleva puumateriaali. Kosteusluokka 4: Kosteusluokkaan 4 kuuluu veden välittömän vaikutuksen alaisena oleva puumateriaali.

5 5 ohjetiedosto RT Kannattimien sijoitus Kannatinjakoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lämmöneristeiden asennettavuus kannattimien väliin. Levymäisiä lämmöneristeitä käytettäessä suositeltavat kannatinjaot ovat 900 mm tai 1200 mm. Puhallettavia lämmöneristeitä käytettäessä kannattimet voidaan sijoittaa muullakin kannatinjaolla. Vierekkäisten, ulkomuodoiltaan samanlaisten mutta eri tavalla tuettujen kannattimien taipumaerot voivat olla suuria ja se näkyy varsinkin rakennuksen harja- ja räystäslinjoilla. Kannattimet voidaan tällöin suunnitella niin, että niiden taipumat ovat yhtä suuria. Kannattimia ei suositella sijoitettavaksi erkkerin vinolle ulkoseinän osalle. Jos rakennuksessa ei ole kantavia päätyseiniä, reunimmaisen kannattimen suositeltava etäisyys päätyräystään ulkoreunasta on korkeintaan 0,5 x kannatinjako. Kannattimet sijoitetaan vähintään 100 mm:n päähän savuhormeista. Muuratun savuhormin suojaetäisyydet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E 6 Pienet savuhormit. Ohjeet Nurjahdustuenta Nurjahdustuettaviin sauvoihin kiinnitetään sauvojen keskipisteeseen vaakalauta, joka sidotaan ylä- tai alapaarretasolle kuvassa 11 esitetyillä vinolaudoilla. Nurjahdustuenta suunnitellaan ja mitoitetaan jokaisen sauvan vaakavoimalle, joka on vähintään 2 % sauvan puristusvoimasta. Puristetut paarteet nurjahdustuetaan ruoteilla, umpeen laudoituksella tai suoraan paarteisiin kiinnitetyillä levyillä. Tuentaväli on enintään ruodevälin pituinen. Yleensä yläpaarteiden nurjahtamisen estämiseen riittää ruodejako 600 mm. Joillakin katetyypeillä riittää suurempikin ruodejako, mutta tällöin on varauduttava lisäruoteiden naulaamiseen, jotta paarre ei nurjahtaisi ruodeväliltä. Jos paarteen ja ruoteen välissä käytetään korotusrimaa, korotusriman kiinnityksessä tulee ottaa huomioon nurjahdusvoima ja paarteelle vaadittava tuentaväli. Kuva 10. Esimerkkejä kannattimien sijoituksesta. Yläkuvassa aumakaton pääty. Alakuvassa porrasaukko. Porrasaukon molemmin puolin voidaan sijoittaa kaksi kannatinta rinnakkain, jolloin aukon kohdalle syntyvän suuren kannatinjaon takia välipohjaan lisätään välipalkkeja ja vesikaton ruoteet mitoitetaan pisimmän kannatinvälin mukaan. Porrasaukon kohdalle sijoittuvan kattovälipohjakannattimen alapaarre voidaan myös katkaista ja kuormat siirtää jäykistäville seinille tai aukon viereisille ehjille kannattimille. Kuva 11. Puristussauvojen nurjahdustuentasuunnitelma. Esimerkin sauvojen puristusvoima enintään 12 kn. Mittakaava 1:40.

6 RT ohjetiedosto 6 Vesikaton jäykistys Rakennuskohteeseen tulee aina laatia erillinen vesikaton jäykistyssuunnitelma, jossa tuulikuormat ja kannattimien yläpaarteiden nurjahdustuennasta aiheutuvat lisävaakakuormat johdetaan jäykistäville seinälinjoille. Vesikaton mahdollisia jäykistystapoja ovat naulalevyrakenteiset tai paikalla rakennettavat jäykistysristikot ja -pukit, levyjäykistys paarteissa tai ruoteissa, pystytuet yhdessä alapaarteen levyjäykistyksen kanssa. Bitumikermikaton ponttilaudoituksella ei yleensä ole riittävää levyjäykistysvaikutusta. Muotolevykatteiden kiinnitys voidaan mitoittaa siten, että kate toimii jäykistävänä levynä. 2.2 Ulokkeet ja räystäät Ulokkeen ja pitkän avoräystään ongelmana on taipuminen. Avoräystään taipuma voidaan tarkistaa likimääräisesti mitoittamalla räystäs ulokepalkkina, joka on jäykästi kiinnitty kannattimeen. Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä avoräystään pituuksista. Jos rakennuksessa on vierekkäin ulokkeellinen ja päästä tuettu kannatin, syntyy räystäslinjalle taipumaero. Taipumaeroa voidaan pienentää tekemällä yläpaarre kertopuusta, tukemalla kannattimet ulkopuoliseen palkkiin tai sijoittamalla palkki kannattimien sisälle. Erityisesti erkkereiden kohdille sijoittuvia kannattimia suunniteltaessa on tarkistettava, että kannattimella on riittävä tukikorkeus. Päätyräystäät tehdään jatkamalla ruoteet rakennuksen päädyn yli. Jos ruoteiden kantokyky ei riitä, suunnitellaan reunimmaisesta kannatinvälistä lähtien pienempi ruodejako tai suuremmat ruoteet. Ruoteet tuetaan rakennuksen kantavaan päätyseinään tai päätykannattimeen. Jos käytetään suurempaa ruodekokoa, päätykannatin suunnitellaan matalammaksi kuin muut kannattimet. Kuva 13. Kuva 12. Sivuräystäitä. Lumiesteet suositellaan sijoitettavaksi kannattimen tuen kohdalle. Kuva 13. Esimerkkejä päätyräystäistä. Taulukko 1. Avoräystään ohjeellisia enimmäispituuksia lumikuorman arvolla 1,8 kn/m 2. sahatavaran lujuusluokka T24 T30 pysyvä kuorma kn/m 2 0,3 0,6 0,3 0,6 kannatinjako mm sahatavaran koko b x h mm räystään enimmäispituus mm 42 x x x

7 7 ohjetiedosto RT Tuenta, kiinnitys ja ankkurointi Naulalevykannattimet tuetaan yleensä syrjälleen tai lappeelleen sijoitetulle sahatavaralle. Jos rakennuskohteessa käytetään tätä kovempia tukia (esimerkiksi kertopuu, teräs tai betoni) ja tukileveys ei ole riittävä, kannattimen tukialueet vahvistetaan tehtaalla. Kannattimen kiinnitys mitoitetaan pystykuormille (katon imukuorma, räystään painekuorma) ja vaakakuormille (tukireaktion leikkausvoima). Tukikiinnityksissä on suositeltavaa käyttää tehdasvalmisteisia kulmakiinnikkeitä, jotka ovat sinkittyä teräslevyä ja valmiiksi rei itettyjä, kuva 16. Tuelle riittää yleensä yksi paarteen toiselle puolelle naulattava kulmakiinnike. Nauloina käytetään kiinnikkeen valmistajan suosittelemia rei ityksen mukaisia kampanauloja. Vinonaulausta tulee välttää, koska se voi halkaista paarteen. Kuva 14. Kevyiden väliseinien liittyminen kannattimeen on suunniteltava joustavaksi siten, ettei naulalevykannatin taipuessaan kuormita väliseinää. Painumavaran on oltava noin A/150, jossa A on väliseinän etäisyys lähimmältä kannattimen tuelta. Mittakaava 1:10. Kuva 15. Naulalevykannattimen liittyminen jäykistävään kevyeen väliseinään. Mittakaava 1:20. Kuva 16. Naulalevykannattimen kiinnitys- ja ankkurointimahdollisuuksia.

8 RT ohjetiedosto Kannattimien mittasuosituksia Kannatinjako sijoitetaan kaavoihin metreinä ilman mittayksikköä. HARJARISTIKOT PULPETTIRISTIKOT jänneväli L enintään m harjakorkeus h1 L 8 xkannatinjako tukikorkeus h2 L 30 xkannatinjako, lämpimissä tiloissa h2 400 mm jänneväli L enintään m korkeus ristikon keskellä h1 L 9 xkannatinjako tukikorkeus h2 L 30 xkannatinjako, lämpimissä tiloissa h2 400 mm SAKSIRISTIKOT RISTIKKOPALKIT jänneväli L enintään m tukikorkeus h2 L 25 xkannatinjako, lämpimissä tiloissa h2 400 mm jänneväli L enintään m ristikon korkeus h1 L 11 xkannatinjako KÄYTTÖULLAKKOKANNATIN suositeltavat paarteiden kaltevuudet: yläpaarre alapaarre kannatinjako 900 mm 1200 mm 1:4 1:7 1:9 1:3 1:6 1:8 1:2,5 1:5 1:7 1:2 1:4 1:6 jänneväli L enintään m ullakkotilan leveys L1 L 3 suositeltava kannatinjako 900 mm KATTOVÄLIPOHJAKANNATIN ERIKOISKEHÄT alapaarre mitoitetaan luonnossuunnitteluvaiheessa tavallisena palkkina alapaarre tarvitsee yleensä välituen, L1 5,0 m kehien väliin tarvitaan yleensä välipalkit ulokkeet eivät ole mahdollisia korkeissa kehissä (h1 > mm) harjaosa tehdään erillisenä suositeltava kannatinjako 1200 mm a> jännevälil 10 erikoiskehiä suunniteltaessa tarvittavat tuennat yms. tulee selvittää jo luonnossuunnitteluvaiheessa naulalevyrakenteiden rakennesuunnittelijan kanssa yläosaan tarvitaan aina välituki joko harjan tai orren alle

9 9 ohjetiedosto RT VALMISTUS, KULJETUS, VARASTOINTI JA ASENNUS Valmistus Naulalevykannattimet valmistetaan niiden tuotantoon erikoistuneissa tehtaissa ympäristöministeriön hyväksymän laadunvarmistuksen alaisena. Laadunvalvontaa hoitaa valmistaja ja tuotannon ulkopuolisena tarkastuselimenä toimii Puurakenteiden Laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Kannattimet leimataan virallisella leimalla, josta selviää valmistaja, piirustuksen numero ja valmistusviikko, kuva 17. Valmistuksessa käytetään silmämääräisesti tai koneellisesti lujuuslajiteltua, mitallistettua rakennesahatavaraa sekä naulalevyjä, joilla on hyväksytyn koestuslaitoksen antama lausunto levyn lujuusarvoista. Lujuuslajittelun jälkeen rakenteisiin tulevat sahatavarapalat katkotaan suunnitelmien mukaisiin mittoihin ja kootaan puristamalla naulalevyt liitoksen molemmille puolille. Asennus Naulalevykannattimien asennuksessa noudatetaan toimitukseen sisältyviä asennusja käsittelyohjeita, joissa on myös ohjeet tavallisten naulalevyrakenteiden kiinnitykseen ja tuentaan. Asennusaikainen tuenta tehdään niin tukevasti, että kannattimet pysyvät asemassaan rakennusaikaisilla kuormilla (myös tuulikuormalla). Naulalevykannattimien sijoituksessa, pystysuoruudessa ja paarteiden suoruudessa noudatetaan vähintään kuvassa 19 esitettyjä toleranssivaatimuksia. Kannatin saadaan tukea vain piirustuksiin merkityistä pisteistä. Tukien keskipisteiden on sijaittava piirustuksessa esitetyillä tuenta-alueilla ja kannattimen tukileveyden on oltava vähintään suunnitelmien mukainen. Kannattimen tukena toimivan rungon yläjuoksun jatkokset tulee sijoittaa vähintään 100 mm:n etäisyydelle tukipisteestä. Kannattimien yläpaarteet tuetaan ruoteilla, joiden naulausohjeet on esitetty naulalevyrakennetoimitukseen sisältyvissä asennusohjeissa. Myös katkaistujen ristikoiden yläosan orret ja aumakattokannattimien yläpaarteiden vaakaosat tuetaan kuten yläpaarre. Kuva 17. Esimerkki ympäristöministeriön hyväksymän laadunvarmistuksen alaisena valmistetun naulalevykannattimen leimasta. Kuva 18. Naulalevykannattimien varastointi. Kuljetus Naulalevykannattimet on suunniteltu toimiviksi pystyasennossa, joten ne tulisi myös kuljettaa pystyasennossa. Jos useampia kannattimia kuljetetaan vaaka-asennossa, ne kiinnitetään toisiinsa, jolloin estetään niiden liiallinen taipuminen. pystysuoruus ja sijainti paarteiden suoruus Varastointi Naulalevykannattimet varastoidaan rakennuspaikalla pysty- tai vaaka-asennossa vaakasuoralla alustalla, jolloin estetään pysyvien taipumien muodostuminen. Kannattimet varastoidaan aluspuiden päälle, jotta kannattimen alapaarre ja räystäs eivät ole maakosketuksessa. Pystyasennossa varastoitaessa naulalevykannattimet niputetaan toisiinsa ja tuetaan tukipisteistä. Jos kannattimet varastoidaan vaaka-asennossa päällekkäin ja tuet sijoitetaan eri tasoihin, tulee niiden sijaita samalla pystylinjalla. Kuva 18. Naulalevykannattimet suojataan rakennuspaikalla myös sateelta, lumelta ja jäältä. Suojauksesta huolehditaan myös asennuksen aikana ennen katteen rakentamista. Suojuksen alle jätetään tuuletusväli, joka estää homeen muodostumisen ja pitää puun kosteuden hyväksytyllä tasolla. Kuva 19. Naulalevykannattimien asennustoleranssit.

10 RT ohjetiedosto 10 4 TILAUSKAAVION LAATIMINEN Kannattimen tilauskaaviossa tulee esittää seuraavat tiedot: kannattimen mitat: harjakorkeus tukikorkeus räystään pituus alapaarteen pituus ullakkotilan mitat kuormitukset: yläpaarre: alapaarre: orsi: lumikuorma rakenteet tuulikuorma pistekuormat hyötykuormat rakenteet rakenteet paarteiden kaltevuus kannatinjako ruodejako tukien sijainti tai sijaintivaihtoehdot tukien leveys: jos tukileveys on rajoitettu, tämä tulee mainita tilauksessa tukien materiaali sauvojen ja paarteiden loveukset ja reiät paarteiden katkaisukohdat kosteusluokka. Tilauskaavioiden lisäksi on suositeltavaa lähettää naulalevyrakenteen rakennesuunnittelijalle vesikattopiirustus. Taulukossa 2 on annettu naulalevykannattimen ohjeellisia vähimmäiskuormituksia. ERI SUUNNITTELIJOIDEN LAATIMAT PII- RUSTUKSET Naulalevykannattimien suunnittelua, valmistusta ja asentamista varten rakennuskohteen eri suunnittelijat laativat seuraavat piirustukset: Taulukko 2. Naulalevykannattimen ohjeellisia vähimmäiskuormituksia kn/m 2. Kuormitus Yläpaarre Alapaarre Omapaino 0,05 0,05 Kate kattotiili 0,55 betonikattotiili 0,55 kuitusementtilevy 0,30 bitumikermi 0,30 muotolevy 0,15 sileä ohutlevy 0,15 Sisäkattoverhous ja lämmöneriste 0,30 0,30 Hyötykuorma 1,5 (käyttöullakkokannattimelle) Muut kuormat Suomen rakentamismääräyskokoelman lumikuorma osan B1 mukaan tuulikuorma Pääsuunnittelija laatii vesikattopiirustuksen (1:100, 1:50) räystäsleikkaukset (1:10, 1:5) leikkauspiirustukset rakennuksesta (1:100, 1:50) ullakkopiirustuksen (1:100, 1:50) Rakennesuunnittelija laatii vesikattopiirustuksen (1:50) naulalevykannattimien tilauskaaviot (1:50, 1:20) vesikaton jäykistyssuunnitelman (voidaan tilata naulalevyrakenteiden rakennesuunnittelijalta). kannattimien tuenta-, kiinnitys- ja ankkurointisuunnitelmat sekä tarkistaa naulalevyrakenteen rakennesuunnittelijan laatimat suunnitelmat Naulalevyrakenteen rakennesuunnittelija laatii kannattimien rakennesuunnitelmat (1:25) kannattimien sauvojen nurjahdustuentasuunnitelmat

11 11 ohjetiedosto RT KANNATIN K1 KOSTEUSLUOKKA 2 kannatinjako ruodejako tukimateriaali tuentavaihtoehdot 900 mm 300 mm puu lappeellaan A C A B C kuormitukset yläpaarre lumikuorma 1,8 kn/m 2 tuulikuorma 0,6 kn/m 2 rakenteet 0,6 kn/m 2 alapaarre rakenteet 0,3 kn/m 2 Kuva 20. Esimerkki harjaristikon tilauskaaviosta. Mittakaava 1:50. KANNATIN K2 KOSTEUSLUOKKA 1 kannatinjako 1200 mm välipalkit kehien välissä (1 kpl/väli) ruodejako 600 mm tukimateriaali A, D tiili B, C puu syrjällään tuentavaihtoehdot A B D A C D kuormitukset yläpaarre lumikuorma 1,6 kn/m 2 tuulikuorma 0,7 kn/m 2 rakenteet 0,7 kn/m 2 alapaarre hyötykuorma 1,5 kn/m 2 rakenteet 0,4 kn/m 2 orsi rakenteet 0,3 kn/m 2 Kuva 21. Esimerkki kattovälipohjakannattimen tilauskaaviosta. Mittakaava 1:100.

12 RT ohjetiedosto 12 KIRJALLISUUTTA Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset. Määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) B2 Kantavat rakenteet. Määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) B10 Puurakenteet. Ohjeet 1983, muutettu Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) E1 Rakenteellinen paloturvallisuus. Määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) E3 Pienet savuhormit. Ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK ) Standardeja ja ohjeita RIL Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y RIL Rakenteiden kuormitusohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y RIL 162 Puurakenteet I ja II. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y RT Vesikaton kaltevuudet, katteen valinta Muita julkaisuja Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Naulalevyrakenteiden valmistus- ja laadunvalvontaohjeet. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Naulalevyrakenteet. Ohjeita NR-rakenteiden suunnittelijoille ja käyttäjille. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. NR-rakenteiden asennus- ja käsittelyohjeet. Puurakenteiden laaduntarkastusyhdistys PLY ry. Naulalevyrakenteista. Arto Erkkilä, Jarmo Metsäranta. Tampere Kattotuoliopas. Sakari Luotonen, Esko Meriluoto, Tuomo Poutanen. Rakennuspuusepänteollisuus r.y., Rakennuskirja Oy

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1 NR-rakenne NR-rakenne eli naulalevyrakenne on rakennesahatavarasta valmistettu puurakenne, jonka sauvojen liittimenä on naulalevy. NR-rakenteita

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Suunnitteluohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Suunnitteluohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka Ohjeessa esitellään ThermiSol Platina Kattoelementin rakenne ja annetaan yleisohjeet sen käytöstä pientalojen yläpohjissa. Ohje sisältää neuvoja yläpohjan suunnitteluun

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU D 10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU 10.1 Rakenteellinen suunnittelu Kuormaluokka Siporex-kattoelementit mitoitetaan yleensä yksiaukkoisena palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut kattoelementit

Lisätiedot

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - suunnitteluperusteet Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Copyright: Kustantaja: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari Valkama

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Puu maatilarakentamisessa. Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje

Puu maatilarakentamisessa. Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje Puu maatilarakentamisessa Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje Puu maatilarakentamisessa Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje 2. päivitetty painos elokuu 2008 [Teksti] Tero Lahtela

Lisätiedot

RT 85-11132 KH 90-00537 VESIKATON TURVAVARUSTEET SISÄLLYSLUETTELO

RT 85-11132 KH 90-00537 VESIKATON TURVAVARUSTEET SISÄLLYSLUETTELO RT 85-11132 KH 90-00537 VESIKATON TURVAVARUSTEET OHJEET lokakuu 2013 1 (28) korvaa RT 85-10708 KH 90-00274 Tässä ohjeessa esitetään ohjeita talotikkaista, lapetikkaista, kattosilloista, loivan katon kulkusilloista,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174)

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Runkorakenteet 1 Elementtitunnukset... 4 2 Suositusjännevälit... 6 3 Perustukset ja väestönsuojat... 17 Paalut... 17 Sokkelielementit... 18 Väestönsuojaelementit...

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut

Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2194 Juha Kurkela, Tapani Kivinen, Veli-Matti Westman & Ari Kevarinmäki Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut Esivalmistetut rakennejärjestelmät VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:47

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:47 RunkoRYL 2010 741 Levytyö runkorakenteissa Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:47 74 Levyrakentaminen 741 Levytyö runkorakenteissa Sisältö lastulevyt puukuitulevyt vanerilevyt kipsilevyt mineraalilevyt

Lisätiedot

Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10.

Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10. JYRKÄT BITUMIKERMIKATOT RTS 06:39 bitumikatteet, tiivissaumakatteet, kolmiorimakatteet, kattolaattakatteet taktäckning av bitumentelt, taktäckning av shingel roof covering, bitumenfelt, roof covering of

Lisätiedot

4. VÄLISEINÄRAKENTEET

4. VÄLISEINÄRAKENTEET C 4. VÄLISEINÄRAKENTEET 4.1 Yleistä 4.3 Väliseinätyypit Päivitetty Keveytensä, lujuutensa, ääneneristävyytensä ja palonkestävyytensä ansiosta siporex soveltuu mainiosti väliseinämateriaaliksi niin uudis-

Lisätiedot

LIIMAPUU K Ä S I K I R J A

LIIMAPUU K Ä S I K I R J A LIIMAPUU K Ä S I K I R J A 1 KIRJAILIJA Olle Carling, Olle Carling Ingenjörsbyrå AB KÄÄNNÖS JA SUOMALAISEN KÄSIKIRJAN MUOKKAUS Heimo Pystynen, Insinööritoimisto Puolanne Oy TOIMITTAJA Holger Gross, Gross

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU Työn tekijä: Jarkko Valimaa Työn valvoja: Jouni Ruotsalainen Työn ohjaaja: Markku

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

Elegantti Asennusohje

Elegantti Asennusohje Elegantti Asennusohje 2/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Asennusohjeet. Savon Talo ja Kalusto Oy. www.stkloghomes.com. Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398

Asennusohjeet. Savon Talo ja Kalusto Oy. www.stkloghomes.com. Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398 Asennusohjeet Savon Talo ja Kalusto Oy Kiviranta 15, 70870 Hiltulanlahti (Kuopio) Puh. 010 440 7980 Fax 017 362 0398 www.stkloghomes.com 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSLUPA...3 HIRSIRAKENNUKSEN VARASTOINTI...3

Lisätiedot

Poimulevyt kattoon Asennusohje

Poimulevyt kattoon Asennusohje Poimulevyt kattoon Asennusohje 2/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain. ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä

Lisätiedot

Muotolevyt Asennusohje

Muotolevyt Asennusohje Muotolevyt Asennusohje 1/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot