COROB TM BIAXO. Sekoittaja Käyttöohje. Versio 2.0 RI (2007)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COROB TM BIAXO. Sekoittaja Käyttöohje. Versio 2.0 RI (2007)"

Transkriptio

1 COROB TM BIAXO Sekoittaja Käyttöohje Versio 2.0 RI (2007)

2 CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Käyttöohje Versio 2/07 revi COPYRIGHT 2007, CPS Color Equipment Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin kaikenlainen kopioiminen ja muuttaminen millään keinoin (esim. tallentamalla ja valokuvaamalla) on kielletty ilman CPS Color Equipment Oy:n kirjallista lupaa. Kaikki näytöllä ja/tai esimerkeissä esiintyvät viittaukset yhtiöihin, nimiin, päivämääriin ja osoitteisiin ovat puhtaasti satunnaisia, ellei toisin ole ilmoitettu ja niiden tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa CPS Color Equipment Oy:n tuotteiden käyttöä. Tuotteidemme kehittely jatkuu. Tämän käyttöohjeen tiedot eivät sido CPS Color Equipment Oy:tä millään lailla. Epäselvissä tapauksissa pyydämme kääntymään valmistajan tai huollon puoleen. Tämän ohjekirjan lisäkopioita tai sitä koskevaa teknistä lisäinformaatiota saa seuraavasta osoitteesta: CPS Color Equipment Oy Päivöläntie Ulvila Puhelin: Fax: Sähköposti:

3 - 1 Sisällysluettelo 1 PIKAOHJE YLEISTÄ VAATIMUKSENMUKAISUUSILMOITUS KONEEN AIHEUTTAMA MELUPÄÄSTÖ Aineisto ja menetelmät Tulokset KULJETUS-, VARASTOINTI JA HÄVITYSOHJEET Peruspaketin sisältö Mitat ja käsittely Tuotteen hävittäminen ja kierrättäminen ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Asennuspaikan vaatimukset Asennus TURVALLISUUSOHJEET Yleistä Koneen kytkeminen ja irrottaminen sähköverkosta Hätäpysäytys Sekoitusmekanismin aiheuttama vaara Maaliroiskeiden aiheuttama vaara Käytettävien kemikaalien aiheuttamat vaarat KÄYTTÖOHJEET Suojaluukun avaaminen Kytkimet Alalautasen käyttö Sankakumi Lukko Sekoitusaika Sekoittaminen Sekoittimen puhdistaminen TAKUU JA HUOLTO SÄHKÖKAAVIOT Säilytä tämä ohje!

4 2 1 - Pikaohje 1 PIKAOHJE 1. Avaa suojaluukku (punainen led-valo palaa). 2. Käännä tarvittaessa sekoitin pystysuoraan. 3. Vedä alalautanen ulos. 4. Nosta maalipurkki alalautaselle ja työnnä lautanen paikoilleen. 5. Tarvittaessa kiinnitä sankakumi. 6. Kiristä purkki lautasten väliin painamalla toistuvasti ylintä poljinta => punainen led-valo sammuu. 7. Sulje suojaluukku => käynnistyspainikkeeseen syttyy vihreä valo 8. Tarvittaessa muuta ajastimeen asetettua sekoitusaikaa. 9. Käynnistä sekoitin=> vihreä valo sammuu. sekoittaminen => vihreä valo syttyy 1. Avaa suojaluukku. 2. Käännä maalipurkki oikeinpäin. 3. Laske alalautanen alas alemman polkimen avulla. 4. Tarvittaessa poista sankakumi. 5. Poista maalipurkki koneesta. COROB TM BIAXO

5 2 - Yleistä 3 2 YLEISTÄ Sekoittimen tarkoituksena on sekoittaa sävytyspasta(t) ja perusmaali tasaiseksi, halutun sävyiseksi maaliseokseksi. COROB TM Biaxo sekoittajissa voidaan käyttää sekä pyöreitä, neliskanttisia ja ovaaleja maalipurkkeja. Lisäksi COROB TM Biaxo:ssa on ajastin ja ulosvedettävä alalautanen, joka helpottaa purkkien käsittelyä. Maalipurkin hydraulisen lukituksen ja vapautuksen ansiosta työskentely COROB TM Biaxo sekoittimen kanssa on ergonomista Kuva 2-1: COROB TM Biaxon osat Taulukko 1. Sekoittimen osat 1. Liukuva suojaluukku 2. Ajastin 3. Käynnistyspainike 4. Hätäpysäytyskytkin 5. Ulos vedettävä lautanen 6. Lautasen polkimet

6 4 3 - Vaatimuksenmukaisuusilmoitus 3 VAATIMUKSENMUKAISUUSILMOITUS COROB TM Biaxo noudattaa seuraavien säännösten Konedirektiivi 98/37/EC, Pienjännitedirektiivi (LVD) 73/23/EEC, Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi (EMC) 89/336/EEC ja standardin EN keskeisiä vaatimuksia. Lisäksi kone noudattaa elektroniikka- ja sähkölaitteiden hävittämistä koskevia direktiivejä 2002/96/EY ja 2003/108/EY (WEEE). XXXXXXXX JÄLJENNÖS COROB TM BIAXO

7 4 - Koneen aiheuttama melupäästö 5 4 KONEEN AIHEUTTAMA MELUPÄÄSTÖ (Konedirektiivi 1.7.4) 4.1 Aineisto ja menetelmät Kone: COROB TM Biaxo Mittauspaikka: Tuotantohalli Mittauspiste: Koneen edestä, etäisyys 1 m, korkeus 1,6 m. Mittausväline: Wärtsilä Tyyppi 7078 Mittausmenetelmä: A painotettu äänenpaineen ekvivalenttitaso. Mittalaitteen asetukset: A Int Fast L eg &L max Kolmen vierekkäin olevan koneen pyöriessä testiajoa oikeanpuoleisimman koneen edestä mitattiin ekvivalentti äänenpaineentaso 2 min ajan. 4.2 Tulokset Koneen aiheuttama melupäästö on alle 70 db(a).

8 6 5 - Kuljetus-, varastointi ja hävitysohjeet 5 KULJETUS-, VARASTOINTI JA HÄVITYSOHJEET 5.1 Peruspaketin sisältö Vanerilaatikko Sekoitinkone Lisäksi koneen sisällä: tilausnro Verkkokaapeli 230 V / 110 V 1 kpl V43157 / V43166 Ravistuslieriö 1 kpl HV3500 Sankakumi, lyhyt 1 kpl HV3920 Sankakumi, pitkä 1 kpl HV3921 Käyttöohje 1 kpl Vaatimuksenmukaisuusilmoitus 1 kpl Asennusraportti ja takuun rekisteröinti lomake 1 kpl Valinnaisvarusteet Korokepala V Mitat ja käsittely Kuljetuksen ajaksi kone on pakattu puukehikkoon, jota voidaan käsitellä trukilla. Nosto ja säilytys on tapahduttava pystyasennossa. Maksimikuormitus pakkauksen päällä on: kuljetuksen aikana 50 kg ja varastoinnissa 200 kg. VAROITUS / TÄRKEÄÄ! Pakkauslaatikon ja sekoittajan kolhiminen, kallistaminen ja huolimaton käsittely voi johtaa toimintahäiriöihin käyttöönoton yhteydessä. Sekoittimen ja sen kuljetuspakkauksen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Kuljetus- ja varastointilämpötila on ( ) C ja suhteellinen kosteus %. 24 tunnin lämpötilakeskiarvon tulee olla alle + 70 C. Laatikko on suojattava sateelta. Joissakin tapauksissa kone on pakattu erityiseen korroosionestomuoviin. Muovi voidaan hävittää kuten PE-kalvot; voidaan viedä kaatopaikalle tai hävittää polttamalla. Suositeltava hävitystapa on kierrätys. Mikäli kone on suojattu muovilla, on koneen sisään asennettu korroosion-estokapseleita. Kapselit eivät haittaa koneen toimintaa ja ne voidaan poistaa (käyttöikä 1 vuosi). Taulukko 2. Koneen ja pakkauksen mitat COROB TM Biaxo Kone Pakkaus sisältöineen Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Tilavuus 3 m 0,7 1,4 Paino kg COROB TM BIAXO

9 5 - Kuljetus-, varastointi ja hävitysohjeet Tuotteen hävittäminen ja kierrättäminen Euroopan parlamentin direktiivi 2002/96/EC, jota myös WEEE-direktiiviksi kutsutaan, asettaa EU-maiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajille, tukkukauppiaille, vähittäiskauppiaille ja maahantuojille velvoitteen, jonka mukaan niiden tulee yhtenäistää ko laitteiden hävitystä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja/tai jatkokäsittelyä koskevat käyttöohjeet. Pääsääntönä WEEE-direktiivi vaatii, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään käyttöiän jälkeen ympäristöystävällisellä tavalla niin, että mahdollistetaan tarkoitukseen sopivien osien ja materiaalien uudelleenkäyttö tai kierrätys. Soveltamisalaan kuuluvia sähkö- ja elektroniikkalaitteita (WEEE) ei saa hävittää muiden sekajätteiden kanssa vaan ne on kerättävä erikseen. WEEE-laitteiden erityiskohtelu ja kierrätys varmistetaan erilliskeräyksellä ja konekylttiin merkitty rastitettu roska-astia - kuva alla - osoittaa tämän vaatimuksen. Kuva 3: WEEEmerkki WEEE-direktiivin mukaan elokuun 13:n päivän 2005 jälkeen markkinoille tulleiden sähkö- ja elektroniikkalaitteita sisältävien tuotteiden keräys, käsittely, talteenotto ja ympäristöystävällinen hävittäminen käyttäjiltä toteutetaan kunkin WEE-direktiiviä toimeenpanevan EU-jäsenvaltion kansallisten toimenpiteiden mukaisesti. Lisäinfoa oikeasta COROB TM -tuotteiden hävittämis- ja kierrätystavasta on saatavilla osoitteesta Mikäli koneessa on käytetty pastoja, joiden hävittäminen vaatii erityistoimenpiteitä, noudatetaan pastojen ja pastoilla likaantuneiden koneen osien hävittämisessä paikallisia ohjeita.

10 8 6 - Asennus ja käyttöönotto 6 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Asennuspaikan vaatimukset COROB TM Biaxon rakenteen suunnittelussa on tavoitteena ollut toimivuus ja käyttäjäystävällisyys. Mahdollisimman hyvän käyttömukavuuden saavuttamiseksi tulee koneen asentamisessa huomioida seuraavat seikat: 1. Valitse koneen käyttöpaikaksi huoneenlämpöinen tila, jossa ei ole haitallista kosteutta tai vetoa ja jossa on riittävä ilmastointi. 2. Varaa koneen eteen vapaata tilaa vähintään 1,2 m. HUOM! Kone ei saa koskettaa seinää. 3. Järjestä käyttöpaikalle riittävä valaistus. 4. Aseta kone niin, ettei aurinko paista suoraan koneeseen. 5. Sijoita sähköpistoke sellaiseen paikkaan, että sen voi irrottaa konetta siirtämättä. 6. Tarkista, ettei lattiapinta ole liukas tai epätasainen. 7. Säädä koneen edessä olevat säätöjalat niin, että kone seisoo tukevasti paikallaan. 8. Sähköliittymä: 230/110 V, 50/60 Hz / 25 A Maadoitettu pistorasia. 9. Koneen mitat: Katso 2 sivulla Asennus VAROITUS / TÄRKEÄÄ! Asennuksen saa suorittaa vain toimittajan valtuuttama huoltoliike. Huoltoliikkeen edustaja asentaa koneen ja antaa käyttöönottokoulutuksen. HUOM! Jos sekoittaja tuodaan kylmästä ulkoilmasta sisään lämpimään, odota seuraavaan päivään ennen koneen käyttöönottoa. Näin varmistat, että koneen elektroniikka ja hydrauliikka toimivat. 1. Avaa varovasti kuljetuspakkaus ja nosta kone kuljetuslavalta. Koneen paino on 160 kg. COROB TM Biaxoa voit nostaa yläpolkimesta ja asettamalla tangot, Ø16 mm, alaosan sivuilla oleviin putkiin, katso kuva 5. HUOM! Trukilla voit nostaa ainoastaan tukijalkojen alta. 2. Sekoittaja on varustettu pyörillä (kuva 4), joten se on helppo siirtää asennuspaikkaan: käännä COROB TM Biaxo takakenoon yläpolkimesta kiinni pitäen ja vedä/työnnä haluamaasi paikkaan. HUOM! Varo, ettei kone keikahda. 3. Säädä etukulmissa olevat säätöjalat niin, että ne ottavat kiinni lattiaan ja kone on suorassa. Tarkista, etteivät takana olevat pyörät kosketa lattiaa. 4. Kytke virtajohto maadoitettuun seinäpistokkeeseen 5. Sähköliittymä, katso edellisellä sivulla. COROB TM BIAXO

11 6 - Asennus ja käyttöönotto 9 säätöjalat pyörät Kuva 4: Sekoittimen säätöjalat ja pyörät Kuva 5: COROB TM Biaxon sivuilla on putket, joihin voi laittaa tangot.

12 Turvallisuusohjeet 7 TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Yleistä Tämä kone on tarkoitettu maalien sekoitukseen. Muunlainen käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskin. VAROITUS! Turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi johtaa vammaan tai kuolemaan. Lue nämä turvallisuusohjeet ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Älä koskaan toimi turvallisuusohjeiden vastaisesti. VAROITUS! Koneen saa huoltaa vain tehtävään koulutettu henkilö. COROB TM Biaxo sekoittimen suunnittelussa on tavoitteena ollut toimivuus, turvallisuus ja käytön helppous. Useat koneessa olevat vaarat on kokonaan poistettu suunnittelun avulla. Koneen toimivuuden takia siihen on kuitenkin varottavia kohtia. Näistä johtuen on koneeseen rakennettu suojalaitteita, joiden oikealla käytöllä onnettomuudet voidaan välttää. 7.2 Koneen kytkeminen ja irrottaminen sähköverkosta VAROITUS! Sähköisku tai koneen yllättävä käynnistyminen voi aiheuttaa vamman tai kuoleman. Ennen verkkojohdon kytkemistä: Varmista, ettei käynnistäminen aiheuta vaaratilannetta Ennen huolto-, korjaus- tai puhdistustoimenpiteiden aloittamista: Irrota verkkojohdon pistoke sähkörasiasta. 7.3 Hätäpysäytys COROB TM Biaxo sekoittaja on varustettu hätäpysäytyskytkimellä (kuva 7-1). Hätäpysäyttimen tarkoituksena on pysäyttää kone turvallisesti vaaratilanteessa. Hätäpysäytystä ei saa käyttää virran katkaisemiseen normaalikäytön aikana. Vaaratilanteessa: 1. Paina hätäpysäytyskytkin pohjaan 2. Poista vaara. Varmista, että koneen uudelleen käynnistäminen ei aiheuta vaaraa. 3. Vapauta hätäpysäytyskytkin. VAROITUS / TÄRKEÄÄ! Tarkista hätäpysäytyksen toimivuus päivittäin. COROB TM BIAXO

13 7 - Turvallisuusohjeet 11 Kuva 7-1: COROB TM Biaxo:n hätäpysäytyskytkin 7.4 Sekoitusmekanismin aiheuttama vaara VAROITUS! Pyörivä sekoitusmekanismi voi aiheuttaa vamman tai kuoleman. COROB TM Biaxo sekoittajan sekoitus perustuu sekoitettavan astian pyörittämiseen kahden akselin suhteen. Pyörivän sekoitusmekanismin aiheuttamien vaarojen pienentämiseksi on koneeseen rakennettu liukuva suojaluukku (kuva 8). VAROITUS! Sulje suojaluukku aina ennen koneen käynnistämistä. Älä avaa suojaluukkua koneen käydessä. Suojaluukkuun on liitetty lukko, joka sulkeutuu, kun kone käynnistetään. Lukko avautuu n. 10 sekunnin kuluttua siitä, kun sekoittaja on pysähtynyt. 7.5 Maaliroiskeiden aiheuttama vaara Kuva 8: COROB TM Biaxo:n liukuva suojaluukku osittain auki. VAROITUS / TÄRKEÄÄ! Maaliroiskeet heikentävät koneen luotettavuutta. Astiasta vuotanut maali voi aiheuttaa toimintahäiriön. Jos maalia vuotaa koneesta: 1. Irrota verkkojohdon pistoke sähkörasiasta. 2. Puhdista maali koneesta maalinpoistoon tarkoitetulla aineilla.

14 Turvallisuusohjeet 7.6 Käytettävien kemikaalien aiheuttamat vaarat Koneessa voidaan käyttää terveydelle haitallisia väriaineita, maaleja, liuottimia, pesuaineita tai voiteluaineita. VAROITUS / TÄRKEÄÄ! Käsittele, säilytä ja hävitä käyttämäsi aineet niiden mukana olevien ohjeiden mukaisesti. COROB TM BIAXO

15 8 - Käyttöohjeet 13 8 KÄYTTÖOHJEET VAROITUS! Turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi johtaa vammaan tai kuolemaan. Lue turvallisuusohjeet ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Älä koskaan toimi turvallisuusohjeiden vastaisesti. VAROITUS! Vain tehtävään koulutettu henkilö saa käyttää sekoitinta. VAROITUS! Ennen koneen käynnistämistä varmista, ettei käynnistäminen aiheuta vaaratilannetta. 8.1 Suojaluukun avaaminen COROB TM Biaxo on varustettu liukuvalla suojaluukulla, joka on avattaessa nostettava tarpeeksi ylös, jotta polkimet toimisivat ja lautaset liikkuisivat. Avaa suojaluukku niin ylös, että nuolet ovat vastakkain, kts kuva Kytkimet Kuva 8-1: Nosta ovi niin ylös, että nuolet kohtaavat. COROB TM Biaxo sekoittajassa on 3 kytkintä, joissa yhdessä on valo, sekä 1 led-valo. Ajastimessa olevat numerot 1-5 vastaavat sekoitusaikoja minuutteina. Valojen merkitys: Led-valo palaa punaisena, kun kone on tyhjänä tai purkki ei ole kunnolla kiinni. Valo sammuu, kun purkki on tiukasti lautasten välissä. Käynnistyskytkimen vihreä valo syttyy, kun purkki on hyvin paikoillaan ja suojaluukku on suljettu. sekoitus on ohi ja suojaluukun voi avata. HUOM! Vihreä valo palaa vain, kun sekoitus voidaan aloittaa. Sekoituksen aikana ei pala mikään valo Kuva 9: COROB TM Biaxo:n kytkimet ja valo: 1: ajastin 2: led-valo 3: käynnistys 4: hätäseis HUOM! Vihreä valo vilkkuu, mikäli purkki on paikoillaan ja luukku kiinni, mutta hätäseiskytkin on painettuna alas.

16 Käyttöohjeet 8.3 Alalautasen käyttö COROB TM Biaxo sekoittaja on varustettu ulosvedettävällä alalautasella, kuva 10. Lautanen on varustettu kahvalla, jotta sitä olisi helpompi liikutella. Lautanen lähtee helpommin liikkeelle, kun kahvaa nostaa hieman ylöspäin. Alalautaselle sopivien purkkien rajamitat on lueteltu alla: maks. koko l / kg 30 / 45 maks. halkaisija mm 370 min. korkeus mm 70 maks. korkeus mm 465 Voit nostaa ja laskea lautasia polkimien avulla, kuva 11. HUOM! Polkimet toimivat, mikäli olet - avannut suojaluukun oikein, kts. kappale Suojaluukun avaaminen sivulla 13, ja - kääntänyt sekoitusmekanismin pystysuoraan asentoon. Kun olet asettanut maalipurkin alalautaselle ja työntänyt lautasen sekoittimeen, kiristetä purkki lautasten väliin painelemalla toistuvasti (pumppaamalla) ylintä polkinta. Punainen led-valo sammuu, kun purkki on tiukasti lautasten välissä. HUOM! Maalipurkin tulee olla lujasti päin ylälautasta. Kun painat tasaisesti alempaa poljinta, alalautanen laskeutuu ala-asentoon ja purkki vapautuu. kahva 1 2 Kuva 10: Sekoittajan alalautanen ulosvedettynä. Kuva 11: Ylemmällä (1) polkimella maalipurkki nostetaan paikoilleen ja alemmalla (2) vapautetaan. HUOM! Maalipurkin tulee olla alalautasen urassa! COROB TM BIAXO

17 8 - Käyttöohjeet Sankakumi Purkin sanka on lukittava sekoituksen ajaksi sankakumilla (toimitetaan koneen mukana). Kuva 12: Sankakumi 8.5 Lukko Suojaluukku lukkiutuu automaattisesti, kun kone käynnistyy. Lukko avautuu n. 10 sek. kuluttua sen jälkeen, kun pyöriminen on päättynyt. Tarkista lukon toiminta päivittäin nostamalla luukkua koneen sekoittaessa. Virhetilanteessa ota yhteys huoltoon. 8.6 Sekoitusaika Sekoitusaika on yleensä sekuntia. COROB TM Biaxo:ssa sekoitusaika on säädettävissä käynnistyspainikkeen yllä olevasta säätimestä, kuva 13. Ajastinta säädetään vain, mikäli sekoitusaikaa halutaan muuttaa. Minimisekoitusaika on 30 sekuntia ja maksimi Sekoittaminen Kuva 13: Käyttöpaneelissa oleva ajastin. Maali sekoitetaan COROB TM Biaxo sekoittimella seuraavasti: Punainen led-valo palaa. 1. Avaa suojaluukku kokonaan auki. 2. Käännä tarvittaessa sekoitin pystysuoraan. 3. Vedä alalautanen ulos (kts. kappale Alalautasen käyttö sivulla 14). 4. Nosta maalipurkki alalautaselle ja työnnä lautanen paikoilleen. HUOM! Maalipurkin pitää olla urassa ja lautanen tulee työntää perille asti. 5. Tarvittaessa kiinnitä sankakumi (kts. kappale Sankakumi sivulla 15). 6. Kiristä purkki lautasten väliin painamalla ylintä poljinta => punainen led-valo sammuu. 7. Sulje suojaluukku => käynnistyspainikkeeseen syttyy vihreä valo 8. Tarvittaessa muuta ajastimeen asetettua sekoitusaikaa. 9. Käynnistä sekoitin => vihreä valo sammuu

18 Käyttöohjeet Odota, että sekoitus päättyy ja käynnistyspainikkeeseen syttyy vihreä valo, jonka jälkeen toimi seuraavasti: 1. Avaa suojaluukku => punainen valo syttyy. 2. Käännä maalipurkki oikeinpäin. 3. Laske alalautanen alas alemman polkimen avulla. HUOM! Laske lautasta vain sen verran, että saat purkin pois. 4. Tarvittaessa poista sankakumi. 5. Poista maalipurkki koneesta. HUOM! Mikäli vihreän valon palaessa hätäseis kytkeytyy päälle, vihreä valo muuttuu vilkkuvaksi. 8.8 Sekoittimen puhdistaminen Sekoittimeen tulleet maaliroiskeet tulisi poistaa heti niiden ilmestyttyä, jolloin ne on helpoin poistaa. COROB TM BIAXO

19 9 - Takuu ja huolto 17 9 TAKUU JA HUOLTO Tämän koneen takuuaika on yksi vuosi asennuspäivästä lukien, ei kuitenkaan yli 14 kuukautta toimituksesta. Takuuehdot noudattavat ECE 188 standardia. Kun tuote tarvitsee huoltoa tai varaosia, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoa ja mahdollisia korjaustöitä suorittavat CPS Color ja sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Käytä ainoastaan näiden liikkeiden toimittamia varaosia. Oman koneesi huoltoliikkeen yhteystiedot saat koneen asennuksen yhteydessä. Tuotteen tunnistustiedot on merkitty tyyppikilpeen, joka sijaitsee koneen sivulla. Tyyppikilvestä tarvitset seuraavat tiedot ottaessasi yhteyttä huoltoliikkeeseen: tyyppimerkintä (MODEL) sarjanumero (S/N). Kuva 9-1: COROB TM Biaxon tyyppikilpi sijaitsee koneen oikean alapellin etuosassa. Kuva 10: Sarjanumero on COROB TM Biaxon tyyppikilvessä kolmannella rivillä.

20 Sähkökaaviot 10 SÄHKÖKAAVIOT Kuva 11: COROB TM Biaxon sähkökaaavio, 230 V COROB TM BIAXO

21 10 - Sähkökaaviot 19 Kuva 12: COROB TM Biaxon sähkökaavio, 110 V

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot