RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13

2 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan, mutta sitten Ukrainassa kiehahti ja maailman poliittinen ja taloudellinen tasapaino alkoi taas huojua. Monta vuotta kestänyt epävarmuus jatkuu tätä kirjoittaessa edelleen. Nyt odotetaan, johtaako konflikti eskaloitumiseen ja minkälaisia pakotteita läntinen maailma asettaa Venäjälle. Vastakkainasettelun ja mahdollisten lisäpakotteiden seurausvaikutusten otaksutaan olevan vakavia juuri Suomelle. Jo pitkään alavireisyydestä kärsinyt kiinteistö- ja rakentamisala ei jääne tästäkään vastoinkäymisestä osattomaksi. Alalle palveluja tuottava Rakennustieto on elänyt samaa kriisiä ja joutunut painimaan suhdanneongelmien kanssa. Kuitenkin vuosittaisessa kehittämisseminaarissa Rakennustiedon strategia todettiin hyvin toimivaksi. Yleisen taloustilanteen lisäksi toimialan murros vaikutti paljolti siihen, että yhtiön vuoden 2013 liikevaihto jäi budjetoidusta, ehkä hieman optimistisista lukemista. Vuoden lopussa voitiin iloksemme kirjata lähes tavoitteiden mukainen voitollinen tulos. Tulos saavutettiin ankarilla säästöillä, irtisanomisilla, lomautuksilla, yhtiön organisaation jatketulla kehittämisellä ja sen myötä tehostetulla toiminnalla, josta aiempaa neljänneksen pienempi henkilökunta vastaa. Koettu haasteellinen vuosi muistuttaa siitä, että Rakennustieto on säätiölain mukainen yksi kokonaisuus, säätiökonserni, joka on perustettu toteuttamaan yhteiskunnallista tehtäväänsä, edistämään hyvän kaavoituksen, rakentamisen ja kiinteistönpidon aatetta. Säätiö ja yhtiö ovat yhtä ja samaa rakennetta. Säätiön tuotot perustuvat pääosin yhtiön hyödyntämien lisenssien kautta syntyvään liikevaihtoon. Yhtiössä toteutetut säästötoimet heijastuivatkin lähes samankaltaisina säätiön toimenpiteisiin, joilla vuoden tulos saatiin myös säätiössä lopulta positiiviseksi. Vuoden 2013 kertomuksessa on toki paljon hyvää ja innostavaa kerrottavaa. Asiakastutkimus osoitti, että Rakennustiedon brändi on säilynyt hämmästyttävän vahvana ja tunnettuna. Se on vuosikymmenten saatossa rakentunut erityisesti RT-kortiston maineelle. Niinpä RT on edelleen se kirjainyhdistelmä, josta palvelumme ja tuotteemme tunnetaan. Syksyllä käynnistettiinkin brändin kirkastamiseen, käytettävyyteen ja vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Uutena avauksena edistettiin pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen kanssa tehtävää yhteistyötä avaamalla Rakennustiedon verkkosivuille tiedosto, jossa pääsisältönä ovat viranomaismääräysten tulkinnat, joista ovat vastanneet pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen asiantuntijat. Yhteistyön tarkoituksena on saattaa tiedos- 2 YLIASIAMIEHEN KATSAUS

3 to Rakennustiedon verkon kautta koko valtakunnan rakennusvalvontojen ja rakentajien ulottuville ja siten edesauttaa käytäntöjen yhtenäistämistä maan eri osissa. Samoin solmittiin yhteistyösopimus ARAn kehittämän ja rahoittaman ARVI-palvelun jakelusta Rakennustiedon verkon kautta nimellä RT Esteettömyystietopalvelu. Ratkaisulla taataan jatkuva ylläpito, löydettävyys ja käytettävyys. Vuoden aikana käynnistettiin myös kunnianhimoinen RT Tuotetietopalvelun kehitystyö, joka korvaa vanhan tarviketiedoston ja tarjoaa uuden palvelukokonaisuuden tuotedokumentaation jatkuvasti lisääntyviin vaatimuksiin. Palvelun tarkoituksena on parantaa koko rakentamisen elinkaaren aikaista tuotedokumentointia, hankintojen virheettömyyttä ja ajankäytön tehokkuutta valmistuksesta suunnitteluun, hankinnasta korjaamiseen ja lopulta kierrätykseen. Säätiön buildingsmart Finland -päätoimikunta edistää ja kehittää rakennusalan mallintamista. Jäsenistö kasvoi toimintavuonna laajasti mm. infra-alan edustuksella. buildingsmart-toiminta oli erittäin aktiivista ja tuloksekas toiminta kertoo päätoimikunnan etunojasta, huippuosaamisesta, joka on johtanut maailman kärkeen. Vuodesta 2013 selvittiin siis kunnialla ja kiitoksin. Kaikkein hankalimpien vuosien aikana säätiön hallitusta taitavalla otteella ja antaumuksellisesti vuodesta 2008 johtanut Aki Davidsson luopui tehtävästään toimintavuoden lopussa. Kiitän häntä lämpimästi työtoveruudesta ja vastuunkannosta sekä ystävyydestä. Hänen perintönsä siirtyi jo vuosia yhtiön hallituksessa toimineelle Juha Lemströmille. Toivotan myös hänelle voimia ja menestyksekkäitä vuosia tästä eteenpäin. Hallituksissa tapahtui henkilövaihdoksia. Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Martti Kenkkilä luovutti paikkansa Ari Autiolle ja yhtiön hallituksen jäsen Jukka Sainio Mikko Äyräväiselle. Suuret kiitokset heille arvokkaasta, asiantuntevasta työstä! Parhaat kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneillemme, toimikuntien ja monien talkoiden osanottajille. Teidän ansiostanne pystymme jatkuvasti kantamaan vastuumme suomalaisen rakentamisen tietopalvelun tulevaisuudesta. Ja kauniiksi lopuksi, koettelevan vuoden läpikäynyt entinen ja nykyinen henkilöstö ansaitsee valtavat kiitokset, sekä kestämisestään että uskomattomasta kyvystään innostua tehtävistään, tähdätä tulevaisuuteen, kehittää uusia ratkaisuja ja löytää yhteistyöstä voimaa. Matti Rautiola yliasiamies 3 YLIASIAMIEHEN KATSAUS

4 Rakennustieto RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen, yleishyödyllinen, aatteellinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiö toteuttaa tehtäväänsä ennen kaikkea kokonaan omistamansa Rakennustieto Oy:n kautta. Kokonaisuutta kutsutaan nimellä Rakennustieto. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Tutkimusja kehittämistoiminnan sekä toimikuntatyön tulosten kaupallisesta hyödyntämisestä vastaa Rakennustieto Oy. RAKENNUSTIEDON SÄÄTIÖKONSERNIN RAKENNE Rakennustietosäätiö RTS EDUSTAJISTO HALLITUS YLIASIAMIES SÄÄTIÖKONSERNIN JOHTO STRATEGINEN SUUNNITTELU T&K Toimikuntalaitos Tutkimushankkeet Kehittämistoiminta LUOKITUS M1 Ympäristöseloste OMISTAJUUS Julkaisuoikeudet Varallisuus YHTEISKUNTA- SUHTEET, VIESTINTÄ Jäsenyydet eri organisaatioissa Sidosryhmät Rakennusfoorumit STIPENDIT, PALKINNOT, TUKI, TUNNUSTUKSET RAKEVA, ga, Pietilä, UICB, ansiomerkit, julkaisutuki, alueelliset palkinnot Vaikuttaminen Varallisuus Ei toimiva Strategiset omistukset Sisältö Toimikuntalaitos Julkaisuoikeudet Rakennustieto Oy (RTS 100 %) Estonian Building Centre (RTS 54 %) ET-INFOkeskuse AS St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rati 40 %) PCC / Infstroy Yhtiö xx / xx % Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %) MoCC Latvian Building Centre Ltd (RTS 60 %) LBC Suomen Määrälaskenta Oy (RTS 100 %) Rahasto Haahtela-kehitys Oy (RTS 7%) - rakentamisen ohjelmistotalo Liikekiinteistö Oy (RTS 100 %) - lainavakuus Taide Pickala Golf FISE Oy (RTS 7,4 %) - pätevyyksien myöntäminen FINEDU-säätiö (RTS 4 %) - Venäjän koulutussäätiö Bryggman-säätiö (RTS 2,9 %) 4 RAKENNUSTIETO

5 Säätiö on Rakennustiedon omistajaorganisaatio ja julkaisija. Sen vastuulla ovat Rakennustieto-yhteisön johtaminen ja strateginen suunnittelu. Säätiö johtaa yhteisön tutkimus- ja kehittämistyötä ja vastaa luokitustoiminnasta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja ja tunnustuksia sekä tukee alan professuureja ja opiskelijatoimintaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimikuntatyöskentely Toimikunnat ovat koko Rakennustiedon sisältötuotannon perusta. Toimikuntien työskentelyyn osallistuvat vapaaehtoiset asiantuntijat takaavat ajantasaisen ja kansallista konsensusta tavoittelevan sisällön. Säätiössä toimi kuusi yhtiön asiakassegmentteihin perustuvaa organisaatiota vastaavaa päätoimikuntaa sekä M1-päästö- ja puhtausluokituksen, RT-ympäristöselosteiden, Talo-nimikkeistön, InfraTM:n ja buildingsmartin tukena toimivat erityispäätoimikunnat. Lisäksi säätiössä toimi 49 yksittäisten ohjekorttien laatimiseen tarkoitettuja toimikuntia. Lomakkeiden, lehtien sekä KH- ja Ratukortistojen tukena toimivat toimi- ja toimituskunnat. Toimikuntien työskentelyyn osallistui noin 400 henkeä. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Toimintavuoden tutkimustoiminta oli ennätyksellisen laajaa. Yhtenä painopistealueena olivat ympäristöasiat. Promisea, rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmää, korvaavan työkalun kehittämishankkeen suunnittelu käynnistettiin. Työnimellä RT Checkpoint Green kulkevan ympäristöluokitustyökalun hankevalmistelu aloitettiin Senaattikiinteistöjen teettämän selvityksen pohjalta. Selvityksen laati GreenBuilding Partners Oy. Tavoitteena on hankekonsortion rakentaminen ja hankkeen käynnistäminen alkuvuonna Kartoitettiin myös, miten rakennustuotteisiin liittyvien uusien standardien mukaiset ympäristöseloste- ja CE-merkintätiedot yms. saataisiin osaksi Rakennustiedon tuotetietopalvelua sekä tähän palveluun tarvittavia yhteistyömuotoja. Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen toimintaa olivat RYL-hankkeet ja Talo-luokitus. Toimintavuonna jatkettiin InfraRYLin ylläpitoa julkaisemalla kolme lukua päivitettynä. Ensimmäisen osan kattavampi päivitys aloitettiin. Infra-nimikkeistöjärjestelmän laadintaa jatkettiin selvittelemällä rakennusosa- ja hankenimikkeistön uusimistarvetta ja -tasoa. Ylläpitonimikkeistön esiselvitys valmistui. Talonrakennusalan RYLien kehittäminen jatkui toimintavuonna. KorjausRYLin ja TalotekniikkaRYLin selvitys valmistui ja niistä pidettiin työseminaari tulevien käyttäjien kanssa. Kumpikin hanke päätettiin käynnistää. Kyseessä tulee olemaan monivuotinen ja laaja panostus, jossa RTS:n toimikuntatyöskentelyllä tulee olemaan tärkeä asema. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Rakennustieto Oy. Talonrakennusalan tämän hetken kiinnostus nimikkeistökehitykseen on vähäistä ja Talo-ryhmän toiminta oli vastaavasti vaatimatonta. Ryhmä jatkoi ICIS:n jäsenenä seuraten kansainvälisten nimikkeistöjen sekä työselostuskäytäntöjen ja -ohjelmistojen ja Talo-nimikkeistön vastaavuuksia ja kehitystä. KorjausRYLin lisäksi korjausrakentamisen painopistealueen merkittävä tulos oli ARVI-hankkeen läpivienti. Hankkeen tuloksena syntyi uusi RT Esteettömyystieto -niminen palvelu, joka helpottaa suunnittelijoiden työtä, kun tavoitteena on esteettömyyden toteutuminen asuinympäristössä. Palvelun avulla voi arvioida asuinympäristöjä ja -suunnitelmia sekä tulostaa tarkistuslistoja, joita voi käyttää ARA-rahoitushakemusten sekä rakennuslupahakemusten liitteenä. Palvelun kautta löytyy myös tietoa esteettömyyden toteuttamista palvelevista tuotteista. Hankkeen rahoitti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja konsultteina toimivat Aalto/Sotera, Aalto SoberIT ja Iwa Labs Oy. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen tärkein, ja tutkimustoiminnan laajin, panostus oli InfraTM-hanke. InfraTM(tietomalli)-hankkeen tehtävänä on aktiivisesti vaikuttaa infra-alan yhteisen tietomallin edistämiseen ja kehittämiseen. Kyseessä on laaja sa- 5 RAKENNUSTIETO

6 buildingsmart International Week pidettiin maaliskuussa Rakennustiedossa. Rasso Steinmann, bs International hallituksen varapj. pitämässä alustustaan. teenvarjohanke, jota rahoittavat Liikennevirasto, suurimmat kaupungit ja Infra ry. Hanke alkoi 2009 ja 2013 oli sen viimeinen kokonainen toimintavuosi. InfraTM-hankkeen pääasiallinen työ tehtiin toimintavuonna RYM Oy:n PRE-ohjelman osapuolena InfraFINBIMin eri työpaketissa ja ohjausryhmässä. InfraTM:n konsulttiryhmä on vastannut etenkin kokonaisuuden kehittämistarpeiden ja tavoitteiden esillä pitämisestä ja huomioon ottamisesta ohjelmassa. InfraTM:n tehtävään sisältyi myös erityisesti Liikenneviraston ja kuntien näkökulman ylläpito standardointityössä. Määrätietoisen työn ansiosta InfraTM pystyi edelleen kasvattamaan osuuttaan Infra- FINBIMistä. Työpaketeissa panostettiin infra-alan mallintamisohjeitten laadintatyöhön sekä riippumattoman tiedonsiirtoformaatin, Inframodelin, jatkokehittämiseen ja integroimiseen kansainvälisen buildingsmart-organisaation OpenInfra-ratkaisun osaksi. InfraTM:llä oli myös keskeinen rooli InfraFINBIMin ulkoisessa viestinnässä. Konsultteina toimivat Innogeo Oy, Eurostep Oy, Image Builder Oy, Vianova Oy, Tekla Oy, Sito Oy ja Nosto Consulting Oy. Läheistä yhteistyötä tehtiin myös VTT:n kanssa, jonka edustajalla oli tärkeä rooli kansainvälistämistyössä. Toimintavuoden toinen saavutus oli vuonna 2012 valmistuneen laajan COBIM-hankkeen tuloksia täydentävä pienehkö hanke COBIM 14, Laajuustietojen ja tilanimikkeiden tietomallivaatimukset ja tietomallin viranomaiskäyttöön laatimisen ohjeet. Ohjeet, jotka palvelevat mallintamista rakennuslupaa varten, valmistuivat lausuntokuntoon ja ne julkaistaan alkuvuonna Konsulttina toimi Gravicon Oy, rahoittajina ympäristöministeriö, buildingsmart Finland sekä Talo-ryhmä. Säätiössä toimiva buildingsmart Finland (bsf) -päätoimikunta on kansainvälisen buildingsmart-järjestön jäsen. buildingsmart tekee työtä rakennusalan mallintamisen edistämiseksi ja rakennusalan tuotetietomallin IFC:n (Industry Foundation Classes) kehittämiseksi. bsfpäätoimikunta on suomalaisten rakennusalan yritysten ja rakennusalan ohjelmistoja tuottavien yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. bsf-päätoimikunnalla on Library Observer -status (IFD = mallintamista tukevien tuotekirjastojen kansainvälinen standardi). Päätoimikunnan toiminta oli erittäin vilkasta ja jäsenkunta kasvoi edelleen toimintavuonna. bsf-päätoimikunta järjesti useita yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia, näistä mainittakoon kansainvälinen bsi viikko ensimmäistä kertaa Suomessa ja syksyllä kansainvälinen infrafinbim-tuloseminaari. Päätoimikunnan johtokunta hoiti päivittäisiä asioita. Syntyi uusia asiakasryhmäkohtaisia jaoksia: kaupunkisuunnittelu ja koulutus. Valmisteltiin myös infralle toimialaryhmä, jota suunnitellaan InfraTM- ja InfraFINBIM-hankkeiden jatkajaksi ja tulosten ylläpitäjäksi. Säätiö järjesti kotimaassa laajan kyselytutkimuksen tietomallintamisesta ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Kysely, johon saatiin hyvin vastauksia, toteutettiin läheisessä yhteistyössä RIBA Enterprises:n kanssa. Kysely tehtiin Ison-Britannian lisäksi samansisältöisenä myös Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa. Vertailuraportti julkaistaan vuoden 2014 alussa. Tarkoituksena on, että kysely toistetaan joka toinen vuosi ja siihen haetaan aktiivisesti lisää osallistujamaita. DigiEduET (Central Baltic) oli hanke, jossa Rakennustieto toteutti rakeisen ja rakenteisen tiedon julkaisutoimintaa kehittävää osatehtävää. Myös Viron Rakennuskeskuksella oli hankkeessa laaja oma osio. Tallinnan EU:n Central Baltic Joint Technical Secretariat myönsi hankkeelle rahoituksen Hankkeen päämiehenä oli Kouvola Innovation Oy. Hankkeessa käännettiin ja sovitettiin Ratu-kortisto viroksi ja Viron oloihin, laadittiin multimediaa sekä rakennettiin näille IT-alusta. Hanke valmistui toimintavuonna. T&K-johtajana toimi TkT, arkkitehti Christer Finne. 6 RAKENNUSTIETO

7 Stipendin saajat Pekka Hänninen (vas.) ja Niko Rimpiläinen. Kultaisen ansiomerkin saajat vasemmalta lukien: Keijo Kaurissaari, Harri Mäkelä, Ilkka Friman, Anssi Koskenvesa ja Juha Lemström. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettiin yhdeksän rakennusfoorumia, joiden aiheet olivat: Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Kuinka suunnitella kohtuuhintaista asumista? Korjausrakentamisen terveellisyys Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät Korjausrakentaminen: Käsityötä vai teollisuutta? Resurssiviisaus rakentamisessa Ekotehokkaan suunnittelun työkalut Taide kaupungissa ja rakennuksissa Huomispäivän rakennusvalvonta Stipendit, palkinnot, tuki ja tunnustukset Stipendit Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus myöntää vuosittain stipendejä eri rakentamisen osa-alueita käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Vuonna 2013 stipendihakemuksia tuli yhteensä 16 kappaletta, joista hallitus päätti myöntää euron stipendit seuraaville: Pekka Hänniselle, joka tekee diplomityötään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen Arkkitehtuurin perusteiden ja teorian oppituolille aiheesta Konseptitalo ekologisesti kestävän elämän näyttämönä. Niko Rimpiläiselle, joka tekee diplomityötään Oulun yliopiston Konetekniikan osaston Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratoriossa aiheesta Siltojen mallinnuksen ja nimikkeistön kehittäminen. RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: nro 125 johtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt nro 126 diplomi-insinööri Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy nro 127 diplomi-insinööri Harri Mäkelä, Innogeo Oy nro 128 yksityisyrittäjä Keijo Kaurissaari, Kaurissaari ky nro 129 projektivastaava Ilkka Friman (Rati) Täysiä palvelusvuosia Täysistä palvelusvuosista palkittiin seuraavat Rakennustiedon henkilöt (suluissa palvelusvuodet): Merja Laitinen (30 v.) Tuomo Kämäräinen (25 v.) Olavi Kärnä (25 v.) Jaana Lapatto (25 v.) Viljo Lukkarinen (25 v.) Seija Ralli (25 v.) Lea Vettenranta (25 v.) Timo Hietala (20 v.) Ilkka Friman (10 v.) Mina Jokivirta (10 v.) Kari Laine (10 v.) 7 RAKENNUSTIETO

8 RAKEVA-palkinnon saaja Tapani Mäkikyrö (vas.) sekä ElämäntyöRAKEVA-palkinnon saajat Teuvo Tolonen, Pekka Lahti ja Juhani Kiiras. Veikko Matikainen (toinen vas.) sai Itä-Suomen alueen Rakennustietopalkinnon. Rakennustiedon ga-palkinto Rakennustiedon ga-palkinto perustettiin vuonna 2007 ja se myönnetään joka toinen vuosi Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Rakennustiedon gapalkinto luovutettiin Ari Ahoselle. RAKEVA-palkinto Vuoden 2013 Rakennustiedon gapalkinnon, euroa, sai toimitusjohtaja, TkT Ari Ahonen, RYM Oy, tunnustuksena vahvasta kokemuksestaan rakennus- ja kiinteistöalalta. Ari Ahosella on ollut merkittävä panos kiinteistö- ja rakennusklusterin yhteisen toimintastrategian kirkastamisessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittamisessa. Palkintolautakuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Aki Davidsson, Arkkitehdit Davidsson & Tarkela Oy; professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto ja professori Matti Pentti, Tampereen teknillinen yliopisto. RAKEVA-palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai jär jestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi on mahdollista jakaa erityisistä syistä myös ElämäntyöRAKEVA-palkinto. Vuoden 2013 RAKEVA-palkinto myönnettiin rakennusvalvonnan johtaja, DI Tapani Mäkikyrölle, Oulun rakennusvalvontavirasto, tunnustuksena hänen toiminnastaan rakennusvalvonnan roolin uudistamisessa ennakko-ohjaukseen ja opastavaan neuvontaan. Tapani Mäkikyrö on panostanut merkittävästi laadukkaan rakentamisen edistämiseksi ja säännösten tulkinnan yhtenäistämiseksi. Palkintolautakuntaan kuuluivat tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI ry; toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry sekä arkkitehti Mari Matomäki, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa myös kolme ElämäntyöRAKEVA-palkintoa seuraaville: emeritusprofessori Teuvo Tolonen, Tampereen teknillinen yliopisto; arkkitehti, TkL Pekka Lahti, VTT; emeritusprofessori, DI Juhani Kiiras. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus päätti keväällä 2013 lakkauttaa alueelliset Rakennustietopalkinnot ja selvittää tilalle muita palkitsemisvaihtoehtoja. Kuopion Rakennustieto jakoi vielä toimintavuonna Itä-Suomen alueen Rakennustietopalkinnon pitkäaikaiselle puheenjohtajalleen Veikko Matikaiselle tunnustuksena hänen uraauurtavasta ja tuloksellisesta työstään alan työturvallisuuden, oppilaitosyhteistyön sekä mediayhteyksien kehittämiseksi. 8 RAKENNUSTIETO

9 Ensimmäinen RakennusTietopäivä järjestettiin toukokuussa. RT-Golf -asiakastapahtumassa kisailtiin elokuussa Kotojärvellä. RAKENNUSTIETO OY Yleistä Vuoden tärkeimmät tapahtumat Vuoden 2012 lopulla uudistetun strategian avaamista, sen tavoitteita, organisaatiorakennetta ja työprosesseja käytiin läpi yhdessä koko henkilökunnan kanssa ns. Voima-talkoissa koko kevään ajan. Jatkona Voimatalkoille käynnistettiin syksyllä ELY:n tukemana koko henkilökunnan koulutusohjelma, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Syksyllä yhtiön johtoryhmä osallistui säätiön ja yhtiön hallitusten yhteiseen kehittämisseminaariin, jossa tarkasteltiin nykyisen strategian ajantasaisuutta ja toimivuutta. Loppuvuodesta käynnistettiin IT-toimintasuunnitelman laadinta tuleville vuosille. Vuoden 2013 tärkein kehityshanke oli koko vuoden jatkunut uuden RT Tarviketiedon kehittäminen. Suunnittelun lopputuloksena RT Tarviketiedon 70-vuotinen historia tällä nimellä päättyi alkuvuonna 2014, jolloin uusi RT Tuotetieto korvasi sen. RKL:n kanssa allekirjoitettiin myynti- ja markkinointisopimus Rakennustaito-lehdestä. Tässä yhteydessä lehden kustantaminen siirtyi pois yhtiöltä vuoden 2013 alusta. Korjaus- ja TalotekniikkaRYLien uudistamista valmisteltiin tekemällä niistä esiselvitys alkuvuodesta. Lisäksi KorjausRYLin aloitusseminaari toteutettiin lokakuussa. Toukokuussa järjestettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ensimmäinen RakennusTietopäivä, jonka aiheina olivat CE-merkinnät ja korjausrakentamisen uudet energiamääräykset. RakennusTietopäivän toteutuksessa oli mukana pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ja Rakennustarkastusyhdistys, joiden kanssa tiivistettiin Syyskausi avattiin Terassijuhlan merkeissä elokuun lopulla. yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Rakennustiedon yhteistyökumppaneille ja asiakkaille järjestettiin Voimatalossa syyskauden avajaiset elokuun lopulla ja samassa kuussa järjestettiin RT-Golf -asiakastapahtuma Kotojärvellä. Rakennustiedon tytäryhtiön Pietarin Rakennuskeskuksen hallituksen kokoukset pidettiin Helsingissä ja Pietarissa. Pohjoismaisten rakennuskeskusten edustajien kanssa järjestettiin yhteistapaamiset Oslossa ja Kööpenhaminassa. Syksyllä toteutettiin henkilöstötutkimus, jonka tuloksia analysoitiin ja käsiteltiin henkilökunnan tiedotustilaisuuksissa. Talouden tervehdyttämiseksi tammikuussa päättyneiden myyntiyksikön YT-neuvottelujen johdosta jouduttiin irtisanomaan neljä henkilöä. Tampereen TIETOkirjakauppa lopetti kirjakauppatoimintansa ja jatkoi myyntipisteenä Tampereella uusissa tiloissa, Sammonkatu 52 LH 4. Lappeenrannan ja Oulun TIETOkirjakaupat lopettivat toimintansa keväällä Lisäksi kesäkuussa aloitettujen YT-neuvottelujen tuloksena viisi henkilöä lomautettiin toistaiseksi ja koko henkilökunta lomautettiin vuoden 2013 lopulla. Syksyllä alkaen yhtiössä otettiin käyttöön uusi organisaatiorakenne. 9 RAKENNUSTIETO

10 TIETOTUOTTEET AMMATTILAISILLE Rakennustiedon tuotteet auttavat ammattilaisia työssään rakentamisen kaikilla osa-alueilla: infrarakentamisessa rakennus- ja rakennesuunnittelussa talotekniikassa talonrakennusurakoinnissa kiinteistönpidossa Ammattilaisten tietopalvelut Tietopalvelut kokoavat yhteen rakentamisen eri osaalueilla ja kiinteistönpidossa tarvittavat ajantasaiset ja puolueettomat ohjeet, määräykset ja laatuvaatimukset. Lisäksi niissä on palvelukohtaisia lisäominaisuuksia ja työvälineitä ammattilaisten tarpeisiin. Infra Net Ohjeet yhdenmukaiseen infrarakentamiseen RT Net Laajin suunnittelun ja hyvän rakennustavan tietolähde LVI Net Hyvän talotekniikan rakennustavan ohjeet SIT Net Tietolähde ja työväline sisustusalan ammattilaisille Ratu Net Rakennussuunnittelun vahva tietopaketti KH Net Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Verkkopalvelut ja ohjelmat RT Tuotetieto Rakennushankkeen tuotetietojen hakupalvelu RT Esteettömyystieto Esteettömän asuinympäristön suunnitteluun Sopimuslomake Net Asiakirjat sujuvaan sopimiseen Klara Net Kustannuslaskentaan ja urakkatarjousten laadintaan ALISA Tehokasta projektinhallintaa suunnitteluyrityksille MX6 Energia Energiatodistusten ja energiatehokkuuden laskentaan Selostusohjelmat Rakennus- ja työselostusten laadintaan Tietokirjat ammattilaisille ja kodinrakentajalle Julkaisumme opastavat hyvään suunnitteluun ja rakennustapaan, päämääränä teknisesti oikeat ratkaisut, kustannustietoinen toteutus ja lainmukainen ohjeistus. Tuotevalikoima kokonaisuudessaan osoitteessa 10 RAKENNUSTIETO

11 Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö, joka vastaa säätiökonsernin strategisesta johtamisesta ja yhteiskuntasuhteista. Säätiö johtaa koko yhteisön tutkimus- ja kehitystoimintaa ja toimikuntalaitoksensa kautta sisällöntuotantoa. Säätiön tehtäviin kuuluvat luokitustoiminta ja erilaiset stipendit, palkinnot, tuet ja tunnustukset. Säätiö toteuttaa missiotaan pitkäjänteisesti koko alan hyväksi, panostaen jatkuvasti palvelevaan kehittämistyöhön. Rakennustietoon kuuluvat RTS:n kokonaan omistama Rakennustieto Oy (RTS 100 %), enemmistöosuus ET-IN- FOkeskuse AS:sta (RTS 54 %) sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä omistama enemmistöosuus St. Petersburg Construction Centre Ltd:stä (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %). Aiemmin perustetut yhtiöt Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 60 %) sekä Suomen Määrälaskenta Oy eivät toimi tällä hetkellä. Säätiö on osakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %) ja FISE Oy:ssä (7,4 %). Lisäksi säätiö on Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutus- ja kehittämisyhteistyön tukisäätiö -nimisen säätiön (FINEDU-säätiö) perustajajäsen (4 %), samoin kuin Bryggman-säätiön perustajajäsen (2,9 %). Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Aki Davidsson toimi säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Martti Kenkkilä varapuheenjohtajana. Säätiön yliasiamiehenä toimi Matti Rautiola. Yliasiamies on hallituksen sääntömääräinen jäsen ja toimii Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toiminnasta raportoitiin totutun tavan mukaisesti säätiön hallitukselle. Edustajiston taustajärjestöjen määrä oli vuoden lopussa 51 ja edustajien määrä oli 55. Rakennustietosäätiön palveluksessa oli toimintavuonna seitsemän henkilöä. Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitusten yhteinen kehittämisseminaari järjestettiin Rakennustiedon omissa tiloissa yhden päivän mittaisena. Seminaarissa arvioitiin edellisenä vuonna laaditun strategian toteutumista ja tarkistamistarvetta sekä vastaavia heijastusvaikutuksia Rakennustiedon linjauksiin. Seminaarin perusteella voimassa olevia strategioita ei katsottu tarpeellisiksi muuttaa. Yhteiskuntasuhteidensa edistämiseksi säätiö ja sen edustajat olivat toimintavuonna mukana lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa, yhteisöissä ja projekteissa. Säätiön järjestämien julkisten keskustelutilaisuuksien, Rakennusfoorumien, suosio jatkoi kasvuaan. Toimikuntien ja päätoimikuntien määrä oli 60 kpl ja jäsenmäärä 400 henkilöä. Uusia T&K-hankkeita käynnistettiin taloustilanteen johdosta varovaisesti. Säätiön sisäilmastoluokitustoiminta jatkui aktiivisena. Luokiteltuja tuotteita oli vuoden lopussa noin 2400 kpl. Säätiö tuki alan oppituoleja, myönsi ansiomerkkejä, jakoi palkintoja sekä stipendejä. Säätiön talous on riippuvainen yhtiön liikevaihdosta ja niihin sidotuista lisenssimaksuista. Yhtiön laskeneen liikevaihdon seurauksena säätiön liikevaihto ei kasvanut. Taloudellinen tasapaino ja positiivinen tulos saavutettiin säästöillä. Tulos ,12 euroa päätettiin siirtää käyttörahastoon. Säätiön hallituksen jäsenille ja yliasiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä ,27 euroa ja muille ,38 euroa. Helsingissä 9. päivänä huhtikuuta 2014 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Juha Lemström, puheenjohtaja Ari Autio, varapuheenjohtaja Markku Hedman Ilpo Peltonen Paula Huotelin Matti Pentti Kim Kaskiaro Matti Rautiola Mari Matomäki Harri Yli-Villamo Jari Mäkimattila Pauno Narjus 11 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

12 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perusparannukset , ,72 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 000, ,64 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,13 Muut sijoitukset , , , ,13 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset 0, ,00 Siirtosaamiset , , , ,44 Rahoitusarvopaperit , ,29 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 8 409, ,40 Käyttörahasto , ,79 Stipendirahasto 0, ,00 Profiilijulkaisujen riskirahasto , ,00 Reima Pietilän rahasto , ,79 GA-rahasto 992,00 992,00 Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,98 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Eläkelainat , ,56 Lyhytaikainen Eläkelainat 1 173, ,15 Ostovelat 9 224, ,59 Muut velat , ,75 Siirtovelat , , , ,28 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,82 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä hallinto Tuotot , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,29 Poistot , ,43 Muut , , , ,24 Kulujäämä , ,24 Varainhankinta Tuotot , ,13 Kulut 0,00 0, , ,13 Tuotto-/kulujäämä , ,11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,78 Kulut , , , ,20 Satunnaiset tuotot 7 080, ,42 Tilikauden tulos , ,51 Rahastosiirrot , ,51 Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00 Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska se on katsottu tarpeettomaksi oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Varoja ei ole jaettu jäsenille eikä keskinäisiä rahalainoja, pääomalainoja tai vakuuksia toisten yhtiöiden puolesta ole. Mikäli tytäryhtiöt olisi yhdistelty, konsernin oma pääoma olisi emoyhtiön omaa pääomaa korkeampi. Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä 9. päivänä huhtikuuta 2014 Ari Viitala, KHT 12 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Kati Halonen. Muoviset vuodet

Kati Halonen. Muoviset vuodet Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviteollisuus ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu Julkaisija: Muoviteollisuus ry 2011 Teksti:

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia SISÄLTÖ Fiskars 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia Kasvustrategia Liiketoiminta Ikoniset

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot