RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13

2 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan, mutta sitten Ukrainassa kiehahti ja maailman poliittinen ja taloudellinen tasapaino alkoi taas huojua. Monta vuotta kestänyt epävarmuus jatkuu tätä kirjoittaessa edelleen. Nyt odotetaan, johtaako konflikti eskaloitumiseen ja minkälaisia pakotteita läntinen maailma asettaa Venäjälle. Vastakkainasettelun ja mahdollisten lisäpakotteiden seurausvaikutusten otaksutaan olevan vakavia juuri Suomelle. Jo pitkään alavireisyydestä kärsinyt kiinteistö- ja rakentamisala ei jääne tästäkään vastoinkäymisestä osattomaksi. Alalle palveluja tuottava Rakennustieto on elänyt samaa kriisiä ja joutunut painimaan suhdanneongelmien kanssa. Kuitenkin vuosittaisessa kehittämisseminaarissa Rakennustiedon strategia todettiin hyvin toimivaksi. Yleisen taloustilanteen lisäksi toimialan murros vaikutti paljolti siihen, että yhtiön vuoden 2013 liikevaihto jäi budjetoidusta, ehkä hieman optimistisista lukemista. Vuoden lopussa voitiin iloksemme kirjata lähes tavoitteiden mukainen voitollinen tulos. Tulos saavutettiin ankarilla säästöillä, irtisanomisilla, lomautuksilla, yhtiön organisaation jatketulla kehittämisellä ja sen myötä tehostetulla toiminnalla, josta aiempaa neljänneksen pienempi henkilökunta vastaa. Koettu haasteellinen vuosi muistuttaa siitä, että Rakennustieto on säätiölain mukainen yksi kokonaisuus, säätiökonserni, joka on perustettu toteuttamaan yhteiskunnallista tehtäväänsä, edistämään hyvän kaavoituksen, rakentamisen ja kiinteistönpidon aatetta. Säätiö ja yhtiö ovat yhtä ja samaa rakennetta. Säätiön tuotot perustuvat pääosin yhtiön hyödyntämien lisenssien kautta syntyvään liikevaihtoon. Yhtiössä toteutetut säästötoimet heijastuivatkin lähes samankaltaisina säätiön toimenpiteisiin, joilla vuoden tulos saatiin myös säätiössä lopulta positiiviseksi. Vuoden 2013 kertomuksessa on toki paljon hyvää ja innostavaa kerrottavaa. Asiakastutkimus osoitti, että Rakennustiedon brändi on säilynyt hämmästyttävän vahvana ja tunnettuna. Se on vuosikymmenten saatossa rakentunut erityisesti RT-kortiston maineelle. Niinpä RT on edelleen se kirjainyhdistelmä, josta palvelumme ja tuotteemme tunnetaan. Syksyllä käynnistettiinkin brändin kirkastamiseen, käytettävyyteen ja vahvistamiseen tähtäävä kehittämishanke. Uutena avauksena edistettiin pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen kanssa tehtävää yhteistyötä avaamalla Rakennustiedon verkkosivuille tiedosto, jossa pääsisältönä ovat viranomaismääräysten tulkinnat, joista ovat vastanneet pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen asiantuntijat. Yhteistyön tarkoituksena on saattaa tiedos- 2 YLIASIAMIEHEN KATSAUS

3 to Rakennustiedon verkon kautta koko valtakunnan rakennusvalvontojen ja rakentajien ulottuville ja siten edesauttaa käytäntöjen yhtenäistämistä maan eri osissa. Samoin solmittiin yhteistyösopimus ARAn kehittämän ja rahoittaman ARVI-palvelun jakelusta Rakennustiedon verkon kautta nimellä RT Esteettömyystietopalvelu. Ratkaisulla taataan jatkuva ylläpito, löydettävyys ja käytettävyys. Vuoden aikana käynnistettiin myös kunnianhimoinen RT Tuotetietopalvelun kehitystyö, joka korvaa vanhan tarviketiedoston ja tarjoaa uuden palvelukokonaisuuden tuotedokumentaation jatkuvasti lisääntyviin vaatimuksiin. Palvelun tarkoituksena on parantaa koko rakentamisen elinkaaren aikaista tuotedokumentointia, hankintojen virheettömyyttä ja ajankäytön tehokkuutta valmistuksesta suunnitteluun, hankinnasta korjaamiseen ja lopulta kierrätykseen. Säätiön buildingsmart Finland -päätoimikunta edistää ja kehittää rakennusalan mallintamista. Jäsenistö kasvoi toimintavuonna laajasti mm. infra-alan edustuksella. buildingsmart-toiminta oli erittäin aktiivista ja tuloksekas toiminta kertoo päätoimikunnan etunojasta, huippuosaamisesta, joka on johtanut maailman kärkeen. Vuodesta 2013 selvittiin siis kunnialla ja kiitoksin. Kaikkein hankalimpien vuosien aikana säätiön hallitusta taitavalla otteella ja antaumuksellisesti vuodesta 2008 johtanut Aki Davidsson luopui tehtävästään toimintavuoden lopussa. Kiitän häntä lämpimästi työtoveruudesta ja vastuunkannosta sekä ystävyydestä. Hänen perintönsä siirtyi jo vuosia yhtiön hallituksessa toimineelle Juha Lemströmille. Toivotan myös hänelle voimia ja menestyksekkäitä vuosia tästä eteenpäin. Hallituksissa tapahtui henkilövaihdoksia. Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Martti Kenkkilä luovutti paikkansa Ari Autiolle ja yhtiön hallituksen jäsen Jukka Sainio Mikko Äyräväiselle. Suuret kiitokset heille arvokkaasta, asiantuntevasta työstä! Parhaat kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneillemme, toimikuntien ja monien talkoiden osanottajille. Teidän ansiostanne pystymme jatkuvasti kantamaan vastuumme suomalaisen rakentamisen tietopalvelun tulevaisuudesta. Ja kauniiksi lopuksi, koettelevan vuoden läpikäynyt entinen ja nykyinen henkilöstö ansaitsee valtavat kiitokset, sekä kestämisestään että uskomattomasta kyvystään innostua tehtävistään, tähdätä tulevaisuuteen, kehittää uusia ratkaisuja ja löytää yhteistyöstä voimaa. Matti Rautiola yliasiamies 3 YLIASIAMIEHEN KATSAUS

4 Rakennustieto RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen, yleishyödyllinen, aatteellinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiö toteuttaa tehtäväänsä ennen kaikkea kokonaan omistamansa Rakennustieto Oy:n kautta. Kokonaisuutta kutsutaan nimellä Rakennustieto. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Tutkimusja kehittämistoiminnan sekä toimikuntatyön tulosten kaupallisesta hyödyntämisestä vastaa Rakennustieto Oy. RAKENNUSTIEDON SÄÄTIÖKONSERNIN RAKENNE Rakennustietosäätiö RTS EDUSTAJISTO HALLITUS YLIASIAMIES SÄÄTIÖKONSERNIN JOHTO STRATEGINEN SUUNNITTELU T&K Toimikuntalaitos Tutkimushankkeet Kehittämistoiminta LUOKITUS M1 Ympäristöseloste OMISTAJUUS Julkaisuoikeudet Varallisuus YHTEISKUNTA- SUHTEET, VIESTINTÄ Jäsenyydet eri organisaatioissa Sidosryhmät Rakennusfoorumit STIPENDIT, PALKINNOT, TUKI, TUNNUSTUKSET RAKEVA, ga, Pietilä, UICB, ansiomerkit, julkaisutuki, alueelliset palkinnot Vaikuttaminen Varallisuus Ei toimiva Strategiset omistukset Sisältö Toimikuntalaitos Julkaisuoikeudet Rakennustieto Oy (RTS 100 %) Estonian Building Centre (RTS 54 %) ET-INFOkeskuse AS St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rati 40 %) PCC / Infstroy Yhtiö xx / xx % Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %) MoCC Latvian Building Centre Ltd (RTS 60 %) LBC Suomen Määrälaskenta Oy (RTS 100 %) Rahasto Haahtela-kehitys Oy (RTS 7%) - rakentamisen ohjelmistotalo Liikekiinteistö Oy (RTS 100 %) - lainavakuus Taide Pickala Golf FISE Oy (RTS 7,4 %) - pätevyyksien myöntäminen FINEDU-säätiö (RTS 4 %) - Venäjän koulutussäätiö Bryggman-säätiö (RTS 2,9 %) 4 RAKENNUSTIETO

5 Säätiö on Rakennustiedon omistajaorganisaatio ja julkaisija. Sen vastuulla ovat Rakennustieto-yhteisön johtaminen ja strateginen suunnittelu. Säätiö johtaa yhteisön tutkimus- ja kehittämistyötä ja vastaa luokitustoiminnasta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja ja tunnustuksia sekä tukee alan professuureja ja opiskelijatoimintaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimikuntatyöskentely Toimikunnat ovat koko Rakennustiedon sisältötuotannon perusta. Toimikuntien työskentelyyn osallistuvat vapaaehtoiset asiantuntijat takaavat ajantasaisen ja kansallista konsensusta tavoittelevan sisällön. Säätiössä toimi kuusi yhtiön asiakassegmentteihin perustuvaa organisaatiota vastaavaa päätoimikuntaa sekä M1-päästö- ja puhtausluokituksen, RT-ympäristöselosteiden, Talo-nimikkeistön, InfraTM:n ja buildingsmartin tukena toimivat erityispäätoimikunnat. Lisäksi säätiössä toimi 49 yksittäisten ohjekorttien laatimiseen tarkoitettuja toimikuntia. Lomakkeiden, lehtien sekä KH- ja Ratukortistojen tukena toimivat toimi- ja toimituskunnat. Toimikuntien työskentelyyn osallistui noin 400 henkeä. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Toimintavuoden tutkimustoiminta oli ennätyksellisen laajaa. Yhtenä painopistealueena olivat ympäristöasiat. Promisea, rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmää, korvaavan työkalun kehittämishankkeen suunnittelu käynnistettiin. Työnimellä RT Checkpoint Green kulkevan ympäristöluokitustyökalun hankevalmistelu aloitettiin Senaattikiinteistöjen teettämän selvityksen pohjalta. Selvityksen laati GreenBuilding Partners Oy. Tavoitteena on hankekonsortion rakentaminen ja hankkeen käynnistäminen alkuvuonna Kartoitettiin myös, miten rakennustuotteisiin liittyvien uusien standardien mukaiset ympäristöseloste- ja CE-merkintätiedot yms. saataisiin osaksi Rakennustiedon tuotetietopalvelua sekä tähän palveluun tarvittavia yhteistyömuotoja. Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen toimintaa olivat RYL-hankkeet ja Talo-luokitus. Toimintavuonna jatkettiin InfraRYLin ylläpitoa julkaisemalla kolme lukua päivitettynä. Ensimmäisen osan kattavampi päivitys aloitettiin. Infra-nimikkeistöjärjestelmän laadintaa jatkettiin selvittelemällä rakennusosa- ja hankenimikkeistön uusimistarvetta ja -tasoa. Ylläpitonimikkeistön esiselvitys valmistui. Talonrakennusalan RYLien kehittäminen jatkui toimintavuonna. KorjausRYLin ja TalotekniikkaRYLin selvitys valmistui ja niistä pidettiin työseminaari tulevien käyttäjien kanssa. Kumpikin hanke päätettiin käynnistää. Kyseessä tulee olemaan monivuotinen ja laaja panostus, jossa RTS:n toimikuntatyöskentelyllä tulee olemaan tärkeä asema. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Rakennustieto Oy. Talonrakennusalan tämän hetken kiinnostus nimikkeistökehitykseen on vähäistä ja Talo-ryhmän toiminta oli vastaavasti vaatimatonta. Ryhmä jatkoi ICIS:n jäsenenä seuraten kansainvälisten nimikkeistöjen sekä työselostuskäytäntöjen ja -ohjelmistojen ja Talo-nimikkeistön vastaavuuksia ja kehitystä. KorjausRYLin lisäksi korjausrakentamisen painopistealueen merkittävä tulos oli ARVI-hankkeen läpivienti. Hankkeen tuloksena syntyi uusi RT Esteettömyystieto -niminen palvelu, joka helpottaa suunnittelijoiden työtä, kun tavoitteena on esteettömyyden toteutuminen asuinympäristössä. Palvelun avulla voi arvioida asuinympäristöjä ja -suunnitelmia sekä tulostaa tarkistuslistoja, joita voi käyttää ARA-rahoitushakemusten sekä rakennuslupahakemusten liitteenä. Palvelun kautta löytyy myös tietoa esteettömyyden toteuttamista palvelevista tuotteista. Hankkeen rahoitti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja konsultteina toimivat Aalto/Sotera, Aalto SoberIT ja Iwa Labs Oy. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen tärkein, ja tutkimustoiminnan laajin, panostus oli InfraTM-hanke. InfraTM(tietomalli)-hankkeen tehtävänä on aktiivisesti vaikuttaa infra-alan yhteisen tietomallin edistämiseen ja kehittämiseen. Kyseessä on laaja sa- 5 RAKENNUSTIETO

6 buildingsmart International Week pidettiin maaliskuussa Rakennustiedossa. Rasso Steinmann, bs International hallituksen varapj. pitämässä alustustaan. teenvarjohanke, jota rahoittavat Liikennevirasto, suurimmat kaupungit ja Infra ry. Hanke alkoi 2009 ja 2013 oli sen viimeinen kokonainen toimintavuosi. InfraTM-hankkeen pääasiallinen työ tehtiin toimintavuonna RYM Oy:n PRE-ohjelman osapuolena InfraFINBIMin eri työpaketissa ja ohjausryhmässä. InfraTM:n konsulttiryhmä on vastannut etenkin kokonaisuuden kehittämistarpeiden ja tavoitteiden esillä pitämisestä ja huomioon ottamisesta ohjelmassa. InfraTM:n tehtävään sisältyi myös erityisesti Liikenneviraston ja kuntien näkökulman ylläpito standardointityössä. Määrätietoisen työn ansiosta InfraTM pystyi edelleen kasvattamaan osuuttaan Infra- FINBIMistä. Työpaketeissa panostettiin infra-alan mallintamisohjeitten laadintatyöhön sekä riippumattoman tiedonsiirtoformaatin, Inframodelin, jatkokehittämiseen ja integroimiseen kansainvälisen buildingsmart-organisaation OpenInfra-ratkaisun osaksi. InfraTM:llä oli myös keskeinen rooli InfraFINBIMin ulkoisessa viestinnässä. Konsultteina toimivat Innogeo Oy, Eurostep Oy, Image Builder Oy, Vianova Oy, Tekla Oy, Sito Oy ja Nosto Consulting Oy. Läheistä yhteistyötä tehtiin myös VTT:n kanssa, jonka edustajalla oli tärkeä rooli kansainvälistämistyössä. Toimintavuoden toinen saavutus oli vuonna 2012 valmistuneen laajan COBIM-hankkeen tuloksia täydentävä pienehkö hanke COBIM 14, Laajuustietojen ja tilanimikkeiden tietomallivaatimukset ja tietomallin viranomaiskäyttöön laatimisen ohjeet. Ohjeet, jotka palvelevat mallintamista rakennuslupaa varten, valmistuivat lausuntokuntoon ja ne julkaistaan alkuvuonna Konsulttina toimi Gravicon Oy, rahoittajina ympäristöministeriö, buildingsmart Finland sekä Talo-ryhmä. Säätiössä toimiva buildingsmart Finland (bsf) -päätoimikunta on kansainvälisen buildingsmart-järjestön jäsen. buildingsmart tekee työtä rakennusalan mallintamisen edistämiseksi ja rakennusalan tuotetietomallin IFC:n (Industry Foundation Classes) kehittämiseksi. bsfpäätoimikunta on suomalaisten rakennusalan yritysten ja rakennusalan ohjelmistoja tuottavien yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. bsf-päätoimikunnalla on Library Observer -status (IFD = mallintamista tukevien tuotekirjastojen kansainvälinen standardi). Päätoimikunnan toiminta oli erittäin vilkasta ja jäsenkunta kasvoi edelleen toimintavuonna. bsf-päätoimikunta järjesti useita yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia, näistä mainittakoon kansainvälinen bsi viikko ensimmäistä kertaa Suomessa ja syksyllä kansainvälinen infrafinbim-tuloseminaari. Päätoimikunnan johtokunta hoiti päivittäisiä asioita. Syntyi uusia asiakasryhmäkohtaisia jaoksia: kaupunkisuunnittelu ja koulutus. Valmisteltiin myös infralle toimialaryhmä, jota suunnitellaan InfraTM- ja InfraFINBIM-hankkeiden jatkajaksi ja tulosten ylläpitäjäksi. Säätiö järjesti kotimaassa laajan kyselytutkimuksen tietomallintamisesta ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Kysely, johon saatiin hyvin vastauksia, toteutettiin läheisessä yhteistyössä RIBA Enterprises:n kanssa. Kysely tehtiin Ison-Britannian lisäksi samansisältöisenä myös Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa. Vertailuraportti julkaistaan vuoden 2014 alussa. Tarkoituksena on, että kysely toistetaan joka toinen vuosi ja siihen haetaan aktiivisesti lisää osallistujamaita. DigiEduET (Central Baltic) oli hanke, jossa Rakennustieto toteutti rakeisen ja rakenteisen tiedon julkaisutoimintaa kehittävää osatehtävää. Myös Viron Rakennuskeskuksella oli hankkeessa laaja oma osio. Tallinnan EU:n Central Baltic Joint Technical Secretariat myönsi hankkeelle rahoituksen Hankkeen päämiehenä oli Kouvola Innovation Oy. Hankkeessa käännettiin ja sovitettiin Ratu-kortisto viroksi ja Viron oloihin, laadittiin multimediaa sekä rakennettiin näille IT-alusta. Hanke valmistui toimintavuonna. T&K-johtajana toimi TkT, arkkitehti Christer Finne. 6 RAKENNUSTIETO

7 Stipendin saajat Pekka Hänninen (vas.) ja Niko Rimpiläinen. Kultaisen ansiomerkin saajat vasemmalta lukien: Keijo Kaurissaari, Harri Mäkelä, Ilkka Friman, Anssi Koskenvesa ja Juha Lemström. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettiin yhdeksän rakennusfoorumia, joiden aiheet olivat: Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Kuinka suunnitella kohtuuhintaista asumista? Korjausrakentamisen terveellisyys Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät Korjausrakentaminen: Käsityötä vai teollisuutta? Resurssiviisaus rakentamisessa Ekotehokkaan suunnittelun työkalut Taide kaupungissa ja rakennuksissa Huomispäivän rakennusvalvonta Stipendit, palkinnot, tuki ja tunnustukset Stipendit Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus myöntää vuosittain stipendejä eri rakentamisen osa-alueita käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Vuonna 2013 stipendihakemuksia tuli yhteensä 16 kappaletta, joista hallitus päätti myöntää euron stipendit seuraaville: Pekka Hänniselle, joka tekee diplomityötään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen Arkkitehtuurin perusteiden ja teorian oppituolille aiheesta Konseptitalo ekologisesti kestävän elämän näyttämönä. Niko Rimpiläiselle, joka tekee diplomityötään Oulun yliopiston Konetekniikan osaston Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratoriossa aiheesta Siltojen mallinnuksen ja nimikkeistön kehittäminen. RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: nro 125 johtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt nro 126 diplomi-insinööri Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy nro 127 diplomi-insinööri Harri Mäkelä, Innogeo Oy nro 128 yksityisyrittäjä Keijo Kaurissaari, Kaurissaari ky nro 129 projektivastaava Ilkka Friman (Rati) Täysiä palvelusvuosia Täysistä palvelusvuosista palkittiin seuraavat Rakennustiedon henkilöt (suluissa palvelusvuodet): Merja Laitinen (30 v.) Tuomo Kämäräinen (25 v.) Olavi Kärnä (25 v.) Jaana Lapatto (25 v.) Viljo Lukkarinen (25 v.) Seija Ralli (25 v.) Lea Vettenranta (25 v.) Timo Hietala (20 v.) Ilkka Friman (10 v.) Mina Jokivirta (10 v.) Kari Laine (10 v.) 7 RAKENNUSTIETO

8 RAKEVA-palkinnon saaja Tapani Mäkikyrö (vas.) sekä ElämäntyöRAKEVA-palkinnon saajat Teuvo Tolonen, Pekka Lahti ja Juhani Kiiras. Veikko Matikainen (toinen vas.) sai Itä-Suomen alueen Rakennustietopalkinnon. Rakennustiedon ga-palkinto Rakennustiedon ga-palkinto perustettiin vuonna 2007 ja se myönnetään joka toinen vuosi Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Rakennustiedon gapalkinto luovutettiin Ari Ahoselle. RAKEVA-palkinto Vuoden 2013 Rakennustiedon gapalkinnon, euroa, sai toimitusjohtaja, TkT Ari Ahonen, RYM Oy, tunnustuksena vahvasta kokemuksestaan rakennus- ja kiinteistöalalta. Ari Ahosella on ollut merkittävä panos kiinteistö- ja rakennusklusterin yhteisen toimintastrategian kirkastamisessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittamisessa. Palkintolautakuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Aki Davidsson, Arkkitehdit Davidsson & Tarkela Oy; professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto ja professori Matti Pentti, Tampereen teknillinen yliopisto. RAKEVA-palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai jär jestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi on mahdollista jakaa erityisistä syistä myös ElämäntyöRAKEVA-palkinto. Vuoden 2013 RAKEVA-palkinto myönnettiin rakennusvalvonnan johtaja, DI Tapani Mäkikyrölle, Oulun rakennusvalvontavirasto, tunnustuksena hänen toiminnastaan rakennusvalvonnan roolin uudistamisessa ennakko-ohjaukseen ja opastavaan neuvontaan. Tapani Mäkikyrö on panostanut merkittävästi laadukkaan rakentamisen edistämiseksi ja säännösten tulkinnan yhtenäistämiseksi. Palkintolautakuntaan kuuluivat tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI ry; toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry sekä arkkitehti Mari Matomäki, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa myös kolme ElämäntyöRAKEVA-palkintoa seuraaville: emeritusprofessori Teuvo Tolonen, Tampereen teknillinen yliopisto; arkkitehti, TkL Pekka Lahti, VTT; emeritusprofessori, DI Juhani Kiiras. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus päätti keväällä 2013 lakkauttaa alueelliset Rakennustietopalkinnot ja selvittää tilalle muita palkitsemisvaihtoehtoja. Kuopion Rakennustieto jakoi vielä toimintavuonna Itä-Suomen alueen Rakennustietopalkinnon pitkäaikaiselle puheenjohtajalleen Veikko Matikaiselle tunnustuksena hänen uraauurtavasta ja tuloksellisesta työstään alan työturvallisuuden, oppilaitosyhteistyön sekä mediayhteyksien kehittämiseksi. 8 RAKENNUSTIETO

9 Ensimmäinen RakennusTietopäivä järjestettiin toukokuussa. RT-Golf -asiakastapahtumassa kisailtiin elokuussa Kotojärvellä. RAKENNUSTIETO OY Yleistä Vuoden tärkeimmät tapahtumat Vuoden 2012 lopulla uudistetun strategian avaamista, sen tavoitteita, organisaatiorakennetta ja työprosesseja käytiin läpi yhdessä koko henkilökunnan kanssa ns. Voima-talkoissa koko kevään ajan. Jatkona Voimatalkoille käynnistettiin syksyllä ELY:n tukemana koko henkilökunnan koulutusohjelma, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Syksyllä yhtiön johtoryhmä osallistui säätiön ja yhtiön hallitusten yhteiseen kehittämisseminaariin, jossa tarkasteltiin nykyisen strategian ajantasaisuutta ja toimivuutta. Loppuvuodesta käynnistettiin IT-toimintasuunnitelman laadinta tuleville vuosille. Vuoden 2013 tärkein kehityshanke oli koko vuoden jatkunut uuden RT Tarviketiedon kehittäminen. Suunnittelun lopputuloksena RT Tarviketiedon 70-vuotinen historia tällä nimellä päättyi alkuvuonna 2014, jolloin uusi RT Tuotetieto korvasi sen. RKL:n kanssa allekirjoitettiin myynti- ja markkinointisopimus Rakennustaito-lehdestä. Tässä yhteydessä lehden kustantaminen siirtyi pois yhtiöltä vuoden 2013 alusta. Korjaus- ja TalotekniikkaRYLien uudistamista valmisteltiin tekemällä niistä esiselvitys alkuvuodesta. Lisäksi KorjausRYLin aloitusseminaari toteutettiin lokakuussa. Toukokuussa järjestettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ensimmäinen RakennusTietopäivä, jonka aiheina olivat CE-merkinnät ja korjausrakentamisen uudet energiamääräykset. RakennusTietopäivän toteutuksessa oli mukana pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ja Rakennustarkastusyhdistys, joiden kanssa tiivistettiin Syyskausi avattiin Terassijuhlan merkeissä elokuun lopulla. yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Rakennustiedon yhteistyökumppaneille ja asiakkaille järjestettiin Voimatalossa syyskauden avajaiset elokuun lopulla ja samassa kuussa järjestettiin RT-Golf -asiakastapahtuma Kotojärvellä. Rakennustiedon tytäryhtiön Pietarin Rakennuskeskuksen hallituksen kokoukset pidettiin Helsingissä ja Pietarissa. Pohjoismaisten rakennuskeskusten edustajien kanssa järjestettiin yhteistapaamiset Oslossa ja Kööpenhaminassa. Syksyllä toteutettiin henkilöstötutkimus, jonka tuloksia analysoitiin ja käsiteltiin henkilökunnan tiedotustilaisuuksissa. Talouden tervehdyttämiseksi tammikuussa päättyneiden myyntiyksikön YT-neuvottelujen johdosta jouduttiin irtisanomaan neljä henkilöä. Tampereen TIETOkirjakauppa lopetti kirjakauppatoimintansa ja jatkoi myyntipisteenä Tampereella uusissa tiloissa, Sammonkatu 52 LH 4. Lappeenrannan ja Oulun TIETOkirjakaupat lopettivat toimintansa keväällä Lisäksi kesäkuussa aloitettujen YT-neuvottelujen tuloksena viisi henkilöä lomautettiin toistaiseksi ja koko henkilökunta lomautettiin vuoden 2013 lopulla. Syksyllä alkaen yhtiössä otettiin käyttöön uusi organisaatiorakenne. 9 RAKENNUSTIETO

10 TIETOTUOTTEET AMMATTILAISILLE Rakennustiedon tuotteet auttavat ammattilaisia työssään rakentamisen kaikilla osa-alueilla: infrarakentamisessa rakennus- ja rakennesuunnittelussa talotekniikassa talonrakennusurakoinnissa kiinteistönpidossa Ammattilaisten tietopalvelut Tietopalvelut kokoavat yhteen rakentamisen eri osaalueilla ja kiinteistönpidossa tarvittavat ajantasaiset ja puolueettomat ohjeet, määräykset ja laatuvaatimukset. Lisäksi niissä on palvelukohtaisia lisäominaisuuksia ja työvälineitä ammattilaisten tarpeisiin. Infra Net Ohjeet yhdenmukaiseen infrarakentamiseen RT Net Laajin suunnittelun ja hyvän rakennustavan tietolähde LVI Net Hyvän talotekniikan rakennustavan ohjeet SIT Net Tietolähde ja työväline sisustusalan ammattilaisille Ratu Net Rakennussuunnittelun vahva tietopaketti KH Net Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Verkkopalvelut ja ohjelmat RT Tuotetieto Rakennushankkeen tuotetietojen hakupalvelu RT Esteettömyystieto Esteettömän asuinympäristön suunnitteluun Sopimuslomake Net Asiakirjat sujuvaan sopimiseen Klara Net Kustannuslaskentaan ja urakkatarjousten laadintaan ALISA Tehokasta projektinhallintaa suunnitteluyrityksille MX6 Energia Energiatodistusten ja energiatehokkuuden laskentaan Selostusohjelmat Rakennus- ja työselostusten laadintaan Tietokirjat ammattilaisille ja kodinrakentajalle Julkaisumme opastavat hyvään suunnitteluun ja rakennustapaan, päämääränä teknisesti oikeat ratkaisut, kustannustietoinen toteutus ja lainmukainen ohjeistus. Tuotevalikoima kokonaisuudessaan osoitteessa 10 RAKENNUSTIETO

11 Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö, joka vastaa säätiökonsernin strategisesta johtamisesta ja yhteiskuntasuhteista. Säätiö johtaa koko yhteisön tutkimus- ja kehitystoimintaa ja toimikuntalaitoksensa kautta sisällöntuotantoa. Säätiön tehtäviin kuuluvat luokitustoiminta ja erilaiset stipendit, palkinnot, tuet ja tunnustukset. Säätiö toteuttaa missiotaan pitkäjänteisesti koko alan hyväksi, panostaen jatkuvasti palvelevaan kehittämistyöhön. Rakennustietoon kuuluvat RTS:n kokonaan omistama Rakennustieto Oy (RTS 100 %), enemmistöosuus ET-IN- FOkeskuse AS:sta (RTS 54 %) sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä omistama enemmistöosuus St. Petersburg Construction Centre Ltd:stä (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %). Aiemmin perustetut yhtiöt Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 60 %) sekä Suomen Määrälaskenta Oy eivät toimi tällä hetkellä. Säätiö on osakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %) ja FISE Oy:ssä (7,4 %). Lisäksi säätiö on Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutus- ja kehittämisyhteistyön tukisäätiö -nimisen säätiön (FINEDU-säätiö) perustajajäsen (4 %), samoin kuin Bryggman-säätiön perustajajäsen (2,9 %). Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Aki Davidsson toimi säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Martti Kenkkilä varapuheenjohtajana. Säätiön yliasiamiehenä toimi Matti Rautiola. Yliasiamies on hallituksen sääntömääräinen jäsen ja toimii Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toiminnasta raportoitiin totutun tavan mukaisesti säätiön hallitukselle. Edustajiston taustajärjestöjen määrä oli vuoden lopussa 51 ja edustajien määrä oli 55. Rakennustietosäätiön palveluksessa oli toimintavuonna seitsemän henkilöä. Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitusten yhteinen kehittämisseminaari järjestettiin Rakennustiedon omissa tiloissa yhden päivän mittaisena. Seminaarissa arvioitiin edellisenä vuonna laaditun strategian toteutumista ja tarkistamistarvetta sekä vastaavia heijastusvaikutuksia Rakennustiedon linjauksiin. Seminaarin perusteella voimassa olevia strategioita ei katsottu tarpeellisiksi muuttaa. Yhteiskuntasuhteidensa edistämiseksi säätiö ja sen edustajat olivat toimintavuonna mukana lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa, yhteisöissä ja projekteissa. Säätiön järjestämien julkisten keskustelutilaisuuksien, Rakennusfoorumien, suosio jatkoi kasvuaan. Toimikuntien ja päätoimikuntien määrä oli 60 kpl ja jäsenmäärä 400 henkilöä. Uusia T&K-hankkeita käynnistettiin taloustilanteen johdosta varovaisesti. Säätiön sisäilmastoluokitustoiminta jatkui aktiivisena. Luokiteltuja tuotteita oli vuoden lopussa noin 2400 kpl. Säätiö tuki alan oppituoleja, myönsi ansiomerkkejä, jakoi palkintoja sekä stipendejä. Säätiön talous on riippuvainen yhtiön liikevaihdosta ja niihin sidotuista lisenssimaksuista. Yhtiön laskeneen liikevaihdon seurauksena säätiön liikevaihto ei kasvanut. Taloudellinen tasapaino ja positiivinen tulos saavutettiin säästöillä. Tulos ,12 euroa päätettiin siirtää käyttörahastoon. Säätiön hallituksen jäsenille ja yliasiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä ,27 euroa ja muille ,38 euroa. Helsingissä 9. päivänä huhtikuuta 2014 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Juha Lemström, puheenjohtaja Ari Autio, varapuheenjohtaja Markku Hedman Ilpo Peltonen Paula Huotelin Matti Pentti Kim Kaskiaro Matti Rautiola Mari Matomäki Harri Yli-Villamo Jari Mäkimattila Pauno Narjus 11 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

12 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perusparannukset , ,72 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 000, ,64 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,13 Muut sijoitukset , , , ,13 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset 0, ,00 Siirtosaamiset , , , ,44 Rahoitusarvopaperit , ,29 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 8 409, ,40 Käyttörahasto , ,79 Stipendirahasto 0, ,00 Profiilijulkaisujen riskirahasto , ,00 Reima Pietilän rahasto , ,79 GA-rahasto 992,00 992,00 Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,98 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Eläkelainat , ,56 Lyhytaikainen Eläkelainat 1 173, ,15 Ostovelat 9 224, ,59 Muut velat , ,75 Siirtovelat , , , ,28 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,82 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä hallinto Tuotot , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,29 Poistot , ,43 Muut , , , ,24 Kulujäämä , ,24 Varainhankinta Tuotot , ,13 Kulut 0,00 0, , ,13 Tuotto-/kulujäämä , ,11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,78 Kulut , , , ,20 Satunnaiset tuotot 7 080, ,42 Tilikauden tulos , ,51 Rahastosiirrot , ,51 Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00 Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska se on katsottu tarpeettomaksi oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Varoja ei ole jaettu jäsenille eikä keskinäisiä rahalainoja, pääomalainoja tai vakuuksia toisten yhtiöiden puolesta ole. Mikäli tytäryhtiöt olisi yhdistelty, konsernin oma pääoma olisi emoyhtiön omaa pääomaa korkeampi. Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä 9. päivänä huhtikuuta 2014 Ari Viitala, KHT 12 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Rakennustieto, historia

Rakennustieto, historia Rakennustieto, historia Rakennustaito-lehti, 1905 Rakentajain kalenteri, 1916 97. vuosikerta, myös e-kirjana Pysyväinen rakennusainenäyttely 1932, myöhemmin Helsingin rakennuskeskus Lopetettiin kesällä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 14 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 4 Rakennustieto 6 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 7 Strateginen suunnittelu 7 Tutkimus-

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen Kohdennetut lausuntopyynnöt, sivu 1 TKK / arkkitehtuurin laitos Tampereen Teknillinen Yliopisto / Ralf Lindberg Jyväskylän yliopisto, Tuula Suontamo Oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto / rakennussuunnittelun

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot