HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Kevätkokous valitsi Vuoden Huoltoupseerin H Energiaturvallisuus Baltian alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Kevätkokous valitsi Vuoden Huoltoupseerin H Energiaturvallisuus Baltian alueella"

Transkriptio

1 HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti H Kevätkokous valitsi Vuoden Huoltoupseerin H Energiaturvallisuus Baltian alueella

2 TÄYTTÄ OLUTTA.

3 Energiavarmuus on turvattava pahojen aikojen varalle Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden jatkaja Huoltoupseeriyhdistys r.y:n JÄSENLEHTI 2/2013 Päätoimittaja EV evp Risto Gabrielsson Kalevi 109 B Tartto, Viro Toimittajat Hans Gabrielsson Luuvantie 6 B 4, Espoo Ilmoitusmarkkinointi Juha Halminen (09) Huoltoupseeriyhdistys r.y. Valtuuskunta Pj Harri Juhani Koponen Vpj Heikki Härtsiä Hallitus Pj EV Risto Kosonen Vpj KAPT res Caj Lövegren Jäsenet EVL Aarne Veijalainen EVL evp Matti Paasivaara LTN res Hans Gabrielsson EV Timo Saarinen KAPT res Olli Happonen MAJ Lauri Rissanen MAJ Juha Ponto MAJ Juha Lemminki Osoitteiden muutokset, jäsenmaksuja sekä jäsenrekisteriä koskevat tiedustelut ja laskutusasiat pyydetään lähettämään KIRJALLISESTI osoitteella Huoltoupseeriyhdistys r.y. /co Tarja Takala Sepäntie 15 A TUUSULA tai sähköpostilla Kokousasiat, jäsenhakemukset ja aluetoimintaa koskevat tukipyynnöt Sihteeri KAPT Jere Perkiökangas Maanpuolustuskorkeakoulu PL 7, HELSINKI Kansikuva: EVL Mauri Etelämäki on valittu Vuoden 2012 Huoltoupseeriksi. Kuva: Hans Gabrielsson ISSN AO-PAINO 2013 Teollisuuskatu 9, Mikkeli, Energiaturvallisuuskysymykset ovat aiheuttaneet Euroopan Unionille päänsärkyjä viime vuosina. EU:n ulkopuoliset maakaasun toimittajat, Venäjä, Algeria ja Norja, ovat liian harvalukuisia terveellisille ja vapaille kilpailumarkkinoille. Unionin maat tavoittelevat hyvin erilaisia energiaratkaisuja, muun muassa Ranska luottaa ydinvoimaan ja Saksa sen sijaan pyrkii siitä eroon. Baltian aluekin on ollut huolen aiheena. Vanha energiaverkosto on neuvostoperua, eivätkä kaasuputket johda Euroopan Unionin vapaille markkinoille. Viro pystyy tuottamaan lähes kaiken tarvitsemansa sähkön liuskekivellä, kapasiteettia riittää jopa vientiin. Latvian ja Liettuan tilanne on toinen. Ignalinan ydinvoimalaitos Liettuassa oli Euroopan Unionin vaatimuksesta suljettava. Uusi laitos on suunnitteilla Visaginas iin ja alustavan kaavailun mukaan sen pitäisi aloittaa toimintansa Kaksi muutakin ydinvoimalaa on suunnitteilla, toinen Kaliningradiin ja toinen Valko-Venäjälle ja ne valmistunevat ennen Liettuan uutta voimalaa. Tämä on saanut Visaginas in voimalan mahdolliset rahoittajat hyvin epäröiviksi. Jakeluverkostohan Kaliningradista ja Valko-Venäjältä on jo olemassa ja valmis toimintaan. Maakaasun merkitys Baltialle on merkittävä. Kaasukriisit Venäjän ja Ukrainan välillä havahduttivat viimein Euroopan Unionin ja 2009 luotiinkin projekti Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). Sen tarkoituksena on muun muassa yhdistää Baltian sisäiset sekä kaasuväylät sen alueelta Skandinaviaan, Suomeen ja Puolan kautta Länsi- Tässä numerossa: Eurooppaan. Eurooppaa koettelevan talous-, rahoitus- ja velkakriisin seurauksena projekti kuitenkin takeltelee ja pitkittyy. Toisaalta kytkeytyminen perinteiseen toimittajaan, Venäjään, voi näyttää taloudellisesti houkuttelevammalta tässä tilanteessa. Pakkaa on edelleen sekoittanut öljyn korkea hinta ja uusien poraustekniikoiden kehittyminen, mikä on monien asiantuntijoiden mielestä tehnyt USA:n ja Kanadan liuskekaasun ja -öljyn hyödyntämisen taloudellisesti kannattavaksi. Suuria esiintymiä on muuallakin, muun muassa Australiassa ja Puolassa. On puhuttu energiavallankumouksesta, USA olisi tämän jälkeen energiaomavarainen. USA:n markkinoita varten Quatariin varastoidut suunnattomat nesteytetyt maakaasuvarannot suunnattaneen nyt Länsi-Euroopan markkinoille. Kilpailutilanteelle se tekisi hyvää. Venäjä lykännee Barentsin merellä olevan Štokmanin esiintymän hyödyntämistä ja vanhasta maakaasun hinnoittelusta on joustettava. Vapaa kilpailu energiamarkkinoilla on Suomenkin etu. Nykyisessä tilanteessa on kuitenkin katsottava myös kauemmaksikin tulevaisuuteen. Meillä on vain yksi reitti Venäjältä maakaasun toimituksia varten. Vaihtoehtoisten energian kuljetusreittien ja nesteytetyn maakaasun terminaalien rakentamista ei saa unohtaa, vaikka tilanne nyt näyttäisikin suhteellisen hyvältä. Pääkirjoitus... 3 Huolto taistelee ja tukee... 4 Vuoden 2012 Huoltoupseeri... 5 Puolustusvoimien Sotatalouspäällikön näkemyksiä tulevaisuudesta Huoltoupseerille Baltian alueen energiaturvallisuus Sevastopolin toinen puolustustaistelu Laskenta kuljetusten suunnittelun tueksi Komennusyksiköstä taisteluyksiköksi Taktiikan sovellettu koulutyö Huoltokoulussa Huoltoupseeriyhdistyksen kevätkokous Talouspäällikkökurssi 11:n logistiikkaopintosuunnan tarina Kutsu Huoltotapahtumaan

4 Huolto taistelee ja tukee Huolto taistelee ja tukee oli viime vuoden MAALOG12- harjoituksen teema. Harjoituksessa kokeiltiin uutta huoltokomppaniaa; sen toimintatapoja ja varustusta. Kevään harjoituksissa on jatkettu samoilla periaatteilla. Kokemusten perusteella voidaan hyvin todeta, että huollon varusmieskoulutuksessa on päästy isoin harppauksin eteenpäin. Viimeisen kymmenen vuoden kehitystyön ja organisoinnin tulokset kantavat lopulta hedelmää. Kenttähuollon joukkotuotanto on saatu samalle tasolle tuettavien taistelujoukkojen kanssa. Huollon varusmiehet ovat hyvin motivoituneita, varustettuja ja innostuneita. Ulkoisesti leimaa antavana ovat varusmiesten sotilaallinen olemus ja osaaminen. Kenttähuoltojoukolla on kyky suojata oma toiminta ja toimia taistelukentällä. Huollon tehtävät osataan ja kyetään toteuttamaan vaativissakin oloissa. Kotiutuessaan huoltomies (tai nainen) on taistelija ja kenttähuollon ammattilainen. Nykyisen joukkotuotannon tuloksena syntyy moduulirakenteinen kaksisataa henkeä käsittävä huoltokomppania, joka kykenee tukemaan kaikilla huollon toimialoilla nykyaikaista taisteluosastoa. Tämä poikkeusolojen huoltokomppania saadaan koulutettua kahdesta rauhan ajan huoltokomppanian saapumiserästä. Kenttähuollon koulutuksen perusideana on ollut yhdistää jalkaväkisotilaan perustaidot ja kenttähuollon ammattiosaa- 4 minen. Tätä tukee valmiin siviiliosaamisen hyödyntäminen jo koulutushaaraa valittaessa. Varusmieskoulutuksen viimeisin uudistus on huollon johtajakoulutuksen siirtäminen Haminaan Reserviupseerikouluun, mikä näyttää erittäin onnistuneelta ratkaisulta. Samalla, kun huollon varusmieskoulutuksessa on päästy hyvälle tasolle, on huolestuttava kertausharjoitusten vähenemisestä. Puolustusvoimat kouluttaa tänä ja seuraavana vuonna vain noin 5000 reserviläistä, mikä on vain viides osa parhaista vuosista. Tosin puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on palauttaa toiminnan taso vuonna 2015 vuoden 2010 hyvälle tasolle, mikä on noin reserviläisen kouluttamista vuodessa. Ilman lisärahoitusta se ei tule kuitenkaan onnistumaan. Voi vaan arvailla, mitkä olisivat seuraukset pitkällä aikavälillä niin maanpuolustustahdolle kun suorituskyvyllekin, mikäli kertausharjoitusten määriä ei saataisi lisättyä. Oma kysymyksensä tietysti on se, mikä tulee olemaan uuden Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen logistiikkajoukkojen osuus kertausharjoituksista. Pelkkien kumppanuuksien varassa logistiikkajärjestelmän suorituskykyä ei kyetä riittävällä tasolla ylläpitämään. Myöskään perinteistä siviiliteollisuuden ja elinkeinoelämän tietotaitoa ei saada mukaan logistiikkajärjestelmää ilman reservin huoltoupseereita ja kertausharjoituksia. Yhteenvetona on todettava, että huollon koulutuksen tasoon voi olla erittäin tyytyväinen. Kriisihallintaoperaatioiden kokemukset ja kotimaisen taistelutavan ja taktiikan kehittäminen ovat vieneet kenttähuollon osaamista ja toimintaa merkittävästi eteenpäin. Erittäin ylpeä voi olla myös meidän nuorista kouluttajista, huoltopataljoonissa sekä Huoltokoululla että Lääkintäkoululla. Ammattiosaamista lisää joukko-osastojen huoltolaitosten, Millog Oy:n, Leijona Cateringin ja Sotilaslääketieteen keskuksen henkilöstön sitoutuminen oman alansa ammattikoulutusta antamiseen eri kursseilla. Hyvä lukijat, suosittelen seuraamaan ja osallistumaan kenttähuollon kehittämiseen. Uudet organisaatiot, varusteet ja uudistuva ohjeistus avaa aivan uusia mahdollisuuksia toimia yhä vaativammassa ympäristössä. Kenttähuollon koulutuksessa on tulevaisuutta! Hyvää ja lämmintä kesää teille kaikille!

5 Mauri Etelämäki valittiin Vuoden 2012 Huoltoupseeriksi Kuinka päädyit huollon tehtäviin? Vuonna 1998 menin esiupseerikurssille. Kurssilla oli mahdollisuus valita huollon syventävät opinnot. Silloisessa palveluspaikassani Reserviupseerikoulussa palvelleet vanhemmat huoltoupseerit olivat antaneet minulle vakuuttavan näytön ammattitaidostaan ja asenteestaan. Koin huollon opinnot laadukkaina ja Huoltokoulussa pidetyt eriytyvät vaiheet muistan vieläkin hyvästä hengestään. Yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen vuorossa oli Karjalan Prikaatissa operatiivisen osaston päällikön tehtävät, joista katson hyötyneeni. Valmiusyhtymän kehittäminen oli positiivista transformaatiota. Kun huollon joukkotuotannon tehostamiseksi perustettiin Karjalan Huoltopataljoona kokeilukokoonpanoon vuonna 2003, pääsin sen ensimmäiseksi pataljoonaupseeriksi. Sillä tiellä ollaan. Kauanko ja missä tehtävissä olet toiminut Huoltoupseeriyhdistyksessä? Olin Huoltoupseeriyhdistyksen hallituksessa jäsenenä seitsemän vuotta. Nuorena hallituksen jäsenenä tulin vuonna 2005 nimetyksi everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiön hallitukseen yhdistyksen edustajana. Kyseisen huoltoupseerien opintoja tukevan säätiön asiamiehenä olen toiminut nyt kahdeksatta vuotta. Onko yhdistys pysynyt ns. ajan hermolla huollon ja logistiikan kehityksen seurannassa? On pysynyt. Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet ovat erinomaisesti selvillä logistiikan perusteista ja tulevaisuuden näkymistä. Verkostoituminen on konkreettista muun muassa kumppanuuksien kautta. Mitä koet yhdistyksen tärkeimpinä anteina huollon kenttäväelle/ reserviläisille? Konkreettisin tuote on Huoltoupseerilehti. Hyvä, ajatteluun pakottava ja mieleenpainuva artikkeli vastaa taatusti useampaa heikkotasoista luentoa. Mielestäni lehdellä on parhaimmillaan paitsi yhdistävä, myös opettava funktio. Kannattaa siis tarttua kynään tai näppäimistöön! PV:n huollon organisaatio on ollut melkoisessa myllerryksessä viime vuodet. Kuinka koet tulevat uudistukset ja niiden vaikutukset jokapäiväiseen työhön kentällä? Johtamistasot madaltuvat pakostakin organisaation supistuessa. Normiviidakkoon pyritään rakentamaan toimintamalleja, jotka vähentäisivät osaoptimoituja ratkaisuja. Kenttähuollon kouluttajat ja tuotettavat modulaariset kenttähuoltojoukot saavat modernia varustusta. Tässä suhteessa tilanne on parempi kuin vuosikymmeniin. Palaan haastattelun alkuun heikoimpana lenkkinä joukkotuotantojärjestelmässä olen pitänyt sitä, että Reserviupseerikoulussa ei ole ollut huoltolinjaa ja huollon koulutus on annettu kokelaskursseilla hieman jälkijättöisesti. Tämäkin on nyt korjaantumassa ja ensimmäiset huoltolinjan upseerikokelaat valmistuvat heinäkuussa. Asia vahvistaa kenttähuollon asemaan aselajina ja huoltoupseerikunnan yhtenäisyyttä. Sinut valittiin vuoden huoltoupseeriksi. Miltä nyt tuntuu? Hienolta, mutta samalla nöyrältä, kun ottaa huomioon sen ammattitaidon ja potentiaalin mitä huoltoupseerien joukosta löytyy. Kiitän Huoltoupseeriyhdistystä huomionosoituksesta ja toivotan kaikille huoltoupseereille läheisineen hyvää kesää! 5

6 Puolustusvoimien Sotatalouspäällikön näkemyksiä tulevaisuudesta Huoltoupseereille Huoltoupseerilehti haastatteli puolustusvoimien sotatalouspäällikkö kenraaliluutnantti Jarmo Lindbergiä puolustusvoimien logistiikan kehittämisestä. Herra Kenraali, teillä on laaja kokemus operatiivisen alan tehtävistä aiemmalta virkauralta. Edellinen tehtävänne oli teknillisimmän puolustushaaran Ilmavoimien komentaja. Olette johtanut puolustusvoimien logistiikkaa nyt vuoden verran puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä. Miten olette kokenut tehtävänne sotatalouspäällikkönä? Paluuni pääesikuntaan ajoittui hetkeen, jolloin puolustusvoimauudistuksen suunnitelmat oli juuri tuotu kokonaisuudessaan julkisuuteen, minkä seurauksena muutostyön suunnittelua tehtiin suuren julkisen mielenkiinnon kohteena. Suurimpia tunteita herättivät vuosi sitten suljettavat varuskunnat, mikä on täysin ymmärrettävää. Omalta osaltani uusi tehtävä käynnistyi intensiivisellä perehtymisellä tulevan Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen suunnittelutyöhön. Edelliset kaksi vuot- 6 ta olivat menneet ilmavoimauudistuksen suunnittelua johtaessa, joten suurehkon uudelleenorganisoinnin suunnittelutyö ei tuntunut mitenkään vieraalta päinvastoin. Myös pitkät materiaalihankkeet olivat tuttuja edellisistä tehtävistä. Tämä on kolmas kerta, kun tulen Pääesikuntaan. Siirto ja muutto eivät tuntuneet mitenkään dramaattisilta perheessämme. Ainoa kysymys oli: Mistä tällä kertaa otetaan vuokra-asunto? Meneillään olevan puolustusvoimauudistuksen ehkäpä suurin muutos koskee logistiikkaa. Mitkä ovat suurimmat syyt tähän muutokseen ja mitä ovat tavoiteltavat säästöt? Puolustusvoimauudistuksessa suurin konkreettinen ja näkyvä muutos on Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (PVLOGL) perustaminen. Laitos aloittaa toimintansa vuonna Logistiikan toteutettavassa muutoksessa uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja kaikilla johtamistasoilla. Keskittämällä logistiikan valtakunnalliset vastuut yhteen organisaatioon Pääesikunnan alaiselle laitokselle vapautetaan puolustushaarat keskittymään oman kenttähuoltonsa toteuttamiseen ja poistetaan päällekkäisiä tehtäviä, mikä mahdollistaa säästöt, joista merkittävä osa koostuu henkilöstövähennyksistä. Muutoksessa nykyiset puolustushaarojen materiaalilaitokset lakkautetaan ja organisoidaan uudelleen osaksi Logistiikkalaitosta. Lisäksi laitokseen siirretään kokonaisvastuu materiaalihankinnoista sekä Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen, Maavoimien alaisen Huoltokoulun ja Pääesikunnan alaisen Sotilaslääketieteenkeskuksen toimintoja. Laitoksen päätehtävänä on muodostaa logistiikkajärjestelmän valtakunnallinen runko, toteuttaa logistiikan järjestelyt ja tukea puolustushaarojen huoltoa sekä toteuttaa materiaalihankinnat. Sotatalouspäällikkö johtaa ja vastaa puolustusvoimien logistiikkajärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Mitkä ovat suurimmat kehittämistarpeet puolustusvoimien logistiikassa? Tilannetietoisuus on logistisen tuen järjestämisen perusta. Viime kädessä logistiikassa on kysymys siitä, että operatiivinen käyttäjä (asiakas) saa tarvitsemansa tuen käyttökuntoisena

7 oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Tämä edellyttää sitä, että tuen tarve on määritetty yksilöidysti ja logistisen tuen resurssit on mitoitettu käyttäjän asettamaa tarvetta vastaavasti. Ilman tilannetietoisuutta tämä ei ole mahdollista. Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän tilannetietoisuus muodostuu sekä puolustusvoimien logistiikan että yhteiskunnan logistiikan tilannekuvien kokonaisuudesta. Kokonaistilannekuvan muodostamiseksi keskeisinä kehittämistarpeina ovat yhteentoimivat johtamisjärjestelmät ja toimintatavat. Tällaisilla periaatteilla ja järjestelyillä toimitaan jo nyt, mutta samalla logistiikkajärjestelmän toimijoiden yhteistyö on keskeinen logistiikan kehittämisalue. Yhteistyö kattaa kokonaistilannekuvan muodostamisen ja ylläpidon sekä menettelytavat resurssien käyttämiseksi. Toinen merkittävä kehittämisen alue on tilaus-toimitusketjun joustavuuden parantaminen. Palvellakseen operatiivista käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla logistiikkajärjestelmän on oltava ketterä. Logistisen tuen järjestelyt on kyettävä ylläpitämään ehkä pitkiäkin ajanjaksoja keskeytymättä ja samalla on kyettävä nopeisiinkin järjestelyiden muutoksiin operaatioalueella tapahtuvien muutoksien rytmissä. Tässä korostuvat materiaalin kuljetus- ja käsittelykyvyt. Kolmantena merkittävänä kehittämisen osa-alueena on johtaminen, jonka kehittäminen sisältää menettelytavat sekä järjestelmät ja laitteet. Logistiikkajärjestelmän joukoille hankitaan samanlaista johtamiskalustoa ja laitteistoa kuin tuettaville joukoillekin. Tämä on tietysti perusedellytys, jotta tarve ja tuki kohtaavat taistelukentällä. Logistiikan johtaminen on periaatteiltaan samanlaista kuin muukin johtaminen eli laajemmin ajateltuna logistiikan johtamista kehitetään osana puolustusvoimien johtamisen kokonaisuuden kehittämistä. Olennainen osa puolustusvoimien logistiikkaa on yhteistyö koti- ja ulkomaisen elinkeinoelämän ja teollisuuden kanssa. Miten kuvaisitte tätä yhteistyötä? Toisen maailmansodan seurauksena maassamme oli muun muassa Pohjoismaiden suurin lentokone- ja aseteollisuus. Alan osaamista ja legendaarisia osaajia oli maassamme useita. Puolustusvoimien hankinnat ovat olleet elinehto monille suomalaisille yrityksille halki vuosikymmenien. Tämän seurauksena on muodostunut pitkäaikaisia tutkimusja yhteistyöjärjestelyjä. Takavuosina kolmannes puolustusmateriaalista hankittiin kotimaasta, kolmannes lännestä ja kolmannes idästä. Suhteet muuttuivat Neuvostoliiton romahdettua. Materiaalihankinnat ulkomailta ovat siis olleet arkipäivää Puolustusvoimissa kautta aikain. Yhteistyö kotimaisen elinkeinoelämän kanssa jatkuu entisillä raiteillaan, mutta viimevuosia pienemmällä volyymilla, koska Puolustusvoimien materiaalikehittämisohjelmista on leikattu lähes puolet pois. Uusin melko monipuolinen Teknologiaohjelma on käynnistysvaiheessaan tosin sekin puolta pienemmällä rahoituskehyksellä. Useiden kotimaisten yritysten kanssa tutkitaan 2020-luvun tärkeitä teknologioita. Puolustusvoimien materiaalihankintojen supistuminen uhkaa joidenkin kotimaan yritysten tuotantokyvyn ylläpitoa. Suomalaisen elinkeinoelämän kriittisen osaamisen turvaaminen on myös Puolustusvoimien huoli. Kylmän sodan aikana huoltovarmuus miellettiin usein vain ruudin ja aseiden tuottamiseksi. Nämä ovat tietysti tarpeellisia taitoja, mutta niiden rinnalle on tullut mm kriittisten valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitokyky. Meidän on yhteistyössä elinkeinoelämämme kanssa tunnistettava esimerkiksi se tietojärjestelmien intergraatio-osaaminen, joka on aina löydyttävä kotimaasta. Elinkeinoelämän tehostaessa toimintojaan vähenevät varastot Suomessa. Tämän vuoksi olemme lisänneet monikansallista yhteistyötä Euroopan Puolustusviraston EDA:n ja Naton NSPA:n kanssa. Tavoitteena on hakea edullisia varaosa- ja kunnossapitojärjestelyjä liittymällä monikansalliseen toimintaan niiden järjestelmien osalta, joita käytetään useissa Euroopan maissa. Transatlanttista kaupasta ja ylläpidosta Yhdysvaltoihin valtaosa tehdään nk Foreign Military Sale (FMS) järjestelyn kautta. FMS-kaupassa ei asioida suoraan valmistajien kanssa, vaan Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Viranomaiset Washingtonissa hoitavat sitten asioinnin valmistajien ja alihankkijoiden suuntaan eri puolille Yhdysvaltoja. Viitaten edelliseen, mitkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit ja -alueet? Kotimaisista valmistajista ja ylläpitäjistä suurin on ollut Patria, jonka ajoneuvovalmistuksesta suurin osa menee ulkomaisille asiakkaille. Puolustushaaroistamme suurin Patrian asiakas on ollut Ilmavoimat jo vuosikymmeniä, koska merkittävä osa lentokoneiden suurista huolloista ja modifikaatiotöistä on ulkoistettu Patrialle. Myös alkeislentokoulutus on annettu Patrian hoidettavaksi. Eräs perinteinen yhteistyöalue on ollut Huoltovarmuuskeskuksen hallinnoimien poolien kautta tehtävä teollisuusyhteistyö, jossa on tähdätty kriisiajan valmiuksien turvaamiseen. Poolijärjestelyt ovat parhaillaan muuttumassa, kun uutta nk MIL-poolia ollaan perustamassa. Tähän pooliin suunnitellaan kuuluvan sellaisia yrityksiä, jotka tekevät pääosan liikevaihdostaan yhteistyöstä Puolustusvoimien kanssa. Muita yhteistyöfoorumeja kotimaisen elinkeinoelämän kanssa ovat puolustus- ja ilmailuteollisuuden PIA sekä Puolustusteollisuuden Yhteistyöelin PTYTE. Jos Patria on ollut Ilmavoimien strateginen kumppani lentokonehuollon alalla jo vuosikymmeniä, on Millog tullut vähintään yhtä merkittävänä kumppanina mukaan Maavoimien ajoneuvoja järjestelmähuoltoon. Maa- ja merivoimien kunnossapidon osalta tutkitaan oman toiminnan tehostamisen ja nykyistä laajemman kumppanoinnin vaihtoehtoja. Tästä saataneen vastauksia vuoden loppuun mennessä. Kolmantena kumppanina yhtä suurella liikevaihdolla edellisten kanssa on Leijona Catering, jolle Puolustusvoimien ruokahuolto ulkoistettiin vuoden 2012 alussa. Yritys teki ensimmäisenä vuonna hyvän tuloksen, joten toiminta lähti hyvin käyntiin. Uuden kumppanin kanssa yhteistyömuotoja kehitetään edelleen. Täysin uutena materiaaliyhteistyön alueena on tullut Pohjoismainen NOR- DEFCO-yhteistyö. Tosin Pohjoismaisella materiaaliyhteistyöllä on jo pitkät perinteet, mistä esimerkkinä on takavuosien NORDAC-järjestely. Pohjoismaat vertailevat tulevaisuuden hankintaohjelmiaan, joista on jo etsitty Top Ten eli kärkikymmenikkö tarkempaa yhteistyötutkimusta varten. Pohjoismainen puolustusteollisuus on muodostanut oman organisaationsa, joka on hakemassa yhteistyömuotoja NORDEFCO-organisaation kanssa. Miten suhtaudutte logistiikan toimintojen ulkoistamiseen ja kumppanuuteen? Onko toiminta tehostunut tehtyjen ratkaisujen pohjalta? Eikö puolustusvoimien itse tekemä työ ole enää tehokasta? Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa kustannustietoisuus ja verovarojen mahdollisimman tehokas käyttö korostuvat. Päällekkäistä toimintaa ei yhteiskunnassa ole millään osa-alueella varaa tehdä ei myöskään puolustusvoimien logistiikassa. Kunkin toimijan tulisi keskittyä ydinosaamiseensa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna logistiikan toimintojen ulkoistaminen tai kumppanuus ovat nousseet esille yhtenä mahdollisuutena logistisen tuen järjestämisessä. Tällaisia ratkaisuja puolustusvoimat on tehnyt esimerkiksi lentokonehuollossa, erikoissairaanhoidossa, maavoimien materiaalin kunnossapidossa, muonituksessa ja osittain vaatetusmateriaalin pesussa. Kyse ulkoistamisessa ja kumppanuuksissa ei ole puolustusvoimien itse tekemän työn tehokkuudesta tai tehottomuudesta. Kyse on päällekkäisen työn tekemisestä ja resurssien kohdentamisesta puolustusvoimien ydintoimintaan. Yhteiskunnassa on olemassa jo valmiiksi kyseisten alojen toimijoita, joilla on henkilöstö, osaamista, kalustoa ja tilat tällaisia tehtäviä varten. Pisimmät kokemukset kumppanuudesta on Patria Aviationin kanssa lentokonehuollossa jo vuosikymmenien ajalta. Toimintaa on tehostettu yhteistyössä yrityksen kanssa jo Draken- ja MiG-aikakaudella, mistä oli hyvä ponnistaa nykyiseen Hawk- ja Hornet-huoltoyhteistyöhön. Millog-huoltoyhteistyön käynnistäminen maavoimien järjestelmien osalta oli iso päätös joitakin vuosia sitten. Millogin toiminnan tulokset ovat osoittautuneet hyviksi eikä yhteistyön hyötyjä olla nykyisin kyseenalaistamassa. Millogille siirtyneet Puolustusvoimi- 7

8 en henkilöt ovat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä, vaikka Millogin sopimuksilla henkilöiden vuotuiset tuotantoon suuntautuvat työtunnit ovat korkeampia kuin aikanaan Puolustusvoimissa. Tältä osin voisi siis väittää, että toiminta on tehostunut. Leijona Cateringin osalta kokemuksia on vasta yhden kalenterivuoden osalta, joten kannattanee odotella vielä jonkin aikaa yhteistoiminnan vakiintumista. Ulkoistaminen ja kumppanointi eivät ole mitään ismejä tässä ajassa eikä Puolustusvoimilla ole mitään pakonomaista tarvetta maksimoida ulkoistamista. Kunnossapidon tehostamista tarkastellaan eri osa-alueilla, kuten tehdään kaikissa vähänkään suuremmissa organisaatioissa jatkuvasti näin pitääkin tehdä. Ulkoistaminen ja kumppanointi ovat nykypäivänä yksi luonteva vaihtoehto, jota vasten oman toiminnan tehostamista tarkastellaan. Onko joitakin logistiikan aloja, joiden osaaminen tulee säilyttää puolustusvoimilla itsellään? 8 Kenttähuolto eli suora tuki taisteleville joukoille säilytetään puolustusvoimilla. Kenttähuoltojoukot koulutetaan ja varustetaan samoilla periaatteilla ja järjestelyillä kuin muutkin sodan ajan joukot. Kenttähuolto on puolustusvoimien logistiikan ydintoimintaa. Yhtenä viime vuosien tärkeimmistä kehittämiskohteista on ollut puolustusvoimien kemikaali- ja räjähdeturvallisuus. Mitä on saatu aikaan verrattuna lähtötilanteeseen ja paljonko tähän on panostettu puolustusvoimatasolla? Millä tasolla ollaan? Räjähdeturvallisuutta on tarkasteltu useissa eri työryhmissä parin vuosikymmenen aikana. Suomi oli sodan jälkeen eri asemassa kuin muut Pohjoismaat, koska maassamme oli sodan seurauksena suuri määrä ammuksia ja ammusvarastoja. Tämän lisäksi maassa on haluttu ylläpitää kotimainen ruuti- ja ammustuotanto huoltovarmuussyistä, minkä vuoksi uutta materiaalia on jatkuvasti tuotettu varastoihin. Räjähteitä varastoitiin 2000-luvulle asti niin kutsuttujen PRP-määräysten mukaisesti. PRP:ssä räjähdevarastojen suojaetäisyydet määriteltiin saksalaisten etäisyystaulukoiden mukaisesti. Vuoden 2006 tienoilla Puolustusvoimat kiristi omia määräyksiään siirtymällä Naton AASTP-1 käsikirjan Change 2:n mukaisiin tiukempiin etäisyystaulukoihin. Koska Naton käsikirjaa sovelletaan takautuvasti myös kaikkiin vanhempiin räjähdevarastoihin, on tämä johtanut poikkeuslupajärjestelyihin joillakin varastoalueilla. Tätä ennen oli useita varastoalueita vallitettu, mutta uusien vaatimusten seurauksena käynnistettiin laajahko maapeitteisten räjähdevarastojen rakennusohjelma, jota edelleen jatketaan. Kertausharjoitukset näyttävät ainakin hetkellisesti vähenevän, mitä sanoisitte reservin huoltoupseereille? Koska on toiveissa päästä osallistumaan huoltoupseeritöihin puolustusvoimissa ja näyttämään omaa ammattitaitoa? Puolustusvoimien toimintamenosäästöjen seurauksena vuotuinen reserviläiskoulutuksen määrä jouduttiin leikkaamaan vuorokaudesta noin 4000 vuorokauteen. Taso palautetaan vuonna 2015 noin vuorokauden tasolle. Entisiin vuorokausiin ei nousta, koska sodan ajan vahvuuskin pienenee muutoksessa yli sadalla tuhannella sotilaalla. Muutama vuosi siis menee vielä alemmalla koulutustasolla. Onko jotain mitä haluaisitte viestittää lehden välityksellä niin aktiivipalveluksessa oleville kuin reservin huoltoupseereille? Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen perustaminen on puolustusvoimauudistuksessa se suurin uudistus. Puolustusvoimiin rakennetaan organisaatio, joka on väkimäärältään suurempi kuin tulevat Ilmavoimat ja Merivoimat sekä käyttää valtaosan Puolustusvoimien rahoista. Logistiikkalaitoksen onnistunut käynnistyminen vuonna 2015 on erittäin tärkeää koko Puolustusvoimille. Jos Logistiikkalaitos ei toimi, ei juuri mikään muukaan tekeminen toimi Puolustusvoimissa. Herra Kenraali, kiitämme haastattelusta!

9 Parempaa laatua ammattikäyttöön Würth Oy Würthintie Riihimäki Puh

10 BALTIAN ALUEEN ENERGIATURVALLISUUS Euroopan solidaarisuus koetuksella Vielä kaksi vuosikymmentä itsenäisyyden palautumisen jälkeen Baltian mailla on turvallisuuteen liittyviä haasteita. Turvallisuus on kompleksinen ala mille tahansa valtiolle, koska valtiollisen turvallisuuden voidaan katsoa koskea kokonaisuuden kaikkia toimintaalueita. Kansainvälisen ja kansallisen turvallisuuden puitteissa voimme tunnistaa seuraavia turvallisuusaloja; taloudellinen, sosiaalinen, sotilaallinen, julkinen, ympäristöllinen, informaatioala jne. 2 Toivotun ja riittävän tason saavuttaminen on jokaisen maan avainnäkökohtia, koska saavuttamalla sen jokainen valtio voi taata politiikkansa jatkuvuuden, alueellisen koskemattomuuden, taloudellisen kehityksen ja yhteiskunnallisen menestymisen. 3 Baltian alueelle yksi suurimpia haasteita on energiaturvallisuuden saavuttaminen. Tämä on melko monimutkainen tehtävä, ottaen huomioon menneet taloudelliset ja energiapoliittiset olosuhteet.tilanne on jatkunut ja jatkuu edelleen samanlaisena, vaikka Viro, Latvia ja Liettua ovat Euroopan Unionin jäseniä ja järjestö on sitoutunut parantamaan ja turvaamaan jäsenmaidensa energiaturvallisuutta. Paljon on jo tehty, mutta prosessia täytyy jatkaa yhteistyöllä energian omavaraisuuden turvaamiseksi. Asian alueellisessa lähestymistavassa täytyy ottaa huomioon kyseisen valtion sisäinen tilanne ja valtiolliset tavoitteet energiaturvallisuuden saavuttamiseksi. Koko järjestelmään kuuluu myös maaliikenneyhteyksien parantaminen alueellisesti ja koko Euroopan Unionin puitteissa taloudellisen kehityksen sekä kaupan parantamiseksi. Alueelliset haasteet Euroopan Unionin johtoajatuksena on kehittää ratkaisu yhteisten kapasiteettien pohjalta nykyisten ja tulevaisuuden riskien haasteisiin. Tämä liittyy läheisesti eri projektien integraatioon, joka perustuu valtioiden haluun suunnitella ja toteuttaa niitä. Tämä liittyy myös yleiseen energiapolitiikkaan, koska tämä alue on todellinen ja tärkeä jokaiselle valtiolle. Euroopan Unioni on järjestönä yleisen 10 Eversti (evp), Tri Zdzislaw Sliwa työskentelee Operaatiotaidon Laitoksella Baltic Defence Collegessa. Hän on suorittanut tutkinnot seuraavissa laitoksissa: Polish National Defense University, the US Army Command and General Staff College sekä myöskin Center of Strategic Studies in the National Defense University of People s Liberation Army, Beijing, Kiina. Hän on julkaissut Aasiaan painottuneita artikkeleita ja kirjoja kansainvälisestä turvallisuuspolitiikasta. Viimeisin kirja on otsikoitu: The directions of the Shanghai Cooperation Organization development. eurooppalaisen energiapolitiikan viitekehyksessä. Haasteita Eurooppa ei voi ratkaista yksin, koska se ei ole omavarainen energian suhteen. Se on riippuvainen yhteistyöstä muiden toimijoiden, erityisesti energian tuottajien kanssa. Tämä ongelma on erityisen tärkeä valtioille, jotka ovat EU:n suhteellisen uusia jäseniä ja jotka kärsivät tuottajien vähäisestä määrästä ja heikosta infrastruktuurista. Näiden joiukossa ovat kolme Baltian maata. Maiden itsensä lisäksi myös Euroopan Unioni kantaa huolta asiasta yrittäessään luoda kaikenkattavaa tukea kehityksen jatkuvuuden turvaamiseksi. Käytettävät resurssit eivät rajoitu vain talouden tukemiseen, vaan niitä käytetään myös muilla alueilla: poliittisella, sotilaallisella ja yhteiskunnallisella. Energiapolitiikan vaikutusvaltaa on käytetty maailmalla ja myös Euroopassa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Kaasusta ja öljystä riippuvaiset Baltian maat ovat haavoittuvaisia tässä Eversti (evp) Risto Gabrielsson työskentelee Operaatiotaidon Laitoksella Baltic Defence Collegessa. Hän opettaa The Joint Command and General Staffkurssilla pääaineenaan NATO:n huoltotaktiikka puolustushaarojen yhteisissä Joint-operaatioissa. suhteessa, eikä ole olemassa mitään helppoja ja nopeita ratkaisuja. Samaan aikaan energia on myös testi EU:n solidaarisuudelle ja yhtenäisyydelle yhteisen tahtotilan saavuttamiseksi yksittäisten valtioiden sooloilun sijasta. Venäjän Ukrainan kaasukriisi on vielä Baltian alueen valtioiden muistissa ja se muistuttaa niitä riskien todellisuudesta. Samanlaisia riskejä liittyy myös öljy- ja sähköenergiaan ja ne voidaan voittaa vain rakentamalla infrastruktuuria. Kriisi muistutti myös Venäjää kaasun toimitusvarmuudesta Länsi-Eurooppaan korostaen maan riippuvuutta toimitusten kauttakuljetusmaista. Siihen liittyi kiinteästi kaasun hinta ja siirtokustannukset. Venäjä, rakentaessaan North Stream sekä tutkiessaan South Stream putkistot, teki klassisen pihtiliikkeen välttäessään näin potentiaalisia riskejä mahdollisten kauttakuljetusmaiden osalta. Baltian maiden energiaturvallisuuskysymyksiä koskien EU:n politiikka on

11 aika verkkaista. Siitä puuttuu vahva yhteisymmärrys. Sen sijaan energiapolitiikka osoittaa sisäisen yhtenäisyyden puutetta ja eri jäsenmaiden ristiriitaisia prioriteetteja. On havaittavissa, että tämä epävarmuus on sitäkin ongelmallisempaa jäsenmaille niiden ollessa yhden kaasutoimittajan varassa 4 ja asia on näin myös Viron, Latvian ja Liettuan osalta. Tämä pakottaa harkittuun ja pitkän tähtäimen ratkaisuun, koska Euroopan kuluttajien sekä talouden edessä on esteitä jotka jatkuvasti ehkäisevät kuluttajia hyötymästä avoimista kaasuja sähkömarkkinoista. Sisäisten energiamarkkinoiden tehokas toimeenpano on sen takia elintärkeää 5. Tällaiset ongelmat täytyy poistaa tulevina vuosina perustuen tutkittuihin vaihtoehtoisiin skenarioihin. Asiaa vaikeuttaa alueelliset ja eri valtoiden kansalliset energiapolitiikkaprioriteetit. Baltian alueen energiasaareke Venäjän suunnitellut ja olemassa olevat kaasuputket Länsi-Eurooppaan. (Kuva: Samuel Bailey Taulukko 1: Kaasun, raakaöljyn ja sähkön kulutus Baltian alueella Virolla 6 ei ole omia öljy tai kaasuvarantoja, joten öljy ja kaasu on tuotava Venäjältä meritse. Maa tuo noin barrelia jalostettuja öljytuotteita päivässä Muugan pääsataman ja muiden satamien kautta. Virossa Eesti Energia tai Enefit tuottaa yli miljoona barrelia liuskeöljyä vuodessa. 7 Maalla on isot liuskekivivarannot (noin Mt), tarpeeksi 50 vuoden hyödyntämiseen. Tällä hetkellä Eesti Põlekivi yhtiön kaivos tuottaa vuosittain 12,5 Mt liuskeöljyä, jota käytetään ensisijaisesti Narva Elektrijaamad yhtiön voimalaitosten polttoaineena 8 tuottaen noin 90% Viron sähköstä. Sen lisäksi Eesti Energia Narva Voimalat vie sähköä Baltian maihin ja tuottaa sähköä Pohjolan energiamarkkinoille Estlink in merenalaisen kaapelin kautta. 9 Polttoaineen tuotannon lisäämistä liuskekivestä on suunniteltu. Maalla on ainoastaan ylijäämää edellä mainituissa energiatuotteissa, joita riittää myös vientiin. Muiden tuotteiden osalta Viro on riippuvainen öljystä, jonka kysyntä kasvaa, sekä maakaasusta, jonka kysyntä hienokseltaan heikkenee. Joka tapauksessa pitkät talvet aiheuttavat kasvavan tarpeen kaasun varastointiinfrastruktuuriin sekä sen jatkuviin toimituksiin. Latvialla on vain vähäinen määrä polttoaine- ja vesivoimatuotantoa ja se on voimakkaasti Venäjästä riippuvainen. Latvia on ollut myös Venäjältä tuotavan öljyn kauttakulkumaa. Sitä on tuotu lähinnä Ventspils in sataman kautta, mutta nyt Primorskin öljysataman avaamisen jälkeen tilanne on muuttunut. Latvialla on myös vain paikallinen luonnonkaasuvarasto Incukalns issa. Sähkön tuotantoa varten maa käyttää uusiutuvia lähteitä: vesi- ja tuulivoimaa, biomassaa, jätteitä ja turvetta, joilla korvataan noin 35% tarpeesta. Maa on hyvin kiinnostunut BEMIP-hankkeesta Baltic (Energy Market Interconnection Plan) ja Itämeren alueen markkinoista sekä niiden välisistä kuljetusyhteyksistä (BE- MIP-hankkeella pyritään yhdistämään Baltian maiden kaasuverkot Keski-Eurooppaan sekä rakentamaan nesteytetyn maakaasun jakeluun soveltuva LNGterminaali Itämeren itäiselle rannikolle) Kuten kaksi muutakin balttimaata, myös Liettua on riippuvainen raakaöljyn, nestemäisten polttoaineiden, kaasun ja hiilen tuonnista Venäjältä. Atomivoimalan sulkemisen jälkeen sähköä on tuotettu pääasiassa Venäjältä, mutta myös Virosta, Latviasta ja Valkovenäjältä. Pääosa öljystä ja kaasusta tuodaan myös Venäjältä. Eräitä jalostettuja tuotteita myös vietiin Viroon ja Latviaan, koska Liettualla on ainoa alueellinen jalostamo Estonia Latvia Lithuania Finland Kaasun kulutus 0,71 (2010) 1,53 (2010) 3,11 (2010) 4,70 (2010) (Miljardia kuutiometriä) 0,62 (2011) 1,59 (2011) 3,40 (2011) 4,11 (2011) Raakaöljyn kulutus (2011) 35 (2011) 60 (2011) (2011) (Tuhatta Barrelia päivässä) (2012) (2012) 70 (2012) (2012) Sähkön kulutus 7.48 (2009) 6.33 (2009) 9.48 (2009) (2009) (Miljardia kilowattituntia) 7.95 (2010) 6.56 (2010) 9.24 (2010) (2010) Lähde: Created based on data provided by: Analysis by Country, The U.S. Energy Information Administration (EIA), Washington data updated as of February March 2013, accessed: 17 April Mazeikiai ssa. Klaipedan ja Butingen satamat ovat keskeisiä tuonnissa. Maa suunnittelee parhaillaan modernin ydinvoimalan ja uuden nestekaasuterminaalin (Liquefied Natural Gas LNG) rakentamista Visaguns iin. Sen lisäksi sähköverkosto pitäisi uudistaa. Talouden kehittyessä suuremmat varannot ovat tarpeen. Vilna on tässä tärkeä toimija maalinkkinä Euroopan Unioniin, koska maa sijaitsee Puolan naapurissa ja sillä on väestön määrästä johtuen suurin kulutus. Baltian alue on vielä voimakkaasti Venäjän energiatoimituksista riippuvainen 11

12 eikä olemassa oleva infrastruktuuri vielä mahdollista muita vaihtoehtoja. Riippuvaisuus maakaasusta on vielä suurin haaste, koska muita toimitusreittejä tai nestekaasuterminaaleja ei ole. Kaikki kolme maata ovat yhdistettyinä Venäjän sähköverkostoon, mutta nämä markkinat ja niiden hallinta eivät ole ristiriidattomia EU:n vaatinusten kanssa. 10 Asian korjaaminen on maiden prioriteetissa korkealla lähi tulevaisuudessa. Baltian maiden energiakulutus on vielä suhteellisen alhaisella tasolla, mutta BEMIP-hankkeen investointeja silmällä pitäen Suomen liittyminen järjestelmään nähdään tärkeäksi, koska maan kaasun, raakaöljyn ja sähkönkulutus on suurempaa. Vaihtoehtojen etsintä Baltian maat eivät ole jääneet pasiivisena odottamaan, vaan hakevat aktiivisesti ratkaisua energiahaasteisiinsa. Maat päivittävät energiastrategiaansa yrittäessään löytää lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Euroopan Unioni on luonnollinen katto-organisaatio tukemaan maita ja suojaamaan niitä mahdolliselta energian käytöltä painostuskeinona politiikan muuttamiseksi. Maat keskustelevat myös keskenään mahdollisuuksista löytää yhteinen lähestymistapa ongelmaan, joka kuitenkin ottaa huomioon yksittäisten maiden prioriteetit. Tämän rinnalla kukin maa tarkastelee myös mahdollisia muita alueellisia partnereita yhteistyöhön. Esimerkiksi Liettua pyrkii lisäämään yhteistyötä Puolan kanssa ja Viro käyttää historiallisia yhteyksiään Suomeen. Jo tämän vuosituhannen alussa oli suuria toiveita yhdistää suoraan Suomi Viroon kaasuputkella (Baltic Connector), jota yhteyttä tukisi jatkoyhteydet Incukalns in kaasuvarastoihin Latviassa ja kuluttajille Virossa. 11 Tällaisten projektien oli määrä edetä vuoteen 2015 mennessä EU:n energiamarkkinoiden yhdistämisen jälkeen. Niiden piti parantaa kattavasti koko järjestelmää ja luoda alueellinen integroitu vastaus yhteisiin haasteisiin. Energiasta keskusteltiin vastaavasti Puolan ja Baltian maiden välillä 2011, kun Puolan presidentti Bronislaw Komorowski vieraili Virossa ja tapasi presidentit Toomas Ilveksen, Dalia Grybauskaiten ja Andris Berzinsin. Puolalainen osapuoli korosti, että yhteiset intressit voisivat olla tärkeä yhdistävä tekijä ajatellen energia- ja siirtoinfrastruktuuria. Komorowski lausui: Puola rakentaa nyt energiajärjestelmänsä niin, että se saavuttaa tarvittavan energiavarmuuden useammassa ulottuvuudessa, mutta me olemme kiinnostuneita myös infrastruktuurista ja yhteyksistä, jotka voisivat olla tarjolla myös alueen muille valtioille mukaan lukien sähkön ja kaasun siirtoyhteydet. 12. Rail Baltica on Euroopan Unionin osittain suunnitteluvaiheessa oleva ja vuoteen 2020 saakka kestävä suuri liikennehanke, jolla on tarkoitus luoda nopea noin kilometrin ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden läpi Puolan Varsovaan. Lisäksi hankkeeseen on kytketty 12 Rail Baltica n konsepti mukaan lukien liitännät tarttoon ja Vilnaan. Yhdydtunneli Helsingin ja Tallinnan välillä on aina ajoittain esillä. Lähde: Parts: Leedu peab Rail Balticu ühisettevõttega kaasa tulema (Parts: Lithuania must joint Rail Baltic to complete it), Telegram, Tallinn 28 May Kaasun jakeluverkosto. Verkosto on perintöä neuvostoajalta ja se kykeytyy Venäjään, sen Kaliningradin alueeseen sekä Valko-Venäjälle. Vielä ei ole yhteyttä Puolan kautta EU:n vapaille kaasumarkkinoille. Selite: punainen olemassa olevat kaasuputket, vihreä rakenteilla olevat kaasuputket. Nimerot sinisellä pohjavärillä päivittäinen kapasiteetti (milj m 3 ), numerot valkoisella pohjavärillä tarvehuiput ja keltaisella pohjavärillä Incukalns n varasto, keltaiset ristit ao. tutkimuksen kaasukeskeytysten testipaikkoja) Lähde: A. Õepa, Estonia Study: Finland no 1 place for LNG terminal, Estonia no 2, news2biz (Bonnier Group/AS Äripäev), Tallinn 29 October 2012, Picture: Booz & Company meritieyhteys tai jopa rautatietunneli Tallinnasta Helsingin Vuosaaren satamaan. (lähde: Wikipedia) Hän myös korosti sellaisia projekteja, kuten Rail Baltica 13 ja maantieyhteys Via Baltica, tärkeinä elementteinä Euroopan yhteyksissä jotka liittävät siihen Varsovan, Kaunaksen, Riikan, Tallinnan ja Helsingin. Presidentit olivat hyvin optimistisia uskoessaan, että projekti voitaisiin saada päätökseen EU:n avustuksella vuonna 2018 ja 2020 voisi olla mahdollista matkustaa junalla Tallinnasta Lissaboniin. Euroopan finanssikriisi teki kuitenkin hallaa kaikille projekteille. On myös tärkeää muistaa, että Puola on jo maantieteellisen asemansa takia tärkeä; se on luonnollonen linkki tämän-

13 hetkisen energiatuottajan, Venäjän ja Länsi-Eurooppalaisten asiakkaiden välillä. Niin pian kuin sopivat siirtoyhteydet rakennettaisiin, se voisi myös tukea Baltian aluetta öljyn, kaasun ja sähkön tuonnissa lännestä itään ja tarjoaisi näin vaihtoehdon energiaturvallisuuden parantamiseksi. Ekonomiset seikat vaikuttavat kuitenkin voimakkaasti päätöksen tekoon, Venäjän tuotannolle on pitkän tähtäimen etu; sen tuotteet ovat yksinkertaisesti vain halvempia. On olemassa vielä yksi projekti joka voisi tukea tällaisia tärkeitä kuljetusyhteyksiä rautatietunneli Suomenlahden ali, joka yhdistäisi Helsingin ja Tallinnan. Projektia hahmoteltiin jo 2008 kun Helsingin ja Tallinnan pormestarit, Jussi Pajunen ja Edgar Savisaar, allekirjoittivat aiesopimuksen rautatietunneliprojektista 14. Se perustui olettamukselle EU:n tuesta investointeihin. Alkuperäinen soveltuvuustutkimuksen kustannusarvion oletettiin nousevan noin euroon. Projekti on vielä jäänyt keskustelun asteelle, koska 2009 EU ei myöntänyt sille rahoitusta ja toisaalta, kuten Olli Keinänen Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan osastolta totesi: Jokaiselle, joka tuntee virolaista politiikkaa, on selvää että suhteet Tallinnan, jota johtaa Keskustapuolue, ja maan hallituksen välillä eivät ole parhaat mahdolliset kilometriä pitkää projektia, jonka arvioitu hinta on 6 7 miljardia euroa, tullaan todennäköisesti jatkamaan koska pitkällä tähtäimellä tunnelia tarvitaan, ja se tulisi rakentaa 16. Tämä luonnollinen Via Baltican jatke tukisi varmasti kaupallista tavaraliikennettä ja rohkaisisi ihmisiä matkustamaan enemmän kaupunkien välillä. Se myös parantaisi Euroopan Unionin tavoitteiden mukaisesti kansojen välisiä yhteyksiä. Sen lisäksi maayhteys, joka ohittaisi Venäjän, vähentäisi riippuvuutta siitä. On myös muita alueellisia projekteja joille olisi markkinoiden kysyntää. Yksi sellainen on kunnianhimoinen Baltic Sea Region Programme jota EU on sponsoroinut projektin Europian Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) mukaisesti. Projekti käsittää Tanskan, Viron, Suomen, Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin ja Saksan pohjoiset osavaltiot, mutta myöskin naapurit Norjan ja Valko-Venäjän. Yksi projektin elementtejä ovat merelliset offshore tuulipuistot joiden ennustetaan...tuottavan MW sähköä 2030 mennessä merellisellä tuulivoimalla ja noin tuulipuistolla 17. Konseptista keskustellaan yhä, se vaatii km 2 merellistä tilaa Itämerellä ja syyskuussa 2013 Saksassa pidetään konferenssi: Marine spatial planning as a tool for coherent offshore wind energy development in the Baltic Sea Region. Niinpä on olemassa erilaisia ekologia-vetoisia projekteja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämiseksi, vaikkain ne ovat melko kompleksisia ja näkyviä tuloksi tuskin nähdään lähivuosina. Tulevaisuuden projekteja ovat Puolan Liettuan kaasuputki, joka mahdollistaa suoran yhteyden EU:n markkinoille, LNGkaasuterminaali Swinoujscie ssä jonka on suunniteltu valmistuvan 2014 sekä myös muita Euroopan kaasukeskuksia. Ne edellyytävät myös sisäisten siirtoyhteyksiä Liettuan ja Latvian ja myös Latvian ja Viron välille EU:n tukemana. Alueellisen LNG-kaasuterminaalin tai terminaalien rakentaminen tukisi energiavarmuuden monimuotoisuutta. Yksi vaihtoehto on Suomeen rakennattava LNG-terminaali, joka voisi jakaa kaasua Tallinnaan. Tulevaisuudessa kaasutoimitusten vaihtoehdot toivottavasti lisääntyvät. Esimerkkinä voisi olla esillä ollut ajatus viedä kaasua suoraan Azerbaidzanin Shah Deniz kasukentiltä käyttäen Trans Adriatic Pipeline- tai Trans -Anatolian Gas Pipeline-yhteyttä tai suunniteltua Nabucco-West-yhteyttä Etelä-Kaukasuksen kasuputken jatkeena. Edellä mainitut siirtoyhteydet voisivat muodostaa niin kutsutun Eteläisen Käytävän jonka tarkoituksena olisi toimittaa Euroopalle kaasua suoraan Kaspian alueelta ja Lähi-Idästä. Sen tarkoitus olisi lisätä Euroopan talouksien ja teollisuuden energiavarmuutta monimuotoisilla lähteillä ja reiteillä ja siten vähentää riippuvuutta harvoista toimittajista ja potentiaalisilta toimituskatkoksilta 18. Sähkön tuonnin yhtenä ratkaisuna on yhteysprojekti LitPol Link-yhteys Liettuan ja Puolan välillä. Sen kapasiteetti on 1000 MW ja sen oletetaan valmistuvan vuonna Sitä tukee ESTLINK 2-projekti Viron ja Suomen sekä NORDBALT-projekti Liettuan ja Ruotsin välillä. Ebergiavarmuuden ratkaisuja on siis kehitteillä. Kokouksia ja keskusteluja jatketaan ja optimismi ratkaisujen löytämiseksi on vallalla. Esimerkiksi Visegrad-ryhmän, Pohjoismaiden ja Baltian kokous Gdanskissa helmikuussa 2013, jossa isännöitiin Slovakian, Tsekin Tasavallan, Unkarin, Puolan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan, Viron, Liettuan ja Latvian ulkoministereitä. Keskusteluja käytiin muun muassa lähestymistavasta EUROalueen kriisiin sekä energiapolitiikkaan. Tällaiset kokoukset yhdistävät kolmea eri alueellista ryhmää viestien solidaarisuudesta ja yhteistyöhalukkuudesta. Latvian ministeri Rinkēvičs korosti, että vaikka Baltian maat ovat poliittisesti integroituneet Euroopan Unioniin, inte groituminen tietyillä olennaisen tärkeillä alueilla, kuten kuljetukset ja energia, on vielä ollut riittämätöntä 19. Lausunto sai ymmärrystä muiden osanottajien keskuudessa. Energiakysymyksistä keskusteltiin myös Tallinnassa seminaarissa, joka koski Pohjois- ja Keski-Euroopan yhteistyötä. Viron ulkoministeriö ja Puolan suurlähetystö järjestivät tilaisuuden. Muiden aiheiden ohella Viron International Centre for Defence Studieskeskuksen johtaja Matthew Bryza piti esityksen aiheesta Energy issues as a challenge for Nordic, Baltics and V4 and prospects for their cooperation 20. Sitä seurasi keskustelu, johon osallistuivat muiden maiden lähettiläät mukaan lukien Venäjän lähettiläs, koska aihe on hyvin tärkeä kaikille osanottajille. Niinpä jälleen kerran saavutettiin yhteisymmärrys haasteista. Keskustelut itsessään eivät tietysti ole ongelman ratkaisu, mutta ne osoittavat keinoja sen löytämiseksi. Johtopäätöksiä Energiavarmuus on tärkeä asia eikä sen ongelmien ratkaisuun ole nopeita ja helppoja ratkaisuja. Aloitteita on olemassa, mutta asiaa mutkistaa alueelliset erot eri maiden kesken sekä kunkin maan omat prioriteetit. Joskus syntyy vaikutelma, että ne haluavat erilliset ratkaisunsa ja yhteistä energiapolitiikkaa aliarvioidaan. Esimerkkinä voidaan mainita se, että kukin maa haluaa itselleen oman LNG-kaasuterminaalin, yhteistä soveltuvuustutkimusta ei haluta tehdä eikä yhteistä terminaalia nähdä osana koko Baltian järjestelmää 21. Euroopan Unionilla on instituutiona suuri rooli edustaessaan asiakkaita ja heidän tarpeitaan suojella energiavarmuuttaan. Rooli edellyttää yhteistä lähestymistapaa energian tuottajiin, kuten Venäjä, USA ja Lähi-Idän valtiot, mutta myös kauttakulkumaihin kuten Ukraina. Tästä seuraa tärkeä kysymys: onko EU sisäisesti valmis edustamaan eri maiden erilaisia intressejä? Kysymys liittyyy suoraan myös kolmeen Baltian maahan, jotka ovat hieman kompleksisessa tilanteessa. Vielä ei tilanteen parantamiseksi ole tapahtunut paljoa, ratkaisumalleissa on vielä paljon parantamisen varaa. Raakaöljyn osalta tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, koska alueella on öljyterminaaleja, joilla jakelun jatkuvuutta voidaan tukea. Tässä kysymykseen tulee alueen integrointi EU:n energiaverkostoon, joka on hyvin kallista, 13

14 mutta poliittisesti toivottavaa. Tämän ratkaisu vaatii vielä yhteistyötä ja päätöksiä. Nykyiset sähköprojektit, kuten LIT- POL Link, ESTLINK ja NORDBALT, ovat lupaavia ja ne ovat jo meneillään eivätkä näkyvät tulokset ole enää kaukana. Joskus vaikuttaa kuitenkin siltä, että Baltian maat ovat olleet niin kiireisiä suhteiden rakentamisessa alueen ulkopuolella oleviin maihin, että ne ovat hiukan laiminlyöneet suhteiden rakentamisen keskenään. Tilanne toisaalta pakottaa ne intensiiviseen yhteistyöhön, mutta samalla ensin suojaten omia kansallisia intressejään. Valinta näiden vaihtoehtojen välillä ei ole helppo ja se luo joskus vaikutelman, että yhteisten energiaratkaisujen sijasta maat päinvastoin loittonevat toisistaan. Tämä suosii energian tuottajia, koska tilanne mahdollistaa vapaamman toimittajan tarkoitusperiä palveleven hinnoittelun ja toimituskäytännön. Maiden kesken koordinoimattomat investoinnit voi laskea hinta-laatusuhdetta, erityisesti koska Viron, Latvian ja Liettuan kysyntä energiamarkkinoilla on suhteellisen pientä. Tämä voi myös vähentää yksityisten investoijien ja yhtiöiden halukkuutta ottaa osaa projekteihin. Mahdollinen ratkaisu tilanteeseen voisi olla tiiviimpi integrointi Suomen markkinoihin, suurempi markkina-alue voisi rohkaista useampia toimijoita aloittamaan kannattavuusarvioinnin. Kaasu säilyneee kaikkein haasteellisimpana energiatuotteena nykyisten tuottajavaihtoehtojen suppeuden sekä Venäjän kaasun hinnoittelun takia ja tämän osalta Baltian maiden täytyy soveltaa liiketaloudellisia periaatteita. Siis yhteistyötä kilpailun sijaan, Euroopan Unioni voisi tässä olla aloitteellinen. Ukrainan ja Venäjän välisten kaasukriisien jälkeen 2009 EU vihdoinkin havahtui kaasutoimitusten varmuuden ongelmiin ja aloiitti projektin Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). EU.n kanta on, että vuoden 2015 jälkeen yksikään EU:n jäsenvaltio ei saa jäädä eristyksiin Euroopan energiaverkostosta. Baltian maiden ongelmat vanhentuneine verkostoineen tosin tunnustetaa. Tavoitteena on kuitenkin parantaa Baltian alueen sisäistä verkostoa sekä luoda maakaasuyhteydet Suomeen, Skandinaviaan ja Puolaan. Lähde: Euroopan Komission tiedote Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), verkkosivu: VIITTEET Opinions expressed by the authors are their own views and they do not reflect in any way the official policy or position of the Baltic Defence College, or the governments of Estonia, Latvia or Lithuania 2 S. Koziej, Bezpiecze nstwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, (Security: The Essence, Basic Categories and Historical Evolution), National Security No 18, National Defense Bureau Warsaw 2011, p K. Załęski. The Evolution of the Security Notion and Its Influence on the Concepts of Armed Forces Employment, Baltic Security and Defense Review, Volume 13, ed. 1, Tartu 2011, p An Energy Policy for Europe, European Union Website, accessed: 08 April Ibid. 6 Analysis by Country, The U.S. Energy Information Administration (EIA), Washington data updated as of March 2013, eia.gov/countries/ accessed 17 April Secure Fuels from Domestic Resources. Profiles of Companies Engaged in Domestic Oil Shale and Tar Sands Resource and Technology Development, INTEK, Inc., Fifth Edition September 2011, p Oil and Gas in Estonia Overview, MBendi Information Services (Pty) Ltd, Cape Town, ee/p0005.htmaccessed: 15 April Narva power plants, the Website of the Eesti Energia Narva Elektrijaamad (Eesti- EnergiaNarva Power Plants), https://www. energia.ee/en/organisatsioon/narvajaamadaccessed: 15 April Latvia, The U.S. Energy Information Administration (EIA), Washington data updated as of March countries/country-data.cfm?fips=lg accessed 17 April 2o Baltic States no longer an isolated energy island,the Lithuania Tribune, 04 February 2011, baltic-states-no-longer-an-isolated-energyisland / accessed: 08 April Komorowski: Chcemy, by dobre interesy łączyły kraje bałtyckie (Komorowski: We Want Common Interests to Unite Us), 02 December 2011, Polish Press Agency PAP, swiat,hfjd1accessed: 08 April See also: Feasibility study on Rail Baltica railways. Main conclusions and recommendations, European Commission Directorate- General Regional Policy, Brussels January 2007, available at railbaltica/concl_en.pdf 14 Helsinki-Tallinn Rail Tunnel Link?Yle News 28 March 2008, updated 24 May 2012, link/ accessed: 09 April No EU funding forthcoming for Helsinki- Tallinn train tunnel. Helsinki still interested in rail link, HelsinginSanomat International Edition, 13 January english/article/no+eu+funding+forthcoming+ for+helsinki-tallinn+train+tunnel/ accessed: 09 April Transport problems revive interest in Helsinki-Tallinn tunnel, HelsinginSanomat International Edition, article/transport+problems+revive+interest+i n+helsinki-tallinn+tunnel/ acc essed: 09 April Workshop: Offshore Wind Energy, Multi-Level Governance in Maritime Spatial Planning throughout the Baltic Sea Region, id=475accessed: 10 April EU Starts Negotiations on Caspian Pipeline to Bring Gas to Europe, European Commission - Press release, 12 September 2011, europa.eu/rapid/press-release_ip _ en.htm?locale=enaccessed 15 April Foreign Minister Edgars Rinkēvičs commends security policy cooperation among Baltic, Nordic and Visegrad states, Riga 21 February 2013, news/press-releases/2013/february/21-1/ accessed: 16 April Seminar on the cooperation of Northern and Central Europé, Embassy of the Republic of Poland, Tallinn 11 April 2013, accessed: 16 April Baltic Energy Interconnections Maps, International Centre for Defence Studies, Tallinn 30 January 2013, accessed: 16 April 2013.

15 Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy vastaa maavoimien ajoneuvo-ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden asennuksista, modifikaatioista ja kunnossapidosta sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin. Millog Oy Hatanpään valtatie TAMPERE Puh

16 Sevastopolin toinen puolustustaistelu Rannikkotykistöpatteri 35:n epätoivoinen kamppailu Krimillä kesällä 1942 (Kuva: Risto Gabrielsson) Sodan jälkeiset vuosikymmenet neuvostojohto kertoi virallisena totuutena, että väestö onnistuttiin evakuoimaan Krimin niemimaalta akselivaltojen hyökättyä Vasta viimeaikoina on tullut ilmi, että noin ihmistä, sotilasta ja siviiliä, jätettiin oman onnensa nojaan hyökkääjän armoille Sevastopol oli ensimmäisiä pommituksen kohteita Neuvostoliitossa. Sota alkoi virallisesti kello aamulla, mutta pommit tippuivat kaupunkiin jo Saksan sodanjohdolle oli erittäin tärkeää vallata Mustan Meren Laivaston päätukikohta. Lokakuussa 1941 Von Manstein mursi niemimaan puolustuksen Sevastopolin puolustus organisoitiin uudelleen kaupungin puolustusvyöhyke oli järjestetty varaamiraali F.S. Oktjabrskin johdolla alkoi Sevastopolin toinen puolustustaistelu, joka tuli kestämään 250 päivää. Kaupungin valtaus yllättyksellä ei onnistunut marraskuun ja joulukuun yrityksistä huolimatta puolustajien sitkeän vastarinnan takia, mutta viimein kesäkuussa 1942 se onnistui. Tammikuusta toukokuuhun toiminta tällä suunnalla oli hiljaista. Saksalaiset keskittyivät sen 16 sijaan Kertsin niemimaan valtaukseen, mutta sen haltuun oton jälkeen oli Sevastopolin vuoro Sevastopoliin kohdistui 9000 ilmaiskua, kaupunkiin pudotettiin pommia. Tykistö ampui suurikaliberista kranaattia. Akselivalloilla oli runsaan tykistön ja kranaatinheittimoistön lisäksi kaksi 600 mm kaliiberista tykkiä Thor ja Odin, 450 panssarivaunua, 600 lentokonetta. Saarron murtamiseksi oli tuotu myös 800 mm kaliiberinen rautatietykki Dora. Doralla ammuttiin Sevastopoliin 53 kertaa. Hyökkääjän vahvuus oli sotilasta, puolustajia oli noin Neuvostoliittolaisilla oli 605 eri kaliiberista tykkiä, 115 lentokonetta, mutta niistä vain 53 oli lentokelpoisia. Panssarivaunuja oli akselivaltojen joukot aloittivat hyökkäyksen koko rintaman leveydeltä. Ylivoimallaan hyökkääjä otti valtaosan kaupungista haltuun ja pakotti puolustajan pienille Khersonesosin ja Fiolentin niemekkeille Neuvostojohto ilmoitti, että Sevastopol oli vallattu ja taistelu ohi, mutta todellisuudessa niemekkeelle ahdettu puolustaja jatkoi taistelua vielä asti. Avunpyyntöihin Neuvostoliiton sodanjohto ei vastannut vara-amiraali Oktjabrsk lähetti sodanjohdolle pyynnön saada evakuioda puolustajien ylintä johtoa Sevastopolista. Kenraalimajuri Petrov jäisi johtamaan puolustusta. Oktjabrsk lähetti sähkeen neuvottelematta siitä kenenkään kanssa. Hän ei myöskään maininut mitään kaupungissa olevasta muusta sotaväestä ja väestöstä tai sen evakuoinnista. Oktjabrskin mukaan puolustus kestäisi enää korkeintaan kaksi tai kolme päivää. Todellisuudessa taistelut jatkuivat vielä 12 päivää. Johdon evakuointi sai luvan ja jäljelle jääneet puolustajat jäivät oman onnensa nojaan. Toinen sähke merivoimien ministeriöstä tuli samana päivänä myöhään kello Siinä käskettiin Oktjabrskia järjestämään ensin väestön ja haavottuneiden evakuoinnin ennen omaa lähtöään. Siitä ei ole tietoa, lukiko sähkettä Sevastopolin johdossa kukaan. Evakuointi alkoi Khersonesosin niemekkeellä olleen 35. Rannikkopatterin pieneltä lentokentältä keskiyön jälkeen Noin 250 henkeä sotilas- ja poliittista johtoa, mukaanlukien Petrov, jätti niemimaan 13 lentokoneella. Vara-amiraali Oktjabrsk siirtyi itse koneeseen siviiliksi naamioituneena. Siitä huolimatta alueella olleet ihmiset yrittivät raivostuneina rynnätä koneelle, mutta turvallisuusosasto pysäytti väen ampumalla. Loittonevien koneiden perään ammuttiin vielä, mutta johto onnistui pakenemaan.

17 Taistelu niemekkeen rannikkopatteri 35:n linnoitetuista asemista alkoi. Muutama puolustaja yritti lähtöä niemekkeeltä veneellä, mutta tuli Messeschmit-hävittäjän tuhoamaksi saman tien. Tämä masensi epätoivoisia puolustajia. Patterin alue oli enää ainoa alue neuvostojoukkojen hallussa ja siksi kynnelle kykenevä väestö ja muut puolustajat pakkautuivat sinne. Aikalainen Raisa Holodnjak keroo, että tilanne oli epätoivoinen. Haavoittuneita kerättiin patterin taakse rannalle odottamaan evakuointeja. Patterin käytävät ja muut tilat lainehtivat verta, haavoittuneita oli kaikkialla. Kun kevyet alukset lopulta tulivat, syntyi paniikin omainen ryntäys laiturille. Sitä puinen laituri ei kestänyt ja niin siellä olleet haavoittuneet ja muut vajosivat mereen ja hukkuivat. Puolustajilla oli tässä vaiheessa jo kaikesta puutetta, myös juomavedestä. Raisa Holodnjak kertoo, että jotkut joivat merivettä sokerin kanssa sekoitettuna. Hän ei kuitenkaan kyennyt sitä sekoitusta juomaan. Myös läheisen tehtaan sampanjaa käytettiin haavojen ja muuhun pesuun. Heinäkuun alkupuolella arvioidaan väestön ja puolustajien lukumääräksi noin ihmiseksi, kaikki tällä pienellä alueella. Kaaos oli suunnaton. Puolustus ei enää ollut organisoitua, vaan erillisten pienryhmien epätoivoista taistelua. Ampuma- ja muita tarvikkeita kerättiin mistä löydettiin. Siviilit yrittivät auttaa sotilaita parhaansa mukaan. Kukaan ei halunnut sotavangiksi. Upseerit riisuivat arvomerkkejään sekoittuakseen antautumisen jälkeen tavalliseen sotaväkeen. Puolustusta johtamaan jäänyt kenraalimajuri Novikov jäi vangiksi 1. ja 2. päivän välisenä yönä yrittäessään pakoa veneellä Krimiltä. Jäljelle jäänyt rykmentin komissaari Boris Mikhailov lähetti avunpyyntöjä neuvostojohdolle. Tarvittiin ampumatarvikkeita ja väestön evakuointia, pieni lentokenttä oli vielä aivan heinäkuun alussa puolustajan hallussa. Sähkeisiin ei koskaan vastattu. 3. Heinäkuuta ymmärrettiin vihdoin, että mitään apua ei olisi tulossa. Raisa Holodnjak kertoo edelleen, että 3. ja 4. heinäkuuta ampumatarvikkeet oli jo lopussa, papereita poltettiin ja aseita heitettiin mereen. Tiedettiin, että kohta jouduttaisiin saksalaisten vangeiksi. Veteraani Vasili Mikhailovich Lysinkov kertoo, että 4.7. taistelimme patteri 35:n läheisyydessä. Maanalaisissa tiloissa törmäsimme siellä piileskeleviin upseereihin, jotka pakottivat meidät kuitenkin aseella uhaten takaisin maan pinnalle. Siellä lähitaistelu oli hirveää, sitä käytiin pistimin, hampain ja kaikin tavoin kuin villipedot. Jevgenii Melnichuk kertoo, että ennen akselivaltojen hyökkäystä kommunistijohto muodosti Sevastopoliin partisaaniosaston. Siihen määrättiin vuotiaita teinejä. Melnichuk oli itse mukana 13-vuotiaana. Näillä lapsilla ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia selvitä. Taito ei riittänyt, osa kuoli vihollisen luoteihin, jotkut tekivät itsemurhan. Saksalaiset hyökkäävät Sevastopoliin (Kuva: Wehrmachtin arkisto) Näissä patteri 35:n yhdystunneleissa käytiin epätoivoinen taistelu (Kuva teoksesta: Hersonesskaja Tragedia, O.V. Shekotihin) 17

18 Tässä vaiheessa taisteluita puolustajille vaihtoehtoina oli vain joko ryhtyminen partisaaniksi tai antautua. Saksalaisten saarto oli kuitenkin niin tiivis, että vain kymmenen miehen tiedetään onnistuneen livahtamaan jatkamaan partisaanina. Mihinkään avunpyyntöihin ei sodanjohto vastannut. Sairaanhoitajaluutnantti Valentina Luchinkina kertoo, että hän oli heinäkuuta kuuden, seitsemän muun kanssa korsussa. Epätoivo oli vallannut jokaisen, kertomukset naisten kohtelusta vankeudessa olivat synkkiä. Naiset raiskattaisiin. Yksi toisensa jälkeen ihmiset menivät ulkopuolelle ja ampuivat itsensä. Lopulta olin kahden erään lentorykmentin miehen kanssa. Hän otti pistoolin ja meni ulos. Kesti pitkään, mutta en kuullut laukausta. Lopulta hän tuli takaisin ja sanoi, ettei voinut tehdä sitä ja antoi pistoolin minulle. Kello oli noin neljä aamuyöllä. Menin ulos ja yritin kohottaa pistoolin ohimolleni, mutta se tuntui niin raskaalta, etten kyennyt siihen. Aamulla jäimme saksalaisten vangiksi. Vladimir Tjuha kertoo, että pienet ryhmät kävivät taistelua aina 12. päivään asti. Hän itse taisteli Sevastopolin majakassa vangiksi jäämiseensä asti. Kaikki oli jo lopussa, ruoka, juoma ja ammukset. Kaksi kertaa yritimme murtautua vuorille siinä kuitenkaan onnistumatta. Sevastopol oli menetetty. Patteri 35.n sairaalatilat. Puhtaan veden puuttuessa haavoittuneita pestiin paikallisen tehtaan shampanjalla. Lähteet Nas ne clyshit zemlja, dokumentalnye potrety ytshasnikov ftoroi oboroni Sevastopolja, 2011 Opaskierros Patteri 35:n linnoitteilla syyskuussa 2012 Tämä 1350 tonnia ja 800 mm kaliiberinen Dora rautatietykki oli kaikkien aikojen tuhovoimaisin tykki. Se läpäisi puolustajan paksuimmatkin linnoitteet ja sillä tuhottiin puolustajan asemat. (Kuva: Wehrmachtin arkisto) Sevastopol tulituksen alla, akselivaltojen kolmas hyökkäys kaupunkiin on käynnissä. (Kuva teoksesta: Hersonesskaja Tragedia, O.V. Shekotihin) 18

19 Puolustajan merijalkaväki vastaiskussa. (Kuva teoksesta: Hersonesskaja Tragedia, O.V. Shekotihin) Tälle rannalle evakuoitiin puolustajia meritse poiskuljetusta varten. Paniikissa puinen laituri romahti ja evakuointi epäonnistui. (Kuva teoksesta: Hersonesskaja Tragedia, O.V. Shekotihin) Patteri 35:n viimeiset puolustajat antautuvat. (Kuva: Wehrmachtin arkisto) Sairaanhoitaja on joutunut vangiksi. (Kuva: Wehrmachtin arkisto) Patteri 35.n jäännökset. (Kuva: Wehrmachtin arkisto) 19

20 Suomessa kuljetetaan tavaraa ja ihmisiä miljardeilla euroilla joka vuosi. Muutamat suuremmat yritykset tekevät kuljetussuunnitelmansa automaattisesti ja optimointimenetelmillä, mutta PK-yritykset ja julkinen sektori tekevät suunnitelmansa käytännössä käsin. Optimointilaskennan avulla suunnittelu on nopeaa ja suunnitelmat ovat käsin tehtyjä parempia. Perinteisesti optimointilaskennan hankkiminen ja käyttäminen on vaikeaa ja kallista mutta tilanne on muuttumassa. Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä on selvittänyt aihetta viimeisten viiden vuoden aikana, mm. yhteistyössä Puolustusvoimien Huoltokoulun tutkimus- ja kehittämisosaston kanssa. Parasta aikaa on käynnissä Tekesin ja yliopiston kustantamana merkittävä hanke, jossa kuljetusten suunnittelun optimointilaskenta tehdään suhteellisen helpoksi ja edulliseksi kenelle tahansa sen tarvitsijalle. Militaarinen tausta Kuljetusten suunnittelun ja reitinoptimoinnin tausta on laajemmassa operaatiotutkimuksessa. Operaatiotutkimuksesta tuli nopeasti aktiivinen aihe toisen maailmansodan aikana liittoutuneiden puolella, kun aiheen akateemiset tutkijat osallistuivat operaatioiden suunnitteluun. Todennäköisyyksien, tilastojen ja mallinnuksen avulla suunniteltiin esimerkiksi Atlantin ylittäneiden saattueiden muodostelmia ja rakenteita sekä ilmatorjunnan toimintaa. Tuloksena oli saattueiden tappioiden merkittävä pieneneminen ja ilmatorjunnan merkittävä tehostuminen, pienemmällä ammusmäärällä. Operaatiotutkimuksen osa-alue VRP (vehicle routing problem) on kuljetusten suunnittelun ytimenä. Perusongelmana on yhdistää kuljetettavat tavarat, niitä kuljettavat kulkuneuvot sekä kuljettavat reitit optimaalisella tavalla. Lisähaastetta tuovat erilaiset rajoittavat säännöt. Tyypillisiä sääntöjä ovat erilaiset lastaussäännöt ja kuljetettavien tavaroiden yhteensopivuudet, sekä aikaikkunat noudoille, toimituksille ja kuljetuskaluston saatavuudelle. Optimoinnin tavoite on myös määritettävä, eli tavoitellaanko nopeaa toimintaa, pieniä kustannuksia vai toimintavarmuutta. Laskentaohjelmisto monimutkaistuu ja tarvittava laskentakapasiteetti lisääntyy monimutkaisten sääntöjen ja optimointitavoitteiden myötä. Laskenta kuljetusten DI Jouko Nieminen projektipäällikkö, Tietotekniikan laitos, Jyväskylän yliopisto nitelman. Nouto- ja toimituspisteet kerrotaan osoitteina ja palvelu tekee suunnitelman kartta-aineiston tuella. Näin voidaan laatia ns. kertasuunnitelma esimerkiksi päivän kaikille kuljetuksille. Tilanteisiin joissa suunnitelmia pitää kyetä muuttamaan päivän aikana on lisätoiminteita, kuten toteutuneiden kuljetusten seuranta sekä hallittu muutosten ja lisätilausten käsittely ennen laskennan uutta suorittamista ja suunnitelmien päivittämistä. Tavoitteena ei ole ollut automatisoida kuljetusten suunnittelua vaan tuoda kuljetusten suunnittelijalle apuväline päätöksentekoon. Väline tekee nopeasti rutiinityöt, kuten matkojen ja aikojen laskennat sekä lastitilan käytön laskelmat, ja samalla ehdottaa optimaalista tapaa yhdistää tilaukset, kuljetuskalusto ja kuljetusreitit. Suunnittelija ohjaa omilla valinnoillaan laskentaa ja päättää suunnitelmasta jonka mukaan ajot toteutetaan. Käyttötapoja on kaksi. Yksinkertainen ja pienimuotoinen käyttö tapahtuu websivulle toteutetun palvelun ja Excellomakkeen avulla, laajemmassa ja monimutkaisemmassa tilanteessa käyttö tapahtuu kolmannen osapuolen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kautta, johon optimointilastentapalvelu on liitetty yhtenä toimintana. Suurimmat käytännön haasteet optimointilaskennassa osana kuljetusten suunnittelua eivät vähän yllättäen ole ohjelmointiteknisiä. Monipuoliset laskenta-algoritmit ja niiden älykäs hyödyntäminen ovat toteutuksena haasteellisia, mutta suurimmat vaikeudet tyypillisesti tulevat käyttöympäristöstä ja ohjelmiston käytettävyydestä. Organisaatioilla jotka ottavat optimointilaskentaa käyttöön on jo olemassa olevat menetelmät kuljetusten suunnitteluun tämä tapahtuu pääasiassa käsityö- 20 Laskenta käytännössä Yliopistossa kehitetty palvelu, NFleet, on yksinkertaisen suoraviivainen. Palvelulle toimitetaan tiedot tilauksista ja toimituksista sekä käytössä olevasta kuljetuskalustosta ominaisuuksineen, standardirajapinnan kautta internetissä, ja hetkeä myöhemmin palvelu palauttaa ajoneuvokohtaisen kuljetussuun-

HUOLTOUPSEERI. H US Armyn logistista ajattelua operatiivisella tasolla H Yksityiset urakoitsijat konfliktialueilla

HUOLTOUPSEERI. H US Armyn logistista ajattelua operatiivisella tasolla H Yksityiset urakoitsijat konfliktialueilla HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2014 H US Armyn logistista ajattelua operatiivisella tasolla H Yksityiset urakoitsijat konfliktialueilla TÄYTTÄ OLUTTA. Energiaturvallisuus puhuttaa

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Mentorina Afganistanissa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2012

HUOLTOUPSEERI. Mentorina Afganistanissa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2012 HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2012 Mentorina Afganistanissa Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa 1 TÄYTTÄ OLUTTA. 20 vuotta tulee täyteen tämän numeron myötä Sotilashallinnollisen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltovarmuus globalisaation kourissa. EVL Tero Ukonaho Vuoden 2011 Huoltoupseeri. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 1 2012

HUOLTOUPSEERI. Huoltovarmuus globalisaation kourissa. EVL Tero Ukonaho Vuoden 2011 Huoltoupseeri. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 1 2012 HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 1 2012 Huoltovarmuus globalisaation kourissa EVL Tero Ukonaho Vuoden 2011 Huoltoupseeri 1 TÄYTTÄ OLUTTA. Pakkoruotsia ja rakenneuudistuksia Sotilashallinnollisen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2010. Riittävätkö luonnonvarat? Huoltoupseeriyhdistyksen vilkas syksy

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2010. Riittävätkö luonnonvarat? Huoltoupseeriyhdistyksen vilkas syksy HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2010 Riittävätkö luonnonvarat? Huoltoupseeriyhdistyksen vilkas syksy BREAK THE HABIT batterydrink.com 2 Onko puolustusvoimien omaa huoltovarmuutta

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2013 H Yhdistys sai uuden puheenjohtajan, syyskokous 2013 H Huoltoupseerit Sveitsissä TÄYTTÄ OLUTTA. Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Kriisinhallintaoperaatioiden materiaalin toimitusketjut koetuksella. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa

HUOLTOUPSEERI. Kriisinhallintaoperaatioiden materiaalin toimitusketjut koetuksella. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 2 2010 Kriisinhallintaoperaatioiden materiaalin toimitusketjut koetuksella Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa BREAK THE HABIT batterydrink.com

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti

HUOLTOUPSEERI. Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2008 Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme turvattu? 2 Jumala USA:n ylipäällikkö? Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus. Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä. Huoltoupseeriyhdistys r.

HUOLTOUPSEERI. Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus. Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä. Huoltoupseeriyhdistys r. HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2007 Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä 2 Prosessi-smi Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

R A N N I K O N PUOLUSTAJA

R A N N I K O N PUOLUSTAJA RANNIKON PUOLUSTAJA MERIPUOLUSTUKSEN AMMATTI- JA JÄSENLEHTI Tilaushinnat vuodelle 2005 Päätoimittaja Kai Masalin puh 09-351 0 4 0 f ax 09-351 0 4 4 0 0 gsm 040 5111851 e-mail kai.masalin@plusterveys.fi

Lisätiedot

Pääesikunnan Viestintäosasto ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 Vuosikertomus 2010

Pääesikunnan Viestintäosasto ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 Vuosikertomus 2010 Puolustusvoimat Vuosikertomus 2010 Pääesikunnan viestintäosasto 2011 ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 ( PDF ) Painopaikka Edita Prima Oy, 2011 Kuvat SA-Kuva Paperi Kansi: Galerie

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

Pulloposteja Itämeren alueesta

Pulloposteja Itämeren alueesta PULLOPOSTI 2014 Pulloposteja Itämeren alueesta Tiettävästi maailman vanhin pulloposti löytyi Itämerestä huhtikuussa 2014. Saksalaisen kalastajan verkkoon tarttunut viesti oli ollut matkalla yli sata vuotta.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

MARRASKUU 11 2012. Tiedustelu ja vaikuttaminen maavoimien uudistetussa taistelutavassa

MARRASKUU 11 2012. Tiedustelu ja vaikuttaminen maavoimien uudistetussa taistelutavassa Sotilasaikakauslehti MARRASKUU 11 2012 Tiedustelu ja vaikuttaminen maavoimien uudistetussa taistelutavassa SISÄLTÖ N:o 915 Julkaisija Upseeriliitto ry www.upseeriliitto.fi 87. vuosikerta ISSN 0038-1675

Lisätiedot

Yhteistoiminnalla parempaan suojaan s. 10

Yhteistoiminnalla parempaan suojaan s. 10 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2012 Yhteistoiminnalla parempaan suojaan s. 10 Nylands Brigad satsar på högklassig beväringsutbildning s. 28 Suorituskykyjen yhteiskäyttö ja jakaminen: merivalvontayhteistyö

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

SOTILASAIKAKAUSLEHTI JOULUKUU 12 2014

SOTILASAIKAKAUSLEHTI JOULUKUU 12 2014 SOTILASAIKAKAUSLEHTI JOULUKUU 12 2014 SISÄLTÖ N:o 938 Julkaisija Upseeriliitto ry www.upseeriliitto.fi 89. vuosikerta ISSN 0038-1675 Vastaava päätoimittaja Martti Lehto gsm 040 525 6630, Fax (014) 310

Lisätiedot

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta Julkaisuja 1 2015 Suomen Sotilassosiologinen Seura r.y. Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta Suomen Sotilassosiologinen Seura 20 vuotta Risto Sinkko (toim.) Hannu Hyppönen Olli Envall Rainer

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 Dassault Aviation s. 53 Euroopan puolustusja ilmailuteollisuudessa vain muutos on varmaa Sisällys 5 Pääkirjoitus 6 Kotimaista osaamista

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Luomu lyömässä läpi Venäjällä

Luomu lyömässä läpi Venäjällä V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 3 R 2013 Luomu lyömässä läpi Venäjällä Esko Aho: Joukkuepelillä Venäjän markkinoille Samara ja Toljatti, Volgan metropoli Venäjän bisneksessä: Haminan Satamakiinteistöt

Lisätiedot

5/2010 AMMATTI - SOTILAS

5/2010 AMMATTI - SOTILAS 5/2010 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2010 Aliupseeriliitto ry 23.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland 1 2/2012 kesä syyskuu Directors Institute of Finland Sustainability Hallituksen iso asia Haastattelussa Jorma Eloranta ja Kari Stadigh Vuosikokous kuvina Policy-valiokunnan lainsäädäntökatsaus Pääkirjoitus

Lisätiedot

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6 Norja-Suomi KATSE POHJOLAAN Maitamme yhdistää valtava potentiaali pohjoisessa. Emme ole vielä riittävästi osanneet hyödyntää Norjaa yhteistyö- ja kauppakumppanina. Presidentti Sauli Niinistö sanomalehti

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2014

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2014 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2014 Merivoimien komentajan puheenvuoro s. 10 Teemana Uudistuneet Merivoimat paluu entiseen? NOCO 2014 s. 40 ja 46 Meripuolustuspäivä Merisotakoululla 25.10.

Lisätiedot

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT Inna Berg, Heikki Metsäranta, Paavo Moilanen, Erkki Siivonen Valtion taloudellinen

Lisätiedot