Virolahden kunnan tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virolahden kunnan tasekirja"

Transkriptio

1 2014 Virolahden kunnan tasekirja Virolahden kunta Kunnanvaltuusto

2 2 VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kansikuva: SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot- ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 2.1. Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Käyttötalousosan toteutuminen yhteensä Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tuloslaskelma vertailutietoineen Rahoituslaskelma vertailutietoineen Tase vertailutietoineen Konsernilaskelmat vertailutietoineen TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja sitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat tiedot Harkinnanvaraisten liitetietojen esittäminen ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT ALLEKIRJOITUKSET 189

3 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Talouden vaikeudet jatkuivat Suomessa kertomusvuonna syvinä. Virolahdella vuosi 2014 tosin käynnistyi vielä myönteisin talousnäkymin, mutta vuoden vanhetessa taantuma alkoi tuntua myös Kaakonkulmalla, kun venäläisten ostosmatkailijoiden määrä väheni rajusti. Ostosturismin alamäkeä selittivät Ukrainan tapahtumiin liittyvät länsimaiden Venäjä-pakotteet ja Venäjän vastapakotteet sekä ennen muuta Venäjän taloudellisen tilanteen huonontuminen ja ruplan kurssin nopea heikkeneminen. Ruplan arvo on heikentynyt käytännössä keväästä 2013 lähtien. Toukokuussa 2013 ruplan eurokurssi oli 40,63 ja dollarikurssi 31,04. Saman vuoden joulukuussa eurokurssi oli 44,97 ja dollarikurssi 32,73 eli ruplan arvo heikkeni runsaassa puolessa vuodessa 10 prosenttia suhteessa euroon ja 5 prosenttia suhteessa dollariin. Joulukuussa 2014 ruplan eurokurssi oli 70,32 ja dollarikurssi 55,41, joten rupla heikkeni viime vuonna 56 prosenttia suhteessa euroon ja 69 prosenttia suhteessa dollariin. Vuonna 2014 Vaalimaalla rajan ylitti matkustajaa. Edelliseen vuoteen verrattuna matkailijamäärä väheni 14 prosentilla eli henkilöllä. Rajanylitysliikenteen volyymin lisäksi venäläisten ostovoiman heikkeneminen vaikutti myös heidän euromääräisiin ostoksiinsa. Esimerkiksi venäläisten tax free -ostokset vähenivät loka- ja marraskuussa lähes 50 prosenttia ja joulukuussa jopa 68 prosenttia edellisvuodesta. Myös leimattujen Invoice -kuittien määrä väheni lokakuussa 24 prosenttia, marraskuussa 37 prosenttia ja joulukuussa peräti 61 prosenttia. Virolahdella talouden käänne on vaikuttanut viipeellä niin Vaalimaan yrityshankkeiden aikatauluihin kuin yleiseen työllisyystilanteeseenkin. Vaalimaa Shopping Center Oy:n mittavan, ykkösvaiheessaan kerrosneliömetrin suuruisen kauppakeskus-, spa-hotelli- ja kasinokiinteistön rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa ja vuoden mittaan kunnanvaltuusto pääsi osaltaan hyväksymään viiden muun ison kaupallisen hankkeen toteuttamisen mahdollistavat sopimukset. Syksyyn tultaessa suhdanteet kuitenkin muuttuivat. Venäjän taloudellisen tilanteen heikkenemisen ja Rahaautomaattiyhdistyksen vetäytymisen seurauksena VSC Oy:n hanke jäi talviunille ja aikalisän otti toinenkin venäläisvetoinen, reilun kerrosneliömetrin Vaalimaa-projekti. Samoin Venäjän tilanteen johdosta myös Sispe Oy vetäytyi Klamilan satamaan kaavailemansa ison veneiden säilytys- ja huoltohallin toteuttamisesta. Myös työllisyyteen venäläisen ostosturismin hiipuminen heijastui vuoden jälkipuoliskolla vahvasti. Joulukuun lopussa Virolahden työttömyysaste nousi 13,4 prosenttiin. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömien määrä kasvoi ennen muuta lisääntyneiden lomautusten seurauksena yli 60 prosentilla. Joulukuussa 2013 Virolahden työttömyysaste oli 8,1 prosenttia. Talouden alavire näkyi osaltaan myös kunnan väkiluvun kehityksessä. Kertomusvuoden lopussa Virolahden asukasluku oli missä oli vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,7 prosenttia (vuonna ,6 %, ,2 % ja ,8 %).

4 4 +++ Venäjän elpymisen aikataulua on erittäin vaikea ennakoida. Venäjän tilanteesta ja ruplan heikosta kurssista huolimatta Vaalimaan yritystonttien kysyntä on säilynyt kuitenkin kohtuullisen hyvällä tasolla. Kertomusvuoden aikana kunta solmi Vaalimaan alueen yritystonteista kolme vuokra- ja ostooptiosopimusta (East Gate Development Koy I , East Gate Development Koy II ja Apollo-Rakenne Oy ) ja yhden kertomusvuoden aikana neuvotellun vuokra- ja ostooptiosopimuksen allekirjoittaminen toteutui alkuvuodesta 2015 (Domfinland Oy ). Virolahdella on realisoitumassa myös useampiakin Venäjästä riippumattomia paikallistalouden piristysruiskeita. Haminan Energia Oy:n vuoden lopulla tekemän päätöksen mukaisesti Vaahterikon teollisuusalueella käynnistyi alkuvuodesta biokaasulaitoksen rakentaminen. Kaikkiaan noin 5 miljoonaa euroa maksavan laitoksen on määrä olla tuotannossa loppuvuodesta Monta kertaluokkaa isompi elvyttävä vaikutus on Hamina Vaalimaa-moottoritieosuuden rakennustöiden käynnistymisellä kesällä Hankkeen kokonaiskustannukset ovat pitkälti yli 200 miljoonaa ja sen on määrä olla valmis viimeistään vuonna Vähän pidemmällä aikavälillä myönteisiä näkymiä liittyy myös Hurpun alueen kehittymiseen. Cursor Oy:n tuella tehtiin kertomusvuoden aikana alueen kehittämiseen liittyviä kannattavuuslaskelmia ja vuoden 2014 lopulla kunta teki Norados Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen operaattorin löytämiseksi alueelle. Yhteistyösopimuksessa tavoitteeksi on asetettu, että Hurpun luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen voi alkaa keväällä Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson kauppa ja merialue -maakuntakaavan loppuvuodesta 2014, mikä loi edellytyksiä jo käynnistyneiden hankkeiden eteenpäin viemiselle ja Vaalimaan alueen jatkokehittelylle. Kertomusvuoden aikana Vaalimaan alueen kehittämisen tueksi laadittiin yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa maankäytön suunnitelma sekä markkinointimateriaalia. Uusien hankkeiden mahdollistamiseksi kunta käynnisti myös kaavoitushankkeita niin Vaalimaan aluetta kuin kuntataajamaakin koskien. Samoin paljolti hankkeiden edistämiseksi kunta toteutti vuoden aikana mittavan investointiohjelman ja hankki Vaalimaalta lisämaata. Nämä toimet kasvattivat velkasaldoa reippaasti edellisen vuoden 12,3 miljoonasta eurosta lähes 14,4 miljoonaan euroon (+16,5 %). +++ Seutuyhteistyön saralla ehdottomasti isoin urakka oli kuntarakenneselvityksen tekeminen niin sanottujen yhden ja kahden kaupungin mallin mukaisesti. Selvitystyö valmistui keväällä, mutta varsinaisten johtopäätösten tekemiseen kuntarakennekysymyksen suhteen ei peruskunnissa kertomusvuoden aikana päästy sote -uudistuksen viivästymisen vuoksi. Toinen seudullisesti merkittävä hanke oli Cursor Oy:n vetämänä toteutettu Raw by nature -brändityö elinkeinomarkkinoinnin tueksi. Sen tärkein tavoite on alueen vetovoiman kasvattaminen ja uusien yritysten, osaajien ja investointien houkuttelu seudulle yhteisen kattokonseptin avulla.

5 5 +++ Vaikka kunnan toimintaympäristössä monet kehitystrendit olivat kielteisiä, niin kunnan talous kehittyi kuitenkin suotuisasti. Ennakko-odotuksista poiketen tilikauden tulos nousi reilusti voitolliseksi Kun budjettia laadittaessa talouden pelättiin sukeltavan yli miljoonan euron tappiolukuihin, niin todellisuudessa Virolahden kunta ylsi kautta aikojen toiseksi parhaaseen tilinpäätökseen (+ 2 miljoonaa euroa) ja ennätykselliseen operatiiviseen tulokseen (noin 1,1 miljoonaa euroa). Myönteisen tuloskehityksen taustalla olivat ennen muuta niin erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon nettomenojen supistuminen kuin Vaalimaa Shopping Center Oy:n vuokrasopimuksen allekirjoituspalkkion osittainen tuloutus. Tarkasta taloudenpidosta huolimatta Virolahden kunta pystyi kertomusvuoden aikana kehittämään palvelujaan. Klamilassa päästiin vuoden 2014 alussa ottamaan käyttöön uusi päiväkoti- ja koulukiinteistö ja syksyllä käynnistettiin Villinrannan peruskorjauksen suunnittelu. Samaan aikaan on myös kehitetty muun muassa ikääntyneiden ennaltaehkäiseviä, kuntouttavia ja kotiin annettavia palveluja. Kaiken kaikkiaan kertomusvuosi oli kunnan henkilöstön kannalta erittäin haasteellinen. Kasvaneisiin työpaineisiin vastattiin kaikilla toimialoilla erittäin tunnollisesti ja vastuullisesti, mistä jokainen työntekijä ja viranhaltija kaikki yhdessä ja jokainen erikseen ansaitsee ison kiitoksen. Osmo Havuaho kunnanjohtaja

6 Virolahden kunnan hallinto ja Kaakon kaksikon palvelutoiminta Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet palveluyhteistyösopimuksen ns. isäntäkuntamallilla Kaakon kaksikon palvelualueelle. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa puolestaan teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, johon kuuluu talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut. Yhteistoimintasopimuksen irtisanomisperusteita tarkistettiin valtuustossa siten, että sopimus on voimassa valtuustokausittain, ellei sitä irtisanota kunkin valtuustokauden 1. tai 3. toimintavuoden loppuun mennessä siten, että irtisanomisaika on yksi vuosi. Molempien kansalaiskuntien itsenäisestä hallinnosta vastaavat kunnanvaltuustot- ja hallitukset, tarkastuslautakunnat ja keskusvaalilautakunnat sekä niiden alaiset vaalielimet; vaalilautakunnat- ja toimikunnat. Haminan kaupunki on vastannut Etelä-Kymenlaakson maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä alkaen. Cursor Oy (elinkeinopalveluiden tuottaja) Miehikkälä KV KH Virolahti KV KH Sosiaali- ja terveyslau takunta So siaali- ja terveystoim i Tekn inen ltk Rakenn usltk Sivistysltk Te kninen toimi Sivistystoimi Tu kipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä kuntien alueella. Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat asettaneet yhteislautakunnat ym. kaavion mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitukset ovat asettaneet yhteisen henkilöstöjaoston. Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyö Kaakon kaksikkona käynnistyi vaiheittain vuosina seuraavasti: yhteinen tekninen toimi yhteinen sivistystoimi yhteinen sosiaali- ja terveystoimi yhteinen tukipalvelukeskus

7 7 Miehikkälän ja Virolahden yhteinen organisaatiokaavio isäntäkuntamallissa VALTUUSTO PALVELUOHJAUS TYÖRYHMÄ VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYS LTK SIVISTYS LTK KUNNAN- HALLITUS KUNNAN- JOHTAJA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA SOSIAALI JA TERVEYS PALVELUT Sosiaalija terveysjohtaja HAMINAN YMPÄRISTÖ LTK RAKENNUS LTK TEKNINEN LTK KUNNAN- JOHTAJA HENKILÖSTÖ- JAOSTO KUNNAN- HALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA SIVISTYS PALVELUT Sivistystoimenjohtaja KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi TEKNISET JA YMPÄRISTÖ PALVELUT Tekninen johtaja TUKI PALVELUT Hallintoja henkilöstöjohtaja KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI VALTUUSTO PALVELUOHJAUS TYÖRYHMÄ VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYS LTK SIVISTYS LTK KUNNAN- HALLITUS KUNNAN- JOHTAJA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA SOSIAALI JA TERVEYS PALVELUT Sosiaalija terveysjohtaja HAMINAN YMPÄRISTÖ LTK RAKENNUS LTK TEKNINEN LTK KUNNAN- JOHTAJA HENKILÖSTÖ- JAOSTO KUNNAN- HALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA SIVISTYS PALVELUT Sivistystoimenjohtaja KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi TEKNISET JA YMPÄRISTÖ PALVELUT Tekninen johtaja TUKI PALVELUT Hallintoja henkilöstöjohtaja KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI

8 8 Tilastotietoja Virolahden kunnasta VIROLAHDEN KUNTA MITTARI AVAINLUVUT Maa-pinta-ala Taajama-aste km2, %, ,7 Väestötiedot - väkiluku väkimäärän muutos % , vuotiaiden osuus väestöstä % , vuotiaiden osuus väestöstä % ,3-65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä % ,9 - ruotsinkielisten osuus väestöstä % ,5 - ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä % ,8 - kuntien välinen muuttovoitto/-tappio henkilöä syntyneiden enemmyys henkilöä perheiden lukumäärä valtionveronalaiset tulot /tulonsaaja Asuminen - asuntokuntien lukumäärä - vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus - rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus - kesämökkien lukumäärä Koulutus - väh. keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä - korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä Työmarkkinat - kunnassa olevien työpaikkojen lkm. - työllisten osuus vuotiaista - työttömyysaste - kunnassa asuvien työllisen työvoiman määrä - asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta - alkutuotannon työpaikkojen osuus - jalostuksen työpaikkojen osuus - palvelujen työpaikkojen osuus - toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus - taloudellinen huoltosuhde % % % % % % % % % % % työvoiman ulkop. tai työttömänä olevat/1 työllinen ,4 95, eläkkeellä olevien osuus väestöstä % ,6 Yritystoimipaikkojen lukumäärä (Lähde Tilastokeskus) 61,2 17, ,1 8, ,6 11,9 10,5 76,6 1,1 1,56 Virolahden kunnan väkiluku oli Väestörekisterikeskuksen mukaan henkilöä. Tilipäätöksen tunnuslukujen laskennassa on jouduttu käyttämään VRK:n epävirallista tietoa Tilastokeskuksen virallisen väkilukutiedon vielä puuttuessa.

9 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 Suomen bruttokansantuote supistui 0,1 %. Bruttokansantuote pieneni jo kolmantena vuotena peräkkäin (-1,3 % vuonna 2013 ja -1,4 % vuonna 2012). Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi puolestaan väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia. Palkansaajien ostovoiman arvioidaan supistuneen 0,6 % vuonna 2014, toista vuotta peräkkäin. Ostovoiman supistumiseen ovat vaikuttaneet työllisyystilanteen heikkeneminen, ansiokehityksen hidastuminen sekä veronkorotukset. Vuonna 2015 ostovoiman odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, sillä veronkorotuksista huolimatta ostovoimaa tukee hidastuva inflaatio. Vuonna 2016 ostovoiman odotetaan jälleen supistuvan. Työllisyyskehitys jatkui heikkona vuonna Valtionvarainministeriön kansantalousosaston arvio vuoden 2014 työttömyysasteeksi on 8,6 %. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli kuluneen vuoden lopussa kuitenkin 13,9 %. Kymenlaaksossa tilanne oli selvästi heikompi, työttömyysasteen ollessa 17,3 %. Virolahdella työttömyysaste oli 13,4 % (8,1 % vuonna 2013) ja Miehikkälässä 12,4 % (10,4 %), joten työllisyystilanne heikkeni molemmissa kunnissa vuoden 2014 aikana. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Valtionhallinnon alijäämä oli 8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 miljardia euroa. Alijäämän kasvuun vaikutti eniten yhteisöveroprosentin alentaminen. Vuoden 2014 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen ilman liikelaitosten yhtiöittämisten kertaeriä (1,4 mrd. euroa). Kuntien ja kuntayhtymien tulos oli siten edellisvuoden tasolla. Vuosikate kattoi poistot hieman yli puolessa Suomen kunnista. Lainakanta kasvoi edelleen noin 7,9 %. Lainakanta on kasvanut joka vuosi tarkastelujaksolla vuodesta 2008 lähtien ja on Manner-Suomen kunnissa noin euroa asukasta kohden. Ennätyksellisen matala korkotaso helpottaa hieman kuntien tilannetta. Toimintakate heikkeni 1,2 %, verotulot kasvoivat 2,5 % ja valtionosuudet pienenivät 1,3 %. Kuntataloudelle on viime vuosien heikkojen taloussuhdanteiden lisäksi aiheuttanut haasteita jatkuvat valtionosuuksien leikkaukset, joita eduskunnan aiemmalla päätöksellä leikattiin jälleen vuonna 2014 yhteensä 362 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan vuodesta 2012 alkaen peruspalvelun vuotuisia valtionosuuksia on leikattu vuositasolla jo miljoonaa euroa ja vuoden 2017 loppuun mennessä valtionosuuksia leikataan edelleen jo tehdyillä päätöksillä 130 miljoonaa euroa.

10 10 Kokonaistuotannon aleneminen kolmena peräkkäisenä vuotena on heikentänyt entisestään julkisen talouden rahoitusasemaa hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi viime vuonna lähes 59 prosenttiin ja tänä vuonna se ylittää 60 prosentin rajan. BKT:n kasvu on myös lähivuosina niin vaimeaa, ettei se yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Tulevaa kasvua hidastaa työikäisen väestön supistuminen ja talouden tuotantopotentiaalin hidas kasvu. Samanaikaisesti julkisen talouden ikäsidonnaiset menot jatkavat kasvuaan. Tästä syystä Suomen julkisen talouden rahoitus on kestämättömällä uralla pitkällä aikavälillä. Yleinen talouskehitys on todennäköisesti vaimeaa vuosina 2015 ja Epävarmuutta lisää Venäjän talouden näkymien heikentyminen. Lähivuosina Suomen talouspolitiikan yhtenä haasteena on se, miten tukea ostovoiman kehitystä samalla kun parannetaan suomalaisen tuotannon kilpailukykyä ja turvataan julkisen talouden kestävyys. Virolahden väkiluku pieneni kertomusvuonna 28 asukkaalla ollen ennakkotiedon mukaan vuoden 2014 lopussa Väkiluku pienenee Tilastokeskuksen pitkän ajan ennusteen mukaisesti. Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille , Valtiovarainministeriö, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti , 31e073ec550e Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Edellisvuoden tavoin päättynyt toimintavuosi oli Virolahden kunnalle varsin myönteinen talousarvioon alun perin budjetoidun raskaan tappiollisen tuloksen käännyttyä selkeästi positiiviseksi. Vuosikate muodostui reilut 2,9 miljoonaa euroa positiiviseksi. Tästä selittyy Vaalimaa Shopping Centerin tontin vuokra- ja osto-optiosopimuksen allekirjoituspalkkion tuloutuksella, jota ei tietoisesti ollut huomioitu talousarvion käyttötalousosassa. Kunta rakentaa sopimuksen mukaan tontille infran, jota aletaan poistaa suunnitelman mukaan sen valmistuttua. Edellä mainitun kertaerän lisäksi vuosi 2014 toteutui monelta osin talousarviota myönteisemmin. Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana Miehikkälän kunnalle maksettava maksuosuus alitti talousarvion määrärahat noin eurolla. Myös Carean erikoissairaanhoidon toteutunut käyttö alitti budjetoidun ennakkolaskutuksen noin eurolla. Lisäksi verot ja valtionosuudet ylittyivät talousarvioon nähden yhteensä noin eurolla. Kunnan kokonaan omistamille vuokrataloyhtiöille maksettujen pääomavastikkeiden yhtiössä rahastoidun lainanlyhennyksen osuus oli talousarviossa budjetoitu käyttötalouden menoksi, mutta tilinpäätöksessä se oikaistiin luonteensa mukaisesti sijoituksiin. Tämän korjauksen tulosvaikutus oli yhteensä noin euroa. Vastaava oikaisu tehtiin toimintakertomuksen vuoden 2013 vertailutietoihin aiempien vuosien osalta. Tämä kasvattaa taseen sijoituksia ja edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää noin 2,3 miljoonalla eurolla.

11 11 Olennaista on kuitenkin se, että vuosikate ilman kertaeriä kattoi selvästi vuonna 2013 Kuntaliiton suositusta vastaaviksi tarkistetun suunnitelman mukaiset poistot. Edellisen vuosien tapaan vuonna 2015 on mahdollista saavuttaa budjetoitua parempi tulos, joskaan yhtä positiivista tulosta kuin päättyneeltä toimintavuodelta ei ole odotettavissa. Kuitenkin vuoden 2015 tilinpäätöksestä on odotettavissa ylijäämäinen, sillä tulouttamatonta allekirjoituspalkkiota on jäljellä noin 1,4 miljoonaa euroa Arvio tulevasta kehityksestä Kuntaliiton ennusteet kuntatalouden yleisestä kehityksestä eivät näytä valoisilta. Talouden taantuman ja ennustetun erittäin heikon BKT:n kasvun seurauksena verotulojen kasvun ennustetaan lähivuosina jäävän toimintamenojen kasvua heikommaksi. Kun samanaikaisesti valtionosuuksia jatkuvasti leikataan ja kuntien tehtäviä on viime vuosina entisestään lisätty, on kuntataloudelle hallituksen toimesta asetettu merkittäviä lisähaasteita. Merkittävänä osana valtiontalouden sopeuttamista päätetyillä valtionosuuksien leikkauksilla on kunnille osaltaan ulkoistettu valtion talouden tasapainottamista ja veronkorotuksia. Kuntaliiton ennusteet kuntatalouden kehityksestä ja kuntasektorin velkaantumisesta ovatkin synkkiä. Tulevina vuosina ennusteiden mukainen asukasluvun pienentyminen aiheuttaisi haasteita alentuvine verotulojen ja valtionosuuksien kertymineen. Myös uudet valtionosuuksien leikkaukset heikentäisivät rahoituspohjaa. Jatkossa kunnalle sälyttyy entistä enemmän vastuita joukkoliikenteen järjestämisestä. Menopaineita aiheuttaa myös vieraskielisen väestön kasvu. Virolahden kunnan osalta tulevaisuuden näkymät ovat keskimääräistä paremmat erityisesti Vaalimaan kehityksen ansiosta. Pääasiassa kaupanalan työpaikkoja ennustetaan syntyvän lähivuosina noin 700. Tämän seurauksena aikanaan kasvien verotulojen ja valtionosuuksien vastapainoksi etupainotteisesti eritoten Vaalimaan alueen infran rakentamisesta ja välttämättömästä asuntotuotannosta aiheutuvat investointimenot asettavat haasteita kunnan taloudelle. Tulevien vuosien investointiohjelma on tästä syystä melko raskas, ja investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin lainarahalla. Näiden panostusten odotetaan kuitenkin vaikuttavan positiivisesti asukasluvun kehittymiseen ja siten kunnan elinvoimaisuuteen. Hankkeiden toteutumisen aikataulu on kuitenkin riippuvainen Venäjän tilanteen kehittymisestä Kunnan henkilöstö Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöraportti vuodelta 2014.

12 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toiminnalliset riskit Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät henkilöstön saatavuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen ja suhdannevaihteluiden mahdollisesti aiheuttamaan tulorahoituksen heikkenemiseen. Lainsäädännölliset muutoksista merkittävimpiä toiminnallisia riskejä aiheuttavat mahdollinen kuntien tehtävien edelleen lisääminen ja kasvavien tehtävien ja palveluiden rahoittaminen. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat viime vuosina koskeneet erityisesti sosiaali- ja terveystoimea, jossa sijaisuuksiin on ollut vaikeuksia saada kelpoisuudet täyttäviä henkilöitä. Tietojärjestelmien toimivuutta on pyritty Kaakon kaksikossa varmistamaan asianmukaisen virustorjunnan lisäksi ohjelmistojen käytön yhteistyöllä Haminan kaupungin kanssa sekä ulkoistetuilla ITtukipalveluilla. Rahoitusriskit Rahoitusriskeistä merkittävimmät liittyvät korkoriskiin. Virolahden kunnalla on tilanteessa lainaa rahoituslaitoksilta n. 14,4 milj. euroa. Näistä 11,5 M muodostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista, mistä johtuen rahoitusriskeihin kuuluu myös jälleenrahoitusriski ja sitä kautta likviditeettiriski. Kunta on suojautunut korkoriskiltä tekemällä koronvaihtosopimukset yhteensä 6,9 M lainakannasta. Lainakannasta 1,4 M osalta sopimus jatkuu vuoteen Muilta osin nykyinen koronvaihtosopimus päättyy vuoden 2015 aikana, ellei pankki käytä optiotaan ja jatka sopimusta vuoteen 2020 saakka. Lyhytaikaiseen likviditeettiriskiin on varauduttu alkuvuodesta 2013 solmitulla 1,5 M tililimiittisopimuksella. Kunnalla ei ole valuuttamääräisiä lainoja, joten valuuttariskiä ei ole. Kunnan antamat suurimmat takaussitoumukset koskevat kunnan omistamien kiinteistöyhtiöiden lainojen takauksia, joten olennaista luottoriskiä ei ole. Välillisesti Venäjän taloustilanne ja erityisesti ruplan heikentynyt kurssi aiheuttavat rahoitusriskin kunnalle. Kunta on hankkinut maa-alueita kaavoitettaviksi yritystonteiksi, jotka vuokrataan ja lopulta myydään yrityksille. Riskinä on, että mikäli yritysten rahoitus vaarantuu, kunnan pääomia sitoutuu infraan ja maa-alueisiin ilman korvausta. Vahinkoriskit Kunta on ottanut seuraaville toiminnoille lisäkulukeskeytysvakuutukset ylimääräisten kulujen vuoksi seuraavasti: Sivistystoimi Tekninen toimi Yleishallinto (sis. tukipalvelut) Miehikkälän kunta on sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana isäntäkuntana ottanut vastaavan vakuutuksen sosiaali- ja terveystoimen osalta asti. Tiedossa ei ole oikeudellisiin asioihin tai viranomaisten toimintaan liittyviä riskejä.

13 Ympäristötekijät Tiedossa ei ole ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Jäteveden puhdistus on hoidettu alueen yhteistyöllä Kotkan jäteveden puhdistamossa. Nykyinen jätehuolto on alueellistettu jätekeskukseen, joka toimii Anjalankoskella Kouvolassa. Ainoat tiedossa olevat mahdolliset pilaantuneet maa-alueet ovat lopetettuja kaatopaikkoja, joista otetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa vesistönäytteitä. Näytteissä ei ole havaittu poikkeamia, jotka aiheuttaisivat toimenpiteitä. 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntalain 50 :n 7 luvussa säädetään hallintomenettelyistä ja mm. siitä, että hallintosäännössä on määrättävä hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kunnassa. Hallintosäännön 17 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hallintosäännön 16 :n mukaan kunnanhallitus päättää riskien hallinnasta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumatonta ja jakautuu kunnan järjestämään valvontaan, joka tapahtuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta sekä muuhun ulkoiseen valvontaan, joka toteutuu mm. kuntalaisten, valtion viranomaisten ja EU-tarkastajien toimesta. Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sen toimivuudesta vastaa kunnanjohtaja ja avustaa talouspäällikkö. Toimialajohtajat, palvelu-/tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet vastaavat oman toimialansa/tulos-alueensa/tulosyksikkönsä toiminnan/palvelun/tuotteensa sisäisestä valvonnasta. Seuranta on luottamushenkilöiden ja toimielinten suorittamaa sisäistä valvontaa (esim. sisäisten tarkastajien valitseminen). Seurannassa toimielin vertaa tehtyjä päätöksiä ja aikaansaatuja tuloksia. Lisäksi toimielin vaalii hyvää hallintotapaa ja seuraa, että esimiehet toteuttavat sisäistä tarkkailua. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että palvelualueen / tulosalueen ja tulosyksiköiden toiminnot toteutetaan hyväksyttyä talousarvioita ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyvä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen. Taloushallintoon liittyvän aineiston, kuten laskut, oikeellisuudesta vastaa hyväksyjä. Lautakunta / kunnanhallitus määräävät laskujen tarkastajan (tiliöijän) ja hyväksyjän, joiden tulee olla eri henkilöitä. Kunnanhallitus on antanut yksityiskohtaisen ohjeen sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa kunnan ja kuntakonsernin tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen), varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt, varmistaa omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen sekä varmistaa taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät).

14 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Toteutuminen Sisäisen valvonnan ohjeessa edellytettyjä toimenpiteitä on hallintokunnissa noudatettu pääsääntöisesti. Talousarvion toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla. Henkilöstöraportoinnilla seurataan henkilöstön tilaa, osaamista ja toimenpiteitä työolosuhteiden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota selvittämällä vaihtoehtoisia tapoja palvelujen tuottamiseksi. 14 Sisäisen valvonnan kehittämiseksi ja tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi toimintavuonna otettiin käyttöön sisäisen valvonnan toimenpidelista, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: Päätöksenteko ja niiden seuranta Sopimukset ja niiden seuranta Henkilöstöasiat Talouden suunnittelu ja seuranta Kirjanpito ja maksuliikenne Hankinnat ja omaisuuden turvaaminen Tietojärjestelmät Toimialakohtaiset erityiset tarkastustoimenpiteet Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten ja määräysten noudattamista seurataan muun muassa pistokokein esimiesten tarkastaessa alaistensa viranhaltijapäätöksiä. Käytännössä valvontaa toteutetaan vaativissa päätöksentekotilanteissa jo ennen päätöksentekoa neuvottelemalla esimiehen kanssa tehtävästä ratkaisusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Näiltä osin sisäistä valvontaa tehdään kaksi kertaa vuodessa laadittavien osavuosikatsausten yhteydessä. Kuntastrategia päivitetään vuosittain ja sen toteutumista arvioidaan osavuosikatsauksissa sekä toimintakertomuksessa. Kunnan käteiskassoihin tehdään ennalta ilmoittamattomia pistokoetarkastuksia. Riskienhallinnan järjestäminen Kaakon kaksikon johtoryhmä laati riskikartoituksen kertomusvuonna, joka on hyväksytty molempien kuntien kunnanhallituksissa Yhteiseen riskikartoitukseen on kirjattu olennaisimmat, kuntastrategioiden toteutumiseen vaikuttavat riskit. Tämän lisäksi toimialat ovat valmistelleet yksityiskohtaisemmat toimintaa koskevat riskikartoitukset. Riskien vaikutukset ja todennäköisyys on arvioitu sekä määritetty seurannan vastuuhenkilöt. Jatkossa riskikartoitukset päivitetään talousarvion laadinnan yhteydessä. Olennaisia riskejä ei ole kertomusvuonna realisoitunut. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Taloudellisten hankintojen sekä asianmukaisten hankintaprosessien varmistamiseksi hankinnoissa hyödynnetään Etelä-Kymenlaaksoin yhteishankintayksikön Seutuhankintojen asiantuntemusta. Omaisuuden asianmukaisten vakuutusturvan takaamiseksi hyödynnetään ulkopuolisen vakuutusmeklarin palveluita. Omaisuuden riittävä vakuutusturva arvioidaan yhteistyössä meklarin kanssa sekä vuosittain

15 läpikäymällä vakuutuskirjat ja omaisuuseräkohtaiset vakuutuserittelyt huolella lävitse. Omaisuuden hankinnan ja luovutuksen valtuudet on tarkoin määritelty hallintosäännössä. 15 Sopimustoiminta Sopimusten osalta pyritään jatkuvasti arvioimaan sopimusten tarkoituksenmukaisuutta kustannustehokkaan palvelutuotannon kannalta. Sopimuksen seurantaa varten kunnan asianhallintajärjestelmässä on sopimuksen seurantajärjestelmä, johon voi määrittää sopimuksen vastuuhenkilöt sekä automaattiset muistutukset sopimusten tarkastuspisteitä varten. Tältä osin sopimusten seurannassa on edelleen kehitettävää, sillä kaikkia sopimuksia ei olla viety seurantajärjestelmään. Vuonna 2015 tavoitteena on viedä kaikki sopimukset sopimushallintajärjestelmään. Kunnanhallitus nimesi keskuudestaan sisäisiksi luottamushenkilötarkastajiksi vv Sisko Ukkola - Parosen ja Aira Paavolan. 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen Virolahden kunta saavutti toimintavuonna 2,96 miljoonan euron vuosikatteen, joka oli asukasta kohden 869 euroa (301 vuonna 2013). Vuoden 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien keskimääräinen vuosikate oli 373 /as. Toimintatuotot kasvoivat 17,9 % eli 1,2 M, mikä selittyy pääosin allekirjoituspalkkion tuloutuksella (0,9 M ). Toimintamenot pienenivät 0,4 % eli noin Tämä selittyy tytäryhtiöille maksettujen pääomavastikkeiden kirjauskäytännön muutoksella. Lainanlyhennyksen osuus, 382 t kirjattiin taseen tytäryhteisösijoituksiin. Henkilöstömenot kasvoivat 3,9 % eli noin 290 t, atk-palvelut 82,4 % eli 121 t ja matkustus- ja kuljetuspalvelut 16,3 % eli 112 t. Henkilöstömenojen kasvua selittää teknisen- ja sivistystoimen henkilöstölisäykset vuodelle Edellä mainittujen lisäksi myös työllistettyjen määrä oli edellisvuotta suurempi ja joihinkin tehtäviin on jouduttu palkkaamaan sijainen sairauspoissaolojen takia. Atkkustannusten kasvua selittää muun muassa opetusverkon koneiden liittäminen IT-tuen piiriin sekä sähköisen laskutuksen aiheuttamat kustannukset. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden kustannuksia kasvattivat kunnan lisääntyneet vastuut joukkoliikenteestä sekä kasvaneet koulukuljetusten kustannukset. Eniten pienenivät puolestaan asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä, -9,1 % eli noin 374 t. Tämä selittyy pääosin erikoissairaanhoidon menojen pienentymisellä. Toimintakate parani 1,3 M (7,4 %). Verotulot kasvoivat 0,4 Mt (3,9 %) ja valtionosuudet 0,2 M (2,9 %). Verotulot vuonna 2014 olivat yhteensä 10,9 miljoonaa euroa. Verolajeittain tarkasteltuna kunnallisveron tuotto kasvoi noin 81 t (0,9 %), kiinteistöveron tuotto kasvoi 123 t (13,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 208 t (27,5 %). Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotulot toteutuivat 103,4 %. Korkokulut pienenivät 13 t. Muut rahoitustuotot pienenivät 91 t (28,2 %) Kymenlaakson sähkön maksaman osingon pienennyttyä edellisvuodesta normaalitasoon. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 946 t ja tilikauden tulos muodostui 2,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

16 Tuloslaskelma ja tunnusluvut (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 5 14 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -2-3 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toim.kulut, % Vuosikate/poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * vuosikate / poistot ja arvonalentumiset 1.4 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahavirta oli 2,8 miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -3,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä väheni 1,9 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 4,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarvioon oli budjetoitu pitkäaikaislainaa 2,1 miljoonaa euroa. Talousarviolainaa ei kuitenkaan käytetty, vaan kunta nosti vuoden aikana lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Investointien tulorahoitusprosentti oli 78,8 (24,3 vuonna 2013). Bruttoinvestoinnit olivat 3,8 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 3,6 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit olivat Vaalimaan maa-alueiden hankinta 1,9 miljoonalla eurolla, Vaalimaan alueen infran rakentaminen noin 0,9 miljoonalla eurolla sekä Klamilan koulun rakentamisen viimeiset työt n. 0,4 miljoonaa euroa (kokonaiskustannus 4,4 miljoonaa euroa, josta 956 t katettiin valtion osuuksilla).

17 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut (1000 ) (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat Rahavarat Rahoituksen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % Lainanhoitokate 1,47 0,92 Kassan riittävyys (pv) 7 12 Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Riittävyys (pv) = 365 pv * rahavarat / kassasta maksut tilikaudella

18 Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja tunnusluvut V A S T A A V A A (1000 ) (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutt.hyöd Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 2 2 Lahjoitusvarojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainst. Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 V A S T A T T A V A A (1000 ) (1000 ) OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edell- vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli- /alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait Lainat julkisyhteisöiltä 838 Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslait Lainat julkisyhteisöiltä 20 Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Kunnan omavaraisuus % Suhteellinen velkaantuneisuus % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot Lainakanta = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Lainasaamiset = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

20 Kokonaistulot ja menot Kokonaistulot ja menot taulukko KOKONAISTULOT JA -MENOT (Ulk.) Tulot % % Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotulot 5 13 Muut rahoitustulot Satunnaiset tulot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vast. hyödykk. myyntivoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainojen vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Menot % % Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut 1 3 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vast. hyödykk. myyntitappio Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä

21 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Tytäryhteisö Omistusosuus Kunnan edustaja: % 2013 alkaen Koy Virolahden Lehtokerttu 100,00 Sisko Ukkola-Paronen Koy VIrolahden Satakieli 100,00 Sisko Ukkola-Paronen Koy Virolahden Vuokra-asunnot 100,00 Sisko Ukkola-Paronen Koy Klamilan Kolikko 100,00 Sisko Ukkola-Paronen Koy Virojoen Linja-autoasema 62,06 Kaarlo Makkonen Kuntayhtymät Peruspää- Kunnan edustaja: omaosuus % Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,34 Uski Leo Carea 1,50 Kuokka Vappu Kymenlaakson liitto 1,51 Lappi Jukka Itä-Suomen päihdehuollon ky, Tuustaipale 0,43 Ukkola-Paronen Sisko Osakkuusyhteisöt Peruspää- Kunnan edustajat omaosuus % 2013 As. Oy Timpermanni 23,20 Kuntsi Juhani As Oy Satosuvanto 30,02 Paavola Aira As Oy Satovärri 23,40 Kuokka Vappu Konserniohjaus ja valvonta Konserni tarkoittaa kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöllä (emoyhteisö) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt). Kuntalain 68 a :n 1 ja 2 momenttien mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta (KPL 6:12) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudella pyritään saamaan kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuita on merkittävässä määrin siirretty tytäryhteisöihin. Kuntayhteisöjen lisäksi kuntien palveluja tuottavat merkittä-

22 22 vässä määrin myös kuntayhtymät, jotka eivät ole kunnan tytäryhteisön asemassa. kuntien tilinpäätöstietojen täydellisyyden, vertailtavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi on kunnan konsernitilinpäätökseen perusteltua yhdistellä konserniyhteisöjen lisäksi suhteellisena osuutena kaikkien niiden kuntayhtymien tilinpäätökset, joissa kunta on jäsenenä. Konsernirakenteesta johtuen kunnan konserniohjauksen painopiste kohdistuu tytär- ja osakkuusyhtiöinä oleviin kiinteistöyhtiöihin. Konserniohjaus- ja valvonta on tältä osin vastuutettu kunnanhallitukselle. Tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva seuranta on kertomuksen kohdassa 2.4. Tekninen toimi/tekninen lautakunta/tilapalvelu (520) Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Tuloslaskelma (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 2 2 (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 5 14 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvo Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot /Toimintakulut, % 42,3 37,9 Vuosikate/poistot, % 212,9 84,0 Vuosikate,euroa/asukas Asukasmäärä

23 23 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät,netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset 382 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1-3 Vaihto-omaisuuden muutos -2-2 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirta rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 83,0 29,0 Lainanhoitokate 1,31 1,08 Kassan riittävyys, pv 10 13

24 24 Konsernitase (1000 ) ja tunnusluvut V A S T A A V A A (1000 euroa) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 7 2 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1 Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edell vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 3 3 Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen koroll vieraspääoma Pitkäaikainen koroton vieraspääoma Lyhytaikainen koroll vieraspääoma Lyhytaik koroton vieraspääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

25 25 Taseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuus % Suhteellinen velkaantuneisuus % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynytyli-/ alijäämä /asukas Konsernin lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 * (oma pääoma + vähemmistöosuus + konsernireservi + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Muut tunnusluvut lasketaan vastaavalla tavalla kuin kunnan taseen tunnusluvut 1.8 Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ,23 ylijäämäinen. Se siirretään yli-/alijäämän tilille. Kertynyt ylijäämä yhteensä tilikauden 2014 ylijäämällä lisättynä on ,73.

26 26 2 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 2.1 Yleishallinto (toimiala 10) Yleishallinnon toimialajohtaja on kunnanjohtaja Osmo Havuaho Yleishallinto vastaa Virolahden kansalaiskunnan hyvän hallinnon toteuttamisesta, elinkeinoelämän edistämisestä, palvelutuotannon ohjauksesta ja strategiatyöstä sekä rakentavasta yhteistyöstä sidosryhmiin Keskusvaalilautakunta (toimielin 10) Tehtävä Vaalilain mukaiset viranomaistehtävät valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa. Toimielimen esittelijänä toimi keskusvaalilautakunnan sihteeri Anita Takasuo Luottamuselimen Osallistuminen kokouksiin 2014 kokoonpano puheenjohtaja Mikko Jokimies 2 varapuheenjohtaja Irma Kouki 2 jäsenet Marja Helena Kormu Leila Makkonen Charles Nyberg varajäsenet jäsenten sijaan Lasse Ripatti Anna-Kaisa Takala Ulla-Maija Rantala Airi Kaitainen Sharon Bos Tavoite Äänioikeuttaan käyttäneiden virolahtelaisten määrä Kaakkois-Suomen vaalipiirin tasolla. Toiminta EU-vaalit toimitettiin Ennakkoäänestys oli Virolahden kirjastolla ja vaalibussi kiersi reittiaikataulun mukaisesti kyliä Klamilan äänestysalue käytti uusissa Klamilan koulun tiloissa varsinaisena vaalipäivänä ensimmäistä kertaa sähköistä vaaliluetteloa. Käyttö sujui hyvin, joten toimintaa esitettiin laajennettavaksi seuraavissa vaaleissa sähköisen vaalitulosjärjestelmän käyttöön. Äänioikeutettuja EU-vaaleissa oli 2805 henkilöä. Oikeusministeriö korvasi kunnalle valtiollisten vaalien toimittamisesta korvauksena Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Mittarit TA2013 Tot2013 TA2014 Tot2014 Äänestysaktiivisuus % ei vaaleja ei vaaleja Kymen vaalipiirin tasolla Kymen vp. oli 34,1 %/Virolahden oli 37,9 % = toteutui Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Mittarit TA2013 Tot2013 TA2014 Tot2014 Vaalikustannukset ei kuluja ei kuluja 1,38 /äänioik. 1,12 /äänioik. /äänestäjä/netto

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus Talouskehitys Suomessa jatkui kertomusvuonna alavireisenä. Virolahdella kehitys kuitenkin poikkesi

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2010. Kuva Seppo Rintelä

VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2010. Kuva Seppo Rintelä VIROLAHDEN KUNTA TASEKIRJA 2010 Kuva Seppo Rintelä TASEKIRJA 2010 Virolahden kunta Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Kannen kuva: Klamilan etapin ja Mustamaan rannikkolinnakkeen muistolaatan paljastustilaisuus Hapanvellijuhlassa 12.7.2009. Kotkan rannikkopataljoonan komentaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 VIROLAHDEN KUNTA Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Kunnanhallitus 9.12.2013 205 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 59 VIROLAHDEN KUNTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Palvelukoti Onnenkoto valmistui v. 2013. 1 Kunnanhallitus 31.3.2014 1 Onnenkodon on rakennuttanut omistukseensa Lahden Talojen tytäryhtiö Lahden Palveluasunnot Oy. Hoivapalvelut

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot