Finanssikriisin pitkä jälki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssikriisin pitkä jälki"

Transkriptio

1 Finanssikriisin pitkä jälki Pääjohtaja Erkki Liikanen

2 Finanssikriisistä velkakriisiin

3 Maailmantalous elpyy nousevien talouksien johdolla 15 Euroalue Yhdysvallat Kiina BKT:n muutos vuoden takaisesta, % Lähteet: EKP, US Bureau of Economic Analysis, Bloomberg ja IMF. Ennuste: IMF, huhtikuu

4 Raaka-aineiden hinnat kiihdyttäneet inflaatiota 6 % Euroalueen inflaatio EKP:n ohjauskorko Lähteet: EKP ja Bloomberg.

5 Ostopäällikköindeksi ja luottamusindikaattorit viittaavat euroalueen talouskasvun hidastuvan vuoden toisella neljänneksellä. Ostopäällikköindeksi (PMI) Luottamusindikaattoreita 1.5 BKT (q-o-q) (vasen) Euroalueen PMI, teollisuus ja palvelut (oikea) Neljännesvuosimuutos, % Saldoluku Kuluttajien luottamus Vähittäiskaupan luottamus BKT (oikea) Saldo Teollisuuden luottamus Palvelualojen luottamus %-muutos q-o-q Lähteet: Eurostat ja Reuters Lähteet: Komissio ja Eurostat.

6 Euroalueen BKT ei vielä kriisiä edeltäneellä tasolla Euroalue Saksa Suomi Kreikka Irlanti Portugali Q1 = Lähde: Eurostat ja IMF:n ennuste, huhtikuu (IMF)

7 Euroalueen velkakriisi jatkuu Korkoero Saksaan, 10 vuoden valtionlainat, prosenttiyksikköä % Kreikka Irlanti Portugali Espanja Italia Suomi 01/10 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10 01/11 03/11 05/11 Lähde: Bloomberg PTMO

8 Euroopan velkaongelmien hallinta: julkisen talouden perusylijäämä välttämätön Julkisen talouden sopeuttaminen ongelmamaissa on väistämätöntä, perusylijäämä on välttämätön Tämän vaikean prosessin tukeminen on ensiarvoisen tärkeää Tukirahoitus tiukasti ehdollista ohjelman toteuttamiselle Koko Euroopalla (ja maailmantaloudella) ja kaikilla euroalueen mailla on paljon hävittävänä, jos euroalueen maiden yhteistyö velkaongelmien hallitsemisessa kariutuu Kriisin opetus: Vakaa kehitys edellyttää 1. Julkisen velan hallintaa 2. Kokonaistaloudellisen kehityksen tasapainoa Hankkeet makrotaloudellisen koordinaation kehittämisestä

9 Suomen BKT saavuttaa taantumaa edeltäneen tason vasta BKT:n muutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko) BKT:n taso (vasen asteikko) Mrd. euroa, viitevuoden 2000 hinnoin % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki

10 Kulutuksen osuus taloudesta aiempaa suurempi Bruttokansantuote Julkinen kulutus Kiinteät bruttoinvestoinnit Indeksi, 2000 = 100 Yksityinen kulutus Tavaroiden ja palveluiden vienti Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki Erkki Liikanen

11 BKT:n kasvu tasaantunut alkuvuoden aikana Kokonaistuotannon suhdannekuvaaja Bruttokansantuotteen volyymi 120 Indeksi, 2005 = Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.

12 Viennin nopein nousu takana teollisuuden uusien tilauksien kasvu jatkunut Teollisuustuotannon volyymi Teollisuuden luottamus, tilauskanta (Oikea ast.) Koko tavaraviennin määrä Teollisuuden uudet tilaukset, arvo 140 Indeksi 2005= Indeksi 2005=100 saldoluku Lähde: Tilastokeskus ja Tulli Lähde: Euroopan Komissio ja Tilastokeskus. -80

13 Teollisuuden toimialojen kehitys eritahtista Teollisuustuotannon volyymi-indeksi toimialoittain Metsäteollisuus Metalliteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Kemianteollisuus Indeksi, 2005 = Kausipuhdistettuja lukuja. Lähde: Tilastokeskus.

14 Kysynnän kasvu kotimarkkinoilla vaimeampaa Vähittäiskauppa Moottoriajoneuvojen kauppa (oik.) Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Teollisuusrakennukset Muut kuin asuinrakennukset 120 Indeksi, 2005 = Indeksi, 2005 = Kausipuhdistettuja lukuja. Lähde: Tilastokeskus Luvut on puhdistettu kausivaihtelusta Suomen Pankissa. Lähde: Tilastokeskus.

15 Työmarkkinoiden tila kohenee vähitellen Työttömyys ja työlliset Työlliset (vasen asteikko) Työttömyysaste (oikea asteikko) henkeä % 12, , , , Luvut on puhdistettu kausivaihtelusta Suomen Pankissa. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 4,0

16 Inflaatio kiihtynyt yli 3 prosenttiin myös palveluiden hinnat nousseet ennakoitua nopeammin 6 Energia Jalostamattomat elintarvikkeet Jalostetut elintarvikkeet Teollisuustuotteet pl. energia Palvelut Kokonaisindeksi Vaikutus YKHI-inflaatioon, prosenttiyksikköä YKHI = yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi. Lähde: Tilastokeskus.

17 Haasteita kasvunäkymille Ikääntyminen Nousevien talouksien kasvu kiristää kilpailua ja siirtää kysynnän painopistettä yhä kauemmas Suomesta Talouden toimintaympäristön muutoksiin kyettävä sopeutumaan kaikilla tasoilla

18 Teollinen tuotanto uhkaa valua maasta Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Markkinapalvelut Muut palvelut 100 Osuus koko talouden arvonlisäyksestä, % Lähde: Tilastokeskus 24877

19 Verotulot kasvaneet, mutta valtiontalouden alijäämä edelleen mittava Valtion tasapaino, kassaperusteinen 12 kuukauden liukuva summa Tulot ilman sijoituksia Menot ilman sijoituksia 55 Mrd. euroa Lähteet: Valtiokonttori ja VM.

20 Finanssikriisin pitkä jälki ja ikääntyminen => Julkisen talouden kestävyyden turvaamisella kiire Rahoitusjäämä, % BKT:stä Julkisyhteisöt Valtio Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki

21 Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen Varautuminen ikääntymiseen ja muut kasvuedellytyksiä parantavat rakenneuudistukset Tuottavuus peruspalvelujen tuotannossa Työurien pidentäminen Menojen ja tulojen uudelleenarviointi Työllisyyttä ja kasvua heikentävien toimenpiteiden välttäminen Etupainotettu sopeutus Uskottavuus tärkeää Jos päätöksiä lykätään, ne joudutaan tekemään myöhemmin kipeämpinä 21

22 Kustannuskilpailukyky heikkeni ennen kriisiä 10 Suomi Euroalue Yksikkötyökustannusten muutos edellisestä vuodesta, % Lähteet: EKP ja Tilastokeskus.

23 Palkanmuodostuksessa muutospaineita Suomi tarvitsee sellaisen sopimisen mallin, jolla on kykyä sopeutua tilanteen tarpeisiin Makrotason koordinaatiota tarvitaan Ankkuri tai kehys eri alojen ratkaisuille Voidaan muodostaa vaihtoehtoisilla tavoilla Yritys- ja työpaikkatason sopimisella tärkeä rooli Täällä tehdään päätökset henkilöstöstä, ja täällä on oleellinen alaa koskeva tieto Paikallisen sopimisen järjestelmissä kehittämistä

24 Rahoitusmarkkinoiden vakaudesta

25 Rahoitusjärjestelmän tila Suomessa tila on vakaa ja uhat pääosin ulkomaisia Euroopassa tila on kahtiajakautunut ja yhä hauras Johtopäätös kriisistä: Eurooppalaisten stressitestien pohjalta tehtävä nopeat toimenpiteet Heikkojen mutta elinkelpoisten pankkien pääomia vahvistettava ensisijaisesti yksityisen sektorin ratkaisuin Pankkituen on oltava läpinäkyvää ja vastikkeellista Jos pääomituksiin on turvauduttava julkisin varoin, niin vastineeksi omistusta valtiolle

26 Velkaantuneisuus yhä suurin kotimainen uhka vakaudelle

27 Kotitalouksien velkaantumisen kasvu jatkunut

28 Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien osuus kasvanut tuntuvasti

29 Asuntojen hintojen nousuvauhti tasaantunut

30 Suomalaisten yritysten velkaantuneisuus alle eurooppalaisen keskiarvon

31 Järjestämättömiä luottoja paljon vain suhdanneherkimmillä toimialoilla

32 Suomalaisen pankkien liikevoitto kasvussa Milj. euroa Q1 2011Q1 Luvat sisältävät Nordean ja Danske Bankin pankkitoiminnan Suomessa, OP-Pohjola-ryhmän ja Aktian pankkitoimintasegmentin sekä muiden pankkien koko toiminnan. Lähde: Pankkien osavuosikatsaukset.

33 Suurimmat vakausuhkat seuraavan 12 kk aikana 1) Valtioiden velkakriisi laajenee ja syvenee. 2) Euroopan pankkisektorin tervehdyttämistä lykätään tai toimenpiteet jäävät riittämättömiksi. 3) Suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen ja asuntojen hintojen nousuvauhti kiihtyvät uudestaan

34 Kiitos!

35 Suomalaisen sijoittajasektoreiden saamiset EU:sta, euroalueelta ja GIP-maista Keskeisten suomalaisten sijoittasektoreiden saamiset maittain, Milj. euroa EU Euroalue Kreikka Irlanti Portugali Luottolaitokset Sijoitus- ja rahamarkkinarahastot Vakuutusyhtiöt Työeläkelaitokset Yhteensä: Lähde: Suomen Pankki Erkki Liikanen

36 Suomalaisten sijoittajasektoreiden suurimmat saamiset isoista euromaista ja Pohjoismaista Suomalaiset sijoittajasektorit yhteensä milj. euroa Suomi Lähde: Suomen Pankki, BIS. - EU Euroalue suurimmat 5 maata - Iso-Britannia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Espanja 4 924

37 Näiden maiden pankeilla paljon saamisia kriisimaista Suomalaiset sijoittajasektorit yhteensä milj. euroa Kreikka Irlanti Portugali Suomi Lähde: Suomen Pankki, BIS. - EU Euroalue Euroopan pankit suurimmat 5 maata yhteensä Iso-Britannia Iso-Britannia Tanska Tanska Ruotsi Ruotsi Saksa Saksa Ranska Ranska Espanja Espanja

38 Asuntojen hinnat keskimääräistä korkeammat

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät?

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Erkki Liikanen Pääjohtaja 19.1.2012 Raahe 19.1.2012 1 Missä vaiheessa velkakriisi? 19.1.2012

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Talouden näkymät VIA Leaders' Forum XII Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Esityksen rakenne Markkinatilanne ja rahapolitiikka Poikkeaako tämä finanssikriisi

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne.6. Maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa, vaikka euroalueella ja Suomessa kasvu onkin jäänyt vaisuksi. Kreikan kriisin kärjistyminen valtioiden

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015 Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 12 Geopoliittiset jännitteet 13 Geopoliittisia jännitteitä 2014-2015 Ukraina/Venäjä Pohjois-Afrikka Lähi-Itä Etelä-Kiinan

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Kansainvälisen valuuttarahaston rooli muuttumassa Valuuttavarannon sijoittaminen Kokemuksia

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus 2 2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus Sisällys Suomen Pankin vakausjulkaisu...1 Yhteenveto...2 Toimintaympäristö...5 Pankki- ja vakuutussektori...17 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri...31 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka...37

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 1 (6) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva 1 Riskinkantokyky finanssisektorilla kokonaisuutena vahva kevään 211 stressitestin mukaan 4 Talouden

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS KESÄKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Kesäkuu 1..1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Rahoitusjärjestelmän vakaus. Euroalueen rahoitustasapainon kehityspiirteitä

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Rahoitusjärjestelmän vakaus. Euroalueen rahoitustasapainon kehityspiirteitä Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitustasapainon kehityspiirteitä Uusi lainsäädäntö monipuolistaa rahoituspalveluja Euro & talous Markka &

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Sisällys Esipuhe... Yhteenveto... Toimintaympäristö...5 Pankki- ja vakuutussektori...5 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri...8 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka...34 Liite : Suomen

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot