TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2

3 2 Hallintokuntien käyttötalousosa ilman taseyksiköitä Konsernihallinto Konsernin johto Määrärahavaraukset Keskusvirasto Tarkastustoimi Vaalit Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot Työllisyyden hoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta 38 3 Taseyksiköt Ruokapalvelut Puhtauspalvelut Pienvenesatamat Winnova/Samk 68 4 Liikelaitokset Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 86 5 Tytäryhteisöt Rauman Energia Oy Rauman Satama Oy Rauman Asunnot Oy Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy 90

4 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI HALLINTOKUNTIEN KÄYTTÖTALOUSOSA ilman taseyksiköitä Kaupunki (hallintokunnat) TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,0 % ,3 % Myyntituotot ,6 % ,8 % Maksutuotot ,1 % ,8 % Tuet ja avustukset ,4 % ,8 % Vuokratuotot ,8 % ,2 % Muut toimintatuotot ,8 % ,1 % Toimintamenot ,7 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,0 % Palvelujen ostot ,9 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,0 % Avustukset ,9 % ,0 % Vuokrat ,8 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,5 % Toimintakate ,7 % ,7 % TULOSLASKELMAOSA JA TULOSENNUSTE (sisältää hallintokunnat ja taseyksiköt) Peruskaupunki TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,1 % ,4 % Toimintamenot ,6 % ,7 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % Palvelujen ostot ,7 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,7 % Avustukset ,9 % ,1 % Vuokrat ,1 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,4 % Toimintakate ,5 % ,3 % Verotulot ,4 % ,4 % Valtionosuudet ,6 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,8 % Korkotuotot ,1 % ,6 % Muut rahoitustuotot ,4 % ,4 % Korkokulut ,0 % ,9 % Muut rahoituskulut ,6 % ,2 % Vuosikate ,6 % ,1 % Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me ,1 % ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,1 % ,9 % Tilikauden tulos ,8 % ,1 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,8 % ,1 %

5 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Konsernihallinto ilman Keskusvirastoa Konsernihallinto ilman Keviä Talousarvio 2015 Tot Erotus toteuma-% Ennuste Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,41 % ,06 % ,66 % ,70 % ,12 % ,19 % ,12 % ,34 % ,99 % ,99 % ,96 % ,50 % ,50 % TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN TOT kk Erotus Tot % Ennuste 2015 erotus TA/ENN TA 2015YHT Tot% Investoinnit, KH , ,7 Satakunnan Sairaanhoitopiiri , ,0 Eri arvopaperit , ,6 Menot , ,7 Tulot , Netto , ,6 Atk yhteiset hankinnat , ,0 Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) , ,0 Maa-alueet , ,6 Menot , ,8 Tulot , ,9 Netto , ,6 Telakka-alue , ,1 Menot , ,0 Tulot , Netto , ,1 Kiinteistöjen myynnit , ,0 Tulot , ,0 Nettotulot , ,0 Fåfängan alueen kehittäminen , ,0 Koulualus Fanny , Tulot , Nettotulot ,

6 Konsernihallinnon kommentit 1-7/2015 investointien toteutumisesta ja ennuste niiden toteutumisesta Selvitys siitä, mihin ennuste perustuu tarvittaessa anna arviota siitä, mitä riskejä arvioon/ennusteeseen liittyy. 3

7 4 SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. /E. Kautto , tekstiä saa lyhentää. Selvitys niistä ympäristökysymyksistä ja ympäristöriskeistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

8 5 Konsernihallinnon Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Rauma Tarinan mukainen esimieskoulutus päättyi ja esimiespassit jaettiin117 esimiehelle. Henkilökiertojärjestelmä avattiin huhtikuussa Rauman kaupunki on lähtenyt kh:n päätöksellä mukaan Uuden sukupolven organisaatio USO kehittämistoimintaan. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Rauman Lyseon lukio siirtyy Otan koulun tiloihin syksyllä Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kuntarakenneselvitykset Eura-Rauma, Laitila-Rauma ja Eurajoki-Pyhäranta-Rauma toteutettiin alkuvuoden 2015 aikana. Luottamushenkilöportaali on otettu käyttöön. Rauman Satama Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentaminen alkoi (kh ) loppukeväällä. Kasvattajarahasto Ky (alueellinen pääomarahasto) perustettiin kesäkuun lopussa (kh ) Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit, TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus ja Satahima). Merikampuksen edistäminen (SaMK:N ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Merikoulun ympäristöön). Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Uudet internetsivut julkaistiin toukokuussa. Vuokra-asuntostrategia valmisteltiin päätöksenteko vaiheeseen. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Kaupunkialueen opasteiden suunnitelmat ja ohjeiston toteutus on käynnissä. Tarkempi selvitys on tutkimus ja kehittämisosiossa.

9 6 Sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin (kh ) Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kaupungin valmiussuunnitelma (ns. yleinen osa) on päivitetty ja kaupunginhallitus on sen hyväksynyt On laadittu kaupungin valmiussuunnitelmaan perustuvat häiriökortit, joissa kootusti päätehtävät ja vastuut. Toimialakohtaisia valmiussuunnitelmia on päivitetty ja valmistuvat 2015 syksyn aikana. Toimialakohtaiset häiriökortit, jossa kootusti tehtävät ja vastuut, ovat valmistumassa. Kriisiviestintäsuunnitelma laaditaan osana Rauman kaupungin valmiussuunnittelua. Suunnitelman on määrä olla valmis Kevään ja kesän 2015 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Järviluodon satamalaajennuksen eteläistä kumipyöräyhteyttä ja siihen liittyviä eritasoratkaisuja on selvitetty. Yleiskaavan liitemateriaalia sekä kaavakarttaa on tarkennettu vuonna 2014 laadittujen selvitysten perusteella. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne : omakotitalotontteja 95 kpl, rivitalotontteja 10 kpl, kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 22 kpl. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Tulovero % on alle maan keskiarvon. Toiminnan ja organisaation kehittämistoimikunnan tehtävänä on varmistaa kaupungin sekä toimintojen että talouden rakenteiden kestävyys (kh ). Konsernin johto Konsernin johto TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,9 % ,3 % Toimintamenot ,5 % ,3 % Henkilöstökulut ,3 % ,8 % Palvelujen ostot ,3 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,9 % Avustukset ,0 % ,0 % Vuokrat ,1 % ,3 % Muut kulut ,2 % ,6 % Toimintakate ,0 % ,0 %

10 7 Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT TA 2015 KH TOT KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt , ROKL-yhteistyö , Pyhäjärvi-Instituutti , , MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) , , Vesi-Instituutti , Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa , , Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000, Satafood-yhteistyö 2 000, Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000, Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500, Kampus-hanke 5 000, ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö , Avoimen korkeakouluop kehittäm ,00 Yhteensä ,00 0, , YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Ravakka , , Kaupallisen keskustan kehittäminen , , Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvelu) , , OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) , Yritys-MASVA (päättyy?mirja) 4 000, Yrityskontaktointihanke (koko hanke ) , , OL4-palvelujen kehittäminen 3 000, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma (Mirja) , ProYritys-yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin Yhteensä ,00 0, , MUUT KEHITTÄMISHANKKEET Cruise Finland yhteistyö 5 000, Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III , ,73 (menot tulot ) päättyy Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) ,00 (menot tulot ) päättyy Omistajapoliittiset selvitykset , HINKU, asiantuntijaselvitykset , , Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 3 650, , Turku seas kilpailukykyohjelman koordinointihanke , , "Välke" , (menot , tulot , kh ) , , Kasvunpolku, Rauman kauppakamari 5 000, , Kipinä ja Paluu työhön -hankekokonaisuus (menot , tulot , , Kaupunki-Leader valmistelu ja toteutus , PARTY -Parempaa työ- ja toimintakykyä-hanke , , Satahima - Kohti Hiileneutraalia Satakuntaa , Living with cultural Heritage-projekti 1 823, Rauman henki-kilpailukyvyn vah , , Kasvua, kehitystä ja uutta lii 9 750, Yritysmarkkinointi 5 000,00 KH:n käyttöön , , , , ,00 Yhteensä ,00 0, ,66 jakamatta , LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus , , Loura-innovaatioalusta , Loura-hankeyhteistyö ,00 40,87 Yhteensä , , SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh ) , , Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh ) , ,39 (menot tulot ) Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000,00 Yhteensä , ,39 Yhteensä , ,71

11 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Määrärahavaraukset TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,8 % ,6 % Toimintamenot ,3 % ,9 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % Palvelujen ostot ,1 % ,9 % Avustukset Muut kulut ,1 % Toimintakate ,2 % ,4 %

12 9 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI Keskusvirasto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Keskusvirasto TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste TA/TOT % Toimintatulot ,9 % % Toimintamenot ,9 % % Henkilöstökulut ,2 % % Palvelujen ostot ,8 % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % % Avustukset Vuokrat ,1 % % Muut kulut ,9 % % Toimintakate ,6 % % Tarkastelujaksolla hallintokunta on pysynyt odotetusti budjetissa, talousarviomenojen (toimintakulujen) kehitys on ollut maltillista. Ennusteen mukaan talousarviossa tullaan saavuttamaan 98 %:n toteutumatavoite. TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvirastolle ei ollut vuodelle 2015 investointimäärärahaa.

13 10 SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Suomen talouden heikko kehitys on pitkittänyt valmisteltuja yrityshankkeita ja luonut epävarmuutta kaupungin tekemien tulevaisuusinvestointien tuottavuuteen. Työpaikkojen syntymiseksi tarvittavien prosessien läpimenoajat ja prosesseihin tarvittavat satsaukset ovat isoja ja mahdolliset viivästymiset aiheuttavat riskin työpaikkoja synnyttävien hankkeiden toteutumiselle. Keskusviraston talous- ja palkkahallinnossa tiedostetaan sekä toiminta- että henkilöriskinä henkilöstön voimakas eläköityminen tulevalla suunnitelmakaudella. Henkilöstön eläköitymisen lisäksi nähdään toimintavarmuudessa kohtalaisena riskinä tietotekniikkaan ja tietohallintoon liittyvät muutokset ja vaatimukset. Tiedostettuja riskejä pyritään hallitsemaan jatkuvalla henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja toiminnan kehittämisellä osana koko kaupungin organisaation ja toiminnan kehittämistä. Kaupungin uusi nettisivusto julkaistiin Yhteistyössä nettisivuston toimittajan (Tieran) kanssa on ollut vaikeuksia toimittajan resurssiongelmien takia. Käytön aikana on todettu sekä toiminnallisia että huolimattomuusongelmia muun muassa varmuuskopiointiin liittyen. Tilanteesta on raportoitu toistuvasti toimittajan edustajille. Elokuussa 2015 Tieran johdon kanssa käydyssä neuvottelussa saatiin lupaus siitä, että virheet korjataan ja sivusto toimii luvatulla tavalla vuoden 2015 loppuun mennessä. Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. /E. Kautto , tekstiä saa lyhentää.

14 11 Keskusviraston Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Huolehdimme Rauman Tarinan tavoitteiden etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa. 2 Parannamme asiakaspalveluamme. 3 Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. tähän. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita, toimintakäytäntöjä ja arvoja jalkauttava laajamittainen esimiesvalmennushanke. Valmennushankkeen viiteen eri moduulien valmennuksiin osallistui 198 esimiestä (osallistumisprosentti 100%). Heistä 117 suoritti moduulien kaikki osiot. Näille esimiehille pidettiin valtuustosalissa juhlallinen tilaisuus, jonka yhteydessä heille jaettiin esimiespassit. Ne esimiehet, jotka eivät suorittaneet kaikkia osioita, saivat erillisen todistuksen suorittamistaan valmennusosioista. Kaupungin uudet internet-sivut julkaistiin Nettisivusto muodostuu kaupungin (rauma.fi) ja matkailun sivuista (visitrauma.fi). Sivuston sisältö on jaettu kolmeen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Tehokas hakukone helpottaa tiedon löytymistä. Uudet sivut toimivat myös mobiililaitteissa. Sisällöntuotanto on hajautettu hallintokunnille. Kuluneen vuoden aikana nettisivuston rakennetta on jatkuvasti kehitetty ja sisältöä muokattu omien huomioiden ja käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella. Uusista nettisivuista on tullut vähän palautetta. Palautteet ovat koskeneet pääasiassa tietojen löytymistä. Julkinen nettisivukysely on ollut käynnissä kesän ajan. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginjohtajan nimesi uuden tiedotustyöryhmän, jossa on edustaja jokaisesta hallintokunnasta. Tiedotustyöryhmän tarkoituksena on toimittaa uutta, uudistunutta henkilöstölehteä. Henkilöstölehti toimii henkilöstön tiedotuskanavana, mutta myös hallintokuntien toiminnan tunnettavuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistäjänä. Lehti on ilmestynyt kevään aikana kaksi kertaa.

15 12 asiakastyytyväisyys, uusittujen nettisivujen palvelevuus puhelinvaihteen kautta tapahtuva asiakaspalvelun saavutettavuus on 100% kevään aikana avoimia työpaikkoja ollut yhteensä 345 joihin hakemuksia tullut Kaikista rekrytoinneista vakituisia 59 kpl. Määräaikaisista rekrytoinneista (295) kesätyöntekijöiden rekryjä 150. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. 2 Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. 3 Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. tai sanallinen selitys toimenpiteiden tähän. Rauman kaupunki on mukana Valtiovarainministeriön koordinoimassa kuntalaisen asiointitili hankkeessa. Hankkeen sivustoille on perustettu Rauman kaupungin ja asiakaspalvelun yhteystiedot sekä kaupungin sähköisten lomakkeiden linkit. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on siirrytty vaiheittain sähköisen luottamushenkilöportaalin käyttöön. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan, mm. Lahden kaupungilta on hankittu valmis sähköinen tiedonohjaussuunnitelmapohja, joka nopeuttaa ja helpottaa sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa. KuntaToimisto- ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirja - koonnissa PDF-muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen oikeutettavia koulutushakemuksia on tehty kevään 2015 aikana yhteensä 2415, joissa haettujen koulutustuntien määrä on yhteensä Korvausta saadaan suunnitelmallisesta ja yhteistoimintaneuvottelun mukaisesta koulutuksesta max. 3 pv/hlö. Korvauksen määrä on 10 %:a palkkakustannusten osalta. Alkuvuoden 2015 aikana on tehty voimakkaasti töitä vuonna 2014 ostetun telakka-alueen kehittämiseksi, Lakarin logistiikka-alueen ja sen lähi alueen infran (erityisesti Luostarinkylän eritasoliittymä) sekä useiden muiden yritystoimintahankkeiden kanssa. Alueen elinvoiman kehittämisessä painopiste on alkuvuoden aikana ollut cleantech-yrittäjyydessä sekä Hinku toiminnan edistämisessä. Kaupunki on toiminut aktiivisesti myös kansallisissa verkostoissa (esim. seutukaupunkiverkosto ja sen kautta toimivat pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky pilotti, arktisuus pilotti sekä älykkään ja vihreän kasvun-pilotti). Merkittävää on ollut myös alueellisen pääomarahaston perustamiseksi tehty työ, ko. rahasto saatiin perustettua kesäkuun 2015 lopussa. Keskusvirasto on asettanut työllistämistavoitteekseen 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa. Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla työllistämissopimuksia on laadittu yhteensä 12 kpl (11 henkilöä), joista suurin osa ruokapalveluissa. Työllistettyjen määrä on viime vuoteen nähden vähentynyt, mikä johtunee työllistämiseen kohdennettujen määrärahojen merkittävästä vähentymisestä. Henkilöstön osaamista ja työmotivaatiota on pyritty lisäämään entistä aktiivisemmalla työkierto/ henkilökierto-käytännöllä, jota koskeva ohjeistus otettiin käyttöön alkuvuodesta

16 Sisäisiä rekrytointeja on lisätty KH:n päätöksellä otettiin käyttöön uudistettu sähköinen aloite- ja palkitsemisjärjestelmä. Alkuvuodesta lähtien kaikki henkilöstöaloitteet on tehty järjestelmän kautta ja mennessä järjestelmään oli tallentunut 20 tehtyä henkilöstöaloitetta (keskusviraston osuus 9). Kehittämisen tavoitteena oli madaltaa kynnystä yhteiseen ideointiin, keventää ja nopeuttaa aloiteprosessia. Uudistetussa prosessissa aloitteita käsittelevät niiden sisällöstä riippuen hallintokuntien johtoryhmät ja/tai YTTtoimikunta. Uudistetun prosessin myötä lisättiin samalla palkitsemisluokkia. Rahapalkkiopisteytyksen rinnalle otettiin käyttöön kerran vuodessa arvottava osallistumispalkkio (kaikkien tehtyjen aloitteiden kesken) sekä tunnustuspalkkio, joka voi olla hallintokunnan päätöksestä riippuen esim. lahjalippu. Johtoryhmät päättävät osallistumis- ja tunnustuspalkkioiden myöntämisestä. Rahapalkkioista päätöksen tekee YTT. Tehdyistä aloitteista toimitetaan yhteenveto puolivuosittain KH:lle, YTT:lle sekä henkilöstön nähtäville Neronettiin. Aloitteiden lisäksi järjestelmän kautta tehdään jatkossa myös ehdotukset Kehittävä työyhteisö palkinnon saajaksi sekä erinomaisten palvelutekojen ilmiannot. Aloitettu strategisen osaamisen kartoitukseen liittyvä hanke, jossa Rauman Tarinan edellyttämät osaamiset tunnistetaan ja kuvataan eri henkilöstöryhmittäin/osaamisprofiileittain. Hanke on osa henkilöstöhallinnon sähköisen HRjärjestelmään (henkilöstön kehittämiseen ja suorituksen johtamiseen) liittyvää kokonaisuutta. Matkailuyksikkö on ollut aktiivisesti mukana ja tehnyt pitkäjänteistä sekä tavoitteellista työtä alueemme elinvoimaa kehittävässä Lounaisrannikko-yhteistyössä. Tätä on täydentänyt säännöllinen yhteistyö valtakunnallisen koordinoijan VisitFinlandin (entinen MEK = Matkailunedistämiskeskus) kanssa. helpdesk-palvelu; käyttäjämäärät, hlö Henkilökierrossa ei alkuvuoden aikana yhtään henkilöä. Sisäisiä rekrytointeja tehty 12. Keskitettyjä koulutuksia järjestetty 26, osallistujamäärä 757 sisäisiltä asiakkailta tulleet palautteet Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. 2 Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 3 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Erityisen merkittävää on ollut elinkeinoneuvottelukunnan ja hankintafoorumin toiminta sekä kaupunkiorganisaation sisäisenä toimintana hallintokuntien rajat ylittävän yrityspalvelujen yhteistyöryhmän toiminta. Myös kiinteää yhteistyötä sekä Rauman Yrittäjät ry:n että Rauman kauppakamarin kanssa on jatkettu. Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa ellei asia/ hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Vuoden 2015 alkupuolella kaupunki on ollut osallisena useassa pitkäkestoisessa yritystoiminnan kehittämishankkeessa, joiden osalta valmistelut ovat edenneet, mutta lopputuloksia ei vielä

17 14 voi ennakoida. Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Asiakaspalaute ja yrityskontaktien määrät ovat olleet alkuvuoden 2015 korkealla tasolla. Määrällisesti yrityskontaktit ovat erityisen suuria, koska kaupungin ely-keskuksen osittaisrahoituksella toteuttama Yrityskontaktointi-hanke toimi aktiivisesti asti. Samoin äkilliseen rakennemuutosalueeseen liittyvänä toimenpiteenä kaupunki toteutti yhdessä te-toimiston kanssa laajan yritysten työllistämismahdollisuuksien kartoituksen alkuvuoden 2015 aikana. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. 2 Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Viestintää ja kuntamarkkinointia on tehostettu sosiaalisen median eri keinoin ja kanavin. Kansainvälistä markkinointia on tehostettu yhteistyöllä lounaisrannikkoalueen kaupunkien sekä VisitFinlandin kanssa, mm. Saksan markkinointikampanjalla sekä kansainvälisillä mediaja bloggaajavierailuilla. Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden 2015 alkupuolella ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (mm. telakka, Luostarinkylän eritasoliittymä, pääomarahasto, äkillisen rakennemuutoksen alue); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote ja edunvalvonta uuden eduskunnan ja hallituksen suuntaan) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon. 2 Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 3 Huolehdimme hiilineutraalikunta hankkeen (HINKU) etenemisestä. Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Markkinointimateriaalien toteutuksessa huomioidaan ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesitteet painetaan ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille ja messurakenteet hankitaan monikäyttöisiksi sekä pitkäikäisiksi. On laadittu suunnitelma koko kaupungin tulostusympäristön optimoimiseksi. Tavoitteena on pienentää kaupungin tulostuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä kustannustehokkailla uusilla ratkaisuilla. Päätöksistä riippuen suunnitelman toteuttaminen käytännössä ajoittuu vuosille 2015 ja Cleantech - hankintana tarjouskilpailun perusteella valittiin toimittaja uusimaan harjoitusjäähallin valaistus LED-valolähteillä. Valaistus uusittiin 2015 alussa. Ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa CO2-päästöt on huomioitu toimittajavalinnoissa Toteutettiin koko kaupunkia koskeva monitoimilaitehankinta, jossa laitteiden energiankulutus oli keskeinen kriteeri. Hankintaohjeen päivittäminen paremmin ympäristönäkökohdat huomioivaksi toteutumatta. Cleantech, resurssitehokkuus ja Hinku ovat olleet vuoden 2015 alun selkeitä elinkeinotoiminnan erityisteemoja ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla

18 15 Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Toimimme kustannustietoisesti. 2 Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. 3 Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. tai sanallinen selitys toimenpiteiden Keskusvirasto on seurannut talouden kehitystä Opiferus -kuukausiraportoinnin pohjalta, sekä keskusviraston että koko kaupungin talouskehityksestä on tiedotettu säännöllisesti henkilöstölle aamukahvitilaisuuksissa kuukausittain Toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja henkilöstöresursoinnin lähtökohta on ollut virasto- ja kaupunkitasoinen tarkastelu. Käyttötalouden kehitys% ; käyttötalous, kasvu %. Peruskaupungin toimintakatteen (hallintokunnat ja taseyksiköt) kasvu on suhteessa samansuuruinen kaupungin tulorahoitukseen. Rauman peruskaupungin käyttötalouden toimintamenot ovat talouden sopeuttamistoimenpiteiden johdosta -2,7% ( 4,8 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Nettomenot ovat pienentyneet 2,3% eli (2,9 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan Rauman kaupungin toimintakate asukasta kohden ( /as) oli alle valtakunnallisen, Satakunnan maakunnan ja keskisuurten kaupunkien. Verrattuna saman kokoluokan kaupunkeihin (vertailuryhmä Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kirkkonummi) Rauman toimintakate asukas kohden oli nettomenoltaan suurin eli vertailuryhmässä eniten määrärahoja palvelutuotantoon käyttänyt kunta. Hankintapalvelut on kilpailuttanut kasvatus- ja opetustoimen tarpeisiin päivähinnalla joukkoliikenneluvalla operoivan pikkubussin. Vanhaan taksitaksalla olevaan hintaan verrattuna saavutettiin noin 105 säästö per koulupäivä.

19 16 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI Tarkastustoimi TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Tarkastustoimi TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot Toimintamenot ,7 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot ,5 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,7 % Vuokrat ,1 % ,9 % Muut kulut -30 Toimintakate ,7 % ,4 % Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot mennessä. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on annettu Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä Vaalit TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Vaalit TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,7 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,8 % Muut kulut -53 Toimintakate ,3 % ,0 %

20 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Konsernihall ulkop toiminnot TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,0 % ,9 % Toimintamenot ,0 % ,5 % Palvelujen ostot ,1 % ,2 % Avustukset ,5 % ,0 % Muut kulut ,0 % ,6 % Toimintakate ,4 % ,7 %

21 18

22 19 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Työllisyydenhoito Työllisyydenhoito TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,2 % ,2 % Henkilöstökulut ,6 % ,2 % Palvelujen ostot ,2 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,9 % ,9 % Vuokrat Toimintakate ,5 % ,8 % Kokonaistyöttömyys oli Raumalla heinäkuun 2015 lopussa 2736 työtöntä työnhakijaa (vastaava luku 2014 oli 2736). Työttömyysaste oli 14,5 % ja työttömyys ei ole kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Tämä on poikkeuksellista verrattuna muuhun Satakuntaan. Työttömistä työnhakijoista 769 henkilöä on määritelty pitkäaikaistyöttömiksi eli he ovat olleet vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Raumalla oli 1105 henkilöä. Satakunnan TE-toimisto tiedotti , että Satakunnan TE-toimiston työllisyydenhoidon määrärahat vuodelle 2015 on sidottu. Uusia palkkatukipäätöksiä tai palkkatukien jatkopäätöksiä ei ole voinut tehdä eikä palkkatukimäärärahoja ole saatu lisää ministeriöltä. Tämä tilanne jumiutti kaupungin työllistämistoiminnan ja etenkin lisätukien myöntämisen työnantajille. Viime vuonna heinäkuussa oli palkkatukityöllistettyjä 91 henkilöä ja tänä vuonna vastaavalla ajalla enää 39. Palkkatukia on voitu edelleen myöntää ainoastaan velvoitetyöllistetyille sekä Euroopan globalisaatiorahastosta EGR:sta STX:n Rauman telakalta irtisanotuille. Muiden työttömien työnhakijoiden kohdalla ei palkkatukia ole myönnetty Rauman kaupunginvaltuusto myönsi euron lisämäärärahan työllisyyden hoidolle, jotta kaupungin oma työllistäminen saatiin edes osittain turvattua. Työllistämistoimet kohdennettiin siten, että loppuvuoden ajan kaupunki työllistää ainoastaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä, kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä olevia sekä nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita nuoria. Työmarkkinatuen maksuosuus on noussut selkeästi. Suurta kasvua selittää vuoden alussa voimaan astunut lakiuudistus, joka lisäsi kunnan velvoitteita merkittävästi. Tähän lisättynä palkkatukimäärärahojen äkillinen loppuminen, on tilanne johtanut siihen, että maksuosuus tulee kasvamaan minimissään 0,5 M siitä, mitä TA 2015 on arvioitu. Raumalla on kuitenkin onnistuttu hillitsemään kasvua paremmin kuin verrokkikaupungeissa, niin euro- kuin henkilömäärällisesti. Aktivointiaste on maksuosuuslistaan kuuluvien kohdalla Raumalla 33,7 % ja Rauman väkilukua vastaavissa verrokkikaupungeissa 23,1 %. Suurin yksittäinen selittävä tekijä on se, että aktivointiaste on pysynyt palkkatukitilanteesta huolimatta korkeana, on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden volyymin nosto entisestään. Kesäkuun loppuun mennessä asiakkaita oli ollut 250, joka ylittää edellisen vuoden kokonaismäärän. (2014 vuonna 226 asiakasta.)

23 20 Sosiaali- ja terveysministeriö (ESR) on myöntämässä Party- parempaa työ- ja toimintakykyä hankkeelle rahoituksen. Kyseessä on valtakunnallinen työllisyyshanke, jonka päähallinnoija on Rauma ja mukana osahankkeilla ovat Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Taitokunto Oy, Vatessäätiö ja Työterveyslaitos. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on yli 4 milj.euroa. Hanke on aloittanut toimintansa ja hankkeen odotetaan omalta osaltaan hillitsevän pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Työllisyydenhoidon talous tulee näillä näkymin alittumaan. Selittävänä tekijänä on palkkatukityöllistämisen täydellinen pysähtyminen maaliskuussa 2015, kun valtion työllistämisrahat loppuivat. Tämän johdosta niin kaupungin oma työllistäminen kuin myös kaupungin tukema yksityisten työllistäjien tukitoiminta jäi merkittävästi alle odotetun. SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Valtion työvoimapalveluiden määrärahojen loppuminen alkuvuonna tuli täysin yllättäen. Tätä riskiä ei pystytty tunnistamaan, koska TE-hallinto ei asiasta työnantajia tai yhteistyökumppaneita ennakolta varoittanut/ informoinut. Kaupungin oma työllistäminen pysähtyi samoin kuin kaupungin lisätukien myöntäminen työnantajille. Työnantajille myönnettävän lisätuen yhtenä myöntämisperusteena on myönteinen palkkatukipäätös. Tilanne toisaalta vähensi työllisyydenhoidon henkilöstökuluja sekä avustuksia työnantajille, mutta osaltaan myös on nostamassa työmarkkinatuen maksuosuutta. Valtio vastaa ensisijaisesti työllisyyspalveluista, ainoastaan kuntouttava työtoiminta on kunnan tehtäväalueella. Kuntouttavaa työtoimintaa onkin lisätty huomattavasti ja pyrkimyksenä on ollut minimoida työmarkkinatuen maksuosuuden hallitsematonta kasvua. Työllisyydenhoidon Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman kaupunki on mahdollistanut tavoitteiden mukaisesti etenkin pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työpaikkoja, mutta reunaehtona ja haittaavana tekijänä on ollut valtion palkkatukimäärärahojen loppuminen maaliskuussa 2015 ja sitä kautta tulleet ongelmat palkkatukityöllistämisessä. Oma työllistäminen on edellä mainituista syistä vähentynyt, mutta kaupunki on pyrkinyt kantamaan vastuunsa äkillisessä työllisyyden rakennemuutostilanteessa tukemalla hankkeita ja kehittämällä aktiivisesti uusia toimintamalleja työttömyystilanteen parantamiseksi. Kaupunki on hakenut ESRrahoitusta Party- parempaa työ- ja toimintakykyä työllisyyshankkeeseen, jonka kohderyhmänä ovat etenkin pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset. Hanke on saamassa rahoituksen. Hankeyhteistyötä on tehty tiiviisti valtakunnallisesti kuntien ja järjestöjen kanssa. Työnantajille on tarjottu kesätyöpaikka ja lisäpalkkatukea tavoitteiden mukaisesti. Kesätyöpaikkatukia on myönnetty 496. Tukea käyttävien työpaikkojen tarkka lukumäärä tiedetään lokakuulla.

24 21 Yksityiskohtainen selvitys työllisyydenhoidon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä. 2 Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä 3 Tarjoamme mahdollisuuden palkkatuella työllistymiseen; polkuja työelämään suuremmalle määrälle ja laajemmin eri tehtäviin. 1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin :lla. Näiden rahojen lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. Rauman kaupunki tarjosi kesätöitä n. 150 nuorelle. 2. Ulkopuolisia uusia oppisopimussuhteella aloittavia hlöitä oli Työllisyyden hoidon määrärahoilla työllistettyjä on ollut 129 henkilöä, joista kymmenen on ollut hallintokuntien omaa työllistämistä. Tällöin kate ei työllisyyden hoidon määrärahoista. Kokonaisuudessaan työllistämiskuukausia on ollut 464. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Tuemme nuorten pääsyä kesätöihin kaupungin omiin tehtäviin sekä alueen muiden työnantajien palvelukseen. 2 Työnantajalle maksettavalla palkkatuella pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi annetaan vaikeasti työllistyville mahdollisuus työllistyä. 3 Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. 1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin :lla. Näiden rahojen lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. 2. TE-palveluiden palkkatukimäärärahojen loppuminen on vaikuttanut niin, että ns. Rauma-lisää on voitu myötää vain neljälle työnantajalle. Pitkäaikaistyöttömien määrä, Kaupungin omista työllistetyistä on 62 henkilöä (48 %). 3. Raumalaiset kolmannen sektorin toimijat ovat aloittaneet uusia toimintoja: Rauman seudun katulähetyksen nuorisotakuutalo sekä VALO-valmennuksen valtakunnallistaminen ja Rauman seudun työttömien Kipinä-hanke. Rauman kaupunki on päähankehallinnoijana hakenut isoa valtakunnallista hanketta Party- parempaa työ- ja toimintakykyä (STM/ESR). Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria 2 Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden nuorisotakuun toteuttamiseen lisätuella Sanssi-

25 22 kortin täydennykseksi. Työnantajilla on mahdollisuus palkata nuoria työvoimakseen. 1. Nuorten palkkaamiseksi varattiin yritystukeen :a. Nämä rahat riittäisivät 420 tukeen (400 /tuki) mutta myönteisiä päätöksiä tehtiin reilusti enemmän eli 496. Kaikki yritykset eivät perinteisesti myönteisestä päätöksestä huolimatta käytäkään tukea ja näin myöntämällä päätöksiä useammalle yritykselle saamme yritystukeen tarkoitetut rahat kokonaisuudessaan käyttöön (v tuen kokonaismäärä oli eli 421 tukea). Yritystukien tilitys jatkuu asti. 2. TE-palveluiden palkkatukimäärärahojen loppuminen on vaikuttanut niin, että ns. lisä-sanssia on voitu myötää vain kuudelle työnantajalle. Kaupungille työllistetyistä on alle 30-vuotiaita 38 henkilöä (29 %). Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Raumalla on tarjota töitä. 2 Tavoitteemme on työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pieneneminen 3 Rauman kaupunki tuottaa moninaisia työllisyyden hoidon toimenpiteitä ja pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan suotuisan työllisyyskehityksen. 2. Työttömyysaste Raumalla 7/ ,5 %, työttömyys ei ole kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Rauman kaupungilla työllistettyjä on ollut 129 henkilöä ja työllistämiskuukausia on ollut 464. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. 2 Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä. 3 Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Raumayhteisöön kuuluvaksi 1. Työttömyysaste heinäkuu ,5 %. 2. Työllisyydenhoidon vuosibudjetti euroa. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Raumalla on tarjota töitä raumalaisille. 2 Työllisyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy on koko Rauma-yhteisön asia. 1. Työttömyysaste heinäkuu ,5 % (Sama kuin heinäkuu 2014) 2. Työmarkkinatuen maksuosuus ajalla on Kesäkuun loppuun mennessä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli ollut 250, joka ylittää jo nyt edellisen vuoden 2014 kokonaismäärän. (2014 vuonna 226 asiakasta.)

26 23 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuloslaskelma Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot TOT 2014 TA 2015 Toteuma Erotus toteuma-% Ennuste TA/Tot % ,24 % ,59 % ,54 % ,47 % Henkilöstökulut ,49 % ,47 % Palvelujen ostot ,77 % ,94 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,70 % ,08 % Avustukset ,25 % ,64 % Vuokrat ,97 % ,84 % Muut kulut ,85 % ,19 Toimintakate ,90 % ,59 % Soten oma toiminta TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,2 % ,7 % Toimintamenot ,4 % ,5 % Henkilöstökulut ,6 % ,6 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,1 % Avustukset ,3 % ,6 % Vuokrat ,0 % ,8 % Muut kulut ,9 % ,2 % Toimintakate ,0 % ,6 % Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintamenot ,3 % ,3 % Henkilöstökulut ,2 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,7 % Toimintakate ,3 % ,3 % Terveyskeskussairaalan ja Rauman aluesairaalan tulosalueet yhdistyivät alkaen. Lisäksi päätettiin keskitetystä varahenkilöjärjestelmästä. Koska järjestelmä on vasta käynnistymässä, ei säästöjä ole vielä syntynyt. Uotilan terveysaseman palvelut siirrettiin muihin toimipisteisiin. Täyttölupakäytäntöjä tiukennettiin, minkä avulla on saatu aikaan merkittäviä kustannussäästöjä palveluiden tuottamisessa. Palveluiden myöntämiskäytäntöjä on tiukennettu. Talous- ja hallintopalveluiden toteutuma on keskimääräistä suurempi (tot 61%). Tietojärjestelmien kustannukset uhkaavat ylittyä. Hallinnossa vapautuneita virkoja/toimia ei ole enää täytetty, joten toteutuma tulee näiltä osin tasaantumaan loppu vuodesta mutta 98 %:n toteutumaan ei tulla pääsemään. Vanhuspalveluissa (tot 60%) on ollut ennakoimattomia perhevapaiden sijaistarpeita,

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015 RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015 Täydennysosa Talousarviotavoitteiden seurantaraportti (Rauma tarinan kehittämistoimenpiteiden yksityiskohtainen toteutuminen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 1 1.1 Konsernin johto 5 1.2 Määrärahavaraukset 9 1.3 Keskusvirasto 10 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 14 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 14 1.4 Tarkastustoimi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousraportti 6/ Väestö

Talousraportti 6/ Väestö 1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Työllisyydenhoidon kehitysohjelma Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Raportointi Kaupungin johtoryhmälle 11.4. ja KH Sukolle 18.4. 1 Kehitysohjelman tilanteen yleiskuvaus Päätös työvoima- ja yrityspalvelujen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot