TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2

3 2 Hallintokuntien käyttötalousosa ilman taseyksiköitä Konsernihallinto Konsernin johto Määrärahavaraukset Keskusvirasto Tarkastustoimi Vaalit Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot Työllisyyden hoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta 38 3 Taseyksiköt Ruokapalvelut Puhtauspalvelut Pienvenesatamat Winnova/Samk 68 4 Liikelaitokset Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 86 5 Tytäryhteisöt Rauman Energia Oy Rauman Satama Oy Rauman Asunnot Oy Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy 90

4 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI HALLINTOKUNTIEN KÄYTTÖTALOUSOSA ilman taseyksiköitä Kaupunki (hallintokunnat) TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,0 % ,3 % Myyntituotot ,6 % ,8 % Maksutuotot ,1 % ,8 % Tuet ja avustukset ,4 % ,8 % Vuokratuotot ,8 % ,2 % Muut toimintatuotot ,8 % ,1 % Toimintamenot ,7 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,0 % Palvelujen ostot ,9 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,0 % Avustukset ,9 % ,0 % Vuokrat ,8 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,5 % Toimintakate ,7 % ,7 % TULOSLASKELMAOSA JA TULOSENNUSTE (sisältää hallintokunnat ja taseyksiköt) Peruskaupunki TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,1 % ,4 % Toimintamenot ,6 % ,7 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % Palvelujen ostot ,7 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,7 % Avustukset ,9 % ,1 % Vuokrat ,1 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,4 % Toimintakate ,5 % ,3 % Verotulot ,4 % ,4 % Valtionosuudet ,6 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,8 % Korkotuotot ,1 % ,6 % Muut rahoitustuotot ,4 % ,4 % Korkokulut ,0 % ,9 % Muut rahoituskulut ,6 % ,2 % Vuosikate ,6 % ,1 % Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me ,1 % ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,1 % ,9 % Tilikauden tulos ,8 % ,1 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,8 % ,1 %

5 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Konsernihallinto ilman Keskusvirastoa Konsernihallinto ilman Keviä Talousarvio 2015 Tot Erotus toteuma-% Ennuste Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,41 % ,06 % ,66 % ,70 % ,12 % ,19 % ,12 % ,34 % ,99 % ,99 % ,96 % ,50 % ,50 % TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN TOT kk Erotus Tot % Ennuste 2015 erotus TA/ENN TA 2015YHT Tot% Investoinnit, KH , ,7 Satakunnan Sairaanhoitopiiri , ,0 Eri arvopaperit , ,6 Menot , ,7 Tulot , Netto , ,6 Atk yhteiset hankinnat , ,0 Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) , ,0 Maa-alueet , ,6 Menot , ,8 Tulot , ,9 Netto , ,6 Telakka-alue , ,1 Menot , ,0 Tulot , Netto , ,1 Kiinteistöjen myynnit , ,0 Tulot , ,0 Nettotulot , ,0 Fåfängan alueen kehittäminen , ,0 Koulualus Fanny , Tulot , Nettotulot ,

6 Konsernihallinnon kommentit 1-7/2015 investointien toteutumisesta ja ennuste niiden toteutumisesta Selvitys siitä, mihin ennuste perustuu tarvittaessa anna arviota siitä, mitä riskejä arvioon/ennusteeseen liittyy. 3

7 4 SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. /E. Kautto , tekstiä saa lyhentää. Selvitys niistä ympäristökysymyksistä ja ympäristöriskeistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

8 5 Konsernihallinnon Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Rauma Tarinan mukainen esimieskoulutus päättyi ja esimiespassit jaettiin117 esimiehelle. Henkilökiertojärjestelmä avattiin huhtikuussa Rauman kaupunki on lähtenyt kh:n päätöksellä mukaan Uuden sukupolven organisaatio USO kehittämistoimintaan. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Rauman Lyseon lukio siirtyy Otan koulun tiloihin syksyllä Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kuntarakenneselvitykset Eura-Rauma, Laitila-Rauma ja Eurajoki-Pyhäranta-Rauma toteutettiin alkuvuoden 2015 aikana. Luottamushenkilöportaali on otettu käyttöön. Rauman Satama Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentaminen alkoi (kh ) loppukeväällä. Kasvattajarahasto Ky (alueellinen pääomarahasto) perustettiin kesäkuun lopussa (kh ) Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit, TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus ja Satahima). Merikampuksen edistäminen (SaMK:N ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Merikoulun ympäristöön). Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Uudet internetsivut julkaistiin toukokuussa. Vuokra-asuntostrategia valmisteltiin päätöksenteko vaiheeseen. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Kaupunkialueen opasteiden suunnitelmat ja ohjeiston toteutus on käynnissä. Tarkempi selvitys on tutkimus ja kehittämisosiossa.

9 6 Sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin (kh ) Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kaupungin valmiussuunnitelma (ns. yleinen osa) on päivitetty ja kaupunginhallitus on sen hyväksynyt On laadittu kaupungin valmiussuunnitelmaan perustuvat häiriökortit, joissa kootusti päätehtävät ja vastuut. Toimialakohtaisia valmiussuunnitelmia on päivitetty ja valmistuvat 2015 syksyn aikana. Toimialakohtaiset häiriökortit, jossa kootusti tehtävät ja vastuut, ovat valmistumassa. Kriisiviestintäsuunnitelma laaditaan osana Rauman kaupungin valmiussuunnittelua. Suunnitelman on määrä olla valmis Kevään ja kesän 2015 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Järviluodon satamalaajennuksen eteläistä kumipyöräyhteyttä ja siihen liittyviä eritasoratkaisuja on selvitetty. Yleiskaavan liitemateriaalia sekä kaavakarttaa on tarkennettu vuonna 2014 laadittujen selvitysten perusteella. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne : omakotitalotontteja 95 kpl, rivitalotontteja 10 kpl, kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 22 kpl. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Tulovero % on alle maan keskiarvon. Toiminnan ja organisaation kehittämistoimikunnan tehtävänä on varmistaa kaupungin sekä toimintojen että talouden rakenteiden kestävyys (kh ). Konsernin johto Konsernin johto TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,9 % ,3 % Toimintamenot ,5 % ,3 % Henkilöstökulut ,3 % ,8 % Palvelujen ostot ,3 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,9 % Avustukset ,0 % ,0 % Vuokrat ,1 % ,3 % Muut kulut ,2 % ,6 % Toimintakate ,0 % ,0 %

10 7 Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT TA 2015 KH TOT KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt , ROKL-yhteistyö , Pyhäjärvi-Instituutti , , MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) , , Vesi-Instituutti , Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa , , Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000, Satafood-yhteistyö 2 000, Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000, Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500, Kampus-hanke 5 000, ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö , Avoimen korkeakouluop kehittäm ,00 Yhteensä ,00 0, , YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Ravakka , , Kaupallisen keskustan kehittäminen , , Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvelu) , , OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) , Yritys-MASVA (päättyy?mirja) 4 000, Yrityskontaktointihanke (koko hanke ) , , OL4-palvelujen kehittäminen 3 000, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma (Mirja) , ProYritys-yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin Yhteensä ,00 0, , MUUT KEHITTÄMISHANKKEET Cruise Finland yhteistyö 5 000, Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III , ,73 (menot tulot ) päättyy Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) ,00 (menot tulot ) päättyy Omistajapoliittiset selvitykset , HINKU, asiantuntijaselvitykset , , Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 3 650, , Turku seas kilpailukykyohjelman koordinointihanke , , "Välke" , (menot , tulot , kh ) , , Kasvunpolku, Rauman kauppakamari 5 000, , Kipinä ja Paluu työhön -hankekokonaisuus (menot , tulot , , Kaupunki-Leader valmistelu ja toteutus , PARTY -Parempaa työ- ja toimintakykyä-hanke , , Satahima - Kohti Hiileneutraalia Satakuntaa , Living with cultural Heritage-projekti 1 823, Rauman henki-kilpailukyvyn vah , , Kasvua, kehitystä ja uutta lii 9 750, Yritysmarkkinointi 5 000,00 KH:n käyttöön , , , , ,00 Yhteensä ,00 0, ,66 jakamatta , LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus , , Loura-innovaatioalusta , Loura-hankeyhteistyö ,00 40,87 Yhteensä , , SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh ) , , Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh ) , ,39 (menot tulot ) Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000,00 Yhteensä , ,39 Yhteensä , ,71

11 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Määrärahavaraukset TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,8 % ,6 % Toimintamenot ,3 % ,9 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % Palvelujen ostot ,1 % ,9 % Avustukset Muut kulut ,1 % Toimintakate ,2 % ,4 %

12 9 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI Keskusvirasto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Keskusvirasto TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste TA/TOT % Toimintatulot ,9 % % Toimintamenot ,9 % % Henkilöstökulut ,2 % % Palvelujen ostot ,8 % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % % Avustukset Vuokrat ,1 % % Muut kulut ,9 % % Toimintakate ,6 % % Tarkastelujaksolla hallintokunta on pysynyt odotetusti budjetissa, talousarviomenojen (toimintakulujen) kehitys on ollut maltillista. Ennusteen mukaan talousarviossa tullaan saavuttamaan 98 %:n toteutumatavoite. TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvirastolle ei ollut vuodelle 2015 investointimäärärahaa.

13 10 SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Suomen talouden heikko kehitys on pitkittänyt valmisteltuja yrityshankkeita ja luonut epävarmuutta kaupungin tekemien tulevaisuusinvestointien tuottavuuteen. Työpaikkojen syntymiseksi tarvittavien prosessien läpimenoajat ja prosesseihin tarvittavat satsaukset ovat isoja ja mahdolliset viivästymiset aiheuttavat riskin työpaikkoja synnyttävien hankkeiden toteutumiselle. Keskusviraston talous- ja palkkahallinnossa tiedostetaan sekä toiminta- että henkilöriskinä henkilöstön voimakas eläköityminen tulevalla suunnitelmakaudella. Henkilöstön eläköitymisen lisäksi nähdään toimintavarmuudessa kohtalaisena riskinä tietotekniikkaan ja tietohallintoon liittyvät muutokset ja vaatimukset. Tiedostettuja riskejä pyritään hallitsemaan jatkuvalla henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja toiminnan kehittämisellä osana koko kaupungin organisaation ja toiminnan kehittämistä. Kaupungin uusi nettisivusto julkaistiin Yhteistyössä nettisivuston toimittajan (Tieran) kanssa on ollut vaikeuksia toimittajan resurssiongelmien takia. Käytön aikana on todettu sekä toiminnallisia että huolimattomuusongelmia muun muassa varmuuskopiointiin liittyen. Tilanteesta on raportoitu toistuvasti toimittajan edustajille. Elokuussa 2015 Tieran johdon kanssa käydyssä neuvottelussa saatiin lupaus siitä, että virheet korjataan ja sivusto toimii luvatulla tavalla vuoden 2015 loppuun mennessä. Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. /E. Kautto , tekstiä saa lyhentää.

14 11 Keskusviraston Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Huolehdimme Rauman Tarinan tavoitteiden etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa. 2 Parannamme asiakaspalveluamme. 3 Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. tähän. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita, toimintakäytäntöjä ja arvoja jalkauttava laajamittainen esimiesvalmennushanke. Valmennushankkeen viiteen eri moduulien valmennuksiin osallistui 198 esimiestä (osallistumisprosentti 100%). Heistä 117 suoritti moduulien kaikki osiot. Näille esimiehille pidettiin valtuustosalissa juhlallinen tilaisuus, jonka yhteydessä heille jaettiin esimiespassit. Ne esimiehet, jotka eivät suorittaneet kaikkia osioita, saivat erillisen todistuksen suorittamistaan valmennusosioista. Kaupungin uudet internet-sivut julkaistiin Nettisivusto muodostuu kaupungin (rauma.fi) ja matkailun sivuista (visitrauma.fi). Sivuston sisältö on jaettu kolmeen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Tehokas hakukone helpottaa tiedon löytymistä. Uudet sivut toimivat myös mobiililaitteissa. Sisällöntuotanto on hajautettu hallintokunnille. Kuluneen vuoden aikana nettisivuston rakennetta on jatkuvasti kehitetty ja sisältöä muokattu omien huomioiden ja käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella. Uusista nettisivuista on tullut vähän palautetta. Palautteet ovat koskeneet pääasiassa tietojen löytymistä. Julkinen nettisivukysely on ollut käynnissä kesän ajan. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginjohtajan nimesi uuden tiedotustyöryhmän, jossa on edustaja jokaisesta hallintokunnasta. Tiedotustyöryhmän tarkoituksena on toimittaa uutta, uudistunutta henkilöstölehteä. Henkilöstölehti toimii henkilöstön tiedotuskanavana, mutta myös hallintokuntien toiminnan tunnettavuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistäjänä. Lehti on ilmestynyt kevään aikana kaksi kertaa.

15 12 asiakastyytyväisyys, uusittujen nettisivujen palvelevuus puhelinvaihteen kautta tapahtuva asiakaspalvelun saavutettavuus on 100% kevään aikana avoimia työpaikkoja ollut yhteensä 345 joihin hakemuksia tullut Kaikista rekrytoinneista vakituisia 59 kpl. Määräaikaisista rekrytoinneista (295) kesätyöntekijöiden rekryjä 150. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. 2 Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. 3 Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. tai sanallinen selitys toimenpiteiden tähän. Rauman kaupunki on mukana Valtiovarainministeriön koordinoimassa kuntalaisen asiointitili hankkeessa. Hankkeen sivustoille on perustettu Rauman kaupungin ja asiakaspalvelun yhteystiedot sekä kaupungin sähköisten lomakkeiden linkit. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on siirrytty vaiheittain sähköisen luottamushenkilöportaalin käyttöön. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan, mm. Lahden kaupungilta on hankittu valmis sähköinen tiedonohjaussuunnitelmapohja, joka nopeuttaa ja helpottaa sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa. KuntaToimisto- ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirja - koonnissa PDF-muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen oikeutettavia koulutushakemuksia on tehty kevään 2015 aikana yhteensä 2415, joissa haettujen koulutustuntien määrä on yhteensä Korvausta saadaan suunnitelmallisesta ja yhteistoimintaneuvottelun mukaisesta koulutuksesta max. 3 pv/hlö. Korvauksen määrä on 10 %:a palkkakustannusten osalta. Alkuvuoden 2015 aikana on tehty voimakkaasti töitä vuonna 2014 ostetun telakka-alueen kehittämiseksi, Lakarin logistiikka-alueen ja sen lähi alueen infran (erityisesti Luostarinkylän eritasoliittymä) sekä useiden muiden yritystoimintahankkeiden kanssa. Alueen elinvoiman kehittämisessä painopiste on alkuvuoden aikana ollut cleantech-yrittäjyydessä sekä Hinku toiminnan edistämisessä. Kaupunki on toiminut aktiivisesti myös kansallisissa verkostoissa (esim. seutukaupunkiverkosto ja sen kautta toimivat pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky pilotti, arktisuus pilotti sekä älykkään ja vihreän kasvun-pilotti). Merkittävää on ollut myös alueellisen pääomarahaston perustamiseksi tehty työ, ko. rahasto saatiin perustettua kesäkuun 2015 lopussa. Keskusvirasto on asettanut työllistämistavoitteekseen 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa. Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla työllistämissopimuksia on laadittu yhteensä 12 kpl (11 henkilöä), joista suurin osa ruokapalveluissa. Työllistettyjen määrä on viime vuoteen nähden vähentynyt, mikä johtunee työllistämiseen kohdennettujen määrärahojen merkittävästä vähentymisestä. Henkilöstön osaamista ja työmotivaatiota on pyritty lisäämään entistä aktiivisemmalla työkierto/ henkilökierto-käytännöllä, jota koskeva ohjeistus otettiin käyttöön alkuvuodesta

16 Sisäisiä rekrytointeja on lisätty KH:n päätöksellä otettiin käyttöön uudistettu sähköinen aloite- ja palkitsemisjärjestelmä. Alkuvuodesta lähtien kaikki henkilöstöaloitteet on tehty järjestelmän kautta ja mennessä järjestelmään oli tallentunut 20 tehtyä henkilöstöaloitetta (keskusviraston osuus 9). Kehittämisen tavoitteena oli madaltaa kynnystä yhteiseen ideointiin, keventää ja nopeuttaa aloiteprosessia. Uudistetussa prosessissa aloitteita käsittelevät niiden sisällöstä riippuen hallintokuntien johtoryhmät ja/tai YTTtoimikunta. Uudistetun prosessin myötä lisättiin samalla palkitsemisluokkia. Rahapalkkiopisteytyksen rinnalle otettiin käyttöön kerran vuodessa arvottava osallistumispalkkio (kaikkien tehtyjen aloitteiden kesken) sekä tunnustuspalkkio, joka voi olla hallintokunnan päätöksestä riippuen esim. lahjalippu. Johtoryhmät päättävät osallistumis- ja tunnustuspalkkioiden myöntämisestä. Rahapalkkioista päätöksen tekee YTT. Tehdyistä aloitteista toimitetaan yhteenveto puolivuosittain KH:lle, YTT:lle sekä henkilöstön nähtäville Neronettiin. Aloitteiden lisäksi järjestelmän kautta tehdään jatkossa myös ehdotukset Kehittävä työyhteisö palkinnon saajaksi sekä erinomaisten palvelutekojen ilmiannot. Aloitettu strategisen osaamisen kartoitukseen liittyvä hanke, jossa Rauman Tarinan edellyttämät osaamiset tunnistetaan ja kuvataan eri henkilöstöryhmittäin/osaamisprofiileittain. Hanke on osa henkilöstöhallinnon sähköisen HRjärjestelmään (henkilöstön kehittämiseen ja suorituksen johtamiseen) liittyvää kokonaisuutta. Matkailuyksikkö on ollut aktiivisesti mukana ja tehnyt pitkäjänteistä sekä tavoitteellista työtä alueemme elinvoimaa kehittävässä Lounaisrannikko-yhteistyössä. Tätä on täydentänyt säännöllinen yhteistyö valtakunnallisen koordinoijan VisitFinlandin (entinen MEK = Matkailunedistämiskeskus) kanssa. helpdesk-palvelu; käyttäjämäärät, hlö Henkilökierrossa ei alkuvuoden aikana yhtään henkilöä. Sisäisiä rekrytointeja tehty 12. Keskitettyjä koulutuksia järjestetty 26, osallistujamäärä 757 sisäisiltä asiakkailta tulleet palautteet Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. 2 Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 3 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Erityisen merkittävää on ollut elinkeinoneuvottelukunnan ja hankintafoorumin toiminta sekä kaupunkiorganisaation sisäisenä toimintana hallintokuntien rajat ylittävän yrityspalvelujen yhteistyöryhmän toiminta. Myös kiinteää yhteistyötä sekä Rauman Yrittäjät ry:n että Rauman kauppakamarin kanssa on jatkettu. Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa ellei asia/ hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Vuoden 2015 alkupuolella kaupunki on ollut osallisena useassa pitkäkestoisessa yritystoiminnan kehittämishankkeessa, joiden osalta valmistelut ovat edenneet, mutta lopputuloksia ei vielä

17 14 voi ennakoida. Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Asiakaspalaute ja yrityskontaktien määrät ovat olleet alkuvuoden 2015 korkealla tasolla. Määrällisesti yrityskontaktit ovat erityisen suuria, koska kaupungin ely-keskuksen osittaisrahoituksella toteuttama Yrityskontaktointi-hanke toimi aktiivisesti asti. Samoin äkilliseen rakennemuutosalueeseen liittyvänä toimenpiteenä kaupunki toteutti yhdessä te-toimiston kanssa laajan yritysten työllistämismahdollisuuksien kartoituksen alkuvuoden 2015 aikana. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. 2 Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Viestintää ja kuntamarkkinointia on tehostettu sosiaalisen median eri keinoin ja kanavin. Kansainvälistä markkinointia on tehostettu yhteistyöllä lounaisrannikkoalueen kaupunkien sekä VisitFinlandin kanssa, mm. Saksan markkinointikampanjalla sekä kansainvälisillä mediaja bloggaajavierailuilla. Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden 2015 alkupuolella ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (mm. telakka, Luostarinkylän eritasoliittymä, pääomarahasto, äkillisen rakennemuutoksen alue); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote ja edunvalvonta uuden eduskunnan ja hallituksen suuntaan) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon. 2 Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 3 Huolehdimme hiilineutraalikunta hankkeen (HINKU) etenemisestä. Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Markkinointimateriaalien toteutuksessa huomioidaan ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesitteet painetaan ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille ja messurakenteet hankitaan monikäyttöisiksi sekä pitkäikäisiksi. On laadittu suunnitelma koko kaupungin tulostusympäristön optimoimiseksi. Tavoitteena on pienentää kaupungin tulostuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä kustannustehokkailla uusilla ratkaisuilla. Päätöksistä riippuen suunnitelman toteuttaminen käytännössä ajoittuu vuosille 2015 ja Cleantech - hankintana tarjouskilpailun perusteella valittiin toimittaja uusimaan harjoitusjäähallin valaistus LED-valolähteillä. Valaistus uusittiin 2015 alussa. Ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa CO2-päästöt on huomioitu toimittajavalinnoissa Toteutettiin koko kaupunkia koskeva monitoimilaitehankinta, jossa laitteiden energiankulutus oli keskeinen kriteeri. Hankintaohjeen päivittäminen paremmin ympäristönäkökohdat huomioivaksi toteutumatta. Cleantech, resurssitehokkuus ja Hinku ovat olleet vuoden 2015 alun selkeitä elinkeinotoiminnan erityisteemoja ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla

18 15 Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Toimimme kustannustietoisesti. 2 Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. 3 Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. tai sanallinen selitys toimenpiteiden Keskusvirasto on seurannut talouden kehitystä Opiferus -kuukausiraportoinnin pohjalta, sekä keskusviraston että koko kaupungin talouskehityksestä on tiedotettu säännöllisesti henkilöstölle aamukahvitilaisuuksissa kuukausittain Toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja henkilöstöresursoinnin lähtökohta on ollut virasto- ja kaupunkitasoinen tarkastelu. Käyttötalouden kehitys% ; käyttötalous, kasvu %. Peruskaupungin toimintakatteen (hallintokunnat ja taseyksiköt) kasvu on suhteessa samansuuruinen kaupungin tulorahoitukseen. Rauman peruskaupungin käyttötalouden toimintamenot ovat talouden sopeuttamistoimenpiteiden johdosta -2,7% ( 4,8 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Nettomenot ovat pienentyneet 2,3% eli (2,9 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan Rauman kaupungin toimintakate asukasta kohden ( /as) oli alle valtakunnallisen, Satakunnan maakunnan ja keskisuurten kaupunkien. Verrattuna saman kokoluokan kaupunkeihin (vertailuryhmä Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kirkkonummi) Rauman toimintakate asukas kohden oli nettomenoltaan suurin eli vertailuryhmässä eniten määrärahoja palvelutuotantoon käyttänyt kunta. Hankintapalvelut on kilpailuttanut kasvatus- ja opetustoimen tarpeisiin päivähinnalla joukkoliikenneluvalla operoivan pikkubussin. Vanhaan taksitaksalla olevaan hintaan verrattuna saavutettiin noin 105 säästö per koulupäivä.

19 16 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI Tarkastustoimi TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Tarkastustoimi TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot Toimintamenot ,7 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot ,5 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,7 % Vuokrat ,1 % ,9 % Muut kulut -30 Toimintakate ,7 % ,4 % Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot mennessä. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on annettu Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä Vaalit TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Vaalit TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,7 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,8 % Muut kulut -53 Toimintakate ,3 % ,0 %

20 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Konsernihall ulkop toiminnot TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,0 % ,9 % Toimintamenot ,0 % ,5 % Palvelujen ostot ,1 % ,2 % Avustukset ,5 % ,0 % Muut kulut ,0 % ,6 % Toimintakate ,4 % ,7 %

21 18

22 19 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Työllisyydenhoito Työllisyydenhoito TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,2 % ,2 % Henkilöstökulut ,6 % ,2 % Palvelujen ostot ,2 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,9 % ,9 % Vuokrat Toimintakate ,5 % ,8 % Kokonaistyöttömyys oli Raumalla heinäkuun 2015 lopussa 2736 työtöntä työnhakijaa (vastaava luku 2014 oli 2736). Työttömyysaste oli 14,5 % ja työttömyys ei ole kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Tämä on poikkeuksellista verrattuna muuhun Satakuntaan. Työttömistä työnhakijoista 769 henkilöä on määritelty pitkäaikaistyöttömiksi eli he ovat olleet vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Raumalla oli 1105 henkilöä. Satakunnan TE-toimisto tiedotti , että Satakunnan TE-toimiston työllisyydenhoidon määrärahat vuodelle 2015 on sidottu. Uusia palkkatukipäätöksiä tai palkkatukien jatkopäätöksiä ei ole voinut tehdä eikä palkkatukimäärärahoja ole saatu lisää ministeriöltä. Tämä tilanne jumiutti kaupungin työllistämistoiminnan ja etenkin lisätukien myöntämisen työnantajille. Viime vuonna heinäkuussa oli palkkatukityöllistettyjä 91 henkilöä ja tänä vuonna vastaavalla ajalla enää 39. Palkkatukia on voitu edelleen myöntää ainoastaan velvoitetyöllistetyille sekä Euroopan globalisaatiorahastosta EGR:sta STX:n Rauman telakalta irtisanotuille. Muiden työttömien työnhakijoiden kohdalla ei palkkatukia ole myönnetty Rauman kaupunginvaltuusto myönsi euron lisämäärärahan työllisyyden hoidolle, jotta kaupungin oma työllistäminen saatiin edes osittain turvattua. Työllistämistoimet kohdennettiin siten, että loppuvuoden ajan kaupunki työllistää ainoastaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä, kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä olevia sekä nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita nuoria. Työmarkkinatuen maksuosuus on noussut selkeästi. Suurta kasvua selittää vuoden alussa voimaan astunut lakiuudistus, joka lisäsi kunnan velvoitteita merkittävästi. Tähän lisättynä palkkatukimäärärahojen äkillinen loppuminen, on tilanne johtanut siihen, että maksuosuus tulee kasvamaan minimissään 0,5 M siitä, mitä TA 2015 on arvioitu. Raumalla on kuitenkin onnistuttu hillitsemään kasvua paremmin kuin verrokkikaupungeissa, niin euro- kuin henkilömäärällisesti. Aktivointiaste on maksuosuuslistaan kuuluvien kohdalla Raumalla 33,7 % ja Rauman väkilukua vastaavissa verrokkikaupungeissa 23,1 %. Suurin yksittäinen selittävä tekijä on se, että aktivointiaste on pysynyt palkkatukitilanteesta huolimatta korkeana, on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden volyymin nosto entisestään. Kesäkuun loppuun mennessä asiakkaita oli ollut 250, joka ylittää edellisen vuoden kokonaismäärän. (2014 vuonna 226 asiakasta.)

23 20 Sosiaali- ja terveysministeriö (ESR) on myöntämässä Party- parempaa työ- ja toimintakykyä hankkeelle rahoituksen. Kyseessä on valtakunnallinen työllisyyshanke, jonka päähallinnoija on Rauma ja mukana osahankkeilla ovat Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Taitokunto Oy, Vatessäätiö ja Työterveyslaitos. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on yli 4 milj.euroa. Hanke on aloittanut toimintansa ja hankkeen odotetaan omalta osaltaan hillitsevän pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Työllisyydenhoidon talous tulee näillä näkymin alittumaan. Selittävänä tekijänä on palkkatukityöllistämisen täydellinen pysähtyminen maaliskuussa 2015, kun valtion työllistämisrahat loppuivat. Tämän johdosta niin kaupungin oma työllistäminen kuin myös kaupungin tukema yksityisten työllistäjien tukitoiminta jäi merkittävästi alle odotetun. SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Valtion työvoimapalveluiden määrärahojen loppuminen alkuvuonna tuli täysin yllättäen. Tätä riskiä ei pystytty tunnistamaan, koska TE-hallinto ei asiasta työnantajia tai yhteistyökumppaneita ennakolta varoittanut/ informoinut. Kaupungin oma työllistäminen pysähtyi samoin kuin kaupungin lisätukien myöntäminen työnantajille. Työnantajille myönnettävän lisätuen yhtenä myöntämisperusteena on myönteinen palkkatukipäätös. Tilanne toisaalta vähensi työllisyydenhoidon henkilöstökuluja sekä avustuksia työnantajille, mutta osaltaan myös on nostamassa työmarkkinatuen maksuosuutta. Valtio vastaa ensisijaisesti työllisyyspalveluista, ainoastaan kuntouttava työtoiminta on kunnan tehtäväalueella. Kuntouttavaa työtoimintaa onkin lisätty huomattavasti ja pyrkimyksenä on ollut minimoida työmarkkinatuen maksuosuuden hallitsematonta kasvua. Työllisyydenhoidon Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman kaupunki on mahdollistanut tavoitteiden mukaisesti etenkin pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työpaikkoja, mutta reunaehtona ja haittaavana tekijänä on ollut valtion palkkatukimäärärahojen loppuminen maaliskuussa 2015 ja sitä kautta tulleet ongelmat palkkatukityöllistämisessä. Oma työllistäminen on edellä mainituista syistä vähentynyt, mutta kaupunki on pyrkinyt kantamaan vastuunsa äkillisessä työllisyyden rakennemuutostilanteessa tukemalla hankkeita ja kehittämällä aktiivisesti uusia toimintamalleja työttömyystilanteen parantamiseksi. Kaupunki on hakenut ESRrahoitusta Party- parempaa työ- ja toimintakykyä työllisyyshankkeeseen, jonka kohderyhmänä ovat etenkin pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset. Hanke on saamassa rahoituksen. Hankeyhteistyötä on tehty tiiviisti valtakunnallisesti kuntien ja järjestöjen kanssa. Työnantajille on tarjottu kesätyöpaikka ja lisäpalkkatukea tavoitteiden mukaisesti. Kesätyöpaikkatukia on myönnetty 496. Tukea käyttävien työpaikkojen tarkka lukumäärä tiedetään lokakuulla.

24 21 Yksityiskohtainen selvitys työllisyydenhoidon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä. 2 Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä 3 Tarjoamme mahdollisuuden palkkatuella työllistymiseen; polkuja työelämään suuremmalle määrälle ja laajemmin eri tehtäviin. 1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin :lla. Näiden rahojen lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. Rauman kaupunki tarjosi kesätöitä n. 150 nuorelle. 2. Ulkopuolisia uusia oppisopimussuhteella aloittavia hlöitä oli Työllisyyden hoidon määrärahoilla työllistettyjä on ollut 129 henkilöä, joista kymmenen on ollut hallintokuntien omaa työllistämistä. Tällöin kate ei työllisyyden hoidon määrärahoista. Kokonaisuudessaan työllistämiskuukausia on ollut 464. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Tuemme nuorten pääsyä kesätöihin kaupungin omiin tehtäviin sekä alueen muiden työnantajien palvelukseen. 2 Työnantajalle maksettavalla palkkatuella pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi annetaan vaikeasti työllistyville mahdollisuus työllistyä. 3 Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. 1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin :lla. Näiden rahojen lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. 2. TE-palveluiden palkkatukimäärärahojen loppuminen on vaikuttanut niin, että ns. Rauma-lisää on voitu myötää vain neljälle työnantajalle. Pitkäaikaistyöttömien määrä, Kaupungin omista työllistetyistä on 62 henkilöä (48 %). 3. Raumalaiset kolmannen sektorin toimijat ovat aloittaneet uusia toimintoja: Rauman seudun katulähetyksen nuorisotakuutalo sekä VALO-valmennuksen valtakunnallistaminen ja Rauman seudun työttömien Kipinä-hanke. Rauman kaupunki on päähankehallinnoijana hakenut isoa valtakunnallista hanketta Party- parempaa työ- ja toimintakykyä (STM/ESR). Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria 2 Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden nuorisotakuun toteuttamiseen lisätuella Sanssi-

25 22 kortin täydennykseksi. Työnantajilla on mahdollisuus palkata nuoria työvoimakseen. 1. Nuorten palkkaamiseksi varattiin yritystukeen :a. Nämä rahat riittäisivät 420 tukeen (400 /tuki) mutta myönteisiä päätöksiä tehtiin reilusti enemmän eli 496. Kaikki yritykset eivät perinteisesti myönteisestä päätöksestä huolimatta käytäkään tukea ja näin myöntämällä päätöksiä useammalle yritykselle saamme yritystukeen tarkoitetut rahat kokonaisuudessaan käyttöön (v tuen kokonaismäärä oli eli 421 tukea). Yritystukien tilitys jatkuu asti. 2. TE-palveluiden palkkatukimäärärahojen loppuminen on vaikuttanut niin, että ns. lisä-sanssia on voitu myötää vain kuudelle työnantajalle. Kaupungille työllistetyistä on alle 30-vuotiaita 38 henkilöä (29 %). Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Raumalla on tarjota töitä. 2 Tavoitteemme on työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pieneneminen 3 Rauman kaupunki tuottaa moninaisia työllisyyden hoidon toimenpiteitä ja pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan suotuisan työllisyyskehityksen. 2. Työttömyysaste Raumalla 7/ ,5 %, työttömyys ei ole kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Rauman kaupungilla työllistettyjä on ollut 129 henkilöä ja työllistämiskuukausia on ollut 464. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. 2 Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä. 3 Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Raumayhteisöön kuuluvaksi 1. Työttömyysaste heinäkuu ,5 %. 2. Työllisyydenhoidon vuosibudjetti euroa. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Raumalla on tarjota töitä raumalaisille. 2 Työllisyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy on koko Rauma-yhteisön asia. 1. Työttömyysaste heinäkuu ,5 % (Sama kuin heinäkuu 2014) 2. Työmarkkinatuen maksuosuus ajalla on Kesäkuun loppuun mennessä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli ollut 250, joka ylittää jo nyt edellisen vuoden 2014 kokonaismäärän. (2014 vuonna 226 asiakasta.)

26 23 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuloslaskelma Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot TOT 2014 TA 2015 Toteuma Erotus toteuma-% Ennuste TA/Tot % ,24 % ,59 % ,54 % ,47 % Henkilöstökulut ,49 % ,47 % Palvelujen ostot ,77 % ,94 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,70 % ,08 % Avustukset ,25 % ,64 % Vuokrat ,97 % ,84 % Muut kulut ,85 % ,19 Toimintakate ,90 % ,59 % Soten oma toiminta TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,2 % ,7 % Toimintamenot ,4 % ,5 % Henkilöstökulut ,6 % ,6 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,1 % Avustukset ,3 % ,6 % Vuokrat ,0 % ,8 % Muut kulut ,9 % ,2 % Toimintakate ,0 % ,6 % Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintamenot ,3 % ,3 % Henkilöstökulut ,2 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,7 % Toimintakate ,3 % ,3 % Terveyskeskussairaalan ja Rauman aluesairaalan tulosalueet yhdistyivät alkaen. Lisäksi päätettiin keskitetystä varahenkilöjärjestelmästä. Koska järjestelmä on vasta käynnistymässä, ei säästöjä ole vielä syntynyt. Uotilan terveysaseman palvelut siirrettiin muihin toimipisteisiin. Täyttölupakäytäntöjä tiukennettiin, minkä avulla on saatu aikaan merkittäviä kustannussäästöjä palveluiden tuottamisessa. Palveluiden myöntämiskäytäntöjä on tiukennettu. Talous- ja hallintopalveluiden toteutuma on keskimääräistä suurempi (tot 61%). Tietojärjestelmien kustannukset uhkaavat ylittyä. Hallinnossa vapautuneita virkoja/toimia ei ole enää täytetty, joten toteutuma tulee näiltä osin tasaantumaan loppu vuodesta mutta 98 %:n toteutumaan ei tulla pääsemään. Vanhuspalveluissa (tot 60%) on ollut ennakoimattomia perhevapaiden sijaistarpeita,

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015 RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015 Täydennysosa Talousarviotavoitteiden seurantaraportti (Rauma tarinan kehittämistoimenpiteiden yksityiskohtainen toteutuminen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 1 1.1 Konsernin johto 5 1.2 Määrärahavaraukset 9 1.3 Keskusvirasto 10 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 14 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 14 1.4 Tarkastustoimi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisperustelut 1 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 lähtökohdat 1 1.1.1 Talouden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot