TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2

3 2 Hallintokuntien käyttötalousosa ilman taseyksiköitä Konsernihallinto Konsernin johto Määrärahavaraukset Keskusvirasto Tarkastustoimi Vaalit Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot Työllisyyden hoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta 38 3 Taseyksiköt Ruokapalvelut Puhtauspalvelut Pienvenesatamat Winnova/Samk 68 4 Liikelaitokset Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 86 5 Tytäryhteisöt Rauman Energia Oy Rauman Satama Oy Rauman Asunnot Oy Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy 90

4 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI HALLINTOKUNTIEN KÄYTTÖTALOUSOSA ilman taseyksiköitä Kaupunki (hallintokunnat) TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,0 % ,3 % Myyntituotot ,6 % ,8 % Maksutuotot ,1 % ,8 % Tuet ja avustukset ,4 % ,8 % Vuokratuotot ,8 % ,2 % Muut toimintatuotot ,8 % ,1 % Toimintamenot ,7 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,0 % Palvelujen ostot ,9 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,0 % Avustukset ,9 % ,0 % Vuokrat ,8 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,5 % Toimintakate ,7 % ,7 % TULOSLASKELMAOSA JA TULOSENNUSTE (sisältää hallintokunnat ja taseyksiköt) Peruskaupunki TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,1 % ,4 % Toimintamenot ,6 % ,7 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % Palvelujen ostot ,7 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,7 % Avustukset ,9 % ,1 % Vuokrat ,1 % ,7 % Muut kulut ,4 % ,4 % Toimintakate ,5 % ,3 % Verotulot ,4 % ,4 % Valtionosuudet ,6 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,8 % Korkotuotot ,1 % ,6 % Muut rahoitustuotot ,4 % ,4 % Korkokulut ,0 % ,9 % Muut rahoituskulut ,6 % ,2 % Vuosikate ,6 % ,1 % Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me ,1 % ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,1 % ,9 % Tilikauden tulos ,8 % ,1 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,8 % ,1 %

5 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Konsernihallinto ilman Keskusvirastoa Konsernihallinto ilman Keviä Talousarvio 2015 Tot Erotus toteuma-% Ennuste Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,41 % ,06 % ,66 % ,70 % ,12 % ,19 % ,12 % ,34 % ,99 % ,99 % ,96 % ,50 % ,50 % TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN TOT kk Erotus Tot % Ennuste 2015 erotus TA/ENN TA 2015YHT Tot% Investoinnit, KH , ,7 Satakunnan Sairaanhoitopiiri , ,0 Eri arvopaperit , ,6 Menot , ,7 Tulot , Netto , ,6 Atk yhteiset hankinnat , ,0 Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) , ,0 Maa-alueet , ,6 Menot , ,8 Tulot , ,9 Netto , ,6 Telakka-alue , ,1 Menot , ,0 Tulot , Netto , ,1 Kiinteistöjen myynnit , ,0 Tulot , ,0 Nettotulot , ,0 Fåfängan alueen kehittäminen , ,0 Koulualus Fanny , Tulot , Nettotulot ,

6 Konsernihallinnon kommentit 1-7/2015 investointien toteutumisesta ja ennuste niiden toteutumisesta Selvitys siitä, mihin ennuste perustuu tarvittaessa anna arviota siitä, mitä riskejä arvioon/ennusteeseen liittyy. 3

7 4 SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. /E. Kautto , tekstiä saa lyhentää. Selvitys niistä ympäristökysymyksistä ja ympäristöriskeistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

8 5 Konsernihallinnon Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Rauma Tarinan mukainen esimieskoulutus päättyi ja esimiespassit jaettiin117 esimiehelle. Henkilökiertojärjestelmä avattiin huhtikuussa Rauman kaupunki on lähtenyt kh:n päätöksellä mukaan Uuden sukupolven organisaatio USO kehittämistoimintaan. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Rauman Lyseon lukio siirtyy Otan koulun tiloihin syksyllä Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kuntarakenneselvitykset Eura-Rauma, Laitila-Rauma ja Eurajoki-Pyhäranta-Rauma toteutettiin alkuvuoden 2015 aikana. Luottamushenkilöportaali on otettu käyttöön. Rauman Satama Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentaminen alkoi (kh ) loppukeväällä. Kasvattajarahasto Ky (alueellinen pääomarahasto) perustettiin kesäkuun lopussa (kh ) Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit, TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus ja Satahima). Merikampuksen edistäminen (SaMK:N ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Merikoulun ympäristöön). Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Uudet internetsivut julkaistiin toukokuussa. Vuokra-asuntostrategia valmisteltiin päätöksenteko vaiheeseen. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Kaupunkialueen opasteiden suunnitelmat ja ohjeiston toteutus on käynnissä. Tarkempi selvitys on tutkimus ja kehittämisosiossa.

9 6 Sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin (kh ) Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kaupungin valmiussuunnitelma (ns. yleinen osa) on päivitetty ja kaupunginhallitus on sen hyväksynyt On laadittu kaupungin valmiussuunnitelmaan perustuvat häiriökortit, joissa kootusti päätehtävät ja vastuut. Toimialakohtaisia valmiussuunnitelmia on päivitetty ja valmistuvat 2015 syksyn aikana. Toimialakohtaiset häiriökortit, jossa kootusti tehtävät ja vastuut, ovat valmistumassa. Kriisiviestintäsuunnitelma laaditaan osana Rauman kaupungin valmiussuunnittelua. Suunnitelman on määrä olla valmis Kevään ja kesän 2015 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Järviluodon satamalaajennuksen eteläistä kumipyöräyhteyttä ja siihen liittyviä eritasoratkaisuja on selvitetty. Yleiskaavan liitemateriaalia sekä kaavakarttaa on tarkennettu vuonna 2014 laadittujen selvitysten perusteella. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne : omakotitalotontteja 95 kpl, rivitalotontteja 10 kpl, kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 22 kpl. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Tulovero % on alle maan keskiarvon. Toiminnan ja organisaation kehittämistoimikunnan tehtävänä on varmistaa kaupungin sekä toimintojen että talouden rakenteiden kestävyys (kh ). Konsernin johto Konsernin johto TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,9 % ,3 % Toimintamenot ,5 % ,3 % Henkilöstökulut ,3 % ,8 % Palvelujen ostot ,3 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,9 % Avustukset ,0 % ,0 % Vuokrat ,1 % ,3 % Muut kulut ,2 % ,6 % Toimintakate ,0 % ,0 %

10 7 Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT TA 2015 KH TOT KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt , ROKL-yhteistyö , Pyhäjärvi-Instituutti , , MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) , , Vesi-Instituutti , Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa , , Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000, Satafood-yhteistyö 2 000, Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000, Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500, Kampus-hanke 5 000, ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö , Avoimen korkeakouluop kehittäm ,00 Yhteensä ,00 0, , YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Ravakka , , Kaupallisen keskustan kehittäminen , , Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvelu) , , OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) , Yritys-MASVA (päättyy?mirja) 4 000, Yrityskontaktointihanke (koko hanke ) , , OL4-palvelujen kehittäminen 3 000, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma (Mirja) , ProYritys-yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin Yhteensä ,00 0, , MUUT KEHITTÄMISHANKKEET Cruise Finland yhteistyö 5 000, Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III , ,73 (menot tulot ) päättyy Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) ,00 (menot tulot ) päättyy Omistajapoliittiset selvitykset , HINKU, asiantuntijaselvitykset , , Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 3 650, , Turku seas kilpailukykyohjelman koordinointihanke , , "Välke" , (menot , tulot , kh ) , , Kasvunpolku, Rauman kauppakamari 5 000, , Kipinä ja Paluu työhön -hankekokonaisuus (menot , tulot , , Kaupunki-Leader valmistelu ja toteutus , PARTY -Parempaa työ- ja toimintakykyä-hanke , , Satahima - Kohti Hiileneutraalia Satakuntaa , Living with cultural Heritage-projekti 1 823, Rauman henki-kilpailukyvyn vah , , Kasvua, kehitystä ja uutta lii 9 750, Yritysmarkkinointi 5 000,00 KH:n käyttöön , , , , ,00 Yhteensä ,00 0, ,66 jakamatta , LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus , , Loura-innovaatioalusta , Loura-hankeyhteistyö ,00 40,87 Yhteensä , , SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh ) , , Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh ) , ,39 (menot tulot ) Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000,00 Yhteensä , ,39 Yhteensä , ,71

11 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Määrärahavaraukset TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,8 % ,6 % Toimintamenot ,3 % ,9 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % Palvelujen ostot ,1 % ,9 % Avustukset Muut kulut ,1 % Toimintakate ,2 % ,4 %

12 9 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI Keskusvirasto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Keskusvirasto TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste TA/TOT % Toimintatulot ,9 % % Toimintamenot ,9 % % Henkilöstökulut ,2 % % Palvelujen ostot ,8 % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % % Avustukset Vuokrat ,1 % % Muut kulut ,9 % % Toimintakate ,6 % % Tarkastelujaksolla hallintokunta on pysynyt odotetusti budjetissa, talousarviomenojen (toimintakulujen) kehitys on ollut maltillista. Ennusteen mukaan talousarviossa tullaan saavuttamaan 98 %:n toteutumatavoite. TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvirastolle ei ollut vuodelle 2015 investointimäärärahaa.

13 10 SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Suomen talouden heikko kehitys on pitkittänyt valmisteltuja yrityshankkeita ja luonut epävarmuutta kaupungin tekemien tulevaisuusinvestointien tuottavuuteen. Työpaikkojen syntymiseksi tarvittavien prosessien läpimenoajat ja prosesseihin tarvittavat satsaukset ovat isoja ja mahdolliset viivästymiset aiheuttavat riskin työpaikkoja synnyttävien hankkeiden toteutumiselle. Keskusviraston talous- ja palkkahallinnossa tiedostetaan sekä toiminta- että henkilöriskinä henkilöstön voimakas eläköityminen tulevalla suunnitelmakaudella. Henkilöstön eläköitymisen lisäksi nähdään toimintavarmuudessa kohtalaisena riskinä tietotekniikkaan ja tietohallintoon liittyvät muutokset ja vaatimukset. Tiedostettuja riskejä pyritään hallitsemaan jatkuvalla henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja toiminnan kehittämisellä osana koko kaupungin organisaation ja toiminnan kehittämistä. Kaupungin uusi nettisivusto julkaistiin Yhteistyössä nettisivuston toimittajan (Tieran) kanssa on ollut vaikeuksia toimittajan resurssiongelmien takia. Käytön aikana on todettu sekä toiminnallisia että huolimattomuusongelmia muun muassa varmuuskopiointiin liittyen. Tilanteesta on raportoitu toistuvasti toimittajan edustajille. Elokuussa 2015 Tieran johdon kanssa käydyssä neuvottelussa saatiin lupaus siitä, että virheet korjataan ja sivusto toimii luvatulla tavalla vuoden 2015 loppuun mennessä. Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. /E. Kautto , tekstiä saa lyhentää.

14 11 Keskusviraston Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Huolehdimme Rauman Tarinan tavoitteiden etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa. 2 Parannamme asiakaspalveluamme. 3 Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. tähän. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita, toimintakäytäntöjä ja arvoja jalkauttava laajamittainen esimiesvalmennushanke. Valmennushankkeen viiteen eri moduulien valmennuksiin osallistui 198 esimiestä (osallistumisprosentti 100%). Heistä 117 suoritti moduulien kaikki osiot. Näille esimiehille pidettiin valtuustosalissa juhlallinen tilaisuus, jonka yhteydessä heille jaettiin esimiespassit. Ne esimiehet, jotka eivät suorittaneet kaikkia osioita, saivat erillisen todistuksen suorittamistaan valmennusosioista. Kaupungin uudet internet-sivut julkaistiin Nettisivusto muodostuu kaupungin (rauma.fi) ja matkailun sivuista (visitrauma.fi). Sivuston sisältö on jaettu kolmeen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Tehokas hakukone helpottaa tiedon löytymistä. Uudet sivut toimivat myös mobiililaitteissa. Sisällöntuotanto on hajautettu hallintokunnille. Kuluneen vuoden aikana nettisivuston rakennetta on jatkuvasti kehitetty ja sisältöä muokattu omien huomioiden ja käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella. Uusista nettisivuista on tullut vähän palautetta. Palautteet ovat koskeneet pääasiassa tietojen löytymistä. Julkinen nettisivukysely on ollut käynnissä kesän ajan. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginjohtajan nimesi uuden tiedotustyöryhmän, jossa on edustaja jokaisesta hallintokunnasta. Tiedotustyöryhmän tarkoituksena on toimittaa uutta, uudistunutta henkilöstölehteä. Henkilöstölehti toimii henkilöstön tiedotuskanavana, mutta myös hallintokuntien toiminnan tunnettavuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistäjänä. Lehti on ilmestynyt kevään aikana kaksi kertaa.

15 12 asiakastyytyväisyys, uusittujen nettisivujen palvelevuus puhelinvaihteen kautta tapahtuva asiakaspalvelun saavutettavuus on 100% kevään aikana avoimia työpaikkoja ollut yhteensä 345 joihin hakemuksia tullut Kaikista rekrytoinneista vakituisia 59 kpl. Määräaikaisista rekrytoinneista (295) kesätyöntekijöiden rekryjä 150. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. 2 Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. 3 Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. tai sanallinen selitys toimenpiteiden tähän. Rauman kaupunki on mukana Valtiovarainministeriön koordinoimassa kuntalaisen asiointitili hankkeessa. Hankkeen sivustoille on perustettu Rauman kaupungin ja asiakaspalvelun yhteystiedot sekä kaupungin sähköisten lomakkeiden linkit. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on siirrytty vaiheittain sähköisen luottamushenkilöportaalin käyttöön. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan, mm. Lahden kaupungilta on hankittu valmis sähköinen tiedonohjaussuunnitelmapohja, joka nopeuttaa ja helpottaa sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa. KuntaToimisto- ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirja - koonnissa PDF-muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen oikeutettavia koulutushakemuksia on tehty kevään 2015 aikana yhteensä 2415, joissa haettujen koulutustuntien määrä on yhteensä Korvausta saadaan suunnitelmallisesta ja yhteistoimintaneuvottelun mukaisesta koulutuksesta max. 3 pv/hlö. Korvauksen määrä on 10 %:a palkkakustannusten osalta. Alkuvuoden 2015 aikana on tehty voimakkaasti töitä vuonna 2014 ostetun telakka-alueen kehittämiseksi, Lakarin logistiikka-alueen ja sen lähi alueen infran (erityisesti Luostarinkylän eritasoliittymä) sekä useiden muiden yritystoimintahankkeiden kanssa. Alueen elinvoiman kehittämisessä painopiste on alkuvuoden aikana ollut cleantech-yrittäjyydessä sekä Hinku toiminnan edistämisessä. Kaupunki on toiminut aktiivisesti myös kansallisissa verkostoissa (esim. seutukaupunkiverkosto ja sen kautta toimivat pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky pilotti, arktisuus pilotti sekä älykkään ja vihreän kasvun-pilotti). Merkittävää on ollut myös alueellisen pääomarahaston perustamiseksi tehty työ, ko. rahasto saatiin perustettua kesäkuun 2015 lopussa. Keskusvirasto on asettanut työllistämistavoitteekseen 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa. Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla työllistämissopimuksia on laadittu yhteensä 12 kpl (11 henkilöä), joista suurin osa ruokapalveluissa. Työllistettyjen määrä on viime vuoteen nähden vähentynyt, mikä johtunee työllistämiseen kohdennettujen määrärahojen merkittävästä vähentymisestä. Henkilöstön osaamista ja työmotivaatiota on pyritty lisäämään entistä aktiivisemmalla työkierto/ henkilökierto-käytännöllä, jota koskeva ohjeistus otettiin käyttöön alkuvuodesta

16 Sisäisiä rekrytointeja on lisätty KH:n päätöksellä otettiin käyttöön uudistettu sähköinen aloite- ja palkitsemisjärjestelmä. Alkuvuodesta lähtien kaikki henkilöstöaloitteet on tehty järjestelmän kautta ja mennessä järjestelmään oli tallentunut 20 tehtyä henkilöstöaloitetta (keskusviraston osuus 9). Kehittämisen tavoitteena oli madaltaa kynnystä yhteiseen ideointiin, keventää ja nopeuttaa aloiteprosessia. Uudistetussa prosessissa aloitteita käsittelevät niiden sisällöstä riippuen hallintokuntien johtoryhmät ja/tai YTTtoimikunta. Uudistetun prosessin myötä lisättiin samalla palkitsemisluokkia. Rahapalkkiopisteytyksen rinnalle otettiin käyttöön kerran vuodessa arvottava osallistumispalkkio (kaikkien tehtyjen aloitteiden kesken) sekä tunnustuspalkkio, joka voi olla hallintokunnan päätöksestä riippuen esim. lahjalippu. Johtoryhmät päättävät osallistumis- ja tunnustuspalkkioiden myöntämisestä. Rahapalkkioista päätöksen tekee YTT. Tehdyistä aloitteista toimitetaan yhteenveto puolivuosittain KH:lle, YTT:lle sekä henkilöstön nähtäville Neronettiin. Aloitteiden lisäksi järjestelmän kautta tehdään jatkossa myös ehdotukset Kehittävä työyhteisö palkinnon saajaksi sekä erinomaisten palvelutekojen ilmiannot. Aloitettu strategisen osaamisen kartoitukseen liittyvä hanke, jossa Rauman Tarinan edellyttämät osaamiset tunnistetaan ja kuvataan eri henkilöstöryhmittäin/osaamisprofiileittain. Hanke on osa henkilöstöhallinnon sähköisen HRjärjestelmään (henkilöstön kehittämiseen ja suorituksen johtamiseen) liittyvää kokonaisuutta. Matkailuyksikkö on ollut aktiivisesti mukana ja tehnyt pitkäjänteistä sekä tavoitteellista työtä alueemme elinvoimaa kehittävässä Lounaisrannikko-yhteistyössä. Tätä on täydentänyt säännöllinen yhteistyö valtakunnallisen koordinoijan VisitFinlandin (entinen MEK = Matkailunedistämiskeskus) kanssa. helpdesk-palvelu; käyttäjämäärät, hlö Henkilökierrossa ei alkuvuoden aikana yhtään henkilöä. Sisäisiä rekrytointeja tehty 12. Keskitettyjä koulutuksia järjestetty 26, osallistujamäärä 757 sisäisiltä asiakkailta tulleet palautteet Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. 2 Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 3 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Erityisen merkittävää on ollut elinkeinoneuvottelukunnan ja hankintafoorumin toiminta sekä kaupunkiorganisaation sisäisenä toimintana hallintokuntien rajat ylittävän yrityspalvelujen yhteistyöryhmän toiminta. Myös kiinteää yhteistyötä sekä Rauman Yrittäjät ry:n että Rauman kauppakamarin kanssa on jatkettu. Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa ellei asia/ hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Vuoden 2015 alkupuolella kaupunki on ollut osallisena useassa pitkäkestoisessa yritystoiminnan kehittämishankkeessa, joiden osalta valmistelut ovat edenneet, mutta lopputuloksia ei vielä

17 14 voi ennakoida. Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Asiakaspalaute ja yrityskontaktien määrät ovat olleet alkuvuoden 2015 korkealla tasolla. Määrällisesti yrityskontaktit ovat erityisen suuria, koska kaupungin ely-keskuksen osittaisrahoituksella toteuttama Yrityskontaktointi-hanke toimi aktiivisesti asti. Samoin äkilliseen rakennemuutosalueeseen liittyvänä toimenpiteenä kaupunki toteutti yhdessä te-toimiston kanssa laajan yritysten työllistämismahdollisuuksien kartoituksen alkuvuoden 2015 aikana. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. 2 Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Viestintää ja kuntamarkkinointia on tehostettu sosiaalisen median eri keinoin ja kanavin. Kansainvälistä markkinointia on tehostettu yhteistyöllä lounaisrannikkoalueen kaupunkien sekä VisitFinlandin kanssa, mm. Saksan markkinointikampanjalla sekä kansainvälisillä mediaja bloggaajavierailuilla. Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden 2015 alkupuolella ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (mm. telakka, Luostarinkylän eritasoliittymä, pääomarahasto, äkillisen rakennemuutoksen alue); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote ja edunvalvonta uuden eduskunnan ja hallituksen suuntaan) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon. 2 Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 3 Huolehdimme hiilineutraalikunta hankkeen (HINKU) etenemisestä. Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Markkinointimateriaalien toteutuksessa huomioidaan ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesitteet painetaan ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille ja messurakenteet hankitaan monikäyttöisiksi sekä pitkäikäisiksi. On laadittu suunnitelma koko kaupungin tulostusympäristön optimoimiseksi. Tavoitteena on pienentää kaupungin tulostuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä kustannustehokkailla uusilla ratkaisuilla. Päätöksistä riippuen suunnitelman toteuttaminen käytännössä ajoittuu vuosille 2015 ja Cleantech - hankintana tarjouskilpailun perusteella valittiin toimittaja uusimaan harjoitusjäähallin valaistus LED-valolähteillä. Valaistus uusittiin 2015 alussa. Ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa CO2-päästöt on huomioitu toimittajavalinnoissa Toteutettiin koko kaupunkia koskeva monitoimilaitehankinta, jossa laitteiden energiankulutus oli keskeinen kriteeri. Hankintaohjeen päivittäminen paremmin ympäristönäkökohdat huomioivaksi toteutumatta. Cleantech, resurssitehokkuus ja Hinku ovat olleet vuoden 2015 alun selkeitä elinkeinotoiminnan erityisteemoja ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla

18 15 Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Toimimme kustannustietoisesti. 2 Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. 3 Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. tai sanallinen selitys toimenpiteiden Keskusvirasto on seurannut talouden kehitystä Opiferus -kuukausiraportoinnin pohjalta, sekä keskusviraston että koko kaupungin talouskehityksestä on tiedotettu säännöllisesti henkilöstölle aamukahvitilaisuuksissa kuukausittain Toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja henkilöstöresursoinnin lähtökohta on ollut virasto- ja kaupunkitasoinen tarkastelu. Käyttötalouden kehitys% ; käyttötalous, kasvu %. Peruskaupungin toimintakatteen (hallintokunnat ja taseyksiköt) kasvu on suhteessa samansuuruinen kaupungin tulorahoitukseen. Rauman peruskaupungin käyttötalouden toimintamenot ovat talouden sopeuttamistoimenpiteiden johdosta -2,7% ( 4,8 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Nettomenot ovat pienentyneet 2,3% eli (2,9 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan Rauman kaupungin toimintakate asukasta kohden ( /as) oli alle valtakunnallisen, Satakunnan maakunnan ja keskisuurten kaupunkien. Verrattuna saman kokoluokan kaupunkeihin (vertailuryhmä Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kirkkonummi) Rauman toimintakate asukas kohden oli nettomenoltaan suurin eli vertailuryhmässä eniten määrärahoja palvelutuotantoon käyttänyt kunta. Hankintapalvelut on kilpailuttanut kasvatus- ja opetustoimen tarpeisiin päivähinnalla joukkoliikenneluvalla operoivan pikkubussin. Vanhaan taksitaksalla olevaan hintaan verrattuna saavutettiin noin 105 säästö per koulupäivä.

19 16 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI Tarkastustoimi TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Tarkastustoimi TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot Toimintamenot ,7 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot ,5 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,7 % Vuokrat ,1 % ,9 % Muut kulut -30 Toimintakate ,7 % ,4 % Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot mennessä. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on annettu Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä Vaalit TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Vaalit TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,7 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,8 % Muut kulut -53 Toimintakate ,3 % ,0 %

20 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Konsernihall ulkop toiminnot TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,0 % ,9 % Toimintamenot ,0 % ,5 % Palvelujen ostot ,1 % ,2 % Avustukset ,5 % ,0 % Muut kulut ,0 % ,6 % Toimintakate ,4 % ,7 %

21 18

22 19 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Työllisyydenhoito Työllisyydenhoito TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,2 % ,2 % Henkilöstökulut ,6 % ,2 % Palvelujen ostot ,2 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,9 % ,9 % Vuokrat Toimintakate ,5 % ,8 % Kokonaistyöttömyys oli Raumalla heinäkuun 2015 lopussa 2736 työtöntä työnhakijaa (vastaava luku 2014 oli 2736). Työttömyysaste oli 14,5 % ja työttömyys ei ole kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Tämä on poikkeuksellista verrattuna muuhun Satakuntaan. Työttömistä työnhakijoista 769 henkilöä on määritelty pitkäaikaistyöttömiksi eli he ovat olleet vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Raumalla oli 1105 henkilöä. Satakunnan TE-toimisto tiedotti , että Satakunnan TE-toimiston työllisyydenhoidon määrärahat vuodelle 2015 on sidottu. Uusia palkkatukipäätöksiä tai palkkatukien jatkopäätöksiä ei ole voinut tehdä eikä palkkatukimäärärahoja ole saatu lisää ministeriöltä. Tämä tilanne jumiutti kaupungin työllistämistoiminnan ja etenkin lisätukien myöntämisen työnantajille. Viime vuonna heinäkuussa oli palkkatukityöllistettyjä 91 henkilöä ja tänä vuonna vastaavalla ajalla enää 39. Palkkatukia on voitu edelleen myöntää ainoastaan velvoitetyöllistetyille sekä Euroopan globalisaatiorahastosta EGR:sta STX:n Rauman telakalta irtisanotuille. Muiden työttömien työnhakijoiden kohdalla ei palkkatukia ole myönnetty Rauman kaupunginvaltuusto myönsi euron lisämäärärahan työllisyyden hoidolle, jotta kaupungin oma työllistäminen saatiin edes osittain turvattua. Työllistämistoimet kohdennettiin siten, että loppuvuoden ajan kaupunki työllistää ainoastaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä, kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä olevia sekä nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita nuoria. Työmarkkinatuen maksuosuus on noussut selkeästi. Suurta kasvua selittää vuoden alussa voimaan astunut lakiuudistus, joka lisäsi kunnan velvoitteita merkittävästi. Tähän lisättynä palkkatukimäärärahojen äkillinen loppuminen, on tilanne johtanut siihen, että maksuosuus tulee kasvamaan minimissään 0,5 M siitä, mitä TA 2015 on arvioitu. Raumalla on kuitenkin onnistuttu hillitsemään kasvua paremmin kuin verrokkikaupungeissa, niin euro- kuin henkilömäärällisesti. Aktivointiaste on maksuosuuslistaan kuuluvien kohdalla Raumalla 33,7 % ja Rauman väkilukua vastaavissa verrokkikaupungeissa 23,1 %. Suurin yksittäinen selittävä tekijä on se, että aktivointiaste on pysynyt palkkatukitilanteesta huolimatta korkeana, on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden volyymin nosto entisestään. Kesäkuun loppuun mennessä asiakkaita oli ollut 250, joka ylittää edellisen vuoden kokonaismäärän. (2014 vuonna 226 asiakasta.)

23 20 Sosiaali- ja terveysministeriö (ESR) on myöntämässä Party- parempaa työ- ja toimintakykyä hankkeelle rahoituksen. Kyseessä on valtakunnallinen työllisyyshanke, jonka päähallinnoija on Rauma ja mukana osahankkeilla ovat Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Taitokunto Oy, Vatessäätiö ja Työterveyslaitos. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on yli 4 milj.euroa. Hanke on aloittanut toimintansa ja hankkeen odotetaan omalta osaltaan hillitsevän pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Työllisyydenhoidon talous tulee näillä näkymin alittumaan. Selittävänä tekijänä on palkkatukityöllistämisen täydellinen pysähtyminen maaliskuussa 2015, kun valtion työllistämisrahat loppuivat. Tämän johdosta niin kaupungin oma työllistäminen kuin myös kaupungin tukema yksityisten työllistäjien tukitoiminta jäi merkittävästi alle odotetun. SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA Valtion työvoimapalveluiden määrärahojen loppuminen alkuvuonna tuli täysin yllättäen. Tätä riskiä ei pystytty tunnistamaan, koska TE-hallinto ei asiasta työnantajia tai yhteistyökumppaneita ennakolta varoittanut/ informoinut. Kaupungin oma työllistäminen pysähtyi samoin kuin kaupungin lisätukien myöntäminen työnantajille. Työnantajille myönnettävän lisätuen yhtenä myöntämisperusteena on myönteinen palkkatukipäätös. Tilanne toisaalta vähensi työllisyydenhoidon henkilöstökuluja sekä avustuksia työnantajille, mutta osaltaan myös on nostamassa työmarkkinatuen maksuosuutta. Valtio vastaa ensisijaisesti työllisyyspalveluista, ainoastaan kuntouttava työtoiminta on kunnan tehtäväalueella. Kuntouttavaa työtoimintaa onkin lisätty huomattavasti ja pyrkimyksenä on ollut minimoida työmarkkinatuen maksuosuuden hallitsematonta kasvua. Työllisyydenhoidon Lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman kaupunki on mahdollistanut tavoitteiden mukaisesti etenkin pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työpaikkoja, mutta reunaehtona ja haittaavana tekijänä on ollut valtion palkkatukimäärärahojen loppuminen maaliskuussa 2015 ja sitä kautta tulleet ongelmat palkkatukityöllistämisessä. Oma työllistäminen on edellä mainituista syistä vähentynyt, mutta kaupunki on pyrkinyt kantamaan vastuunsa äkillisessä työllisyyden rakennemuutostilanteessa tukemalla hankkeita ja kehittämällä aktiivisesti uusia toimintamalleja työttömyystilanteen parantamiseksi. Kaupunki on hakenut ESRrahoitusta Party- parempaa työ- ja toimintakykyä työllisyyshankkeeseen, jonka kohderyhmänä ovat etenkin pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset. Hanke on saamassa rahoituksen. Hankeyhteistyötä on tehty tiiviisti valtakunnallisesti kuntien ja järjestöjen kanssa. Työnantajille on tarjottu kesätyöpaikka ja lisäpalkkatukea tavoitteiden mukaisesti. Kesätyöpaikkatukia on myönnetty 496. Tukea käyttävien työpaikkojen tarkka lukumäärä tiedetään lokakuulla.

24 21 Yksityiskohtainen selvitys työllisyydenhoidon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä. 2 Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä 3 Tarjoamme mahdollisuuden palkkatuella työllistymiseen; polkuja työelämään suuremmalle määrälle ja laajemmin eri tehtäviin. 1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin :lla. Näiden rahojen lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. Rauman kaupunki tarjosi kesätöitä n. 150 nuorelle. 2. Ulkopuolisia uusia oppisopimussuhteella aloittavia hlöitä oli Työllisyyden hoidon määrärahoilla työllistettyjä on ollut 129 henkilöä, joista kymmenen on ollut hallintokuntien omaa työllistämistä. Tällöin kate ei työllisyyden hoidon määrärahoista. Kokonaisuudessaan työllistämiskuukausia on ollut 464. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Tuemme nuorten pääsyä kesätöihin kaupungin omiin tehtäviin sekä alueen muiden työnantajien palvelukseen. 2 Työnantajalle maksettavalla palkkatuella pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi annetaan vaikeasti työllistyville mahdollisuus työllistyä. 3 Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. 1. Kaupunki tuki keskitetysti nuorten työllistymistä kaupungin kesätöihin :lla. Näiden rahojen lisäksi hallintokunnat työllistivät nuoria myös omasta budjetistaan. 2. TE-palveluiden palkkatukimäärärahojen loppuminen on vaikuttanut niin, että ns. Rauma-lisää on voitu myötää vain neljälle työnantajalle. Pitkäaikaistyöttömien määrä, Kaupungin omista työllistetyistä on 62 henkilöä (48 %). 3. Raumalaiset kolmannen sektorin toimijat ovat aloittaneet uusia toimintoja: Rauman seudun katulähetyksen nuorisotakuutalo sekä VALO-valmennuksen valtakunnallistaminen ja Rauman seudun työttömien Kipinä-hanke. Rauman kaupunki on päähankehallinnoijana hakenut isoa valtakunnallista hanketta Party- parempaa työ- ja toimintakykyä (STM/ESR). Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria 2 Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden nuorisotakuun toteuttamiseen lisätuella Sanssi-

25 22 kortin täydennykseksi. Työnantajilla on mahdollisuus palkata nuoria työvoimakseen. 1. Nuorten palkkaamiseksi varattiin yritystukeen :a. Nämä rahat riittäisivät 420 tukeen (400 /tuki) mutta myönteisiä päätöksiä tehtiin reilusti enemmän eli 496. Kaikki yritykset eivät perinteisesti myönteisestä päätöksestä huolimatta käytäkään tukea ja näin myöntämällä päätöksiä useammalle yritykselle saamme yritystukeen tarkoitetut rahat kokonaisuudessaan käyttöön (v tuen kokonaismäärä oli eli 421 tukea). Yritystukien tilitys jatkuu asti. 2. TE-palveluiden palkkatukimäärärahojen loppuminen on vaikuttanut niin, että ns. lisä-sanssia on voitu myötää vain kuudelle työnantajalle. Kaupungille työllistetyistä on alle 30-vuotiaita 38 henkilöä (29 %). Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Raumalla on tarjota töitä. 2 Tavoitteemme on työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pieneneminen 3 Rauman kaupunki tuottaa moninaisia työllisyyden hoidon toimenpiteitä ja pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan suotuisan työllisyyskehityksen. 2. Työttömyysaste Raumalla 7/ ,5 %, työttömyys ei ole kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Rauman kaupungilla työllistettyjä on ollut 129 henkilöä ja työllistämiskuukausia on ollut 464. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. 2 Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä. 3 Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Raumayhteisöön kuuluvaksi 1. Työttömyysaste heinäkuu ,5 %. 2. Työllisyydenhoidon vuosibudjetti euroa. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Raumalla on tarjota töitä raumalaisille. 2 Työllisyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy on koko Rauma-yhteisön asia. 1. Työttömyysaste heinäkuu ,5 % (Sama kuin heinäkuu 2014) 2. Työmarkkinatuen maksuosuus ajalla on Kesäkuun loppuun mennessä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli ollut 250, joka ylittää jo nyt edellisen vuoden 2014 kokonaismäärän. (2014 vuonna 226 asiakasta.)

26 23 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuloslaskelma Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot TOT 2014 TA 2015 Toteuma Erotus toteuma-% Ennuste TA/Tot % ,24 % ,59 % ,54 % ,47 % Henkilöstökulut ,49 % ,47 % Palvelujen ostot ,77 % ,94 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,70 % ,08 % Avustukset ,25 % ,64 % Vuokrat ,97 % ,84 % Muut kulut ,85 % ,19 Toimintakate ,90 % ,59 % Soten oma toiminta TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintatulot ,2 % ,7 % Toimintamenot ,4 % ,5 % Henkilöstökulut ,6 % ,6 % Palvelujen ostot ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,1 % Avustukset ,3 % ,6 % Vuokrat ,0 % ,8 % Muut kulut ,9 % ,2 % Toimintakate ,0 % ,6 % Erikoissairaanhoito TP 2014 TA 2015 TOT Erotus Tot % Ennuste Ta/Tot % Toimintamenot ,3 % ,3 % Henkilöstökulut ,2 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,7 % Toimintakate ,3 % ,3 % Terveyskeskussairaalan ja Rauman aluesairaalan tulosalueet yhdistyivät alkaen. Lisäksi päätettiin keskitetystä varahenkilöjärjestelmästä. Koska järjestelmä on vasta käynnistymässä, ei säästöjä ole vielä syntynyt. Uotilan terveysaseman palvelut siirrettiin muihin toimipisteisiin. Täyttölupakäytäntöjä tiukennettiin, minkä avulla on saatu aikaan merkittäviä kustannussäästöjä palveluiden tuottamisessa. Palveluiden myöntämiskäytäntöjä on tiukennettu. Talous- ja hallintopalveluiden toteutuma on keskimääräistä suurempi (tot 61%). Tietojärjestelmien kustannukset uhkaavat ylittyä. Hallinnossa vapautuneita virkoja/toimia ei ole enää täytetty, joten toteutuma tulee näiltä osin tasaantumaan loppu vuodesta mutta 98 %:n toteutumaan ei tulla pääsemään. Vanhuspalveluissa (tot 60%) on ollut ennakoimattomia perhevapaiden sijaistarpeita,

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 1 1.1 Konsernin johto 5 1.2 Määrärahavaraukset 9 1.3 Keskusvirasto 10 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 14 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 14 1.4 Tarkastustoimi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 3 Perustiedot ja väestö... 3 Rauman kaupungin organisaatio 31.12.2013... 5 1. Toimintakertomus... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

Sisällysluettelo RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo Yleistä Raumasta... 1 Perustiedot ja väestö... 1 Rauman kaupungin organisaatio 31.12.2014... 2 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN... 12 MAASEUTU- JA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT... 3 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Katsaus seudulliseen

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Mikkelin kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma -2018 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 1 Sisällysluettelo n rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet... 4 n rakenne... 4 Toiminnan ja talouden sitovuus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 17. päivänä 2014 Porin kaupunkisuunnittelusarja B84/2014 ISSN 0357-9948 ISBN 978-952-7020-20-3

Lisätiedot