Venäjän taloustilanne ja -näkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjän taloustilanne ja -näkymät"

Transkriptio

1 Venäjän taloustilanne ja -näkymät Ulko- ja turvallisuuspoliittinen journalistiseminaari Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Jyväskylä Vesa Korhonen, Suomen pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT

2 45 Talouden ja tuonnin kasvu hidastunut merkittävästi indeksi, 1995 = %- muutos Tuonti 4 35 Tuonti BKT BKT Jalostava teollisuus 12 Vientihinnat (ruplissa) Kaivannaisteollisuus (mm. öljy ja kaasu) Koko teollisuustuotanto 9 kausitasoitettu, indeksi 26=1 8 2

3 Mistä kysynnän osista kasvu juontunut? Mistä kysynnän osista kasvun hidastuminen tullut? %-muutos Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Investoinnit kausitasoitettu, indeksi 26= Vienti

4 Investoinnit: Suurten valtionyhtiöiden ja valtion investoinnit supistuneet paljon. Yksityiset investoinnit kasvoivat edelleen v Investoinnit: suurimmat alat volyymi, 24 = 1 (suluissa %-osuus kaikista investoinneista vuonna 212) Öljytuotteiden tuotanto (2) Sähkön tuotanto (7) 25 2 Putkikuljetukset (8) Kuljetukset (ml. putket) ja viestintä (28) Öljyn ja kaasun tuotanto (12) energia 3 % Lähde: Rosstat Kiinteistöala (13) Jalostava teollisuus ml. öljytuotteet (13, pl. öljytuotteet 11) 213, % (suuret ja keskisuuret yritykset) - öljyn ja kaasun tuotanto -6 - sähkön tuotanto -6 - putkikuljetukset jalostava teollisuus 1½ - öljytuotteet 25 4

5 Lähivuosien ennusteet alentuneet: Useat ennusteet: Vuonna 214 talouden kasvu hidastuu 1 %, jos Krimin kriisin vaikutukset rajallisia. Vuonna 215 kasvu elpyy hieman 1 2 % 5 # Kulutuksen kasvu hidastuu tuntuvasti mutta on edelleen kohtalaista. # Viennin määrä kasvaa hitaa(hko)sti. # Investoinnit vähenevät 214, elpyvät melko hitaasti. Tuonti ei kasva/vähenee hieman 214, kasvaa sitten pari/muutaman % per v. Pidemmällä aikavälillä ainakin joitakin vuosia talouden nykyisellä järjestelmällä BKT kasvaa 2 3 % vuodessa. Pari ennustetta: BKT kasvaa tästä alkaen noin 2 % vuodessa. Venäjän johto haluaisi kasvua 5 % vuodessa. Kaikki: Helpon kasvun aika, joka perustui öljyn hinnan ja muiden vienti- hintojen, työllisyyden ja tuotantokapasiteetin käyttöasteen nousuun, on ohi.

6 6 BOFITin ennuste , maalis 14 BKT Tuonti %-muutos BKT ½, 1, 2 Lähtökohta: Kasvu on trendikasvu, jos öljyn hinta ei muutu; trendi hidastunut, on 2 % (malli), jos talouden järjestelmäuudistus ei ripeydy. Nyt: Maailma elpyy, öljyn hinta laskee hieman (-1 %, futuurit). Krim (markkinareaktiot ja pakotteet rajallisia; kuitenkin yksityiset investoinnit 214) Tuonti -2, 2, 3 Lähtökohta: tuonnin muutos, kun BKT muuttuu (tuontialttius)? ruplan reaalikurssi? Nyt myös: Krim (rupla reilusti 214) Ennusteessa riskejä merkittävästi: Krim, etenkin vaikutus investointeihin; maailmantalous ja -kauppa, öljyn hinta. Venäjän valtiontalouden tulot ( kulutus), ruplan jyrkät heikkenemiset ( inflaatio, kulutus, tuonti). Rajallisia elvytystoimia on. Laajempaa elvytystä valtiontalouden ja valtionpankkien avulla?

7 7 Taustamateriaalia

8 Yksityinen kulutus Palkat (tilastoidut), eläkkeet, hinnat %-muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta Kuluttajahinnat Yksityisen sektorin palkat * Julkisen sektorin palkat ** Eläkkeet * Työntekijöiden määrällä painotettu palkkojen keskiarvo - alat: maatalous, kaivannaisteollisuus, jalostava teollisuus, sähkön, kaasupolttoaineen ja veden tuotanto ja jakelu, rakentaminen, kauppa, kuljetukset ja viestiliikenne, ja kiinteistötoiminta (niillä yksityisen sektorin työntekijöiden osuus oli 88 % vuonna 29, ja heidän osuutensa kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä oli 91 %). ** Työntekijöiden määrällä painotettu palkkojen keskiarvo - alat: hallinto, koulutus ja terveydenhoito (niillä julkisen sektorin työntekijöiden osuus oli 94 % vuonna 29, ja heidän osuutensa kaikista julkisen sektorin työntekijöistä oli 66 %). Lähde: Rosstat 8

9 Työllisyys miljoonaa henkilöä 2 64 työikäiset: 16-55, % työvoimasta tai työvoiman ja (2):n summasta Työvoima * Työllisiä * * 12 kk keskiarvo (1) Työttömiä (ILO-menetelmin) (2) Työvoiman ulkopuolella olevat työikäiset, halukkaita työhön (1) + (2) ,5 3 1,5 2,5 1 -,5-1,5-1 -2,5-2 -3,5-3 -4,5-4 -5, Tehdyt työtunnit, %-muutos vuoden takaisesta

10 Yksityinen kulutus Inflaatio hidastunee mm. ruplan joustavuuden lisäännyttyä, aika ajoin voi tulla vaihteluja (ruoka, viranomaisten/vallanpitäjien säätelemät hinnat) Kuluttajahinnat %-muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (viimeinen = helmi 14) Kaikki kuluttajahinnat Kaikki elintarvikkeet Vähimmäiselintarvikekori Palvelut Muut tavarat kuin elintarvikkeet Inflaatioero: Venäjä vs. kauppakumppanit Lähde: Rosstat, keskuspankki

11 Investoinnit Kapasiteetin käyttöaste, % jalostava teollisuus kaivannaisteollisuus Lähde: Rosstat kuukausi 52 11

12 Vienti talmin 12/13 talmin 11/13 Vientimääriä 1994 = 1 Öljytuotteet Koko vienti Raakaöljy Kaasu

13 Kapea elvytyssuunnitelma (kesä 213 ): yksittäisiä tukitoimia, energian hintojen jäädytys / noston rajoittaminen 214, valtiolta megahankeluottoja Valtiontalous pyritään pitämään varsin vakaana, menopaineita on Valtiontalouden tulot ja menot 12 kuukauden summan %-muutos vuoden takaisesta Tulot Menot Kuluttajahinnat minfinin arvio 9/13 talmin 12/13 ja 11/ Valtiontalouden vaje 12 kk summa minfinin arvio 9/ Valtion velka runsaat 1 % BKT:stä, kahdessa vararahastossa <1 % 13

14 Valtiontalous varsin riippuvainen öljystä ja kaasusta 12 kk summa, % BKT:stä Valtiontalouden suurimmat tuloerät (federaatio, alueet ja kunnat sekä valtion sosiaalirahastot) Öljyn, öljytuotteiden ja kaasun vientitullit + öljyn ja kaasun tuotantoverot Öljyn ja öljytuotteiden vientitullit + öljyn tuotantovero Sosiaaliverot 28 % valtiontalouden tuloista (213) Arvonlisävero Yritysten voittoverot Työtuloverot Muut tulot 1 Lähde: Venäjän finanssiministeriö 14

15 Valtiontalouden suurimmat menoerät (federaatio, alueet ja kunnat sekä valtion sosiaalirahastot) kk summa, % BKT:stä 13 Valtion menot: Sosiaaliturva, sos, pol, 9 8 josta eläkkeet 9 8 voima- lohkoille, kehitys lohkoille? Lähde: finanssiministeriö, Minfinin arviot 9/213 Asuntosektori Puolustus ja sisäinen turvallisuus Koulutus Terveys Hallinto Velan korkomenot Talous

16 Kohti ruplan kellutusta (tavoite 215), ruplan tukiostoja *) keskuspankin kauppapainotettu valuuttakori (lähes 9 % ulkomaankaupasta) Lähde: Venäjän keskuspankki Ruplan nimellis- ja reaalikurssi 22 = 1, viimeinen = helmi 14 Venäjän ja kauppakumppaneiden välinen inflaatioero (kertymä) Kertynyt inflaatioero (hintatasojen ero) Reaalikurssi vs. Reaalikurssi vs. valuuttakori *) Nimelliskurssi vs. valuuttakori *) Nimelliskurssi vs. 16

17 Paineet ruplan kurssiin jatkossakin todennäköisesti jossain määrin alaspäin Maksutase: Vaihtotase Rahoitustaseen yksityinen sektori + virhe-erä Yrityssektori (ylläoleva pl. pankit ja käteisvaluuttavarojen muutos) % BKT:sta, neljän viimeisen kvartaalin keskiarvo

18 Venäjän markkinat Tuonnin suurimmat tuoteryhmät, mrd. (neljän neljänneksen summia) Kulutustavarat Koneet ja laitteet pl. henkilöautot, ml. muut kestokulutustavarat 8 7 Investointitavarat 6 Muut palvelut kuin matkailijoiden menot Matkailijoiden menot ulkomailla Kemian tuotteet Elintarvikkeet & maatal.tuotteet Kirjaamatta Venäjän tullilta (arvio) Metallit ja metallituotteet Vaatteet ja tekstiilit Henkilöautot Metsäteollisuuden tuotteet Lähteet: Venäjän tulli ja keskuspankki, BOFIT 18

19 Suomen vienti Venäjälle viimeisen 12 kk summa, milj. Suomen vienti Venäjälle kasvu taittunut Koko tavaravienti Venäjälle Koko tavaravienti pl. henkilöautot, matkapuhelimet ja putket * Muu tavaravienti kuin henkilöautot, matkapuhelimet, muut koneet & laitteet sekä putket Koneet & laitteet pl. henkilöautot ja matkapuhelimet 5 Lähde: Suomen tulli * eli pl. keskeiset tavarat, jotka ovat lähinnä jälleenvietyjä tavaroita 19

20 18 16 Viennin suurimmat tuotteet/tuoteryhmät mrd. $ Vienti = testi Raakaöljy Polttoöljyt ym. öljytuotteet 8 Maakaasu 6 Metallit ja metallituotteet, arvokivet 4 Kemian tuotteet Muut palvelut kuin kuljetukset ja matkailu 2 Koneet ja laitteet ml. aseet ( ½) Kuljetuspalvelut Elintarvikkeet ja maataloustuotteet Metsäteollisuuden tuotteet Lähteet: Venäjän tulli ja keskuspankki 2

21 Venäjä & muu maailma avautumis-/integroitumisprosessia, vähitellen 45 Venäjän tuonti: suurimpien maaryhmien ja eräiden maiden osuuksia % (12 kuukauden keskiarvo) WTO elokuu 212 OECD v. XX 4 35 EU vapaakauppaan v.xx EU pl. Saksa Kiina IVY-maat Saksa tulliliitto (3+x maata), vapaakauppasopimus Japani ja Korea Ukraina USA Suomi IVY-vapaakauppasopimuksessa, ei tulliliittoon? Lähde: Venäjän tulli 21

22 Öljyn, kaasun ja metallien hinnat (US-dollareissa),1992=1 Raakaöljy (3 laatua) 7 6 Maakaasu (venäläinen Saksan rajalla) Metallit Lähde: IMF

23 Investoinnit 35 Investoinnit *, volyymin %-muutos * pl. pienyritykset ja harmaan talouden arvio; osuus kokonaisinvestoinneista 212, %: kaikki alat 7, energia-alat 9, jalostava teollisuus 85, rautatiet Q13 Öljynjalostus Koko jalostava teollisuus Öljyn & kaasun tuotanto Sähkösektori Rautatiet Metallurgia Putkikuljetukset

24 Venäjä ei oikein pääoman suosiossa % BKT:stä, neljän vartin summa Suorat sijoitukset Venäjälle (pl. pankit) Tekaistu pääoman vienti Suorat sijoitukset Venäjältä (pl. pankit) Koko yksityisen pääoman nettovirta Venäjälle Lähde: keskuspankki pl. TNK-BP Rosneft -osakekaupat 1Q

25 mrd. RUB -5 Rupla Keskuspankin tekemät valuutan netto-ostot senttiä 3,5 3,4 3,3-1 3,2-15 3,1 3, -2 2,9-25 2, Ruplan kurssi dollari/euro (55/45) -koriin nähden 2,7 2,6 2, , ,3 Lähde: keskuspankki 25

26 26 Venäjän valuuttavaranto ja yksityisen sektorin ulkomainen velka, mrd. USD

27 Tulot ml. varojensiirrot Menot ml. varojensiirrot Federaation menot pl. varojensiirrot Valtiontalouden eri tasojen tulot ja menot Valtiontalous (allaolevat konsolidoituna) Federaation budjetti 12 kk summa, % BKT:stä Alueiden ja kuntien budjetit Valtion sosiaalirahastot Lähde: finanssiministeriö

28 BKT asukasta kohden, ostovoimakorjattuna (eli erot maiden hintatasoissa otettu huomioon) $ US Canada Australia Sweden Germany UK Japan Finland France Korea Spain Italy Czech Rep. Slovakia Greece Portugal Estonia Poland Croatia Russia Mexico Turkey Bulgaria Brazil China Ukraine Source: IMF 28

29 Työvoima vähenee, tuottavuus? BKT (ostovoimakorjattu) työntekijää kohden, $ Muutos 2 12, x-kertaiseksi: USA 1,5 Suomi 1,4 Venäjä 2, USA Suomi Saksa Unkari Puola Viro Meksiko Venäjä Ukraina Kiina Lähde: IMF 29

30 Indonesia Yemen Nigeria Malaysia Mexico United States Ecuador Bahrain Iran Algeria Russia Venezuela Kazakhstan Angola Azerbaijan Gabon Libya Oman Saudi Arabia Brunei Norway UAE Kuwait Qatar 8, 8,5 11,2 11,2 12,7 16, 2, 24,8 Talouden monipuolistumistarve Value of Produced Oil per Capita (US$) 5, 4, 3, 2, 1, Sources: US Energy Information Administration, IMF, and authors' calculations. Oil valued at 21 international prices Öljyn ja kaasun tuotanto, indeksejä... kärjistyy Raakaöljy 1 9 Kaasu Lähteet: Rosstat, talousministeriön ennuste

31 Investointien tarve (tuottavuus, monipuolist., infra, etc.), entä investointiaste? (ja investointien rakenne) 45 Investment ratio (fixed capital investments / GDP, %) China South Korea Vietnam Indonesia India Japan Romania 25 Russia Mexico Turkey 2 Ukraine USA 15 Poland Brazil Euro area Source: IMF

32 Liiketoimintaympäristön piirteitä toiveita kentältä : Ease of doing business, lähinnä faktoja, sijaluvut 189 maan joukossa, kesäkuu 213 Ease of doing Starting Construction Getting Registering Getting Protecting Paying Trading Enforcing Resolving business, a business permits electricity property credit investors taxes across contracts insolvency TOTAL RANK borders Source: Doing Business 214, World Bank Selected countries 213 Russia 213 Russia 212 Russia 211 The comparison is between capitals. Putinin ukaaseissa : Venäjän nostaminen sijalle 5 v.215 ja sijalle 2 v

33 33 Kehittyvien markkinoiden pörssi-indeksejä

34 34 RTS-indeksi ja raakaöljyn hinta

35 Raaka-aineita vievien maiden eurokursseja Venäjä 35

36 36 Pankkien väliset yli yön -korot (MIBOR)

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 2012

BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 2012 BOFIT BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 212 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 16 11 Helsinki Puh: 1 831 2268 Fax: 1 831 2294 Sähköposti:

Lisätiedot

Pietarin kalansaalis?

Pietarin kalansaalis? Baltic Business Network Pietarin kalansaalis? - Pietarin markkinat suomalaisten ja virolaisten yritysten näkökulmasta Pan-Eurooppa Instituutti 2003 Sakari Saarinen Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...5

Lisätiedot

BOFIT Idäntalouksien viikko

BOFIT Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

Idäntalouksien viikko

Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 2013

BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 2013 BOFIT BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 213 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Päätoimittaja Seija Lainela Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 16 11 Helsinki Puh: 1

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Suomen talous on menossa. taantumaan. Talousennuste vuosille 2008 2009. Ennusteryhmä Markku Lehmus Eero Lehto Ilpo Suoniemi Heikki Taimio

Suomen talous on menossa. taantumaan. Talousennuste vuosille 2008 2009. Ennusteryhmä Markku Lehmus Eero Lehto Ilpo Suoniemi Heikki Taimio Julkaisuvapaa.8.8 klo 1. Talousennuste vuosille 8 9 Suomen talous on menossa laskusuhdanteeseen muttei taantumaan Ennusteryhmä Markku Lehmus Eero Lehto Ilpo Suoniemi Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014 V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2014 Jäsenyrityksiä: Caverion, Finfoods, Passion Logistics ja Lähialuematkat Venäjän alueilta: Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin

Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin BOFIT Online 2008 No. 2 Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Heli Simola ja Pekka Sutela Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004

Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004 Pietarin talous vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla Talouden puolivuotiskatsaus Joulukuu 2004 Tuotanto Teollisuustuotanto saavuttamassa entisen asemansa Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon talouskasvu

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS KESÄKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Kesäkuu 1..1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot