1aa pientalon lämmity

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1aa pientalon lämmity

Transkriptio

1 Ekomax-kiuas on suuluukku myöten tehty kestämään kovempaakin käyttöä ja suunniteltu suomalaisiin käyttötottumuksiin. Järeä Ekomax-vesikiertokiw valmistetaan liettuassa. Kiul<aasta lisäener 1aa pientalon lämmity <seen Jos saunan ylijäämälämpöä menee turhaan harakoille, kannattaa harkita sen hyödyntämistä vesikie rtokiukaalla ja talteenottopiipulla. udet asunn ot ovat niin energiatehokkaita, että lämmitykseen tarvittava energiamäärä on pienentynyt huomattavasti. Usein käyttöveden lämmitykseen menee lähes yhtä paljon en ergiaa kuin huoneilman lä mmitykseen. Vesikiertotakan tai-kiukaan ja aurinkokeräinten avulla sekä käy ttövesi että huoneet lämpiävät yllättävän h yvin. Jossain määrin tuki- ja varajärjestelm iä toki tarvitaan. - Viime aikoina vesikiertoisten tulisijojen suosio on ollut nousussa, mutta määrät ovat toki vielä pieniä, kertoo Ekolärnmöx Oy:n en ergia-asiantuntija l(ari Balk. - Vesikiertokiuas tu li m arkki noille vasta viim~v uoden lopulla. Muutama on jo asennettu paikoilleen ja käyt össä. Sovittuja asennuksia on kuitenkin jo kymmenisen kappaletta. Uusia kyselyitä tulee lähes päivittäi n. MEIDÄN SAUIIA 1 61

2 SAUNASTA LÄMPÖÄ..- Vesikiertokiukaita ei Suomessa rakenneta teollisesti vaan niitä tuodaan muun muassa Liettuasta. - Kiukaan tuotenimi onekomax. Kiukaasta irtoaa lämmitystehoa veteen 5-8 kw eli noin 1/3 kiukaan kokonaistehosta. Kiukaita löytyy viittä eri perusmallia saunan koosta riippuen. Pienin malli on halkaisijaltaan 55 senttiä ja soveltuu 6-12 kuutionmetrin saunoihin. Suurin kiuas on 40 kuution saunaan. Kiukaiden kivimäärä vaihtelee 65 ja 300 kilon välillä. Kari Balkin mukaan ei ole tarvetta valita kilowattaja yläkanttiin, jos aikoo liittää saunan talon lämmitysjärjestelmään. - Normikiukaan mitoitus riittää eli yksi kilowatti per kuutiometri. Mikäli kiuas on seinän läpi-malli, mitoituksessa tulee kuitenkin huomioida prosentin lisätehontarve. Vesikiertokiuas ei vaikuta kiukaan kivien lämpiämiseen, koska lämmönvaihdin on kiukaan sisällä eikä jäähdytä kiukaan ulkokuorta. KÄYTTÖTOTTUMUKSET HUOMIOON Vesikiertokiukaassa on tulipesän sisällä lämmönvaihdinyksikkö, joka yhdistetään kiertovesipumpun avulla hybridivaraajaan ja talon lämmitysjärjestelmään. - Vesikiertokiukaalla saadaan täyt ettyä kotitalouden lämpimän käyttöveden tarve ympäri vuoden satmomiskerroista riippuen. - Jos vesikiertokiukaan rinnalla on myös vesikiertotakka, salmomishn'toja voi talvisaikaan rytmittää siten, että takkaa ei tarvit -Vapaa-ajan asuntoihin sopii myös vesikiertotakka, kertoo Kari Balk. se välttämättä polttaa, kun sauna lämpiää. Tällöin järjestelmät tukevat hyvin toisiaan asukkaiden käyttötottumusten mukaan. Kesällä aurinkokeräimet tuottavat tarvittavan lämpimän käyttöveden. Vesikiertokiukaalla voi ylläpitää varaajan lämpötilaa, jos on lämpimän käyttöveden kulutusta on paljon. Varaajan ja keräinten miloituksessa tulee huomioida mahdollinen yhteiskäyttö, jotta varaaja ei lämpene liikaa. - Järjestelmän mitoitusta varten kannattaa pyytää suunnitteluapua energia-asiantuntijalta. Myös mukavuusseikat kannattaa huomioida. Tarvittaessa kiukaan tulipesä voidaan asentaa saunan seinän läpi jolloin takkahuoneeseen ei tarvitse hankkia erillistätulisijaa jolloin säästetään kustannuksissa ja lattia pinta-alassa. TALTEENOTTOPIIPPU Kiukaan lämmitysjärjestelmään tuottamaa tehoa voidaan huomattavasti lisätä vesikiertoisella talteenottopiipulla. Talteenottopiippuja valmistavat Savumax ja Härmä Air. Viime mainitun mukaan piippuun voi helposti liittää kaikki takat, hellat, kiukaat, uunit ja muut- puu, pelletti tai öljylämmitteiset lämmönlähteet suoraan vesikiertoiseen lämmitykseen ja näin leikata h uomattavasti ostoenergiasta koituvia kuluja- hukkaenergialla. Vesikiertokiukaan h yötysuhde on noin 60 prosenttia eli läh es puolet lämmöstä menee viel ä h ormiin. Tästä loppuosasta saadaan vesikiertoisellatalteenottopiipulla talteen noin 40 prosenttia TM-rakennusmaailman mittausten mukaan. Tämä tarkoittaa noin 4-6 kw keskimääräistä tehoa. Yhdessä vesikiertokiukaan kanssa saadaan energiavaraajaan siinettyä lämpöä noin 10kW teholla. Käytännössä: jos talossa on 500 litran varaaja, siihen saadaan ladattua 30 asteen lämpötilaerolla noin16 kwh, mikä tarkoittaa vajaan kahden tunnin polttaa kiukaalla ja noin15 kiloa p olttopuuta. Energiavaraajan rooli on tärkeä. Oikean lämmönkerrostun1isen mahdollistavat putkikytkentöjen tulee olla suunniteltu ja toteutettu ammattitaidolla sekä varaajan sisällä oleva lämmöntasauslevyn p arantaa lämmön kerrostumista. Omakotitaloissa kiukaaseen tai vesikiertotakkaan liitettävän energiavaraajaa koon tulisi olla litraa. Vapaa-ajanasunnoilla riittääpienempi varaaja mutta siellä pitää kiinnittää enenm1än ehkä huomiota millä kiinteistön ylläpitolämmitys hoidetaan talvisaikaan. KOHTI ENERG IAOMAVARAISUUTTA Kesäasunnoilla satm a ja sen kiuas ovat useimmiten erillisessä rakennuksessa, joten vesikiertokiuasjärjestelmää ei välttämättä kannata rakentaa. - Kiuasjärjestelmä sopii toki vapaa-ajanasunnollekin, jossa on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Pääasiassa soveltuvin kohde on kuitenkin ympärivuotisessa käytössä oleva pientalo, jonka asukkaat haluavat olla en ergiaomavaraisia. Kari Balk huomauttaa myös, että kiukaan sa'a myös ilman vesikiertoa normaalina kiukaana. Ki uas ontehty kuuden millimetrin teräksestä, ja sillä on kolmen vuoden takuu. - Ekomax-kiuas on suuluukkua myöten tehty kestämään kovempaakin käyttöä ja suunniteltu suomalaisiin käyttötottumuksiin. Mikäli talteenottomoduuleja asennetaan kylmään ullakkotilaan tai kylmänä olevaan vapaa-ajan asuntoon, miten jäätymiset estetään? -Mikäli ympäristön lämpötila voi mennäpakkasen puolelle on lämmitysjärjestelmään laitettava glykoli-vesiseos estämään järjestelmän jäätyminen. Tämä on joka tapauksessa hyvä varotoimi lämmitysjärjestelmälle vapaa-ajan asunnoissa, jois,sa'voi olla pitkiä sähkökatkoksia. KIUAS LÄMMITYSKATTILANA Oikeiden käyttötottumusten osuus on saunalämmitys-ratkaisussa tärkeä. Saunaa tulisi lämmittää joka toinen päivä, Hyvätasoinen varaaja on tärkeä osa kiuaslämmityskokonaisuutta MEIDÄN SAUNA

3 Aurinkoker äinten j a v esikie r toisen tulisijan avulla saadaan valt aosa t alon l ämmityksestä hoidettua. kuten varsin moni suomalainen muutenkin tekee. -Kiuas kestää myös päivittäisen käytön, jolloin se yhdessä vesikiertoisen talteenottopiipun kanssa voi olla pientalon päälämmönlähde. Vesikiertoinen kiuas on hyvä hankinta vesikiertoisen takkasydämen rinn alle, jos aurinkokeräimiä ei voida asentaa jostain syystä. Tällöin lämmin käyttövesi saadaan tuotettua kiukaalla kesäaikaan. - Kiukaassa on se hyvä puoli, että sitä käytetään omakotitaloissa kesähäkin paljon toisin kuin takkaa. Ja voihan saunassa polttaa puita, vaikka ei saunoisikaan. Tällöin saunan kiuas on ikään kuin lämpöjärjestelmän kattila. - Ekomax-kiu kaassa suurin osapaloilmasta joh detaan liekin yläosaan, jolloin lasiluukku säilyy n<?keentumatta ja palokaasut palavat puhtaammin. Ratkaiseva etu Ekomaxkiukaassa on riittävän korkea tulipesä jolloin palokaasut palavat kiukaan sisällä eikä hormissa. LAADUKAS ENERGIAVARAAJA Energiavaraajasta lämpö saadaan jaet tua tasaisesti koko taloon ja käyttöveteen. Vesikiertotakka kuten myös vesikiertokiuas voi toimia talon päälän1mönläh teenä. Takan rinnalle voi asentaa esimerkiksi aurinkokeräimet tai poistoilmalämpöpumpun. - Vesikiertokiuas voidaan asentaa myös öljylämmityskattilan rinnalle saneerauskohteissa. Pienimmät kiuasmallit voidaan liittää myös suoraan öl- jykattilan rinnalle jos kattilan vesitilavuus on vähintään 200 litraa. Öljykattilassa on tällöin putkiliitännät, joihin vesikiertokiuas voi daan kytkeä suoraan. Vesikiertokiuas lämmittää öljykattilan vesisäiliötä, jolloin öljypoltin ei mene päälle kun esimerkiksi saun otaan ja on pal jon lämpimän käyttöveden kulutusta. - Suositeltavaa on hankkia erillinen varaaja öljykattilan rinnalle, jolloin varaajaa voidaan h yödyntää, jos kattilan rinnalle ollaan hankkimassa esimerkiksi aurinkokcräimet. Myöhemmässä vaiheessa jos öljykattilasta luovutaan niin erilliseen varaajaan voidaan kytkeä helposti esimerkiksi ilmavesilän1pöpumppu. HYÖTYÄ HIRSITALOISSA Kiertovesikiuas voi parantaa en ergiatehokkuutta. - Viime heinäkuussa voimaan astuneet u udet en ergiamääräykset uudiskohteissa toivat mukanaan E-luvun laskennan, jolloin hirsitaloissa voi olla vaikeaa alittaa E-luku vaatimukset pelkästään varaavalla takalla, sähkölämmityksellä tai esimerkiksi poistoilmalämpöpumpulla. - Mutta jos lämmitysjärjestelmään liittää myös vesikiertoisen tulisijan saadaan talo täyttämään h elpommin uu det energiamääräykset - Varaavas ta takasta voi hyödyntää E-luvun laskennassa 2000 kwh per vuosi. Tavallista kiuasta ei huomioida ollenkaan. Mikäli talossa on kuitenkin vesikiertotakkasydän tai -kiuas osana talon lämmitysjärjestelmää, sovelletaan laskentaane-lukuakuten puukattilalla, jonka primäärienergiakerroin on yli kolme kertaa pienempi kuin säh köllä, Kari Balk sanoo. ( ) TEKSTI: KLAUS SUSILUO TO KUVAT: KLAUS SUSILUOTO JA EKOL ÄMMÖX SUOMALAINEN SAUNOO AINA! Saunatarvikkeet edullisesti tehtaanmyymälästä tai helposti verkkokaupasta kotiin mökille tuliaisiksi lahjaksi liikelahjaksi pyydä tarjous! Olemme mukana OmaMökki -messuilla Lempisaunassa Messutarjous verkkokaupassa unalahja.fi Kaikist a t uotteista -1 0 /o. Alennuskoodi lempisauna. Ta rjous on voimassa huhtikuun loppuun. TEHTAANMYYMÄLÄ KOTKASSA avoinna ma pe 8-16 Laita siis navigaattoriis Hiidenkirnuntieviis! PARTTIA OY, Hiidenkirnuntie 5, puh MEIDÄN SAUNA 1 63

4 : SAUNASTA LÄMPÖÄ 1 J- '.._ Saunan koko on tärkeä kun mietitä än Savumaxin ja kiukaan soveltuvuutta lämmitysjärjestelmäksi. l ämmön talteenottopiippu on suhteellisen helppo asentaa. Kiuasl sop1v1 Savupiippulämmityksestä on helppo veikata vauhdilla yleistyvää lämmitysmuotoa, sillä se sopii hyvin suomalaiseen tulisijaperinteeseen. liman huolellista suunnittelua järjestelmää ei pidä lähteä toteuttamaan MEIDÄN SAUNA avupiippulämmitys - laajemmin tulisijalämmitys - yleistyy vauh9jlla, vaikka ei ehkä rohkeimpien ennusteiden mukaan. Joka tapauksessa tulisija lämmön talteenottopiipun a on tällä h etkellä m aal ämmön, ilma-vesi lämp öpumpun, kaukolämmön ja poistoilmalämpöpumpun kanssa yleisimpiä lämmitysmuotojn uusissa omakotitalo!. ssa ke t Savumax Oy:n markkin.. ' r oo Nikolas Salomaa. OIU(lp""JJ' aa 1kkö -Lämmön talteenottopiippu aan.... saman k o k 01nen. _ a näk". on n yky 1 ll... o1nen ku tava men terashormi. Piip. ln t... k" k pua VOI hyo" dyn aa se a ta assa että sauj k' sa. lan lukaas - Savumax-ratkaisussa saun k.' mahdollista kytkeä samaan 1 0: l~as on teenottojärjestelmään kuin t kmrnon tala an harmi.

5 Sekä saunomisesta että takan tulisijan lämmittämisestä syntyvä hukkalämpö saadaan talteen, kertoo Salomaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että kesäkäyttöön tarkoitettuun mökkisaunaan lämmön talteenottopiippu ei välttämättä ole kustannustehokas. - Tai sanotaan niin, että kannattaa ensin miettiä käyttötottumuksensa. Lämmin vesi lämpiää muutenkin hyvin kiukaaseen liitetyn tai muun vesisäiliön avulla. Mutta jos saunoo mökillä todella paljon, kuluu lämmintä vettäkin paljon. Tällöin talteenottopiippu voi tehostaa lämpimän veden saantia. - Kannattaa myös miettiä, voiko kesäkäyttöisessä mökissä harkita aurinkokeräintä talteenottopiipun lisävaihtoehtona käyttöveden saantiin, kertoo Salomaa. Talviasuttavissa vapaa-ajan asunnoissa sen sijaan kokonaisjärjestelmä tulisijalämmityksineen voi toimia hyvin. Oma" kotitaloissa on järjestelmään liitetty usein sekä takka että saunan kiuas. Vapaa-ajanasunnoissa takka ja kiuas ovat usein eri rakennuksessa, mikä rajoittaa kokonaisjärjestelmän rakentamista. SAUNAHUONE SUUREKSI, KIUAS KQHTUUTEHOISEKSI Jos hyödyntää saunan kiuasta koko rakennuksen lämmitysjärjestelmässä, kiukaan koon tulee aina olla suhteessa saunan kokoon. - Pienessä saunassa ei käytetä paljoa polttopuita vaikka siellä olisi kuinka iso kiuas, tarkentaa Nikolas Salomaa. ' -Sen sijaan saunan koko on tärkeä kun mietitään Savumaxin ja kiukaan soveltuvuutta lämmitysjärjestelmäksi. Sav umax sopii lähinnä isoihin saunoihin. Isossayli 4-5 neliömetrin kokoisessa löylyhuoneessa poltetaan enell1ll1än puita kuin pien essä. -Kaikissa asentamissamme kiuaslämmitysjärjestelmissä-joissa kaikki talon tarvitsemalämpöenergia on saatu tehtyä saunomisen sivutuotteena - on ollu t iso sauna. Lisäksi niissä on muutenkin tehty energiatehokkaita ratkaisuja kuten esimerkiksi ilmanvaihto yli 90 prosentin vuosihyötysuhteella. Nämä talot ovat A-energialuokassa. Tarvittava lämpö - yleensä alle kwh/vuosi- mikä saadaan pääosin teh tyä saunan kiukaalla. - On myös esimerkkejä D-energialuokan taloista, joissa on pieni sauna. Vaikka pieni sauna lämmitettäisiin joka päivä, talo h ukkaa enemmän lämpöä kun saunan piippu tuottaa. Savupiippulämmitykseen voi siirtyä myös vanhassa talossa. Tällöin talteenottopiippu sijoitetaan tavallisesti olemassa olevan piipun viereen, mikäli tila tämän sallii. -Myös vanhan piipun purkaminen alta on joissain tapauksissa mahdollista, joskin usein talon arkkitehtuuri estää tämän. Kolmas mal1dollisuus on asentaa keräin vanhaan h ormiin. VESIKIERTO VAI El? Vesikiertokiukaassa voi olla hyvä lisä talteen ottopiipulle. Saunan kiukaassa kuitenkin tärkeintä on piippu, sillä muuten piipun lä.mmöt karkaavat harakoille. -Saunan kiukaassa tai takassa vesikierto ei vaikuta tulisijan hyötysuhteeseen. Piippuun menee aina yhtä paljon tai vähän lämpöä riippumatta siitä onko takassa tai kiukaassa itsessään vesikierto. - Investointi- että käyttökustannuksiltaan edullisin lämmitysjärjestelmä on kiuaslämmitys. Emme ole kuitenkaan lähteneet suosittelemaan sitä muille kuin niille, jotka oikeasti saunovat säännöllisesti ja tarpeeksi usein. - Hyvä.laatuinen kiuas kestää polton seitsemän kertaa viikossa. Huonolaatuinen ei kestä vaikka saunaa käytettäisiin vain kerran viikossa. -Suomessa on itse asiassa yli omakotitaloa, joissa sauna lä.mpiää seitsemän kertaa viiko~~fl P.Ji joka päivä. Itselläni esimerkiksi sauna lämpiää viisi kertaa viikossa, on lämmennyt koko ajan siitä lähtien kun muutimme taloomme elokuussa VARAAJAN ROOLI Savupiippulämmitys on periaatteeltaan yksinkertainen keksintö. - Tavanomaisen savupiipun paikalle pystytetään län1mön talteenottopiippu. Sen keräämä savukaasujen lämpöen ergia siirretään talon lämminvesivaraajaan. - Varaaja voi olla joko perinteinen paunuhuoneessa sijaitseva tai piipun ympärille asennettava piippuvaraaja. Suosituin ratkaisu on lämmön talteenottopiippu ja teknisessä tilassa sijaitseva hybridikattila. Thlis ij ~n koko ja tyyppi ratkaisevat, montako prosenttia lämmöstä siirtyy huoneeseen ja montako prosenttia energiavaraajaan. - Tehokkaasta ja varmasta energiavaraajasta ei pidä tinkiä. Talon koko, tal on lämpöhäviöt, tuleeko Savumax takkaan, saunan kiukaaseen vai molempiin, miten ilmanvaihto on hoidettu (yli 90% hyötysuhde vai tavallinen 50%), tuleeko taloon aurinkokeräimet, montako ih- mistä talossa asuu- kaikki nämä vaikuttavat. Hämeen linnassa toimivalla Savumaxiila on muitakin hukkalämmön talteenotto tuotteita kuten savupiippuvaraajia ja auringon lämmön talteenottoratkaisuja. - Savumax lämmitysjärjestelmässä sähköllä toimivat ainoastaan kiertovesipumput lämmityksessä ja aurinkolämpöjärjestelmässä. Savumax ottaa lämmön talteen savukaasuista ilman sä.l1köenergiaa tai liikkuvia osia ja tulisijan lämpöä voidaan lämpimän käyttövedenlisäksi hyödyntää lattialämmityksessä lämmönsiirtimen avulla. - Itse lämmitysjärjestelmä ei siis kuluta sähköä, kertoo Salomaa. Varalämmityksenä voidaan käyttää sähkövastusta, esimerkiksi oleskeltaessa pidempään poissa kotoa. Savumaxin puu-aurinkoenergiajärjestelmä on ekologinen lämmitysratkaisu. Sähkön kulutus vähenee ja myös puunpolttamisesta vapautuvat pienhiukkasmäärät pien enevät, koska energiaa saadaan 50 prosenttia enemmän suhteessa käytettyyn puuhun. KUSTANNUSTEHOKKUUS OMAKOTITALOISSA Nikolas Salomaan mukaan Savumaxin omakotitaloasiakkaiden käyttämän puunkulutuksen keskiarvo on seitsemän pinokuutiota vuodessa. Se on myös Suomen miljoonan omakotitalon keskiarvo. - Käytännössä tämä tarkoittaa yhtä isoa pesällistä päivässä kuuden kuukauden lämmityskaudella. Yli 90-prosenttisesti käytetään takkalämmi tystä. - Seitsemällä pinokuuliolla lämpiää melko varmasti hyvin eristetty 150 neliön puu- tai kivitalo - mutta ei hirsitalovuodeksi, jos käytössä on Savumaxin yli 90 prosentin vuosihyötysuhteella toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. - Jos haluaa kesä.lläkin saadatalon lämmitettyä ilman sähköä sanmssa piipussa on hyvä olla puukiuas tai aurinkokeräimet. Kuten kaikkien Savumaxin tuotteiden myös aurinkokeräinten suosio on suorastaan räjähtänyt. - Mikään yllätys tämä ei ole. Aurinko on yhtä ilmaista kuin savupiipusta talteen otettava hukkalän1pö. PIENHIUKKASET PUOLEEN Myös pienhiukkasilla on merkitystä: - Meiltä kysytään hyvin usein, miten Savumax vaikultaa pienhiukkaspäästöihin. Savumaxin puu-aurinkoenergiajärjestelmä on ekologinen lä.mmitysratkaisu. Sähkön kulutus vähenee ja ~yös puun MEIDÄN SAUNA 1 65

6 SAUNASTA LÄMPÖÄ Talteenottopiipun toimintaperiaate LTOP ~:.. ' 1. Talteenottopiippu LTOP Tul isija(takka, kiuas, yms.) 3. Jätjeste lmä ohjain 4. Lämmityspiiri, vesikiet1oinen 5. Aurinkokeräimet 9. Varaaja 6. Käyttövesi 7. Jatkohormi 8. Hattuventtiili Havainnakuva Savumaxin lämmitysjärjestelmästä. polttamisesta vapautuvat pienhiukkasmäärät pienenevät, koska energiaa saadaan 50 prosenttia enemmän suhteessa käytettyyn puuhun -Jos poltetaan samanverran polttopuita kuin muutenkin poltettaisiin, multa piipun kautta talteen tuleva energia tuplaa lämpömärän jokaisosta puukalikasta saadaan talteen, niin silloinhan puolet en ergiasta on sähkönkulutuksesta pois. - Kannattaa muistaa yhden kilowatin sähköenergian saamiseksi tarvitaan sähkövoimalassa kolme kw kivihiiltä, turvetta tai muuta polttoainetta. Kun piipusta saatua energiaa vastaava määrä polttoainetta on poltettu voimalassa, ollaan aika pitkälti samoissa pienhiukkaspäästöissä. ASENNUS SUHTEELLISEN HELPPOA Savumaxilla on visio, jonka mukaan se asentaa joka kuudenteen tulisijaan jonkinlaisen lämmön talteenoton vuoteen 2020 mennessä. -Mitäkorkeammalle sähkön hinta nousee, sen tyytyväisempiä ovat meidän asiakkaamme. Jopa ne asiakkaat, joiden kanssa emme ole kiireen vuoksi onnistuneet tarjoamaan sellaista palvelua kuin olisimme halunneet, ovat kuitenkin lähes olemattomien sähkölaskujensa takia suositelleet Savumaxia muille. -Meillä on esimerkiksi yksi asiakas joka ei myyntiprosessissa tapahtuneesta väärinkäsityksen vuoksi ole tyytyväinen Savumaxiin yrityksenä. Kuitenkin hänen v uosittainen lärnmityslaskunsa, kwh vuodessa kuluttavassa D-energialuokan talossa, koostuu vain kilowattitunnista. - Hän säästää siis Savumaxilla sekä takan ja saunan lämmittämisellä kwh sähköä vuodessa (15 snt/kwh = euroa). Hän maksoi Savumax-järjestelmästään emoa enemmän kuin mitä olisi maksanut tavallinen hybridivaraaja sekä tavallinen savupiippu.. Nikolas Salomaan mukaan asennustyön monimutkaisuutta ei kannata pelätä. - Olemme uudella hybridikattilallamme tehneet asennuksen niin helpoksi että kuka tahansa lvi-asentaja voi asentaa järjestelmän. Kaikki piippuun, lattialämmitykseen ja lämpimään. käyttöveteen liittyvä on jo valmiiksi asennetlu vaatekaapin kokoiseen ja näköiseen kattilaan tehtaalla. Talopakettitoimituksissa talotehdas hoitaa asennuksen -Muissa kuin pakettitaloissa LVI-asentaja huolehtii Savumaxin käyttövalmiiksi. Paikan päällä ei tarvitse tehdä muuta kuin yhdistää kattila lattialämmityksen jakotukkiin, lämpimään käyttöveteen ja piippunn. Savumaxin kuten muidenkin teräshorntien takuu on kahdeksan vuotta. Salomaan mukaan yhtiönlämmön talteenottopiippu on asennettu kaikkien tunnetuimpien takka- ja kiuasvalmistajien tulisijoihin. - Kiukaan tulee olla tarpeeksi kestävä jatkuvaan palttoon. TEKSTI KLAUS SUSILUOTO KUVAT: SAVUMAX OY 66 1 MEIDÄN SAUNA

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu www.ekolammox.fi Kari Balk Energia asiantuntija, Ins EET pätevyys Motiva energiakatselmoija www.ekolammox.fi Energiatehokkuuden asiantuntija Pientalot ja

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Nykykodin lämmitysjärjestelmät Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi Vesikiertoinen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Remontoi energiatehokkaasti 26.11.2013, Sedu Aikuiskoulutuskeskus Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Oletko vaihtamassa lämmitysjärjestelmää?

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi Pelletti on modernia puulämmitystä Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. Pelletin valmistus Pelletti on puristettua puuta Raaka-aineena käytetään puunjalostusteollisuuden

Lisätiedot

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta

Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta www.jäspi.fi Jäspi Öljykattilat Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta Jäspi Eco 17 ja 30 Lux Jäspi Basic ja Jäspi Premium ilma-vesilämpöpumppuratkaisut Öljylämmitystalossa on mukava asua Ölylämmitys

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Hake- ja pellettikattilan mitoitus

Hake- ja pellettikattilan mitoitus Hake- ja pellettikattilan mitoitus Kiinteistön kokoluokka ratkaisee millaista vaihtoehtoa lähdetään hakemaan Pienkiinteistö, suurkiinteistö, aluelämpölaitos Hake- ja pellettikattilan mitoitus Perinteinen

Lisätiedot

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Kari Ojala: Parempi pientalo. Näin rakennat omakotitalon

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys 22.3.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Sundial Finland Oy Perustettu 2009 Kotimainen yritys, Tampere Aurinkolämpöjärjestelmät

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA. Urpo Hassinen BIOMAS hanke

BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA. Urpo Hassinen BIOMAS hanke BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA Urpo Hassinen BIOMAS hanke 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ 2005 JA TAVOITTEET 2020 64 80 % 20 28,5 38 8,5 Eurooppa Suomi Pohjois-Karjala 2005 2020 2 Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu

Lisätiedot

Pelletillä edullisesti ilmastoystävällistä lämpöä

Pelletillä edullisesti ilmastoystävällistä lämpöä Pelletillä edullisesti ilmastoystävällistä lämpöä Lähilämpöilta Kämmenniemi, 27.9.2011 Hannes Tuohiniitty Pellettitakalla sähkölasku alas Ilmakiertoinen pellettitakka lämmittää aina 150 m2 pintaalaan asti

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Pumppuvoimalaitosten toiminta

Pumppuvoimalaitosten toiminta Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Pumppuvoimalaitosten toiminta Raportti Olli Vaittinen Smart Grids and Energy Markets WP 3.2 Johdanto Tämä raportti pohjautuu kirjoittajan pitämään esitykseen SGEM

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valinta Lämmitysjärjestelmän valinta Jaakko Vihola jaakko.vihola@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustuotannon ja talouden osasto Energia- ja elinkaariryhmä Ranen rakentajakoulu 8.11.2012 Esityksen

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

pilkekattilan käyttäjälle

pilkekattilan käyttäjälle 1 pilkekattilan käyttäjälle Pilkkeen laatu ratkaisee PIKAVINKIT Pilkkeet eli klapit ovat uusiutuvaa energiaa. Oikein käytettynä niiden hyödyntäminen on taloudellista ja ympäristöä säästävää. Suuri osa

Lisätiedot

Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot. Oulun kaupunki, Hannes Tuohiniitty

Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot. Oulun kaupunki, Hannes Tuohiniitty Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot Esityksen sisältö 1. Ympäristö ja puulämmitys 2. Pelletti polttoaineena 3. Puulämmitysvaihtoehtoja 4. Energiatehokas puulämmitys 5. Puu hybridilämmityksen

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

HAATO HUKV PUSKURIVARAAJA

HAATO HUKV PUSKURIVARAAJA VARAAJASÄILIÖ / TYÖSÄILIÖ LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄÄN Vesitilavuuden lisääminen Virtauksen nostaminen Yhteet sähkövastuksille Pyöreät mallit: 300, 500, 750 ja 1000 litraa Ovaalit mallit: 1400 ja 2000 litraa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen J. Nuosmaa Oy Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien moniosaaja Lämmitysjärjestelmän räätälöinti ammattitaidolla Maailman

Lisätiedot

Lämpökeskuskokonaisuus

Lämpökeskuskokonaisuus Lämpökeskuskokonaisuus 1 Laitoksen varustelu Riittävän suuri varasto Varasto kuljetuskalustolle sopiva KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka Varakattila vai poltin kääntöluukkuun Varakattila huippu-

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

Esimerkkilaskelmia pientaloille

Esimerkkilaskelmia pientaloille Rakennusten energia 2012 Esimerkkilaskelmia pientaloille E-lukuvaatimusten täyttyminen Taru Suomalainen ja Timo Kalema TTY / Konstruktiotekniikka Syyskuu 2011 1 Sisältö Alkusanat... 3 1 E lukutarkastelu...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys 1 Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys Erilaisa eristysratkaisuja 1 3 3 Energialähteet ja energian tuottoa 4 Lämmityskattiloita Kuvassa oleva kattila on: -teräslevykattila -kiinteän polttoaineen kattila

Lisätiedot

KYTKE KOTISI MAAPALLOON!

KYTKE KOTISI MAAPALLOON! KYTKE KOTISI MAAPALLOON! Nauti asumisesta ympäristöä kuormittamatta! SENERA maalämpö Mitä maalämpö on? Maalämpö on peruskallioon varastoitunutta uusiutuvaa ja puhdasta aurinko- ja geotermistä energiaa.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 2 LÄMMITYS (1/2) Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Energiaeksperttikoulutus Osa 2 LÄMMITYS (1/2) Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Energiaeksperttikoulutus Osa 2 LÄMMITYS (1/2) Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Sisältö Tietoa lämmitystavoista Kiinteistön

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN KESKUSLÄMMITYSELEMENTIT POLTTOAINEKATTILOIHIN Pienkiinteistöjen keskuslämmitysjärjestelmää voidaan täydentää asentamalla polttoainekattilaan

Lisätiedot

Suomessa on reilu kolmatta

Suomessa on reilu kolmatta Lämpöä varaajaan savukaasuista LTO-piipulla Pientalojen tulisijojen savukaasujen mukana karkaa taivaalle huimat määrät energiaa. Sitä voidaan kuitenkin kerätä talteen. JORMA PIISINEN 24 Rakennusmaailma

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Vähähiilisiä energiaratkaisuja. - Kokemuksia Jouko Knuutinen

Vähähiilisiä energiaratkaisuja. - Kokemuksia Jouko Knuutinen Vähähiilisiä energiaratkaisuja - Kokemuksia 5.10 2016 Jouko Knuutinen TA-Yhtymä Oy valtakunnallinen, yleishyödyllinen koko maassa n. 15 000 asuntoa - Pohjois-Suomessa n. 3100 asuntoa uudistuotantoa n.

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Kysely Lapaluodon asukkaille puun pienpoltosta

Kysely Lapaluodon asukkaille puun pienpoltosta YMPÄRISTÖNSUOJELU KYSELY 01.02.2017 Lapaluodon asukkaille Kysely Lapaluodon asukkaille puun pienpoltosta Raahessa seurataan jatkuvatoimisesti ja keräinnäyttein kaupungin ilmanlaatua. Yksi ilmanlaadun mittausasemista

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö Rakentajan lämpömuistio - valitse kaukolämpö Näin liityt kaukolämpöön Rakennuksen onnistunut kaukolämmön toteutus vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun

Lisätiedot

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 3.2.2015 2 Savukaasujen lämpötila on alhainen, koska lämpö varautuu tehokkaasti runkoon. Kaksoispolton ansiosta päästöt ovat todella vähäisiä Savukaasut nousevat vielä kerran ylös (tuplakierto)

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot