1aa pientalon lämmity

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1aa pientalon lämmity

Transkriptio

1 Ekomax-kiuas on suuluukku myöten tehty kestämään kovempaakin käyttöä ja suunniteltu suomalaisiin käyttötottumuksiin. Järeä Ekomax-vesikiertokiw valmistetaan liettuassa. Kiul<aasta lisäener 1aa pientalon lämmity <seen Jos saunan ylijäämälämpöä menee turhaan harakoille, kannattaa harkita sen hyödyntämistä vesikie rtokiukaalla ja talteenottopiipulla. udet asunn ot ovat niin energiatehokkaita, että lämmitykseen tarvittava energiamäärä on pienentynyt huomattavasti. Usein käyttöveden lämmitykseen menee lähes yhtä paljon en ergiaa kuin huoneilman lä mmitykseen. Vesikiertotakan tai-kiukaan ja aurinkokeräinten avulla sekä käy ttövesi että huoneet lämpiävät yllättävän h yvin. Jossain määrin tuki- ja varajärjestelm iä toki tarvitaan. - Viime aikoina vesikiertoisten tulisijojen suosio on ollut nousussa, mutta määrät ovat toki vielä pieniä, kertoo Ekolärnmöx Oy:n en ergia-asiantuntija l(ari Balk. - Vesikiertokiuas tu li m arkki noille vasta viim~v uoden lopulla. Muutama on jo asennettu paikoilleen ja käyt össä. Sovittuja asennuksia on kuitenkin jo kymmenisen kappaletta. Uusia kyselyitä tulee lähes päivittäi n. MEIDÄN SAUIIA 1 61

2 SAUNASTA LÄMPÖÄ..- Vesikiertokiukaita ei Suomessa rakenneta teollisesti vaan niitä tuodaan muun muassa Liettuasta. - Kiukaan tuotenimi onekomax. Kiukaasta irtoaa lämmitystehoa veteen 5-8 kw eli noin 1/3 kiukaan kokonaistehosta. Kiukaita löytyy viittä eri perusmallia saunan koosta riippuen. Pienin malli on halkaisijaltaan 55 senttiä ja soveltuu 6-12 kuutionmetrin saunoihin. Suurin kiuas on 40 kuution saunaan. Kiukaiden kivimäärä vaihtelee 65 ja 300 kilon välillä. Kari Balkin mukaan ei ole tarvetta valita kilowattaja yläkanttiin, jos aikoo liittää saunan talon lämmitysjärjestelmään. - Normikiukaan mitoitus riittää eli yksi kilowatti per kuutiometri. Mikäli kiuas on seinän läpi-malli, mitoituksessa tulee kuitenkin huomioida prosentin lisätehontarve. Vesikiertokiuas ei vaikuta kiukaan kivien lämpiämiseen, koska lämmönvaihdin on kiukaan sisällä eikä jäähdytä kiukaan ulkokuorta. KÄYTTÖTOTTUMUKSET HUOMIOON Vesikiertokiukaassa on tulipesän sisällä lämmönvaihdinyksikkö, joka yhdistetään kiertovesipumpun avulla hybridivaraajaan ja talon lämmitysjärjestelmään. - Vesikiertokiukaalla saadaan täyt ettyä kotitalouden lämpimän käyttöveden tarve ympäri vuoden satmomiskerroista riippuen. - Jos vesikiertokiukaan rinnalla on myös vesikiertotakka, salmomishn'toja voi talvisaikaan rytmittää siten, että takkaa ei tarvit -Vapaa-ajan asuntoihin sopii myös vesikiertotakka, kertoo Kari Balk. se välttämättä polttaa, kun sauna lämpiää. Tällöin järjestelmät tukevat hyvin toisiaan asukkaiden käyttötottumusten mukaan. Kesällä aurinkokeräimet tuottavat tarvittavan lämpimän käyttöveden. Vesikiertokiukaalla voi ylläpitää varaajan lämpötilaa, jos on lämpimän käyttöveden kulutusta on paljon. Varaajan ja keräinten miloituksessa tulee huomioida mahdollinen yhteiskäyttö, jotta varaaja ei lämpene liikaa. - Järjestelmän mitoitusta varten kannattaa pyytää suunnitteluapua energia-asiantuntijalta. Myös mukavuusseikat kannattaa huomioida. Tarvittaessa kiukaan tulipesä voidaan asentaa saunan seinän läpi jolloin takkahuoneeseen ei tarvitse hankkia erillistätulisijaa jolloin säästetään kustannuksissa ja lattia pinta-alassa. TALTEENOTTOPIIPPU Kiukaan lämmitysjärjestelmään tuottamaa tehoa voidaan huomattavasti lisätä vesikiertoisella talteenottopiipulla. Talteenottopiippuja valmistavat Savumax ja Härmä Air. Viime mainitun mukaan piippuun voi helposti liittää kaikki takat, hellat, kiukaat, uunit ja muut- puu, pelletti tai öljylämmitteiset lämmönlähteet suoraan vesikiertoiseen lämmitykseen ja näin leikata h uomattavasti ostoenergiasta koituvia kuluja- hukkaenergialla. Vesikiertokiukaan h yötysuhde on noin 60 prosenttia eli läh es puolet lämmöstä menee viel ä h ormiin. Tästä loppuosasta saadaan vesikiertoisellatalteenottopiipulla talteen noin 40 prosenttia TM-rakennusmaailman mittausten mukaan. Tämä tarkoittaa noin 4-6 kw keskimääräistä tehoa. Yhdessä vesikiertokiukaan kanssa saadaan energiavaraajaan siinettyä lämpöä noin 10kW teholla. Käytännössä: jos talossa on 500 litran varaaja, siihen saadaan ladattua 30 asteen lämpötilaerolla noin16 kwh, mikä tarkoittaa vajaan kahden tunnin polttaa kiukaalla ja noin15 kiloa p olttopuuta. Energiavaraajan rooli on tärkeä. Oikean lämmönkerrostun1isen mahdollistavat putkikytkentöjen tulee olla suunniteltu ja toteutettu ammattitaidolla sekä varaajan sisällä oleva lämmöntasauslevyn p arantaa lämmön kerrostumista. Omakotitaloissa kiukaaseen tai vesikiertotakkaan liitettävän energiavaraajaa koon tulisi olla litraa. Vapaa-ajanasunnoilla riittääpienempi varaaja mutta siellä pitää kiinnittää enenm1än ehkä huomiota millä kiinteistön ylläpitolämmitys hoidetaan talvisaikaan. KOHTI ENERG IAOMAVARAISUUTTA Kesäasunnoilla satm a ja sen kiuas ovat useimmiten erillisessä rakennuksessa, joten vesikiertokiuasjärjestelmää ei välttämättä kannata rakentaa. - Kiuasjärjestelmä sopii toki vapaa-ajanasunnollekin, jossa on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Pääasiassa soveltuvin kohde on kuitenkin ympärivuotisessa käytössä oleva pientalo, jonka asukkaat haluavat olla en ergiaomavaraisia. Kari Balk huomauttaa myös, että kiukaan sa'a myös ilman vesikiertoa normaalina kiukaana. Ki uas ontehty kuuden millimetrin teräksestä, ja sillä on kolmen vuoden takuu. - Ekomax-kiuas on suuluukkua myöten tehty kestämään kovempaakin käyttöä ja suunniteltu suomalaisiin käyttötottumuksiin. Mikäli talteenottomoduuleja asennetaan kylmään ullakkotilaan tai kylmänä olevaan vapaa-ajan asuntoon, miten jäätymiset estetään? -Mikäli ympäristön lämpötila voi mennäpakkasen puolelle on lämmitysjärjestelmään laitettava glykoli-vesiseos estämään järjestelmän jäätyminen. Tämä on joka tapauksessa hyvä varotoimi lämmitysjärjestelmälle vapaa-ajan asunnoissa, jois,sa'voi olla pitkiä sähkökatkoksia. KIUAS LÄMMITYSKATTILANA Oikeiden käyttötottumusten osuus on saunalämmitys-ratkaisussa tärkeä. Saunaa tulisi lämmittää joka toinen päivä, Hyvätasoinen varaaja on tärkeä osa kiuaslämmityskokonaisuutta MEIDÄN SAUNA

3 Aurinkoker äinten j a v esikie r toisen tulisijan avulla saadaan valt aosa t alon l ämmityksestä hoidettua. kuten varsin moni suomalainen muutenkin tekee. -Kiuas kestää myös päivittäisen käytön, jolloin se yhdessä vesikiertoisen talteenottopiipun kanssa voi olla pientalon päälämmönlähde. Vesikiertoinen kiuas on hyvä hankinta vesikiertoisen takkasydämen rinn alle, jos aurinkokeräimiä ei voida asentaa jostain syystä. Tällöin lämmin käyttövesi saadaan tuotettua kiukaalla kesäaikaan. - Kiukaassa on se hyvä puoli, että sitä käytetään omakotitaloissa kesähäkin paljon toisin kuin takkaa. Ja voihan saunassa polttaa puita, vaikka ei saunoisikaan. Tällöin saunan kiuas on ikään kuin lämpöjärjestelmän kattila. - Ekomax-kiu kaassa suurin osapaloilmasta joh detaan liekin yläosaan, jolloin lasiluukku säilyy n<?keentumatta ja palokaasut palavat puhtaammin. Ratkaiseva etu Ekomaxkiukaassa on riittävän korkea tulipesä jolloin palokaasut palavat kiukaan sisällä eikä hormissa. LAADUKAS ENERGIAVARAAJA Energiavaraajasta lämpö saadaan jaet tua tasaisesti koko taloon ja käyttöveteen. Vesikiertotakka kuten myös vesikiertokiuas voi toimia talon päälän1mönläh teenä. Takan rinnalle voi asentaa esimerkiksi aurinkokeräimet tai poistoilmalämpöpumpun. - Vesikiertokiuas voidaan asentaa myös öljylämmityskattilan rinnalle saneerauskohteissa. Pienimmät kiuasmallit voidaan liittää myös suoraan öl- jykattilan rinnalle jos kattilan vesitilavuus on vähintään 200 litraa. Öljykattilassa on tällöin putkiliitännät, joihin vesikiertokiuas voi daan kytkeä suoraan. Vesikiertokiuas lämmittää öljykattilan vesisäiliötä, jolloin öljypoltin ei mene päälle kun esimerkiksi saun otaan ja on pal jon lämpimän käyttöveden kulutusta. - Suositeltavaa on hankkia erillinen varaaja öljykattilan rinnalle, jolloin varaajaa voidaan h yödyntää, jos kattilan rinnalle ollaan hankkimassa esimerkiksi aurinkokcräimet. Myöhemmässä vaiheessa jos öljykattilasta luovutaan niin erilliseen varaajaan voidaan kytkeä helposti esimerkiksi ilmavesilän1pöpumppu. HYÖTYÄ HIRSITALOISSA Kiertovesikiuas voi parantaa en ergiatehokkuutta. - Viime heinäkuussa voimaan astuneet u udet en ergiamääräykset uudiskohteissa toivat mukanaan E-luvun laskennan, jolloin hirsitaloissa voi olla vaikeaa alittaa E-luku vaatimukset pelkästään varaavalla takalla, sähkölämmityksellä tai esimerkiksi poistoilmalämpöpumpulla. - Mutta jos lämmitysjärjestelmään liittää myös vesikiertoisen tulisijan saadaan talo täyttämään h elpommin uu det energiamääräykset - Varaavas ta takasta voi hyödyntää E-luvun laskennassa 2000 kwh per vuosi. Tavallista kiuasta ei huomioida ollenkaan. Mikäli talossa on kuitenkin vesikiertotakkasydän tai -kiuas osana talon lämmitysjärjestelmää, sovelletaan laskentaane-lukuakuten puukattilalla, jonka primäärienergiakerroin on yli kolme kertaa pienempi kuin säh köllä, Kari Balk sanoo. ( ) TEKSTI: KLAUS SUSILUO TO KUVAT: KLAUS SUSILUOTO JA EKOL ÄMMÖX SUOMALAINEN SAUNOO AINA! Saunatarvikkeet edullisesti tehtaanmyymälästä tai helposti verkkokaupasta kotiin mökille tuliaisiksi lahjaksi liikelahjaksi pyydä tarjous! Olemme mukana OmaMökki -messuilla Lempisaunassa Messutarjous verkkokaupassa unalahja.fi Kaikist a t uotteista -1 0 /o. Alennuskoodi lempisauna. Ta rjous on voimassa huhtikuun loppuun. TEHTAANMYYMÄLÄ KOTKASSA avoinna ma pe 8-16 Laita siis navigaattoriis Hiidenkirnuntieviis! PARTTIA OY, Hiidenkirnuntie 5, puh MEIDÄN SAUNA 1 63

4 : SAUNASTA LÄMPÖÄ 1 J- '.._ Saunan koko on tärkeä kun mietitä än Savumaxin ja kiukaan soveltuvuutta lämmitysjärjestelmäksi. l ämmön talteenottopiippu on suhteellisen helppo asentaa. Kiuasl sop1v1 Savupiippulämmityksestä on helppo veikata vauhdilla yleistyvää lämmitysmuotoa, sillä se sopii hyvin suomalaiseen tulisijaperinteeseen. liman huolellista suunnittelua järjestelmää ei pidä lähteä toteuttamaan MEIDÄN SAUNA avupiippulämmitys - laajemmin tulisijalämmitys - yleistyy vauh9jlla, vaikka ei ehkä rohkeimpien ennusteiden mukaan. Joka tapauksessa tulisija lämmön talteenottopiipun a on tällä h etkellä m aal ämmön, ilma-vesi lämp öpumpun, kaukolämmön ja poistoilmalämpöpumpun kanssa yleisimpiä lämmitysmuotojn uusissa omakotitalo!. ssa ke t Savumax Oy:n markkin.. ' r oo Nikolas Salomaa. OIU(lp""JJ' aa 1kkö -Lämmön talteenottopiippu aan.... saman k o k 01nen. _ a näk". on n yky 1 ll... o1nen ku tava men terashormi. Piip. ln t... k" k pua VOI hyo" dyn aa se a ta assa että sauj k' sa. lan lukaas - Savumax-ratkaisussa saun k.' mahdollista kytkeä samaan 1 0: l~as on teenottojärjestelmään kuin t kmrnon tala an harmi.

5 Sekä saunomisesta että takan tulisijan lämmittämisestä syntyvä hukkalämpö saadaan talteen, kertoo Salomaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että kesäkäyttöön tarkoitettuun mökkisaunaan lämmön talteenottopiippu ei välttämättä ole kustannustehokas. - Tai sanotaan niin, että kannattaa ensin miettiä käyttötottumuksensa. Lämmin vesi lämpiää muutenkin hyvin kiukaaseen liitetyn tai muun vesisäiliön avulla. Mutta jos saunoo mökillä todella paljon, kuluu lämmintä vettäkin paljon. Tällöin talteenottopiippu voi tehostaa lämpimän veden saantia. - Kannattaa myös miettiä, voiko kesäkäyttöisessä mökissä harkita aurinkokeräintä talteenottopiipun lisävaihtoehtona käyttöveden saantiin, kertoo Salomaa. Talviasuttavissa vapaa-ajan asunnoissa sen sijaan kokonaisjärjestelmä tulisijalämmityksineen voi toimia hyvin. Oma" kotitaloissa on järjestelmään liitetty usein sekä takka että saunan kiuas. Vapaa-ajanasunnoissa takka ja kiuas ovat usein eri rakennuksessa, mikä rajoittaa kokonaisjärjestelmän rakentamista. SAUNAHUONE SUUREKSI, KIUAS KQHTUUTEHOISEKSI Jos hyödyntää saunan kiuasta koko rakennuksen lämmitysjärjestelmässä, kiukaan koon tulee aina olla suhteessa saunan kokoon. - Pienessä saunassa ei käytetä paljoa polttopuita vaikka siellä olisi kuinka iso kiuas, tarkentaa Nikolas Salomaa. ' -Sen sijaan saunan koko on tärkeä kun mietitään Savumaxin ja kiukaan soveltuvuutta lämmitysjärjestelmäksi. Sav umax sopii lähinnä isoihin saunoihin. Isossayli 4-5 neliömetrin kokoisessa löylyhuoneessa poltetaan enell1ll1än puita kuin pien essä. -Kaikissa asentamissamme kiuaslämmitysjärjestelmissä-joissa kaikki talon tarvitsemalämpöenergia on saatu tehtyä saunomisen sivutuotteena - on ollu t iso sauna. Lisäksi niissä on muutenkin tehty energiatehokkaita ratkaisuja kuten esimerkiksi ilmanvaihto yli 90 prosentin vuosihyötysuhteella. Nämä talot ovat A-energialuokassa. Tarvittava lämpö - yleensä alle kwh/vuosi- mikä saadaan pääosin teh tyä saunan kiukaalla. - On myös esimerkkejä D-energialuokan taloista, joissa on pieni sauna. Vaikka pieni sauna lämmitettäisiin joka päivä, talo h ukkaa enemmän lämpöä kun saunan piippu tuottaa. Savupiippulämmitykseen voi siirtyä myös vanhassa talossa. Tällöin talteenottopiippu sijoitetaan tavallisesti olemassa olevan piipun viereen, mikäli tila tämän sallii. -Myös vanhan piipun purkaminen alta on joissain tapauksissa mahdollista, joskin usein talon arkkitehtuuri estää tämän. Kolmas mal1dollisuus on asentaa keräin vanhaan h ormiin. VESIKIERTO VAI El? Vesikiertokiukaassa voi olla hyvä lisä talteen ottopiipulle. Saunan kiukaassa kuitenkin tärkeintä on piippu, sillä muuten piipun lä.mmöt karkaavat harakoille. -Saunan kiukaassa tai takassa vesikierto ei vaikuta tulisijan hyötysuhteeseen. Piippuun menee aina yhtä paljon tai vähän lämpöä riippumatta siitä onko takassa tai kiukaassa itsessään vesikierto. - Investointi- että käyttökustannuksiltaan edullisin lämmitysjärjestelmä on kiuaslämmitys. Emme ole kuitenkaan lähteneet suosittelemaan sitä muille kuin niille, jotka oikeasti saunovat säännöllisesti ja tarpeeksi usein. - Hyvä.laatuinen kiuas kestää polton seitsemän kertaa viikossa. Huonolaatuinen ei kestä vaikka saunaa käytettäisiin vain kerran viikossa. -Suomessa on itse asiassa yli omakotitaloa, joissa sauna lä.mpiää seitsemän kertaa viiko~~fl P.Ji joka päivä. Itselläni esimerkiksi sauna lämpiää viisi kertaa viikossa, on lämmennyt koko ajan siitä lähtien kun muutimme taloomme elokuussa VARAAJAN ROOLI Savupiippulämmitys on periaatteeltaan yksinkertainen keksintö. - Tavanomaisen savupiipun paikalle pystytetään län1mön talteenottopiippu. Sen keräämä savukaasujen lämpöen ergia siirretään talon lämminvesivaraajaan. - Varaaja voi olla joko perinteinen paunuhuoneessa sijaitseva tai piipun ympärille asennettava piippuvaraaja. Suosituin ratkaisu on lämmön talteenottopiippu ja teknisessä tilassa sijaitseva hybridikattila. Thlis ij ~n koko ja tyyppi ratkaisevat, montako prosenttia lämmöstä siirtyy huoneeseen ja montako prosenttia energiavaraajaan. - Tehokkaasta ja varmasta energiavaraajasta ei pidä tinkiä. Talon koko, tal on lämpöhäviöt, tuleeko Savumax takkaan, saunan kiukaaseen vai molempiin, miten ilmanvaihto on hoidettu (yli 90% hyötysuhde vai tavallinen 50%), tuleeko taloon aurinkokeräimet, montako ih- mistä talossa asuu- kaikki nämä vaikuttavat. Hämeen linnassa toimivalla Savumaxiila on muitakin hukkalämmön talteenotto tuotteita kuten savupiippuvaraajia ja auringon lämmön talteenottoratkaisuja. - Savumax lämmitysjärjestelmässä sähköllä toimivat ainoastaan kiertovesipumput lämmityksessä ja aurinkolämpöjärjestelmässä. Savumax ottaa lämmön talteen savukaasuista ilman sä.l1köenergiaa tai liikkuvia osia ja tulisijan lämpöä voidaan lämpimän käyttövedenlisäksi hyödyntää lattialämmityksessä lämmönsiirtimen avulla. - Itse lämmitysjärjestelmä ei siis kuluta sähköä, kertoo Salomaa. Varalämmityksenä voidaan käyttää sähkövastusta, esimerkiksi oleskeltaessa pidempään poissa kotoa. Savumaxin puu-aurinkoenergiajärjestelmä on ekologinen lämmitysratkaisu. Sähkön kulutus vähenee ja myös puunpolttamisesta vapautuvat pienhiukkasmäärät pien enevät, koska energiaa saadaan 50 prosenttia enemmän suhteessa käytettyyn puuhun. KUSTANNUSTEHOKKUUS OMAKOTITALOISSA Nikolas Salomaan mukaan Savumaxin omakotitaloasiakkaiden käyttämän puunkulutuksen keskiarvo on seitsemän pinokuutiota vuodessa. Se on myös Suomen miljoonan omakotitalon keskiarvo. - Käytännössä tämä tarkoittaa yhtä isoa pesällistä päivässä kuuden kuukauden lämmityskaudella. Yli 90-prosenttisesti käytetään takkalämmi tystä. - Seitsemällä pinokuuliolla lämpiää melko varmasti hyvin eristetty 150 neliön puu- tai kivitalo - mutta ei hirsitalovuodeksi, jos käytössä on Savumaxin yli 90 prosentin vuosihyötysuhteella toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. - Jos haluaa kesä.lläkin saadatalon lämmitettyä ilman sähköä sanmssa piipussa on hyvä olla puukiuas tai aurinkokeräimet. Kuten kaikkien Savumaxin tuotteiden myös aurinkokeräinten suosio on suorastaan räjähtänyt. - Mikään yllätys tämä ei ole. Aurinko on yhtä ilmaista kuin savupiipusta talteen otettava hukkalän1pö. PIENHIUKKASET PUOLEEN Myös pienhiukkasilla on merkitystä: - Meiltä kysytään hyvin usein, miten Savumax vaikultaa pienhiukkaspäästöihin. Savumaxin puu-aurinkoenergiajärjestelmä on ekologinen lä.mmitysratkaisu. Sähkön kulutus vähenee ja ~yös puun MEIDÄN SAUNA 1 65

6 SAUNASTA LÄMPÖÄ Talteenottopiipun toimintaperiaate LTOP ~:.. ' 1. Talteenottopiippu LTOP Tul isija(takka, kiuas, yms.) 3. Jätjeste lmä ohjain 4. Lämmityspiiri, vesikiet1oinen 5. Aurinkokeräimet 9. Varaaja 6. Käyttövesi 7. Jatkohormi 8. Hattuventtiili Havainnakuva Savumaxin lämmitysjärjestelmästä. polttamisesta vapautuvat pienhiukkasmäärät pienenevät, koska energiaa saadaan 50 prosenttia enemmän suhteessa käytettyyn puuhun -Jos poltetaan samanverran polttopuita kuin muutenkin poltettaisiin, multa piipun kautta talteen tuleva energia tuplaa lämpömärän jokaisosta puukalikasta saadaan talteen, niin silloinhan puolet en ergiasta on sähkönkulutuksesta pois. - Kannattaa muistaa yhden kilowatin sähköenergian saamiseksi tarvitaan sähkövoimalassa kolme kw kivihiiltä, turvetta tai muuta polttoainetta. Kun piipusta saatua energiaa vastaava määrä polttoainetta on poltettu voimalassa, ollaan aika pitkälti samoissa pienhiukkaspäästöissä. ASENNUS SUHTEELLISEN HELPPOA Savumaxilla on visio, jonka mukaan se asentaa joka kuudenteen tulisijaan jonkinlaisen lämmön talteenoton vuoteen 2020 mennessä. -Mitäkorkeammalle sähkön hinta nousee, sen tyytyväisempiä ovat meidän asiakkaamme. Jopa ne asiakkaat, joiden kanssa emme ole kiireen vuoksi onnistuneet tarjoamaan sellaista palvelua kuin olisimme halunneet, ovat kuitenkin lähes olemattomien sähkölaskujensa takia suositelleet Savumaxia muille. -Meillä on esimerkiksi yksi asiakas joka ei myyntiprosessissa tapahtuneesta väärinkäsityksen vuoksi ole tyytyväinen Savumaxiin yrityksenä. Kuitenkin hänen v uosittainen lärnmityslaskunsa, kwh vuodessa kuluttavassa D-energialuokan talossa, koostuu vain kilowattitunnista. - Hän säästää siis Savumaxilla sekä takan ja saunan lämmittämisellä kwh sähköä vuodessa (15 snt/kwh = euroa). Hän maksoi Savumax-järjestelmästään emoa enemmän kuin mitä olisi maksanut tavallinen hybridivaraaja sekä tavallinen savupiippu.. Nikolas Salomaan mukaan asennustyön monimutkaisuutta ei kannata pelätä. - Olemme uudella hybridikattilallamme tehneet asennuksen niin helpoksi että kuka tahansa lvi-asentaja voi asentaa järjestelmän. Kaikki piippuun, lattialämmitykseen ja lämpimään. käyttöveteen liittyvä on jo valmiiksi asennetlu vaatekaapin kokoiseen ja näköiseen kattilaan tehtaalla. Talopakettitoimituksissa talotehdas hoitaa asennuksen -Muissa kuin pakettitaloissa LVI-asentaja huolehtii Savumaxin käyttövalmiiksi. Paikan päällä ei tarvitse tehdä muuta kuin yhdistää kattila lattialämmityksen jakotukkiin, lämpimään käyttöveteen ja piippunn. Savumaxin kuten muidenkin teräshorntien takuu on kahdeksan vuotta. Salomaan mukaan yhtiönlämmön talteenottopiippu on asennettu kaikkien tunnetuimpien takka- ja kiuasvalmistajien tulisijoihin. - Kiukaan tulee olla tarpeeksi kestävä jatkuvaan palttoon. TEKSTI KLAUS SUSILUOTO KUVAT: SAVUMAX OY 66 1 MEIDÄN SAUNA

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Jyrki Havulehto OMAKOTITALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN

Jyrki Havulehto OMAKOTITALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 1 Jyrki Havulehto OMAKOTITALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN Opinnäytetyö Syksy 2010 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hybridilämmityslaitteistojen taloudellisuus

Hybridilämmityslaitteistojen taloudellisuus Jussi Loponen Hybridilämmityslaitteistojen taloudellisuus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 29.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jussi Loponen

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi Täyden palvelun LVI-alan yritys Putki- ilmastointiasennukset kotitalouksille, taloyhtiöille yrityksille. Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet Pannuhuoneet Hananvaihdot, kastelupostit yms. Aurinkokeräimet

Lisätiedot

Jäspi-Lämmityslaitteet

Jäspi-Lämmityslaitteet Suomalaisen omakotilämmityksen suunnannäyttäjä! Jäspi-Lämmityslaitteet Vedenlämmittimet Kaukolämpölaitteet Aurinkolämmityslaitteet Sähkökattilat Öljykattilat Pellettikattilat Yhdistelmäkattilat Puukattilat

Lisätiedot

Jäspi-Lämmityslaitteet

Jäspi-Lämmityslaitteet Suomalaisen omakotilämmityksen suunnannäyttäjä! Jäspi-Lämmityslaitteet Vedenlämmittimet Kaukolämpölaitteet Aurinkolämmityslaitteet Sähkökattilat Öljykattilat Pellettikattilat Yhdistelmäkattilat Puukattilat

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU Opas ilmalämpöpumpun ja ilmavesijärjestelmien hankintaan HELPPO YHTÄLÖ Ilmalämpöpumpulla säästää helposti neljänneksen ja parhaimmillaan jopa puolet omakotitalon energiakuluista.

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on ilmalämpö?... 3 Ilma-vesilämpöpumpun soveltuvuus... 4 Säästö... 5 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 6 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INFOTAULU AURINKOPUHALLIN AURINKOGRILLI AURINKOSÄHKÖPANEELI ILMALÄMPÖPUMPPU WATTSON-MITTARI PIENTUULIVOIMALA AURINKOLÄMPÖKERÄIN

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Ekologinen kokonaisuus

Ekologinen kokonaisuus HYBRIDILÄMMITYS Ekologinen kokonaisuus Savumaxin elämäntehtävä on rahaa säästävien lämmitysratkaisujen toimittaminen kaikkiin koteihin Suomessa ja lähialueilla. SAVUMAX-HYBRIDILÄMMITYS Savumax-tuoteperhe

Lisätiedot

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys Valitse sopiva rinnakkaislämmitys KANSIKUVA: Shutterstock Ota yhteys asiantuntijaan: www.ley.fi Varmista, että talo on kokonaisuutena mahdollisimman energiatehokas: eristykset, ovet, ikkunat Arvioi, onko

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Lisätiedot

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA Matias Kosunen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Polttopuun tuotanto ja käyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Heikki Oravainen Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Intelligent Energy Europe Tämä julkaisu

Lisätiedot

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden osasto Diplomityö Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Työn tarkastajat: Professori Tuomo Kässi Professori

Lisätiedot

Täyden palvelun LVI-alan yritys Putki- ja ilmastointiasennukset kotitalouksille, taloyhtiöille ja yrityksille.

Täyden palvelun LVI-alan yritys Putki- ja ilmastointiasennukset kotitalouksille, taloyhtiöille ja yrityksille. Täyden palvelun LVI-alan yritys Putki- ja ilmastointiasennukset kotitalouksille, taloyhtiöille ja yrityksille. PUTKI-MAKE PÄIVÄ LA 29.8. ASTRUM-KESKUKSESSA klo 10-16!! Ilmavesilämpö EDUSTAJAT PAIKALLA!

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot