1aa pientalon lämmity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1aa pientalon lämmity

Transkriptio

1 Ekomax-kiuas on suuluukku myöten tehty kestämään kovempaakin käyttöä ja suunniteltu suomalaisiin käyttötottumuksiin. Järeä Ekomax-vesikiertokiw valmistetaan liettuassa. Kiul<aasta lisäener 1aa pientalon lämmity <seen Jos saunan ylijäämälämpöä menee turhaan harakoille, kannattaa harkita sen hyödyntämistä vesikie rtokiukaalla ja talteenottopiipulla. udet asunn ot ovat niin energiatehokkaita, että lämmitykseen tarvittava energiamäärä on pienentynyt huomattavasti. Usein käyttöveden lämmitykseen menee lähes yhtä paljon en ergiaa kuin huoneilman lä mmitykseen. Vesikiertotakan tai-kiukaan ja aurinkokeräinten avulla sekä käy ttövesi että huoneet lämpiävät yllättävän h yvin. Jossain määrin tuki- ja varajärjestelm iä toki tarvitaan. - Viime aikoina vesikiertoisten tulisijojen suosio on ollut nousussa, mutta määrät ovat toki vielä pieniä, kertoo Ekolärnmöx Oy:n en ergia-asiantuntija l(ari Balk. - Vesikiertokiuas tu li m arkki noille vasta viim~v uoden lopulla. Muutama on jo asennettu paikoilleen ja käyt össä. Sovittuja asennuksia on kuitenkin jo kymmenisen kappaletta. Uusia kyselyitä tulee lähes päivittäi n. MEIDÄN SAUIIA 1 61

2 SAUNASTA LÄMPÖÄ..- Vesikiertokiukaita ei Suomessa rakenneta teollisesti vaan niitä tuodaan muun muassa Liettuasta. - Kiukaan tuotenimi onekomax. Kiukaasta irtoaa lämmitystehoa veteen 5-8 kw eli noin 1/3 kiukaan kokonaistehosta. Kiukaita löytyy viittä eri perusmallia saunan koosta riippuen. Pienin malli on halkaisijaltaan 55 senttiä ja soveltuu 6-12 kuutionmetrin saunoihin. Suurin kiuas on 40 kuution saunaan. Kiukaiden kivimäärä vaihtelee 65 ja 300 kilon välillä. Kari Balkin mukaan ei ole tarvetta valita kilowattaja yläkanttiin, jos aikoo liittää saunan talon lämmitysjärjestelmään. - Normikiukaan mitoitus riittää eli yksi kilowatti per kuutiometri. Mikäli kiuas on seinän läpi-malli, mitoituksessa tulee kuitenkin huomioida prosentin lisätehontarve. Vesikiertokiuas ei vaikuta kiukaan kivien lämpiämiseen, koska lämmönvaihdin on kiukaan sisällä eikä jäähdytä kiukaan ulkokuorta. KÄYTTÖTOTTUMUKSET HUOMIOON Vesikiertokiukaassa on tulipesän sisällä lämmönvaihdinyksikkö, joka yhdistetään kiertovesipumpun avulla hybridivaraajaan ja talon lämmitysjärjestelmään. - Vesikiertokiukaalla saadaan täyt ettyä kotitalouden lämpimän käyttöveden tarve ympäri vuoden satmomiskerroista riippuen. - Jos vesikiertokiukaan rinnalla on myös vesikiertotakka, salmomishn'toja voi talvisaikaan rytmittää siten, että takkaa ei tarvit -Vapaa-ajan asuntoihin sopii myös vesikiertotakka, kertoo Kari Balk. se välttämättä polttaa, kun sauna lämpiää. Tällöin järjestelmät tukevat hyvin toisiaan asukkaiden käyttötottumusten mukaan. Kesällä aurinkokeräimet tuottavat tarvittavan lämpimän käyttöveden. Vesikiertokiukaalla voi ylläpitää varaajan lämpötilaa, jos on lämpimän käyttöveden kulutusta on paljon. Varaajan ja keräinten miloituksessa tulee huomioida mahdollinen yhteiskäyttö, jotta varaaja ei lämpene liikaa. - Järjestelmän mitoitusta varten kannattaa pyytää suunnitteluapua energia-asiantuntijalta. Myös mukavuusseikat kannattaa huomioida. Tarvittaessa kiukaan tulipesä voidaan asentaa saunan seinän läpi jolloin takkahuoneeseen ei tarvitse hankkia erillistätulisijaa jolloin säästetään kustannuksissa ja lattia pinta-alassa. TALTEENOTTOPIIPPU Kiukaan lämmitysjärjestelmään tuottamaa tehoa voidaan huomattavasti lisätä vesikiertoisella talteenottopiipulla. Talteenottopiippuja valmistavat Savumax ja Härmä Air. Viime mainitun mukaan piippuun voi helposti liittää kaikki takat, hellat, kiukaat, uunit ja muut- puu, pelletti tai öljylämmitteiset lämmönlähteet suoraan vesikiertoiseen lämmitykseen ja näin leikata h uomattavasti ostoenergiasta koituvia kuluja- hukkaenergialla. Vesikiertokiukaan h yötysuhde on noin 60 prosenttia eli läh es puolet lämmöstä menee viel ä h ormiin. Tästä loppuosasta saadaan vesikiertoisellatalteenottopiipulla talteen noin 40 prosenttia TM-rakennusmaailman mittausten mukaan. Tämä tarkoittaa noin 4-6 kw keskimääräistä tehoa. Yhdessä vesikiertokiukaan kanssa saadaan energiavaraajaan siinettyä lämpöä noin 10kW teholla. Käytännössä: jos talossa on 500 litran varaaja, siihen saadaan ladattua 30 asteen lämpötilaerolla noin16 kwh, mikä tarkoittaa vajaan kahden tunnin polttaa kiukaalla ja noin15 kiloa p olttopuuta. Energiavaraajan rooli on tärkeä. Oikean lämmönkerrostun1isen mahdollistavat putkikytkentöjen tulee olla suunniteltu ja toteutettu ammattitaidolla sekä varaajan sisällä oleva lämmöntasauslevyn p arantaa lämmön kerrostumista. Omakotitaloissa kiukaaseen tai vesikiertotakkaan liitettävän energiavaraajaa koon tulisi olla litraa. Vapaa-ajanasunnoilla riittääpienempi varaaja mutta siellä pitää kiinnittää enenm1än ehkä huomiota millä kiinteistön ylläpitolämmitys hoidetaan talvisaikaan. KOHTI ENERG IAOMAVARAISUUTTA Kesäasunnoilla satm a ja sen kiuas ovat useimmiten erillisessä rakennuksessa, joten vesikiertokiuasjärjestelmää ei välttämättä kannata rakentaa. - Kiuasjärjestelmä sopii toki vapaa-ajanasunnollekin, jossa on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Pääasiassa soveltuvin kohde on kuitenkin ympärivuotisessa käytössä oleva pientalo, jonka asukkaat haluavat olla en ergiaomavaraisia. Kari Balk huomauttaa myös, että kiukaan sa'a myös ilman vesikiertoa normaalina kiukaana. Ki uas ontehty kuuden millimetrin teräksestä, ja sillä on kolmen vuoden takuu. - Ekomax-kiuas on suuluukkua myöten tehty kestämään kovempaakin käyttöä ja suunniteltu suomalaisiin käyttötottumuksiin. Mikäli talteenottomoduuleja asennetaan kylmään ullakkotilaan tai kylmänä olevaan vapaa-ajan asuntoon, miten jäätymiset estetään? -Mikäli ympäristön lämpötila voi mennäpakkasen puolelle on lämmitysjärjestelmään laitettava glykoli-vesiseos estämään järjestelmän jäätyminen. Tämä on joka tapauksessa hyvä varotoimi lämmitysjärjestelmälle vapaa-ajan asunnoissa, jois,sa'voi olla pitkiä sähkökatkoksia. KIUAS LÄMMITYSKATTILANA Oikeiden käyttötottumusten osuus on saunalämmitys-ratkaisussa tärkeä. Saunaa tulisi lämmittää joka toinen päivä, Hyvätasoinen varaaja on tärkeä osa kiuaslämmityskokonaisuutta MEIDÄN SAUNA

3 Aurinkoker äinten j a v esikie r toisen tulisijan avulla saadaan valt aosa t alon l ämmityksestä hoidettua. kuten varsin moni suomalainen muutenkin tekee. -Kiuas kestää myös päivittäisen käytön, jolloin se yhdessä vesikiertoisen talteenottopiipun kanssa voi olla pientalon päälämmönlähde. Vesikiertoinen kiuas on hyvä hankinta vesikiertoisen takkasydämen rinn alle, jos aurinkokeräimiä ei voida asentaa jostain syystä. Tällöin lämmin käyttövesi saadaan tuotettua kiukaalla kesäaikaan. - Kiukaassa on se hyvä puoli, että sitä käytetään omakotitaloissa kesähäkin paljon toisin kuin takkaa. Ja voihan saunassa polttaa puita, vaikka ei saunoisikaan. Tällöin saunan kiuas on ikään kuin lämpöjärjestelmän kattila. - Ekomax-kiu kaassa suurin osapaloilmasta joh detaan liekin yläosaan, jolloin lasiluukku säilyy n<?keentumatta ja palokaasut palavat puhtaammin. Ratkaiseva etu Ekomaxkiukaassa on riittävän korkea tulipesä jolloin palokaasut palavat kiukaan sisällä eikä hormissa. LAADUKAS ENERGIAVARAAJA Energiavaraajasta lämpö saadaan jaet tua tasaisesti koko taloon ja käyttöveteen. Vesikiertotakka kuten myös vesikiertokiuas voi toimia talon päälän1mönläh teenä. Takan rinnalle voi asentaa esimerkiksi aurinkokeräimet tai poistoilmalämpöpumpun. - Vesikiertokiuas voidaan asentaa myös öljylämmityskattilan rinnalle saneerauskohteissa. Pienimmät kiuasmallit voidaan liittää myös suoraan öl- jykattilan rinnalle jos kattilan vesitilavuus on vähintään 200 litraa. Öljykattilassa on tällöin putkiliitännät, joihin vesikiertokiuas voi daan kytkeä suoraan. Vesikiertokiuas lämmittää öljykattilan vesisäiliötä, jolloin öljypoltin ei mene päälle kun esimerkiksi saun otaan ja on pal jon lämpimän käyttöveden kulutusta. - Suositeltavaa on hankkia erillinen varaaja öljykattilan rinnalle, jolloin varaajaa voidaan h yödyntää, jos kattilan rinnalle ollaan hankkimassa esimerkiksi aurinkokcräimet. Myöhemmässä vaiheessa jos öljykattilasta luovutaan niin erilliseen varaajaan voidaan kytkeä helposti esimerkiksi ilmavesilän1pöpumppu. HYÖTYÄ HIRSITALOISSA Kiertovesikiuas voi parantaa en ergiatehokkuutta. - Viime heinäkuussa voimaan astuneet u udet en ergiamääräykset uudiskohteissa toivat mukanaan E-luvun laskennan, jolloin hirsitaloissa voi olla vaikeaa alittaa E-luku vaatimukset pelkästään varaavalla takalla, sähkölämmityksellä tai esimerkiksi poistoilmalämpöpumpulla. - Mutta jos lämmitysjärjestelmään liittää myös vesikiertoisen tulisijan saadaan talo täyttämään h elpommin uu det energiamääräykset - Varaavas ta takasta voi hyödyntää E-luvun laskennassa 2000 kwh per vuosi. Tavallista kiuasta ei huomioida ollenkaan. Mikäli talossa on kuitenkin vesikiertotakkasydän tai -kiuas osana talon lämmitysjärjestelmää, sovelletaan laskentaane-lukuakuten puukattilalla, jonka primäärienergiakerroin on yli kolme kertaa pienempi kuin säh köllä, Kari Balk sanoo. ( ) TEKSTI: KLAUS SUSILUO TO KUVAT: KLAUS SUSILUOTO JA EKOL ÄMMÖX SUOMALAINEN SAUNOO AINA! Saunatarvikkeet edullisesti tehtaanmyymälästä tai helposti verkkokaupasta kotiin mökille tuliaisiksi lahjaksi liikelahjaksi pyydä tarjous! Olemme mukana OmaMökki -messuilla Lempisaunassa Messutarjous verkkokaupassa unalahja.fi Kaikist a t uotteista -1 0 /o. Alennuskoodi lempisauna. Ta rjous on voimassa huhtikuun loppuun. TEHTAANMYYMÄLÄ KOTKASSA avoinna ma pe 8-16 Laita siis navigaattoriis Hiidenkirnuntieviis! PARTTIA OY, Hiidenkirnuntie 5, puh MEIDÄN SAUNA 1 63

4 : SAUNASTA LÄMPÖÄ 1 J- '.._ Saunan koko on tärkeä kun mietitä än Savumaxin ja kiukaan soveltuvuutta lämmitysjärjestelmäksi. l ämmön talteenottopiippu on suhteellisen helppo asentaa. Kiuasl sop1v1 Savupiippulämmityksestä on helppo veikata vauhdilla yleistyvää lämmitysmuotoa, sillä se sopii hyvin suomalaiseen tulisijaperinteeseen. liman huolellista suunnittelua järjestelmää ei pidä lähteä toteuttamaan MEIDÄN SAUNA avupiippulämmitys - laajemmin tulisijalämmitys - yleistyy vauh9jlla, vaikka ei ehkä rohkeimpien ennusteiden mukaan. Joka tapauksessa tulisija lämmön talteenottopiipun a on tällä h etkellä m aal ämmön, ilma-vesi lämp öpumpun, kaukolämmön ja poistoilmalämpöpumpun kanssa yleisimpiä lämmitysmuotojn uusissa omakotitalo!. ssa ke t Savumax Oy:n markkin.. ' r oo Nikolas Salomaa. OIU(lp""JJ' aa 1kkö -Lämmön talteenottopiippu aan.... saman k o k 01nen. _ a näk". on n yky 1 ll... o1nen ku tava men terashormi. Piip. ln t... k" k pua VOI hyo" dyn aa se a ta assa että sauj k' sa. lan lukaas - Savumax-ratkaisussa saun k.' mahdollista kytkeä samaan 1 0: l~as on teenottojärjestelmään kuin t kmrnon tala an harmi.

5 Sekä saunomisesta että takan tulisijan lämmittämisestä syntyvä hukkalämpö saadaan talteen, kertoo Salomaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että kesäkäyttöön tarkoitettuun mökkisaunaan lämmön talteenottopiippu ei välttämättä ole kustannustehokas. - Tai sanotaan niin, että kannattaa ensin miettiä käyttötottumuksensa. Lämmin vesi lämpiää muutenkin hyvin kiukaaseen liitetyn tai muun vesisäiliön avulla. Mutta jos saunoo mökillä todella paljon, kuluu lämmintä vettäkin paljon. Tällöin talteenottopiippu voi tehostaa lämpimän veden saantia. - Kannattaa myös miettiä, voiko kesäkäyttöisessä mökissä harkita aurinkokeräintä talteenottopiipun lisävaihtoehtona käyttöveden saantiin, kertoo Salomaa. Talviasuttavissa vapaa-ajan asunnoissa sen sijaan kokonaisjärjestelmä tulisijalämmityksineen voi toimia hyvin. Oma" kotitaloissa on järjestelmään liitetty usein sekä takka että saunan kiuas. Vapaa-ajanasunnoissa takka ja kiuas ovat usein eri rakennuksessa, mikä rajoittaa kokonaisjärjestelmän rakentamista. SAUNAHUONE SUUREKSI, KIUAS KQHTUUTEHOISEKSI Jos hyödyntää saunan kiuasta koko rakennuksen lämmitysjärjestelmässä, kiukaan koon tulee aina olla suhteessa saunan kokoon. - Pienessä saunassa ei käytetä paljoa polttopuita vaikka siellä olisi kuinka iso kiuas, tarkentaa Nikolas Salomaa. ' -Sen sijaan saunan koko on tärkeä kun mietitään Savumaxin ja kiukaan soveltuvuutta lämmitysjärjestelmäksi. Sav umax sopii lähinnä isoihin saunoihin. Isossayli 4-5 neliömetrin kokoisessa löylyhuoneessa poltetaan enell1ll1än puita kuin pien essä. -Kaikissa asentamissamme kiuaslämmitysjärjestelmissä-joissa kaikki talon tarvitsemalämpöenergia on saatu tehtyä saunomisen sivutuotteena - on ollu t iso sauna. Lisäksi niissä on muutenkin tehty energiatehokkaita ratkaisuja kuten esimerkiksi ilmanvaihto yli 90 prosentin vuosihyötysuhteella. Nämä talot ovat A-energialuokassa. Tarvittava lämpö - yleensä alle kwh/vuosi- mikä saadaan pääosin teh tyä saunan kiukaalla. - On myös esimerkkejä D-energialuokan taloista, joissa on pieni sauna. Vaikka pieni sauna lämmitettäisiin joka päivä, talo h ukkaa enemmän lämpöä kun saunan piippu tuottaa. Savupiippulämmitykseen voi siirtyä myös vanhassa talossa. Tällöin talteenottopiippu sijoitetaan tavallisesti olemassa olevan piipun viereen, mikäli tila tämän sallii. -Myös vanhan piipun purkaminen alta on joissain tapauksissa mahdollista, joskin usein talon arkkitehtuuri estää tämän. Kolmas mal1dollisuus on asentaa keräin vanhaan h ormiin. VESIKIERTO VAI El? Vesikiertokiukaassa voi olla hyvä lisä talteen ottopiipulle. Saunan kiukaassa kuitenkin tärkeintä on piippu, sillä muuten piipun lä.mmöt karkaavat harakoille. -Saunan kiukaassa tai takassa vesikierto ei vaikuta tulisijan hyötysuhteeseen. Piippuun menee aina yhtä paljon tai vähän lämpöä riippumatta siitä onko takassa tai kiukaassa itsessään vesikierto. - Investointi- että käyttökustannuksiltaan edullisin lämmitysjärjestelmä on kiuaslämmitys. Emme ole kuitenkaan lähteneet suosittelemaan sitä muille kuin niille, jotka oikeasti saunovat säännöllisesti ja tarpeeksi usein. - Hyvä.laatuinen kiuas kestää polton seitsemän kertaa viikossa. Huonolaatuinen ei kestä vaikka saunaa käytettäisiin vain kerran viikossa. -Suomessa on itse asiassa yli omakotitaloa, joissa sauna lä.mpiää seitsemän kertaa viiko~~fl P.Ji joka päivä. Itselläni esimerkiksi sauna lämpiää viisi kertaa viikossa, on lämmennyt koko ajan siitä lähtien kun muutimme taloomme elokuussa VARAAJAN ROOLI Savupiippulämmitys on periaatteeltaan yksinkertainen keksintö. - Tavanomaisen savupiipun paikalle pystytetään län1mön talteenottopiippu. Sen keräämä savukaasujen lämpöen ergia siirretään talon lämminvesivaraajaan. - Varaaja voi olla joko perinteinen paunuhuoneessa sijaitseva tai piipun ympärille asennettava piippuvaraaja. Suosituin ratkaisu on lämmön talteenottopiippu ja teknisessä tilassa sijaitseva hybridikattila. Thlis ij ~n koko ja tyyppi ratkaisevat, montako prosenttia lämmöstä siirtyy huoneeseen ja montako prosenttia energiavaraajaan. - Tehokkaasta ja varmasta energiavaraajasta ei pidä tinkiä. Talon koko, tal on lämpöhäviöt, tuleeko Savumax takkaan, saunan kiukaaseen vai molempiin, miten ilmanvaihto on hoidettu (yli 90% hyötysuhde vai tavallinen 50%), tuleeko taloon aurinkokeräimet, montako ih- mistä talossa asuu- kaikki nämä vaikuttavat. Hämeen linnassa toimivalla Savumaxiila on muitakin hukkalämmön talteenotto tuotteita kuten savupiippuvaraajia ja auringon lämmön talteenottoratkaisuja. - Savumax lämmitysjärjestelmässä sähköllä toimivat ainoastaan kiertovesipumput lämmityksessä ja aurinkolämpöjärjestelmässä. Savumax ottaa lämmön talteen savukaasuista ilman sä.l1köenergiaa tai liikkuvia osia ja tulisijan lämpöä voidaan lämpimän käyttövedenlisäksi hyödyntää lattialämmityksessä lämmönsiirtimen avulla. - Itse lämmitysjärjestelmä ei siis kuluta sähköä, kertoo Salomaa. Varalämmityksenä voidaan käyttää sähkövastusta, esimerkiksi oleskeltaessa pidempään poissa kotoa. Savumaxin puu-aurinkoenergiajärjestelmä on ekologinen lämmitysratkaisu. Sähkön kulutus vähenee ja myös puunpolttamisesta vapautuvat pienhiukkasmäärät pien enevät, koska energiaa saadaan 50 prosenttia enemmän suhteessa käytettyyn puuhun. KUSTANNUSTEHOKKUUS OMAKOTITALOISSA Nikolas Salomaan mukaan Savumaxin omakotitaloasiakkaiden käyttämän puunkulutuksen keskiarvo on seitsemän pinokuutiota vuodessa. Se on myös Suomen miljoonan omakotitalon keskiarvo. - Käytännössä tämä tarkoittaa yhtä isoa pesällistä päivässä kuuden kuukauden lämmityskaudella. Yli 90-prosenttisesti käytetään takkalämmi tystä. - Seitsemällä pinokuuliolla lämpiää melko varmasti hyvin eristetty 150 neliön puu- tai kivitalo - mutta ei hirsitalovuodeksi, jos käytössä on Savumaxin yli 90 prosentin vuosihyötysuhteella toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. - Jos haluaa kesä.lläkin saadatalon lämmitettyä ilman sähköä sanmssa piipussa on hyvä olla puukiuas tai aurinkokeräimet. Kuten kaikkien Savumaxin tuotteiden myös aurinkokeräinten suosio on suorastaan räjähtänyt. - Mikään yllätys tämä ei ole. Aurinko on yhtä ilmaista kuin savupiipusta talteen otettava hukkalän1pö. PIENHIUKKASET PUOLEEN Myös pienhiukkasilla on merkitystä: - Meiltä kysytään hyvin usein, miten Savumax vaikultaa pienhiukkaspäästöihin. Savumaxin puu-aurinkoenergiajärjestelmä on ekologinen lä.mmitysratkaisu. Sähkön kulutus vähenee ja ~yös puun MEIDÄN SAUNA 1 65

6 SAUNASTA LÄMPÖÄ Talteenottopiipun toimintaperiaate LTOP ~:.. ' 1. Talteenottopiippu LTOP Tul isija(takka, kiuas, yms.) 3. Jätjeste lmä ohjain 4. Lämmityspiiri, vesikiet1oinen 5. Aurinkokeräimet 9. Varaaja 6. Käyttövesi 7. Jatkohormi 8. Hattuventtiili Havainnakuva Savumaxin lämmitysjärjestelmästä. polttamisesta vapautuvat pienhiukkasmäärät pienenevät, koska energiaa saadaan 50 prosenttia enemmän suhteessa käytettyyn puuhun -Jos poltetaan samanverran polttopuita kuin muutenkin poltettaisiin, multa piipun kautta talteen tuleva energia tuplaa lämpömärän jokaisosta puukalikasta saadaan talteen, niin silloinhan puolet en ergiasta on sähkönkulutuksesta pois. - Kannattaa muistaa yhden kilowatin sähköenergian saamiseksi tarvitaan sähkövoimalassa kolme kw kivihiiltä, turvetta tai muuta polttoainetta. Kun piipusta saatua energiaa vastaava määrä polttoainetta on poltettu voimalassa, ollaan aika pitkälti samoissa pienhiukkaspäästöissä. ASENNUS SUHTEELLISEN HELPPOA Savumaxilla on visio, jonka mukaan se asentaa joka kuudenteen tulisijaan jonkinlaisen lämmön talteenoton vuoteen 2020 mennessä. -Mitäkorkeammalle sähkön hinta nousee, sen tyytyväisempiä ovat meidän asiakkaamme. Jopa ne asiakkaat, joiden kanssa emme ole kiireen vuoksi onnistuneet tarjoamaan sellaista palvelua kuin olisimme halunneet, ovat kuitenkin lähes olemattomien sähkölaskujensa takia suositelleet Savumaxia muille. -Meillä on esimerkiksi yksi asiakas joka ei myyntiprosessissa tapahtuneesta väärinkäsityksen vuoksi ole tyytyväinen Savumaxiin yrityksenä. Kuitenkin hänen v uosittainen lärnmityslaskunsa, kwh vuodessa kuluttavassa D-energialuokan talossa, koostuu vain kilowattitunnista. - Hän säästää siis Savumaxilla sekä takan ja saunan lämmittämisellä kwh sähköä vuodessa (15 snt/kwh = euroa). Hän maksoi Savumax-järjestelmästään emoa enemmän kuin mitä olisi maksanut tavallinen hybridivaraaja sekä tavallinen savupiippu.. Nikolas Salomaan mukaan asennustyön monimutkaisuutta ei kannata pelätä. - Olemme uudella hybridikattilallamme tehneet asennuksen niin helpoksi että kuka tahansa lvi-asentaja voi asentaa järjestelmän. Kaikki piippuun, lattialämmitykseen ja lämpimään. käyttöveteen liittyvä on jo valmiiksi asennetlu vaatekaapin kokoiseen ja näköiseen kattilaan tehtaalla. Talopakettitoimituksissa talotehdas hoitaa asennuksen -Muissa kuin pakettitaloissa LVI-asentaja huolehtii Savumaxin käyttövalmiiksi. Paikan päällä ei tarvitse tehdä muuta kuin yhdistää kattila lattialämmityksen jakotukkiin, lämpimään käyttöveteen ja piippunn. Savumaxin kuten muidenkin teräshorntien takuu on kahdeksan vuotta. Salomaan mukaan yhtiönlämmön talteenottopiippu on asennettu kaikkien tunnetuimpien takka- ja kiuasvalmistajien tulisijoihin. - Kiukaan tulee olla tarpeeksi kestävä jatkuvaan palttoon. TEKSTI KLAUS SUSILUOTO KUVAT: SAVUMAX OY 66 1 MEIDÄN SAUNA

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Ekologinen kokonaisuus

Ekologinen kokonaisuus HYBRIDILÄMMITYS Ekologinen kokonaisuus Savumaxin elämäntehtävä on rahaa säästävien lämmitysratkaisujen toimittaminen kaikkiin koteihin Suomessa ja lähialueilla. SAVUMAX-HYBRIDILÄMMITYS Savumax-tuoteperhe

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuihin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuihin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuihin WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu Mietimme, että saisit hukkalämmöt talteen! 10 syytä valita Härmä 1. 100% kotimaiset tuotteet ja valmistaja.

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa Aurinkolämmitys on ennen kaikkea vesilämmitys Aurinkoenergia Suomessa Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Kesällä säteilyä Suomessa saadaan pitkistä päivistä

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen

Lisätiedot

Kondenssikattilat saneerauksessa

Kondenssikattilat saneerauksessa Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat saneerauksessa Costella Oy/Atlantic Suomi Eero Kiianmies Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat eroavat perinteisistä öljy- ja kaasukattiloista rakenteellisesti

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu www.ekolammox.fi Kari Balk Energia asiantuntija, Ins EET pätevyys Motiva energiakatselmoija www.ekolammox.fi Energiatehokkuuden asiantuntija Pientalot ja

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli

Lisätiedot

TULIKIVI Green tuoteperhe. Onni Ovaskainen

TULIKIVI Green tuoteperhe. Onni Ovaskainen TULIKIVI Green tuoteperhe Onni Ovaskainen 5.6.2013 W10 Vesilämmitysjärjestelmä P10 Pellettijärjestelmä W10 P10 Vesilämmitysjärjestelmä W10 W10 vesilämmitysjärjestelmä: Missä energia kuluu 150 m 2 talossa?

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys Valitse sopiva rinnakkaislämmitys KANSIKUVA: Shutterstock Ota yhteys asiantuntijaan: www.ley.fi Varmista, että talo on kokonaisuutena mahdollisimman energiatehokas: eristykset, ovet, ikkunat Arvioi, onko

Lisätiedot

ENE~GIA -. ~ -. -.., -

ENE~GIA -. ~ -. -.., - ENE~GIA -. ~ -. -.., - alasta haluttiin tehdä hyvin energiatehokas kokonaisuus. Rapatussa kivitalossa on käytännössä passiivitalon rakenteet, vaikka se onkin matalaenergialuokassa. Talon tiiveysluku on

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski Yritys Solartukku Oy on aurinkoenergiaan erikoistunut 2009 perustettu yritys, jolla on toimitilat ja varasto Keuruulla. Ydintoimintaamme ovat aurinkolämpöja

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY www.sonnenkraft.com w w w. s o n n e n k r a f t. c o m COMPACT aurinkolämpöjärjestelmät IHANTEELLINEN ALOITUSPAKETTI KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN COMPACT aurinkolämpöjärjestelmä

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014 Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Asiakaslähtöisyys ja huippulaatu Capito-varaajien menestystekijät! Heatco Finland Oy toimii Capito-varaajien Suomen maahantuojana ja markkinoijana. Capito

Lisätiedot

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa Öljylämpö on Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa 1Ekologisesti yhtä tehokasta ja nopeasti kehittyvää lämmitystapaa saa etsiä. 150 m²:n omakotitalon vuotuiset päästöt (2006)

Lisätiedot

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa Öljylämpö on Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa 1Ekologisesti yhtä tehokasta ja nopeasti kehittyvää lämmitystapaa saa etsiä. 150 m²:n omakotitalon vuotuiset päästöt (2006)

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Mahdollistaa nzeb rakentamisen

Mahdollistaa nzeb rakentamisen Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200 M /vuosi Valtion tuki alalle 2012 < 50 M Valtiolle pelkkä alv-tuotto lähes 100 M /vuosi Uusiutuvaa

Lisätiedot

Vesitakat uudisrakennuksissa

Vesitakat uudisrakennuksissa Vesitakat uudisrakennuksissa Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Lämmöntarve vähentyy 4-kertaisesti vanhaan rakennuskantaan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

Lämpöpumput. Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi

Lämpöpumput. Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi Lämpöpumput Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk

Lisätiedot

Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia

Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia CTC ainoa laatuaan. Energyflex hybridijärjestelmä. CTC on aina vaalinut perinnettä tehdä helposti muunneltavia ratkaisuja. Energyflex tulee aina kaupan päälle

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT 2 Ruukki aurinkolämpöratkaisut Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen

Lisätiedot

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun.

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. Hyvän olon energiaa Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN.

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

Talonlämmityksen energiavaihtoehdot. Uudisrakennukset

Talonlämmityksen energiavaihtoehdot. Uudisrakennukset Talonlämmityksen energiavaihtoehdot Uudisrakennukset 1 Omakotitalo 140 + 40 m2 1½-kerroksinen Arvioitu kulutus 24 891 kwh/vuosi 56,4 % päivä ja 43,6 % yö 6324 kwh/v kotitaloussähköä (=kodin sähkölaitteet)

Lisätiedot

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307

Lisätiedot

Vastuullinen energiankäyttö

Vastuullinen energiankäyttö Vastuullinen energiankäyttö Öljy energiana...2 Sisälämpötila...3 Lämpimän käyttöveden kulutus...4 Öljylämmitysjärjestelmän huolto...5 Hybridilämmitys...6 Ilmanvaihto...7 Öljy energiana Öljyssä energia

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit.

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Kaksi energiatehokasta TAPAA lämmittää taloasi jopa ilmanvaihdolla Haluatko korvata vanhan öljy-, sähkö- tai puukattilasi lämpöpumpulla?

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen mieltymys ovat kaikki

Lisätiedot

LÄMMÖN TALTEENOTTO LANTALASTA JA KUIVIKEPATJASTA. Pinewood Stables Oy Toimitusjohtaja/yrittäjä Tiina Ahlqvist HELMET Pirtti

LÄMMÖN TALTEENOTTO LANTALASTA JA KUIVIKEPATJASTA. Pinewood Stables Oy Toimitusjohtaja/yrittäjä Tiina Ahlqvist HELMET Pirtti LÄMMÖN TALTEENOTTO LANTALASTA JA KUIVIKEPATJASTA Pinewood Stables Oy Toimitusjohtaja/yrittäjä Tiina Ahlqvist HELMET Pirtti 03.10.2017 HISTORIA Pinewood Stables Oy rakensi Mäntsälään 560 m2 15 karsinaa

Lisätiedot

Tuloksia sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarista. Teijo Perilä, LPP Partners Oy

Tuloksia sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarista. Teijo Perilä, LPP Partners Oy Tuloksia sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarista Teijo Perilä, LPP Partners Oy Näkökulmia sähkölämmityksen tehostamiseen ja uusiutuvien käyttöön Sähkön käytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttö

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä

Lisätiedot

Aurinko - ilmaista energiaa

Aurinko - ilmaista energiaa Aurinko - ilmaista energiaa Vuosittainen auringon säteilyn määrä (kwh / m²) 14 päivän aikana maa vastaanottaa tarpeeksi energiaa täyttääksemme meidän energiantarpeen koko vuodeksi. Aurinko - ilmaista energiaa

Lisätiedot

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy Tehokas lämmitys TARMOn lämpöilta taloyhtiöille Petri Jaarto 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy 1 Tekninen kunto Ohjaavana tekijänä tekninen käyttöikä KH 90 00403 Olosuhteilla ja kunnossapidolla suuri merkitys

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Vattenfall Nykykodin lämmitysjärjestelmät energia-auringosta.fi Ilari Rautanen Antero Mäkinen Pirkanmaan kunnat Ympäristöterveys Tampereen kaupunki asuntotoimi Rakennusvalvonta www.neuvoo.fi www.facebook.com/raneneuvoo

Lisätiedot

Aurinko energialähteenä? Omat kokemukset Motivan ja tuotevalmistajien aineistot Opinnäytetyöt mm. Tampereen AMK

Aurinko energialähteenä? Omat kokemukset Motivan ja tuotevalmistajien aineistot Opinnäytetyöt mm. Tampereen AMK Aurinko energialähteenä? Sauli Lahdenperä / Lähteet: Aurinkoteknillinen yhdistys ry Omat kokemukset Motivan ja tuotevalmistajien aineistot Opinnäytetyöt mm. Tampereen AMK Auringon säteily maapallolle 3

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

Lämmitysmuodon valinta, ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys Marjo Kekki 28.5.2012

Lämmitysmuodon valinta, ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys Marjo Kekki 28.5.2012 Lämmitysmuodon valinta, ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys Marjo Kekki 28.5.2012 Hanke on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010 2011 Lämmitystapa Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Jodat Ympäristöenergia Oy

Jodat Ympäristöenergia Oy Jodat Ympäristöenergia Oy 1 o Perustiedot aurinkoenergiasta ja järjestelmän toiminta o Pääkomponentit ja rakenne o Erikoisvaatimukset aurinkolämpöjärjestelmään o Varaajan rakenteet o Erilaiset hybridijärjestelmät

Lisätiedot

Kiukaat Puu- ja sähkölämmitteiset Tuotemallisto 2012. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat Puu- ja sähkölämmitteiset Tuotemallisto 2012. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat Puu- ja sähkölämmitteiset Tuotemallisto 2012 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Nykykodin lämmitysjärjestelmät Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi Vesikiertoinen

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

LÄMMÖN TALTEENOTTO LANTALASTA JA KUIVIKEPATJASTA. Pinewood Stables Oy Toimitusjohtaja/yrittäjä Tiina Ahlqvist HELMET Pirtti

LÄMMÖN TALTEENOTTO LANTALASTA JA KUIVIKEPATJASTA. Pinewood Stables Oy Toimitusjohtaja/yrittäjä Tiina Ahlqvist HELMET Pirtti LÄMMÖN TALTEENOTTO LANTALASTA JA KUIVIKEPATJASTA Pinewood Stables Oy Toimitusjohtaja/yrittäjä Tiina Ahlqvist HELMET Pirtti 30.08.2017 HISTORIA Pinewood Stables Oy rakensi Mäntsälään 560 m2 15 karsinaa

Lisätiedot

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010 Ilmankos Energiailta Timo Routakangas 12.10.2010 C 2 H 5 OH Esittely Timo Routakangas Yrittäjä Energiamarket Tampere Oy Energiamarket Turku Oy Energiamarket Tyrvää Oy RM Lämpöasennus Oy 044 555 0077 timo.routakangas@st1energiamarket.fi

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Vastuullinen energiankäyttö

Vastuullinen energiankäyttö Öljy energiana...2 Sisälämpötila...3 Lämpimän käyttöveden kulutus...4 Öljylämmitysjärjestelmän huolto...5 Hybridilämmitys...6 Ilmanvaihto...7 Vastuullinen energiankäyttö 1 Öljy energiana Suomessa on noin

Lisätiedot

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN UUSIMINEN

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN UUSIMINEN PIENTALOJEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN UUSIMINEN JA SANEERAUS Pientalojen lämmitys ja ilmastonmuutos Vuonna 2003 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 85,6 milj. tonnia hiilidioksidia 30 % Suomen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Huolella suunniteltu Suunnittelun tavoitteet: Korkea COP (hyötysuhde) Hiljainen käyntiääni Tyylikäs ulkonäkö Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Enemmän lämmintä

Lisätiedot

Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014

Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014 Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014 09.00 Aamukahvit ja Sundial Esittäytyy 09.15 Aurinkolämpöjärjestelmät 10.00 Vesitakka osana aurinkolämpöjärjestelmää, Linnatuli Oy 10.45 Sundial Mökkikeräin, Jarno

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Nykytalon lämmitysjärjestelmät

Nykytalon lämmitysjärjestelmät yle Nykytalon lämmitysjärjestelmät Ilari Rautanen Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi

Lisätiedot

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät Jätä jälkeesi puhtaampi tulevaisuus aurinkoenergiajärjestelmät Normaali 2-kerrospinnoitteinen tyhjiöputki Uuden sukupolven energiatehokkuutta Huipputehokas 3-kerrospinnoitteinen Nova-aurinkokeräimen tyhjiöputki

Lisätiedot

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS Nykyaikainen öljylämmitys tarjoaa perinteisen kevytöljyn lisäksi mahdollisuuden käyttää lukuisia muitakin energiavaihtoehtoja kuten: - bioöljy - aurinkoenergia

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää

Lisätiedot

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Remontoi energiatehokkaasti 26.11.2013, Sedu Aikuiskoulutuskeskus Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Oletko vaihtamassa lämmitysjärjestelmää?

Lisätiedot

Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässän Vm:n avulla lämmität, jäähdytät ja tuotat lämmintä käyttövettä helposti, edullisesti ja ekologisesti ympäri vuoden. Lämpöässä

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

pilkekattilan käyttäjälle

pilkekattilan käyttäjälle 1 pilkekattilan käyttäjälle Pilkkeet eli klapit ovat uusiutuvaa energiaa. Oikein käytettynä niiden hyödyntäminen on taloudellista ja ympäristöä säästävää. Suuri osa suomalaisista tuottaa käyttämänsä pilkkeen

Lisätiedot