KASETTIEN SUUNNITTELU-, HANKINTA- JA ASENNUSOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASETTIEN SUUNNITTELU-, HANKINTA- JA ASENNUSOHJE"

Transkriptio

1 KASETTIEN SUUNNITTELU-, HANKINTA- JA ASENNUSOHJE

2 SUUNNITTELU Jokaisesta projektista on laadittava yksilölliset suunnitelmat. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon asennussuunta. PK 101-julkisivukasetin normaalin asennussuunta on vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös. Se on myös mahdollista asentaa oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas, jolloin kasetti joudutaan aina pujottamaan edellisen kasetin alle. Jälkimmäinen asennustapa on työläämpi sekä hitaampi. PK 103- julkisivukasetti asennetaan aina alhaalta ylös, mutta vaakasuunnassa voidaan kasetin asennus tehdä joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Suunnitelmat tekee yleensä kohteen pääsuunnittelija. On myös mahdollista, että suunnittelu annetaan pääsuunnittelijan luonnosten pohjalta asennusurakoitsijan tehtäväksi. Pääsuunnittelijan suunnitelmien pohjalta laaditaan kasettikaaviot, joissa kasetit yksilöidään omilla tunnuksillaan. Kasettikaaviossa mitoituksen tuleen vastata pääsuunnittelijan mitoitusta. Suunnitelmat on täydennettävä detaljeilla, joista käy ilmi vaaka- ja pystysaumojen dimensiot ja muoto sekä kaikki erilaiset liittymät toisiin rakenteisiin mm. oviin ja ikkunoihin. Lisäksi myös talon nurkkaratkaisuista on piirrettävä myös omat detaljinsa. Tämä detaljiikka palvelee kasettien valmistusta sekä niiden asentamista työmaalla. Kasettien valmistusta varten on pääsuunnittelijan päätettävä kasettien materiaalista, pinnoitteesta, saumamitoista, materiaalin ainevahvuudesta, väristä sekä kiinnitysreikien sijainnista. Ainevahvuutta valittaessa on syytä huomioida kosketuskorkeuteen (n. 1,8 m) saakka kohdistuvat mekaaniset rasitukset. Tarvittaessa kasetin taustapinta voidaan vahvistaa erillisellä vahvistuslevyllä. Kasettien kiinnitystä suunniteltaessa on huomioitava, ettei kasettimateriaalin ja kiinnikkeen välistä galvaanista paria pääse syntymään. Saumoja suunniteltaessa tulee huomioida, että PK 101-kaseteissa sauman pohja muodostuu kasetin ulospäin taitetuista reunoista, jolloin saumakohdan taustarakenteella ei ole ulkonäöllisiä vaatimuksia. PK 103-kaseteissa on asennus tehtävä teräksistä hattuortta käyttäen, joka samalla toimii pystysauman pohjana. On myös mahdollista käyttää hattuorressa erilaista ista väritystä kuin kaseteissa, jolloin pystysaumaan saadaan elävyyttä väreillä. Lisäksi on myös syytä käyttää väliorsia, jos pystyorsien väli muodostuu suuremmaksi kuin k 700 mm. Hattuorsien vakiosyvyys on 20 mm ja leveys 60 mm. Suunnittelussa on taloudellista huomioida kasettikoon vaikutus kokonaisuuden hinnan muodostukseen, koska kasettikoosta riippuen raaka-ainehukka ainehukka vaihtelee vaikuttaen siten kasetin hyötyneliömetrihinnan muodostukseen. Edullisin kasetin koko on 0,7-1,0 m 2, jolloin materiaalimenekki on edullisin saavutettavaan hyötypinta-alaan nähden.

3 KASETTIEN HANKINTA Poimukate Oy toimittaa kasetit halutessanne joko tuoteosakauppana tai asennettuna. Kysykää tarjoustanne. Tarjouspyynnössä huomioitavia asioita ovat: - likimääräinen kokonaismäärä - peruskasettien koko sauman keskeltä sauman keskelle molempiin suuntiin - kasetin syvyys - pysty- ja vaakasauman leveys - materiaali ja sen ainevahvuus - normaalista poikkeava rei itysitys - mahdollisten vinojen, kulma- ja sovitekasettien määrä - pinnoite - väri - toimitusaika toivomus - asennettuna / ilman asennusta Tilausvaiheessa tuoteosakaupan kyseessä ollessa suosittelemme käyttämään Poimukate Oy:n kasettimallikohtaisia tilauskaavakkeita. Tällöin puhumme asiakkaamme kanssa varmasti samaa kieltä ja asiakkaamme saa juuri haluamansa kokoisia tuotteita. Kun haluatte kasettinne asennettuna huolellisesti viimeistellyksi istellyksi kokonaisuudeksi (kohteet yli 300 m 2 ), niin tällöin otamme kokonaisvastuun lopullisesta mitoituksesta ja asennuksesta aina valmiiseen kokonaisuuteen saakka. Tällöin teemme myös kaikki liittymäpellitykset ja listoitukset, jotka edellyttävät kasettiasennuksen katkotonta edistymistä. Näin myös tilaaja välttyy ristikkäisten urakkasopimusten solmimiselta. Kasettien hankintaa koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään tuotepäällikkömme puoleen. ASENNUSOHJE Asennustyö alkaa hyvästä suunnittelusta. Erityisesti detaljiikkaan, sen yhteensopivuuteen ja toimivuuteen kasettipintojen kanssa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tällöin asennustyö sujuu mutkattomasti ja syntyy myös rakenteellisesti toimivia kokonaisuuksia. Ennen kuin asennustyö aloitetaan tulee asentajien perehtyä huolellisesti llisesti suunnitelmiin ja niissä erityisen tarkasti detaljiikkaan. Myös erityistä huomiota on kiinnitettävä kasettien asennuspohjan rakenteeseen ja kasettien kiinnitystapaan. Asentajien tulee huomioida, että kipinöiviä työkaluja kuten esimerkiksi kulmahiomakonetta ei saa käyttää pinnoitettujen terästuotteiden työstämiseen. Työmaalla tarvittavat työstöt tulee tehdä leikkaamalla ja taivuttamalla. Työstöstä syntyvät epäpuhtaudet tulee harjata tai tarvittaessa pestä pois välittömästi ti työstön jälkeen. Varsinaisen asennustyön n helpottamiseksi kasetit merkitään tehtaalla kasettikaavioiden mukaisilla tunnuksilla. Kasetit pyritään pakkaamaan tehtaalla mahdollisimman hyvin lopullista asennusjärjestystä

4 vastaavasti, aavasti, jolloin asentajan löytävät oikeat kasetit helposti laatikon sisältöluettelon perusteella. Työmaalla tulee huomioida, ettei kasettipakkauksia saa lastata päällekkäin, koska niitä ei ole suunniteltu rakenteellisesti kestämään toistensa painoa. Jos varastointiaika työmaalla näyttää muodostuvan pidempiaikaiseksi, niin tällöin on syytä avata pakkauksen alaosan muoveihin tuuletusaukkoja, jotta pakkauksen sisusta pääsee tuulettumaan. 1. ASENNUKSEN JA MITOITUKSEN SUUNNITTELU Kun asentamista ja mitoittamista suunnitellaan työmaalla, on asentajien selvitettävä seuraavat asiat: - lähtökorot - halutut moduulilinjat - suunnitelmien mukaiset kasettien paikat ja jaotus - ikkuna- ja oviaukkojen sekä muiden varausten sijainti - sovitekasettien sijainti- ja määrä - asentamisen aloituskohdat 2. ASENNUSPOHJAN TARKASTAMINEN Asennuspohjan pysty- ja vaakasuoruus tarkistetaan käyttäen apuna mm. laser-mittausta sekä linjalankaa. Saatujen tulosten pohjalta laaditaan mittauspöytäkirja. Jos asentaja toteaa, ettei kasettiasennusta pystytä toteuttamaan, asennuspohjan epäsuoruuksista johtuen, valmiille kasettikentälle asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti, niin asentajan tulee välittömästi informoida asiasta työn tilaajaa. Tämän jälkeen osapuolet sopivat yhteisesti tarvittavista toimenpiteistä. 3. ASENNETAAN PYSTYORSIEN ALLE JÄÄVÄT LISTAT (ikkunalistat, sokkelilistat yms.) 4. PYSTYORSIEN ASENNUS 4.1. Pystyorret asennetaan kasettijaon mukaisesti. Jos pystyorsien keskeltä keskelle -mitta on suurempi kuin k 700 mm, on käytettävä väliorsia Pystyorret on kiinnitettävä molemmista laipoistaan seinärakenteen vaakakoolaukseen. Jos seinärakenteesta puuttuu vaakakoolaus, niin se joudutaan tekemään ennen pystyorsien asennusta. Vaakakoolauksen tekemiseen soveltuvat erinomaisesti pystyorsina käytettävät teräksiset hattuorret. Pystyorsien pituussuuntaiset jatkokset on syytä tehdä vaakakoolauksen kohdalla. Pystyorsista poistetaan mahdollinen suojakalvo heti asennuksen jälkeen (PK 103- kasettien asennus) Pystyorsien lähtökorko on määritettävä niin, että alimmaiseksi tuleva kasettirivi voidaan kiinnittää tukevasti myös alareunastaan pystyorteen. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, etteivät pystyorret jää näkyviin alimmaisten kasettien alareunasta. Samalla tulee kuitenkin huolehtia, että seinärakenteen tuulettuvuus säilyy toimivana. Tällöin alareunaan on jätettävä vähintään 50 mm ilmarako. Pystyorsien asennuksen yhteydessä on tehtävä myös mahdolliset seinäpinnan oikaisutoimenpiteet Listojen asennus, jotka tulevat pystyorren ja kasetin väliin.

5 4.5. KASETTIEN ASENTAMINEN PK 101-KASETIN ASENTAMINEN - Mahdollinen suojakalvo irrotetaan kiinnityspinnoista - Asennus aloitetaan suunnittelijan kasettikaavioon merkitsemästä kohdasta. Tällöin sovitekasetit tulevat suunnittelijan haluamiin kohtiin. Kasetteja asennettaessa tulee huolehtia, että kasettietenemä pysyy asennuskaavion mukaisena. Kasetteja ei saa asentaa aivan kiinni toisiinsa vaan niiden väliin on jäätävä lämpölaajenemisvara, joka jää kuitenkin automaattisesti, kun asentaja pitää huolen suunnittelustausta asennusetenemästä etenemästä (kasettien pituuden muutos, kaavio lämpölaajenemisesta, RT ). On huomioitava, ettei neljän kasetin liittymäkohdassa ole kuin kaksi kasetin laippaa päällekkäin, jolloin kasetin peilipinta ei pääse porrastamaan. - Seuraavan rivin kasetit asennetaan pystysaumassa puskusaumalla alempaan kasettiriviin nähden. Kasetin sivulaipat on työstetty valmiiksi suunnitellun kasetti etenemän mukaisiksi. Toisin sanoen kasettietenemä etenemä tulee automaattisesti oikein korkeussuunnassa, kun kasetit asennetaan puskuun toisiinsa nähden. On kuitenkin kin hyvä varmistaa, että kasettietenemä etenemä on suunnitellun kasettikaavion mukainen. - Viimeisenä poistetaan mahdolliset suojakalvot kokonaisuudessaan olosuhteet huomioiden PK 103-KASETIN ASENTAMINEN - Asennetaan aloituslista alimman kasettirivin asennusta varten. - Mahdollinen suojakalvo irrotetaan kasetin kiinnityspinnoista. - Kiinnitetään aloituskasetti yläreunastaan pystyorteen. - Jatketaan asennusta alhaalta ylös ja huomioidaan vaakasauman säilyvyys samana alhaalta ylös saakka. Kasettia asennettaessa on huomioitava sen lämpölaajeneminen. Kuumalla ilmalla kasettia ei saa asentaa aivan tiukkaan, koska ilman kylmetessä kasetti pienenee ja jos se on asennettu liian kireälle, painuu sen peilipinta lommolle. Lämpölaajeneminen on suhteessa kasetin kokoon ja materiaalin ainevahvuuteen. Oikeat välykset on luettava tava lämpölaajenemistaulukosta (RT ). - Asennetaan seuraava pystyrivi vastaavalla tavalla huomioiden pysty- ja vaakasauman pysyvyys suunniteltuna jatkaen kasettikentän oikeaan reunaan. - Viimeisinä poistetaan mahdolliset suojakalvot kokonaisuudessaan olosuhteen huomioiden. TUOTANTOLAITTEISTO Valmistamme kasetit nykyaikaisella Salvagnini laitteistolla, joka on täysin automatisoitu ja edustaa tuotantonopeudeltaan sekä mittatarkkuudeltaan alamme parasta tämänhetkistä ä tekniikkaa. RAKENNEPIIRROKSET Kts. liitteet Lisätietoja: - Poimukate Oy:n tuotepäällikkö puh RT-kortit , ja

6 POIMUKATE OY WAHFORSSINKATU JOENSUU PUH. (013) FAKSI (013)

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN LAADITTU

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Keittiön asennus- ja kokoamisohje

Keittiön asennus- ja kokoamisohje Sisällysluettelo: 1. Kokoonpano - Tavaran vastaanotto 1 - Aloittaminen 1 - Työkalut ja tarvikkeet 1 - Kalustetukku-kalusteiden mallisto ja materiaalit 2-3 - Rakennekuvat 4 - Alakaappi 5 - Sokkelijalan

Lisätiedot

Taso-opas. Luonnonkivitasojen mitoitus- ja asennusohjeet sekä tietoa tasoissa käytettävistä kivityypeistä

Taso-opas. Luonnonkivitasojen mitoitus- ja asennusohjeet sekä tietoa tasoissa käytettävistä kivityypeistä Luonnonkivitasojen mitoitus- ja asennusohjeet sekä tietoa tasoissa käytettävistä kivityypeistä 5/2005 1 Johdanto Tämä taso-opas sisältää tietoa mitoituksesta ja asennuksesta sekä tasoissa käytettävistä

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain nähin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme täällä teitä varten. TELINEIDEN

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

FABBRICADELLAPIETRA (versio 04082006)

FABBRICADELLAPIETRA (versio 04082006) . m FABBRICADELLAPIETRA (versio 04082006) Sisustuskivien asennusohje Ohje tulee ehdottomasti lukea ennen Sisustuskivien asennusta jotta saavutetaan toivottu esteettinen lopputulos. TUOTEKUVAUS Sisustuskivi

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot