Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 4/2006. pikkujoulut. koulutusnumero. päiväkummun jouluperinteitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 4/2006. pikkujoulut. koulutusnumero. päiväkummun jouluperinteitä"

Transkriptio

1 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 4/2006 pikkujoulut koulutusnumero päiväkummun jouluperinteitä

2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 5 Kohtaaminen Pentti Kurkela Vellamosta 6 Joulun ajan perinteitä 9 Koulutus Oppia ikä kaikki 6 Joulun ajan perinteitä. Joulun aikaan Hoitokoti Päiväkummussa on vilskettä ja vipinää, mutta on tärkeää osata myös rauhoittua muistelemaan joulun sanomaa Opiskelijoiden ohjaaminen on ilo ja haaste Ope oikeassa työssä Oikea opiskelijan sijoitus vaatii suunnittelua Onnea opin tielle Runo Joulun lapsi 13 Tapahtumia 14 Päiväkummun pikkujoulut 16 Oppisopimuskoulutuksella hoitajia Päiväkumpuun 17 Kysymys 18 Kuvataideryhmä Vipulassa Koulutustiimi eli KOUTSI Sosionomin työsarkaa Päiväkummussa Opiskelijoiden ohjaaminen on ilo ja haaste. Positiivisen ilmapiirin luominen ja opiskelijoiden positiivinen vastaanotto on Hoitokoti Päiväkummussa toteutunut hyvin. 19 Keittiönurkka Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Julkaisija Hoitokoti Päiväkumpu Oy Toimitusryhmä Anne Väätäinen, Riitta Miettinen, Mia Pulkkinen, Liisa Syrjälä, Mika Suomela, Mervi Kämper ja Leila Pelkonen Ulkoasu Ilmari Tuomivaara Yhteystiedot Päiväkummun sanomat ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se on saatavilla Pasilan ja Vuosaaren toimipisteistä sekä luettavissa osoitteessa Yhteystiedot Toimitusjohtaja Irma Väätäinen Pasilan yksikkö: Topparikuja Helsinki. Pasilan vastaava hoitaja Tiina Salmi ryhmäkoti Ainola (1.krs) ryhmäkotivastaava Marjatta Pajumäki (09) ryhmäkoti Vipula (2.krs) ryhmäkotivastaava Liisa Syrjälä (09) ryhmäkoti Kullervo (3.krs) ryhmäkotivastaava Mia Airaksinen (09) ryhmäkoti Vanamo (4.krs) ryhmäkotivastaava Laura Karlsson (09) Keittiö Karpalo (2.krs) Emäntä Leila Pelkonen (09) Vuosaaren ryhmäkoti Vellamo: vastaava hoitaja ja ryhmäkotivastaava Outi Gerdt (09) Merikorttikuja 6 R Helsinki

3 Pääkirjoitus Irma Väätäinen toimitusjohtaja Kilkettä kalketta elämänilon talon rakennustyömaalla vuonna 2006 Hoitokoti päiväkummussa alettiin rakentaa yli viisi vuotta sitten elämän iloa etsiskelevää elämänympäristöä erityisesti vanhuksille. Toiminnan laajentuminen Vuosaaren lisäksi Pasilaan vajaa kaksi vuotta sitten toi mukanaan haasteen löytää elämäniloa myös alle 65-vuotiaiden asukkaidemme elämään. Tiedämme, että elämänilon talon rakennustyömaamme on vielä kesken. Silti talon piirustuksia katsoessamme voimme samalla sanoa katsovamme myös peiliin ja arvioida tähänastisia tuloksia ja suunnitella tulevaa toimintaamme. Kylmä ja luminen kevättalvi, vuosisadan kuumin kesä ja ennätyksellisen lämmin ja sateinen syksy ovat omalla tavallaan sävyttäneet päiväkumpulaisten elämää. Oli oikea ratkaisu panostaa tavallista enemmän kesäkelien hyödyntämiseen ulkoilun, pihalla oleskelun ja retkeilyjen merkeissä. Arvoperustan ja ulkoisten olosuhteiden lisäksi kokemuksiimme Hoitokoti Päiväkummusta vaikuttavat lukuisat hoitokodin yhteiset ja jokaisen yksilölliset asiat. Elin- ja toimintaympäristönä 75 asukkaan ja heidän omaisensa sekä 54 kokoaikaisen työntekijän yhteisö on jo perustaltaan hyvin monikulttuurinen rakennelma. Lisää rikastuttavia kulttuuriaineksia tuovat myös eri vaiheiden, eri alojen, eri ammattien ja eri kulttuureiden opiskelijat. Myös hoitokotimme oma karjalaiskulttuurin korostus Kalevala- viikkoineen jo perinteisen vanhus- ja silakkamarkkinaviikon lisäksi on tuonut merkittävästi iloa koko hoitokodin elämään. Pasilan yksikön käyttöönottovuoden jälkeen oli tämän vuoden keskeisinä tavoitteina toiminnan vakiinnuttaminen, kodinomaisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen, elämänsisällön/ilon lisääminen ja laadun parantaminen. Myös puitteiden, ja ostopalvelujen parantaminen on edelleen ollut tavoitteena. Vuoden kuluessa on lisätty moniammatillista yhteistyötä oman toimintaterapeutin ja ostopalveluna hankitun musiikkiterapeutin kautta. Myös vapaaehtoisena toiminut taideterapeutti on antanut arvokkaan panoksensa niin kuin hoitokodin keittiökin ohjatessaan ryhmää a`la Karpalo. Myös hieno Teresapeitto valmistui naisten ryhmässä vapaaehtoisvoimin. Lisää vapaaehtoisapua on saatu uusista ystävistä ja omaisista teatteri, tori-, ostos- ja konserttimatkoille. Tästä kaikesta olemme syvästi kiitollisia. Näiden kumppaneidemme lisäksi ollut ilo tavata myös lukuisia verkostossamme toimivia yhteistyökumppaneita paitsi omaisten illoissa myös avointen ovien päivässä ja Hyvä Ikämessuilla omalla osastollamme. Käytännön hoitotyön sujuvoittamiseen on pyritty sillä, että omahoitajasta on tullut vastuuhoitaja kuvastaen kunkin hoitajan ammatillisuuden kasvua ja vastuuta asukkaidensa hoitoprosessin hallinnassa. Myös hoitokotimme yhteisyössä Prime Solutionin kanssa kehittämä asukastietojärjestelmä PrimeCare on ollut ahkerassa käytössä hoitokodissamme ja alan suurimmassa lähihoitajia kouluttavassa oppilaitoksessa HESOTE: ssa. Lisäksi kymmenet muut hoitokodit ovat käyneet tutustumassa järjestelmäämme ja hankkineet sen käyttöönsä vuoden aikana. Tiimiorganisaation kautta on kehitetty paitsi yksilövastuista hoitotyötä myös kontinenssi- ja hygienia-asioita, virike- ja kuntoutustoimintaa, tiedotusta ja viestintää, tyky- ja työsuojelutoimintaa, koulutusasioita niin opiskelijoihin kuin henkilökuntaankin liittyen, dementiatyötä ja omais- ja vapaa- Jatkuu seuraavalla sivulla. Hoitokoti Päiväkumpu

4 Pääkirjoitus ehtoistyötä. Tiimityön tuloksina on kehitetty vastuuhoitajajärjestelmää ja hoitotyön dokumentointia. Monipuolinen ja kuntouttava virikeohjelma koko hoitokodille eri vuodenja kalenteriajat huomioon ottaen on ollut ryhmäkodeille hyvä lisätuki. Myös kontinenssi-hygienia- asioiden hoitaminen tiimityönä hygieniapassisuorituksineen ja kilpailutuksineen palveluntuottajista, väline- ja ainehankinnoista on ollut vaativa tehtävä. Lisäksi tiimityön tuloksina ovat syntyneet myös opiskelijaohjauksen järjestelyt ja monipuoliset henkilöstön koulutussuunnitelmat, lakisääteiset työturvallisuus -ja työsuojelusuunnitelmat paloturvallisuusasiat mukaan lukien. Tyky-tiimissä on käynnistetty myös TYKY-STEP ja Elämänilolla kympistä-kymppiin-projektit, osallistuttu iki-muistoisiin TYKY-päiviin ja perinteiseen Naisten Kymppiin sekä otettu käyttöön myös firman kustantamat liikuntasetelit. Tiedotus- ja viestintätiimi on huolehtinut talon sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä vieraskielisiä nettisivuja myöten. WWWsivuilla on myös luettavissa tiimin neljästi vuodessa toimittamat Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Tiimityön lisäksi olemme osallistuneet myös erilaisiin projekteihin kuten valtakunnalliseen Psykogeriatrisen yhdistyksen Palkeet-projektiin, jossa monivuotisen työskentelyn tuloksena syntyi osaamiskartta mm. hoitokodeissa käytäviä kehityskeskusteluja varten. Eräänä painoalueena on koulutuksiin osallistumisen lisäksi ollut myös asiantuntijoina ja kouluttajina toimiminen eri organisaatioissa. Ryhmäkotivastaavista, keittiöstä ja hallinnosta koostuvalla johtotiimillä on ollut monisäikeinen tehtävä kootessaan eri toimintoja ryhmäkotien yhteisöllisyyttä ja sitä kautta myös asukkaiden yksilöllisyyttä ja kaikkien tyytyväisyyttä tukevaksi toiminnaksi. Olemme tyytyväisiä siihen, että paljon pelätty hissin uusimisprojekti sujuikin hyvin vähin äänin syyssateiden alettua kuin myös 150 tarvikekaapin laitto Pasilan yksikön 60 WC:hen. Myös kalusteiden ja laitteiden ja kuntoutusvälineiden hankinnat ovat lisänneet mukavuutta ja hyvää mieltä. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että taloudellinen tilanteemme mahdollisti paisi hoitokodin elämän turvallisen jatkumisen myös tähän saakka tavoitteena olleen kannustavan palkkapolitiikan toteuttamisen. Kulunut vuosi on tuonut mukanaan myös surua poisnukkuneiden asukkaiden kautta. Myös monet työntekijämme ovat joutuneet kokemaan raskaita menetyksiä ja muutoksia henkilökohtaisessa elämässään. Kuitenkin keskustelut ja tiimityön tuloksina tehdyt tyytyväisyyskyselyt omaisille ja henkilökunnalle antavat aihetta kiitollisuuteen ja hyvään mieleen siitä, että monet vaikeudet on voitettu ja tunne elämän kantamisesta ja antamisesta on vahvistunut. Työtä on silti paljon edessä jokaisena päivänä. Se, miten me edes hetkittäin onnistumme nousemaan arjen yläpuolelle, antaa tunteen tyytyväisyydestä ja elämänilon löytymisestä. Onneksi toimintasuunnitelmat, -kertomukset, lehdet ja mittavat valokuva-arkistot ovat virkistämässä muistiamme näistä hetkistä ja innostamassa uusiin haasteisiin elämänilon talon rakennustyömaalla myös kohta alkavana uutena vuotena Päättyvän vuoden arjesta ja juhlasta koko johtotiimin ja yrityksen puolesta Teitä kaikkia kiittäen ja Onnellista Joulua ja Uutta Vuotta toivottaen Irma Väätäinen Hoitokoti Päiväkumpu

5 Maailmaa nähneen Pentti Kurkelan mielestä Suomen kesä ja Sammatti ovat vailla vertaa. Kohtaaminen Pentti Kurkela Vellamosta Teksti: Riitta Miettinen ja Susanna Honkanen Pentti syntyi Helsingissä vuonna 1920 kolmilapsiseen perheeseen, johon kuului vanhempien lisäksi myös sisar Liisa ja veli Rauno. Koulun Pentti kävi Töölön yhteiskoulussa, ja kirjoitti ylioppilaaksi jo 16-vuotiaana vuonna Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Pentti lähti lukemaan lakitieteitä. Opinnot keskeytyivät osittain kun Pentti lähti armeijaan ja rintamalle vuonna Sodassa Pentti oli mukana neljä vuotta, jonka aikana hän menetti myös veljensä Raunon onnettomuudessa. Pentti valmistui lainopin kandiksi vuonna Puolisonsa Rakelin Pentti vei vihille vuonna 1948, jonka jälkeen hän sai valmiiksi lainopin lisensiaattityön. Kurkelan perheeseen siunaantui kolme lasta Marja, Matti ja Riitta. Työuran Pentti loi oikeusministeriössä, josta hän jäi myös eläkkeelle. Pentin kiinnostus Perun inkakulttuuriin alkoi jo pikkupoikana, jolloin hänen isänsä oli antanut maantieteeseen ja kiertomatkoihin liittyviä kirjoja. Vaikka Pentti ei koskaan päässytkään käymään Perussa, ei hän lopettanut inkoihin liittyvän kirjallisuuden lukemista. Muita harrastuksia Pentillä oli lentopallo, jota hän pelaili niin pitkään kuin vain fyysinen kunto antoi periksi. Pentillä riitti työmatkoja, jotka lukeutuivat myös osaksi hänen harrastuksiaan. Mieleenpainuvimpia reissuja ovat olleet Yhdysvaltojen matkat yhdessä perheen kanssa, sekä matka Mexicoon. Mikään ei kuitenkaan voita kesiä Sammatissa, jossa tuli vietettyä lomat aina pikkupojasta saakka. Vielä viime kesänäkin Pentillä oli mahdollisuus poiketa tuonne ihanaan kesäpesään. 50-vuotis lahjaksi Pentti sai Kessi nimisen koiran, joka oli rodultaan kiinanpystykorva (chow chow). Kessistä puhuttaessa Pentin kasvoille leviää oikein iso hymy, ja hän muisteleekin kuinka ihana Kessiä oli halia kun se oli lämmin ja pehmeä. Iloa ja hyvää mieltä Pentille Vellamossa tuo hyvä ruoka, nukkuminen ja ihanat, kiltit ihmiset. Ja kyllä Pentti antaa hoitajille kiitosta halauksin ja taputuksin. Lopuksi Pentti toteaa Jumalan armo on kuljettanut minut vaikeuksien ylitse, jonka varaan laitan myös toivoni tulevastakin. Hoitokoti Päiväkumpu

6 Hoitokoti Päiväkumpu

7 Joulun ajan perinteitä Teksti: Irma Väätäinen Joulun aikaan on vipinää ja vilskettä Hoitokoti Päiväkummussa, mutta on tärkeää osata myös rauhoittua muistelemaan joulun sanomaa ja nauttia joulusta herkkuineen, tunnelmineen ja tuoksuineen. Monet jouluun liittyvät asiat ovat muotoutuneet perinteiksi ja niitä vaalitaan tärkeinä joulun elementteinä. Tähän artikkeliin on varsin yksityiskohtaisestikin koottu Päiväkummussa vallitsevia joulun perinteitä. Joulun perinteitä löytyy niin kodeista kuin kouluistakin, mutta niitä on myös hoitokodeissa. Vaikka Hoitokoti Päiväkumpu on vielä nuori, on meillekin jo muotoutunut omat perinteiset joulunviettotavat. Mutta toki perinteitä voi tulla vielä lisääkin! Joulun aika on yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja siihen liittyy monenlaista ohjelmaa, joten ennakkovalmistelut ovat tarpeen. Suuresta osasta joulun valmisteluja huolehtii Virkku-tiimi (eli Virike- ja kuntoutustiimi) ja tietysti jokainen ryhmäkoti sekä keittiö Karpalo. Virkku-tiimissä sovitaan aina hyvissä ajoin, kuka ottaa vastuun mistäkin asiasta, kuten esimerkiksi joulunajan kukkien ja kuusten hankkimisesta. Myös Korvatunturille on aina muistettava ottaa yhteys, jottei Pukki vaan unohda Topparikujan ja Merikorttikujan vierailuja. Keittiö Karpalokin tarkistaa puutelistansa moneen kertaan, että kaikki tarpeellinen löytyy juhlan aikaan. Jouluvalmistelut joulupajoineen starttaavat aina hyvissä ajoin marraskuussa. Valmistellaan koristeita, joulukortteja, omaisten iltojen kutsuja ja joulukalentereita. Tämän vuoden joulukalenterien luukuista on löytynyt mm. joulukoristeita, runoja ja laulun nimiä. Runot on tietysti lausuttu ja laulut laulettu aina saman tien luukun avaamisen jälkeen. Toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja lähihoitaja opiskelijoista on ollut suuri apu jouluisissa leivonta- ja askartelupajoissa. Myös lahjojen hankintaan on päiväkummun tontuilla kiire hyvissä ajoin joulun alla. Usein jo ennen joulukuuta alkavat pikkujoulut, kuten tänäkin vuonna osa ryhmäkotien pikkujouluista/omaistenilloista pidettiin marraskuun lopulla. Omaisten illoissa on tähän vuoden aikaan usein musiikkiesityksiä, jouluista yhteislaulua, kerrotaan vuoden tapahtumista ja nautitaan yhdessäolosta. Joulukuun alkupuolella ja jo ennen omaisteniltojakin aletaan taloa vähitellen koristella juhlaan. Varastoiden kätköistä kaivetaan jouluvaloja ja toinen toistaan punaisempia joulukoristeita. Tarpeen tullen hankitaan myös uusia koristeita. Tutuiksi tulleet joululauluvihot otetaan jälleen käyttöön. Useamman joulun alla on mahdollisimman monille asukkaille pyritty järjestämään tilaisuus osallistua joulukonserttiin. Joulukonsertti tarjonta on valtava ja pitäisi osata löytää kullekin ryhmäkodille se sopivin konsertti, saada samaiselle päivälle järjestettyä paljon lisäapua saattajiksi konserttiin, eikä inva-taksienkaan saanti ole aina ollut ihan mutkatonta. Ruotsinkielisiä asukkaita on pyritty viemään kirkkoon silloin, kun siellä kuulee kauneimpia joululauluja ruotsinkielellä. Jälleen on siis syytä olla liikkeellä hyvissä ajoin. Mutta tämä työ on haluttu tehdä, sillä monien asukkaidemme joulunperinteisiin on kuulunut kirkossa käynti joulun aikaan. Ja asukkailta tulevat välittömät kiitokset tapahtuman järjestämisestä lämmittävät mieltä! Myös adventtisunnuntait huomioidaan ryhmäkodeissa. Ensimmäisenä adventtina ryhmäkodeissa on usein laulettu kaunis laulu, Nyt sytytämme kynttilän. Oikeiden kynttilöiden sytyttäminen on pienoinen ongelma paloturvallisuussyistä, mutta onneksi tekniikka on tuonut avuksi varsin aidon näköisiä, paloturvallisia sähkökynttilöitä. Adventtina monet katselevat myös televisiosta tulevat jumalanpalvelukset. Ehtoolliskirkot järjestetään molemmissa yksiköissä vähän ennen joulua. Vuosaaressa tilaisuuden järjestämisestä huolehtii yhdessä henkilökunnan kanssa Vuosaaren seurakunta ja Pasilassa Paava- Hoitokoti Päiväkumpu

8 lin seurakunta. Kaikkia joulun tapahtumat eivät kuitenkaan kosketa ja jokaisella on toki oikeus valita mihin joulun ajan tapahtumista osallistuu. Itsenäisyyspäivää vietetään aina arvokkain ja juhlallisin menoin. Perinteisiin kuuluu, että pukeudutaan juhlallisesti, laitetaan kunniamerkit rintaan, kutsutaan juhlapuhujia ja esiintyjiä paikalle. Perinteisiä yhteislauluja itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa ovat olleet Maamme, Siniristilippumme sekä Veteraanin iltahuuto. Karpalo valmistaa päivän juhlamenun huolella ruokineen ja viineineen. Juhlakattaukset ovat kauniin sinivalkoiset. Ja illalla seurataan tietysti tv:stä Linnan juhlia. Lucian päivänä ovat molemmissa yksiköissä lähipäiväkotien lapset tuoneet Päiväkummun asukkaille oman tervehdyksensä upeisiin Lucia-asuihin pukeutuneina kauniiden laulujen kera. Joulun alla Päiväkummun käytävillä on nähty myös laulavia tiernapoikia, jotka tavallisimmin ovat olleet Päiväkummun omia taiteilijoita. Henkilökunnan pikkujoulut vietetään myös joulun alla. Pikkujouluissa touhutaan yleensä ensin jotain pientä yhdessä ja sitten syödään hyvin. Tämän juhlan vakituisille työntekijöille mahdollistavat tutut sijaiset. Joulukuuset tuodaan ryhmäkoteihin perinteisesti muutamaa päivää ennen jouluaattoa ja ne koristetaan ohjelman kera, iloisin joululauluin päiväkahvin aikaan. Joulusaunaan asukkaita viedään muutamaa päivää ennen aattoa. Joulusaunaan kuuluvat tietysti saunakalja ja jouluntuoksu. Monien asukkaiden omaisilla on ollut tapana vierailla joulun alla omaistensa luona joulutervehdyksineen. Osa omaisista jättää paketin omaiselleen kuusen alle odottamaan aattopäivänä tapahtuvaa joulupukin vierailua. Jouluaatto Jouluaattona monet asukkaat tuntuvat heräilevän hieman normaalia aikaisemmin ovathan tontut silloin jo hyvissä ajoin koristelemassa pöytiä joululiinoin ja kukin. Tonttujen touhuilua on mukavaa seurailla! Työvuorossa ahertavat työntekijät ovat usein löytäneet päälleen jotain jouluista, kuten punaisen essun tai tonttulakin. Aamupalaa nautitaan usein hivenen kevyemmin, etenkin myöhään heräävät, jotta puolilta päivin tarjoiltavalle joululounaalle olisi vatsassa tilaa. Aamupalalla asukkaat saavat syödä omien tottumustensa mukaan esimerkiksi omena-kaneli jogurttia, viiliä tai kaurapuuroa. Ja jo aamulla on mahdollista maistella lämmintä glögiä ja joululimppua. Vähän ennen puolta päivää väki kokoontuu ryhmäkotien yhteisiin tiloihin ja päivän juhlallinen osuus aloitetaan yhteisellä glögillä. Kahdentoista aikaan tuleva joulurauhan julistus kuunnellaan televisioista. Tämän jälkeen joku asukkaista tai hoitajista lukee jouluevankeliumin ja yhteislauluna lauletaan vielä ennen syömään ryhtymistä Enkeli taivaan virren ensimmäinen ja viimeinen säkeistö. Jouluaattolounaan syömiseen käytetään reilusti aikaa, sillä keittiö Karpalosta tuodaan moninainen määrä joulun herkkuja. Vaikka joulun menu saattaa hivenen vaihdella vuodesta toiseen, tarjoillaan tietysti ensin alkupalat: tilliperunoita, graavikalaa, kylmäsavulohta, tillismetanakastiketta, silliä, rosollia, kastiketta Kun alkuherkut on syöty, täytetään puhtaat lautaset kinkulla ja laatikoilla. Jälkiruokana on tarjoiltu esimerkiksi jouluhalkoa tai joulutorttua. Ruokajuomana on tavallisempien vaihtoehtojen lisäksi kotikaljaa, viiniä ja olutta. Ruoan annetaan hivenen laskea ennen päiväkahvia ja joulupullaa. Kun ovelta kuuluu rapinaa päiväkahvin aikaan, kajahtaa ilmoille ulkomuistista kaikille tuttu laulu: Joulupukki, joulupukki valkoparta vanha ukki Joinakin vuosina pukilla on ollut mukana kitarakin, jonka säestyksellä on laulettu muutama muukin joululaulu yhdessä. Pukki ei tietystikään ehdi jokaiseen ryhmäkotiin samaan aikaan, vaan Korvatunturille ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ja laaditaan aikataulut, milloin olisi paras hetki vierailla kussakin ryhmäkodissa. Usein joulupukin mukana on ollut myös tonttutyttö tai -poika avustamassa lahjojen jaossa. Pukki on tietysti kovin kiireinen aina aattoiltoina, joten kaikkia lahjoja ei ennätetä avaamaan pukin läsnä ollessa, vaan niitä avataan ja ihastellaan pitkin iltaa. Myöskään joululaulujen laulaminen ja kuunteleminen ei lopu pukin käyntiin vaan niistä nautitaan päivän myöhempinäkin tunteina. Päivälliselle ryhdytään viiden maissa, jolloin tarjoillaan jouluinen riisipuuro manteleineen. Illalla vielä ennen nukkumaan menoa on mahdollista nauttia muun muassa jouluisia leikkeleitä, joululimppua ja hedelmiä sekä teetä, kahvia tai glögiä mieltymysten mukaan. Aaton jälkeiset juhlapäivät Joulupäivänä osa asukkaista herää aikaisin aamulla katsomaan tv:stä tulevaa jouluaamun jumalanpalvelusta. Joulupäivänä herkuttelu jatkuu, kuten myös joululaulujen laulaminen ja kuuntelu. Aikaa varataan myös levolle, lueskelulle ja rentoutumiselle. Tapaninpäivänä on ollut mukavaa muistella entisaikojen jouluja ja Tapaninpäivän ajeluita. Päiväkummussakin piipahtaa usein Tapaninpäivän ajelulla olevia omaisia, jotka usein ottavat omaisiaan mukaan ajelulle. Viattomien lasten päivää vietetään Tämä on monille vähän tuntemattomampi merkkipäivä, joten on syytä aina päiväkahvin aikaan kerrata Perinnekirjasta, miksi Viattomien lasten päivää vietetäänkään. Uuden vuoden vastaanotto Uusi vuosi toivotetaan tervetulleeksi Uuden vuoden aattona tehdään taikoja tulevan vuoden varalle ja kerrataan kuluneen vuoden tapahtumia. Perinteeksi on muodostunut myös lukea Hymyilevä Apollo runo. Kuohuviinipullot poksautetaan auki vuoden vaihteen kunniaksi. Uuden vuoden päivänä 1.1. pohditaan usein, mitä se tuleva vuosi tuokaan tullessaan. Päivää vietetään hyvin syöden ja juhlaajasta nauttien. Joulun ajan päättyminen Loppiaisena lopetellaan joulun viettoa. Maistellaan viimeiset jouluglögit ja koristeita keräillään vähitellen, mutta se on syytä suorittaa loppuun ennen Knuutin päivää, jolloin pieniä vieraita saattaa tulla tarkistamaan, onko juhlat osattu lopettaa ajallaan Hyvää joulunaikaa kaikille ja onnea tulevalle vuodelle! Hoitokoti Päiväkumpu

9 Koulutus OPPIA IKÄ KAIKKI Teksti: Tiina Salmi ja Irma Väätäinen Päättyvä vuosi on mahdollistanut hoitokotimme henkilökunnalle osallistumisen kiitettävästi erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutustarpeet ovat lähteneet tiimeistä käsin tai työnkuvan esiin nostamista tarpeista. Yksittäiset työntekijät ovat osallistuneet joihinkin pidempikestoisiin potilaslainsäädäntöja johtamiskoulutuksiin sekä yksittäisiin Titania työaikasuunnittelu-, Excel taulukkolaskenta- ja jobstep- koulutuksiin. Myös eri tahoilta tullut runsas koulutustarjonta on nostanut esiin sellaisia koulutuksia, joihin on nähty tarpeelliseksi osallistua. Mennyt vuosi on sisältänyt myös useita sellaisia hoitokodissa järjestettyjä koulutuksia, joihin on osallistunut useampia hoitajia kaikista ryhmäkodeista. Huhtikuussa järjestettiin Päiväkummun Pasilan yksikössä kaksi suurempaa koulutustilaisuutta, joiden aihepiirit koettiin yleisesti tärkeiksi. Upu Kiviharju-Rissanen oli kertaamassa ja vahvistamassa tietojamme yksilövastuisesta hoitotyöstä ja fysioterapeutti Karoliina Pussinen asukkaan siirtotekniikoista. Siirtotekniikkakoulutus järjestettiin erikseen myös Vuosaaren Vellamossa. Talousjohtajamme Anne Väätäinen on pitänyt lukuisia talon sisäisiä ATK-koulutuksia. Tyky-päivillämme on paneuduttu mm. hoitofilosofiaan ja työhygienisiin asioihin. Myös palo- ja pelastuskoulutusta on saatu harjoituksineen vuoden aikana. Joillakin on ollut tilaisuus osallistua koulutusseteliä kokeillen asiakaspalveluun liittyvään koulutukseen. Hoitokodissa on järjestetty myös useita hygieniapassin suoritustilaisuuksia. Dementiakoulutus on ollut suunnitelmissamme keskeisellä sijalla. Henkilökuntaamme osallistui keväällä valtakunnalliseen Suomen Dementiayhdistyksen Muisti-kävelyseminaariin, syksyllä Alzheimer-yhdistyksen kaksi iltapäivää kestäneeseen dementiakoulutukseen sekä dementiapotilaan ravitsemusta käsitelleeseen päivään. Marraskuussa osallistuttiin runsaslukuisesti myös Dementiahoitoyhdistyksen Käytösoireisen dementiapotilaan hoitomalli-koulutuspäivään. Dementiatiimin vastaava Marjatta Pajumäki on osallistunut myös perinteiselle kaksi päiväiselle Dementiahoitoyhdistyksen koulutusristeilylle. Hän kuten myös Irma Väätäinen ovat olleet dementiakoulutuspäivillä puhumassa hoitotyön käytännön ja suunnittelun näkökulmasta. Suomen psykogeriatrisen yhdistyksen Palkeet- projektissa jo kolme vuotta mukana olleet hoitokodin hoitajat osallistuivat keväällä kaksipäiväiseen päätösseminaariin Aulangolla ja toivat tuliaisina projektista valmistuneen osaamiskartan hoitokotien käyttöön. Palkeisiin osallistuminen jatkuu psykogeriatrisen ryhmäkotimme Vipulan hoitajien kautta. Hoitokodistamme on osallistuttu useisiin lääke- ja inkontinenssihoidon koulutuspäiviin. Myös osallistuminen kaupungin vanhusten palveluyksikön järjestämään hyvien käytäntöjen päivään toi uusia ideoita. Muutamia hoitajia osallistui työterveyshuollon järjestämään hätäensiapukoulutuspäivään. Vastaavaan koulutukseen on vuoden vaihteen jälkeen tarkoitus osallistua suuremmalla joukolla ensiaputaitojen päivittämiseksi ja lisäämiseksi. Eräs eniten panostusta vaatinut koulutus on ollut opiskelijoiden näyttöjen vastaanottokoulutus, oppisopimusopiskelijoiden ohjaajakoulutus sekä työpaikkaohjaajien ohjaajakoulutus. Koulutuspäivien lisäksi on osallistuttu aktiivisesti myös erilaisille ammatillisille opintopäiville ja messuille. Laajempia näkökulmia koulutukseen saatiin kansainvälisestä ammatillisen koulutuksen seminaarista. Lisäksi on järjestetty opintokäyntejä ja työnohjausta sekä hankittu runsaasti alan kirjallisuutta ja lehtiä. Myös internetin käyttö on mahdollistettu käytännön työn tueksi. Hoitokoti Päiväkumpu

10 Koulutus OPISKELIJOIDEN OHJAAMINEN ON ILO JA HAASTE Teksti: Mia Airaksinen Tästä alkaa olla jo muutamia vuosia siitä kun olen itse ollut opiskelijan asemassa, oppimassa uutta ja kertaamassa jo opittua tietoa käytännössä. Silti muistan vieläkin ne paikat, joissa viihdyin ja opin käyttämään saamaani teoriaopetusta käytännössä. Samalla muistan myös ne paikat, jossa en oikein viihtynyt, enkä myöskään niin hyvin oppinut. Muistan ajatelleeni yhden käytännönjakson päätyttyä, ettei kenenkään opiskelijan kuuluisi joutua kokemaan niitä negatiivisia tunteita työssäoppimisen jaksolla, joita itse olin kokenut. Mainosta lainaten: siitä se ajatus syntyi. Nyt on ollut jo vuosien ajan ilo seurata, miten oppilaitokset ja työssäoppimisen harjoittelupaikat käyvät vuorovaikutusta keskenään. Käsitteet ovat muuttuneet. Käytännönjaksosta on tullut työssäoppimisen harjoittelu ja nykyään puhutaan oppimisprosessista ja prosessin arvioinnista. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden työssäoppimista on haluttu kehittää. Lisäksi työssäoppimisen ohjaajille järjestetään koulutusta ohjaukseen. Mukaan on tullut myös näytönvastaanottajan koulutukset, jotka selventävät ohjaajan roolia ja vastuuta. Samalla koulutukset tukevat ohjaajien työtä ja konkretisoivat niitä ohjeita, tavoitteita ja kriteereitä, joiden perusteella opiskelijoiden ohjaajien on helpompi jäsentää opiskelijoiden oppimisprosessia 10 Hoitokoti Päiväkumpu

11 ja arvioida sitä. Nykyään korostetaan myös sitä, että opiskelijan oppimisessa arvioidaan prosessia eikä niinkään opiskelijan persoonallisia taitoja tai persoonaa itseään. (Toki nämä persoonalliset tiedot ja taidot ovat tärkeitä hoitajan työssä). Työssäoppimisen ohjaajien työ on nykyään erittäin vaativaa. Oppilaitosten asettamat tavoitteet ja kriteerit ovat hyvin vaativia. Vastuuta oppimisesta on siirretty enenevässä määrin työpaikoille ja tätä myötä myös ohjaajille. Samalla tulee mukaan kuvaan sekä valtakunnalliset oppimistavoitteet että opiskelijan omat henkilökohtaiset tavoitteet. Näihin kun lisää vielä työpaikkojen luomat tavoitteet opiskelijalle tuntuu siltä, että 4-5 viikon työssäoppimisen jakso olisi aivan liian lyhyt. Siksi opiskelijan ohjaus onkin hyvin tiivistä työtä. Ohjaajilta vaaditaan hyvin koordinoitua ohjausmenetelmää, mikäli halutaan saada kaikki tavoitteet toteutetuksi. Lisäksi tavoitteissa saattaa olla sellaisia kohtia, joita yksinkertaisesti ei pystytä saavuttamaan. Nämä tilanteet vaativat ohjaajalta myös melkoista soveltamiskykyä ja luovuutta. Opiskelijan rooli on myös vaativa ja vastuullinen. Nykyään hyvin suuri osa teoriaopetuksesta on ns. itsenäistä opiskelua. Tällöin opiskelijan on otettava myös itse vastuuta siitä, että hänellä on riittävä määrä teoriatietoa käytettävänään, kun hän saapuu työssäoppimisen harjoittelupaikkaan. Lisäksi opiskelijalta toivotaan omaa aktiivisuutta ja motivoituneisuutta omaan opiskeluunsa, jotta paras mahdollinen oppimisprosessi saataisiin aikaan. Mikäli opiskelija ei itse ole motivoitunut opiskeluunsa tai pidä tärkeänä tiettyjä työssäoppimisen harjoitteluja, saattaa se vaikeuttaa tavoitteiden toteutumista ja aiheuttaa suuria hankaluuksia työssäoppimisprosessin arvioimiseen. Kuitenkin jokainen työssäoppimisen harjoittelupaikka lisää kokemuksia ja tietoa opiskelijalle, joten tältä osin myös jokainen työssäoppimisprosessi on tärkeä. Paras palkinto onkin ohjaajalle varmasti se kun näkee opiskelijan tulevaisuudessa omana kolleganaan. Ohjaajan lisäksi myös koko ryhmäkotitiimi tekee omaa arviointia opiskelijan oppimisprosessista. Vastuu ohjauksesta ja arvioinnista ei ole ainoastaan ohjaajalla vaan koko tiimillä. On ollut ilo ja kunnia seurata miten ryhmäkodeissa myös muut hoitajat ottavat vastuuta opiskelijan ohjauksesta, oppimisesta ja arvioinnista. Todellista tiimityötä. Tällöin opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada monipuolisempaa ohjausta ja näkemystä, ettei ole ainoastaan yhtä ainutta oikeaa työtapaa vaan lopputulos on se tärkein. Jokainen ohjaaja antaa sen oman kätensä jäljen nähtäväksi, joten opiskelijakin joutuu luomaan ne omat työskentelytapansa, ottaen kuitenkin huomioon yhteisesti ja yleisesti sovitut ja hyväksytyt asiat (esim. aseptiikka). Samalla opiskelijalla on mahdollisuus saada objektiivisempaa arviointia oppimisprosessistaan kun arviointia on tekemässä enemmän kuin yksi ihminen. Välillä ohjaajalla saattaa olla kuitenkin ajatus siitä, ettei ole kyennyt antamaan riittävästi ohjausta. Tässäkin asiassa tiimillä on suuri merkitys, ohjausta kun on annettu yhdessä. Positiivisen ilmapiirin luominen ja opiskelijoiden positiivinen vastaanotto on Hoitokoti Päiväkummussa toteutunut hyvin. Samoin myös perinne, jossa opiskelijoita muistetaan hänen viimeisenä työssäoppimisen päivänään. Tämä tapa osoittaa sitä positiivista kehitystä, joka on näiden vuosien aikana tapahtunut opiskelijoiden asemassa ja roolissa. Opiskelijoiden ohjaus ei ole ohjaajalle ainoastaan lisätyötä. Ohjaaja saa siitä myös itse hyvin paljon. Opiskelijat saavat meidät ohjaajatkin miettimään sitä perustyötä mitä teemme, miksi teemme niin ja olisiko se mahdollista tehdä jollain muulla tavalla saavuttaaksemme sen ihanteellisen lopputuloksen. Opiskelijoiden läsnäolo kehittää meidänkin työtämme ja edesauttaa ammatillista kehittymistämme. Keväällä alkaviin työssäoppimisen ohjaajien koulutukseen, samoin kuin näytönvastaanottajien koulutuksiin kannattaa siis osallistua. Se tukee, helpottaa ja antaa voimavaroja ohjaajan ja näytönvastaanottajan rooliin ja tehtäviin. OPE OIKEASSA TYÖSSÄ Teksti: Irma Väätäinen Sairaanhoidon opettaja Tarja Tervo Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta sanoi kertoneensa opiskelijoilleen lähtevänsä oikeisiin töihin Hoitokoti Päiväkumpuun ajaksi Tällaiset jaksot ovat tulleet opettajille mahdollisiksi ESR-rahoituksen kautta. Keskeisenä tavoitteena Tarjalla oli saada lisävarmuutta kädentaitojen hallinnassa, koska käytännön hoitotyössä olosta oli hänelläkin kulunut jo jonkin aikaa. Tavoitteina oli myös saada lisävarmuutta hoitoprosessin hallinnassa oppilaitoksen kanssa yhteistä tietojärjestelmää sovellettaessa sekä löytää sisältöjä nuorten työssäoppimisjaksoihin kuuluville näytöille. Nämä näytöt ovat nyt uusi yhteinen haaste sekä oppilaitokselle että työelämälle. Käydessäni loppukeskustelua Tarjan kanssa hän koki olleensa oikeassa työelämässä täysin palkein. Jakson lyhyys ja intensiivinen paneutuminen kolmeen erilaiseen ryhmäkotiin koko organisaatioon tutustumisen lisäksi oli sekä fyysisesti että henkisesti vaativa prosessi. Tutuksi hänelle tulivat vanhusten yleisgeriatriset yksiköt Vellamo Vuosaaressa ja Vanamo Pasilassa sekä Pasilan alle 65-vuotiaiden neurologisista syistä liikunta- ja toimintarajoitteisten yksikkö Kullervo. Tarja koki päässeensä tavoitteisiinsa erittäin hyvin vaikka yleisperehdytys tulikin sovitusti vähän liiankin viiveellä varsinkin näin jälkikäteen arvioituna. Meille oikeassa työelämässä oleville jäi puolestamme hyvin antoisa kokemus rinnakkain tehdystä yhteistyöstä ja kunnioitus opettajan osaamiseen ja ongelmanratkaisutaitoihin kasvoi. Myös Tarjan aktiivisuus, avoimuus ja iloisuus jättivät jälkensä hyvän mielen, jonka pohjalta opiskelijaohjaus ja näytöt työssäoppimisjaksoilla tulevat sujumaan entistä paremmin. Hoitokoti Päiväkumpu 11

12 Koulutus Oikea opiskelijan sijoitus vaatii suunnittelua Teksti: Tiina Salmi Loppu vuodesta on aina aika laatia tulevan vuoden opiskelijasijoitussuunnitelmat ryhmäkodeille. Myös keittiö tekee oman suunnitelmansa. Diakonia oppilaitoksesta sekä Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta tulee puoli vuosittain kirjalliset pyynnöt lähihoitajien työssäoppimispaikkoista. Lisäksi myös muut oppilaitokset sekä opiskelijat kyselevät yksittäisiä paikkoja ympäri vuoden. Valtaosa on lähihoitajaopiskelijoita, mutta lisäksi meillä työssäoppimisjaksojaan suorittavat muun muassa sairaanhoitaja-, sosionomi- sekä toimintaterapeuttiopiskelijat. AMK opiskelijat tulevat pääasiassa Laureasta ja Stadiasta. Keväällä on Vanamoon ja Vellamoon tulossa erityisopiskelijat Keskuspuiston ammattioppilaitoksesta. Ohjaajana heillä toimii omaa työssäoppimisjaksoaan suorittava sairaanhoitaja tai sosionomi. Erityisopiskelija on tutustumassa työelämään ja siellä vallitseviin tapoihin, sekä oppimassa hoitokodin avustavia tehtäviä. Isona asiana on myös ns. karuselliopiskelijat, joita tämän syksyn ja ensi kevään aikana on yhteensä kolme. Oma lähihoitaja oppisopimusopiskelijamme Åke Kotilainen on kaksi neljän viikon jaksoa työssäoppimisjaksoilla muualla ja hänen tilallaan on oppisopimusopiskelijoita toisista työyhteisöistä. Myös maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen harjoittelijoita on edelleen tulossa tutustumaan suomalaiseen työelämään. Opiskelijasijoituksiin vaikuttaa ryhmäkodin koko sekä ohjaajien määrä. Aikaisemmin on sovittu, että isoimmissa ryhmäkodeissamme voisi olla enintään kolme opiskelijaa yhtä aikaa ja pienemmissä kaksi. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että pienempi opiskelija määrä koetaan mielekkäämmäksi, jotta laadukas ohjaus voidaan toteuttaa. Kansainväliset opiskelijat on pyritty sijoittamaan ryhmäkoti Kullervoon, jossa on eniten englantia puhuvia asukkaita ja henkilökuntaa. Oman haasteensa tuo lähihoitajien näyttötutkinto, joka sisältää viikon mittaisen näytön työssäoppimisjakson päätteeksi. Näytön vastaanottava hoitaja on joutunut käymään vaihtelevan pituisen koulutuksen saavuttaakseen pätevyyden arvioida opiskelijoiden näyttöjä. Uutena asiana ovat nyt myös ammattiosaamisen näytöt (ns. nuorten näytöt). Näissä näytöissä arvioidaan vain kuluneen työssäoppimisjakson eikä koko opintokokonaisuuden osaamista. Tähän näyttöön ei liity myöskään erityisvaatimuksia näytön vastaanottajan osalta. ONNEA OPINTIELLE! Onnea sairaanhoitajakoulutukseen lähteneille, pitkäaikaisille lähihoitajillemme Ketolan sisaruksille: Maijalle ja Leenalle! Onnea myös muille opintielle lähteneille, kuten geronomi Tiinalle ja Markkukokille! - JA TERVETULOA TAKAISIN! - runo JOULUN LAPSI Pieni, pieni Jeesus, Joulun lapsonen. Syntyi meille kerran valoks ihmisten. Synny vielä tänne, synkkään maailmaan. Poista sodat, riidat, tuskat aikanaan. Ihmislapset miksi toivon menettää? Eikö enää muista Sinun syntymää. Anna usko, toivo, tuntoon palata. Et osaisimme täällä elää rauhassa. Pieni, pieni Jeesus, Joulun lapsonen. Anna anteeks meille monet tekoset. Synny vielä kerran meidän sydämeen et tahtos mukaan jälleen joulujuhlan teen. Diakoniaopistolla lähihoitajaksi opiskeleva Irina Sorvisto oli harjoittelujaksolla Ainolassa lokakuussa. kirj. Eeva Mamma Tuovinen ryhmäkoti Vellamosta 12 Hoitokoti Päiväkumpu

13 Tapahtumia Itsenäisyyspäivää vietettiin Hoitokoti Päiväkummussa Kaartin Soittokunnan Jääkäreiden tahdissa. Isänpäivänä Isänpäivä muistettiin sekä asukas isiä, että työntekijä isiä. Ja todettiin, että onhan kaikilla juhlaan aihetta, sillä olemme kaikki jonkun isän lapsia! Päiväkahvilla isiä muistettiin ensin shampanjalaseja kilistämällä ja sitten lauluin ja runoin. Jokaiselle isälle ojennettiin ruusu. Itsenäisyyspäivä Itsenäisyyspäivää vietettiin jälleen perinteisin menoin sekä Vuosaaressa että Pasilassa. Itsenäisyyspäivän lounas nautittiin kauniisti katetuissa pöydissä viinin kera ja juhlaa vietettiin isänmaata kunnioittavasti. Pasilan yksikössä juhla alkoi klo 14. Irma Väätäinen lausui tervetuliaissanat ja hänen jälkeen tervehdyksensä juhlaan toi myös viime vuoden juhlapuhuja Kapteeni Valto Mattila. Juhlapuheen piti Insinööri Everstiluutnantti Jukka Laitila. Musiikista huolehtivat Kaartin Soittokunnan Jääkärit. Perinteiseen tapaan yhteislauluna lauletut Veteraanin iltahuuto ja Maamme laulu nostattivat isänmaallisuuden tunnetta. Nuoren polven tervehdyksen toivat juhlaan Janne Vasarainen ja Teemu Airaksinen lausumalla runon Leijonalippu. Juhlasalissa vietetystä tilaisuudesta siirryttiin kahville ryhmäkoteihin. Kahvin ohella tarjoiltiin mustikkakermakakkua, joka oli puettu siniristilipun muotoon. Myös Vuosaaressa itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin varsin perinteisin menoin. Pianisti Niina Saarelainen huolehti musiikista, juhlapuheen piti Anneli Kammonen. Myös Vuosaaren juhlassa ilmoille kajah- tivat Sotaveteraanin iltahuuto, Maamme laulu ja Lippulaulu. Juhlassa lausuttiin myös runoja. Illalla suurin osa asukkaista kerääntyi ryhmäkotien yhteisten televisioiden ääreen katsomaan Linnan juhlia. Teksti: Anne Väätäinen Joulukirkot Tänäkin vuonna on mahdollisimman monille asukkaille järjestetty mahdollisuus osallistua joulukonserttiin kirkossa. Vipulan ja Kullervon väki ja jokunen asukas Ainolastakin olivat marraskuun viimeisenä päivänä Malmin kirkossa kuuntelemassa vanhaa ja vähän uudempaakin joulumusiikkia. Vellamosta käytiin Vuosaaren kirkossa kuuntelemassa kauneimpia joululauluja ja Vanamosta on käytetty kahta asukasta kuuntelemassa ruotsinkielisiä joululauluja Pelastusarmeijan järjestämässä adventti konsertissa. Ja vielä olisi tarkoitus käydä joidenkin asukkaiden kanssa kuuntelemassa kauneimpia lauluja. Halloween-ilta Vanamon tyyliin Hoitaja kertoi iltateellä kuulleensa radiosta tarinoita kummittelevista hengistä Helsingissä. Radiossa asiaan perehtynyt tutkija oli kertonut erilaisista legendoista, inhimillisistä jopa traagisista tarinoista, mitkä olivat levottomien sielujen seikkailuihin johtaneet. Kertomukset kiinnostivat joitakin asukkaita ja värikkäästi kommentoivat juttuja. Toinen hoitaja väritti keskustelua omilla hyytävillä kertomuksillaan ja kokemuksillaan. Keskusteltiin myös ennustamisesta ja pohdittiin, mikä merkitys on sillä pyöreällä pallolla (kristallipallolla). Kokemuksia joillakin oli myös käsistä povaamisessa ja spiritismistä. Eräskin rouva tuumasi liikutelleensa lasia mielensä mukaan toisten järkytykseksi spiritismi-istunnossa. Toiset tarkastelivat käsistään elämänviivoja ja muita juonteita sekä pohtivat ennustamista keskenään. Tunnelma oli leppoisa ja mukaansa tempaava. Jotkut totesivat vaan lopuksi, ettei niihin juttuihin kyllä usko ja että ovat ihan satuja. Teksti: Mervi Kämper ja Elina Mattila Hoitokoti Päiväkumpu 13

14 Päiväkummun pikkujoulut Vellamo pikkujoulutunnelmissa vellamon omaisteniltaa vietettiin pikkujoulujen merkeissä. Glögilasit annettiin käteen heti ovelta ja juhlan avasi Anneli Kammosen itsekirjoittama runo. Illan pianosäestäjänä oli muusikko Tuija Rantalainen, joka esitti myös itse sanoittamiaan ja säveltämiään mahtavia lauluja. Asukkaat ja vieraat saivat nauttia myös lasten tonttuleikeistä. Kahvittelun merkeissä kävi kiva puheensorina. Yhteislaulut raikasivat ja joulumieli valtasi väkisin jokaisen sydämen. Teksti: Riitta Miettinen ja Susanna Honkanen Kullervon pikkujoulut vietimme kullervon pikkujouluja keskiviikkona Tarjolla oli mm. riisipuuroa, joulutorttuja, glögiä ja tietenkin kahvia. Ohjelmaakin oli järjestetty. Kullervon ryhmäkotivastaava Mia piti hienon avauspuheen samalla toivottaen kaikki tervetulleiksi. Hän kertoi mitä olimme syksyn aikana tehneet täällä. Omaisia saapui paikalle runsain määrin. Me työntekijät saimme kiitosta kuinka hyvin olemme hommat täällä hoitaneet ja muutenkin hyvää ja positiivista palautetta. Ilta meni oikein rattoisasti joululauluja laulaessa ja hoitaja Kirsin siskontyttäret soittivat triangeleja ja lausuivat samalla jouluaiheisia runoja. Kullervon asukkaat, heidän omaisensa ja ryhmäkodin henkilökunta olivat tyytyväisiä onnistuneisiin pikkujouluihin. Ainiin meinasi unohtua, itse päätonttu eli Irma Väätäinen osallistui punainen tonttulakki päässään siskonsa Annelin kanssa myös Kullervon mahtaviin pikkujouluihin. Teksti: Kullervon hoitajat Mika Suomela ja Saila Koljonen Pikkujoulupippalot Vanamossa vanamossa, kuten muissakin päiväkummun ryhmäkodeissa, päätettiin tervehtiä joulukuuta juhlimalla pikkujoulua. Keskellä synkkää, märkää ja tuulista joulukuuta toimme ryhmäkotiimme lämpimän tuulahduksen punaista, vihreää ja tortuntuoksua. Jotta pidot eivät jäisi vain oman porukan joulun lämmittelyksi, halusimme lämmittää myös omaisia glögillä sekä kuluneen syksyn kuulumisilla omaisten iltapäivän merkeissä. Tonttupartiomme oli koristellut ryhmäkotimme jouluisilla valoilla ja väreillä ja valinnut taustalle joululauluja tunnelmanluojaksi. Koko väki oli myös jo aiemmin osallistunut piparitalkoisiin ja sen sadosta päästiin nauttimaan herkkusuiden voimin. Pipareista löytyi jos jonkinlaista kuviota ja menijää aina perinteisistä sydämistä mielikuvitusrikkaiden opiskelijoiden ideoimiin käärmeisiin ja kilpikonniin. Adventtienkelit olivat myös ehtineet askartelemaan ja ompelemaan Vanamolle oman joulukalenterin, jonka ensimmäiseen luukkuun päästiin kurkistamaan heti joulukuun ensimmäisenä päivänä. Joka päivältä löytyy oma runo ja lisäksi olkikoriste odottamaan ripustamista kuuseen jouluviikolla (jollei Zorro- kissa ole ehtinyt omimaan kaikkia vauhdikkaisiin leikkeihinsä!). Pikkujouluissa etsimme yhdessä Reijon kanssa kalenterista oikean 14 Hoitokoti Päiväkumpu

15 luukun ja hiljennyimme kuuntelemaan päivän runon. Lisäksi vieraileva tähti alakerrasta, Eki, antoi luvan lukea joulurunonsa, ja ansaitsi tästä isot taputukset sekä tervetulotoivotuksen glögin ja torttujen ääreen. Jottei kuitenkaan tunnelma käynyt liian hartaaksi, saimme koko porukasta aikaan ison äänen laulaessamme joululauluja; ei ihan enkelikuoro, mutta aika lähelle varmasti päästiin!!! Iltapäivä sujui virallisuuksien jälkeen rauhallisesti jutellen ja juhlien. Omaisilla oli mahdollisuus keskustella vastuuhoitajien kanssa ja muutenkin tutustua Vanamon tonttupartioon. Illalla jatkoimme vielä joulutunnelmaa asukkaiden kesken rauhallisella glögitarjoilulla sekä hiljentymällä television joulukonsertin ääreen. Olisipa joku halunnut vielä jäädä valvomaan ja odottamaan joulupukkia Sen vuoro kuitenkin on vasta muutaman joulukalenterin luukun jälkeen! Kiitos kaikille osallistuneille omaisille, kaikille Vanamon asukkaille sekä koko Päiväkummun tonttuväelle, jotka teitte Pikkujouluistamme taas yhden tähden tuikkimaan joulumieliin! Tonttuleikkejä Ainolassa dementiakoti ainolan pikkujouluja ja omaisteniltaa vietettiin lauantaina Tervetuliaisglögin jälkeen ryhmäkotivastaava Marjatta Pajumäki kertoi muutamalla sanalla vuoden tapahtumista. Saimme kuulla myös kaunista viulun soittoa, josta huolehti asukkaan omainen, Katariina Cederqvist. Viulun säestyksellä lauletut yhteislaulut herättivät joulun tunnelman. Eikä Ainolan hoitajien perinteinen tonttuleikki jättänyt ketään kylmäksi! Teksti: Anne Väätäinen Päiväkummun tontut kaupungilla ryhmäkotien pikkujoulujen lisäksi hoitokoti Päiväkummun henkilökunta vietti yhteisiä pikkujoulujaan Pikkujoulut alkoivat klo 19 musikaalin merkeissä. Koko vakihenkilökunta oli katsomassa Savoyn teatterissa legendaarista Broadway-musikaalia Ain t Misbehavin (En katso muihin). Kahden tunnin hauskan musikaalin jälkeen koko porukka ja töistä mukaan kerinneet vakisijaiset siirtyivät Cantina Westiin syömään ja viettämään yhteistä aikaa pikkujoulutunnelmissa. Teksti: Anne Väätäinen Vipulan pikkujoulu/omaisten iltapäivä vipulassa vietettiin pikkujoulua lauantaina Pikkujoulutunnelmaan oli virittäydytty jo jonkin aikaa. Viikon kuluessa asukkaat askartelivat joulukoristeita, maalasivat puusta tehtyjä koristekuusia jouluasuun, koristelivat Vipulaa, leipoivat pipareita ja torttuja sekä kuuntelivat joululauluja. Lisäksi joulutunnelmaan pääsyä vauhditti Malmin kirkossa järjestetty joulukonsertti, johon Vipulan asukkaat osallistuivat viikolla. Pikkujoulupäivänä päiväsali koristeltiin joulutunnelmaan. Iltapäivällä otettiin vastaan omaisia, jotka osallistuivat yhdessä pikkujoulun viettoon. Ohjelma aloitettiin glögitarjoilulla ja joulukalenterin avaamisella. Tällä kertaa joulukalenterista tuli laulu Porsaita äidin oomme kaikki, joka laulettiin yhdessä koko porukalla. Kun glögit oli nautittu, muisteltiin kulunutta kautta ja sen tapahtumia. Muistelua vauhdittivat valokuvat, joita oli koottu eri tapahtumista niin Vipulasta kuin muualtakin Päiväkummusta. Keittiö Karpalon väki oli loihtinut pikkujouluporukalle hienot tarjoilut, jotka sisälsivät tietysti Vipulan asukkaiden itse leipomat joulutortut. Herkkuja päästiinkin pian nauttimaan kahvin kera yhdessä Karpalon kokkien kanssa. Lämminhenkinen pikkujouluiltapäivä jatkui mukavasti kahvitellen ja jutustellen. Teksti: Liisa Syrjälä Hoitokoti Päiväkumpu 15

16 lähtötaso Koulutus Tavoite Kansakoulu Peruskoulu Lukio Oppisopimuskoulutus (n. 1/3 vuotta) Ammatillinen peruskoulutus: ammatillinen perustutkinto Ammatillinen peruskoulutus ja/ tai työkokemus Tutkintoon valmistavana keskimäärin 1-1,5 vuotta Ammatillinen lisäkoulutus ammattitutkinto erikoisammattitutkinto täydennyskoulutus Ammatin vaihtaja Oppisopimuskoulutus (n. 4kk - 3 v) Uudelleenkoulutus Lähde: Helsingin Kaupungin Opetusvirasto, Oppisopimustoimisto, Oppisopimuskoulutus Pähkinänkuoressa Oppisopimuskoulutuksella hoitajia Päiväkumpuun Teksti: Mervi Kämper Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja (noin 80%), joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa (noin 20%). Tietopuolinen koulutus on sekä työnantajalle että opiskelijalle maksutonta ja sen hankkii oppilaitoksilta Helsingin oppisopimustoimisto. Oppisopimuksella voi opiskella itselleen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus. Saavuttaakseen ammattitaidon on opiskelijan tehtävä työnantajan määräämää ja valvomaa työtä korvausta vastaan. Opiskelijalle on myös määrätty vastuullinen ohjaaja/työpaikkakouluttaja, jonka ohjauksessa opiskelija saa käytännön taidot. Oppilaitos vastaa tietopuolisesta opetuksesta. Henkilökohtainen opiskeluohjelma HOPS liittyy aina oppisopimukseen. Sen laatii yhdessä opiskelijan kanssa työnantaja (tai sen edustaja), oppilaitos ja koulutustarkastaja. HOPS:n runkona on tutkinnon perusteissa mainittavat tavoitteet. Siihen kirjataan myös keskeisimmät työtehtävät, tietopuolinen opetus sekä muut opiskelijan ja opiskeluun liittyvät tarpeelliset asiat. Siinä otetaan huomioon myös opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus ja sitä tarkennetaan opiskelun edetessä. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että opiskelija voi käydä suorittamassa tutkintoon ja ammattiin kuuluvia työtehtäviä osallistua oppilaitoksessa tietopuoliseen opetukseen HOPS:n mukaisesti. Opiskelijalle on myös maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tutkinto suoritetaan käytännön näytöin ja ne ovat osa oppisopimuskoulutusta. Tutkintotodistuksen saamiseksi näytöt on suoritettu hyväksytysti. Näytöt vastaanottaa erikseen niihin koulutuksen saaneet hoitajat työpaikalla. Tutkintotodistuksen myöntää Opetushallituksen alainen tutkintotoimikunta yhdessä oppilaitoksen kanssa. Koulutuksen päätyttyä Oppisopimustoimisto antaa opiskelijalle todistuksen, joka perustuu työnantajan ja oppilaitoksen antamiin arviointeihin. Hoitokoti Päiväkummussa opiskelee tällä hetkellä kaksi oppisopimusopiskelijaa ja kaksi on jo valmistunut ohjauksellamme ammattiin. Vain yksi heistä suorittaa koko koulutuksen oppisopimuksella, muut suorittavat / ovat suorittaneet vain viimeisen vuoden oppisopimuksella. 16 Hoitokoti Päiväkumpu

17 Kysymys Gallupiin haastateltiin tällä kertaa opiskelijoita eri ryhmäkodeista. Toimitus kysyi keitä he ovat, mistä he tulevat ja mikä tuo iloa vanhustyössä? Irina Sorvisto /Ainola Irina opiskelee Helsingin diakoniaopistolla lähihoitajaksi. Ainolassa Irina oli kuntoutuksen harjoittelujaksolla lokakuussa, jonka jälkeen hän on astunut keikkarinkiimme. Olen jo useamman vuoden ajan halunnut vanhustenhoitoon ja tämä käsitykseni vahvistui harjoittelujaksolla Ainolassa. Irina kertoo. Irinan mukaan vanhustyössä iloa tuo tieto, että voi todella olla avuksi sekä asukkaiden lämpimät kiitokset. Tytti Natunen/Vanamo Tytti opisekelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Hän on Vanamossa toimintakyvyn tukemisen jaksolla. Hyvää mieltä Tytille vanhustyössä tuo iloinen, kiitollinen vanhus. Se kun vanhuksella on hyvä olo. Tyttiä nähdään muun muassa joulun aikaan keikalla Vanamossa. Kiti Silvennoinen/Vellamo Kiti opiskelee Hesotessa lähihoitajaksi toista vuotta. Vellamossa Kiti on hoito-ja huolenpidon harjoittelujaksolla, joka kestää kuusi viikkoa. Nyt on meneillään neljäs harjoitteluviikko. Kitin mielestä vanhustyö on mielenkiintoista. Hänelle iloa tässä työssä tuo se, että hän tietää ja kokee asukkaiden tarvitsevan hänen apuaan niin fyysisissä, psyykkisissä kuin sosiaalisissakin tilanteissa. Tiia Kalliola ja Erika Zidbeck/ Vipula Tiia ja Erika opiskelevat Stadiassa toimintaterapeuteiksi. He ovat olleet Vipulassa kahdeksan viikon ikääntyneiden toimintaterapia -harjoittelujaksolla. Harjoittelu on Tiialle ja Erikalle ensimmäinen, joten he olivatkin jo odottaneet pääsevänsä näkemään ja kokeilemaan toimintaterapiaprosessia käytännössä. Tiia ja Erika ovat pitäneet Vipulassa muun muassa naisten ryhmää ja lehden luku ryhmää. Kertomansa mukaan ryhmien vetäminen ja ohjaaminen on ollut erittäin antoisaa ja opettavaista. Erityisen kannustavana he pitävät positiivista palautetta, jota he ovat saaneet Vipulan asukkailta. Aki Mäkinen / Kullervo Aki oli ryhmäkoti Kullervossa kuukauden ajan hoito- ja huolenpidon harjoittelussa. Aki opiskelee Helsingin sosiaali- ja terveydenalan oppilaitoksessa eli Hesotessa lähihoitajaksi. Suuntautua hän meinaa ensihoidon puolelle. Valmistua hänen pitäisi parin vuoden kuluttua. Tärkeimmät tavoitteet tällä harjoittelun jaksolla Akilla oli hallita itsenäisesti perushoito, tulla toimeen kaikkien asukkaiden kanssa, olla oma iloinen itsensä ja yrittää parhaansa. Iloa ja haasteita tuo tällä alalla kuulemma eri-ikäisten asiakkaiden kohtaaminen erilaisissa tilanteissa ja onnistumisen kokemukset heidän kanssaan myöskin. Hoitokoti Päiväkumpu 17

18 Kuvataideryhmä Vipulassa Vipulassa aloitti kuvataideryhmä lokakuussa Ryhmäkertoja on ollut joulukuuhun mennessä seitsemän ja ryhmä on kokoontunut kerran viikossa. Muutamat asukkaat ovat olleet ryhmässä mukana joka kerta ja toiset voinnin ja vireystilan salliessa eli ryhmä on ollut avoin kaikille asukkaille. Idea kuvataideryhmään syntyi yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijä Mirja Ilkan kanssa. Hän opiskelee kuvataidekasvatusta ja on kiinnostunut hyödyntämään oppimaansa vapaaehtoistyössä ikääntyneiden parissa. Hän on aikaisemmin työskennellyt enimmäkseen lasten ja nuorten ryhmien ohjaajana, joten ikääntyneiden kuvataideryhmä tuntui mieluisalta haasteelta. Ensimmäisellä ryhmäkerralla asukkaat kuuntelivat luonnon ääniä cd-soittimelta ja tavoitteena oli vapaasti maalata tunnelmiaan paperille. Edellisestä piirustus- ja maalauskerrasta taisi asukkailla ollut vierähtänyt jo tovi, koska toiminta lähti alkuun hitaasti liikkeelle. Tyhjä paperi tuntui pelottavan ja ehdotus siitä, että sormensa voisi jopa kastaa väriin ja käyttää sitä pensselinä, herätti ansaittua epäluuloa. Oikean mallisten ja kokoisten pensselien vihdoin löytyessä jokaisen käteen oli jo helpompaa pohtia omien mielivärien valintaa. Osallistujien rohkeus värien ja aiheiden käyttöön sekä vuorovaikutustaidot ovat lisääntyneet säännöllisten ryhmäkertojen jatkuessa. Vipulan henkilökunta on ollut jokaisella ryhmäkerralla mukana asukkaita tukemassa ja ohjaamassa Mirja Ilkan kanssa. Yhteistyö ryhmäläisten kanssa on ollut haasteellista esim. hahmotushäiriöiden tai keskittymisvaikeuksien vuoksi, mutta vuorovaikutuksen ja ohjauksen keinoin kuva- taideryhmässä on ollut nähtävissä kehitystä toiminnan tullessa tutummaksi. Kuvataideryhmä on kokoontunut Vipulan yhteistilassa, joka rauhoitettiin vain tätä tarkoitusta varten. Näin on pystytty turvaamaan rauhallinen ja häiriötön ympäristö. Ryhmän ilmapiirissä on ajoittain voinut aistia syvän, keskittyneen tunnelman ryhmäläisten paneutuessa maalaamiseen kukin omalla tavallaan ja tyylillään. Valmiit työt on kiinnitetty Vipulan oveen, missä ne ovat ilahduttaneet osallistujia vielä myöhemminkin. Jatkossa kuvataideryhmää on tarkoitus jatkaa myös Päiväkummun muissa ryhmäkodeissa. Teksti: toimintaterapeutti Eila Turunen. Koulutustiimi eli KOUTSI Koutsin toiminta-ajatuksena on vastata henkilöstökoulutustarpeiden selvittämisestä, koulutussuunnitelmien laatimisesta ja niiden toteutumisen arvioimisesta. Toimintaajatuksena on myös vastata opiskelijaohjauksen järjestämissuunnitelman laatimisesta ja ohjauksen toteuttamisesta siten, että opiskelijoiden työssäoppimisen tavoitteet toteutuvat mahdollisimman laadukkaasti Hoitokoti Päiväkummun elämänilon hoitofilosofian huomioon ottaen. Koulutustiimin jäsenet Mia Airaksinen, tiimivastaava Kullervon ryhmäkotivastaava Irma Väätäinen Toimitusjohtaja Anneli Tuovinen-Vasarainen Henkilöstöjohtaja ja tiimijohtaja Tiina Salmi Pasilan vastaavahoitaja Outi Gerdt Vuosaaren vastaavahoitaja Marjatta Pajumäki Ainolan ryhmäkotivastaava Eila Turunen Toimintaterapeutti Liisa Syrjälä Vipulan ryhmäkotivastaava Laura Karlsson Vanamon ryhmäkotivastaava Leila Pelkonen Keittiö Karpalon emäntä Sosionomin työsarkaa Päiväkummussa Olen koulutukseltani Sosionomi (AMK). Hoitokoti Päiväkumpuun ja Ryhmäkoti Vanamoon saavuin syksyllä ja olen kotiutunut hyvin taloon. Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen hoitajan sekä ohjaajan tehtävissä vanhustyön saralla. Sosionomin tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, joka antaa laajat valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalalla. Sosionomi tukee eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä sekä järjestää ja koordinoi heille palveluja. Sosionomit voivat toimia kasvatus-, ohjaus-, huolenpito-, hoito- ja kuntoutustehtävissä avohuollossa ja erilaisissa laitoksissa. Oma kiinnostukseni vanhustyöhön on muokannut käsitystäni Sosionomin ammattikuvasta. Liitän Sosionomin tehtävänkuvaan oleellisesti dementiaosaamisen, kuntoutuksen sekä muistin ja toimintakyvyn ylläpitämisen. Koen tärkeäksi myös yhteisöllisyyden kehittämisen erilaisten ryhmätuokioiden, viriketoiminnan sekä yhteisten arjen hetkien kautta. Koulutukseni kautta minulla on myös projektiosaamista ja olin mukana eräässä valtakunnallisessa dementiaprojektissa oman osaprojektin vetäjänä. Oma roolini Hoitokoti Päiväkummussa muotoutuu pikku hiljaa ja pyrin tuomaan omaa erityisosaamistani yhteiseen käyttöön arjen tasolle. Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan! Teksti: Sosionomi Elina Mattila 18 Hoitokoti Päiväkumpu

19 Keittiönurkka Tältä palstalta löydät ideoita suussa sulaviin kotileivonnaisiin ja muihin pikkuherkkuihin. Kuva: Kari Vasarainen Teksti: Leila Pelkonen Jouluruno Keittiössä tuoksuu joulu. Pienet sormet maistelevat piparitaikinaa. Uunissa paistuu ruskeita pipareita. Paistuneet piparit katoavat pienten lasten suuhun. Lemmikitkin saavat osansa, piparintuoksuisen suukon sekä ison halauksen. Ilta alkaa hämärtää, on Joulun odotusta. Tähtipullat 8-9 dl vehnäjauhoja 50 g hiivaa ½ - ¾ dl sokeria 2 kananmunaa 1 dl kermaa 1 ½ tl suolaa 2 tl kardemummaa 160 g pehmeää voita tai margariinia 100 g pehmeää voita tai margariinia Liuota murennettu hiiva kermaan. Sekoita joukkoon jauhot, sokeri, kananmunat, suola ja kardemumma. Vaivaa taikinaa yleiskoneella tai vatkaimella (noin keskimmäisellä nopeudella) viisi minuuttia. Lisää taikinaan 160 grammaa pehmeää voita tai margariinia. Vatkaa edelleen viisi minuuttia. Lisää taikinaan loput 100 grammaa pehmeää voita tai margariinia. Vatkaa taikinaa vielä 10 minuuttia. Kääri löysähkö taikina muoviin tai siirrä muovipussiin. Nosta tasaiselle alustalle asetettu taikina pakastimeen. Anna taikinan jähmettyä noin 1-1 1/2 tuntia. Poista muovi ja kauli jäähdytetty taikina noin 1,5-2 senttimetrin paksuiseksi levyksi. Painele taikinasta tähtimuotilla pullia. Nosta pullat pellille. Anna pullien kohota lämpimässä ja vedottomassa paikassa liinan alla, esimerkiksi lämpimällä vedellä täytetyn tiskialtaan päällä. Voitele kohonneet pullat kananmunalla ja paista uunissa 200 asteessa noin minuuttia. Koristele pullat punaisella kirsikalla, tomusokerilla tai voitelemalla voisulalla ja pyörittämällä hienossa sokerissa. Mustaherukkaglögi 5 dl laimennettua mustaherukkamehua 1 sitruunanmehu ja -kuori raastettuna 1 tl kokonaista kardemummaa 4 neilikkaa 2 kanelitankoa 1 vaniljatanko 3 maustepippuria (paahdettuna) sokeria manteleita rusinoita Sekoita ainekset kattilassa keskenään lukuun ottamatta sokeria, manteleita ja rusinoita. Kiehauta seos ja anna hautua kannen alla 30 minuuttia. Lisää sokeria tarvittaessa maun mukaan. Siivilöi glögi, lisää mantelit ja rusinat. Juoman voi terävöittää punaviinillä tai kirkkaalla viinalla. Hoitokoti Päiväkumpu 19

20 Hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta! 20 Hoitokoti Päiväkumpu

Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 4/2007

Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 4/2007 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 4/2007 suomen itsenäisen ajan taival päiväkummussa vietettiin pikkujouluja 3 4 5 6 8 9 10 11 12 23 23 24 26 27 Sisältö Pääkirjoitus Valtaistuminen

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 3/2007 musiikissa kaikki on mahdollista muistelussa päiväkummun kesäretket Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 5 Uudistuksia Päiväkummussa 6

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun. sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005

Hoitokoti Päiväkummun. sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005 Hoitokoti Päiväkummun sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 4/2005 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat 4/2005 3 4 5 5 6 8 9 sisältö. Pääkirjoitus Elämänilon tiellä Yksilövastuinen hoitotyö ja PrimeCare Kohtaaminen

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 1/2008 www.hoitokotipaivakumpu.fi Sisältö Hoitokoti Päiväkummun Sanomat 3 4 6 8 10 12 13 14 16 18 22 23 26 Pääkirjoitus Joulunajan tapahtumakalenteri

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2010 www.hoitokotipaivakumpu.fi Sisältö Hoitokoti Päiväkummun Sanomat 3 4 6 7 8 10 12 14 16 20 26 28 29 30 Pääkirjoitus Asiakastyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 1/2006. Hoitokoti Päiväkumpu

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 1/2006. Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. ASUKAS- JA HENKILÖKUNTALEHTI 1/2006 Hoitokoti Päiväkumpu sisältö. Pääkirjoitus 3 VIRKKU MUKANA ELÄMÄNILON TALON TOIMINNASSA Kohtaaminen 4 ERKKI VAINION MUISTELUA ELÄMÄSTÄÄN

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011 www.hoitokotipaivakumpu.fi Etukansi: Hoitokoti Päiväkummun työntekijä Elisa Laiho ja ryhmäkoti Vanamon asukas Tauno Naumanen (kuva: Anne

Lisätiedot

Asukas- ja henkilökuntalehti 1/2014

Asukas- ja henkilökuntalehti 1/2014 Asukas- ja henkilökuntalehti 1/2014 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Hoitokoti Päiväkumpu palveluntuottajaksi nuorten aikuisten kehitysvammaisten Käpytikka-taloon 6 Asiakas- ja henkilöstötutkimuksesta erinomaisia

Lisätiedot

Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2012

Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2012 Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2012 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Päiväkummun Kotihoito Ovi onnistuvaan ikääntymiseen 6 Ulkoinen auditointi osoitti useita vahvuuksia ja joitakin kehittämiskohteita 7 Entistä

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

ISBN 978-952-5991-73-4

ISBN 978-952-5991-73-4 ISBN 978-952-5991-73-4 Julkaisija ja kustantaja: Kuvat: Turun kaupunki/sivistystoimiala Käsityöläiskatu 10 20100 Turku Turun Lyseon lukion valokuvakurssi Taitto ja paino: Turun ammatti-instituutti, painoviestintä,

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2013

Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2013 Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2013 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Pitkän iän salaisuudet 5 Lisää fysioterapiaosaamista ryhmäkotien arkeen 7 Kokeneen kautta kokemusta Vanhustyön Trainee -ohjelma 8 Liisa Lindroos

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU

Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU Vuosijulkaisu 2009 APUTASSU Mainiot ulkoilumahdollisuudet, rauhallinen ympäristö ja asiantunteva henkilökunta Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus on Suomen ainoa yksinomaan neurologisten sairauksien kuntoutukseen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

KUNKKU. Vuoden 2014 puheenjohtaja Niina Sjöblom esittäytyy s. 6. Mentorointiohjelma by KUNKKu s. 12. Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu s.

KUNKKU. Vuoden 2014 puheenjohtaja Niina Sjöblom esittäytyy s. 6. Mentorointiohjelma by KUNKKu s. 12. Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu s. 1/2013 KUNKKU Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry. Vuoden 2014 puheenjohtaja Niina Sjöblom esittäytyy s. 6 Mentorointiohjelma by KUNKKu s. 12 Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu s. 13 Jethro Rostedt'n

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Tapolan kyläyhteisö

Pääkirjoitus. Tapolan kyläyhteisö T A P O L A L E H T I Joulukuu 2000 1 Pääkirjoitus Vuoden kulkiessa kohti loppuaan on tavallista tehdä yhteenveto kuluneesta ajasta. Tarkastelemme itseämme, mitä olemme kokeneet, mita tehneet ja mitä jättäneet

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan

Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan 3 2012 Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön ajankohtaislehti Tampereella Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan Yrittäjät tärkeä lenkki yhteiskunnan rakentajina sisältö

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 4/2014

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 4/2014 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 4/2014 Oikeudenmukaista? Säästötoimien ohella vammaisjärjestöjen maailmaa on viime päivinä puhututtanut hallituksen lin jaus RAY:n, FinToton ja Veikkauksen

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 1 2008 Rokaten opintiellä Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 3 4 6 8 10 tässä numerossa 12 10 12 14 16 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Tämä julkaisu sisältää:

Tämä julkaisu sisältää: Tämä julkaisu sisältää: Alkusanat... 3 Minna Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi: Ollaan oltu sydämestä tämän asian takana.. 5 Merja Salanko-Vuorela: Oulun seudulla kehitetään omaishoitajien tukemista

Lisätiedot