Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö. Pirkanmaan Hoitokoti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö. Pirkanmaan Hoitokoti"

Transkriptio

1 Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö Pirkanmaan Hoitokoti Vuosikertomus 2014

2

3 Yleistä Hoitokodin 27.vuosi oli muutosten vuosi. Hoitokodin pitkäaikainen johtaja Tiina Surakka siirtyi Länsi- Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtajaksi Uusi johtaja Mirja Jussila aloitti tehtävässään Merkittävää on ollut hyvä yhteistyö kuntien ja erityisesti Tampereen kaupungin kanssa. Hoitokodin tehtävänä on antaa saattohoitoa ja toteuttaa koulutus- sekä tutkimustyötä. Hyvä saattohoito toteutuu ammattitaitoisen henkilökunnan sekä monitaitoisten vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Pitkäaikainen puheenjohtaja Eila Häihälä palkittiin Tampereen kaupungin I luokan kultaisella ansiomitalilla tunnustuksena hänen merkittävistä ansioistaan saattohoitotyön parissa. Hoitokodin etupiha sekä henkilökunnan parkkipaikka saivat uudet asfaltit, lisäksi henkilökunnan parkkialuetta laajennettiin ja portaat kunnostettiin. Uudet opastekilvet pystytettiin pihaan ja tien varrelle. Myös talon esitteet uusittiin talon oman hoitajan sosionomitutkinnon opinnäytetyönä. Tietotekniikkaa uusittiin hankkimalla Anvialta perustietotekniikan palvelut ja laitteet lukien. Vuoden aikana valmisteltiin ja neuvoteltiin siirtymisestä sähköiseen potilastietojärjestelmään. Hilkka ohjelman käynnistäminen päätettiin siirtää seuraavaan vuoteen. Suomen taloudellinen tilanne heijastui myös Hoitokodille vaikka vuoden aikana potilaspaikat olivatkin tiiviissä käytössä. Kesällä uusi johtaja sai tehtäväksi johtoryhmän kanssa laatia Hoitokodille talouden tasapainottamisohjelman. Tehtävä oli haasteellinen koska erityisesti IT kulut ovat kasvaneet sekä kasvavat edelleenkin lähitulevaisuudessa. Säästökohteitakin kuitenkin löytyi työn tehostamisen ja henkilöstön uudelleen organisoinnin kautta. Kaksi hoitoapulaista jäi eläkkeelle ja sairaanhoitaja sekä toimitilahuoltaja siirtyivät muihin tehtäviin. Potilaita oli ennätysmäärä. Hoitopäiviä oli Potilaista 263 kuoli Hoitokodissa, mikä oli Hoitokodin historian suurin määrä. 45 potilasta siirtyi kotihoitoon ja kolme muihin hoitolaitoksiin. Kokonaiskäyttöaste nousi. Potilaiden keski-ikä oli 72,9 vuotta, nuorin oli 25 - ja vanhin 100 -vuotias. Kotisaattohoidon tärkeys palveluna korostui. Hoitokodin kotisaattohoidon kotikäynnit lisääntyivät, erityisesti kotihoidon lääkärinkäynnit. Huomattavasti lisääntyivät myös päiväkeskuskäynnit edellisvuodesta. Omaishoidon vapaajaksot olivat uusi toimintamuoto. Näitä oli 10 vuoden 2014 aikana. Aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä oli loppuvuonna 116. Vapaaehtoistyö lisääntyi 11 %:lla edellisvuodesta. Toimintavuonna hyödynnettiin uudistuneita kotisivuja Hoitokodin tiedottamisen välineenä. Tampereen Lääkäripäiville sekä Pirkkahallissa toteutetuille Hyvä Ikä - messuille osallistuttiin esittelyosastoilla. Talouspäällikkö toimi kirkon yhteisvastuukeräyksen ohjaustyöryhmässä. Pirkanmaan Hoitokoti sai lahjoituksia niin yksityisiltä henkilöiltä kuin yhteisöiltäkin. Hoitokotia tukevat ystävät, kannatusyhdistysjäsenet sekä eri yhteistyötahot ovat ensiarvoisen tärkeitä toimijoita.

4 1. Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön hallinto Vuonna 1985 perustetun Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön tarkoituksena on työskennellä parantumattomasti sairaiden ihmisten loppuvaiheen elämänlaadun parantamiseksi ja siihen liittyvän hoidon ja tutkimustyön tukemiseksi. Säätiö ylläpitää toimintansa aloittanutta Pirkanmaan Hoitokotia. Vuosi 2014 oli Hoitokodin 27. toimintavuosi. Hallintoneuvosto Hallintoneuvosto kokoontui sääntömääräisesti kaksi kertaa. Hallintoneuvostoon kuuluivat tuomiorovasti Olli Hallikainen puheenjohtajana ja terveystieteen tohtori Hilkka Laakso varapuheenjohtajana sekä jäseninä asiakasjohtaja Harri Airaksinen, lääketieteen tohtori Tapani Hakala, sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen, toimitusjohtaja Asko Koskinen, varatoimitusjohtaja Tommi Rasila, lääketieteen tohtori Riitta Alaja, professori Eija Paavilainen, sosiaalineuvos Seppo Rantanen ja kunnallisneuvos Irja Tulonen. Hallitus Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallitukseen kuuluivat terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä puheenjohtajana, lääninneuvos Markku Jokela varapuheenjohtajana sekä jäseninä, rovasti Juhani Marjokorpi, johtaja Rauno Ulonen, KTM Pertti Mäntylä ( asti) ja talousjohtaja Tarja Rantala. Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat KHT Mirja Juusela, varahenkilönään KHT Kalle Korka sekä KHT Marko Vehniä, varahenkilönään KHT Janne Sirkka. Johtoryhmätyö Johtoryhmään kuuluivat ylilääkäri Tarja Korhonen, osastonhoitaja Pia Stenvik, talouspäällikkö Lasse Kärki ja johtaja Tiina Surakka (30.4. asti) sekä johtaja Mirja Jussila (1.7. alkaen). Johtoryhmän kokouksia pidettiin pääsääntöisesti kerran viikossa, loma-aikoina harvemmin. Johdon katselmukset toteutettiin keväällä ja syksyllä laajalla moniammatillisella kokoonpanolla. Ulkoisessa auditoinnissa, joka toteutettiin syksyllä, ei havaittu poikkeamia joskin muutamia kehityskohteita. IMS järjestelmästä päätettiin luopua ja siirtää keskeiset dokumentit kaikkien käyttämään Y- kansioon. 2. Kuolevan potilaan hoito vuodeosastolla Kuolevan potilaan vuodeosastohoito Vuodeosastolla saattohoitoa toteutettiin yksilölliseen kokonaisvaltaiseen hoitoon ja omahoitajuuteen perustaen. Eri osaajien panosta hyödynnettiin muun muassa moniammatillisten hoitoneuvottelujen ja potilasmeetingien muodossa. Lähettäviin tahoihin oltiin aktiivisesti yhteydessä, jotta potilaat pääsisivät oikea-aikaisesti Hoitokotiin. Potilaita otettiin tarvittaessa nopealla aikataululla. Kotipotilaat pääsivät joustavasti päivystysaikana vuodeosastolle tarvittaessa ylipaikkoja käyttäen. Haastetta päivittäiseen työhön aiheuttivat entistäkin suurempi potilasvaihtuvuus, useat lyhyet hoitoajat ja potilaiden hoitoisuuden lisääntyminen. Tämä näkyi ajoittaisena suurena kuormituksena osastotyössä kaikissa ammattiryhmissä ja toisaalta välillä useina tyhjillään olevina potilaspaikkoina. Täysin uutena toimintamuotona Hoitokodin kotihoidon potilaita otettiin omaishoidon vapaajaksolle vuodeosastolle omaisen levon mahdollistamiseksi. Valtaosa potilaista tuli saattohoitoon edenneen syövän takia ja toiseksi suurin potilasryhmä olivat ALS-potilaat. Suurin osa potilaista tuli Hoitokotiin Tays:n syöpätautien klinikasta ja Hatanpään sairaalasta. Muista kunnista lähetetyt potilaat olivat pääsääntöisesti monioireisempia ja saattohoidon erityisosaamista vaativia, joka oli linjassa Pirkanmaan alueen saattohoidon palveluverkkokuvauksen kanssa. Lääkehoidon monipuolistuminen haastoi henkilökunnan kehittämään osaamistaan vaatimuksia vastaavaksi. Lääkepoikkeamien vähentäminen oli yhteinen tavoite, johon pyrittiin monin keinoin mm. koulutuksin, poikkeamailmoitusten päivittäisillä käsittelyillä ja nostamalla asiaa esiin työpaikkakokouksissa ja potilasmeetingeissä. Vuonna 2015 käyttöön tulevaa Hilkkapotilaskertomusjärjestelmää silmällä pitäen tehtiin alustavaa pohjatyötä käyden tutustumiskäynneillä muissa saattohoitokodeissa, joissa ko. ohjelma on jo käytössä.

5 Kuolevan potilaan vuodeosastohoito lukuina Hoitokodin käyttöaste oli edellisvuotta korkeampi. Koko vuonna oli keskimäärin 21,7 (21 v. 2013) sairaansijaa käytössä. Hoitopäiviä oli 232 enemmän kuin edellisvuonna eli (7684 v. 2013). Vuodeosaston kuormitusprosentti oli 90,4 %. (88 % v. 2013). Hiljaisin kuukausi oli huhtikuu (kuormitusaste alle 81 %) eli keskimäärin tällöin oli käytössä 19,4 sairaansijaa 24:stä. Korkein käyttöaste oli elokuulla, jolloin käyttöaste oli 98 %. osuus hoitopäivistä oli 5,4 % (11 % v. 2013). Itse hoitonsa maksavia potilaita oli 8 (4 v.2013) ja hoitopäiviä yhteensä 218 (83 v. 2013). Ainoastaan Tampere osti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kautta saattohoitopalveluja Hoitokodista. Tampere osti suoraan 36,3 % (44 % v. 2013) ja sairaanhoitopiirin kautta 57,5 % (56 % v. 2013) Hoitokodin palveluista. Muut kunnat ostivat tarvitsemansa Hoitokodin saattohoitopalvelut suoraan. Muiden kuntien ostojen määrä oli 444 (780 v. 2013) 3. Kotisaattohoito toimintana ja lukuina Kuvio 1: Hoitopäivät kuukausittain Potilaista naisia oli 181 (164 v. 2013) ja miehiä 131 (152 v. 2013). Kotiutusten määrä väheni edellisvuodesta jonkin verran ollen 45 (57 v. 2013). Laitossiirtoja tehtiin kaksi. Potilaita kuoli osastohoidossa 263 (251 v. 2013). Luku oli Hoitokodin historian suurin. Potilaiden keski-ikä oli 72,9 vuotta. Nuorin potilas oli 25 vuotias ja vanhin 100 -vuotias. Päättyvien hoitojaksojen pituudeksi tuli viimeisen puolen vuoden aikana suurimmalle osalle potilaista 0-9 hpv (yhteensä 85 kpl), toisena hpv (55 kpl). Aivan lyhyet (1-3 päivää) hoitojaksot lisääntyivät, mikä näkyi ajoittain suurena kuormituksena. Osastohoitoon otettiin 312 potilasta (316 v. 2013). Kotisaattohoitotoimintaa kehitettiin edelleen, jolloin potilaat pystyivät halutessaan olemaan mahdollisimman pitkään kotihoidossa. Osa potilaista siirtyi Hoitokodin vuodeosastolle muista hoitolaitoksista vain muutama vuorokausi ennen kuolemaansa. Saattohoitopäätöksen oikea-aikainen teko on siis edelleen haaste, johon tulisi kiinnittää huomiota. Hoitokodin kotisaattohoidon kotikäynnit lisääntyivät vuoden 2014 aikana. Erityisesti lääkärin tekemiä kotikäyntejä oli huomattavasti edellisvuotta enemmän. Yhteensä lääkärin tekemiä kotikäyntejä oli 144, näistä 85 käyntiä yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Kotisairaanhoitajan yksin tekemiä käyntejä oli lisäksi 430. Kotisairaanhoidon käynneillä potilaalle ja perheelle tarjottiin psykososiaalista tukea, ohjausta ja tukea oirehoitoon ja kotona selviytymiseen. Kotona kuolemaan saakka oli 13 potilasta, tämän ollessa heidän oma toiveensa. Potilaan selviytymistä kotona tuettiin myös tekemällä joustavasti kotikäyntejä osastolta päivystysaikana (9 käyntiä v. 2014). Lääkärin puhelimessa antama neuvonta ja ohjaus lisääntyivät myös huomattavasti. Samoin päivystysaikaiset sairaanhoitajan kotikäynnit lisääntyivät. Kotipotilaiden päiväkeskuskäynnit lisääntyivät huomattavasti edellisvuodesta. Potilaille ja heidän läheisilleen tarjottiin päiväkeskuskäynneillä sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, fysioterapeutin, lääkärin ja papin palveluita ja vapaaehtoistyöntekijöiden seuraa. Erityisen merkittävää oli omaisten mukanaolon lisääntyminen päiväkeskuksessa. Omaisten osallistuminen lähes kaksinkertaistui (350 käyntiä omaisilla). Hoitokodissa oli tamperelaisten lisäksi potilaita 11 muusta kunnasta (14 v. 2013). Pirkanmaan ulkopuolelta potilaita oli kaksi eli yksi Varsinais-Suomesta sekä yksi Pohjanmaalta. Muiden kuin Tampereen kaupungin Kuvio 2: Kotikäynnit ja päiväkeskuskäynnit kuukausittain

6 Hoitokodin kotisairaanhoito mahdollisti omalta osaltaan potilaan saumattoman hoitoketjun toteutumisen, potilaan ja hänen läheistensä saadessa apua ja palveluita joustavasti ja oikea-aikaisesti potilaan voinnin heikentyessä ja kuoleman lähestyessä. v v.2014 Lääkärinkotikäynnit Lääkärin ja hoitajan yhteiskäynnit Sairaanhoitajan kotikäynnit/uusinta sairaanhoitajan kotikäynnit/päivystys 2 9 päiväkeskuskäynnit lääkärin puhelut yht Taulukko 1. Kotihoito lukuina vv Omaisten tukeminen Potilaan hyvään hoitoon kuuluu keskeisesti omaisten ja läheisten tukeminen. Perhettä ja läheisiä tukevat työssään erityisesti omahoitajat, lääkärit, sosiaalityöntekijä sekä pappi. Omaisten tukemisen vastuuhenkilönä ja tukimuotojen kehittäjänä toimii sosiaalityöntekijä. Keskeisiä toimintamuotoja omaisten tukemisessa ovat erilaiset omaisten ryhmät. Omaisille tarkoitetut keskusteluryhmät kokoontuivat kevätkaudella kahdesti viikossa, syksyllä ryhmä jatkoi viikoittain tiistaisin päiväkeskuksen yhteydessä. Osallistujia tässä ryhmässä oli runsaasti: enimmillään kaksitoista omaista ja keskimäärin kuusi omaista. Ryhmässä keskeistä on omaisten saama vertaistuki toisilta omaisilta. Myös monia tärkeitä aihealueita käsiteltiin ryhmässä, kuten omaisten omat voimavarat, luopuminen sekä hengelliset asiat. Saattohoidossa omaisten tukemisen katsotaan jatkuvan myös potilaan kuoleman jälkeen. Musiikkiterapeutti piti vuoden aikana kaksi sururyhmän, joihin osallistui yhteensä 8 henkilöä. Sururyhmät kokoontuivat viikoittain 9 10 viikon ajan. Ryhmässä saatu tuki ja surun käsitteleminen koettiin suurena apuna. Kolme kuukautta potilaan kuoleman jälkeen muisteluiltaan kutsuttiin lähiomaisen kautta myös muita omaisia. Muisteluiltoja järjestettiin 11. Näissä illoissa oli osallistujia edellisvuotta (121 v. 2013) suurempi määrä, yhteensä 134 omaista ja läheistä. Mukana muisteluillassa oli sekä henkilökuntaa, että vapaaehtoistyöntekijöitä. Hoitokodilla tehdystä surusta ja luopumisesta kertova Surusta toivoon - filmi vakiinnutti paikkansa illan ohjelmassa. Vakiintunut tukimuoto omaisille on puolisonsa menettäneiden vertaistukiryhmä. Syksyllä alkoi jälleen uusi ryhmä, joka kokoontui viisi kertaa, yhteensä osallistujia ryhmässä kävi 20 omaista. Ryhmän vetäjinä toimivat sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja sekä neljä vapaaehtoistyöntekijää. Tämän ryhmän osallistujat sopivat ryhmän päättyessä keskenään jatkotapaamisista Hoitokodin ulkopuolella. Lapsiperheiden erityinen tukeminen oli nostettu keskeiseksi kehittämisen kohteeksi jo edellisenä vuotena. Sairaanhoitaja Martta Holmevaaran kehittämistyön kautta saatiin lapsen surua käsittelevää kirjallisuutta, jota perheet voivat halutessaan lainata kotiin. Kehittämistyön tuloksena otettiin käyttöön myös Lapsen surun tuki- keskustelut, joissa sairaalapastori Leena Leppälän soveltama tukikeskustelumenetelmä otettiin hoitotyöntekijöiden työkaluksi. Keskustelumenetelmää myös esitellään ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa. Sosiaalityöntekijä ja kaksi sairaanhoitajaa kävivät vuoden kestävän Laaja Toimiva lapsi ja perhe (TLP) menetelmä koulutuksen. Syksyllä koulutukseen osallistuneet pitivät henkilökunnalle koulutusta tästä aiheesta. 5. Henkilökunta Vakinaista henkilökuntaa oli 38 henkilöä. Lääkäreitä oli kaksi, ylilääkäri ja kotihoidon osaaikainen (40 %) lääkäri. Hoitotyön toimia oli 21: osastonhoitaja, osastohoidon apulaisosastonhoitaja ja kotisaattohoidon apulaisosastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa ja 4 perus-/lähihoitajaa. Hallintoja toimistohenkilökuntaan kuuluivat johtaja, sivutoiminen talouspäällikkö sekä toimistosihteeri. Erityistyöntekijöitä olivat palvelusihteeri, sosiaalityöntekijä ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja sekä osa-aikaiset pappi (60 %), fysioterapeutti (55 %) ja kiinteistönhoitaja (10 h/vk). Ravitsemushuollosta ja puhtaanapidosta vastasi ravitsemuspäällikkö apunaan apulaisemäntä ja 4,5 hoitoapulaista. Palkattua henkilökuntaa sijaiset mukaan luettuina oli Hoitokodissa vaihdellen

7 Erityispätevyyspalvelua suorittavien lääkäreiden palkkaus mahdollistui siten, että Syöpäjärjestöt myönsivät vuonna 2014 tukena puolet ko. lääkäreiden palkkakustannuksista (kuitenkin max 3000 /kk) erillisen hakemuksen perusteella. Erityispätevyysharjoittelussa oli kolme henkilöä viiden kuukauden aikana. Kesäksi palkattiin aikaisempien vuosien tapaan kaksi henkilökunnan omaa lasta Tienaa euroja nuoriksi. Henkilökunnan keski-ikä oli 46,9 vuotta (47 v. 2013). Kuviossa 3 näkyy henkilökunnan keski-ikä ammattiryhmittäin ja sen muuttuminen vuosina sekä ennuste vuodelle Kuvio 3. Henkilökuntaryhmien keski-ikä vuosina sekä ennuste vuodelle Osa-aikaeläkkeellä jatkoi kolme työntekijää. Heistä eläkkeelle jäi kaksi hoitoapulaista. Muihin tehtäviin siirtyi yksi sairaanhoitaja ja vuorotteluvapaalla ollut toimitilahuoltaja. Poissaoloja oli (4823 kalenteripäivää v. 2013). Muita poissaoloja olivat henkilö-kohtaiset syyt, kuten työskentely toisen työnantajan palveluksessa sekä opintovapaat. Nelijäseninen moniammatillinen huvitoimikunta kokoontui säännöllisesti organisoimaan henkilökunnan virkistystoimintaa. Työnantajan tukemana kevätkaudella osallistuttiin Likkojen Lenkille ja syyskaudella järjestettiin Syyssäpinät Tampereen Komediateatterissa sisältäen stand up komiikkaa ja illallisen. Liikunta- ja kulttuuriseteleillä tuettiin työntekijöiden hyvinvointia ja vapaa-ajan harrastuksia edellisvuosien tapaan. Kuvio 4. Poissaolojen suhteellinen jakauma kaikista poissaoloista vuosina Työterveyshuollon kanssa kiinnitettiin erityistä huomiota työkyvyn ylläpitämiseen. Varhaiskuntoutusta järjestettiin viidelle itsenäistä työtä ja esimiestyötä tekevälle. Myös työnohjaukseen panostettiin aikaisempia vuosia enemmän suuntaamalla sitä hoitotyön-tekijöiden ja lääkäreiden lisäksi hoitoapulaisille, ravitsemuspäällikölle ja erityistyöntekijöille. Sairauslomien määrä kasvoi ollen 698 poissaolopäivää (655 v. 2013). Sairaslomiin johtaneita työtapaturmia ei ollut lainkaan. Vapaa-ajan tapaturmia tapahtui kolmelle eri työntekijälle yhteensä 130 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloista omalla luvalla sairauden vuoksi poissaoloja oli 7,7 % eli 54 kalenteripäivää (6 % eli 41 kalenteripäivää v. 2013) ja lääkärintodistuksella 73,6 % eli 514 kalenteripäivää (88 % eli 576 kalenteripäivää v. 2013). Saattohoidon osaamisen varmistaminen tapahtui sekä työajalla että omalla ajalla tapahtuvalla kouluttautumisella. Sisäisiä koulutuksia järjestettiin vuoden aikana 25 kertaa. Pääosin kouluttajina toimi oma henkilökunta kukin oman ammattiosaamisensa alueelta. Koulutuksien aiheina olivat mm. Tuntevamenetelmä, hengellinen tukeminen, lapsiperheen tukeminen sekä eläinavusteinen fysioterapia. Ulkopuoliset kouluttajat luennoivat Hoitokodilla mm. rakenteisesta kirjaamisesta ja vanhustyön erikoisammattitutkinnon näytön vastaanottamisesta. Ulkopuoliseen koulutukseen osallistui koko henkilökunnasta 37 eri henkilöä (34 v. 2013). Toimintakertomusvuonna panostettiin sekä alueellisiin ja paikallisiin koulutuksiin että pitkiin täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin parantumattomasti sairaan palliatiivisessa ja saattohoidossa (3 sairaanhoitajaa, 1 perushoitaja), työhyvinvoinnissa (työsuojeluvaltuutettu)

8 sekä kriisityössä (sairaanhoitaja). Painopiste oli lasten suruun liittyvässä lisäkoulutuksessa. Lapset puheeksi - koulutukseen osallistui kolme työntekijää. Kotisivuille päivitettiin Hoitokodin ulkopuolella toimivat omat asiantuntijakouluttajat. 6. Vapaaehtoistoiminta saattohoidossa Vapaaehtoiset täydentävät saattohoitoa. He antavat sisältöä kuolevien potilaiden ja heidän läheistensä päiviin. He tuovat yhteisöön tuulahduksen ulkomaailmasta ja poistavat läsnäolollaan laitosmaista tunnelmaa. He toimivat saattohoidossa omaehtoisesti ja palkattomasti eivätkä korvaa ammattilaisten työtä. Syksyllä järjestettyyn uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytoimiseksi esittelyiltaan osallistui yli 60 henkilöä. Heistä vapaisiin tehtäviin valikoitui 25 uutta vapaaehtoistyöntekijää. Vuoden lopussa toiminnassa oli mukana 116 aktiivista vapaaehtoistyöntekijää. He tekivät vapaaehtoistyötä ennätykselliset tuntia ( tuntia v. 2013). Tästä ajasta suurin osa käytettiin potilasvirkistystoimintaan (6500 tuntia), potilaiden ja heidän läheistensä seurana ja tukena olemiseen (lähes 6000 tuntia) sekä käytännöllisiin palvelutehtäviin (7300 tuntia). Vapaaehtoistyöntekijät jatkoivat ahkeroimistaan henkilökunnan rinnalla mm. päiväkeskuspäivissä, saunapäivissä, hengellisissä tilaisuuksissa sekä erilaisissa omaisten ryhmissä. Uutena toimintana käynnistettiin vapaaehtoistyöntekijöiden Laulujoutsen-kuoro. Vapaaehtoistyön laajentamiseksi kotisaattohoidossa tehtiin kotipotilaille ja heidän läheisilleen kysely. Tulosten perusteella toimintatapoja ja vapaaehtoistyöntekijöiden tehtäväkuvaa täsmennettiin. Vapaaehtoistyöntekijät tukivat kotipotilaita pidempikestoisesti kymmenen kertaa ja yksittäisissä tilanteissa seitsemän kertaa. Aulaemännät alkoivat hoitaa pääaulan kanttiinia myös arkipäivisin. Leipomis- ja kädentaitotiimiläiset jatkoivat tuotteidensa valmistamista Hoitokodin käyttöön, pääaulan myyntipisteisiin sekä myyjäisiin. Vapaaehtoistyöntekijöiden panostus näkyi pääsiäis- ja joulumyyjäisten ennätystuloksina. Vapaaehtoistyöntekijöiden pitämä Kymppi-Kirppis jatkoi tasaista varainkeruutaan Hoitokodin hyväksi. Varoja kerättiin lisäksi osallistumalla Aamulehden joulumyyjäisiin ja TAYS:n joulutorille. Kirpputorille ja myyjäisiin saatiin runsaasti lahjoituksia. Vapaaehtoistyöntekijät esittelivät vapaaehtoistoimintaa ja Hoitokodin tiloja erilaisille opinto- ja tutustumisryhmille sekä osallistuivat erilaisiin kirkollisten tapahtumien tehtäviin yhteisvastuukeräyksen merkeissä. Vapaaehtoistoiminnan organisointikurssi järjestettiin omaa vapaaehtoistoimintaa aloittaneille tai sitä suunnitteleville yhteisöille. Niksu-Nurkka tarinoiden kirjoittamista jatkettiin talon omasta kissasta. Niksu-nurkka vihkosia painettiin myös myyntiin. Perinteisen työnohjauksen rinnalla kokeiltiin musiikkiterapiaan pohjautuvaa työnohjausta myönteisin kokemuksin. Vapaaehtoistyöntekijät osallistuivat Karinakodin järjestämille suomalaisten saattohoitokotien vapaaehtoistyöntekijöiden syyspäiville. Lisäksi vapaaehtoistyöntekijöiden virkistykseksi tarjottiin syyskauden avajaiset, Rotarien järjestämä XIV joulukonsertti Tampereen Tuomiokirkossa sekä joulukirkko ja joulujuhla. Palautekyselyjen perusteella potilaat ja omaiset olivat tyytyväisiä vapaaehtoistoimintaan ja järjestettyihin virkistystuokioihin. Myös henkilökunta antoi kiitettävää palautetta vapaaehtoistoiminnasta. 7. Sairaalapastorin antama hengellinen ja henkinen tuki Pääpaino papin työssä oli kahdenkeskeisissä keskusteluissa potilaiden ja omaisten kanssa. Pappi tapasi säännöllisesti sekä osasto- että kotisaattohoidon piirissä olevia potilaita omaisineen. Yhteistyö paikallisseurakuntien kanssa jatkui totuttuun tapaan noin kaksi kertaa kuussa tapahtuvien seurakuntavierailujen merkeissä. Hengellisiä tilaisuuksia järjestettiin viikoittain ja niistä vastasivat talon oma pappi, vierailevat seurakunnat ja musiikkivieraat. Talon oman papin hartausvuoro toteutettiin pääosin ehtoollishartauden muodossa noin kaksi kertaa kuussa, samoin ehtoollista vietettiin yksityisesti potilashuoneissa toiveiden mukaan. Kirkollisina juhlapyhinä järjestettiin kotisaattohoitopotilaille ja heidän omaisilleen omat hartaustilaisuudet tiistain toimintakeskuspäivän aikana kolme kertaa vuoden aikana. Hautaan siunaamisia ja saattohartauksia toimitettiin yhteensä noin 40. Pappi osallistui kouluttajana

9 Pirkanmaan Hoitokodin tarjoamaan koulutukseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä talon sisäiseen koulutukseen henkilökunnalle ja vapaaehtoistyöntekijöille. Pappi osallistui kaksi kertaa omaisten muisteluiltaan, kerran lapsiperheille suunnattuun iltaan, sekä toimi omaisten keskusteluryhmän vetäjänä noin kerran kuussa. Vuoden yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena oli saattohoito. Hoitokodilla järjestettiin koulutus- ja keskustelutapahtuma, johon osallistui Tampereen tuomiokapitulin henkilökuntaa, paikallisseurakuntien edustajia ja Tampereen Hiippakunnan piispa Matti Repo. Pappi osallistui erilaisiin seurakunnissa toteutettuihin yhteisvastuutapahtumiin lähinnä kouluttajana. Helmikuussa pappi osallistui Hoitokodin työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa yhden päivän aikana toteutettuun Yhteisvastuukeräykseen Kalevan alueella, sekä Kalevan kirkossa järjestettyyn jumalanpalvelukseen ja keskustelutilaisuuteen. Tuomiokirkkoseurakunnan Kalevan alue lahjoitti oman vapaasti suunnattavan osuuden keräystuotostaan Pirkanmaan Hoitokodille. Summa käytettiin lapsiperheiden tukemiseen. 8. Yhteistyö- ja ulkopuoliset tukitoiminnot Yhteistyö lähettävien tahojen ja saattohoitoa kehittävien ammattilaisten kanssa Hoitokoti panosti vuonna 2014 edelleen erityisesti hyvään yhteistyöhön lähettävien tahojen kanssa ja heitä kutsuttiin aktiivisesti vierailulle Hoitokodille. Vierailulla kävivät mm. TAYS: in gynekologien ja onkologien ryhmät. TAMK:sta oli 8 japanilaista sairaanhoitajaopiskelijaa tutustumiskäynnillä syksyllä. Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysharjoittelussa olleet kolme lääkäriä saivat konkreettista kokemusta Hoitokodin toimintamalleista ja vastaavasti heidän kauttaan tutuksi tulivat Porin Diakonissalaitoksen, Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan palliatiivisen ja saattohoidon toteuttamistavat. Kotihoidon työryhmä kokoontui keväällä ja syksyllä ja vierailulla kävivät myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaalapapit. Saattohoitokotien välistä yhteistyötä Suomen saattohoitokotien yhteinen tapaaminen oli Vantaalla teemalla Angry Nurses -tunteiden paloa hoitotyössä. Tapaamiseen osallistui 11 työntekijää. Talouspäällikkö Lasse Kärki toimi 2014 yhteisvastuukeräyksen ohjausryhmän jäsenenä. Suomen Syöpäsäätiö tuki aiempien vuosien tapaan rahallisesti lääkäreiden palliatiivista erityispätevyysharjoittelua. Pirkanmaan Hoitokodin Kannatusyhdistys ry. tuki edellisvuosien tapaan musiikkiterapiaan pohjautuvia sururyhmiä ja vapaaehtoistyöntekijöiden työnohjausta sekä henkilökunnan omaehtoista lisäkoulutusta. Hallitus, jonka puheenjohtajana toimi johtaja Rauno Ulonen, piti kolme kokousta. Kannatusyhdistyksen tulot koostuivat pääosin jäsenmaksuista ja teatterilippujen myynnistä kahteen Tampereen Teatterin esitykseen. Kotihoidon työryhmä kokoontui keväällä ja syksyllä, tapaamiset koettiin tärkeiksi. Vierailulla kävi mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaalapapit vuoden lopulla. Ulkopuoliset palvelut Turun Tekstiilihuolto huolehti liinavaatteiden huollosta. Sairaanhoitopiirin laitetekniikalta ostetut palvelut koskivat lääkintäteknisten ym. laitteiden huollon ja korjauksen lisäksi hoitajakutsu- ja puhelinjärjestelmää. Anvian kanssa tehtiin laaja sopimus IT -laitteista ja -tuesta. Muilta osin jatkettiin yhteistyötä entisten palvelutuottajien kanssa. 9. Saattohoidon laatu Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja toimi oman työnsä ohella laatupäällikkönä organisoiden muun muassa kevät- ja syyskausien johdon katselmukset sekä sisäiset ja ulkoiset arviointitapahtumat. IMS-järjestelmästä (sähköisestä tiedonhallintajärjestelmästä) päätettiin luopua ja ottaa tilalle helppokäyttöisempi Y-asema. Pirkanmaan Hoitokodin toiminta on sertifioitu ISO 9001:2008 standardin mukaan. Vuosittaisessa Inspecta Sertifointi Oy:n toteuttamassa väliarvioinnissa poikkeamia ei todettu, kehittämisideoita kylläkin. 10. Koulutus- ja tutkimustoiminta sekä muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen Elämää kuoleman lähellä koulutuspäiviä ja opintokäyntejä järjestettiin kerran viikossa lukuun

10 ottamatta kesää ja joulun aikaa. Opinto- ja koulutuspäiviä terveydenhuollon opiskelijoille ja työelämässä oleville järjestettiin 43 (44 v. 2013). Yhteensä osallistujia näissä ryhmissä oli 813 (970 v. 2013). Ammattilaisille suunnattu saattohoitokoulutus pidettiin keväällä kaksipäiväisenä ja syksyllä kolmipäiväisenä. Hoitokodin lääkärit osallistuivat vuosikurssin lääketieteen opiskelijoiden palliatiivisen hoidon opetukseen. Lisäksi he luennoivat aktiivisesti erilaisissa koulutuksissa (TAYS, TAMK, Tampere, Helsinki, Sastamala, Huittinen, Ylöjärvi). Molemmat lääkärit toimivat myös tutoreina palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutuksessa. Hoitokodilta osallistuttiin Tampereen Lääkäripäiville sekä Hyvä ikä- messuille. Tampereen Lääkäripäivien Saattohoito- session puheenjohtajana ja yhtenä luennoitsijana toimi Hoitokodin ylilääkäri. Opetuskenttänä Hoitokoti toimi yhteensä 21 terveydenhuollon opiskelijalle (18 v.2013). Hoitokodissa harjoitteli 9 sairaanhoitajaopiskelijaa sekä 6 lähihoitajaopiskelijaa. Sairaanhoitajaopiskelijat sekä suurin osa lähihoitajaopiskelijoista suorittivat syventävää harjoittelujaksoaan Hoitokodissa. Fysioterapeuttiopiskelijoita oli kolme sekä geronomi opiskelijoita oli kaksi. Syksyllä 2014 vanhustyön erikoisammattitutkinnon kuolevan potilaan hoitoosion suoritti yksi perushoitaja. Lisäksi hoitokodin toimintaan tutustui keväällä yhteisvastuukeräyksen innoittamana evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyöntekijöitä osallistumalla saattohoitotyöhön vuodeosastolla. Vuonna 2014 Hoitokodissa 3 lääkäriä suoritti palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysharjoittelunsa. Työssä oppimisjaksoilla olleilta opiskelijoilta kerättiin aktiivisesti palautetta. Kaikki opiskelijat olivat valmiita suosittelemaan Hoitokotia harjoittelupaikaksi. Kehittämis- ja tutkimustoiminta Hoitokoti tekee aktiivisesti yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Molemmat Pirkanmaan Hoitokodin lääkärit osallistuivat Duodecimin Palliatiivinen hoitooppikirjan päivitykseen kirjoittamalla kirjaan useampia artikkeleita pyydetyistä aiheista. Uusina tutkimus- ja opinnäytetyöhankkeina käynnistettiin TtT Kaija Helinin post doc tutkimusta kuvataiteesta palliatiivisessa hoitotyössä. Vanhoina tutkimus- ja opinnäyte-hankkeina jatkuivat mm. terveystieteen tohtori Varpu Lipposen post doc tutkimushanke hengellisyydestä sekä tohtoriopiskelija Mirja Sisko Anttosen tutkimus hyvästä saattohoidosta parantumattomaan syöpään sairastuneen aikuisen, perheen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Myös oma henkilökunta oli aktiivinen kehittäjä ja kunnostautui useilla opinnäytetöillä. Vuoden aikana valmistuivat seuraavat opinnäytetyöt: Marjaana Alakärppä-Ilomäen pro gradu tutkielma: Ryhmämusiikkiterapia surutyön tukena saattohoidossa kuolleiden omaisille, Hanna Hävölän pro gradu tutkielma: Saattohoitopotilaan toivo sekä sitä vahvistavat ja heikentävät tekijät potilaan ja hoitajan kuvaamina, Martta Holmevaaran ja Anne Olgrenin opinnäytetyö: Minä en koskaan unohda sinua äiti lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa, Seija Niemisen opinnäytetyö: Vuorovaikutteinen saattohoitokoulutus: Hoitokoti Arwolan henkilökunnalle ja Katja Mustosen sosionomitutkintoon liittyvä opinnäytetyö: Verkkopalvelu- palveluohjauksen välineenä Pirkanmaan Hoitokodin verkkopalvelun kehittämishanke. Santeri Salkila teki opinnäytetyönsä Hilkka potilastietojärjestelmän käytettävyydestä Pirkanmaan Hoitokodissa sekä Anniina Haverinen ja Katja Turunen saivat valmiiksi opinnäytetyön Lemmikkieläimen merkitys saattohoitopotilaan elämänlaadulle. Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitokoti toteutti edellisvuosien tapaan avointen ovien politiikkaa järjestämällä suurelle yleisöllekin suunnattuja tapahtumia kuten myyjäisiä, taidenäyttelyitä ja osallistumalla Tampere-päivään. Ylilääkäri ja johtaja Tiina Surakka osallistuivat aktiivisesti saattohoitopotilaan palveluverkon kehittämiseen Pirkanmaalla. Hoitoketjukuvaus julkaistiin yliopiston Arvo-rakennuksessa toukokuussa Ylilääkäri osallistui EAPC:n kansainväliseen konferenssiin kesäkuussa Espanjan Lleidassa. Vierailijoita kävi mm. Japanista ja Hollannista.

11 Taidenäyttelyt ajoittuivat kesään ja syksyyn. Johanna Vilenin grafiikkaa ja maalauksia oli kesällä ja Tuula Vuokolan Syysnäyttely lokakuulla. Hoitokoti oli positiivisesti esillä useammassakin lehtiartikkelissa mm. Diakonia-lehdessä, Lempäälä- Vesilahti Sanomissa, Oma Nokiassa, Silta-lehdessä. Toimittaja Helena Itkonen valmisteli ohjelmaa YLE Radio 1:lle teemalla Hyvä elämä. Vapaaehtoistyö oli myönteisesti esillä Aamulehdessä, Iltalehdessä ja Tampereen yliopiston TV:ssä. 11. Arvio tulevasta kehityksestä Kirkon yhteisvastuukeräyksen kotimaisena kohteena oli saattohoito. Teemaa viedään Suomessa eteenpäin erityisesti kouluttamalla saattohoitoon hoitohenkilökuntaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen vaikutuksia Hoitokodille ei vielä tiedetä. Suuri potilasvaihtuvuus on edelleen suuri haaste. Saattohoitopotilaan palveluverkko-kuvauksessa hoidon porrastus, hoitolinjan ja oikea-aikaisen saattohoitopäätöksen tekemisen tärkeys on kuvattu Pirkanmaalla. Tavoitteena on ollut selkiyttää saattohoitopotilaiden asemaa ja lisätä yhteistyötä edelleen ko. toimijoiden välillä. Hoitokodin rooli omaishoidon palvelujen tuottamisessa omille Hoitokodin kotisaattohoidon piirissä oleville potilaille näyttäisi kasvavan. Kotihoidon onnistumisen edellytyksiä on mm. oikein ajoitettu omaisen tukeminen, joka mahdollistaa kotihoidon pidemmän keston. Käytännössä tämä näkynee kotihoidossa olevien potilaiden hoitoajan lyhentymisenä osastohoidossa ja mahdollisesti myös kotona tapahtuvien kuolemien määrän nousuna. Teknologiset ratkaisut tietojärjestelmissä luovat paitsi mahdollisuuksia vaikuttavan tiedon tuottamisessa ja kirjaamisessa, myös paineita säilyttää potilaslähtöisyys arjessa. Sähköinen potilastietojärjestelmä laajentuu kaikkien saattohoitopotilaan hoitamiseen osallistuvien työvälineeksi. Hoitokodin toiminta on vakaalla pohjalla. Henkilökunta, vapaaehtoistyöntekijät ja luottamushenkilöt ovat sitoutuneet pitämään ensimmäistä suomalaista ja pohjoismaista saattohoitokotia saattohoidon edelläkävijänä Suomessa. 12. Talous Hoitokodin alijäämä vuonna 2014 oli euroa. Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erotus (kulujäämä) oli euroa. Vuonna 2014 kulujäämä oli euroa. Varsinaisen toiminnan kulujäämä pieneni euroa vuodesta Varsinaisen toiminnan tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta euroa. Varsinaisen toiminnan kulut pienenivät euroa. Varsinaisen toiminnan kulujäämää ei saatu katetuksi varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuottojäämillä. Kuviossa 5 on esitetty varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen kehitys vuosina Kuvio 5. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

12 Varsinaisen toiminnan tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot olivat euroa. Ne kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 6,4 %. Varsinaisen toiminnan tuotoista saattohoitopalveluiden myyntejä kertyi yhteensä ( euroa v. 2013). Saattohoitopalvelujen myyntien osuus oli 96 % varsinaisen toiminnan kokonaistuotoista. Myynnit jakaantuivat seuraavasti: Tampereen kaupunki ( ) Muut kunnat ( ) Yksityispotilaat ( ) PSHP ( ) Kotisaattohoidon palveluiden myynti oli yhteensä ( euroa v. 2013). Kuntien ja sairaanhoitopiirien lähettämiltä potilailta potilasmaksuja ei peritty vuodeosasto-, kotihoito- ja päiväkeskustoiminnasta. Potilasmaksujen perimisestä huolehti ao. kunta tai kuntayhtymä. Majatalotuotot olivat ( euroa). Majatalokäytössä oli 5 huonetta ja lisäksi kolmea käytettiin myös potilashoidossa. Tampereen kaupungin avustus Hoitokodille oli euroa. Kaupungin avustus saatiin omaisten ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen. Hoitokodin muut varsinaisen toiminnan tuotot olivat euroa ( euroa). Muut tuotot kertyivät suurimmaksi osaksi koulutustuloista ja ateriakorvauksista. Varsinaisen toiminnan kulut Varsinaisen toiminnan kulut olivat euroa ja kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 1,0 %. Henkilöstökulut pienenivät 0,1 %. Henkilöstökulut olivat 72 % varsinaisen toiminnan kuluista ja 80 % varsinaisen toiminnan tuotoista. Varainhankinta ja sijoitustoiminta Varainhankinnan tuottojäämä oli euroa ( euroa). Hoitokoti sai testamenttilahjoituksia euroa, josta Aatos Tuoviselta saadun lahjoituksen osuus oli euroa. Pirkanmaan Rotaryt järjestivät Tampereen Tuomiokirkossa Hoitokodin hyväksi 19. kerran perinteisen joulukonsertin. Yli 1000 euron lahjoituksia saatiin Mikko Järviseltä, Pirjo-Riitta Lehdeltä, Oriveden Erikoiselementti Oy:ltä, MMD Networks Oy:ltä, Temppeliherrain Ritarikunnalta, Majaoja- säätiöltä, Lions Club Lempäälältä, Pirkko Lahdelta sekä Laila Kalajaisen, ja Olli Ahon muistoksi saaduista lahjoituksista. Tampereen Taksiautoilijat, Tampereen Aluetaksi Oy ja Oriveden Erikoiselementti ovat tehneet Hoitokodille lahjoituksia vuosittain. Yhteensä lahjoituksia saatiin euroa. Varainhankinnan muut tuotot olivat euroa ( euroa), josta suurin osa oli vapaaehtoistyöntekijöiden myyjäis- ja keräystuloja. Tavaralahjoituksina Hoitokoti sai sekä kirpputorimyyntiin että Hoitokodin käyttöön muun muassa tauluja, huonekaluja ja kodinkoneita. Sijoitustoiminnan tuotot kertyivät vuokra- ja korkotuotoista sekä arvopaperien myyntivoitosta. Kulut olivat suurimmaksi osaksi osakehuoneistojen ylläpitokuluja sekä kuluja arvopapereista. Sijoitusja rahoitustoiminnan nettotuotto oli euroa ( euroa). Sijoitustoiminnan tuloista rahoitusarvopaperien myyntivoittoja oli euroa. Tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutuminen Tuloslaskelma ja tase sekä talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2014 ovat liitteenä. Investoinnit Hoitokodin investoinnit olivat yhteensä euroa ( euroa). Piha-alueiden kunnostukseen ja pysäköintialueen laajennukseen käytettiin euroa, tietojärjestelmähankintoihin euroa ja irtaimistohankintoihin euroa. Hoitokodin vakavaraisuus ja maksuvalmius Hoitokodilla ei ole pitkäaikaisia lainoja. Hoitokodin omavaraisuus ja maksuvalmius ovat edelleen hyvällä tasolla. Lyhyen koron rahastoihin sijoitetut varat vähenivät eurolla, joista sijoitettiin korkotodistuksiin. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laskutuksessa noudatettiin ennakkolaskutusmenettelyä. Laskutus tasattiin palvelujen toteutuneen käytön mukaisesti.

13 SYÖPÄPOTILAIDEN HOITOKOTISÄÄTIÖ Pirkanmaan Hoitokoti TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , ,03 Henkilöstökulut , ,57 Poistot , ,28 Muut kulut , ,74 Yhteensä , ,59 Kulujäämä , ,56 Varainhankinta Tuotot , ,17 Kulut , ,74 Tuottojäämä , ,43 Kulu- tuottojäämä , ,13 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,44 Kulut , ,14 Tuottojäämä , ,30 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,83

14 SYÖPÄPOTILAIDEN HOITOKOTISÄÄTIÖ Pirkanmaan Hoitokoti TASE 12/31/ /31/2013 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,90 Aineelliset hyödykkeet , ,45 Sijoitukset , ,02 Yhteensä , ,37 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,50 Muut saamiset , ,07 Yhteensä , ,57 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,14 Vaihtuvat vastaavavat yht , ,93 Vastaavaa yhtensä , ,30 Vastattavaa Oma pääoma Säätiön peruspääoma , ,79 Rahastot , ,42 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,14 Tilikauden ylijäämä , ,83 Yhteensä , ,52 Vieras pääoma Lyhytaikaiset Ostovelat , ,52 Muut velat , ,26 Yhteensä , ,78 Vastattavaa yhteensä , ,30

15 SYÖPÄPOTILAIDEN HOITOKOTISÄÄTIÖ Pirkanmaan Hoitokoti LIITETIEDOT Talousarvion toteutuminen Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Muutos % 2014 / 2013 Tot. % Varsinaisen toiminnan tuotot Korvaukset kunnilta ,3 97,3 Yksityispotilaat ,4 639,3 Majatalotulot ,2 17,3 Avustukset ,0 100,0 Muut tuotot ,0 107,1 Yhteensä ,4 98,1 Varsinaisen toiminnan kulut Palkat ,3 99,1 Muut henkilöstökulut ,9 96,8 Henkilöstökulut yht ,1 98,7 Poistot ,0 153,5 Muut kulut ,0 101,9 Yhteensä ,0 101,0 Kulu- / tuottojäämä ,7 139,4 Varainhankinta ,9 147,3 Kulu- / tuottojäämä ,6 135,3 Sijoitustoiminta ,9 199,2 Tilikauden ali-/ylijäämä ,4

16 Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö Pirkanmaan Hoitokoti Lääkärinkatu Tampere Puhelinnumero (03) Faksi (03) Sähköposti

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö. Pirkanmaan Hoitokoti

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö. Pirkanmaan Hoitokoti Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö Pirkanmaan Hoitokoti Vuosikertomus 2015 Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö Pirkanmaan Hoitokoti Vuosikertomus 2015 Yleistä 3 Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön hallinto 4 Kuolevan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen

Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Lahdessa asukkaita 102 308 (31.12.2012) TAYS:n erva-alue Jäsenkunnat: Asikkala, Hartola,

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot