VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Seminaari Muutosten aikaa Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

2 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2013 Tuotantolautakunta sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Aikuisten palvelut Vammaisten palvelut Terveyspalvelut Tukipalvelut Avopalvelut Sairaalapalvelut Vanhusten palvelut Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö

3 Vanhusten palvelut vanhusten palvelujen johtaja vanhusten palveluiden ylilääkäri Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö Ennalta ehkäisevä toiminta Palveluasuminen ja laitoshoito Palveluohjaus Kotihoito Omaishoito Hyvinvointiteknologia

4 Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

5 Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

6 Valtakunnallinen tavoite ikäryhmälle 75 vuotta täyttäneet PALVELURAKENNE SOTE 2015 SOTE 2025 Kotona asuu % 91,5 % 92 % Sään. kotihoitoa saa % 14 % 14 % Omaishoidontukea saa 5-6 % 5 % 5 % Tehostetussa palveluasumisessa asuu 5-6 % 8 % 8 % Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % 0,5 % 0 % Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteensä 8,5 % 8 %

7 LUONNOS VISIO Arvokas vanhuus vetovoimaisella yhteistyöllä MISSIO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa vanhuspalvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät lisäpalveluntarpeen syntymistä. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti. Lääketieteellinen hoito, lyhytaikaisjaksot ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Osaava henkilökunta ja johto huolehtivat ajantasaiseen tietoon perustuvista, ikääntyneiden palvelutarpeiden mukaan kehittyvistä oikea-aikaisista palveluista ja niiden ohjauksesta palvelutuotantoyksiköissä. ARVOT YHDENVERTAISUUS ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS OSALLISUUS TURVALLISUUS Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

8 VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

9 VANHUSPALVELUJEN STRATEGIAN VALMISTELUN TILANNE Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

10 ASIAKAS TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Monipuoliset, saavutettavat palvelut Valinnanvapaus Omavalvonta / Asiakkaan asema ja oikeudet Yksilölliset, tarkoituksenmukaiset ratkaisut Yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa Asiakkaan osallisuus Yhdenvertaisuus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen Ravatar, mmse ym. KuntaMaisema Sähköisen hyvinvointikertomuksen arviointitieto

11 PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Hallitut palveluprosessit Toimivassa palvelurakenteessa Lähipalvelujen, seudullisten erityispalvelujen ja erikoissairaanhoidon kokonaisuus Uudet palvelumuodot eri palveluntuottajien toimesta Omavalvonta / Asiakastyön sisältö, asiakastietojen käsittely, toimitilat Sotkanet: Rakenneindikaattorit Toimivissa tiloissa Tilojen alueellinen suunnittelu KuntaMaisema Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

12 HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Vetovoimainen Vaikuttava Tiedolla johtaminen Omavalvonta / Henkilöstö Asiakas-, laite- ja tarviketurvallisuus KuntaMaisema Kehittyvä vanhustyö Henkilöstöjohtaminen Muutosjohtaminen Turvallisuusjohtaminen HaiPro 4 KS- riskiohjelma Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

13 TALOUS TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Taloudellinen tietoisuus toiminnan kaikilla tasoilla Keskittyminen perustehtävään ja sovittuihin kehittämistavoitteis iin Jatkuva vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien arviointi KuntaMaisema Johdon ennusteet x 1 kk Ennakointi Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

14 VAPAN HENKILÖSTÖ Laitos- ja asumispalveluissa työntekijöitä 273,5 Kotihoidossa 254 Johto- ja toimistopalveluissa 12,5 Varahenkilöstöyksikössä 71 Yhteensä 611 työntekijää Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

15 Tulosalueen esimies Vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen Vanhusten palvelujen ylilääkäri Tapio Anttonen Kotihoito Kotihoidon esimies/ulla Yli-Karro Ylilääkäri Juha Kiesilä Eteläinen alue, kotihoidon ohjaaja (Jaana Ravolainen) vt. Hanna Puikkonen Itäinen alue, kotihoidon ohjaaja Irene Rämö Läntinen alue, kotihoidon ohjaaja Miia Pöyhönen Ennaltaehkäisevän toiminta, toiminnanohjaaja (päiväkeskustoiminta ja seniorisentteri) sosiaaliohjaaja Aija Laasonen Palveluohjausyksikkö (kotisairaala, SAS, kotiutustiimi, tukipalvelut erityistyöntekijät), osastonhoitaja Pia Pulkkinen Laitoshoito asumispalvelu (24/7)Laitos ja asumispalveluiden esimies, Sari Kärkkäinen Suonsaaren vanhainkoti ja asumispalveluyksikkö, dementiayksikkö,osastonhoitaja Pirjo Ollikainen + Vuolingonhovi alk. Graanin palvelukeskus, osastonhoitaja Pirjo Laitala Hirvensalmen palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vt. Jaana Ravolainen Ristiinan palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava Anja Torniainen Suomenniemen palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava Tuula Kauppi Asiakas- ja tietohallintotiimi, toiminnanohjaaja Sari Luukkonen Omaishoidon tuki ja Palvelusetelitoiminta, kotihoidon ohjaaja Lea Makkula Hyvinvointiteknologian yksikkö, seudullinen, hyvinvointiteknologian ohjaaja Paula Lappi Haukivuoren palvelukeskus, kotihoidon ohjaaja Marjut Asikainen Anttolan palvelukeskus, kotihoidon ohjaaja Pirjo Sajapuro Puumalan palvelukeskus, Avo- ja hoivapalvelu johtaja Raija Hakala-Ewning

16 Laitos- ja asumispalvelut Laitos ja asumispalveluiden esimies Sari Kärkkäinen Omat yksiköt Dementiaosasto 14 paikkaa, vastaava sairaanhoitaja Paula Pöyry Hirvensalmi, laitoshoito 14 paikkaa/ vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vs. Jaana Ravolainen Ristiinan vuodeosasto/ Oh Marjo Räsänen 26 paikkaa -Anttola, 19 paikkaa, joista 2 paikkaa lyhytaikaishoitoa kotihoidon ohjaaja Pirjo Sajapuro Graani: 26 paikkaa, oh Pirjo Laitala Hirvensalmi: 25 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vs. Jaana Ravolainen Suomenniemi, Metsätähti 14 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava Tuula Kauppi Ristiinan vaarinsaari, 31 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava Anja Torniainen Puumalan tehostettu palveluasuminen, 29 paikkaa ja lyhytaikahoitoa, Avo- ja hoivapalvelu johtaja Raija Hakala-Ewnig Haukivuori, 43 paikkaa, joista 3 paikkaa lyhytaikaishoitoa,kotihoidon ohjaaja Marjut Asikainen

17 Vanhuspalveluiden ylilääkäri Tapio Anttonen Laitos- ja asumispalvelut (24/7) Kilpailutetut tehostetun palveluasumisen paikat, toiminnanohjaaja Ria-Liisa Jokinen Valvonnan vastuu Mlin vky Pietarin Pirtti, 50 paikkaa Mlin Ropoyhd. Annakoti, 76 paikkaa Virekoti Kuopionpirtti, 48 paikkaa Kuopiossa Virekoti Kouvola, 28 paikkaa Kouvolassa Itä-Suomen hoito kodit OY, 10 paikkaa Kiteellä Mehiläinen kuntapalvelut, 112 paikkaa, ei rakennettu Esperi Care OY, Villa Helmi, 30 paikkaa Pellosniemi Attendo MedOne OY, Lavilanhovi 60 paikkaa Hoitokoti iltasatu Oy, 10 paikkaa Enokoskella Esperi Care OY, Lounatuuli Valkama, 30 paikkaa Vetrea Terveys Oy, 60 paikkaa, Vuolinko Kyyhkyläsäätiö, Mikeva OY, Tiiterontupa, 28 paikkaa Sulkavalla Mainio Vire Oy, 28 paikkaa Lahdessa Mainio Vire Oy, Mikkeli, 28 paikkaa, (ei tietoa rakentamisesta) Esperi Oy, Astuvan Helmi, 30 paikkaa, Pellosniemi Matti ja Liisakoti, 2 paikkaa Pieksämäellä Suomen Ikihyvä Oy, 20 paikkaa Ristiinassa Sateenkarri ry, Pappilanpuisto, 36 paikkaa Hoivahovi Oy, Helmikoti, Suomenniemi, 10 paikkaa Sateenkaari ry, Mäntypuisto, 24 paikkaa (edellyttäen, ettei Mäntyharjun kunta käytä osto-palvelusop. tarkoittamaa osto-oikeutta Sateenkaari ry, Veteraanipuisto, 30 paikkaa (ei vielä tehostettua Palveluasumista) Mikkelissä olemassa olevat paikat : (sinisellä merkityt paikat) Puitesopimuksella ostetaan 296 paikkaa Uusi kilpailutus v. 2013

18 Tulosalueen esimies Vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen YHTEISET PALVELUT VARAHENKILÖSTÖYKSIKKÖ Mika Viinikainen, esimies: Varahenkilöjärjestelmä, vuosilomien ja pitkien poissaolojen koordinointi Sanna Luokkamäki, osastonhoitaja Äkilliset poissaolot ja niiden koordinointi Palvelee myös terveyspalveluita sairaalaosastojen osalta Ja sosiaalipalveluita vammaispalvelun kotihoidon osalta (äkilliset poissaolot) JOHTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalueen esimies Tulosyksikkö esimiehet 3 Toiminnanohjaajat 2 Sihteerit 6,5 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISTYÖ Ikäosaavat Palvelualueet Etelä- Savossa ( Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti seutusotessa) maaliskuu 2012 huhtikuu 2014 Kotihoidon mobiili -hanke Sähköinen SAS työpöytä -hanke

19 SEUDULLINEN VANHUSTEN PALVELUJEN TOIMINTAKÄSIKIRJA KOOTTU KEHITTÄMISTYÖ YHTEEN OPPAASEEN TIETOA ASIAKKAILLE, KUNTALAISILLE, YHTEISTYÖTAHOILLE JA TYÖN- TEKIJÖILLE VANHUSTENPALVELUISTA JA YHTENÄISISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ JULKAISTAAN MYÖS NETISSÄ Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

20 TOIMINTAA OHJAAVAT SUOSITUKSET

21 Hoivatakuu Tuli voimaan Yli 80-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin Ei-kiireellisissä tapauksissa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa kaikkien palveluiden tarve on iästä riippumatta arvioitava viipymättä.

22

23 Pitkäaikaishoidon & -hoivan uudelleen organisointi Sellainen pitkäaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastoilla, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on korvattava muilla vaihtoehdoilla. Tällöin terveyskeskusten vuodeosastot voivat keskittyä joustavasti ja nopeasti tarjolla olevaan akuuttihoitoon ja kuntoutukseen Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

24 Uusi laki voimaan Palvelut järjestettävä kiireettömissäkin tapauksissa kolmessa kuukaudessa, kiireelliset tapaukset viivytyksettä Lain tavoitteena on varmistaa, että kunnat varautuvat palvelujen tarpeen kasvuun. Kunnille tulisi täsmällisempiä velvoitteita suunnitella toimintaansa vastaamaan paremmin väestön ikääntymiseen, tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä varmistaa palvelujen laatu. Palvelujen riittävyyttä ja laatua olisi lisäksi arvioitava vuosittain. Kunnan tulisi osoittaa riittävät voimavarat hyvinvoinnin tukemiseen ja palvelujen järjestämiseen. Laitoshoitoa vain lääketieteellisin perustein Vastuuhoitaja nimettävä Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen olisi vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta Omavalvontasuunnitelmat laadittava ja toteutettava omavalvontaa

25 ENNAKOIVA TOIMINTA painopistealueena Onnistunut ikääntyminen Tuetaan ikäihmisten osallisuutta liikuntaan, oppimiseen, kulttuuritoimintaan ja muuhun mielekkääseen toimintaan, joilla samalla pidetään yllä sosiaalisia verkostoja. Toteutamme tavoitteita ystävä- ja saattajapalvelun kanssa. Lisäksi on kulttuurikassi toiminta, jossa kuljetus ja saattaja on järjestetty. Kuntouttava päivätoiminta ja päiväkuntoutus järjestetty Yhteiset toiminnat ikäihmisille kolmannen sektorin kanssa Terveelliset elintavat ja sairauksien ehkäisy Terveellinen ikäihmisille sopiva ruokavalio, liikunta ja lihaskunnon ylläpito. Terveydentilan seuranta kotikäynneillä tai vastaanotoilla. Toteutetaan ikäihmisille tarkoitetuilla ennakoivilla kotikäynneillä 80 vuotta täyttäville ja jatkossa seurantakäynnit kun täyttävät 85 vuotta. Puheeksi otto mallit eri ongelmissa Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

26 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Tunnistetaan riskiryhmien erityistarpeet ja vastataan niihin Matalan kynnyksen palveluohjauspaikat esim. Seniorisentteri Erityisosaamista kotihoitoon esim. mielenterveys- ja päihdetyötiimit Ikäihmisten päihdepolku toimintamallin käyttö Vapaaehtoistyön toimintamalli Itsenäinen suoriutuminen ja turvallisuus Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy. Apuvälineiden sekä ikäihmisten tarpeita vastaavan hyvinvointiteknologian hyödyntäminen Kodin turvallisuuden kartoitus (kaavake) Kotihoidon asiakkaiden luokitus (valmius) Seudullinen hyvinvointiteknologian asiantuntijayksikkö Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

27 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Lihaskuntoa ja tasapainoa tukeva liikunta Kuntouttava päivätoiminta ja päiväkuntoutus Kotikuntoutuksen kehittäminen Kotijumppaohjeet kaikille Kuntouttava työote kotihoidossa asiakasta kunnioittaen Omahoitovalmiuksien kasvattaminen Erilaiset ryhmätoiminnat kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä Varhainen puuttuminen terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemiseen Ennakoivien kotikäyntien laajentaminen lisäämällä seurantakäynnit Sosiaalityön lisääminen ennakoivan työn yksiköihin sekä kotihoitoon Varhaisen puuttumisen malli kaltoinkohtelussa käyttöön seudulla (puheeksiotto mallin käyttö) Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

28 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Sairauksien tehokas hoito ja kuntoutus Turvallinen lääkehoito Terveysongelmien tunnistaminen, hoito ja kuntoutus Love koulutukset henkilökunnalle Yhteisesti sovittujen mittareiden käyttö ja toimintamallit kun jotain poikkeavaa todetaan esim. kotihoidon hoito- ohjeistus Kansanterveystautien tehokas hoito ja kuntoutus Lääketieteellinen hoito saatavilla oikea-aikaisesti Gerontologisen ja geriatrisen asiantuntemuksen vahvistaminen Täydennyskoulutus hoitajille vanhustyöhön Geriatrien lisääminen vanhuspalveluihin Varhainen sairauksien toteaminen, hoito ja kuntoutus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

29 PALVELUOHJAUSYKSIKKÖ SAS TOIMINTA: SAS-ryhmä (Selvitä - Arvioi - Sijoita ) toimii sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyöryhmänä, jossa pyritään arvioimaan ja suosittelemaan hoivan ja hoidon tarpeessa oleville henkilöille oikeaa ja asianmukaista hoiva- ja hoitopaikkaa SAS hoitajat Mikkelin PTY:n kunnissa KOTIUTUSTIIMI: Kotiutustiimissä 5 lähihoitajaa, 1 kuntohoitaja, joiden tehtävänä on auttaa asiakasta laitoksesta kotiin Käynnit asiakkaan tarpeen mukaan, hoito on lyhyt kestoista, enintään 2 viikkoa Kotiutustiimi toimii arkisin ja viikonloppuisin ERITYISTYÖNTEKIJÄT: Sosiaalityöntekijät 2 Kuntohoitajat, Fysioterapeutit

30 KOTIHOITO Kotihoidon toiminnan tarkoituksena on edistää pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien selviytymismahdollisuuksia kotona, vähentää laitoshoidon tarvetta, helpottaa kotiutumista laitoksesta ja mahdollistaa pitkä kotihoito. Toiminta on ympärivuorokautista tai turvapalveluiden varassa Kotihoidon toiminta perustuu moniammatillisiin tiimeihin. Kaupunki on jaettu alueellisesti, 15 eri tiimiin. Ristiina, Hirvensalmi, Suomenniemi, Anttola ja Haukivuori muodostavat oman alueen

31 KOTIHOITO Yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu = kotihoito Kotisairaalatoiminta Turva ja tukipalvelut Omaishoito Hoitotarvikejakelu Kotikuntoutus Sosiaalityö Erityistyöntekijäpalvelut tarvittaessa Ennakoiva toiminta Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Palvelusetelipalvelu Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut

32 KOTISAIRAALA Tehtävänä on antaa tehostettua sairaanhoitoa kotona asuville (myös palvelutalot), jotka eivät tarvitse vuodeosastohoitoa Toiminta on ympärivuorokautista ja öisin käynneistä vastaa pelastuslaitos Toimii nyt Mikkelin ja Kangasniemen alueella, mutta kehitetään palvelemaan koko PTY:n alueella Esimerkiksi infektiopotilaat, saattohoitopotilaat, suonensisäistä nesteytystä tarvitsevat potilaat Lääkärin lähetteellä tapahtuvaa hoitoa..

33 Kotihoidon käyntitilastoa Säännöllinen kotihoito tarkoittaa 1 x viikossa tai useammin toteuttavaa kotihoitoa, jolloin laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoidon säännöllisistä käynneistä peritään kertakohtainen asiakkaan tulojen mukaan porrastettu maksu (riippumatta käynnin kestosta). Tilapäinen kotihoidon asiakasmaksu on käyntikohtainen (8,70 kertakäyntimaksu, jossa 25 kerran katto/kk) Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

34 UUDET HAASTEET KOTIHOIDOSSA Asiakkaiden kasvava määrä liittyen palvelurakenteen muutokseen Hoitoisuuden lisääntyminen ja nopea kotiutuminen tuo haasteita Muistisairaiden määrän kasvu tuo haasteita Teknologian hyödyntäminen; kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, koneellinen lääkkeenjako, hyvinvointiteknologia

35 Mitä kotihoidon teknologiaratkaisuilla yleisesti tavoitellaan Tuottavuus Vähemmillä resursseilla enemmän asiakastyötä Kirjaaminen ja työn suunnitteluun käytettävä aika vähenee Työntekijöiden tasavertaisuus ja turvallisuus Vaaratilanteiden vähentäminen Työajan tasapuolinen jakautuminen Vaikuttavuus Kotona pidempään, terveempänä ja turvallisemmin Asiakkaiden tasavertaisuus Hoitosopimuksen noudattaminen Todellinen palveluaikaan nojaava laskutus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

36 Mitä keinoja toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa tavoitteisiin pääsemiseksi Tavoitteet Tuottavuus Vaikuttavuus Työntekijöiden Turvallisuus Asiakkaiden tasapuolisuus Keinot Joustava käyntien suunnittelu Reittisuunnittelun optimointi Jatkuva seuranta ja palaute Tarvittava kirjaaminen asiakkaan luona Ovenavaus kulkee mukana Käyntiaikojen seuranta Tarvittava kirjaus asiakkaalla Relevantti tieto kulkee mukana Reaaliaikainen tieto sijainnista Hälytysmahdollisuus Todellisten käyntiaikojen seurantatiedot Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

37 Yhteenvetoa odotettavissa olevista hyödyistä Työnjohto pystyy parempaan resurssien hallintaan, organisointiin ja toiminnan suunnitteluun keskitetyllä toiminnan ohjauksella Työajan käytön tehostuminen antaa aikaa perustehtävän, välitön asiakastyöaika lisääntyy Reaaliaikaisten muutosten hallinta esim. sairauspoissaolot Reitinoptimointi turhat välimatkat pois Omahoitajuuden varmistaminen Kiinteiden työasemien tarve vähenee Asiakasasioiden hoito nopeutuu, ei kaksinkertaista kirjaamista Asiakkaiden tiedot reaaliajassa Asiakastyön turvallisuus ja laatu paranee Oikeusturva työntekijöille ja työnantajalle Toimitusvarmuus Asiakaslaskutus perustuu todelliseen palvelun määrään Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

38 OMAISHOITO Omaishoito on yksi kotihoidon tukimuodoista ja sillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. On määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet lautakunta vahvistaa. Seutusoten alueella on yhtenäiset kriteerit, maksut ja käytänteet, (vanhusten palvelujen toimintakäsikirjassa kuvattu).

39 VÄLIMUOTOINEN ASUMINEN Tarkoittaa asumisyksikköä, johon kotihoito tuottaa palvelut Pienkoti: Mikkelissä 5 asukasta Anttolaan tulossa 2 asuntoa Ikäihmisten perhehoito: Valmennukset menossa Tavallinen senioriasuminen (tavallinen palveluasuminen) Lehmuskoti 33 asukasta Jalavanpuisto 19 asukasta Hirvensalmen Heikinkoti 26 asukasta ( ) Puumalan palvelukodit 36 asukasta Veteraanipuisto 30 asukasta Rantakylän vanhustentalot 41 asukasta Tukiasuntopaikka Graanissa ja Lehmuskodissa -

40 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Joko omana toimintana (n. 200 paikkaa) tai ostopalveluna (v ostetaan n. 300 paikkaa) Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Tarve arvioidaan aina SAS- työryhmän toimesta (RAVA+MMSE+ kokonaistilanteen arvio) ARA -kohteissa huomioidaan myös varallisuus KORVAA LAITOSHOIDON ASUMINEN: vuokrasuhteessa, tehdään vuokrasopimus HOIVAPALVELUT: tarvittavat hoiva- ja hoitopalvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa

41 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Asiakasmaksut omat ja ostopalvelut: Kuukausimaksua määriteltäessä noudatetaan säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa Sauna, siivous ja vaatehuolto sekä hoiva sisältyvät kuukausimaksuun Lääkkeet ja apteekissa tehtävä lääkkeiden annosjakelu eivät sisälly kuukausimaksuun Maksun määräytymisessä huomioidaan tuloina eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, pääomatulot, korkotulot, muut tulot, hoitotuki, asumistuki, ylimääräinen rintamalisä, korvaus erityisruokavaliosta, veteraanilisä Vuokra-osuus erikseen Kuukausimaksua määriteltäessä haetaan aina asukkaalle mahdolliset kuuluvat etuisuudet

42 LAITOSHOITO Laitoshoito on tarkoitettu lyhytaikaishoitoon ja kuntoutukseen (Palvelua Suonsaaressa, Ristiinassa ja Hirvensalmella, dementiayksikkö Mikkelissä)

43 LYHYTAIKAISHOITO Lyhytaikaishoito sisältää; kuntoutuksen, saattohoidon ja muistisairaiden lyhytaikais- ja kuntouttavan hoidon Lyhytaikaishoitoa voidaan antaa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai osastoilla Mikkelin PTY LA -paikat: Kriisipaikka: 1 Kyyhkylässä Dementiayksikkö: 14 Suonsaari: Tavoite v 2013 yht. 42 Hirvensalmi: 14 Ristiina: 6 Suomenniemi: 2-3 Haukivuori: 2-3 Anttola : 2 Kevään 2013 aikana suonsaareen keskitetään 42 -paikkainen LA -yksikkö

44 Lääkäripalvelu Vanhusten palvelujen ylilääkäri: Tapio Anttonen Kotihoidon ylilääkäri: Geriatri ( osa-aikainen) : Terveyskeskuslääkärit: Juha Kiesilä Timo Räsänen 1 lääkäri Geriatriaan erikoistuvat: 3 lääkäriä ( ) Eurolääkärit ja muut erikoistuvat: 1-2 lääkäriä (tarpeen mukaan)

45 Hyvinvointiteknologian yksikkö Turvapalveluilla pyritään tukemaan toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan kotona selviytymistä ja turvaamaan hänen avunsaantinsa mahdollisissa apua vaativissa tilanteissa. Asiakkaan tilanne arvioidaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa ja etsitään asiakasta parhaiten palveleva hälytinratkaisu. Asiakkaina voivat olla myös pariskunta tai omaishoidon tuen palveluita käyttävä asiakas tai omaishoitaja. Toimii seudullisena asiantuntijayksikkönä

46 Turvahälytystoiminnan nykymalli Palveluiden järjestäminen ja asiakkuuksien hallinta ASIAKAS JA TURVAHÄLYTIN (perinteinen turvapuhelin, hyvinvointiranneke, paikantava hälytin) Asiakkaan suorittama hälytys, paikannustarve tai laiteilmoitus Paikannus Avuntarpeen määrittely Hälytysten ohjaaminen asiakastiedoissa määritellylle auttajataholle ja laitehuollon tarpeen ilmoittaminen palveluiden järjestäjälle. Turvapuhelinhälytysten vastaanottokeskus (ostopalvelu) Asiakastiedot: asiakkaan toimintakyky Terveydentila auttajayhteydet Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

47 Toiminnan valvonta Omavalvonnalla tarkoitetaan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien, laatusuositusten sekä palvelun tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevaa lakia (922/2011) uudistettiin vastaamaan nopeasti muuttuvaa palvelurakennetta. Laki tuli voimaan ja velvoittaa tekemään omavalvontasuunnitelmat Sosiaalihuoltolainsäädännön uudistustuessa ja vanhuslain myötä vastaava säädös omavalvontasuunnitelman laatimisesta on odotettavissa myös julkisiin sosiaalihuollon palveluihin. V tehtiin seudullinen omavalvontasuunnitelma, määriteltiin valvontavastuussa olevat viranhaltijat ja heidän vastuut Vanhusten palveluihin on aloitettu tekemään omavalvontasuunnitelmat Omavalvontasuunnitelmat pohjautuvat Valviran vanhusten palveluiden ja kotiin annettavien palveluiden valvontaohjelmiin ja säädettyihin kriteereihin Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

48 OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen on tärkeä tehtävä; osaamisvaatimukset ja tasot ovat laadittu ja arvioitu osaamiskartoituksilla, tunnistetaan kehittämistarpeet ja laaditaan suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi Osaamiskartoituksien pohjalta laaditaan työntekijöiden täydennyskoulutussuunnitelma Henkilökohtaiset osaamiskartoituksien tulokset käydään läpi työntekijä/lähiesimies keskusteluissa

49 Lisätietoja: Niina Kaukonen, puh Tapio Anttonen, puh

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto 4 4 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri 4 2. Elixiiri 5 3. Yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot