VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Seminaari Muutosten aikaa Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

2 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2013 Tuotantolautakunta sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Aikuisten palvelut Vammaisten palvelut Terveyspalvelut Tukipalvelut Avopalvelut Sairaalapalvelut Vanhusten palvelut Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö

3 Vanhusten palvelut vanhusten palvelujen johtaja vanhusten palveluiden ylilääkäri Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö Ennalta ehkäisevä toiminta Palveluasuminen ja laitoshoito Palveluohjaus Kotihoito Omaishoito Hyvinvointiteknologia

4 Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

5 Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

6 Valtakunnallinen tavoite ikäryhmälle 75 vuotta täyttäneet PALVELURAKENNE SOTE 2015 SOTE 2025 Kotona asuu % 91,5 % 92 % Sään. kotihoitoa saa % 14 % 14 % Omaishoidontukea saa 5-6 % 5 % 5 % Tehostetussa palveluasumisessa asuu 5-6 % 8 % 8 % Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % 0,5 % 0 % Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteensä 8,5 % 8 %

7 LUONNOS VISIO Arvokas vanhuus vetovoimaisella yhteistyöllä MISSIO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa vanhuspalvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät lisäpalveluntarpeen syntymistä. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti. Lääketieteellinen hoito, lyhytaikaisjaksot ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Osaava henkilökunta ja johto huolehtivat ajantasaiseen tietoon perustuvista, ikääntyneiden palvelutarpeiden mukaan kehittyvistä oikea-aikaisista palveluista ja niiden ohjauksesta palvelutuotantoyksiköissä. ARVOT YHDENVERTAISUUS ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS OSALLISUUS TURVALLISUUS Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

8 VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

9 VANHUSPALVELUJEN STRATEGIAN VALMISTELUN TILANNE Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

10 ASIAKAS TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Monipuoliset, saavutettavat palvelut Valinnanvapaus Omavalvonta / Asiakkaan asema ja oikeudet Yksilölliset, tarkoituksenmukaiset ratkaisut Yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa Asiakkaan osallisuus Yhdenvertaisuus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen Ravatar, mmse ym. KuntaMaisema Sähköisen hyvinvointikertomuksen arviointitieto

11 PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Hallitut palveluprosessit Toimivassa palvelurakenteessa Lähipalvelujen, seudullisten erityispalvelujen ja erikoissairaanhoidon kokonaisuus Uudet palvelumuodot eri palveluntuottajien toimesta Omavalvonta / Asiakastyön sisältö, asiakastietojen käsittely, toimitilat Sotkanet: Rakenneindikaattorit Toimivissa tiloissa Tilojen alueellinen suunnittelu KuntaMaisema Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

12 HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Vetovoimainen Vaikuttava Tiedolla johtaminen Omavalvonta / Henkilöstö Asiakas-, laite- ja tarviketurvallisuus KuntaMaisema Kehittyvä vanhustyö Henkilöstöjohtaminen Muutosjohtaminen Turvallisuusjohtaminen HaiPro 4 KS- riskiohjelma Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

13 TALOUS TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Taloudellinen tietoisuus toiminnan kaikilla tasoilla Keskittyminen perustehtävään ja sovittuihin kehittämistavoitteis iin Jatkuva vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien arviointi KuntaMaisema Johdon ennusteet x 1 kk Ennakointi Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

14 VAPAN HENKILÖSTÖ Laitos- ja asumispalveluissa työntekijöitä 273,5 Kotihoidossa 254 Johto- ja toimistopalveluissa 12,5 Varahenkilöstöyksikössä 71 Yhteensä 611 työntekijää Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

15 Tulosalueen esimies Vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen Vanhusten palvelujen ylilääkäri Tapio Anttonen Kotihoito Kotihoidon esimies/ulla Yli-Karro Ylilääkäri Juha Kiesilä Eteläinen alue, kotihoidon ohjaaja (Jaana Ravolainen) vt. Hanna Puikkonen Itäinen alue, kotihoidon ohjaaja Irene Rämö Läntinen alue, kotihoidon ohjaaja Miia Pöyhönen Ennaltaehkäisevän toiminta, toiminnanohjaaja (päiväkeskustoiminta ja seniorisentteri) sosiaaliohjaaja Aija Laasonen Palveluohjausyksikkö (kotisairaala, SAS, kotiutustiimi, tukipalvelut erityistyöntekijät), osastonhoitaja Pia Pulkkinen Laitoshoito asumispalvelu (24/7)Laitos ja asumispalveluiden esimies, Sari Kärkkäinen Suonsaaren vanhainkoti ja asumispalveluyksikkö, dementiayksikkö,osastonhoitaja Pirjo Ollikainen + Vuolingonhovi alk. Graanin palvelukeskus, osastonhoitaja Pirjo Laitala Hirvensalmen palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vt. Jaana Ravolainen Ristiinan palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava Anja Torniainen Suomenniemen palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava Tuula Kauppi Asiakas- ja tietohallintotiimi, toiminnanohjaaja Sari Luukkonen Omaishoidon tuki ja Palvelusetelitoiminta, kotihoidon ohjaaja Lea Makkula Hyvinvointiteknologian yksikkö, seudullinen, hyvinvointiteknologian ohjaaja Paula Lappi Haukivuoren palvelukeskus, kotihoidon ohjaaja Marjut Asikainen Anttolan palvelukeskus, kotihoidon ohjaaja Pirjo Sajapuro Puumalan palvelukeskus, Avo- ja hoivapalvelu johtaja Raija Hakala-Ewning

16 Laitos- ja asumispalvelut Laitos ja asumispalveluiden esimies Sari Kärkkäinen Omat yksiköt Dementiaosasto 14 paikkaa, vastaava sairaanhoitaja Paula Pöyry Hirvensalmi, laitoshoito 14 paikkaa/ vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vs. Jaana Ravolainen Ristiinan vuodeosasto/ Oh Marjo Räsänen 26 paikkaa -Anttola, 19 paikkaa, joista 2 paikkaa lyhytaikaishoitoa kotihoidon ohjaaja Pirjo Sajapuro Graani: 26 paikkaa, oh Pirjo Laitala Hirvensalmi: 25 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vs. Jaana Ravolainen Suomenniemi, Metsätähti 14 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava Tuula Kauppi Ristiinan vaarinsaari, 31 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava Anja Torniainen Puumalan tehostettu palveluasuminen, 29 paikkaa ja lyhytaikahoitoa, Avo- ja hoivapalvelu johtaja Raija Hakala-Ewnig Haukivuori, 43 paikkaa, joista 3 paikkaa lyhytaikaishoitoa,kotihoidon ohjaaja Marjut Asikainen

17 Vanhuspalveluiden ylilääkäri Tapio Anttonen Laitos- ja asumispalvelut (24/7) Kilpailutetut tehostetun palveluasumisen paikat, toiminnanohjaaja Ria-Liisa Jokinen Valvonnan vastuu Mlin vky Pietarin Pirtti, 50 paikkaa Mlin Ropoyhd. Annakoti, 76 paikkaa Virekoti Kuopionpirtti, 48 paikkaa Kuopiossa Virekoti Kouvola, 28 paikkaa Kouvolassa Itä-Suomen hoito kodit OY, 10 paikkaa Kiteellä Mehiläinen kuntapalvelut, 112 paikkaa, ei rakennettu Esperi Care OY, Villa Helmi, 30 paikkaa Pellosniemi Attendo MedOne OY, Lavilanhovi 60 paikkaa Hoitokoti iltasatu Oy, 10 paikkaa Enokoskella Esperi Care OY, Lounatuuli Valkama, 30 paikkaa Vetrea Terveys Oy, 60 paikkaa, Vuolinko Kyyhkyläsäätiö, Mikeva OY, Tiiterontupa, 28 paikkaa Sulkavalla Mainio Vire Oy, 28 paikkaa Lahdessa Mainio Vire Oy, Mikkeli, 28 paikkaa, (ei tietoa rakentamisesta) Esperi Oy, Astuvan Helmi, 30 paikkaa, Pellosniemi Matti ja Liisakoti, 2 paikkaa Pieksämäellä Suomen Ikihyvä Oy, 20 paikkaa Ristiinassa Sateenkarri ry, Pappilanpuisto, 36 paikkaa Hoivahovi Oy, Helmikoti, Suomenniemi, 10 paikkaa Sateenkaari ry, Mäntypuisto, 24 paikkaa (edellyttäen, ettei Mäntyharjun kunta käytä osto-palvelusop. tarkoittamaa osto-oikeutta Sateenkaari ry, Veteraanipuisto, 30 paikkaa (ei vielä tehostettua Palveluasumista) Mikkelissä olemassa olevat paikat : (sinisellä merkityt paikat) Puitesopimuksella ostetaan 296 paikkaa Uusi kilpailutus v. 2013

18 Tulosalueen esimies Vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen YHTEISET PALVELUT VARAHENKILÖSTÖYKSIKKÖ Mika Viinikainen, esimies: Varahenkilöjärjestelmä, vuosilomien ja pitkien poissaolojen koordinointi Sanna Luokkamäki, osastonhoitaja Äkilliset poissaolot ja niiden koordinointi Palvelee myös terveyspalveluita sairaalaosastojen osalta Ja sosiaalipalveluita vammaispalvelun kotihoidon osalta (äkilliset poissaolot) JOHTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalueen esimies Tulosyksikkö esimiehet 3 Toiminnanohjaajat 2 Sihteerit 6,5 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISTYÖ Ikäosaavat Palvelualueet Etelä- Savossa ( Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti seutusotessa) maaliskuu 2012 huhtikuu 2014 Kotihoidon mobiili -hanke Sähköinen SAS työpöytä -hanke

19 SEUDULLINEN VANHUSTEN PALVELUJEN TOIMINTAKÄSIKIRJA KOOTTU KEHITTÄMISTYÖ YHTEEN OPPAASEEN TIETOA ASIAKKAILLE, KUNTALAISILLE, YHTEISTYÖTAHOILLE JA TYÖN- TEKIJÖILLE VANHUSTENPALVELUISTA JA YHTENÄISISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ JULKAISTAAN MYÖS NETISSÄ Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

20 TOIMINTAA OHJAAVAT SUOSITUKSET

21 Hoivatakuu Tuli voimaan Yli 80-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin Ei-kiireellisissä tapauksissa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa kaikkien palveluiden tarve on iästä riippumatta arvioitava viipymättä.

22

23 Pitkäaikaishoidon & -hoivan uudelleen organisointi Sellainen pitkäaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastoilla, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on korvattava muilla vaihtoehdoilla. Tällöin terveyskeskusten vuodeosastot voivat keskittyä joustavasti ja nopeasti tarjolla olevaan akuuttihoitoon ja kuntoutukseen Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

24 Uusi laki voimaan Palvelut järjestettävä kiireettömissäkin tapauksissa kolmessa kuukaudessa, kiireelliset tapaukset viivytyksettä Lain tavoitteena on varmistaa, että kunnat varautuvat palvelujen tarpeen kasvuun. Kunnille tulisi täsmällisempiä velvoitteita suunnitella toimintaansa vastaamaan paremmin väestön ikääntymiseen, tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä varmistaa palvelujen laatu. Palvelujen riittävyyttä ja laatua olisi lisäksi arvioitava vuosittain. Kunnan tulisi osoittaa riittävät voimavarat hyvinvoinnin tukemiseen ja palvelujen järjestämiseen. Laitoshoitoa vain lääketieteellisin perustein Vastuuhoitaja nimettävä Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen olisi vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta Omavalvontasuunnitelmat laadittava ja toteutettava omavalvontaa

25 ENNAKOIVA TOIMINTA painopistealueena Onnistunut ikääntyminen Tuetaan ikäihmisten osallisuutta liikuntaan, oppimiseen, kulttuuritoimintaan ja muuhun mielekkääseen toimintaan, joilla samalla pidetään yllä sosiaalisia verkostoja. Toteutamme tavoitteita ystävä- ja saattajapalvelun kanssa. Lisäksi on kulttuurikassi toiminta, jossa kuljetus ja saattaja on järjestetty. Kuntouttava päivätoiminta ja päiväkuntoutus järjestetty Yhteiset toiminnat ikäihmisille kolmannen sektorin kanssa Terveelliset elintavat ja sairauksien ehkäisy Terveellinen ikäihmisille sopiva ruokavalio, liikunta ja lihaskunnon ylläpito. Terveydentilan seuranta kotikäynneillä tai vastaanotoilla. Toteutetaan ikäihmisille tarkoitetuilla ennakoivilla kotikäynneillä 80 vuotta täyttäville ja jatkossa seurantakäynnit kun täyttävät 85 vuotta. Puheeksi otto mallit eri ongelmissa Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

26 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Tunnistetaan riskiryhmien erityistarpeet ja vastataan niihin Matalan kynnyksen palveluohjauspaikat esim. Seniorisentteri Erityisosaamista kotihoitoon esim. mielenterveys- ja päihdetyötiimit Ikäihmisten päihdepolku toimintamallin käyttö Vapaaehtoistyön toimintamalli Itsenäinen suoriutuminen ja turvallisuus Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy. Apuvälineiden sekä ikäihmisten tarpeita vastaavan hyvinvointiteknologian hyödyntäminen Kodin turvallisuuden kartoitus (kaavake) Kotihoidon asiakkaiden luokitus (valmius) Seudullinen hyvinvointiteknologian asiantuntijayksikkö Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

27 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Lihaskuntoa ja tasapainoa tukeva liikunta Kuntouttava päivätoiminta ja päiväkuntoutus Kotikuntoutuksen kehittäminen Kotijumppaohjeet kaikille Kuntouttava työote kotihoidossa asiakasta kunnioittaen Omahoitovalmiuksien kasvattaminen Erilaiset ryhmätoiminnat kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä Varhainen puuttuminen terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemiseen Ennakoivien kotikäyntien laajentaminen lisäämällä seurantakäynnit Sosiaalityön lisääminen ennakoivan työn yksiköihin sekä kotihoitoon Varhaisen puuttumisen malli kaltoinkohtelussa käyttöön seudulla (puheeksiotto mallin käyttö) Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

28 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Sairauksien tehokas hoito ja kuntoutus Turvallinen lääkehoito Terveysongelmien tunnistaminen, hoito ja kuntoutus Love koulutukset henkilökunnalle Yhteisesti sovittujen mittareiden käyttö ja toimintamallit kun jotain poikkeavaa todetaan esim. kotihoidon hoito- ohjeistus Kansanterveystautien tehokas hoito ja kuntoutus Lääketieteellinen hoito saatavilla oikea-aikaisesti Gerontologisen ja geriatrisen asiantuntemuksen vahvistaminen Täydennyskoulutus hoitajille vanhustyöhön Geriatrien lisääminen vanhuspalveluihin Varhainen sairauksien toteaminen, hoito ja kuntoutus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

29 PALVELUOHJAUSYKSIKKÖ SAS TOIMINTA: SAS-ryhmä (Selvitä - Arvioi - Sijoita ) toimii sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyöryhmänä, jossa pyritään arvioimaan ja suosittelemaan hoivan ja hoidon tarpeessa oleville henkilöille oikeaa ja asianmukaista hoiva- ja hoitopaikkaa SAS hoitajat Mikkelin PTY:n kunnissa KOTIUTUSTIIMI: Kotiutustiimissä 5 lähihoitajaa, 1 kuntohoitaja, joiden tehtävänä on auttaa asiakasta laitoksesta kotiin Käynnit asiakkaan tarpeen mukaan, hoito on lyhyt kestoista, enintään 2 viikkoa Kotiutustiimi toimii arkisin ja viikonloppuisin ERITYISTYÖNTEKIJÄT: Sosiaalityöntekijät 2 Kuntohoitajat, Fysioterapeutit

30 KOTIHOITO Kotihoidon toiminnan tarkoituksena on edistää pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien selviytymismahdollisuuksia kotona, vähentää laitoshoidon tarvetta, helpottaa kotiutumista laitoksesta ja mahdollistaa pitkä kotihoito. Toiminta on ympärivuorokautista tai turvapalveluiden varassa Kotihoidon toiminta perustuu moniammatillisiin tiimeihin. Kaupunki on jaettu alueellisesti, 15 eri tiimiin. Ristiina, Hirvensalmi, Suomenniemi, Anttola ja Haukivuori muodostavat oman alueen

31 KOTIHOITO Yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu = kotihoito Kotisairaalatoiminta Turva ja tukipalvelut Omaishoito Hoitotarvikejakelu Kotikuntoutus Sosiaalityö Erityistyöntekijäpalvelut tarvittaessa Ennakoiva toiminta Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Palvelusetelipalvelu Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut

32 KOTISAIRAALA Tehtävänä on antaa tehostettua sairaanhoitoa kotona asuville (myös palvelutalot), jotka eivät tarvitse vuodeosastohoitoa Toiminta on ympärivuorokautista ja öisin käynneistä vastaa pelastuslaitos Toimii nyt Mikkelin ja Kangasniemen alueella, mutta kehitetään palvelemaan koko PTY:n alueella Esimerkiksi infektiopotilaat, saattohoitopotilaat, suonensisäistä nesteytystä tarvitsevat potilaat Lääkärin lähetteellä tapahtuvaa hoitoa..

33 Kotihoidon käyntitilastoa Säännöllinen kotihoito tarkoittaa 1 x viikossa tai useammin toteuttavaa kotihoitoa, jolloin laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoidon säännöllisistä käynneistä peritään kertakohtainen asiakkaan tulojen mukaan porrastettu maksu (riippumatta käynnin kestosta). Tilapäinen kotihoidon asiakasmaksu on käyntikohtainen (8,70 kertakäyntimaksu, jossa 25 kerran katto/kk) Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

34 UUDET HAASTEET KOTIHOIDOSSA Asiakkaiden kasvava määrä liittyen palvelurakenteen muutokseen Hoitoisuuden lisääntyminen ja nopea kotiutuminen tuo haasteita Muistisairaiden määrän kasvu tuo haasteita Teknologian hyödyntäminen; kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, koneellinen lääkkeenjako, hyvinvointiteknologia

35 Mitä kotihoidon teknologiaratkaisuilla yleisesti tavoitellaan Tuottavuus Vähemmillä resursseilla enemmän asiakastyötä Kirjaaminen ja työn suunnitteluun käytettävä aika vähenee Työntekijöiden tasavertaisuus ja turvallisuus Vaaratilanteiden vähentäminen Työajan tasapuolinen jakautuminen Vaikuttavuus Kotona pidempään, terveempänä ja turvallisemmin Asiakkaiden tasavertaisuus Hoitosopimuksen noudattaminen Todellinen palveluaikaan nojaava laskutus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

36 Mitä keinoja toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa tavoitteisiin pääsemiseksi Tavoitteet Tuottavuus Vaikuttavuus Työntekijöiden Turvallisuus Asiakkaiden tasapuolisuus Keinot Joustava käyntien suunnittelu Reittisuunnittelun optimointi Jatkuva seuranta ja palaute Tarvittava kirjaaminen asiakkaan luona Ovenavaus kulkee mukana Käyntiaikojen seuranta Tarvittava kirjaus asiakkaalla Relevantti tieto kulkee mukana Reaaliaikainen tieto sijainnista Hälytysmahdollisuus Todellisten käyntiaikojen seurantatiedot Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

37 Yhteenvetoa odotettavissa olevista hyödyistä Työnjohto pystyy parempaan resurssien hallintaan, organisointiin ja toiminnan suunnitteluun keskitetyllä toiminnan ohjauksella Työajan käytön tehostuminen antaa aikaa perustehtävän, välitön asiakastyöaika lisääntyy Reaaliaikaisten muutosten hallinta esim. sairauspoissaolot Reitinoptimointi turhat välimatkat pois Omahoitajuuden varmistaminen Kiinteiden työasemien tarve vähenee Asiakasasioiden hoito nopeutuu, ei kaksinkertaista kirjaamista Asiakkaiden tiedot reaaliajassa Asiakastyön turvallisuus ja laatu paranee Oikeusturva työntekijöille ja työnantajalle Toimitusvarmuus Asiakaslaskutus perustuu todelliseen palvelun määrään Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

38 OMAISHOITO Omaishoito on yksi kotihoidon tukimuodoista ja sillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. On määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet lautakunta vahvistaa. Seutusoten alueella on yhtenäiset kriteerit, maksut ja käytänteet, (vanhusten palvelujen toimintakäsikirjassa kuvattu).

39 VÄLIMUOTOINEN ASUMINEN Tarkoittaa asumisyksikköä, johon kotihoito tuottaa palvelut Pienkoti: Mikkelissä 5 asukasta Anttolaan tulossa 2 asuntoa Ikäihmisten perhehoito: Valmennukset menossa Tavallinen senioriasuminen (tavallinen palveluasuminen) Lehmuskoti 33 asukasta Jalavanpuisto 19 asukasta Hirvensalmen Heikinkoti 26 asukasta ( ) Puumalan palvelukodit 36 asukasta Veteraanipuisto 30 asukasta Rantakylän vanhustentalot 41 asukasta Tukiasuntopaikka Graanissa ja Lehmuskodissa -

40 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Joko omana toimintana (n. 200 paikkaa) tai ostopalveluna (v ostetaan n. 300 paikkaa) Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Tarve arvioidaan aina SAS- työryhmän toimesta (RAVA+MMSE+ kokonaistilanteen arvio) ARA -kohteissa huomioidaan myös varallisuus KORVAA LAITOSHOIDON ASUMINEN: vuokrasuhteessa, tehdään vuokrasopimus HOIVAPALVELUT: tarvittavat hoiva- ja hoitopalvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa

41 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Asiakasmaksut omat ja ostopalvelut: Kuukausimaksua määriteltäessä noudatetaan säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa Sauna, siivous ja vaatehuolto sekä hoiva sisältyvät kuukausimaksuun Lääkkeet ja apteekissa tehtävä lääkkeiden annosjakelu eivät sisälly kuukausimaksuun Maksun määräytymisessä huomioidaan tuloina eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, pääomatulot, korkotulot, muut tulot, hoitotuki, asumistuki, ylimääräinen rintamalisä, korvaus erityisruokavaliosta, veteraanilisä Vuokra-osuus erikseen Kuukausimaksua määriteltäessä haetaan aina asukkaalle mahdolliset kuuluvat etuisuudet

42 LAITOSHOITO Laitoshoito on tarkoitettu lyhytaikaishoitoon ja kuntoutukseen (Palvelua Suonsaaressa, Ristiinassa ja Hirvensalmella, dementiayksikkö Mikkelissä)

43 LYHYTAIKAISHOITO Lyhytaikaishoito sisältää; kuntoutuksen, saattohoidon ja muistisairaiden lyhytaikais- ja kuntouttavan hoidon Lyhytaikaishoitoa voidaan antaa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai osastoilla Mikkelin PTY LA -paikat: Kriisipaikka: 1 Kyyhkylässä Dementiayksikkö: 14 Suonsaari: Tavoite v 2013 yht. 42 Hirvensalmi: 14 Ristiina: 6 Suomenniemi: 2-3 Haukivuori: 2-3 Anttola : 2 Kevään 2013 aikana suonsaareen keskitetään 42 -paikkainen LA -yksikkö

44 Lääkäripalvelu Vanhusten palvelujen ylilääkäri: Tapio Anttonen Kotihoidon ylilääkäri: Geriatri ( osa-aikainen) : Terveyskeskuslääkärit: Juha Kiesilä Timo Räsänen 1 lääkäri Geriatriaan erikoistuvat: 3 lääkäriä ( ) Eurolääkärit ja muut erikoistuvat: 1-2 lääkäriä (tarpeen mukaan)

45 Hyvinvointiteknologian yksikkö Turvapalveluilla pyritään tukemaan toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan kotona selviytymistä ja turvaamaan hänen avunsaantinsa mahdollisissa apua vaativissa tilanteissa. Asiakkaan tilanne arvioidaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa ja etsitään asiakasta parhaiten palveleva hälytinratkaisu. Asiakkaina voivat olla myös pariskunta tai omaishoidon tuen palveluita käyttävä asiakas tai omaishoitaja. Toimii seudullisena asiantuntijayksikkönä

46 Turvahälytystoiminnan nykymalli Palveluiden järjestäminen ja asiakkuuksien hallinta ASIAKAS JA TURVAHÄLYTIN (perinteinen turvapuhelin, hyvinvointiranneke, paikantava hälytin) Asiakkaan suorittama hälytys, paikannustarve tai laiteilmoitus Paikannus Avuntarpeen määrittely Hälytysten ohjaaminen asiakastiedoissa määritellylle auttajataholle ja laitehuollon tarpeen ilmoittaminen palveluiden järjestäjälle. Turvapuhelinhälytysten vastaanottokeskus (ostopalvelu) Asiakastiedot: asiakkaan toimintakyky Terveydentila auttajayhteydet Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

47 Toiminnan valvonta Omavalvonnalla tarkoitetaan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien, laatusuositusten sekä palvelun tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevaa lakia (922/2011) uudistettiin vastaamaan nopeasti muuttuvaa palvelurakennetta. Laki tuli voimaan ja velvoittaa tekemään omavalvontasuunnitelmat Sosiaalihuoltolainsäädännön uudistustuessa ja vanhuslain myötä vastaava säädös omavalvontasuunnitelman laatimisesta on odotettavissa myös julkisiin sosiaalihuollon palveluihin. V tehtiin seudullinen omavalvontasuunnitelma, määriteltiin valvontavastuussa olevat viranhaltijat ja heidän vastuut Vanhusten palveluihin on aloitettu tekemään omavalvontasuunnitelmat Omavalvontasuunnitelmat pohjautuvat Valviran vanhusten palveluiden ja kotiin annettavien palveluiden valvontaohjelmiin ja säädettyihin kriteereihin Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

48 OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen on tärkeä tehtävä; osaamisvaatimukset ja tasot ovat laadittu ja arvioitu osaamiskartoituksilla, tunnistetaan kehittämistarpeet ja laaditaan suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi Osaamiskartoituksien pohjalta laaditaan työntekijöiden täydennyskoulutussuunnitelma Henkilökohtaiset osaamiskartoituksien tulokset käydään läpi työntekijä/lähiesimies keskusteluissa

49 Lisätietoja: Niina Kaukonen, puh Tapio Anttonen, puh

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Niina Kaukonen

Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Niina Kaukonen Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 1.1.2012 alkaen Juva ei kuulu yhteistoiminta-alueeseen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Vanhuspalvelut 23.9.2014. Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja. 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vanhuspalvelut 23.9.2014. Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja. 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vanhuspalvelut 23.9.2014 Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vanhuspalvelujen Perustehtävät Vanhuspalvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

27.3.2014. Niina Kaukonen, vanhuspalvelujen johtaja Tapio Anttonen, vanhuspalvelujen ylilääkäri

27.3.2014. Niina Kaukonen, vanhuspalvelujen johtaja Tapio Anttonen, vanhuspalvelujen ylilääkäri 27.3.2014, vanhuspalvelujen johtaja Tapio Anttonen, vanhuspalvelujen ylilääkäri Veteraanien lukumäärä Mikkelin PTY( Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala) 274, (Mikkeli 214, Hirvensalmi 9, Puumala 24), joista

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa

Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa PALVELUOHJAUS JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHTANA PALVELUIDEN MYÖNTÄMISELLE Palvelutarpeisiin vastataan ammattitaitoisella palveluohjauksella ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Seudullinen sosiaali ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto

Seudullinen sosiaali ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 1 Liite 1 Seudullinensosiaalijaterveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisellasosiaalijaterveystoimellaonvastuu - väestönhyvinvoinninjaterveydenedistämisestäjaseurannasta

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot