VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUT MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Seminaari Muutosten aikaa Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

2 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2013 Tuotantolautakunta sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Aikuisten palvelut Vammaisten palvelut Terveyspalvelut Tukipalvelut Avopalvelut Sairaalapalvelut Vanhusten palvelut Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö

3 Vanhusten palvelut vanhusten palvelujen johtaja vanhusten palveluiden ylilääkäri Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö Ennalta ehkäisevä toiminta Palveluasuminen ja laitoshoito Palveluohjaus Kotihoito Omaishoito Hyvinvointiteknologia

4 Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

5 Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

6 Valtakunnallinen tavoite ikäryhmälle 75 vuotta täyttäneet PALVELURAKENNE SOTE 2015 SOTE 2025 Kotona asuu % 91,5 % 92 % Sään. kotihoitoa saa % 14 % 14 % Omaishoidontukea saa 5-6 % 5 % 5 % Tehostetussa palveluasumisessa asuu 5-6 % 8 % 8 % Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % 0,5 % 0 % Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteensä 8,5 % 8 %

7 LUONNOS VISIO Arvokas vanhuus vetovoimaisella yhteistyöllä MISSIO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa vanhuspalvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät lisäpalveluntarpeen syntymistä. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti. Lääketieteellinen hoito, lyhytaikaisjaksot ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Osaava henkilökunta ja johto huolehtivat ajantasaiseen tietoon perustuvista, ikääntyneiden palvelutarpeiden mukaan kehittyvistä oikea-aikaisista palveluista ja niiden ohjauksesta palvelutuotantoyksiköissä. ARVOT YHDENVERTAISUUS ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS OSALLISUUS TURVALLISUUS Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

8 VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

9 VANHUSPALVELUJEN STRATEGIAN VALMISTELUN TILANNE Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

10 ASIAKAS TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Monipuoliset, saavutettavat palvelut Valinnanvapaus Omavalvonta / Asiakkaan asema ja oikeudet Yksilölliset, tarkoituksenmukaiset ratkaisut Yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa Asiakkaan osallisuus Yhdenvertaisuus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen Ravatar, mmse ym. KuntaMaisema Sähköisen hyvinvointikertomuksen arviointitieto

11 PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Hallitut palveluprosessit Toimivassa palvelurakenteessa Lähipalvelujen, seudullisten erityispalvelujen ja erikoissairaanhoidon kokonaisuus Uudet palvelumuodot eri palveluntuottajien toimesta Omavalvonta / Asiakastyön sisältö, asiakastietojen käsittely, toimitilat Sotkanet: Rakenneindikaattorit Toimivissa tiloissa Tilojen alueellinen suunnittelu KuntaMaisema Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

12 HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Vetovoimainen Vaikuttava Tiedolla johtaminen Omavalvonta / Henkilöstö Asiakas-, laite- ja tarviketurvallisuus KuntaMaisema Kehittyvä vanhustyö Henkilöstöjohtaminen Muutosjohtaminen Turvallisuusjohtaminen HaiPro 4 KS- riskiohjelma Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

13 TALOUS TAVOITTEET KEHITTÄMISALUEET ARVIOINTI Taloudellinen tietoisuus toiminnan kaikilla tasoilla Keskittyminen perustehtävään ja sovittuihin kehittämistavoitteis iin Jatkuva vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien arviointi KuntaMaisema Johdon ennusteet x 1 kk Ennakointi Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

14 VAPAN HENKILÖSTÖ Laitos- ja asumispalveluissa työntekijöitä 273,5 Kotihoidossa 254 Johto- ja toimistopalveluissa 12,5 Varahenkilöstöyksikössä 71 Yhteensä 611 työntekijää Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

15 Tulosalueen esimies Vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen Vanhusten palvelujen ylilääkäri Tapio Anttonen Kotihoito Kotihoidon esimies/ulla Yli-Karro Ylilääkäri Juha Kiesilä Eteläinen alue, kotihoidon ohjaaja (Jaana Ravolainen) vt. Hanna Puikkonen Itäinen alue, kotihoidon ohjaaja Irene Rämö Läntinen alue, kotihoidon ohjaaja Miia Pöyhönen Ennaltaehkäisevän toiminta, toiminnanohjaaja (päiväkeskustoiminta ja seniorisentteri) sosiaaliohjaaja Aija Laasonen Palveluohjausyksikkö (kotisairaala, SAS, kotiutustiimi, tukipalvelut erityistyöntekijät), osastonhoitaja Pia Pulkkinen Laitoshoito asumispalvelu (24/7)Laitos ja asumispalveluiden esimies, Sari Kärkkäinen Suonsaaren vanhainkoti ja asumispalveluyksikkö, dementiayksikkö,osastonhoitaja Pirjo Ollikainen + Vuolingonhovi alk. Graanin palvelukeskus, osastonhoitaja Pirjo Laitala Hirvensalmen palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vt. Jaana Ravolainen Ristiinan palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava Anja Torniainen Suomenniemen palvelukeskus, vanhuspalveluvastaava Tuula Kauppi Asiakas- ja tietohallintotiimi, toiminnanohjaaja Sari Luukkonen Omaishoidon tuki ja Palvelusetelitoiminta, kotihoidon ohjaaja Lea Makkula Hyvinvointiteknologian yksikkö, seudullinen, hyvinvointiteknologian ohjaaja Paula Lappi Haukivuoren palvelukeskus, kotihoidon ohjaaja Marjut Asikainen Anttolan palvelukeskus, kotihoidon ohjaaja Pirjo Sajapuro Puumalan palvelukeskus, Avo- ja hoivapalvelu johtaja Raija Hakala-Ewning

16 Laitos- ja asumispalvelut Laitos ja asumispalveluiden esimies Sari Kärkkäinen Omat yksiköt Dementiaosasto 14 paikkaa, vastaava sairaanhoitaja Paula Pöyry Hirvensalmi, laitoshoito 14 paikkaa/ vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vs. Jaana Ravolainen Ristiinan vuodeosasto/ Oh Marjo Räsänen 26 paikkaa -Anttola, 19 paikkaa, joista 2 paikkaa lyhytaikaishoitoa kotihoidon ohjaaja Pirjo Sajapuro Graani: 26 paikkaa, oh Pirjo Laitala Hirvensalmi: 25 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava (Merja Kämppi) vs. Jaana Ravolainen Suomenniemi, Metsätähti 14 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava Tuula Kauppi Ristiinan vaarinsaari, 31 paikkaa, Vanhuspalveluvastaava Anja Torniainen Puumalan tehostettu palveluasuminen, 29 paikkaa ja lyhytaikahoitoa, Avo- ja hoivapalvelu johtaja Raija Hakala-Ewnig Haukivuori, 43 paikkaa, joista 3 paikkaa lyhytaikaishoitoa,kotihoidon ohjaaja Marjut Asikainen

17 Vanhuspalveluiden ylilääkäri Tapio Anttonen Laitos- ja asumispalvelut (24/7) Kilpailutetut tehostetun palveluasumisen paikat, toiminnanohjaaja Ria-Liisa Jokinen Valvonnan vastuu Mlin vky Pietarin Pirtti, 50 paikkaa Mlin Ropoyhd. Annakoti, 76 paikkaa Virekoti Kuopionpirtti, 48 paikkaa Kuopiossa Virekoti Kouvola, 28 paikkaa Kouvolassa Itä-Suomen hoito kodit OY, 10 paikkaa Kiteellä Mehiläinen kuntapalvelut, 112 paikkaa, ei rakennettu Esperi Care OY, Villa Helmi, 30 paikkaa Pellosniemi Attendo MedOne OY, Lavilanhovi 60 paikkaa Hoitokoti iltasatu Oy, 10 paikkaa Enokoskella Esperi Care OY, Lounatuuli Valkama, 30 paikkaa Vetrea Terveys Oy, 60 paikkaa, Vuolinko Kyyhkyläsäätiö, Mikeva OY, Tiiterontupa, 28 paikkaa Sulkavalla Mainio Vire Oy, 28 paikkaa Lahdessa Mainio Vire Oy, Mikkeli, 28 paikkaa, (ei tietoa rakentamisesta) Esperi Oy, Astuvan Helmi, 30 paikkaa, Pellosniemi Matti ja Liisakoti, 2 paikkaa Pieksämäellä Suomen Ikihyvä Oy, 20 paikkaa Ristiinassa Sateenkarri ry, Pappilanpuisto, 36 paikkaa Hoivahovi Oy, Helmikoti, Suomenniemi, 10 paikkaa Sateenkaari ry, Mäntypuisto, 24 paikkaa (edellyttäen, ettei Mäntyharjun kunta käytä osto-palvelusop. tarkoittamaa osto-oikeutta Sateenkaari ry, Veteraanipuisto, 30 paikkaa (ei vielä tehostettua Palveluasumista) Mikkelissä olemassa olevat paikat : (sinisellä merkityt paikat) Puitesopimuksella ostetaan 296 paikkaa Uusi kilpailutus v. 2013

18 Tulosalueen esimies Vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen YHTEISET PALVELUT VARAHENKILÖSTÖYKSIKKÖ Mika Viinikainen, esimies: Varahenkilöjärjestelmä, vuosilomien ja pitkien poissaolojen koordinointi Sanna Luokkamäki, osastonhoitaja Äkilliset poissaolot ja niiden koordinointi Palvelee myös terveyspalveluita sairaalaosastojen osalta Ja sosiaalipalveluita vammaispalvelun kotihoidon osalta (äkilliset poissaolot) JOHTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalueen esimies Tulosyksikkö esimiehet 3 Toiminnanohjaajat 2 Sihteerit 6,5 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISTYÖ Ikäosaavat Palvelualueet Etelä- Savossa ( Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti seutusotessa) maaliskuu 2012 huhtikuu 2014 Kotihoidon mobiili -hanke Sähköinen SAS työpöytä -hanke

19 SEUDULLINEN VANHUSTEN PALVELUJEN TOIMINTAKÄSIKIRJA KOOTTU KEHITTÄMISTYÖ YHTEEN OPPAASEEN TIETOA ASIAKKAILLE, KUNTALAISILLE, YHTEISTYÖTAHOILLE JA TYÖN- TEKIJÖILLE VANHUSTENPALVELUISTA JA YHTENÄISISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ JULKAISTAAN MYÖS NETISSÄ Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

20 TOIMINTAA OHJAAVAT SUOSITUKSET

21 Hoivatakuu Tuli voimaan Yli 80-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin Ei-kiireellisissä tapauksissa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa kaikkien palveluiden tarve on iästä riippumatta arvioitava viipymättä.

22

23 Pitkäaikaishoidon & -hoivan uudelleen organisointi Sellainen pitkäaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastoilla, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on korvattava muilla vaihtoehdoilla. Tällöin terveyskeskusten vuodeosastot voivat keskittyä joustavasti ja nopeasti tarjolla olevaan akuuttihoitoon ja kuntoutukseen Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

24 Uusi laki voimaan Palvelut järjestettävä kiireettömissäkin tapauksissa kolmessa kuukaudessa, kiireelliset tapaukset viivytyksettä Lain tavoitteena on varmistaa, että kunnat varautuvat palvelujen tarpeen kasvuun. Kunnille tulisi täsmällisempiä velvoitteita suunnitella toimintaansa vastaamaan paremmin väestön ikääntymiseen, tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä varmistaa palvelujen laatu. Palvelujen riittävyyttä ja laatua olisi lisäksi arvioitava vuosittain. Kunnan tulisi osoittaa riittävät voimavarat hyvinvoinnin tukemiseen ja palvelujen järjestämiseen. Laitoshoitoa vain lääketieteellisin perustein Vastuuhoitaja nimettävä Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen olisi vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta Omavalvontasuunnitelmat laadittava ja toteutettava omavalvontaa

25 ENNAKOIVA TOIMINTA painopistealueena Onnistunut ikääntyminen Tuetaan ikäihmisten osallisuutta liikuntaan, oppimiseen, kulttuuritoimintaan ja muuhun mielekkääseen toimintaan, joilla samalla pidetään yllä sosiaalisia verkostoja. Toteutamme tavoitteita ystävä- ja saattajapalvelun kanssa. Lisäksi on kulttuurikassi toiminta, jossa kuljetus ja saattaja on järjestetty. Kuntouttava päivätoiminta ja päiväkuntoutus järjestetty Yhteiset toiminnat ikäihmisille kolmannen sektorin kanssa Terveelliset elintavat ja sairauksien ehkäisy Terveellinen ikäihmisille sopiva ruokavalio, liikunta ja lihaskunnon ylläpito. Terveydentilan seuranta kotikäynneillä tai vastaanotoilla. Toteutetaan ikäihmisille tarkoitetuilla ennakoivilla kotikäynneillä 80 vuotta täyttäville ja jatkossa seurantakäynnit kun täyttävät 85 vuotta. Puheeksi otto mallit eri ongelmissa Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

26 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Tunnistetaan riskiryhmien erityistarpeet ja vastataan niihin Matalan kynnyksen palveluohjauspaikat esim. Seniorisentteri Erityisosaamista kotihoitoon esim. mielenterveys- ja päihdetyötiimit Ikäihmisten päihdepolku toimintamallin käyttö Vapaaehtoistyön toimintamalli Itsenäinen suoriutuminen ja turvallisuus Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy. Apuvälineiden sekä ikäihmisten tarpeita vastaavan hyvinvointiteknologian hyödyntäminen Kodin turvallisuuden kartoitus (kaavake) Kotihoidon asiakkaiden luokitus (valmius) Seudullinen hyvinvointiteknologian asiantuntijayksikkö Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

27 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Lihaskuntoa ja tasapainoa tukeva liikunta Kuntouttava päivätoiminta ja päiväkuntoutus Kotikuntoutuksen kehittäminen Kotijumppaohjeet kaikille Kuntouttava työote kotihoidossa asiakasta kunnioittaen Omahoitovalmiuksien kasvattaminen Erilaiset ryhmätoiminnat kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä Varhainen puuttuminen terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemiseen Ennakoivien kotikäyntien laajentaminen lisäämällä seurantakäynnit Sosiaalityön lisääminen ennakoivan työn yksiköihin sekä kotihoitoon Varhaisen puuttumisen malli kaltoinkohtelussa käyttöön seudulla (puheeksiotto mallin käyttö) Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

28 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Sairauksien tehokas hoito ja kuntoutus Turvallinen lääkehoito Terveysongelmien tunnistaminen, hoito ja kuntoutus Love koulutukset henkilökunnalle Yhteisesti sovittujen mittareiden käyttö ja toimintamallit kun jotain poikkeavaa todetaan esim. kotihoidon hoito- ohjeistus Kansanterveystautien tehokas hoito ja kuntoutus Lääketieteellinen hoito saatavilla oikea-aikaisesti Gerontologisen ja geriatrisen asiantuntemuksen vahvistaminen Täydennyskoulutus hoitajille vanhustyöhön Geriatrien lisääminen vanhuspalveluihin Varhainen sairauksien toteaminen, hoito ja kuntoutus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

29 PALVELUOHJAUSYKSIKKÖ SAS TOIMINTA: SAS-ryhmä (Selvitä - Arvioi - Sijoita ) toimii sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyöryhmänä, jossa pyritään arvioimaan ja suosittelemaan hoivan ja hoidon tarpeessa oleville henkilöille oikeaa ja asianmukaista hoiva- ja hoitopaikkaa SAS hoitajat Mikkelin PTY:n kunnissa KOTIUTUSTIIMI: Kotiutustiimissä 5 lähihoitajaa, 1 kuntohoitaja, joiden tehtävänä on auttaa asiakasta laitoksesta kotiin Käynnit asiakkaan tarpeen mukaan, hoito on lyhyt kestoista, enintään 2 viikkoa Kotiutustiimi toimii arkisin ja viikonloppuisin ERITYISTYÖNTEKIJÄT: Sosiaalityöntekijät 2 Kuntohoitajat, Fysioterapeutit

30 KOTIHOITO Kotihoidon toiminnan tarkoituksena on edistää pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien selviytymismahdollisuuksia kotona, vähentää laitoshoidon tarvetta, helpottaa kotiutumista laitoksesta ja mahdollistaa pitkä kotihoito. Toiminta on ympärivuorokautista tai turvapalveluiden varassa Kotihoidon toiminta perustuu moniammatillisiin tiimeihin. Kaupunki on jaettu alueellisesti, 15 eri tiimiin. Ristiina, Hirvensalmi, Suomenniemi, Anttola ja Haukivuori muodostavat oman alueen

31 KOTIHOITO Yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu = kotihoito Kotisairaalatoiminta Turva ja tukipalvelut Omaishoito Hoitotarvikejakelu Kotikuntoutus Sosiaalityö Erityistyöntekijäpalvelut tarvittaessa Ennakoiva toiminta Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Palvelusetelipalvelu Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut

32 KOTISAIRAALA Tehtävänä on antaa tehostettua sairaanhoitoa kotona asuville (myös palvelutalot), jotka eivät tarvitse vuodeosastohoitoa Toiminta on ympärivuorokautista ja öisin käynneistä vastaa pelastuslaitos Toimii nyt Mikkelin ja Kangasniemen alueella, mutta kehitetään palvelemaan koko PTY:n alueella Esimerkiksi infektiopotilaat, saattohoitopotilaat, suonensisäistä nesteytystä tarvitsevat potilaat Lääkärin lähetteellä tapahtuvaa hoitoa..

33 Kotihoidon käyntitilastoa Säännöllinen kotihoito tarkoittaa 1 x viikossa tai useammin toteuttavaa kotihoitoa, jolloin laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoidon säännöllisistä käynneistä peritään kertakohtainen asiakkaan tulojen mukaan porrastettu maksu (riippumatta käynnin kestosta). Tilapäinen kotihoidon asiakasmaksu on käyntikohtainen (8,70 kertakäyntimaksu, jossa 25 kerran katto/kk) Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

34 UUDET HAASTEET KOTIHOIDOSSA Asiakkaiden kasvava määrä liittyen palvelurakenteen muutokseen Hoitoisuuden lisääntyminen ja nopea kotiutuminen tuo haasteita Muistisairaiden määrän kasvu tuo haasteita Teknologian hyödyntäminen; kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, koneellinen lääkkeenjako, hyvinvointiteknologia

35 Mitä kotihoidon teknologiaratkaisuilla yleisesti tavoitellaan Tuottavuus Vähemmillä resursseilla enemmän asiakastyötä Kirjaaminen ja työn suunnitteluun käytettävä aika vähenee Työntekijöiden tasavertaisuus ja turvallisuus Vaaratilanteiden vähentäminen Työajan tasapuolinen jakautuminen Vaikuttavuus Kotona pidempään, terveempänä ja turvallisemmin Asiakkaiden tasavertaisuus Hoitosopimuksen noudattaminen Todellinen palveluaikaan nojaava laskutus Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

36 Mitä keinoja toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa tavoitteisiin pääsemiseksi Tavoitteet Tuottavuus Vaikuttavuus Työntekijöiden Turvallisuus Asiakkaiden tasapuolisuus Keinot Joustava käyntien suunnittelu Reittisuunnittelun optimointi Jatkuva seuranta ja palaute Tarvittava kirjaaminen asiakkaan luona Ovenavaus kulkee mukana Käyntiaikojen seuranta Tarvittava kirjaus asiakkaalla Relevantti tieto kulkee mukana Reaaliaikainen tieto sijainnista Hälytysmahdollisuus Todellisten käyntiaikojen seurantatiedot Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

37 Yhteenvetoa odotettavissa olevista hyödyistä Työnjohto pystyy parempaan resurssien hallintaan, organisointiin ja toiminnan suunnitteluun keskitetyllä toiminnan ohjauksella Työajan käytön tehostuminen antaa aikaa perustehtävän, välitön asiakastyöaika lisääntyy Reaaliaikaisten muutosten hallinta esim. sairauspoissaolot Reitinoptimointi turhat välimatkat pois Omahoitajuuden varmistaminen Kiinteiden työasemien tarve vähenee Asiakasasioiden hoito nopeutuu, ei kaksinkertaista kirjaamista Asiakkaiden tiedot reaaliajassa Asiakastyön turvallisuus ja laatu paranee Oikeusturva työntekijöille ja työnantajalle Toimitusvarmuus Asiakaslaskutus perustuu todelliseen palvelun määrään Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

38 OMAISHOITO Omaishoito on yksi kotihoidon tukimuodoista ja sillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. On määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet lautakunta vahvistaa. Seutusoten alueella on yhtenäiset kriteerit, maksut ja käytänteet, (vanhusten palvelujen toimintakäsikirjassa kuvattu).

39 VÄLIMUOTOINEN ASUMINEN Tarkoittaa asumisyksikköä, johon kotihoito tuottaa palvelut Pienkoti: Mikkelissä 5 asukasta Anttolaan tulossa 2 asuntoa Ikäihmisten perhehoito: Valmennukset menossa Tavallinen senioriasuminen (tavallinen palveluasuminen) Lehmuskoti 33 asukasta Jalavanpuisto 19 asukasta Hirvensalmen Heikinkoti 26 asukasta ( ) Puumalan palvelukodit 36 asukasta Veteraanipuisto 30 asukasta Rantakylän vanhustentalot 41 asukasta Tukiasuntopaikka Graanissa ja Lehmuskodissa -

40 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Joko omana toimintana (n. 200 paikkaa) tai ostopalveluna (v ostetaan n. 300 paikkaa) Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Tarve arvioidaan aina SAS- työryhmän toimesta (RAVA+MMSE+ kokonaistilanteen arvio) ARA -kohteissa huomioidaan myös varallisuus KORVAA LAITOSHOIDON ASUMINEN: vuokrasuhteessa, tehdään vuokrasopimus HOIVAPALVELUT: tarvittavat hoiva- ja hoitopalvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa

41 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Asiakasmaksut omat ja ostopalvelut: Kuukausimaksua määriteltäessä noudatetaan säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa Sauna, siivous ja vaatehuolto sekä hoiva sisältyvät kuukausimaksuun Lääkkeet ja apteekissa tehtävä lääkkeiden annosjakelu eivät sisälly kuukausimaksuun Maksun määräytymisessä huomioidaan tuloina eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, pääomatulot, korkotulot, muut tulot, hoitotuki, asumistuki, ylimääräinen rintamalisä, korvaus erityisruokavaliosta, veteraanilisä Vuokra-osuus erikseen Kuukausimaksua määriteltäessä haetaan aina asukkaalle mahdolliset kuuluvat etuisuudet

42 LAITOSHOITO Laitoshoito on tarkoitettu lyhytaikaishoitoon ja kuntoutukseen (Palvelua Suonsaaressa, Ristiinassa ja Hirvensalmella, dementiayksikkö Mikkelissä)

43 LYHYTAIKAISHOITO Lyhytaikaishoito sisältää; kuntoutuksen, saattohoidon ja muistisairaiden lyhytaikais- ja kuntouttavan hoidon Lyhytaikaishoitoa voidaan antaa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai osastoilla Mikkelin PTY LA -paikat: Kriisipaikka: 1 Kyyhkylässä Dementiayksikkö: 14 Suonsaari: Tavoite v 2013 yht. 42 Hirvensalmi: 14 Ristiina: 6 Suomenniemi: 2-3 Haukivuori: 2-3 Anttola : 2 Kevään 2013 aikana suonsaareen keskitetään 42 -paikkainen LA -yksikkö

44 Lääkäripalvelu Vanhusten palvelujen ylilääkäri: Tapio Anttonen Kotihoidon ylilääkäri: Geriatri ( osa-aikainen) : Terveyskeskuslääkärit: Juha Kiesilä Timo Räsänen 1 lääkäri Geriatriaan erikoistuvat: 3 lääkäriä ( ) Eurolääkärit ja muut erikoistuvat: 1-2 lääkäriä (tarpeen mukaan)

45 Hyvinvointiteknologian yksikkö Turvapalveluilla pyritään tukemaan toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan kotona selviytymistä ja turvaamaan hänen avunsaantinsa mahdollisissa apua vaativissa tilanteissa. Asiakkaan tilanne arvioidaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa ja etsitään asiakasta parhaiten palveleva hälytinratkaisu. Asiakkaina voivat olla myös pariskunta tai omaishoidon tuen palveluita käyttävä asiakas tai omaishoitaja. Toimii seudullisena asiantuntijayksikkönä

46 Turvahälytystoiminnan nykymalli Palveluiden järjestäminen ja asiakkuuksien hallinta ASIAKAS JA TURVAHÄLYTIN (perinteinen turvapuhelin, hyvinvointiranneke, paikantava hälytin) Asiakkaan suorittama hälytys, paikannustarve tai laiteilmoitus Paikannus Avuntarpeen määrittely Hälytysten ohjaaminen asiakastiedoissa määritellylle auttajataholle ja laitehuollon tarpeen ilmoittaminen palveluiden järjestäjälle. Turvapuhelinhälytysten vastaanottokeskus (ostopalvelu) Asiakastiedot: asiakkaan toimintakyky Terveydentila auttajayhteydet Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

47 Toiminnan valvonta Omavalvonnalla tarkoitetaan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien, laatusuositusten sekä palvelun tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevaa lakia (922/2011) uudistettiin vastaamaan nopeasti muuttuvaa palvelurakennetta. Laki tuli voimaan ja velvoittaa tekemään omavalvontasuunnitelmat Sosiaalihuoltolainsäädännön uudistustuessa ja vanhuslain myötä vastaava säädös omavalvontasuunnitelman laatimisesta on odotettavissa myös julkisiin sosiaalihuollon palveluihin. V tehtiin seudullinen omavalvontasuunnitelma, määriteltiin valvontavastuussa olevat viranhaltijat ja heidän vastuut Vanhusten palveluihin on aloitettu tekemään omavalvontasuunnitelmat Omavalvontasuunnitelmat pohjautuvat Valviran vanhusten palveluiden ja kotiin annettavien palveluiden valvontaohjelmiin ja säädettyihin kriteereihin Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

48 OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen on tärkeä tehtävä; osaamisvaatimukset ja tasot ovat laadittu ja arvioitu osaamiskartoituksilla, tunnistetaan kehittämistarpeet ja laaditaan suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi Osaamiskartoituksien pohjalta laaditaan työntekijöiden täydennyskoulutussuunnitelma Henkilökohtaiset osaamiskartoituksien tulokset käydään läpi työntekijä/lähiesimies keskusteluissa

49 Lisätietoja: Niina Kaukonen, puh Tapio Anttonen, puh

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Vanhuspalvelut 23.9.2014. Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja. 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vanhuspalvelut 23.9.2014. Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja. 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vanhuspalvelut 23.9.2014 Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja 24.9.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vanhuspalvelujen Perustehtävät Vanhuspalvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

27.3.2014. Niina Kaukonen, vanhuspalvelujen johtaja Tapio Anttonen, vanhuspalvelujen ylilääkäri

27.3.2014. Niina Kaukonen, vanhuspalvelujen johtaja Tapio Anttonen, vanhuspalvelujen ylilääkäri 27.3.2014, vanhuspalvelujen johtaja Tapio Anttonen, vanhuspalvelujen ylilääkäri Veteraanien lukumäärä Mikkelin PTY( Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala) 274, (Mikkeli 214, Hirvensalmi 9, Puumala 24), joista

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa

Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa PALVELUOHJAUS JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHTANA PALVELUIDEN MYÖNTÄMISELLE Palvelutarpeisiin vastataan ammattitaitoisella palveluohjauksella ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Seudullisen gerontologisen sosiaalityön malli Kuusiokunnat 9.6.2010 Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Yleiset valtakunnalliset tavoitteet (suluissa tilanne Kuusiokunnissa v. 2008) Palvelurakenteen

Lisätiedot

Vanhus ja vammaispalvelut

Vanhus ja vammaispalvelut Vanhus ja vammaispalvelut Niina Kaukonen, syksy 2016 VÄESTÖENNUSTE, PALVELUTARVE KASVAA 75 täyttäneet 2015 2020 Lisäystä 2015 verrattuna 2025 Lisäystä 2015 verrattuna 2030 Lisäystä 2015 verrattuna Hirvensalmi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Vinkkejä omavalvontasuunnitelmaan - Kokemuksia Mikkelin seudulta suunnitelman tekemiseen ja käyttämiseen työvälineenä.

Vinkkejä omavalvontasuunnitelmaan - Kokemuksia Mikkelin seudulta suunnitelman tekemiseen ja käyttämiseen työvälineenä. Vinkkejä omavalvontasuunnitelmaan - Kokemuksia Mikkelin seudulta suunnitelman tekemiseen ja käyttämiseen työvälineenä. Niina Kaukonen 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen seudullinen valvontatiimi

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot