Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat"

Transkriptio

1 Vuonna 20 VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Kyselyraportti Marttinen, Reetta

2 Johdanto Opiskelijatutka kysely toteutettiin keväällä 20 ensimmäistä kertaa kaikille vuosikursseille. Aiempina vuosina kysely on koskettanut ainoastaan kahden ensimmäiset vuoden opiskelijoita. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten opiskelijat kokevat opiskelun Vaasan ammattikorkeakoulussa eri vaiheissa opintojaan. Kyselyn tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen ja palveluiden laatuun. Pyrkimyksenä on saada tietoa onnistumisista ja toisaalta ongelmakohdista, joita koulutuksella ja palveluilla VAMKissa on. Kyselyn otantana toimi kaikki VAMKissa opintojaan suorittavat, jotka tavoitettiin sähköpostiviesteillä, joita kaikkiaan lähetettiin kullekin vuosikurssille kolme kappaletta. Kaikkiaan vastauksia kyselyyn tuli 7, mikä on noin prosenttia VAMKin kaikista opiskelijoista. Vastausmäärää voidaan pitää hyvänä, kun sitä verrataan aiempina vuosina tehtyihin kyselyihin ja vastausten määrä on myös edustava. Kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi niin ikään ensimmäistä kertaa. Kysely suoritettiin nettikyselynä, johon kaikki opiskelijat saivat kutsun omalle vuosikurssinsa kyselyyn. Seuraavassa taulukossa on kuvattu vastausten jakautuminen kunkin vuosikurssin kyselyyn. Suomi Englanti Yhteensä. Vuosikurssi Vuosikurssi 0 7. Vuosikurssi Vuosikurssi Ylempi amk Toteutus vain suomeksi Yhteensä 58 7 Liiketalous 60 Sosiaali- ja terveys 22 Tekniikka 2 Päiväopinnoissa Aikuisopinnoissa Yhteensä 0 7

3 Tässä raportissa esittelen tuloksia muutamalla eri tavalla. Ensimmäisenä raportissa on. vuoden opiskelijoille esitettyjen teemaväittämien tulokset. Tuloksia kuvaamaan olen käyttänyt kahdenlaisia kuvaajia. Ensimmäisessä tulokset esitetään ns. tyytyväisyysindeksin perusteella. Asteikko indeksissä on -7, yhden ollessa täysin eri mieltä ja seitsemän ollessa täysin samaa mieltä. Pylväsdiagrammi taulukon yhteydessä siis osoittaa tyytyväisyyden astetta eli mitä korkeampi pylväs, sitä tyytyväisempiä opiskelijat ovat kysytyn asian tilaan. Pylväsdiagrammien jälkeen olen esittänyt myös kysymysten vastausten määrän jakauman. Loppuun olen kerännyt avoimet vastaukset muuttamattomina koulutusohjelmittain. Muutaman kuvan alle olen myös merkinnyt *-merkillä, jos olen kokenut tarpeelliseksi antaa lisätietoja siitä miten kyseisiä tuloksia olen käsitellyt. Tuloksista kootaan raportti kunkin vuosikurssin kyselystä, mutta tulokset koostetaan myös koulutusaloittain. Reetta Marttinen Harjoittelija, laatutiimi 2

4 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Ohjaus Koen saaneeni kattavasti tietoja ja ohjausta opintoihini/ I feel I have received comprehensive information and guidance for my studies Minut on perehdytetty itsenäisen opiskelun menetelmiin/ I have been introduced to the methods of independent study Itsenäistä opiskelua on sopivasti/ There is the right amount of independent study Olen saanut riittävästi tietoa suuntautumisva ihtoehdoistavoi dakseni valita itselleni parhaiten sopivan vaihtoehdon/ I have received enough information about specialisation options to allow me to select Kehityskeskuste lu ryhmäohjaajani kanssa oli tarpeellinen ja hyödyllinen/ My development discussion with my group mentor was both necessary and useful Tiedän harjoittelun tavoitteet ja tiedän millaisia työtehtäviä harjoitteluni voi sisältää/ I know the aims of practical training and what kinds of duties my work placement may include Olen saanut jo tietoa ja ohjausta opinnäytetyön tekemiseen/ I have already received information and guidance on writing my thesis : Opettajat kehottavat antamaan palautetta opintojaksoista an Liiketalous,68,5,55,55,5,98 2,72,66 Sote,7,,8, 5,2,8,2 Tekniikka,,,77,8,72, 2,6 5,0 Kaikki,5,,,06,98,8,02,69

5 : Opettajat kehottavat antamaan palautetta opintojaksoistaan : Olen saanut jo tietoa ja ohjausta opinnäytetyön tekemiseen : Tiedän harjoittelun tavoitteet ja tiedän millaisia työtehtäviä harjoitteluni voi sisältää : Kehityskeskustelu ryhmäohjaajani kanssa oli tarpeellinen ja hyödyllinen : Olen saanut riittävästi tietoa suuntautumisvaihtoehdoistavoidakseni valita itselleni parhaiten sopivan vaihtoehdon : Itsenäistä opiskelua on sopivasti : Minut on perehdytetty itsenäisen opiskelun menetelmiin : Koen saaneeni kattavasti tietoja ja ohjausta opintoihini % 0 % 20 % 0 % 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 00 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS

6 KO KT KT ST ST TT lt Voit tarkentaa vastauksiasi tähän. You can expand on your replies in your own words here. Itsenäistä opiskelua on ihan liikaa varsinkin lujuusopissa,jos ei tajua niin miten voi opiskella itsenäisesti.????? Kehityskeskustelua ei oo vielä ollut. kehityskeskustelu olisi varmasti ollut tarpeellinen ja hyödyllinen vaan sellaista ei ole ikinä pidetty Pitäisikö 2. vuotena olla kehityskeskustelu? Ei ole muita keskusteluja ollut kuin.vk:n syksyllä ja siellä ei tällaisista asioista ainakaa puhuttu.. minulla on ollut vain yksi kehityskeskustelu ryhmänohjaajani kanssa ensimmäisenä vuonna..sekään ei tuntunut kovinkaan tärkeältä. Suuntautumisvaihtoehdoista ei ole ollut juuri mitään puhetta. Opintojaksopalautetta ei ole kyselty. vuoden jälkeen. Meillä ei ole mitään muutakuin itsenäistä opiskelua. Tunnilla kopioidaan taulu ja lähdetään pois. Suuntautumisvaihtoehdoista ei ole ollut mitään puhetta vielä tähän mennessä, toinen vuosi pian lopuillaan. Kehityskeskustelu turha, käytiin läpi opintopisteiden määrä ja jee hyvältä näytti. Harjoitteluista ei puhuttu mitään Minulla ei ole ollut kehityskeskustelua ryhmäohjaajani kanssa. Harjoittelun tavoitteet ovat epäselviä, eivätkä harjoittelun ohjaaja avaa tavoitteita kysyttäessä. Perehdytys on jäänyt ns." Oman onneni nojaan", siirryin tammikuussa vamkille opiskelemaan, eikä minua ole perehdytetty. En päässyt portaalin/moodle koulutukseen tammikuun ensimmäisinä päivinä, koska omalla ryhmälläni oli pakollisia tunteja silloin. Olen siirto-opiskelija ja en ole saanut tietoa oikeen mistään, ellen itse ota asioista selvää. - Suuntautumisvaihtoehdoista ei ole puhuttu MITÄÄN!!! (Lopettelen nyt 2 lukuvuotta) -Kehityskeskusteluja ei ole ollut kuin kpl ja sekin heti koulun alussa. Tietääkseni en ole ollut minkäänlaisessa kehityskeskustelussa ryhmäohjaajani kanssa, eikä siitä ole ollut mainintaa missään yhetydessä. Olen ollut tyytyväinen opintojen ohjaukseen, mutta se, että olen sitä saanut, on ollut kiinni itsestäni. Informaatiota koskien harjoiteluita sekä opiskelijavaihtoa olemme mielestäni saaneet vajavaisesti. i feel i have received comprehensive information for my studies however i can not say if i have been introduced well enough to independent studies Haluaisin valmistua kolmessa vuodessa, joten opinäytetyön aihetta pitäisi jo kovasti miettiä. Kevättä kohden ollaan jo menossa ja kesätöitä on jo kovasti haettu. Joka ikisessä haussa kysytään voiko aloittaa toukokuussa. Miten vastaan kun tiedossa ei ole laisinkaan, että milloin koulu loppuu. Nyt pitäisi työt aloittaa toukokuun alussa, mutta koulu loppuu vasta 2.5. Ei ole muuta vaihtoehtoa kun suorittaa kurssien loppuosat itsenäisesti. Kovin moni opettaja ei innostu itsenäisestä opiskelusta, vaan vaativat läsnäolopakkoa. Tietoa saa kun sitä pyytää, muuten informaation kulku on puutteellista joskus, ja epäselvää Olisin toivonut saavani enemmän informaatiota toisen vuoden alussa ammattiharjoitteluun liittyen. Aiijon lähteä vaihtoon ja vaihtomaani ei todennäköisesti tule olemaan Thaimaa, joka sopisi opintosuunnitelmaani, en siis todennäköisesti pysty ensi kesänä tekemään ammattiharjoittelua (koskien lukuvuosien pituutta muissa maissa). Tämän vuoden kesälle tuntui, että haku tuli hieman nopeasti, tajusin asian samalla kun aloin miettimään vaihto- opiskelua. Itsenäistä opiskelua on sopivasti. Enemmän vapautta läsnäoloihin, jolloin kovasti painoitettu itsenäinen opiskelu voisi olla konkreettisempaa. Itsenäistä opiskelua on aivan liikaa suhteessa lähitunteihin; lähituntien määrä on liian pieni, varsinkin matemaattisissa aineissa se kostautuu - kun ei voi kysyä opettajalta ns. face to face. Se on ollut oikeastaan suuri pettymys tässä aikuisopinnoissa että matemaattisten 5

7 eng TK TK aineiden lähitunnit on niin minimaaliset. Suuntautumisten valintojen aikaan informaatio oli tosi sekavaa ja hämmentävää - tietoa tuli monelta eri ihmiseltä ja aina eri vastaus kysymykseen. Way too much group assignements. That makes it much more difficult to do homework, and also takes up a lot more time then necessary. HÄr får man klara sig själv som svensk. Olen toisen vuosikurssin aikuisopiskelija, mutta olen ottanu myös. vuoden kursseja, siksi tiedän jo miten opinnäytetyöprosessi etenee. Itsenäistä opiskelua on liikaa, tälläkin hetkellä menossa neljä verkkokurssia. Ohjeistusta voisi parantaa ja olisi kiva saada enemmän neuvoja opiskeluun ja opinnäytetyöhön. Teachers do ask us often to fill in the feedback form after we finish the lessons. We haven't heard any lessons yet or chats with the teachers about thesis. I believe we start with that in the beginning of the rd year Toisena vuonna ei ole ollut kehityskeskustelua, ei ainakaan vielä. Suuntautumisvaihtoehdoista pitäisi kertoa tarkemmin mitä eri suuntaavien kurssit oikeasti pitävät sisällään ja kertoa esimerkkiprojekteista. Ei vain sanoa että "katso opetussuunnitelmasta". Moni muukin kuin vain minä oli valintatilanteessa hieman pihalla sen suhteen mitä missäkin suuntaavassa oikeasti tullaan opiskelemaan ja millaiseen työhön ne tähtäävät. 6

8 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Opetus- ja opiskelumenetelmät : Opettajat käyttävät oppimista edistäviä ja tarkoituksen mukaisia opetusmene telmiä : Saan riittävästi yksilöllistä ohjausta opettajilta : Arviointi on oikeudenmu kaista ja kannustavaa : Harjoitusteh tävät käydään huolellisesti lävitse : Opinnot ovat vuorovaikut uksellisia ja keskustelevi a : Itsenäistä opiskelua on sopivasti : Opetus- ja työskentely menetelmät huomioivat opiskelijoide n yksilölliset oppimistavat : Opinnoissa hyödynnetää n verkkooppimisen tarjoamia mahdollisuu ksia : Opettajat käyttävät monipuolisia arviointimen etelmiä : Arviointikrite erit on ilmoitettu selkeästi Liiketalous,66,7,7,,9,27,89,5,2 5,26 Sote,59,05,59,95,8,62,6,2,,7 Tekniikka,,89,5,89,89,88,2,7,79 5,2 Kaikki,9,22,6,0,6,22,6,2,9 5, 7

9 : Arviointikriteerit on ilmoitettu selkeästi : Opettajat käyttävät monipuolisia arviointimenetelmiä : Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia : Opetus- ja työskentelymenetelmät huomioivat opiskelijoiden yksilölliset oppimistavat : Itsenäistä opiskelua on sopivasti : Opinnot ovat vuorovaikutuksellisia ja keskustelevia : Harjoitustehtävät käydään huolellisesti lävitse : Arviointi on oikeudenmukaista ja kannustavaa : Saan riittävästi yksilöllistä ohjausta opettajilta : Opettajat käyttävät oppimista edistäviä ja tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä % 0 % 20 % 0 % 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 00 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 8

10 KO Voit tarkentaa vastauksiasi.you can expand on your replies in your own words here. KT ylin kohta:oletetaan että kaikki osaa kaikki heti kurssin alettua. ei tosin kaikki opettajat. KT Ryhmätöiden arviointi on paikoin ollut epäoikeudenmukaista. Kaikki saavat saman numeron, vaikka osa ei ole osallistunut lainkaan. Matematiikkaa tulisi olla hidasta opetusta, jopa yksilöllistä, jotta oppisi. Vastaukset riippuvat paljon opettajasta. Jotkut osaavat oppimista edistävät ja tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät, kun toiset taas eivät. Harjoitustehtävienkin läpikäyminen riippuu paljon opettajasta. Sama opetus- ja työskentelymenetelmien kohdalla. ST Luokassa yksilöillä ei ole mitään vaikutusta millään lailla. Opetus tapahtuu täysin samalla periaatteella kuin 800luvun alussa kun vihreä liitutaulu oli uskomaton ja mahtava keksintö. Labrat kukaan ei tiedä mitä tapahtuu tai miksi tapahtuu mutta kun kytkin X laitetaan eri vaihtoehtoon saadaan neljä eri tulosta ja ollaan tyytyväisiä. ST Korjattavaa - Liitutaulut takaisin - Mathcad kelvolliseen laskentaohjelmaan kuten Matlab - Suunnitelmallisuutta opetukseen, - Kurssisisällöstä pidettävä kiinni - Opetuksen laadun valvonta, erityisesti opettajilla, joilla vähän opetus kokemusta. X En ole saanut lainkaan yksilöllistä ohjausta. Arviointitavat ovat mielestäni epäoikeudenmukaisia, sillä lähes kaikki kurssit arvioidaan tentillä, vaikka opiskelijat toivoisivatkin opettajalta vaihtoehtoisia arviointitapoja. Työskentely on usein luentomaista, eikä tehtäviä juuri ole. Usein luennoilla ei käydä läpi niitä asioita, joita tenteissä kysytään, vaan ne pitää itsenäisesti lukea kirjasta. "Arviointi on oikeuden mukaista ja kannustavaa" ei kaikilla pidä paikkansa. Esimerkiksi ruotsin kielitodistukseen vaadittava arvosana saa opiskelija joka ei ymmärrä sanakaan ruotsia, mutta oli opetellut fraasit ulkoa. Ne jotka ymmärtävät ja pystyvät olla vuorovaikutuksessa ruotsiksi, eivät saaneet kielitodistusta. Farmakologian kurssilla ei ollut minkäänlaista vuorovaikutusta, sillä kurssi oli tiivistetty olemattoman pieneksi vaikka asiaa oli paljon, opettaja ja oppilaat kärsivät suuresti eikä kurssista jäänyt kuin stressi ja paha mieli!! Ei näin!! Tunti osaamista ja aktiivisuusta ei oteta mitenkään huomion arvioinnissa vain tentti osaaminen merkitse. Its en pid tästä ollenkaan Mielestäni joittalkin kursseilla itsenäistä opiskelua on liikaa.. Näin on käynyt esimerkiksi opettajan sairastuessa. Joitakin aineita on vaikea opiskella itsenäisesti, erityisesti kun tietää että kyseiset aiheet ovat erityisen tärkeitä opintojen kannalta.. Mielestäni melko harvat opettajat panostavat opetusmetodiensa monipuolisuuteen ja tehokkuuteen. Itsenäistä opiskelua ja verkkooppimisen mahdollisuuksia voitaisiin mielestäni käyttää selkeästi monipuolisemmin ja paremmin. opetus- ja työskentelymenetelmät huomioivat opiskelijoiden yksilöllisest oppimistavat. Osa opettajista mm. Heidi Hellström mielestäni onnistunut hyvin tässä asiassa. vastapainona Kim Skåter, hänen kurssillaan pärjää opiskelijat, jotka kykenevät opiskelemaan ulkoa kirjasta lukemansa tiedon. Toki mielipiteeni voi johtua yksinkertaisesti siitä että itselleni on hyvin haastavaa opiskella kirjasta ulkoa teoriatietoa, minkä vuoksi koen tämänmoiset kurssit lähes mahdottomiksi. Toki myöskin tästä syystä en lähtenyt yliopistoon... Itsenäistä opiskelua enemmän.. opetus- ja työskentelymeneletmät: Tämä ei toteudu käytännössä ollenkaan. Opiskelijoilta evätään mahdollisuus suorittaa haluttu kurssi verkossa (sopii heidän opiskelutapaan paremmin entä lähiopetus), lähteinä käytetään pääsääntöisesti vain Internettiä ja dead linet ovat liian nopeasti tai niistä ei mainita. Harjoitustehtäviä ei ehditä käydä kunnolla läpi koska lähituntien määrä on niin minimaalinen. Kun on töissä samaan aikaan kun opiskelee niin tuntuu että joskus on liikaa - tunnit ei meinaa vuorokaudessa riittää, mutta tähän asti tehtävistä on selvitty:) i think there is too much "lecturing" where we (the students) aren't allowed to talk, we just have to listen. Jotkut opettajat toteuttavat yksilöllistä ohjausta ja kannustavat, toiset eivät tee sitä lainkaan. Joillakin kursseilla on muka niin kiire, ettei oppimista edistäviä opetusmenetelmiä ehdi käyttää! Verkko-opiskelua on liikaakin, vain ihan yksittäiset opettajat eivät sitä käytä. 9

11 eng TK Läsnäolopakkoa ei noudateta riittävästi ja oppilaat jotka eivät käy tunneilla tai osallistu tuntityöskentelyyn saavat samat numerot kuin ne jotka ovat kaikilla tunneilla aktiivisesti. Opetus- ja työskentelymenetelmien suhteen voitaisiin pari- tai ryhmätöissä opiskelijoiden antaa aina valita itse parinsa/ryhmänsä. Kaikki eivät pidä "vieraiden" (=sellaisten joiden kanssa eivät muuten ole luokassa tekemisissä) kanssa työskentelystä ja saavat vain ylimääräistä stressiä opettajan määräämistä pareista/ryhmistä, mikä heikentää oppimis-/työsuoritusta. Ymmärrän kyllä että tällä tavoin harjoitetaan työelämää varten, mutta mielestäni koulu- ja työympäristö eivät ole tässä asiassa vertailtavissa keskenään. KO Kt KT KT KT KT KT KT KT ST ST ST TT Kuvaile mikä / minkälainen on ollut tähän asti paras oppimiskokemuksesi opintojesi aikana ja miksi? Mitä opetusmenetelmiä opettaja käytti? Please describe what has been your best learning experience during your studies so far and why? What teaching methods did the teacher apply Käytännönopiskelu on kaikista opettavaisinta. opetetaan ne asiat mitkä ehditään kurssin aikataulun puitteissa eikä niin että kauhea kiire vaan eteenpäin välittämättä siitä tajuaako vaiko eikö. Gröndahl Timo mekaniikka ja statiikka. Kysyy kokeessa sitä mitä opettaa tunnilla. Antoi tarvittavat kaavat käyttöön. Timo Gröndahlin opetusmenetelmät ovat parhaimmat. Hän opettaa asioista oleellisimmat ja tärkeimmät asiat, eikä kaikkia mikä tiedetään, että on turhaa. Tunteja on muutenkin vajanaisesti niin ei kaikkea kerkee oppia ja sisäistää. labrat. Erilaiset labratunnit ovat yleensä hyvin havainnollistavia Sähkön ja matematiikan kursseilla on jäänyt tietyt asiat mieleen ja tärkeiden asioiden toistaminen on ollut opettajan työkalu... ja ei arvosteltavat pistokokeet ovat olleet kivoja & hauskoja... Tehokkaimmin teoria ja käytäntö osuneet yhteen vain vaihdelaatikkoprojektin aikana, muiden aiheiden yhdistäminen käytäntöön vaatii huikeaa mielikuvituksellisuutta. Kaikki Heikki Paanasen tunnit Opettaja antoi harjoitustehtäviä ja niitä tehtiin harkkatunnilla yksin tai ryhmässä Matematiikan opettaja Kirsi Elomaa oli todella hyvä opettaja. Asiat käytiin läpi selkeästi ja panostettiin siihen, että jokaisella mahdollisuus oppia kuuntelemalla, tekemällä muistiinpanoja ja tehtävillä niin luennoilla kuin kotona. Hän todella halusi kaikkien oppivan ja uskon, että niin tapahtuikin. Mahdollisimman selkeästi opetettu ja selkeästi sanottu mitä vaaditaan. Ja selkeästi vastattu opiskelijoiden kysymyksiin. Kaikki projektiluonteiset työt, joissa useat opettajat yhdistävät voimansa. Kielten opettajat auttavat raportin teossa, teoriaa käydään omilla tunneilla ja itse käytännön projektia tehdään labrassa. Siitä on kaikista miellyttävintä tehdä hommaa. Kaksi vuotta takana ja ei ole tullut vielä ensimmäistäkään mukavaa oppikokemusta vastaan. Jos vaikka joskus mahdollisesti tulisi se KÄYTÄNTÖ joskus vastaan tai jos vaikka pääsisi käsillä joskus oikeasti tekemään jotain muutakin kuin kirjoittamaan taulua ja kopioimaan opettajan oma versio täysin loogisesta asiasta Vesa Verkkosen pitämät kurssit. Kurssien sisältö käydään riittävän perusteellisesti läpi, Opetusmenetelmät LIITUTAULU PCharjoituksissa riittävän hidas tahti, eli kerkeää myös ymmärtää mitä tekee, eikä ole pelkää kopiontia. Matematiikan kurssilla luotiin materiaali itse, ja oli selvät harjoitustehtävät 0

12 SA SA SA Käytännön työt Harjoittelun kautta oppii parhaiten Ryhmätyöt, harjoittelut ja tutustumiskäynnit. Tunnilla käytettiin monipuolisia oppimistapoja, keskusteltiin, tehtiin tehtäviä ja kiinnitettiin huomiota myös opiskelijoiden toiveisiin ja mielipiteisiin arviointitavasta. Yhdellä kurssilla luentomateriaali liittyi aiheeseen ja sitä pystyi käyttämään materiaalina tenttiin lukiessa. Mielenterveystyön tunnit ja harjoittelu! Mukava ja osaava opettaja! Anne Puskan tutkimus hoitotyössä kuulosti kamalalta, mutta hän sai hienosti ja kärsivällisesti opetettu meille asiat alun vasta rinnasta huolimatta! Erityiskiitokset myös Mirva Sundqvist - Kekäläiselle mahtavista mielenterveys ja monikulttuurisuus kursseista, mahtava opettaja! Teorian lisäksi harjoitustunteja Keskusteleva ympäristö. Vierailevat opettajat/ammattilaiset kertomassa omasta työstään. Monipuolisesti eri menetelmiä. Tykkään eniten labra tunneista, koska niissä pääsee niin lähelle käytäntöä. Niitä voisi olla paljon enemmän, jotta saisi omaan tekemiseen varmuutta. parasta on kun opettaja käyttää paljon esimerkkejä tai kokemuksia. Ne jäävät parhaiten mieleen. mielenterveyshoitotyö ja mirva sundqvist-kekäläinen, koska opettajalla oli todella runsaasti nykyaikaista käytännönkokemusta jota hän jakoi myös meille opiskelijoille! Ulkopuoliset opet tietää mistä puhuvat ja ovat aidosti kiinnostuneita opetettavasta asiasta. Esim farmakologian jenni, aivan huippu. Mirvalla mahtava meininki ja ajan hermolla. Esimerkit tärkeitä ja rekvisiitat pitää mielenkiintoa yllä. Esimerkiksi yhteistyökurssi ja "intensiiviviikko" liiketalous- ja insinööriopiskelijoiden kesken, jonka aikana tehtiin ryhmätyö, joka sisälsi monipuolista tekemistä, sekä kuultiin erilaisia luentoja kurssin aiheeseen liittyen. Tästä kokemuksesta jäi paljon käteen, mutta myös itse metodit ja tekeminen oli mielekästä ja monipuolista. Myös esimerkiksi erilaiset kokeilut arvostelun perustamisesta ryhmätyölle ja koko luokan yhteiselle kyselykokeelle sekä muille yksilötehtäville, eikä ainoastaan kokeelle ja läsnäololle ovat mielestäni olleet mielekkäitä ja motivoivia panostamaan kursseihin. Motivoiva ja kannustava opettaja, joka tietää asioista, on paras opetusmenetelmä. Eikä saa liian helpolla päästää. Mieluisimpiin oppimiskokemuksiin kuuluu mm. Heidi Hellströmin markkinoinnin tunneilla tehdyt ryhmätyöt ja projektit; tekemällä oppiminen. Myös Thomas Sabelin opetusmenetelmä on hyvä; visuaalista sekä auditiivista oppimista. Hän selittää asiat tarpeeksi yksinkertaisesti, että kaikki ymmärtävät ja lisäksi hän on erittäin kannustava. Myös hänen iloisuutensa on iso plussa - muitakin alkaa hymyilyttää vaikka joutuukin maanantaiaamuna raahautua koululle kahdeksalta. Oho, tulipas tekstiä. :) Ehkä talousaiheet tai sitten kansainvälisen kaupan... Molemmissa tehtävänä oli valmistella esitys, esittää se, keskustella luokan kesken aiheesta. Discussion during the class and reading the material beforehand. This allows me to know and understand the subject and objectives of the lesson beforehand. Presentation skills with different techniques All of the work in Heidi's marketing lessons, because the lectures are interactive and makes students think and be creative. group work is the best experience,because I can learn in a active phenomenon from others and myself and the method is usually powerpoint. go to vist Westenergy for CSR course study

13 eng eng eng I very much enjoy Heidi's marketing class, and Kim's CRM class. I think they are the best teachers at our school. Studying is so enjoyable and wonderful, when the teachers are inspiring, innovative, and encourage students to speak up! i love the way mathematics courses wear thought. made it easy to understand and enjoy. i also love Heidi Hellström's style of teaching. it enables the individual student to get creative. Kielikursseista pidin eniten Sörenin ruotsin ja saksan tunneista. Siellä asiat esitettiin yksinkertaisesti ja aina sai kysellä ja pyytää tarkennusta. Osa kursseista on epäselviä ja niissä puhutaan asioista ristiin rastiin ja pääpointti saattaa jäädä epäselväksi. Puolet kurssista itsenäistä ja puolet oppitunteja. Plussaa Niittykosken Jukalle, osaa selittää asiat maalaisjärjellä, ei etene liian nopeasti ja tehtävät tarkastetaan huolellisesti. Hyvä huumorintaju :D Pidin kurssista Yrityksen kansainvälistyminen, koska opettaja osasi olla todella inspiroiva. Opetuksessa käytettiin paljon erilaisia menetelmiä. Se toi haastetta, mutta hyvällä tavalla. Mielestäni inspiraation saanti opettajilta on todella tärkeää! Opettajan tapa toistaa kurssilla kurssille tärkeitä asioita ja ottaaa ne uudestaan esille useasti erilaisissa tilanteissa. Opettaja persoonana oli hyvin positiivinen ja ulospäin suuntautunut. Päivi Aurasen englannin tunnit ovat olleet miellyttävimpiä. Tunneilla oikeasti tehtiin töitä ja kotia tuli aina käännös- ja ymmärtämistehtäviä. Päivi opetti joten kurssilla oppi hyvin. Lähitunnit on hyviä ja varsinkin semmoinen opettaja joka käyttää paljon esimerkkejä ja pitää hyvät luennot. Semmoiset on myös hyviä joissa opsikelijat saavat osallistua keskusteluun ja vaihdetaan mielipiteitä - rakentavat keskustelut on hyviä ja niistä oppii I took a course called "avtalsrätt" last year. My favourite course so far, because the techer gave us lots of real life axamples and then we discussed them. That way I really understood what the teacher meant. När man har både föreläsningar och nät-baserade uppgifter Kun olimme Kirsin kanssa Pilvilampeen. Teki ryhmätyön ja totuidumme se sinne. Parhaita oppimiskokemuksia ovat olleet käytännön tekeminen ja yritysvierailut, antavat paremman kuvan itse alasta. Kurssin aloitus lähijaksolla, missä yhteistoiminnallisia aloitustehtäviä, ryhmäyttämistä. Sen jälkeen selkeästi strukturoitu eteneminen verkossa, interaktiiviset tehtävät ja niiden purku voisi olla vielä yhteisesti lähjaksolla. Tällöin oppimista tapahtuu monentasoisesti. Just the thing that the teacher know more languages than finnish is great! Vamk:in markkinointi projekti, jossa saimme itsenäisesti ryhmissä suunnitella VAMK:lle parannuksia markkinointiin ja messu tapahtumien ständeille. Meidän Public Economics kurssi oli paras! Me teimme itse kurssimateriaalin pienissä ryhmissä, esitimme omalle luokalle ja meidän esitelmien pohjalta tehtiin viimmeinen tehtävä yksilöllisesti. Toinen oli marketing communications kurssi, jossa saimme yritysprojektin tehtäväksi. Se oli todella mielenkiintoista ja erilaista! Lisäksi meillä oli "quest lecturers" Every time that we do something interactive is always better.we get into smaller groups and we discuss the topic that the teacher provided us, thus making it more appeling instead of just listening to the teacher talking (and let's face it, some people are either talking to their classmate or are on the phone at that time). Discussion, questions, maybe videos or use of computer with a goal to reach is a great method. 2

14 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Opintojaksojen käytännönjärjestelyt : Opintojakson kuormittavuus on sovitun mukainen (27h opiskelijan työtä / opintopiste) : Tunnit pidetään työjärjestyksen mukaisesti ja tiedotus muutoksista toimii hyvin : Opintojaksokuvaukse t vastaavat opintojaksojen sisältöjä : Opintojaksojen arvioinnit merkitään Winhaan kk:n kuluessa : Opintojaksojen suoritustavat ja edellytettävät opintosuoritukset kerrotaan selkeästi : Opintojen oppimistavoitteet kerrotaan selkeästi Liiketalous,2 5,27 5,05,29 5,28 5,29 Sote,67 5,2 5,8,57 5,2,9 Tekniikka,0 5,29 5,9,9,5 Kaikki,5 5,28 5,06,2 5,7,99

15 : Opintojaksojen materiaalit ovat Moodlessa saatavilla : Opintojen oppimistavoitteet kerrotaan selkeästi : Opintojaksojen suoritustavat ja edellytettävät opintosuoritukset kerrotaan selkeästi : Opintojaksojen arvioinnit merkitään Winhaan kk:n kuluessa : Opintojaksokuvaukset vastaavat opintojaksojen sisältöjä : Tunnit pidetään työjärjestyksen mukaisesti ja tiedotus muutoksista toimii hyvin : Opintojakson kuormittavuus on sovitun mukainen (27h opiskelijan työtä / opintopiste) % 0 % 20 % 0 % 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 00 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS

16 KO KT ST ST SA Voit tarkentaa vastauksiasi. You can expand on your replies in your own words here. Erittäin surkeasti järjestetty opintojaksot. Kaikkeen turhanpäiväseen käytetään paljon aikaa. Ja vaikeampiin kursseihin juostaan kiireellä läpi ja sitten pitäisi osata, vaikka ei ole asiasta mitään ymmärrystä. Monista asioista ei ole ikinä kuullutkaan aiemmin. Jotkut opettajat laittavat kaiken Moodleen, jotkut eivät oikein mitään. Differentiaalilaskennan kurssi typistettiin viime syksynä kolmeen tuntiin, mikä on osaltaan vaikeuttanut nyt käynnissä olevan analyysin kurssin ymmärtämistä. Kaikki opettajat eivät käytä Moodlea kovinkaan aktiivisesti. Läheskään kaikki opettajat eivät laita tunneilla jaettavaa materiaalia moodleen, mikä johtaa esim. sairastapauksissa siihen, että et välttämättä saa materiaalia ikinä. Osa opettajista käyttää y-asemaa tai "omia kotisivujaan" tiedon löytämiseen. Osalle opettajista joutuu esimerkiksi harjoitustyön palauttamaan paperisena tai opettajan sähköpostiin vaikka aivan hyvin palautuskanavana voisi olla moodle! Rinteen Timpan numeroa sai odottaa n. puolitoista vuotta ja sekin arvosana mikä sieltä loppujen lopuksi tuli oli täysin yliammuttu. Joskus saman opintopistemäärän kurssit ovat kuormittavuudeltaan aivan erilaisia. Toisinaan itsenäisen opiskelun määrä ylittää roimasti opintopisteiden rajan, esim. sellasilla kursseilla, joilla tunnilla ei käydä oikein mitään tenttiin tulevia asioita kunnolla. Oppimistavoitteita en ole saanut tietää lähes millään kurssilla. SYKSY 20 OLI KAMALA S--2A:LLA!! Tuollainen tahti opiskelussa vie hengen ja itsekin sain tuolloin stressiperäisen tension neckin! Eila Rasivirran sisätaudit kokonaisuus oli aivan liian tiivis ja rankkoja tehtäviä kohtuuttomasti kurssin ja myös harjoittelun ajalle! Harjoitteluun tulisi saada keskittyä täysillä ja se on uuvuttavaa kun tekee parhaansa! Eila Rasivirran koearvostelu ja joidenkin oppilaiden sorsiminen on kohtuutonta! opintopisteiden työtehtävien määrä hyvin vaihtelevaa. esim. Joskus op eteen joutuu tekemään enemmän töitä kuin 2 op. - opintojakson kuormittavuus vaihtelee todella!! Välillä op kurssi tuntuu raskaammalta kuin 5op. Joissakin kursseissa opiskeltavien tuntien määrä ylittää 27h / opintopiste. Joillakin tunneilla ei noudateta työjärjestystä ollenkaan, taukoja ei pidetä vaikka niitä olisi lukujärjestykseen merkitty kolme - on erittäin puuduttavaa istua monta tuntia tunkkaisessa luokkahuoneessa kuuntelemassa, aivot kaipaa pientä breikkiä aina silloin tällöin. Arviointeja saa yleensä odottaa kauemmin kuin sen kuukauden, syystä että? Moodlen kohdalla heittäisin taas noottia herra Skåterille. Moodlessa oli paljon infoa, osa piti paikkansa, osassa oli vain vanhat päivämäärät. Viimeisestä tehtävästä(0 sivun esseenpuoleinen) tuli tieto viimeisellä tunnilla ennen koetta. Selkeämpi Moodle olisi auttanut. Haluaisin sanoa antaa positiivista palautetta samaisesta henkilöstä: Tuntee aihealueensa, selkeä ulosanti muuten, luo avoimen keskusteluympäristön luokkaan (vaikkakin keskustelu hairahti useammin kuin kerran sivuraiteille...), helposti lähestyttävä, joustava opettaja. Some courses do not need much independent study outside the class. Mr. Kim's CRM couse is definitely worth more than credits! It requires as much time and effort as Foreign Trade, which is 7 credits. the workload of customer relationship marketing does not correspond to the stated credit. the amount of input required to pass the course is more than stated. Syksyllä oli tosi leppoisaa n. 2- tuntia päivässä. Nyt keväällä maalis-huhtikuu on todella rankkaa. Kokeita on tosi paljon ja tehtäviä. Miksei lukujärjestyksiä voi tasata? varsinkin kun pitäisi ne kesätyöt aloittaa toukokuussa..? Joitakin arvosanoja saa odottaa kauankin että ne ilmestyvät winhaan. Ja vieläkään läheskään kaikki opettajat eivät hyödynnä moodlea. Valitettavasti opettajien kohdalla on poikkeuksia opintopistemäärien ja tehtävien oikein laatimisen kanssa. Onnekseni itselleni eteen on 5

17 eng eng tullut vain yksi opettaja, joka muuttaa asioita mielensä mukaan. Hyvin paljon tulee tekstiviestejä tietyiltä opettajilta jossa ilmoitetaan viisi minuuttia ennen luennon alkua sen siirtymisestä parilla tunnilla tai peruuntumisesta. Arbetsordningarna har varit och är mycket dåliga detta år! Att endast ha -2 lektioner per dag och ibland sent på eftermiddagen och ibland på morgonen är inte bra. Koncentrera undervisningen till en eller två dagar i veckan istället och någon dag helt ledig då så att man har möjlighet att jobba vid sidan om studierna. Slå inte heller ihop oss som studerar på ungdomssidan med vuxenstuderande så att vi ungdomar måste vara i skolan på lördagar! Välillä koulua on todella harvakseltaan, ei paljon ollenkaan, sitten kaikki ympätään yhtäkkiä samaan kasaan. Jos olisi täydet päivät, niin koulun saisi suoritettua kahdessa vuodessa. Liian epätasaista!! On opettajia, jotka eivät tuo moodleen lähijakson materiaaleja, jolloin aikuisopiskelija on syrjityssä asemassa. Vaadituista etätehtävistä ei kerrota moodlessa tai ryhmätehtävänannossa ei huomioida aikuisopiskelijoita lainkaan. Osa opettajista ei käytä hyväkseen moodlea ja laita opintomateriaaleja oppilaiden saataville. Osa opettajista laittaa arvioinnit Winhaan vasta usean kuukauden päästä. The schedule needs some changes. Many times we have had long days of school and then a free day or we haven't had any breaks during classes (no lunch) or we have had a too big break between lessons (e.g. 2 hours). The majority of the material is provided in Moodle although some teachers don't either use Moodle or hand in printed papers or students need to write down information. 6

18 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kielet ja vuorovaikutustaidot : Koen kielten opiskelun tärkeäksi : Hyvä kielitaito on edellytys toimia tulevassa ammatissani : Minulle riittää opintoohjelmaan pakollisena kuuluvat kieliopinnot : Viestinnän ja kielten opetus on oivallisesti yhdistetty ammattiaineisii n : Opiskelu VAMKissa on edistänyt kykyäni toimia monikulttuurise ssa ympäristössä : Viestinnän opetus on antanut minulle esiintymisvarmu utta : Esiintymisvarmu uteni kasvaa ryhmätyö- / esitystilanteissa : Opiskelu VAMKissa on edistänyt kykyäni toimia ryhmässä Liiketalous 6,8 6,,9,5,86,52 5,6 5,27 Sote 5,82 5,5,5,7,7,6,95 5, Tekniikka 5,,9,67,5 2,8,9,7 Kaikki 5,88 5,6,2,2,8,8,9 5,0 7

19 : Opiskelu VAMKissa on edistänyt kykyäni toimia ryhmässä : Esiintymisvarmuuteni kasvaa ryhmätyö- / esitystilanteissa : Viestinnän opetus on antanut minulle esiintymisvarmuutta : Opiskelu VAMKissa on edistänyt kykyäni toimia monikulttuurisessa ympäristössä : Viestinnän ja kielten opetus on oivallisesti yhdistetty ammattiaineisiin : Minulle riittää opinto-ohjelmaan pakollisena kuuluvat kieliopinnot : Hyvä kielitaito on edellytys toimia tulevassa ammatissani : Koen kielten opiskelun tärkeäksi % 0 % 20 % 0 % 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 00 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 8

20 KO Voit tarkentaa vastauksiasi. You can expand on your replies in your own words here. KT Englannin kielen koen erittäi tärkeäksi. Ruotsin taas en. KT Olen jo entuudestaan ollut varma esiintyjä. Ryhmätöitä ollut aika runsaasti. "saksa on tekniikan kieli", kurssilla suurin osa oli tekuja, kurssiaineisto ei ihan tekniikan juttuja. Ryhmässä pakko olla tietty määrä ihmisiää, sitten on aina yksi joka ei tee mitään tai on itse pakko olla ryhmässä jossa muut ei anna tehdä mitään. ST Ruotsia voitaisiin vähentää ja antaa vastaavasti englannin ja äidinkielen tunteja enemmän. ST Viestinnän opetus nyt itsessään ei kyllä ole tuonut yhtään mitään mutta kun tarpeeksi esityksiä pitää niin tottuuhan siihen pakostakin. ST Ryhmätyöskentely ei toimi Kielten opinnot ovat suppeat. Viestinnän opetusta olen saanut vain ensimmäisenä vuonna, mutta mielestäni sitä pitäisi olla lisää. Viestintä ja erityisesti suomen kielen kielioppi ovat tärkeitä myös minun ammatissani. Mielestäni englanninkielinen hoitotyön historia oli huono kurssi. Muutenkin suht vaikeaan aiheeseen yhdistetään vaikea kieli. Hoitoalaa opiskellessa olisi paras kun kurssit olisivat suomensi. Kielten kursseja tosin voisi olla lisää, mutta niiden ei tarvitsisi opettaa uutta asiaa itse hoitotyöstä Kielten opiskelumahdollisuuksia toivoisi kansainväliseltä koululta lisää, sekä yleisiä viestintään ja kommunikointiin liittyviä kursseja muutenkin, esimerkiksi valinnaisiksi opinnoiksi. Espanja saisi tulla takaisin vapaasti valittaviin kielten opintoihin, kiitos :) Tykkäisin jos esim englantia olisi enemmän, että sanavarasto kasvaisi. Englanti on kuitenkin tärkeä kauppakieli ja tähän mennessä meillä on ollut vain 2 varsinaista englannin kurssia, jossa opeteltaisiin pelkkää kieltä. Kokisin myös espanjan kurssit hyödyllisinä Toivoisin enemmän englannin kielisiä kursseja, tosin niitä onkin ilmeisesti järjestetty enemmän seuraaville vuosikursseille.? Henkilökohtaisesti jännitän esiintymis tilanteita todella paljon ja koen ne painostaviksi ja ahdistaviksi. I have had such jobs where we have to work in a group. In my opinion, it is nothing like the group assignements we get in school. It takes months to form an efficient workgroup if there are no assigned roles (shes the boss, hes the secretary and so on). So it doesn't work to put five random people in a group and expect them to deliver an essey of 20 pages without difficulty. eng Kattavampi kielien valikoima vapaa ehtoisissa opinnoissa olisi mukava ja kursseille pääseminen voisi olla helpompaa. eng Language skills are important and maybe should have more. Both the Finns and the foreigners. However, the right choice of teacher and lessons is vital. 9

21 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Matemaattiset aineet : Koen matemaattisten aineiden opiskelun tärkeäksi : Tarvitsen matemaattisten aineiden osaamista tulevassa ammatissani : Minulla on hyvät perustiedot matematiikasta ja fysiikasta : Matemaattisten aineiden opetus liittyy luontevasti ammattiaineisiin : Koen tarvitsevani tukiopetusta matemaattisissa aineissa : Saan ohjeita ja tukea matematiikan itseopiskeluun : Kotitehtävät ja harjoitukset käydään läpi/opettaja antaa oikeat ratkaisut Liiketalous 5,,68,,7,56,52,9 Sote,9 5,,29,95 2,7,29 5, Tekniikka 5,2,,,76,,5 Kaikki 5,,72,,8,56,52,88 20

22 : Kotitehtävät ja harjoitukset käydään läpi/opettaja antaa oikeat ratkaisut : Saan ohjeita ja tukea matematiikan itseopiskeluun : Koen tarvitsevani tukiopetusta matemaattisissa aineissa : Matemaattisten aineiden opetus liittyy luontevasti ammattiaineisiin : Minulla on hyvät perustiedot matematiikasta ja fysiikasta : Tarvitsen matemaattisten aineiden osaamista tulevassa ammatissani : Koen matemaattisten aineiden opiskelun tärkeäksi % 0 % 20 % 0 % 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 00 % Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 2

23 KT ST eng Voit tarkentaa vastauksiasi. You can expand on your replies in your own words here. Aivan liian kiireellä opiskellaan. Ei pysy mukana ja sitä kautta ei myöskään opi mitään, kun ei ymmärräkkään. Jotkut opettajat selkeesti ei pidä oppilaan neuvon kysymisestä, tunnilla opettaja ei ymmärrä kysymystä vaan vastaa johonkin iha eri asiaan. Esim. kysyy integrointisäännöstä, ope vastaa plus ja miinuslaskuista. En koe, että matematiikassa on juuri saanut ohjeita ja tukea itseopiskeluun.. ainakaan tiettyjen opettajien tunneilla. Opettajilla usein liian kova opettamistahti, ei ehdi sisäistää kaikkia asoita ja kun alkaa menemään jossain vaiheessa niin kovaa yli ei enään viitsi edes keskeyttää vauhtiin päässyttä opettaa... Fysiikasta minulla ei ole perustietoja, mutta en sitä ammatissani juuri tarvikaan. Ensolle saanut ohjeita matematiikan itseopiskeluun. Tarja Launonen on epäpätevä pitämään matematiikan kurssia!! Minä itse jouduin opettamaan luokalle miten lasketaan jakukulmassa! Olen opetellut sen jo ala - asteella ja 50e harppu ei ole vieläkään viitsinyt sitä opetella??! Tämä kurssi oli. Vuonna! Pois Vamkista! Lääkehoidon kurssin kokonaistuntimäärä on vähäinen, kun on paljon teoriaa ja lisäksi lääkelaskut. Emme aina kerenneet käydä kotitehtäviä yhdessä läpi, koska piti mennä jo seuraavaan aiheeseen. Matemaattisissa aineissa toivoisin hieman yksilöllisempää ja oppimista tukevampaa opetusta. tilastomatematiikan kurssi on aivan käsittämätön. Koen, että se on huonoin mahdollinen tapa oppia ja aihekin on aika turhan tuntuinen. En saa mistään motivaatiota kurssin suorittamiseen. Opettaja kuitenkin vaikuttaa mukavalta Sain oikeat ratkaisut kotitehtäviin, mutta niitä mielestäni ei aukaistu tarpeeksi. Oma matematiikan taustani ei kuitenkaan ole hääppöinen. Matemaattisten aineiden opetuksen taso on mielestäni heikko. Erityisesti finanssi-, talous- ja tilastomatematiikan kurssit ovat todella huonosti järjestetty. 5 jälkeen oleva numero pitäisi varmaan olla 6 Tehtävien vastaukset löytyy Moodlesta - mutta ei niitä ehditä opettaa kunnolla kun on niin vähän niitä lähitunteja Jag har inte haft så mycket matematik studier i denna utbilding Profitability calculations kurssilla oikeita vastauksia ei käyty ikinä läpi Talousmatematiikan tunneilla oli paniikinomainen kiire saada vain aihe käsiteltyä, oppiminen oli sivuseikka. Koetehtävistä mielestäni oppii hyvin, mutta niitä ei ikinä käyty läpi. There has been times that if math problems were given as a homework, we couldn't really know if we were right or wrong. 22

24 Olen tällä hetkellä Vamkissa saamaani koulutukseen % 6 % 6 % 7 % Erittäin tyytyväinen Jokseenikin tyytyväinen Jokseenkin tyytymätön Erittäin tyytymätön 2

25 KT KT ST ST SA Voit halutessasi kertoa vapaasti tyytyväisyydestäsi koulutukseen. If you wish, you can tell us more about your satisfaction or dissatisfaction with the tuition in your own words. Pitäisi olla enemmän opetusta oleellisista asioista mistä voisi oikeasti olla hyötyä tulevaisuudessa. Nyt tuntuu siltä, että moni kurssi on sellainen, että kunhan nyt käydään vain nopesti läpi ja toivotaan, että kaikki pääsee läpi, vaikka yli puolet ei ymmärräkkään, että mikä tarkoitus koko kurssilla on. Eli laatuun pitäisi panostaa enemmän ja supistaa turhanpäiväset materiaalit pois. Jatkuva koulun rähmällään olo ABB:n ja Wärtsilän suuntaan lähentelee ajoittain koomisia mittasuhteita. Ainakaan toistaiseksi luovuudelle ei ole annettu mitään arvoa, ongelmatilanteiden ratkaisuihin oikeastaan olemattomat toimintamallit jne. Raportteja naputtelemalla ei hoideta kuin oireita, eikä ongelman aiheuttaneen epäkohdan havaitsemiseksi/korjaamiseksi juurikaan ohjeisteta. Kenties jatkossa? Pitäisi olla paljon enemmän käytännön tekemistä ja vähemmän teoriaa. Opettajien ja opetuksen laatu vaihtelee opettajien mukana. Kaksi matikankurssia on ollut ok tähän mennessä, kyseisiä opettajia ei taida olla enää koulussa. Huono työllistyminen, ei yksityispuolen tarjontaa lähestulkoon ollenkaan. (YT). Hankala saada tekniikan alalta kesätöitä, itseasiassa Vaasa itsessään opiskelijakaupunkina on paska pakka yrittää hommata kesätöitä ilman vuosien työkokemusta tai suhteita. Opinnot tuntuvat järkeviltä ja muodostavat fiksun kokonaisuuden. Minulla vain ei ole suurempaa valitettavaa kuin ehkä tietyn/tiettyjen opettajien kohdalla Olisihan se hienoa jos opettaja ei haukkuisi idiooteiksi koko luokkaa ja ehdottaisi esteradan juoksemista luokanympäri tuolien avulla. (Ojanen Jussi) Jos opetus olisi tarkoitettu lukion / ammattikoulun käyneille opiskelijoille eikä valmistuneilla matemaatikoille, hieman maanläheisempää ja helpommin ymmärrettävää (Ojanen Jussi). Labrassa helpottaisi kummasti jos ohjeet olisi selkeät ettei oletus ole että kaikki on koulutukseltaan valmiita sähkömiehiä ja että työ olisi hyvin selkeä, tai jos johdot voisi vetää itse. (Verkkonen Vesa) Labrat muutenkin käsittämättömän turhia kun 2h labrasta tunti menee kytkentöjen tarkastuksien odotteluun tai ohjeen epäselvän kohdan ratkaisuun. Negatiivinen asenne, opiskelijoilla ja opettajilla ja opiskelijoiden pohjaton laiskuus tarttuu. Olen pettynyt moduulijaksoon, jossa tentimme kolme tärkeää ainetta samassa tentissä. Yhteenkään aiheeseen ei kerinnyt perehtyä perusteellisesti. Opettajat eivät jousta opiskelijoiden kanssa (opiskelijat haluaisivat suorittaa op kurssin tehtävänä, mutta opettaja haluaa tentin sillä tehtävä on työläämpi tarkistaa), mutta opiskelijoiden pitää usein joustaa opettajien kanssa. Lisäksi lukujärjestykset ovat välillä ihan sekaisin. Ryhmälläni oli esimerkiksi ennen syksyn itsenäisen opiskelun viikkoa noin kolme päivää koulua viikossa, mutta itsenäisen opiskelun viikon jälkeen 0 tunnin kouluviikkoja. Lisäksi ennen harjoittelua kaikki tehtävät ja tentit kasautuvat viimeiselle viikolle ennen harjoittelua, mikä on todella raskasta opiskelijoille. Lisäksi ryhmällämme oli tenttejä syyslukukauden kursseista vasta kevätlukukaudella. Välillä tuntuu että koulutusohjelmaan on laitettu liikaa turhaa, kun olisi "oikeaakin" opiskeltavaa jotka liittyvät alaan jota opiskelen. Tutkimus puoleen opinnoissa on selvästi keskitytty ja panostettu. Meistä tulee kuitenkin sairaanhoitajia joten toivoisin toisenlaista panostusta... tutkijat menevät suoraan yliopistoon! Kurssit on kyllä toteutettu hienosti, mutta mielestäni kohtuutonta että farmakologia kesti vain muutaman intensiivisen tunnin ja ja aihe on elintärkeä verrattunaa tutkimus hoitotieteessä, jota käytiin läpi puoli vuotta!!!!! Koulutus voisi olla nopeampi lähihoitajille!!!! Oma vaikuttaminen harjoittelupaikkoihin on hyvin pientä. Avohoidonpaikkoja saisi terveydenhoitaja opiskelijoille olla jo joka vuosi. Hyvä opetus ja pätevät opettajat. Vamkissa koulutus on pelannut mielestäni erittäin hyvin. Opettajan yrittävät parhaansa että me opiskelijat oppisimme tarvittavat tiedot :) Yleisesti olen erittäin tyytyväinen. Opettajat ovat keskiarvoltaan mielestäni motivoivia sekä osaavia ja opetus tehokasta sekä mielenkiintoista. Koulua on mukava käydä VAMKin hyvässä ilmapiirissä. 2

26 Valtaosa opettajista ei selvästikään ole suorittanut minkäänlaisia pedagogisia opintoja ja sen kyllä huomaa. Suuri osa kursseista on sellaisia, että koen oppivani paremmin ja nopeammin kotoa käsin itse aiheesta lukemalla, kuin tunnilla istumalla. Jos opettajasta näkee päälle päin, ettei työ jaksa enää kiinnostaa, alkaa oppilailtakin kadota into ko aiheeseen ja motivaatio laskee. Kurssien vaativuus ja taso vaihtelee Englannin kielen taitoni ei ehkä kehity niin paljon kuin odotin. Opettajat kyllä puhuvat kieltä, mutta oletin heidän osaavan kielen paremmin (ääntäminen, sanasto). Some course can be very satisfied, but few courses are not as good as expected. Some of the classes are really good and gives useful knowledge, but from some classes I don't really get any benefit. I think it's time for the teachers to change the assessment method. We are living in an era where all information can be googled within a second. Then why is it that most of the exams still requires rote memorization? And even if the students score high in the exam, can we still remember everything year from now on? Can the students'score remain the same if they take the same exam again year later (without any preparation)? I don't think so! Rote memorization doesn't reflect one's understanding, and there's no need to study by heart all of the theories anymore. I would be extremely satisfied if the tuition allowed for more independent studies and creative thinking. The idea of an examination should be to find out what kind of thoughts the tuition triggered and not to students ability to memorise theories in a course book. Jotenkin tuntuu, etten ole oppinut paljon mitään. Moni kurssi on ollut vain jotain ihme asiaa. Ei millään pahalla, mutta vastuullisen liiketoiminnankin kurssi kesti tosi kauan ja ne asiat mitä siinä käytiin (saastuminen, hiilijalanjälki...) oli ensinnäkin aika itsestäänselvyyksiä ja toisinnakin ne ois voinu selittää paljon lyhemmässä ajassa. Ja tuo kauppa tiettyjen markkina-alueiden kanssa, se opettaja tuntuu itsekin olevan ihan pihalla koko aiheesta. Sekin on jokseenkin turhan tuntuinen kurssi. Yrittämistoiminnan rahoituskurssista en jaksa edes avautua, se on niin kamala. Niin joo, kun aloitin opiskeluni VAMKissa, en ollut aikaisemmin käyttänyt wordia, excelliä, powerpointtia yms. Me saatiin ensimmäisellä luokalla muutama ATK-kurssi, jossa asiat käytiin läpi, mutta koen, että olisi aika kerrata kaikkia asioita, etenkin excelliä nimittäin sitä emme ole tarvinneet kuin vähän ja asiat ovat unohtuneet. Olisi myös hyvä, jos ennen opinnäytetyön teon aloittamista saisimme kertauskurssin wordin käytöstä, että sitten tulisi kaikki varmasti oikein siihen. Tuntuu, että kaiken saa selvittää ja hoitaa itse. Uusi lukujärjestys on mennyt huonompaan suuntaan. Pitäisi tietää enemmän lukujärjestyksiä pidemmältä ajalta kuin 2- viikkoa kerrallaan. opintopisteen kurssi saattaa kestää monta kuukautta, kun ennen sen hoiti nopeasti pois alta. Joskus on sellaisia päiviä, että ei ole ruokataukoja laitettu ollenkaan omaan lukujärjestykseen. Uudessa portaalissa on todella paljon puutteita. Vanha oli todella paljon parempi. Esim. Kun palauttaa portaaliin tehtävän, kurssin yhteydessä lukee vieläkin, että kurssilla on palauttamattomia tehtäviä. Tai jos opettaja on lähettänyt portaaliin viestiä ja sen käy lukemassa, niin sama juttu. Kurssin yhteydessä lukee, että sinulla on keskusteluviestejä, joita et ole lukenut. Kun jokin kurssi on käyty loppuun, ei voi poistaa itseä laisinkaan pois kurssilta. Tällähetkellä itselläni on monia monia kursseja portaalissa sivulla omat kurssini. Menee ihan sekaisin ja stressaantuu, että näinkö monta kurssia minulla on vaikka puolet on käyty jo loppuun. Olen hämmästynyt myös siitä, kuinka monella opettajalla on puutteita äidinkielessä ja esimerkiksi tietokoneen käytössä tai powerpointin käytössä. Esimerkiksi joidenkn opettajien luentokalvoja on todella vaikea ymmärtää, niin huonon äidinkielen takia (sanajärjestys aivan hukassa). Jotkut käyttävät wordiä jotenkin kuin se olisi ainut väline luentokalvojen näyttämiseen. Powerpointille saisi asiat selkeämmin jne... Kaikki nämä asiat vaikuttavat opiskelijoiden oppimishaluun, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Välillä on lyhyitä päiviä, viikkoja, että on vähän tunteja. Jos tiivistettäisiin, opiskelu sujuisi nopeammin... Mutta ei haittaa koska kivaa on. ps. klo 8:5 on liian varhain tunnin alkuun, saataisiinko aikaisintaan 8.5? 25

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Tiivistelmä Linda Witick/OOP 22.1.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009 Kevään 2009 5-6 FyKe koe Oppilasmäärä 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 FyKe kevät 2009 10 10 9,5 9, + 9 9 8,5 8 + 8 8 7,5 7 + 7 7 6,5 6 + 6 6 5,5 5 + 5 5 4,5 4 + 4 Arvosana 122 oppilasta, keskiarvo 7,56 Tehtäväkohtaiset

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen INSSI-seminaari VOV! Valmistuminen opiskelijasta välittämällä Risto Salminen Välittämisen trendi? Viimeisten järkyttävien tapahtumien lisäksi aiempia trendejä johtamisessa suunta yksilöjohtamiseen vanhemmuus

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( )

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( ) PHYSA Sähkömagnetismi (NG) (060 0600). Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena =i perusteita vastata, =Välttävä, =Tyydyttävä, =Hyvä, =rittäin hyvä, =rinomainen Number of respondents: 0 6 8 0 6 8 0 6. Tapa,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Mitä kurssilla tehdään? Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Opiskelukäytännöt IT-harjoitus ja kirjastoharjoitus VP1 Ohjaustapaaminen Kansainvälistymistyöpajat

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kohtuu kaikessa: sopivalla kuormituksella hyviin oppimistuloksiin. Jaakko, Ilkka ja Katariina

Kohtuu kaikessa: sopivalla kuormituksella hyviin oppimistuloksiin. Jaakko, Ilkka ja Katariina Kohtuu kaikessa: sopivalla kuormituksella hyviin oppimistuloksiin Jaakko, Ilkka ja Katariina 21.3.2016 Kuormittavuus Opiskelijan (ja opettajan) kurssin hyväksi käyttämä aika ja yksilöllinen kokemus kurssin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

VirtuaaliAMK:n opiskelija- kyselyn 2007 tuloksia. Teija Lehto, Annina Korpela teija.lehto@amk.fi, annina.korpela@amk.fi

VirtuaaliAMK:n opiskelija- kyselyn 2007 tuloksia. Teija Lehto, Annina Korpela teija.lehto@amk.fi, annina.korpela@amk.fi VirtuaaliAMK:n opiskelija- kyselyn 2007 tuloksia Teija Lehto, Annina Korpela teija.lehto@amk.fi, annina.korpela@amk.fi 1 Kyselyn tavoitteet kartoittaa AMK-opiskelijoiden verkko-opiskelukäytäntöjä selvittää,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Lasten ajatuksia osallisuudesta Oppilaat saavat vaikuttaa asioihin ja tapahtumiin suhteellisen hyvin, mutta osallistamista pitäisi

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6 Arviointi lukuvuoden aikana Lukuvuoden aikana tehtävän arvioinnin tarkoituksena on arvioida, kuinka hyvin lapset ovat oppineet juuri opetetun asian ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä.

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Jukka Moilanen, kliininen opettaja Oulun yliopisto, LTK 13.12.2012 Perinnöllisyyslääketiede = kliininen genetiikka Opetetaan tuleville lääkäreille miten perinnöllisiä

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot