Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Ylivieskan lukioon"

Transkriptio

1 Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena on luoda turvallinen työskentely-ympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä parhaansa hyväksyttynä ja kannustettuna. Opettajat pyrkivät tukemaan opiskelijoita päämäärien saavuttamiseksi. Koulussa vallitsee välittämisen ja työn ilo. Hakalahdenkatu 8, Ylivieska puh kanslia fax (08) sähköposti: Sivu 1/

2 Millainen lukio Ylivieskassa on? Ylivieskan lukio pyrkii olemaan opiskelijan lukio. Koetamme rakentaa toiminnan sellaiseksi, että sinun on hyvä tulla kouluun ja opiskella lukion oppimääriä. Aina tämä ei onnistu hyvin, mutta yhdessä saamme asiat toimimaan kerta kerran jälkeen paremmin. Tämä on lukion laadun kohottamista. Laatu ei ole vain pärjäämistä lukiovertailuissa, vaan ennen muuta se on yksittäisen opiskelijan menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoite on olla hyvä koulu, jonne on mukava tulla. Tärkeää on myös löytää opiskelupaikka lukion jälkeen. Tässä Ylivieskan lukion opiskelijat ovat onnistuneet jo vuosia paremmin kuin muut. Ylivieskan lukiolle yhteistyö on tärkeä asia. Emme rakenna muureja tai aitoja koulun ympärille, vaan päinvastoin avaamme ovia ja puhallamme yhteen hiileen toisten toimijoiden kanssa Ylivieskassa. Näin lukioaikana voi oppia toimimaan yhdessä. Se on tärkeää elämää ja työtä varten. Yhteinen pyrkimyksemme on muovata lukiostamme hyvä paikka kasvaa ja sivistyä nuorille opiskelijoille. Olet sydämellisesti tervetullut opiskelemaan ja viihtymään Ylivieskan lukion tehokkaassa ja laadukkaassa, mutta lämpimässä ilmapiirissä! MIKSI JUURI LUKIOON? Lukiosta saat erinomaiset tiedot ja taidot jatkokoulutuksessa menestymiseen ja sinne hakeutumiseen. Yhdeksännen luokan lopussa sinulla ehkä ei ole aavistustakaan siitä, mikä sinusta isona tulee. Lukiokoulutukseen tuleminen antaa lisää aikaa, välineitä ja ohjausta miettiä tulevaisuuden koulutusvalintoja. Lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen kaikki mahdolliset jatkokoulutustiet (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ovat sinulle avoinna ulkomaita myöten. Sivu 2/

3 --- OPISKELIJOIDEN TUKI JA OHJAUS --- Opiskelijat jaetaan lukioon tullessaan ohjausryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijoita kurssivalintojen tekoon, seuraa lähiohjaajana ryhmänsä opiskelijoiden vointia ja opintojen etenemistä ja pitää yhteyttä huoltajiin. Aloittavien opiskelijoiden tukena ovat myös tutorit, jotka ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita. Alkavia perehdytetään lukioon perusteellisesti ja myös lämpimästi lukio tutuksi kurssilla, joka alkaa ensimmäisessä jaksossa. Tämän LuTu-kurssin käyt omassa ohjausryhmässäsi. Kurssin aikana käydään perusteellisesti läpi lukion toimintatavat ja käytänteet sekä tietokoneohjelmat. Kurssi päättyy lutuleiriin leirikeskus Törmälässä. Ylivieskan lukiolla on oma päätoiminen opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajan puoleen voivat kääntyä kaikki lukiolaiset missä tahansa asiassa. Opinto-ohjaajan tehtävänä on vastata lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, selkiyttää opiskelijan uranvalintaa ja antaa tietoa lukion jälkeisistä opinnoista ja työelämästä. Alkavien muutokset kurssivalinnoissa tulee käydä sopimassa opinto-ohjaajan kanssa. Kesän aikana myös rehtori palvelee valinta-asioissa. Lukion oma koulusihteeri auttaa opiskelijoita opiskelun käytännön ongelmissa eteenpäin ja neuvoo koulumatka- ja opintotukiasioissa. Myös rehtorit vastaavat mielellään kysymyksiin ja keskustevat kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Esimerkiksi muualla suoritettujen kurssien vastaavuudet anotaan rehtorilta. Eri oppiaineisiin liittyvästä ohjauksesta vastaa asianomaisen aineenopettaja. Opettajat ovat parhaiten tavoitettavissa vähän ennen oppitunnin alkua tai heti oppitunnin päätyttyä luokassa. Ylivieskan lukiossa opettajat ovat toisen asteen koulutuksen asiantuntijoita, sillä heidän virkansa ovat lukion omia virkoja. Kaikille lukioon tuleville tehdään viimeistään ensimmäisen jakson aikana luki- ja matematiikkatestit, joilla pyritään selvittämään onko opiskelijalla erityisongelmia luku- ja kirjoitustaidoissa ja / tai matematiikassa. Luki -häiriöön liittyen meillä on tarjolla ja myös toteutunut tukikurssi: LUE-kurssi, jota pitää toisen asteen luki-opetukseen perehtynyt erityisopettaja. Alkavien tukeen liittyvät myös niveltävät kurssit ja työpajat. Jos koet, että sinulla on jäänyt aukkoja perusopetuksessa, niin kannattaa ilmoittautua niveltäville kursseille, joita on englannissa, ruotsissa ja pitkässä sekä lyhyessä matematiikassa. Lisäksi Ylivieskan lukion toimintatapaan kuuluvat työpajat, joissa yhdessä koulun jälkeen opiskellaan vapaaehtoisesti ja tuetusti matematiikan, reaalin tai kielten kursseja ja tehtäviä. Sinulla on mahdollisuus saada tukiopetusta, josta on sovittava erikseen kyseisen aineen opettajan kanssa. Oppilaskunta ja vanhempainyhdistys hallituksineen vaikuttavat moneen koulun asiaan ja tarjoavat monia palveluita: tapahtumia, kahvi/tee/kaakao automaatin, stipendejä. Sivu 3/

4 ---LAAJA JA KATTAVA KURSSITARJONTA--- Ylivieskan lukion tarjonta--- Ylivieskan lukion tarjoaa erittäin laajan valikoiman kursseja tarjolle. Koska olemme iso lukio, melkein kaikki kurssit myös toteutetaan vuosittain. Monessa oppiaineessa tai harrasteessa pystymme samaan tarjontaan kuin erikoistuneet lukiot. kielet Englannin kielessä on tarjolla 13 kurssia. Päättäville on omat kertauskurssit ja erityinen abiapukurssi. Opettajan johtamat kuuntelukurssit ovat sekä kevään että syksyn kirjoituksiin. Ruotsissa on kursseja tarjolla 11 sekä pitkässä että keskipitkässä kielessä. Ruotsin kurssit toteutetaan niin, että ruotsin voi kirjoittaa syksyn ylioppilaskirjoituksissa. Ranskan kielessä yläkoulussa alkaneiden ryhmä yhdistyy kolmannessa kurssissa lukiossa kielen aloittaneiden ryhmään. Kurssit etenevät rauhalliseen tahtiin kuitenkin niin, että kirjoituksiin kieli valmistuu hyvin. Ranskassa on tarjolla 9 kurssia. Saksan kielessä on omat ryhmät sekä alkavalle että jatkavalle saksalle. Kursseja on tarjolla 10. Venäjän ryhmätkin ovat alkaneet joka vuosi ja tarjolla on 9 kurssia. Etälukion kautta harvinaisten kielten opiskelu on yleistynyt. Meillä on oma etälukion opinnonohjaaja, joka on johdattanut myös alkavia espanjan, italian ja japanin opiskeluun. Myös Kiinaa voi opiskella Äidinkielen kursseja on tarjolla 14, joista on toteutunut 11. Lisäksi tarjolla ovat lue-kurssit ja Akatemiassa teatterikurssi. Myös ilmaisutaito on usein toteutunut. matemaattiset aineet Pitkässä matematiikassa Ylivieskan lukion tarjoaa 19 kurssin valikoiman kursseja. Lyhyessä on tarjolla 11 kurssia. Lyhyen matematiikan voimana on meillä testeistä lähtevä tukiopetus, joka perustuu yksilölliseen tukeen. Pitkässä matematiikassa voimavarana on yhdessä laskemisen perinne. Atk-opetuksessa on mahdollisuus Atk-ajokortin suorittamiseen. reaaliaineet Reaaliaineissa tarjontaa on myös runsaasti. Kurssimäärät ovat seuraavat: Biologia 7, Filosofia 4, Fysiikka 10, Maantieto 6, Historia 10, Kemia 6, Psykologia 8, Terveystieto 5 ja Uskonto 6 tai 7 sekä yhteiskuntaoppia 5. Kaikissa aineissa on kertauskurssit. Kemian ja historian tarjonta tähtää syksyn ylioppilaskirjoituksiin. kuvaamataito + liikunta + musiikki Taito- ja tadeaineissa tarjonta on laajaa. Musiikissa voi suorittaa 12 kurssia. Lukiollamme on jo vuosia ollut oma musiikinopettaja. Kuvaamataidon kurssivalikoima on kasvanut viime vuosina. Edessä on myös kuvataiteen tulo lukioakatemiaan. Kursseja on tarjolla 10 ja toteutunut 8 kurssia. Liikunnassa on Lukioakatemian tarjonta laajentanut mahdollisuuksia, mutta myös liikuntakursseja on erityisen runsaasti. Vuosittain on toteutunut eri kurssia. --- Lukiodiplomit --- Ylivieskan lukiossa lukiodiplomin voit suorittaa: kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. Lukiossa voit suorittaa myös lukudiplomin (Äi12) ja puheviestinnän suullisen päättökokeen. Lisäksi englannissa ja ruotsissa järjestetään puhekurssit, joista saat oman todistuksen. Sivu 4/

5 --- Lukion kurssit --- Tässä on lukiomme kurssitarjonta pienessä; kolmiosaisessa laatikossa on suositus siitä minä opiskeluvuonna kursseja suoritetaan. Kielet Matematiikka Reaaliaineet Taideaineet Pakolliset Syventävät Soveltavat kurssit kurssit kurssit Äidinkieli Englanti A ½+½ Ruotsi A syksyn yo Ruotsi B ½ syksyn yo Ranska B Saksa B Venäjä B Ranska B Saksa B Venäjä B Espanja B3 8 Pitkä Lyhyt Biologia Maantieto Fysiikka Kemia syksyn yo Terveystieto Uskonto / et Filosofia Psykologia Historia syksyn yo Yhteiskuntaoppi Kuvaamataito 1 / Musiikki 1 / Liikunta Oppilaanohjaus Tietotekniikka 2 Lukioakatemia 9 Musiikkiopiston opinnot 9 Sinun on opiskeltava pakollisia kursseja syventäviä vähintään 10 soveltavia vapaasti valittava määrä Sivu 5/

6 --- SYVENTÄVÄT KURSSIT alkaville---.lyhyissä kielissä (saksa, ranska, venäjä, ym.) ei ole pakollisia kursseja, vaan ne kuuluvat syventäviin kursseihin. Valitse syventävä kurssi, jos se oppiaine kiinnostaa sinua tai sinusta tuntuu, että voisit kirjoittaa sen ylioppilaskirjoitusten reaalissa. Biologia Bi 3 Ympäristöekologia Kurssilla jatketaan Bi1 -kurssilla aloitettua ekologian opiskelua. Ympäristöekologiaksi kutsutaan ekologian osa-aluetta, joka keskittyy tarkastelemaan ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon. Kurssilla tehdään lisäksi pienimuotoinen ekologinen tutkimus jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Tutkimuksen tekotapa vaihtelee aiheen ja omien mieltymysten tai kiinnostuksen mukaan. Tutkimus voi perustua esimerkiksi kirjallisuuteen tai omiin havaintoihin. Fysiikka Fy 2 Lämpö Kurssin aikana perehdytään lämpöön liittyviin ilmiöihin. Aineen termodynaaminen tila ja lämpöopin pääsääntöihin liittyvät ilmiöt ovat tutkittavana. Kurssi antaa valmiuksia ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Fy 3 Aallot Kurssin aikana perehdytään luonnon jaksollisten ilmiöiden periaatteisiin sekä värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia aaltoja. Kemia Ke2 Kemian mikromaailma Syventävä kurssi, joka suoritetaan Ke1:n jälkeen. Kurssilla opetellaan alkuaineiden jaksollinen järjestelmä ja atomien rakenne. Opetellaan päättelemään aineen kemiallinen käyttäytyminen ja syntyvien aineiden rakenne. Uskonto Ue 4 Uskontojen maailma Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen ominaispiirteisiin kuten pyhät kirjat, oppi, eettiset ohjeet, tavat ja rituaalit; sekä uskontojen vaikutukseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssi syventää sivistystä muista kuin kristillisistä kulttuureista. Psykologia Ps 2 Ihmisen psyykkinen kehitys Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa. Historia Hi 6 Kulttuurien kohtaaminen Kulttuurien kohtaamisen -kurssilla perehdytään joko tutkielman muodossa useampaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin tai pelkästään Japanin kulttuurihistorian ominaispiirteisiin ja nykyaikaan. Japanin kulttuurin osalta tarkastellaan myös kulttuurin vuorovaikutusta muiden kulttuurien kanssa. Musiikki Mu 3 Ovet auki musiikille Opiskelija oppii tuntemaan itselle vieraita musiikkikulttuureita ja musiikkilajeja sekä musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan eurooppalaiseen, amerikkalaiseen, afrikkalaiseen ja aasialaiseen musiikkiperinteeseen. Kurssilla kuunnellaan paljon. Soitto- ja laulutehtäviä ja musiikkiliikuntaa aihepiirin mukaan Sivu 6/

7 Kuvataide Ku 3 Media ja kuvien viestit Tutustumme kuvalliseen viestintään nykykulttuurissa. Tutkimme esim. elokuvan, TV:n, mainoksien, pelien ja erilaisten julkaisujen maailmaa. Opettelemme ymmärtämään ja analysoimaan kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Harjoittelemme käyttämään erilaisia kuvia, ja tekniikoita viestinnän välineinä. Tutustumme graafisen suunnittelun perusteisiin ja paikalliseen mediatuottamiseen, esimerkiksi lehden tai mainostoimiston toimintaan. Liikunta Li 3 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaitten opiskeluvireyttä ja jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien liikuntakokemusten kautta. Kurssin sisältö tarkennetaan ja sovitaan yhdessä kurssin alkaessa. Kurssilla pyritään opiskelijalähtöisyyteen, yhteistoiminnallisuuden edistämiseen sekä koulun yhteishengen vahvistamiseen. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin sisältöön. --- SOVELTAVAT KURSSIT alkaville--- Äidinkieli Äi 10 Varmuutta kirjoittamiseen Kurssi on perusvalmiuksien kurssi, jossa tehdään kirjoitus- ja kielenhuoltoharjoituksia. Äi 11 Intoa lukemiseen Tällä kurssilla saat ohjeita ja reittiehdotuksia proosan ja runojen mielenkiintoiseen maailmaan. Luettavista kirjoista päätetään kurssin alussa. Kurssin aikana on mahdollista suorittaa myös lukudiplomi, jolloin luettavat teokset valitaan etukäteen valmistellulta lukulistalta ohjatusti. Äi 12 Iloa ilmaisuun! Toteutetaan teatteriakatemian syksyn sisällä. Äi 14 Tehdään lukion nettilehteä Haluatko toimittajaksi lukion nettilehtiporukkaan? Englanti EnA 9 Niveltävä kurssi 1 alkaville Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisä-harjoitusta englannin kielessä. Kurssia suositellaan niille, jotka tuntevat epävarmuutta englannin kielen perusasioissa. Täällä ne kerrataan. Ruotsi RuB 8 Niveltävä kurssi 1 alkaville Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvalla kurssilla kerrataan kielen perussanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan kuuntelua. Kurssilla huomioidaan oppilaiden erityistoivomukset. Tavoitteena on motivaation lisääminen sekä oman oppimisen ilon ja innostuksen löytäminen. Matematiikka MaA 14 Niveltävä kurssi Kurssilla kerrataan ja täydennetään perusopetuksessa saatuja tietoja ja taitoja tavoitteena lukioopiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin kemiassakin. MaB 9 Johdanto lukion matematiikkaan Kurssilla kerrataan ja täydennetään peruskoulussa saatuja tietoja ja taitoja tavoitteena lukioopiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin kemiassakin. Kurssilla lasketaan erittäin paljon. Suositellaan opiskelijoille, joiden matematiikan arvosana peruskoulussa on ollut 4-7. Kurssi toteutetaan työpajana. Historia Sivu 7/

8 Hi 8 Sotahistoria Perehtyminen ihmiskunnan sotaisaan menneisyyteen ja sotien keskeiseen merkitykseen kehityksen suunnan viitoittajana. Hi 9 Intiaanikulttuurit Kurssilla perehdytään Amerikan mantereen asuttamiseen, intiaanikansoihin ja Keski- ja Etelä- Amerikan korkeakulttuureihin. sekä intiaanien korkeakulttuurien tuhoutumiseen. Musiikki Mu 6 Kitaransoiton alkeet Kurssilla oppilas oppii soittamaan kitaraa sointumerkeistä sekä soittamaan pieniä melodioita improvisoimalla ja myös tabulaturimerkintää käyttäen. Opetellaan myös kitaran virittäminen ja kielten huoltoa, mm. kielen vaihtaminen. Koska kyseessä on alkeiskurssi, jokainen oppilas etenee oma lähtötaso huomioiden. Harjoitellaan myös bassosoittoa. Mu 8 Musiikin kuuntelukurssi Kurssilla oppilas oppii kuulemaan ja kuuntelemaan sekä arvostamaan erityylisiä musiikkikulttuureja sekä erilaisia musiikin ilmiöitä. Elämyksien ja kokemuksien tarjoaminen oppilaille konsertti-, teatteri- ja elokuvaesitysten välityksellä. Kurssilla kuunnellaan esimerkkejä musiikin eri tyyleistä, musiikkia eri aikakausilta sekä eri kulttuureista. Kurssiin liittyy kulttuurimatka Etelä- Suomeen. Mu 9 Bändisoitto Aikaisemmin opittujen musiikillisten tietojen ja taitojen syventävä ja soveltava harjoittaminen. Kurssille haluavalta edellytetään jo jonkin soittimen jonkinlaista soittotaitoa. Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa ja tavoitteena on saada ohjelmaa koulun tapahtumiin ja juhliin. Esiintyvä kurssi. Kurssille voi tulla myös stemmalaulusta kiinnostuneita Mu 10 Juhlamusiikki Kurssilla harjoitellaan musiikkiesityksiä koulun juhliin. Osallistumalla lukioaikana juhlaan harjoituksineen ja esityksineen kurssi tulee suoritetuksi. Mu 11 Kuorolaulukurssi Kurssilla oppilas saa kokemuksen kuorolaulusta ja kuoron toimintatavoista musisoinnin välineenä. Oman äänenkäytön hallinta ja selviäminen moniäänisestä stemmalaulusta. Mu 12 Vapaan säestyksen kurssi Kurssilla harjoitellaan soittamista sointumerkeistä kosketinsoittimella. Lisäksi käydään läpi erilaisia komppaustapoja kappaleiden tyyli ja luonne huomioiden. Tunnit ovat joko yksityistunteja tai ryhmätunteja. Kuvataide Ku 6 Valokuvaus Valokuvakurssilla kertaamme ja opettelemme valokuvaamisen perusasioita, tyylejä, käyttötapoja sekä kuvailmaisua. Tutustumme valokuvaamisen perusvälineistöön (digitaalinen ja perinteinen). Tutustumme kuvankäsittelyohjelmaan, kuvien muokkaamiseen ja perinteiseen pimiötyöskentelyyn. Opettelemme omaa ilmaisua ja kuvallisen viestin merkitystä. Ku7 Videokuvaus Kurssilla tutustutaan elokuvan historiaan, lajityyppeihin, kuvakerrontaan ja elokuvailmaisun kehitykseen. Suunnitellaan, kuvataan ja editoidaan oma lyhytelokuva tai dokumentti. Opetellaan elokuvanteon perustekniikkaa. Liikunta Li 6 Retkeily ja vaellus Kurssin aikana perehdytään luonnossa liikkumiseen ja siellä selviytymiseen. Vaellus antaa mahdollisuuden Suomen luonnon monipuolisuuden näkemiseen ja kokemiseen vaeltaen ja meloen. Luonnossa liikkuminen keskittää ajatuksia myös luonnonsuojelun tärkeyteen sekä jokamiehenoikeuksiin. Li 7 Talviliikuntakurssi Kurssin päätarkoitus on lisätä maastohiihdon harrastamista ja luontoliikuntaa. Kurssin lajeina ovat hiihto, laskettelu, lumilautailu, lumikenkäily, retkiluistelu, ym. talviliikuntamuodot. Sivu 8/

9 Li 8 Salibandy pojille Kurssilla keskitytään pääsääntöisesti fyysisen kunnon kohottamiseen pelaamisen ja lajinomaisten harjoitteiden avulla. Li 11 Venyttely- ja kehonhuoltokurssi Kurssin tarkoituksena on oppia kehon huoltamista ja hyvinvointia venyttelyn, rentoutuksen, pilateksen, joogan ja shindon avulla Li 12 Kilpaurheilun valmentautuminen Tämä kurssi katsotaan suoritetuksi, mikäli oppilas osallistuu säännölliseen, valmennettuun kilpaurheilun harjoitteluun. Oppilaan tulee esittää opettajalle harjoittelun vuosisuunnitelma, harjoitustavoitteet sekä ote harjoituspäiväkirjasta. Opiskelijan merkitsee akatemiapassiin harjoituskerrat ja ne varmistetaan valmentajan allekirjoituksella. Li 15 Mailapelikurssi Kurssin aikana perehdytään monipuolisesti eri mailapeleihin sekä ulkona että sisällä. Kurssilla keskitytään pelien perustaitojen oppimiseen ja harjoittamiseen. Kurssi suoritetaan hajautetusti. Tietotekniikka At 1 Atk-ajokortti A, laajuus 2 kurssia Kurssit ovat virallisen ATK-ajokortin (A) mukaisia. Kurssin yhteydessä voi suorittaa Tieken Atkajokorttitutkinnon. --- Opinto-ohjelman teko --- Ylivieskan lukiossa noudatetaan kuusijaksojärjestelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on kuusi erilaista lukujärjestystä yhtenä lukuvuotena ja joka jaksosssa 1-6 tunneilla tavallisesti 5 kurssia. Oman opinto-ohjelmasi teon aloitetaan yläkoulussa merkitsemällä ainevalinnat kursseineen ns. ainevalintakorttiin. Valitsemasi kurssit on hajautettu lukiolla kurssitarjottimelle, josta muodostuu lukujärjestykset jokaiselle kuudelle jaksolle. Tullessasi syksyllä lukioon on sinun opinto-ohjelmasi ensimmäiselle lukuvuodelle valmis ja voit turvallisin mielin aloittaa opiskelun lukiossa. Lukiolla on netissä opinto-ohjelma nimeltään Wilma. Saat lukioon tultuasi salasanat tähän ohjelmaan ja sen avulla voit tarkastella koko lukuvuoden opinto-ohjelmaasi ja muokata sitä tarpeen tullen Ensimmäisessä jaksossa on alkavien (=1. vuoden opiskelija) ryhmänohjaajan ja opintoohjaajan tunteja, joilla opastetaan opinto-ohjelman muokkaamista ja Wilman käyttöä. Opinto-ohjelman teko muodostuu kolmesta vaiheesta: 1. Ainevalintojen teko tehdään ensimmäisen kerran yläkoulussa Ainevalinkorttia pidetään ajan tasalla koko lukion ajan. Sen avulla suunnittelet omat valintasi ja pysyt selvillä kurssimäärän saavuttamisesta. 2. Valintojen siirtäminen esivalintaan Sivu 9/

10 Sivu 10/ Yläkoulussa tai itsenäisesti tekemäsi valinnat siirretään keväällä lukion kurssitarjottimelle ja saat niiden pohjalta valmiin lukujärjestyksen lukuvuoden alussa elokuussa. Ainevalintakortti kannattaa palauttaa lukiolle mahdollisimman pian, näin sinunkin valintasi otetaan huomioon kun seuraavan vuoden opintoryhmistä ja kursseista päätetään. 3. Lukujärjestys kurssitarjottimelta valinnat siirtyvät lukujärjestykseen lukujärjestys on Wilmassa, josta sen voi tulostaa tullessasi lukioon sinulla on siis kaikille kuudelle jaksolle valmis lukujärjestys ---Ainevalintakortin täyttöohjeet-- Täytä henkilö- ja osoitetiedot huolellisesti. Tee valinnat lyijykynällä ympyröimällä! A. VALITSE ENSIN PAKOLLISET KURSSIT 1. VUODEN SARAKKESTA Valitsemalla suosituksen mukaan tulevat pakolliset kurssit suoritetuiksi kolmessa vuodessa Valinnan paikat: Opiskeletko pitkää (RuA) vai keskipitkää (RuB) ruotsia? Jatkatko yläkoulussa aloittamaasi kieltä? (RaB2, SaB2 vai VeB2) Aloitatko uuden vieraan kielen opiskelun? o päivälukiossa:rab3, SaB3 vai VeB3? o etälukion kautta myös : espanja, italia, japani, kiina? Lyhyt vai pitkä matematiikka? B. VALITSE SEURAAVAKSI SINUA KIINNOSTAVAT SYVENTÄVÄT KURSSIT Tutustu syventävien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla C. LOPUKSI VALITAAN SOVELTAVAT KURSSIT Tutustu soveltavien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla TEE ALUSTAVASTI KOKO LUKION KURSSIVALINNAT, JOTTA HAHMOTTAISIT KUINKA LUKION SUORITTAMISEEN VAADITTAVAT KURSSIT KERTYVÄT väh. 75 kurssia valitse aina enemmän kuin tuo minimimäärä SUOSITELTAVA KURSSIMÄÄRÄ * 1. vuodelle * 2. vuodelle * 3. vuodelle * TÄRKEINTÄ ON TEHDÄ 1. VUODEN VALINNAT, JOIDEN POHJALTA SINULLE LAADITAAN LUKUJÄR- JESTYS VALMIIKSI, KUN TULET SYKSYLLÄ LUKIOON. --- Oppilashuolto --- Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijoita heidän opintoihinsa ja elämäänsä liittyvissä ongelmissa. Oppilashuoltoryhmä, johon myös vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä lastensa asioissa, kokoontuu jokaisessa jaksossa. Oppilashuoltoryhmässä käsitellyt asiat ovat aina luottamuksellisia. Oppilashuoltoryhmän muodostavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja opettajajäsen. Kouluterveydenhoitajan palvelut ovat lukiolaisten käytettävissä. Hänellä on vastaanotto kerran viikossa lukiolla. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, antaa terveysneuvontaa ja terveydenhoitoa akuuteissa sairaustapauksissa.

11 Lukioakatemia yhdistää lukiolaisen harrastuksen ja lukio-opinnot toisiinsa. Tarkoituksena on myös hieman keventää taakkaa. Järjestelmällä saadaan nuorelle mahdollisuus jatkaa opiskelua ja harjoittelua kotoa käsin. Harjoitukset voivat olla lukioakatemiapalkissa maanantai- ja keskiviikkoaamuisin, jolloin lukioalaisella on tilaisuus valintojen puitteissa osallistua harjoituksiin. Harjoitukset voidaan pitää myös muulloin. Yksilölajien harjoitukset ovat vapaasti sijoiteltavissa opiskelijan ohjelmaan. Lukio järjestää myös tiloja harjoitteluun. Akatemian opinnot luetaan lukion muihin suorituksiin. Hyväksi luettavien kurssien määrä riippuu ohjatun valmentautumisen tai muun harrastustoiminnan laajuudesta. Lukioakatemiassa on mahdollista saada seuraavat kurssimäärät: Sopimukseen perustuva harjoitusryhmä Oma harrasteryhmä Yksilölajien kilpaurheilun valmennus 1.vuosi vuosi vuosi vuosi 1 1 Yhteensä kolmen vuoden opiskelija voi saada sopimuspohjaiseen ryhmään osallistumisesta (2+2+2= 6) kuusi kurssia ja neljäntenä vuotena yhden kurssin lisää. Korkeimmillaan lukioakatemiasta voi saada 10 kurssia. Jalkapallo = jalkapalloakatemia FC YPA Valmentajina toimineet Jari Ristiluoma Pesäpallo = pesäpalloakatemia Ylivieskan Kuula/ pesäpallojaosto (Kuula Pesis) Valmentaja toiminut Ari Saastamoinen Jääkiekko = jääkiekkoakatemia oma valmennus Valmentaja toiminut Harri Huhtaknagas Salibandy Teatteri Tanssi = salibandyakatemia. omat herjoitusryhmät tytöille ja pojille Valmentajana toiminut Tero Pökkylä ja Harri Huhtakangas = teatteriakatemia. Oma ohjaaja. 4 tuntia viikossa. Ohjaajana toiminut Eeva-Liisa Pokki = tanssiakatemia. Oma ohjaaja. 2 tuntia viikossa. Sanomalehtikerho = yhteistyössä sanomalehti Kalajokilaakson kanssa. Musiikki = yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa. Muut lajit : AKATEMIA PASSI mahdollistaa muiden lajien hyödyntämisen lukioakatemiassa. Sovit opettajan kanssa lajin ja valmennuksen sopivuuden akatemiaan ja keräät suunnitelluista harjoituksista merkinnät akatemiapassin Sivu 11/

12 --- OPISKELIJAksi hakeminen--- Peruskoulun yläkoulun oppilaiden hakeminen lukioon tapahtuu yhteishaun kautta. Lukiokoulutuksen kevään yhteishaku on Haku tapahtuu nettihakuna osoitteessa tai https://opintopolku.fi/wp/fi/ Ylivieskan lukion pääsyraja on yläkoulun keskiarvo 7. Jos et tähän ole jostain syystä yltänyt, voit ottaa suoraan yhteyttä lukion rehtoriin ja neuvotella mahdollisuudesta aloittaa lukio. H a k a l a h d e n k a t u 8, Hakalahdenkatu 8, Ylivieska puh kanslia sähköposti: lukio at ylivieska.fi Rehtori Koulusihteeri Kalle Luhtasela Tarja Ilomäki p p kalle.luhtasela åt edu.ylivieska.fi tarja.ilomaki at edu.ylivieska.fi Apulaisrehtori Opinto-ohjaajat Pekka Pieskä Pekka Ahveninen p pekka.pieska at edu.ylivieska.fi pekka.ahveninen at edu.ylivieska.fi Kirsi Järvenpää kirsi.jarvenpaa at edu.ylivieska.fi Sivu 12/

Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Tervetuloa Ylivieskan lukioon Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS 2016-2017 Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena on luoda turvallinen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Tervetuloa Ylivieskan lukioon Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS 2017-2018 Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä ja turvallinen koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

mahdollisimman optimaaliset valinnat

mahdollisimman optimaaliset valinnat Kurssivalinnat 2013 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2013-14) samalla tavalla kuin tämän vuodenkin valinnat Tarjotinta muokataan valintojen perusteella kevään aikana ja uusi kierros on toukokuussa.

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 Lukujärjestyksen suunnittelu Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO Lukiossa suoritetaan kursseja, jotka lasketaan Hevosopiston kursseiksi. Jotta voit valmistua ammattiin, niin sinulla on oltava vähintään 26 hyväksytysti suoritettua kurssia

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS

Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS Tämä vihkonen on Sinulle, joka olet hakeutumassa opiskelijaksi Ylivieskan lukioon. Tutustu tähän huolella ja näytä tätä myös kotona! Koulumme käytänteitä, erikoispiirteitä,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen

Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen Yksityinen lukio Perustettu vuonna 1927 Klaukkalassa vuodesta 1991 Opiskelijoita n. 400 Yleistä opetussuunnitelmaa noudattava lukio Laaja kurssitarjonta Yleislinjalle

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Ouluun lukioon 2016 Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Oulun lukioissa on valinnanvaraa Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua. Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio, valtion lukio Oulun Normaalikoulu

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta 4.2.204 Heikki Turpeinen, Paimion lukio MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen

Lisätiedot

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ äidinkieli 1 ÄI1 ÄI1 ÄI2 ÄI6 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI3 ÄI3 ÄI4 ÄI4 ÄI5 ÄI5 ÄI6 ÄI2 ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI10 ÄI10 ÄI12 ÄI12 ÄI13 ÄI14 ÄI11 ÄI11 englanti 2 ENA1 ENA1 ENA2 ENA2 ENA3

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta AJANKOHTAISTA Uusi tuntijako voimaan v. 206 Opetussuunnitelma.8.206 Järjestämisluvat Sähköiset kirjoitukset alkaen s. 206 digabi.fi

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot