Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Ylivieskan lukioon"

Transkriptio

1 Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena on luoda turvallinen työskentely-ympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä parhaansa hyväksyttynä ja kannustettuna. Opettajat pyrkivät tukemaan opiskelijoita päämäärien saavuttamiseksi. Koulussa vallitsee välittämisen ja työn ilo. Hakalahdenkatu 8, Ylivieska puh kanslia fax (08) sähköposti: Sivu 1/

2 Millainen lukio Ylivieskassa on? Ylivieskan lukio pyrkii olemaan opiskelijan lukio. Koetamme rakentaa toiminnan sellaiseksi, että sinun on hyvä tulla kouluun ja opiskella lukion oppimääriä. Aina tämä ei onnistu hyvin, mutta yhdessä saamme asiat toimimaan kerta kerran jälkeen paremmin. Tämä on lukion laadun kohottamista. Laatu ei ole vain pärjäämistä lukiovertailuissa, vaan ennen muuta se on yksittäisen opiskelijan menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoite on olla hyvä koulu, jonne on mukava tulla. Tärkeää on myös löytää opiskelupaikka lukion jälkeen. Tässä Ylivieskan lukion opiskelijat ovat onnistuneet jo vuosia paremmin kuin muut. Ylivieskan lukiolle yhteistyö on tärkeä asia. Emme rakenna muureja tai aitoja koulun ympärille, vaan päinvastoin avaamme ovia ja puhallamme yhteen hiileen toisten toimijoiden kanssa Ylivieskassa. Näin lukioaikana voi oppia toimimaan yhdessä. Se on tärkeää elämää ja työtä varten. Yhteinen pyrkimyksemme on muovata lukiostamme hyvä paikka kasvaa ja sivistyä nuorille opiskelijoille. Olet sydämellisesti tervetullut opiskelemaan ja viihtymään Ylivieskan lukion tehokkaassa ja laadukkaassa, mutta lämpimässä ilmapiirissä! MIKSI JUURI LUKIOON? Lukiosta saat erinomaiset tiedot ja taidot jatkokoulutuksessa menestymiseen ja sinne hakeutumiseen. Yhdeksännen luokan lopussa sinulla ehkä ei ole aavistustakaan siitä, mikä sinusta isona tulee. Lukiokoulutukseen tuleminen antaa lisää aikaa, välineitä ja ohjausta miettiä tulevaisuuden koulutusvalintoja. Lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen kaikki mahdolliset jatkokoulutustiet (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ovat sinulle avoinna ulkomaita myöten. Sivu 2/

3 --- OPISKELIJOIDEN TUKI JA OHJAUS --- Opiskelijat jaetaan lukioon tullessaan ohjausryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijoita kurssivalintojen tekoon, seuraa lähiohjaajana ryhmänsä opiskelijoiden vointia ja opintojen etenemistä ja pitää yhteyttä huoltajiin. Aloittavien opiskelijoiden tukena ovat myös tutorit, jotka ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita. Alkavia perehdytetään lukioon perusteellisesti ja myös lämpimästi lukio tutuksi kurssilla, joka alkaa ensimmäisessä jaksossa. Tämän LuTu-kurssin käyt omassa ohjausryhmässäsi. Kurssin aikana käydään perusteellisesti läpi lukion toimintatavat ja käytänteet sekä tietokoneohjelmat. Kurssi päättyy lutuleiriin leirikeskus Törmälässä. Ylivieskan lukiolla on oma päätoiminen opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajan puoleen voivat kääntyä kaikki lukiolaiset missä tahansa asiassa. Opinto-ohjaajan tehtävänä on vastata lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, selkiyttää opiskelijan uranvalintaa ja antaa tietoa lukion jälkeisistä opinnoista ja työelämästä. Alkavien muutokset kurssivalinnoissa tulee käydä sopimassa opinto-ohjaajan kanssa. Kesän aikana myös rehtori palvelee valinta-asioissa. Lukion oma koulusihteeri auttaa opiskelijoita opiskelun käytännön ongelmissa eteenpäin ja neuvoo koulumatka- ja opintotukiasioissa. Myös rehtorit vastaavat mielellään kysymyksiin ja keskustevat kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Esimerkiksi muualla suoritettujen kurssien vastaavuudet anotaan rehtorilta. Eri oppiaineisiin liittyvästä ohjauksesta vastaa asianomaisen aineenopettaja. Opettajat ovat parhaiten tavoitettavissa vähän ennen oppitunnin alkua tai heti oppitunnin päätyttyä luokassa. Ylivieskan lukiossa opettajat ovat toisen asteen koulutuksen asiantuntijoita, sillä heidän virkansa ovat lukion omia virkoja. Kaikille lukioon tuleville tehdään viimeistään ensimmäisen jakson aikana luki- ja matematiikkatestit, joilla pyritään selvittämään onko opiskelijalla erityisongelmia luku- ja kirjoitustaidoissa ja / tai matematiikassa. Luki -häiriöön liittyen meillä on tarjolla ja myös toteutunut tukikurssi: LUE-kurssi, jota pitää toisen asteen luki-opetukseen perehtynyt erityisopettaja. Alkavien tukeen liittyvät myös niveltävät kurssit ja työpajat. Jos koet, että sinulla on jäänyt aukkoja perusopetuksessa, niin kannattaa ilmoittautua niveltäville kursseille, joita on englannissa, ruotsissa ja pitkässä sekä lyhyessä matematiikassa. Lisäksi Ylivieskan lukion toimintatapaan kuuluvat työpajat, joissa yhdessä koulun jälkeen opiskellaan vapaaehtoisesti ja tuetusti matematiikan, reaalin tai kielten kursseja ja tehtäviä. Sinulla on mahdollisuus saada tukiopetusta, josta on sovittava erikseen kyseisen aineen opettajan kanssa. Oppilaskunta ja vanhempainyhdistys hallituksineen vaikuttavat moneen koulun asiaan ja tarjoavat monia palveluita: tapahtumia, kahvi/tee/kaakao automaatin, stipendejä. Sivu 3/

4 ---LAAJA JA KATTAVA KURSSITARJONTA--- Ylivieskan lukion tarjonta--- Ylivieskan lukion tarjoaa erittäin laajan valikoiman kursseja tarjolle. Koska olemme iso lukio, melkein kaikki kurssit myös toteutetaan vuosittain. Monessa oppiaineessa tai harrasteessa pystymme samaan tarjontaan kuin erikoistuneet lukiot. kielet Englannin kielessä on tarjolla 13 kurssia. Päättäville on omat kertauskurssit ja erityinen abiapukurssi. Opettajan johtamat kuuntelukurssit ovat sekä kevään että syksyn kirjoituksiin. Ruotsissa on kursseja tarjolla 11 sekä pitkässä että keskipitkässä kielessä. Ruotsin kurssit toteutetaan niin, että ruotsin voi kirjoittaa syksyn ylioppilaskirjoituksissa. Ranskan kielessä yläkoulussa alkaneiden ryhmä yhdistyy kolmannessa kurssissa lukiossa kielen aloittaneiden ryhmään. Kurssit etenevät rauhalliseen tahtiin kuitenkin niin, että kirjoituksiin kieli valmistuu hyvin. Ranskassa on tarjolla 9 kurssia. Saksan kielessä on omat ryhmät sekä alkavalle että jatkavalle saksalle. Kursseja on tarjolla 10. Venäjän ryhmätkin ovat alkaneet joka vuosi ja tarjolla on 9 kurssia. Etälukion kautta harvinaisten kielten opiskelu on yleistynyt. Meillä on oma etälukion opinnonohjaaja, joka on johdattanut myös alkavia espanjan, italian ja japanin opiskeluun. Myös Kiinaa voi opiskella Äidinkielen kursseja on tarjolla 14, joista on toteutunut 11. Lisäksi tarjolla ovat lue-kurssit ja Akatemiassa teatterikurssi. Myös ilmaisutaito on usein toteutunut. matemaattiset aineet Pitkässä matematiikassa Ylivieskan lukion tarjoaa 19 kurssin valikoiman kursseja. Lyhyessä on tarjolla 11 kurssia. Lyhyen matematiikan voimana on meillä testeistä lähtevä tukiopetus, joka perustuu yksilölliseen tukeen. Pitkässä matematiikassa voimavarana on yhdessä laskemisen perinne. Atk-opetuksessa on mahdollisuus Atk-ajokortin suorittamiseen. reaaliaineet Reaaliaineissa tarjontaa on myös runsaasti. Kurssimäärät ovat seuraavat: Biologia 7, Filosofia 4, Fysiikka 10, Maantieto 6, Historia 10, Kemia 6, Psykologia 8, Terveystieto 5 ja Uskonto 6 tai 7 sekä yhteiskuntaoppia 5. Kaikissa aineissa on kertauskurssit. Kemian ja historian tarjonta tähtää syksyn ylioppilaskirjoituksiin. kuvaamataito + liikunta + musiikki Taito- ja tadeaineissa tarjonta on laajaa. Musiikissa voi suorittaa 12 kurssia. Lukiollamme on jo vuosia ollut oma musiikinopettaja. Kuvaamataidon kurssivalikoima on kasvanut viime vuosina. Edessä on myös kuvataiteen tulo lukioakatemiaan. Kursseja on tarjolla 10 ja toteutunut 8 kurssia. Liikunnassa on Lukioakatemian tarjonta laajentanut mahdollisuuksia, mutta myös liikuntakursseja on erityisen runsaasti. Vuosittain on toteutunut eri kurssia. --- Lukiodiplomit --- Ylivieskan lukiossa lukiodiplomin voit suorittaa: kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. Lukiossa voit suorittaa myös lukudiplomin (Äi12) ja puheviestinnän suullisen päättökokeen. Lisäksi englannissa ja ruotsissa järjestetään puhekurssit, joista saat oman todistuksen. Sivu 4/

5 --- Lukion kurssit --- Tässä on lukiomme kurssitarjonta pienessä; kolmiosaisessa laatikossa on suositus siitä minä opiskeluvuonna kursseja suoritetaan. Kielet Matematiikka Reaaliaineet Taideaineet Pakolliset Syventävät Soveltavat kurssit kurssit kurssit Äidinkieli Englanti A ½+½ Ruotsi A syksyn yo Ruotsi B ½ syksyn yo Ranska B Saksa B Venäjä B Ranska B Saksa B Venäjä B Espanja B3 8 Pitkä Lyhyt Biologia Maantieto Fysiikka Kemia syksyn yo Terveystieto Uskonto / et Filosofia Psykologia Historia syksyn yo Yhteiskuntaoppi Kuvaamataito 1 / Musiikki 1 / Liikunta Oppilaanohjaus Tietotekniikka 2 Lukioakatemia 9 Musiikkiopiston opinnot 9 Sinun on opiskeltava pakollisia kursseja syventäviä vähintään 10 soveltavia vapaasti valittava määrä Sivu 5/

6 --- SYVENTÄVÄT KURSSIT alkaville---.lyhyissä kielissä (saksa, ranska, venäjä, ym.) ei ole pakollisia kursseja, vaan ne kuuluvat syventäviin kursseihin. Valitse syventävä kurssi, jos se oppiaine kiinnostaa sinua tai sinusta tuntuu, että voisit kirjoittaa sen ylioppilaskirjoitusten reaalissa. Biologia Bi 3 Ympäristöekologia Kurssilla jatketaan Bi1 -kurssilla aloitettua ekologian opiskelua. Ympäristöekologiaksi kutsutaan ekologian osa-aluetta, joka keskittyy tarkastelemaan ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon. Kurssilla tehdään lisäksi pienimuotoinen ekologinen tutkimus jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Tutkimuksen tekotapa vaihtelee aiheen ja omien mieltymysten tai kiinnostuksen mukaan. Tutkimus voi perustua esimerkiksi kirjallisuuteen tai omiin havaintoihin. Fysiikka Fy 2 Lämpö Kurssin aikana perehdytään lämpöön liittyviin ilmiöihin. Aineen termodynaaminen tila ja lämpöopin pääsääntöihin liittyvät ilmiöt ovat tutkittavana. Kurssi antaa valmiuksia ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Fy 3 Aallot Kurssin aikana perehdytään luonnon jaksollisten ilmiöiden periaatteisiin sekä värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia aaltoja. Kemia Ke2 Kemian mikromaailma Syventävä kurssi, joka suoritetaan Ke1:n jälkeen. Kurssilla opetellaan alkuaineiden jaksollinen järjestelmä ja atomien rakenne. Opetellaan päättelemään aineen kemiallinen käyttäytyminen ja syntyvien aineiden rakenne. Uskonto Ue 4 Uskontojen maailma Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen ominaispiirteisiin kuten pyhät kirjat, oppi, eettiset ohjeet, tavat ja rituaalit; sekä uskontojen vaikutukseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssi syventää sivistystä muista kuin kristillisistä kulttuureista. Psykologia Ps 2 Ihmisen psyykkinen kehitys Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa. Historia Hi 6 Kulttuurien kohtaaminen Kulttuurien kohtaamisen -kurssilla perehdytään joko tutkielman muodossa useampaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin tai pelkästään Japanin kulttuurihistorian ominaispiirteisiin ja nykyaikaan. Japanin kulttuurin osalta tarkastellaan myös kulttuurin vuorovaikutusta muiden kulttuurien kanssa. Musiikki Mu 3 Ovet auki musiikille Opiskelija oppii tuntemaan itselle vieraita musiikkikulttuureita ja musiikkilajeja sekä musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan eurooppalaiseen, amerikkalaiseen, afrikkalaiseen ja aasialaiseen musiikkiperinteeseen. Kurssilla kuunnellaan paljon. Soitto- ja laulutehtäviä ja musiikkiliikuntaa aihepiirin mukaan Sivu 6/

7 Kuvataide Ku 3 Media ja kuvien viestit Tutustumme kuvalliseen viestintään nykykulttuurissa. Tutkimme esim. elokuvan, TV:n, mainoksien, pelien ja erilaisten julkaisujen maailmaa. Opettelemme ymmärtämään ja analysoimaan kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Harjoittelemme käyttämään erilaisia kuvia, ja tekniikoita viestinnän välineinä. Tutustumme graafisen suunnittelun perusteisiin ja paikalliseen mediatuottamiseen, esimerkiksi lehden tai mainostoimiston toimintaan. Liikunta Li 3 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaitten opiskeluvireyttä ja jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien liikuntakokemusten kautta. Kurssin sisältö tarkennetaan ja sovitaan yhdessä kurssin alkaessa. Kurssilla pyritään opiskelijalähtöisyyteen, yhteistoiminnallisuuden edistämiseen sekä koulun yhteishengen vahvistamiseen. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin sisältöön. --- SOVELTAVAT KURSSIT alkaville--- Äidinkieli Äi 10 Varmuutta kirjoittamiseen Kurssi on perusvalmiuksien kurssi, jossa tehdään kirjoitus- ja kielenhuoltoharjoituksia. Äi 11 Intoa lukemiseen Tällä kurssilla saat ohjeita ja reittiehdotuksia proosan ja runojen mielenkiintoiseen maailmaan. Luettavista kirjoista päätetään kurssin alussa. Kurssin aikana on mahdollista suorittaa myös lukudiplomi, jolloin luettavat teokset valitaan etukäteen valmistellulta lukulistalta ohjatusti. Äi 12 Iloa ilmaisuun! Toteutetaan teatteriakatemian syksyn sisällä. Äi 14 Tehdään lukion nettilehteä Haluatko toimittajaksi lukion nettilehtiporukkaan? Englanti EnA 9 Niveltävä kurssi 1 alkaville Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisä-harjoitusta englannin kielessä. Kurssia suositellaan niille, jotka tuntevat epävarmuutta englannin kielen perusasioissa. Täällä ne kerrataan. Ruotsi RuB 8 Niveltävä kurssi 1 alkaville Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvalla kurssilla kerrataan kielen perussanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan kuuntelua. Kurssilla huomioidaan oppilaiden erityistoivomukset. Tavoitteena on motivaation lisääminen sekä oman oppimisen ilon ja innostuksen löytäminen. Matematiikka MaA 14 Niveltävä kurssi Kurssilla kerrataan ja täydennetään perusopetuksessa saatuja tietoja ja taitoja tavoitteena lukioopiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin kemiassakin. MaB 9 Johdanto lukion matematiikkaan Kurssilla kerrataan ja täydennetään peruskoulussa saatuja tietoja ja taitoja tavoitteena lukioopiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin kemiassakin. Kurssilla lasketaan erittäin paljon. Suositellaan opiskelijoille, joiden matematiikan arvosana peruskoulussa on ollut 4-7. Kurssi toteutetaan työpajana. Historia Sivu 7/

8 Hi 8 Sotahistoria Perehtyminen ihmiskunnan sotaisaan menneisyyteen ja sotien keskeiseen merkitykseen kehityksen suunnan viitoittajana. Hi 9 Intiaanikulttuurit Kurssilla perehdytään Amerikan mantereen asuttamiseen, intiaanikansoihin ja Keski- ja Etelä- Amerikan korkeakulttuureihin. sekä intiaanien korkeakulttuurien tuhoutumiseen. Musiikki Mu 6 Kitaransoiton alkeet Kurssilla oppilas oppii soittamaan kitaraa sointumerkeistä sekä soittamaan pieniä melodioita improvisoimalla ja myös tabulaturimerkintää käyttäen. Opetellaan myös kitaran virittäminen ja kielten huoltoa, mm. kielen vaihtaminen. Koska kyseessä on alkeiskurssi, jokainen oppilas etenee oma lähtötaso huomioiden. Harjoitellaan myös bassosoittoa. Mu 8 Musiikin kuuntelukurssi Kurssilla oppilas oppii kuulemaan ja kuuntelemaan sekä arvostamaan erityylisiä musiikkikulttuureja sekä erilaisia musiikin ilmiöitä. Elämyksien ja kokemuksien tarjoaminen oppilaille konsertti-, teatteri- ja elokuvaesitysten välityksellä. Kurssilla kuunnellaan esimerkkejä musiikin eri tyyleistä, musiikkia eri aikakausilta sekä eri kulttuureista. Kurssiin liittyy kulttuurimatka Etelä- Suomeen. Mu 9 Bändisoitto Aikaisemmin opittujen musiikillisten tietojen ja taitojen syventävä ja soveltava harjoittaminen. Kurssille haluavalta edellytetään jo jonkin soittimen jonkinlaista soittotaitoa. Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa ja tavoitteena on saada ohjelmaa koulun tapahtumiin ja juhliin. Esiintyvä kurssi. Kurssille voi tulla myös stemmalaulusta kiinnostuneita Mu 10 Juhlamusiikki Kurssilla harjoitellaan musiikkiesityksiä koulun juhliin. Osallistumalla lukioaikana juhlaan harjoituksineen ja esityksineen kurssi tulee suoritetuksi. Mu 11 Kuorolaulukurssi Kurssilla oppilas saa kokemuksen kuorolaulusta ja kuoron toimintatavoista musisoinnin välineenä. Oman äänenkäytön hallinta ja selviäminen moniäänisestä stemmalaulusta. Mu 12 Vapaan säestyksen kurssi Kurssilla harjoitellaan soittamista sointumerkeistä kosketinsoittimella. Lisäksi käydään läpi erilaisia komppaustapoja kappaleiden tyyli ja luonne huomioiden. Tunnit ovat joko yksityistunteja tai ryhmätunteja. Kuvataide Ku 6 Valokuvaus Valokuvakurssilla kertaamme ja opettelemme valokuvaamisen perusasioita, tyylejä, käyttötapoja sekä kuvailmaisua. Tutustumme valokuvaamisen perusvälineistöön (digitaalinen ja perinteinen). Tutustumme kuvankäsittelyohjelmaan, kuvien muokkaamiseen ja perinteiseen pimiötyöskentelyyn. Opettelemme omaa ilmaisua ja kuvallisen viestin merkitystä. Ku7 Videokuvaus Kurssilla tutustutaan elokuvan historiaan, lajityyppeihin, kuvakerrontaan ja elokuvailmaisun kehitykseen. Suunnitellaan, kuvataan ja editoidaan oma lyhytelokuva tai dokumentti. Opetellaan elokuvanteon perustekniikkaa. Liikunta Li 6 Retkeily ja vaellus Kurssin aikana perehdytään luonnossa liikkumiseen ja siellä selviytymiseen. Vaellus antaa mahdollisuuden Suomen luonnon monipuolisuuden näkemiseen ja kokemiseen vaeltaen ja meloen. Luonnossa liikkuminen keskittää ajatuksia myös luonnonsuojelun tärkeyteen sekä jokamiehenoikeuksiin. Li 7 Talviliikuntakurssi Kurssin päätarkoitus on lisätä maastohiihdon harrastamista ja luontoliikuntaa. Kurssin lajeina ovat hiihto, laskettelu, lumilautailu, lumikenkäily, retkiluistelu, ym. talviliikuntamuodot. Sivu 8/

9 Li 8 Salibandy pojille Kurssilla keskitytään pääsääntöisesti fyysisen kunnon kohottamiseen pelaamisen ja lajinomaisten harjoitteiden avulla. Li 11 Venyttely- ja kehonhuoltokurssi Kurssin tarkoituksena on oppia kehon huoltamista ja hyvinvointia venyttelyn, rentoutuksen, pilateksen, joogan ja shindon avulla Li 12 Kilpaurheilun valmentautuminen Tämä kurssi katsotaan suoritetuksi, mikäli oppilas osallistuu säännölliseen, valmennettuun kilpaurheilun harjoitteluun. Oppilaan tulee esittää opettajalle harjoittelun vuosisuunnitelma, harjoitustavoitteet sekä ote harjoituspäiväkirjasta. Opiskelijan merkitsee akatemiapassiin harjoituskerrat ja ne varmistetaan valmentajan allekirjoituksella. Li 15 Mailapelikurssi Kurssin aikana perehdytään monipuolisesti eri mailapeleihin sekä ulkona että sisällä. Kurssilla keskitytään pelien perustaitojen oppimiseen ja harjoittamiseen. Kurssi suoritetaan hajautetusti. Tietotekniikka At 1 Atk-ajokortti A, laajuus 2 kurssia Kurssit ovat virallisen ATK-ajokortin (A) mukaisia. Kurssin yhteydessä voi suorittaa Tieken Atkajokorttitutkinnon. --- Opinto-ohjelman teko --- Ylivieskan lukiossa noudatetaan kuusijaksojärjestelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on kuusi erilaista lukujärjestystä yhtenä lukuvuotena ja joka jaksosssa 1-6 tunneilla tavallisesti 5 kurssia. Oman opinto-ohjelmasi teon aloitetaan yläkoulussa merkitsemällä ainevalinnat kursseineen ns. ainevalintakorttiin. Valitsemasi kurssit on hajautettu lukiolla kurssitarjottimelle, josta muodostuu lukujärjestykset jokaiselle kuudelle jaksolle. Tullessasi syksyllä lukioon on sinun opinto-ohjelmasi ensimmäiselle lukuvuodelle valmis ja voit turvallisin mielin aloittaa opiskelun lukiossa. Lukiolla on netissä opinto-ohjelma nimeltään Wilma. Saat lukioon tultuasi salasanat tähän ohjelmaan ja sen avulla voit tarkastella koko lukuvuoden opinto-ohjelmaasi ja muokata sitä tarpeen tullen Ensimmäisessä jaksossa on alkavien (=1. vuoden opiskelija) ryhmänohjaajan ja opintoohjaajan tunteja, joilla opastetaan opinto-ohjelman muokkaamista ja Wilman käyttöä. Opinto-ohjelman teko muodostuu kolmesta vaiheesta: 1. Ainevalintojen teko tehdään ensimmäisen kerran yläkoulussa Ainevalinkorttia pidetään ajan tasalla koko lukion ajan. Sen avulla suunnittelet omat valintasi ja pysyt selvillä kurssimäärän saavuttamisesta. 2. Valintojen siirtäminen esivalintaan Sivu 9/

10 Sivu 10/ Yläkoulussa tai itsenäisesti tekemäsi valinnat siirretään keväällä lukion kurssitarjottimelle ja saat niiden pohjalta valmiin lukujärjestyksen lukuvuoden alussa elokuussa. Ainevalintakortti kannattaa palauttaa lukiolle mahdollisimman pian, näin sinunkin valintasi otetaan huomioon kun seuraavan vuoden opintoryhmistä ja kursseista päätetään. 3. Lukujärjestys kurssitarjottimelta valinnat siirtyvät lukujärjestykseen lukujärjestys on Wilmassa, josta sen voi tulostaa tullessasi lukioon sinulla on siis kaikille kuudelle jaksolle valmis lukujärjestys ---Ainevalintakortin täyttöohjeet-- Täytä henkilö- ja osoitetiedot huolellisesti. Tee valinnat lyijykynällä ympyröimällä! A. VALITSE ENSIN PAKOLLISET KURSSIT 1. VUODEN SARAKKESTA Valitsemalla suosituksen mukaan tulevat pakolliset kurssit suoritetuiksi kolmessa vuodessa Valinnan paikat: Opiskeletko pitkää (RuA) vai keskipitkää (RuB) ruotsia? Jatkatko yläkoulussa aloittamaasi kieltä? (RaB2, SaB2 vai VeB2) Aloitatko uuden vieraan kielen opiskelun? o päivälukiossa:rab3, SaB3 vai VeB3? o etälukion kautta myös : espanja, italia, japani, kiina? Lyhyt vai pitkä matematiikka? B. VALITSE SEURAAVAKSI SINUA KIINNOSTAVAT SYVENTÄVÄT KURSSIT Tutustu syventävien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla C. LOPUKSI VALITAAN SOVELTAVAT KURSSIT Tutustu soveltavien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla TEE ALUSTAVASTI KOKO LUKION KURSSIVALINNAT, JOTTA HAHMOTTAISIT KUINKA LUKION SUORITTAMISEEN VAADITTAVAT KURSSIT KERTYVÄT väh. 75 kurssia valitse aina enemmän kuin tuo minimimäärä SUOSITELTAVA KURSSIMÄÄRÄ * 1. vuodelle * 2. vuodelle * 3. vuodelle * TÄRKEINTÄ ON TEHDÄ 1. VUODEN VALINNAT, JOIDEN POHJALTA SINULLE LAADITAAN LUKUJÄR- JESTYS VALMIIKSI, KUN TULET SYKSYLLÄ LUKIOON. --- Oppilashuolto --- Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijoita heidän opintoihinsa ja elämäänsä liittyvissä ongelmissa. Oppilashuoltoryhmä, johon myös vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä lastensa asioissa, kokoontuu jokaisessa jaksossa. Oppilashuoltoryhmässä käsitellyt asiat ovat aina luottamuksellisia. Oppilashuoltoryhmän muodostavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja opettajajäsen. Kouluterveydenhoitajan palvelut ovat lukiolaisten käytettävissä. Hänellä on vastaanotto kerran viikossa lukiolla. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, antaa terveysneuvontaa ja terveydenhoitoa akuuteissa sairaustapauksissa.

11 Lukioakatemia yhdistää lukiolaisen harrastuksen ja lukio-opinnot toisiinsa. Tarkoituksena on myös hieman keventää taakkaa. Järjestelmällä saadaan nuorelle mahdollisuus jatkaa opiskelua ja harjoittelua kotoa käsin. Harjoitukset voivat olla lukioakatemiapalkissa maanantai- ja keskiviikkoaamuisin, jolloin lukioalaisella on tilaisuus valintojen puitteissa osallistua harjoituksiin. Harjoitukset voidaan pitää myös muulloin. Yksilölajien harjoitukset ovat vapaasti sijoiteltavissa opiskelijan ohjelmaan. Lukio järjestää myös tiloja harjoitteluun. Akatemian opinnot luetaan lukion muihin suorituksiin. Hyväksi luettavien kurssien määrä riippuu ohjatun valmentautumisen tai muun harrastustoiminnan laajuudesta. Lukioakatemiassa on mahdollista saada seuraavat kurssimäärät: Sopimukseen perustuva harjoitusryhmä Oma harrasteryhmä Yksilölajien kilpaurheilun valmennus 1.vuosi vuosi vuosi vuosi 1 1 Yhteensä kolmen vuoden opiskelija voi saada sopimuspohjaiseen ryhmään osallistumisesta (2+2+2= 6) kuusi kurssia ja neljäntenä vuotena yhden kurssin lisää. Korkeimmillaan lukioakatemiasta voi saada 10 kurssia. Jalkapallo = jalkapalloakatemia FC YPA Valmentajina toimineet Jari Ristiluoma Pesäpallo = pesäpalloakatemia Ylivieskan Kuula/ pesäpallojaosto (Kuula Pesis) Valmentaja toiminut Ari Saastamoinen Jääkiekko = jääkiekkoakatemia oma valmennus Valmentaja toiminut Harri Huhtaknagas Salibandy Teatteri Tanssi = salibandyakatemia. omat herjoitusryhmät tytöille ja pojille Valmentajana toiminut Tero Pökkylä ja Harri Huhtakangas = teatteriakatemia. Oma ohjaaja. 4 tuntia viikossa. Ohjaajana toiminut Eeva-Liisa Pokki = tanssiakatemia. Oma ohjaaja. 2 tuntia viikossa. Sanomalehtikerho = yhteistyössä sanomalehti Kalajokilaakson kanssa. Musiikki = yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa. Muut lajit : AKATEMIA PASSI mahdollistaa muiden lajien hyödyntämisen lukioakatemiassa. Sovit opettajan kanssa lajin ja valmennuksen sopivuuden akatemiaan ja keräät suunnitelluista harjoituksista merkinnät akatemiapassin Sivu 11/

12 --- OPISKELIJAksi hakeminen--- Peruskoulun yläkoulun oppilaiden hakeminen lukioon tapahtuu yhteishaun kautta. Lukiokoulutuksen kevään yhteishaku on Haku tapahtuu nettihakuna osoitteessa tai https://opintopolku.fi/wp/fi/ Ylivieskan lukion pääsyraja on yläkoulun keskiarvo 7. Jos et tähän ole jostain syystä yltänyt, voit ottaa suoraan yhteyttä lukion rehtoriin ja neuvotella mahdollisuudesta aloittaa lukio. H a k a l a h d e n k a t u 8, Hakalahdenkatu 8, Ylivieska puh kanslia sähköposti: lukio at ylivieska.fi Rehtori Koulusihteeri Kalle Luhtasela Tarja Ilomäki p p kalle.luhtasela åt edu.ylivieska.fi tarja.ilomaki at edu.ylivieska.fi Apulaisrehtori Opinto-ohjaajat Pekka Pieskä Pekka Ahveninen p pekka.pieska at edu.ylivieska.fi pekka.ahveninen at edu.ylivieska.fi Kirsi Järvenpää kirsi.jarvenpaa at edu.ylivieska.fi Sivu 12/

Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Tervetuloa Ylivieskan lukioon Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS 2016-2017 Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena on luoda turvallinen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Tervetuloa Ylivieskan lukioon Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS 2017-2018 Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä ja turvallinen koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Tervetuloa Ylivieskan lukioon Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS 2018-2019 Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä ja turvallinen koulu nuorelle opiskelijalle. Lukiossa on turvallinen työskentely-ympäristö, jossa jokaisella

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv

HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv. 2017-2018 Huomio!!! Tähdellä ja tummennetulla merkityt kirjat pitää hankkia itse. Muut kirjat saat lukion oppikirjakirjastosta. Oppikirjakirjastossa on reaaliaineiden ja

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa KURSSIVASTAAVUUDET 2017-2018 päivitetty 11.5.2017, huom! voi tulla muutoksia Jos kurssilla ei ole vastaavuutta uudessa OPSissa, on sen suorittamisesta neuvoteltava aina erikseen aineenopettajan kanssa.

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

mahdollisimman optimaaliset valinnat

mahdollisimman optimaaliset valinnat Kurssivalinnat 2013 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2013-14) samalla tavalla kuin tämän vuodenkin valinnat Tarjotinta muokataan valintojen perusteella kevään aikana ja uusi kierros on toukokuussa.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2017-2018 OPS 2016 (1. ja 2. vuoden opiskelijat) Äidinkieli ja kirjallisuus Kaikilla kursseilla: Tekstinhuolto (e-oppi), käyttöoikeus annetaan kurssin alussa ÄI01 Särmä:

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

Info tuleville lukiolaisille ja heidän huoltajilleen kevät Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

Info tuleville lukiolaisille ja heidän huoltajilleen kevät Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Info tuleville lukiolaisille ja heidän huoltajilleen kevät 2017 Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Tuntijakokokeilu Keravan lukio ja aikuislukio on mukana tuntijakokokeilussa yhdessä 25 muun lukion

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

Abien kotiväen ilta. Ohjelma. Klo auditoriossa. Noin klo on mahdollisuus ryhmänohjaajan tapaamiseen luokassa.

Abien kotiväen ilta. Ohjelma. Klo auditoriossa. Noin klo on mahdollisuus ryhmänohjaajan tapaamiseen luokassa. Abien kotiväen ilta Ohjelma Klo 18.00 auditoriossa Ajankohtaista yo-kirjoituksista (rehtori Timo Hartikka) Jatko-opinnot (opinto-ohjaajat Hannele Castrén ja Minna Hautaniemi, Hellun viime kevään ylioppilaat

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 Lukujärjestyksen suunnittelu Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 17 Lukio alkaa 10.8.2017 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2017-2018, 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SANOMA PRO Jukola Tekstioppi ÄI (kaikilla kursseilla) 978-952-63-0386-4 SANOMA PRO Jukola 1 ÄI01

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS

Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS Tämä vihkonen on Sinulle, joka olet hakeutumassa opiskelijaksi Ylivieskan lukioon. Tutustu tähän huolella ja näytä tätä myös kotona! Koulumme käytänteitä, erikoispiirteitä,

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO Lukiossa suoritetaan kursseja, jotka lasketaan Hevosopiston kursseiksi. Jotta voit valmistua ammattiin, niin sinulla on oltava vähintään 26 hyväksytysti suoritettua kurssia

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen

Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen Siirry nuolinäppäimillä diasta toiseen Yksityinen lukio Perustettu vuonna 1927 Klaukkalassa vuodesta 1991 Opiskelijoita n. 400 Yleistä opetussuunnitelmaa noudattava lukio Laaja kurssitarjonta Yleislinjalle

Lisätiedot