Tervetuloa Ylivieskan lukioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Ylivieskan lukioon"

Transkriptio

1 Tervetuloa Ylivieskan lukioon PYRKIVÄN OPAS Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu. Se pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen. Tavoitteena on luoda turvallinen työskentely-ympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä parhaansa hyväksyttynä ja kannustettuna. Opettajat pyrkivät tukemaan opiskelijoita päämäärien saavuttamiseksi. Koulussa vallitsee välittämisen ja työn ilo. Hakalahdenkatu 8, Ylivieska puh kanslia fax (08) sähköposti: Sivu 1/

2 Millainen lukio Ylivieskassa on? Ylivieskan lukio pyrkii olemaan opiskelijan lukio. Koetamme rakentaa toiminnan sellaiseksi, että sinun on hyvä tulla kouluun ja opiskella lukion oppimääriä. Aina tämä ei onnistu hyvin, mutta yhdessä saamme asiat toimimaan kerta kerran jälkeen paremmin. Tämä on lukion laadun kohottamista. Laatu ei ole vain pärjäämistä lukiovertailuissa, vaan ennen muuta se on yksittäisen opiskelijan menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoite on olla hyvä koulu, jonne on mukava tulla. Tärkeää on myös löytää opiskelupaikka lukion jälkeen. Tässä Ylivieskan lukion opiskelijat ovat onnistuneet jo vuosia paremmin kuin muut. Ylivieskan lukiolle yhteistyö on tärkeä asia. Emme rakenna muureja tai aitoja koulun ympärille, vaan päinvastoin avaamme ovia ja puhallamme yhteen hiileen toisten toimijoiden kanssa Ylivieskassa. Näin lukioaikana voi oppia toimimaan yhdessä. Se on tärkeää elämää ja työtä varten. Yhteinen pyrkimyksemme on muovata lukiostamme hyvä paikka kasvaa ja sivistyä nuorille opiskelijoille. Olet sydämellisesti tervetullut opiskelemaan ja viihtymään Ylivieskan lukion tehokkaassa ja laadukkaassa, mutta lämpimässä ilmapiirissä! MIKSI JUURI LUKIOON? Lukiosta saat erinomaiset tiedot ja taidot jatkokoulutuksessa menestymiseen ja sinne hakeutumiseen. Yhdeksännen luokan lopussa sinulla ehkä ei ole aavistustakaan siitä, mikä sinusta isona tulee. Lukiokoulutukseen tuleminen antaa lisää aikaa, välineitä ja ohjausta miettiä tulevaisuuden koulutusvalintoja. Lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen kaikki mahdolliset jatkokoulutustiet (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ovat sinulle avoinna ulkomaita myöten. Sivu 2/

3 --- OPISKELIJOIDEN TUKI JA OHJAUS --- Opiskelijat jaetaan lukioon tullessaan ohjausryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijoita kurssivalintojen tekoon, seuraa lähiohjaajana ryhmänsä opiskelijoiden vointia ja opintojen etenemistä ja pitää yhteyttä huoltajiin. Aloittavien opiskelijoiden tukena ovat myös tutorit, jotka ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita. Alkavia perehdytetään lukioon perusteellisesti ja myös lämpimästi lukio tutuksi kurssilla, joka alkaa ensimmäisessä jaksossa. Tämän LuTu-kurssin käyt omassa ohjausryhmässäsi. Kurssin aikana käydään perusteellisesti läpi lukion toimintatavat ja käytänteet sekä tietokoneohjelmat. Kurssi päättyy lutuleiriin leirikeskus Törmälässä. Ylivieskan lukiolla on oma päätoiminen opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajan puoleen voivat kääntyä kaikki lukiolaiset missä tahansa asiassa. Opinto-ohjaajan tehtävänä on vastata lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, selkiyttää opiskelijan uranvalintaa ja antaa tietoa lukion jälkeisistä opinnoista ja työelämästä. Alkavien muutokset kurssivalinnoissa tulee käydä sopimassa opinto-ohjaajan kanssa. Kesän aikana myös rehtori palvelee valinta-asioissa. Lukion oma koulusihteeri auttaa opiskelijoita opiskelun käytännön ongelmissa eteenpäin ja neuvoo koulumatka- ja opintotukiasioissa. Myös rehtorit vastaavat mielellään kysymyksiin ja keskustevat kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Esimerkiksi muualla suoritettujen kurssien vastaavuudet anotaan rehtorilta. Eri oppiaineisiin liittyvästä ohjauksesta vastaa asianomaisen aineenopettaja. Opettajat ovat parhaiten tavoitettavissa vähän ennen oppitunnin alkua tai heti oppitunnin päätyttyä luokassa. Ylivieskan lukiossa opettajat ovat toisen asteen koulutuksen asiantuntijoita, sillä heidän virkansa ovat lukion omia virkoja. Kaikille lukioon tuleville tehdään viimeistään ensimmäisen jakson aikana luki- ja matematiikkatestit, joilla pyritään selvittämään onko opiskelijalla erityisongelmia luku- ja kirjoitustaidoissa ja / tai matematiikassa. Luki -häiriöön liittyen meillä on tarjolla ja myös toteutunut tukikurssi: LUE-kurssi, jota pitää toisen asteen luki-opetukseen perehtynyt erityisopettaja. Alkavien tukeen liittyvät myös niveltävät kurssit ja työpajat. Jos koet, että sinulla on jäänyt aukkoja perusopetuksessa, niin kannattaa ilmoittautua niveltäville kursseille, joita on englannissa, ruotsissa ja pitkässä sekä lyhyessä matematiikassa. Lisäksi Ylivieskan lukion toimintatapaan kuuluvat työpajat, joissa yhdessä koulun jälkeen opiskellaan vapaaehtoisesti ja tuetusti matematiikan, reaalin tai kielten kursseja ja tehtäviä. Sinulla on mahdollisuus saada tukiopetusta, josta on sovittava erikseen kyseisen aineen opettajan kanssa. Oppilaskunta ja vanhempainyhdistys hallituksineen vaikuttavat moneen koulun asiaan ja tarjoavat monia palveluita: tapahtumia, kahvi/tee/kaakao automaatin, stipendejä. Sivu 3/

4 ---LAAJA JA KATTAVA KURSSITARJONTA--- Ylivieskan lukion tarjonta--- Ylivieskan lukion tarjoaa erittäin laajan valikoiman kursseja tarjolle. Koska olemme iso lukio, melkein kaikki kurssit myös toteutetaan vuosittain. Monessa oppiaineessa tai harrasteessa pystymme samaan tarjontaan kuin erikoistuneet lukiot. kielet Englannin kielessä on tarjolla 13 kurssia. Päättäville on omat kertauskurssit ja erityinen abiapukurssi. Opettajan johtamat kuuntelukurssit ovat sekä kevään että syksyn kirjoituksiin. Ruotsissa on kursseja tarjolla 11 sekä pitkässä että keskipitkässä kielessä. Ruotsin kurssit toteutetaan niin, että ruotsin voi kirjoittaa syksyn ylioppilaskirjoituksissa. Ranskan kielessä yläkoulussa alkaneiden ryhmä yhdistyy kolmannessa kurssissa lukiossa kielen aloittaneiden ryhmään. Kurssit etenevät rauhalliseen tahtiin kuitenkin niin, että kirjoituksiin kieli valmistuu hyvin. Ranskassa on tarjolla 9 kurssia. Saksan kielessä on omat ryhmät sekä alkavalle että jatkavalle saksalle. Kursseja on tarjolla 10. Venäjän ryhmätkin ovat alkaneet joka vuosi ja tarjolla on 9 kurssia. Etälukion kautta harvinaisten kielten opiskelu on yleistynyt. Meillä on oma etälukion opinnonohjaaja, joka on johdattanut myös alkavia espanjan, italian ja japanin opiskeluun. Myös Kiinaa voi opiskella Äidinkielen kursseja on tarjolla 14, joista on toteutunut 11. Lisäksi tarjolla ovat lue-kurssit ja Akatemiassa teatterikurssi. Myös ilmaisutaito on usein toteutunut. matemaattiset aineet Pitkässä matematiikassa Ylivieskan lukion tarjoaa 19 kurssin valikoiman kursseja. Lyhyessä on tarjolla 11 kurssia. Lyhyen matematiikan voimana on meillä testeistä lähtevä tukiopetus, joka perustuu yksilölliseen tukeen. Pitkässä matematiikassa voimavarana on yhdessä laskemisen perinne. Atk-opetuksessa on mahdollisuus Atk-ajokortin suorittamiseen. reaaliaineet Reaaliaineissa tarjontaa on myös runsaasti. Kurssimäärät ovat seuraavat: Biologia 7, Filosofia 4, Fysiikka 10, Maantieto 6, Historia 10, Kemia 6, Psykologia 8, Terveystieto 5 ja Uskonto 6 tai 7 sekä yhteiskuntaoppia 5. Kaikissa aineissa on kertauskurssit. Kemian ja historian tarjonta tähtää syksyn ylioppilaskirjoituksiin. kuvaamataito + liikunta + musiikki Taito- ja tadeaineissa tarjonta on laajaa. Musiikissa voi suorittaa 12 kurssia. Lukiollamme on jo vuosia ollut oma musiikinopettaja. Kuvaamataidon kurssivalikoima on kasvanut viime vuosina. Edessä on myös kuvataiteen tulo lukioakatemiaan. Kursseja on tarjolla 10 ja toteutunut 8 kurssia. Liikunnassa on Lukioakatemian tarjonta laajentanut mahdollisuuksia, mutta myös liikuntakursseja on erityisen runsaasti. Vuosittain on toteutunut eri kurssia. --- Lukiodiplomit --- Ylivieskan lukiossa lukiodiplomin voit suorittaa: kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa. Lukiossa voit suorittaa myös lukudiplomin (Äi12) ja puheviestinnän suullisen päättökokeen. Lisäksi englannissa ja ruotsissa järjestetään puhekurssit, joista saat oman todistuksen. Sivu 4/

5 --- Lukion kurssit --- Tässä on lukiomme kurssitarjonta pienessä; kolmiosaisessa laatikossa on suositus siitä minä opiskeluvuonna kursseja suoritetaan. Kielet Matematiikka Reaaliaineet Taideaineet Pakolliset Syventävät Soveltavat kurssit kurssit kurssit Äidinkieli Englanti A ½+½ Ruotsi A syksyn yo Ruotsi B ½ syksyn yo Ranska B Saksa B Venäjä B Ranska B Saksa B Venäjä B Espanja B3 8 Pitkä Lyhyt Biologia Maantieto Fysiikka Kemia syksyn yo Terveystieto Uskonto / et Filosofia Psykologia Historia syksyn yo Yhteiskuntaoppi Kuvaamataito 1 / Musiikki 1 / Liikunta Oppilaanohjaus Tietotekniikka 2 Lukioakatemia 9 Musiikkiopiston opinnot 9 Sinun on opiskeltava pakollisia kursseja syventäviä vähintään 10 soveltavia vapaasti valittava määrä Sivu 5/

6 --- SYVENTÄVÄT KURSSIT alkaville---.lyhyissä kielissä (saksa, ranska, venäjä, ym.) ei ole pakollisia kursseja, vaan ne kuuluvat syventäviin kursseihin. Valitse syventävä kurssi, jos se oppiaine kiinnostaa sinua tai sinusta tuntuu, että voisit kirjoittaa sen ylioppilaskirjoitusten reaalissa. Biologia Bi 3 Ympäristöekologia Kurssilla jatketaan Bi1 -kurssilla aloitettua ekologian opiskelua. Ympäristöekologiaksi kutsutaan ekologian osa-aluetta, joka keskittyy tarkastelemaan ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon. Kurssilla tehdään lisäksi pienimuotoinen ekologinen tutkimus jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Tutkimuksen tekotapa vaihtelee aiheen ja omien mieltymysten tai kiinnostuksen mukaan. Tutkimus voi perustua esimerkiksi kirjallisuuteen tai omiin havaintoihin. Fysiikka Fy 2 Lämpö Kurssin aikana perehdytään lämpöön liittyviin ilmiöihin. Aineen termodynaaminen tila ja lämpöopin pääsääntöihin liittyvät ilmiöt ovat tutkittavana. Kurssi antaa valmiuksia ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Fy 3 Aallot Kurssin aikana perehdytään luonnon jaksollisten ilmiöiden periaatteisiin sekä värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia aaltoja. Kemia Ke2 Kemian mikromaailma Syventävä kurssi, joka suoritetaan Ke1:n jälkeen. Kurssilla opetellaan alkuaineiden jaksollinen järjestelmä ja atomien rakenne. Opetellaan päättelemään aineen kemiallinen käyttäytyminen ja syntyvien aineiden rakenne. Uskonto Ue 4 Uskontojen maailma Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen ominaispiirteisiin kuten pyhät kirjat, oppi, eettiset ohjeet, tavat ja rituaalit; sekä uskontojen vaikutukseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssi syventää sivistystä muista kuin kristillisistä kulttuureista. Psykologia Ps 2 Ihmisen psyykkinen kehitys Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa. Historia Hi 6 Kulttuurien kohtaaminen Kulttuurien kohtaamisen -kurssilla perehdytään joko tutkielman muodossa useampaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin tai pelkästään Japanin kulttuurihistorian ominaispiirteisiin ja nykyaikaan. Japanin kulttuurin osalta tarkastellaan myös kulttuurin vuorovaikutusta muiden kulttuurien kanssa. Musiikki Mu 3 Ovet auki musiikille Opiskelija oppii tuntemaan itselle vieraita musiikkikulttuureita ja musiikkilajeja sekä musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan eurooppalaiseen, amerikkalaiseen, afrikkalaiseen ja aasialaiseen musiikkiperinteeseen. Kurssilla kuunnellaan paljon. Soitto- ja laulutehtäviä ja musiikkiliikuntaa aihepiirin mukaan Sivu 6/

7 Kuvataide Ku 3 Media ja kuvien viestit Tutustumme kuvalliseen viestintään nykykulttuurissa. Tutkimme esim. elokuvan, TV:n, mainoksien, pelien ja erilaisten julkaisujen maailmaa. Opettelemme ymmärtämään ja analysoimaan kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Harjoittelemme käyttämään erilaisia kuvia, ja tekniikoita viestinnän välineinä. Tutustumme graafisen suunnittelun perusteisiin ja paikalliseen mediatuottamiseen, esimerkiksi lehden tai mainostoimiston toimintaan. Liikunta Li 3 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaitten opiskeluvireyttä ja jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien liikuntakokemusten kautta. Kurssin sisältö tarkennetaan ja sovitaan yhdessä kurssin alkaessa. Kurssilla pyritään opiskelijalähtöisyyteen, yhteistoiminnallisuuden edistämiseen sekä koulun yhteishengen vahvistamiseen. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin sisältöön. --- SOVELTAVAT KURSSIT alkaville--- Äidinkieli Äi 10 Varmuutta kirjoittamiseen Kurssi on perusvalmiuksien kurssi, jossa tehdään kirjoitus- ja kielenhuoltoharjoituksia. Äi 11 Intoa lukemiseen Tällä kurssilla saat ohjeita ja reittiehdotuksia proosan ja runojen mielenkiintoiseen maailmaan. Luettavista kirjoista päätetään kurssin alussa. Kurssin aikana on mahdollista suorittaa myös lukudiplomi, jolloin luettavat teokset valitaan etukäteen valmistellulta lukulistalta ohjatusti. Äi 12 Iloa ilmaisuun! Toteutetaan teatteriakatemian syksyn sisällä. Äi 14 Tehdään lukion nettilehteä Haluatko toimittajaksi lukion nettilehtiporukkaan? Englanti EnA 9 Niveltävä kurssi 1 alkaville Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisä-harjoitusta englannin kielessä. Kurssia suositellaan niille, jotka tuntevat epävarmuutta englannin kielen perusasioissa. Täällä ne kerrataan. Ruotsi RuB 8 Niveltävä kurssi 1 alkaville Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvalla kurssilla kerrataan kielen perussanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan kuuntelua. Kurssilla huomioidaan oppilaiden erityistoivomukset. Tavoitteena on motivaation lisääminen sekä oman oppimisen ilon ja innostuksen löytäminen. Matematiikka MaA 14 Niveltävä kurssi Kurssilla kerrataan ja täydennetään perusopetuksessa saatuja tietoja ja taitoja tavoitteena lukioopiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin kemiassakin. MaB 9 Johdanto lukion matematiikkaan Kurssilla kerrataan ja täydennetään peruskoulussa saatuja tietoja ja taitoja tavoitteena lukioopiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin kemiassakin. Kurssilla lasketaan erittäin paljon. Suositellaan opiskelijoille, joiden matematiikan arvosana peruskoulussa on ollut 4-7. Kurssi toteutetaan työpajana. Historia Sivu 7/

8 Hi 8 Sotahistoria Perehtyminen ihmiskunnan sotaisaan menneisyyteen ja sotien keskeiseen merkitykseen kehityksen suunnan viitoittajana. Hi 9 Intiaanikulttuurit Kurssilla perehdytään Amerikan mantereen asuttamiseen, intiaanikansoihin ja Keski- ja Etelä- Amerikan korkeakulttuureihin. sekä intiaanien korkeakulttuurien tuhoutumiseen. Musiikki Mu 6 Kitaransoiton alkeet Kurssilla oppilas oppii soittamaan kitaraa sointumerkeistä sekä soittamaan pieniä melodioita improvisoimalla ja myös tabulaturimerkintää käyttäen. Opetellaan myös kitaran virittäminen ja kielten huoltoa, mm. kielen vaihtaminen. Koska kyseessä on alkeiskurssi, jokainen oppilas etenee oma lähtötaso huomioiden. Harjoitellaan myös bassosoittoa. Mu 8 Musiikin kuuntelukurssi Kurssilla oppilas oppii kuulemaan ja kuuntelemaan sekä arvostamaan erityylisiä musiikkikulttuureja sekä erilaisia musiikin ilmiöitä. Elämyksien ja kokemuksien tarjoaminen oppilaille konsertti-, teatteri- ja elokuvaesitysten välityksellä. Kurssilla kuunnellaan esimerkkejä musiikin eri tyyleistä, musiikkia eri aikakausilta sekä eri kulttuureista. Kurssiin liittyy kulttuurimatka Etelä- Suomeen. Mu 9 Bändisoitto Aikaisemmin opittujen musiikillisten tietojen ja taitojen syventävä ja soveltava harjoittaminen. Kurssille haluavalta edellytetään jo jonkin soittimen jonkinlaista soittotaitoa. Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa ja tavoitteena on saada ohjelmaa koulun tapahtumiin ja juhliin. Esiintyvä kurssi. Kurssille voi tulla myös stemmalaulusta kiinnostuneita Mu 10 Juhlamusiikki Kurssilla harjoitellaan musiikkiesityksiä koulun juhliin. Osallistumalla lukioaikana juhlaan harjoituksineen ja esityksineen kurssi tulee suoritetuksi. Mu 11 Kuorolaulukurssi Kurssilla oppilas saa kokemuksen kuorolaulusta ja kuoron toimintatavoista musisoinnin välineenä. Oman äänenkäytön hallinta ja selviäminen moniäänisestä stemmalaulusta. Mu 12 Vapaan säestyksen kurssi Kurssilla harjoitellaan soittamista sointumerkeistä kosketinsoittimella. Lisäksi käydään läpi erilaisia komppaustapoja kappaleiden tyyli ja luonne huomioiden. Tunnit ovat joko yksityistunteja tai ryhmätunteja. Kuvataide Ku 6 Valokuvaus Valokuvakurssilla kertaamme ja opettelemme valokuvaamisen perusasioita, tyylejä, käyttötapoja sekä kuvailmaisua. Tutustumme valokuvaamisen perusvälineistöön (digitaalinen ja perinteinen). Tutustumme kuvankäsittelyohjelmaan, kuvien muokkaamiseen ja perinteiseen pimiötyöskentelyyn. Opettelemme omaa ilmaisua ja kuvallisen viestin merkitystä. Ku7 Videokuvaus Kurssilla tutustutaan elokuvan historiaan, lajityyppeihin, kuvakerrontaan ja elokuvailmaisun kehitykseen. Suunnitellaan, kuvataan ja editoidaan oma lyhytelokuva tai dokumentti. Opetellaan elokuvanteon perustekniikkaa. Liikunta Li 6 Retkeily ja vaellus Kurssin aikana perehdytään luonnossa liikkumiseen ja siellä selviytymiseen. Vaellus antaa mahdollisuuden Suomen luonnon monipuolisuuden näkemiseen ja kokemiseen vaeltaen ja meloen. Luonnossa liikkuminen keskittää ajatuksia myös luonnonsuojelun tärkeyteen sekä jokamiehenoikeuksiin. Li 7 Talviliikuntakurssi Kurssin päätarkoitus on lisätä maastohiihdon harrastamista ja luontoliikuntaa. Kurssin lajeina ovat hiihto, laskettelu, lumilautailu, lumikenkäily, retkiluistelu, ym. talviliikuntamuodot. Sivu 8/

9 Li 8 Salibandy pojille Kurssilla keskitytään pääsääntöisesti fyysisen kunnon kohottamiseen pelaamisen ja lajinomaisten harjoitteiden avulla. Li 11 Venyttely- ja kehonhuoltokurssi Kurssin tarkoituksena on oppia kehon huoltamista ja hyvinvointia venyttelyn, rentoutuksen, pilateksen, joogan ja shindon avulla Li 12 Kilpaurheilun valmentautuminen Tämä kurssi katsotaan suoritetuksi, mikäli oppilas osallistuu säännölliseen, valmennettuun kilpaurheilun harjoitteluun. Oppilaan tulee esittää opettajalle harjoittelun vuosisuunnitelma, harjoitustavoitteet sekä ote harjoituspäiväkirjasta. Opiskelijan merkitsee akatemiapassiin harjoituskerrat ja ne varmistetaan valmentajan allekirjoituksella. Li 15 Mailapelikurssi Kurssin aikana perehdytään monipuolisesti eri mailapeleihin sekä ulkona että sisällä. Kurssilla keskitytään pelien perustaitojen oppimiseen ja harjoittamiseen. Kurssi suoritetaan hajautetusti. Tietotekniikka At 1 Atk-ajokortti A, laajuus 2 kurssia Kurssit ovat virallisen ATK-ajokortin (A) mukaisia. Kurssin yhteydessä voi suorittaa Tieken Atkajokorttitutkinnon. --- Opinto-ohjelman teko --- Ylivieskan lukiossa noudatetaan kuusijaksojärjestelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on kuusi erilaista lukujärjestystä yhtenä lukuvuotena ja joka jaksosssa 1-6 tunneilla tavallisesti 5 kurssia. Oman opinto-ohjelmasi teon aloitetaan yläkoulussa merkitsemällä ainevalinnat kursseineen ns. ainevalintakorttiin. Valitsemasi kurssit on hajautettu lukiolla kurssitarjottimelle, josta muodostuu lukujärjestykset jokaiselle kuudelle jaksolle. Tullessasi syksyllä lukioon on sinun opinto-ohjelmasi ensimmäiselle lukuvuodelle valmis ja voit turvallisin mielin aloittaa opiskelun lukiossa. Lukiolla on netissä opinto-ohjelma nimeltään Wilma. Saat lukioon tultuasi salasanat tähän ohjelmaan ja sen avulla voit tarkastella koko lukuvuoden opinto-ohjelmaasi ja muokata sitä tarpeen tullen Ensimmäisessä jaksossa on alkavien (=1. vuoden opiskelija) ryhmänohjaajan ja opintoohjaajan tunteja, joilla opastetaan opinto-ohjelman muokkaamista ja Wilman käyttöä. Opinto-ohjelman teko muodostuu kolmesta vaiheesta: 1. Ainevalintojen teko tehdään ensimmäisen kerran yläkoulussa Ainevalinkorttia pidetään ajan tasalla koko lukion ajan. Sen avulla suunnittelet omat valintasi ja pysyt selvillä kurssimäärän saavuttamisesta. 2. Valintojen siirtäminen esivalintaan Sivu 9/

10 Sivu 10/ Yläkoulussa tai itsenäisesti tekemäsi valinnat siirretään keväällä lukion kurssitarjottimelle ja saat niiden pohjalta valmiin lukujärjestyksen lukuvuoden alussa elokuussa. Ainevalintakortti kannattaa palauttaa lukiolle mahdollisimman pian, näin sinunkin valintasi otetaan huomioon kun seuraavan vuoden opintoryhmistä ja kursseista päätetään. 3. Lukujärjestys kurssitarjottimelta valinnat siirtyvät lukujärjestykseen lukujärjestys on Wilmassa, josta sen voi tulostaa tullessasi lukioon sinulla on siis kaikille kuudelle jaksolle valmis lukujärjestys ---Ainevalintakortin täyttöohjeet-- Täytä henkilö- ja osoitetiedot huolellisesti. Tee valinnat lyijykynällä ympyröimällä! A. VALITSE ENSIN PAKOLLISET KURSSIT 1. VUODEN SARAKKESTA Valitsemalla suosituksen mukaan tulevat pakolliset kurssit suoritetuiksi kolmessa vuodessa Valinnan paikat: Opiskeletko pitkää (RuA) vai keskipitkää (RuB) ruotsia? Jatkatko yläkoulussa aloittamaasi kieltä? (RaB2, SaB2 vai VeB2) Aloitatko uuden vieraan kielen opiskelun? o päivälukiossa:rab3, SaB3 vai VeB3? o etälukion kautta myös : espanja, italia, japani, kiina? Lyhyt vai pitkä matematiikka? B. VALITSE SEURAAVAKSI SINUA KIINNOSTAVAT SYVENTÄVÄT KURSSIT Tutustu syventävien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla C. LOPUKSI VALITAAN SOVELTAVAT KURSSIT Tutustu soveltavien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla TEE ALUSTAVASTI KOKO LUKION KURSSIVALINNAT, JOTTA HAHMOTTAISIT KUINKA LUKION SUORITTAMISEEN VAADITTAVAT KURSSIT KERTYVÄT väh. 75 kurssia valitse aina enemmän kuin tuo minimimäärä SUOSITELTAVA KURSSIMÄÄRÄ * 1. vuodelle * 2. vuodelle * 3. vuodelle * TÄRKEINTÄ ON TEHDÄ 1. VUODEN VALINNAT, JOIDEN POHJALTA SINULLE LAADITAAN LUKUJÄR- JESTYS VALMIIKSI, KUN TULET SYKSYLLÄ LUKIOON. --- Oppilashuolto --- Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijoita heidän opintoihinsa ja elämäänsä liittyvissä ongelmissa. Oppilashuoltoryhmä, johon myös vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä lastensa asioissa, kokoontuu jokaisessa jaksossa. Oppilashuoltoryhmässä käsitellyt asiat ovat aina luottamuksellisia. Oppilashuoltoryhmän muodostavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja opettajajäsen. Kouluterveydenhoitajan palvelut ovat lukiolaisten käytettävissä. Hänellä on vastaanotto kerran viikossa lukiolla. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, antaa terveysneuvontaa ja terveydenhoitoa akuuteissa sairaustapauksissa.

11 Lukioakatemia yhdistää lukiolaisen harrastuksen ja lukio-opinnot toisiinsa. Tarkoituksena on myös hieman keventää taakkaa. Järjestelmällä saadaan nuorelle mahdollisuus jatkaa opiskelua ja harjoittelua kotoa käsin. Harjoitukset voivat olla lukioakatemiapalkissa maanantai- ja keskiviikkoaamuisin, jolloin lukioalaisella on tilaisuus valintojen puitteissa osallistua harjoituksiin. Harjoitukset voidaan pitää myös muulloin. Yksilölajien harjoitukset ovat vapaasti sijoiteltavissa opiskelijan ohjelmaan. Lukio järjestää myös tiloja harjoitteluun. Akatemian opinnot luetaan lukion muihin suorituksiin. Hyväksi luettavien kurssien määrä riippuu ohjatun valmentautumisen tai muun harrastustoiminnan laajuudesta. Lukioakatemiassa on mahdollista saada seuraavat kurssimäärät: Sopimukseen perustuva harjoitusryhmä Oma harrasteryhmä Yksilölajien kilpaurheilun valmennus 1.vuosi vuosi vuosi vuosi 1 1 Yhteensä kolmen vuoden opiskelija voi saada sopimuspohjaiseen ryhmään osallistumisesta (2+2+2= 6) kuusi kurssia ja neljäntenä vuotena yhden kurssin lisää. Korkeimmillaan lukioakatemiasta voi saada 10 kurssia. Jalkapallo = jalkapalloakatemia FC YPA Valmentajina toimineet Jari Ristiluoma Pesäpallo = pesäpalloakatemia Ylivieskan Kuula/ pesäpallojaosto (Kuula Pesis) Valmentaja toiminut Ari Saastamoinen Jääkiekko = jääkiekkoakatemia oma valmennus Valmentaja toiminut Harri Huhtaknagas Salibandy Teatteri Tanssi = salibandyakatemia. omat herjoitusryhmät tytöille ja pojille Valmentajana toiminut Tero Pökkylä ja Harri Huhtakangas = teatteriakatemia. Oma ohjaaja. 4 tuntia viikossa. Ohjaajana toiminut Eeva-Liisa Pokki = tanssiakatemia. Oma ohjaaja. 2 tuntia viikossa. Sanomalehtikerho = yhteistyössä sanomalehti Kalajokilaakson kanssa. Musiikki = yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa. Muut lajit : AKATEMIA PASSI mahdollistaa muiden lajien hyödyntämisen lukioakatemiassa. Sovit opettajan kanssa lajin ja valmennuksen sopivuuden akatemiaan ja keräät suunnitelluista harjoituksista merkinnät akatemiapassin Sivu 11/

12 --- OPISKELIJAksi hakeminen--- Peruskoulun yläkoulun oppilaiden hakeminen lukioon tapahtuu yhteishaun kautta. Lukiokoulutuksen kevään yhteishaku on Haku tapahtuu nettihakuna osoitteessa tai https://opintopolku.fi/wp/fi/ Ylivieskan lukion pääsyraja on yläkoulun keskiarvo 7. Jos et tähän ole jostain syystä yltänyt, voit ottaa suoraan yhteyttä lukion rehtoriin ja neuvotella mahdollisuudesta aloittaa lukio. H a k a l a h d e n k a t u 8, Hakalahdenkatu 8, Ylivieska puh kanslia sähköposti: lukio at ylivieska.fi Rehtori Koulusihteeri Kalle Luhtasela Tarja Ilomäki p p kalle.luhtasela åt edu.ylivieska.fi tarja.ilomaki at edu.ylivieska.fi Apulaisrehtori Opinto-ohjaajat Pekka Pieskä Pekka Ahveninen p pekka.pieska at edu.ylivieska.fi pekka.ahveninen at edu.ylivieska.fi Kirsi Järvenpää kirsi.jarvenpaa at edu.ylivieska.fi Sivu 12/

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 2 SUORITUSOHJEITA... 5 2.1 LUKION OPPIMÄÄRÄ JA TUNTIJAKO... 5 2.2 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 6 2.3 OPINTO-OHJELMAN

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2013 2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

tuusulan lukio jokelan toimipiste

tuusulan lukio jokelan toimipiste tuusulan lukio jokelan toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman laatiminen Jokelan toimipisteen

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!... 3 1. Opiskelu lukiossa... 5 2. Oppiaineista käytetyt lyhenteet... 5 3. Lukioiden kielitarjonta... 6 4. Lajivalmennus... 7 5. Lukio-opintojen ja ammatillisten

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18. www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.30 Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3 Tervetuloa!

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Hyvä opiskelija... 3 1.2. Yleistä Keminmaan lukiosta... 3 2. LUKIO-OPINNOT... 4 2.1. Millainen on luokaton lukio?... 4 2.2. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Kaitaan lukion käytänteet... 14. Wilma lukio opintojen suunnittelussa ja seuraamisessa... 14 Oppikirjat ja välineet... 15

Kaitaan lukion käytänteet... 14. Wilma lukio opintojen suunnittelussa ja seuraamisessa... 14 Oppikirjat ja välineet... 15 SISÄLLYSLUETTELO Kaitaan lukion käytänteet... 14 Wilma lukio opintojen suunnittelussa ja seuraamisessa... 14 Oppikirjat ja välineet... 15 Koeviikko, pohjatunnit ja palautepäivä... 15 Lisäaika koeviikon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

KURSSIOPAS LV. 2015-2016

KURSSIOPAS LV. 2015-2016 1 KURSSIOPAS LV. 2015-2016 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot)

Lisätiedot

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2011 Tämä koulutusopas on syntynyt Keski-Uudenmaan opintoohjaajien yhteistyönä. Ensimmäinen opas syksyllä 2007 valmistui

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus Lukioon valmistava koulutus (LUVA) OPISKELIJAN OPAS Kuusitie 3 67200 Kokkola Tämän oppaan omistaa: Oppaan työryhmä: Nina Aro, Eeva-Liisa Kiiskilä, Eija Varis (Kiviniityn lukio ja koulu) Kuvitus: Athena

Lisätiedot

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT...

TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT... Sisällys TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT... 4 Suomussalmen lukio... 4 Paltamon lukio... 5 Puolangan lukio... 6 LUKIOVUODEN AIKATAULUTUS...

Lisätiedot

Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO

Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO Kuva: Salon kaupunki Salon lukio Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!...

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT 4 1.1.2.

1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT 4 1.1.2. RAJAMÄEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2010 2011 1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT 4 1.1.2. TIETOTAVOITTEET

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot