Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä 48/ /2013 Yhall 27 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi, puh Johtava ylihoitaja Anne Mikkonen, anne.mikkonen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuluvan vuoden talousarvion tavoitteisiin on asetettu Iisalmen Sairaalan toiminnan selvitys siten, että selvityksen perusteella voidaan tehdä pidemmän aikavälin linjauksia sairaalan toiminnan kehittämisestä sekä tulevista investointitarpeista. Iisalmen Sairaalan toiminta Iisalmen sairaala on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän jäsenkuntien omistama sairaala, joka on toiminnallisesti osa Pohjois-Savon sairaan-hoitopiirin erikoissairaanhoitoa. Väestömäärä on asukasta ( ). 1. Iisalmen sairaalan toiminta sisältää seuraavat toiminnot (suluissa virkamäärät): Operatiivinen toiminta, yhteensä 16 virkaa Operatiivinen vuodeosasto 28 (30) sairaansijaa (4 erl + 2 erikoistuvaa) Operatiivinen poliklinikka Kirurgian poliklinikka Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (2 erl) Naistentautien poliklinikka (2 erl) Äitiyspoliklinikka (1 erl) Silmätautien poliklinikka (ostopalveluna, 1 erl virka olemassa) Leikkaus- ja anestesiaosasto (6 salia) (2 erl) Päiväkirurgia

2 Konservatiivinen toiminta, yhteensä 14,8 virkaa Sisätautien vuodeosasto 20 (25) sairaansijaa (4 erl + 2 erikoistuvaa) Sisätautien poliklinikka Hematologian poliklinikka (40 % kumppanuus erl) Dialyysiyksikkö (10 paikkaa) (40 % kumppanuus erl) Radiologia (2 erl ja 1 erikoistuva) Erikoissairaanhoidon päivystys Ihotautien poliklinikka (1 erl) Lastentautien poliklinikka (1 erl) Neurologian poliklinikka (1 erl + 40 % kumppanuuslääkäri) Reumatautien poliklinikka (1 erl 60 %) Gastroenterologian poliklinikka (60 kumppanuuserl, tällä hetkellä ostopalveluna) Endokrinologian pkl (40 % kumppanuusvirka) Mielenterveys- ja päihdepalvelut, yhteensä 10 virkaa Aikuisten mielenterveys- ja päihdehuollon avopalvelut ja laitoshoito (Koljonvirran sairaala 28 sairaansijaa) (6 erl + 2 erikoistuvaa) Selviämisasema Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdehuollon avopalvelut (2 erl) Lastenpsykiatria 2. Toimintaympäristö Alueen väestömäärä on aleneva. Vuoden 2012 alkupuoliskolla Iisalmen, Kiuruveden ja Sonkajärven väkiluku laski ja kaikissa kunnissa kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Ennusteen mukaan väestön määrä alueen kunnissa vähenee ja yli 65 -vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta ,7 %. Valtakunnallinen keskiarvo yli 65 v on18,1 % väestöstä. Sonkajärvi, Kiuruvesi ja Vieremä ovat ikärakenteeltaan vanhusvoittoisia kuntia ja myös Iisalmessa yli 65 -vuotiaiden osuus on yli valtakunnallisen keskiarvon. Alle 6 vuotiaiden osuuden valtakunnallinen keskiarvo on 7,7 % kun se alueen kunnissa on 5,9-6,9 %. SOTE- kuntayhtymän

3 kaikissa kunnissa tulee varautua väestön vanhenemisesta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun. Väestöllinen huoltosuhde heikkenee voimakkaasti alueen kaikissa kunnissa ollen Iisalmessa ja Vieremällä lähimpänä Pohjois-Savon ennustetta. THL:N kuntakohtaiset sairastavuusindeksit Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset mukaan sairastavuusindeksit Pohjois-Savossa ovat koko maata keskimääräistä suuremmat. Sairastavuusindeksi yht. v Ikävakioitu (Indikaattori on koostettu 7 eri sairausryhmästä) Iisalmi 125 Kiuruvesi 138,4 Sonkajärvi 132 Vieremä 121,2 Mielenterveysindeksi v ikävakioitu Indikaattori kuvaa kolmen ulottuvuuden mielenterveyden ongelmia suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön. Iisalmi 132,9 Kiuruvesi 139,6 Sonkajärvi 158,2 Vieremä Sepelvaltimotauti-indeksi v ikävakioitu Indikaattori ilmaisee sepelvaltimotautitapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla (akuutit sydäninfarktit (I21-I22) angina pectoris (I20.0), sekä kuolemansyyt (I20-I25, I46, R96, R98) yleisyyden vuotiailla suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100). Iisalmi 120,1 Kiuruvesi 129,2 Sonkajärvi 160,6 Vieremä 110,7 Syöpätauti-indeksi v ikävakioitu Indikaattori ilmaisee syövän esiintyvyyden 0-79-vuotiaiden suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100). Iisalmi 97 Kiuruvesi 102,9 Sonkajärvi 92,5 Vieremä 98 Kustannuspainotettu indeksi ikävakioitu Terveydenhuollon suorien kustannusten sairausryhmäkohtaisessa määrittelyssä on käytetty Kiiskisen ym laskelmia sekä THL:n

4 2011 raportin tietoja somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Suoriin kustannuksiin on sisällytetty vuodeosastohoidon ja lääkärikäyntien kustannukset, reseptilääkkeet sekä kuntoutus. Sairastavuusindeksissä mukana olevat sairausryhmät kattavat terveydenhuollon suorista kustannuksista yhteensä 53,0 %. Iisalmi 124,5 Kiuruvesi 134 Sonkajärvi 127 Vieremä 122,5 Palvelut tuotetaan omana toimintana ja palveluita myydään jäsenkuntien lisäksi sopimuskunnille Lapinlahdelle, Pielavedelle, Keiteleelle ja Rautavaaralle ja muille ulkokunnille. Palvelut tuotetaan Iisalmen ja Koljonvirran sairaaloissa ja osin lähipalveluna terveyskeskuksessa jäsenkunnittain. Leikkaussalit (6) on peruskorjattu vuonna Tavoitteena on luopua Koljonvirran sairaalan tiloista ja siirtää toiminta muiden palveluiden läheisyyteen. Palvelujen tuotteistetut ja kustannusvastaavat hinnat otetaan käyttöön kevään 2013 aikana. Toiminnanohjausjärjestelmänä toimii Maisemalli ja erilliset tuottavuus- ja benchmarking työkalut esim. NHG. 3. Toiminnan volyymi Vakinaisen henkilöstön lukumäärä sairaalassa on yhteensä 264. Lääkärivirkoja on yhteensä 41. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa toimii kuusi kumppanuuslääkäriä endokrinologiassa, reumataudeilla, neurologiassa, gastroenterologiassa, nefrologiassa ja hematologiassa. Ortopediaan on SHP perustanut 2 yhteisvirkaa alkaen. Mikäli oma rekrytointi ei ortopedin virkaan (eläköityminen) onnistu, niin proteesikirurgia tuotetaan yhteisvirkaratkaisulla jatkossa. Tekonivelleikkauksia tehdään vajaa 250 kpl vuodessa, mikä vastaa 20 % SHP:n Puijon sairaalan volyymista, minkä tarpeen odotetaan alueellamme kasvavan väestön ikääntyessä. SHP ei pysty tuottamaan tätä lisämäärää ainakaan ennen vuotta 2017 ja toisaalta SHP:n tuottavuusohjelma on linjaamassa ESH:n palvelujen siirtämistä aluetasolle yhä enemmän. Lisäksi ostopalvelulääkärit täydentävät toimintaa. Tavoitteena on tuottaa palvelut virkalääkäreillä ja kumppanuuslääkäreillä. Ostopalvelutoiminta on tällä hetkellä suurimmassa laajuudessaan tähystystoiminnassa ja kaihikirurgiassa. Hoitohenkilöstön vakituiset palvelusuhteet on täytetty. Talousavio 2013 ja tilinpäätökset vuosilta (arvio)

5 Oman erikoissairaanhoidon nettokustannuksia: TP 2011 TA 2012 TA 2013 Oma ESH netto ilman Mtt Oma ESH netto sis. Mtt Sopimuskuntien myynti Muiden kuntien myynti Toimintaympäristön muutos ja tulevaisuuden haasteet Palvelujen ulkopuolinen kysyntä Palvelujen kysyntään seudun ulkopuolelta vaikuttavat kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistukset sekä terveydenhuolto lain mukainen vapaavalintaoikeuden laajeneminen vuonna Ulkokuntakuntamyynti on laskenut muiden kuin sopimuskuntien osalta. Lainsäädännön tavoitteet ja muutokset Toimintaan ja kysyntään mahdollisesti vaikuttavia lainsäädäntömuutoksia: Terveydenhuoltolain mukainen vapaavalintaoikeuden laajeneminen Päivystystoiminnan uudistuva lainsäädäntö KYS:n tuottavuusohjelma 5 / 2013 Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma 5 / 2013 Toimintalinjausten uudistaminen Avohoitoa tukevia linjauksia: kotisairaalan laajeneminen kuntoutuksen tehostaminen kotona ja avohoidossa, kotiutuksella suoraan sairaalasta kotiin tai kevyempien palvelumuotojen avulla (hoivahotelli) liikkuvilla palveluilla ja kotiin vietävillä palveluilla. potilaan luokse jalkautuvien toimintamallien lisääminen ja laajentaminen sähköinen asiointi alkaa 2013 Terveydenhuollon integroituminen (perusterveydenhuolto ja oma erikoissairaanhoito)

6 yhteiset prosessit ja toiminnanohjausjärjestelmät yhteiset osaamista ja prosesseja tukevat tiimit yhteiset tilajärjestelyt ja resurssit vuodeosastojen yhdistäminen toiminnallisesti ja kustannustehokkaasti ja laitospaikkojen tarvetta vastaava käyttö Terveydenhuollon laitoshoito tuottaa akuutti-, lyhytaikais- ja kuntoutuspalveluja tiiviissä yhteistyössä seudullisina palveluina. Äitiysneuvolan ja äitiyspoliklinikan toiminnan integrointi. Vastaanottotoiminnan integrointi pitkäaikaissairaiden hoidossa. Alueelliset toimintamallit: alueellinen kuvantamisen malli alueellinen apuvälinetoiminta KYS tuottavuusohjelman työryhmien raporttien 5/2013 vaikutus Iisalmen sairaalan toimintaan. Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman vaikutus Iisalmen sairaalan toimintaan 5/2013. Väestön vanhenemisesta johtuva korjaavan kirurgian tarpeen lisääntyminen alueellamme. 5. Selvityksen tavoitteet (somaattinen ja mielenterveystyö) sairaalan toiminnan tulevaisuuden linjaukset, mihin toimintoihin sairaalan tulisi keskittyä poliklinikat leikkaustoiminta osastotoiminta osastotoiminnan tarveperusteinen resursointi tulevaisuudessa päivystystoiminta (yhteispäivystys ja psykiatrian päivystys) yhteiset /muuttuvat prosessit perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa yhteiset/muuttuvat prosessit / toiminta sairaanhoitopiirin kanssa

7 lähipalveluna/jalkatuvat palvelut kunnissa, kotikäyntinä, liikkuvana, sähköisenä omahoitona ja asiointina järjestämisen kustannusten ja kysynnän tasapaino optimaalinen kustannustaso ja yksikkökustannus hoidon tasoon ja laatuun liittyvät kysymykset tuotantovoluumin vaikutus/suhde kliiniseen laatuun toimenpiteiden priorisointi uudet innovaatiot mahdollinen ylikapasiteetin käyttö toimintojen ja tilojen tarkoituksenmukaisuus ja yhteiskäyttö Selvitystyö tehdään asiantuntijatyönä helmi-huhtikuun aikana siten, että se on yhtymähallituksen käsiteltävänä toukokuun kokouksessa. Selvitystyön aikataulu liittyy meneillään olevaan muihin tilojen ja toimintojen selvityksiin ja yhteensovittamiseen. Selvitystyön ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Kuntayhtymän hankintaohjeiden mukaan soveltuvilta tarjoajilta pyydetään hintailmoitukset, joiden perusteella valinta tehdään. Selvityksen hinta pyydetään kokonaishintana sisältäen selvityksen mahdollisine matka- ja majoituskuluineen. Valinta tehdään halvimman kokonaishinnan mukaan. Tarjoajalta edellytetään kokemusta vastaavien organisaatioiden ja toimintojen selvityksistä ja referenssit pyydetään esittämään tarjouksen yhteydessä. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy konsulttiselvityksen teettämisen esittelyssä kuvatussa laajuudessa. Päätös hankinnasta tehdään hallintosäännön mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Jäsenkunnat Ylä-Savon sote Sopimuskunnat Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Sairaalan toimintaan vaikuttavista ulkopuoliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843 0 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto... 3 2 Jäsenkuntien maksuosuus... 5 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...11 4 Rahoitusosa...12

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus 2.12.2013 oheismat. asianro 15 (1/56) 4.11.2013 TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. )

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

1/32. Valtuusto 11.12.2013, LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

1/32. Valtuusto 11.12.2013, LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 1/32 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 2/32 HUS Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Luonnos 6.6.2013 AAR Hanko, Inkoo, Raasepori Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta löytyy kuningas Salomon sanalasku: Harkinnalla hankkeet varmistetaan, tarkoin suunnitelmin sotaan mennään. (San.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti Sosiaali- ja terveyspalvelut Teemaryhmä 2 Helsinki Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 (53) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 5 4. Tehtävän

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Tuotantolautakunta LIITTEET 18.3.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 Liitteet Sivu 1/109 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Meillä välitetään, meillä osataan! Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA vuosille 2010-2013 Valtuusto 2.10.2009 1 Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

keskiviikko 6.5.2015 klo 9.00 11.39 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen.

keskiviikko 6.5.2015 klo 9.00 11.39 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Muistio 9/2015 1 (4) 6.5.2015 D130/00.04.01.02/2014 Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka keskiviikko 6.5.2015 klo 9.00 11.39 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot