1.Miten Teutjärven koulun neliöt on laskettu? Kuka ne on laskenut ja milloin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.Miten Teutjärven koulun neliöt on laskettu? Kuka ne on laskenut ja milloin?"

Transkriptio

1 JOHTOKUNNAN KYSYMYKSIÄ TEUTJÄRVEN KOULUSTA! päivitetyt tiedot punaisella. 1.Miten Teutjärven koulun neliöt on laskettu? Kuka ne on laskenut ja milloin? Vastaus: Kiinteistöjen neliöt on tarkistettu rakennusvalvonnasta, lisäksi alkutalvesta lasketettiin kaikki koulukiinteistöjen neliöt uudestaan kiinteistö- ja kouluverkkoselvitystä varten (tarkkuudella WC:t, siivouskomerot, rappukäytävät jne erikseen) 2. Mitä sisäinen vuokra kattaa? Lämmityksen? Sähköt? Vastaus: Sisäinen vuokra pyrkii kattamaan kaikki kiinteistöstä aiheutuvat kulut. Energia, jätehuolto, ulkoalueiden hoito, kiinteistön huolto, siivous, sekä kiinteistönhuoltajien ja tilapalveluhallinnon palkat. Lisäksi kiinteistöstä aiheutuvat suunnitelman mukaiset poistot katetaan sisäisellä vuokralla. Sisäinen vuokra ei tarkoita rahan siirtoa kustannuspaikalta toiselle, vaan menojen kohdistamista oikeaan paikkaan. 3. Millä laskutoimituksella lasketaan sisäinen vuokra? Vastaus: Sisäinen vuokra on alun perin uudessa Loviisassa laskettu niin, että kaikki kiinteistömenot on laskettu kolmen vuoden ajalta yhteen ja niistä saatu keskiarvo on otettu jaettavaksi kiinteistömenoksi. Neliöt on sisäisen vuokran määräytymisessä olleet ne, jotka on saatu kunnilta kun yhdistyttiin. 4. Onko sisäisen vuokran m2 hinta sama kaikissa kouluissa? Vastaus: Sisäinen vuokra (kirjanpidon menon kohdentaminen-kirjaus) lasketaan tällä hetkellä samalla euroa/m2 kaikille koulukiinteistöille. Kiinteistökuluja seurataan kuitenkin kiinteistökohtaisesti, joten vertailutieto on aina saatavilla kirjanpidosta, oikeudenmukaisen kohdistamisen varmistamiseksi. Olemme tulevaisuudessa siirtymässä kiinteistökohtaisen vuokran laskentaan, ikävä kyllä tämä tulee suurimman osan kiinteistöjä kohdalla nostamaan vuokria, kun mahdollinen korjausvastuun kattaminen tulee mukaan. 5. Lasketaanko sisäinen vuokra huoneistoalasta vai mistä? Vastaus: Sisäisen vuokran laskennassa on käytetty kerrosalaa. 6. Mihin sisäinen vuokra menee? Vastaus: Sisäinen vuokratulo kirjataan teknisen keskuksen tilapalvelun ao. koulukiinteistön kustannuspaikalle tuloksi, kattamaan syntyneitä menoja.

2 7. Onko laskelmissa otettu huomioon vuokralaisten käytössä olevat asunnot? Vastaus: Sisäinen vuokra on laskutettu koko neliömäärästä koululta. Toisaalta ulospäin vuokrattujen huoneistojen vuokratulo on huomioitu tulona koko kiinteistölle, joten koululle jäävä nettomeno on oikea. 8. Miksi vuokra-asuntoja ei mainita kouluverkkoselvityksen koulukortissa? Vastaus: Vuokra-asunnot on käsitelty erillisenä, koska ne eivät kuulu koulun opetukseen liittyviin tiloihin. 9. Paljonko m2 vuokralaisilla on, mukaan lukien vuokralaisten pyykki- ja saunatilat? Vastaus: Tekninen keskus on tehnyt kaksi vuokrasopimusta ulkoisten asiakkaiden kanssa ko kiinteistöön. Yhteisneliömäärä näissä on 125m2 10. Kuinka jakautuu ylläpitokulut koulun ja vuokralaisten välillä? (kiinteistönhoito, lämmitys, sähkö, vesi, jätevesi, jätehuolto) Vastaus: Koska koulun sisäinen vuokra tulee koulun käyttämistä neliöistä ei sitä huolta ole, että muihin neliöihin kohdistuvat kulut rasittaisivat koulun osuutta. Vuokralaisilta peritään vuokra, joka kattaa lämmityksen ja muut normaalit kiinteistön hoitoon kuuluvat kulut. Vesimaksu ja mahd. autopaikkamaksu peritään erikseen. 11. Onko huomioitu vuokra-asunnoista saatava tulo? Vastaus: Vuokra-asuntojen ulkoinen vuokratulo menee tilapalvelulle ao. kiinteistölle kattamaan ylläpidon kuluja. 12. Onko vuonna 2013 tulleet ylimääräiset vesivahingon korjauskulut ja liioitellut hiiren karkoitus kustannukset lisätty käyttömenoihin, jotka mainitaan koulukortissa? Vastaus: Eivät sisälly. Koulukortissa on sisäinen vuokra. 13. Laskuttaako hiiren karkoitus yritys vielä Teutjärven koulua? Operaatio lienee jo hoidettu? Hiirenlossat ovat jääneet ympäri koulua! Vastaus: Ei laskuta. Loukut noudetaan pois lähiaikana.

3 14. Koulukortissa olevat korjaustiedot on otettu Rambol:n tekemästä selvityksestä. Teutjärven koululla ilmanvaihto on jo korjattu, joten kortissa on tämäkin virheellistä tietoa? Vastaus: Ilmanvaihtoa ei ole korjattu vaan painovoimaista ilmanvaihtoa on erillisin tuloilmaventtiilein parannettu ruokalarakennuksessa. Rambollin selvityksessä tarkoitetaan koneellisen ilmanvaihdon rakentamista. 15. Miten koulukuljetukset on ajateltu järjestää oppilaille? Tarkka selvitys ikäryhmittäin. Tuleeko täyttymään 2,5h aikaraja kuljetuksissa? Vastaus: Oppilaskuljetukset järjestetään Perusopetuslain ja Loviisan kaupungin kuljetusperusteiden mukaisesti, jolloin koulumatkaan käytetty aika 2,5h/3 h ei tule ylittymään. Kuljetuksia järjestettäessä käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa mahdollista vuoroliikennettä ja sen lisäksi tilausajoja linja-autolla ja takseilla. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Kuljetusjärjestely näiltä osin koskee kaikkien vuosiluokkien oppilaita. Tarkkaa selvitystä ikäryhmittäin ei pystytä antamaan ennen kun on selvillä kuljetettavien oppilaiden määrä kouluittain, koulujen lukujärjestykset alkamis- ja päättymisaikoineen. 16. Kuljetusmenoihin on saatu lisäys (löytyy kouluverkkoselvitys papereista) Miten se on laskettu? Minkä kulkuvälineen mukaan summa on saatu? Vastaus: Kuljetusmenot on arvioitu nyt voimassaolevin sopimushinnoin, ottaen huomioon oppilasmäärät lv Kuljetusmuotona on huomioitu nykyinen vuoro- ja tilausliikenne ja erilliset taksikuljetukset sekä tarvittavat liityntäkuljetukset. 17. Onko kuljetusyrittäjien kuljetuskapasiteettia kartoitettu? Tällä hetkellä Teutjärven oppilaita kuljettaa 1 taksi ja jo nyt osa oppilaista joutuu odottamaan koulun jälkeen tai tulemaan koululle hyvin aikaisin. Vastaus: Loviisan kaupungilla on sopimus oppilaskuljetusten hoitamisesta yrittäjien kanssa, joka päättyy Sopimuksessa on maininta optiovuosista. Vuoden 2015 alussa kaupunki päättää optiovuoden käyttöönotosta. Mikäli optiovuotta ei oteta käyttöön oppilaskuljetuksista järjestetään kilpailutus ja yritysten tulee tarjouksen perusteella taata riittävä kuljetuskapasiteetti tarjoamalleen palvelulle.

4 18. Teutjärven koululla on 1 henkilökohtainen avustaja ja 1 koulunkäyntiavustaja. Säästöissä lukee, että 1 määräaikaisen koulunkäyntiavustajan työ lakkaa. Onko tämä Ruukin koulunkäyntiavustaja? Vastaus: Yhdelle oppilaalle on myönnetty henkilökohtainen avustajaresurssi lukuvuodelle Molemmissa kouluissa on vakituinen koulunkäyntiavustaja. Mahdollisen koulun lakkauttamispäätöksen jälkeen selvitämme vakinaisten avustajien sijoituspaikan kunnan ja koulujen tarpeen mukaan. 19. Onko mietitty, miten Strömforsin tehtaan lakkautus vaikuttaa tulevaisuudessa Ruukin kirkonkylän kouluun? Vastaus: Tätä seikkaa ei ole selvityksessä huomioitu koska tieto Strömforsin tehtaasta ja sen lakkautuksesta ei ollut siinä vaiheessa kun selvitys valmistui. 20. Onko oppilasennuste siellä laskeva? Vastaus: Ennusteen mukaan oppilasennuste Kirkonkylä koulussa on laskeva vuoteen mennessä 21. Miksi Ruukin pientä puukoulua on remontoitu ahkerasti koko talven ajan? Mistä rahat on otettu sen kunnostukseen? Teutjärven koululla esitetyissä kalvoissa oli maininta, että puukoulu tarvitsee vain investoinnin ilmastointiin! Vastaus: Rakennus on Kirkonkylän koulun käytössä ja tästä johtuen tiloihin on rakennettu koneellinen ilmanvaihto. Muut rakennuksessa talven 2013/14 aikana tehdyt työt liittyivät Ruukin päiväkodin lämpö- ja vesilinjojen saneeraukseen - rakennukset ovat aiemmin olleet samaa verkkoa. 22. Onko huomioitu, että suuri osa Teutjärven oppilaista saattaa valita koulukseen lähikoulu, Ratulan? Vastaus: Sitä ei ole laskelmissa huomioitu koska tarkkaa tietoa näistä oppilaista ja oppilasmääristä ei vielä ole.

5 23. Miltä vaikuttaa tällöin Ruukin koulun tilanne? Vastaus: Tilanne selvitetään sen jälkeen kun valtuusto mahdollisesti on tehnyt lakkauttamispäätöksen. 24. Ratulassa opiskelleet valitsevat luonnollisesti yläasteen ja lukion Elimäeltä. Vastaus: Näin todennäköisesti tulee tapahtumaan. 25. Mitä vastinetta Loviisan pohjoiset kylät saavat maksamilleen verorahoille? Täällä sijaitsee monta yritystä! 26. Mikä on työssäkäyvien verorahojen vastine? Kaikki palvelut katoavat kauas. Ruukista loppuu terveyspalvelut ja hammaslääkäri. 27. Vanha Ruotsinpyhtään alue halutaan ajaa alas. 28. Miten Loviisa voi houkutella lukijoita Pikkukaupunki-lehdessä virkeällä maaseutu mielikuvalla, jos samalla halutaan tappaa ja myrkyttää maaseutu? Vastaus: Jos koulu lakkautetaan, niin toki edelleen lapsille tarjotaan jatkossakin perusopetusta, joskaan ei nykyisessä lähikoulussa. 29. Kuinka paljon säästettiin, kun valmistuskeittiö lakkautettiin Teutjärven koululta? Miten voi olla edullisempaa kuljettaa ruoka Tesjoelta 25km päähän ja siivooja tulee vielä erikseen koululle siivoamaan, verrattuna aikaisempaan malliin, jolloin osa-aikainen henkilö valmisti ruuat ja siivosi tilat! Vastaus: Ko. toimenpidettä ei tehty säästösyistä. Syy toimintatavan muutoksen oli sekä hiiret että keittiön vesivahinko.

6 30. Turha autolla ajelu lisää hiilidioksiidipäästöjä. Nyt 27% oppilaista kulkee itse kouluun ja koulukyydin saa 73%, mutta jos Teutjärven koulu lakkautetaan, tällöin kuljetuksen piiriin kuuluu 100% oppilaista! Onko tätä ajateltu? Vastaus: Kuljetettavien oppilaiden määrä nousee jos uudeksi lähikouluksi määritellään Kirkonkylän koulu. Toki tärkeä asia huomioida myös päästöt, mutta suurin osa koululaisista kuljetetaan kuitenkin kulkuvälineellä johon mahtuu useampia kuljetettava. 31. Teutjärven kouluun on investoitu. Meneekö ne sitten, jos koulu aiotaan lakkauttaa? Vastaus: Jos koulu lakkautetaan ja kiinteistö myydään, niin myyntihinta kattaa joko kirjanpitoarvon tai sitten ei. 32. On järjen vastaista, että kauimmaisessa kolkassa oleva koulu lakkautetaan. Siellähän yksi koulu nimenomaan pitäisi ollakkin. 33. Jos koulumatka on pitkä, niin lasten vapaa-aika kuluu kulkuneuvossa istuessa. Heille ei jää aikaa harrastaa. Onko tämä tasavertaisuutta? Vastaus: Nykyisessä kouluverkossa osa oppilaista kuljetetaan jo nyt n. 25 km suuntaansa. Tasavertaisuuden saavuttaminen esim. liittyen koulukuljetuksiin on haastavaa toteuttaa. Kaupunki tarjoaa kuitenkin turvallisen koulumatkan oppilaille. 34. Erityislapsia on Teutjärven koulussa ja he ovat sopeutuneet sinne erittäin hyvin. Kaikille lapsille muutos aiheuttaa stressiä, mutta etenkin erityislapset kärsivät paljon ympäristö muutoksesta. Myös erityislapsilla on oikeus lähikouluun. Vastaus: Opetus järjestetään edelleen opetussuunnitelman mukaisesti ja siten että myös erityislasten tarpeet on huomioitu. Vastaukset koonnut Thomas Grönholm, sivistysjohtaja

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 materiaalin valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen opetuspäällikkö Tuija Kauppinen koulusuunnittelija Marja-Liisa

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen.

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. Tiedotus ja keskustelutilaisuus 5.9.2013/ Lumo Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. 1) Jo viime

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 MUISTIO 17.4.2014 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 Aika: Perjantai 4.4.2014 kello 18.00 20.50 Paikka: Korkeaojan koulu (os. Kullaantie 690, Kokemäki) Tarkoitettu: Erityisesti Korkeaojan

Lisätiedot

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys 2014

Kouluverkkoselvitys 2014 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä www.ylojarvi.fi 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan15.11.2012

Lisätiedot

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue Salon kaupunki Kouluverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 25.02.2014 Sisällysluettelo Työryhmän ehdotus 1. Toimeksianto 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle 3. Lähtökohdat

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute - Miten Pallivahan kouluun mahdutetaan tuplamäärä oppilaita Runosmäen koulun väistöoperaation ajaksi? - Olen kahden lapsen yh-äiti,

Lisätiedot

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun.

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun. KUNTALAISTEN MIELIPITEITÄ ORIVEDEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMASTA 2014 Lähettäjä: Johanna Pyykkö 20.9.2014 Hei! Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä 1(8) v.4/11.12.2009/jl Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä Laskelma Lavajärven koulun lakkauttamisen vaikutuksista Tiivistelmä: Hämeenkyrön kunnanhallitus on esittänyt Lavajärven

Lisätiedot

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 22.5.2014 VALKEAKOSKEN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1 TIIVISTELMÄ Akaan ja Valkeakosken kaupunkien yhteisen kiinteistöstrategiahankkeen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot