Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3. 30.4.2012. www.hpb.fi"

Transkriptio

1

2 Helsinki Photography Biennial 2012 Helsinki Photography Biennial on Valokuvataiteilijoiden liiton järjestämä tapahtuma, jossa esitellään uutta valokuvataidetta. Vuoden 2012 teemana on kaupunki ja urbaani. Valokuvaus ja kaupunki kuuluvat toisilleen. Valokuvalla ei oikeastaan yhtä vähän kuin ihmisilläkään ole ulospääsyä kaupungista. Se syntyi kaupunkiin, ja siellä se on myös koko olemassaolonsa ajan hakenut paikkaansa. Valokuva muuttaa todellisuutta tarinoiksi, jotka ovat joko totuudellisia tai keinotekoisia. HPB12:n päänäyttelyissä on teoksia yli 30 taiteilijalta sekä Suomesta että ulkomailta. Ne järjestetään Helsingin kaupunginmuseon Hakasalmen huvilassa ja Sederholmin talossa, sekä Valokuvagalleria Hippolytessä. Päänäyttelyt on kuratoinut työryhmä, johon kuuluvat valokuvataiteilijat Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio ja Hanna Weselius, sekä Helsingin kaupunginmuseon tutkija Jari Harju. Päänäyttelyiden lisäksi HPB12 levittäytyy huhtikuussa laajaksi tapahtumien sarjaksi pääkaupunkiseudun museoihin, gallerioihin ja muihin näyttelytiloihin, julkista tilaa unohtamatta. Tutustu, ihastu ja nauti valokuvataiteesta! Lisätietoja: Helsinki Photography Biennial är ett evenemang för ny fotokonst som ordnas av Förbundet för fotografiska konstnärer. År 2012 är temat staden och det urbana. Fotografin och staden tillhör varandra. Liksom människan, saknar fotografin egentligen möjlighet att ta sig ut ur staden. Den föddes i staden och det är där den har sökt sin plats så länge den existerat. Fotografin omvandlar verkligheten till berättelser, verklighetstrogna eller artificiella. I HPB12:s huvudutställningar finns verk av över 30 konstnärer från både Finland och utlandet. De visas i Stadsmuseets utrymmen Villa Hagasund och Sederholmska huset samt på Fotogalleri Hippolyte. Huvudutställningarna är utarbetade av en kuratorgrupp bestående av fotokonstnärerna Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio och Hanna Weselius samt forskaren vid Helsingfors stadsmuseum Jari Harju. I april breder HPB12 ut sig i en lång rad evenemang i huvudstadens museer, gallerier och andra utställningslokaler, för att inte glömma det offentliga rummet. Stig in, ta för dig och njut av fotokonsten! För mera information: The Helsinki Photography Biennial is a major review of contemporary photographic art organized by the Union of Artist Photographers in Finland. The theme of the 2012 biennial is urbanity and the city. Photography and the city belong together. Photography can never really escape the city no more than people can. Photography was conceived in the city, and it is there it has been searching for its place throughout its entire existence. Photography transforms reality into stories that can be either factual or fictitious. The main exhibitions of HPB12 include works by more than 30 artists from Finland and abroad. They are held in the Helsinki City Museum s venues Hakasalmi Villa and Sederholm House, and in the Photographic Gallery Hippolyte. The main exhibitions are curated by a team whose members are the photographic artists Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio and Hanna Weselius together with Jari Harju, a researcher from the Helsinki City Museum. In addition to the main exhibitions, HPB12 will also expand in a series of events in April into the museums, galleries and other venues in the Helsinki metropolitan area, as well as the public space. See, feel and enjoy photographic art! For more information, please visit: hpb.fi Kansikuva: Michael Wolf, Tokyo Compression # 39, 2010.

3 100 M, 95 Y Helsingin kaupunginmuseo Hakasalmen huvila No Exit Kaupungin tila Mannerheimintie 13b, Helsinki ke su 11 17, to Vapaa sisäänpääsy sekä Kaupungin tila -näyttelyssä kaupunkia katsotaan muuttuvista näkökulmista. Ei ole olemassa kaupungin katsomoa, analyyttisen tarkkailijan turvaisaa asemapaikkaa, josta käsin kaupunki avautuisi selkeänä ja selätettynä. Kameran etsimessä ei voi olla koko kaupunki: jopa kaikkein tarkin satelliittikuva on vain yksi näkökulma. Kaupunki vaatii kuvaajaltaan liikkeellä oloa ja näkökulman valintaa. Urbaaniin ympäristöön kohdistettu katse saattaakin tukeutua muistoihin, etsiä muutoksen jälkiä, tarkentaa yksityiskohtiin tai keräillä niiden sirpaleita. Kaupungin moninaisuus on sedimentoitunut sen rakenteisiin. Tätä aineellista näyttämöä eri näkökulmista tarkastellen kaupunki näyttäytyy tilana, jossa yksityisen ja julkisen väliset rajat elävät alati. No Exit Kaupungin tila, taiteilijat Stadens rum, konstnärerna / Urban Space, artists Isidro Blasco, Chad Gerth, Stephen Gill, Anthony Haughey, Susan Hiller, Simo Karisalo, Kalle Lampela, Jukka Lehtinen, Noomi Ljungdell, Adam Magyar, Peter Margonelli, David McMillan, Sohei Nishino, Jiang Pengyi, William Raban, Abigail Reynolds Jani Ruscica, Christina Seely, Christopher Thomas. Helsingfors stadsmuseum Villa Hagasund No Exit Stadens rum Mannerheimvägen 13b, Helsingfors ons-sön 11 17, tor Gratis inträde och I utställningen Stadens rum ser vi staden ur ett föränderligt perspektiv. Det finns ingen läktare, inget tryggt fäste för den analytiske åskådaren därifrån han kunde blicka ut över en tydlig och kuvad stad. Hela staden ryms inte i kamerans sökare: även den mest detaljerade satellitbild representerar sist och slutligen bara en synvinkel. Staden kräver att fotografen ständigt är i rörelse och väljer bland alla tänkbara perspektiv. Blicken som riktar sig mot den urbana miljön kan därför stöda sig på minnen, söka spår av förändring, ställa skärpan på detaljer eller samla ihop skärvor av dem. Pluralismen finns som sediment i stadens strukturer. Då man betraktar denna materiella scen från olika synvinklar visar sig staden som ett rum där gränserna mellan privat och offentligt är i ständig rörelse. Helsinki City Museum, Hakasalmi Villa No Exit Urban Space 2 March 22 April 2012 Mannerheimintie 13b, Helsinki Wed Sun 11 a.m. 5 p.m., Thu 11 a.m. 7 p.m. Free entry and The Urban Space exhibition examines the city from changing perspectives. There is no auditorium of the city, no safe haven for the analytical observer where the city would offer itself up distinct and vanquished. The city can never be encompassed entirely in one photograph: even the most beautiful satellite image is just one possible perspective. The photographer of the city must be mobile and choose his or her own viewpoint. The gaze that focuses on the urban environment can rely on memories, search for traces of change, zoom in on details, or collect their fragments. The plurality of the city is sedimented into its structures. Examining this material stage from different angles, the city appears as a place where the boundaries of the public and the private spaces are in constant flux. Chad Gerth, Division & Latrobe, Series: Empty Lots.

4 100 M, 95 Y Helsingin kaupunginmuseo Sederholmin talo No Exit Eletty kaupunki Aleksanterinkatu 18, Helsinki ke su 11 17, to Vapaa sisäänpääsy sekä Eletty kaupunki -näyttelyssä kaupunkia tarkastellaan tapana olla. Kaupunki tapahtuu ja siihen osallistutaan. Kaupunki on äänten, hajujen, liikkeen ja kohtaamisten arvaamaton sekamelska. Se on yhdessä olemisen näyttämö, jossa on ennen kaikkea kyse altistumisesta. Oli kyseessä sitten karnevaali, tilojen omalakinen haltuunottaminen, äkilliset onnettomuudet tai eteen pölähtävät oudot tilanteet ja ihmiset, kaupungissa joudumme tiloihin ja tilanteisiin, joissa emme ole omimmillamme, vaan pikemminkin kasvotusten rajojemme kanssa. Halusimme tai emme. No Exit Eletty kaupunki, taiteilijat Varelsen i staden, konstnärerna / Urban Being, artists Juha Allan Ekholm, Nina Berman, Tuukka Kaila, Enrique Metinides, Jukka Onnela, Sami Perttilä, Salla Pesonen, The Pier (Nils Petter Löfstedt, Erik Vestman), Dana Popa, Nicolas Provost, Roskakaupunki (Sirpa Kinnunen, Emilia Kurila, Teemu Lehmusruusu), Maija Saksman, Sanni Seppo, Katja Tähjä, Michael Wolf. Helsingfors stadsmuseum Sederholmska huset No Exit Varelsen i staden Alexandersgatan 18, Helsingfors ons-sön 11 17, tor Gratis inträde och I utställningen Varelsen i staden betraktas staden som ett sätt att finnas till. Staden sker; människorna deltar i skeendet. Staden är ett oförutsägbart virrvarr av ljud, lukter, rörelse och möten. Den är en scen för gemenskap där det framför allt handlar om att utsätta sig själv. Vare sig det är fråga om karnevaler, ockupationer, plötsliga olyckor eller bisarra möten försätter staden oss i situationer där vi inte står på säker mark utan snarare konfronteras med våra egna gränser. Antingen vi vill det eller inte. Helsinki City Museum, Sederholm House No Exit Urban Being 2 March 29 April 2012 Aleksanterinkatu 18, Helsinki Wed Sun 11 a.m. 5 p.m., Thu 11 a.m. 7 p.m. Free entry and The Urban Being exhibition considers the city as a way of being. The city is an event in which people participate. It is an unpredictable melange of sounds, smells, motion and encounters a stage of togetherness that is essentially about exposure. Whether it involves a carnival, the illicit appropriation of spaces, sudden accidents or strange, unexpected situations or people, a city forces us into spaces and situations that are outside our comfort zone, where we come face to face with our limitations. Whether we want to or not. Nina Berman. Vapaaehtoistyöntekijä hoitaa maissinvarsia Etelä-Bronxissa vuoden ikäisessä Finca Del Surin puutarhassa matkustajajunan kulkiessa takana. Puutarha perustettiin moottoritien ulosajorampin ja lähijunaradan väliselle tyhjälle tontille. Vapaaehtoiset istuttivat palstalle maissia, kaalia, munakoisoa, omenapuita, paprikaa, jne. Vuonna 2011 La Finca Del Surissa (Etelän maatila) rupesi toimimaan uusi maatalouskoulu. / Courtesy NOOR Images.

5 Valokuvagalleria Hippolyte John Duncan, Bonfires Kalevankatu 18 B, Helsinki ti pe 12 17, la su Vapaa sisäänpääsy sekä John Duncanin (Belfast) Bonfires dokumentoi belfastilaisia jättimäisiä kokkoja ja niitä käsittelevää polttavaa ongelmaa: satoja vuosia kestänyttä Pohjois-Irlannin protestanttien ja katolilaisten välistä konfliktia. Projektia ja näyttelyä tukevat Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland, sekä British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction Leppiniemi tutkii sitä, miten valokuva ja piirros luovat uusia suhteita kuvitteellisen ja todisteellisen välille. Fotogalleri Hippolyte John Duncan, Bonfires Mannerheimvägen 13b, Helsingfors tis fre 12 17, lör sön Gratis inträde och John Duncans (Belfast) Bonfires dokumenterar de enorma brasor i Belfast som tar sig an ett brännande problem, den konflikt som i hundratals år pågått mellan protestanter och katoliker på Nordirland. Projektet och utställningen stöds av Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland och British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction Leppiniemi undersöker hur foton och teckningar skapar nya relationer mellan illustrerande och bevittnande framställning. Photographic Gallery Hippolyte John Duncan, Bonfires 1 25 March 2012 Kalevankatu 18 B Tue Fri 12 a.m. 5 p.m., Sat Sun 12 a.m. 4 p.m. Free entry John Duncan s (Belfast) Bonfires documents gigantic bonfires in Belfast that address a burning issue: the centuries-old conflict between Protestants and Catholics in Northern Ireland. The artist would like to acknowledge funding for this project and exhibition from Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland and the British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction 1 25 March 2012 An exploration of how photography and drawing establish new relationships between the imaginative and the evidentiary. John Duncan, Series: Bonfires and then Beacons, Courtesy Belfast Exposed.

6 Valokuvagalleria Hippolyte Petri Anttonen Yrjönkatu 8 10, sisäpiha ti pe 12 17, la su Vapaa sisäänpääsy Galleria on muuttamassa, tarkista osoite: Petri Anttosen (Helsinki) valokuvissa vuorottelee kaksi aihetta: kaupunkijohtoinen suunnittelu ja ihmisen elämä. Hänen menetelmänsä on lentikulaarinen valokuva. Vaikka kolmiulotteisen valokuvan voidaan katsoa olevan yhtä fiktiivinen kuin kaksiulotteisen, stereoskooppisen kuvan näkeminen vangitsee katsojan kerta kerran jälkeen. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Tienylitysfanfaari Kansainvälinen projekti, joka muuttaa arkipäiväisen tapahtuman juhlalliseksi. Fotogalleri Hippolyte Petri Anttonen Georgsgatan 8 10, innergård tis fre 12 17, lör sön Gratis inträde Galleriet flyttar, kontrollera adressen på: I Petri Anttonens (Helsingfors) fotografier alternerar två motiv: den stadsdrivna planeringen och människans liv. Hans medel är det lentikulära fotografiet. Även om det tredimensionella fotografiet kan anses vara lika fiktivt som det tvådimensionella, är en stereoskopisk bild en varje gång lika fängslande upplevelse för betraktaren. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Fanfar för övergång Ett internationellt projekt som förvandlar en vardaglig företeelse till någonting högtidligt. Photographic Gallery Hippolyte Petri Anttonen 30 March 29 April 2012 Yrjönkatu 8 10 (courtyard) Tue Fri 12 a.m. 5 p.m., Sat Sun 12 a.m. 4 p.m. Free entry The gallery is moving, please check the current address at: Petri Anttonen, Cityscape 1 (Canberra), 2011 Petri Anttonen (Helsinki) presents photographs that alternate two subjects: city-managed planning and human life. The method is lenticular photography. Although the three-dimensional photograph can be understood to be as fictive as the two-dimensional photograph, the allure of the moment created by stereoscopic vision fascinates the viewer time and again. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Fanfare for Crossing the Road 30 March 29 April 2012 An international project that adds ceremony to a common event.

7 Näyttelyt Svenskspråkig information om evenemangen finns på adressen For information about the events in English, please visit Café Aschan Tua Rahikainen, Helsinki suunnittelijan silmin 4 / 2012 Pohjoisesplanadi 19, Helsinki ma pe 8 20, la 10 21, su Espoon kulttuurikeskus, Näyttelytila Sanni Seppo, Palstaviljelyn hurmaa Kulttuuriaukio 2, Espoo ma pe 8 21, la 9 18, su G12, Helsinki Tuire Kurikka, Kummitustarinoita Minna Havukainen, Exitus avajaiset klo Töölöntorinkatu 3, Helsinki ti pe 12 17, la su Galerie Anhava Pertti Kekarainen , avajaiset klo Mannerheiminaukio 3, Helsinki Galerie Forsblom Chen Jiagang Lönnrotinkatu 5, Helsinki ma pe 11 18, la 11 16, su Galleria AARNI Sirkku Ketola, Intensité lumineuse Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo (Tapiola) ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Galleria Ama Nanna Hänninen, Plants, Objects, Paint Rikhardinkatu 1, Helsinki Galleria FAFA Kuvataideakatemia, valokuva Kuvataideakatemian valokuvataiteen opiskelijoita Lönnrotinkatu 35, Helsinki Avoinna joka päivä klo Galleria Gjutars Viivi Nieminen, Jälleennäkemisiä Vanha Kuninkaalantie 6, Vantaa (Tikkurila) ke pe 11 17, la su Galleria Heino Lauri Astala / Elina Brotherus Uudenmaankatu 16 20, Helsinki Galleria Huuto, Viiskulma Elina Tuhkanen, Approach through the negative , avajaiset klo Laivurinkatu 43, Helsinki Galleria Huuto, Uudenmaankatu Anja Helminen Uudenmaankatu 35, Helsinki Galleria Jangva David Muth, Settings , avajaiset klo18 20 Uudenmaankatu 4 6 (sisäpiha), Helsinki ti pe 11 19, la su Galleria Kalleria Timo Sulkamo, WALLS Kaarlenkatu 10, Helsinki

8 Galleria Pirkko-Liisa Topelius Heidi Wikström, Matka pimeän halki , avajaiset klo Ullanlinnankatu 1 A 2 4, Helsinki galleria.pirkkoliisatopelius.com Galleria Reunion Saara Olkkonen ja Laura Reunanen, How the light gets in Lönnrotinkatu 41, Helsinki ma pe 17 20, la su galleria U Dénes Mártonfai, Maaseutujalkapalloa ja Arkipäivän tyttöjä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, Kaisaniemenkatu 10, Helsinki ma pe Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Jenny Källman, Matts Leiderstam, Heli Rekula, Jarkko Räsänen, Eric Snedsbøl, Phantasma Bulevardi 10, Helsinki Goethe-Institut Finnland Katharina Fricke, Ugly Finnish Cities Work in Progress , avajaiset klo 17 Salomonkatu 5 B, Helsinki ma to 12 18, pe Helsingin kulttuurikeskus / Stoa Hetki tanssille Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la su Helsingin Taidehalli, studio Heini Hölttä, Selfportrait as a Building: Helsinki, Oslo Nervanderinkatu 3, Helsinki ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Helsingin taidemuseo / Kluuvin galleria Kalle Turakka-Purhonen, Elämäni Tekniikan Maailmassa Wilma Hurskainen, The Woman Who Married a Horse Unioninkatu 28 B (sisäpiha) 4. krs, Helsinki ke su Jukka Male Museo Valokuvauksen opiskelijat ry:n kuratoitu jäsennäyttely , avajaiset klo Tallberginkatu 1 B, 2.krs, Helsinki ma su / Kaapelin Galleria / HIAP ry Vladan Jeremić & Rena Rädle, The Housing Agenda , avajaiset klo Tallberginkatu 1 C 97, Helsinki ti 11 18, ke pe 11 17, la su Kirjagalleria Laterna Magica Mikko Itälahti ja Anna Vuolanto, Hitaasti Katoavaisuuden maantiedettä Janne Blomberg, ARX Linnoitus Jussi Rautsi, Ohi mennen Sami Haapavaara, Työn ja elon teatteri Rauhankatu 7, Helsinki ma pe ja , la Kulttuuritehdas Korjaamo Korjaamo Café Photo RAW -lehden näyttelyt 4 / 2012 Töölönkatu 51 a, Helsinki ma su Kulttuuriratikka Lisätietoja osoitteessa Ajankohta: 3 5 /2012 Käpylän kirjasto, HIAA Helsinki International Artists Association ry Faces and Places Väinölänkatu 5, Helsinki ma to 9 20, pe 9 16, la Laboratory Martin Parr, Think of Finland Perttu Saksa, Melancholia Erottajankatu 9 B (sisäpiha), Helsinki ti su

9 MUU Galleria Sebastian Lindberg, Koti ja isänmaa , avajaiset klo Henkilökohtainen kaupunki Personal City valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa , avajaiset klo Lönnrotinkatu 33, Helsinki ti pe Myymälä2 Erik van der Weijde, Linus Bill, Jéremie Egry, Aurélien Arbet, Bookies-näyttely Uudenmaankatu 23, Helsinki ke la 12 18, su Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Napa galleria Michael Swaney, Stephen Smith, Nieves Zine Library Bookies-näyttely Eerikinkatu 18, Helsinki ti pe 12 18, la napagalleria.wordpress.com Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Pick Me Photography/Production/Gallery Elina Brotherus, Kira Gluschkoff ja Susanna Majuri, WHAT IF Iso Roobertinkatu 48, Helsinki ma pe Pääkaupunkiseudun päiväkodit Markus Renvallin valokuvanäyttely alle 5-vuotiaille lapsille 4 / 2012 (alustava) Lisätietoja osoitteessa Rikhardinkadun kirjasto: Taiteilija-kirjagalleria Martti Jämsä, PINNAKKAISIA , avajaiset klo II krs, Rikhardinkatu 3, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la Sinne Johanna Lecklin Iso Roobertinkatu 16, Helsinki ti su Suomen Tukholman-instituutti Suomen Tukholman-instituutti esittää HPB12 Miklos Gaál, Kaisu Koivisto, Johanna Lecklin, Heidi Lunabba, Tuomo Rainio Snickarbacken 2 4, Tukholma, Ruotsi ti to 12 18, pe la Suomen valokuvataiteen museo Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki ti su 11 18, ke Suuri näyttelytila: K. G. Roos, Mafia, Marimekko, Mannerheim , Kokoelma-amanuenssi Maria Faarinen esittelee näyttelyn klo 18. Timo Kelaranta, Outo rakkaus , Taiteilijatapaaminen museolla klo 14 ja klo 14. Projekti-tila: Octavian Bâlea, Flexi in security Redux Kollective: Preview 5 Kuvataideakatemian opiskelijoiden valokuvia , Taiteilijatapaaminen klo 14. Prosessi-tila: Photo Do ry, Itä Länsi battle , Battle Nuori Helsinki Vallilan kirjasto Taika Ilola, Valonpilkahduksia Päijänteentie 5, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la Virka Galleria, Helsingin kaupungintalo Flush Sofiankatu 1 / Pohjoisesplanadi 11 13, Helsinki ma pe 9 19, la su

10 Tapahtumat Svenskspråkig information om evenemangen finns på adressen For information about the events in English, please visit At hand Interaktiivinen videoteos näyteikkunoissa keskellä kaupunkia. Toteuttajina työryhmä Heidi Tikka, Jaakko Pesonen, Teemu Korpilahti. 4 / 2012 Lisätietoja osoitteessa Avajaiset, Valokuvan kuukausi HPB12 Tapahtuma avaa valokuvan kuukauden koko päivän kestävällä ohjelmalla Valokuvagalleria Hippolyte & Laboratory. Lisätietoja osoitteessa BOOKIES Seminaari, joka esittelee taiteilija- ja suunnittelijalähtöisen julkaisutoiminnan käytäntöjä ja painotuotteita. Lisäksi kaksi näyttelyä (Myymälä2 ja Napa Galleria) Nykytaiteen museo Kiasma Mannerheiminaukio 2, Helsinki Helsinki Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Helsinki photomedia: images in circulation Konferenssi Aalto-yliopiston Mediakeskus Lume HPB12-seminaari Lisätietoja osoitteessa Ihmiset ja puut Kuvataiteilija Hanna Vainion video-projisointi Helsingin kiinnostavista paikoista. 4 / Tarkemmat näytösajat osoitteessa Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki IHME-nykytaidefestivaali (Taidesäätiö Pro Arte) IHME-teos 2012: Sydänarkisto IHME-nykytaidefestivaalilla yleisö voi kokea Christian Boltanskin Sydänarkisto-teoksen ja luovuttaa sydänäänensä osaksi taiteilijan Teshiman saarella, Japanissa sijaitsevaa arkistoa. Sydänarkisto toteutuu tiloina, joissa kerätään sydänäänitallenteita. Helsingissä keruupaikkana on Rikhardinkadun kirjasto. Lisätietoja teoksesta, Boltanskista sekä osallistumisesta: IHME-päivillä voi kuulla lisää IHME-teoksen teemoista, katsella elokuvia sekä nauttia monitaiteisista työpajoista, joista yksi on valokuvaan perustuva. Tapahtumapaikkana Vanha ylioppilastalo Helsingissä ja kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. IHME-päivien ohjelmisto osoitteessa IHME-nykytaidefestivaali on vuosittainen, keväisin järjestettävä tapahtuma, jonka ytimessä on kansainvälisen taiteilijan toteuttama IHME-teos julkisessa tilassa sekä IHMEpäivät. IHME-päivät koostuvat luennoista, keskusteluista, elokuvista ja työpajoista. IHME-päivät Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3), Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3) Katugalleriat, Eerikinkatu Taideteoksia sähköjakokaapeleilla. Toteuttajana kuvataiteilija Magdalena Åberg yhteistyössä Helsingin Energian kanssa. Mukana Susanna Autio, Laurene Bois-Mariage, Harri Hemmilä, Taika Ilola, Päivi Koskinen, Marja-Elina Uusitupa. 4 / 2012 Eerikinkatu, Helsinki Kira Gluschkoffin ja Juha Arvid Helmisen luento muoti- ja potrettikuvauksesta Luento klo 18:00 Pick Me Photography/Production/Gallery Iso Roobertinkatu 48, Helsinki Mash The News! Media-, ääni- ja esitystaiteilijoita yhdistävä, osallistava esitys julkisessa tilassa. 4 / 2012 (alustava ajankohta) Lisätietoja osoitteessa Minun kuvani! Omakuvatyöpaja Helsingin päärautatieasemalla Osallistava työpaja, johon ohikulkijat voivat osallistua mukana kantamallaan kuvalla. Omakuvatyöpajassa tehdään valokuva, jossa sekoittuvat yksityinen ja julkinen sekä mennyt ja nyt-hetki. Työpaja antaa tilaisuuden kokea jotakin erilaista ja yllätyksellistä kaupunkitilassa keskellä arkea. Pajaan saa osallistua kuka vaan joko tapahtumaan ennalta ilmoittautunut tai satunnainen ohikulkija. Työpaja toteutetaan julkisessa tilassa. Osallistuja tarvitsee valokuvan, jota hän kantaa jatkuvasti mukanaan, vaikka lompakossaan, kalenterin välissä tai kännykässään. Tämä kuva heijastetaan rautatieasemalla seinään uuden omakuvan taustaksi. Kuvattava asettuu uuteen kuvaan haluamallaan tavalla ja ottaa kontaktia taustan valokuvaan ja julkiseen tilaan. Taiteilijat: Hertta Kiiski, Lasse Peltola ja Marja Saleva (Turun Taideakatemian valokuvausopiskelijat) Helsingin Rautatieasema

11 Neulanreikätyöpaja How the light gets in -näyttelyyn liittyen Aikuisille ja yli 12-vuotiaille tarkoitettu päivän mittainen työpaja, jossa rakennetaan oma neulanreikäkamera tulitikkurasiasta. Vetäjinä taiteilijat Saara Olkkonen ja Laura Reunanen. 14.4, ja Huom, ennakkoilmoittautuminen! Lisätietoja osoitteessa Galleria Reunion Lönnrotinkatu 41, Helsinki Portfoliotapaamiset Valokuvataiteen museolla Taiteilijoiden ja kuraattorien portfoliopäivä Yleisölle avoin portfoliopäivä. Kaapelitehdas, Suomen valokuvataiteen museo Tallberginkatu 1 G, Helsinki Suomi kuvaa kollektiivi: Takaisin virtaan // Back to Current Installaationomainen valokuvataide-näyttely kaupunkitilassa. Ryhmä esittää valokuvia paikoissa, joissa ne keskustelevat ympäröivän kaupunkitilan kanssa. Valokuvataide tuodaan avoimeen tilaan vapauttamaan kaupungin kuolleet kulmat näkyviksi. Suomi kuvaa -kollektiivin Takaisin virtaan // Back to Current -näyttelyssä on esillä neljän taiteilijan valokuvia. Neljä elämää, neljä päiväkirjaa, jotka ovat nivoutuneet yhdeksi yhteiseksi tarinaksi , avajaiset Tapahtumapaikka ilmoitetaan osoitteessa Tuomas Linna: Juuso Noronkoski: Sauli Sirviö: Matti Tanskanen: Valonpilkahduksia Vallilassa Taika Ilola järjestää yhteistyössä Vallilan kirjaston kanssa yhteisöllisiä valokuvatyöpajoja lapsille, nuorille, senioreille, maahanmuuttajille Valonpilkahduksia -näyttelyyn liittyen. Huhtikuun lauantai-työpajoissa Vallilan kirjastossa klo kaikille avoimia draamaharjoitteita valokuvauksesta, mm. pysäytettyjä kuvia ilman kameraa klo Keskustelutilaisuus aiheesta yhteisötaide ja valokuvaus (lauantaisin) Lisätietoja osoitteessa Vallilan kirjasto, Päijänteentie 5, Helsinki Valokuva-aiheisen tabloid-julkaisun launch-tilaisuus Toteuttajana Katri Naukkarinen 4 / 2012 (alustava) Lisätietoja osoitteessa Where will I end up today? osallistava valokuvaviesti Yhteisöllinen taidetapahtuma joka huipentuu näyttelyyn. Toteuttajana Kia Orama ja Västra Nylands Folkhögskolanin opiskelijat. Västra Nylands Folkhögskolan valokuvalinjan opiskelijat kutsuvat sinut mukaan inspiroitumaan, provosoitumaan ja reagoimaan ja valokuvaamaan. Osallistujien valokuvat yhdessä opiskelijoiden kuvien kanssa muodostavat dialogisen kokonaisuuden osoitteessa www. vnf-gallery.fi/wherewillienduptoday. Tapahtuman nettisivu lanseerataan näyttelyn avajaisissa Korjaamon baarissa torstaina klo Korjaamon baari Töölönkatu 51 a-b, Helsinki Enrique Metinides, Series: In the Place of Coincidence,

12 23 A B C D Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen huvila Helsingin kaupunginmuseo, Sederholmin talo Valokuvagalleria Hippolyte, Kalevankatu 18 Valokuvagalleria Hippolyte, Yrjönkatu Café Aschan G12, Helsinki Galerie Anhava Galerie Forsblom Galleria Ama Galleria FAFA Galleria Heino Galleria Huuto, Viiskulma Galleria Huuto, Uudenmaankatu Galleria Jangva Galleria Kalleria Galleria Pirkko-Liisa Topelius Galleria Reunion galleria U Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Goethe-Institut Finnland Helsingin Taidehalli Helsingin taidemuseo / Kluuvin galleria Jukka Male Museo Kaapelin Galleria / HIAP ry Kirjagalleria Laterna Magica Kulttuuritehdas Korjaamo Käpylän kirjasto Laboratory MUU Galleria Myymälä2 Napa galleria Pick Me Photography/Production/Gallery Rikhardinkadun kirjasto Sinne Suomen valokuvataiteen museo Vallilan kirjasto Virka Galleria, Helsingin kaupungintalo Nykytaiteen museo Kiasma Aalto-yliopiston Mediakeskus Lume Helsingin Rautatieasema Mannerheimintie A C D Kalevankatu Lönnrotinkatu Bulevardi Pohjoisesplanadi 18 B

13 HPB12 kiittää yhteistyöstä / HPB12 tackar för gott samarbete HPB12 wishes to thank for their cooperation: Alfred Kordelinin säätiö British Council Helsingin kulttuurikeskus / Helsingfors kulturcentral / City of Helsinki Cultural Office Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kultur ministeriet / Ministry of Education and Culture Svenska kulturfonden Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus WSOY:n kirjallisuussäätiö Helsinki Photography Biennial 2012 Valokuvataiteilijoiden Liitto / Förbundet för fotografiska konstnärer / Union of Artist Photographers Kaikki tapahtumatiedot ovat tapahtumien järjestäjien HPB12:lle ilmoittamia. Mahdollisista muutoksista tietoihin vastaavat tapahtumien järjestäjät. HPB12 har fått uppgifterna om evenemangen av arrangörerna, som ansvarar för eventuella ändringar. The information is supplied to HPB12 by the organizers. Any changes to the information are the organizers responsibility.

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET Taidemaalariliitto, Varsinainen jäsen Botnia Taiteilijaseura 2005 Suomen Taidegraafikot, Varsinainen jäsen 2005 Kuvasto 2005 Pohjalainen Taiteilijaliitto 2004 Vaasan Taiteilijaseura

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen Helsinki 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen Helsinki M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen Helsinki M

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

NEZ / SM Botniaring Race Kilpailun tulos

NEZ / SM Botniaring Race Kilpailun tulos Legends aika-ajo 1 5 Kimmo Mirjamo 1:27.486 1:23.146 1:23.504 1:23.428 1:23.440 1:23.476 49 Nina Lätti 1:27.321 1:23.281 1:23.441 1:23.531 1:24.009 1:23.869 76 Jere Rantaniemi 1:27.227 1:23.721 1:24.058

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin Espoon Kuvataiteilijoiden toimisto, Galleria AARNI,

Lisätiedot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali PHYS lukujärjestys 2015-2016, ei palveluopetus 2.6.2015 Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet (TFM) L01 Ma 14:15-16:00 U154 PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tiimityöskentely. Marko Leppänen

Tiimityöskentely. Marko Leppänen 1 Tiimityöskentely Marko Leppänen * Entrepreneurship - In your dreams? 20.3.2013 - Yrittäjyystapahtuma Tampereen korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle Aika: 20.3.2013 klo 12-17 Paikka: Tullikamarin

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

PHYS lukujärjestys , ei palveluopetus , päivitys Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot

PHYS lukujärjestys , ei palveluopetus , päivitys Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot PHYS lukujärjestys 2015-2016, ei palveluopetus 12.6.2015, päivitys 25.8. Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet (TFM) L01 Ma 14:15-16:00

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla?

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Keskustelua Suomen tuloksista EU:n tasa-arvoindeksissä (EIGE) Helsingissä 21. 22.4.2016 Sukupuolten tasa-arvon mittaamiseen ja

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37 STANDARD -- Overall Stage Results Stage 1 -- Wasted Time 1 88 21,61 4,0722 100,0000 100,00 62 Martikainen, Timo T 2 74 18,82 3,9320 96,5571 96,56 69 Kaislaranta, Mikael 3 90 25,19 3,5728 87,7377 87,74

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Anne Vatén. Lahti Institute of Design. Högskolan för Fotografi. Västra Nylands folkhögskola. North Karelia College PHOTOGRAPHER.

Anne Vatén. Lahti Institute of Design. Högskolan för Fotografi. Västra Nylands folkhögskola. North Karelia College PHOTOGRAPHER. Anne Vatén PHOTOGRAPHER Anne Vatén, b.1976 /////// Living and working in, Finland /////// CLIENTS 2000-2016: Aamulehti, Allegro, Cosmopolitan, Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Sanomat, Hämeen Sanomat, Iittala

Lisätiedot