Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3. 30.4.2012. www.hpb.fi"

Transkriptio

1

2 Helsinki Photography Biennial 2012 Helsinki Photography Biennial on Valokuvataiteilijoiden liiton järjestämä tapahtuma, jossa esitellään uutta valokuvataidetta. Vuoden 2012 teemana on kaupunki ja urbaani. Valokuvaus ja kaupunki kuuluvat toisilleen. Valokuvalla ei oikeastaan yhtä vähän kuin ihmisilläkään ole ulospääsyä kaupungista. Se syntyi kaupunkiin, ja siellä se on myös koko olemassaolonsa ajan hakenut paikkaansa. Valokuva muuttaa todellisuutta tarinoiksi, jotka ovat joko totuudellisia tai keinotekoisia. HPB12:n päänäyttelyissä on teoksia yli 30 taiteilijalta sekä Suomesta että ulkomailta. Ne järjestetään Helsingin kaupunginmuseon Hakasalmen huvilassa ja Sederholmin talossa, sekä Valokuvagalleria Hippolytessä. Päänäyttelyt on kuratoinut työryhmä, johon kuuluvat valokuvataiteilijat Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio ja Hanna Weselius, sekä Helsingin kaupunginmuseon tutkija Jari Harju. Päänäyttelyiden lisäksi HPB12 levittäytyy huhtikuussa laajaksi tapahtumien sarjaksi pääkaupunkiseudun museoihin, gallerioihin ja muihin näyttelytiloihin, julkista tilaa unohtamatta. Tutustu, ihastu ja nauti valokuvataiteesta! Lisätietoja: Helsinki Photography Biennial är ett evenemang för ny fotokonst som ordnas av Förbundet för fotografiska konstnärer. År 2012 är temat staden och det urbana. Fotografin och staden tillhör varandra. Liksom människan, saknar fotografin egentligen möjlighet att ta sig ut ur staden. Den föddes i staden och det är där den har sökt sin plats så länge den existerat. Fotografin omvandlar verkligheten till berättelser, verklighetstrogna eller artificiella. I HPB12:s huvudutställningar finns verk av över 30 konstnärer från både Finland och utlandet. De visas i Stadsmuseets utrymmen Villa Hagasund och Sederholmska huset samt på Fotogalleri Hippolyte. Huvudutställningarna är utarbetade av en kuratorgrupp bestående av fotokonstnärerna Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio och Hanna Weselius samt forskaren vid Helsingfors stadsmuseum Jari Harju. I april breder HPB12 ut sig i en lång rad evenemang i huvudstadens museer, gallerier och andra utställningslokaler, för att inte glömma det offentliga rummet. Stig in, ta för dig och njut av fotokonsten! För mera information: The Helsinki Photography Biennial is a major review of contemporary photographic art organized by the Union of Artist Photographers in Finland. The theme of the 2012 biennial is urbanity and the city. Photography and the city belong together. Photography can never really escape the city no more than people can. Photography was conceived in the city, and it is there it has been searching for its place throughout its entire existence. Photography transforms reality into stories that can be either factual or fictitious. The main exhibitions of HPB12 include works by more than 30 artists from Finland and abroad. They are held in the Helsinki City Museum s venues Hakasalmi Villa and Sederholm House, and in the Photographic Gallery Hippolyte. The main exhibitions are curated by a team whose members are the photographic artists Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio and Hanna Weselius together with Jari Harju, a researcher from the Helsinki City Museum. In addition to the main exhibitions, HPB12 will also expand in a series of events in April into the museums, galleries and other venues in the Helsinki metropolitan area, as well as the public space. See, feel and enjoy photographic art! For more information, please visit: hpb.fi Kansikuva: Michael Wolf, Tokyo Compression # 39, 2010.

3 100 M, 95 Y Helsingin kaupunginmuseo Hakasalmen huvila No Exit Kaupungin tila Mannerheimintie 13b, Helsinki ke su 11 17, to Vapaa sisäänpääsy sekä Kaupungin tila -näyttelyssä kaupunkia katsotaan muuttuvista näkökulmista. Ei ole olemassa kaupungin katsomoa, analyyttisen tarkkailijan turvaisaa asemapaikkaa, josta käsin kaupunki avautuisi selkeänä ja selätettynä. Kameran etsimessä ei voi olla koko kaupunki: jopa kaikkein tarkin satelliittikuva on vain yksi näkökulma. Kaupunki vaatii kuvaajaltaan liikkeellä oloa ja näkökulman valintaa. Urbaaniin ympäristöön kohdistettu katse saattaakin tukeutua muistoihin, etsiä muutoksen jälkiä, tarkentaa yksityiskohtiin tai keräillä niiden sirpaleita. Kaupungin moninaisuus on sedimentoitunut sen rakenteisiin. Tätä aineellista näyttämöä eri näkökulmista tarkastellen kaupunki näyttäytyy tilana, jossa yksityisen ja julkisen väliset rajat elävät alati. No Exit Kaupungin tila, taiteilijat Stadens rum, konstnärerna / Urban Space, artists Isidro Blasco, Chad Gerth, Stephen Gill, Anthony Haughey, Susan Hiller, Simo Karisalo, Kalle Lampela, Jukka Lehtinen, Noomi Ljungdell, Adam Magyar, Peter Margonelli, David McMillan, Sohei Nishino, Jiang Pengyi, William Raban, Abigail Reynolds Jani Ruscica, Christina Seely, Christopher Thomas. Helsingfors stadsmuseum Villa Hagasund No Exit Stadens rum Mannerheimvägen 13b, Helsingfors ons-sön 11 17, tor Gratis inträde och I utställningen Stadens rum ser vi staden ur ett föränderligt perspektiv. Det finns ingen läktare, inget tryggt fäste för den analytiske åskådaren därifrån han kunde blicka ut över en tydlig och kuvad stad. Hela staden ryms inte i kamerans sökare: även den mest detaljerade satellitbild representerar sist och slutligen bara en synvinkel. Staden kräver att fotografen ständigt är i rörelse och väljer bland alla tänkbara perspektiv. Blicken som riktar sig mot den urbana miljön kan därför stöda sig på minnen, söka spår av förändring, ställa skärpan på detaljer eller samla ihop skärvor av dem. Pluralismen finns som sediment i stadens strukturer. Då man betraktar denna materiella scen från olika synvinklar visar sig staden som ett rum där gränserna mellan privat och offentligt är i ständig rörelse. Helsinki City Museum, Hakasalmi Villa No Exit Urban Space 2 March 22 April 2012 Mannerheimintie 13b, Helsinki Wed Sun 11 a.m. 5 p.m., Thu 11 a.m. 7 p.m. Free entry and The Urban Space exhibition examines the city from changing perspectives. There is no auditorium of the city, no safe haven for the analytical observer where the city would offer itself up distinct and vanquished. The city can never be encompassed entirely in one photograph: even the most beautiful satellite image is just one possible perspective. The photographer of the city must be mobile and choose his or her own viewpoint. The gaze that focuses on the urban environment can rely on memories, search for traces of change, zoom in on details, or collect their fragments. The plurality of the city is sedimented into its structures. Examining this material stage from different angles, the city appears as a place where the boundaries of the public and the private spaces are in constant flux. Chad Gerth, Division & Latrobe, Series: Empty Lots.

4 100 M, 95 Y Helsingin kaupunginmuseo Sederholmin talo No Exit Eletty kaupunki Aleksanterinkatu 18, Helsinki ke su 11 17, to Vapaa sisäänpääsy sekä Eletty kaupunki -näyttelyssä kaupunkia tarkastellaan tapana olla. Kaupunki tapahtuu ja siihen osallistutaan. Kaupunki on äänten, hajujen, liikkeen ja kohtaamisten arvaamaton sekamelska. Se on yhdessä olemisen näyttämö, jossa on ennen kaikkea kyse altistumisesta. Oli kyseessä sitten karnevaali, tilojen omalakinen haltuunottaminen, äkilliset onnettomuudet tai eteen pölähtävät oudot tilanteet ja ihmiset, kaupungissa joudumme tiloihin ja tilanteisiin, joissa emme ole omimmillamme, vaan pikemminkin kasvotusten rajojemme kanssa. Halusimme tai emme. No Exit Eletty kaupunki, taiteilijat Varelsen i staden, konstnärerna / Urban Being, artists Juha Allan Ekholm, Nina Berman, Tuukka Kaila, Enrique Metinides, Jukka Onnela, Sami Perttilä, Salla Pesonen, The Pier (Nils Petter Löfstedt, Erik Vestman), Dana Popa, Nicolas Provost, Roskakaupunki (Sirpa Kinnunen, Emilia Kurila, Teemu Lehmusruusu), Maija Saksman, Sanni Seppo, Katja Tähjä, Michael Wolf. Helsingfors stadsmuseum Sederholmska huset No Exit Varelsen i staden Alexandersgatan 18, Helsingfors ons-sön 11 17, tor Gratis inträde och I utställningen Varelsen i staden betraktas staden som ett sätt att finnas till. Staden sker; människorna deltar i skeendet. Staden är ett oförutsägbart virrvarr av ljud, lukter, rörelse och möten. Den är en scen för gemenskap där det framför allt handlar om att utsätta sig själv. Vare sig det är fråga om karnevaler, ockupationer, plötsliga olyckor eller bisarra möten försätter staden oss i situationer där vi inte står på säker mark utan snarare konfronteras med våra egna gränser. Antingen vi vill det eller inte. Helsinki City Museum, Sederholm House No Exit Urban Being 2 March 29 April 2012 Aleksanterinkatu 18, Helsinki Wed Sun 11 a.m. 5 p.m., Thu 11 a.m. 7 p.m. Free entry and The Urban Being exhibition considers the city as a way of being. The city is an event in which people participate. It is an unpredictable melange of sounds, smells, motion and encounters a stage of togetherness that is essentially about exposure. Whether it involves a carnival, the illicit appropriation of spaces, sudden accidents or strange, unexpected situations or people, a city forces us into spaces and situations that are outside our comfort zone, where we come face to face with our limitations. Whether we want to or not. Nina Berman. Vapaaehtoistyöntekijä hoitaa maissinvarsia Etelä-Bronxissa vuoden ikäisessä Finca Del Surin puutarhassa matkustajajunan kulkiessa takana. Puutarha perustettiin moottoritien ulosajorampin ja lähijunaradan väliselle tyhjälle tontille. Vapaaehtoiset istuttivat palstalle maissia, kaalia, munakoisoa, omenapuita, paprikaa, jne. Vuonna 2011 La Finca Del Surissa (Etelän maatila) rupesi toimimaan uusi maatalouskoulu. / Courtesy NOOR Images.

5 Valokuvagalleria Hippolyte John Duncan, Bonfires Kalevankatu 18 B, Helsinki ti pe 12 17, la su Vapaa sisäänpääsy sekä John Duncanin (Belfast) Bonfires dokumentoi belfastilaisia jättimäisiä kokkoja ja niitä käsittelevää polttavaa ongelmaa: satoja vuosia kestänyttä Pohjois-Irlannin protestanttien ja katolilaisten välistä konfliktia. Projektia ja näyttelyä tukevat Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland, sekä British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction Leppiniemi tutkii sitä, miten valokuva ja piirros luovat uusia suhteita kuvitteellisen ja todisteellisen välille. Fotogalleri Hippolyte John Duncan, Bonfires Mannerheimvägen 13b, Helsingfors tis fre 12 17, lör sön Gratis inträde och John Duncans (Belfast) Bonfires dokumenterar de enorma brasor i Belfast som tar sig an ett brännande problem, den konflikt som i hundratals år pågått mellan protestanter och katoliker på Nordirland. Projektet och utställningen stöds av Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland och British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction Leppiniemi undersöker hur foton och teckningar skapar nya relationer mellan illustrerande och bevittnande framställning. Photographic Gallery Hippolyte John Duncan, Bonfires 1 25 March 2012 Kalevankatu 18 B Tue Fri 12 a.m. 5 p.m., Sat Sun 12 a.m. 4 p.m. Free entry John Duncan s (Belfast) Bonfires documents gigantic bonfires in Belfast that address a burning issue: the centuries-old conflict between Protestants and Catholics in Northern Ireland. The artist would like to acknowledge funding for this project and exhibition from Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland and the British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction 1 25 March 2012 An exploration of how photography and drawing establish new relationships between the imaginative and the evidentiary. John Duncan, Series: Bonfires and then Beacons, Courtesy Belfast Exposed.

6 Valokuvagalleria Hippolyte Petri Anttonen Yrjönkatu 8 10, sisäpiha ti pe 12 17, la su Vapaa sisäänpääsy Galleria on muuttamassa, tarkista osoite: Petri Anttosen (Helsinki) valokuvissa vuorottelee kaksi aihetta: kaupunkijohtoinen suunnittelu ja ihmisen elämä. Hänen menetelmänsä on lentikulaarinen valokuva. Vaikka kolmiulotteisen valokuvan voidaan katsoa olevan yhtä fiktiivinen kuin kaksiulotteisen, stereoskooppisen kuvan näkeminen vangitsee katsojan kerta kerran jälkeen. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Tienylitysfanfaari Kansainvälinen projekti, joka muuttaa arkipäiväisen tapahtuman juhlalliseksi. Fotogalleri Hippolyte Petri Anttonen Georgsgatan 8 10, innergård tis fre 12 17, lör sön Gratis inträde Galleriet flyttar, kontrollera adressen på: I Petri Anttonens (Helsingfors) fotografier alternerar två motiv: den stadsdrivna planeringen och människans liv. Hans medel är det lentikulära fotografiet. Även om det tredimensionella fotografiet kan anses vara lika fiktivt som det tvådimensionella, är en stereoskopisk bild en varje gång lika fängslande upplevelse för betraktaren. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Fanfar för övergång Ett internationellt projekt som förvandlar en vardaglig företeelse till någonting högtidligt. Photographic Gallery Hippolyte Petri Anttonen 30 March 29 April 2012 Yrjönkatu 8 10 (courtyard) Tue Fri 12 a.m. 5 p.m., Sat Sun 12 a.m. 4 p.m. Free entry The gallery is moving, please check the current address at: Petri Anttonen, Cityscape 1 (Canberra), 2011 Petri Anttonen (Helsinki) presents photographs that alternate two subjects: city-managed planning and human life. The method is lenticular photography. Although the three-dimensional photograph can be understood to be as fictive as the two-dimensional photograph, the allure of the moment created by stereoscopic vision fascinates the viewer time and again. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Fanfare for Crossing the Road 30 March 29 April 2012 An international project that adds ceremony to a common event.

7 Näyttelyt Svenskspråkig information om evenemangen finns på adressen For information about the events in English, please visit Café Aschan Tua Rahikainen, Helsinki suunnittelijan silmin 4 / 2012 Pohjoisesplanadi 19, Helsinki ma pe 8 20, la 10 21, su Espoon kulttuurikeskus, Näyttelytila Sanni Seppo, Palstaviljelyn hurmaa Kulttuuriaukio 2, Espoo ma pe 8 21, la 9 18, su G12, Helsinki Tuire Kurikka, Kummitustarinoita Minna Havukainen, Exitus avajaiset klo Töölöntorinkatu 3, Helsinki ti pe 12 17, la su Galerie Anhava Pertti Kekarainen , avajaiset klo Mannerheiminaukio 3, Helsinki Galerie Forsblom Chen Jiagang Lönnrotinkatu 5, Helsinki ma pe 11 18, la 11 16, su Galleria AARNI Sirkku Ketola, Intensité lumineuse Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo (Tapiola) ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Galleria Ama Nanna Hänninen, Plants, Objects, Paint Rikhardinkatu 1, Helsinki Galleria FAFA Kuvataideakatemia, valokuva Kuvataideakatemian valokuvataiteen opiskelijoita Lönnrotinkatu 35, Helsinki Avoinna joka päivä klo Galleria Gjutars Viivi Nieminen, Jälleennäkemisiä Vanha Kuninkaalantie 6, Vantaa (Tikkurila) ke pe 11 17, la su Galleria Heino Lauri Astala / Elina Brotherus Uudenmaankatu 16 20, Helsinki Galleria Huuto, Viiskulma Elina Tuhkanen, Approach through the negative , avajaiset klo Laivurinkatu 43, Helsinki Galleria Huuto, Uudenmaankatu Anja Helminen Uudenmaankatu 35, Helsinki Galleria Jangva David Muth, Settings , avajaiset klo18 20 Uudenmaankatu 4 6 (sisäpiha), Helsinki ti pe 11 19, la su Galleria Kalleria Timo Sulkamo, WALLS Kaarlenkatu 10, Helsinki

8 Galleria Pirkko-Liisa Topelius Heidi Wikström, Matka pimeän halki , avajaiset klo Ullanlinnankatu 1 A 2 4, Helsinki galleria.pirkkoliisatopelius.com Galleria Reunion Saara Olkkonen ja Laura Reunanen, How the light gets in Lönnrotinkatu 41, Helsinki ma pe 17 20, la su galleria U Dénes Mártonfai, Maaseutujalkapalloa ja Arkipäivän tyttöjä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, Kaisaniemenkatu 10, Helsinki ma pe Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Jenny Källman, Matts Leiderstam, Heli Rekula, Jarkko Räsänen, Eric Snedsbøl, Phantasma Bulevardi 10, Helsinki Goethe-Institut Finnland Katharina Fricke, Ugly Finnish Cities Work in Progress , avajaiset klo 17 Salomonkatu 5 B, Helsinki ma to 12 18, pe Helsingin kulttuurikeskus / Stoa Hetki tanssille Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la su Helsingin Taidehalli, studio Heini Hölttä, Selfportrait as a Building: Helsinki, Oslo Nervanderinkatu 3, Helsinki ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Helsingin taidemuseo / Kluuvin galleria Kalle Turakka-Purhonen, Elämäni Tekniikan Maailmassa Wilma Hurskainen, The Woman Who Married a Horse Unioninkatu 28 B (sisäpiha) 4. krs, Helsinki ke su Jukka Male Museo Valokuvauksen opiskelijat ry:n kuratoitu jäsennäyttely , avajaiset klo Tallberginkatu 1 B, 2.krs, Helsinki ma su / Kaapelin Galleria / HIAP ry Vladan Jeremić & Rena Rädle, The Housing Agenda , avajaiset klo Tallberginkatu 1 C 97, Helsinki ti 11 18, ke pe 11 17, la su Kirjagalleria Laterna Magica Mikko Itälahti ja Anna Vuolanto, Hitaasti Katoavaisuuden maantiedettä Janne Blomberg, ARX Linnoitus Jussi Rautsi, Ohi mennen Sami Haapavaara, Työn ja elon teatteri Rauhankatu 7, Helsinki ma pe ja , la Kulttuuritehdas Korjaamo Korjaamo Café Photo RAW -lehden näyttelyt 4 / 2012 Töölönkatu 51 a, Helsinki ma su Kulttuuriratikka Lisätietoja osoitteessa Ajankohta: 3 5 /2012 Käpylän kirjasto, HIAA Helsinki International Artists Association ry Faces and Places Väinölänkatu 5, Helsinki ma to 9 20, pe 9 16, la Laboratory Martin Parr, Think of Finland Perttu Saksa, Melancholia Erottajankatu 9 B (sisäpiha), Helsinki ti su

9 MUU Galleria Sebastian Lindberg, Koti ja isänmaa , avajaiset klo Henkilökohtainen kaupunki Personal City valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa , avajaiset klo Lönnrotinkatu 33, Helsinki ti pe Myymälä2 Erik van der Weijde, Linus Bill, Jéremie Egry, Aurélien Arbet, Bookies-näyttely Uudenmaankatu 23, Helsinki ke la 12 18, su Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Napa galleria Michael Swaney, Stephen Smith, Nieves Zine Library Bookies-näyttely Eerikinkatu 18, Helsinki ti pe 12 18, la napagalleria.wordpress.com Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Pick Me Photography/Production/Gallery Elina Brotherus, Kira Gluschkoff ja Susanna Majuri, WHAT IF Iso Roobertinkatu 48, Helsinki ma pe Pääkaupunkiseudun päiväkodit Markus Renvallin valokuvanäyttely alle 5-vuotiaille lapsille 4 / 2012 (alustava) Lisätietoja osoitteessa Rikhardinkadun kirjasto: Taiteilija-kirjagalleria Martti Jämsä, PINNAKKAISIA , avajaiset klo II krs, Rikhardinkatu 3, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la Sinne Johanna Lecklin Iso Roobertinkatu 16, Helsinki ti su Suomen Tukholman-instituutti Suomen Tukholman-instituutti esittää HPB12 Miklos Gaál, Kaisu Koivisto, Johanna Lecklin, Heidi Lunabba, Tuomo Rainio Snickarbacken 2 4, Tukholma, Ruotsi ti to 12 18, pe la Suomen valokuvataiteen museo Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki ti su 11 18, ke Suuri näyttelytila: K. G. Roos, Mafia, Marimekko, Mannerheim , Kokoelma-amanuenssi Maria Faarinen esittelee näyttelyn klo 18. Timo Kelaranta, Outo rakkaus , Taiteilijatapaaminen museolla klo 14 ja klo 14. Projekti-tila: Octavian Bâlea, Flexi in security Redux Kollective: Preview 5 Kuvataideakatemian opiskelijoiden valokuvia , Taiteilijatapaaminen klo 14. Prosessi-tila: Photo Do ry, Itä Länsi battle , Battle Nuori Helsinki Vallilan kirjasto Taika Ilola, Valonpilkahduksia Päijänteentie 5, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la Virka Galleria, Helsingin kaupungintalo Flush Sofiankatu 1 / Pohjoisesplanadi 11 13, Helsinki ma pe 9 19, la su

10 Tapahtumat Svenskspråkig information om evenemangen finns på adressen For information about the events in English, please visit At hand Interaktiivinen videoteos näyteikkunoissa keskellä kaupunkia. Toteuttajina työryhmä Heidi Tikka, Jaakko Pesonen, Teemu Korpilahti. 4 / 2012 Lisätietoja osoitteessa Avajaiset, Valokuvan kuukausi HPB12 Tapahtuma avaa valokuvan kuukauden koko päivän kestävällä ohjelmalla Valokuvagalleria Hippolyte & Laboratory. Lisätietoja osoitteessa BOOKIES Seminaari, joka esittelee taiteilija- ja suunnittelijalähtöisen julkaisutoiminnan käytäntöjä ja painotuotteita. Lisäksi kaksi näyttelyä (Myymälä2 ja Napa Galleria) Nykytaiteen museo Kiasma Mannerheiminaukio 2, Helsinki Helsinki Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Helsinki photomedia: images in circulation Konferenssi Aalto-yliopiston Mediakeskus Lume HPB12-seminaari Lisätietoja osoitteessa Ihmiset ja puut Kuvataiteilija Hanna Vainion video-projisointi Helsingin kiinnostavista paikoista. 4 / Tarkemmat näytösajat osoitteessa Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki IHME-nykytaidefestivaali (Taidesäätiö Pro Arte) IHME-teos 2012: Sydänarkisto IHME-nykytaidefestivaalilla yleisö voi kokea Christian Boltanskin Sydänarkisto-teoksen ja luovuttaa sydänäänensä osaksi taiteilijan Teshiman saarella, Japanissa sijaitsevaa arkistoa. Sydänarkisto toteutuu tiloina, joissa kerätään sydänäänitallenteita. Helsingissä keruupaikkana on Rikhardinkadun kirjasto. Lisätietoja teoksesta, Boltanskista sekä osallistumisesta: IHME-päivillä voi kuulla lisää IHME-teoksen teemoista, katsella elokuvia sekä nauttia monitaiteisista työpajoista, joista yksi on valokuvaan perustuva. Tapahtumapaikkana Vanha ylioppilastalo Helsingissä ja kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. IHME-päivien ohjelmisto osoitteessa IHME-nykytaidefestivaali on vuosittainen, keväisin järjestettävä tapahtuma, jonka ytimessä on kansainvälisen taiteilijan toteuttama IHME-teos julkisessa tilassa sekä IHMEpäivät. IHME-päivät koostuvat luennoista, keskusteluista, elokuvista ja työpajoista. IHME-päivät Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3), Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3) Katugalleriat, Eerikinkatu Taideteoksia sähköjakokaapeleilla. Toteuttajana kuvataiteilija Magdalena Åberg yhteistyössä Helsingin Energian kanssa. Mukana Susanna Autio, Laurene Bois-Mariage, Harri Hemmilä, Taika Ilola, Päivi Koskinen, Marja-Elina Uusitupa. 4 / 2012 Eerikinkatu, Helsinki Kira Gluschkoffin ja Juha Arvid Helmisen luento muoti- ja potrettikuvauksesta Luento klo 18:00 Pick Me Photography/Production/Gallery Iso Roobertinkatu 48, Helsinki Mash The News! Media-, ääni- ja esitystaiteilijoita yhdistävä, osallistava esitys julkisessa tilassa. 4 / 2012 (alustava ajankohta) Lisätietoja osoitteessa Minun kuvani! Omakuvatyöpaja Helsingin päärautatieasemalla Osallistava työpaja, johon ohikulkijat voivat osallistua mukana kantamallaan kuvalla. Omakuvatyöpajassa tehdään valokuva, jossa sekoittuvat yksityinen ja julkinen sekä mennyt ja nyt-hetki. Työpaja antaa tilaisuuden kokea jotakin erilaista ja yllätyksellistä kaupunkitilassa keskellä arkea. Pajaan saa osallistua kuka vaan joko tapahtumaan ennalta ilmoittautunut tai satunnainen ohikulkija. Työpaja toteutetaan julkisessa tilassa. Osallistuja tarvitsee valokuvan, jota hän kantaa jatkuvasti mukanaan, vaikka lompakossaan, kalenterin välissä tai kännykässään. Tämä kuva heijastetaan rautatieasemalla seinään uuden omakuvan taustaksi. Kuvattava asettuu uuteen kuvaan haluamallaan tavalla ja ottaa kontaktia taustan valokuvaan ja julkiseen tilaan. Taiteilijat: Hertta Kiiski, Lasse Peltola ja Marja Saleva (Turun Taideakatemian valokuvausopiskelijat) Helsingin Rautatieasema

11 Neulanreikätyöpaja How the light gets in -näyttelyyn liittyen Aikuisille ja yli 12-vuotiaille tarkoitettu päivän mittainen työpaja, jossa rakennetaan oma neulanreikäkamera tulitikkurasiasta. Vetäjinä taiteilijat Saara Olkkonen ja Laura Reunanen. 14.4, ja Huom, ennakkoilmoittautuminen! Lisätietoja osoitteessa Galleria Reunion Lönnrotinkatu 41, Helsinki Portfoliotapaamiset Valokuvataiteen museolla Taiteilijoiden ja kuraattorien portfoliopäivä Yleisölle avoin portfoliopäivä. Kaapelitehdas, Suomen valokuvataiteen museo Tallberginkatu 1 G, Helsinki Suomi kuvaa kollektiivi: Takaisin virtaan // Back to Current Installaationomainen valokuvataide-näyttely kaupunkitilassa. Ryhmä esittää valokuvia paikoissa, joissa ne keskustelevat ympäröivän kaupunkitilan kanssa. Valokuvataide tuodaan avoimeen tilaan vapauttamaan kaupungin kuolleet kulmat näkyviksi. Suomi kuvaa -kollektiivin Takaisin virtaan // Back to Current -näyttelyssä on esillä neljän taiteilijan valokuvia. Neljä elämää, neljä päiväkirjaa, jotka ovat nivoutuneet yhdeksi yhteiseksi tarinaksi , avajaiset Tapahtumapaikka ilmoitetaan osoitteessa Tuomas Linna: Juuso Noronkoski: Sauli Sirviö: Matti Tanskanen: Valonpilkahduksia Vallilassa Taika Ilola järjestää yhteistyössä Vallilan kirjaston kanssa yhteisöllisiä valokuvatyöpajoja lapsille, nuorille, senioreille, maahanmuuttajille Valonpilkahduksia -näyttelyyn liittyen. Huhtikuun lauantai-työpajoissa Vallilan kirjastossa klo kaikille avoimia draamaharjoitteita valokuvauksesta, mm. pysäytettyjä kuvia ilman kameraa klo Keskustelutilaisuus aiheesta yhteisötaide ja valokuvaus (lauantaisin) Lisätietoja osoitteessa Vallilan kirjasto, Päijänteentie 5, Helsinki Valokuva-aiheisen tabloid-julkaisun launch-tilaisuus Toteuttajana Katri Naukkarinen 4 / 2012 (alustava) Lisätietoja osoitteessa Where will I end up today? osallistava valokuvaviesti Yhteisöllinen taidetapahtuma joka huipentuu näyttelyyn. Toteuttajana Kia Orama ja Västra Nylands Folkhögskolanin opiskelijat. Västra Nylands Folkhögskolan valokuvalinjan opiskelijat kutsuvat sinut mukaan inspiroitumaan, provosoitumaan ja reagoimaan ja valokuvaamaan. Osallistujien valokuvat yhdessä opiskelijoiden kuvien kanssa muodostavat dialogisen kokonaisuuden osoitteessa www. vnf-gallery.fi/wherewillienduptoday. Tapahtuman nettisivu lanseerataan näyttelyn avajaisissa Korjaamon baarissa torstaina klo Korjaamon baari Töölönkatu 51 a-b, Helsinki Enrique Metinides, Series: In the Place of Coincidence,

12 23 A B C D Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen huvila Helsingin kaupunginmuseo, Sederholmin talo Valokuvagalleria Hippolyte, Kalevankatu 18 Valokuvagalleria Hippolyte, Yrjönkatu Café Aschan G12, Helsinki Galerie Anhava Galerie Forsblom Galleria Ama Galleria FAFA Galleria Heino Galleria Huuto, Viiskulma Galleria Huuto, Uudenmaankatu Galleria Jangva Galleria Kalleria Galleria Pirkko-Liisa Topelius Galleria Reunion galleria U Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Goethe-Institut Finnland Helsingin Taidehalli Helsingin taidemuseo / Kluuvin galleria Jukka Male Museo Kaapelin Galleria / HIAP ry Kirjagalleria Laterna Magica Kulttuuritehdas Korjaamo Käpylän kirjasto Laboratory MUU Galleria Myymälä2 Napa galleria Pick Me Photography/Production/Gallery Rikhardinkadun kirjasto Sinne Suomen valokuvataiteen museo Vallilan kirjasto Virka Galleria, Helsingin kaupungintalo Nykytaiteen museo Kiasma Aalto-yliopiston Mediakeskus Lume Helsingin Rautatieasema Mannerheimintie A C D Kalevankatu Lönnrotinkatu Bulevardi Pohjoisesplanadi 18 B

13 HPB12 kiittää yhteistyöstä / HPB12 tackar för gott samarbete HPB12 wishes to thank for their cooperation: Alfred Kordelinin säätiö British Council Helsingin kulttuurikeskus / Helsingfors kulturcentral / City of Helsinki Cultural Office Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kultur ministeriet / Ministry of Education and Culture Svenska kulturfonden Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus WSOY:n kirjallisuussäätiö Helsinki Photography Biennial 2012 Valokuvataiteilijoiden Liitto / Förbundet för fotografiska konstnärer / Union of Artist Photographers Kaikki tapahtumatiedot ovat tapahtumien järjestäjien HPB12:lle ilmoittamia. Mahdollisista muutoksista tietoihin vastaavat tapahtumien järjestäjät. HPB12 har fått uppgifterna om evenemangen av arrangörerna, som ansvarar för eventuella ändringar. The information is supplied to HPB12 by the organizers. Any changes to the information are the organizers responsibility.

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379 Galleria Uusitalo Lönnrotinkatu 15, 00120 Helsinki tel. (09) 4780 0850 fax (09) 4780 0851 AVOINNA ti pe 11 17 la su 12 16 OPEN Tue Fri 11 17 Sat Sun 12 16 E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Pris: 2011 Svenska Kulturfondens konstpris 1992 Sesampris för boken Marken gungar.

Pris: 2011 Svenska Kulturfondens konstpris 1992 Sesampris för boken Marken gungar. CV Charlotta Boucht f. Helsingfors 1966 Femte linjen 14 b 56 00530 Helsingfors 53 charlotta.boucht@kolumbus.fi charlottaboucht.blogspot.com +358505112807 Studier: 1991-92 University of California, Berkeley

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Juha Metso artist photographer 27.9.1965. vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com

Juha Metso artist photographer 27.9.1965. vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com Juha Metso artist photographer 27.9.1965 vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com Yksityisnäyttelyt kotimaassa Solo Exhibitions in Finland 2013 Helsinki Galleria

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET Taidemaalariliitto, Varsinainen jäsen Botnia Taiteilijaseura 2005 Suomen Taidegraafikot, Varsinainen jäsen 2005 Kuvasto 2005 Pohjalainen Taiteilijaliitto 2004 Vaasan Taiteilijaseura

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki KARIN WIDNÄS CV Syntynyt Helsingissä 1946 Opinnot 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu Studio 1978 1994 Helsinki 1994 - Fiskars Opetus 1976- Suomi, Ruotsi, USA, Venezuela, Etelä-Korea

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK Leena Illukka Helsinki s.1962 Porvoo leenaillukka@hotmail.com http://www.finnishdesigners.fi http://leenaillukka.com http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi http://helsingintaiteilijaseura.fi KOULUTUS 2015

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Päiväys Hakija Avustuksen käyttötarkoitus Anottu Ehdotus Päätös Lisätietoja

Päiväys Hakija Avustuksen käyttötarkoitus Anottu Ehdotus Päätös Lisätietoja 30.8.2013 Cederberg Petteri Taiteelliseen työskentelyyn 3000 0 0 Apuraha vuoden kestävään työskentelyyn, tavoitteena on suunnitella ja valmistaa piirrosanimaatiosarjan kolmas ja viimeinen osa. Projektiin

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-))

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-)) BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Avaa http://wordpress.com/ -sivu. Aloita oman

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 ValoaMaailmaan VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 TEEMA Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä ja elämme, kuten Hän eli ja kuten Hän opetti, tuo valo palaa sisimmässämme ja valaisee

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Näyttelyhaku. Näyttelyhaku on kahdesti vuodessa, 28.2. ja 30.9.

Näyttelyhaku. Näyttelyhaku on kahdesti vuodessa, 28.2. ja 30.9. Näyttelyhaku Napa Galleria esittelee nuorta kotimaista nykytaidetta laajasti; kuvituksesta valokuvaan, maalauksesta graffitiin. Napa kannustaa näyttelyhakijoita gallerian tilallisiin sekä toiminnallisiin

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Suunnittelumallit (design patterns)

Suunnittelumallit (design patterns) Suunnittelumallit (design patterns) Ohjelmoinnissa Rakennusarkkitehtuurissa Käyttöliittymäsuunnittelussa Sear ch Ohjelmointi Suunnittelumallit Usein toistuvia ohjelmointiongelmia ja niiden ratkaisuja:

Lisätiedot

FESTARIKAUSI KÄYNNISTYY

FESTARIKAUSI KÄYNNISTYY FESTARIKAUSI KÄYNNISTYY Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry on vaihtoehtoisia elokuvia esittävien festivaalien, klubien ja kulttuurikeskusten yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää elokuvakulttuurin

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali PHYS lukujärjestys 2015-2016, ei palveluopetus 2.6.2015 Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet (TFM) L01 Ma 14:15-16:00 U154 PHYS-A0110 Yliopistofysiikan perusteet

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Anne Vatén. Lahti Institute of Design. Högskolan för Fotografi. Västra Nylands folkhögskola. North Karelia College PHOTOGRAPHER.

Anne Vatén. Lahti Institute of Design. Högskolan för Fotografi. Västra Nylands folkhögskola. North Karelia College PHOTOGRAPHER. Anne Vatén PHOTOGRAPHER Anne Vatén, b.1976 /////// Living and working in, Finland /////// CLIENTS 2000-2016: Aamulehti, Allegro, Cosmopolitan, Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Sanomat, Hämeen Sanomat, Iittala

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen Helsinki 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen Helsinki M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen Helsinki M

Lisätiedot

SYKSY 2015, ETELÄN- SYLI RY

SYKSY 2015, ETELÄN- SYLI RY 1/5 SYKSY 2015, ETELÄN- SYLI RY AVOIMET VERTAISTUKIRYHMÄT Sairastavien ja toipuvien avoin vertaistukiryhmä, Espoo Sellon kirjasto, ryhmätyötila Elina (Leppävaarankatu 9, 2.krs.) Kerran kuussa keskiviikkoisin

Lisätiedot