Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3. 30.4.2012. www.hpb.fi"

Transkriptio

1

2 Helsinki Photography Biennial 2012 Helsinki Photography Biennial on Valokuvataiteilijoiden liiton järjestämä tapahtuma, jossa esitellään uutta valokuvataidetta. Vuoden 2012 teemana on kaupunki ja urbaani. Valokuvaus ja kaupunki kuuluvat toisilleen. Valokuvalla ei oikeastaan yhtä vähän kuin ihmisilläkään ole ulospääsyä kaupungista. Se syntyi kaupunkiin, ja siellä se on myös koko olemassaolonsa ajan hakenut paikkaansa. Valokuva muuttaa todellisuutta tarinoiksi, jotka ovat joko totuudellisia tai keinotekoisia. HPB12:n päänäyttelyissä on teoksia yli 30 taiteilijalta sekä Suomesta että ulkomailta. Ne järjestetään Helsingin kaupunginmuseon Hakasalmen huvilassa ja Sederholmin talossa, sekä Valokuvagalleria Hippolytessä. Päänäyttelyt on kuratoinut työryhmä, johon kuuluvat valokuvataiteilijat Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio ja Hanna Weselius, sekä Helsingin kaupunginmuseon tutkija Jari Harju. Päänäyttelyiden lisäksi HPB12 levittäytyy huhtikuussa laajaksi tapahtumien sarjaksi pääkaupunkiseudun museoihin, gallerioihin ja muihin näyttelytiloihin, julkista tilaa unohtamatta. Tutustu, ihastu ja nauti valokuvataiteesta! Lisätietoja: Helsinki Photography Biennial är ett evenemang för ny fotokonst som ordnas av Förbundet för fotografiska konstnärer. År 2012 är temat staden och det urbana. Fotografin och staden tillhör varandra. Liksom människan, saknar fotografin egentligen möjlighet att ta sig ut ur staden. Den föddes i staden och det är där den har sökt sin plats så länge den existerat. Fotografin omvandlar verkligheten till berättelser, verklighetstrogna eller artificiella. I HPB12:s huvudutställningar finns verk av över 30 konstnärer från både Finland och utlandet. De visas i Stadsmuseets utrymmen Villa Hagasund och Sederholmska huset samt på Fotogalleri Hippolyte. Huvudutställningarna är utarbetade av en kuratorgrupp bestående av fotokonstnärerna Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio och Hanna Weselius samt forskaren vid Helsingfors stadsmuseum Jari Harju. I april breder HPB12 ut sig i en lång rad evenemang i huvudstadens museer, gallerier och andra utställningslokaler, för att inte glömma det offentliga rummet. Stig in, ta för dig och njut av fotokonsten! För mera information: The Helsinki Photography Biennial is a major review of contemporary photographic art organized by the Union of Artist Photographers in Finland. The theme of the 2012 biennial is urbanity and the city. Photography and the city belong together. Photography can never really escape the city no more than people can. Photography was conceived in the city, and it is there it has been searching for its place throughout its entire existence. Photography transforms reality into stories that can be either factual or fictitious. The main exhibitions of HPB12 include works by more than 30 artists from Finland and abroad. They are held in the Helsinki City Museum s venues Hakasalmi Villa and Sederholm House, and in the Photographic Gallery Hippolyte. The main exhibitions are curated by a team whose members are the photographic artists Ari Kakkinen, Marko Karo, Harri Pälviranta, Kari Soinio and Hanna Weselius together with Jari Harju, a researcher from the Helsinki City Museum. In addition to the main exhibitions, HPB12 will also expand in a series of events in April into the museums, galleries and other venues in the Helsinki metropolitan area, as well as the public space. See, feel and enjoy photographic art! For more information, please visit: hpb.fi Kansikuva: Michael Wolf, Tokyo Compression # 39, 2010.

3 100 M, 95 Y Helsingin kaupunginmuseo Hakasalmen huvila No Exit Kaupungin tila Mannerheimintie 13b, Helsinki ke su 11 17, to Vapaa sisäänpääsy sekä Kaupungin tila -näyttelyssä kaupunkia katsotaan muuttuvista näkökulmista. Ei ole olemassa kaupungin katsomoa, analyyttisen tarkkailijan turvaisaa asemapaikkaa, josta käsin kaupunki avautuisi selkeänä ja selätettynä. Kameran etsimessä ei voi olla koko kaupunki: jopa kaikkein tarkin satelliittikuva on vain yksi näkökulma. Kaupunki vaatii kuvaajaltaan liikkeellä oloa ja näkökulman valintaa. Urbaaniin ympäristöön kohdistettu katse saattaakin tukeutua muistoihin, etsiä muutoksen jälkiä, tarkentaa yksityiskohtiin tai keräillä niiden sirpaleita. Kaupungin moninaisuus on sedimentoitunut sen rakenteisiin. Tätä aineellista näyttämöä eri näkökulmista tarkastellen kaupunki näyttäytyy tilana, jossa yksityisen ja julkisen väliset rajat elävät alati. No Exit Kaupungin tila, taiteilijat Stadens rum, konstnärerna / Urban Space, artists Isidro Blasco, Chad Gerth, Stephen Gill, Anthony Haughey, Susan Hiller, Simo Karisalo, Kalle Lampela, Jukka Lehtinen, Noomi Ljungdell, Adam Magyar, Peter Margonelli, David McMillan, Sohei Nishino, Jiang Pengyi, William Raban, Abigail Reynolds Jani Ruscica, Christina Seely, Christopher Thomas. Helsingfors stadsmuseum Villa Hagasund No Exit Stadens rum Mannerheimvägen 13b, Helsingfors ons-sön 11 17, tor Gratis inträde och I utställningen Stadens rum ser vi staden ur ett föränderligt perspektiv. Det finns ingen läktare, inget tryggt fäste för den analytiske åskådaren därifrån han kunde blicka ut över en tydlig och kuvad stad. Hela staden ryms inte i kamerans sökare: även den mest detaljerade satellitbild representerar sist och slutligen bara en synvinkel. Staden kräver att fotografen ständigt är i rörelse och väljer bland alla tänkbara perspektiv. Blicken som riktar sig mot den urbana miljön kan därför stöda sig på minnen, söka spår av förändring, ställa skärpan på detaljer eller samla ihop skärvor av dem. Pluralismen finns som sediment i stadens strukturer. Då man betraktar denna materiella scen från olika synvinklar visar sig staden som ett rum där gränserna mellan privat och offentligt är i ständig rörelse. Helsinki City Museum, Hakasalmi Villa No Exit Urban Space 2 March 22 April 2012 Mannerheimintie 13b, Helsinki Wed Sun 11 a.m. 5 p.m., Thu 11 a.m. 7 p.m. Free entry and The Urban Space exhibition examines the city from changing perspectives. There is no auditorium of the city, no safe haven for the analytical observer where the city would offer itself up distinct and vanquished. The city can never be encompassed entirely in one photograph: even the most beautiful satellite image is just one possible perspective. The photographer of the city must be mobile and choose his or her own viewpoint. The gaze that focuses on the urban environment can rely on memories, search for traces of change, zoom in on details, or collect their fragments. The plurality of the city is sedimented into its structures. Examining this material stage from different angles, the city appears as a place where the boundaries of the public and the private spaces are in constant flux. Chad Gerth, Division & Latrobe, Series: Empty Lots.

4 100 M, 95 Y Helsingin kaupunginmuseo Sederholmin talo No Exit Eletty kaupunki Aleksanterinkatu 18, Helsinki ke su 11 17, to Vapaa sisäänpääsy sekä Eletty kaupunki -näyttelyssä kaupunkia tarkastellaan tapana olla. Kaupunki tapahtuu ja siihen osallistutaan. Kaupunki on äänten, hajujen, liikkeen ja kohtaamisten arvaamaton sekamelska. Se on yhdessä olemisen näyttämö, jossa on ennen kaikkea kyse altistumisesta. Oli kyseessä sitten karnevaali, tilojen omalakinen haltuunottaminen, äkilliset onnettomuudet tai eteen pölähtävät oudot tilanteet ja ihmiset, kaupungissa joudumme tiloihin ja tilanteisiin, joissa emme ole omimmillamme, vaan pikemminkin kasvotusten rajojemme kanssa. Halusimme tai emme. No Exit Eletty kaupunki, taiteilijat Varelsen i staden, konstnärerna / Urban Being, artists Juha Allan Ekholm, Nina Berman, Tuukka Kaila, Enrique Metinides, Jukka Onnela, Sami Perttilä, Salla Pesonen, The Pier (Nils Petter Löfstedt, Erik Vestman), Dana Popa, Nicolas Provost, Roskakaupunki (Sirpa Kinnunen, Emilia Kurila, Teemu Lehmusruusu), Maija Saksman, Sanni Seppo, Katja Tähjä, Michael Wolf. Helsingfors stadsmuseum Sederholmska huset No Exit Varelsen i staden Alexandersgatan 18, Helsingfors ons-sön 11 17, tor Gratis inträde och I utställningen Varelsen i staden betraktas staden som ett sätt att finnas till. Staden sker; människorna deltar i skeendet. Staden är ett oförutsägbart virrvarr av ljud, lukter, rörelse och möten. Den är en scen för gemenskap där det framför allt handlar om att utsätta sig själv. Vare sig det är fråga om karnevaler, ockupationer, plötsliga olyckor eller bisarra möten försätter staden oss i situationer där vi inte står på säker mark utan snarare konfronteras med våra egna gränser. Antingen vi vill det eller inte. Helsinki City Museum, Sederholm House No Exit Urban Being 2 March 29 April 2012 Aleksanterinkatu 18, Helsinki Wed Sun 11 a.m. 5 p.m., Thu 11 a.m. 7 p.m. Free entry and The Urban Being exhibition considers the city as a way of being. The city is an event in which people participate. It is an unpredictable melange of sounds, smells, motion and encounters a stage of togetherness that is essentially about exposure. Whether it involves a carnival, the illicit appropriation of spaces, sudden accidents or strange, unexpected situations or people, a city forces us into spaces and situations that are outside our comfort zone, where we come face to face with our limitations. Whether we want to or not. Nina Berman. Vapaaehtoistyöntekijä hoitaa maissinvarsia Etelä-Bronxissa vuoden ikäisessä Finca Del Surin puutarhassa matkustajajunan kulkiessa takana. Puutarha perustettiin moottoritien ulosajorampin ja lähijunaradan väliselle tyhjälle tontille. Vapaaehtoiset istuttivat palstalle maissia, kaalia, munakoisoa, omenapuita, paprikaa, jne. Vuonna 2011 La Finca Del Surissa (Etelän maatila) rupesi toimimaan uusi maatalouskoulu. / Courtesy NOOR Images.

5 Valokuvagalleria Hippolyte John Duncan, Bonfires Kalevankatu 18 B, Helsinki ti pe 12 17, la su Vapaa sisäänpääsy sekä John Duncanin (Belfast) Bonfires dokumentoi belfastilaisia jättimäisiä kokkoja ja niitä käsittelevää polttavaa ongelmaa: satoja vuosia kestänyttä Pohjois-Irlannin protestanttien ja katolilaisten välistä konfliktia. Projektia ja näyttelyä tukevat Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland, sekä British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction Leppiniemi tutkii sitä, miten valokuva ja piirros luovat uusia suhteita kuvitteellisen ja todisteellisen välille. Fotogalleri Hippolyte John Duncan, Bonfires Mannerheimvägen 13b, Helsingfors tis fre 12 17, lör sön Gratis inträde och John Duncans (Belfast) Bonfires dokumenterar de enorma brasor i Belfast som tar sig an ett brännande problem, den konflikt som i hundratals år pågått mellan protestanter och katoliker på Nordirland. Projektet och utställningen stöds av Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland och British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction Leppiniemi undersöker hur foton och teckningar skapar nya relationer mellan illustrerande och bevittnande framställning. Photographic Gallery Hippolyte John Duncan, Bonfires 1 25 March 2012 Kalevankatu 18 B Tue Fri 12 a.m. 5 p.m., Sat Sun 12 a.m. 4 p.m. Free entry John Duncan s (Belfast) Bonfires documents gigantic bonfires in Belfast that address a burning issue: the centuries-old conflict between Protestants and Catholics in Northern Ireland. The artist would like to acknowledge funding for this project and exhibition from Belfast Exposed, The Arts Council of Northern Ireland and the British Council. Hippolyte Studio Rita Leppiniemi, Reality versus Fiction 1 25 March 2012 An exploration of how photography and drawing establish new relationships between the imaginative and the evidentiary. John Duncan, Series: Bonfires and then Beacons, Courtesy Belfast Exposed.

6 Valokuvagalleria Hippolyte Petri Anttonen Yrjönkatu 8 10, sisäpiha ti pe 12 17, la su Vapaa sisäänpääsy Galleria on muuttamassa, tarkista osoite: Petri Anttosen (Helsinki) valokuvissa vuorottelee kaksi aihetta: kaupunkijohtoinen suunnittelu ja ihmisen elämä. Hänen menetelmänsä on lentikulaarinen valokuva. Vaikka kolmiulotteisen valokuvan voidaan katsoa olevan yhtä fiktiivinen kuin kaksiulotteisen, stereoskooppisen kuvan näkeminen vangitsee katsojan kerta kerran jälkeen. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Tienylitysfanfaari Kansainvälinen projekti, joka muuttaa arkipäiväisen tapahtuman juhlalliseksi. Fotogalleri Hippolyte Petri Anttonen Georgsgatan 8 10, innergård tis fre 12 17, lör sön Gratis inträde Galleriet flyttar, kontrollera adressen på: I Petri Anttonens (Helsingfors) fotografier alternerar två motiv: den stadsdrivna planeringen och människans liv. Hans medel är det lentikulära fotografiet. Även om det tredimensionella fotografiet kan anses vara lika fiktivt som det tvådimensionella, är en stereoskopisk bild en varje gång lika fängslande upplevelse för betraktaren. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Fanfar för övergång Ett internationellt projekt som förvandlar en vardaglig företeelse till någonting högtidligt. Photographic Gallery Hippolyte Petri Anttonen 30 March 29 April 2012 Yrjönkatu 8 10 (courtyard) Tue Fri 12 a.m. 5 p.m., Sat Sun 12 a.m. 4 p.m. Free entry The gallery is moving, please check the current address at: Petri Anttonen, Cityscape 1 (Canberra), 2011 Petri Anttonen (Helsinki) presents photographs that alternate two subjects: city-managed planning and human life. The method is lenticular photography. Although the three-dimensional photograph can be understood to be as fictive as the two-dimensional photograph, the allure of the moment created by stereoscopic vision fascinates the viewer time and again. Hippolyte Studio Ann-Marie LeQuesne, Fanfare for Crossing the Road 30 March 29 April 2012 An international project that adds ceremony to a common event.

7 Näyttelyt Svenskspråkig information om evenemangen finns på adressen For information about the events in English, please visit Café Aschan Tua Rahikainen, Helsinki suunnittelijan silmin 4 / 2012 Pohjoisesplanadi 19, Helsinki ma pe 8 20, la 10 21, su Espoon kulttuurikeskus, Näyttelytila Sanni Seppo, Palstaviljelyn hurmaa Kulttuuriaukio 2, Espoo ma pe 8 21, la 9 18, su G12, Helsinki Tuire Kurikka, Kummitustarinoita Minna Havukainen, Exitus avajaiset klo Töölöntorinkatu 3, Helsinki ti pe 12 17, la su Galerie Anhava Pertti Kekarainen , avajaiset klo Mannerheiminaukio 3, Helsinki Galerie Forsblom Chen Jiagang Lönnrotinkatu 5, Helsinki ma pe 11 18, la 11 16, su Galleria AARNI Sirkku Ketola, Intensité lumineuse Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo (Tapiola) ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Galleria Ama Nanna Hänninen, Plants, Objects, Paint Rikhardinkatu 1, Helsinki Galleria FAFA Kuvataideakatemia, valokuva Kuvataideakatemian valokuvataiteen opiskelijoita Lönnrotinkatu 35, Helsinki Avoinna joka päivä klo Galleria Gjutars Viivi Nieminen, Jälleennäkemisiä Vanha Kuninkaalantie 6, Vantaa (Tikkurila) ke pe 11 17, la su Galleria Heino Lauri Astala / Elina Brotherus Uudenmaankatu 16 20, Helsinki Galleria Huuto, Viiskulma Elina Tuhkanen, Approach through the negative , avajaiset klo Laivurinkatu 43, Helsinki Galleria Huuto, Uudenmaankatu Anja Helminen Uudenmaankatu 35, Helsinki Galleria Jangva David Muth, Settings , avajaiset klo18 20 Uudenmaankatu 4 6 (sisäpiha), Helsinki ti pe 11 19, la su Galleria Kalleria Timo Sulkamo, WALLS Kaarlenkatu 10, Helsinki

8 Galleria Pirkko-Liisa Topelius Heidi Wikström, Matka pimeän halki , avajaiset klo Ullanlinnankatu 1 A 2 4, Helsinki galleria.pirkkoliisatopelius.com Galleria Reunion Saara Olkkonen ja Laura Reunanen, How the light gets in Lönnrotinkatu 41, Helsinki ma pe 17 20, la su galleria U Dénes Mártonfai, Maaseutujalkapalloa ja Arkipäivän tyttöjä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, Kaisaniemenkatu 10, Helsinki ma pe Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Jenny Källman, Matts Leiderstam, Heli Rekula, Jarkko Räsänen, Eric Snedsbøl, Phantasma Bulevardi 10, Helsinki Goethe-Institut Finnland Katharina Fricke, Ugly Finnish Cities Work in Progress , avajaiset klo 17 Salomonkatu 5 B, Helsinki ma to 12 18, pe Helsingin kulttuurikeskus / Stoa Hetki tanssille Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la su Helsingin Taidehalli, studio Heini Hölttä, Selfportrait as a Building: Helsinki, Oslo Nervanderinkatu 3, Helsinki ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Helsingin taidemuseo / Kluuvin galleria Kalle Turakka-Purhonen, Elämäni Tekniikan Maailmassa Wilma Hurskainen, The Woman Who Married a Horse Unioninkatu 28 B (sisäpiha) 4. krs, Helsinki ke su Jukka Male Museo Valokuvauksen opiskelijat ry:n kuratoitu jäsennäyttely , avajaiset klo Tallberginkatu 1 B, 2.krs, Helsinki ma su / Kaapelin Galleria / HIAP ry Vladan Jeremić & Rena Rädle, The Housing Agenda , avajaiset klo Tallberginkatu 1 C 97, Helsinki ti 11 18, ke pe 11 17, la su Kirjagalleria Laterna Magica Mikko Itälahti ja Anna Vuolanto, Hitaasti Katoavaisuuden maantiedettä Janne Blomberg, ARX Linnoitus Jussi Rautsi, Ohi mennen Sami Haapavaara, Työn ja elon teatteri Rauhankatu 7, Helsinki ma pe ja , la Kulttuuritehdas Korjaamo Korjaamo Café Photo RAW -lehden näyttelyt 4 / 2012 Töölönkatu 51 a, Helsinki ma su Kulttuuriratikka Lisätietoja osoitteessa Ajankohta: 3 5 /2012 Käpylän kirjasto, HIAA Helsinki International Artists Association ry Faces and Places Väinölänkatu 5, Helsinki ma to 9 20, pe 9 16, la Laboratory Martin Parr, Think of Finland Perttu Saksa, Melancholia Erottajankatu 9 B (sisäpiha), Helsinki ti su

9 MUU Galleria Sebastian Lindberg, Koti ja isänmaa , avajaiset klo Henkilökohtainen kaupunki Personal City valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa , avajaiset klo Lönnrotinkatu 33, Helsinki ti pe Myymälä2 Erik van der Weijde, Linus Bill, Jéremie Egry, Aurélien Arbet, Bookies-näyttely Uudenmaankatu 23, Helsinki ke la 12 18, su Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Napa galleria Michael Swaney, Stephen Smith, Nieves Zine Library Bookies-näyttely Eerikinkatu 18, Helsinki ti pe 12 18, la napagalleria.wordpress.com Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Pick Me Photography/Production/Gallery Elina Brotherus, Kira Gluschkoff ja Susanna Majuri, WHAT IF Iso Roobertinkatu 48, Helsinki ma pe Pääkaupunkiseudun päiväkodit Markus Renvallin valokuvanäyttely alle 5-vuotiaille lapsille 4 / 2012 (alustava) Lisätietoja osoitteessa Rikhardinkadun kirjasto: Taiteilija-kirjagalleria Martti Jämsä, PINNAKKAISIA , avajaiset klo II krs, Rikhardinkatu 3, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la Sinne Johanna Lecklin Iso Roobertinkatu 16, Helsinki ti su Suomen Tukholman-instituutti Suomen Tukholman-instituutti esittää HPB12 Miklos Gaál, Kaisu Koivisto, Johanna Lecklin, Heidi Lunabba, Tuomo Rainio Snickarbacken 2 4, Tukholma, Ruotsi ti to 12 18, pe la Suomen valokuvataiteen museo Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki ti su 11 18, ke Suuri näyttelytila: K. G. Roos, Mafia, Marimekko, Mannerheim , Kokoelma-amanuenssi Maria Faarinen esittelee näyttelyn klo 18. Timo Kelaranta, Outo rakkaus , Taiteilijatapaaminen museolla klo 14 ja klo 14. Projekti-tila: Octavian Bâlea, Flexi in security Redux Kollective: Preview 5 Kuvataideakatemian opiskelijoiden valokuvia , Taiteilijatapaaminen klo 14. Prosessi-tila: Photo Do ry, Itä Länsi battle , Battle Nuori Helsinki Vallilan kirjasto Taika Ilola, Valonpilkahduksia Päijänteentie 5, Helsinki ma to 9 20, pe 9 18, la Virka Galleria, Helsingin kaupungintalo Flush Sofiankatu 1 / Pohjoisesplanadi 11 13, Helsinki ma pe 9 19, la su

10 Tapahtumat Svenskspråkig information om evenemangen finns på adressen For information about the events in English, please visit At hand Interaktiivinen videoteos näyteikkunoissa keskellä kaupunkia. Toteuttajina työryhmä Heidi Tikka, Jaakko Pesonen, Teemu Korpilahti. 4 / 2012 Lisätietoja osoitteessa Avajaiset, Valokuvan kuukausi HPB12 Tapahtuma avaa valokuvan kuukauden koko päivän kestävällä ohjelmalla Valokuvagalleria Hippolyte & Laboratory. Lisätietoja osoitteessa BOOKIES Seminaari, joka esittelee taiteilija- ja suunnittelijalähtöisen julkaisutoiminnan käytäntöjä ja painotuotteita. Lisäksi kaksi näyttelyä (Myymälä2 ja Napa Galleria) Nykytaiteen museo Kiasma Mannerheiminaukio 2, Helsinki Helsinki Bookies on osa World Design Capital Helsinki 2012 ohjelmistoa. Helsinki photomedia: images in circulation Konferenssi Aalto-yliopiston Mediakeskus Lume HPB12-seminaari Lisätietoja osoitteessa Ihmiset ja puut Kuvataiteilija Hanna Vainion video-projisointi Helsingin kiinnostavista paikoista. 4 / Tarkemmat näytösajat osoitteessa Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki IHME-nykytaidefestivaali (Taidesäätiö Pro Arte) IHME-teos 2012: Sydänarkisto IHME-nykytaidefestivaalilla yleisö voi kokea Christian Boltanskin Sydänarkisto-teoksen ja luovuttaa sydänäänensä osaksi taiteilijan Teshiman saarella, Japanissa sijaitsevaa arkistoa. Sydänarkisto toteutuu tiloina, joissa kerätään sydänäänitallenteita. Helsingissä keruupaikkana on Rikhardinkadun kirjasto. Lisätietoja teoksesta, Boltanskista sekä osallistumisesta: IHME-päivillä voi kuulla lisää IHME-teoksen teemoista, katsella elokuvia sekä nauttia monitaiteisista työpajoista, joista yksi on valokuvaan perustuva. Tapahtumapaikkana Vanha ylioppilastalo Helsingissä ja kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. IHME-päivien ohjelmisto osoitteessa IHME-nykytaidefestivaali on vuosittainen, keväisin järjestettävä tapahtuma, jonka ytimessä on kansainvälisen taiteilijan toteuttama IHME-teos julkisessa tilassa sekä IHMEpäivät. IHME-päivät koostuvat luennoista, keskusteluista, elokuvista ja työpajoista. IHME-päivät Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3), Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3) Katugalleriat, Eerikinkatu Taideteoksia sähköjakokaapeleilla. Toteuttajana kuvataiteilija Magdalena Åberg yhteistyössä Helsingin Energian kanssa. Mukana Susanna Autio, Laurene Bois-Mariage, Harri Hemmilä, Taika Ilola, Päivi Koskinen, Marja-Elina Uusitupa. 4 / 2012 Eerikinkatu, Helsinki Kira Gluschkoffin ja Juha Arvid Helmisen luento muoti- ja potrettikuvauksesta Luento klo 18:00 Pick Me Photography/Production/Gallery Iso Roobertinkatu 48, Helsinki Mash The News! Media-, ääni- ja esitystaiteilijoita yhdistävä, osallistava esitys julkisessa tilassa. 4 / 2012 (alustava ajankohta) Lisätietoja osoitteessa Minun kuvani! Omakuvatyöpaja Helsingin päärautatieasemalla Osallistava työpaja, johon ohikulkijat voivat osallistua mukana kantamallaan kuvalla. Omakuvatyöpajassa tehdään valokuva, jossa sekoittuvat yksityinen ja julkinen sekä mennyt ja nyt-hetki. Työpaja antaa tilaisuuden kokea jotakin erilaista ja yllätyksellistä kaupunkitilassa keskellä arkea. Pajaan saa osallistua kuka vaan joko tapahtumaan ennalta ilmoittautunut tai satunnainen ohikulkija. Työpaja toteutetaan julkisessa tilassa. Osallistuja tarvitsee valokuvan, jota hän kantaa jatkuvasti mukanaan, vaikka lompakossaan, kalenterin välissä tai kännykässään. Tämä kuva heijastetaan rautatieasemalla seinään uuden omakuvan taustaksi. Kuvattava asettuu uuteen kuvaan haluamallaan tavalla ja ottaa kontaktia taustan valokuvaan ja julkiseen tilaan. Taiteilijat: Hertta Kiiski, Lasse Peltola ja Marja Saleva (Turun Taideakatemian valokuvausopiskelijat) Helsingin Rautatieasema

11 Neulanreikätyöpaja How the light gets in -näyttelyyn liittyen Aikuisille ja yli 12-vuotiaille tarkoitettu päivän mittainen työpaja, jossa rakennetaan oma neulanreikäkamera tulitikkurasiasta. Vetäjinä taiteilijat Saara Olkkonen ja Laura Reunanen. 14.4, ja Huom, ennakkoilmoittautuminen! Lisätietoja osoitteessa Galleria Reunion Lönnrotinkatu 41, Helsinki Portfoliotapaamiset Valokuvataiteen museolla Taiteilijoiden ja kuraattorien portfoliopäivä Yleisölle avoin portfoliopäivä. Kaapelitehdas, Suomen valokuvataiteen museo Tallberginkatu 1 G, Helsinki Suomi kuvaa kollektiivi: Takaisin virtaan // Back to Current Installaationomainen valokuvataide-näyttely kaupunkitilassa. Ryhmä esittää valokuvia paikoissa, joissa ne keskustelevat ympäröivän kaupunkitilan kanssa. Valokuvataide tuodaan avoimeen tilaan vapauttamaan kaupungin kuolleet kulmat näkyviksi. Suomi kuvaa -kollektiivin Takaisin virtaan // Back to Current -näyttelyssä on esillä neljän taiteilijan valokuvia. Neljä elämää, neljä päiväkirjaa, jotka ovat nivoutuneet yhdeksi yhteiseksi tarinaksi , avajaiset Tapahtumapaikka ilmoitetaan osoitteessa Tuomas Linna: Juuso Noronkoski: Sauli Sirviö: Matti Tanskanen: Valonpilkahduksia Vallilassa Taika Ilola järjestää yhteistyössä Vallilan kirjaston kanssa yhteisöllisiä valokuvatyöpajoja lapsille, nuorille, senioreille, maahanmuuttajille Valonpilkahduksia -näyttelyyn liittyen. Huhtikuun lauantai-työpajoissa Vallilan kirjastossa klo kaikille avoimia draamaharjoitteita valokuvauksesta, mm. pysäytettyjä kuvia ilman kameraa klo Keskustelutilaisuus aiheesta yhteisötaide ja valokuvaus (lauantaisin) Lisätietoja osoitteessa Vallilan kirjasto, Päijänteentie 5, Helsinki Valokuva-aiheisen tabloid-julkaisun launch-tilaisuus Toteuttajana Katri Naukkarinen 4 / 2012 (alustava) Lisätietoja osoitteessa Where will I end up today? osallistava valokuvaviesti Yhteisöllinen taidetapahtuma joka huipentuu näyttelyyn. Toteuttajana Kia Orama ja Västra Nylands Folkhögskolanin opiskelijat. Västra Nylands Folkhögskolan valokuvalinjan opiskelijat kutsuvat sinut mukaan inspiroitumaan, provosoitumaan ja reagoimaan ja valokuvaamaan. Osallistujien valokuvat yhdessä opiskelijoiden kuvien kanssa muodostavat dialogisen kokonaisuuden osoitteessa www. vnf-gallery.fi/wherewillienduptoday. Tapahtuman nettisivu lanseerataan näyttelyn avajaisissa Korjaamon baarissa torstaina klo Korjaamon baari Töölönkatu 51 a-b, Helsinki Enrique Metinides, Series: In the Place of Coincidence,

12 23 A B C D Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen huvila Helsingin kaupunginmuseo, Sederholmin talo Valokuvagalleria Hippolyte, Kalevankatu 18 Valokuvagalleria Hippolyte, Yrjönkatu Café Aschan G12, Helsinki Galerie Anhava Galerie Forsblom Galleria Ama Galleria FAFA Galleria Heino Galleria Huuto, Viiskulma Galleria Huuto, Uudenmaankatu Galleria Jangva Galleria Kalleria Galleria Pirkko-Liisa Topelius Galleria Reunion galleria U Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Goethe-Institut Finnland Helsingin Taidehalli Helsingin taidemuseo / Kluuvin galleria Jukka Male Museo Kaapelin Galleria / HIAP ry Kirjagalleria Laterna Magica Kulttuuritehdas Korjaamo Käpylän kirjasto Laboratory MUU Galleria Myymälä2 Napa galleria Pick Me Photography/Production/Gallery Rikhardinkadun kirjasto Sinne Suomen valokuvataiteen museo Vallilan kirjasto Virka Galleria, Helsingin kaupungintalo Nykytaiteen museo Kiasma Aalto-yliopiston Mediakeskus Lume Helsingin Rautatieasema Mannerheimintie A C D Kalevankatu Lönnrotinkatu Bulevardi Pohjoisesplanadi 18 B

13 HPB12 kiittää yhteistyöstä / HPB12 tackar för gott samarbete HPB12 wishes to thank for their cooperation: Alfred Kordelinin säätiö British Council Helsingin kulttuurikeskus / Helsingfors kulturcentral / City of Helsinki Cultural Office Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kultur ministeriet / Ministry of Education and Culture Svenska kulturfonden Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus WSOY:n kirjallisuussäätiö Helsinki Photography Biennial 2012 Valokuvataiteilijoiden Liitto / Förbundet för fotografiska konstnärer / Union of Artist Photographers Kaikki tapahtumatiedot ovat tapahtumien järjestäjien HPB12:lle ilmoittamia. Mahdollisista muutoksista tietoihin vastaavat tapahtumien järjestäjät. HPB12 har fått uppgifterna om evenemangen av arrangörerna, som ansvarar för eventuella ändringar. The information is supplied to HPB12 by the organizers. Any changes to the information are the organizers responsibility.

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ s. 2 2. ORGANISAATIO JA HALLINTO s. 2 2.1. Jäsenet s. 2 2.2. Hallitus ja työryhmät s. 3 2.3. Liiton kokoukset s. 3 2.4. Jäsenet

Lisätiedot

TAIDENAVIGAATTORI 2 / KONSTNAVIGATORN 2 / ART NAVIGATOR 2 KAUPUNKITAIDETTA. YHDESSÄ. URBAN KONST. TILLSAMMANS. URBAN ART TOGETHER

TAIDENAVIGAATTORI 2 / KONSTNAVIGATORN 2 / ART NAVIGATOR 2 KAUPUNKITAIDETTA. YHDESSÄ. URBAN KONST. TILLSAMMANS. URBAN ART TOGETHER TAIDENAVIGAATTORI 2 / KONSTNAVIGATORN 2 / ART NAVIGATOR 2 KAUPUNKITAIDETTA. YHDESSÄ. URBAN KONST. TILLSAMMANS. URBAN ART TOGETHER ALUKSI / INLEDNING / IN THE BEGINNING 2-3 Hanketiimin tervehdys / Hälsning

Lisätiedot

HC BERG BEING AGAINST EMPTINESS

HC BERG BEING AGAINST EMPTINESS HC BERG BEING AGAINST EMPTINESS TAMPEREEN TAIDEMUSEO TAMPERE ART MUSEUM ISBN 978-951-609-319-5 ISSN 0782-3746 1 2 Vuoden nuori taiteilija 2007 Årets unga konstnär 2007 Young Artist of the Year 2007 HC

Lisätiedot

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen

Lisätiedot

JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Suomen. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Suomen. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING 2 13 Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen

Lisätiedot

6.-15.8.2015 TURUN MUSIIKKIJUHLAT ÅBO MUSIKFESTSPEL

6.-15.8.2015 TURUN MUSIIKKIJUHLAT ÅBO MUSIKFESTSPEL TURUN MUSIIKKIJUHLAT ÅBO MUSIKFESTSPEL 6.-15.8.2015 Chamber Orchestra of Europe Sakari Oramo Irina Björklund Hannu-Pekka Björkman Kate Lindsey Senja Rummukainen Anu Komsi Helena Juntunen Maria Ylipää Marzi

Lisätiedot

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight

MESSUOPAS FAIR GUIDE. ArtHelsinki. Salonki. ValoLight MESSUOPAS FAIR GUIDE ArtHelsinki Salonki ValoLight 12. 16.9.2012 C M Y Tarinalla ja värillä on väliä Boknäs on monipuolinen tuoteperhe 12 eri värissä. Tarjolla on yhteensä yli 80 tuotetta kehystämään sinun

Lisätiedot

Suomen. Taideyhdistys. Finska konstföreningen. Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen

Suomen. Taideyhdistys. Finska konstföreningen. Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen Suomen Jäsentiedote 2 11 Medlemsbrev Taideyhdistys Finska konstföreningen Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen Elina Merenmies Salaista iloa Elina Merenmies Hemlig glädje Jäsenmatka

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

galleriat ja museot kevät 2010

galleriat ja museot kevät 2010 G A L L E R I A O P A S s y k s y 2 0 1 2 galleriat ja museot kevät 2010 Helsinki Galleria Akvart 6 Alfa Art 7 Annantalo 15 ANT Gallery 8 Galleri Arbis 9 Galleria Art Frida 10 Forum Box 10 Frimodig-kehys

Lisätiedot

Finn-Guild. Journal for the Finnish-British community. AUTUMN 2015 issue 111. Irtonumero / Price per copy 2.99

Finn-Guild. Journal for the Finnish-British community. AUTUMN 2015 issue 111. Irtonumero / Price per copy 2.99 Finn-Guild AUTUMN 2015 issue 111 Journal for the Finnish-British community THE GREAT FINNISH BAKE OFF SECOND GENERATION FINNS ON BILINGUALISM HAASTATTELUSSA SUOMI 100V HANKKEEN PÄÄSIHTEERI PÅ SVENSKA:

Lisätiedot

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007 TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS ARTISTIC DIRECTOR S GREETING TÄYDENKUUN TANSSIT.-..00 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY.-.00 Tein tilausteoksen nuorena aloittelevana koreografina Täydenkuun Tanssit -festivaalille.

Lisätiedot

Suomen. Jäsenlehti Medlemstidning. Taideyhdistys. Finska konstföreningen

Suomen. Jäsenlehti Medlemstidning. Taideyhdistys. Finska konstföreningen Suomen Jäsenlehti Medlemstidning Taideyhdistys Finska konstföreningen 1 13 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

SYKSY 2015 OHJELMISTO AUTUMN 2015 PROGRAMME

SYKSY 2015 OHJELMISTO AUTUMN 2015 PROGRAMME SYKSY 2015 OHJELMISTO AUTUMN 2015 PROGRAMME 6 7 8 9 10 11 19.08 21.08. Eläintarhan urheilukenttä JARKKO PARTANEN FIELDS OF GLORY 25.08. 31.08. Kannelmäki JENNI KOISTINEN KOTIMATKALLA 08.09. 20.09. Zodiak

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖ 21.8.2009 SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNKI ON HUVIPUISTOMME! TAIDETTA LÄPI YÖN 21.8.

TAITEIDEN YÖ 21.8.2009 SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNKI ON HUVIPUISTOMME! TAIDETTA LÄPI YÖN 21.8. SISÄLLYSLUETTELO TAITEIDEN YÖ 21.8.2009 PLASTICIENS VOLANTS: PERLE 2 FINLANDIAPUISTO 2 TÖÖLÖ 3 KESKUSTA 4 KAMPPI 6 RUOHOLAHTI 7 KAARTINKAUPUNKI 7 EIRA, ULLANLINNA, MUNKKISAARI 8 KUUSISAARI & LEHTISAARI

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot

osoitteessa www.hpb.fi.

osoitteessa www.hpb.fi. MAALIS- HUHTIKUU UUTISET 2/2012 Kerhojen kuulumiset - Avautuvat näyttelyt - Tulevat kurssit PÄÄKIRJOITUS Valokuvaajia ja valokuvauksesta kiinnostuneita todella hemmotellaan tänä keväänä. Maaliskuun ensimmäisenä

Lisätiedot

uusi nykyisyys new present

uusi nykyisyys new present 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present KURAATTORIT CURATORS: KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL

Lisätiedot

PENSSELIHIRMUT. espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2013 2014

PENSSELIHIRMUT. espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2013 2014 PENSSELIHIRMUT espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2013 2014 PENSSELIHIRMUT espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2013 2014 Koulun henkilökunta 2013 2014: Seisomassa: Ruusu Hulmi, Laura Voipio, Anne Ovaska,

Lisätiedot

PROGRAMME CATALOGUE OHJELMAKIRJA 5 TH TO 9 TH

PROGRAMME CATALOGUE OHJELMAKIRJA 5 TH TO 9 TH PROGRAMME CATALOGUE OHJELMAKIRJA 2014 5 TH TO 9 TH PERUSTUU PULITZER-PALKITTUUN NÄYTELMÄÄN MERYL STREEP JULIA ROBERTS EWAN McGREGOR CHRIS COOPER ABIGAIL BRESLIN BENEDICT CUMBERBATCH JULIETTE LEWIS MARGO

Lisätiedot

galleriat ja museot kevät 2010

galleriat ja museot kevät 2010 G A L L E R I A O PA S k e v ä t 2 0 1 3 galleriat ja museot kevät 2010 Helsinki Galleria Akvart 6 Alfa Art 7 Annantalo 17 Galleri Arbis 8 Galleria Art Frida 10 Art Kaarisilta 9 Avoin Taidekoulu 11 Frimodig-Kehys

Lisätiedot

Expressive and tender We will dance as hard as we can

Expressive and tender We will dance as hard as we can sivuaskel / side step festival 2015 sivuaskel / side step festival 2015 Ekspressiivistä ja hellää We will dance as hard as we can Sivuaskel 2015 -festivaali vilisee outoja paratiisilintuja, eläimellisiä

Lisätiedot

1 15 Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN. Suomen Taideyhdistyksen VUOSIKOKOUS pidetään yhdistyksen toimistolla 13.4.2015 klo 17.30.

1 15 Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN. Suomen Taideyhdistyksen VUOSIKOKOUS pidetään yhdistyksen toimistolla 13.4.2015 klo 17.30. Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING 1 15 Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen Taideyhdistyksen VUOSIKOKOUS pidetään yhdistyksen toimistolla 13.4.2015 klo 17.30. Helsingin Taidehalli, käynti sisäpihalta:

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS JUBILEUMSÅR KOTISEUTU- PÄIVÄT HEMBYGDS- DAGARNA MERENKURKUN TUNNUS- MAJAKOIDEN JA KAASOJEN HISTORIAA BÅKARNAS OCH KASARNAS HISTORIA I KVARKENOMRÅDET VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo. Katse EMMAn kokoelmiin Aarresaaria ja päiväunia

Espoon modernin taiteen museo. Katse EMMAn kokoelmiin Aarresaaria ja päiväunia Espoon modernin taiteen museo 2 09 Katse EMMAn kokoelmiin Aarresaaria ja päiväunia Tapiola Sinfonietta Espoo SYYSKUU 2009 Pe 4.9. klo 19 Tapiolasali Paavo Berglund, johtaja Sibelius - Schubert Adolf Von

Lisätiedot

ILMAISJAKELU L E H T I. galleriat galleries näyttelyt exhibitions taiteilijat artists design 1/08 10.2.-9.4.08

ILMAISJAKELU L E H T I. galleriat galleries näyttelyt exhibitions taiteilijat artists design 1/08 10.2.-9.4.08 ILMAISJAKELU L E H T I galleriat galleries näyttelyt exhibitions taiteilijat artists design 1/08 10.2.-9.4.08 Sisältö Pietilät, minimuseo Bronda ja Venäjä! Gallery Galleriaklassikko Bronda 4 on elävää

Lisätiedot

urbaanin taiteen festivaali urban art festival kiasma, Helsinki, Finland 30.7. 8.8. 2010

urbaanin taiteen festivaali urban art festival kiasma, Helsinki, Finland 30.7. 8.8. 2010 urbaanin taiteen festivaali urban art festival kiasma, Helsinki, Finland 30.7. 8.8. 2010 WWW.URB.FI Esipuhe: kokeillaanko jotain muuta? URB 10 on ehdotus kokonaisuudeksi vailla yhtä otsikkoa tai teemaa

Lisätiedot

LIPUT TICKETS. Esitystiloihin pääsee pyörätuolilla. Teatterisalissa on induktiosilmukka.

LIPUT TICKETS. Esitystiloihin pääsee pyörätuolilla. Teatterisalissa on induktiosilmukka. Oulu Kuusankoski Oslo Tukholma Helsinki Tallinna Pietari Järjestäjät: Työväen Näyttämöiden Liitto r.y., Kuusankosken Teatteri, Kuusankosken kaupunki, Suomen Assitej-keskus. Tapahtuman taiteellinen johtaja

Lisätiedot